VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a výnosů za rok 2011, výkaz zisku a ztrát za rok 2011, rozvaha za rok 2011)

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace Tovačovského 2828/22, Kroměříž příspěvková organizace, vystupující v právních vztazích svým jménem s odpovědností z těchto vztahů vyplývajících. IČO: DIČ: CZ Vedení organizace: statutární orgán ředitel - ing. Jiří Králík (od ) Kontakt: tel www. dk-kromeriz.cz Zřizovatel Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Město Kroměříž Velké náměstí 115, Kroměříž Součásti organizace Klub Velehradská, Velehradská 625/4, Kroměříž Klub Starý pivovar, Prusinovského 114, Kroměříž Hvězdárna města, Braunerova 2705, Kroměříž

3 ČINNOST ORGANIZACE Dům kultury v Kroměříži je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Kroměříž za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic, a to převážně na území města. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav a odborných kurzů v oblasti kultury. Je zřizovatelem zájmových souborů v oblasti amatérského divadla. Dům kultury nabízí bohatý kulturní program zaměřený na všechny zájmové skupiny. Přehled aktivit je zde : divadelní představení profesionálních i amatérských scén, pouliční divadlo divadelní předplatné jarní a podzimní sezonu ve dvou kategoriích koncerty populárních umělců a skupin zábavné pořady, taneční podvečery pro střední a starší generaci módní přehlídky nedělní divadelní představení pro děti zábavné pořady pro děti koncerty vážné hudby předplatné Kruhu přátel hudby letní promenádní koncerty výchovné pořady pro žáky MŠ, ZŠ, středních škol a odborných škol taneční kurzy pro mládež začátečníky i pokročilé taneční kurzy pro dospělé začátečníky i pokročilé pohybové kurzy jazykové kurzy přednášky možnost vyžití v zájmové činnosti projekce filmů v kina Nadsklepí i v DK nebo v letním kině pod širým nebem (Velké náměstí i jiná místa) Dům kultury také pořádá větší akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru: Kroměřížské hudební léto soutěže, přehlídky celostátní, krajské i městské ARSfilm amatérů, Krajská soutěž amatérských filmů, Fonorallye a Vidorallye, Taneční festival, Seniorforum Den dětí města Kroměříže Den tance festival zpívajících básníků STOPTIME vzdělávací projekt ARTEDIEM Středověké slavnosti festival filmové hudby MOVIENG MUSIC větší prezentace národních kultur MUNDUS rozsvěcení Vánočního stromu výstavy Dům kultury nabízí zprostředkování a zajištění dalších činností tzv. Agenturní činnost divadelní představení pro děti a dospělé amatérské, profesionální koncerty předních umělců a skupin

4 koncerty amatérských skupin koncerty vážné hudby komplexní organizační zabezpečení společenských akcí, večírků a plesů kulturní programy a vystoupení tanečních párů a kolektivů na společenských akcích, večírcích, plesech, prezentacích a jiné výstavy kurzy jazykové, odborné přednášky prezentace firem rauty zhotovení propagačních materiálů panely, hesla

5 PLNĚNÍ KONCEPCE STRATEGICKÉHO A DÍLČÍHO CÍLE Příspěvková organizace DŮM KULTURY v Kroměříži hned od počátku roku 2011 začala postupně plnit plány stanovené koncepcí dalšího rozvoje z prosince Přirozeně tak navazovala na dosavadní změny realizované již v roce 2010 a doplnila plán dalších nutných změn. Všechny tyto změny pak směřují k naplnění STRATEGICKÉHO CÍLE uvedeného v prosincové KONCEPCI :...vytvoření moderní, přirozeně respektované a efektivně fungující kulturně-společenské instituce, která se postupně stane skutečným centrem kultury a iniciátorem významných a strategických změn v oblasti kultury města Kroměříž. Nutným předpokladem je zkvalitňování především kulturní nabídky a citlivé i rychlé reagování na konkrétní potřeby zájmových skupin či jednotlivců všech věkových kategorií. Klíčová je iniciace a aktivní podpora vzniku významných kulturních aktivit, které mohou překročit hranice města a stát se akcemi významu krajského, celostátního i případně mezinárodního. To vše při zachování maximální profesionality a ekonomické soběstačnosti... Současně ale docházelo k postupnému plnění naplánovaných DÍLČÍCH CÍLŮ KONCEPCE, které ale bylo nutno sladit a v mnoha případech i přehodnotit díky zásadních změnám ve všech oblastech činnosti DK. ZÁSADNÍ ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÉ ZMĚNY ROKU 2011 : komplexní připojení Klubu Starý pivovar od (personální, technické, organizační i programové) komplexní začlenění kina Nadsklepí od a předání do okamžitého použití nového kina Nadsklepí k odebrání PDA k změna statutu všech ZUČ a hledání nových forem spolupráce od předání dosavadních velkých akcí Města na DK (Dožínky, Festival vojenských hudeb, Vánoční stromek) začlenění dalších nových velkých akcí do programu DK (Evropské dny Olgy Sehnalové, prezentace dalších mezinárodních dnů, realizace projektu TRADIČNĚ PŘESHRANIČNĚ, provozování letního kina, vznik tří větších festivalů STOPTIME, ARTEDIEM, MOVIENG MUSIC, rozšíření výstavní činnosti ve foyer DK ) úpravy prostor DK (zprovoznění filmových představení v divadelním sále DK, zvětšení prostor pro výstavy ve foyer a také kongresovém sále, úprava loutkového sálu, pořízení letního kina) Výše uvedené změny byly v souladu s plánovanou koncepcím a ve většině případů výrazně pomáhaly k plnění STRATEGICKÉHO CÍLE i dalších plánovaných CÍLŮ DÍLČÍCH. Bohužel hned na začátku roku se objevil nečekaný problém ekonomický při zevrubné kontrole a auditu stavu ekonomiky byl objeven problém špatně účtovaného DPH v minulých 6 letech (od počátku účtování DPH) a tedy i hrubému zkreslování hospodářských výsledků DK v letech a skutečnému stavu ekonomiky DK. Tento problém v roce 2011 byl okamžitě vyřešen, bohužel oprava chyb z let nebyla dodnes dořešena. A protože tento problém je dost zásadní, považuji za nutné mu věnovat více prostoru v části EKONOMIKA.

6 DÍLČÍ ÚKOLY KONCEPCE Plnění strategického cíle daného koncepcí DK je podmíněno postupným plněním cílů dílčích, kterén byly rovněž uvedeny v předložené a schválené koncepci : 1. podrobnější audit dosavadní činnosti, programové nabídky, technického zázemí, organizačních kapacit a ekonomické stability Probíhal především v prvních dvou měsících roku 2011, ale zásadnější změnou technického zázemí DK (připojení Klubu Starý pivovar, odebrání PDA v září 2011, převzetí činnosti kina Nadsklepí v červnu 2011) i rozšířením činnosti docházelo v letošním roce k podstatným změnám a nutnosti zásadnějších změn ve všech oblastech organizace. V roce 2012 nepředpokládáme tak výrazné změny a bude možné lépe mapovat skutečný stav a potřeby organizace. V oblasti ekonomické navíc proběhly dva audity Města Kroměříž, jejichž výsledky rovněž iniciovaly další okamžité změny v této oblasti a postupné odstraňování nahromaděných chyb či metodických nepřesností minulých období. 2. efektivnější využití všech prostor, technického zázemí či organizačních kapacit a to nejenom pro kulturní potřeby, ale také pro komerčnější aktivity (pronájmy, ) DK hospodaří s poměrně rozsáhlým majetkem a efektivně jej využívá k naplnění úkolů v hlavní činnosti, ale také činnosti doplňkové, která pro organizaci vytváří podmínky dalšího rozvoje. Od 1.1. došlo i v této oblasti k výrazným změnám zásadně se posílila oblast personální a také se změnily podmínky pro efektivní využití prostor a zařízení. K těm nejvýraznějším změnám patří: rozšířili využití divadelního sálu o filmové projekce a provozování kina v období vytvořili lepší podmínky pro využití foyer pořízením nových kvalitnějších výstavních ploch a úprava foyer se rozšířil počet i kvalita výstav, talkshow i komerčního využití větší využití prostor KLUBU STARÝ PIVOVAR a rozšíření programové části rozšíření aktivit na VELKÉM NÁMĚSTÍ vytvořeny podmínky pro pravidelné projekce letního kina renovace a úprava LOUTKOVÉHO SÁLU pro především podzimní rozšíření činnosti (výměna sedaček, zatemnění,...) zakoupení kvalitnější digitální projekci (menší a velký projektor), pro projekce v DIVADELNÍM SÁLE, VELKÉM NÁMĚSTÍ, LOUTKOVÉM SÁLE, ale i ve foyer posílení organizační struktury organizace a pořádání větších a nových kulturních projektů (MIKROREGION KROCKER, STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI, DOŽÍNKY, FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB, MAĎARSKÉ DNY, RUMUNSKÉ DNY, POLSKÉ DNY, ARTEDIEM, MOVIENG MUSIC, STOPTIME,...) 3. trvalé zvyšování profesionality a maximální kvality všech poskytovaných služeb zahájili jsme postupné kroky ke zvýšení profesionality služeb a kvality, především změnu organizační struktury a zpřesňování náplní práce jednotlivých pracovníků, ale i využitím služeb profesionálů (např. v oblasti propagace, organizace hudebních koncertů, letního kina )

7 4. užší programová a organizační spolupráce s kulturními a společenskými státními institucemi, ale také s institucemi privátními či různými občanskými sdruženími Už od ledna hledáme a úspěšně nacházíme projekty a aktivity, které vedou k užší spolupráci s kulturními a společenskými institucemi Kroměříže i jiných měst. Nejvýraznější změnou byly nové smlouvy s bývalými ZUČ a DK a postupné vytvoření funkčního modelu užší spolupráce. Pro přehled uvádíme tabulku konkrétních oblastí spolupráce : spolek typ Forma spolupráce Fotografický spolek Nová forma Spolupráce na výstavách, dramaturgii i technicko-organizační pomoci KAF Rozšíření spolupráce Pokračování v dosavadní spolupráci na festivalech a přehlídkách, rozšíření spolupráce při velkých akcích (dokumentace, překlady) GRADACE Rozšíření spolupráce Přibylo více soutěží a rozšiřujeme spolupráci KST SWING Rozšíření spolupráce Přibylo více soutěží a rozšiřujeme spolupráci Nezávislá scéna divadelní Rozšíření spolupráce Beze změn Divadelní spolek Nová spolupráce Hledání nových forem aktivní spolupráce, v prvním půlroce hlubší spolupráce, v druhé polovině ale spolupráce ustala Říše loutek Rozšíření spolupráce Mírné rozšíření spolupráce Fonoklub Stávající spolupráce Beze změn Klub UNESCO Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu prezentace hudební kultury i ARS Collegium Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu prezentace hudební kultury Konzervatoř + ZUŠ Stávající spolupráce Standardní spolupráce, v dalších letech plánujeme rozšíření i díky novému prostoru Agentura Athény Nová spolupráce Od června 2011 spoluprovozování filmových projekcí v Kroměříži Forfest Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu hudební kultury v Kroměříži Arcibiskupský zámek Rozšíření spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu hudební kultury v Kroměříži Střední školy Rozšíření spolupráce Zahájení užší spolupráce v oblasti estetické výchovy a projektu ARTEDIEM Olga Sehnalová Nová spolupráce Zásadní rozšíření aktivit týkajících se projektu prezentace kultur předsedajících evropských zemí Studentský parlament Nová spolupráce Užší spolupráce při organizaci Majáles JAZZ klub Nová spolupráce Organizace všech jazzových koncertů Orlovna Nová spolupráce Užší spolupráce a hledání společných projektů

8 5. užší programová spolupráce a výměna informací s obdobnými kulturními zařízeními kraje, případně dalšími nejvýznamnějšími kulturními centry v ČR I v této oblasti došlo k výraznému posunu úzce spolupracujeme s kulturním odborem Zlínského kraje (zajištění programu norské delegace a spolupráce na projektu ARTEDIEM), mikroregion (projekt TRADIČNĚ PŘESHRANIČNĚ), zahraničními instituty (RUMUNSKO, MAĎARSKO, POLSKO). 6. přirozené rozšíření a propojení provozu i programové nabídky kina Nadsklepí a klubu Starý pivovar Ihned od února jsme zásadně rozšířili činnost Klubu Starý pivovar o dlouhodobě absentující alternativní kultura především hudební (rock, folk, ) zaměřená na mládež. Od 4. června jsme přestěhovali filmové projekce do DOMU KULTURY, současně změnili i dramaturgii filmové nabídky a zprovoznili populární projekce LETNÍHO KINA na Velkém náměstí. Od 16. prosince jsme plynule navázali na dosavadní filmové zkušenosti a plnoformátově začali provozovat kino Nadsklepí s digitální projekcí. 7. výrazné rozšíření a posílení edukačních a na studenty zaměřených programů s důrazem na zvýšení počtu, kvality a aktivní spolupráce nejvýznamnějších domácích osobností V souvislosti s výše uvedenou změnou dramaturgie kina Nadsklepí a Klubu Starý pivovar jsme rozšířili nabídku o programy edukační a zaměřené na studenty. Od června vydáváme tzv. STUDENT PASSY slevenky pro studenty na nekomerční a edukační programy. Díky rozšíření aktivit o větší přehlídky či festivaly se daří lákat do Kroměříže větší počet domácích i zahraničních osobností - např. Jindřich Štreit, Mirek Kovařík, Michal Horáček, Michal Viewegh, Ivo Vodseďálek, David Hrbek, Arnošt Goldflam, Gary Lucas, aktivnější komunikace s městskými, ale také krajskými, celostátními a mezinárodními institucemi s cílem hledat efektivní naplnění jejich strategických plánů v oblasti kultury V současné době považujeme projekt ARTEDIEM (estetická výchova na středních školách) za strategický a klíčový, daří se spolupráce s významnými institucemi např. Odbory školství a kultury Zlínského kraje, Parlament ČR, MŠMT, Projekt získal finanční podporu Zlínského kraje i záštitu významných osobností včele s předsedkyní parlamentu ČR, ministrem školství a hejtmanem Zlínského kraje. Projekt koresponduje i s aktuální snahou o znovuobnovení silného postavení umění a posílení umělecké výchovy. 9. postupná změna programové nabídky DK při současném ponechání aktivit výrazně kvalitních či komerčně úspěšných a postupném přirozeném začlenění nových mnohem významnějších aktivit Velmi pečlivě zvažujeme přítomnost některých tradičních programů a to současně postupně prosazujeme novou dramaturgii s výrazným vzdělávacím charakterem (viz. předchozí body). Během roku docházelo k částečné modifikaci kulturní nabídky (některé program zůstaly v původní podobě i rozsahu, některé byly modifikovány, ale žádné z nich nebyly zrušeny bez náhrady). V průběhu roku ale došlo k výrazné změně celkové nabídky díky novým aktivitám : Aktivita nová Klub Starý pivovar rozšíření alternativní hudby (od února) - regionální Talkshow Davida Hrbka (od dubna) - místní popis Zvýšení počtu hudebních produkcí po celý rok Nový pravidelný projekt aktivního povídání s významnými osobnostmi David Vávra, Michal Horáček, Michal Viewegh, J.Štreit,...

9 Rozšíření spolupráce s O.Sehnalovou (od května) - regionální MAJÁLES (od května) - místní Zahájení pravidelných filmových projekcí (od června) - místní Pravidelné letní kino (od června) - místní Kánon filmu (od června) - místní Kino ART (od června) - místní Bijásek (od června) - místní Středověké slavnosti (červen) - regionální Krocker (od června) - regionální Stoptime 2011 (srpen) - celostátní Krajské dožínky 2012 (srpen) - regionální Festival vojenských hudeb 2011 (září) - celostátní Projekt MUNDUS (od září) - regionální ARTEDIEM (od října) - regionální MOVIENG MUSIC 2011 (listopad) - celostátní Rozsvěcení vánočního stromku (listopad) - místní Zahájení provozu kina Nadsklepí (prosinec) - místní Vánoční koncerty (prosinec) Aktivnější spolupráce a podpora projektu prezentace kultury aktuálně předsedajících evropských zemí (Maďarsko květen, Polsko - listopad) Nová spolupráce se studentským parlamentem Přesun programu kina Nadsklepí do Domu kultury a od zpět do nově zrekonstruovaného kina Nadsklepí) Pravidelné letní kino na velkém náměstí Pravidelné středeční setkávání s vrcholnými díly domácí i světové filmové historie Modifikace pravidelných pondělních projekcí Modifikace nedělních projekcí a divadelních pohádek pro nejmenší Nová přehlídka středověké hudby a kumštu Festival amatérských rockových skupin Kroměřížska - 4 koncertní kola Zahájení nové tradice festival zpívajících básníků věnovaný odkazu Karla Kryla Akce byla kompletně převedena na DK a od letošního roku bude v gesci naší organizace Návrat tradiční velké akce do Kroměříže a opět v gesci DK Přirozené doplnění projektu Olgy Sehnalové o země mimo EU a speciální regiony. V roce 2011 proběhla první prezentace - RUMUNSKO Nový projekt estetické výchovy na středních školách se stal součástí ARSFILMU a přirozeně se vrací ke kořenům a tradicím této velké akce První nultý ročník nového filmového a hudebního festivalu díky podpoře MK ČR Tradiční akce kompletně převedena na DK Začlenění nového prostoru pro DK a pokračování v dosavadní dramaturgii Vytvoření přehlídky vánoční hudby 10. aktivní podíl na vytvoření a realizaci strategických projektů krajského, celostátního i mezinárodního významu v nejrůznějších oblastech kultury či výchovy V tabulce jsou uvedeny aktivity, které mají nadregionální význam a také získaly morální i finanční podporu krajských, celostátních i zahraničních institucí STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI, KROCKER, STOPTIME, DOŽÍNKY, VOJENSKÉ HUDBY, ARSFILM, ARTEDIEM, MUNDUS, MOVIENG MUSIC..

10 11. vytvoření systému efektivnější a aktivní komunikace (případně i spolupráce) se všemi zájmovými skupinami města (děti, mládež, senioři,...) Od začátku roku i díky zásadní změně dosavadních ZUČ dochází k hledání i nalezení způsobu aktivnější spolupráce. Ta se pak odráží především u velkých aktivit, kde je spolupráce konkrétnější a cílenější. Kromě spolupráce bylo ale nutné zásadně změnit i systém aktivní komunikace se všemi zájmovými skupinami. Od 1. ledna došlo v této oblasti k následujícím zásadním změnám : aktivita Změna designu DK (únor) Změna formy, obsahu i způsobu propagace na stojkách (panely, poutače, ) (únor) Zpravodaj a plakát (skládačka) ) (květen) popis Vytvoření nového loga a jeho použítí Na základě nového loga vznikl i návrh na nové stojky a poutače vše digitalizováno Aktivnější způsob komunikace formou skládačky do ruky Newsletter (od května) Aktivní týdenní posílání novinek DK na asi ových adres Webové stránky DK (od května) Nové stránky větších aktivit (MOVIENG MUSIC, ARTEDIEM) (od září) Webové stránky kina NADSKLEPÍ (květen, prosinec) Posezení u kávy (od dubna) Postupná úprava a doplnění stránek DK Vytvoření nových stránek větších akcí Nejprve úprava stránek stávajících, pak od prosince vytvoření nových stránek Každé čtvrtletí aktivní posezení u kávy s ředitelem DK a novináři 12. posílení tzv. kongresové turistiky v nutné spolupráci s dalšími místními institucemi V této oblasti jsme jen připravili ideální podmínky pro konání kongresů a zvýšení aktivity v této oblasti. Bohužel zatím jen pro tento účel naše zařízení pronajímáme a nedaří se aktivně zvýšit počet akcí tohoto typu 13. aktivní vzájemně výhodná spolupráce s podnikatelskými subjekty města a kraje Zpracovali jsme kompletní nabídku pro podnikatelské subjekty, ale nedaří se zatím prosadit klíčové aktivity a navázat konkrétní spolupráci. Pouze se výrazně rozšířila spolupráce se Scénou na větších akcích na náměstí a také hledání dalších aktivit na DK (zatím jen LUNETIC) 14. přirozené rozšiřování a posilování příjmů při současném udržení vyrovnaného rozpočtu a se zachováním strategické priority investice do programové nabídky Udržet tento poslední cíl nebylo v roce 2011 vůbec jednoduché, protože organizace až v průběhu roku musela několikrát přepracovávat původní plán především z důvodů neplánovaných nákladů spojených se správným zaúčtováním DPH (nárůst nákladů o ,- Kč) a zásadních změnách v organizaci přibyla nová střediska i aktivity, odebráno bylo středisko PDA. Od počátku roku došlo k výrazným změnám, které zásadně měnily i strukturu a obsah rozpočtu. I z tohoto důvodu bylo pro zachování vyrovnaného rozpočtu daleko přesněji sledovat vývoj ekonomický za jednotlivé měsíce a postupně zprůhlednit některé účty. Díky vzniku některých strategických akcí došlo i ke zvýšení neplánovaných příjmů a organizace tak konečně dosáhla i na některé granty celkový objem takto získaných finančních prostředků byl asi (nejvíce z mikroregionu Bílé Karpaty, ale také z Ministerstva kultury, kulturního fondu Zlínského kraje a nadace Děti-mládež-kultura). I přes všechny tyto problémy jsme dosáhli výrazně pozitivního hospodářského výsledku.

11 EKONOMIKA V roce 2011 byla asi největším problémem organizace především po zjištění několik let neřešeného problému špatného účtování DPH a v důsledku i vykazování HV a následně práce s fondy. Při hlubším auditu hospodaření a nutném přechodu na podrobnější a průkaznější měsíční uzávěrky jsme museli v průběhu roku pročistit i další nepříliš průkazné účty, které v minulosti sloužili jako vnitřní rezerva organizace. V průběhu letošního roku dochází postupně v úpravách struktury plánu při zachování celkové úrovně. Tyto změny jsou vyvolané mnoha skutečnostmi, především zpřesněním jednotlivých účtů doplněním nových středisek a aktivit (mládež, kino, větší aktivity ) započítáním zvýšených nákladů správně účtovaného DPH Drobné úpravy a korekce plánu pak pokračovali po celý rok a v důsledku zpřesnění kontrolního mechanismu jsme pak každé položce v plánu přidělili svého garanta příkazce operace. Ten pak důkladněji kontroloval nejenom plnění, ale navrhoval efektivní a reálnou výši plánu příslušné položky. Tyto opravy a úpravy probíhali na základě měsíčních uzávěrek a upřesňování plánu činnosti na zbývající období. Díky těmto všem opatřením a zvýšení výkonnosti organizace se podařilo velmi složitou situaci organizace vyřešit a po 3 letech opět skončit pozitivním hospodářským výsledkem : Vlastní výnosy HV 5552, Vlastní výnosy DČ VÝNOSY 5552, Neinvestiční příspěvek Ostatní zdroje (účelové dotace, granty, přeúčtování) PŘÍSPĚVEK CELKEM SKUTEČNOST CELKEM , HV (bez DPH) 244,2 27,1 836,1 383,9 12, HV (s DPH) investice Pozitivní výsledek byl dosažen především zavedením systému přesnějších měsíčních uzávěrek a průběžných změn plánu některých položek. Také se výrazně zlepšil kontrolní mechanismus organizace i díky dvojnásobnému auditu v roce Zjištěné nedostatky byly okamžitě odstraněny a přijaty přísnější opatření.

12 PROBLEMATIKA CHYBNĚ ÚČTOVANÉHO DPH Problém dlouhodobě špatného účtování DPH byl objeven při prvním důkladnějším vnitřním auditu hospodaření a celkové ekonomiky DK na začátku února Při této kontrole bylo zjištěno, že postupně vytvářené fondy DK nejsou z velké části kryty finančními prostředky, ale postupně se rok od roku zvyšující pohledávkou vůči finančnímu úřadu. Při zpětném zjišťování vzniku a stavu této pohledávky bylo zjištěno, že v DK bylo nesprávně účtováno DPH a část DPH nebyla zahrnuta do nákladů, ale byly vykazována jako pohledávka vůči finančnímu úřadu. Bohužel tato pohledávka nebyla oprávněná a v důsledku toho docházelo každý rok k hrubému zkreslení výsledku hospodaření (výsledku i fondů) : rok HV vykázaný DPH INV.FOND INVESTIČNÍ FOND REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN SOUČET VŠECH FONDŮ STAV účtu 343 (DPH) přírůstek 343 za rok skutečný HV (po zaúčtování DPH) a b c d e c+d+e g h a+b-h celkem Z tabulky je patrný zásadní rozdíl ve vykazovaném a skutečném HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU organizace v případě správně zaúčtovaného DPH do nákladů a likvidace neustále narůstající NEOPRÁVNĚNÉ pohledávky vůči finančnímu úřadu. Za Na konci roku 2010 to bylo už 2,780 mil. Kč, což je částka, která v této výši představuje špatně vykázaný HV organizace v letech a operace s fondy. V případě zaúčtováni by vypadal HV organizace jinak, jen v posledních dvou letech by vykazoval každý rok ztrátu ve výši ,- Kč. Špatně účtované DPH vedlo k následujícím problémům a komplikacím : zkreslování HV vykazování pozitivního HV a následné chybné rozdělení do fondů postupné snižování finančního krytí fondů, naopak zvyšování neoprávněné pohledávky vůči finančnímu úřadu zkreslování některých nákladových položek každoroční tvorba plánu bez části DPH chybně byl stanoven i plán (nezahrnoval poměrné náklady DPH) opravou účtování DPH v roce 2011 a zahrnutím do nákladů se zvýšili náklady organizace o asi ,- Kč proti plánu Po zjištění problému špatně účtovaného DPH byla okamžitě opravena metodika účtování DPH a odstraněna příčina těchto chyb. Od je DPH účtována správně, bohužel část DPH účtovaného do nákladů neplánovaně zvýšila náklady celé organizace. Odstranění chyb minulých let pak bylo konzultováno s odborem a nezávislým daňovým poradcem, teprve na konci roku došlo ke shodě obou těchto subjektů na způsobu odstranění této chyby. Schválený způsob zaúčtování ale nebyl proveden do uzávěrky roku 2011 (odbor k této schválené operaci nedal písemný souhlas).

13 ORGANIZACE V průběhu roku docházelo i k upřesnění organizačních směrnic a celkovému systému organizace. Většina těchto úprav souvisela s postupným rozšiřováním činnosti i zavádění průkaznějších softwarových programů (docházka, prodej vstupenek). Mezi nejdůležitější kroky patří : úprava organizační struktury a upřesnění popisu práce zavedení elektronického docházkového systému a zabránění přesčasových hodin zavedení nového modulu COLOSSEA umožňujícího platbu přes internet a kartou (od května 2011) zavedení nového plánovacího systému pro lepší přehled využití prostor i plánování technických, organizačních i ekonomických požadavků (od června 2011) Důležitou součástí jsou i pravidelné jednání užšího vedení organizace a kontrola plnění jednotlivých úkolů. Většina opatření je nová a zavádí se postupně do praxe, výsledkem je významné zlepšení řízení a kontroly veškerých činností organizace. Zásadním způsobem se zlepšila komunikace a atmosféra na pracovišti, občas se objevují nepříjemné a nesystémové zásahy do řídící činnosti organizace ze strany zřizovatele na základě nepodložených informací. Pracovníci a mzdy V roce 2011 procházel Dům kultury v Kroměříži dílčími organizačními změnami související se změnami organizační struktury, náplní prací i úpravami mzdového zařazení. Důvodem tohoto zpřesňování byla poměrně značná změna struktury činnosti a zavádění nových činnosti. Zde jsou nejdůležitější změny (výsledná organizační struktura je v příloze č.1) : převod 3 pracovníků z MÚ (pracovníci KSP leden 2011) ukončení činnosti Klubu Velehradská (k ) příprava organizace na avizované převzetí nového objektu Kina Nadsklepí (vytvoření předpokladu vytvoření 6 nových pracovních míst požadavek EU) slavnostní zahájení dne a přechodně do konce roku 2011 řešeno DOPP a) Rekapitulace mzdových prostředků stálí zaměstnanci tarifní složka osobní příplatek mimoř. náhrady celkem. příplatek za vedení odměny Celkový roční přepočtený počet stálých zaměstnanců 18,67 osob b) Mimopracovní poměry Z důvodů specifiky provozních potřeb organizace zejména v odpoledních a večerních hodinách (provoz kulturně spol. zařízení) se navyšuje potřeba nepravidelně rozvržené pracovní doby a sníženého rozsahu pracovní doby zejména na úseku technického a obslužného provozu organizace. Jedná se zejména o profese dozor a dohled, uvaděčky, požární hlídky, obsluha jeviště, obsluha zvukového a světelného zařízení a případně další obslužné činnosti zajišťovány zejména dohodou o pracovní činnosti, příp. dohodou o provedení práce. počet náklady ,- kč

14 MAJETEK ORGANIZACE Organizace spravuje majetek zřizovatele v rámci dispozic stanovených zřizovací listinou. V účetní evidenci je zachycen majetek: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 149,- tis. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis ,-tis. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis ,7 tis. Umělecká díla 121,6 tis. Účetní hodnota majetku ,3 V operativní evidenci je dále podchycen majetek cca v hodnotě 7.109,- tis. Pohyb majetku je způsoben tím, že k jsme předávali PDA městu s částí majetku. Ke konci roku jsme dále přijali od zřizovatele vybavení restaurace Scéna, což byl nárůst majetku v podrozvahové evidenci /účet 902,999/. V příloze je soupis majetku, pořízeného za r dle účtů. Organizace provozuje osobni vozidlo Renault Trafic a Fabie a to převážně jako víceúčelová vozidla. FONDY ORGANIZACE je nejproblematičtější část hospodaření od roku 2005 byly tyto fondy neoprávněněn a nesprávcně účtovány (především díky nesprávně vykazovaným hospodářským výsledkům místoi zisku a přerozdělení docházelo ke ztrátám a tedy nutnému čerpání fondů). Fondy tak byly už od roku 2005 kryty pouze nedobytnou a nesprávně vytvořenou pohledávkou vůči FINANČNÍMU ÚŘADU v důsledku špotně účtovaného DPH. V roce 2011 jsme poprvé opravili toto účtování a zastavili každoroční nárůst stavu fondů. Současně účetně opravili nedobytnou pohledávku a převedli po konzultaci s daňovou poradkyní na účet chyb minulých období. V současné době řěšíme s nadřízeným odborem způsob správného vyúčtování těchto chyb a oprav stavu fondů. Z velké části nepokryté stavy fondů (2,7 mil. Kč) velmi komplikují i ekonomický stav organizace, především v běžném období, kdy musí organizace přechodně použít i své rezervní finanční prostředky (např. placení záloh energií, účtování grantů a dotací např. Na konci roku 2012 to bylo takřka ,- Kč). Stav fondů v roce 2011 (v tisících Kč) Fond odměn ,5 FKSP 89,6 37,6 Fond rezerv 511,9 526 Fond investic 2193,3 2040,6 CELKEM 3146,8 3012,7 Poprvé se podařilo snížit stavy fondů, ta na konci roku jsou stále kryty z velké části chybou minulých let ( ) ve výši 2700,- tisíc Kč.

15 STATISTIKA HLAVNÍ ČINNOSTI V roce 2011 se zásadně změnila struktura programu a také počet nabízených akcí. Také se zásadně zvětšit i počet diváků (proti roku 2010 dvojnásobně). Pro srovnání uvádíme počty představení a diváků za rok 2009, 2010 a TYP AKCE DIVADLA + SHOW POČET 2009 DIVÁKŮ 2009 POČET DIVÁKŮ POČET DIVÁKŮ ROK 2010 ROK KONCERTY SOUTĚŽE, FESTIVALY, FOLKLÓR KURZY VÝSTAVY 6 X 8 X 18 X FILM CELKEM TRŽBY 4,851 mil. 4,766 mil. 5,823 mil. Ze statistiky je zřejmý celkový nárůst akcí v roce 2011 i díky provozování kina (stálého i letního). Ale i bez kina je počet vyšší. Markantně se zvýšil počet DIVADEL A SHOW, zvýšil se sice i počet koncertů, ale v roce 2011 poklesl celkový počet diváků. Také se díky novým prostorám zvýšil počet výstav. Klíčový je ale enormní nárůst tržeb z kulturních akcí proti letům minulým takřka o ,- Kč. Potěšující je i zásadní změna struktury a počtu nabízených programů a to ve prospěch náročnějších programů, zahraničních prezentací a festivalů či přehlídek. Tyto akce by měly v budoucnu přilákat i diváky z regionu a nebo celé republiky. Ale nikdy ne na úkor stávající nabídky speciálně orientované na kroměřížské publikum STATISTIKA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V roce 2011 došlo k několika zásadním změnám, které výrazně ovlivnili i pozitivní výsledek doplňkové činnosti (především pronájmy). K těmto změnám patří změna statutu ZUČ připojení Klubu Starý pivovar odebrání PDA vytvoření samostatného obchodního úseku vybavení prostor a také zařízení k pronájmu větší aktivita a snaha spolupracovat revize cen pronájmu všechny tyto změny přispěly k pozitivnímu výsledku i v této oblasti a proti roku 2010 se zvýšil příjem o takřka ,- Kč.

16 DŮM KULTURY KSP PDA CELKEM NÁJEM Také v této oblasti hledáme možné rezervy především užší spolupráce s komerčními subjekty a potencionálními sponzory či donátory. Těm umíme nabídnout nejenom reklamu, ale i konkrétní akce či prostory a zařízení. Velmi důležitým objektem jsou i střední a základní školy. ZÁVĚR Rok 2011 byl pro velmi náročný a znamenal výrazné změny ve všech oblastech činnosti DOMU KULTURY. Většina těchto změn byla v souladu s předloženou koncepci, další změny byly vynuceny zjištěním skutečného stavu v oblasti ekonomické, technické, organizační i programové. I přes významné zvýšení aktivit DK nedošlo ke zvýšení přesčasových hodin a pracovníci organizace dokázali vybírat i plánovanou dovolenou. Důvodem bylo zlepšení organizace práce i efektivnější kontrola jednotlivých činností. DŮM KULTURY se během krátké doby zbavil zásadních ekonomických problémů a dosáhla překvapivě i pozitivního hospodářského výsledku. Současně přirozeně rozšířil svoji činnost a změnil i image, jak v oblasti vizuální, tak v oblasti komunikační. Proto patří velký dík všem zaměstnancům DOMU KULTURY (pozitivní výsledky umožnili vyplatit i mimořádnou pololetní odměnu) i dalším institucím a spolupracujícím jednotlivcům. Na závěr uvádíme seznam nevětších problémů i změn HLAVNÍ PROBLÉMY Většina z nich byla patrná a zjevná, ale objevily se i některé skryté a teprve při hledání řešení se daly přesněji definovat i řešit. Většina z nich souvisela s celkově neprůhlednou ekonomikou organizace : nesprávně účtované DPH (viz. samostatná kapitola) Zkreslování hospodářského výsledku v letech (v důsledku špatně účtovaného DPH docházelo k výraznému neúmyslnému zkreslování hospodářského výsledku a tudíž i nesprávné tvorbě fondů. V roce 2010 byl tento problém odstraněn a předložené výsledky jsou hodnověrné) Chybné vytvoření plánu na rok 2011 (z důvodů nesprávného účtování DPH a zkreslování skutečné výše většiny nákladových položek zatížených DPH docházelo logicky i ke špatné tvorbě plánu položky byly plánovány na nižší úrovni bez koeficientu DPH. Taktéž některé položky navrhované pracovníky nebyly v požadované a nutné výši do plánu zapracovány. V průběhu první poloviny roku byl tento plán po důkladné konzultaci s ostatními pracovníky postupně upravován a zpřesněn. Toto zpřesňování v současné době probíhalo celý rok) Nemožné posouzení stavu hospodaření v průběhu roku (chybně vytvořený plán a nesprávně vykazovaný stav jednotlivých účtů tak znemožňovalo operativně zjistit skutečný stav hospodaření za kratší období a zabraňoval tak řešit případné problémy v hospodaření jednotlivých položek. Postupnými kroky se podařilo v průběhu roku vyladit rozpočet a zpracovávat hodnověrnější měsíční uzávěrky a lépe tak hlídat celý rozpočet) Absence základních dokumentů (hned v prvním pololetí byla zjištěna absence některých důležitých a potřebných základních dokumentů především týkajících se předání budov a zařízení do užívání DK např. u zřizovací listiny chybí seznam předaného majetku, chybí i dokumenty potvrzující předání PDA a KSP do užívání. V průběhu roku byly tyto problémy odstraněny)

17 Menší míra využití zařízení (v průběhu technického auditu došlo ke zjištění nepříliš efektivního využívání některých technických zařízení i prostor. Přijali jsme několik opatření a zvýšili tak i využitelnost budov a zařízení) Absence financování z jiných zdrojů (po auditu ekonomickém zjištěna absence financování z jiných zdrojů, především sponzorů a nebo státních dotací ) Zveřejňování nepřesných informací (především v druhé polovině roku a na jeho přelomu se objevily v médiích velmi nepřesné a zavádějící informace) ZÁSADNÍ ZMĚNY Od ledna dochází pak k postupné realizaci koncepce i odstranění výše uvedených nedostatků. Výsledkem je několik výrazných změn : Konsolidace a zprůhlednění ekonomiky (odstraněním problému DPH a zreálnění plánu i skutečnosti dochází k přesnějšímu určení stavu hospodaření i možnosti tento stav aktivně ovlivnit a ekonomiku organizace efektivně řídit. V současné době je možné konečně generovat hodnověrné a průkazné měsíční uzávěrky hospodaření. Také postupně dochází k upřesnění odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jednotlivé účty) Pozitivní hospodářský výsledek (díky větší aktivitě pracovníků i rozšíření činnosti a kontrole čerpání jednotlivých nákladů se daří vykazovat po celý rok pozitivní hospodářský výsledek a to i za situace relativně nízkého příspěvku na činnost ten byl poskytnut vůči podhodnocenému a nereálnému plánu položky bez DPH v souhrnu asi o ,- Kč nižší proti skutečnosti. Proti posledním dvěma letům bylo naše hospodaření asi o lepší) Naplňování koncepce rozvoje (daří se také postupně naplňovat předloženou koncepci organizace prakticky ve všech bodech ) Zásadní změna image a propagace (změny image i propgace vedly ke zvýšení návštěvnosti) Výrazné posílení programové nabídky pro mládež (dosavadní model dospělá veřejnost a děti byl rozšířen o oblast MLÁDEŽ a především na Starém pivovaru rozšíření nabídky pro mladší generaci o méně doposud běžný žánr. S nástupem kina v červnu vznikl i další produkt pro studenty projekce KÁNONU FILMU. Novinkou je i zavedení tzv. Studentských pasů výrazných slev na edukační programy) Zvýšení procentuálního využití DK a KSP (se změnou struktury nabídky došlo i ke změně a rozšíření programu a komerčního využití prostor. Výrazně přispěly i pravidelné filmové projekce v DK a zásadnější zvýšení provozního využití budovy) Inovace prostor v DK a vytvoření podmínek pro rozšíření činností (k rozšíření využití DK přispívají i inovace některých prostor především foyer má nové výstavní plochy a možnost multifunkčního využití, menší změnu zaznamenala i konferenční místnost a loutkový sál, který bude od září mnohem více využit díky novým sedačkám, zatemnění a změně pódia) Přesun kina Nadsklepí (na začátku června došlo k úspěšnému přesunu projekcí kina Nadsklepí do DK a udržení tradice pravidelných filmových projekcí v Kroměříži. Současně došlo i zásadnější změně dramaturgie filmových představení a zavedení nových prvků KÁNON FILMU, LETNÍ KINO, TEMATICKÉ PŘEHLÍDKY, FESTIVAL. Měsíc červen i červenec dokázal dosáhnout lepších výsledků, než průměrné výsledky předchozích 5 měsíců) Pravidelné projekce LETNÍHO KINA (zakoupením nového výkonného digitálního projektoru dochází k možnosti projekcí i v divadelním sále a na Velkém náměstí. Od června nabízíme každý týden projekci atraktivního filmu a další rozšíření letní kulturní nabídky) Nalezení STRATEGICKÝCH AKTIVIT (během roku vzniklo několik významných strategických

18 aktivit, které mají potenciál získat přespolního diváka i větší finanční podporu. K těm nejvýznamnějším patří vzdělávací projekt ARTEDIEM, FESTIVAL MOVIENG MUSIC, DOŽÍNKY, FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB, STOPTIME, MUNDUS) Rozšíření vzájemně prospěšná spolupráce s jinými institucemi (daří se také překonávat bariéru mezi některými organizacemi ve městě a nalézat projekty společného zájmu a spolupráce) Zprovoznění kina Nadsklepí (od září aktivně spolupracujeme s odborem investic Města na dokončení rekonstrukce kina Nadsklepí a znovuzprovoznění filmových projekcí. Finanční problémy a nedostatečný projekt pak pro naši organizaci znamenal i zvýšené finanční i personální zabezpečení v prosinci I přes rychlé předání byla naše organizace schopna zajistit otevření kina a projekce v průběhu dvou dnů) Pozitivní výsledky činnosti DOMU KULTURY jsou výsledkem zvýšení úsilí všech pracovníků, ale také dalších osobností, institucí a organizací, které v roce 2011 výrazněji a aktivněji spolupracovaly s naší organizací. Proto také všichni pracovníci dostávali pravidelné čtvrtletní odměny, kromě ředitele DK. Ten naopak ještě dostal snížené osobní hodnocení, i když všechny problémy auditu řešil a vyřešil okamžitě. Věříme, že i v roce 2012 se podaří dosáhnout obdobných výsledků a získat další dlouhodobě spolupracující partnery i odpovídající finanční podporu Města, Zlínského kraje i Ministerstva kultury ČR. Jiří Králík Dům kultury v Kroměříži Tovačovského Kroměříž IČO : , DIČO: CZ tel , mobil: v Kroměříži 31. března 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016 Vita donum est - nadační fond Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva 2016 Vita donum est - nadační fond - 1 - duben 2017 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 1. OBCHODNÍ JMÉNO Vita donum est - nadační fond 2.

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel plní funkci důvodové zprávy k rozpočtu fakulty. Vycházejí ze Zásad tvorby a správy rozpočtu Mendelovy univerzity v Brně pro příslušný

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05. 05. 2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01.2016 do ceníku pronájmů a služeb a do

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ARTEdiem. ARSfilm. estetická a umělecká výchova na ZŠ a SŠ. Mezinárodní festival filmů o UMĚNÍ října 2011 KROMĚŘÍŽ

ARTEdiem. ARSfilm. estetická a umělecká výchova na ZŠ a SŠ. Mezinárodní festival filmů o UMĚNÍ října 2011 KROMĚŘÍŽ ARTEdiem estetická a umělecká výchova na ZŠ a SŠ ARSfilm Mezinárodní festival filmů o UMĚNÍ 6. - 8. října 2011 KROMĚŘÍŽ Výchozí situace Jednou z nejstarších domácích filmových přehlídek a festivalů je

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 1 Přehled činností 1.1 Podpora Institucí pracujících ve prospěch zrakově postižených Na základě dlouhodobé smlouvy uzavřené mezi Knihovnou a tiskárnou

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva finančního odboru za rok 2010

Město Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva finančního odboru za rok 2010 Výroční zpráva finančního odboru za rok 2010 1. Úvod Finanční odbor zajišťuje plnění úkolů především v samostatné působnosti města, jeho kompetence však zasahují i do výkonu přenesené působnosti. Zabezpečuje

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 info@mksklatovy.cz Ing. Věra Schmidová 75060 376 370 911 Seznam

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Centrum kultury města Písek V Písku dne: 24.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna a doplnění ceníku z RM 14.01. 2016 do ceníku pronájmů a služeb Centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace

ROZBORY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace ROZBORY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace Adresa organizace: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník DOTAZNÍK PRO VEDENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROVOZU A ROZVOJE VEŘEJNÉ ZUŠ Velice Vám děkuji za Váš čas, který tomuto dotazníku věnujete. Otázky

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Vídeňská 89, Brno IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno u MV

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s.

Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Příloha č. 9 Výzva statutárnímu městu Plzeň, zakladateli obecně prospěšné společnosti Divadlo pod lampou, o.p.s. Správní a dozorčí rada Divadla pod lampou si dovoluje požádat statutární město Plzeň, zakladatele

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Identifikátor školy: 600

Více

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování:

Music Memory. Hlavní organizátor: Český partner: Financování: 15. 9. 2016 Music Memory Hlavní organizátor: Český partner: Financování: Spolek Zaedno zaedno.org Zaedno je spolek Bulharů a přátel Bulharska v ČR. Hlavním cílem spolku je rozvoj multikulturní společnosti

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující:

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující: Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. za rok 214, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 215

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více