Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 88. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Zdeněk Urban (předseda RK ŠSČR), Jiří Novák (předseda MKŠS), Miroslav Hurta (Šachy do škol, od 14:00) Omluveni: Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Marek Vokáč. 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 9:40 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen sekretář ŠSČR František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 87. schůze VV ŠSČR V. Novotný: V zápisu chybí pasáž o novém systému distribuce publikací ŠSČR a jejich cenách, to je nutné doplnit. Usnesení 88/1: VV ŠSČR schvaluje úpravu zápisu z 87. schůze VV ŠSČR. Příloha 1: Zápis z 87. schůze VV 3. Schválení programu 88. schůze VV ŠSČR Program 88. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 2 Schválení zápisu 87. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 88. schůze VV ŠSČR V. Novotný 4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 5 Potvrzení usnesení per rollam V. Novotný 6 Termínový kalendář V. Novotný 7 Zpráva sekretariátu V. Novotný 8 Kontrola úkolů V. Novotný 1

2 9 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 10 Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský 11 Zpráva předsedy KMK M. Šindelář 12 Zpráva předsedy STK, koncepce soutěží dospělých P. Záruba 13 Zpráva předsedy OK, koncepce činnosti OK ŠSČR L. Palovský 14 Návrh na změnu konkurzu MMaS 2014 V. Novotný 15 Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 J. Havlíček 16 Šachy do škol M. Hurta 17 Různé 18 Závěr Usnesení 88/2: VV ŠSČR schvaluje program 88. schůze VV ŠSČR. 4. Zpráva předsedy ŠSČR Duben byl především ve znamení příprav na Plénum Českého olympijského výboru a Valnou hromadu ČUS, proběhly ekonomický seminář ČOV (za účasti ministra M. Chládka) a Konference legislativní rady ČOV, schůzka předsedů svazů na Strahově. Jednal jsem na MŠMT s 1. finančním náměstkem p. Ziklem. Pozitivní zprávy přišly z MŠMT. Dotace jsou o 600 tisíc Kč vyšší, než předpokládal rozpočet. Tzn., že plánovaný schodek rozpočtu ve výši Kč se snižuje na Kč. Ale to není konečné číslo. Další prostředky dostaneme z ČOV. Zde se 45% darů ČOV od sázkových společností bude dělit mezi 78 sportovních svazů (TOP 80 po vynětí fotbalu a hokeje). Klíč dělení kopíruje poměr rozdělené dotace z programu V. V loňském roce byl náš podíl 1,44%, letos je to asi méně, dle uveřejněných dat to vychází asi na 1,36%. ČOV předpokládá v letošním roce příjem min. 320 mil Kč. V případě, že by se to splnilo, na nás by připadly téměř 2,0 mil Kč. Chodit budou nepravidelně, dělit se budou vždy, když na účtu ČOV přistane nejméně 50 mil. Kč darů. Následující měsíc se dělí a asi počátkem dalšího posílá svazům. Na účtu ČOV je již 90 mil. Kč, takže brzy nastane první dělení. Legislativní novinky, především k novému občanskému zákoníku, zpracovává LK a oddíly byly informovány o připravenosti krajských Servisních center sportu k pomoci oddílům s řešením ekonomických a právních záležitostí (např. úprava Stanov). Na VH ČUS byla připravena zpráva o možnosti získávání prostředků z EU do sportovního prostředí. ČUS postoupil návrhy na změny operačních programů tak, aby alespoň 4 z nich bylo možno využívat i na sport zde je výsledek zatím nejistý. Velkou výzvou pro oddíly jsou pak Místní akční skupiny (MAS, resp. anglicky LAG), kterých je po ČR cca 80 a pokrývají převážnou část území ČR. MASky jsou spolky, které jsou složené ze zástupců obcí (tak je tvořeno jejich území), podnikatelů a neziskovek (kam lze řadit i šachové oddíly). Právě přes MASky poteče v následujícím období velká část peněz z EU, je proto potřeba se do nich hlásit a zkusit v nich prosazovat i šachové projekty. VH ČUS zároveň schválila otevřený dopis starostům k vyšší podpoře sportu. Připomínám, že všechny oddíly by se měly snažit získávat prostředky na svou činnost i od obcí a krajů, ŠSČR k tomu zpracoval na pomoc oddílům Grantový manuál se základními radami. 2

3 Společně s kolegy funkcionáři 1. Novoborského ŠK jsme přijali pozvání na setkání od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Ve vnitřních záležitostech ŠSČR jsem především řešil situaci na sekretariátu, pokračoval v předávání agendy KMK a řešil každodenní komunikaci. Usnesení 88/3: VV ŠSČR souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pracovního poměru s Petrem Piskem k a pověřuje předsedu V. Novotného a místopředsedu M. Vokáčem podpisem smlouvy. Usnesení 88/4: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období až Usnesení 88/5: VV ŠSČR jmenuje od generálním sekretářem Františka Štrosse. Usnesení 88/6: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období až Usnesení 88/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. 5. Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: Usnesení 88/8: VV ŠSČR schvaluje úpravu pracovní doby sekretáře ŠŠČR Františka Štrosse. S platností od bude jeho pracovní doba osmihodinová, pracovními dny budou pondělí, středa a pátek, což odpovídá 0,6 měsíčního úvazku. VV ŠSČR schvaluje sekretáři svazu hrubou mzdu ve výši Kč za měsíc. Usnesení 88/9: VV ŠSČR schvaluje předložené návrhy smluv s reprezentanty na rok Usnesení 88/10: VV ŠSČR schvaluje přestup Olgy Jaščenko z Ruské federace do ŠSČR. Usnesení 88/11: VV ŠSČR schvaluje listinu talentů na rok 2014 a rozdělení hodin individuálního tréninku ŠSČR. Usnesení 88/12: VV ŠSČR schvaluje smlouvu o provedení akce s organizátorem Mistrovství ČR mužů a žen 2014 v Ostravě a proplacení zálohové faktury ve výši Kč. Usnesení 88/13: VV ŠSČR schvaluje rozdělení dotace na jednotlivá krajská tréninková centra mládeže pro rok Usnesení 88/14: VV ŠSČR schvaluje složení KR ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Richard Fischl, Petr Harasimovič, Jaromír Skála, Jan Malec), KK ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický) a OK ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický, Jitka Kniezková, David Ciprys) dle předložených návrhů. 6. Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. Usnesení 88/15: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář k

4 7. Zpráva sekretariátu Sekretariát předložil zprávu za duben 2014: - byly podepsány smlouvy v gesci KM a STK s pořadateli mistrovství - bylo dokončeno vyúčtování ME jednotlivců - na olympiádu do Tromso byly přikoupeny letenky pro delegáta P. Piska a rozhodčího L. Palovského - oba české týmy byly zaregistrovány na Mitropa Cup včetně uhrazení všech plateb pořadatelům - V. Láznička byl zaregistrován na MS v rapidu a bleskovém šachu konaném v červnu ve Spojených Arabských Emirátech - na FIDE byly odeslány žádosti o licence rozhodčího pro Martina Štolce a Jarmila Kotláře - na MČR dorosteneckých družstev a na MČR mužů a žen byly zapůjčeny veškeré online šachovnice. Usnesení 88/16: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu 8. Kontrola úkolů V. Novotný okomentoval kontrolu úkolů připravenou Petrem Piskem. Řadu věcí brzdí skluz Petra Buchníčka s potvrzením výstupů z konference, Petr přislíbil urychlenou nápravu. Usnesení 88/17: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 9. Zpráva předsedy KM J. Havlíček okomentoval svou zprávu a předložený Statut KM. Byla vytvořena listina talentů, vyhlašovaly se konkurzy, na poslední chvíli se našel pořadatel MČR družstev mladších žáků (Brno), na MŠMT bylo zažádáno o zařazení Přeboru škol mezi školní akce doporučované MŠMT, řešil se projekt Podpora šachových oddílů a kroužků a projekt Šachy do škol. Usnesení 88/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM. Úkol 88/1: Předložit na příští schůzi VV statuty KM a TMK Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský stručně okomentoval své zprávy. Komise rozhodčích 4

5 - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Richard Fischl, Petr Harasimovič, Jaromír Skála, Jan Malec - FIDE opět vydala snad již poslední verzi Pravidel šachu FIDE platných od (doplněna jedna věta a chybějící čísla článků) - na stránkách ŠSČR byl aktualizován český překlad Pravidel šachu FIDE (http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/preklad-pravidel-sachu-fideplatnych-od html) - komise startuje projekt seminářů k novým Pravidlům šachu FIDE platných od Cílem projektu je detailněji seznámit rozhodčí všech tříd a širokou šachovou veřejnost s novinkami, které vejdou v platnost začátkem července Semináře by se měly uskutečnit v období květen až září 2014 po celé ČR - Ostrava, Praha, Brno, Pardubice, Plzeň, Liberec. - první seminář již proběhl ve spolupráci s Ostrava Chess o.s účastnilo se přes 30 posluchačů (z toho 20 nositelů třídy rozhodčího), druhý seminář se uskuteční v Praze, třetí seminář proběhne v Brně, čtvrtý seminář v Pardubicích , pátý seminář v Liberci a poslední seminář v Plzni (všechny termíny jsou potvrzeny se spolupořadateli v jednotlivých městech, výjimkou je poslední seminář v Plzni). - komise vyhlásila termín pro pořádání školení rozhodčích I. třídy v Brně ( ). V případě, že nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů, školení se přesune do podzimního termínu (http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/skoleni-rozhodcich/skoleni-rozhodcich-i-tridy-seuskutecni v-brne.html). - ECU nominovala 12 rozhodčích pro olympiádu v Tromso - nominaci získal i český rozhodčí Ladislav Palovský - v řešení manuál pro elektronické (online) testování rozhodčích Klasifikační komise - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický - Martin Šmajzr vydal nové listiny ELO LOK k a ELO rapid k (současně aktualizovány listiny na FRL, stavy hráčů atd.) - stále probíhají jednání o IM titulu pro Tadeáše Kriebela dosažení ratingu 2400 Usnesení 88/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávy KR a KK. 11. Zpráva předsedy KMK Milan Šindelář požádal o schválení dokumentů KMK a okomentoval písemnou zprávu KMK. KMK předkládá VV ŠSČR ke schválení svůj Statut. 5

6 Usnesení 88/20: VV ŠSČR schvaluje statut KMK Návrh na změnu personálního složení KMK Vize funkce KMK F. Štross (sekretariát) dává avisa na důležité svazové (popř. nesvazové akce), pomáhá s kontakty, aby bylo možno z těchto akcí vytěžit on-line zprávy. Bison & Rose zajistí jejich formulace a vypouští je na web a do dostupných komunikačních kanálů, v součinnosti buduje značku šachu na veřejnosti a plní jednotlivé body smlouvy. Šach prezentovat jako extrémní sport, zaměřený na soustředění a pozornost. Zároveň mezigeneračně hravý. Předseda KMK koordinace činností, zprávy do členské základny + nové projekty.) Usnesení 88/21: VV ŠSČR schvaluje změnu v personálním složení KMK P. Piska nahrazuje F. Štross. Smlouva s Bison & Rose Platnost končí Zhodnocení ročního plnění smlouvy, realisticky plán = návrh nové smlouvy viz přílohy. Doporučujeme prodloužení smlouvy, které je i rozpočtováno. Usnesení 88/22: VV ŠSČR bere na vědomí rekapitulaci o plnění roční spolupráce s Bison Rose. Usnesení 88/23: VV ŠSČR schvaluje prodloužení smlouvy s Bison Rose za nových podmínek plnění. Úkoly KMK vyplývající z návrhu VV ŠSČR, které byly schváleny Konferencí ŠSČR grantové řízení na popularizaci šachu KMK doporučuje zaměření na periodika + mimosvazové akce. Účel shromáždit a semknout již aktivní, získat přehled, kdo kde co dělá/vydává/, získat spojení na regionální periodika, podpořit nové. Cílem je držet centrální linii prezentace šachu. Pro regionální periodika bude poté možné čerpat i z centrálních zpráv. Částka ,-Kč na grant pro celou republiku se nejeví jako dostatečná. Usnesení 88/24: VV ŠSČR schvaluje navýšení finanční částky pro grantové řízení na popularizaci šachu na ,-Kč. KMK připraví grantové řízení do Úkol 88/2: Připravit grantové řízení na popularizaci šachu KMK rekonstrukce webu je velmi choulostivá a vzhledem k obrovskému množství dat a velkému počtu funkcí vyžaduje citlivý postup. Od probíhalo pozorování stránek svazu. Závěry jsou obsažené ve zprávě DataSys (viz příloha). Závěr je shodný s postojem svazu tedy doporučení k rekonstrukci renovaci webových stránek. Vzhledem k chystaným změnám doporučuje KMK změnu loga ŠSČR směrem k designově modernější a dynamičtější podobě. Usnesení 88/25: VV pověřuje KMK k vytvoření zadání pro rekonstrukci webu, které bude sloužit pro následné výběrové řízení. Termín: Úkol 88/3: Vytvořit zadání pro rekonstrukci webu ŠSČR KMK

7 Usnesení 88/26: VV pověřuje KMK navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením. Termín: Úkol 88/4: Navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením KMK Info KMK: FB po oslovení šachové komunity nárůst o 140 přátel, FB se stává živým a aktuálním informačním zdrojem. Chystáme soutěž diagramů a šachových úloh v první fázi o finanční ceny. Spuštění soutěže avizujeme předem v dostupných komunikačních kanálech. Cíl: zvyšovat počet přátel do výhledu lepší pozice při vyjednávání barterových cen. Info do členské základny proběhlo dvakrát: - kluby informovány o možnosti spolupráce s ČT, možností inzerovat své akce a o FB (příloha). Využití zatím minimální 3 odezvy. - kluby informovány o servisu ČUS - jak založit sportovní klub, jak jej vést, hospodařit, legislativní poradnu, jak se obracet na sponzory apod. Výhledově vzájemná propojenost webů svazového, FB, NSS, Pražské šachové, Kotěšovec a dalších. Usnesení 88/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK ŠSČR. Příloha 3: Statut KMK Příloha 4 : Zhodnocení spolupráce Příloha 5: Nabídka Bison & Rose Příloha 6: Plán komunikace duben - září Příloha 7: Renovace webu 12. Zpráva STK, koncepce soutěží dospělých O činnosti STK informoval Petr Záruba. Byly dohrány všechny soutěže družstev dospělých. Ve všech ligách VS vydali závěrečné zprávy. Nyní probíhá Otevřené MČR mužů a žen 2014 v Ostravě. Dále se připravuje schůze rozšířené STK, která proběhne , a na které se definitivně uzavře sezóna 13/14 a připraví sezóna 14/15. Koncepce soutěží dospělých Soutěže družstev dospělých: Ustálený stav. Momentálně není co měnit. Soutěže jednotlivců: 7

8 MČR mužů: Model střídání otevřeného a uzavřeného turnaje je funkční. V turnajích startuje špička ČR. Osvědčilo se taktéž snížení počtu účastníků na 10 a tím snížení trvání na 9 dnů. Je nutné tlačit pořadatele, aby turnaj se odehrával v květnu mimo soutěže družstev jak dospělých, tak i mládeže. MČR žen: Turnaje se taktéž střídají otevřené a uzavřené. Při otevřených turnajích hrají ženy s muži. Na přání žen byl změněn systém uzavřeného turnaje z play off na uzavřený turnaj pro 8 žen. U žen při posledním uzavřeném turnaji se vyskytl problém s tím, že některé odmítly účast na poslední chvíli. Pořadateli se nakonec podařilo zajistit účast kvalitních juniorek, mládežnic. MČR seniorů: V poslední době tradiční pořadatel v Rychnově nad Kněžnou, který turnaj neustále vylepšuje. Akce se pravidelně zúčastňuje špička v této věkové kategorii. MČR juniorů a dorostenců: V poslední době stoupá zájem o účast na Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek. KM chce změnit systém soutěží pro tuto kategorii. Je nutné co nejrychleji si vyjasnit požadavky na změny z důvodů vytvoření rozpisů těchto soutěží (v rozpisech jsou postupující už i na rok 2015) a vypsání konkurzů na tyto soutěže. GP rapid ČR: Každý rok se systém turnaje vylepšuje. V letošní sezóně nově přibyly zápočet na rapid LOK a rapid FIDE. STK tlačí na to, aby se turnaje hrály s bonusovým tempem. Došlo k sjednocení pomocných hodnocení. MČR v rapidech: Muži, ženy, junioři, senioři. Povětšinou tradiční pořadatelé. Krom soutěžního prvku se taktéž jedná o společenskou událost. V poslední době se přidala soutěže v rapid šachu seniorů (soutěž bez dotace), kde taktéž roste počet účastníků. Budoucnost: GP blesk ČR: Mohlo by se jednat o novou soutěž v rámci ČR. Došlo by k zvýšení prestiže vybraných bleskových turnajů. Systém podobný GP v rapid šachu. Při změnách MČR v blesku by byla možnost si v tomto turnaji taktéž vybojovat postup na toto MČR. S ohledem na to, že do konkurzů se hlásí povětšinou jeden zájemce o pořadatelství. Je ke zvážení, pokud bude dostatek financí, zdali by bylo možné uvolnit větší finance na jednotlivé akce, aby se pořadatelství více vyplatilo a vznikla by tak konkurence mezi pořadateli a jejich nabídkami. V diskuzi padlo několik návrhů na zařazení do koncepce STK, VV ŠSČR se ke koncepci vrátí na příští schůzi, tedy po rozšířené STK. Usnesení 88/28: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 13. Zpráva OK, koncepce činnosti OK ŠSČR L. Palovský okomentoval svou zprávu a Koncepci Organizační komise pro období

9 - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický, Jitka Kniezková, David Ciprys - komise zveřejnila aktualizované formuláře žádostí o přestup, registraci oddílu, registraci člena nebo cizince a doplnila několik běžných tiskopisů, které lze využít pro sehrání soutěžních utkání - soupiska, hostování, partiář nebo zápis o utkání. Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na níže uvedeném odkaze - komise zaslala předsedovi KM data pro interní účely zpracování mládežnických kategorií od 8-18 let - komise nepřijala do ŠSČR oddíl Orel jednota Turnov Usnesení 88/29: VV ŠSČR schvaluje Koncepci činnosti OK ŠSČR. Usnesení 88/30: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK ŠSČR. Příloha 8: Koncepce činnosti OK ŠSČR 14. Návrh na změnu konkurzu MMaS V. Novotný stručně okomentoval korespondenci v této věci a navrhl uložit KM přepracovat konkurz na pořadatele MMaS. V diskuzi byl podpořen návrh k úplnému návratu loňských podmínek, ale zároveň i potvrzena potřeba pokračování debaty o formátu MMaS. Usnesení 88/31: VV ŠSČR ukládá KM ŠSČR přepracovat konkurz na pořadatele MMaS. Úkol 88/5: Přepracovat konkurz na pořadatele MMaS mládeže KM Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 J. Havlíček stručně okomentoval předložený materiál. Usnesení 88/32: VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory oddílů a kroužků Příloha 9: Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 Příloha 10: Podpora kroužků Manuál Příloha 11: Vzor faktury 2014 Příloha 12: Přehled započitatelných soutěží 16. Šachy do škol jak dál M. Hurta okomentoval svůj materiál, který chce předložit k širší debatě. Navrhuje do projektu zahrnout i školní kroužky. Usnesení 88/33: VV ŠSČR bere na vědomí informace k projektu Šachy do škol. 9

10 Příloha 13: ŠdŠ_Jak dál 17. Různé V. Novotný připomněl, že příští schůze VV se dle Plánu práce uskuteční 10. června v Praze. 18. Závěr V. Novotný poděkoval všem za věcné jednání a schůzi ukončil v 16: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 88/1: Předložit na příští schůzi VV statuty KM a TMK Úkol 88/2: Připravit grantové řízení na popularizaci šachu KMK Úkol 88/3: Vytvořit zadání pro rekonstrukci webu ŠSČR KMK Úkol 88/4: Navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením KMK Úkol 88/5: Přepracovat konkurz na pořadatele MMaS mládeže KM Přílohy: Příloha 1: Zápis z 87. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář k

11 Příloha 3: Statut KMK Příloha 4 : Zhodnocení spolupráce Příloha 5: Nabídka Bison & Rose Příloha 6: Plán komunikace duben září Příloha 7: Renovace webu Příloha 8: Koncepce činnosti OK ŠSČR Příloha 9: Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 Příloha 10: Podpora kroužků Manuál Příloha 11: Vzor faktury 2014 Příloha 12: Přehled započitatelných soutěží Příloha 13: ŠdŠ Jak dál 11

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluveni: Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský

Více

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep Usnesení 9 2016 ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 2. září 2016 od 8:30 hodin

Více

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 1. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

Ekonomická směrnice ŠSČR

Ekonomická směrnice ŠSČR Ekonomická směrnice ŠSČR Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY, NÁHRADY A ODMĚNY F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1) ČLENSKÉ

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 5/2015 Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman, František Přibyl Jednání VV ČBA 29. 30. dubna v Praze. Schůze zahájena 29. dubna

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Praha, 15. 10. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Petr Buchníček, Jiří Krejnický Hosté: František Štross Omluveni: Ladislav

Více

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice,

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice, Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice, 17. 7. 2016 Přítomni: Viktor Novotný (VV + ŠSLK), Marek Vokáč (VV), Martin Petr (VV), Jan Malec (VV), Jiří Havlíček (VV), Jan Hruška (PŠS), Ladislav Sýkora (JŠS),

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 5. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 5. jednání ZÁPIS z 5. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 30. 6. 2016 v 18:00 hod. zasedací místnost, ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal:

Více

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax:

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax: Z Á P I S - 02/2010 ze 2. zasedání VV SKFČR, ze dne 02.03.2010 (od 11:00) v Praze Přítomni: František Porteš, Ing. Martin Jebas, Vjačeslav Vinogradov, Bc. Lukáš Roubík, Tomáš Dluhoš, sekretář - Martin

Více

Zápis č. 3/2015 ze schůze VV ČBaS dne 22. 4. 2015

Zápis č. 3/2015 ze schůze VV ČBaS dne 22. 4. 2015 Zápis č. 3/2015 ze schůze VV ČBaS dne 22. 4. 2015 Místo konání: Praha-Strahov Přítomni: Provazník, Škácha, Pavelka, Nováková, Procházková, Douša, Osička, Dostál, Jurka, Kolář, Kašpárek, Drašnar, Votava

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 11. 12. 11. 2016 v pensionu Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 Vokovice Přítomni:

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ konaného dne 12.10.2016 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901 Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček Omluven: Pavel Štefka Host:

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání ZÁPIS z 7. jednání konaného dne 17. 10. 2016 v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek Pavel Chadim, Marek

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 6. 8. 2014; čas jednání 16:00-20:30 Přítomni: D. Kantor, M. Komárek, J. Kozel, T. Macko, R. Novák Omluveni:

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 6. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 6. jednání ZÁPIS z 6. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 20. 9. 2016 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Svaz národní házené Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, M. Leugner, K. Schwarzer,

Více

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne 21.1.2011 v Teplicích Konference byla zahájena

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání ZÁPIS z 1. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 11. 1. 2017 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Brno, 10. 9. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Záruba Hosté: František Štross Omluveni:

Více

Zápis z 90. schůze VV ŠSČR

Zápis z 90. schůze VV ŠSČR Zápis z 90. schůze VV ŠSČR Pardubice, 15. 7. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté:

Více

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS konaného dne 3.12.2013 v Praze 16.00-21.00 hodin Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník,Vlastimil Pabián, Ivan Králík, Vlastimil

Více

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2017 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č.1

Termínový kalendář soutěží VV ČNS v roce 2017 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS Dodatek č.1 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2017 Dodatek č.1 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2017 1 Obsah Obsah... 2 Změny v dokumentu... 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

Zápis ze 109. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 109. schůze VV ŠSČR Zápis ze 109. schůze VV ŠSČR Zlín, 21. června 2016 Přítomni: Viktor Novotný, Rostislav Svoboda, Jan Malec, Martin Petr, Jiří Havlíček Omluveni: Marek Vokáč, Petr Pisk Hosté: František Štross (generální

Více

Zápis z 85. schůze VV ŠSČR

Zápis z 85. schůze VV ŠSČR Zápis z 85. schůze VV ŠSČR Praha, 10. 12. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR),

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Olomoucké krajské sdružení ČSTV. ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci.

Olomoucké krajské sdružení ČSTV. ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci. 1 Olomoucké krajské sdružení ČSTV ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci. Přítomni: Vl.ŠIMÍČEK,Mgr.FRYČÁK,L.POSPÍŠIL,Ing.M.INDERKA,I.KUBA,J.NOVÁK, F.ŠEJBA,C.RYCHLÝ,Ing.VYPLELÍK

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR ) schválila program jednání

Více

Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím. Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím. Konference byla zahájena v 18.00 hodin a ukončena ve 21.50 hodin.

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1.8.2016 Stránka 2 z 11 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ účel Organizačního řádu Čl. 1-4 II. III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Česká asociace squashe Čl. 5 STUKTURA

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ VV ČNS 2017 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2017 1 Obsah Obsah... 2 Změny v dokumentu... 2 1. DLOUHODOBÉ A JEDNORÁZOVÉ SOUTĚŽE 2017... 3 2.

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

Zápis a usnesení ze 41. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Zápis a usnesení ze 41. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže Zápis a usnesení ze 41. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu prezenční listina 1. Zahájení Jednání bylo zahájeno v 16.44 přivítáním přítomných delegátů a

Více

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Praha, 26. března 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František Štross (generální

Více

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Místo konání: Praha - Strahov Přítomni: Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Drašnar, Fruehauf, Vokoun, Pavelka

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

Z Á P I S. ze zasedání sportovního odboru LRU plavaná, sekce Feeder konaného dne

Z Á P I S. ze zasedání sportovního odboru LRU plavaná, sekce Feeder konaného dne Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU plavaná, sekce Feeder konaného dne 8. 2. 2015 Přítomni: Jiří Ouředníček (ÚSMP), Miroslav Stejskal (ÚSMP), Petr Bromovský (StČ), František Koubek (StČ), František

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů - klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2015. Porada se uskuteční v pátek 30. ledna 2015 ve 18:00 hodin v Olomouci na Fakultě

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2016 od 9 30 hod. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Petr Halfar, Lukáš

Více

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví

Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Zápis z jednání výboru MAS Střední Povltaví Dne 17. 10. 2013 v 14 00 hodin Restaurace Obecní Dům v obci Sepekov Přítomni: Hroch Pavel, Tollinger Jindřich, Ing. Čunát Miroslav, Ing. Málek Bohumil, Souhrada

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

Zápis z 87. schůze VV ŠSČR

Zápis z 87. schůze VV ŠSČR Zápis z 87. schůze VV ŠSČR Praha, 25. 3. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Ladislav Palovský, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Hosté: Jan Lamser (prezident

Více

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Jan Lamser, František Štross Omluven:

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR.

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR. Zápis ze schůze číslo 22 / 2015 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 5. srpen 2015, 13:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc,

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Z 29 pozvaných delegátů je přítomno 21 delegátů, valná hromada je usnášeníschopná.

Z 29 pozvaných delegátů je přítomno 21 delegátů, valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada ČSAR 19. 9. 2015 1. Schválení jednacího řádu Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady (viz příloha) 2. Schválení programu valné hromady Valná hromada schvaluje program valné hromady

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016]

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Přítomní členové (VV): Omluvení členové (VV): Přítomní hosté: Omluvení: Chocholouš Vladimír, Novotný

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 21.12.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu ŽÁDOST K PROGRAMU Název poskytovatele dotace: Evidenční číslo: Dotační dotační program: MŠMT SPORT-V-0045/2017 Program V - Činnost

Více

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 31. prosince 2016. V přihlášce uveďte:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8 Český svaz mužského lakrosu Rektorská 9 108 00 Praha 10 IČO 00406732 DIČ CZ-00406732 Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Sportovně technická komise ŠSČR. Rozpis tht Extraligy ČR družstev v šachu, ročník 2014/2015

Sportovně technická komise ŠSČR. Rozpis tht Extraligy ČR družstev v šachu, ročník 2014/2015 Sportovně technická komise ŠSČR Rozpis tht Extraligy ČR družstev v šachu, ročník 2014/2015 1. Pořadatel: Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 777 005 067, 731 465 344, e-mail:

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Vzorové výpočty rozdělení dotací podle dotačního programu "Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2017"

Vzorové výpočty rozdělení dotací podle dotačního programu Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2017 Vzorové výpočty rozdělení dotací podle dotačního programu "Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2017" Dotace dle bodu 7.4.1 - kritérium A1 Název žadatele Členská základna počet

Více