BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012

2 Každoročně koncem dubna se začínají zelenat bukoví a duboví velikáni v našich lesích. Tohoto abnormálně prohnutého obra byste našli nedaleko skály Vrtalky na Osvětimansku. (foto Bořek Žižlavský)

3 První fialka První fialenka zavoněla, jaru dokořán vrata otevřela. Vůně fialek zavoní brzy všude. V zahradách, na mezích, ve Hložku, všude té vůně a krásy bude trošku. Na mezi když se posadíš, kotouče fialek objevíš. Vedle plno sedmikrásek, nad nimi se ozývá hlásek. Ptáček se posadil na větvičku a zpívá svou jarní písničku. I včeliček plno poletuje a z přicházejícího jara se raduje. Vítej jaro, vítej, volají všecí, děti, babičky i staří dědci. Kuličky z pytlíku ven, vítejme takto první jarní den. Ludmila Dudešková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 22/2012 ze dne Žádosti o finanční dar městyse: - Včelařský kroužek mládeže Chřibští včelaříci, Buchlovice, ze dne TJ Buchlovice, ze dne Divadelní společnost J. K. Tyla Buchlovice, ze dne Dechová hudba Buchlovjané, ze dne Děcka z Buchlovic, o. s., ze dne Spolek podporovatelů historie Buchlovic, ze dne Folklorní studio Buchlovice, ze dne Buchlovjánek, o. s., Buchlovice, ze dne Zálesák, svaz pro pobyt v přírodě, stř. Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala uvedené žádosti o finanční dar a zařadila je mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse a v zastupitelstvu městyse v rámci schvalování rozpočtu městyse na rok Žádost o povolení tomboly a o osvobození poplatků na Školním plesu, pořádaném , žadatel Sdružení rodičů, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila s žádostí o povolení tomboly a o osvobození poplatků na Školním plesu, pořádaném , žadatel Sdružení rodičů, Buchlovice a konstatovala, že žádost přišla v době (došlo , schůze rady městyse ), kdy už nebylo možné se jí zabývat vzhledem k termínům současné platné legislativy ohledně povolování tombol. Žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro dceru Michalu Vaňkovou z důvodu dlouhodobého studia v zahraničí, žadatelka Vítězslava Vaňková (matka), Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro dceru Michalu Vaňkovou z důvodu dlouhodobého studia v zahraničí, žadatelka Vítězslava Vaňková (matka), Buchlovice. Snížený roční poplatek bude tedy činit 250 Kč. Žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého zaměstnání v zahraničí - SRN, žadatel Josef Skládal, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého zaměstnání v zahraničí - SRN, žadatel Josef Skládal, Buchlovice. Snížený roční poplatek bude tedy činit 250 Kč. Žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku při pořádání akcí (OZV 1/2009) , od hod. Kosecké písně v zámecké zahradě, a žádost o bezplatný pronájem sálu v restauraci U Páva dne na akci Zpívání o víně, žadatel Folklorní studio Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku při pořádání akcí (OZV 1/2009) , od hod. Kosecké písně v zámecké zahradě, a žádost o bezplatný pronájem sálu v restauraci U Páva dne na akci Zpívání o víně, žadatel Folklorní studio Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 2

5 Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken, dveří a materiál na zateplení ve výši Kč, žadatelka Jaroslava Valentová, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken, dveří a materiál na zateplení ve výši Kč, žadatelka Jaroslava Valentová, Buchlovice a doporučila ji zastupitelstvu městyse ke schválení. Žádost o pronájem nebytových prostor na tržnici za účelem prodeje regionálních produktů a dárkových předmětů od , žadatel SAPAG s.r.o., Světlana Dvořanová, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a schválila žádost o pronájem nebytových prostor na tržnici za účelem prodeje regionálních produktů a dárkových předmětů od , žadatel SAPAG s.r.o., Světlana Dvořanová, Buchlovice na období od do s tím, že o prodloužení nájmu na další rok může žadatelka opět do konce roku 2012 požádat. Projednání smlouvy o dílo (předmětem smlouvy je vyhotovení žádosti k získání finančních prostředků k dotačnímu programu Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ) mezi ing. Luď kem Sýkorou, Kudlovice a Úřadem městyse Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a schválila ustanovení smlouvy o dílo (předmětem smlouvy je vyhotovení žádosti k získání finančních prostředků k dotačnímu programu Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ) mezi ing. Luďkem Sýkorou, Kudlovice a Úřadem městyse Buchlovice. Žádost o odkoupení části pozemku pod stavbou garáže p.č. 781 (nová oddělená p.č. 781/2, 48 m 2 ) ve vlastnictví městyse Buchlovice, žadatelé Markéta a Kamil Luční, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o odkoupení části pozemku pod stavbou garáže p.č. 781 (nová oddělená p.č. 781/2, 48 m 2 ) ve vlastnictví městyse Buchlovice, žadatelé Markéta a Kamil Luční, Buchlovice a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit jeho prodej s tím, že veškeré náklady na vyřízení uhradí žadatelé. Projednání bezúplatného převodu pozemku p.č. 503/1 (20 m 2 ) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na městys Buchlovice, který se nachází pod hangárem býv. zemědělského družstva, nyní ve vlastnictví městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala bezúplatný převod pozemku p.č. 503/1 (20 m 2 ) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na městys Buchlovice, který se nachází pod hangárem býv. zemědělského družstva, nyní ve vlastnictví městyse Buchlovice. Schválení podání žádosti na Státní fond životního prostředí ČR na stavbu Zlepšení tepelně technických vlastností objektu zdravotního střediska a Úřadu městyse Buchlovice z Prioritní osy 3 udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadového tepla u nepodnikatelské sféry Rada městyse Buchlovice schválila podání žádosti na Státní fond životního prostředí ČR na stavbu Zlepšení tepelně technických vlastností objektu zdravotního střediska a Úřadu městyse Buchlovice z Prioritní osy 3 udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadového tepla u nepodnikatelské sféry. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 3

6 Rada městyse Buchlovice č. 23/2012 ze dne Žádosti o finanční dar městyse: - HB collegium, občanské sdružení, Buchlovice, ze dne Klub českých turistů Tupesy, ze dne Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice, ze dne Folklórní agentura Buchlov, ze dne Myslivecké sdružení Buchlov, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar, žadatel Římskokatolická farnost Buchlovice a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse a v zastupitelstvu městyse v rámci schvalování rozpočtu městyse na rok Žádost o pronájem pozemků p.č. 3359/4, 3363/1 a 3363/2 (plocha u sochy sv. Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem Buchlovem) za účelem zkulturnění a udržování této plochy k vytvoření důstojného prostředí nástupiště k objektu národní kulturní památky hradu Buchlova, žadatel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o pronájem pozemků p.č. 3359/4, 3363/1 a 3363/2 (plocha u sochy sv. Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem Buchlovem) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to za účelem zkulturnění a udržování této plochy k vytvoření důstojného prostředí nástupiště k objektu národní kulturní památky hradu Buchlova, žadatel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž. Pod Holým kopcem, v místech, kde ještě před pětadvaceti lety stávaly sochy sv. Cyrila a Metoděje, vyrostl nákladem Lesů ČR zastřešený altán k odpočinku. Z tohoto místa býval vždy krásný pohled k hradu Buchlovu, který vyřezávkami stromů udržovali pracovníci velkostatku a později i státních lesů. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 4

7 Při pohledu na poničené a zaneřáděné dětské hřiště na ulici Řadová (stav k ) člověka napadá otázka, kdo všechno vlastně takové místo navštěvuje. Jak je zřejmé, že vedle spořádaných dětí s maminkami i mladiství vandalové, na jejichž výchovu zjevně nemají rodiče čas a nebo jim už stačili potomci přerůst přes hlavu. Za starých a mnohdy i dobrých časů stačilo jednoduché flágnutí přes papulu a příště si to dotyčný rozmyslel. A co dnes? Když dotyčnou mládež, jejíž totožnost je známá, někdo z dospělých napomene, dočká se od ní přihlouplé a sprosté odpovědi. Kam jsme se to dostali, odpovězte si sami -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 5

8 Masopustní čas v MŠ aneb pořád se něco děje Úvodem několik slov o tom co je to vlastně masopust neboli fašank. Masopust je složenina dvou slov - maso a pust, které vyjadřovaly období střídmosti v zábavách i ve stravování. Původ této nejdelší veselice sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího zimního období předjařím, nadějí na příští úrodu a plodnost, zdraví a hojnost. Veselí, tanec, zpěv, jídlo a pití se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti to vše odpradávna provází masopust. Tolik k historii této tradice, a protože je rádi dodržujeme, tak i letos v naší škole proběhlo v třetím únorovém týdnu masopustní veselí. Děti se během celého týdne seznamovaly s těmito zvyky pomocí obrázkových knih, her a výrobou různých karnevalových ozdob a masek. Učily se básničky a písničky s masopustní tématikou. Ve středu se strhlo pravé masopustní rejdění. Celá školka se hemžila princeznami, beruškami, vílami, spidermany, kovboji a různými zvířátky. I paní učitelky se přestrojily jako břišní tanečnice. Děti si zahrály karnevalové hry a pro mlsné jazýčky byl připraven popcorn. V jídelně pak propuklo pravé veselí a děti si užívaly legrace, tance a hlavně přestrojení. Všechny děti představily svoje masky. Veselí bylo veselé! Ale pozor začíná masopust, tedy masa-půst! Na oběd paní kuchařky usmažily koblížky. Malí prodavači Mateřská škola se zapojila do akce pořádané městysem Buchlovice Mohu nechat o 11 deka víc?, která se konala v muzeu Podhradí. Vize byla jasná - vytvořit obchůdek, kde by děti mohly prodávat zboží, které by se dalo vážit. A začaly velké přípravy: větší děti pomáhaly se sušením ovoce a paní učitelky balily přinesené zboží. Také rodiče se velmi aktivně zapojili do akce a přinášeli sušené bylinky, ovoce, marmelády, oříšky, napekli perníky, tyčinky a spoustu dalších věcí, kterými krásně zaplnili obchůdky. Děti z druhé a třetí třídy si nacvičily role prodavačů, i když tolik zákazníků asi nečekaly. Děti ze třetí třídy také předvedly pásmo básniček a písniček Já su malá prodavačka. Paní učitelky si vyzkoušely povolání z jiného soudku a pomáhaly dětem s prodejem zboží. Suma sumárum díky této akci mohou být zakoupeny další pomůcky do naší školy - kuchyňka a relaxační matrace. Velké poděkování patří rodičům, jejichž spolupráce je velkým přínosem pro naši školu. Pohádka se povídá Únor je také časem pohádek. Děti pohádky baví a rády je dramatizují. Ty nejmenší děti hrály pohádky s maňásky a ty větší se převlekly za rytíře a princezny a vyzkoušely si, jak vypadá třeba rytířský turnaj, a za velkou odvahu dostaly od princezny vlastnoručně vyrobenou voňavou růži. Četba pohádek: Zlatovláska, Popelka, Kráska a netvor atd. provázela děti celým týdnem. Děti si mohly vyrobit rytířskou helmici, voňavou růži nebo prostírání na královskou hostinu anebo postavit hrad s cimbuřím a padacím mostem a využít tak odpadové materiály. Děti si prostě hrály, vždyť přece učení je hra! BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 6

9 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 7

10 Tradiční školní ples Únorový předvalentinský víkend patřil v naší škole jako již tradičně školnímu plesu. Hudební produkci zajistila kapela LORD a naše domácí cimbálová muzika Rubáš, která musela stíhat košt vín i ples najednou. Vše se ale podařilo zvládnout. Školní prostory se opět naplnily až na nejvyšší únosnou mez a úderem dvacáté hodiny byl ples slavnostně zahájen. Sérii drobných vystoupení tanečních skupin našich žáků završilo předtančení deváťáků, při kterém se v mnoha rodičovských očích zaleskly slzy pýchy a dojetí. A pak už začala samotná zábava. Bohatá tombola pak uspokojila ty, kteří si chtěli odnést nějaký ten dar, a ve dvou bufetech se zas hromadili ti, kteří dávali přednost všelijakým pochutinám. O půlnoční překvapení se postarala ve své derniéře antifolklorní skupina BABY z Buchlovic. Za svou odvahu a taneční kreace byli její členové odměněni velkým potleskem. Sdružení rodičů děkuje všem svým členům a také učitelům ZŠ, kteří se na přípravě plesu podíleli, a také všem příznivcům, kteří přispěli svými dárky do tomboly. Výtěžek z plesu bude letos opět věnován naší základní škole. O jeho využití Vás budeme informovat později. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 9

12 Kulturní kalendář duben Velikonoční 7. turnaj Hřiště petanque Červené pondělí Muzeum Podhradí Buchlovice ročník pochodu Clay-Eva Dětské koloběžkování 18. a Burza dětského oblečení Ex libris s erot. tématikou Pietní akce k 67. výročí osvobození Buchlovic PK Stříbrné kule, Alena Horáková, www. stribrnekule.ic.cz Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel Trnovec u Hostišové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu, Bystřice pod Jan Štokman, tel ; Hostýnem Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Náměstí Buchlovice DS BAMBINO, Martina Strýčková, tel , DS BAMBINO, Martina Strýčková, tel , Muzeum Podhradí Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice Buchlovice, tel Pomník padlých Buchlovice Městys Buchlovice, tel ; ZO Českého svazu bojovníků za svobodu, Jan Štokman, tel ; Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel duben Velikonoční dílny MŠ Buchlovice MŠ Buchlovice, tel , BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

13 Buchlovský slavíček popáté V neděli v odpoledních hodinách proběhla již pátá soutěžní přehlídka dětských zpěváčků. Divákům zazpívalo 19 dětí od 4 do 12 let. Celým pořadem provázel slovem Jaroslav Crla, dětem hrála cimbálová muzika Rubáš Víti Preclíka. Cenu poroty získala a absolutní vítězkou se stala Pavlína Šedová. Cenu muziky obdržel Martin Šilhavík. V 1. kategorii mateřská školka 1. místo Anna Kropáčová 2. místo Barbora Hrušková 3. místo Jan Večeřa V 2. kategorii třída 1. Kateřina Jurnyklová 2. Václav Raštica 3. Anna Rašticová V 3. kategorii třída 1. Magdalena Krchňavá 2. Barbora Tymrová 3. Eliška Hrušková Odborná porota ve složení Anna Maděričová, Kateřina Říhová, Lenka Slivková, Michaela Kiliánová a Radim Snopek neměla lehkou úlohu. Všem dětem blahopřejeme, především za odvahu. Není jednoduché stát a zpívat před diváky a odbornou porotou. Děkujeme personálu hotelu Buchlovice za útulné prostředí, firmě Keramika Kampanela za slavíčky a hrnečky pro děti, městečku Buchlovice za dary pro vítěze, Dobrému dni s Kurýrem za propagaci a dárky. Za Buchlovjánek a Děcka z Buchlovic Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

14 Vernisáž výstavy Můžu nechat o 15 deka víc? BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

15 pátek 17. února 2012 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

16 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

17 Cvičení s dětmi Každé úterý od 16 hodin probíhá na Čsl. kulturním centru (staré škole) cvičení pro děti a rodiče, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Děti už od 1 roku se zde seznamují s pohybem na velkých i malých míčích a hrají si s pomocí kruhů, obručí, schůdků a dalších cvičebních pomůcek. Kdo má chuť se k nám přidat, rádi ho mezi sebou přivítáme. Zároveň vás chceme pozvat na dubnové akce. V sobotu 14. dubna odpoledne proběhne na náměstí koloběžkování pro děti. Doporučujeme přivézt s sebou vlastní koloběžku nebo odrážedlo, aby se vám dobře soutěžilo. 18. a 19. dubna (středa, čtvrtek) vás zveme do Čsl. kulturního centra na bazar dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb pro nadcházející jarní a letní sezónu. Přineste své věci k prodeji a zároveň si můžete vybrat něco, co vám padne do oka. Na setkání s vámi se těší dětské studio BAMBINO BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

18 Přestože minulý měsíc nabízel už spíše teplejší počasí s teplotami poměrně vysokými nad nulou, zájemci si mohli klidně ještě zalyžovat na nedaleké Stupavě, na tamním lyžařském svahu s technickým sněhem. A jak sami vidíte, ani po polovině března tam nebylo prázdno. (foto -bž-) Krok za krokem s uživateli Centra denních služeb pro seniory v Boršicích Chtěli byste, aby Vaši rodinní příslušníci od 60 let, neseděli jenom doma, ale trávili svůj volný čas smysluplně? Tak jsme tu pro Vás. Centrum denních služeb pro seniory nabízí uživatelům řadu výchovně-vzdělávacích, aktivizačních programů (např. práce na kronice, procvičování jemné a hrubé motoriky, trénink paměti a jiné), které nám podporují soběstačnost, samostatnost uživatelů. Výběr těchto aktivit je dobrovolný, zaleží na uživateli, jaké činnosti, aktivity, cvičení si zvolí. A dále Vám nabízíme sociálně terapeutické činnosti, které nám zajišťují kontakt se společenským prostředím, pomáhají nám udržovat ale i navazovat sociální vztahy ve společnosti a podporovat zájmy uživatelů. Jeden z výletů, který uživatelé absolvovali, bychom Vám chtěli více přiblížit. Ve vánočním čase uživatelé Centra denních služeb pro seniory v Boršicích navštívili Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Mohli zde zhlédnout výstavu betlému z různých materiálů. Betlémy nám připomínají, že lidé by neměli být na sebe hodní, vstřícní jen o Vánocích, ale po celý rok. Senioři Centra denních služeb chtěli udělat radost maminkám nedonošených miminek ve Zlínské nemocnici Tomáše Bati a vytvořili jim krásné papírové růže, které potěšili maminky v jejich situaci a v péči o své děti. Na závěr bych chtěla konstatovat, že výlet i psychická pomoc maminkám udělali seniorům radost, získali pocit užitečnosti a posílili své sebevědomí. Více informací na: nebo na u: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

19 Divadelní představení Antonín Huvar Host na Malé scéně Slováckého divadla Začátkem května proběhne na Malé scéně Slováckého divadla neobvyklý projekt. Ve spolupráci s brněnským Buranteatrem a uherskohradišťským občanským sdružením Memoria chceme obrátit pozornost k místní věznici. Inscenací Antonín Huvar režiséra Michala Zetela a herce a scenáristy Lukáše Riegera se částečně vrátíme do temných časů stalinismu, kdy se vězení v Uherském Hradišti stalo místem utrpení. Brněnský soubor Buranteatr vytvořil živou činoherní inscenaci, jejímž smyslem není moralizovat či vést zpozdilý politický boj s minulým režimem, nýbrž prostřednictvím silného emocionálního prožitku se pokusit zprostředkovat osud Mons. ThDr. Antonína Huvara ( ), dá se říci hrdiny naší doby, katolického kněze, člena Orla a skautského činovníka, jenž byl pro své náboženské přesvědčení a práci s mládeží ve skautu deset let vězněn, mimo jiné i v místní věznici. Chceme připomenout tento životní osud skromného a slušného člověka, který i v nejhorších okamžicích svého života neztrácel víru v pozitivní hodnoty a snažil se posílit své blízké spoluvězně, přičemž vycházíme z přesvědčení, že i v dnešní době je třeba tyto hodnoty, víru ve slušnost a dobrotu lidí připomínat. Projekt nese huvarovské motto Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně. Cílovým publikem jsou naši středoškoláci, ale jedno večerní představení bude také otevřeno pro veřejnost. Součástí projektu, podpořeného městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem, bude rovněž přednáška dramaturga Slováckého divadla dr. Libora Vodičky, odborného asistenta brněnské teatrologie, o činoherním divadle a kulturní politice v Československu po roce března 2012, Libor Vodička oficiální webová prezentace inscenace: Občanské sdružení Memoria Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti Cílem Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti je podnícení diskuse a hledání cesty ke smysluplnému využití uherskohradišťské věznice tak, aby byla zachována pieta místa a prostor využit způsobem odpovídajícím tomu, co se zde ve dvacátém století dělo. Občanské sdružení Memoria vzniklo koncem roku 2009 z potřeby podpořit řešení dlouhodobě neúnosné situace objektu bývalé věznice stojící v centru města Uherského Hradiště. Považujeme ji za významnou památku připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století a jediný takto zachovaný objekt svého druhu. Jedinou připomínkou toho, co se za zdmi věznice dělo, je v současnosti skromný pomník se jmény devětadvaceti popravených a umučených. A zdi, které jsou přímými svědky událostí, na které bychom neměli zapomenout, dodnes chátrají a zůstávají jediným doposud neopraveným veřejným objektem v centru města. webové stránky sdružení: pro více informací kontaktujte Annu Stránskou: tel.: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

20 Ke stému výročí narození Josefa Kučíka V měsíci březnu uplynulo sto let od narození buchlovického rodáka Josefa Kučíka, o němž jsme již před dvěmi lety psali v souvislosti s umístěním jeho sgrafita Cyrila a Metoděje do kostela sv. Martina v Buchlovicích. Josef Kučík se narodil 24. března V Brně studoval malířství a obzvláště si zalíbil grafické výtvarné umění, hlavně sgrafito. Zároveň se zabýval režií dobrovolného divadla v Kuřimi u Brna, které za jeho vedení vyhrálo ceny v regionálních soutěžích. Nejenom režíroval, ale také psal divadelní hry. Bohužel 2. světová válka a okupace Československa zabrzdila jeho činnost ve výtvarném i divadelním světě a po převratu v únoru 1948, jako předseda kuřimské Orelské jednoty, začal být šikanován pro svůj protikomunistický postoj. V 1949 se rozhodl opustit milovanou vlast. Detail Kučíkovy výzdoby kostela v New Norcii Po několika měsících v německých táborech pro uprchlíky odjel s manželkou Boženou do západní Austrálie a po krátké době se rozhodl založit spolek pro Československé krajany, který pojmenoval Sdružení lidí dobře vůle v západní Austrálii. Jeho hlavními zájmy bylo udržet styk, řeč a kulturu mezi Čechy a Slováky v cizině. V archívu Josefa Kučíka zbylo jen pár poznámek z první schůze československého sdružení v roce Z oběžníků datovaných 1955, 1956 a 1969 je jasné, že pro zakladatele bylo vždy důležité, aby schůze měly tradiční kulturní program. Kučík pevně věřil, že uchování jazyka bude vždy klíčovým spojením pro krajany a jejich děti s rodnou vlastí. I proto v padesátých letech založil školu pro děti Československých přistěhovalců, kde se vedle rozvíjení mateřské řeči snažil učit děti o historii a kultuře Československa. V 1969, když se Kučík rozhodl pro zdravotní problémy odstoupit z funkce předsedy sdružení, bylo zvoleno nové vedení. Hned po té se změnil název spolku na neutrální Sdružení Čechoslováků v západní Austrálii. Kulturní náplň, jak můžeme snadno zjistit z oběžníků, se stáhla do pozadí a spolek se zajímal většinou o uspořádání zábav a plesů. I přes Kučíkovy snahy velká převaha tehdejších Čechů a Slováků netrvala na tom, aby jejich děti uměly česky či slovensky, ale spíše aby se co nejrychleji asimilovaly s australskou kulturou. Totiž Češi a Slováci se už necítili jako exulanti, ale spíše jako emigranti. Nicméně v sedmdesátých letech 20. století se Josef Kučík dále snažil podpořit styk mezi Čechoslováky a jejich rodnou vlastí a navazoval na zvyky a vysokou kulturu. Můžeme to shrnout do dvou aktivit: pravidelné mše svaté o významných svátcích a ustanovení Československého divadla, které ročně předvedlo poměrně velkolepá představení. Mše pro Československé vlastence se sloužily v kapli sv. Cyrila a Metoděje od 31. března BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

21 1974 záhy po dostavění Kučíkova rodineho domu v Darlingtonu. Kaple nebyla veliká, ale byla vyzdobena oltářem, sgrafitem na stěnách, harmoniem a mozaikovým obrazem věrozvěstů. Tito byli Kučíkovi obzvláště blízcí, protože Buchlovice byly nedaleko od Velehradu, spojeným s cyrilo-metodějskou tradicí. V kapli se slavily hlavně velké národní svátky, ale také předvánoční anebo velikonoční mše. Mimo pátera Hrdiny sloužili mši kněží z katolického semináře v Guildfordu, Ukrajinci, polští kněží i mniši, včetně tehdejšího opata z benediktinského kláštera v New Norcii. Vzpomínám si, že to byla vždy příjemná setkání a po mši se pěkně povídalo na trávníku před kapličkou. Nechyběl čaj, závin, buchty či dorty, které napekla Božena Kučíková. Poslední kapitola spojená s kapličkou v Darlingtonu byla uzavřena v roce 2010, když mozaika sv. Cyrila a Metoděje byla přestěhována do Buchlovic, během mše svaté slavnostně umístěna a posvěcena v krásném farním kostele sv. Martina, který Kučík jako mladý chlapec dobře znal a měl rád. Dne 18. listopadu 1984 se konalo první vystoupení českého divadla v západní Austrálii. Josef Kučík pro ně napsal anebo upravil osm krátkých her, které i režíroval. Divadelní představení se podařilo i když herců nebylo. Dokázali pobavit společnost. Kučík cestoval na večerní divadelní zkoušky z Darlingtonu do města autobusem (bylo mu 72 let, když založil divadlo, a zdraví ubývalo). Mimo kulturní činnost působil Josef Kučík i jako umělec. Jeho nejzajímavější sgrafitové práce jsou k vidění v kostele benediktinského kláštera v New Norcii. Na stěnách chrámové lodi je zobrazena monumentální křížová cesta. Jeho strohý, lineární, silně grafický styl se hodil na sgrafito a i dnes jeho nástěnné malby působí velmi dramaticky a moderně. Jiné práce je možné zhlédnout v kostele sv. Joachima ve Victoria Park a Our Lady of Grace v North Beach. Bohužel velmi působivé a monumentální Ukřižování v katolickém kostele v Greenmount bylo zničeno. Mimo sgrafita Kučík pracoval i s mozaikou (v New Norcii a dnes v Buchlovicích) a s olejem. Josef Kučík jako režisér divadla Zanechal také velký soubor maleb historických kostelů v západní Austrálii, na kterých pracoval asi dvacet let. O Kučíkově umělecké práci proběhly přednášky v Austrálii na odborných konferencích a byly vydány články v místních i českých časopisech. Ke stoletému výročí narození Kučíka jsou připraveny k tisku další články o jeho umělecké a kulturní činnosti v západní Austrálii. O jeho práci byly také publikovány články v místních novinách. Nakonec je nutné dodat, že Josef Kučík zemřel 3. května (Text krácen.) Iva Rosariová, rozená Kučíková (Autorka vystudovala historii umění na univerzitě v Melbourne, žije hlavně v Praze a věnuje se studiu umění 14. století, doby Karla IV.) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

22 Jak se kdysi v Buchlovicích žilo V nynějším Hořínkovém domě pod Barborkou bývala hospoda, ve které na zábavách tancovala bosá děvčata (foto -bž-) Náš rod Maršálků pochází ze Staňkova na Chodsku, ale já s bratrem jsme se už narodili v Buchlovicích. Ke křtu nás nesli manželé Veselí ze Suchého řádku čp. 258, kde teď bydlí manželé Juříkovi. Chodili jsme tam jako domů a považovali jsme je za příbuzné, ačkoliv jsme s nimi pokrevně příbuzní nebyli. Lidé říkali, že se s nimi rodinujeme. V tomto rodu bylo několik zajímavých osob, o kterých si myslím, že by stálo za to, popsat jejich osudy. Vzpomenu například tetičku cukrářku. Narodila se za napoleonských válek a dožila se prý hodně vysokého věku a hodně si toho pamatovala. Pocházela z vesnice na druhé straně Chřibů nedaleko Svatého kopečka a byla dítětem markytánské rodiny., která se svým obchůdkem doprovázela nějaký rakouský jezdecký pluk ve vzpomínaných válkách. Vojáci prý narozené děťátko huškali, nosili v chůvce a později, když markytánská rodinka měla dětí víc, vozili děti před sebou na koních. Nezdálo se mi to prevděpodobné, ale pak jsem si vzpomněla na babičku Boženy Němcové, jak odešla za svým Jiříkem, když ho chytili na vojnu, a zúčastnila se s ním vojenských tažení i se třemi dětmi. Asi to tehdy bylo obvaklé. Když ustaly napoleonské války, rodiče tetičky přestali martykánovat a začali stánkařit na poutích a jarmarcích. Tetička šla sloužit na faru v Kroměříži a tam se naučila velmi dobře vařit a hlavně péct cukroví, věc v té době mezi lidmi nevídanou. Vzala si většího domkaře Hrdličku ze Svatého kopečku. Neměli děti a za nějakou dobu přišel jejich majetek do dražby. Zůstala jim trocha peněz, za které se rozhodli koupit nějaký malý domek u lesa. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

23 On že bude pracovat v lese, ona dělat, kde se dá a hlavně péct a prodávat cukroví. Hledali při lese a našli malý domek v Buchlovicích v Podvinohradí. Když se tam přestěhovali, někdy v letech , přinesli s sebou tři věci, které v tehdejší době byly v Buchlovicích neobvyklé, které tu lidé nechali a celé Buchlovice se k nim chodily dívat. Byla to lampa na svícení na olej. Lidé v Buchlovicích tehdy ještě svítili loučemi. Závěsné hodiny na zeď; hodiny lidé znali jen na věži kostela, jinak se řídili podle slunce. A taky kostkovaný vlňák, který se stal potom módní novinkou. Ženy tehdy nosily, pokud nebylo moc zima, jenom konopné plachty a když byla velká zima, tak kožichy dubeňáky až po zem. Dařilo se jim poměrně dobře. On tedy pracoval v lese a ona pekla a prodávala cukroví. Měla na něj dobrý odbyt. Nosila ho na zádech ve velkém koši po muzikách po sousedních vesnicích. Na muzikách koš obrátila dnem vzhůru a na to narovnala cukroví a prodávala. Chlapci prodávali děvčatům. Dobré obchody dělala ve vesnicích u Moravy a v Polešovicích, kde byly bohaté selky, které si objednávaly cukroví pro sebe a hlavně na svatby. Dobře platily a přidávaly vajíčka, máslo, kobásy, mouku aj. Děti stále ale nepřicházely. Její bratr, který měl pouťové a jarmareční stánkařství, měl dětí přebytek. Jeho žena byla také za svobodna Hrdličková. Tetička si nějaké vzala k sobě. Kolik, nevím. Vím o jednom chlapci a jednom děvčeti. Chlapec našel jednou po bouřce v břehu rozvodněného potoka na Pile, když tam byl na dřevě, zlatý peníz. O tomto jsem už jednou ve Zpravodaji psala. Děvče se jmenovalo Amálie a já ji pamatuji jako starou babičku. Na svých cestách se svým obchodem přes pole potkávala prý různé duchy a napřirozené bytosti, o kterých dovedla poutavě vyprávět. Od ní také vím, že v roce 1805 měli Francouzi kovárnu vojenských koní na Suchém řádku v čp. 202 (nyní tam bydlí můj bratr). V hospodě pod Buchlovem, na dnešním Hořínkovém domě, v zimě 1805 na zábavách tancovala bosá buchlovická děvčata; boty shrnovačky nechávala za dveřmi, aby je ušetřila a o přestávkách mezi kousky si bosé nohy ohřívala na botách svých tanečníků, francouzských vojáků, kteří měli boty velmi bytelné. Toto sice babička v Buchlovicích nezažila, ale slyšela to vyprávět od pamětníků, kteří byli tehdy ještě mladí a viděli to na vlastní oči. tetička ale zažila v Buchlovicích revoluční rok Viděla Buchlovjany s kosami a cepy jako husity pochodovat kolem hřbitova směrem na Boršice na Košuta. Proti nim šel od Boršic z kasina tehdejší buchlovický farář Hříbek a ten je uvítal otázkou: Děti, děti, kam to jdete? Dostal odpověď: Na Košuta, velebný pane, na Košuta. Běžte domů, vrátil je farář. S kosami a Košutem nic nespravíte a stejně se už o Moravu zastavil a porazili ho, nebezpečí už nehrozí, načež košutovská výprava se vrátila zpět. (Pokračování příště.) Zdenka Maršálková Foto -bž- Výzva buchlovickým fotografům Československé kulturní centrum Buchlovice vyzývá občany, kterým je fotografování koníčkem a kteří by rádi svými fotografiemi našeho městyse nebo jeho malebného okolí přispěli k výzdobě budovy Československého kulturního centra, ať neváhají a přinesou pořízené skvosty v elektronické podobě, popř. na negativech do kanceláře Československého kulturního centra nebo je jiným způsobem předají Pavle Večeřové. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více