VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a výnosů za rok 2011, výkaz zisku a ztrát za rok 2011, rozvaha za rok 2011)

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace Tovačovského 2828/22, Kroměříž příspěvková organizace, vystupující v právních vztazích svým jménem s odpovědností z těchto vztahů vyplývajících. IČO: DIČ: CZ Vedení organizace: statutární orgán ředitel - ing. Jiří Králík (od ) Kontakt: tel www. dk-kromeriz.cz Zřizovatel Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Město Kroměříž Velké náměstí 115, Kroměříž Součásti organizace Klub Velehradská, Velehradská 625/4, Kroměříž Klub Starý pivovar, Prusinovského 114, Kroměříž Hvězdárna města, Braunerova 2705, Kroměříž

3 ČINNOST ORGANIZACE Dům kultury v Kroměříži je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Kroměříž za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic, a to převážně na území města. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav a odborných kurzů v oblasti kultury. Je zřizovatelem zájmových souborů v oblasti amatérského divadla. Dům kultury nabízí bohatý kulturní program zaměřený na všechny zájmové skupiny. Přehled aktivit je zde : divadelní představení profesionálních i amatérských scén, pouliční divadlo divadelní předplatné jarní a podzimní sezonu ve dvou kategoriích koncerty populárních umělců a skupin zábavné pořady, taneční podvečery pro střední a starší generaci módní přehlídky nedělní divadelní představení pro děti zábavné pořady pro děti koncerty vážné hudby předplatné Kruhu přátel hudby letní promenádní koncerty výchovné pořady pro žáky MŠ, ZŠ, středních škol a odborných škol taneční kurzy pro mládež začátečníky i pokročilé taneční kurzy pro dospělé začátečníky i pokročilé pohybové kurzy jazykové kurzy přednášky možnost vyžití v zájmové činnosti projekce filmů v kina Nadsklepí i v DK nebo v letním kině pod širým nebem (Velké náměstí i jiná místa) Dům kultury také pořádá větší akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru: Kroměřížské hudební léto soutěže, přehlídky celostátní, krajské i městské ARSfilm amatérů, Krajská soutěž amatérských filmů, Fonorallye a Vidorallye, Taneční festival, Seniorforum Den dětí města Kroměříže Den tance festival zpívajících básníků STOPTIME vzdělávací projekt ARTEDIEM Středověké slavnosti festival filmové hudby MOVIENG MUSIC větší prezentace národních kultur MUNDUS rozsvěcení Vánočního stromu výstavy Dům kultury nabízí zprostředkování a zajištění dalších činností tzv. Agenturní činnost divadelní představení pro děti a dospělé amatérské, profesionální koncerty předních umělců a skupin

4 koncerty amatérských skupin koncerty vážné hudby komplexní organizační zabezpečení společenských akcí, večírků a plesů kulturní programy a vystoupení tanečních párů a kolektivů na společenských akcích, večírcích, plesech, prezentacích a jiné výstavy kurzy jazykové, odborné přednášky prezentace firem rauty zhotovení propagačních materiálů panely, hesla

5 PLNĚNÍ KONCEPCE STRATEGICKÉHO A DÍLČÍHO CÍLE Příspěvková organizace DŮM KULTURY v Kroměříži hned od počátku roku 2011 začala postupně plnit plány stanovené koncepcí dalšího rozvoje z prosince Přirozeně tak navazovala na dosavadní změny realizované již v roce 2010 a doplnila plán dalších nutných změn. Všechny tyto změny pak směřují k naplnění STRATEGICKÉHO CÍLE uvedeného v prosincové KONCEPCI :...vytvoření moderní, přirozeně respektované a efektivně fungující kulturně-společenské instituce, která se postupně stane skutečným centrem kultury a iniciátorem významných a strategických změn v oblasti kultury města Kroměříž. Nutným předpokladem je zkvalitňování především kulturní nabídky a citlivé i rychlé reagování na konkrétní potřeby zájmových skupin či jednotlivců všech věkových kategorií. Klíčová je iniciace a aktivní podpora vzniku významných kulturních aktivit, které mohou překročit hranice města a stát se akcemi významu krajského, celostátního i případně mezinárodního. To vše při zachování maximální profesionality a ekonomické soběstačnosti... Současně ale docházelo k postupnému plnění naplánovaných DÍLČÍCH CÍLŮ KONCEPCE, které ale bylo nutno sladit a v mnoha případech i přehodnotit díky zásadních změnám ve všech oblastech činnosti DK. ZÁSADNÍ ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÉ ZMĚNY ROKU 2011 : komplexní připojení Klubu Starý pivovar od (personální, technické, organizační i programové) komplexní začlenění kina Nadsklepí od a předání do okamžitého použití nového kina Nadsklepí k odebrání PDA k změna statutu všech ZUČ a hledání nových forem spolupráce od předání dosavadních velkých akcí Města na DK (Dožínky, Festival vojenských hudeb, Vánoční stromek) začlenění dalších nových velkých akcí do programu DK (Evropské dny Olgy Sehnalové, prezentace dalších mezinárodních dnů, realizace projektu TRADIČNĚ PŘESHRANIČNĚ, provozování letního kina, vznik tří větších festivalů STOPTIME, ARTEDIEM, MOVIENG MUSIC, rozšíření výstavní činnosti ve foyer DK ) úpravy prostor DK (zprovoznění filmových představení v divadelním sále DK, zvětšení prostor pro výstavy ve foyer a také kongresovém sále, úprava loutkového sálu, pořízení letního kina) Výše uvedené změny byly v souladu s plánovanou koncepcím a ve většině případů výrazně pomáhaly k plnění STRATEGICKÉHO CÍLE i dalších plánovaných CÍLŮ DÍLČÍCH. Bohužel hned na začátku roku se objevil nečekaný problém ekonomický při zevrubné kontrole a auditu stavu ekonomiky byl objeven problém špatně účtovaného DPH v minulých 6 letech (od počátku účtování DPH) a tedy i hrubému zkreslování hospodářských výsledků DK v letech a skutečnému stavu ekonomiky DK. Tento problém v roce 2011 byl okamžitě vyřešen, bohužel oprava chyb z let nebyla dodnes dořešena. A protože tento problém je dost zásadní, považuji za nutné mu věnovat více prostoru v části EKONOMIKA.

6 DÍLČÍ ÚKOLY KONCEPCE Plnění strategického cíle daného koncepcí DK je podmíněno postupným plněním cílů dílčích, kterén byly rovněž uvedeny v předložené a schválené koncepci : 1. podrobnější audit dosavadní činnosti, programové nabídky, technického zázemí, organizačních kapacit a ekonomické stability Probíhal především v prvních dvou měsících roku 2011, ale zásadnější změnou technického zázemí DK (připojení Klubu Starý pivovar, odebrání PDA v září 2011, převzetí činnosti kina Nadsklepí v červnu 2011) i rozšířením činnosti docházelo v letošním roce k podstatným změnám a nutnosti zásadnějších změn ve všech oblastech organizace. V roce 2012 nepředpokládáme tak výrazné změny a bude možné lépe mapovat skutečný stav a potřeby organizace. V oblasti ekonomické navíc proběhly dva audity Města Kroměříž, jejichž výsledky rovněž iniciovaly další okamžité změny v této oblasti a postupné odstraňování nahromaděných chyb či metodických nepřesností minulých období. 2. efektivnější využití všech prostor, technického zázemí či organizačních kapacit a to nejenom pro kulturní potřeby, ale také pro komerčnější aktivity (pronájmy, ) DK hospodaří s poměrně rozsáhlým majetkem a efektivně jej využívá k naplnění úkolů v hlavní činnosti, ale také činnosti doplňkové, která pro organizaci vytváří podmínky dalšího rozvoje. Od 1.1. došlo i v této oblasti k výrazným změnám zásadně se posílila oblast personální a také se změnily podmínky pro efektivní využití prostor a zařízení. K těm nejvýraznějším změnám patří: rozšířili využití divadelního sálu o filmové projekce a provozování kina v období vytvořili lepší podmínky pro využití foyer pořízením nových kvalitnějších výstavních ploch a úprava foyer se rozšířil počet i kvalita výstav, talkshow i komerčního využití větší využití prostor KLUBU STARÝ PIVOVAR a rozšíření programové části rozšíření aktivit na VELKÉM NÁMĚSTÍ vytvořeny podmínky pro pravidelné projekce letního kina renovace a úprava LOUTKOVÉHO SÁLU pro především podzimní rozšíření činnosti (výměna sedaček, zatemnění,...) zakoupení kvalitnější digitální projekci (menší a velký projektor), pro projekce v DIVADELNÍM SÁLE, VELKÉM NÁMĚSTÍ, LOUTKOVÉM SÁLE, ale i ve foyer posílení organizační struktury organizace a pořádání větších a nových kulturních projektů (MIKROREGION KROCKER, STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI, DOŽÍNKY, FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB, MAĎARSKÉ DNY, RUMUNSKÉ DNY, POLSKÉ DNY, ARTEDIEM, MOVIENG MUSIC, STOPTIME,...) 3. trvalé zvyšování profesionality a maximální kvality všech poskytovaných služeb zahájili jsme postupné kroky ke zvýšení profesionality služeb a kvality, především změnu organizační struktury a zpřesňování náplní práce jednotlivých pracovníků, ale i využitím služeb profesionálů (např. v oblasti propagace, organizace hudebních koncertů, letního kina )

7 4. užší programová a organizační spolupráce s kulturními a společenskými státními institucemi, ale také s institucemi privátními či různými občanskými sdruženími Už od ledna hledáme a úspěšně nacházíme projekty a aktivity, které vedou k užší spolupráci s kulturními a společenskými institucemi Kroměříže i jiných měst. Nejvýraznější změnou byly nové smlouvy s bývalými ZUČ a DK a postupné vytvoření funkčního modelu užší spolupráce. Pro přehled uvádíme tabulku konkrétních oblastí spolupráce : spolek typ Forma spolupráce Fotografický spolek Nová forma Spolupráce na výstavách, dramaturgii i technicko-organizační pomoci KAF Rozšíření spolupráce Pokračování v dosavadní spolupráci na festivalech a přehlídkách, rozšíření spolupráce při velkých akcích (dokumentace, překlady) GRADACE Rozšíření spolupráce Přibylo více soutěží a rozšiřujeme spolupráci KST SWING Rozšíření spolupráce Přibylo více soutěží a rozšiřujeme spolupráci Nezávislá scéna divadelní Rozšíření spolupráce Beze změn Divadelní spolek Nová spolupráce Hledání nových forem aktivní spolupráce, v prvním půlroce hlubší spolupráce, v druhé polovině ale spolupráce ustala Říše loutek Rozšíření spolupráce Mírné rozšíření spolupráce Fonoklub Stávající spolupráce Beze změn Klub UNESCO Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu prezentace hudební kultury i ARS Collegium Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu prezentace hudební kultury Konzervatoř + ZUŠ Stávající spolupráce Standardní spolupráce, v dalších letech plánujeme rozšíření i díky novému prostoru Agentura Athény Nová spolupráce Od června 2011 spoluprovozování filmových projekcí v Kroměříži Forfest Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu hudební kultury v Kroměříži Arcibiskupský zámek Rozšíření spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu hudební kultury v Kroměříži Střední školy Rozšíření spolupráce Zahájení užší spolupráce v oblasti estetické výchovy a projektu ARTEDIEM Olga Sehnalová Nová spolupráce Zásadní rozšíření aktivit týkajících se projektu prezentace kultur předsedajících evropských zemí Studentský parlament Nová spolupráce Užší spolupráce při organizaci Majáles JAZZ klub Nová spolupráce Organizace všech jazzových koncertů Orlovna Nová spolupráce Užší spolupráce a hledání společných projektů

8 5. užší programová spolupráce a výměna informací s obdobnými kulturními zařízeními kraje, případně dalšími nejvýznamnějšími kulturními centry v ČR I v této oblasti došlo k výraznému posunu úzce spolupracujeme s kulturním odborem Zlínského kraje (zajištění programu norské delegace a spolupráce na projektu ARTEDIEM), mikroregion (projekt TRADIČNĚ PŘESHRANIČNĚ), zahraničními instituty (RUMUNSKO, MAĎARSKO, POLSKO). 6. přirozené rozšíření a propojení provozu i programové nabídky kina Nadsklepí a klubu Starý pivovar Ihned od února jsme zásadně rozšířili činnost Klubu Starý pivovar o dlouhodobě absentující alternativní kultura především hudební (rock, folk, ) zaměřená na mládež. Od 4. června jsme přestěhovali filmové projekce do DOMU KULTURY, současně změnili i dramaturgii filmové nabídky a zprovoznili populární projekce LETNÍHO KINA na Velkém náměstí. Od 16. prosince jsme plynule navázali na dosavadní filmové zkušenosti a plnoformátově začali provozovat kino Nadsklepí s digitální projekcí. 7. výrazné rozšíření a posílení edukačních a na studenty zaměřených programů s důrazem na zvýšení počtu, kvality a aktivní spolupráce nejvýznamnějších domácích osobností V souvislosti s výše uvedenou změnou dramaturgie kina Nadsklepí a Klubu Starý pivovar jsme rozšířili nabídku o programy edukační a zaměřené na studenty. Od června vydáváme tzv. STUDENT PASSY slevenky pro studenty na nekomerční a edukační programy. Díky rozšíření aktivit o větší přehlídky či festivaly se daří lákat do Kroměříže větší počet domácích i zahraničních osobností - např. Jindřich Štreit, Mirek Kovařík, Michal Horáček, Michal Viewegh, Ivo Vodseďálek, David Hrbek, Arnošt Goldflam, Gary Lucas, aktivnější komunikace s městskými, ale také krajskými, celostátními a mezinárodními institucemi s cílem hledat efektivní naplnění jejich strategických plánů v oblasti kultury V současné době považujeme projekt ARTEDIEM (estetická výchova na středních školách) za strategický a klíčový, daří se spolupráce s významnými institucemi např. Odbory školství a kultury Zlínského kraje, Parlament ČR, MŠMT, Projekt získal finanční podporu Zlínského kraje i záštitu významných osobností včele s předsedkyní parlamentu ČR, ministrem školství a hejtmanem Zlínského kraje. Projekt koresponduje i s aktuální snahou o znovuobnovení silného postavení umění a posílení umělecké výchovy. 9. postupná změna programové nabídky DK při současném ponechání aktivit výrazně kvalitních či komerčně úspěšných a postupném přirozeném začlenění nových mnohem významnějších aktivit Velmi pečlivě zvažujeme přítomnost některých tradičních programů a to současně postupně prosazujeme novou dramaturgii s výrazným vzdělávacím charakterem (viz. předchozí body). Během roku docházelo k částečné modifikaci kulturní nabídky (některé program zůstaly v původní podobě i rozsahu, některé byly modifikovány, ale žádné z nich nebyly zrušeny bez náhrady). V průběhu roku ale došlo k výrazné změně celkové nabídky díky novým aktivitám : Aktivita nová Klub Starý pivovar rozšíření alternativní hudby (od února) - regionální Talkshow Davida Hrbka (od dubna) - místní popis Zvýšení počtu hudebních produkcí po celý rok Nový pravidelný projekt aktivního povídání s významnými osobnostmi David Vávra, Michal Horáček, Michal Viewegh, J.Štreit,...

9 Rozšíření spolupráce s O.Sehnalovou (od května) - regionální MAJÁLES (od května) - místní Zahájení pravidelných filmových projekcí (od června) - místní Pravidelné letní kino (od června) - místní Kánon filmu (od června) - místní Kino ART (od června) - místní Bijásek (od června) - místní Středověké slavnosti (červen) - regionální Krocker (od června) - regionální Stoptime 2011 (srpen) - celostátní Krajské dožínky 2012 (srpen) - regionální Festival vojenských hudeb 2011 (září) - celostátní Projekt MUNDUS (od září) - regionální ARTEDIEM (od října) - regionální MOVIENG MUSIC 2011 (listopad) - celostátní Rozsvěcení vánočního stromku (listopad) - místní Zahájení provozu kina Nadsklepí (prosinec) - místní Vánoční koncerty (prosinec) Aktivnější spolupráce a podpora projektu prezentace kultury aktuálně předsedajících evropských zemí (Maďarsko květen, Polsko - listopad) Nová spolupráce se studentským parlamentem Přesun programu kina Nadsklepí do Domu kultury a od zpět do nově zrekonstruovaného kina Nadsklepí) Pravidelné letní kino na velkém náměstí Pravidelné středeční setkávání s vrcholnými díly domácí i světové filmové historie Modifikace pravidelných pondělních projekcí Modifikace nedělních projekcí a divadelních pohádek pro nejmenší Nová přehlídka středověké hudby a kumštu Festival amatérských rockových skupin Kroměřížska - 4 koncertní kola Zahájení nové tradice festival zpívajících básníků věnovaný odkazu Karla Kryla Akce byla kompletně převedena na DK a od letošního roku bude v gesci naší organizace Návrat tradiční velké akce do Kroměříže a opět v gesci DK Přirozené doplnění projektu Olgy Sehnalové o země mimo EU a speciální regiony. V roce 2011 proběhla první prezentace - RUMUNSKO Nový projekt estetické výchovy na středních školách se stal součástí ARSFILMU a přirozeně se vrací ke kořenům a tradicím této velké akce První nultý ročník nového filmového a hudebního festivalu díky podpoře MK ČR Tradiční akce kompletně převedena na DK Začlenění nového prostoru pro DK a pokračování v dosavadní dramaturgii Vytvoření přehlídky vánoční hudby 10. aktivní podíl na vytvoření a realizaci strategických projektů krajského, celostátního i mezinárodního významu v nejrůznějších oblastech kultury či výchovy V tabulce jsou uvedeny aktivity, které mají nadregionální význam a také získaly morální i finanční podporu krajských, celostátních i zahraničních institucí STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI, KROCKER, STOPTIME, DOŽÍNKY, VOJENSKÉ HUDBY, ARSFILM, ARTEDIEM, MUNDUS, MOVIENG MUSIC..

10 11. vytvoření systému efektivnější a aktivní komunikace (případně i spolupráce) se všemi zájmovými skupinami města (děti, mládež, senioři,...) Od začátku roku i díky zásadní změně dosavadních ZUČ dochází k hledání i nalezení způsobu aktivnější spolupráce. Ta se pak odráží především u velkých aktivit, kde je spolupráce konkrétnější a cílenější. Kromě spolupráce bylo ale nutné zásadně změnit i systém aktivní komunikace se všemi zájmovými skupinami. Od 1. ledna došlo v této oblasti k následujícím zásadním změnám : aktivita Změna designu DK (únor) Změna formy, obsahu i způsobu propagace na stojkách (panely, poutače, ) (únor) Zpravodaj a plakát (skládačka) ) (květen) popis Vytvoření nového loga a jeho použítí Na základě nového loga vznikl i návrh na nové stojky a poutače vše digitalizováno Aktivnější způsob komunikace formou skládačky do ruky Newsletter (od května) Aktivní týdenní posílání novinek DK na asi ových adres Webové stránky DK (od května) Nové stránky větších aktivit (MOVIENG MUSIC, ARTEDIEM) (od září) Webové stránky kina NADSKLEPÍ (květen, prosinec) Posezení u kávy (od dubna) Postupná úprava a doplnění stránek DK Vytvoření nových stránek větších akcí Nejprve úprava stránek stávajících, pak od prosince vytvoření nových stránek Každé čtvrtletí aktivní posezení u kávy s ředitelem DK a novináři 12. posílení tzv. kongresové turistiky v nutné spolupráci s dalšími místními institucemi V této oblasti jsme jen připravili ideální podmínky pro konání kongresů a zvýšení aktivity v této oblasti. Bohužel zatím jen pro tento účel naše zařízení pronajímáme a nedaří se aktivně zvýšit počet akcí tohoto typu 13. aktivní vzájemně výhodná spolupráce s podnikatelskými subjekty města a kraje Zpracovali jsme kompletní nabídku pro podnikatelské subjekty, ale nedaří se zatím prosadit klíčové aktivity a navázat konkrétní spolupráci. Pouze se výrazně rozšířila spolupráce se Scénou na větších akcích na náměstí a také hledání dalších aktivit na DK (zatím jen LUNETIC) 14. přirozené rozšiřování a posilování příjmů při současném udržení vyrovnaného rozpočtu a se zachováním strategické priority investice do programové nabídky Udržet tento poslední cíl nebylo v roce 2011 vůbec jednoduché, protože organizace až v průběhu roku musela několikrát přepracovávat původní plán především z důvodů neplánovaných nákladů spojených se správným zaúčtováním DPH (nárůst nákladů o ,- Kč) a zásadních změnách v organizaci přibyla nová střediska i aktivity, odebráno bylo středisko PDA. Od počátku roku došlo k výrazným změnám, které zásadně měnily i strukturu a obsah rozpočtu. I z tohoto důvodu bylo pro zachování vyrovnaného rozpočtu daleko přesněji sledovat vývoj ekonomický za jednotlivé měsíce a postupně zprůhlednit některé účty. Díky vzniku některých strategických akcí došlo i ke zvýšení neplánovaných příjmů a organizace tak konečně dosáhla i na některé granty celkový objem takto získaných finančních prostředků byl asi (nejvíce z mikroregionu Bílé Karpaty, ale také z Ministerstva kultury, kulturního fondu Zlínského kraje a nadace Děti-mládež-kultura). I přes všechny tyto problémy jsme dosáhli výrazně pozitivního hospodářského výsledku.

11 EKONOMIKA V roce 2011 byla asi největším problémem organizace především po zjištění několik let neřešeného problému špatného účtování DPH a v důsledku i vykazování HV a následně práce s fondy. Při hlubším auditu hospodaření a nutném přechodu na podrobnější a průkaznější měsíční uzávěrky jsme museli v průběhu roku pročistit i další nepříliš průkazné účty, které v minulosti sloužili jako vnitřní rezerva organizace. V průběhu letošního roku dochází postupně v úpravách struktury plánu při zachování celkové úrovně. Tyto změny jsou vyvolané mnoha skutečnostmi, především zpřesněním jednotlivých účtů doplněním nových středisek a aktivit (mládež, kino, větší aktivity ) započítáním zvýšených nákladů správně účtovaného DPH Drobné úpravy a korekce plánu pak pokračovali po celý rok a v důsledku zpřesnění kontrolního mechanismu jsme pak každé položce v plánu přidělili svého garanta příkazce operace. Ten pak důkladněji kontroloval nejenom plnění, ale navrhoval efektivní a reálnou výši plánu příslušné položky. Tyto opravy a úpravy probíhali na základě měsíčních uzávěrek a upřesňování plánu činnosti na zbývající období. Díky těmto všem opatřením a zvýšení výkonnosti organizace se podařilo velmi složitou situaci organizace vyřešit a po 3 letech opět skončit pozitivním hospodářským výsledkem : Vlastní výnosy HV 5552, Vlastní výnosy DČ VÝNOSY 5552, Neinvestiční příspěvek Ostatní zdroje (účelové dotace, granty, přeúčtování) PŘÍSPĚVEK CELKEM SKUTEČNOST CELKEM , HV (bez DPH) 244,2 27,1 836,1 383,9 12, HV (s DPH) investice Pozitivní výsledek byl dosažen především zavedením systému přesnějších měsíčních uzávěrek a průběžných změn plánu některých položek. Také se výrazně zlepšil kontrolní mechanismus organizace i díky dvojnásobnému auditu v roce Zjištěné nedostatky byly okamžitě odstraněny a přijaty přísnější opatření.

12 PROBLEMATIKA CHYBNĚ ÚČTOVANÉHO DPH Problém dlouhodobě špatného účtování DPH byl objeven při prvním důkladnějším vnitřním auditu hospodaření a celkové ekonomiky DK na začátku února Při této kontrole bylo zjištěno, že postupně vytvářené fondy DK nejsou z velké části kryty finančními prostředky, ale postupně se rok od roku zvyšující pohledávkou vůči finančnímu úřadu. Při zpětném zjišťování vzniku a stavu této pohledávky bylo zjištěno, že v DK bylo nesprávně účtováno DPH a část DPH nebyla zahrnuta do nákladů, ale byly vykazována jako pohledávka vůči finančnímu úřadu. Bohužel tato pohledávka nebyla oprávněná a v důsledku toho docházelo každý rok k hrubému zkreslení výsledku hospodaření (výsledku i fondů) : rok HV vykázaný DPH INV.FOND INVESTIČNÍ FOND REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN SOUČET VŠECH FONDŮ STAV účtu 343 (DPH) přírůstek 343 za rok skutečný HV (po zaúčtování DPH) a b c d e c+d+e g h a+b-h celkem Z tabulky je patrný zásadní rozdíl ve vykazovaném a skutečném HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU organizace v případě správně zaúčtovaného DPH do nákladů a likvidace neustále narůstající NEOPRÁVNĚNÉ pohledávky vůči finančnímu úřadu. Za Na konci roku 2010 to bylo už 2,780 mil. Kč, což je částka, která v této výši představuje špatně vykázaný HV organizace v letech a operace s fondy. V případě zaúčtováni by vypadal HV organizace jinak, jen v posledních dvou letech by vykazoval každý rok ztrátu ve výši ,- Kč. Špatně účtované DPH vedlo k následujícím problémům a komplikacím : zkreslování HV vykazování pozitivního HV a následné chybné rozdělení do fondů postupné snižování finančního krytí fondů, naopak zvyšování neoprávněné pohledávky vůči finančnímu úřadu zkreslování některých nákladových položek každoroční tvorba plánu bez části DPH chybně byl stanoven i plán (nezahrnoval poměrné náklady DPH) opravou účtování DPH v roce 2011 a zahrnutím do nákladů se zvýšili náklady organizace o asi ,- Kč proti plánu Po zjištění problému špatně účtovaného DPH byla okamžitě opravena metodika účtování DPH a odstraněna příčina těchto chyb. Od je DPH účtována správně, bohužel část DPH účtovaného do nákladů neplánovaně zvýšila náklady celé organizace. Odstranění chyb minulých let pak bylo konzultováno s odborem a nezávislým daňovým poradcem, teprve na konci roku došlo ke shodě obou těchto subjektů na způsobu odstranění této chyby. Schválený způsob zaúčtování ale nebyl proveden do uzávěrky roku 2011 (odbor k této schválené operaci nedal písemný souhlas).

13 ORGANIZACE V průběhu roku docházelo i k upřesnění organizačních směrnic a celkovému systému organizace. Většina těchto úprav souvisela s postupným rozšiřováním činnosti i zavádění průkaznějších softwarových programů (docházka, prodej vstupenek). Mezi nejdůležitější kroky patří : úprava organizační struktury a upřesnění popisu práce zavedení elektronického docházkového systému a zabránění přesčasových hodin zavedení nového modulu COLOSSEA umožňujícího platbu přes internet a kartou (od května 2011) zavedení nového plánovacího systému pro lepší přehled využití prostor i plánování technických, organizačních i ekonomických požadavků (od června 2011) Důležitou součástí jsou i pravidelné jednání užšího vedení organizace a kontrola plnění jednotlivých úkolů. Většina opatření je nová a zavádí se postupně do praxe, výsledkem je významné zlepšení řízení a kontroly veškerých činností organizace. Zásadním způsobem se zlepšila komunikace a atmosféra na pracovišti, občas se objevují nepříjemné a nesystémové zásahy do řídící činnosti organizace ze strany zřizovatele na základě nepodložených informací. Pracovníci a mzdy V roce 2011 procházel Dům kultury v Kroměříži dílčími organizačními změnami související se změnami organizační struktury, náplní prací i úpravami mzdového zařazení. Důvodem tohoto zpřesňování byla poměrně značná změna struktury činnosti a zavádění nových činnosti. Zde jsou nejdůležitější změny (výsledná organizační struktura je v příloze č.1) : převod 3 pracovníků z MÚ (pracovníci KSP leden 2011) ukončení činnosti Klubu Velehradská (k ) příprava organizace na avizované převzetí nového objektu Kina Nadsklepí (vytvoření předpokladu vytvoření 6 nových pracovních míst požadavek EU) slavnostní zahájení dne a přechodně do konce roku 2011 řešeno DOPP a) Rekapitulace mzdových prostředků stálí zaměstnanci tarifní složka osobní příplatek mimoř. náhrady celkem. příplatek za vedení odměny Celkový roční přepočtený počet stálých zaměstnanců 18,67 osob b) Mimopracovní poměry Z důvodů specifiky provozních potřeb organizace zejména v odpoledních a večerních hodinách (provoz kulturně spol. zařízení) se navyšuje potřeba nepravidelně rozvržené pracovní doby a sníženého rozsahu pracovní doby zejména na úseku technického a obslužného provozu organizace. Jedná se zejména o profese dozor a dohled, uvaděčky, požární hlídky, obsluha jeviště, obsluha zvukového a světelného zařízení a případně další obslužné činnosti zajišťovány zejména dohodou o pracovní činnosti, příp. dohodou o provedení práce. počet náklady ,- kč

14 MAJETEK ORGANIZACE Organizace spravuje majetek zřizovatele v rámci dispozic stanovených zřizovací listinou. V účetní evidenci je zachycen majetek: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 149,- tis. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis ,-tis. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis ,7 tis. Umělecká díla 121,6 tis. Účetní hodnota majetku ,3 V operativní evidenci je dále podchycen majetek cca v hodnotě 7.109,- tis. Pohyb majetku je způsoben tím, že k jsme předávali PDA městu s částí majetku. Ke konci roku jsme dále přijali od zřizovatele vybavení restaurace Scéna, což byl nárůst majetku v podrozvahové evidenci /účet 902,999/. V příloze je soupis majetku, pořízeného za r dle účtů. Organizace provozuje osobni vozidlo Renault Trafic a Fabie a to převážně jako víceúčelová vozidla. FONDY ORGANIZACE je nejproblematičtější část hospodaření od roku 2005 byly tyto fondy neoprávněněn a nesprávcně účtovány (především díky nesprávně vykazovaným hospodářským výsledkům místoi zisku a přerozdělení docházelo ke ztrátám a tedy nutnému čerpání fondů). Fondy tak byly už od roku 2005 kryty pouze nedobytnou a nesprávně vytvořenou pohledávkou vůči FINANČNÍMU ÚŘADU v důsledku špotně účtovaného DPH. V roce 2011 jsme poprvé opravili toto účtování a zastavili každoroční nárůst stavu fondů. Současně účetně opravili nedobytnou pohledávku a převedli po konzultaci s daňovou poradkyní na účet chyb minulých období. V současné době řěšíme s nadřízeným odborem způsob správného vyúčtování těchto chyb a oprav stavu fondů. Z velké části nepokryté stavy fondů (2,7 mil. Kč) velmi komplikují i ekonomický stav organizace, především v běžném období, kdy musí organizace přechodně použít i své rezervní finanční prostředky (např. placení záloh energií, účtování grantů a dotací např. Na konci roku 2012 to bylo takřka ,- Kč). Stav fondů v roce 2011 (v tisících Kč) Fond odměn ,5 FKSP 89,6 37,6 Fond rezerv 511,9 526 Fond investic 2193,3 2040,6 CELKEM 3146,8 3012,7 Poprvé se podařilo snížit stavy fondů, ta na konci roku jsou stále kryty z velké části chybou minulých let ( ) ve výši 2700,- tisíc Kč.

15 STATISTIKA HLAVNÍ ČINNOSTI V roce 2011 se zásadně změnila struktura programu a také počet nabízených akcí. Také se zásadně zvětšit i počet diváků (proti roku 2010 dvojnásobně). Pro srovnání uvádíme počty představení a diváků za rok 2009, 2010 a TYP AKCE DIVADLA + SHOW POČET 2009 DIVÁKŮ 2009 POČET DIVÁKŮ POČET DIVÁKŮ ROK 2010 ROK KONCERTY SOUTĚŽE, FESTIVALY, FOLKLÓR KURZY VÝSTAVY 6 X 8 X 18 X FILM CELKEM TRŽBY 4,851 mil. 4,766 mil. 5,823 mil. Ze statistiky je zřejmý celkový nárůst akcí v roce 2011 i díky provozování kina (stálého i letního). Ale i bez kina je počet vyšší. Markantně se zvýšil počet DIVADEL A SHOW, zvýšil se sice i počet koncertů, ale v roce 2011 poklesl celkový počet diváků. Také se díky novým prostorám zvýšil počet výstav. Klíčový je ale enormní nárůst tržeb z kulturních akcí proti letům minulým takřka o ,- Kč. Potěšující je i zásadní změna struktury a počtu nabízených programů a to ve prospěch náročnějších programů, zahraničních prezentací a festivalů či přehlídek. Tyto akce by měly v budoucnu přilákat i diváky z regionu a nebo celé republiky. Ale nikdy ne na úkor stávající nabídky speciálně orientované na kroměřížské publikum STATISTIKA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V roce 2011 došlo k několika zásadním změnám, které výrazně ovlivnili i pozitivní výsledek doplňkové činnosti (především pronájmy). K těmto změnám patří změna statutu ZUČ připojení Klubu Starý pivovar odebrání PDA vytvoření samostatného obchodního úseku vybavení prostor a také zařízení k pronájmu větší aktivita a snaha spolupracovat revize cen pronájmu všechny tyto změny přispěly k pozitivnímu výsledku i v této oblasti a proti roku 2010 se zvýšil příjem o takřka ,- Kč.

16 DŮM KULTURY KSP PDA CELKEM NÁJEM Také v této oblasti hledáme možné rezervy především užší spolupráce s komerčními subjekty a potencionálními sponzory či donátory. Těm umíme nabídnout nejenom reklamu, ale i konkrétní akce či prostory a zařízení. Velmi důležitým objektem jsou i střední a základní školy. ZÁVĚR Rok 2011 byl pro velmi náročný a znamenal výrazné změny ve všech oblastech činnosti DOMU KULTURY. Většina těchto změn byla v souladu s předloženou koncepci, další změny byly vynuceny zjištěním skutečného stavu v oblasti ekonomické, technické, organizační i programové. I přes významné zvýšení aktivit DK nedošlo ke zvýšení přesčasových hodin a pracovníci organizace dokázali vybírat i plánovanou dovolenou. Důvodem bylo zlepšení organizace práce i efektivnější kontrola jednotlivých činností. DŮM KULTURY se během krátké doby zbavil zásadních ekonomických problémů a dosáhla překvapivě i pozitivního hospodářského výsledku. Současně přirozeně rozšířil svoji činnost a změnil i image, jak v oblasti vizuální, tak v oblasti komunikační. Proto patří velký dík všem zaměstnancům DOMU KULTURY (pozitivní výsledky umožnili vyplatit i mimořádnou pololetní odměnu) i dalším institucím a spolupracujícím jednotlivcům. Na závěr uvádíme seznam nevětších problémů i změn HLAVNÍ PROBLÉMY Většina z nich byla patrná a zjevná, ale objevily se i některé skryté a teprve při hledání řešení se daly přesněji definovat i řešit. Většina z nich souvisela s celkově neprůhlednou ekonomikou organizace : nesprávně účtované DPH (viz. samostatná kapitola) Zkreslování hospodářského výsledku v letech (v důsledku špatně účtovaného DPH docházelo k výraznému neúmyslnému zkreslování hospodářského výsledku a tudíž i nesprávné tvorbě fondů. V roce 2010 byl tento problém odstraněn a předložené výsledky jsou hodnověrné) Chybné vytvoření plánu na rok 2011 (z důvodů nesprávného účtování DPH a zkreslování skutečné výše většiny nákladových položek zatížených DPH docházelo logicky i ke špatné tvorbě plánu položky byly plánovány na nižší úrovni bez koeficientu DPH. Taktéž některé položky navrhované pracovníky nebyly v požadované a nutné výši do plánu zapracovány. V průběhu první poloviny roku byl tento plán po důkladné konzultaci s ostatními pracovníky postupně upravován a zpřesněn. Toto zpřesňování v současné době probíhalo celý rok) Nemožné posouzení stavu hospodaření v průběhu roku (chybně vytvořený plán a nesprávně vykazovaný stav jednotlivých účtů tak znemožňovalo operativně zjistit skutečný stav hospodaření za kratší období a zabraňoval tak řešit případné problémy v hospodaření jednotlivých položek. Postupnými kroky se podařilo v průběhu roku vyladit rozpočet a zpracovávat hodnověrnější měsíční uzávěrky a lépe tak hlídat celý rozpočet) Absence základních dokumentů (hned v prvním pololetí byla zjištěna absence některých důležitých a potřebných základních dokumentů především týkajících se předání budov a zařízení do užívání DK např. u zřizovací listiny chybí seznam předaného majetku, chybí i dokumenty potvrzující předání PDA a KSP do užívání. V průběhu roku byly tyto problémy odstraněny)

17 Menší míra využití zařízení (v průběhu technického auditu došlo ke zjištění nepříliš efektivního využívání některých technických zařízení i prostor. Přijali jsme několik opatření a zvýšili tak i využitelnost budov a zařízení) Absence financování z jiných zdrojů (po auditu ekonomickém zjištěna absence financování z jiných zdrojů, především sponzorů a nebo státních dotací ) Zveřejňování nepřesných informací (především v druhé polovině roku a na jeho přelomu se objevily v médiích velmi nepřesné a zavádějící informace) ZÁSADNÍ ZMĚNY Od ledna dochází pak k postupné realizaci koncepce i odstranění výše uvedených nedostatků. Výsledkem je několik výrazných změn : Konsolidace a zprůhlednění ekonomiky (odstraněním problému DPH a zreálnění plánu i skutečnosti dochází k přesnějšímu určení stavu hospodaření i možnosti tento stav aktivně ovlivnit a ekonomiku organizace efektivně řídit. V současné době je možné konečně generovat hodnověrné a průkazné měsíční uzávěrky hospodaření. Také postupně dochází k upřesnění odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jednotlivé účty) Pozitivní hospodářský výsledek (díky větší aktivitě pracovníků i rozšíření činnosti a kontrole čerpání jednotlivých nákladů se daří vykazovat po celý rok pozitivní hospodářský výsledek a to i za situace relativně nízkého příspěvku na činnost ten byl poskytnut vůči podhodnocenému a nereálnému plánu položky bez DPH v souhrnu asi o ,- Kč nižší proti skutečnosti. Proti posledním dvěma letům bylo naše hospodaření asi o lepší) Naplňování koncepce rozvoje (daří se také postupně naplňovat předloženou koncepci organizace prakticky ve všech bodech ) Zásadní změna image a propagace (změny image i propgace vedly ke zvýšení návštěvnosti) Výrazné posílení programové nabídky pro mládež (dosavadní model dospělá veřejnost a děti byl rozšířen o oblast MLÁDEŽ a především na Starém pivovaru rozšíření nabídky pro mladší generaci o méně doposud běžný žánr. S nástupem kina v červnu vznikl i další produkt pro studenty projekce KÁNONU FILMU. Novinkou je i zavedení tzv. Studentských pasů výrazných slev na edukační programy) Zvýšení procentuálního využití DK a KSP (se změnou struktury nabídky došlo i ke změně a rozšíření programu a komerčního využití prostor. Výrazně přispěly i pravidelné filmové projekce v DK a zásadnější zvýšení provozního využití budovy) Inovace prostor v DK a vytvoření podmínek pro rozšíření činností (k rozšíření využití DK přispívají i inovace některých prostor především foyer má nové výstavní plochy a možnost multifunkčního využití, menší změnu zaznamenala i konferenční místnost a loutkový sál, který bude od září mnohem více využit díky novým sedačkám, zatemnění a změně pódia) Přesun kina Nadsklepí (na začátku června došlo k úspěšnému přesunu projekcí kina Nadsklepí do DK a udržení tradice pravidelných filmových projekcí v Kroměříži. Současně došlo i zásadnější změně dramaturgie filmových představení a zavedení nových prvků KÁNON FILMU, LETNÍ KINO, TEMATICKÉ PŘEHLÍDKY, FESTIVAL. Měsíc červen i červenec dokázal dosáhnout lepších výsledků, než průměrné výsledky předchozích 5 měsíců) Pravidelné projekce LETNÍHO KINA (zakoupením nového výkonného digitálního projektoru dochází k možnosti projekcí i v divadelním sále a na Velkém náměstí. Od června nabízíme každý týden projekci atraktivního filmu a další rozšíření letní kulturní nabídky) Nalezení STRATEGICKÝCH AKTIVIT (během roku vzniklo několik významných strategických

18 aktivit, které mají potenciál získat přespolního diváka i větší finanční podporu. K těm nejvýznamnějším patří vzdělávací projekt ARTEDIEM, FESTIVAL MOVIENG MUSIC, DOŽÍNKY, FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB, STOPTIME, MUNDUS) Rozšíření vzájemně prospěšná spolupráce s jinými institucemi (daří se také překonávat bariéru mezi některými organizacemi ve městě a nalézat projekty společného zájmu a spolupráce) Zprovoznění kina Nadsklepí (od září aktivně spolupracujeme s odborem investic Města na dokončení rekonstrukce kina Nadsklepí a znovuzprovoznění filmových projekcí. Finanční problémy a nedostatečný projekt pak pro naši organizaci znamenal i zvýšené finanční i personální zabezpečení v prosinci I přes rychlé předání byla naše organizace schopna zajistit otevření kina a projekce v průběhu dvou dnů) Pozitivní výsledky činnosti DOMU KULTURY jsou výsledkem zvýšení úsilí všech pracovníků, ale také dalších osobností, institucí a organizací, které v roce 2011 výrazněji a aktivněji spolupracovaly s naší organizací. Proto také všichni pracovníci dostávali pravidelné čtvrtletní odměny, kromě ředitele DK. Ten naopak ještě dostal snížené osobní hodnocení, i když všechny problémy auditu řešil a vyřešil okamžitě. Věříme, že i v roce 2012 se podaří dosáhnout obdobných výsledků a získat další dlouhodobě spolupracující partnery i odpovídající finanční podporu Města, Zlínského kraje i Ministerstva kultury ČR. Jiří Králík Dům kultury v Kroměříži Tovačovského Kroměříž IČO : , DIČO: CZ tel , mobil: v Kroměříži 31. března 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více