Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý na významné události. Já bych se přesto, nebo právě proto, chtěl pozastavit u akce, která stála z podstaty věci stranou zájmu nejširší veřejnosti. A tou byla Regionální výstava českých vín. Poprvé ve Slaném. Proč tuto přehlídku a ochutnávku vín jsem si vybral k připomenutí do úvodníku? A nedal přednost například historicky prvním volbám do Evropského parlamentu? Odpověď zní: obnovení vinařství ve Slaném je navázání na mnohasetletou tradici, která souvisí nejen s dějinami křesťanství, ale úzce s rozvojem našeho královského města. Vždyť nejstarší dochovaná písemná zmínka o slánských vinicích pochází již z roku A největšího rozvoje vinohradnictví přinesla doba osvíceného Karla IV. Těsně před začátkem třicetileté války ve Slaném hospodařilo nejméně 18 vinařů na 53 vinicích. Tato strašná válka přinesla nejen vybití značného počtu obyvatel tehdejší Evropy a vedla k hospodářskému úpadku, ale samozřejmě došlo i k těžko nahraditelným ztrátám na vinicích. Ty už nikdy nebyly obnoveny v předchozím rozsahu. A poslední ryze slánské víno se vypilo před téměř sto padesáti roky. Koncem 90. let minulého století byly díky aktivitám dvou slánských rodin sadařů (Rychtaříkova a Matouškova) Slanému opět uznány viniční polohy ve Kvíci a Blahoticích-Ovčárech. A nezměrným úsilím obnoveno asi 32 hektarů vinic, kde roste, dle mých informací, nejméně 12 odrůd vinné révy (1 hektar vlastní ještě další rodina sadařů Hubáčkova). První slánské víno bylo připraveno v Blahoticích v roce 2002, ve Kvíci očekávají panenskou úrodu letošní sezónu. Je jen tisíckrát škoda, že se vládním vyjednávačům nepodařilo před vstupem do EU dojednat možnosti dalšího rozšiřování vinic v ČR. Tak jako si to vymohly některé jiné státy (např. Malta, Kypr a další). Vinice ve Slaném se tak již více nerozšíří. Ale třeba se dočkáme v budoucích letech vytvoření nové tradice v královském městě Slaném a to slánského vinobraní. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz Ve dnech května se v bavorském městě Pegnitz konalo setkání Evropa plus 10 (které bylo podpořeno Evropskou komisí). Sešli se zde hosté z francouzského Guyancourt, skotského Linlithgow a z královského města Slaného. Slánskou delegaci, která byla početně nejmenší, tvořili místostarosta Ing. Pavel Bartoníček, Ing. Vladislav Korf (za 3. ZŠ a BC Slaný), Mgr. Pavel Novák (za Gymnázium Slaný), Mgr. Alena Tesařová (za Gymnázium Slaný) a Mgr. Zdeněk Víšek (za Obchodní akademii Slaný a Společnost Patria). Zatímco Mgr. Novák a Mgr. Tesařová byli v Pegnitz již několikrát, ostatní tři účastníci město navštívili poprvé. Po jejich návratu jim redakce položila několik otázek (odpovědi Ing. Pavla Bartoníčka a Mgr. Pavla Nováka uveřejníme v příštím čísle): Co vás v Pegnitz zaujalo? Korf: Nejvíce mě zaujala velká vstřícnost a snaha představitelů města, hlavně starosty pana Thümmlera a předsedy sdružení partnerských měst pana Heinricha, k zapojení našeho města do společenství měst spolu s francouzským Guyancourt a skotským Linlithgow a podílet se s nimi na rozvoji všestranné spolupráce. Tesařová: Přednáška poslance do Evropského parlamentu Dr. Joachima Wuermelinga. pokračování na straně 2 Hosté ze Slaného se starostou města Pegnitz M. Thümmlerem (P. B.)

2 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 2 Slánští na návštěvě v Pegnitz Víšek: Pegnitz je menší bavorské město, srovnatelné počtem obyvatel se Slaným. Zaujal mě především pocit jakési upřímné a nepředstírané sounáležitosti občanů se svým městem. Nálada v Pegnitz byla během setkání partnerských měst prosta jakýchkoliv rušivých momentů, které v současnosti tak zatěžují česko-německé vztahy. Zajímavé bylo rovněž uvedení některých Dvořákových skladeb během nedělního koncertu v kostele Sv. Bartoloměje. Jak nejlépe by, dle Vašeho názoru, bylo možné stávající partnerství mezi gymnázii ve Slaném a v Pegnitz rozšířit na partnerství mezi oběma městy? Korf: Obě gymnázia úspěšně spolupracují již poměrně dlouhou dobu a to může být velmi dobrým návodem k rozšíření této spolupráce na úroveň měst Slaného a Pegnitz, popř. i dalších partnerských měst. Nelze však čekat, že samotná spolupráce těchto gymnázií se automaticky rozšíří na celé město. Tu si musí vytvořit partnerské složky v našem městě a v Pegnitz. Podstatné je, že jsou navázány kontakty a víme, na koho se v Pegnitz obrátit. Další spolupráce už bude otázkou ochoty našich lidí tuto spolupráci rozvíjet a zapojit se do tohoto společenství měst. Tesařová: Partnerství mezi městy by se mělo týkat jednotlivých oblastí života města, např.: historie (muzeum, archív), kultura (hudební skupiny, výstavy, foto, divadlo), sportovní kluby, poznávací akce (Slaný a okolí, info centrum). Víšek: Důležitý je především neformální, osobní kontakt mezi jednotlivými institucemi, spolky či jednotlivci. Vhodná je myslím reciproční výměna studentů partnerských měst tedy nejen z Pegnitz, ale i z Guyancourtu s možností ubytování v hostitelských rodinách. Tímto způsobem lze nejlépe navázat trvalejší osobní, možná i přátelské vztahy. Spolupráce se základní školou v Pegnitz určitě bude přínosem pro naše i německé školáky. Tesařová: Založit spolek pro partnerství měst, který by koordinoval spolupráci. Připravit konkrétní projekty a prezentaci města a okolí (fotodokumentace, video, apod.) Víšek: Za nejvhodnější formu považuji přímou spolupráci mezi jednotlivými školami, spolky a institucemi. Zajímavá by mohla být spolupráce Společnosti Patria s podobnými vlastivědnými spolky v Pegnitz. Námětem společných projektů by se mohlo stát například zpracování historického vývoje německého osídlení na Slánsku a naopak dávného slovanského osídlení v okolí dnešního Pegnitz. Jaké kroky pro partnerství mezi Slaným a Pegnitz jste po svém návratu podnikli? Korf: Do dnešního dne jsem kontaktoval předsedu sportovního klubu v Pegnitz pana Güntera Bauera a paní Christu Bauerovou zástupkyni ředitele základní školy v Pegnitz a zaslal jim další kontaktní údaje. Mně naopak napsal mail účastník setkání pan Steward Liddle ze Skotska. Tesařová: Připravujeme společně program na školní rok 2004/2005. Víšek: V současné době dokončuji překlady některých svých historiografických textů do němčiny, jež chci zaslat především své hostitelce paní Andree Schmidtové, učitelce na odborné škole v Pegnitz. Očekávám spolupráci a diskusi regionálních historiků slánských i pegnitzkých nad některými problémy ne tak vzdálené minulosti. redakce Jakou organizační formu považujete pro efektivně fungující partnerství mezi oběma městy za nejlepší? Korf: Hledat nejvhodnější organizační formu spolupráce v této chvíli je asi předčasné. Nejdříve je nutné společně s partnery v Pegnitz určit oblasti, ve kterých chceme spolupracovat, a s nimi se domluvit na nejvhodnější formě spolupráce. Např. v oblasti sportu je velký prostor pro vzájemné kontakty sportovních klubů kopaná, judo, basketbal, popř. další sporty. Radnice v Pegnitz foto: Pavel Bartoníček

3 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČR A VE SLANÉM (v %) 28,32 28,49 30,04 33,96 ODS 20,26 25 SNK-ED 11,02 9,04 9,57 3,23 8,78 R Slaný 9,44 8,18 8,26 Volby do Evropského parlamentu v České republice a ve Slaném Ve dnech 11. a 12. června 2004 proběhly v České republice historicky první volby do Evropského parlamentu. Ačkoliv od vstupu České republiky do Evropské unie uběhl necelý měsíc a půl, nesetkaly se volby s větším zájmem občanů. Příčiny, proč tomu tak bylo, mi nepřísluší v bulletinu městského úřadu hodnotit. Politologové a sociologové nám je určitě vysvětlí. Pro čtenáře Slánské radnice zveřejňuji grafické zpracování výsledků těchto voleb v Královském městě Slaném ve srovnání s oficiálními výsledky celostátními. Ivo Rubík, starosta Z jednání Rady města Slaného 34. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 2. června 2004 Rada města projednala informaci o dosavadním průběhu likvidace Městského bytového podniku, státního podniku v likvidaci a návrh aktualizace likvidačního plánu MBP s. p. Slaný v likvidaci. Rada po diskusi a úpravách doporučila zastupitelstvu města ke schválení návrh na rozdělení finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace ve městě v roce 2004 (celkem se rozděluje částka 650 tis. Kč). Dalším bodem jednání bylo schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby Stavební úpravy objektu č. p. 136 ve Velvarské ulici ve Slaném, tedy budovy městského úřadu (jde o dokončení rekonstrukce budov MěÚ zahrnující mimo jiné instalaci výtahu, rekonstrukci sociálních zařízení, vybudování prostor pro uložení archivu stavebního odboru, instalaci centrálního vytápění objektu atd.). Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od uchazeče Stavby a rekonstrukce K. N. Š., spol. s r. o., se sídlem Slaný (nabídková cena za vyprojektovaný záměr je asi 20,7 mil. Kč, realizovaný rozsah pak bude odpovídat finančnímu plánu města). Rada města schválila odpis nevymahatelných pohledávek dle předloženého podkladového materiálu s tím, že nevymahatelné pohledávky budou zapracovány do seznamu neuhrazených pohledávek (jde o pokuty z přestupkové komise z let nejvyšší (2) činila 500 Kč) Rada města na základě četných připomínek upravila pravidla pro výměnu bytů v majetku města, včetně zásad při uzavírání smluv při výměnách bytů tak, aby byla možnost výměn usnadněna. Dále byly upraveny podmínky při podání žádosti o přidělení bytu v majetku města. Rada města schválila výpověď z nájmu bytu č. 6 v č. p v ulici Jana Želivského ve Slaném a podání žaloby u Okresního soudu v Kladně. Rada města schválila darování telefonní ústředny Ateus Omega v hodnotě ,20 Kč, Základní škole Slaný, Komenského náměstí 618. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit darování drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě , 90 (stoly a židle ve školní jídelně a dvou nově vybudovaných třídách) Základní škole Slaný, Politických vězňů JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 16. června 2004 Rada města schválila znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, o místních poplatcích v předloženém znění a doporučila je k projednání zastupitelstvu města. Rada města schválila jako nejvhodnější nabídku na zhotovitele stavby Rekonstrukce fasády městského centra Grand ve Slaném nabídku uchazeče Konstruktiva Konsit Praha 6 s tím, že bude zadáno kvalitnější provedení fasády a celková cena bude činit ,58 Kč, včetně DPH ( kvalitnější spočívá v kompletním natažení stěrky oproti lokálním vysprávkám a následnému natření fasádní barvou, výsledkem tohoto postupu bude delší životnost a lepší vzhled). Rada města projednala informaci o stavu ve věci Modernizace kotelny K 40 Slaný Lidická ulice I. etapa, včetně informace o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku díla. Z bytových záležitostí bylo schváleno uzavření nových Smluv o nájmu bytu s dalšími čtyřmi nájemci na dobu urči-

4 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 4 tou pět let. Dále rada města po projednání schválila v bytech s regulovaným nájemným zvýšení základního měsíčního nájemného po tak, jak to umožní obecně závazný předpis. Dále rada města schválila výši základního měsíčního nájemného v bytech: S volným nájemným splatností od valorizované nájemné stávající nájemné I. kategorie 17,35 K /m 2 17,30 K /m 2 II. kategorie 13,03 K /m 2 12,99 K /m 2 III. kategorie 10,12 K /m 2 10,09 K /m 2 IV. kategorie 7,21 K /m 2 7,10 K /m 2 Pro byty v DPS s platností od ve výši 16,41 Kč/m 2 pro I. kategorii a 12, 32 Kč/m 2 pro II. kategorii. Pro byty v č. p valorizované nájemné 16,46 Kč/m 2 (stávající nájemné 16,41 Kč/m 2 ). Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit odprodej pozemkové parcely č. k. 378/2 o výměře 3281 m 2 ovocný sad, části pozemkové parcely č. k. 378/9 o výměře cca m 2 ovocný sad, pozemkové parcely č. k. 378/14 o výměře m 2 zahrada, stavební parcely č. k o výměře 120 m 2 zastavěná plocha, nádvoří a stavební parcely č. k o výměře 53 m 2 zastavěná plocha, nádvoří vše v k. ú. Slaný za minimální kupní cenu 750 Kč/m 2, včetně těchto navržených požadavků města, které byly se zájemcem společností QINN INVEST předem projednány: společnost při výstavbě napojení svého areálu na příjezdní komunikaci zainvestuje 100 m komunikace ul. Ouvalová v kvalitě kompletní rekonstrukce dle odsouhlaseného projektu, asfaltový povrch komunikace ke garážím, včetně veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Ve městě bude provedena výsadba zeleně v hodnotě 1 milión Kč bez DPH, společnost věnuje městu dar ve výši 5 mil. Kč bez DPH na rekonstrukci Městského centra Grand nebo jiný investiční záměr města. Dále rada města doporučila zastupitelstvu města schválit výsledek výběrového řízení na odprodej pozemkové parcely č. k. 1717/5 o výměře 677 m 2 zahrada v k. ú. Slaný dle předloženého návrhu (jedná se o pozemek u vily Bětuška, na samotnou vilu Bětušku v prvním kole nebyla žádná nabídka doručena). Rada také po diskusi odsouhlasila návrh městské policie na koupi ojetého terénního vozidla Opel Frontera (vozidlo bude využíváno pro potřeby hlídkové činnosti Městské policie Slaný v místních městských částech, zahrádkářských koloniích a v těžko dostupných a zimních měsících neprůjezdných lokalitách regionu města) výměnou za stávající Škodu Felicii. Návrh na pronájem výše uvedeného vozidla bude předložen formou rozpočtového opatření na nejbližší zasedání zastupitelstva města. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Obecní živnostenský úřad Slaný informuje podnikatele Provozování koncese vnitrostátní nebo mezinárodní autodoprava zákon 111/1994 Sb. 4a Finanční způsobilost 1) Kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3, 5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, musí prokázat finanční způsobilost. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost. 2) Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. 3) Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši Kč pro jedno vozidlo a Kč pro každé další vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u dopravního úřadu. 4) Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele. O splnění finanční způsobilosti vydá příslušný dopravní úřad žadateli písemné potvrzení. Potvrzení finanční způsobilosti je podmínkou vydání koncese k provozování dopravy. 5) Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. 6) Podrobnosti o způsobu prokázání finanční způsobilosti, postup při vydávání písemného potvrzení finanční způsobilosti a náležitosti potvrzení finanční způsobilosti stanoví prováděcí předpis. 40b 2) Od 1. ledna 2004 se povinnost prokazovat finanční způsobilost rozšiřuje i na vnitrostátní dopravu. 3) Dopravci, kteří provozují vnitrostátní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel na základě koncese, jsou povinni nejpozději do 31. července 2004 prokázat finanční způsobilost podle 4a před příslušným dopravním úřadem a potvrzení o finanční způsobilosti předložit živnostenskému úřadu, který vydal

5 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 5 koncesi k provozování silniční dopravy. Nepředloží-li dopravce potvrzení o finanční způsobilosti, pozbývá vydaná koncese uplynutím této lhůty platnost. 5) Dopravci, kteří podle tohoto zákona jsou povinni prokázat odbornou způsobilost, ačkoliv před účinností tohoto zákona tuto povinnost neměli, jsou povinni předložit nejpozději do jednoho roku od účinnosti zákona příslušnému živnostenskému úřadu doklad o odborné způsobilosti. Nepředloží-li v této lhůtě dopravce tento doklad, pozbývá vydaná koncese uplynutím této lhůty platnosti. Věra Kubištová, vedoucí Obecního živnostenského úřadu ve Slaném Aktuální zpravodajství poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Region ČRo Region, Středočeský kraj, přináší 24 hodin denně zprávy z celých středních Čech. Samozřejmostí jsou zpravodajské relace v každou celou hodinu. Ráno, kdy většina z nás informace vyhledává nejvíce, vysíláme zprávy každých 20 minut. Servis obsahuje i předpověď počasí a aktuální informace o dopravní situaci, kterou nám po celý den přímo ze středočeských komunikací telefonují Zelení andělé (dopravní zpravodajové Českého rozhlasu). V Ranním Regionu také informujeme o nejzajímavějších článcích v denním tisku, v rubrice Kalendárium si připomínáme zajímavá výročí. Třikrát denně v 7.00, a připravuje redakce zpravodajství hlavní zpravodajskou relaci Události regionu, která nabízí informace o dění ve Středočeském kraji, a stručný přehled nejdůležitějších událostí z domova i ze světa. Redaktoři ČRo Region, Středočeský kraj, se do vysílání hlásí také v průběhu odpoledního vysílání. Aktuální vstupy, reportáže a rozhovory vysíláme od 14 do 17 hodin, vždy krátce před půl. a dezinformace, které kolují o Evropské unii. Zajímavá místa Středočeského kraje navštěvuje Soňa Vacovská v pravidelné rubrice Putování po středních Čechách. V Knihovničce s námi můžete listovat zajímavými knižními novinkami. Světu handicapovaných a postižených je věnována rubrika Bez bariér. V současné době mohou posluchači středočeské vysílání ČRo Region naladit na celkem pěti kmitočtech: 100,0 FM Příbram, 100,3 FM Mladá Boleslav, 100,4 FM Rakovník, 100,5 FM Kutná Hora a Kladno a 100,7 FM Praha-Cukrák. Jan Menger, šéfredaktor Českého rozhlasu Region, Středočeský kraj V programu středočeského Regionu najdete také řadu publicistických rubrik a pořadů. Své pravidelné posluchače si už dávno našla rubrika Slova, ve které Michal Novotný vysvětluje původ a historii slov a slovních spojení. Životní styl Renaty Mňukové radí, jak se starat o své zdraví. Rubrika Mariána Vojtka Na vaší straně pomáhá s orientací v džungli právních předpisů a dává jednoduchý návod, jak postupovat při jednání s různými úřady. V Eurofaktech vyvrací Petr Sirotek některé fámy Nabídka ke koupi domu Město Slaný vyzývá zájemce k podání nabídky ke koupi domu č. p se stavební parcelou č. k o výměře 303 m2 zastavěná plocha, pozemkové parcely č. k o výměře 132 m 2 zahrada a pozemkové parcely č. k. 1717/6 o výměře m 2 zahrada vše v k. ú. Slaný PŘEDMĚT NABÍDKY Předmětem nabídky je prodej domu č. p se stavební parcelou č. k o výměře 303 m 2 zastavěná plocha, pozemkové parcely č. k o výměře 132 m 2 zahrada a pozemkové parcely č. k. 1717/6 o výměře m 2 zahrada vše v k. ú. Slaný (dále jen nemovitosti). POPIS NEMOVITOSTI Jedná se o dům Bětuška v Dražkovické ulici. Nemovitost má dvě nadzemní podlaží, je napojena na elektrorozvodnou síť, vodovod, kanalizaci a plynovod. K nemovitosti náleží rozlehlá zahrada, ve které se nacházejí vzrostlé stromy a zpevněné plochy. Nemovitost včetně zahrady je oplocena. Bližší informace lze získat na Městském úřadě ve Slaném na úřední desce, na internetových stránkách městského úřadu nebo přímo na odboru správy majetku na telefonu u paní Bednaříkové. Jiří Sejkora, vedoucí odboru správy majetku

6 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 6 Co nového v obytném areálu v bývalých Kyjevských kasárnách Snad každý, kdo kdy něco stavěl, to zná. A nebo i ten, kdo kdy zařizoval byt. To dilema, zda tyhle dveře jsou na tom nejlepším místě, zda jejich odstín je zrovna ten nejlíbivější, zda ta žlutá obkládačka pasuje do koupelny lépe než modrá a zda plovoucí podlaha je dostatečně reprezentativní pro obývací pokoj. To dilema, které ať se vyřeší jakkoliv, nakonec provoz vždycky ukáže, že dveře měly být o metr vedle, ve světlejším odstínu a v obývacím pokoji to chtělo připlatit třeba na dřevěné podlahové palubky. A ty žluté obklady v koupelně jsou naprosto příšerné, zatímco nová právě vyšlá výrobní kolekce je prostě úžasná. Ale o tom je celý náš život. o vývoji, vývoji výrobků, vývoji nabídky a poptávky, vývoji vkusu a potřeb člověka. Podzemní garáže (M. G.) Ale kam tímto úvodem mířím? Chtěl bych popsat situaci při výstavbě prvního bytového domu v areálu bývalých slánských kasáren. Hrubá stavba objektu je hotová a my jsme dali šanci klientům, kteří si objednali byt, přizpůsobit si ho k obrazu svému. A tak vybírají a mění a vybírají a mění. A na základě jejich požadavků stavba začíná provádět instalace a připravuje tak byty pro provádění omítek. V průběhu zhruba posledních tří týdnů bytový dům postupně ztrácel svou starou střešní krytinu včetně laťování, opravil se a ošetřil krov a střešní krytina se v nové podobě domu opět navrátila. Na nárožích objektu vykoukly ze střešní roviny zajímavě řešené terasy, které jsou nejen výrazným architektonickým prvkem, ale též poskytují majitelům podkrovních bytů nádherné výhledy na město a jeho okolí. čtvrť, může se informovat na Městském úřadě ve Slaném na zatím ještě neprodané byty. Z celkového počtu bytů v bytovém domě A je prodána zhruba polovina, v nabídce však, i když v omezeném množství, zůstávájí stále byty tří typů 2+kk, 3+1, 4+1. Výhled z podkrovní terasy na Slánskou horu (M. G.) Milan Grohmann, manažer rozvoje města Studenti z Holandska ve Slaném Pohled na rekonstruovaný dům (M. G.) Vedle bytového domu z obrovské stavební jámy vyrostly podzemní garáže, na kterých se právě čerstvě zabetonoval strop a které brzy nadobro zmizí pod zásypem zeminy. Do budoucna pak budou poskytovat bezpečný úkryt pro automobily majitelů bytů. Pokud by někoho při procházce kolem staveniště zlákala možnost usídlit se v lokalitě bývalých kasáren, které se pomalu ale jistě přeměňují v novou městskou obytnou Slaný se stalo v době od do studijním pracovištěm pro skupinku osm studentů z univerzity ve Wagenigenu v Holandsku. V rámci spolupráce České zemědělské univerzity v Praze s uvedenou univerzitou v Holandsku bylo Slaný požádáno o spolupráci spolu s dalšími sedmi městy ze středočeského kraje. Složení skupinky bylo mezinárodní, každý ze studentů si sám zvolil, jaké téma z oblasti rozvoje města s ohledem na ochranu životního prostředí ho zajímá. Závěrečná práce, kterou studenti zpracují, bude městu poskytnuta. Bude jistě zajímavé, jak se město Slaný studentům prezentovalo. Ing. Helena Mohylová, odbor životního prostředí

7 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 7 VIII. Květinový den ve Slaném Už po osmé byla druhá květnová středa věnovaná Květinovému dnu. Liga proti rakovině, která je organizátorem této akce, ho věnovala další závažné nemoci, která postihuje některé muže po padesátce rakovině prostaty. Karcinom prostaty je v ČR třetím nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem u mužů. Ve Slaném se už po páté nabízely žluté kvítky měsíčku lékařského. Občané našeho města si koupili téměř kvítků za více než 71 tisíc Kč. Náš dík patří všem Slaňákům i návštěvníkům města, kteří přispěli penízem na dobrou věc. Rovněž děkujeme i všem organizátorům a pomocníkům, hlavně Junákům a studentům slánských základních a středních škol, kteří se scházejí v klubu Bezejmenných při Ostrově. Pro mladé lidi, kteří nabízejí kytičky v ulicích města, je tato dobročinná akce mnohdy prvním setkáním s nemocí a lidským neštěstím. Mnozí se setkali s lidmi, kteří jsou sami nemocní, případně ztratili někoho blízkého z rodiny. A pak přispěli do kasičky, protože když už ne jim, tak možná někomu jinému může jejich peněžní dar pomoct. Setkali se však i s reakcemi opačnými, když osloveni lidé někdy až arogantně kvítek odmítli. Myslím, že pro všech téměř padesát dětí a mladých lidí je Květinový den velkou školou života, a považuji ho i z tohoto pohledu za velký přínos k výchově k solidaritě a ochotě pomáhat. Alena Zahrádková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Slánský čtyřlístek 2004 výtvarná a fotografická soutěž Město Slaný městský úřad, odbor životního prostředí a Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný vyhlašují 1. ročník soutěže Slánský čtyřlístek 2004 výtvarná a fotografická soutěž. Téma: STROMY V NAŠEM MĚSTĚ Výtvarný projev libovolná technika a formát A. Jednotlivci I. kategorie předškolní věk do 6 let II. kategorie 7 11 let III. kategorie let IV. kategorie let PAMÁTNÉ STROMY Na internetové adrese Městského úřadu ve Slaném, www. meuslany.cz, byla zveřejněna zajímavá prezentace s názvem Památné stromy. Zájemci se v ní mohou dovědět, kde všude v našem malém okrese byly vyhlášeny památné stromy, o jaké druhy se jedná a další zajímavosti o každém stromě. Zároveň si mohou každý strom prohlédnout na fotografiích. Až pojedete na výlet, nezapomeňte, že i u nás máme živé pamětníky historie. Helena Mohylová, odbor životního prostředí Fotografie: libovolný formát,barva A. Jednotlivci I. kategorie 7 11 let II. kategorie let III. kategorie let B. Kolektivy MŠ, družiny, Ostrov, atd. U všech prací je nutné uvést jméno, příjmení, věk, bydliště, školu, kategorii. Zhotovené práce zasílejte do na adresu Dům dětí a mládeže OSTROV, Třebízského 163, Slaný , s označením Soutěž Slánský čtyřlístek. Zaslané práce se nevracejí, zůstávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 20. října 2004 DEN STROMŮ. 300 let starý Dub letní, který se nachází pod tratí nedaleko dvora Lidice na pravé straně cesty z Otrub do Lidic.Obvod kmene má 450 cm a výška je 22 m.

8 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 8 Slánští purkmistrové a starostové (VII. část) Čeněk Peters ( ) Čeněk Peters se narodil 19. ledna 1864 ve Slaném. Vyučil se zlatníkem a hodinářem. Třebaže politického života ve Slaném se účastnil dlouhá desetiletí členem městského zastupitelstva byl již v devadesátých letech předminulého století, nepatřil ve Slaném před první světovou válkou mezi příliš výrazné politické postavy roku 1911 byl při volbách městské rady zvolen v pořadí až pátým ze šest radních. Do funkce starosty byl zvolen 30. července 1921 a zastával ji do roku Za jeho úřadování se dostalo městu velké cti. Dne 10. září 1921 byl ve Slaném uvítán prezident Československé republiky T. G. Masaryk a při této příležitosti mu bylo předáno zástupci města zvláštní memorandum obsahující přání, návrhy a požadavky týkající se dalšího rozvoje Československá republika ve dvacátých letech prožívala období hospodářského růstu, což se projevilo i ve Slaném. Rozvoj průmyslu v tomto období dokazuje i růst prosperity továrny Pála a spol., která se zabývala výrobou elektrických článků a baterií. Za zásluhy o rozvoj města byla Čeňku Petersovi vyjadřována úcta i po skončení jeho funkčního období. Příkladem může být i dopis někdejšího slánského starosty Jaroslava Pály zaslaný Čeňku Petersovi do Ředhoště, kde dlel na odpočinku, u příležitosti jeho 80. narozenin. V tomto listě mimo jiné stojí: Patříte mezi vzorné Slaňáky, neboť nejen jako vynikající živnostník, nýbrž i jako občan jste plnil své povinnosti skutečně vzorným způsobem a věnoval valnou část svého života ve prospěch veřejnosti. Čeněk Peters zemřel v Ředhošti, v úctyhodném věku devadesáti pěti let, a stal se tak nejdéle žijícím slánským purkmistrem či starostou. Josef Reichert ( ) Josef Reichert byl slánským starostou s poněkud neobvyklým životním osudem. Nenarodil se ve Slaném ani na Slánsku, ale v Praze dne Členem slánského zastupitelstva byl Josef Reichert, vyučený soustružník, zvolen roku 1900, ale výrazněji se ve slánském politickém životě prosadil až po první světové válce. V obecních volbách roku 1925 ve Slaném zvítězila Komunistická strana Československa, která v městském zastupitelstvu získala jedenáct mandátů. V důsledku nízkých koaličních možností této politické strany byl však starostou města zvolen městským zastupitelstvem Josef Reichert, kandidát Československé strany národně socialistické, jež se ziskem sedmi mandátů se tehdy stala druhou nejsilnější stranou ve Slaném. Těžce nemocný Josef Reichert však úřad starosty vykonával pouze necelý rok, neboť na schůzi zastupitelstva na svoji funkci ze zdravotních důvodů rezignoval a již podlehl tuberkulose plic. Pohřben je ve Slaném. Dana Kratochvílová Čeněk Petrs města. V únoru následujícího roku zavítala do Slaného i Masarykova dcera Alice. Celkový vzhled Slaného se na počátku dvacátých let výrazně proměnil. V červenci 1923 se začalo zavádět elektrické osvětlení a již 8. prosince byly osvětleny slánské ulice. Patrně i zásluhou Petersova členství v Okrašlovacím spolku, jehož byl čestným členem, bylo slánské náměstí v dubnu 1924 osázeno stromy. Aktivity Čeňka Peterse byly různorodé, byl například spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou Městské spořitelny, členem a podporovatelem Musejního a literárního spolku, městské knihovny a čítárny. Karel Vetter ( ) Dlouholetý slánský starosta Karel Vetter, který od roku 1926 stál v čele města čtrnáct let, se narodil 14. června 1869 v Praze, v rodině hodináře klementinské hvězdárny Kristiána Vettra ( ). Pocházel z šesti sourozenců, z nichž bratr Emil ( ) padl v první světové válce. Osmnáctiletý Karel Vetter po absolvování pražského učitelského ústavu roku 1887 nastoupil na své první místo na obecné škole v Dřínově u Kralup, kde se stal později i řídícím učitelem. V Dřínově působil celkem třiadvacet let. Řídícím učitelem byl i v Pálči u Zlonic ( ), kde také vykonával úřad zástupce starosty. Roku 1922 Karel Vetter odchází z Pálče do Slaného a zde se stává za Československou stranu národně soci-

9 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 9 alistickou členem městského zastupitelstva. Po demisi Josefa Reicherta je v červnu 1926 poprvé zvolen slánským starostou. V této funkci byl opakovaně potvrzen zastupitelstvem i v letech následujících (1929, 1935, 1938). Za dobu čtrnácti let, kdy působil v čele Slaného, se výrazně proměnila architektonická tvář města. Například v roce 1928 již stálo ve Slaném rovných tisíc domů, což zaznamenala i městská kronika. Roku 1931 byla postavena hudební škola, Městská spořitelna a budova Grandhotelu, následujícího roku byla dokončena stavba obchodní akademie. Nové slánské gymnázium je slavnostně otevřeno v květnu O rok dříve bylo rozhodnuto o výstavbě okresního soudu, v jehož budově dnes sídlí městská poliklinika. Významný podíl na realizaci architektonické přestavby Slaného třicátých let měl známý stavitel Vilibald Hieke ( ), který vedl též výstavbu nové čtvrti pod Slánskou horou. Ve Slaném se v této době rozvíjel i bohatý kulturní život. Z mnoha kulturních akcí je vhodné alespoň připomenout odhalení sochy Bedřicha Smetany v lesoparku na Hájích za účasti předsedy poslanecké sněmovny Jana Malypetra. Toto asi nejvýznamnější výtvarné dílo sochaře Václava Nejtka ( ) bylo roku 1964 přemístěno na slánské náměstí, jež od roku 1990 nese skladatelovo jméno. Kromě kontaktů s politiky, kteří pocházeli ze slánského regionu jako byl Jan Malypetr či poslanec za Živnostenskou stranu Josef Náprstek starosta Vetter udržoval i další významné politické a společenské vazby. Na jedné dochované, ale nedatované fotografii je zachyceno jeho setkání s prezidentem Edvardem Benešem a Hanou Benešovou. Titul čestný občan města Slaného byl Karel Vetter Edvardu Benešovi udělen , v den prezidentových třiapadesátých narozenin. Po roce 1930 Karel Vetter vykonával svůj úřad již v politicky neklidné atmosféře, která se pochopitelně projevovala i na Slánsku. Hospodářská krize třicátých let způsobila ve Slaném roku 1932 krach známé firmy Viléma Michla na výrobu motocyklů a leteckých motorů. Slánská ČKD snížila v letech počet zaměstnanců na pětinu původního stavu a závodu hrozilo Karel Vetter na rodinném fotu uzavření. Ve Slaném bylo roku 1932 evidováno 586 nezaměstnaných, na Slánsku bylo bez práce celkem občanů. Vedení města se snažilo zmírnit často zoufalé postavení nezaměstnaných organizováním nouzových prací a pořádáním charitativních sbírek. Zhoršující se mezinárodní politická situace druhé poloviny třicátých let a narůstající hrozba nového válečného konfliktu byla patrná i ve Slaném. Stavitel Hieke roku 1935 na své náklady vybudoval ve sklepení bývalého hotelu Pošta protiletecký kryt a na přelomu let 1937/1938 byly za podpory státu vybudovány objekty slánských kasáren. Po příchodu Československé armády se tak město Slaný poprvé ve svých dějinách stalo městem posádkovým. Mnichovský diktát na podzim 1938 a nacistická okupace však učinily všechny snahy o obranu republiky bezpředmětnými. Starosta Karel Vetter ještě rok po okupaci setrval ve svém úřadu, ale byl donucen funkci opustit, neboť z důvodu údajné nemoci se odmítl účastnit německé vojenské přehlídky u příležitosti 1. výročí okupace. Zásluhy dlouholetého slánského starosty Karla Vettra o všestranný rozvoj Slaného, stejně tak jeho podíl na organizování humanitární pomoci pro slánské nezaměstnané i pro české uprchlíky ze zabraného pohraničí v roce 1938, však plně doceněny nebyly. Karel Vetter zemřel ve Slaném ve vysokém věku osmdesáti šesti let. Pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze. Jeden ze tří synů učitele a starosty Karla Vettra JUDr. František Vetter ( ) byl dlouholetým profesorem na slánské obchodní akademii. Profesorkou slánského gymnázia je i paní Dana Marušáková, vnučka Karla Vettra, které autor tohoto článku děkuje za poskytnutí důležitých podkladů. Zdeněk Víšek

10 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 10 ARPZPD v ČR Klub Petrklíč Pár slov, pár vět Napsat něco o činnosti a existenci klubu není příliš snadné, když nechcete dopustit, aby to byly jenom prázdné fráze, které nakonec nikdo nečte. O zdravotně postižených se toho již napsalo velmi mnoho. Po roce 1989 vzniklo mezi lidmi určité nadšení a chuť někomu pomáhat a díky tomu také vznikla celá řada zajímavých projektů. Některé myšlenky bohužel zůstaly neuskutečněny, jiné se zase naopak prosadily a fungují ke spokojenosti klientů dodnes. Takových je však upřímně řečeno dosti málo. Klub Petrklíč vznikl v roce 1994 právě proto, že určitý článek v sociálních službách tehdy rodičům velice chyběl. Měli potřebu se scházet, prohovořit vzájemné problémy a cítit se prostě dobře. Skutečnost, že se starají o zdravotně postižené děti, je tlačila někam na okraj, což sami nechtěli dopustit. Většina našich dětí navštěvovala stejná rehabilitační zařízení, celou řadu lékařů a strávily dlouhé měsíce v lázních. To všechno byla tvrdá realita každodenního života rodin se zdravotně postiženým dítětem. K tomu patřila a dodnes stále patří ztráta přátel a velká hromada odříkání. Klub Petrklíč začal proto pořádat aktivity, které sami rodiče postrádaly. Byly to například různé jednodenní poznávací výlety, návštěvy kulturních představení, různé oslavy (MDD, Mikuláš,), Matějská pouť pro zdravotně postižené, víkendové a vícedenní psychorehabilitační pobyty, ozdravné pobyty pro samotné děti bez rodičů (čtyři ročníky), plavání, hipoterapie, turistika a další akce dle momentálního nápadu. Většinu těchto akcí pořádáme dále, pouze plavání a hipoterapii zatím nyní neprovozujeme. Od roku 1994, kdy byl klub oficielně zaregistrován, uplynulo právě letos deset let. Naše děti však stárnou stejně jako klub, odrůstají a podle toho se mění i náplň naší činnosti. Nejpalčivější otázkou se v posledních třech letech zdá být problém spojený s osudem právě dospívajících dětí. Zdravotně postižený člověk dosáhne věku osmnácti let, dostane plný invalidní důchod a najednou se rodiče dostávají do téměř neřešitelné situace. Co bude s naším dítětem dál? Následuje celá řada otázek, které rodiče děsí a stresují. Budou moci někde pracovat, nebo skončí doma bez uplatnění až do konce svého života? Mnozí se totiž nemohou ani ničím vyučit, nevydrží dlouho u jedné činnosti a stále potřebují po svém boku někoho, kdo jim říká, co je špatné a co dobré. Přitom většina z nich chce pracovat, touží po uplatnění a hlavně chce být užitečná. Chráněná pracovní místa však chybí. Jediné zařízení, které se nachází až v Horním Bezděkově a poskytuje služby tohoto typu, je však pro většinu klientů z okolí Slaného nedostupné. Právě proto vznikla v roce 2002 myšlenka o zřízení chráněných dílen a psychorehabilitačního centra pro zdravotně postižené klienty. O tomto našem záměru se již několikrát psalo v souvislosti s nevyužitým objektem bývalých kasáren v obci Přelíc. Chráněné dílny jsme chtěli zřídit právě tam. Celé dva roky jsme se snažili něco vyřešit s obecním zastupitelstvem v Přelíci, ale k rozumné dohodě bohužel nedošlo. Naše představy se totiž v mnohém dosti liší. Nechceme budovat takovéto zařízení tam, kde tomu nejsou nakloněni. Lidé totiž musí cítit potřebnost celé věci a chtít, aby něco podobného vzniklo v jejich blízkosti. Žádné z těchto drobných překážek nás však nemohou odradit od další práce a snahy dojít potřebného cíle. Nová jednání v současné době probíhají v sousední obci Ledce, kde lze hovořit o velmi vstřícném a rozumném přístupu. Celý projekt by měl být realizován v budově bývalé školky. Po menších a nutných úpravách, které budou vždy konzultovány s obecním zastupitelstvem, bude objekt plně vyhovující k provozování řemeslných dílen. Počítá se zde s keramickou dílnou, šicí, pletací a tkalcovskou dílnou, výrobou ručního papíru, drobnou košíkářskou dílnou, malováním na hedvábí, výrobou svíček a také možnými jednoduššími kompletačními činnostmi. Klienti by zde měli mimo jiné najít také nové přátele a hlavně prostředí, které bude napomáhat ke zvýšení jejich sebevědomí. Rádi bychom zde poskytovali i poradenské služby pro rodiny zdravotně postižených klientů a samozřejmě i pro další zájemce. Objekt má i menší zahradu, která bude součástí zařízení a poslouží klientům nejen k relaxaci, ale bude využívána i k ergoterapeutickým činnostem (pěstování rostlin atd ). Na veřejném jednání v obci Ledce jsme i zcela otevřeně vyjádřili své přání a představu o spolupráci s obyvateli obce a o jejich spolupodílení se na některých akcích vycházejících právě z náplně činnosti celého zařízení (možnost účasti na pořádaných kursech řemesel, společenských akcích, jarmarcích, výstavách atd ). Provoz bude denního charakteru proto, aby klienti mohli dále zůstávat ve svých rodinách, ale zároveň mít pocit, že mohou chodit do zaměstnání jako kterýkoli zdravý člověk. Počítáme tedy i s nutností zajistit nějaký svoz klientů (závislé od množství finančních prostředků). Zatím nelze přesně určit, kdy bude moci být zahájen zkušební provoz, protože to vše opět bude záviset na finančních prostředcích, ale také na rychlosti rekonstrukčních pracích a dalších potřebných jednáních. Naším přáním je, aby to bylo co nejdříve. V nejbližší době bychom také rádi uspořádali benefiční koncert a veřejnou sbírku. Veškerý výtěžek bude využit právě ve prospěch chráněných dílen. Již nyní se však mohou na níže uvedený kontakt ozývat případní zájemci o tuto službu. Všechny budeme evidovat a včas informovat o tom, kdy bude provoz zahájen a za jakých okolností je jejich umístění možné. Zájemci musí být starší 18 let. Na závěr bych ještě ráda informovala o připravovaném psychorehabilitačním pobytu pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi, který proběhne v měsíci srpnu a délka jeho trvání je sedm dní. Přesný termín, místo

11 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 11 konání cena a další potřebné informace budou ještě uveřejněny. Získat je lze i na odboru sociálních věcí u paní Aleny Zahrádkové (vedoucí odboru), nebo paní Gabriely Pohankové. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Petrklíč Kladno se sídlem v Přelíci č. 143 je ve své podstatě otevřeným, nezávislým, nepolitickým, dobrovolným občanským sdružením s právní subjektivitou a je členem Středočeského Krajského sněmu ZP v ČR, dále pak sdružení nestátních neziskových organizací ANNO Tři O a Zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy. Alena Klímová DiS, předsedkyně klubu Kontaktní adresa a bank. spojení pro případné dárce ARPZPD v ČR, klub Petrklíč Přelíc číslo 143, telefon: číslo účtu: Č. S /0800 Hornická činnost na Slánsku Slánsko-zlonická oblast (IV.) HORNICKÁ ČINNOST NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ KVÍC Pokračování z dubnového čísla. Rok 1843 Seznam Smečenského panství uvádějící činné a opuštěné doly uvádí mimo jiné šachtu Napoleon na polích velkokvílických patřící Podrázskému ze Studněvse. Z porovnání původních důlních měr je patrno, že ze sousedního katastru obce Studeněves zasahuje větší část důlní míry Napoleon do kvíckého katastru. Situování vlastní jámy šachty Napoleon je dáno těsně za hranici na studěnevském katastru. Podle později odvozeného výchozu uhelné sloje je nepravděpodobné, že důlní činnost ze šachty Napoleon zasáhla do území obce Kvíce. Obdobně jako důlní míra Napoleon zasahují částečně do katastru Kvíce ze sousedního katastru důlní míry Prokop propůjčené zhruba ve stejném období Prokopu Řeřichovi ze Slaného. Stejně jako u předcházející šachty je i zde pochybnost, zda důlní činnost zasáhla do katastru Kvíce. Každopádně je zajímavé, že těsně při hranicích důlní míry Prokop, ještě na kvíckém katastru, je dodnes patrný náznak rozsáhlejšího důlního odvalu. Z toho vyplývá: výchoz sloje není stanoven přesně (nemůže být posunutý k jihu) nad základní slojí se může vyskytovat ještě doprovodná sloj o menší mocnosti Pak by důlní míry Napoleon a Prokop měly své oprávnění a i v jejich jižních částech probíhala hornická činnost. V témže seznamu Smečenského panství z roku 1943 jsou u Slaného uváděny tři šachty Svatá Kateřina, Svatý Jan a Jeroným ve vlastnictví Strahovského kláštera. Šachty jsou uváděny bez bližšího určení a jedinou příslušnost ke kvíckému katastru je možno hledat pouze u názvu šachty Svaté Kateřiny, která je doložena v pozdějších letech. Rok 1848 Ani v bouřlivém roce 1848 nebyl Smečenský horní úřad ušetřen nepříjemností a sporů. Nejvíce nepříjemností vznikalo s vymáháním desátků, odpíráním roboty a urbariální dávky. Dne 1. srpna 1848 si stěžuje Zachariáš Gartes, šachmistr Dra. Krausberga, majitel nového dolu na návrší u Červeného rybníka na emfiteutického mlynáře z Červeného mlýna Františka Šaška, že zvýšil stavidla a tím i hladinu rybníka (tehdy sahala přes plovárnu až k železničnímu mostu), a tak způsobil stoupání vody i v blízkém dole. Spor vznesen na krajský úřad a 24. listopadu 1848 byla vyslána krajská komise. Zjištěn zde normální stav vody, což vloženo 30. března 1849 do tzv. Knihy mlýnů Smečenského panství. Situování Nového dolu je dnes problematické. V severní části areálu bývalého textilního závodu je dodnes na nejvyšším místě (návrší?) patrný zbytek odvalu, který rozděluje závodní vlečka na dva díly. Jiné pozůstatky po důlním díle nezjištěny. Rok 1852 Bez bližšího určení je připomínáno vrtání uhlí na šachtě Svaté Kateřiny u Malé Kvíce. Roky Publikace Z minulosti a současnosti hornictví na Slánsku (Z. Paděra) uvádí, že kromě dolu Caroli ve Slaném byla dobývána Kounovská sloj ještě v místech textilní továrny. Na poli majitele Kytky byly v těchto letech vyhloubeny tři jámy. Těžní stroj byl v místech dnešního podjezdu železniční trati. Hluboko se dolovat nemohlo, poněvadž by se přišlo na úroveň Červeného rybníka, který se rozkládal po obou stranách tratí a byla obava ze zatopení díla. Vytěžené dílo sloužilo jen místní potřebě. Situování konkrétních úvodních důlních děl je dnes rovněž nemožné. Pouze v cípu železniční trati a potoka je patrný pozůstatek menšího důlního odvalu. Rovněž stojí za zmínku charakteristické poškození budov východním směrem od bývalého textilního závodu a rovněž dvou nejstarších budov v textilce (objekt s vrátnicí a objekt bytů). Zejména objekt s vrátnicí průběhem trhlin a náklonem části stavby nasvědčuje poměrně značnému dodatečnému pohybu základové půdy. Pokračování v příštích číslech. Ing. Karel Segeťa, GSP

12 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 12 Výpis z činnosti městské policie od do v asistovali strážníci u dopravní nehody, která se stala v ulici Smečenská. Zde se střetla dvě osobní vozidla. Strážníci usměrňovali provoz do příjezdu DI Policie ČR. Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn ve opětovně vyjížděla hlídka k dopravní nehodě. Tentokrát se jednalo o střet nákladního vozidla Daf a osobního vozu Seat na křižovatce Vinařického U Brodu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Strážníci usměrňovali provoz do příjezdu DI Policie ČR řešili strážníci případ přestupků proti občanskému soužití a veřejného pohoršení se třemi mladíky, kteří ztropili výtržnost v jedné ze slánských restaurací, když jim obsluha sdělila, že jim nemůže natočit pivo, jelikož došlo. Toto mladíci nechtěli pochopit a začali obsluhu verbálně napadat. Hlídka mladíky z restaurace vykázala a po došetření celé události na služebně udělila všem třem pachatelům blokovou pokutu ve výši 1000 Kč při řešení dopravního přestupku z jistila hlídka, že řidič nevlastní řidičské oprávnění. Strážníci pachateli zakázali další jízdu a na místo přivolali Policii ČR, které případ předali řešili strážníci drobnou krádež v Plusu, kde žena ze Slaného odcizila dvě láhve Becherovky za 404 Kč. Za přestupek jí byla udělena bloková pokuta oznámil občan, že u rybníka v Blahoticích je zaparkované vozidlo bez SPZ. Strážníci na místě z dokladů nalezených ve vozidle z jistili SPZ a lustrací ověřili, že vozidlo se nalézá v databázi odcizených vozidel. Případ byl předán Policii ČR ve vyjížděli strážníci na oznámení o rušení nočního klidu hudební produkcí z klubu v ulici Pastýřská. Obsluha na pokyn strážníků snížila hlasitost hudby. Ve přijala MP znovu oznámení o rušení nočního klidu z tohoto klubu. Tentokrát se na místo dostavila i Policie ČR. Vzhledem k tomu, že s majiteli již bylo zahájeno správní řízení pro porušování Stavebního zákona využíváním stavby pro účely, ke kterému nebyla schválena, byl případ předán Stavebnímu odboru MěÚ Slaný k dořešení z jistili strážníci poškozené a vyvrácené sloupky v ulici Kynského. Na místě se nacházelo i vozidlo Avia, které při najíždění ke kraji vozovky sloupky porazilo. Vzhledem k výši škody byla na místo přivolána Policie ČR, která si případ převzala řešila hlídka drobnou krádež v Plusu. Pachatel ze Slaného zde odcizil zboží za 45,-Kč řešili strážníci spor mezi obsluhou restaurace a návštěvnicí z Brna. Spor vznikl údajně kvůli účtu. Návštěvnice tvrdila, že byla verbálně napadena urážkami s rasovým podtextem. Toto nikdo z přítomných svědků nepotvrdil. Přesto žena trvala na podání trestního oznámení na Policii ČR. Případ nyní šetří policisté na základě oznámení vyjela hlídka do ulice Brožovského, kde se měl pohybovat muž oděný pouze ve spodním prádle. Strážníci podnapilého muže naložili do sl. vozidla, zjistili jeho totožnost, telefonicky vyrozuměli manželku a v místě bydliště jí ho předali. Muž si nepamatoval, co dělal a kde přišel o zbytek ošacení. Za veřejné pohoršení mu byla udělena bloková pokuta ve z jistil operační kamerovým systémem potyčku dvou mužů před restaurací. Hlídka na místě z jednala klid, muže předvedla k podání vysvětlení na služebnu a případ předala na Přestupkovou komisi k dořešení. Pavel Štěpánek, velitel městské policie Znáte své město? soutěž pro všechny věkové kategorie Tak jsme se prosoutěžili na práh letních prázdnin, příjemně prožitých dovolených plných nezapomenutelných zážitků (i když tomu zatím počasí nepřeje), a proto se nyní na dva měsíce odmlčím a nebudu Vás zatěžovat soutěžními otázkami. Od září pro Vás chystám novou stejně zajímavou soutěž. Těšíme se na Vaši soutěživost v září a přeji všem občanů ze Slaného a z okolí pohodové prázdniny a dovolenou. Odpovědi z minulého čísla Slánské radnice č. 6: 1. Vyjmenuj nejméně 10 zvonic. Kvílice, Neprobylice, Želenice, Přelíc, Libušín, Nabdín, Holešovice, Skůry, Tuřany, Řinuty, Velvary, Běleč, Hradečno. 2. Jak se jmenuje pilíř se sochou z roku 1697, který byl nalezen na Pražském předměstí a kam byl z důvodu stavby silnic přemístěn? Pilíř se sochou Panny Marie stával na Pražském předměstí a v r byl přemístěn na IV. slánský hřbitov, kde stojí dodnes. Ze správných odpovědí byli vylosování tito občané: Mgr. Jana Rohlová, Záfortenská 1662, Slaný, pan Bohumil Roškot, Mírová 1465, Slaný a paní Jana Podhajská, Fortenská 42, Slaný. Všem vylosovaným blahopřejeme. Jaroslava Prošková

13 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 13 V rámci kulturně sportovního odpoledne v Otrubech se 19. června konal také II. ročník turnaje v pétanque Mladší hráči spolu s ředitelem turnaje M. Pospíšilem I v základním kole se hrálo se zaujetím foto: P. B. TURISTICKÁ SEZÓNA VYCHÁZKY V ČERVENCI 2004 (prohlídky města a jeho zajímavostí s průvodcem kromě Velvarské brány jsou prohlídky bezplatné) Datum prohlídky Wilsonova ulice a městské divadlo Slánské hřbitovy (I. hřbitov) Slánské hřbitovy (II. IV. hřbitov) Město v hradbách a kostel sv. Gotharda Z náměstí do kláštera Nejsv. Trojice Velvarská brána Náměstí a kaple Zasnoubení Panny Marie Prohlídka sklepů vinařství Kvíc s ochutnávkou (Petr Rychtařík) (SO) (SO) (NE) (SO) (NE) (SO) (NE) (SO) (NE) (SO) Kuchyňské studio Na Střelnici Prodej kuchyňských linek na míru Grafické a cenové návrhy zdarma Rekonstrukce bytových jader Odborná kompletní montáž Nově od Koupelnový nábytek Slaný, Fügnerova 172, Tel.: , www. kuchyne-slany.cz Vše pro Vaši kuchyň!

14 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 14 Knihovna Václava Štecha Výpůjční doba v letních měsících od 7. července 2004 do 28. srpna ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ A STUDOVNA Pondělí Úterý Středa zavřeno Čtvrtek Pátek ODDĚLENÍ PRO DĚTI Pondělí , Pátek POBOČKA NA DOLÍKÁCH Čtvrtek a V ÝMĚNNÝ FOND Pondělí Čtvrtek , Pátek zavřeno Knihovna Václava Štecha ve Slaném vyhlašuje výtvarnou soutěž jako pokračování literární soutěže Z pohádky do pohádky POHÁDKA BEZ OBRÁZKŮ NENÍ POHÁDKOU Podmínky soutěže: Budeme soutěžit ve dvou kategoriích. Mladší ve věku od 6 do 12 let a starší ve věku od 13 do 19 let. Přijímáme obrázky velikosti A4, barevné i černobílé, na téma vystavených soutěžních pohádek. Na zadní straně musí být čitelně podepsané a doplněné adresou. Pohádky jsou vystaveny na chodbě knihovny nebo jsou k nahlédnutí v dětském oddělení a ve studovně. Své práce odevzdávejte v dětském oddělení knihovny, em nebo poštou na adresu Knihovna V. Štecha, Masarykovo náměstí 159, Slaný. Telefon: , fax: Uzávěrka soutěže je 15. října 2004 v 16 hodin. Práce bude hodnotit odborná porota a nejlepší obrázek bude odměněn věcnou cenou knihami v celkové hodnotě Kč dle vlastního výběru. Výsledky soutěže budou oznámeny v prvním listopadovém týdnu roku 2004 na nástěnce dětského oddělení a na http. //kvs. slansko. cz. Obrázek může být použit jako propagační materiál knihovny. Novinky z Infocentra NOVINKA Nabízíme nové dřevěné pohlednice s motivem chrámu sv. Gotharda a Božího hrobu. NABÍDKA Rozšiřujeme prodej map Praha centrum, Praha a okolí, Hrady a zámky, Kladno, Posázaví, Křivoklátsko a Karlštejnsko. 3. září 2004 v 16 hodin bude zahájena výstava výtvarného oddělení Základní uměleské školy ve Slaném. Uvidíte ukázky tvorby bývalých žáků, kteří studují na uměleckých školách. Součástí vernisáže bude krátké hudební vystoupení. Střípky ze Zlonic Neděle 6. června byla jedním z několika málo dní, kdy se počasí umoudřilo a my jsme se mohli vydat na pěší túru do Zlonic. Přestože bylo slunečno, nebylo účastníků mnoho. Těm, kteří přišli, děkujeme. Zvláště nejmladšímu účastníkovi Tomáši Vlasatému, kterému bylo teprve jedenáct let. Vycházku jsme začali zastavením u sloupu vinařů a rybářů, který se nachází za hřbitovní zdí, a pokračovali trávou plnou rosy k Dolínu. V Dolíně jsem si mohli prohlédnout kostel sv. Šimona a Judy a pokochat se ojedinělou secesní výzdobou, v Beřovicích jsme viděli kapličku Panny Marie Lurdské a objevili pamětní desku plukovníka Raichla. Po mírném stoupání jsme přišli ke Zlonicím. Cestou jsme navštívili židovský hřbitov a díky dalekohledu jednoho z účastníků jsme si prohlédli sochu svatého Onufria. Ve Zlonicích jsme navštívili Památník Antonína Dvořáka a varhaníkovnu s expozicí věnovanou Antonínu Liehmannovi a Eduardu Ingrišovi. Provázela nás paní Kuklová a umožnila nám prohlédnout si také kostel Výzdoba kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně Nanebevzetí Panny Marie. Po poutavém vyprávění o kostele a pověsti o zaživa pochované Valkounce nás ještě očekávali v Železničním muzeu, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Nejprve jsme však museli obnovit své síly, a proto jsme zavítali do zdejší cukrárny. Ze Železničního muzea jsme to měli jen kousek na vlakové nádraží a pak už vláčkem směr Slaný Zoja Kučerová a Šárka Ničová

15 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VII. Strana 15 Slánské pamětihodnosti Lidický kostel sv. Jakuba (I. ) Kdo byl původním patronem kostela sv. apoštol Jakub nebo sv. Jan Křtitel? Ať již putujeme ke Královicím nebo do Drchova a Dřínova, cestou si vždy povšimneme vysoké a štíhlé věžičky kostela sv. Jakuba v Lidicích u Slaného. Když se pak před ním zastavíme, oceníme, že i tato drobná stavba se do okolí architektonicky rozvíjí působivým schodištěm, a sepětí s minulými generacemi nám připomene návštěva nevelkého hřbitova, který jako prstenec vymezuje historickou plochu památky. O této památce a nedalekém lidickém dvoře bylo již leccos napsáno. Jindřich Hulinský (1931) ve svých Zkazkách ze Slaného a Slánska popisuje legendární zjevení poslední abatyše řádu klarisek, která po smrti obchází své panství, aby se přesvědčila, že i v Lidicích, které klarisky dříve údajně vlastnily, je vše v pořádku. Historií lidického dvora se pak zabýval Václav Krupička ve svém článku ve Slánském obzoru (1940). Ten tehdy kladl vznik místa do doby sv. Václava, který prý podle starých vyprávění pobýval na lidické tvrzi a navštěvoval v době vinobraní nejen okolní vinice, ale založil tady i kapli svého oblíbeného světce sv. Jana Křtitele. Na tomto místě měl být později vystavěn právě současný kostelík. Jak ukáží i následující řádky, již vlastní zasvěcení kostela představuje jednu ze záhadných historických stránek dějin této osady. V historické literatuře, například v Soupise posvátných míst Slánska od Antonína Podlahy z roku 1913 (dostupný ve studovně slánské knihovny), se cituje v Lidicích u Slaného kostel sv. Jakuba apoštola, který je připomínán již v roce 1352, přičemž Podlaha vypisuje řadu jmen duchovních, kteří na zdejší faře působili. Na Slánsku jsou svatému Jakubu zasvěceny ještě další dva starobylé chrámy v Řisutech, který byl již v roce 1384 farním, a v Želenicích, který pochází dokonce z 12. století a v roce 1352 je uváděn rovněž jako farní. Kterému Jakubovi však byl lidický kostel zasvěcen? v Novém zákoně se dovídáme, že mezi Ježíšovými apoštoly byli dva toho jména. První, syn Alfeův, někdy také nazýván Jakub Mladší nebo Menší (v latině minor), podle tradice bratr Páně a první představený křesťanské obce v Jeruzalémě, autor jedné z epištol (List sv. Jakuba) byl ukamenován v roce 62. Svátek Jakuba Mladšího (dříve 1. 5.) se slaví společně s apoštolem Filipem a souvisí s posvěcením baziliky Dvanácti apoštolů v Římě ( ). V našem případě však jde o toho druhého sv. apoštola Jakuba Staršího nebo také sv. Jakuba Většího (v latině slovo maior může znamenat jak starší tak větší). Ten byl popraven jako první z apoštolů v roce 44. I ve Španělsku, kde podle tradice hlásal lidem Španělska a západních krajů, jej nazývají Santiago el Mayor Svatý Jakub Větší. Zde také na počátku 9. století nalezli údajně jeho hrob a na tomto místě vzniklo později impozantní poutní místo Santiago de Compostella, které dodnes přitahuje celé zástupy poutníků. To jsou také důvody, proč úcta k tomuto světci byla v Evropě tak rozšířena. Když jsem ale listoval ve starých inventářích, našel jsem u lidického kostela následující titul Ecclesia filialis S: Jacobi Apostoli et S: Joannis Baptistae Filiální kostel sv. Jakuba apoštola a sv. Jana Křtitele. Takto uvádí lidický kostel v inventáři jak slánský děkan Felix Čech v roce 1788, tak v roce 1810 další z jeho nástupců Matěj Šimák, který sice v úvodu píše pouze o lidickém kostele sv. Jakuba, dále však již důsledně připojuje i sv. Jana Křtitele. Šimák dále píše že tento kostel jest uvnitř, tak zevnitř jakž takž zachován má hlavní oltář sv. Jakuba apoštola a Jana Křtitele. Ostatně o starobylé úctě, která byla prokazována sv. Janu Křtiteli v Lidicích, napovídá i termín tradiční zdejší poutní slavnosti. Ta se každoročně konala nikoliv na svátek apoštola Jakuba (25. 7.), ale na svátek Narození sv. Jana Křtitele (24. 6.). Areál lidického kostela se původně podobal ostatním církevním stavbám na Slánsku. Poblíž lidického dvoru a chalup stál chrám, okolo hřbitov a v rohu hřbitova dřevěná zvonice, ve které starobylé zvony svolávaly osadníky k službám Božím. (Dokončení v příštím čísle.) Vladimír Přibyl Patrně nejstarší dochovaná svatojakubská památka na Slánsku socha sv. Jakuba, dříve v kapli v Ledcích u Smečna. (Vl. P.) Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č. j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 1. července Uzávěrka byla 15. června Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

16 HEJTMANSKÝ DVÙR Vážení spoluobčané, na této stránce Vás společnost Hejtmanský dvůr formou placené inzerce seznamuje s nabídkou akcí konaných v prostorách restaurace ATRIUM, Vinárny Jana Šultyse z Felsdorfu, Dividýlka a RELAX centra a dalšími aktualitami z činnosti společnosti. Hejtmanský dvůr, Masarykovo nám. 114, Slaný, tel: , 120, 130, GSM: , LETNÍ REBARBOROVÉ MENU SERIÁL Vinaøství mìsíce První letní měsíc (červenec) přivítáme lehkou a dobře stravitelnou nabídkou rebarborových (reveňových) pokrmů. Vracíme se tak do kuchyně našich babiček, které z rebarbory kouzlily kompoty, koláče a saláty. Z dnešní generace zná tuto neprávem opomíjenou pochoutku jen málokdo - v socialistickém plánovaném zemědělství na ní jaksi nezbylo tabulkové místo. U nás v Evropě se pěstuje tato rostlina již od 18. století. Nejrozšířenější je v Anglii, kde tvoří nedílnou součást jídelníčku, proto odtud pochází šedesát procent její celosvětové produkce. Kdysi byla rebarbora i u nás velice rozšířená na zahrádkách, kam se začíná postupně vracet. Nyní je (dovozová) reveň k dostání v kamenných obchodech. Šéfkuchař Hejtmanského dvora p. Radek Kuliha pro Vás připravil rafinované kombinace na téma rebarbora. Můžeme Vás díky tomu vřele pozvat například na Rebarboru glazírovanou v hnědém cukru a pomerančové šťávě, s pečenými kousky kuřecích jatýrek a s omáčkou Madeira či Krůtí prsíčka s plátky červené řepy, čerstvým zázvorem, rebarborovým coulis a portskou omáčkou. Milovníci chladivého osvěžení určitě ocení Jablečný sorbet s rebarborovým pyré a s hoblinami mléčné čokolády nebo výbornou Osvěžující rebarborovou limonádu s jablečnou šťávou a cukrovým sirupem. Těšíme se na Vaši návštěvu! Tento měsíc bychom Vám chtěli představit a popsat výrobu šumivých vín, jejichž kolébkou je Francie a úspěšným pokračovatelem při jejich pěstění a výrobě pak také vinařství BOHEMIA SEKT v České republice. Jen málokdo ví, že u zrodu značky Bohemia Sekt, produkující sekty snesoucí mezinárodní srovnání, stál před více než padesáti lety známý vinařský odborník Louis Girardot z kraje Champagne ve Francii. P. Girardot našel ve Starém Plzenci pozorné posluchače a tvůrčí pokračovatele, a tak ve sklepích o rozloze 3800 čtverečních metrů a v desetimetrové hloubce pod povrchem vzniká velice ceněný nápoj, jehož dlouhá historie výroby se počítá na staletí. První zmínky o šumivém víně jsou datovány rokem 1544 (šlo o Blanquett de Limoux, šumivé víno vyrobené prvotním kvašením tzn. zadržováním kysličníku uhličitého ve víně již při kvašení moštu - to je polovina cesty k opravdovému šumivému vínu, a proto se jí říká selská metoda). O opravdovém šumivém víně (Champagne-ském, protože vyrobeném v kraji Champagne, místním rodákem Domem Perignonem kolem roku 1670) se dá hovořit až ve chvíli, kdy se toto víno začalo dělat propracovanější metodou - již hotová vína různých odrůd se smíchají a vytvoří tzv. cuvée. K tomuto cuvée se přidá liquer de tirage, kompozice cukru rozpuštěného ve víně a kvasinek a následuje druhé kvašení, které dodá vínu charakteristickou perlivost. Po očištění vína od kalů a přidání tzv. liquer de expedition je šumivé víno připraveno k expedici na stoly nás gurmánů. Vinné menu na mìsíc èervenec Víno mìsíce: Bohemia Regia brut Z nejlepších produktů vinařství Bohemia Sekt jsme pro Vás vybrali jako víno měsíce sekt Bohemia Regia brut. Je to vysoce ušlechtilé šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí s příjemně vystupujícími kyselinami a jemným dlouhotrvajícím perlením. Cuvée je připraveno z vybraných nejjakostnějších vín jižní Moravy. Hlavní podíl v něm tvoří Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené. Odborníky je doporučován jako aperitiv nebo jako příjemný doplněk k salátům a sladkostem. Zvláště k tomuto vyjímečnému vínu pro Vás šéfkuchař p. Radek Kuliha připravil: VÝTEČNÝ Letní salát z čerstvého ovoce s kukuřičným popcornem zdobený plátky grapefruitu, marinovaného v medovo-koňakové omáčce s rozinkami a lístky čerstvé máty Tuto kombinaci nabízíme jako Červencové vinné menu za 145,- Kč (jídlo + 1dcl sektu) ve Vinárně Jana Šultyse z Felsdorfu a v Restauraci Atrium od do

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost dopravce dopravce Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 22. února 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: STAVEBNÍ

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ KRALOVICE nám. L.Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice Číslo jednací: 160/1386 /2014/2 Dolní Kralovice dne 20.11.2014 Vyřizuje: Jindřiška Kadlečková Telefon : 317 856 223 E-mail : kadleckova@dolni-kralovice.cz

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Za svatým Jakubem do Lidic u Slaného

Za svatým Jakubem do Lidic u Slaného Za svatým Jakubem do Lidic u Slaného Za svatým Jakubem do Lidic u Slaného Ať již putujeme ze Slaného ke Královicím nebo do Drchkova či Dřínova, abychom obdivovali na obzoru Milešovku, Lovoš, Házmburk

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 27. července 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, Ing.

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Místo konání: Čas konání: 14. dubna 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing.

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1606-105/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně pozemků parc.č. 510/5, 612/44, 2162/59, 2373/516, 2506/8, 2530/317, 2663/220, 2702/312 katastrální území Opava - Předměstí, parc.č.

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne 23. 4. 2012 Usnesení č. 130/12 RM Zastupitelstvu města Brtnice schválit směnu části pozemku v k.ú. Střížov p.č. 595/14 zahrada, o výměře 43 m 2,

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více