BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012

2 Každoročně koncem dubna se začínají zelenat bukoví a duboví velikáni v našich lesích. Tohoto abnormálně prohnutého obra byste našli nedaleko skály Vrtalky na Osvětimansku. (foto Bořek Žižlavský)

3 První fialka První fialenka zavoněla, jaru dokořán vrata otevřela. Vůně fialek zavoní brzy všude. V zahradách, na mezích, ve Hložku, všude té vůně a krásy bude trošku. Na mezi když se posadíš, kotouče fialek objevíš. Vedle plno sedmikrásek, nad nimi se ozývá hlásek. Ptáček se posadil na větvičku a zpívá svou jarní písničku. I včeliček plno poletuje a z přicházejícího jara se raduje. Vítej jaro, vítej, volají všecí, děti, babičky i staří dědci. Kuličky z pytlíku ven, vítejme takto první jarní den. Ludmila Dudešková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 22/2012 ze dne Žádosti o finanční dar městyse: - Včelařský kroužek mládeže Chřibští včelaříci, Buchlovice, ze dne TJ Buchlovice, ze dne Divadelní společnost J. K. Tyla Buchlovice, ze dne Dechová hudba Buchlovjané, ze dne Děcka z Buchlovic, o. s., ze dne Spolek podporovatelů historie Buchlovic, ze dne Folklorní studio Buchlovice, ze dne Buchlovjánek, o. s., Buchlovice, ze dne Zálesák, svaz pro pobyt v přírodě, stř. Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala uvedené žádosti o finanční dar a zařadila je mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse a v zastupitelstvu městyse v rámci schvalování rozpočtu městyse na rok Žádost o povolení tomboly a o osvobození poplatků na Školním plesu, pořádaném , žadatel Sdružení rodičů, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila s žádostí o povolení tomboly a o osvobození poplatků na Školním plesu, pořádaném , žadatel Sdružení rodičů, Buchlovice a konstatovala, že žádost přišla v době (došlo , schůze rady městyse ), kdy už nebylo možné se jí zabývat vzhledem k termínům současné platné legislativy ohledně povolování tombol. Žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro dceru Michalu Vaňkovou z důvodu dlouhodobého studia v zahraničí, žadatelka Vítězslava Vaňková (matka), Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro dceru Michalu Vaňkovou z důvodu dlouhodobého studia v zahraničí, žadatelka Vítězslava Vaňková (matka), Buchlovice. Snížený roční poplatek bude tedy činit 250 Kč. Žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého zaměstnání v zahraničí - SRN, žadatel Josef Skládal, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého zaměstnání v zahraničí - SRN, žadatel Josef Skládal, Buchlovice. Snížený roční poplatek bude tedy činit 250 Kč. Žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku při pořádání akcí (OZV 1/2009) , od hod. Kosecké písně v zámecké zahradě, a žádost o bezplatný pronájem sálu v restauraci U Páva dne na akci Zpívání o víně, žadatel Folklorní studio Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku při pořádání akcí (OZV 1/2009) , od hod. Kosecké písně v zámecké zahradě, a žádost o bezplatný pronájem sálu v restauraci U Páva dne na akci Zpívání o víně, žadatel Folklorní studio Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 2

5 Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken, dveří a materiál na zateplení ve výši Kč, žadatelka Jaroslava Valentová, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken, dveří a materiál na zateplení ve výši Kč, žadatelka Jaroslava Valentová, Buchlovice a doporučila ji zastupitelstvu městyse ke schválení. Žádost o pronájem nebytových prostor na tržnici za účelem prodeje regionálních produktů a dárkových předmětů od , žadatel SAPAG s.r.o., Světlana Dvořanová, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a schválila žádost o pronájem nebytových prostor na tržnici za účelem prodeje regionálních produktů a dárkových předmětů od , žadatel SAPAG s.r.o., Světlana Dvořanová, Buchlovice na období od do s tím, že o prodloužení nájmu na další rok může žadatelka opět do konce roku 2012 požádat. Projednání smlouvy o dílo (předmětem smlouvy je vyhotovení žádosti k získání finančních prostředků k dotačnímu programu Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ) mezi ing. Luď kem Sýkorou, Kudlovice a Úřadem městyse Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a schválila ustanovení smlouvy o dílo (předmětem smlouvy je vyhotovení žádosti k získání finančních prostředků k dotačnímu programu Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ) mezi ing. Luďkem Sýkorou, Kudlovice a Úřadem městyse Buchlovice. Žádost o odkoupení části pozemku pod stavbou garáže p.č. 781 (nová oddělená p.č. 781/2, 48 m 2 ) ve vlastnictví městyse Buchlovice, žadatelé Markéta a Kamil Luční, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o odkoupení části pozemku pod stavbou garáže p.č. 781 (nová oddělená p.č. 781/2, 48 m 2 ) ve vlastnictví městyse Buchlovice, žadatelé Markéta a Kamil Luční, Buchlovice a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit jeho prodej s tím, že veškeré náklady na vyřízení uhradí žadatelé. Projednání bezúplatného převodu pozemku p.č. 503/1 (20 m 2 ) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na městys Buchlovice, který se nachází pod hangárem býv. zemědělského družstva, nyní ve vlastnictví městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala bezúplatný převod pozemku p.č. 503/1 (20 m 2 ) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na městys Buchlovice, který se nachází pod hangárem býv. zemědělského družstva, nyní ve vlastnictví městyse Buchlovice. Schválení podání žádosti na Státní fond životního prostředí ČR na stavbu Zlepšení tepelně technických vlastností objektu zdravotního střediska a Úřadu městyse Buchlovice z Prioritní osy 3 udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadového tepla u nepodnikatelské sféry Rada městyse Buchlovice schválila podání žádosti na Státní fond životního prostředí ČR na stavbu Zlepšení tepelně technických vlastností objektu zdravotního střediska a Úřadu městyse Buchlovice z Prioritní osy 3 udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadového tepla u nepodnikatelské sféry. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 3

6 Rada městyse Buchlovice č. 23/2012 ze dne Žádosti o finanční dar městyse: - HB collegium, občanské sdružení, Buchlovice, ze dne Klub českých turistů Tupesy, ze dne Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice, ze dne Folklórní agentura Buchlov, ze dne Myslivecké sdružení Buchlov, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar, žadatel Římskokatolická farnost Buchlovice a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse a v zastupitelstvu městyse v rámci schvalování rozpočtu městyse na rok Žádost o pronájem pozemků p.č. 3359/4, 3363/1 a 3363/2 (plocha u sochy sv. Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem Buchlovem) za účelem zkulturnění a udržování této plochy k vytvoření důstojného prostředí nástupiště k objektu národní kulturní památky hradu Buchlova, žadatel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o pronájem pozemků p.č. 3359/4, 3363/1 a 3363/2 (plocha u sochy sv. Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem Buchlovem) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to za účelem zkulturnění a udržování této plochy k vytvoření důstojného prostředí nástupiště k objektu národní kulturní památky hradu Buchlova, žadatel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž. Pod Holým kopcem, v místech, kde ještě před pětadvaceti lety stávaly sochy sv. Cyrila a Metoděje, vyrostl nákladem Lesů ČR zastřešený altán k odpočinku. Z tohoto místa býval vždy krásný pohled k hradu Buchlovu, který vyřezávkami stromů udržovali pracovníci velkostatku a později i státních lesů. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 4

7 Při pohledu na poničené a zaneřáděné dětské hřiště na ulici Řadová (stav k ) člověka napadá otázka, kdo všechno vlastně takové místo navštěvuje. Jak je zřejmé, že vedle spořádaných dětí s maminkami i mladiství vandalové, na jejichž výchovu zjevně nemají rodiče čas a nebo jim už stačili potomci přerůst přes hlavu. Za starých a mnohdy i dobrých časů stačilo jednoduché flágnutí přes papulu a příště si to dotyčný rozmyslel. A co dnes? Když dotyčnou mládež, jejíž totožnost je známá, někdo z dospělých napomene, dočká se od ní přihlouplé a sprosté odpovědi. Kam jsme se to dostali, odpovězte si sami -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 5

8 Masopustní čas v MŠ aneb pořád se něco děje Úvodem několik slov o tom co je to vlastně masopust neboli fašank. Masopust je složenina dvou slov - maso a pust, které vyjadřovaly období střídmosti v zábavách i ve stravování. Původ této nejdelší veselice sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího zimního období předjařím, nadějí na příští úrodu a plodnost, zdraví a hojnost. Veselí, tanec, zpěv, jídlo a pití se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti to vše odpradávna provází masopust. Tolik k historii této tradice, a protože je rádi dodržujeme, tak i letos v naší škole proběhlo v třetím únorovém týdnu masopustní veselí. Děti se během celého týdne seznamovaly s těmito zvyky pomocí obrázkových knih, her a výrobou různých karnevalových ozdob a masek. Učily se básničky a písničky s masopustní tématikou. Ve středu se strhlo pravé masopustní rejdění. Celá školka se hemžila princeznami, beruškami, vílami, spidermany, kovboji a různými zvířátky. I paní učitelky se přestrojily jako břišní tanečnice. Děti si zahrály karnevalové hry a pro mlsné jazýčky byl připraven popcorn. V jídelně pak propuklo pravé veselí a děti si užívaly legrace, tance a hlavně přestrojení. Všechny děti představily svoje masky. Veselí bylo veselé! Ale pozor začíná masopust, tedy masa-půst! Na oběd paní kuchařky usmažily koblížky. Malí prodavači Mateřská škola se zapojila do akce pořádané městysem Buchlovice Mohu nechat o 11 deka víc?, která se konala v muzeu Podhradí. Vize byla jasná - vytvořit obchůdek, kde by děti mohly prodávat zboží, které by se dalo vážit. A začaly velké přípravy: větší děti pomáhaly se sušením ovoce a paní učitelky balily přinesené zboží. Také rodiče se velmi aktivně zapojili do akce a přinášeli sušené bylinky, ovoce, marmelády, oříšky, napekli perníky, tyčinky a spoustu dalších věcí, kterými krásně zaplnili obchůdky. Děti z druhé a třetí třídy si nacvičily role prodavačů, i když tolik zákazníků asi nečekaly. Děti ze třetí třídy také předvedly pásmo básniček a písniček Já su malá prodavačka. Paní učitelky si vyzkoušely povolání z jiného soudku a pomáhaly dětem s prodejem zboží. Suma sumárum díky této akci mohou být zakoupeny další pomůcky do naší školy - kuchyňka a relaxační matrace. Velké poděkování patří rodičům, jejichž spolupráce je velkým přínosem pro naši školu. Pohádka se povídá Únor je také časem pohádek. Děti pohádky baví a rády je dramatizují. Ty nejmenší děti hrály pohádky s maňásky a ty větší se převlekly za rytíře a princezny a vyzkoušely si, jak vypadá třeba rytířský turnaj, a za velkou odvahu dostaly od princezny vlastnoručně vyrobenou voňavou růži. Četba pohádek: Zlatovláska, Popelka, Kráska a netvor atd. provázela děti celým týdnem. Děti si mohly vyrobit rytířskou helmici, voňavou růži nebo prostírání na královskou hostinu anebo postavit hrad s cimbuřím a padacím mostem a využít tak odpadové materiály. Děti si prostě hrály, vždyť přece učení je hra! BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 6

9 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 7

10 Tradiční školní ples Únorový předvalentinský víkend patřil v naší škole jako již tradičně školnímu plesu. Hudební produkci zajistila kapela LORD a naše domácí cimbálová muzika Rubáš, která musela stíhat košt vín i ples najednou. Vše se ale podařilo zvládnout. Školní prostory se opět naplnily až na nejvyšší únosnou mez a úderem dvacáté hodiny byl ples slavnostně zahájen. Sérii drobných vystoupení tanečních skupin našich žáků završilo předtančení deváťáků, při kterém se v mnoha rodičovských očích zaleskly slzy pýchy a dojetí. A pak už začala samotná zábava. Bohatá tombola pak uspokojila ty, kteří si chtěli odnést nějaký ten dar, a ve dvou bufetech se zas hromadili ti, kteří dávali přednost všelijakým pochutinám. O půlnoční překvapení se postarala ve své derniéře antifolklorní skupina BABY z Buchlovic. Za svou odvahu a taneční kreace byli její členové odměněni velkým potleskem. Sdružení rodičů děkuje všem svým členům a také učitelům ZŠ, kteří se na přípravě plesu podíleli, a také všem příznivcům, kteří přispěli svými dárky do tomboly. Výtěžek z plesu bude letos opět věnován naší základní škole. O jeho využití Vás budeme informovat později. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 9

12 Kulturní kalendář duben Velikonoční 7. turnaj Hřiště petanque Červené pondělí Muzeum Podhradí Buchlovice ročník pochodu Clay-Eva Dětské koloběžkování 18. a Burza dětského oblečení Ex libris s erot. tématikou Pietní akce k 67. výročí osvobození Buchlovic PK Stříbrné kule, Alena Horáková, www. stribrnekule.ic.cz Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel Trnovec u Hostišové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu, Bystřice pod Jan Štokman, tel ; Hostýnem Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Náměstí Buchlovice DS BAMBINO, Martina Strýčková, tel , DS BAMBINO, Martina Strýčková, tel , Muzeum Podhradí Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice Buchlovice, tel Pomník padlých Buchlovice Městys Buchlovice, tel ; ZO Českého svazu bojovníků za svobodu, Jan Štokman, tel ; Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel duben Velikonoční dílny MŠ Buchlovice MŠ Buchlovice, tel , BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

13 Buchlovský slavíček popáté V neděli v odpoledních hodinách proběhla již pátá soutěžní přehlídka dětských zpěváčků. Divákům zazpívalo 19 dětí od 4 do 12 let. Celým pořadem provázel slovem Jaroslav Crla, dětem hrála cimbálová muzika Rubáš Víti Preclíka. Cenu poroty získala a absolutní vítězkou se stala Pavlína Šedová. Cenu muziky obdržel Martin Šilhavík. V 1. kategorii mateřská školka 1. místo Anna Kropáčová 2. místo Barbora Hrušková 3. místo Jan Večeřa V 2. kategorii třída 1. Kateřina Jurnyklová 2. Václav Raštica 3. Anna Rašticová V 3. kategorii třída 1. Magdalena Krchňavá 2. Barbora Tymrová 3. Eliška Hrušková Odborná porota ve složení Anna Maděričová, Kateřina Říhová, Lenka Slivková, Michaela Kiliánová a Radim Snopek neměla lehkou úlohu. Všem dětem blahopřejeme, především za odvahu. Není jednoduché stát a zpívat před diváky a odbornou porotou. Děkujeme personálu hotelu Buchlovice za útulné prostředí, firmě Keramika Kampanela za slavíčky a hrnečky pro děti, městečku Buchlovice za dary pro vítěze, Dobrému dni s Kurýrem za propagaci a dárky. Za Buchlovjánek a Děcka z Buchlovic Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

14 Vernisáž výstavy Můžu nechat o 15 deka víc? BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

15 pátek 17. února 2012 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

16 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

17 Cvičení s dětmi Každé úterý od 16 hodin probíhá na Čsl. kulturním centru (staré škole) cvičení pro děti a rodiče, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Děti už od 1 roku se zde seznamují s pohybem na velkých i malých míčích a hrají si s pomocí kruhů, obručí, schůdků a dalších cvičebních pomůcek. Kdo má chuť se k nám přidat, rádi ho mezi sebou přivítáme. Zároveň vás chceme pozvat na dubnové akce. V sobotu 14. dubna odpoledne proběhne na náměstí koloběžkování pro děti. Doporučujeme přivézt s sebou vlastní koloběžku nebo odrážedlo, aby se vám dobře soutěžilo. 18. a 19. dubna (středa, čtvrtek) vás zveme do Čsl. kulturního centra na bazar dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb pro nadcházející jarní a letní sezónu. Přineste své věci k prodeji a zároveň si můžete vybrat něco, co vám padne do oka. Na setkání s vámi se těší dětské studio BAMBINO BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

18 Přestože minulý měsíc nabízel už spíše teplejší počasí s teplotami poměrně vysokými nad nulou, zájemci si mohli klidně ještě zalyžovat na nedaleké Stupavě, na tamním lyžařském svahu s technickým sněhem. A jak sami vidíte, ani po polovině března tam nebylo prázdno. (foto -bž-) Krok za krokem s uživateli Centra denních služeb pro seniory v Boršicích Chtěli byste, aby Vaši rodinní příslušníci od 60 let, neseděli jenom doma, ale trávili svůj volný čas smysluplně? Tak jsme tu pro Vás. Centrum denních služeb pro seniory nabízí uživatelům řadu výchovně-vzdělávacích, aktivizačních programů (např. práce na kronice, procvičování jemné a hrubé motoriky, trénink paměti a jiné), které nám podporují soběstačnost, samostatnost uživatelů. Výběr těchto aktivit je dobrovolný, zaleží na uživateli, jaké činnosti, aktivity, cvičení si zvolí. A dále Vám nabízíme sociálně terapeutické činnosti, které nám zajišťují kontakt se společenským prostředím, pomáhají nám udržovat ale i navazovat sociální vztahy ve společnosti a podporovat zájmy uživatelů. Jeden z výletů, který uživatelé absolvovali, bychom Vám chtěli více přiblížit. Ve vánočním čase uživatelé Centra denních služeb pro seniory v Boršicích navštívili Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Mohli zde zhlédnout výstavu betlému z různých materiálů. Betlémy nám připomínají, že lidé by neměli být na sebe hodní, vstřícní jen o Vánocích, ale po celý rok. Senioři Centra denních služeb chtěli udělat radost maminkám nedonošených miminek ve Zlínské nemocnici Tomáše Bati a vytvořili jim krásné papírové růže, které potěšili maminky v jejich situaci a v péči o své děti. Na závěr bych chtěla konstatovat, že výlet i psychická pomoc maminkám udělali seniorům radost, získali pocit užitečnosti a posílili své sebevědomí. Více informací na: nebo na u: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

19 Divadelní představení Antonín Huvar Host na Malé scéně Slováckého divadla Začátkem května proběhne na Malé scéně Slováckého divadla neobvyklý projekt. Ve spolupráci s brněnským Buranteatrem a uherskohradišťským občanským sdružením Memoria chceme obrátit pozornost k místní věznici. Inscenací Antonín Huvar režiséra Michala Zetela a herce a scenáristy Lukáše Riegera se částečně vrátíme do temných časů stalinismu, kdy se vězení v Uherském Hradišti stalo místem utrpení. Brněnský soubor Buranteatr vytvořil živou činoherní inscenaci, jejímž smyslem není moralizovat či vést zpozdilý politický boj s minulým režimem, nýbrž prostřednictvím silného emocionálního prožitku se pokusit zprostředkovat osud Mons. ThDr. Antonína Huvara ( ), dá se říci hrdiny naší doby, katolického kněze, člena Orla a skautského činovníka, jenž byl pro své náboženské přesvědčení a práci s mládeží ve skautu deset let vězněn, mimo jiné i v místní věznici. Chceme připomenout tento životní osud skromného a slušného člověka, který i v nejhorších okamžicích svého života neztrácel víru v pozitivní hodnoty a snažil se posílit své blízké spoluvězně, přičemž vycházíme z přesvědčení, že i v dnešní době je třeba tyto hodnoty, víru ve slušnost a dobrotu lidí připomínat. Projekt nese huvarovské motto Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně. Cílovým publikem jsou naši středoškoláci, ale jedno večerní představení bude také otevřeno pro veřejnost. Součástí projektu, podpořeného městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem, bude rovněž přednáška dramaturga Slováckého divadla dr. Libora Vodičky, odborného asistenta brněnské teatrologie, o činoherním divadle a kulturní politice v Československu po roce března 2012, Libor Vodička oficiální webová prezentace inscenace: Občanské sdružení Memoria Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti Cílem Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti je podnícení diskuse a hledání cesty ke smysluplnému využití uherskohradišťské věznice tak, aby byla zachována pieta místa a prostor využit způsobem odpovídajícím tomu, co se zde ve dvacátém století dělo. Občanské sdružení Memoria vzniklo koncem roku 2009 z potřeby podpořit řešení dlouhodobě neúnosné situace objektu bývalé věznice stojící v centru města Uherského Hradiště. Považujeme ji za významnou památku připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století a jediný takto zachovaný objekt svého druhu. Jedinou připomínkou toho, co se za zdmi věznice dělo, je v současnosti skromný pomník se jmény devětadvaceti popravených a umučených. A zdi, které jsou přímými svědky událostí, na které bychom neměli zapomenout, dodnes chátrají a zůstávají jediným doposud neopraveným veřejným objektem v centru města. webové stránky sdružení: pro více informací kontaktujte Annu Stránskou: tel.: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

20 Ke stému výročí narození Josefa Kučíka V měsíci březnu uplynulo sto let od narození buchlovického rodáka Josefa Kučíka, o němž jsme již před dvěmi lety psali v souvislosti s umístěním jeho sgrafita Cyrila a Metoděje do kostela sv. Martina v Buchlovicích. Josef Kučík se narodil 24. března V Brně studoval malířství a obzvláště si zalíbil grafické výtvarné umění, hlavně sgrafito. Zároveň se zabýval režií dobrovolného divadla v Kuřimi u Brna, které za jeho vedení vyhrálo ceny v regionálních soutěžích. Nejenom režíroval, ale také psal divadelní hry. Bohužel 2. světová válka a okupace Československa zabrzdila jeho činnost ve výtvarném i divadelním světě a po převratu v únoru 1948, jako předseda kuřimské Orelské jednoty, začal být šikanován pro svůj protikomunistický postoj. V 1949 se rozhodl opustit milovanou vlast. Detail Kučíkovy výzdoby kostela v New Norcii Po několika měsících v německých táborech pro uprchlíky odjel s manželkou Boženou do západní Austrálie a po krátké době se rozhodl založit spolek pro Československé krajany, který pojmenoval Sdružení lidí dobře vůle v západní Austrálii. Jeho hlavními zájmy bylo udržet styk, řeč a kulturu mezi Čechy a Slováky v cizině. V archívu Josefa Kučíka zbylo jen pár poznámek z první schůze československého sdružení v roce Z oběžníků datovaných 1955, 1956 a 1969 je jasné, že pro zakladatele bylo vždy důležité, aby schůze měly tradiční kulturní program. Kučík pevně věřil, že uchování jazyka bude vždy klíčovým spojením pro krajany a jejich děti s rodnou vlastí. I proto v padesátých letech založil školu pro děti Československých přistěhovalců, kde se vedle rozvíjení mateřské řeči snažil učit děti o historii a kultuře Československa. V 1969, když se Kučík rozhodl pro zdravotní problémy odstoupit z funkce předsedy sdružení, bylo zvoleno nové vedení. Hned po té se změnil název spolku na neutrální Sdružení Čechoslováků v západní Austrálii. Kulturní náplň, jak můžeme snadno zjistit z oběžníků, se stáhla do pozadí a spolek se zajímal většinou o uspořádání zábav a plesů. I přes Kučíkovy snahy velká převaha tehdejších Čechů a Slováků netrvala na tom, aby jejich děti uměly česky či slovensky, ale spíše aby se co nejrychleji asimilovaly s australskou kulturou. Totiž Češi a Slováci se už necítili jako exulanti, ale spíše jako emigranti. Nicméně v sedmdesátých letech 20. století se Josef Kučík dále snažil podpořit styk mezi Čechoslováky a jejich rodnou vlastí a navazoval na zvyky a vysokou kulturu. Můžeme to shrnout do dvou aktivit: pravidelné mše svaté o významných svátcích a ustanovení Československého divadla, které ročně předvedlo poměrně velkolepá představení. Mše pro Československé vlastence se sloužily v kapli sv. Cyrila a Metoděje od 31. března BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

21 1974 záhy po dostavění Kučíkova rodineho domu v Darlingtonu. Kaple nebyla veliká, ale byla vyzdobena oltářem, sgrafitem na stěnách, harmoniem a mozaikovým obrazem věrozvěstů. Tito byli Kučíkovi obzvláště blízcí, protože Buchlovice byly nedaleko od Velehradu, spojeným s cyrilo-metodějskou tradicí. V kapli se slavily hlavně velké národní svátky, ale také předvánoční anebo velikonoční mše. Mimo pátera Hrdiny sloužili mši kněží z katolického semináře v Guildfordu, Ukrajinci, polští kněží i mniši, včetně tehdejšího opata z benediktinského kláštera v New Norcii. Vzpomínám si, že to byla vždy příjemná setkání a po mši se pěkně povídalo na trávníku před kapličkou. Nechyběl čaj, závin, buchty či dorty, které napekla Božena Kučíková. Poslední kapitola spojená s kapličkou v Darlingtonu byla uzavřena v roce 2010, když mozaika sv. Cyrila a Metoděje byla přestěhována do Buchlovic, během mše svaté slavnostně umístěna a posvěcena v krásném farním kostele sv. Martina, který Kučík jako mladý chlapec dobře znal a měl rád. Dne 18. listopadu 1984 se konalo první vystoupení českého divadla v západní Austrálii. Josef Kučík pro ně napsal anebo upravil osm krátkých her, které i režíroval. Divadelní představení se podařilo i když herců nebylo. Dokázali pobavit společnost. Kučík cestoval na večerní divadelní zkoušky z Darlingtonu do města autobusem (bylo mu 72 let, když založil divadlo, a zdraví ubývalo). Mimo kulturní činnost působil Josef Kučík i jako umělec. Jeho nejzajímavější sgrafitové práce jsou k vidění v kostele benediktinského kláštera v New Norcii. Na stěnách chrámové lodi je zobrazena monumentální křížová cesta. Jeho strohý, lineární, silně grafický styl se hodil na sgrafito a i dnes jeho nástěnné malby působí velmi dramaticky a moderně. Jiné práce je možné zhlédnout v kostele sv. Joachima ve Victoria Park a Our Lady of Grace v North Beach. Bohužel velmi působivé a monumentální Ukřižování v katolickém kostele v Greenmount bylo zničeno. Mimo sgrafita Kučík pracoval i s mozaikou (v New Norcii a dnes v Buchlovicích) a s olejem. Josef Kučík jako režisér divadla Zanechal také velký soubor maleb historických kostelů v západní Austrálii, na kterých pracoval asi dvacet let. O Kučíkově umělecké práci proběhly přednášky v Austrálii na odborných konferencích a byly vydány články v místních i českých časopisech. Ke stoletému výročí narození Kučíka jsou připraveny k tisku další články o jeho umělecké a kulturní činnosti v západní Austrálii. O jeho práci byly také publikovány články v místních novinách. Nakonec je nutné dodat, že Josef Kučík zemřel 3. května (Text krácen.) Iva Rosariová, rozená Kučíková (Autorka vystudovala historii umění na univerzitě v Melbourne, žije hlavně v Praze a věnuje se studiu umění 14. století, doby Karla IV.) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

22 Jak se kdysi v Buchlovicích žilo V nynějším Hořínkovém domě pod Barborkou bývala hospoda, ve které na zábavách tancovala bosá děvčata (foto -bž-) Náš rod Maršálků pochází ze Staňkova na Chodsku, ale já s bratrem jsme se už narodili v Buchlovicích. Ke křtu nás nesli manželé Veselí ze Suchého řádku čp. 258, kde teď bydlí manželé Juříkovi. Chodili jsme tam jako domů a považovali jsme je za příbuzné, ačkoliv jsme s nimi pokrevně příbuzní nebyli. Lidé říkali, že se s nimi rodinujeme. V tomto rodu bylo několik zajímavých osob, o kterých si myslím, že by stálo za to, popsat jejich osudy. Vzpomenu například tetičku cukrářku. Narodila se za napoleonských válek a dožila se prý hodně vysokého věku a hodně si toho pamatovala. Pocházela z vesnice na druhé straně Chřibů nedaleko Svatého kopečka a byla dítětem markytánské rodiny., která se svým obchůdkem doprovázela nějaký rakouský jezdecký pluk ve vzpomínaných válkách. Vojáci prý narozené děťátko huškali, nosili v chůvce a později, když markytánská rodinka měla dětí víc, vozili děti před sebou na koních. Nezdálo se mi to prevděpodobné, ale pak jsem si vzpomněla na babičku Boženy Němcové, jak odešla za svým Jiříkem, když ho chytili na vojnu, a zúčastnila se s ním vojenských tažení i se třemi dětmi. Asi to tehdy bylo obvaklé. Když ustaly napoleonské války, rodiče tetičky přestali martykánovat a začali stánkařit na poutích a jarmarcích. Tetička šla sloužit na faru v Kroměříži a tam se naučila velmi dobře vařit a hlavně péct cukroví, věc v té době mezi lidmi nevídanou. Vzala si většího domkaře Hrdličku ze Svatého kopečku. Neměli děti a za nějakou dobu přišel jejich majetek do dražby. Zůstala jim trocha peněz, za které se rozhodli koupit nějaký malý domek u lesa. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

23 On že bude pracovat v lese, ona dělat, kde se dá a hlavně péct a prodávat cukroví. Hledali při lese a našli malý domek v Buchlovicích v Podvinohradí. Když se tam přestěhovali, někdy v letech , přinesli s sebou tři věci, které v tehdejší době byly v Buchlovicích neobvyklé, které tu lidé nechali a celé Buchlovice se k nim chodily dívat. Byla to lampa na svícení na olej. Lidé v Buchlovicích tehdy ještě svítili loučemi. Závěsné hodiny na zeď; hodiny lidé znali jen na věži kostela, jinak se řídili podle slunce. A taky kostkovaný vlňák, který se stal potom módní novinkou. Ženy tehdy nosily, pokud nebylo moc zima, jenom konopné plachty a když byla velká zima, tak kožichy dubeňáky až po zem. Dařilo se jim poměrně dobře. On tedy pracoval v lese a ona pekla a prodávala cukroví. Měla na něj dobrý odbyt. Nosila ho na zádech ve velkém koši po muzikách po sousedních vesnicích. Na muzikách koš obrátila dnem vzhůru a na to narovnala cukroví a prodávala. Chlapci prodávali děvčatům. Dobré obchody dělala ve vesnicích u Moravy a v Polešovicích, kde byly bohaté selky, které si objednávaly cukroví pro sebe a hlavně na svatby. Dobře platily a přidávaly vajíčka, máslo, kobásy, mouku aj. Děti stále ale nepřicházely. Její bratr, který měl pouťové a jarmareční stánkařství, měl dětí přebytek. Jeho žena byla také za svobodna Hrdličková. Tetička si nějaké vzala k sobě. Kolik, nevím. Vím o jednom chlapci a jednom děvčeti. Chlapec našel jednou po bouřce v břehu rozvodněného potoka na Pile, když tam byl na dřevě, zlatý peníz. O tomto jsem už jednou ve Zpravodaji psala. Děvče se jmenovalo Amálie a já ji pamatuji jako starou babičku. Na svých cestách se svým obchodem přes pole potkávala prý různé duchy a napřirozené bytosti, o kterých dovedla poutavě vyprávět. Od ní také vím, že v roce 1805 měli Francouzi kovárnu vojenských koní na Suchém řádku v čp. 202 (nyní tam bydlí můj bratr). V hospodě pod Buchlovem, na dnešním Hořínkovém domě, v zimě 1805 na zábavách tancovala bosá buchlovická děvčata; boty shrnovačky nechávala za dveřmi, aby je ušetřila a o přestávkách mezi kousky si bosé nohy ohřívala na botách svých tanečníků, francouzských vojáků, kteří měli boty velmi bytelné. Toto sice babička v Buchlovicích nezažila, ale slyšela to vyprávět od pamětníků, kteří byli tehdy ještě mladí a viděli to na vlastní oči. tetička ale zažila v Buchlovicích revoluční rok Viděla Buchlovjany s kosami a cepy jako husity pochodovat kolem hřbitova směrem na Boršice na Košuta. Proti nim šel od Boršic z kasina tehdejší buchlovický farář Hříbek a ten je uvítal otázkou: Děti, děti, kam to jdete? Dostal odpověď: Na Košuta, velebný pane, na Košuta. Běžte domů, vrátil je farář. S kosami a Košutem nic nespravíte a stejně se už o Moravu zastavil a porazili ho, nebezpečí už nehrozí, načež košutovská výprava se vrátila zpět. (Pokračování příště.) Zdenka Maršálková Foto -bž- Výzva buchlovickým fotografům Československé kulturní centrum Buchlovice vyzývá občany, kterým je fotografování koníčkem a kteří by rádi svými fotografiemi našeho městyse nebo jeho malebného okolí přispěli k výzdobě budovy Československého kulturního centra, ať neváhají a přinesou pořízené skvosty v elektronické podobě, popř. na negativech do kanceláře Československého kulturního centra nebo je jiným způsobem předají Pavle Večeřové. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 Někdejší cesta v Lipůvce, přelom 50. a 60. let minulého století (foto od paní Kučové) Měsíc Měsíc, ten pastýř hvězdných oveček putuje stále

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

ZPRAVODAJ obce Rusava

ZPRAVODAJ obce Rusava ročník: XVII. září 3/2008 ZPRAVODAJ obce Rusava LII. cena: 10 Kč Daň z nemovitosti Slovo má starosta... Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 6. 2008 vyhlášku obce, kterou se zvyšuje daň z nemovitosti.

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 Hrad Buchlov byl v sobotu 12. července 2008 svědkem dalšího setkání buchlovických stárků a hodařů. Foto -vlk- Informace městyse Buchlovice Rada městyse

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ. MùSTAP ÍBORA. Vážení a milí čtenáři Měsíčníku. Nezapomeňte!

PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ. MùSTAP ÍBORA. Vážení a milí čtenáři Měsíčníku. Nezapomeňte! PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Vážení a milí čtenáři Měsíčníku Vážení a milí spoluobčané, kvapem se blíží konec roku 2003. Z hlediska samosprávy to byla první čtvrtina nového volebního období, ve

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5, Zpívání dětí z MŠ... 5. strana POZVÁNKA 28. listopadu Advent... str. 3 Sváteční koupel ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 LISTY 5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 Lidická tragédie stále živá a varující Malebná česká vesnička, nacházející se nedaleko Kladna,

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA ÚNOR 2011 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...6 LIDÉ KOLEM NÁS Michal Jančík...7

Více

Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem

Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Jaro nad muzeem Vydává město Uherský Brod březen 2013 číslo 3 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Jaro nad muzeem Stanislav Hodický Foťte naše město 2008 Stanislav Žampach poodkryl další rozměr své umělecké tvorby. V Cafe

Více