VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a výnosů za rok 2011, výkaz zisku a ztrát za rok 2011, rozvaha za rok 2011)

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název organizace: Adresa organizace: Právní forma: Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace Tovačovského 2828/22, Kroměříž příspěvková organizace, vystupující v právních vztazích svým jménem s odpovědností z těchto vztahů vyplývajících. IČO: DIČ: CZ Vedení organizace: statutární orgán ředitel - ing. Jiří Králík (od ) Kontakt: tel www. dk-kromeriz.cz Zřizovatel Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Město Kroměříž Velké náměstí 115, Kroměříž Součásti organizace Klub Velehradská, Velehradská 625/4, Kroměříž Klub Starý pivovar, Prusinovského 114, Kroměříž Hvězdárna města, Braunerova 2705, Kroměříž

3 ČINNOST ORGANIZACE Dům kultury v Kroměříži je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Kroměříž za účelem zajišťování kulturní činnosti a udržování kulturních tradic, a to převážně na území města. Je pořadatelem, organizátorem a koordinátorem kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav a odborných kurzů v oblasti kultury. Je zřizovatelem zájmových souborů v oblasti amatérského divadla. Dům kultury nabízí bohatý kulturní program zaměřený na všechny zájmové skupiny. Přehled aktivit je zde : divadelní představení profesionálních i amatérských scén, pouliční divadlo divadelní předplatné jarní a podzimní sezonu ve dvou kategoriích koncerty populárních umělců a skupin zábavné pořady, taneční podvečery pro střední a starší generaci módní přehlídky nedělní divadelní představení pro děti zábavné pořady pro děti koncerty vážné hudby předplatné Kruhu přátel hudby letní promenádní koncerty výchovné pořady pro žáky MŠ, ZŠ, středních škol a odborných škol taneční kurzy pro mládež začátečníky i pokročilé taneční kurzy pro dospělé začátečníky i pokročilé pohybové kurzy jazykové kurzy přednášky možnost vyžití v zájmové činnosti projekce filmů v kina Nadsklepí i v DK nebo v letním kině pod širým nebem (Velké náměstí i jiná místa) Dům kultury také pořádá větší akce místního, regionálního i nadregionálního charakteru: Kroměřížské hudební léto soutěže, přehlídky celostátní, krajské i městské ARSfilm amatérů, Krajská soutěž amatérských filmů, Fonorallye a Vidorallye, Taneční festival, Seniorforum Den dětí města Kroměříže Den tance festival zpívajících básníků STOPTIME vzdělávací projekt ARTEDIEM Středověké slavnosti festival filmové hudby MOVIENG MUSIC větší prezentace národních kultur MUNDUS rozsvěcení Vánočního stromu výstavy Dům kultury nabízí zprostředkování a zajištění dalších činností tzv. Agenturní činnost divadelní představení pro děti a dospělé amatérské, profesionální koncerty předních umělců a skupin

4 koncerty amatérských skupin koncerty vážné hudby komplexní organizační zabezpečení společenských akcí, večírků a plesů kulturní programy a vystoupení tanečních párů a kolektivů na společenských akcích, večírcích, plesech, prezentacích a jiné výstavy kurzy jazykové, odborné přednášky prezentace firem rauty zhotovení propagačních materiálů panely, hesla

5 PLNĚNÍ KONCEPCE STRATEGICKÉHO A DÍLČÍHO CÍLE Příspěvková organizace DŮM KULTURY v Kroměříži hned od počátku roku 2011 začala postupně plnit plány stanovené koncepcí dalšího rozvoje z prosince Přirozeně tak navazovala na dosavadní změny realizované již v roce 2010 a doplnila plán dalších nutných změn. Všechny tyto změny pak směřují k naplnění STRATEGICKÉHO CÍLE uvedeného v prosincové KONCEPCI :...vytvoření moderní, přirozeně respektované a efektivně fungující kulturně-společenské instituce, která se postupně stane skutečným centrem kultury a iniciátorem významných a strategických změn v oblasti kultury města Kroměříž. Nutným předpokladem je zkvalitňování především kulturní nabídky a citlivé i rychlé reagování na konkrétní potřeby zájmových skupin či jednotlivců všech věkových kategorií. Klíčová je iniciace a aktivní podpora vzniku významných kulturních aktivit, které mohou překročit hranice města a stát se akcemi významu krajského, celostátního i případně mezinárodního. To vše při zachování maximální profesionality a ekonomické soběstačnosti... Současně ale docházelo k postupnému plnění naplánovaných DÍLČÍCH CÍLŮ KONCEPCE, které ale bylo nutno sladit a v mnoha případech i přehodnotit díky zásadních změnám ve všech oblastech činnosti DK. ZÁSADNÍ ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÉ ZMĚNY ROKU 2011 : komplexní připojení Klubu Starý pivovar od (personální, technické, organizační i programové) komplexní začlenění kina Nadsklepí od a předání do okamžitého použití nového kina Nadsklepí k odebrání PDA k změna statutu všech ZUČ a hledání nových forem spolupráce od předání dosavadních velkých akcí Města na DK (Dožínky, Festival vojenských hudeb, Vánoční stromek) začlenění dalších nových velkých akcí do programu DK (Evropské dny Olgy Sehnalové, prezentace dalších mezinárodních dnů, realizace projektu TRADIČNĚ PŘESHRANIČNĚ, provozování letního kina, vznik tří větších festivalů STOPTIME, ARTEDIEM, MOVIENG MUSIC, rozšíření výstavní činnosti ve foyer DK ) úpravy prostor DK (zprovoznění filmových představení v divadelním sále DK, zvětšení prostor pro výstavy ve foyer a také kongresovém sále, úprava loutkového sálu, pořízení letního kina) Výše uvedené změny byly v souladu s plánovanou koncepcím a ve většině případů výrazně pomáhaly k plnění STRATEGICKÉHO CÍLE i dalších plánovaných CÍLŮ DÍLČÍCH. Bohužel hned na začátku roku se objevil nečekaný problém ekonomický při zevrubné kontrole a auditu stavu ekonomiky byl objeven problém špatně účtovaného DPH v minulých 6 letech (od počátku účtování DPH) a tedy i hrubému zkreslování hospodářských výsledků DK v letech a skutečnému stavu ekonomiky DK. Tento problém v roce 2011 byl okamžitě vyřešen, bohužel oprava chyb z let nebyla dodnes dořešena. A protože tento problém je dost zásadní, považuji za nutné mu věnovat více prostoru v části EKONOMIKA.

6 DÍLČÍ ÚKOLY KONCEPCE Plnění strategického cíle daného koncepcí DK je podmíněno postupným plněním cílů dílčích, kterén byly rovněž uvedeny v předložené a schválené koncepci : 1. podrobnější audit dosavadní činnosti, programové nabídky, technického zázemí, organizačních kapacit a ekonomické stability Probíhal především v prvních dvou měsících roku 2011, ale zásadnější změnou technického zázemí DK (připojení Klubu Starý pivovar, odebrání PDA v září 2011, převzetí činnosti kina Nadsklepí v červnu 2011) i rozšířením činnosti docházelo v letošním roce k podstatným změnám a nutnosti zásadnějších změn ve všech oblastech organizace. V roce 2012 nepředpokládáme tak výrazné změny a bude možné lépe mapovat skutečný stav a potřeby organizace. V oblasti ekonomické navíc proběhly dva audity Města Kroměříž, jejichž výsledky rovněž iniciovaly další okamžité změny v této oblasti a postupné odstraňování nahromaděných chyb či metodických nepřesností minulých období. 2. efektivnější využití všech prostor, technického zázemí či organizačních kapacit a to nejenom pro kulturní potřeby, ale také pro komerčnější aktivity (pronájmy, ) DK hospodaří s poměrně rozsáhlým majetkem a efektivně jej využívá k naplnění úkolů v hlavní činnosti, ale také činnosti doplňkové, která pro organizaci vytváří podmínky dalšího rozvoje. Od 1.1. došlo i v této oblasti k výrazným změnám zásadně se posílila oblast personální a také se změnily podmínky pro efektivní využití prostor a zařízení. K těm nejvýraznějším změnám patří: rozšířili využití divadelního sálu o filmové projekce a provozování kina v období vytvořili lepší podmínky pro využití foyer pořízením nových kvalitnějších výstavních ploch a úprava foyer se rozšířil počet i kvalita výstav, talkshow i komerčního využití větší využití prostor KLUBU STARÝ PIVOVAR a rozšíření programové části rozšíření aktivit na VELKÉM NÁMĚSTÍ vytvořeny podmínky pro pravidelné projekce letního kina renovace a úprava LOUTKOVÉHO SÁLU pro především podzimní rozšíření činnosti (výměna sedaček, zatemnění,...) zakoupení kvalitnější digitální projekci (menší a velký projektor), pro projekce v DIVADELNÍM SÁLE, VELKÉM NÁMĚSTÍ, LOUTKOVÉM SÁLE, ale i ve foyer posílení organizační struktury organizace a pořádání větších a nových kulturních projektů (MIKROREGION KROCKER, STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI, DOŽÍNKY, FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB, MAĎARSKÉ DNY, RUMUNSKÉ DNY, POLSKÉ DNY, ARTEDIEM, MOVIENG MUSIC, STOPTIME,...) 3. trvalé zvyšování profesionality a maximální kvality všech poskytovaných služeb zahájili jsme postupné kroky ke zvýšení profesionality služeb a kvality, především změnu organizační struktury a zpřesňování náplní práce jednotlivých pracovníků, ale i využitím služeb profesionálů (např. v oblasti propagace, organizace hudebních koncertů, letního kina )

7 4. užší programová a organizační spolupráce s kulturními a společenskými státními institucemi, ale také s institucemi privátními či různými občanskými sdruženími Už od ledna hledáme a úspěšně nacházíme projekty a aktivity, které vedou k užší spolupráci s kulturními a společenskými institucemi Kroměříže i jiných měst. Nejvýraznější změnou byly nové smlouvy s bývalými ZUČ a DK a postupné vytvoření funkčního modelu užší spolupráce. Pro přehled uvádíme tabulku konkrétních oblastí spolupráce : spolek typ Forma spolupráce Fotografický spolek Nová forma Spolupráce na výstavách, dramaturgii i technicko-organizační pomoci KAF Rozšíření spolupráce Pokračování v dosavadní spolupráci na festivalech a přehlídkách, rozšíření spolupráce při velkých akcích (dokumentace, překlady) GRADACE Rozšíření spolupráce Přibylo více soutěží a rozšiřujeme spolupráci KST SWING Rozšíření spolupráce Přibylo více soutěží a rozšiřujeme spolupráci Nezávislá scéna divadelní Rozšíření spolupráce Beze změn Divadelní spolek Nová spolupráce Hledání nových forem aktivní spolupráce, v prvním půlroce hlubší spolupráce, v druhé polovině ale spolupráce ustala Říše loutek Rozšíření spolupráce Mírné rozšíření spolupráce Fonoklub Stávající spolupráce Beze změn Klub UNESCO Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu prezentace hudební kultury i ARS Collegium Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu prezentace hudební kultury Konzervatoř + ZUŠ Stávající spolupráce Standardní spolupráce, v dalších letech plánujeme rozšíření i díky novému prostoru Agentura Athény Nová spolupráce Od června 2011 spoluprovozování filmových projekcí v Kroměříži Forfest Nová spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu hudební kultury v Kroměříži Arcibiskupský zámek Rozšíření spolupráce Aktivnější spolupráce a příprava nového konceptu hudební kultury v Kroměříži Střední školy Rozšíření spolupráce Zahájení užší spolupráce v oblasti estetické výchovy a projektu ARTEDIEM Olga Sehnalová Nová spolupráce Zásadní rozšíření aktivit týkajících se projektu prezentace kultur předsedajících evropských zemí Studentský parlament Nová spolupráce Užší spolupráce při organizaci Majáles JAZZ klub Nová spolupráce Organizace všech jazzových koncertů Orlovna Nová spolupráce Užší spolupráce a hledání společných projektů

8 5. užší programová spolupráce a výměna informací s obdobnými kulturními zařízeními kraje, případně dalšími nejvýznamnějšími kulturními centry v ČR I v této oblasti došlo k výraznému posunu úzce spolupracujeme s kulturním odborem Zlínského kraje (zajištění programu norské delegace a spolupráce na projektu ARTEDIEM), mikroregion (projekt TRADIČNĚ PŘESHRANIČNĚ), zahraničními instituty (RUMUNSKO, MAĎARSKO, POLSKO). 6. přirozené rozšíření a propojení provozu i programové nabídky kina Nadsklepí a klubu Starý pivovar Ihned od února jsme zásadně rozšířili činnost Klubu Starý pivovar o dlouhodobě absentující alternativní kultura především hudební (rock, folk, ) zaměřená na mládež. Od 4. června jsme přestěhovali filmové projekce do DOMU KULTURY, současně změnili i dramaturgii filmové nabídky a zprovoznili populární projekce LETNÍHO KINA na Velkém náměstí. Od 16. prosince jsme plynule navázali na dosavadní filmové zkušenosti a plnoformátově začali provozovat kino Nadsklepí s digitální projekcí. 7. výrazné rozšíření a posílení edukačních a na studenty zaměřených programů s důrazem na zvýšení počtu, kvality a aktivní spolupráce nejvýznamnějších domácích osobností V souvislosti s výše uvedenou změnou dramaturgie kina Nadsklepí a Klubu Starý pivovar jsme rozšířili nabídku o programy edukační a zaměřené na studenty. Od června vydáváme tzv. STUDENT PASSY slevenky pro studenty na nekomerční a edukační programy. Díky rozšíření aktivit o větší přehlídky či festivaly se daří lákat do Kroměříže větší počet domácích i zahraničních osobností - např. Jindřich Štreit, Mirek Kovařík, Michal Horáček, Michal Viewegh, Ivo Vodseďálek, David Hrbek, Arnošt Goldflam, Gary Lucas, aktivnější komunikace s městskými, ale také krajskými, celostátními a mezinárodními institucemi s cílem hledat efektivní naplnění jejich strategických plánů v oblasti kultury V současné době považujeme projekt ARTEDIEM (estetická výchova na středních školách) za strategický a klíčový, daří se spolupráce s významnými institucemi např. Odbory školství a kultury Zlínského kraje, Parlament ČR, MŠMT, Projekt získal finanční podporu Zlínského kraje i záštitu významných osobností včele s předsedkyní parlamentu ČR, ministrem školství a hejtmanem Zlínského kraje. Projekt koresponduje i s aktuální snahou o znovuobnovení silného postavení umění a posílení umělecké výchovy. 9. postupná změna programové nabídky DK při současném ponechání aktivit výrazně kvalitních či komerčně úspěšných a postupném přirozeném začlenění nových mnohem významnějších aktivit Velmi pečlivě zvažujeme přítomnost některých tradičních programů a to současně postupně prosazujeme novou dramaturgii s výrazným vzdělávacím charakterem (viz. předchozí body). Během roku docházelo k částečné modifikaci kulturní nabídky (některé program zůstaly v původní podobě i rozsahu, některé byly modifikovány, ale žádné z nich nebyly zrušeny bez náhrady). V průběhu roku ale došlo k výrazné změně celkové nabídky díky novým aktivitám : Aktivita nová Klub Starý pivovar rozšíření alternativní hudby (od února) - regionální Talkshow Davida Hrbka (od dubna) - místní popis Zvýšení počtu hudebních produkcí po celý rok Nový pravidelný projekt aktivního povídání s významnými osobnostmi David Vávra, Michal Horáček, Michal Viewegh, J.Štreit,...

9 Rozšíření spolupráce s O.Sehnalovou (od května) - regionální MAJÁLES (od května) - místní Zahájení pravidelných filmových projekcí (od června) - místní Pravidelné letní kino (od června) - místní Kánon filmu (od června) - místní Kino ART (od června) - místní Bijásek (od června) - místní Středověké slavnosti (červen) - regionální Krocker (od června) - regionální Stoptime 2011 (srpen) - celostátní Krajské dožínky 2012 (srpen) - regionální Festival vojenských hudeb 2011 (září) - celostátní Projekt MUNDUS (od září) - regionální ARTEDIEM (od října) - regionální MOVIENG MUSIC 2011 (listopad) - celostátní Rozsvěcení vánočního stromku (listopad) - místní Zahájení provozu kina Nadsklepí (prosinec) - místní Vánoční koncerty (prosinec) Aktivnější spolupráce a podpora projektu prezentace kultury aktuálně předsedajících evropských zemí (Maďarsko květen, Polsko - listopad) Nová spolupráce se studentským parlamentem Přesun programu kina Nadsklepí do Domu kultury a od zpět do nově zrekonstruovaného kina Nadsklepí) Pravidelné letní kino na velkém náměstí Pravidelné středeční setkávání s vrcholnými díly domácí i světové filmové historie Modifikace pravidelných pondělních projekcí Modifikace nedělních projekcí a divadelních pohádek pro nejmenší Nová přehlídka středověké hudby a kumštu Festival amatérských rockových skupin Kroměřížska - 4 koncertní kola Zahájení nové tradice festival zpívajících básníků věnovaný odkazu Karla Kryla Akce byla kompletně převedena na DK a od letošního roku bude v gesci naší organizace Návrat tradiční velké akce do Kroměříže a opět v gesci DK Přirozené doplnění projektu Olgy Sehnalové o země mimo EU a speciální regiony. V roce 2011 proběhla první prezentace - RUMUNSKO Nový projekt estetické výchovy na středních školách se stal součástí ARSFILMU a přirozeně se vrací ke kořenům a tradicím této velké akce První nultý ročník nového filmového a hudebního festivalu díky podpoře MK ČR Tradiční akce kompletně převedena na DK Začlenění nového prostoru pro DK a pokračování v dosavadní dramaturgii Vytvoření přehlídky vánoční hudby 10. aktivní podíl na vytvoření a realizaci strategických projektů krajského, celostátního i mezinárodního významu v nejrůznějších oblastech kultury či výchovy V tabulce jsou uvedeny aktivity, které mají nadregionální význam a také získaly morální i finanční podporu krajských, celostátních i zahraničních institucí STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI, KROCKER, STOPTIME, DOŽÍNKY, VOJENSKÉ HUDBY, ARSFILM, ARTEDIEM, MUNDUS, MOVIENG MUSIC..

10 11. vytvoření systému efektivnější a aktivní komunikace (případně i spolupráce) se všemi zájmovými skupinami města (děti, mládež, senioři,...) Od začátku roku i díky zásadní změně dosavadních ZUČ dochází k hledání i nalezení způsobu aktivnější spolupráce. Ta se pak odráží především u velkých aktivit, kde je spolupráce konkrétnější a cílenější. Kromě spolupráce bylo ale nutné zásadně změnit i systém aktivní komunikace se všemi zájmovými skupinami. Od 1. ledna došlo v této oblasti k následujícím zásadním změnám : aktivita Změna designu DK (únor) Změna formy, obsahu i způsobu propagace na stojkách (panely, poutače, ) (únor) Zpravodaj a plakát (skládačka) ) (květen) popis Vytvoření nového loga a jeho použítí Na základě nového loga vznikl i návrh na nové stojky a poutače vše digitalizováno Aktivnější způsob komunikace formou skládačky do ruky Newsletter (od května) Aktivní týdenní posílání novinek DK na asi ových adres Webové stránky DK (od května) Nové stránky větších aktivit (MOVIENG MUSIC, ARTEDIEM) (od září) Webové stránky kina NADSKLEPÍ (květen, prosinec) Posezení u kávy (od dubna) Postupná úprava a doplnění stránek DK Vytvoření nových stránek větších akcí Nejprve úprava stránek stávajících, pak od prosince vytvoření nových stránek Každé čtvrtletí aktivní posezení u kávy s ředitelem DK a novináři 12. posílení tzv. kongresové turistiky v nutné spolupráci s dalšími místními institucemi V této oblasti jsme jen připravili ideální podmínky pro konání kongresů a zvýšení aktivity v této oblasti. Bohužel zatím jen pro tento účel naše zařízení pronajímáme a nedaří se aktivně zvýšit počet akcí tohoto typu 13. aktivní vzájemně výhodná spolupráce s podnikatelskými subjekty města a kraje Zpracovali jsme kompletní nabídku pro podnikatelské subjekty, ale nedaří se zatím prosadit klíčové aktivity a navázat konkrétní spolupráci. Pouze se výrazně rozšířila spolupráce se Scénou na větších akcích na náměstí a také hledání dalších aktivit na DK (zatím jen LUNETIC) 14. přirozené rozšiřování a posilování příjmů při současném udržení vyrovnaného rozpočtu a se zachováním strategické priority investice do programové nabídky Udržet tento poslední cíl nebylo v roce 2011 vůbec jednoduché, protože organizace až v průběhu roku musela několikrát přepracovávat původní plán především z důvodů neplánovaných nákladů spojených se správným zaúčtováním DPH (nárůst nákladů o ,- Kč) a zásadních změnách v organizaci přibyla nová střediska i aktivity, odebráno bylo středisko PDA. Od počátku roku došlo k výrazným změnám, které zásadně měnily i strukturu a obsah rozpočtu. I z tohoto důvodu bylo pro zachování vyrovnaného rozpočtu daleko přesněji sledovat vývoj ekonomický za jednotlivé měsíce a postupně zprůhlednit některé účty. Díky vzniku některých strategických akcí došlo i ke zvýšení neplánovaných příjmů a organizace tak konečně dosáhla i na některé granty celkový objem takto získaných finančních prostředků byl asi (nejvíce z mikroregionu Bílé Karpaty, ale také z Ministerstva kultury, kulturního fondu Zlínského kraje a nadace Děti-mládež-kultura). I přes všechny tyto problémy jsme dosáhli výrazně pozitivního hospodářského výsledku.

11 EKONOMIKA V roce 2011 byla asi největším problémem organizace především po zjištění několik let neřešeného problému špatného účtování DPH a v důsledku i vykazování HV a následně práce s fondy. Při hlubším auditu hospodaření a nutném přechodu na podrobnější a průkaznější měsíční uzávěrky jsme museli v průběhu roku pročistit i další nepříliš průkazné účty, které v minulosti sloužili jako vnitřní rezerva organizace. V průběhu letošního roku dochází postupně v úpravách struktury plánu při zachování celkové úrovně. Tyto změny jsou vyvolané mnoha skutečnostmi, především zpřesněním jednotlivých účtů doplněním nových středisek a aktivit (mládež, kino, větší aktivity ) započítáním zvýšených nákladů správně účtovaného DPH Drobné úpravy a korekce plánu pak pokračovali po celý rok a v důsledku zpřesnění kontrolního mechanismu jsme pak každé položce v plánu přidělili svého garanta příkazce operace. Ten pak důkladněji kontroloval nejenom plnění, ale navrhoval efektivní a reálnou výši plánu příslušné položky. Tyto opravy a úpravy probíhali na základě měsíčních uzávěrek a upřesňování plánu činnosti na zbývající období. Díky těmto všem opatřením a zvýšení výkonnosti organizace se podařilo velmi složitou situaci organizace vyřešit a po 3 letech opět skončit pozitivním hospodářským výsledkem : Vlastní výnosy HV 5552, Vlastní výnosy DČ VÝNOSY 5552, Neinvestiční příspěvek Ostatní zdroje (účelové dotace, granty, přeúčtování) PŘÍSPĚVEK CELKEM SKUTEČNOST CELKEM , HV (bez DPH) 244,2 27,1 836,1 383,9 12, HV (s DPH) investice Pozitivní výsledek byl dosažen především zavedením systému přesnějších měsíčních uzávěrek a průběžných změn plánu některých položek. Také se výrazně zlepšil kontrolní mechanismus organizace i díky dvojnásobnému auditu v roce Zjištěné nedostatky byly okamžitě odstraněny a přijaty přísnější opatření.

12 PROBLEMATIKA CHYBNĚ ÚČTOVANÉHO DPH Problém dlouhodobě špatného účtování DPH byl objeven při prvním důkladnějším vnitřním auditu hospodaření a celkové ekonomiky DK na začátku února Při této kontrole bylo zjištěno, že postupně vytvářené fondy DK nejsou z velké části kryty finančními prostředky, ale postupně se rok od roku zvyšující pohledávkou vůči finančnímu úřadu. Při zpětném zjišťování vzniku a stavu této pohledávky bylo zjištěno, že v DK bylo nesprávně účtováno DPH a část DPH nebyla zahrnuta do nákladů, ale byly vykazována jako pohledávka vůči finančnímu úřadu. Bohužel tato pohledávka nebyla oprávněná a v důsledku toho docházelo každý rok k hrubému zkreslení výsledku hospodaření (výsledku i fondů) : rok HV vykázaný DPH INV.FOND INVESTIČNÍ FOND REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN SOUČET VŠECH FONDŮ STAV účtu 343 (DPH) přírůstek 343 za rok skutečný HV (po zaúčtování DPH) a b c d e c+d+e g h a+b-h celkem Z tabulky je patrný zásadní rozdíl ve vykazovaném a skutečném HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU organizace v případě správně zaúčtovaného DPH do nákladů a likvidace neustále narůstající NEOPRÁVNĚNÉ pohledávky vůči finančnímu úřadu. Za Na konci roku 2010 to bylo už 2,780 mil. Kč, což je částka, která v této výši představuje špatně vykázaný HV organizace v letech a operace s fondy. V případě zaúčtováni by vypadal HV organizace jinak, jen v posledních dvou letech by vykazoval každý rok ztrátu ve výši ,- Kč. Špatně účtované DPH vedlo k následujícím problémům a komplikacím : zkreslování HV vykazování pozitivního HV a následné chybné rozdělení do fondů postupné snižování finančního krytí fondů, naopak zvyšování neoprávněné pohledávky vůči finančnímu úřadu zkreslování některých nákladových položek každoroční tvorba plánu bez části DPH chybně byl stanoven i plán (nezahrnoval poměrné náklady DPH) opravou účtování DPH v roce 2011 a zahrnutím do nákladů se zvýšili náklady organizace o asi ,- Kč proti plánu Po zjištění problému špatně účtovaného DPH byla okamžitě opravena metodika účtování DPH a odstraněna příčina těchto chyb. Od je DPH účtována správně, bohužel část DPH účtovaného do nákladů neplánovaně zvýšila náklady celé organizace. Odstranění chyb minulých let pak bylo konzultováno s odborem a nezávislým daňovým poradcem, teprve na konci roku došlo ke shodě obou těchto subjektů na způsobu odstranění této chyby. Schválený způsob zaúčtování ale nebyl proveden do uzávěrky roku 2011 (odbor k této schválené operaci nedal písemný souhlas).

13 ORGANIZACE V průběhu roku docházelo i k upřesnění organizačních směrnic a celkovému systému organizace. Většina těchto úprav souvisela s postupným rozšiřováním činnosti i zavádění průkaznějších softwarových programů (docházka, prodej vstupenek). Mezi nejdůležitější kroky patří : úprava organizační struktury a upřesnění popisu práce zavedení elektronického docházkového systému a zabránění přesčasových hodin zavedení nového modulu COLOSSEA umožňujícího platbu přes internet a kartou (od května 2011) zavedení nového plánovacího systému pro lepší přehled využití prostor i plánování technických, organizačních i ekonomických požadavků (od června 2011) Důležitou součástí jsou i pravidelné jednání užšího vedení organizace a kontrola plnění jednotlivých úkolů. Většina opatření je nová a zavádí se postupně do praxe, výsledkem je významné zlepšení řízení a kontroly veškerých činností organizace. Zásadním způsobem se zlepšila komunikace a atmosféra na pracovišti, občas se objevují nepříjemné a nesystémové zásahy do řídící činnosti organizace ze strany zřizovatele na základě nepodložených informací. Pracovníci a mzdy V roce 2011 procházel Dům kultury v Kroměříži dílčími organizačními změnami související se změnami organizační struktury, náplní prací i úpravami mzdového zařazení. Důvodem tohoto zpřesňování byla poměrně značná změna struktury činnosti a zavádění nových činnosti. Zde jsou nejdůležitější změny (výsledná organizační struktura je v příloze č.1) : převod 3 pracovníků z MÚ (pracovníci KSP leden 2011) ukončení činnosti Klubu Velehradská (k ) příprava organizace na avizované převzetí nového objektu Kina Nadsklepí (vytvoření předpokladu vytvoření 6 nových pracovních míst požadavek EU) slavnostní zahájení dne a přechodně do konce roku 2011 řešeno DOPP a) Rekapitulace mzdových prostředků stálí zaměstnanci tarifní složka osobní příplatek mimoř. náhrady celkem. příplatek za vedení odměny Celkový roční přepočtený počet stálých zaměstnanců 18,67 osob b) Mimopracovní poměry Z důvodů specifiky provozních potřeb organizace zejména v odpoledních a večerních hodinách (provoz kulturně spol. zařízení) se navyšuje potřeba nepravidelně rozvržené pracovní doby a sníženého rozsahu pracovní doby zejména na úseku technického a obslužného provozu organizace. Jedná se zejména o profese dozor a dohled, uvaděčky, požární hlídky, obsluha jeviště, obsluha zvukového a světelného zařízení a případně další obslužné činnosti zajišťovány zejména dohodou o pracovní činnosti, příp. dohodou o provedení práce. počet náklady ,- kč

14 MAJETEK ORGANIZACE Organizace spravuje majetek zřizovatele v rámci dispozic stanovených zřizovací listinou. V účetní evidenci je zachycen majetek: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 149,- tis. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis ,-tis. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis ,7 tis. Umělecká díla 121,6 tis. Účetní hodnota majetku ,3 V operativní evidenci je dále podchycen majetek cca v hodnotě 7.109,- tis. Pohyb majetku je způsoben tím, že k jsme předávali PDA městu s částí majetku. Ke konci roku jsme dále přijali od zřizovatele vybavení restaurace Scéna, což byl nárůst majetku v podrozvahové evidenci /účet 902,999/. V příloze je soupis majetku, pořízeného za r dle účtů. Organizace provozuje osobni vozidlo Renault Trafic a Fabie a to převážně jako víceúčelová vozidla. FONDY ORGANIZACE je nejproblematičtější část hospodaření od roku 2005 byly tyto fondy neoprávněněn a nesprávcně účtovány (především díky nesprávně vykazovaným hospodářským výsledkům místoi zisku a přerozdělení docházelo ke ztrátám a tedy nutnému čerpání fondů). Fondy tak byly už od roku 2005 kryty pouze nedobytnou a nesprávně vytvořenou pohledávkou vůči FINANČNÍMU ÚŘADU v důsledku špotně účtovaného DPH. V roce 2011 jsme poprvé opravili toto účtování a zastavili každoroční nárůst stavu fondů. Současně účetně opravili nedobytnou pohledávku a převedli po konzultaci s daňovou poradkyní na účet chyb minulých období. V současné době řěšíme s nadřízeným odborem způsob správného vyúčtování těchto chyb a oprav stavu fondů. Z velké části nepokryté stavy fondů (2,7 mil. Kč) velmi komplikují i ekonomický stav organizace, především v běžném období, kdy musí organizace přechodně použít i své rezervní finanční prostředky (např. placení záloh energií, účtování grantů a dotací např. Na konci roku 2012 to bylo takřka ,- Kč). Stav fondů v roce 2011 (v tisících Kč) Fond odměn ,5 FKSP 89,6 37,6 Fond rezerv 511,9 526 Fond investic 2193,3 2040,6 CELKEM 3146,8 3012,7 Poprvé se podařilo snížit stavy fondů, ta na konci roku jsou stále kryty z velké části chybou minulých let ( ) ve výši 2700,- tisíc Kč.

15 STATISTIKA HLAVNÍ ČINNOSTI V roce 2011 se zásadně změnila struktura programu a také počet nabízených akcí. Také se zásadně zvětšit i počet diváků (proti roku 2010 dvojnásobně). Pro srovnání uvádíme počty představení a diváků za rok 2009, 2010 a TYP AKCE DIVADLA + SHOW POČET 2009 DIVÁKŮ 2009 POČET DIVÁKŮ POČET DIVÁKŮ ROK 2010 ROK KONCERTY SOUTĚŽE, FESTIVALY, FOLKLÓR KURZY VÝSTAVY 6 X 8 X 18 X FILM CELKEM TRŽBY 4,851 mil. 4,766 mil. 5,823 mil. Ze statistiky je zřejmý celkový nárůst akcí v roce 2011 i díky provozování kina (stálého i letního). Ale i bez kina je počet vyšší. Markantně se zvýšil počet DIVADEL A SHOW, zvýšil se sice i počet koncertů, ale v roce 2011 poklesl celkový počet diváků. Také se díky novým prostorám zvýšil počet výstav. Klíčový je ale enormní nárůst tržeb z kulturních akcí proti letům minulým takřka o ,- Kč. Potěšující je i zásadní změna struktury a počtu nabízených programů a to ve prospěch náročnějších programů, zahraničních prezentací a festivalů či přehlídek. Tyto akce by měly v budoucnu přilákat i diváky z regionu a nebo celé republiky. Ale nikdy ne na úkor stávající nabídky speciálně orientované na kroměřížské publikum STATISTIKA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V roce 2011 došlo k několika zásadním změnám, které výrazně ovlivnili i pozitivní výsledek doplňkové činnosti (především pronájmy). K těmto změnám patří změna statutu ZUČ připojení Klubu Starý pivovar odebrání PDA vytvoření samostatného obchodního úseku vybavení prostor a také zařízení k pronájmu větší aktivita a snaha spolupracovat revize cen pronájmu všechny tyto změny přispěly k pozitivnímu výsledku i v této oblasti a proti roku 2010 se zvýšil příjem o takřka ,- Kč.

16 DŮM KULTURY KSP PDA CELKEM NÁJEM Také v této oblasti hledáme možné rezervy především užší spolupráce s komerčními subjekty a potencionálními sponzory či donátory. Těm umíme nabídnout nejenom reklamu, ale i konkrétní akce či prostory a zařízení. Velmi důležitým objektem jsou i střední a základní školy. ZÁVĚR Rok 2011 byl pro velmi náročný a znamenal výrazné změny ve všech oblastech činnosti DOMU KULTURY. Většina těchto změn byla v souladu s předloženou koncepci, další změny byly vynuceny zjištěním skutečného stavu v oblasti ekonomické, technické, organizační i programové. I přes významné zvýšení aktivit DK nedošlo ke zvýšení přesčasových hodin a pracovníci organizace dokázali vybírat i plánovanou dovolenou. Důvodem bylo zlepšení organizace práce i efektivnější kontrola jednotlivých činností. DŮM KULTURY se během krátké doby zbavil zásadních ekonomických problémů a dosáhla překvapivě i pozitivního hospodářského výsledku. Současně přirozeně rozšířil svoji činnost a změnil i image, jak v oblasti vizuální, tak v oblasti komunikační. Proto patří velký dík všem zaměstnancům DOMU KULTURY (pozitivní výsledky umožnili vyplatit i mimořádnou pololetní odměnu) i dalším institucím a spolupracujícím jednotlivcům. Na závěr uvádíme seznam nevětších problémů i změn HLAVNÍ PROBLÉMY Většina z nich byla patrná a zjevná, ale objevily se i některé skryté a teprve při hledání řešení se daly přesněji definovat i řešit. Většina z nich souvisela s celkově neprůhlednou ekonomikou organizace : nesprávně účtované DPH (viz. samostatná kapitola) Zkreslování hospodářského výsledku v letech (v důsledku špatně účtovaného DPH docházelo k výraznému neúmyslnému zkreslování hospodářského výsledku a tudíž i nesprávné tvorbě fondů. V roce 2010 byl tento problém odstraněn a předložené výsledky jsou hodnověrné) Chybné vytvoření plánu na rok 2011 (z důvodů nesprávného účtování DPH a zkreslování skutečné výše většiny nákladových položek zatížených DPH docházelo logicky i ke špatné tvorbě plánu položky byly plánovány na nižší úrovni bez koeficientu DPH. Taktéž některé položky navrhované pracovníky nebyly v požadované a nutné výši do plánu zapracovány. V průběhu první poloviny roku byl tento plán po důkladné konzultaci s ostatními pracovníky postupně upravován a zpřesněn. Toto zpřesňování v současné době probíhalo celý rok) Nemožné posouzení stavu hospodaření v průběhu roku (chybně vytvořený plán a nesprávně vykazovaný stav jednotlivých účtů tak znemožňovalo operativně zjistit skutečný stav hospodaření za kratší období a zabraňoval tak řešit případné problémy v hospodaření jednotlivých položek. Postupnými kroky se podařilo v průběhu roku vyladit rozpočet a zpracovávat hodnověrnější měsíční uzávěrky a lépe tak hlídat celý rozpočet) Absence základních dokumentů (hned v prvním pololetí byla zjištěna absence některých důležitých a potřebných základních dokumentů především týkajících se předání budov a zařízení do užívání DK např. u zřizovací listiny chybí seznam předaného majetku, chybí i dokumenty potvrzující předání PDA a KSP do užívání. V průběhu roku byly tyto problémy odstraněny)

17 Menší míra využití zařízení (v průběhu technického auditu došlo ke zjištění nepříliš efektivního využívání některých technických zařízení i prostor. Přijali jsme několik opatření a zvýšili tak i využitelnost budov a zařízení) Absence financování z jiných zdrojů (po auditu ekonomickém zjištěna absence financování z jiných zdrojů, především sponzorů a nebo státních dotací ) Zveřejňování nepřesných informací (především v druhé polovině roku a na jeho přelomu se objevily v médiích velmi nepřesné a zavádějící informace) ZÁSADNÍ ZMĚNY Od ledna dochází pak k postupné realizaci koncepce i odstranění výše uvedených nedostatků. Výsledkem je několik výrazných změn : Konsolidace a zprůhlednění ekonomiky (odstraněním problému DPH a zreálnění plánu i skutečnosti dochází k přesnějšímu určení stavu hospodaření i možnosti tento stav aktivně ovlivnit a ekonomiku organizace efektivně řídit. V současné době je možné konečně generovat hodnověrné a průkazné měsíční uzávěrky hospodaření. Také postupně dochází k upřesnění odpovědnosti jednotlivých pracovníků za jednotlivé účty) Pozitivní hospodářský výsledek (díky větší aktivitě pracovníků i rozšíření činnosti a kontrole čerpání jednotlivých nákladů se daří vykazovat po celý rok pozitivní hospodářský výsledek a to i za situace relativně nízkého příspěvku na činnost ten byl poskytnut vůči podhodnocenému a nereálnému plánu položky bez DPH v souhrnu asi o ,- Kč nižší proti skutečnosti. Proti posledním dvěma letům bylo naše hospodaření asi o lepší) Naplňování koncepce rozvoje (daří se také postupně naplňovat předloženou koncepci organizace prakticky ve všech bodech ) Zásadní změna image a propagace (změny image i propgace vedly ke zvýšení návštěvnosti) Výrazné posílení programové nabídky pro mládež (dosavadní model dospělá veřejnost a děti byl rozšířen o oblast MLÁDEŽ a především na Starém pivovaru rozšíření nabídky pro mladší generaci o méně doposud běžný žánr. S nástupem kina v červnu vznikl i další produkt pro studenty projekce KÁNONU FILMU. Novinkou je i zavedení tzv. Studentských pasů výrazných slev na edukační programy) Zvýšení procentuálního využití DK a KSP (se změnou struktury nabídky došlo i ke změně a rozšíření programu a komerčního využití prostor. Výrazně přispěly i pravidelné filmové projekce v DK a zásadnější zvýšení provozního využití budovy) Inovace prostor v DK a vytvoření podmínek pro rozšíření činností (k rozšíření využití DK přispívají i inovace některých prostor především foyer má nové výstavní plochy a možnost multifunkčního využití, menší změnu zaznamenala i konferenční místnost a loutkový sál, který bude od září mnohem více využit díky novým sedačkám, zatemnění a změně pódia) Přesun kina Nadsklepí (na začátku června došlo k úspěšnému přesunu projekcí kina Nadsklepí do DK a udržení tradice pravidelných filmových projekcí v Kroměříži. Současně došlo i zásadnější změně dramaturgie filmových představení a zavedení nových prvků KÁNON FILMU, LETNÍ KINO, TEMATICKÉ PŘEHLÍDKY, FESTIVAL. Měsíc červen i červenec dokázal dosáhnout lepších výsledků, než průměrné výsledky předchozích 5 měsíců) Pravidelné projekce LETNÍHO KINA (zakoupením nového výkonného digitálního projektoru dochází k možnosti projekcí i v divadelním sále a na Velkém náměstí. Od června nabízíme každý týden projekci atraktivního filmu a další rozšíření letní kulturní nabídky) Nalezení STRATEGICKÝCH AKTIVIT (během roku vzniklo několik významných strategických

18 aktivit, které mají potenciál získat přespolního diváka i větší finanční podporu. K těm nejvýznamnějším patří vzdělávací projekt ARTEDIEM, FESTIVAL MOVIENG MUSIC, DOŽÍNKY, FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB, STOPTIME, MUNDUS) Rozšíření vzájemně prospěšná spolupráce s jinými institucemi (daří se také překonávat bariéru mezi některými organizacemi ve městě a nalézat projekty společného zájmu a spolupráce) Zprovoznění kina Nadsklepí (od září aktivně spolupracujeme s odborem investic Města na dokončení rekonstrukce kina Nadsklepí a znovuzprovoznění filmových projekcí. Finanční problémy a nedostatečný projekt pak pro naši organizaci znamenal i zvýšené finanční i personální zabezpečení v prosinci I přes rychlé předání byla naše organizace schopna zajistit otevření kina a projekce v průběhu dvou dnů) Pozitivní výsledky činnosti DOMU KULTURY jsou výsledkem zvýšení úsilí všech pracovníků, ale také dalších osobností, institucí a organizací, které v roce 2011 výrazněji a aktivněji spolupracovaly s naší organizací. Proto také všichni pracovníci dostávali pravidelné čtvrtletní odměny, kromě ředitele DK. Ten naopak ještě dostal snížené osobní hodnocení, i když všechny problémy auditu řešil a vyřešil okamžitě. Věříme, že i v roce 2012 se podaří dosáhnout obdobných výsledků a získat další dlouhodobě spolupracující partnery i odpovídající finanční podporu Města, Zlínského kraje i Ministerstva kultury ČR. Jiří Králík Dům kultury v Kroměříži Tovačovského Kroměříž IČO : , DIČO: CZ tel , mobil: v Kroměříži 31. března 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 1 Přehled činností 1.1 Podpora Institucí pracujících ve prospěch zrakově postižených Na základě dlouhodobé smlouvy uzavřené mezi Knihovnou a tiskárnou

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY

PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY PŘÍLOHA č. 1 SWOT ANALÝZY SWOT analýza činnosti Střediska volného času - tradice v činnosti - zkušení kreativní pracovníci, kteří činnost vykonávají, jejich osobní zájem o rozvoj činnosti - máme v Opavě

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Vídeňská 89, Brno IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno u MV

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 )

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Město Dubňany. Závěrečný účet města

Město Dubňany. Závěrečný účet města ÚSC: Město Dubňany Rozpočtový rok : 2013 Závěrečný účet města 1. Plnění rozpočtu příjmů výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hlavní a hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD. za rok 2006. Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD za rok 2006 Závěrečný účet roku 2006 tabulka čerpání rozpočtu komentář přílohy Vyvěšeno dne: 28.5.2007 Sejmuto dne: 12.6.2007 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané Buštěhradu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více