VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 12 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 2

3 O B S A H 1. Úvodní slovo starosty 3 2. Stručná charakteristika města Tišnova 7 3. Struktura veřejné správy města Tišnova Organizace zřizované městem Tišnovem Významné události, návštěvy a ocenění města v roce Významné investiční akce města za rok Krásy a zajímavosti města Tišnova Hospodaření města za rok

4 2

5 1. Úvodní slovo starosty 3

6 1. Úvodní slovo starosty Jan Schneider Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané, dostává se vám do rukou historicky první výroční zpráva o činnosti města Tišnova. Na následujících stránkách najdete v přehledné podobě základní informace o našem městě, jeho organizační struktuře, výsledcích hospodaření, volených zástupcích, ale také významných investicích v roce Zpráva tak obsahuje reálný obraz práce více jak stovky pracovníků městského úřadu a členů městské rady a zastupitelstva, kteří zajišťují chod města Tišnova a vytvářejí potřebný servis nejen pro obyvatele Tišnova, ale i pro občany dalších takřka šedesáti okolních obcí v našem regionu. Uplynulé období bylo významné z pohledu investic. Město Tišnov již třetím rokem výrazně investuje do zkvalitnění infrastruktury. Ani rok 2012 nebyl výjimkou. Pamatovali jsme na školská zařízení, největší akcí byla rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Horova. Pyšní můžeme být také na rekonstrukci a přestavbu objektu bývalých jeslí na ulici Riegrova, který nyní využívá Rodinné centrum Studánka. Zaměřili jsme se také na opravy silnic a chodníků, jejichž kvalita je po dlouhých letech přehlížení v některých částech města doslova katastrofální. Bezmála pět milionů tak bylo proinvestováno v ulici Nerudova, množství dílčích oprav zaznamenaly takřka všechny místní komunikace v majetku města. Zřejmě nejvýznamnější akcí pak byla rekonstrukce a digitalizace kina Svratka. Tímto krokem se Tišnov opět více přiblížil moderním sídlům a může tak nyní nejen v kulturní oblasti spolehlivě plnit roli přirozeného centra našeho velkého správního obvodu. Tato výroční zpráva vám také zprostředkovává pohled na činnost vedení města, rady a zastupitelstva, i celého úřadu. Naší společnou snahou je přiblížit úřad co nejvíce vám, spoluobčanům, aby veškerá úřední agenda byla vyřízena rychle, profesionálně, ochotně a kvalitně k vaší nejvyšší spokojenosti. Postupně jsme rozšířili počet úředních dnů i hodin, kdy vám jsou příslušní pracovníci k dispozici, zavedli jsme rezervační systém, který vám umožní efektivně využívat váš čas při plánování návštěvy úřadu. Již delší dobu najdete na internetových stránkách města takřka veškeré projednávané dokumenty, smlouvy a záměry města, aby práce vašich volených zástupců byla zcela transparentní a z vašeho pohledu snadno kontrolovatelná. S tímto krokem také úzce souvisí zavedení přímých přenosů Tišnovské tele- 4 Úvodní slovo starosty

7 vize ze zasedání zastupitelstva, od března 2012 vám tak již žádné důležité rozhodnutí neunikne, vše můžete sledovat z pohodlí domova. Protože nám není lhostejná bezpečnost našich spoluobčanů, zaměřili jsme se na zlepšení této oblasti v našem městě i v roce Vzhledem k personální situaci v Policii ČR je velice obtížné řešit běžné delikty, které však občany města většinou nejvíce trápí. Město přijalo vyhlášku omezující konzumaci alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech, společně se zřízením funkce inspektora veřejného pořádku tak nyní můžeme účinně regulovat některé projevy našich spoluobčanů, které nepůsobí vhodně zejména na děti a jsou spíše špatnou vizitkou našeho města. Je však třeba přiznat, že jeden člověk na tuto práci nestačí, proto již nyní usilovně pracujeme na dalším vylepšení. V roce 2012 prošlo naše město určitým vývojem. Že to byl vývoj pozitivním směrem, dokládají udělená ocenění a umístění v soutěžích. Naše snaha byla oceněna uznáním týdeníku Ekonom za dobré hospodaření nebo třetím místem v prestižní soutěží zadavatelů nákupů zboží, služeb a zakázek prostřednictvím elektronických aukcí Fair Sourcing Awards Mnoho dobrého by nikdy nemohlo být uskutečněno bez kvalitního týmu, týmu radních a zastupitelů, který je podporován profesionální a kvalitní prací našich úředníků a ostatních zaměstnanců úřadu. Všem tímto děkuji za jejich obětavou a vyčerpávající práci. Děkuji také vám, občanům, že vám není stav našeho města lhostejný a že se mnozí aktivně podílíte na jeho postupném zlepšování. Ať na následujících stránkách najdete mnoho nových a zajímavých informací o dění v našem městě v roce Jan Schneider starosta 5

8

9 2. Stručná charakteristika města Tišnova 7

10 2. Stručná charakteristika města Tišnova Historie města V písemných pramenech je Tišnov poprvé uváděn v roce 1233 v souvislosti se založením ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli českou královnou Konstancií v jeho bezprostřední blízkosti. Původně byl Tišnov trhovou vsí na důležité obchodní zemské stezce. Po založení kláštera daroval markrabě Přemysl Tišnov cisterciačkám, v jejichž majetku zůstal až do zrušení kláštera v roce Ještě ve 13. století se Veduta Tišnova z roku 1727 z Tišnova vyvinulo městečko, které stále více nabývalo charakteru středověkého města. V roce 1416 udělil král Václav IV. Tišnovu právo konání výročního trhu podle způsobu trhů brněnských. Ve vztahu ke klášteru byl pro městečko významný rok 1554, kdy abatyše Barbora Konická ze Švábenic udělila Tišnovu rozsáhlá práva a svobody. Úspěšný hospodářský rozvoj městečka byl často narušován válečnými a přírodními katastrofami. V roce 1428 vypálili městečko i klášter husité, z dalších válečných hrůz byla pro Tišnov nejtěžší třicetiletá válka, přítomnost francouzských vojsk ve městě v letech 1805 a 1809 a prusko-rakouská válka v roce Několikrát bylo město postiženo rozsáhlými požáry, z nichž k největším patřil požár v roce V souvislosti se zřízením regulovaného magistrátu byl Tišnov v roce 1788 povýšen na město. Do roku 1848 byl centrem správy tišnovského panství. Velký význam pro město mělo zahájení provozu na železniční trati do Brna v roce 1885 a do Německého Brodu v roce Od roku 1896 se stal Tišnov okresním městem. V roce 1895 byl prohlášen za klimatické město, v roce 1899 bylo na úpatí lesa Klucanina postaveno léčebné sanatorium a Tišnov se stal vyhledávaným lázeňským střediskem a východiskem turistických cest do malebné krajiny v podhůří Českomoravské vrchoviny. Stal se přirozeným administrativním, hospodářským a kulturním centrem kraje. Po roce 1918 nastal v Tišnově čilý stavební ruch. Postupně vyrostly vilové čtvrti za sokolovnou a pod Klucaninou, v roce 1920 budovy gymnázia, v roce 1929 budova okresního soudu (dnešní pošta a zemědělské učiliště), v letech funkcionalistický objekt spořitelny dle návrhu Bohuslava Fuchse (dnes Komerční banka), vznikaly nové silnice a byl vybudován most přes řeku Svratku. Průmysl měl charakter malovýroby se zaměřením například na mlynářství, lihovarnictví, textilní výrobu nebo elektrické stroje. 8 Stručná charakteristika města Tišnova

11 Hospodářský rozvoj Tišnova byl utlumen ve 30. letech, město bylo v této době značně zadluženo a nemělo prostředky na investice a další rozvoj. Nová etapa výstavby a celkového rozkvětu města začala až po druhé světové válce. V 50. letech byla dostavěna ZŠ Smíškova, následovala výstavba sídlišť u Humpolky a pod Klucaninou spojená s rozmachem těžby uranové rudy v okolí Dolní Rožínky a potřebou bydlení pro pracovníky v tomto průmyslu a v letech pak sídliště pod Květnicí a nová ZŠ na nám. 28. října. Od zanikl tišnovský okres a město se stalo součástí okresu Brno-venkov. V roce 1990 došlo k osamostatnění většiny dříve připojených obcí a čtyři jiné menší obce se naopak rozhodly stát se místními částmi Tišnova. Jedná se o: Hajánky Hájek Jamné Pejškov Od roku 2003 se město Tišnov stalo obcí s rozšířenou působností. Tišnov na starých fotografiích 9

12 Současnost města V současnosti je Tišnov moderním, rozvíjejícím se městem, o jehož bohaté minulosti vypovídá množství světských i církevních staveb, pocházejících z různých historických období. Počet obyvatel města spolu s místními částmi k činil Město Tišnov je rozloženo v široké kotlině, obklopené zalesněnými kopci, v malebné krajině v podhůří Českomoravské vysočiny, v kotlině protékané řekou Svratkou a v závětří hory Květnice (470 m), která je významnou mineralogickou a botanickou lokalitou. Pro svoji polohu je právem nazýván Bránou Vysočiny. Tišnov leží 25 km severozápadně od Brna, je součástí okresu Brno-venkov a náleží pod Jihomoravský kraj. 10 Stručná charakteristika města Tišnova

13 Členění katastrálního území Tišnova Katastrální území orná půda (ha) zahrada (ha) ovocný sad (ha) trvalý tr. porost (ha) lesní pozemek (ha) vodní plocha (ha) zastav.plocha (ha) ostatní plocha (ha) Tišnov 329,19 53,19 9,29 32,25 254,31 13,94 60,3 169, Hájek 64,69 8,79 12,42 51,53 131,63 0,28 3,39 16,73 289,46 Jamné 59,92 5,94 0,71 33,28 93, ,34 217,82 Pejškov 43,42 4,36 1,93 37,68 186,77 0,27 1,54 7,27 283,24 Celkem 497,22 72,28 24,35 154,74 666,34 14,49 67,23 215, ,52 Celkem (ha) 11

14 Městský znak Městský znak byl převzat od nedalekého kláštera Porta coeli. Během let však došlo k jeho změnám. Na modrém štítě je umístěn zlatý dvouocasý lev. Samotný štít je obklopen ozdobnou bronzovou obrubou, na jehož horním okraji spočívá stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými stínkami. Městská vlajka Městská vlajka byla předána starostovi města Ing. Františku Svobodovi na půdě Parlamentu ČR v čele s předsedou Poslanecké sněmovny ČR Lubomírem Zaorálkem 7. dubna List tvoří tři svislé pruhy žlutý, modrý a žlutý. V modrém pruhu je žlutý dvouocasý lev. Autorem městské vlajky je Mgr. Ivo Durec. Logotyp města Tišnova V roce 2012 byl vytvořen nový logotyp města Tišnova. Jeho základem je výrazný krajinotvorný prvek v nejbližším okolí města kopce Květnice a Klucanina. Tvar obou kopců se promítá v logotypu ve zvýrazněné vrchní části písmene S a v obráceném akcentu. Součástí je také vytvoření logotypu s heraldickým znakem města. Autorkami logotypu města jsou BcA. Lucie Zelená a MgA. Martina Calajová. 12 Stručná charakteristika města Tišnova

15 Zahraniční partnerská města Město Tišnov podepsalo smlouvu o spolupráci se třemi zahraničními partnery. Ze Slovenské republiky to byla Moldava nad Bodvou a Sereď, z Polské republiky pak město Sulejów. Zastupitelé jednotlivých měst se dohodli na spolupráci v oblasti řízení města, vzdělávání, zdravotnictví, kultury, cestovního ruchu a sportu. Moldava nad Bodvou Smlouva s Moldavou nad Bodvou byla podepsána starostou města Tišnova Ing. F. Svobodou a primátorem Ing. Š. Zachariášem. Město leží v Košickém kraji, v blízkosti řeky Bodvy. Patří mezi větší města okresu Košice-okolí. Počet obyvatel je kolem Převážnou část obyvatelstva tvoří Slováci a Maďaři. Zajímavostí však je, že převládajícím mateřským jazykem je maďarština. Místo bývá vyhledáváno turisty zejména díky Moldavské jeskyni, která měří 3 km a představuje největší podzemní labyrint na Slovensku. Sereď Sereď leží v Trnavském kraji, v Podunajské nížině, na pravém břehu řeky Váhu. Počet obyvatel je kolem Smlouva mezi oběma městy byla podepsána Došlo k navázání úzké spolupráce i mezi základními školami. Na základě již takto fungujících vztahů došlo k realizaci projektu INTERREG, který navazoval na projekt podávaný městem Sereď. Projekt byl zaměřený na kulturní výměnu mezi oběma partnerskými městy, na obohacování tradičních kultur a vytváření nových. Sulejów Smlouva s polským městem Sulejów byla podepsána Svou velikostí, kolem obyvatel, okolní přírodou sulejowským krajinným parkem, ale i zajímavou historií a architekturou cisterciácké opatství, je Tišnovu velmi podobný. Spolupráce mezi oběma městy probíhá zejména na oficiální úrovni při setkávání představitelů obou měst. 13

16 Správní obvod obce s rozšířenou působností Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov (dále jen ORP Tišnov) se nachází v severozápadní části Jihomoravského kraje. Z hlediska počtu obyvatel ( z roku 2011) zaujímá ORP Tišnov 13. místo a z hlediska rozlohy ( ha) 12. místo mezi 21 ORP nacházejícími se na území Jihomoravského kraje. Ze severovýchodu správní obvod ORP Tišnov sousedí s ORP Boskovice, z východu s ORP Blansko, z jihovýchodu sousedí s ORP Kuřim a z jihu s ORP Rosice. Jedná se o ORP spadající do Jihomoravského kraje. Ze západní strany sousedí ORP Tišnov s Krajem Vysočina, resp. z jihozápadní strany s ORP Velké Meziříčí a ze severozápadní strany s ORP Bystřice nad Pernštejnem. Samotný správní obvod ORP Tišnov je tvořen 59 obcemi: Obec, městys, Adresa úřadu město, místní část Běleč Běleč Lomnice Borač Borač Doubravník Borovník Borovník Křižanov Braníškov Braníškov Veverská Bítýška Brumov Brumov Lomnice Březina Březina Tišnov Bukovice Bukovice Lomnice Černvír Černvír Nedvědice Deblín Deblín Deblín Dolní Loučky Dolní Loučky Dolní Loučky Doubravník Doubravník Doubravník Drahonín Drahonín Doubravník Drásov Drásov Drásov Heroltice Heroltice Tišnov Hluboké Dvory Hluboké Dvory Lomnice webové stránky tisnovsko.cz/ heroltice.cz/ Horní Loučky Horní Loučky Dolní Loučky Hradčany Hradčany Tišnovská Tišnov Kaly Kaly Dolní Loučky Katov Katov Dolní Loučky Křižínkov Křižínkov Osová Bítýška Kuřimská Nová Ves Kuř. Nová Ves Dolní Loučky Kuřimské Jestřabí Kuřimské Jestřabí Dolní Loučky Lažánky Lažánky Vev. Bítýška Lomnice Lomnice nám. Palackého Lomnice Lomnička Lomnička Tišnov Lubné Lubné Křižanov Malhostovice Malhostovice Tišnov Maršov Maršov Veverská Bítýška Nedvědice Nedvědice Nedvědice Nelepeč Žernůvka Žernůvka Tišnov 14 Stručná charakteristika města Tišnova

17 Níhov Níhov Dolní Loučky Šerkovice Šerkovice Tišnov Ochoz u Tišnova Ochoz u Tišnova Lomnice Štěpánovice Štěpánovice Předklášteří nova ves. cz/ Olší Olší Doubravník Osiky Osiky Lomnice Pernštejnské Jestřabí Pernštejn. Jestřabí Doubravník Předklášteří nám. 5. května Předklášteří Rašov Rašov Lomnice Rohozec Rohozec Lomnice Rojetín Rojetín Křižanov Řikonín Říkonín Křižanov Sentice Sentice Tišnov Skalička Skalička Tišnov Skryje Skryje Dolní Loučky Strhaře Strhaře Lomnice Svatoslav Svatoslav Tišnov Synalov Synalov Lomnice skalicka.cz/ Tišnov nám. Míru Tišnov Tišnovská Nová Ves Tiš. Nová Ves Křižanov Újezd u Tišnova Újezd u Tišnova Dolní Loučky Unín Unín Lomnice Úsuší Úsuší Tišnov Vohančice Vohančice Tišnov Vratislávka Vratislávka Křižanov Všechovice Všechovice Tišnov Zhoř Zhoř Lomnice Žďárec Žďárec Žďárec Železné Železné Tišnov asp?id_org= zdarec.cz/ 15

18

19 3. Struktura veřejné správy města Tišnova 17

20 3. Struktura veřejné správy města Tišnova Orgány města Tišnova: zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory: Finanční výbor Kontrolní výbor Výbor pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb Osadní výbor Hájek Hajánky rada zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise: Komise pro děti a mládež Komise dopravní a stavební Komise majetková Komise pro občanské záležitosti Komise sociální a zdravotní Komise kulturní a školská Komise prevence kriminality Komise sportovní Komise životního prostředí Redakční rada Tišnovských novin starosta městský úřad zvláštní orgány tyto zřizuje starosta na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti: Komise k projednávání přestupků Komise pro sociálně právní ochranu dětí Povodňová komise 18 Struktura veřejné správy města Tišnova

21 Zastupitelstvo města Tišnova Zastupitelstvo města Tišnova je nejvyšším výkonným orgánem města. Je složeno z 15 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná. Zastupitelstvo města svolává a řídí starosta, schází se podle potřeby. V průběhu roku 2012 se zastupitelstvo sešlo na 8 zasedáních. Zastupitelstvo města Tišnova vykonává samosprávu a rozhoduje zejména ve věcech patřících do samostatné působnosti. Do samostatné působnosti patří záležitosti, které jsou v zájmu města a občanů města. Jde především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Vyhrazené pravomoci zastupitelstva jsou uvedeny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Mezi pravomoci zastupitelstva patří např. schvalovat rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku města, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny, vydávat obecně závazné vyhlášky města. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením ve volbách do zastupitelstva města. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města, popřípadě zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Jmenovité složení Zastupitelstva města Tišnova dle mandátů Mgr. Marek Babák ČSSD Ing. Petr Bábor, Ph.D. VV Mgr. Zdeňka Dohnálková SZ PaedDr. Petra Kappelová TOP 09 Radovan Klusák VV Ing. Tomáš Komprs TOP 09 PhDr. Irena Ochrymčuková KDU-ČSL Mgr. Renata Pleskačová VV Helena Randová KSČM Jan Schneider ČSSD Ing. Karel Souček ODS Ing. František Svoboda KDU-ČSL Mgr. Karel Švábenský ODS Lukáš Válka TOP 09 PaedDr. Radmila Zhořová ČSSD Rozdělení 15 mandátů mezi politické strany a hnutí v Zastupitelstvu města Tišnova dle výsledků voleb v roce 2010 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 3 mandáty Věci veřejné (VV) 3 mandáty TOP 09 3 mandáty Občanská demokratická strana (ODS) 2 mandáty Křesť. demokr. unie Čs. str. lid. (KDU-ČSL) 2 mandáty Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 1 mandát Strana zelených (SZ) 1 mandát 19

22 Jan Schneider starosta Radovan Klusák 1. místostarosta Mgr. Marek Babák 2. místostarosta Ing. Petr Bábor, Ph.D. 3. místostarosta Mgr. Zdeňka Dohnálková radní 20 Struktura veřejné správy města Tišnova

23 Helena Randová PaedDr. Petra Kappelová Ing. Tomáš Komprs PhDr. Irena Ochrymčuková Mgr. Renata Pleskačová 21

24 Ing. Karel Souček Ing. František Svoboda Mgr. Karel Švábenský Lukáš Válka PaedDr. Radmila Zhořová 22 Struktura veřejné správy města Tišnova

25 Výbory Zastupitelstva města Tišnova Stav k Zastupitelstvo města Tišnova zřídilo dle ustanovení 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Předseda Místopředseda Tajemník Členové Helena Randová Michal Kadlec Jitka Halamová, DiS. Zdenek Krutek Ing. Radek Pleskač Ing. František Svoboda Magdalena Tomanová Jan Křehlík RNDr. Petr Peška Vladimír Lieberzeit Ing. Josef Hladík Ing. Michaela Škopíková Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Předseda Místopředseda Tajemník Členové Ing. Tomáš Komprs Mgr. Ing. Marie Sendlerová Ing. Albín Mašek Zdeněk Hájek Ing. Libor Moudrý Mgr. Karel Švábenský Milan Sperát Ing. Zdeněk Pásek Lukáš Válka Ing. Miloslav Ondráček Hana Zavřelová Eduard Seidl Výbor pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb Zastupitelstvo města Tišnova zřídilo jako svůj poradní orgán pro oblast sociálních služeb a současně jako řídící skupinu v rámci metodiky KPSS Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Předseda Místopředseda Tajemník Členové Mgr. Renata Pleskačová Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová Mgr. Michal Kudláček, DiS. Ing. Mgr. Marie Sendlerová Vladimír Franta Mgr. Tomáš Laušman, Bc.Th. Jitka Kvíčalová Lenka Knechtová Ing. Mgr. Jana Wildová Ing. Marcela Dvořáková PhDr. Jana Hutařová Božena Suzová Osadní výbor Hájek Hajánky Zastupitelstvo Města Tišnova zřídilo v místní části Hájek Hajánky osadní výbor. Členy osadního výboru jsou občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v této části obce a byli určeni zastupitelstvem. předkládá zastupitelstvu, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje místní části a rozpočtu místní části, vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se týkají místní části, vyjadřuje se k připomínkám a podnětům předkládaným občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v místní části, orgánům města. Předseda Tajemník Členové Ladislav Kotouček Věra Girszewska Hana Chromá Martin Nejez MUDr. Boris Pícha Ing. Petr Malášek Josef Slanina 23

26 Rada města Tišnova Rada je výkonným orgánem města v samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti rozhoduje rada, jen stanoví-li tak zákon. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu. Rada města Tišnova má 5 členů, skládá se ze starosty, tří místostarostů a radní. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné a s hlasem poradním se jich účastní i tajemník městského úřadu. V roce 2012 proběhlo 26 schůzí rady. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Vyhrazené pravomoci rady města jsou uvedeny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 24 Struktura veřejné správy města Tišnova

27 Složení Rady města Tišnova a rozdělení kompetencí v roce 2012 Jan Schneider starosta ČSSD zabezpečování úkolů v oblasti: - vnějších vztahů - rozpočtu a financí - lidských zdrojů - školství a rodinné politiky Radovan Klusák 1. místostarosta VV zabezpečování úkolů v oblasti: - veřejného pořádku a bezpečnosti - dopravy a energetiky - komunálních služeb Mgr. Marek Babák 2. místostarosta ČSSD zabezpečování úkolů v oblasti: - investic a majetku - sportu a kultury - sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Petr Bábor, Ph.D. 3. místostarosta VV zabezpečování úkolů v oblasti: - územního plánování a rozvoje - podnikání a rozvoje pracovních příležitostí Mgr. Zdeňka Dohnálková radní SZ zabezpečování úkolů v oblasti: - životního prostředí 25

28 Komise Rady města Tišnova Stav k Komise pro děti a mládež Předseda Pavel Brzobohatý Komise majetková Předseda Ing. Karel Souček Rada města Tišnova zřídila dle ustanovení 122 zákona č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány komise. Místopředseda Tajemník Členové Bronislav Bauer Mgr. Iva Valová Alena Kovaříková Mgr. Eva Brázdová Zbyněk Navrátil Místopředseda Tajemník Členové Zdenek Krutek Ing. Monika Svobodová Bohumila Malásková Ing. Petruška Dokládalová Petr Toman Bc. Michaela Nečasová JUDr. Jarmila Sobotková Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová Petr Bednář Magdalena Tomanová Bc. Milan Halouzka Lenka Floriánová Jarmila Hořejšová Zdeněk Schwarzer Komise dopravní a stavební Předseda Ing. Ivo Dušek Místopředseda Ing. arch. Helena Chvílová Tajemník Silvie Peřinová Členové Jiří Blaha Ing. Miloslav Ondráček Aleš Trtílek Ing. Kateřina Navrátilová Ing. arch. Zdeněk Duřpekt Ivo Heinze Komise pro občanské záležitosti Předseda Rudolf Vrzal Místopředseda PaedDr. Petra Kappelová Tajemník Dana Fadingerová Členové PaedDr. Radmila Zhořová Marie Lieberzeitová Ludmila Babáková Alena Cecavová Hana Sigmundová 26 Struktura veřejné správy města Tišnova

29 Komise sociální a zdravotní Předseda Iva Havlátová Místopředseda Martina Sáblíková Tajemník Kateřina Smetanová Členové Milena Ševčíková Jitka Kvíčalová Michala Dvořáková MUDr. Michaela Krupková Pavel Kadlec Daniela Stadnická Květoslava Katuščáková Komise prevence kriminality Předseda Štěpán Pilný Místopředseda Vladimíra Malásková Tajemník Mgr. Michal Kudláček, DiS. Členové Ing. Radek Pleskač Jiří Bracek Ing. Luboš Maťaš Ing. Václav Drhlík Bc. Jiří Dospíšil Marek Wágner Mgr. et Bc. Lucie Švancarová Komise životního prostředí Předseda Mgr. Zdeňka Dohnálková Místopředseda Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. Tajemník Ing. Václav Drhlík Členové Mgr. Barbora Kulhánková Zdeněk Kluska Ing. Kateřina Navrátilová Ing. Zdeněk Pásek Ing. Hana Ondrušková Ing. Miloš Rozkošný Radovan Klusák Ing. Jakub Greguš Bc. Karel Souček Komise kulturní a školská Předseda PaedDr. Radmila Zhořová Místopředseda PhDr. Irena Ochrymčuková Tajemník RNDr. Hana Pokorná Členové Mgr. Věra Kovaříková Mgr. Karolina Krátká PaedDr. Petra Kappelová Jana Konečná Jana Musilová PhDr. Libuše Beranová Mgr. Tomáš Zouhar Mgr. Libor Ždánský Komise sportovní Předseda Místopředseda Tajemník Členové Mgr. Martin Sebera Ph.D. Mgr. Marek Knoflíček Bc. Jiří Dospíšil Ing. Jiří Süsser Marie Frantová Mgr. Karel Švábenský Lukáš Válka Roman Kropáček Rostislav Černoch Zdeněk Kunický Mgr. Miloš Buček Redakční rada Tišnovských novin Předseda PhDr. Josef Zacpal Místopředseda Mgr. Eva Brázdová Tajemník Šárka Kubátová Členové Mgr. Barbora Kulhánková Mgr. Helena Pernicová PhDr. Libuše Beranová Ing. Miroslav Pálka PhDr. Josef Zacpal 27

30 Starosta Starosta města zastupuje město navenek. Do funkce je volen Zastupitelstvem města Tišnova z řad jeho členů, zastupitelstvu je za výkon funkce odpovědný. Stojí v čele úřadu. Se souhlasem ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje jmenuje a odvolává tajemníka úřadu, stanoví jeho plat podle Jan Schneider zvláštních předpisů. V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje v souladu s ustanovením 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. Řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; za tímto účelem zřizuje bezpečnostní radu a krizový štáb, jmenuje a odvolává jejich členy. Plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony. Městský úřad Tišnov Městský úřad v Tišnově byl ustaven dne nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, který v 58 a následujících zakotvuje základní pravidla pro jeho činnost a fungování. Současně byl tímto zákonem zrušen tehdejší Městský národní výbor. Městský úřad Tišnov je jedním z orgánů města Tišnova, v jehož působnosti jsou: - výkon státní správy na základě příslušných zákonů v působnosti obcí pro územní obvod města Tišnova, v působnosti pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností pro všechny obce jeho správního obvodu. - plnění úkolů samosprávy uložených zastupitelstvem nebo radou, pomoc výborům a komisím v jejich činnosti, rozhodování o správních deliktech podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k němuž Rada města Tišnova Organizačním řádem pověřila městský úřad. Městský úřad Tišnov tvoří starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a další zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Rada města zřídila a tímto rozčlenila Městský úřad Tišnov na jednotlivé odbory vykonávající státní správu i samosprávu. Městský úřad Tišnov se nachází ve 3 budovách: náměstí Míru 111 náměstí Míru 346 Radniční 14 V roce 2012 vykonávali funkci tajemníka MěÚ Tišnov 4 osoby: Ing. Václav Šikula (od roku 1999), Bc. Jiří Dospíšil (pověřený výkonem dočasně neobsazené funkce), Ing. Tomáš Halas, Bc. Iva Dvořáčková (pověřená výkonem dočasně neobsazené funkce). Městský úřad Tišnov je rozčleněn na 10 odborů, a to: Odbor kancelář starosty (nově zřízen od ) Odbor správních a vnitřních věcí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor živnostenský úřad Odbor finanční Odbor sociálních věcí Odbor životního prostředí Odbor dopravy Odbor kultury a školství Odbor správy majetku a investic 28 Struktura veřejné správy města Tišnova

31 Zvláštní orgány města stav k Dle ustanovení 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. Komise k projednávání přestupků Komise k projednávání přestupků města Tišnova, zřízená na základě ustanovení 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje výkon přestupkové agendy v působnosti obcí v rámci správního obvodu města Tišnova a na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených podle ustanovení 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, namísto následujících městysů a obcí: Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička, Skryje, Svatoslav Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Žďárec a Železné. Složení: Předseda Členové Bc. Jiří Dospíšil Bc. Iva Jaňourová Ing. Milan Fryčka Rudolf Mrázek Rudolf Vrzal Zdenek Krutek Iveta Nováčková Iveta Jedličková, DiS. Jarmila Medříková Mgr. Silvie Otiepková Miroslav Kettner Komise pro sociálně právní ochranu dětí Komise pro sociálně právní ochranu dětí města Tišnova, zřízená na základě 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pracovala ve složení: Předseda Tajemnice Členové Mgr. Michal Kudláček, DiS. Eva Janásová Bc. Jiří Dospíšil RNDr. Hana Pokorná npor. Bc. Marek Wágner Povodňová komise Povodňová komise byla zřízená na základě 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předsedoukomise je ze zákona starosta města. Další členové komise jsou jmenováni z řad zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje. Složení: Předseda Místopředseda Tajemník Členové Jan Schneider Radovan Klusák Bc. Miroslav Holíček, DiS. Jaroslav Musil Ing. Václav Drhlík npor. Bc. Marek Wágner nprp. Zdeněk Drábek Ing. Vítězslav Marvan Jaroslav Kopáček Ing. Ladislav Suchomel Ing. Albín Mašek Kamil Augustýn Ing. Miroslav Dimec Josef Prudil Mgr. Michal Knecht 29

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starosty obce Šilheřovice za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Radek Kaňa, starosta obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2015 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 3 ročník XXI. 3. 2. 2012 zdarma Prvním litvínovským

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více