Uživatelská příručka. MioMap 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. MioMap 2.0"

Transkript

1 Uživatelská příručka MioMap 2.0 Stav: srpen 2005

2 Tiráž V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení Mio Technology Europe se žádná část těchto podkladů nesmí pro jakýkoliv účel rozmnožovat nebo překládat, nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky, ať elektronicky nebo mechanicky. Všechny technické údaje, výkresy atd. podléhají autorskému zákonu. Zákaznická linka: +49-(0) Copyright 2005, Mio Technology Europe Copyright 2005, NAVIGON Data Source 2004, Tele Atlas N.V. based upon: Austria: BEV, GZ 1368/2003 Denmark: DAV France: IGN France Great Britain: Ordnance Survey data with permission of Her Majesty's Stationery Office Crown Copyright Italy: Geonext/DeAgostini Northern Ireland: Ordnance Survey of Northern Ireland Norway: Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / Mapsolutions Switzerland: Swisstopo The Netherlands: Topografische ondergrond Copyright dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn Všechna práva vyhrazena.

3 Obsah 1 Úvod Orientace v příručce a použité konvence Záruka Podpora Ochranné známky Než začnete Fungování vašeho navigačního systému Důležité bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro navigaci Bezpečnostní pokyny pro zacházení s MioMapem Bezpečnostní pokyny pro zapojení ve vozidle Ovládání navigačního softwaru Hardwarové klávesy Softwarová klávesnice Tlačítka Tlačítka s popiskami Seznamy Uživatelské režimy Dva uživatelské režimy Změna uživatelského režimu Standardní režim Rozšířený režim Navigace Všeobecné pokyny k navigaci Spuštění MioMapu Rozšířený režim Standardní režim Základní nastavení Zadání cílové lokality Zadání cílové adresy Výběr důležitého místa Zadání zeměpisných souřadnic cíle Převzetí cíle z mapy Převzetí cíle z Oblíbených Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů Použít domovskou adresu Správa cílových lokalit Uložení cílové lokality Přejmenování cílové lokality Smazání cílové lokality Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Zadání cílových lokalit Uživatelská příručka Obsah i

4 5.6.2 Úprava, uložení a správa trasy Vypočtení trasy Ukázat trasu na mapě Simulování trasy Spuštění navigace Navigace k cíli, jehož souřadnice byly zadány Spustit navigaci v režimu vzdušnou čarou Rušený příjem GPS Práce s mapou Výběr mapy Ovládání mapy Zobrazení mapy během navigace Navigace v režimu vzdušnou čarou Zobrazení dodatečných mapových informací Užitečné funkce Funkce při příjmu GPS Uložit aktuální polohu Uložit aktuální polohu jako domovskou adresu Funkce během navigace Vložení průjezdního bodu Jízda k dalšímu cíli Blokování úseků trasy Použití funkcionality TMC Konfigurace MioMapu Výběr oblasti konfigurace Uživatelský režim Informace na mapě Informace o trase Značení Rychlost Hlasitost Zobrazení Automatický režim Možnosti trasy Plánování trasy Formát TMC Domovská adresa Nastavení handsfree Informace o produktu Glosář Rejstřík ii - Orientace v příručce a použité konvence

5 1 Úvod V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 1.1 Orientace v příručce a použité konvence Strana Záruka Strana Podpora Strana Ochranné známky Strana 5 Úvod - 3 -

6 1.1 Orientace v příručce a použité konvence Rychlé nalezení informací Tato příručka vám umožňuje rychlou orientaci: V zápatí příručky vidíte, ve které kapitole a kterém odstavci se právě nacházíte. Na konci příručky najdete glosář, ve kterém jsou vysvětleny použité odborné výrazy. Na konci příručky naleznete rejstřík pro cílené hledání informací. Konvence V této příručce se používají různá formátování a grafické symboly pro zvýraznění důležitých částí textu a usnadnění práce s příručkou. Formátování tučné tučné s kurzívou KAPITÁLKA Kurzívou a podtrženě Tlačítka, pole a elementy uživatelského prostředí softwaru. Zvýraznění upozornění a pokynů. Právně chráněná vlastní jména. Názvy oken a dialogů. Označení uživatelského režimu, ke kterému se vztahuje příslušný odstavec. Odstavce, které se netýkají vašeho aktuálního uživatelského režimu, nemusíte číst. Symbol Použití Tento symbol vyznačuje pokyny a tipy, které vám ulehčí práci s MioMapem. Tento symbol upozorňuje na místa v příručce, na kterých naleznete navazující informace. Tento symbol varuje před riziky, která mohou vést k poškození zdraví nebo ztrátě života či věcným škodám. 1.2 Záruka Omezení záruky Vyhrazujeme si obsahové změny dokumentace a softwaru bez dalšího sdělení. Mio Technology Europe nepřebírá záruku za správnost obsahu nebo za škody, které vyplývají z použití uživatelské příručky. Budeme vám vděční za upozornění na chyby nebo návrhy na zlepšení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout ještě dokonalejší produkty Orientace v příručce a použité konvence

7 1.3 Podpora Zákaznická linka Belgie Dánsko Finsko Francie Itálie Lucembursko Německo Nizozemsko Norsko Portugalsko Rakousko Španělsko Spojené království Švédsko Švýcarsko Ochranné známky Chráněné ochranné známky Všechny v uživatelské příručce uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde vyznačené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena, včetně těch, která zde nejsou výslovně zaručena. Z chybějícího explicitního značení v této příručce použitých ochranných známek není možné vyvozovat, že je jméno prosté práv třetích osob. Windows a ActiveSync jsou ochrannými známkami Microsoft Corporation. Navigon je ochrannou značkou NAVIGON Company. Úvod - 5 -

8

9 2 Než začnete V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 2.1 Fungování vašeho navigačního systému Strana Důležité bezpečnostní pokyny Strana 9 Bezpečnostní pokyny pro navigaci Bezpečnostní pokyny pro zacházení s MioMapem Bezpečnostní pokyny pro zapojení ve vozidle Než začnete - 7 -

10 2.1 Fungování vašeho navigačního systému MioMap Tytam jsou doby, kdy jste museli namáhavě hledat správnou cestu v tlustých skládacích mapách. Váš navigační systém MioMap vás navede bez velkého listování rychle a spolehlivě k cíli. Jak funguje GPS Global Positioning System (GPS) vyvinula americká armáda v 70. letech jako systém pro navádění raket. Navigace s GPS GPS je založené na celkem 24 satelitech, které krouží okolo Země a vysílají signály. GPS přístroj tyto signály přijímá a vypočítává z doby zpoždění signálů svou vzdálenost od jednotlivých satelitů. Tím může určit svou aktuální zeměpisnou pozici. Pro určení polohy jsou potřebné signály alespoň tří satelitů, od čtyř satelitů je možné také zjistit nadmořskou výšku. Poloha se přitom určí s přesností na 3 metry. Mapy, které jsou součástí dodávky, obsahují i zeměpisné souřadnice zobrazených důležitých míst, ulic a lokalit. Navigační systém tedy může vypočítat cestu od výchozího bodu k určité cílové lokalitě. Přijímá-li váš navigační systém signály minimálně 3 satelitů, může určit vaši polohu a zobrazit ji na mapě. Tato poloha může sloužit jako výchozí bod pro výpočet trasy. Protože se určování a zobrazování polohy provádí jednou za sekundu, můžete na mapě sledovat, jak se pohybujete. Dopravní hlášení s TMC Jak funguje TMC Traffic Message Channel (TMC), který je možné dokoupit jako volitelný doplněk, dodá vašemu navigačnímu systému dopravní hlášení. To je možné díky externímu přístroji TMC, připojenému k vašemu PNA, který přijímá dopravní hlášení, vysílaná rozhlasovými stanicemi. Traffic Message Channel, zkráceně TMC, je jednotný evropský standard, který mohou využívat všechny rozhlasové stanice, a který se přenáší s RDS signálem (RDS = Radio Data System) rozhlasové stanice. Dopravní situaci na dálnicích a některých státních silnicích hlídají senzory nebo informátoři a policie. Tato dopravní data se předávají dopravním dispečinkům, které data vyhodnocují a zprostředkují rozhlasovým stanicím. Odtam se data vysílají přímo přes TMC. TMC přijímač filtruje digitální dopravní data z RDS signálu a předává je dále navigačnímu systému. Na mapě se pak zobrazí graficky nebo formou seznamu aktuálních dopravních omezení (např. silniční práce nebo zácpy). Vysílaná dopravní hlášení může navigační systém zahrnout do výpočtu trasy a při dopravních omezeních na vypočítané trase využít k výpočtu alternativní trasy. MioMap vám tak může umožnit dynamickou navigaci, přizpůsobenou aktuální dopravní situaci Fungování vašeho navigačního systému

11 2.2 Důležité bezpečnostní pokyny Na co je třeba dbát Před spuštěním navigačního systému si prosím ve vlastním zájmu pečlivě pročtěte následující bezpečnostní pokyny a upozornění Bezpečnostní pokyny pro navigaci Použití MioMapu na vlastní nebezpečí. Pozor: Neobsluhujte navigační systém během jízdy, chráníte tím sebe a jiné před dopravními nehodami! Pozor: Dívejte se na displej jen tehdy, pokud se nacházíte v bezpečné dopravní situaci! Pozor: Vedení silnice a dopravní značky mají přednost před pokyny navigačního systému. Pozor: Řiďte se pokyny MioMapu pouze, pokud vám to dovolí okolnosti a pravidla silničního provozu! MioMap vás dovede k cíli, i když musíte z plánované trasy odbočit. Upozornění: Trasu plánujte nejlépe předtím, než vyjedete. Pokud chcete po cestě zadat novou trasu, zajeďte k nejbližšímu parkovišti nebo odpočívadlu! Upozornění: Pokud jste hlasovým pokynům nerozuměli nebo si nejste jistí, co udělat na příští křižovatce, můžete se rychle zorientovat podle zobrazené mapy nebo šipky Bezpečnostní pokyny pro zacházení s MioMapem Pozor: Chraňte přístroj před vlhkostí, protože není vodotěsný ani chráněný proti stříkající vodě. Pozor: Při vypnutí motoru odpojte konektor napájení MioMapu, protože přístroj neustále spotřebovává proud a mohla by se vyčerpat baterie vozidla. Upozornění: Nepoužívejte pro čištění přístroje ostrá rozpouštědla. Používejte pouze navlhčený hadřík bez chloupků. Upozornění: Netahejte konektor ze zástrčky za kabel. Můžete tím kabel poškodit! Než začnete - 9 -

12 2.2.3 Bezpečnostní pokyny pro zapojení ve vozidle Pozor: Neupevňujte držák MioMapu v dosahu airbagu. Pozor: Dbejte při instalaci držáku na to, aby držák ani v případě nehody nepředstavoval bezpečnostní riziko Důležité bezpečnostní pokyny

13 3 Ovládání navigačního softwaru V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 3.1 Hardwarové klávesy Strana Softwarová klávesnice Strana Tlačítka Strana 15 Tlačítka s popiskami 3.4 Seznamy Strana 19 Ovládání navigačního softwaru

14 3.1 Hardwarové klávesy Obsluha Hardwarová tlačítka Pro poskytnutí co největší flexibility a komfortu při obsluze MioMapu můžete všechna data zadávat jedním z následujících způsobů: pomocí stylusu, prstem nebo pomocí kláves přístroje. Na vašem přístroji se nacházejí následující hardwarová tlačítka, pomocí kterých máte rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím: Vypínač Vypne přístroj. Toto tlačítko se nachází na levé straně přístroje. Klávesa Zpět Otevře se předtím otevřená maska. Tlačítko vypínače reproduktoru Zapne/vypne reproduktor. Klávesa Domů Spustí navigaci k Vámi zadané domovské adrese. Klávesa Výběr cíle Otevře se maska Výběr cíle. Klávesa Zmenšení mapy Stiskněte tuto klávesu pro zmenšení mapy. Klávesa zvětšení mapy Stiskněte tuto klávesu pro zvětšení mapy. Kolečko hlasitosti Kolečko hlasitosti se nachází na levé straně přístroje. Otáčejte kolečkem nahoru pro zvýšení hlasitosti. Otáčejte kolečkem dolů pro snížení hlasitosti Hardwarové klávesy

15 3.2 Softwarová klávesnice Přehled Má-li se zadávat text, objeví se ve spodní části obrazovky softwarová klávesnice. Všechny údaje můžete na ní zadávat prstem. Je možné zadávat pouze velká písmena. Vložení mezery, smazání jednoho znaku Při zadávání názvů míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani přehlásky. MioMap tyto znaky doplní automaticky za vás. Hledáte-li např. město "Würzburg", zadejte "WURZBURG". Pro zadání mezery klepněte na klávesu. Pro smazání znaku před kurzorem klepněte na klávesu Přepínání mezi režimem zadávání číslic a písmen. Pro zadávání číslic, například PSČ, klepněte na klávesu. Pro návrat do režimu zadávání písmen klepněte na. Ovládání navigačního softwaru

16 Zvláštní znaky Pro zadání zvláštních znaků klepněte na klávesu. Klepnete-li na některé písmeno, objeví se nad softwarovou klávesnicí řádek, ve kterém jsou všechna písmena a symboly, které je možné pomocí této klávesy zadat. Aktivní písmeno je vyznačené. Posunutí kurzoru Chcete-li zadat např. "Û", klepejte na klávesu "U", dokud nebude v řádku nad klávesnicí označené písmeno "Û". Znaky s interpunkcí se při zadávání údajů adresy nemusejí zadávat, mohou být ale užitečné při označování uložených cílů a tras. Chcete-li smazat jiný než poslední znak nebo vložit znak jinam než úplně na konec, musíte kurzor přesunout na příslušné místo. Klepněte na místo, na kterém chcete mít kurzor Softwarová klávesnice

17 3.3 Tlačítka Tlačítka Na všech maskách MioMapu najdete na pravém okraji obrazovky následující funkční tlačítka: Zpět Klepněte na toto tlačítko pro návrat do předtím otevřené masky. Toto tlačítko se vám zobrazí jen tehdy, pokud se nenacházíte v HLAVNÍ NABÍDCE. Hlavní nabídka Klepněte na toto tlačítko pro otevření hlavní masky. Toto tlačítko se vám zobrazí jen tehdy, pokud se nenacházíte v HLAVNÍ NABÍDCE. GPS Tlačítko GPS se nachází uprostřed pravého okraje obrazovky. Číslo na symbolu GPS uvádí, kolik se přijímá satelitů GPS. Barva tlačítka a číslo za symbolem mají následující význam: Symbol Bez GPS Žádný signál GPS připraveno Význam GPS přístroj je vypnutý - NEBO - externí GPS přístroj není správně připojen. GPS přístroj je zapnutý, signál však není vhodný pro navigaci. Tomu tak je např. v případě, kdy se nacházíte v uzavřené budově. GPS signál je dostupný. Je možné začít s navigací. Ovládání navigačního softwaru

18 Můžete klepnout na toto tlačítko pro zobrazení informací o aktuálním stavu GPS: Informace GMT Délka/Šířka Satelity HDOP Rychl. Stanoviště Uložit stanoviště Zavřít okno Význam Greenwich Mean Time Londýnský čas bez letního času. Aktuální poloha. Informace o východní délce a severní šířce. Počet přijímaných satelitů. Pro navigaci jsou potřebné signály minimálně tří satelitů. Horizontal Dilution of Precision Uvádí kvalitu určení polohy. Teoreticky jsou možné hodnoty 0 až 50, přičemž platí: čím menší hodnota, tím přesnější určení polohy (hodnota 0 = bez odchylky od skutečné polohy). Hodnoty do 8 jsou pro navigaci akceptovatelné. Ukazuje aktuální rychlost vozidla. Ukazuje aktuální stanoviště. Klepněte na tuto plochu pro uložení aktuálního stanoviště do cílové paměti. Klepněte na toto tlačítko pro zavření GPS okna Tlačítka

19 Energie Tlačítko Energie se nachází na obrazovce vpravo dole. Symboly na tlačítku mají následující význam: Symbol Význam Přístroj napájí externí zdroj. Baterie je kompletně nabitá. LEDka na přístroji svítí zeleně. Přístroj napájí externí zdroj. Baterie se právě nabíjí. LEDka na přístroji svítí žlutě. Přístroj napájí vnitřní baterie. Stav nabití baterie je dostačující. Počet zelených blokových segmentů v baterii ukazuje stav nabití (2 až 3 segmenty). Přístroj napájí vnitřní baterie. Stav nabití baterie je nízký. Počet zelených blokových segmentů v baterii ukazuje stav nabití (0 až 1 segment). Pokud je stav nabití baterie nízký, budete na to upozorněni varovným signálem. Vypnout/Zapnout GPS přístroj GPS přístroj spotřebovává energii. Vypněte GPS přístroj, pokud jej delší dobu nepotřebujete, abyste prodloužili životnost baterií. 1. Klepněte na tlačítko Energie, které se zobrazuje na každé masce v pravém dolním rohu. 2. Klepněte na tlačítko Vypnout pro vypnutí GPS přístroje. Tlačítko Vypnout se změní na tlačítko Zapnout. GPS symbol v pravém dolním rohu zčervená. 3. Klepněte na tlačítko Storno. Upozornění: Tímto způsobem můžete GPS přístroj také opět zapnout. Ovládání navigačního softwaru

20 TMC Tlačítko TMC se nachází na pravém okraji obrazovky. Číslo na symbolu TMC uvádí, kolik se přijalo platných dopravních hlášení. Různá tlačítka mají následující význam: Symbol Bez TMC Hledání vysílače Význam TMC modul není k dispozici nebo není správně vložen. -NEBO- TMC přijímač je vypnutý nebo není správně připojen. TMC přístroj je připraven k příjmu, nemůže ale přijímat TMC signál. Tomu tak je např. v případě, kdy se nacházíte na území, kde se nevysílají žádné TMC signály. TMC signál je dostupný. TMC připraven TMC Klepněte na toto tlačítko pro zobrazení informací o TMC. Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "Použití funkcionality TMC" na stránce Tlačítka s popiskami Tlačítka Téměř na všech maskách MioMapu naleznete tlačítka s popiskami. Tato tlačítka se dají rozdělit do tří skupin: 1. Tlačítka s definovanou funkcí. Tato tlačítka vykonávají vyznačenou funkci. Jedná se o tlačítka jako Uložit, OK, Storno, Zvolit mapu, Navigace atd. Pokud na takové tlačítko klepnete, zpravidla se zavře aktuální zadávací maska, a dostanete se o pracovní krok dále. 2. Tlačítka k nastavení jedné ze dvou možností. Tato tlačítka slouží k volbě jednoho ze dvou možných stavů. Zpravidla je na tlačítku popsaný právě nastavený stav. Jedná se o tlačítka jako např. uživatelský modus Standardní- Rozšířený, Ano-Ne, Zapnout-Vypnout. Pokud klepnete na takové tlačítko, změní se popis na příslušnou druhou možnost. Změna se musí ještě potvrdit klepnutím na jiné tlačítko (zpravidla OK nebo Uložit), než se aktuální maska zavře Tlačítka

21 3. Tlačítka k zadávání dat. Tato tlačítka se dále označují jako zadávací pole. Jedná se o tlačítka jako Místo nebo PSČ, Ulice, Kategorie (důležitého místa) atd. Klepnete-li na zadávací pole, otevře se maska s klávesnicí, seznamem nebo obojím. Přes ně můžete provést potřebná zadání. Změna se musí ještě potvrdit klepnutím na jiné tlačítko (zpravidla OK nebo Uložit), než se zadávací maska zavře. Vaše zadání se pak převezme do zadávacího pole. O použití klávesnice vás informuje kapitola "Softwarová klávesnice" na stránce 13. O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce Seznamy Přehled Vyznačená položka seznamu Tlačítka V mnoha případech se objevují seznamy, ze kterých můžete vybrat položku. To je např. v případě, kdy jste při zadání místa nezadali jeho kompletní název. V tomto případě se objeví seznam, který obsahuje místa, která obsahují vámi zadaný text ve svém názvu, nebo které tímto textem začínají. Pro správnou volbu z několika míst se stejným názvem je za názvem uvedeno PSČ. Jedna položka seznamu je vždy vyznačena. Vyznačená položka má tučné formátování. Mimoto jsou k vyznačené položce často v dalším řádku zobrazeny dodatečné informace. U míst je tam například uveden okres, ke kterému vyznačené místo patří. Vpravo se vedle těchto seznamů nacházejí 3 tlačítka: OK: Klepněte na toto tlačítko pro převzetí položky, která je vyznačená (která je tedy přímo vlevo vedle tohoto tlačítka). Nahoru: Klepněte na toto tlačítko pro posunutí seznamu o jednu položku nahoru. Dolů: Klepněte na toto tlačítko pro posunutí seznamu o jednu položku dolů. Pro posunutí seznamu o několik položek nahoru nebo dolů klepněte několikrát na příslušné tlačítko. Ovládání navigačního softwaru

22 Příklad Příklad: Hledání místa SEBESTOV. 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Objeví se maska VÝBĚR CÍLE. 2. Klepněte na tlačítko Adresa. Objeví se maska ZADÁNÍ ADRESY. 3. Klepněte na tlačítko Místo nebo PSČ. Objeví se zadávací maska. 4. Klepněte na písmenka SE. Objeví se seznam všech míst, která začínají na SE nebo obsahují SE ve svém názvu. Je-li seznam velmi dlouhý, můžete kdykoliv klepnout na další písmeno. Seznam se pak nově vygeneruje a počet míst se redukuje. 5. Klepněte na BES. V zadávacím poli je nyní text SEBES Seznamy

23 Objeví se seznam všech míst, která začínají na SEBES nebo obsahují SEBES ve svém názvu. 6. Klepněte tolikrát na tlačítko Dolů, dokud se místo SEBESTOV neobjeví přímo pod polem zadání. Položka SEBESTOV je pak vyznačena. 7. Klepněte na. Objeví se maska ZADÁNÍ ADRESY. SEBESTOV se vložilo do pole Místo nebo PSČ. Ovládání navigačního softwaru

24

25 4 Uživatelské režimy V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 4.1 Dva uživatelské režimy Strana Změna uživatelského režimu Strana Standardní režim Strana Rozšířený režim Strana 26 Uživatelské režimy

26 4.1 Dva uživatelské režimy Přehled MioMap je možné používat ve dvou různých uživatelských režimech: standardním a rozšířeném. Tím je zajištěno, aby mohla se systémem optimálně pracovat jakákoliv skupina uživatelů: Méně zkušení uživatelé nebo uživatelé, kteří nepotřebují každou funkci, pracují ve standardním režimu. Zkušení uživatelé, kteří se chtějí do systému trochu zapracovat, pracují v rozšířeném režimu. Některá konfigurační nastavení, která platí i pro standardní režim, je možné změnit jen v rozšířeném režimu. Bližší informace naleznete v kapitole "Konfigurace MioMapu" na stránce Změna uživatelského režimu Uživatelský režim můžete kdykoliv změnit. 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na Nastavení. Objeví se maska NASTAVENÍ: Dva uživatelské režimy

27 Položka Uživatelský režim je v seznamu nejvýše. 2. Klepněte na tlačítko. Objeví se maska UŽIVATELSKÝ REŽIM: Na tlačítku Aktuální uživatelský režim je uvedeno označení režimu, ve kterém se právě nacházíte. 3. Klepněte na tlačítko Aktuální uživatelský režim pro přepnutí do druhého režimu. Název uživatelského režimu, do kterého se přepínáte, se objeví na tlačítku. 4. Klepněte na Uložit pro uložení změn. Upozornění: Pokud přejdete do standardního režimu, budete dotázáni, zda chcete ponechat změněná nastavení. Budete dotázáni i v případě, kdy jste žádná nastavení neměnili. Klepněte na Ano, pokud chcete změny ponechat. Maska UŽIVATELSKÝ REŽIM se zavře, a nacházíte se v hlavní nabídce uživatelského režimu, který jste právě zvolili. Uživatelské režimy

28 4.3 Standardní režim Přehled Rozsah funkcí Standardní režim je z obou režimů jednodušší na ovládání. Protože je rozsah funkcí oproti rozšířenému režimu redukován, je možné rychleji vyvolat dostupné funkce. Pokud se tedy obejdete bez plánování trasy nebo zadávání cíle na mapě, doporučujeme pracovat ve standardním režimu. Ve standardním režimu můžete: zvolit jinou mapu zadat cíl navigace (adresa, důležité místo) nechat se navést domů vybrat jeden z uložených cílů vybrat jeden z posledních zadaných cílů částečně pozměnit konfiguraci 4.4 Rozšířený režim Přehled Rozsah funkcí V Rozšířeném režimu jsou dostupné všechny funkce MioMapu. Dovoluje např. zadání několika po sobě následujících cílů (plánování trasy s etapami) a změnu všech dostupných konfiguračních parametrů. Chcete-li použít všechny funkce, doporučujeme pracovat v rozšířeném režimu. V rozšířeném režimu můžete vedle funkcí standardního režimu navíc: vybrat cíl přímo na mapě naplánovat a uložit trasu s několika etapami stanovit možnosti trasy před každou navigací provést ještě podrobnější změnu konfigurace Standardní režim

29 5 Navigace V této kapitole naleznete informace k těmto tématům: 5.1 Všeobecné pokyny k navigaci Strana Spuštění MioMapu Strana 29 Rozšířený režim Standardní režim 5.3 Základní nastavení Strana Zadání cílové lokality Strana 34 Zadání cílové adresy Výběr důležitého místa Zadání zeměpisných souřadnic cíle Převzetí cíle z mapy Převzetí cíle z Oblíbených Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů Použít domovskou adresu 5.5 Správa cílových lokalit Strana 52 Uložení cílové lokality Přejmenování cílové lokality Smazání cílové lokality 5.6 Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Strana 55 Zadání cílových lokalit Úprava, uložení a správa trasy Vypočtení trasy Ukázat trasu na mapě Simulování trasy 5.7 Spuštění navigace Strana 68 Navigace k cíli, jehož souřadnice byly zadány 5.8 Spustit navigaci v režimu vzdušnou čarou Strana Rušený příjem GPS Strana 73 Navigace

30 5.1 Všeobecné pokyny k navigaci Použití MioMapu na vlastní nebezpečí. Pozor: Neobsluhujte navigační systém během jízdy, chráníte tím sebe a jiné před dopravními nehodami! Pozor: Dívejte se na displej jen tehdy, pokud se nacházíte v bezpečné dopravní situaci! Pozor: Vedení silnice a dopravní značky mají přednost před pokyny navigačního systému. Pozor: Řiďte se pokyny MioMapu pouze pokud vám to dovolí okolnosti a pravidla silničního provozu! MioMap vás dovede k cíli, i když musíte z plánované trasy odbočit. Rušený příjem GPS Ukončení navigace Dosažení cílové lokality Vypnete-li GPS přístroj před dosažením cíle nebo je rušený příjem GPS, zůstane program MioMap otevřený a navigace se pozastaví. Jakmile bude přístroj opět provozuschopný, rozezná navigační systém automaticky, zda se vaše pozice změnila a vypočte případně trasu znovu. Můžete pak pokračovat v navigaci. Ukončíte-li navigaci za provozu, otevře se HLAVNÍ NABÍDKA. V hlavní masce můžete zadat nový cíl nebo pokračovat v navigaci k původnímu cíli výběrem původního cíle ze seznamu posledních cílů. Jakmile dorazíte do cíle, zazní hlášení Dojeli jste do cíle. Místo dosavadního zobrazení mapy se na mapě zobrazí už jen vaše aktuální poloha (červená šipka) Všeobecné pokyny k navigaci

31 5.2 Spuštění MioMapu Jak spustit MioMap 1. Zapněte svůj přístroj. 2. Klepněte na úvodní obrazovce Miou na tlačítko Navigation (Navigace). Při prvním spuštění (a vždy, když byl MioMap ukončen pomocí tlačítka Ukončit) se objeví okno s tímto hlášením: 3. Klepněte na tlačítko OK. Pokud neakceptujete a klepnete na tlačítko software se opět ukončí. Storno, Rozšířený režim Hlavní maska Otevře se HLAVNÍ NABÍDKA: Z HLAVNÍ NABÍDKY můžete přistupovat ke všem funkcím programu. Upozornění: MioMap se vždy otevírá s obrazovkou, která byla aktivní při vypnutí. Z každé jiné obrazovky se ale můžete dostat do HLAVNÍ NABÍDKY klepnutím na tlačítko. Navigace

32 Zadání cíle Klepněte na tlačítko Navigace pro zadání cíle navigace. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Zadání cílové lokality" na stránce 31. Nechat se navigovat domů Klepněte na tlačítko Domů pro použití vaší uložené domovské adresy jako cíle navigace. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Použít domovskou adresu" na stránce 52. Plánování trasy Klepněte na tlačítko Plánování trasy pro naplánování trasy. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 55. Zobrazení mapy Klepněte na tlačítko Zobrazit mapu pro zobrazení aktivní, načtené mapy. Zvolit mapu Klepněte na tlačítko Zvolit mapu pro zvolení jiné mapy, dostupné na paměťové kartě. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Práce s mapou" na stránce 75. Nastavení Klepněte na tlačítko Nastavení pro úpravu nastavení vašeho MioMapu. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Výběr oblasti konfigurace" na stránce 100. Ukončit Klepněte na toto tlačítko pro ukončení MioMapu Spuštění MioMapu

33 5.2.2 Standardní režim Hlavní maska Otevře se HLAVNÍ NABÍDKA: Upozornění: MioMap se vždy otevírá s obrazovkou, která byla aktivní při vypnutí. Z každé jiné obrazovky se ale můžete dostat do Hlavní nabídky klepnutím na tlačítko. Zadání cíle Klepněte na tlačítko Navigace pro zadání cíle navigace. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Zadání cílové lokality" na stránce 34. Nechat se navigovat domů Klepněte na tlačítko Domů pro použití vaší uložené domovské adresy jako cíle navigace. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Použít domovskou adresu" na stránce 52. Cílová paměť Klepněte na tlačítko Oblíbené pro zvolení uloženého cíle. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Převzetí cíle z Oblíbených" na stránce 49. Navigace

34 Poslední cíle Klepněte na tlačítko Poslední cíle pro zvolení jednoho z posledních zadaných cílů. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů" na stránce 51. Zobrazení mapy Klepněte na tlačítko Zobrazit mapu pro zobrazení aktivní, načtené mapy. Zvolit mapu Klepněte na tlačítko Zvolit mapu pro zvolení jiné mapy, dostupné na paměťové kartě. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Práce s mapou" na stránce 75. Nastavení Klepněte na tlačítko Nastavení pro úpravu nastavení vašeho MioMapu. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Výběr oblasti konfigurace" na stránce 100. Ukončit Klepněte na toto tlačítko pro ukončení MioMapu. 5.3 Základní nastavení Základní nastavení Před zahájením práce s MioMapem byste měli zadat vaši domovskou adresu, abyste se z každého místa mohli rychle nechat navigovat domů. 1. Klepněte v hlavní masce na tlačítko Nastavení. Otevře se maska NASTAVENÍ Základní nastavení

35 Zadat domovskou adresu 2. Vyberte pomocí tlačítka s šipkou masku nastavení DOMOVSKÁ ADRESA. 3. Klepněte na tlačítko Zadat domovskou adresu. Otevře se maska VÝBĚRU CÍLE. 4. Klepněte na tlačítko Adresa a zadejte svou domovskou adresu. (Viz "Zadání cílové adresy", str. 35) 5. Klepněte na tlačítko Jako domovskou adresu. Navigace

36 Adresa se převezme do masky DOMOVSKÁ ADRESA. 6. Klepněte na tlačítko Uložit. Otevře se HLAVNÍ NABÍDKA. 5.4 Zadání cílové lokality Základy navigace Výběr cíle Zadání cílových lokalit představuje základ pro pozdější navigaci, resp. plánování trasy. V tomto odstavci se seznámíte s různými možnostmi výběru a správy cílových lokalit v MioMapu. Podrobný popis, jak můžete použít cíl pro pozdější navigaci, naleznete v kapitole "Spuštění navigace" na stránce 68. V MioMapu můžete zadávat, resp. vyvolávat cílové lokality různým způsobem: Zadání cílové adresy, stránka 35 Výběr důležitého místa, stránka 36 Zadání zeměpisných souřadnic cíle, stránka 43 Převzetí cíle z mapy, stránka 47 Převzetí cíle z Oblíbených, stránka 49 Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů, stránka 51 Použít domovskou adresu, stránka Zadání cílové lokality

37 5.4.1 Zadání cílové adresy Rozšířený režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Adresa. Standardní režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Adresa. Navigace

38 Jak zadat cílovou lokalitu Otevře se maska ZADÁNÍ ADRESY. 2. Do pole Místo nebo PSČ zadejte cílovou lokalitu. Můžete zadat buď PSČ nebo název místa. O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce Zadejte do pole Ulice název ulice. 4. Znáte-li číslo domu vašeho cíle, zadejte jej do pole č. vpravo vedle ulice. Upozornění: Jsou-li pro zvolenou ulici uložena čísla domu, můžete klepnout na pole číslo domu. V seznamu se vám ukážou všechna čísla domů na ulici, z nichž můžete vybrat příslušné číslo. Nejsou-li čísla domů pro ulici dostupná, je pole deaktivováno a MioMap vás naviguje ke zvolené ulici. 5. Chcete-li jako cílovou lokalitu nadefinovat křižovatku (například pokud není dostupné číslo domu), zvolte v poli Příčná ulice příčnou ulici k výše zadané. Jak můžete zadaný cíl uložit, se dozvíte v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce Výběr důležitého místa Důležitá místa Důležitá místa, zkráceně nazývaná také POI (Point of interest) jsou součástí mapy a mohou na ní být zobrazena. K důležitým místům patří letiště a přístaviště trajektů, restaurace, hotely, čerpací stanice, veřejná zařízení a další. Důležitá místa můžete použít jako cíl navigace Zadání cílové lokality

39 Důležité místo v aktuálním okolí Upozornění: Důležitá místa v aktuálním okolí můžete vybrat jen tehdy, je-li váš GPS přístroj zapnutý a je dostatečný příjem signálu pro zjištění polohy. Rozšířený režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Důležité místo. Otevře se maska VÝBĚR DŮLEŽITÉHO MÍSTA: 1c Klepněte v masce VÝBĚR DŮLEŽITÉHO MÍSTA na tlačítko v okolí. Navigace

40 Standardní režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce Výběr cíle na tlačítko v okolí. Jak vybrat důležité místo v okolí Otevře se maska DŮLEŽITÉ MÍSTO V OKOLÍ: 2. Zadejte do pole Okolí okruh v kilometrech, ve kterém důležité místo hledáte. 3. V poli Kategorie vyberte hlavní kategorii (např. opravnu aut). Zobrazí se pouze dostupná důležitá místa v aktuálním okolí. 4. Klepněte na pole vedle a zvolte Podkategorii (např. Audi VW Seat Škoda). O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce 19. Upozornění: Pole Podkategorie můžete nechat prázdné. Zobrazí se vám všechna důležitá místa hlavní kategorie v okruhu, zadaném v poli Důležité místo Zadání cílové lokality

41 Důležité místo v určité lokalitě 5. Vyberte z pole Důležité místo cíl, ke kterému se má jet. Upozornění: Jakmile vyberete důležité místo, pod cílem se zobrazí telefonní číslo. Pokud se např. jedná o restauraci, můžete se informovat, zda je ještě volný stůl. Telefonní číslo se pouze zobrazí, pokud je v databázi. Uvedené telefonní číslo může být chybné, například pokud došlo k jeho změně. Upozornění: Pole Kategorie a Podkategorie nemusíte vyplňovat. Slouží pouze k vymezení seznamu důležitých míst v poli Důležité místo. Tento seznam se může, zejména ve větších městech, rychle rozrůst. Jak můžete zadaný cíl uložit, se dozvíte v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 53. Rozšířený režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Důležité místo. Navigace

42 Otevře se maska VÝBĚR DŮLEŽITÝCH MÍST: 1c Klepněte v masce VÝBĚR DŮLEŽITÉHO MÍSTA na tlačítko...v určité lokalitě. Standardní režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce volby Výběr cíle na tlačítko...v určité lokalitě Zadání cílové lokality

43 Jak vybrat důležité místo z určité lokality Otevře se maska DŮLEŽITÉ MÍSTO V URČITÉ LOKALITĚ: 2. Zadejte do pole Místo nebo PSČ lokalitu, ve které chcete vyhledat důležité místo. 3. Zvolte v poli Kategorie některou hlavní kategorii (např. Noční život). Zobrazí se pouze dostupná důležitá místa v zadané lokalitě. 4. Klepněte na vedlejší pole a zvolte Podkategorii (např. kino). 5. Zvolte z pole Důležité místo, ke kterému se má jet. Upozornění: Jakmile vyberete důležité místo, pod cílem se zobrazí telefonní číslo. Pokud se např. jedná o restauraci, můžete se informovat, zda je ještě volný stůl. Telefonní číslo se pouze zobrazí, pokud je v databázi. Uvedené telefonní číslo může být chybné, například pokud došlo k jeho změně. O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce 19. Upozornění: Pole Kategorie a Podkategorie nemusíte vyplňovat. Slouží pouze k vymezení seznamu důležitých míst v poli Důležité místo. Tento seznam se může, zejména ve větších městech, rychle rozrůst. Jak můžete zadaný cíl uložit, se dozvíte v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce 53. Navigace

44 Důležité místo celostátní důležitosti Tato funkce je pouze dostupná, pokud pracujete v Rozšířeném režimu. Jak můžete přepnout uživatelský režim, se dozvíte v kapitole "Změna uživatelského režimu" na stránce 24. Rozšířený režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Důležité místo. Otevře se maska VÝBĚR DŮLEŽITÉHO MÍSTA: 1c Klepněte v masce volby VÝBĚR CÍLE na tlačítko...v celé zemi Zadání cílové lokality

45 Jak vybrat důležité místo celostátního významu Otevře se maska DŮLEŽITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU: 2. V poli Kategorie zvolte druh důležitého místa (např. letiště). 3. V poli Důležité místo vyberte místo, ke kterému se má jet. Upozornění: Jakmile vyberete důležité místo, pod cílem se zobrazí telefonní číslo. Pokud se např. jedná o restauraci, můžete se informovat, zda je ještě volný stůl. Telefonní číslo se pouze zobrazí, pokud je v databázi. Uvedené telefonní číslo může být chybné, například pokud došlo k jeho změně. O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce 19. Upozornění: Pole Kategorie nemusíte vyplňovat. Slouží pouze k vymezení seznamu důležitých míst v poli Důležité místo. Podle toho, jakou mapu zrovna používáte, může být tento seznam ovšem velmi rozsáhlý. Jak můžete zadaný cíl uložit, se dozvíte v kapitole "Uložení cílové lokality" na stránce Zadání zeměpisných souřadnic cíle Tato funkce je pouze dostupná, pokud pracujete v Rozšířeném režimu. Jak můžete přepnout uživatelský režim, se dozvíte v kapitole "Změna uživatelského režimu" na stránce 24. Upozornění: Cíl, jehož souřadnice zadáváte, se možná nachází mimo silniční síť, zakreslenou na mapě. V tomto případě se cíl sice korektně zobrazí na mapě, navigace může ale vést pouze k nejbližšímu bodu na silnici, která je na mapě zakreslena. Přečtěte si k tomu další informace v kapitole "Navigace k cíli, jehož souřadnice byly zadány" na stránce 70. Navigace

46 Rozšířený režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 2. Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 3. Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Důležité místo. Otevře se maska VÝBĚR DŮLEŽITÉHO MÍSTA: 4. Klepněte v masce volby VÝBĚR CÍLE na tlačítko Zadat souřadnice Zadání cílové lokality

47 Jak zadat souřadnice cíle Otevře se maska SOUŘADNICE CÍLE: Desetinný tvar 5a Chcete-li zadat souřadnice ve stupních v desetinném tvaru, klepněte na tlačítko Zadat,. Otevře se maska ZADÁNÍ SOUŘADNIC V DESETINNÉM TVARU. 5b Zadejte data do příslušných polí. Světovou stranu můžete přepnout na tlačítku za příslušnými poli zadání. 5c Klepněte na tlačítko. Navigace

48 Zadání v minutách a vteřinách 5a Chcete-li zadat souřadnice ve stupních/minutách/vteřinách, klepněte na tlačítko Zadat _ ' ". Otevře se maska ZADÁNÍ SOUŘADNIC M/V. 5b Zadejte data do příslušných polí. Světovou stranu můžete přepnout na tlačítku za příslušnými poli zadání. 5c Klepněte na tlačítko. Otevře se opět maska SOUŘADNICE CÍLE: Vaše údaje se zobrazí pod poli zadání. Údaje se zobrazí ve stupních v desetinném tvaru Zadání cílové lokality

49 5.4.4 Převzetí cíle z mapy Pomocí této funkce můžete přímo na mapě zvolit cíl navigace. Vedle míst a ulic tak můžete rychle vybírat důležitá místa. Tato funkce je pouze dostupná, pokud pracujete v Rozšířeném režimu. Jak můžete přepnout uživatelský režim, se dozvíte v kapitole "Změna uživatelského režimu" na stránce 24. Rozšířený režim 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. Jak převzít cílové lokality z mapy 2. Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Vybrat z mapy. Zobrazí se mapa: 3. Klepněte dlouze na lokalitu (ulici nebo důležité místo), které chcete stanovit jako cíl. Navigace

50 Lokalita se označí oranžově tečkovaným kroužkem: Z databáze se načtou a zobrazí informace ke zvolené lokalitě. Pod informačním polem se nacházejí tlačítka, pomocí kterých se dá vyvolat několik funkcí, které jsou dostupné pro zvolený bod trasy. Upozornění: Pokud je vybraný cíl důležité místo, zobrazí se pod cílem telefonní číslo. Pokud se např. jedná o restauraci, můžete se informovat, zda je ještě volný stůl. Telefonní číslo se pouze zobrazí, pokud je v databázi. Uvedené telefonní číslo může být chybné, například pokud se změnilo. Máte tyto možnosti: Tato funkce je dostupná pouze při příjmu GPS. Klepněte na tlačítko Spustit navigaci pro použití zvolené lokality jako cíle navigace. Pozor: Pokud tuto funkci použijete během navigace, všechny dosud stanovené body trasy (etapy a cílová lokalita) se vymažou! Klepněte na tlačítko Uložit pro uložení vybraného bodu trasy. Bod trasy pak můžete kdykoliv vybrat ze seznamu Oblíbených Zadání cílové lokality

51 Klepněte na tlačítko Hledání v okolí pro hledání důležitého místa v blízkosti vybraného bodu trasy. Tato funkce je dostupná pouze v Rozšířeném režimu. Klepněte na tlačítko Přidat pro přidání bodu k trase (jako cílová lokalita). Bod trasy se pak na mapě vyznačí vlaječkou a zároveň se v masce PLÁNOVÁNÍ TRASY zapíše do seznamu bodů trasy. Použijete-li tuto funkci během navigace, trasa se znovu vypočítá a poté se pokračuje v navigaci. Tato funkce je dostupná pouze během navigace v Rozšířeném režimu. Klepněte na tlačítko Průjezdní bod pro přidání vybraného bodu k trase (jako další etapa, ke které se má jet). Trasa se znovu vypočítá a poté se pokračuje v navigaci Převzetí cíle z Oblíbených Oblíbené Rozšířený režim V Oblíbených se nacházejí všechny cíle, které jste uložili pomocí tlačítka Uložit. V této masce můžete: převzít cílové lokality pro navigaci přejmenovat cíle navigace a smazat uložené cíle. 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce Výběr cíle na tlačítko Oblíbené. Navigace

52 Standardní režim Převzetí cílové lokality 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Oblíbené. Otevře se maska OBLÍBENÉ. 2. Označte požadovaný cíl. Upozornění: Hvězdička za jménem označuje, že je u tohoto jména uložena hlasová nahrávka. O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce Klepněte na tlačítko. Otevře se maska ZADÁNÍ ADRESY. Adresa zvoleného cíle se zanese do příslušných políček. Jak můžete uložený cíl smazat nebo přejmenovat, se dozvíte v kapitole "Správa cílových lokalit" na stránce Zadání cílové lokality

53 5.4.6 Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů Poslední cíle Rozšířený režim Cíle, ke kterým jste jeli naposledy, se automaticky ukládají do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. V této masce můžete: převzít cíl pro navigaci, uložit cíl navigace do OBLÍBENÝCH a smazat záznamy v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Navigace. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 1a Není-li v poli Země ještě zadaná země, ve které se nachází váš cíl, klepněte na toto pole a vyberte správnou zemi. Upozornění: Můžete vybrat pouze země, z nichž je alespoň část zobrazena na vaší momentálně načtené mapě. 1b Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Poslední cíle. Standardní režim Převzetí cílové lokality 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Poslední cíle. Otevře se maska POSLEDNÍ CÍLE. 2. Označte požadovaný cíl. Navigace

54 O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce Klepněte na tlačítko OK. Cílová lokalita se převezme a adresa se zanese do příslušných políček Použít domovskou adresu Přehled Jak se nechat navigovat domů Pokud jste uložili domovskou adresu, můžete se z každého místa nechat rychle navést domů. Jak můžete uložit domovskou adresu, se dozvíte v kapitole "Domovská adresa" na stránce Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Domů. Provede se výpočet trasy a spustí se navigace. Pro výpočet trasy se jako druh trasy automaticky zvolí nastavení, které jste zadali v masce nastavení Možnosti trasy. Přečtěte si k tomu další informace v odstavci "Výběr oblasti konfigurace" na stránce Správa cílových lokalit Přehled Jednotlivé cíle jsou uloženy ve dvou seznamech: v OBLÍBENÝCH v seznamu POSLEDNÍ CÍLE Každý cíl, který uvádíte, a cíle ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE můžete uložit v OBLÍBENÝCH. To má smysl zejména tehdy, pokud k tomuto cíli jezdíte častěji. Cílové lokality z OBLÍBENÝCH můžete přejmenovat. Z obou seznamů můžete jednotlivé cílové lokality opět vymazat Správa cílových lokalit

55 5.5.1 Uložení cílové lokality Přehled Zadali jste cíl, jak je popsáno v kapitole "Zadání cílové lokality" na stránce 34 - NEBO Otevřeli jste seznam POSLEDNÍ CÍLE, jak je popsáno v kapitole "Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů" na stránce Klepněte na tlačítko Uložit. Pokud jste otevřeli seznam POSLEDNÍ CÍLE, klepněte na tlačítko Zpracovat. Otevře se maska OZNAČENÍ CÍLE. 2. Zadejte nové jméno pro cílovou lokalitu. O práci se softwarovou klávesnicí vás informuje kapitola "Softwarová klávesnice" na stránce Klepněte na tlačítko. Cíl je uložený mezi OBLÍBENÝMI. Navigace

56 5.5.2 Přejmenování cílové lokality Přejmenování cílové lokality 1. Klepněte v masce VÝBĚR CÍLE na tlačítko Oblíbené. Otevře se maska OBLÍBENÉ. 2. Označte cíl, který chcete přejmenovat. O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce Klepněte na tlačítko Přejmenovat. Otevře se maska OZNAČENÍ CÍLE. 4. Zadejte nové jméno pro cílovou lokalitu. O práci se softwarovou klávesnicí vás informuje kapitola "Softwarová klávesnice" na stránce Klepněte na tlačítko. Cíl je přejmenovaný Správa cílových lokalit

57 5.5.3 Smazání cílové lokality Předpoklad Otevřeli jste OBLÍBENÉ, jak je popsáno v kapitole "Převzetí cíle z Oblíbených" na stránce 49 - NEBO Otevřeli jste seznam POSLEDNÍ CÍLE, jak je popsáno v kapitole "Převzetí jednoho z posledních zadaných cílů" na stránce Označte cíl, který chcete ze seznamu smazat. O práci se seznamy vás informuje kapitola "Seznamy" na stránce Klepněte na tlačítko Vymazat. Objeví se maska POTVRDIT. 3. Klepněte na tlačítko pro smazání cíle. Cílová lokalita se vymaže ze seznamu. 5.6 Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Tato funkce je pouze dostupná, pokud pracujete v Rozšířeném režimu. Jak můžete přepnout uživatelský režim, se dozvíte v kapitole "Změna uživatelského režimu" na stránce 24. Plánování trasy Plánování trasy můžete provést i bez GPS přístroje, například v pohodlí domova. Vygenerované trasy můžete uložit pro opakované použití a naplánovat tak libovolný počet tras, například pro vaši dovolenou. Navigace

58 5.6.1 Zadání cílových lokalit Jak naplánovat trasu 1. Klepněte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlačítko Zadat více cílů. Otevře se maska PLÁNOVÁNÍ TRASY: 2. Klepněte na tlačítko Přidat bod trasy pro vložení prvního cíle trasy. Otevře se maska VÝBĚR CÍLE. 3. Zadejte cílovou lokalitu. Bližší informace naleznete v kapitole "Zadání cílové lokality" na stránce Klepněte na tlačítko Přidat Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)

59 Znovu se objeví maska PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadaný cíl je v seznamu jako bod trasy číslo Opakujte kroky 2 až 4 pro všechny další cíle, které se mají přidat k trase Úprava, uložení a správa trasy Přehled Můžete naplánovat libovolný počet tras, například pro vaši dovolenou. Můžete je uložit a později použít k navigaci. Do tras můžete kdykoliv vložit další body trasy, měnit pořadí bodů trasy nebo si nechat trasu zobrazit na mapě. K tomu jsou v masce PLÁNOVÁNÍ TRASY k dispozici tato tlačítka: Navigace

60 Vyznačení Nahoru Dolů Klepněte na toto tlačítko pro vyznačení bodu trasy, který je přímo nad právě označeným. Klepněte znovu na toto tlačítko pro vyznačení bodu trasy, který je uveden dále výše. Klepněte na toto tlačítko pro vyznačení bodu trasy, který je přímo pod právě označeným. Klepněte znovu na toto tlačítko pro vyznačení bodu trasy, který je uveden dále níže. Změna pořadí Bod trasy nahoru Klepněte na toto tlačítko, pokud se má k tomuto bodu trasy jet dříve (Příklad:z bodu trasy 2 bude bod trasy 1). Bod trasy dolů Klepněte na toto tlačítko, pokud se má k tomuto bodu trasy jet později (Příklad: z bodu trasy 1 bude bod trasy 2). Vymazání, přidání bodu trasy Vymazání bodu trasy Přidání bodu trasy Klepněte na toto tlačítko pro vymazání vyznačeného bodu trasy. Toto tlačítko je deaktivováno, pokud není žádný bod trasy vyznačen. Klepněte na toto tlačítko pro přidání nového bodu trasy. Nový bod trasy se vloží před vyznačený bod trasy. Pomocí tlačítka Bod trasy nahoru a Bod trasy dolů jej můžete přesunout na požadované místo Zadání několika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5 Uživatelská příručka MobileNavigator 5 Stav: duben 2005 Tiráž NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 za minutu, v závislosti na zemi, z ktere se vola. Náklady

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5 Uživatelská příručka MobileNavigator 5 Stav: duben 2005 Tiráž NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 za minutu, v závislosti na zemi, z ktere se vola. Náklady

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Uživatelská příručka AVIC-S1

Uživatelská příručka AVIC-S1 Uživatelská příručka AVIC-S1 Stav: květen 2006 Tiráž V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného svolení PIONEER Corporation se žádná část

Více

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Navigační software pro systém PNA Čeština 1.0 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tuto příručku,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 13xx 23xx Čeština Duben 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Uživatelská příručka. Modul digitální televize pro NAVIGON 8410. Čeština

Uživatelská příručka. Modul digitální televize pro NAVIGON 8410. Čeština Uživatelská příručka Modul digitální televize pro NAVIGON 8410 Čeština Srpen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

Návod k obsluze MioMap v3.3

Návod k obsluze MioMap v3.3 Návod k obsluze MioMap v3.3 Navigační software pro MioMap v3.3 Čeština Duben 2007 (v1.00) Poznámka k autorským právům Produkt a informace obsažené v této příručce se mohou kdykoli změnit bez předchozího

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110 Čeština Únor 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110 Čeština Červen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Čeština

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Čeština Uživatelská příručka SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Čeština Říjen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština Uživatelská příručka MN7 PDA Čeština Září 2008 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 72xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Primo Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE Čeština Duben 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 12xx 22xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM Rev. 024 Potřebujete pomoc? Máte otázky? Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom,

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 14xx 24xx Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7310 Čeština Březen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 33xx 43xx max Čeština Leden 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 81xx Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium Uživatelská příručka Čeština Srpen 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R Čeština Březen 2011, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INA-W910R. Začněte používat systém Alpine

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

CCI.GPS. Nastavení GPS a geometrie traktoru. Návod k obsluze. Reference: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. Nastavení GPS a geometrie traktoru. Návod k obsluze. Reference: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS Nastavení GPS a geometrie traktoru Návod k obsluze Reference: CCI.GPS v1.0 Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Číslo verze: v1.01 Úvod

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Kontrolka dobíjení B Dotyková obrazovka C Vypínač D Reproduktor E Konektor externí antény F USB

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více