Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 88. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Zdeněk Urban (předseda RK ŠSČR), Jiří Novák (předseda MKŠS), Miroslav Hurta (Šachy do škol, od 14:00) Omluveni: Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Marek Vokáč. 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 9:40 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen sekretář ŠSČR František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 87. schůze VV ŠSČR V. Novotný: V zápisu chybí pasáž o novém systému distribuce publikací ŠSČR a jejich cenách, to je nutné doplnit. Usnesení 88/1: VV ŠSČR schvaluje úpravu zápisu z 87. schůze VV ŠSČR. Příloha 1: Zápis z 87. schůze VV 3. Schválení programu 88. schůze VV ŠSČR Program 88. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 2 Schválení zápisu 87. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 88. schůze VV ŠSČR V. Novotný 4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 5 Potvrzení usnesení per rollam V. Novotný 6 Termínový kalendář V. Novotný 7 Zpráva sekretariátu V. Novotný 8 Kontrola úkolů V. Novotný 1

2 9 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 10 Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský 11 Zpráva předsedy KMK M. Šindelář 12 Zpráva předsedy STK, koncepce soutěží dospělých P. Záruba 13 Zpráva předsedy OK, koncepce činnosti OK ŠSČR L. Palovský 14 Návrh na změnu konkurzu MMaS 2014 V. Novotný 15 Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 J. Havlíček 16 Šachy do škol M. Hurta 17 Různé 18 Závěr Usnesení 88/2: VV ŠSČR schvaluje program 88. schůze VV ŠSČR. 4. Zpráva předsedy ŠSČR Duben byl především ve znamení příprav na Plénum Českého olympijského výboru a Valnou hromadu ČUS, proběhly ekonomický seminář ČOV (za účasti ministra M. Chládka) a Konference legislativní rady ČOV, schůzka předsedů svazů na Strahově. Jednal jsem na MŠMT s 1. finančním náměstkem p. Ziklem. Pozitivní zprávy přišly z MŠMT. Dotace jsou o 600 tisíc Kč vyšší, než předpokládal rozpočet. Tzn., že plánovaný schodek rozpočtu ve výši Kč se snižuje na Kč. Ale to není konečné číslo. Další prostředky dostaneme z ČOV. Zde se 45% darů ČOV od sázkových společností bude dělit mezi 78 sportovních svazů (TOP 80 po vynětí fotbalu a hokeje). Klíč dělení kopíruje poměr rozdělené dotace z programu V. V loňském roce byl náš podíl 1,44%, letos je to asi méně, dle uveřejněných dat to vychází asi na 1,36%. ČOV předpokládá v letošním roce příjem min. 320 mil Kč. V případě, že by se to splnilo, na nás by připadly téměř 2,0 mil Kč. Chodit budou nepravidelně, dělit se budou vždy, když na účtu ČOV přistane nejméně 50 mil. Kč darů. Následující měsíc se dělí a asi počátkem dalšího posílá svazům. Na účtu ČOV je již 90 mil. Kč, takže brzy nastane první dělení. Legislativní novinky, především k novému občanskému zákoníku, zpracovává LK a oddíly byly informovány o připravenosti krajských Servisních center sportu k pomoci oddílům s řešením ekonomických a právních záležitostí (např. úprava Stanov). Na VH ČUS byla připravena zpráva o možnosti získávání prostředků z EU do sportovního prostředí. ČUS postoupil návrhy na změny operačních programů tak, aby alespoň 4 z nich bylo možno využívat i na sport zde je výsledek zatím nejistý. Velkou výzvou pro oddíly jsou pak Místní akční skupiny (MAS, resp. anglicky LAG), kterých je po ČR cca 80 a pokrývají převážnou část území ČR. MASky jsou spolky, které jsou složené ze zástupců obcí (tak je tvořeno jejich území), podnikatelů a neziskovek (kam lze řadit i šachové oddíly). Právě přes MASky poteče v následujícím období velká část peněz z EU, je proto potřeba se do nich hlásit a zkusit v nich prosazovat i šachové projekty. VH ČUS zároveň schválila otevřený dopis starostům k vyšší podpoře sportu. Připomínám, že všechny oddíly by se měly snažit získávat prostředky na svou činnost i od obcí a krajů, ŠSČR k tomu zpracoval na pomoc oddílům Grantový manuál se základními radami. 2

3 Společně s kolegy funkcionáři 1. Novoborského ŠK jsme přijali pozvání na setkání od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Ve vnitřních záležitostech ŠSČR jsem především řešil situaci na sekretariátu, pokračoval v předávání agendy KMK a řešil každodenní komunikaci. Usnesení 88/3: VV ŠSČR souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pracovního poměru s Petrem Piskem k a pověřuje předsedu V. Novotného a místopředsedu M. Vokáčem podpisem smlouvy. Usnesení 88/4: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období až Usnesení 88/5: VV ŠSČR jmenuje od generálním sekretářem Františka Štrosse. Usnesení 88/6: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období až Usnesení 88/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. 5. Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: Usnesení 88/8: VV ŠSČR schvaluje úpravu pracovní doby sekretáře ŠŠČR Františka Štrosse. S platností od bude jeho pracovní doba osmihodinová, pracovními dny budou pondělí, středa a pátek, což odpovídá 0,6 měsíčního úvazku. VV ŠSČR schvaluje sekretáři svazu hrubou mzdu ve výši Kč za měsíc. Usnesení 88/9: VV ŠSČR schvaluje předložené návrhy smluv s reprezentanty na rok Usnesení 88/10: VV ŠSČR schvaluje přestup Olgy Jaščenko z Ruské federace do ŠSČR. Usnesení 88/11: VV ŠSČR schvaluje listinu talentů na rok 2014 a rozdělení hodin individuálního tréninku ŠSČR. Usnesení 88/12: VV ŠSČR schvaluje smlouvu o provedení akce s organizátorem Mistrovství ČR mužů a žen 2014 v Ostravě a proplacení zálohové faktury ve výši Kč. Usnesení 88/13: VV ŠSČR schvaluje rozdělení dotace na jednotlivá krajská tréninková centra mládeže pro rok Usnesení 88/14: VV ŠSČR schvaluje složení KR ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Richard Fischl, Petr Harasimovič, Jaromír Skála, Jan Malec), KK ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický) a OK ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický, Jitka Kniezková, David Ciprys) dle předložených návrhů. 6. Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. Usnesení 88/15: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář k

4 7. Zpráva sekretariátu Sekretariát předložil zprávu za duben 2014: - byly podepsány smlouvy v gesci KM a STK s pořadateli mistrovství - bylo dokončeno vyúčtování ME jednotlivců - na olympiádu do Tromso byly přikoupeny letenky pro delegáta P. Piska a rozhodčího L. Palovského - oba české týmy byly zaregistrovány na Mitropa Cup včetně uhrazení všech plateb pořadatelům - V. Láznička byl zaregistrován na MS v rapidu a bleskovém šachu konaném v červnu ve Spojených Arabských Emirátech - na FIDE byly odeslány žádosti o licence rozhodčího pro Martina Štolce a Jarmila Kotláře - na MČR dorosteneckých družstev a na MČR mužů a žen byly zapůjčeny veškeré online šachovnice. Usnesení 88/16: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu 8. Kontrola úkolů V. Novotný okomentoval kontrolu úkolů připravenou Petrem Piskem. Řadu věcí brzdí skluz Petra Buchníčka s potvrzením výstupů z konference, Petr přislíbil urychlenou nápravu. Usnesení 88/17: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 9. Zpráva předsedy KM J. Havlíček okomentoval svou zprávu a předložený Statut KM. Byla vytvořena listina talentů, vyhlašovaly se konkurzy, na poslední chvíli se našel pořadatel MČR družstev mladších žáků (Brno), na MŠMT bylo zažádáno o zařazení Přeboru škol mezi školní akce doporučované MŠMT, řešil se projekt Podpora šachových oddílů a kroužků a projekt Šachy do škol. Usnesení 88/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM. Úkol 88/1: Předložit na příští schůzi VV statuty KM a TMK Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský stručně okomentoval své zprávy. Komise rozhodčích 4

5 - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Richard Fischl, Petr Harasimovič, Jaromír Skála, Jan Malec - FIDE opět vydala snad již poslední verzi Pravidel šachu FIDE platných od (doplněna jedna věta a chybějící čísla článků) - na stránkách ŠSČR byl aktualizován český překlad Pravidel šachu FIDE (http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/preklad-pravidel-sachu-fideplatnych-od html) - komise startuje projekt seminářů k novým Pravidlům šachu FIDE platných od Cílem projektu je detailněji seznámit rozhodčí všech tříd a širokou šachovou veřejnost s novinkami, které vejdou v platnost začátkem července Semináře by se měly uskutečnit v období květen až září 2014 po celé ČR - Ostrava, Praha, Brno, Pardubice, Plzeň, Liberec. - první seminář již proběhl ve spolupráci s Ostrava Chess o.s účastnilo se přes 30 posluchačů (z toho 20 nositelů třídy rozhodčího), druhý seminář se uskuteční v Praze, třetí seminář proběhne v Brně, čtvrtý seminář v Pardubicích , pátý seminář v Liberci a poslední seminář v Plzni (všechny termíny jsou potvrzeny se spolupořadateli v jednotlivých městech, výjimkou je poslední seminář v Plzni). - komise vyhlásila termín pro pořádání školení rozhodčích I. třídy v Brně ( ). V případě, že nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů, školení se přesune do podzimního termínu (http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/skoleni-rozhodcich/skoleni-rozhodcich-i-tridy-seuskutecni v-brne.html). - ECU nominovala 12 rozhodčích pro olympiádu v Tromso - nominaci získal i český rozhodčí Ladislav Palovský - v řešení manuál pro elektronické (online) testování rozhodčích Klasifikační komise - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický - Martin Šmajzr vydal nové listiny ELO LOK k a ELO rapid k (současně aktualizovány listiny na FRL, stavy hráčů atd.) - stále probíhají jednání o IM titulu pro Tadeáše Kriebela dosažení ratingu 2400 Usnesení 88/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávy KR a KK. 11. Zpráva předsedy KMK Milan Šindelář požádal o schválení dokumentů KMK a okomentoval písemnou zprávu KMK. KMK předkládá VV ŠSČR ke schválení svůj Statut. 5

6 Usnesení 88/20: VV ŠSČR schvaluje statut KMK Návrh na změnu personálního složení KMK Vize funkce KMK F. Štross (sekretariát) dává avisa na důležité svazové (popř. nesvazové akce), pomáhá s kontakty, aby bylo možno z těchto akcí vytěžit on-line zprávy. Bison & Rose zajistí jejich formulace a vypouští je na web a do dostupných komunikačních kanálů, v součinnosti buduje značku šachu na veřejnosti a plní jednotlivé body smlouvy. Šach prezentovat jako extrémní sport, zaměřený na soustředění a pozornost. Zároveň mezigeneračně hravý. Předseda KMK koordinace činností, zprávy do členské základny + nové projekty.) Usnesení 88/21: VV ŠSČR schvaluje změnu v personálním složení KMK P. Piska nahrazuje F. Štross. Smlouva s Bison & Rose Platnost končí Zhodnocení ročního plnění smlouvy, realisticky plán = návrh nové smlouvy viz přílohy. Doporučujeme prodloužení smlouvy, které je i rozpočtováno. Usnesení 88/22: VV ŠSČR bere na vědomí rekapitulaci o plnění roční spolupráce s Bison Rose. Usnesení 88/23: VV ŠSČR schvaluje prodloužení smlouvy s Bison Rose za nových podmínek plnění. Úkoly KMK vyplývající z návrhu VV ŠSČR, které byly schváleny Konferencí ŠSČR grantové řízení na popularizaci šachu KMK doporučuje zaměření na periodika + mimosvazové akce. Účel shromáždit a semknout již aktivní, získat přehled, kdo kde co dělá/vydává/, získat spojení na regionální periodika, podpořit nové. Cílem je držet centrální linii prezentace šachu. Pro regionální periodika bude poté možné čerpat i z centrálních zpráv. Částka ,-Kč na grant pro celou republiku se nejeví jako dostatečná. Usnesení 88/24: VV ŠSČR schvaluje navýšení finanční částky pro grantové řízení na popularizaci šachu na ,-Kč. KMK připraví grantové řízení do Úkol 88/2: Připravit grantové řízení na popularizaci šachu KMK rekonstrukce webu je velmi choulostivá a vzhledem k obrovskému množství dat a velkému počtu funkcí vyžaduje citlivý postup. Od probíhalo pozorování stránek svazu. Závěry jsou obsažené ve zprávě DataSys (viz příloha). Závěr je shodný s postojem svazu tedy doporučení k rekonstrukci renovaci webových stránek. Vzhledem k chystaným změnám doporučuje KMK změnu loga ŠSČR směrem k designově modernější a dynamičtější podobě. Usnesení 88/25: VV pověřuje KMK k vytvoření zadání pro rekonstrukci webu, které bude sloužit pro následné výběrové řízení. Termín: Úkol 88/3: Vytvořit zadání pro rekonstrukci webu ŠSČR KMK

7 Usnesení 88/26: VV pověřuje KMK navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením. Termín: Úkol 88/4: Navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením KMK Info KMK: FB po oslovení šachové komunity nárůst o 140 přátel, FB se stává živým a aktuálním informačním zdrojem. Chystáme soutěž diagramů a šachových úloh v první fázi o finanční ceny. Spuštění soutěže avizujeme předem v dostupných komunikačních kanálech. Cíl: zvyšovat počet přátel do výhledu lepší pozice při vyjednávání barterových cen. Info do členské základny proběhlo dvakrát: - kluby informovány o možnosti spolupráce s ČT, možností inzerovat své akce a o FB (příloha). Využití zatím minimální 3 odezvy. - kluby informovány o servisu ČUS - jak založit sportovní klub, jak jej vést, hospodařit, legislativní poradnu, jak se obracet na sponzory apod. Výhledově vzájemná propojenost webů svazového, FB, NSS, Pražské šachové, Kotěšovec a dalších. Usnesení 88/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK ŠSČR. Příloha 3: Statut KMK Příloha 4 : Zhodnocení spolupráce Příloha 5: Nabídka Bison & Rose Příloha 6: Plán komunikace duben - září Příloha 7: Renovace webu 12. Zpráva STK, koncepce soutěží dospělých O činnosti STK informoval Petr Záruba. Byly dohrány všechny soutěže družstev dospělých. Ve všech ligách VS vydali závěrečné zprávy. Nyní probíhá Otevřené MČR mužů a žen 2014 v Ostravě. Dále se připravuje schůze rozšířené STK, která proběhne , a na které se definitivně uzavře sezóna 13/14 a připraví sezóna 14/15. Koncepce soutěží dospělých Soutěže družstev dospělých: Ustálený stav. Momentálně není co měnit. Soutěže jednotlivců: 7

8 MČR mužů: Model střídání otevřeného a uzavřeného turnaje je funkční. V turnajích startuje špička ČR. Osvědčilo se taktéž snížení počtu účastníků na 10 a tím snížení trvání na 9 dnů. Je nutné tlačit pořadatele, aby turnaj se odehrával v květnu mimo soutěže družstev jak dospělých, tak i mládeže. MČR žen: Turnaje se taktéž střídají otevřené a uzavřené. Při otevřených turnajích hrají ženy s muži. Na přání žen byl změněn systém uzavřeného turnaje z play off na uzavřený turnaj pro 8 žen. U žen při posledním uzavřeném turnaji se vyskytl problém s tím, že některé odmítly účast na poslední chvíli. Pořadateli se nakonec podařilo zajistit účast kvalitních juniorek, mládežnic. MČR seniorů: V poslední době tradiční pořadatel v Rychnově nad Kněžnou, který turnaj neustále vylepšuje. Akce se pravidelně zúčastňuje špička v této věkové kategorii. MČR juniorů a dorostenců: V poslední době stoupá zájem o účast na Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek. KM chce změnit systém soutěží pro tuto kategorii. Je nutné co nejrychleji si vyjasnit požadavky na změny z důvodů vytvoření rozpisů těchto soutěží (v rozpisech jsou postupující už i na rok 2015) a vypsání konkurzů na tyto soutěže. GP rapid ČR: Každý rok se systém turnaje vylepšuje. V letošní sezóně nově přibyly zápočet na rapid LOK a rapid FIDE. STK tlačí na to, aby se turnaje hrály s bonusovým tempem. Došlo k sjednocení pomocných hodnocení. MČR v rapidech: Muži, ženy, junioři, senioři. Povětšinou tradiční pořadatelé. Krom soutěžního prvku se taktéž jedná o společenskou událost. V poslední době se přidala soutěže v rapid šachu seniorů (soutěž bez dotace), kde taktéž roste počet účastníků. Budoucnost: GP blesk ČR: Mohlo by se jednat o novou soutěž v rámci ČR. Došlo by k zvýšení prestiže vybraných bleskových turnajů. Systém podobný GP v rapid šachu. Při změnách MČR v blesku by byla možnost si v tomto turnaji taktéž vybojovat postup na toto MČR. S ohledem na to, že do konkurzů se hlásí povětšinou jeden zájemce o pořadatelství. Je ke zvážení, pokud bude dostatek financí, zdali by bylo možné uvolnit větší finance na jednotlivé akce, aby se pořadatelství více vyplatilo a vznikla by tak konkurence mezi pořadateli a jejich nabídkami. V diskuzi padlo několik návrhů na zařazení do koncepce STK, VV ŠSČR se ke koncepci vrátí na příští schůzi, tedy po rozšířené STK. Usnesení 88/28: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 13. Zpráva OK, koncepce činnosti OK ŠSČR L. Palovský okomentoval svou zprávu a Koncepci Organizační komise pro období

9 - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický, Jitka Kniezková, David Ciprys - komise zveřejnila aktualizované formuláře žádostí o přestup, registraci oddílu, registraci člena nebo cizince a doplnila několik běžných tiskopisů, které lze využít pro sehrání soutěžních utkání - soupiska, hostování, partiář nebo zápis o utkání. Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na níže uvedeném odkaze - komise zaslala předsedovi KM data pro interní účely zpracování mládežnických kategorií od 8-18 let - komise nepřijala do ŠSČR oddíl Orel jednota Turnov Usnesení 88/29: VV ŠSČR schvaluje Koncepci činnosti OK ŠSČR. Usnesení 88/30: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK ŠSČR. Příloha 8: Koncepce činnosti OK ŠSČR 14. Návrh na změnu konkurzu MMaS V. Novotný stručně okomentoval korespondenci v této věci a navrhl uložit KM přepracovat konkurz na pořadatele MMaS. V diskuzi byl podpořen návrh k úplnému návratu loňských podmínek, ale zároveň i potvrzena potřeba pokračování debaty o formátu MMaS. Usnesení 88/31: VV ŠSČR ukládá KM ŠSČR přepracovat konkurz na pořadatele MMaS. Úkol 88/5: Přepracovat konkurz na pořadatele MMaS mládeže KM Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 J. Havlíček stručně okomentoval předložený materiál. Usnesení 88/32: VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory oddílů a kroužků Příloha 9: Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 Příloha 10: Podpora kroužků Manuál Příloha 11: Vzor faktury 2014 Příloha 12: Přehled započitatelných soutěží 16. Šachy do škol jak dál M. Hurta okomentoval svůj materiál, který chce předložit k širší debatě. Navrhuje do projektu zahrnout i školní kroužky. Usnesení 88/33: VV ŠSČR bere na vědomí informace k projektu Šachy do škol. 9

10 Příloha 13: ŠdŠ_Jak dál 17. Různé V. Novotný připomněl, že příští schůze VV se dle Plánu práce uskuteční 10. června v Praze. 18. Závěr V. Novotný poděkoval všem za věcné jednání a schůzi ukončil v 16: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 88/1: Předložit na příští schůzi VV statuty KM a TMK Úkol 88/2: Připravit grantové řízení na popularizaci šachu KMK Úkol 88/3: Vytvořit zadání pro rekonstrukci webu ŠSČR KMK Úkol 88/4: Navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením KMK Úkol 88/5: Přepracovat konkurz na pořadatele MMaS mládeže KM Přílohy: Příloha 1: Zápis z 87. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář k

11 Příloha 3: Statut KMK Příloha 4 : Zhodnocení spolupráce Příloha 5: Nabídka Bison & Rose Příloha 6: Plán komunikace duben září Příloha 7: Renovace webu Příloha 8: Koncepce činnosti OK ŠSČR Příloha 9: Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 Příloha 10: Podpora kroužků Manuál Příloha 11: Vzor faktury 2014 Příloha 12: Přehled započitatelných soutěží Příloha 13: ŠdŠ Jak dál 11

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Zápis z jednání předsednictva ČMSHb Místo a termín: Praha, 11. 12. 2010; čas jednání 11:00-19:00 Přítomni: J. Kadaně, J. Kozel, L. Kubica, P. Falta, J. Badzik, V. Hycl, V. Čapek, P. Coufal, T. Macko Omluveni:

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Vážení sportovní přátelé. Jako předsedkyně Českého krasobruslařského svazu předstupuji po uplynutí prvního roku činnosti předsednictva, které bylo

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Zpravodaj ČSTV VH ČSTV bude požadovat náhradu škody po JUDr. Hušákovi 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Číslo 4/2012 26. Valná hromada ČSTV Vyrovnání se s minulostí

Více

PRAVODAJ. 01 2014 únor. Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.

PRAVODAJ. 01 2014 únor. Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz PRAVODAJ 01 2014 únor Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů autor: Tomáš Svoboda, www.smot.cz Česká baseballová asociace Zátopkova

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3

BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ CZECH ATHLETIC FEDERATION âesk ATLETICK SV AZ CZECH ATHLETIC FEDER ATION BULLETIN ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU / 46. ROČNÍK / 2014 / 3 ČAS INFORMUJE Obsah: Slovo předsedy s.1 Předsednictvo

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Sportfilm Liberec 2011. Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji. Státní podpora sportu 2012

ZPRAVODAJ ČSTV. Sportfilm Liberec 2011. Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji. Státní podpora sportu 2012 Mistryně světa Miroslava Knapková 7 2011 ZPRAVODAJ ČSTV Sportfilm Liberec 2011 Hry páté letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji Státní podpora sportu 2012 Výsledky jednání VV ČSTV V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více