VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 12 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 2

3 O B S A H 1. Úvodní slovo starosty 3 2. Stručná charakteristika města Tišnova 7 3. Struktura veřejné správy města Tišnova Organizace zřizované městem Tišnovem Významné události, návštěvy a ocenění města v roce Významné investiční akce města za rok Krásy a zajímavosti města Tišnova Hospodaření města za rok

4 2

5 1. Úvodní slovo starosty 3

6 1. Úvodní slovo starosty Jan Schneider Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané, dostává se vám do rukou historicky první výroční zpráva o činnosti města Tišnova. Na následujících stránkách najdete v přehledné podobě základní informace o našem městě, jeho organizační struktuře, výsledcích hospodaření, volených zástupcích, ale také významných investicích v roce Zpráva tak obsahuje reálný obraz práce více jak stovky pracovníků městského úřadu a členů městské rady a zastupitelstva, kteří zajišťují chod města Tišnova a vytvářejí potřebný servis nejen pro obyvatele Tišnova, ale i pro občany dalších takřka šedesáti okolních obcí v našem regionu. Uplynulé období bylo významné z pohledu investic. Město Tišnov již třetím rokem výrazně investuje do zkvalitnění infrastruktury. Ani rok 2012 nebyl výjimkou. Pamatovali jsme na školská zařízení, největší akcí byla rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Horova. Pyšní můžeme být také na rekonstrukci a přestavbu objektu bývalých jeslí na ulici Riegrova, který nyní využívá Rodinné centrum Studánka. Zaměřili jsme se také na opravy silnic a chodníků, jejichž kvalita je po dlouhých letech přehlížení v některých částech města doslova katastrofální. Bezmála pět milionů tak bylo proinvestováno v ulici Nerudova, množství dílčích oprav zaznamenaly takřka všechny místní komunikace v majetku města. Zřejmě nejvýznamnější akcí pak byla rekonstrukce a digitalizace kina Svratka. Tímto krokem se Tišnov opět více přiblížil moderním sídlům a může tak nyní nejen v kulturní oblasti spolehlivě plnit roli přirozeného centra našeho velkého správního obvodu. Tato výroční zpráva vám také zprostředkovává pohled na činnost vedení města, rady a zastupitelstva, i celého úřadu. Naší společnou snahou je přiblížit úřad co nejvíce vám, spoluobčanům, aby veškerá úřední agenda byla vyřízena rychle, profesionálně, ochotně a kvalitně k vaší nejvyšší spokojenosti. Postupně jsme rozšířili počet úředních dnů i hodin, kdy vám jsou příslušní pracovníci k dispozici, zavedli jsme rezervační systém, který vám umožní efektivně využívat váš čas při plánování návštěvy úřadu. Již delší dobu najdete na internetových stránkách města takřka veškeré projednávané dokumenty, smlouvy a záměry města, aby práce vašich volených zástupců byla zcela transparentní a z vašeho pohledu snadno kontrolovatelná. S tímto krokem také úzce souvisí zavedení přímých přenosů Tišnovské tele- 4 Úvodní slovo starosty

7 vize ze zasedání zastupitelstva, od března 2012 vám tak již žádné důležité rozhodnutí neunikne, vše můžete sledovat z pohodlí domova. Protože nám není lhostejná bezpečnost našich spoluobčanů, zaměřili jsme se na zlepšení této oblasti v našem městě i v roce Vzhledem k personální situaci v Policii ČR je velice obtížné řešit běžné delikty, které však občany města většinou nejvíce trápí. Město přijalo vyhlášku omezující konzumaci alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech, společně se zřízením funkce inspektora veřejného pořádku tak nyní můžeme účinně regulovat některé projevy našich spoluobčanů, které nepůsobí vhodně zejména na děti a jsou spíše špatnou vizitkou našeho města. Je však třeba přiznat, že jeden člověk na tuto práci nestačí, proto již nyní usilovně pracujeme na dalším vylepšení. V roce 2012 prošlo naše město určitým vývojem. Že to byl vývoj pozitivním směrem, dokládají udělená ocenění a umístění v soutěžích. Naše snaha byla oceněna uznáním týdeníku Ekonom za dobré hospodaření nebo třetím místem v prestižní soutěží zadavatelů nákupů zboží, služeb a zakázek prostřednictvím elektronických aukcí Fair Sourcing Awards Mnoho dobrého by nikdy nemohlo být uskutečněno bez kvalitního týmu, týmu radních a zastupitelů, který je podporován profesionální a kvalitní prací našich úředníků a ostatních zaměstnanců úřadu. Všem tímto děkuji za jejich obětavou a vyčerpávající práci. Děkuji také vám, občanům, že vám není stav našeho města lhostejný a že se mnozí aktivně podílíte na jeho postupném zlepšování. Ať na následujících stránkách najdete mnoho nových a zajímavých informací o dění v našem městě v roce Jan Schneider starosta 5

8

9 2. Stručná charakteristika města Tišnova 7

10 2. Stručná charakteristika města Tišnova Historie města V písemných pramenech je Tišnov poprvé uváděn v roce 1233 v souvislosti se založením ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli českou královnou Konstancií v jeho bezprostřední blízkosti. Původně byl Tišnov trhovou vsí na důležité obchodní zemské stezce. Po založení kláštera daroval markrabě Přemysl Tišnov cisterciačkám, v jejichž majetku zůstal až do zrušení kláštera v roce Ještě ve 13. století se Veduta Tišnova z roku 1727 z Tišnova vyvinulo městečko, které stále více nabývalo charakteru středověkého města. V roce 1416 udělil král Václav IV. Tišnovu právo konání výročního trhu podle způsobu trhů brněnských. Ve vztahu ke klášteru byl pro městečko významný rok 1554, kdy abatyše Barbora Konická ze Švábenic udělila Tišnovu rozsáhlá práva a svobody. Úspěšný hospodářský rozvoj městečka byl často narušován válečnými a přírodními katastrofami. V roce 1428 vypálili městečko i klášter husité, z dalších válečných hrůz byla pro Tišnov nejtěžší třicetiletá válka, přítomnost francouzských vojsk ve městě v letech 1805 a 1809 a prusko-rakouská válka v roce Několikrát bylo město postiženo rozsáhlými požáry, z nichž k největším patřil požár v roce V souvislosti se zřízením regulovaného magistrátu byl Tišnov v roce 1788 povýšen na město. Do roku 1848 byl centrem správy tišnovského panství. Velký význam pro město mělo zahájení provozu na železniční trati do Brna v roce 1885 a do Německého Brodu v roce Od roku 1896 se stal Tišnov okresním městem. V roce 1895 byl prohlášen za klimatické město, v roce 1899 bylo na úpatí lesa Klucanina postaveno léčebné sanatorium a Tišnov se stal vyhledávaným lázeňským střediskem a východiskem turistických cest do malebné krajiny v podhůří Českomoravské vrchoviny. Stal se přirozeným administrativním, hospodářským a kulturním centrem kraje. Po roce 1918 nastal v Tišnově čilý stavební ruch. Postupně vyrostly vilové čtvrti za sokolovnou a pod Klucaninou, v roce 1920 budovy gymnázia, v roce 1929 budova okresního soudu (dnešní pošta a zemědělské učiliště), v letech funkcionalistický objekt spořitelny dle návrhu Bohuslava Fuchse (dnes Komerční banka), vznikaly nové silnice a byl vybudován most přes řeku Svratku. Průmysl měl charakter malovýroby se zaměřením například na mlynářství, lihovarnictví, textilní výrobu nebo elektrické stroje. 8 Stručná charakteristika města Tišnova

11 Hospodářský rozvoj Tišnova byl utlumen ve 30. letech, město bylo v této době značně zadluženo a nemělo prostředky na investice a další rozvoj. Nová etapa výstavby a celkového rozkvětu města začala až po druhé světové válce. V 50. letech byla dostavěna ZŠ Smíškova, následovala výstavba sídlišť u Humpolky a pod Klucaninou spojená s rozmachem těžby uranové rudy v okolí Dolní Rožínky a potřebou bydlení pro pracovníky v tomto průmyslu a v letech pak sídliště pod Květnicí a nová ZŠ na nám. 28. října. Od zanikl tišnovský okres a město se stalo součástí okresu Brno-venkov. V roce 1990 došlo k osamostatnění většiny dříve připojených obcí a čtyři jiné menší obce se naopak rozhodly stát se místními částmi Tišnova. Jedná se o: Hajánky Hájek Jamné Pejškov Od roku 2003 se město Tišnov stalo obcí s rozšířenou působností. Tišnov na starých fotografiích 9

12 Současnost města V současnosti je Tišnov moderním, rozvíjejícím se městem, o jehož bohaté minulosti vypovídá množství světských i církevních staveb, pocházejících z různých historických období. Počet obyvatel města spolu s místními částmi k činil Město Tišnov je rozloženo v široké kotlině, obklopené zalesněnými kopci, v malebné krajině v podhůří Českomoravské vysočiny, v kotlině protékané řekou Svratkou a v závětří hory Květnice (470 m), která je významnou mineralogickou a botanickou lokalitou. Pro svoji polohu je právem nazýván Bránou Vysočiny. Tišnov leží 25 km severozápadně od Brna, je součástí okresu Brno-venkov a náleží pod Jihomoravský kraj. 10 Stručná charakteristika města Tišnova

13 Členění katastrálního území Tišnova Katastrální území orná půda (ha) zahrada (ha) ovocný sad (ha) trvalý tr. porost (ha) lesní pozemek (ha) vodní plocha (ha) zastav.plocha (ha) ostatní plocha (ha) Tišnov 329,19 53,19 9,29 32,25 254,31 13,94 60,3 169, Hájek 64,69 8,79 12,42 51,53 131,63 0,28 3,39 16,73 289,46 Jamné 59,92 5,94 0,71 33,28 93, ,34 217,82 Pejškov 43,42 4,36 1,93 37,68 186,77 0,27 1,54 7,27 283,24 Celkem 497,22 72,28 24,35 154,74 666,34 14,49 67,23 215, ,52 Celkem (ha) 11

14 Městský znak Městský znak byl převzat od nedalekého kláštera Porta coeli. Během let však došlo k jeho změnám. Na modrém štítě je umístěn zlatý dvouocasý lev. Samotný štít je obklopen ozdobnou bronzovou obrubou, na jehož horním okraji spočívá stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými stínkami. Městská vlajka Městská vlajka byla předána starostovi města Ing. Františku Svobodovi na půdě Parlamentu ČR v čele s předsedou Poslanecké sněmovny ČR Lubomírem Zaorálkem 7. dubna List tvoří tři svislé pruhy žlutý, modrý a žlutý. V modrém pruhu je žlutý dvouocasý lev. Autorem městské vlajky je Mgr. Ivo Durec. Logotyp města Tišnova V roce 2012 byl vytvořen nový logotyp města Tišnova. Jeho základem je výrazný krajinotvorný prvek v nejbližším okolí města kopce Květnice a Klucanina. Tvar obou kopců se promítá v logotypu ve zvýrazněné vrchní části písmene S a v obráceném akcentu. Součástí je také vytvoření logotypu s heraldickým znakem města. Autorkami logotypu města jsou BcA. Lucie Zelená a MgA. Martina Calajová. 12 Stručná charakteristika města Tišnova

15 Zahraniční partnerská města Město Tišnov podepsalo smlouvu o spolupráci se třemi zahraničními partnery. Ze Slovenské republiky to byla Moldava nad Bodvou a Sereď, z Polské republiky pak město Sulejów. Zastupitelé jednotlivých měst se dohodli na spolupráci v oblasti řízení města, vzdělávání, zdravotnictví, kultury, cestovního ruchu a sportu. Moldava nad Bodvou Smlouva s Moldavou nad Bodvou byla podepsána starostou města Tišnova Ing. F. Svobodou a primátorem Ing. Š. Zachariášem. Město leží v Košickém kraji, v blízkosti řeky Bodvy. Patří mezi větší města okresu Košice-okolí. Počet obyvatel je kolem Převážnou část obyvatelstva tvoří Slováci a Maďaři. Zajímavostí však je, že převládajícím mateřským jazykem je maďarština. Místo bývá vyhledáváno turisty zejména díky Moldavské jeskyni, která měří 3 km a představuje největší podzemní labyrint na Slovensku. Sereď Sereď leží v Trnavském kraji, v Podunajské nížině, na pravém břehu řeky Váhu. Počet obyvatel je kolem Smlouva mezi oběma městy byla podepsána Došlo k navázání úzké spolupráce i mezi základními školami. Na základě již takto fungujících vztahů došlo k realizaci projektu INTERREG, který navazoval na projekt podávaný městem Sereď. Projekt byl zaměřený na kulturní výměnu mezi oběma partnerskými městy, na obohacování tradičních kultur a vytváření nových. Sulejów Smlouva s polským městem Sulejów byla podepsána Svou velikostí, kolem obyvatel, okolní přírodou sulejowským krajinným parkem, ale i zajímavou historií a architekturou cisterciácké opatství, je Tišnovu velmi podobný. Spolupráce mezi oběma městy probíhá zejména na oficiální úrovni při setkávání představitelů obou měst. 13

16 Správní obvod obce s rozšířenou působností Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov (dále jen ORP Tišnov) se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje. Z hlediska počtu obyvatel ( z roku 2011) zaujímá ORP Tišnov 13. místo a z hlediska rozlohy ( ha) 12. místo mezi 21 ORP nacházejícími se na území Jihomoravského kraje. Ze severovýchodu správní obvod ORP Tišnov sousedí s ORP Boskovice, z východu s ORP Blansko, z jihovýchodu sousedí s ORP Kuřim a z jihu s ORP Rosice. Jedná se o ORP spadající do Jihomoravského kraje. Ze západní strany sousedí ORP Tišnov s Krajem Vysočina, resp. z jihozápadní strany s ORP Velké Meziříčí a ze severozápadní strany s ORP Bystřice nad Pernštejnem. Samotný správní obvod ORP Tišnov je tvořen 59 obcemi: Obec, městys, Adresa úřadu město, místní část Běleč Běleč Lomnice Borač Borač Doubravník Borovník Borovník Křižanov Braníškov Braníškov Veverská Bítýška Brumov Brumov Lomnice Březina Březina Tišnov Bukovice Bukovice Lomnice Černvír Černvír Nedvědice Deblín Deblín Deblín Dolní Loučky Dolní Loučky Dolní Loučky Doubravník Doubravník Doubravník Drahonín Drahonín Doubravník Drásov Drásov Drásov Heroltice Heroltice Tišnov Hluboké Dvory Hluboké Dvory Lomnice webové stránky tisnovsko.cz/ heroltice.cz/ Horní Loučky Horní Loučky Dolní Loučky Hradčany Hradčany Tišnovská Tišnov Kaly Kaly Dolní Loučky Katov Katov Dolní Loučky Křižínkov Křižínkov Osová Bítýška Kuřimská Nová Ves Kuř. Nová Ves Dolní Loučky Kuřimské Jestřabí Kuřimské Jestřabí Dolní Loučky Lažánky Lažánky Vev. Bítýška Lomnice Lomnice nám. Palackého Lomnice Lomnička Lomnička Tišnov Lubné Lubné Křižanov Malhostovice Malhostovice Tišnov Maršov Maršov Veverská Bítýška Nedvědice Nedvědice Nedvědice Nelepeč Žernůvka Žernůvka Tišnov 14 Stručná charakteristika města Tišnova

17 Níhov Níhov Dolní Loučky Šerkovice Šerkovice Tišnov Ochoz u Tišnova Ochoz u Tišnova Lomnice Štěpánovice Štěpánovice Předklášteří nova ves. cz/ Olší Olší Doubravník Osiky Osiky Lomnice Pernštejnské Jestřabí Pernštejn. Jestřabí Doubravník Předklášteří nám. 5. května Předklášteří Rašov Rašov Lomnice Rohozec Rohozec Lomnice Rojetín Rojetín Křižanov Řikonín Říkonín Křižanov Sentice Sentice Tišnov Skalička Skalička Tišnov Skryje Skryje Dolní Loučky Strhaře Strhaře Lomnice Svatoslav Svatoslav Tišnov Synalov Synalov Lomnice skalicka.cz/ Tišnov nám. Míru Tišnov Tišnovská Nová Ves Tiš. Nová Ves Křižanov Újezd u Tišnova Újezd u Tišnova Dolní Loučky Unín Unín Lomnice Úsuší Úsuší Tišnov Vohančice Vohančice Tišnov Vratislávka Vratislávka Křižanov Všechovice Všechovice Tišnov Zhoř Zhoř Lomnice Žďárec Žďárec Žďárec Železné Železné Tišnov asp?id_org= zdarec.cz/ 15

18

19 3. Struktura veřejné správy města Tišnova 17

20 3. Struktura veřejné správy města Tišnova Orgány města Tišnova: zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory: Finanční výbor Kontrolní výbor Výbor pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb Osadní výbor Hájek Hajánky rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise: Komise pro děti a mládež Komise dopravní a stavební Komise majetková Komise pro občanské záležitosti Komise sociální a zdravotní Komise kulturní a školská Komise prevence kriminality Komise sportovní Komise životního prostředí Redakční rada Tišnovských novin starosta městský úřad zvláštní orgány tyto zřizuje starosta na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti: Komise k projednávání přestupků Komise pro sociálně právní ochranu dětí Povodňová komise 18 Struktura veřejné správy města Tišnova

21 Zastupitelstvo města Tišnova Zastupitelstvo města Tišnova je nejvyšším výkonným orgánem města. Je složeno z 15 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná. Zastupitelstvo města svolává a řídí starosta, schází se podle potřeby. V průběhu roku 2012 se zastupitelstvo sešlo na 8 zasedáních. Zastupitelstvo města Tišnova vykonává samosprávu a rozhoduje zejména ve věcech patřících do samostatné působnosti. Do samostatné působnosti patří záležitosti, které jsou v zájmu města a občanů města. Jde především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Vyhrazené pravomoci zastupitelstva jsou uvedeny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Mezi pravomoci zastupitelstva patří např. schvalovat rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku města, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny, vydávat obecně závazné vyhlášky města. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením ve volbách do zastupitelstva města. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města, popřípadě zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Jmenovité složení Zastupitelstva města Tišnova dle mandátů Mgr. Marek Babák ČSSD Ing. Petr Bábor, Ph.D. VV Mgr. Zdeňka Dohnálková SZ PaedDr. Petra Kappelová TOP 09 Radovan Klusák VV Ing. Tomáš Komprs TOP 09 PhDr. Irena Ochrymčuková KDU-ČSL Mgr. Renata Pleskačová VV Helena Randová KSČM Jan Schneider ČSSD Ing. Karel Souček ODS Ing. František Svoboda KDU-ČSL Mgr. Karel Švábenský ODS Lukáš Válka TOP 09 PaedDr. Radmila Zhořová ČSSD Rozdělení 15 mandátů mezi politické strany a hnutí v Zastupitelstvu města Tišnova dle výsledků voleb v roce 2010 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 3 mandáty Věci veřejné (VV) 3 mandáty TOP 09 3 mandáty Občanská demokratická strana (ODS) 2 mandáty Křesť. demokr. unie Čs. str. lid. (KDU-ČSL) 2 mandáty Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 1 mandát Strana zelených (SZ) 1 mandát 19

22 Jan Schneider starosta Radovan Klusák 1. místostarosta Mgr. Marek Babák 2. místostarosta Ing. Petr Bábor, Ph.D. 3. místostarosta Mgr. Zdeňka Dohnálková radní 20 Struktura veřejné správy města Tišnova

23 Helena Randová PaedDr. Petra Kappelová Ing. Tomáš Komprs PhDr. Irena Ochrymčuková Mgr. Renata Pleskačová 21

24 Ing. Karel Souček Ing. František Svoboda Mgr. Karel Švábenský Lukáš Válka PaedDr. Radmila Zhořová 22 Struktura veřejné správy města Tišnova

25 Výbory Zastupitelstva města Tišnova Stav k Zastupitelstvo města Tišnova zřídilo dle ustanovení 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Předseda Místopředseda Tajemník Členové Helena Randová Michal Kadlec Jitka Halamová, DiS. Zdenek Krutek Ing. Radek Pleskač Ing. František Svoboda Magdalena Tomanová Jan Křehlík RNDr. Petr Peška Vladimír Lieberzeit Ing. Josef Hladík Ing. Michaela Škopíková Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Předseda Místopředseda Tajemník Členové Ing. Tomáš Komprs Mgr. Ing. Marie Sendlerová Ing. Albín Mašek Zdeněk Hájek Ing. Libor Moudrý Mgr. Karel Švábenský Milan Sperát Ing. Zdeněk Pásek Lukáš Válka Ing. Miloslav Ondráček Hana Zavřelová Eduard Seidl Výbor pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb Zastupitelstvo města Tišnova zřídilo jako svůj poradní orgán pro oblast sociálních služeb a současně jako řídící skupinu v rámci metodiky KPSS Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Předseda Místopředseda Tajemník Členové Mgr. Renata Pleskačová Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová Mgr. Michal Kudláček, DiS. Ing. Mgr. Marie Sendlerová Vladimír Franta Mgr. Tomáš Laušman, Bc.Th. Jitka Kvíčalová Lenka Knechtová Ing. Mgr. Jana Wildová Ing. Marcela Dvořáková PhDr. Jana Hutařová Božena Suzová Osadní výbor Hájek Hajánky Zastupitelstvo Města Tišnova zřídilo v místní části Hájek Hajánky osadní výbor. Členy osadního výboru jsou občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v této části obce a byli určeni zastupitelstvem. předkládá zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje místní části a rozpočtu místní části, vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se týkají místní části, vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaným občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v místní části, orgánům města. Předseda Tajemník Členové Ladislav Kotouček Věra Girszewska Hana Chromá Martin Nejez MUDr. Boris Pícha Ing. Petr Malášek Josef Slanina 23

26 Rada města Tišnova Rada je výkonným orgánem města v samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti rozhoduje rada, jen stanoví-li tak zákon. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu. Rada města Tišnova má 5 členů, skládá se ze starosty, tří místostarostů a radní. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné a s hlasem poradním se jich účastní i tajemník městského úřadu. V roce 2012 proběhlo 26 schůzí rady. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Vyhrazené pravomoci rady města jsou uvedeny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 24 Struktura veřejné správy města Tišnova

27 Složení Rady města Tišnova a rozdělení kompetencí v roce 2012 Jan Schneider starosta ČSSD zabezpečování úkolů v oblasti: - vnějších vztahů - rozpočtu a financí - lidských zdrojů - školství a rodinné politiky Radovan Klusák 1. místostarosta VV zabezpečování úkolů v oblasti: - veřejného pořádku a bezpečnosti - dopravy a energetiky - komunálních služeb Mgr. Marek Babák 2. místostarosta ČSSD zabezpečování úkolů v oblasti: - investic a majetku - sportu a kultury - sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Petr Bábor, Ph.D. 3. místostarosta VV zabezpečování úkolů v oblasti: - územního plánování a rozvoje - podnikání a rozvoje pracovních příležitostí Mgr. Zdeňka Dohnálková radní SZ zabezpečování úkolů v oblasti: - životního prostředí 25

28 Komise Rady města Tišnova Stav k Komise pro děti a mládež Předseda Pavel Brzobohatý Komise majetková Předseda Ing. Karel Souček Rada města Tišnova zřídila dle ustanovení 122 zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány komise. Místopředseda Tajemník Členové Bronislav Bauer Mgr. Iva Valová Alena Kovaříková Mgr. Eva Brázdová Zbyněk Navrátil Místopředseda Tajemník Členové Zdenek Krutek Ing. Monika Svobodová Bohumila Malásková Ing. Petruška Dokládalová Petr Toman Bc. Michaela Nečasová JUDr. Jarmila Sobotková Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová Petr Bednář Magdalena Tomanová Bc. Milan Halouzka Lenka Floriánová Jarmila Hořejšová Zdeněk Schwarzer Komise dopravní a stavební Předseda Ing. Ivo Dušek Místopředseda Ing. arch. Helena Chvílová Tajemník Silvie Peřinová Členové Jiří Blaha Ing. Miloslav Ondráček Aleš Trtílek Ing. Kateřina Navrátilová Ing. arch. Zdeněk Duřpekt Ivo Heinze Komise pro občanské záležitosti Předseda Rudolf Vrzal Místopředseda PaedDr. Petra Kappelová Tajemník Dana Fadingerová Členové PaedDr. Radmila Zhořová Marie Lieberzeitová Ludmila Babáková Alena Cecavová Hana Sigmundová 26 Struktura veřejné správy města Tišnova

29 Komise sociální a zdravotní Předseda Iva Havlátová Místopředseda Martina Sáblíková Tajemník Kateřina Smetanová Členové Milena Ševčíková Jitka Kvíčalová Michala Dvořáková MUDr. Michaela Krupková Pavel Kadlec Daniela Stadnická Květoslava Katuščáková Komise prevence kriminality Předseda Štěpán Pilný Místopředseda Vladimíra Malásková Tajemník Mgr. Michal Kudláček, DiS. Členové Ing. Radek Pleskač Jiří Bracek Ing. Luboš Maťaš Ing. Václav Drhlík Bc. Jiří Dospíšil Marek Wágner Mgr. et Bc. Lucie Švancarová Komise životního prostředí Předseda Mgr. Zdeňka Dohnálková Místopředseda Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. Tajemník Ing. Václav Drhlík Členové Mgr. Barbora Kulhánková Zdeněk Kluska Ing. Kateřina Navrátilová Ing. Zdeněk Pásek Ing. Hana Ondrušková Ing. Miloš Rozkošný Radovan Klusák Ing. Jakub Greguš Bc. Karel Souček Komise kulturní a školská Předseda PaedDr. Radmila Zhořová Místopředseda PhDr. Irena Ochrymčuková Tajemník RNDr. Hana Pokorná Členové Mgr. Věra Kovaříková Mgr. Karolina Krátká PaedDr. Petra Kappelová Jana Konečná Jana Musilová PhDr. Libuše Beranová Mgr. Tomáš Zouhar Mgr. Libor Ždánský Komise sportovní Předseda Místopředseda Tajemník Členové Mgr. Martin Sebera Ph.D. Mgr. Marek Knoflíček Bc. Jiří Dospíšil Ing. Jiří Süsser Marie Frantová Mgr. Karel Švábenský Lukáš Válka Roman Kropáček Rostislav Černoch Zdeněk Kunický Mgr. Miloš Buček Redakční rada Tišnovských novin Předseda PhDr. Josef Zacpal Místopředseda Mgr. Eva Brázdová Tajemník Šárka Kubátová Členové Mgr. Barbora Kulhánková Mgr. Helena Pernicová PhDr. Libuše Beranová Ing. Miroslav Pálka PhDr. Josef Zacpal 27

30 Starosta Starosta města zastupuje město navenek. Do funkce je volen Zastupitelstvem města Tišnova z řad jeho členů, zastupitelstvu je za výkon funkce odpovědný. Stojí v čele úřadu. Se souhlasem ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje jmenuje a odvolává tajemníka úřadu, stanoví jeho plat podle Jan Schneider zvláštních předpisů. V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje v souladu s ustanovením 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. Řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; za tímto účelem zřizuje bezpečnostní radu a krizový štáb, jmenuje a odvolává jejich členy. Plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony. Městský úřad Tišnov Městský úřad v Tišnově byl ustaven dne nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, který v 58 a následujících zakotvuje základní pravidla pro jeho činnost a fungování. Současně byl tímto zákonem zrušen tehdejší Městský národní výbor. Městský úřad Tišnov je jedním z orgánů města Tišnova, v jehož působnosti jsou: - výkon státní správy na základě příslušných zákonů v působnosti obcí pro územní obvod města Tišnova, v působnosti pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností pro všechny obce jeho správního obvodu. - plnění úkolů samosprávy uložených zastupitelstvem nebo radou, pomoc výborům a komisím v jejich činnosti, rozhodování o správních deliktech podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k němuž Rada města Tišnova Organizačním řádem pověřila městský úřad. Městský úřad Tišnov tvoří starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a další zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Rada města zřídila a tímto rozčlenila Městský úřad Tišnov na jednotlivé odbory vykonávající státní správu i samosprávu. Městský úřad Tišnov se nachází ve 3 budovách: náměstí Míru 111 náměstí Míru 346 Radniční 14 V roce 2012 vykonávali funkci tajemníka MěÚ Tišnov 4 osoby: Ing. Václav Šikula (od roku 1999), Bc. Jiří Dospíšil (pověřený výkonem dočasně neobsazené funkce), Ing. Tomáš Halas, Bc. Iva Dvořáčková (pověřená výkonem dočasně neobsazené funkce). Městský úřad Tišnov je rozčleněn na 10 odborů, a to: Odbor kancelář starosty (nově zřízen od ) Odbor správních a vnitřních věcí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor živnostenský úřad Odbor finanční Odbor sociálních věcí Odbor životního prostředí Odbor dopravy Odbor kultury a školství Odbor správy majetku a investic 28 Struktura veřejné správy města Tišnova

31 Zvláštní orgány města stav k Dle ustanovení 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. Komise k projednávání přestupků Komise k projednávání přestupků města Tišnova, zřízená na základě ustanovení 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje výkon přestupkové agendy v působnosti obcí v rámci správního obvodu města Tišnova a na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených podle ustanovení 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, namísto následujících městysů a obcí: Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička, Skryje, Svatoslav Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Žďárec a Železné. Složení: Předseda Členové Bc. Jiří Dospíšil Bc. Iva Jaňourová Ing. Milan Fryčka Rudolf Mrázek Rudolf Vrzal Zdenek Krutek Iveta Nováčková Iveta Jedličková, DiS. Jarmila Medříková Mgr. Silvie Otiepková Miroslav Kettner Komise pro sociálně právní ochranu dětí Komise pro sociálně právní ochranu dětí města Tišnova, zřízená na základě 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pracovala ve složení: Předseda Tajemnice Členové Mgr. Michal Kudláček, DiS. Eva Janásová Bc. Jiří Dospíšil RNDr. Hana Pokorná npor. Bc. Marek Wágner Povodňová komise Povodňová komise byla zřízená na základě 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předsedoukomise je ze zákona starosta města. Další členové komise jsou jmenováni z řad zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje. Složení: Předseda Místopředseda Tajemník Členové Jan Schneider Radovan Klusák Bc. Miroslav Holíček, DiS. Jaroslav Musil Ing. Václav Drhlík npor. Bc. Marek Wágner nprp. Zdeněk Drábek Ing. Vítězslav Marvan Jaroslav Kopáček Ing. Ladislav Suchomel Ing. Albín Mašek Kamil Augustýn Ing. Miroslav Dimec Josef Prudil Mgr. Michal Knecht 29

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení.

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení. ÚPRAVA STYKU RODIČE S DÍTĚTEM 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava styku rodiče s dítětem 02. Základní informace k životní situaci Úprava styku rodiče s dítětem je v České republice obsažena

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ÚPRAVA VÝCHOVY A VÝŽIVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 2/2014, konaného dne 24. března 2014 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: PaedDr. Petra Kappelová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 OBSAH: Úvodní slovo Plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí Co je komunitní plánování sociálních služeb? Komunitní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2013 ze zasedání výboru dne 3. 6. 2013 Termín 3. 6. 2013, 17:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2009 konané dne 16. prosince 2009 RM schvaluje: 1. Uzavření nájemní smlouvy s Hanou a Pavlem Juránkovými na byt č. 15 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více