BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XVIII. duben 2012

2 Každoročně koncem dubna se začínají zelenat bukoví a duboví velikáni v našich lesích. Tohoto abnormálně prohnutého obra byste našli nedaleko skály Vrtalky na Osvětimansku. (foto Bořek Žižlavský)

3 První fialka První fialenka zavoněla, jaru dokořán vrata otevřela. Vůně fialek zavoní brzy všude. V zahradách, na mezích, ve Hložku, všude té vůně a krásy bude trošku. Na mezi když se posadíš, kotouče fialek objevíš. Vedle plno sedmikrásek, nad nimi se ozývá hlásek. Ptáček se posadil na větvičku a zpívá svou jarní písničku. I včeliček plno poletuje a z přicházejícího jara se raduje. Vítej jaro, vítej, volají všecí, děti, babičky i staří dědci. Kuličky z pytlíku ven, vítejme takto první jarní den. Ludmila Dudešková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 22/2012 ze dne Žádosti o finanční dar městyse: - Včelařský kroužek mládeže Chřibští včelaříci, Buchlovice, ze dne TJ Buchlovice, ze dne Divadelní společnost J. K. Tyla Buchlovice, ze dne Dechová hudba Buchlovjané, ze dne Děcka z Buchlovic, o. s., ze dne Spolek podporovatelů historie Buchlovic, ze dne Folklorní studio Buchlovice, ze dne Buchlovjánek, o. s., Buchlovice, ze dne Zálesák, svaz pro pobyt v přírodě, stř. Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala uvedené žádosti o finanční dar a zařadila je mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse a v zastupitelstvu městyse v rámci schvalování rozpočtu městyse na rok Žádost o povolení tomboly a o osvobození poplatků na Školním plesu, pořádaném , žadatel Sdružení rodičů, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice se seznámila s žádostí o povolení tomboly a o osvobození poplatků na Školním plesu, pořádaném , žadatel Sdružení rodičů, Buchlovice a konstatovala, že žádost přišla v době (došlo , schůze rady městyse ), kdy už nebylo možné se jí zabývat vzhledem k termínům současné platné legislativy ohledně povolování tombol. Žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro dceru Michalu Vaňkovou z důvodu dlouhodobého studia v zahraničí, žadatelka Vítězslava Vaňková (matka), Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu pro dceru Michalu Vaňkovou z důvodu dlouhodobého studia v zahraničí, žadatelka Vítězslava Vaňková (matka), Buchlovice. Snížený roční poplatek bude tedy činit 250 Kč. Žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého zaměstnání v zahraničí - SRN, žadatel Josef Skládal, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu z důvodu dlouhodobého zaměstnání v zahraničí - SRN, žadatel Josef Skládal, Buchlovice. Snížený roční poplatek bude tedy činit 250 Kč. Žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku při pořádání akcí (OZV 1/2009) , od hod. Kosecké písně v zámecké zahradě, a žádost o bezplatný pronájem sálu v restauraci U Páva dne na akci Zpívání o víně, žadatel Folklorní studio Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku při pořádání akcí (OZV 1/2009) , od hod. Kosecké písně v zámecké zahradě, a žádost o bezplatný pronájem sálu v restauraci U Páva dne na akci Zpívání o víně, žadatel Folklorní studio Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 2

5 Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken, dveří a materiál na zateplení ve výši Kč, žadatelka Jaroslava Valentová, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na výměnu oken, dveří a materiál na zateplení ve výši Kč, žadatelka Jaroslava Valentová, Buchlovice a doporučila ji zastupitelstvu městyse ke schválení. Žádost o pronájem nebytových prostor na tržnici za účelem prodeje regionálních produktů a dárkových předmětů od , žadatel SAPAG s.r.o., Světlana Dvořanová, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a schválila žádost o pronájem nebytových prostor na tržnici za účelem prodeje regionálních produktů a dárkových předmětů od , žadatel SAPAG s.r.o., Světlana Dvořanová, Buchlovice na období od do s tím, že o prodloužení nájmu na další rok může žadatelka opět do konce roku 2012 požádat. Projednání smlouvy o dílo (předmětem smlouvy je vyhotovení žádosti k získání finančních prostředků k dotačnímu programu Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ) mezi ing. Luď kem Sýkorou, Kudlovice a Úřadem městyse Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala a schválila ustanovení smlouvy o dílo (předmětem smlouvy je vyhotovení žádosti k získání finančních prostředků k dotačnímu programu Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji ) mezi ing. Luďkem Sýkorou, Kudlovice a Úřadem městyse Buchlovice. Žádost o odkoupení části pozemku pod stavbou garáže p.č. 781 (nová oddělená p.č. 781/2, 48 m 2 ) ve vlastnictví městyse Buchlovice, žadatelé Markéta a Kamil Luční, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o odkoupení části pozemku pod stavbou garáže p.č. 781 (nová oddělená p.č. 781/2, 48 m 2 ) ve vlastnictví městyse Buchlovice, žadatelé Markéta a Kamil Luční, Buchlovice a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit jeho prodej s tím, že veškeré náklady na vyřízení uhradí žadatelé. Projednání bezúplatného převodu pozemku p.č. 503/1 (20 m 2 ) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na městys Buchlovice, který se nachází pod hangárem býv. zemědělského družstva, nyní ve vlastnictví městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala bezúplatný převod pozemku p.č. 503/1 (20 m 2 ) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na městys Buchlovice, který se nachází pod hangárem býv. zemědělského družstva, nyní ve vlastnictví městyse Buchlovice. Schválení podání žádosti na Státní fond životního prostředí ČR na stavbu Zlepšení tepelně technických vlastností objektu zdravotního střediska a Úřadu městyse Buchlovice z Prioritní osy 3 udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadového tepla u nepodnikatelské sféry Rada městyse Buchlovice schválila podání žádosti na Státní fond životního prostředí ČR na stavbu Zlepšení tepelně technických vlastností objektu zdravotního střediska a Úřadu městyse Buchlovice z Prioritní osy 3 udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadového tepla u nepodnikatelské sféry. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 3

6 Rada městyse Buchlovice č. 23/2012 ze dne Žádosti o finanční dar městyse: - HB collegium, občanské sdružení, Buchlovice, ze dne Klub českých turistů Tupesy, ze dne Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice, ze dne Folklórní agentura Buchlov, ze dne Myslivecké sdružení Buchlov, ze dne Rada městyse Buchlovice evidovala žádost o finanční dar, žadatel Římskokatolická farnost Buchlovice a zařadila ji mezi žádosti o dar, které budou projednávány v radě městyse a v zastupitelstvu městyse v rámci schvalování rozpočtu městyse na rok Žádost o pronájem pozemků p.č. 3359/4, 3363/1 a 3363/2 (plocha u sochy sv. Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem Buchlovem) za účelem zkulturnění a udržování této plochy k vytvoření důstojného prostředí nástupiště k objektu národní kulturní památky hradu Buchlova, žadatel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila žádost o pronájem pozemků p.č. 3359/4, 3363/1 a 3363/2 (plocha u sochy sv. Jana Nepomuckého u parkoviště pod hradem Buchlovem) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to za účelem zkulturnění a udržování této plochy k vytvoření důstojného prostředí nástupiště k objektu národní kulturní památky hradu Buchlova, žadatel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž. Pod Holým kopcem, v místech, kde ještě před pětadvaceti lety stávaly sochy sv. Cyrila a Metoděje, vyrostl nákladem Lesů ČR zastřešený altán k odpočinku. Z tohoto místa býval vždy krásný pohled k hradu Buchlovu, který vyřezávkami stromů udržovali pracovníci velkostatku a později i státních lesů. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 4

7 Při pohledu na poničené a zaneřáděné dětské hřiště na ulici Řadová (stav k ) člověka napadá otázka, kdo všechno vlastně takové místo navštěvuje. Jak je zřejmé, že vedle spořádaných dětí s maminkami i mladiství vandalové, na jejichž výchovu zjevně nemají rodiče čas a nebo jim už stačili potomci přerůst přes hlavu. Za starých a mnohdy i dobrých časů stačilo jednoduché flágnutí přes papulu a příště si to dotyčný rozmyslel. A co dnes? Když dotyčnou mládež, jejíž totožnost je známá, někdo z dospělých napomene, dočká se od ní přihlouplé a sprosté odpovědi. Kam jsme se to dostali, odpovězte si sami -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 5

8 Masopustní čas v MŠ aneb pořád se něco děje Úvodem několik slov o tom co je to vlastně masopust neboli fašank. Masopust je složenina dvou slov - maso a pust, které vyjadřovaly období střídmosti v zábavách i ve stravování. Původ této nejdelší veselice sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího zimního období předjařím, nadějí na příští úrodu a plodnost, zdraví a hojnost. Veselí, tanec, zpěv, jídlo a pití se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti to vše odpradávna provází masopust. Tolik k historii této tradice, a protože je rádi dodržujeme, tak i letos v naší škole proběhlo v třetím únorovém týdnu masopustní veselí. Děti se během celého týdne seznamovaly s těmito zvyky pomocí obrázkových knih, her a výrobou různých karnevalových ozdob a masek. Učily se básničky a písničky s masopustní tématikou. Ve středu se strhlo pravé masopustní rejdění. Celá školka se hemžila princeznami, beruškami, vílami, spidermany, kovboji a různými zvířátky. I paní učitelky se přestrojily jako břišní tanečnice. Děti si zahrály karnevalové hry a pro mlsné jazýčky byl připraven popcorn. V jídelně pak propuklo pravé veselí a děti si užívaly legrace, tance a hlavně přestrojení. Všechny děti představily svoje masky. Veselí bylo veselé! Ale pozor začíná masopust, tedy masa-půst! Na oběd paní kuchařky usmažily koblížky. Malí prodavači Mateřská škola se zapojila do akce pořádané městysem Buchlovice Mohu nechat o 11 deka víc?, která se konala v muzeu Podhradí. Vize byla jasná - vytvořit obchůdek, kde by děti mohly prodávat zboží, které by se dalo vážit. A začaly velké přípravy: větší děti pomáhaly se sušením ovoce a paní učitelky balily přinesené zboží. Také rodiče se velmi aktivně zapojili do akce a přinášeli sušené bylinky, ovoce, marmelády, oříšky, napekli perníky, tyčinky a spoustu dalších věcí, kterými krásně zaplnili obchůdky. Děti z druhé a třetí třídy si nacvičily role prodavačů, i když tolik zákazníků asi nečekaly. Děti ze třetí třídy také předvedly pásmo básniček a písniček Já su malá prodavačka. Paní učitelky si vyzkoušely povolání z jiného soudku a pomáhaly dětem s prodejem zboží. Suma sumárum díky této akci mohou být zakoupeny další pomůcky do naší školy - kuchyňka a relaxační matrace. Velké poděkování patří rodičům, jejichž spolupráce je velkým přínosem pro naši školu. Pohádka se povídá Únor je také časem pohádek. Děti pohádky baví a rády je dramatizují. Ty nejmenší děti hrály pohádky s maňásky a ty větší se převlekly za rytíře a princezny a vyzkoušely si, jak vypadá třeba rytířský turnaj, a za velkou odvahu dostaly od princezny vlastnoručně vyrobenou voňavou růži. Četba pohádek: Zlatovláska, Popelka, Kráska a netvor atd. provázela děti celým týdnem. Děti si mohly vyrobit rytířskou helmici, voňavou růži nebo prostírání na královskou hostinu anebo postavit hrad s cimbuřím a padacím mostem a využít tak odpadové materiály. Děti si prostě hrály, vždyť přece učení je hra! BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 6

9 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 7

10 Tradiční školní ples Únorový předvalentinský víkend patřil v naší škole jako již tradičně školnímu plesu. Hudební produkci zajistila kapela LORD a naše domácí cimbálová muzika Rubáš, která musela stíhat košt vín i ples najednou. Vše se ale podařilo zvládnout. Školní prostory se opět naplnily až na nejvyšší únosnou mez a úderem dvacáté hodiny byl ples slavnostně zahájen. Sérii drobných vystoupení tanečních skupin našich žáků završilo předtančení deváťáků, při kterém se v mnoha rodičovských očích zaleskly slzy pýchy a dojetí. A pak už začala samotná zábava. Bohatá tombola pak uspokojila ty, kteří si chtěli odnést nějaký ten dar, a ve dvou bufetech se zas hromadili ti, kteří dávali přednost všelijakým pochutinám. O půlnoční překvapení se postarala ve své derniéře antifolklorní skupina BABY z Buchlovic. Za svou odvahu a taneční kreace byli její členové odměněni velkým potleskem. Sdružení rodičů děkuje všem svým členům a také učitelům ZŠ, kteří se na přípravě plesu podíleli, a také všem příznivcům, kteří přispěli svými dárky do tomboly. Výtěžek z plesu bude letos opět věnován naší základní škole. O jeho využití Vás budeme informovat později. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 9

12 Kulturní kalendář duben Velikonoční 7. turnaj Hřiště petanque Červené pondělí Muzeum Podhradí Buchlovice ročník pochodu Clay-Eva Dětské koloběžkování 18. a Burza dětského oblečení Ex libris s erot. tématikou Pietní akce k 67. výročí osvobození Buchlovic PK Stříbrné kule, Alena Horáková, www. stribrnekule.ic.cz Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice, tel Trnovec u Hostišové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu, Bystřice pod Jan Štokman, tel ; Hostýnem Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Náměstí Buchlovice DS BAMBINO, Martina Strýčková, tel , DS BAMBINO, Martina Strýčková, tel , Muzeum Podhradí Muzeum Podhradí Buchlovice a městys Buchlovice Buchlovice, tel Pomník padlých Buchlovice Městys Buchlovice, tel ; ZO Českého svazu bojovníků za svobodu, Jan Štokman, tel ; Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel duben Velikonoční dílny MŠ Buchlovice MŠ Buchlovice, tel , BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

13 Buchlovský slavíček popáté V neděli v odpoledních hodinách proběhla již pátá soutěžní přehlídka dětských zpěváčků. Divákům zazpívalo 19 dětí od 4 do 12 let. Celým pořadem provázel slovem Jaroslav Crla, dětem hrála cimbálová muzika Rubáš Víti Preclíka. Cenu poroty získala a absolutní vítězkou se stala Pavlína Šedová. Cenu muziky obdržel Martin Šilhavík. V 1. kategorii mateřská školka 1. místo Anna Kropáčová 2. místo Barbora Hrušková 3. místo Jan Večeřa V 2. kategorii třída 1. Kateřina Jurnyklová 2. Václav Raštica 3. Anna Rašticová V 3. kategorii třída 1. Magdalena Krchňavá 2. Barbora Tymrová 3. Eliška Hrušková Odborná porota ve složení Anna Maděričová, Kateřina Říhová, Lenka Slivková, Michaela Kiliánová a Radim Snopek neměla lehkou úlohu. Všem dětem blahopřejeme, především za odvahu. Není jednoduché stát a zpívat před diváky a odbornou porotou. Děkujeme personálu hotelu Buchlovice za útulné prostředí, firmě Keramika Kampanela za slavíčky a hrnečky pro děti, městečku Buchlovice za dary pro vítěze, Dobrému dni s Kurýrem za propagaci a dárky. Za Buchlovjánek a Děcka z Buchlovic Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

14 Vernisáž výstavy Můžu nechat o 15 deka víc? BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

15 pátek 17. února 2012 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

16 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

17 Cvičení s dětmi Každé úterý od 16 hodin probíhá na Čsl. kulturním centru (staré škole) cvičení pro děti a rodiče, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Děti už od 1 roku se zde seznamují s pohybem na velkých i malých míčích a hrají si s pomocí kruhů, obručí, schůdků a dalších cvičebních pomůcek. Kdo má chuť se k nám přidat, rádi ho mezi sebou přivítáme. Zároveň vás chceme pozvat na dubnové akce. V sobotu 14. dubna odpoledne proběhne na náměstí koloběžkování pro děti. Doporučujeme přivézt s sebou vlastní koloběžku nebo odrážedlo, aby se vám dobře soutěžilo. 18. a 19. dubna (středa, čtvrtek) vás zveme do Čsl. kulturního centra na bazar dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb pro nadcházející jarní a letní sezónu. Přineste své věci k prodeji a zároveň si můžete vybrat něco, co vám padne do oka. Na setkání s vámi se těší dětské studio BAMBINO BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

18 Přestože minulý měsíc nabízel už spíše teplejší počasí s teplotami poměrně vysokými nad nulou, zájemci si mohli klidně ještě zalyžovat na nedaleké Stupavě, na tamním lyžařském svahu s technickým sněhem. A jak sami vidíte, ani po polovině března tam nebylo prázdno. (foto -bž-) Krok za krokem s uživateli Centra denních služeb pro seniory v Boršicích Chtěli byste, aby Vaši rodinní příslušníci od 60 let, neseděli jenom doma, ale trávili svůj volný čas smysluplně? Tak jsme tu pro Vás. Centrum denních služeb pro seniory nabízí uživatelům řadu výchovně-vzdělávacích, aktivizačních programů (např. práce na kronice, procvičování jemné a hrubé motoriky, trénink paměti a jiné), které nám podporují soběstačnost, samostatnost uživatelů. Výběr těchto aktivit je dobrovolný, zaleží na uživateli, jaké činnosti, aktivity, cvičení si zvolí. A dále Vám nabízíme sociálně terapeutické činnosti, které nám zajišťují kontakt se společenským prostředím, pomáhají nám udržovat ale i navazovat sociální vztahy ve společnosti a podporovat zájmy uživatelů. Jeden z výletů, který uživatelé absolvovali, bychom Vám chtěli více přiblížit. Ve vánočním čase uživatelé Centra denních služeb pro seniory v Boršicích navštívili Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Mohli zde zhlédnout výstavu betlému z různých materiálů. Betlémy nám připomínají, že lidé by neměli být na sebe hodní, vstřícní jen o Vánocích, ale po celý rok. Senioři Centra denních služeb chtěli udělat radost maminkám nedonošených miminek ve Zlínské nemocnici Tomáše Bati a vytvořili jim krásné papírové růže, které potěšili maminky v jejich situaci a v péči o své děti. Na závěr bych chtěla konstatovat, že výlet i psychická pomoc maminkám udělali seniorům radost, získali pocit užitečnosti a posílili své sebevědomí. Více informací na: nebo na u: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

19 Divadelní představení Antonín Huvar Host na Malé scéně Slováckého divadla Začátkem května proběhne na Malé scéně Slováckého divadla neobvyklý projekt. Ve spolupráci s brněnským Buranteatrem a uherskohradišťským občanským sdružením Memoria chceme obrátit pozornost k místní věznici. Inscenací Antonín Huvar režiséra Michala Zetela a herce a scenáristy Lukáše Riegera se částečně vrátíme do temných časů stalinismu, kdy se vězení v Uherském Hradišti stalo místem utrpení. Brněnský soubor Buranteatr vytvořil živou činoherní inscenaci, jejímž smyslem není moralizovat či vést zpozdilý politický boj s minulým režimem, nýbrž prostřednictvím silného emocionálního prožitku se pokusit zprostředkovat osud Mons. ThDr. Antonína Huvara ( ), dá se říci hrdiny naší doby, katolického kněze, člena Orla a skautského činovníka, jenž byl pro své náboženské přesvědčení a práci s mládeží ve skautu deset let vězněn, mimo jiné i v místní věznici. Chceme připomenout tento životní osud skromného a slušného člověka, který i v nejhorších okamžicích svého života neztrácel víru v pozitivní hodnoty a snažil se posílit své blízké spoluvězně, přičemž vycházíme z přesvědčení, že i v dnešní době je třeba tyto hodnoty, víru ve slušnost a dobrotu lidí připomínat. Projekt nese huvarovské motto Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně. Cílovým publikem jsou naši středoškoláci, ale jedno večerní představení bude také otevřeno pro veřejnost. Součástí projektu, podpořeného městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem, bude rovněž přednáška dramaturga Slováckého divadla dr. Libora Vodičky, odborného asistenta brněnské teatrologie, o činoherním divadle a kulturní politice v Československu po roce března 2012, Libor Vodička oficiální webová prezentace inscenace: Občanské sdružení Memoria Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti Cílem Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti je podnícení diskuse a hledání cesty ke smysluplnému využití uherskohradišťské věznice tak, aby byla zachována pieta místa a prostor využit způsobem odpovídajícím tomu, co se zde ve dvacátém století dělo. Občanské sdružení Memoria vzniklo koncem roku 2009 z potřeby podpořit řešení dlouhodobě neúnosné situace objektu bývalé věznice stojící v centru města Uherského Hradiště. Považujeme ji za významnou památku připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století a jediný takto zachovaný objekt svého druhu. Jedinou připomínkou toho, co se za zdmi věznice dělo, je v současnosti skromný pomník se jmény devětadvaceti popravených a umučených. A zdi, které jsou přímými svědky událostí, na které bychom neměli zapomenout, dodnes chátrají a zůstávají jediným doposud neopraveným veřejným objektem v centru města. webové stránky sdružení: pro více informací kontaktujte Annu Stránskou: tel.: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

20 Ke stému výročí narození Josefa Kučíka V měsíci březnu uplynulo sto let od narození buchlovického rodáka Josefa Kučíka, o němž jsme již před dvěmi lety psali v souvislosti s umístěním jeho sgrafita Cyrila a Metoděje do kostela sv. Martina v Buchlovicích. Josef Kučík se narodil 24. března V Brně studoval malířství a obzvláště si zalíbil grafické výtvarné umění, hlavně sgrafito. Zároveň se zabýval režií dobrovolného divadla v Kuřimi u Brna, které za jeho vedení vyhrálo ceny v regionálních soutěžích. Nejenom režíroval, ale také psal divadelní hry. Bohužel 2. světová válka a okupace Československa zabrzdila jeho činnost ve výtvarném i divadelním světě a po převratu v únoru 1948, jako předseda kuřimské Orelské jednoty, začal být šikanován pro svůj protikomunistický postoj. V 1949 se rozhodl opustit milovanou vlast. Detail Kučíkovy výzdoby kostela v New Norcii Po několika měsících v německých táborech pro uprchlíky odjel s manželkou Boženou do západní Austrálie a po krátké době se rozhodl založit spolek pro Československé krajany, který pojmenoval Sdružení lidí dobře vůle v západní Austrálii. Jeho hlavními zájmy bylo udržet styk, řeč a kulturu mezi Čechy a Slováky v cizině. V archívu Josefa Kučíka zbylo jen pár poznámek z první schůze československého sdružení v roce Z oběžníků datovaných 1955, 1956 a 1969 je jasné, že pro zakladatele bylo vždy důležité, aby schůze měly tradiční kulturní program. Kučík pevně věřil, že uchování jazyka bude vždy klíčovým spojením pro krajany a jejich děti s rodnou vlastí. I proto v padesátých letech založil školu pro děti Československých přistěhovalců, kde se vedle rozvíjení mateřské řeči snažil učit děti o historii a kultuře Československa. V 1969, když se Kučík rozhodl pro zdravotní problémy odstoupit z funkce předsedy sdružení, bylo zvoleno nové vedení. Hned po té se změnil název spolku na neutrální Sdružení Čechoslováků v západní Austrálii. Kulturní náplň, jak můžeme snadno zjistit z oběžníků, se stáhla do pozadí a spolek se zajímal většinou o uspořádání zábav a plesů. I přes Kučíkovy snahy velká převaha tehdejších Čechů a Slováků netrvala na tom, aby jejich děti uměly česky či slovensky, ale spíše aby se co nejrychleji asimilovaly s australskou kulturou. Totiž Češi a Slováci se už necítili jako exulanti, ale spíše jako emigranti. Nicméně v sedmdesátých letech 20. století se Josef Kučík dále snažil podpořit styk mezi Čechoslováky a jejich rodnou vlastí a navazoval na zvyky a vysokou kulturu. Můžeme to shrnout do dvou aktivit: pravidelné mše svaté o významných svátcích a ustanovení Československého divadla, které ročně předvedlo poměrně velkolepá představení. Mše pro Československé vlastence se sloužily v kapli sv. Cyrila a Metoděje od 31. března BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

21 1974 záhy po dostavění Kučíkova rodineho domu v Darlingtonu. Kaple nebyla veliká, ale byla vyzdobena oltářem, sgrafitem na stěnách, harmoniem a mozaikovým obrazem věrozvěstů. Tito byli Kučíkovi obzvláště blízcí, protože Buchlovice byly nedaleko od Velehradu, spojeným s cyrilo-metodějskou tradicí. V kapli se slavily hlavně velké národní svátky, ale také předvánoční anebo velikonoční mše. Mimo pátera Hrdiny sloužili mši kněží z katolického semináře v Guildfordu, Ukrajinci, polští kněží i mniši, včetně tehdejšího opata z benediktinského kláštera v New Norcii. Vzpomínám si, že to byla vždy příjemná setkání a po mši se pěkně povídalo na trávníku před kapličkou. Nechyběl čaj, závin, buchty či dorty, které napekla Božena Kučíková. Poslední kapitola spojená s kapličkou v Darlingtonu byla uzavřena v roce 2010, když mozaika sv. Cyrila a Metoděje byla přestěhována do Buchlovic, během mše svaté slavnostně umístěna a posvěcena v krásném farním kostele sv. Martina, který Kučík jako mladý chlapec dobře znal a měl rád. Dne 18. listopadu 1984 se konalo první vystoupení českého divadla v západní Austrálii. Josef Kučík pro ně napsal anebo upravil osm krátkých her, které i režíroval. Divadelní představení se podařilo i když herců nebylo. Dokázali pobavit společnost. Kučík cestoval na večerní divadelní zkoušky z Darlingtonu do města autobusem (bylo mu 72 let, když založil divadlo, a zdraví ubývalo). Mimo kulturní činnost působil Josef Kučík i jako umělec. Jeho nejzajímavější sgrafitové práce jsou k vidění v kostele benediktinského kláštera v New Norcii. Na stěnách chrámové lodi je zobrazena monumentální křížová cesta. Jeho strohý, lineární, silně grafický styl se hodil na sgrafito a i dnes jeho nástěnné malby působí velmi dramaticky a moderně. Jiné práce je možné zhlédnout v kostele sv. Joachima ve Victoria Park a Our Lady of Grace v North Beach. Bohužel velmi působivé a monumentální Ukřižování v katolickém kostele v Greenmount bylo zničeno. Mimo sgrafita Kučík pracoval i s mozaikou (v New Norcii a dnes v Buchlovicích) a s olejem. Josef Kučík jako režisér divadla Zanechal také velký soubor maleb historických kostelů v západní Austrálii, na kterých pracoval asi dvacet let. O Kučíkově umělecké práci proběhly přednášky v Austrálii na odborných konferencích a byly vydány články v místních i českých časopisech. Ke stoletému výročí narození Kučíka jsou připraveny k tisku další články o jeho umělecké a kulturní činnosti v západní Austrálii. O jeho práci byly také publikovány články v místních novinách. Nakonec je nutné dodat, že Josef Kučík zemřel 3. května (Text krácen.) Iva Rosariová, rozená Kučíková (Autorka vystudovala historii umění na univerzitě v Melbourne, žije hlavně v Praze a věnuje se studiu umění 14. století, doby Karla IV.) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

22 Jak se kdysi v Buchlovicích žilo V nynějším Hořínkovém domě pod Barborkou bývala hospoda, ve které na zábavách tancovala bosá děvčata (foto -bž-) Náš rod Maršálků pochází ze Staňkova na Chodsku, ale já s bratrem jsme se už narodili v Buchlovicích. Ke křtu nás nesli manželé Veselí ze Suchého řádku čp. 258, kde teď bydlí manželé Juříkovi. Chodili jsme tam jako domů a považovali jsme je za příbuzné, ačkoliv jsme s nimi pokrevně příbuzní nebyli. Lidé říkali, že se s nimi rodinujeme. V tomto rodu bylo několik zajímavých osob, o kterých si myslím, že by stálo za to, popsat jejich osudy. Vzpomenu například tetičku cukrářku. Narodila se za napoleonských válek a dožila se prý hodně vysokého věku a hodně si toho pamatovala. Pocházela z vesnice na druhé straně Chřibů nedaleko Svatého kopečka a byla dítětem markytánské rodiny., která se svým obchůdkem doprovázela nějaký rakouský jezdecký pluk ve vzpomínaných válkách. Vojáci prý narozené děťátko huškali, nosili v chůvce a později, když markytánská rodinka měla dětí víc, vozili děti před sebou na koních. Nezdálo se mi to prevděpodobné, ale pak jsem si vzpomněla na babičku Boženy Němcové, jak odešla za svým Jiříkem, když ho chytili na vojnu, a zúčastnila se s ním vojenských tažení i se třemi dětmi. Asi to tehdy bylo obvaklé. Když ustaly napoleonské války, rodiče tetičky přestali martykánovat a začali stánkařit na poutích a jarmarcích. Tetička šla sloužit na faru v Kroměříži a tam se naučila velmi dobře vařit a hlavně péct cukroví, věc v té době mezi lidmi nevídanou. Vzala si většího domkaře Hrdličku ze Svatého kopečku. Neměli děti a za nějakou dobu přišel jejich majetek do dražby. Zůstala jim trocha peněz, za které se rozhodli koupit nějaký malý domek u lesa. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

23 On že bude pracovat v lese, ona dělat, kde se dá a hlavně péct a prodávat cukroví. Hledali při lese a našli malý domek v Buchlovicích v Podvinohradí. Když se tam přestěhovali, někdy v letech , přinesli s sebou tři věci, které v tehdejší době byly v Buchlovicích neobvyklé, které tu lidé nechali a celé Buchlovice se k nim chodily dívat. Byla to lampa na svícení na olej. Lidé v Buchlovicích tehdy ještě svítili loučemi. Závěsné hodiny na zeď; hodiny lidé znali jen na věži kostela, jinak se řídili podle slunce. A taky kostkovaný vlňák, který se stal potom módní novinkou. Ženy tehdy nosily, pokud nebylo moc zima, jenom konopné plachty a když byla velká zima, tak kožichy dubeňáky až po zem. Dařilo se jim poměrně dobře. On tedy pracoval v lese a ona pekla a prodávala cukroví. Měla na něj dobrý odbyt. Nosila ho na zádech ve velkém koši po muzikách po sousedních vesnicích. Na muzikách koš obrátila dnem vzhůru a na to narovnala cukroví a prodávala. Chlapci prodávali děvčatům. Dobré obchody dělala ve vesnicích u Moravy a v Polešovicích, kde byly bohaté selky, které si objednávaly cukroví pro sebe a hlavně na svatby. Dobře platily a přidávaly vajíčka, máslo, kobásy, mouku aj. Děti stále ale nepřicházely. Její bratr, který měl pouťové a jarmareční stánkařství, měl dětí přebytek. Jeho žena byla také za svobodna Hrdličková. Tetička si nějaké vzala k sobě. Kolik, nevím. Vím o jednom chlapci a jednom děvčeti. Chlapec našel jednou po bouřce v břehu rozvodněného potoka na Pile, když tam byl na dřevě, zlatý peníz. O tomto jsem už jednou ve Zpravodaji psala. Děvče se jmenovalo Amálie a já ji pamatuji jako starou babičku. Na svých cestách se svým obchodem přes pole potkávala prý různé duchy a napřirozené bytosti, o kterých dovedla poutavě vyprávět. Od ní také vím, že v roce 1805 měli Francouzi kovárnu vojenských koní na Suchém řádku v čp. 202 (nyní tam bydlí můj bratr). V hospodě pod Buchlovem, na dnešním Hořínkovém domě, v zimě 1805 na zábavách tancovala bosá buchlovická děvčata; boty shrnovačky nechávala za dveřmi, aby je ušetřila a o přestávkách mezi kousky si bosé nohy ohřívala na botách svých tanečníků, francouzských vojáků, kteří měli boty velmi bytelné. Toto sice babička v Buchlovicích nezažila, ale slyšela to vyprávět od pamětníků, kteří byli tehdy ještě mladí a viděli to na vlastní oči. tetička ale zažila v Buchlovicích revoluční rok Viděla Buchlovjany s kosami a cepy jako husity pochodovat kolem hřbitova směrem na Boršice na Košuta. Proti nim šel od Boršic z kasina tehdejší buchlovický farář Hříbek a ten je uvítal otázkou: Děti, děti, kam to jdete? Dostal odpověď: Na Košuta, velebný pane, na Košuta. Běžte domů, vrátil je farář. S kosami a Košutem nic nespravíte a stejně se už o Moravu zastavil a porazili ho, nebezpečí už nehrozí, načež košutovská výprava se vrátila zpět. (Pokračování příště.) Zdenka Maršálková Foto -bž- Výzva buchlovickým fotografům Československé kulturní centrum Buchlovice vyzývá občany, kterým je fotografování koníčkem a kteří by rádi svými fotografiemi našeho městyse nebo jeho malebného okolí přispěli k výzdobě budovy Československého kulturního centra, ať neváhají a přinesou pořízené skvosty v elektronické podobě, popř. na negativech do kanceláře Československého kulturního centra nebo je jiným způsobem předají Pavle Večeřové. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Junák- středisko Jestřáb Pačejov

Junák- středisko Jestřáb Pačejov Junák- středisko Jestřáb Pačejov Historie skautského hnutí na Pačejovsku Kořeny počátku skautského hnutí na Pačejovsku spadají do května roku 1945. Zakladatelem tohoto hnutí zde byl bratr Barborka, který

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna

Zpravodaj Městyse Knínice u Boskovic 32008 připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna Zpravodaj 3 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Městys Knínice u Boskovic ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi připravuje společenskou akci Košt vín 2008 V sobotu 26. dubna bude probíhat v prostorách

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více