Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 88. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Zdeněk Urban (předseda RK ŠSČR), Jiří Novák (předseda MKŠS), Miroslav Hurta (Šachy do škol, od 14:00) Omluveni: Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Marek Vokáč. 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 9:40 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen sekretář ŠSČR František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 87. schůze VV ŠSČR V. Novotný: V zápisu chybí pasáž o novém systému distribuce publikací ŠSČR a jejich cenách, to je nutné doplnit. Usnesení 88/1: VV ŠSČR schvaluje úpravu zápisu z 87. schůze VV ŠSČR. Příloha 1: Zápis z 87. schůze VV 3. Schválení programu 88. schůze VV ŠSČR Program 88. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 2 Schválení zápisu 87. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 88. schůze VV ŠSČR V. Novotný 4 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 5 Potvrzení usnesení per rollam V. Novotný 6 Termínový kalendář V. Novotný 7 Zpráva sekretariátu V. Novotný 8 Kontrola úkolů V. Novotný 1

2 9 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 10 Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský 11 Zpráva předsedy KMK M. Šindelář 12 Zpráva předsedy STK, koncepce soutěží dospělých P. Záruba 13 Zpráva předsedy OK, koncepce činnosti OK ŠSČR L. Palovský 14 Návrh na změnu konkurzu MMaS 2014 V. Novotný 15 Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 J. Havlíček 16 Šachy do škol M. Hurta 17 Různé 18 Závěr Usnesení 88/2: VV ŠSČR schvaluje program 88. schůze VV ŠSČR. 4. Zpráva předsedy ŠSČR Duben byl především ve znamení příprav na Plénum Českého olympijského výboru a Valnou hromadu ČUS, proběhly ekonomický seminář ČOV (za účasti ministra M. Chládka) a Konference legislativní rady ČOV, schůzka předsedů svazů na Strahově. Jednal jsem na MŠMT s 1. finančním náměstkem p. Ziklem. Pozitivní zprávy přišly z MŠMT. Dotace jsou o 600 tisíc Kč vyšší, než předpokládal rozpočet. Tzn., že plánovaný schodek rozpočtu ve výši Kč se snižuje na Kč. Ale to není konečné číslo. Další prostředky dostaneme z ČOV. Zde se 45% darů ČOV od sázkových společností bude dělit mezi 78 sportovních svazů (TOP 80 po vynětí fotbalu a hokeje). Klíč dělení kopíruje poměr rozdělené dotace z programu V. V loňském roce byl náš podíl 1,44%, letos je to asi méně, dle uveřejněných dat to vychází asi na 1,36%. ČOV předpokládá v letošním roce příjem min. 320 mil Kč. V případě, že by se to splnilo, na nás by připadly téměř 2,0 mil Kč. Chodit budou nepravidelně, dělit se budou vždy, když na účtu ČOV přistane nejméně 50 mil. Kč darů. Následující měsíc se dělí a asi počátkem dalšího posílá svazům. Na účtu ČOV je již 90 mil. Kč, takže brzy nastane první dělení. Legislativní novinky, především k novému občanskému zákoníku, zpracovává LK a oddíly byly informovány o připravenosti krajských Servisních center sportu k pomoci oddílům s řešením ekonomických a právních záležitostí (např. úprava Stanov). Na VH ČUS byla připravena zpráva o možnosti získávání prostředků z EU do sportovního prostředí. ČUS postoupil návrhy na změny operačních programů tak, aby alespoň 4 z nich bylo možno využívat i na sport zde je výsledek zatím nejistý. Velkou výzvou pro oddíly jsou pak Místní akční skupiny (MAS, resp. anglicky LAG), kterých je po ČR cca 80 a pokrývají převážnou část území ČR. MASky jsou spolky, které jsou složené ze zástupců obcí (tak je tvořeno jejich území), podnikatelů a neziskovek (kam lze řadit i šachové oddíly). Právě přes MASky poteče v následujícím období velká část peněz z EU, je proto potřeba se do nich hlásit a zkusit v nich prosazovat i šachové projekty. VH ČUS zároveň schválila otevřený dopis starostům k vyšší podpoře sportu. Připomínám, že všechny oddíly by se měly snažit získávat prostředky na svou činnost i od obcí a krajů, ŠSČR k tomu zpracoval na pomoc oddílům Grantový manuál se základními radami. 2

3 Společně s kolegy funkcionáři 1. Novoborského ŠK jsme přijali pozvání na setkání od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Ve vnitřních záležitostech ŠSČR jsem především řešil situaci na sekretariátu, pokračoval v předávání agendy KMK a řešil každodenní komunikaci. Usnesení 88/3: VV ŠSČR souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pracovního poměru s Petrem Piskem k a pověřuje předsedu V. Novotného a místopředsedu M. Vokáčem podpisem smlouvy. Usnesení 88/4: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období až Usnesení 88/5: VV ŠSČR jmenuje od generálním sekretářem Františka Štrosse. Usnesení 88/6: VV ŠSČR zmocňuje Františka Štrosse samostatným jednáním za ŠSČR v období až Usnesení 88/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. 5. Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: Usnesení 88/8: VV ŠSČR schvaluje úpravu pracovní doby sekretáře ŠŠČR Františka Štrosse. S platností od bude jeho pracovní doba osmihodinová, pracovními dny budou pondělí, středa a pátek, což odpovídá 0,6 měsíčního úvazku. VV ŠSČR schvaluje sekretáři svazu hrubou mzdu ve výši Kč za měsíc. Usnesení 88/9: VV ŠSČR schvaluje předložené návrhy smluv s reprezentanty na rok Usnesení 88/10: VV ŠSČR schvaluje přestup Olgy Jaščenko z Ruské federace do ŠSČR. Usnesení 88/11: VV ŠSČR schvaluje listinu talentů na rok 2014 a rozdělení hodin individuálního tréninku ŠSČR. Usnesení 88/12: VV ŠSČR schvaluje smlouvu o provedení akce s organizátorem Mistrovství ČR mužů a žen 2014 v Ostravě a proplacení zálohové faktury ve výši Kč. Usnesení 88/13: VV ŠSČR schvaluje rozdělení dotace na jednotlivá krajská tréninková centra mládeže pro rok Usnesení 88/14: VV ŠSČR schvaluje složení KR ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Richard Fischl, Petr Harasimovič, Jaromír Skála, Jan Malec), KK ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický) a OK ŠSČR (Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický, Jitka Kniezková, David Ciprys) dle předložených návrhů. 6. Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. Usnesení 88/15: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář k

4 7. Zpráva sekretariátu Sekretariát předložil zprávu za duben 2014: - byly podepsány smlouvy v gesci KM a STK s pořadateli mistrovství - bylo dokončeno vyúčtování ME jednotlivců - na olympiádu do Tromso byly přikoupeny letenky pro delegáta P. Piska a rozhodčího L. Palovského - oba české týmy byly zaregistrovány na Mitropa Cup včetně uhrazení všech plateb pořadatelům - V. Láznička byl zaregistrován na MS v rapidu a bleskovém šachu konaném v červnu ve Spojených Arabských Emirátech - na FIDE byly odeslány žádosti o licence rozhodčího pro Martina Štolce a Jarmila Kotláře - na MČR dorosteneckých družstev a na MČR mužů a žen byly zapůjčeny veškeré online šachovnice. Usnesení 88/16: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu 8. Kontrola úkolů V. Novotný okomentoval kontrolu úkolů připravenou Petrem Piskem. Řadu věcí brzdí skluz Petra Buchníčka s potvrzením výstupů z konference, Petr přislíbil urychlenou nápravu. Usnesení 88/17: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 9. Zpráva předsedy KM J. Havlíček okomentoval svou zprávu a předložený Statut KM. Byla vytvořena listina talentů, vyhlašovaly se konkurzy, na poslední chvíli se našel pořadatel MČR družstev mladších žáků (Brno), na MŠMT bylo zažádáno o zařazení Přeboru škol mezi školní akce doporučované MŠMT, řešil se projekt Podpora šachových oddílů a kroužků a projekt Šachy do škol. Usnesení 88/18: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KM. Úkol 88/1: Předložit na příští schůzi VV statuty KM a TMK Zpráva předsedy KR, KK L. Palovský stručně okomentoval své zprávy. Komise rozhodčích 4

5 - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Richard Fischl, Petr Harasimovič, Jaromír Skála, Jan Malec - FIDE opět vydala snad již poslední verzi Pravidel šachu FIDE platných od (doplněna jedna věta a chybějící čísla článků) - na stránkách ŠSČR byl aktualizován český překlad Pravidel šachu FIDE (http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/dokumenty/preklad-pravidel-sachu-fideplatnych-od html) - komise startuje projekt seminářů k novým Pravidlům šachu FIDE platných od Cílem projektu je detailněji seznámit rozhodčí všech tříd a širokou šachovou veřejnost s novinkami, které vejdou v platnost začátkem července Semináře by se měly uskutečnit v období květen až září 2014 po celé ČR - Ostrava, Praha, Brno, Pardubice, Plzeň, Liberec. - první seminář již proběhl ve spolupráci s Ostrava Chess o.s účastnilo se přes 30 posluchačů (z toho 20 nositelů třídy rozhodčího), druhý seminář se uskuteční v Praze, třetí seminář proběhne v Brně, čtvrtý seminář v Pardubicích , pátý seminář v Liberci a poslední seminář v Plzni (všechny termíny jsou potvrzeny se spolupořadateli v jednotlivých městech, výjimkou je poslední seminář v Plzni). - komise vyhlásila termín pro pořádání školení rozhodčích I. třídy v Brně ( ). V případě, že nebude přihlášen dostatečný počet uchazečů, školení se přesune do podzimního termínu (http://www.chess.cz/www/informace/komise/kr/skoleni-rozhodcich/skoleni-rozhodcich-i-tridy-seuskutecni v-brne.html). - ECU nominovala 12 rozhodčích pro olympiádu v Tromso - nominaci získal i český rozhodčí Ladislav Palovský - v řešení manuál pro elektronické (online) testování rozhodčích Klasifikační komise - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický - Martin Šmajzr vydal nové listiny ELO LOK k a ELO rapid k (současně aktualizovány listiny na FRL, stavy hráčů atd.) - stále probíhají jednání o IM titulu pro Tadeáše Kriebela dosažení ratingu 2400 Usnesení 88/19: VV ŠSČR bere na vědomí zprávy KR a KK. 11. Zpráva předsedy KMK Milan Šindelář požádal o schválení dokumentů KMK a okomentoval písemnou zprávu KMK. KMK předkládá VV ŠSČR ke schválení svůj Statut. 5

6 Usnesení 88/20: VV ŠSČR schvaluje statut KMK Návrh na změnu personálního složení KMK Vize funkce KMK F. Štross (sekretariát) dává avisa na důležité svazové (popř. nesvazové akce), pomáhá s kontakty, aby bylo možno z těchto akcí vytěžit on-line zprávy. Bison & Rose zajistí jejich formulace a vypouští je na web a do dostupných komunikačních kanálů, v součinnosti buduje značku šachu na veřejnosti a plní jednotlivé body smlouvy. Šach prezentovat jako extrémní sport, zaměřený na soustředění a pozornost. Zároveň mezigeneračně hravý. Předseda KMK koordinace činností, zprávy do členské základny + nové projekty.) Usnesení 88/21: VV ŠSČR schvaluje změnu v personálním složení KMK P. Piska nahrazuje F. Štross. Smlouva s Bison & Rose Platnost končí Zhodnocení ročního plnění smlouvy, realisticky plán = návrh nové smlouvy viz přílohy. Doporučujeme prodloužení smlouvy, které je i rozpočtováno. Usnesení 88/22: VV ŠSČR bere na vědomí rekapitulaci o plnění roční spolupráce s Bison Rose. Usnesení 88/23: VV ŠSČR schvaluje prodloužení smlouvy s Bison Rose za nových podmínek plnění. Úkoly KMK vyplývající z návrhu VV ŠSČR, které byly schváleny Konferencí ŠSČR grantové řízení na popularizaci šachu KMK doporučuje zaměření na periodika + mimosvazové akce. Účel shromáždit a semknout již aktivní, získat přehled, kdo kde co dělá/vydává/, získat spojení na regionální periodika, podpořit nové. Cílem je držet centrální linii prezentace šachu. Pro regionální periodika bude poté možné čerpat i z centrálních zpráv. Částka ,-Kč na grant pro celou republiku se nejeví jako dostatečná. Usnesení 88/24: VV ŠSČR schvaluje navýšení finanční částky pro grantové řízení na popularizaci šachu na ,-Kč. KMK připraví grantové řízení do Úkol 88/2: Připravit grantové řízení na popularizaci šachu KMK rekonstrukce webu je velmi choulostivá a vzhledem k obrovskému množství dat a velkému počtu funkcí vyžaduje citlivý postup. Od probíhalo pozorování stránek svazu. Závěry jsou obsažené ve zprávě DataSys (viz příloha). Závěr je shodný s postojem svazu tedy doporučení k rekonstrukci renovaci webových stránek. Vzhledem k chystaným změnám doporučuje KMK změnu loga ŠSČR směrem k designově modernější a dynamičtější podobě. Usnesení 88/25: VV pověřuje KMK k vytvoření zadání pro rekonstrukci webu, které bude sloužit pro následné výběrové řízení. Termín: Úkol 88/3: Vytvořit zadání pro rekonstrukci webu ŠSČR KMK

7 Usnesení 88/26: VV pověřuje KMK navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením. Termín: Úkol 88/4: Navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením KMK Info KMK: FB po oslovení šachové komunity nárůst o 140 přátel, FB se stává živým a aktuálním informačním zdrojem. Chystáme soutěž diagramů a šachových úloh v první fázi o finanční ceny. Spuštění soutěže avizujeme předem v dostupných komunikačních kanálech. Cíl: zvyšovat počet přátel do výhledu lepší pozice při vyjednávání barterových cen. Info do členské základny proběhlo dvakrát: - kluby informovány o možnosti spolupráce s ČT, možností inzerovat své akce a o FB (příloha). Využití zatím minimální 3 odezvy. - kluby informovány o servisu ČUS - jak založit sportovní klub, jak jej vést, hospodařit, legislativní poradnu, jak se obracet na sponzory apod. Výhledově vzájemná propojenost webů svazového, FB, NSS, Pražské šachové, Kotěšovec a dalších. Usnesení 88/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KMK ŠSČR. Příloha 3: Statut KMK Příloha 4 : Zhodnocení spolupráce Příloha 5: Nabídka Bison & Rose Příloha 6: Plán komunikace duben - září Příloha 7: Renovace webu 12. Zpráva STK, koncepce soutěží dospělých O činnosti STK informoval Petr Záruba. Byly dohrány všechny soutěže družstev dospělých. Ve všech ligách VS vydali závěrečné zprávy. Nyní probíhá Otevřené MČR mužů a žen 2014 v Ostravě. Dále se připravuje schůze rozšířené STK, která proběhne , a na které se definitivně uzavře sezóna 13/14 a připraví sezóna 14/15. Koncepce soutěží dospělých Soutěže družstev dospělých: Ustálený stav. Momentálně není co měnit. Soutěže jednotlivců: 7

8 MČR mužů: Model střídání otevřeného a uzavřeného turnaje je funkční. V turnajích startuje špička ČR. Osvědčilo se taktéž snížení počtu účastníků na 10 a tím snížení trvání na 9 dnů. Je nutné tlačit pořadatele, aby turnaj se odehrával v květnu mimo soutěže družstev jak dospělých, tak i mládeže. MČR žen: Turnaje se taktéž střídají otevřené a uzavřené. Při otevřených turnajích hrají ženy s muži. Na přání žen byl změněn systém uzavřeného turnaje z play off na uzavřený turnaj pro 8 žen. U žen při posledním uzavřeném turnaji se vyskytl problém s tím, že některé odmítly účast na poslední chvíli. Pořadateli se nakonec podařilo zajistit účast kvalitních juniorek, mládežnic. MČR seniorů: V poslední době tradiční pořadatel v Rychnově nad Kněžnou, který turnaj neustále vylepšuje. Akce se pravidelně zúčastňuje špička v této věkové kategorii. MČR juniorů a dorostenců: V poslední době stoupá zájem o účast na Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek. KM chce změnit systém soutěží pro tuto kategorii. Je nutné co nejrychleji si vyjasnit požadavky na změny z důvodů vytvoření rozpisů těchto soutěží (v rozpisech jsou postupující už i na rok 2015) a vypsání konkurzů na tyto soutěže. GP rapid ČR: Každý rok se systém turnaje vylepšuje. V letošní sezóně nově přibyly zápočet na rapid LOK a rapid FIDE. STK tlačí na to, aby se turnaje hrály s bonusovým tempem. Došlo k sjednocení pomocných hodnocení. MČR v rapidech: Muži, ženy, junioři, senioři. Povětšinou tradiční pořadatelé. Krom soutěžního prvku se taktéž jedná o společenskou událost. V poslední době se přidala soutěže v rapid šachu seniorů (soutěž bez dotace), kde taktéž roste počet účastníků. Budoucnost: GP blesk ČR: Mohlo by se jednat o novou soutěž v rámci ČR. Došlo by k zvýšení prestiže vybraných bleskových turnajů. Systém podobný GP v rapid šachu. Při změnách MČR v blesku by byla možnost si v tomto turnaji taktéž vybojovat postup na toto MČR. S ohledem na to, že do konkurzů se hlásí povětšinou jeden zájemce o pořadatelství. Je ke zvážení, pokud bude dostatek financí, zdali by bylo možné uvolnit větší finance na jednotlivé akce, aby se pořadatelství více vyplatilo a vznikla by tak konkurence mezi pořadateli a jejich nabídkami. V diskuzi padlo několik návrhů na zařazení do koncepce STK, VV ŠSČR se ke koncepci vrátí na příští schůzi, tedy po rozšířené STK. Usnesení 88/28: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 13. Zpráva OK, koncepce činnosti OK ŠSČR L. Palovský okomentoval svou zprávu a Koncepci Organizační komise pro období

9 - nové složení komise bylo schváleno per rollam (bez titulů): Ladislav Palovský (předseda), Martin Šmajzr, Jiří Krejnický, Jitka Kniezková, David Ciprys - komise zveřejnila aktualizované formuláře žádostí o přestup, registraci oddílu, registraci člena nebo cizince a doplnila několik běžných tiskopisů, které lze využít pro sehrání soutěžních utkání - soupiska, hostování, partiář nebo zápis o utkání. Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na níže uvedeném odkaze - komise zaslala předsedovi KM data pro interní účely zpracování mládežnických kategorií od 8-18 let - komise nepřijala do ŠSČR oddíl Orel jednota Turnov Usnesení 88/29: VV ŠSČR schvaluje Koncepci činnosti OK ŠSČR. Usnesení 88/30: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK ŠSČR. Příloha 8: Koncepce činnosti OK ŠSČR 14. Návrh na změnu konkurzu MMaS V. Novotný stručně okomentoval korespondenci v této věci a navrhl uložit KM přepracovat konkurz na pořadatele MMaS. V diskuzi byl podpořen návrh k úplnému návratu loňských podmínek, ale zároveň i potvrzena potřeba pokračování debaty o formátu MMaS. Usnesení 88/31: VV ŠSČR ukládá KM ŠSČR přepracovat konkurz na pořadatele MMaS. Úkol 88/5: Přepracovat konkurz na pořadatele MMaS mládeže KM Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 J. Havlíček stručně okomentoval předložený materiál. Usnesení 88/32: VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory oddílů a kroužků Příloha 9: Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 Příloha 10: Podpora kroužků Manuál Příloha 11: Vzor faktury 2014 Příloha 12: Přehled započitatelných soutěží 16. Šachy do škol jak dál M. Hurta okomentoval svůj materiál, který chce předložit k širší debatě. Navrhuje do projektu zahrnout i školní kroužky. Usnesení 88/33: VV ŠSČR bere na vědomí informace k projektu Šachy do škol. 9

10 Příloha 13: ŠdŠ_Jak dál 17. Různé V. Novotný připomněl, že příští schůze VV se dle Plánu práce uskuteční 10. června v Praze. 18. Závěr V. Novotný poděkoval všem za věcné jednání a schůzi ukončil v 16: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 88/1: Předložit na příští schůzi VV statuty KM a TMK Úkol 88/2: Připravit grantové řízení na popularizaci šachu KMK Úkol 88/3: Vytvořit zadání pro rekonstrukci webu ŠSČR KMK Úkol 88/4: Navrhnout změnu loga ŠSČR s důvodovým vysvětlením KMK Úkol 88/5: Přepracovat konkurz na pořadatele MMaS mládeže KM Přílohy: Příloha 1: Zápis z 87. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář k

11 Příloha 3: Statut KMK Příloha 4 : Zhodnocení spolupráce Příloha 5: Nabídka Bison & Rose Příloha 6: Plán komunikace duben září Příloha 7: Renovace webu Příloha 8: Koncepce činnosti OK ŠSČR Příloha 9: Projekt podpory oddílů a kroužků 2014 Příloha 10: Podpora kroužků Manuál Příloha 11: Vzor faktury 2014 Příloha 12: Přehled započitatelných soutěží Příloha 13: ŠdŠ Jak dál 11

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne 21.1.2011 v Teplicích Konference byla zahájena

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Jan Lamser, František Štross Omluven:

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Praha, 26. března 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František Štross (generální

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Bratislava, hotel Premium, 27. 6. 2014; čas jednání 13:00-15:30 Přítomni: J. Kozel, M. Komárek, P. Novák, T. Macko,

Více

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Hosté:

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY Zápis z konference Šachového svazu České republiky konané dne 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) Delegáti s hlasem rozhodujícím:

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Praha 11. 6. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický a Petr Záruba Hosté: František

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

zadávací dokumentace pro poskytovatele IT řešení webový portál Šachového svazu České republiky

zadávací dokumentace pro poskytovatele IT řešení webový portál Šachového svazu České republiky zadávací dokumentace pro poskytovatele IT řešení webový portál Šachového svazu České republiky schváleno 10.2.2015 ~ 1 ~ Technické požadavky: Webové stránky se musí bezchybně zobrazovat ve všech webových

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jan Lamser, František

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze

Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze Informace z jednání předsednictva Českého krasobruslařského svazu konaného dne 15. 5. 2015 v Praze 1. Lékařské prohlídky registrovaných sportovců P ČKS schvaluje konečnou verzi dvou dokumentů (Stanovisko

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007

Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007 Zápis ze zasedání SR GCA č. 12/2007 ze dne 2.10.2007 Členové SR GCA Počet Přítomni: J. Kovář, M. Kučerka, V. Dostál, J.Giacintova,, M. Lapiš, O. Res 6 Omluveni: M. Wojnar, R. Válka 2 Program jednání: 1.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE 1. Schválení programu jednání Valné hromady Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako

Více

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR 1. Základní principy 1.1 Intenzivní příprava vybrané skupiny nejtalentovanějších hráčů a hráček Zajišťuje ŠSČR, řídí trenér reprezentace mládeže ve spolupráci

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Zápis ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Přítomni: - členové STK: Záruba, Kalužný, Chrz, Malec - člen

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

Zápis z 99. schůze VV ŠSČR

Zápis z 99. schůze VV ŠSČR Zápis z 99. schůze VV ŠSČR Praha, 23. června 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk Omluveni: Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

Zápis č. 1 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 24.1. 2012

Zápis č. 1 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 24.1. 2012 Zápis č. 1 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 24.1. 2012 Místo konání: Praha - Strahov Přítomni: Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Kolář, Drašnar, Fruehauf Omluveni:

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek Radek Novotný, Marek Cahel,

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Aktiv sekretářů a předsedů STK OFS. 30.10.2014, hotel Panorama Teplice

Aktiv sekretářů a předsedů STK OFS. 30.10.2014, hotel Panorama Teplice Aktiv sekretářů a předsedů STK OFS 30.10.2014, hotel Panorama Teplice VV FAČR schválil Složení realizačních týmů všech mládežnických reprezentací (včetně žen) Pavel Hoftych Pavel Malura (reprezentace U20

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV SK BADMINTON ČESKÝ KRUMLOV č. 001/2007

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV SK BADMINTON ČESKÝ KRUMLOV č. 001/2007 Chvalšinská 111, 381 01 Český Krumlov Telefon a fax: 380 711 684 e-mail: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV SK BADMINTON ČESKÝ KRUMLOV č. 001/2007 22. srpna 2006, Český Krumlov Přítomni: Votava, Kotyza, Turek VV SKB se

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis z valné hromady ČSHA

Zápis z valné hromady ČSHA Zápis z valné hromady ČSHA Praha, 23. 6. 2012 Přítomni: Program: dle prezenční listiny dle přílohy 1. Zahájení Předseda výkonného výboru (VV) České sledge hokejové asociace (ČSHA) Martin Frous zahájil

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Registrační a přestupní řád ŠSČR

Registrační a přestupní řád ŠSČR Registrační a přestupní řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Registrační a přestupní řád ŠSČR stanovuje podmínky registrace šachových oddílů a fyzických osob v Šachovém svazu České republiky a podmínky,

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více