Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.formulamentoring.eu"

Transkript

1 Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně slabších vrstev) Project číslo: LLP UK-GRUNDTVIG-GMP Formula Projekt Projekt se snaží o zapojení dospělých studentů z nejvíce slabých sociální a ekonomických vrstev do dalšího vzdělávání pomocí mentora. Projekt má dva jasné strategické cíle: 1. Vytvořit lepší sociální začlenění pro dospělé z nejchudších oblastí během obtížných ekonomických podmínek. 2. Pomáhat našim klientům ve zlepšení kvalifikace, kterou oni a společnost potřebuje k poskytování velkého orientačního rámce. Úvodní článek Dobrý den, vítejte u prvního vydání Formula novin!! Projekt Formula je nadšen, že s Vámi může sdílet novinky z projektu, o tom, jak jsme tvrdě pracovali na vývoji našich představ dobrovolných mentorů pomáhajícím znevýhodněným studentům ve vzdělání, zaměstnání či odborné praxi. Víme, že existuje příliš mnoho dospělých v celé Evropě, kteří postrádají dovednosti, potřebné k tomu, aby se jim dařilo v práci a v životě. Víme také málo o tom, co motivuje lidi, k tomu, aby se opět vzdělávali, aby rozvíjeli své dovednosti a překonali tak překážky. Doufáme však, že předvedením role mentora na konkrétních případech z jejich komunity pomůže k překonání těchto překážek. Doufám, že se Vám tyto noviny budou líbit a nebudete váhat nás kontaktovat buďto prostřednictvím našich webových stránek, na u či na našich stránkách na Facebooku!! S pozdravem Helen Cormack (SWAPWest) Obsah Projekt str.1 Partneři...str.2, 3 Průběh projektu..str.4 Novinky..str.5 Další události..str.5

2 Projekt má čtyři hlavní výstupy: 1. Určit a založit síť dospělých mentorů pro studenty a komunity z různých oblastí. 2. Vytvářet materiály a prostředky k podpoření práce mentorů. 3. Vytvářet materiály a prostředky pro společnosti pro vzdělávání dospělých, aby podporovali dobrovolné mentory, kteří pomáhají dospělým studentům. 4. Rozvíjet evropskou síť mentorů prostřednictvím mobilit projektu, pro podpoření sítě mentorů všech zemí. Partneři 1. Hlavní partner : SWAPWest SWAPWest, projektový koordinátor je spolek institucí dalšího a vyššího vzdělávání. Také pracuje s partnery Společenství pro vzdělávání. SWAPWest je úspěšný v určování potřeb dospělých studentů, je v čele vývoje široké škály podnětů zaměřených na pomoc znevýhodněným skupinám studentů. Andrew Quinn a Helen Cormack: Pro další informacte:www.scottishwideraccess.org 2. Partner: FORMARE STUDIA Formare studia se aktivně podílí na životě komunit zapojením dospělých a mladistvých do různých aktivit. NGO organizuje formální a neformální studijní aktivity a konference na témata vzdělávání, nabízející dospělým možnost dalšího studia, výzkumu, vývoj díky učení, sdílení zkušeností a možnosti socializovat se. Doina PARTENENIE, Angela SAVA a Teodora RUGINOSU: Pro další informace navštivte:

3 3. Partner: POE EDUCO, spol. s r. o. POE EDUCO, s. r. o., poskytuje širokou škálu vzdělávacích služeb pro dospělé včetně odborné přípravy a rekvalifikace pro nezaměstnané dospělé. Společnost má bohaté zkušenosti ve spolupráci s Úřady práce z našeho regionu a dalšími organizacemi na místní a regionální úrovni. V rámci strategie pro zvyšování účasti vytvořili různé projekty a pracují ve spolupráci s ostatními agenturami. Pavla ČMUCHOVÁ poe-educo.cz Pro další informace navštivte: 4. Partner Univerzita Malmö Univerzita Malmö byla založena v roce 1998 a v současné době má přibližně studentů. Město má obyvatel, které tvoří 171 kulturně různorodých národností a 165 jazyků. Tato rozmanitost a multikulturní prostředí se odráží na školách a jejich studentech. Mentorský program Slavík začal v roce 1997 v Malmö a spolupracoval s množstvím škol, které měly velké množství žáků z velmi různorodých etnik. Carina sild LÖNROTH: mah.se Pro další informace navštivte: 5. Partner: Nadace pro Sociální rozvoj (Foundation for Social Development) Nadace pro sociální rozvoj je nezisková organizace, která byla založena v prosinci Její hlavním cílem je podporovat rozvoj obyvatel žijících a pracujících ve venkovských oblastech. Nabízí jim pomoc se zlepšením jejich způsobu života pomocí vhodných nástrojů a znalostí. Sara FERNÁNDEZ a Pilar TORNOS: Pro další informace navštivte:

4 Průběh projektu Prvním úkolem projektu byl průzkum a analýza toho, zda mentoring by podporoval dospělé, kteří by se chtěli dál vzdělávat. Začali jsme v únoru 2013, s dotazníkem, který byl zamě- řen na dospělé, v rámci a mimo naše instituce, a který zjišťoval jejich názory na podporu a mentoring. Dotazník byl první vytvářen a dotazník, na kterém jsme se dohodli byl distribuován celé řadě dospě- lých. Po jejich vyplnění byly údaje shromážděny a následně ana- lyzovány. Shromáždili jsme na 500 vyplněných dotazníků ( 100 na každou zemi) v rodném jazyce každé země. Dotazovali jsme se potenciálních dobrovolných mentorů, ostatních dospělých v naší organizaci a dospělých studentů, kteří pokračují v dalším studiu s cílem zjistit způsob, jak je nejlépe podpořit, když se vrací k studiu. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, co shledávají jako důležitou podporu a zda se sami chtějí účastnit ve vzdělávání dospělých jako dobrovolní mentoři. Konečný počet dotazníků překročil očekávání o 27,4 %, ve skutečnosti: 637 dotazníků a mnoho z účastníků dotazníkového šetření se zajímá o podporu a mentoring. Jejich zájem byl větší, než jsme očekávali, protože 25 % z nich poznamenal. Zprávy Projekt Formula byl představen v březnovém vydání skotském vzdělávacím CLD zpravodaji. Toto březnové vydání se věnuje projektu Formula. Účel tohoto projektu nám pomůže zjistit různé směry, jak usnadnit vedení, podporu, praxi a dobrovolnictví využívající přístup dospělých.

5 SWAPWEST se podílí na konferencích Vzdělávání pro lepší svět, organizovanou v Cardiffu (Wales) NIECEM, národním koordinátorem Spojeného království pro evropskou agendu vzdělávání dospělých. Vzdělávání pro lepší svět, organizovanou NIECEM zdůraznil potřebu po dospělých vzdělavatelích, aby vytvořili lepší příklad pro investice, zlepšili analýzy studijní účasti a motivace a rozvíjeli rozsáhlé strategie k inspirování dospělých počáteční prospěchem, aby pokračovali ve studiu. Konference je součástí Evropské agendy pro Vzdělávání dospělých, které bylo přijato na Usnesení rady v listopadu Prezentace Formuly na mezinárodní konferenci "Kvalita ve formálním i neformálním vzdělávání v Iasi (Rumunsko). 8. a 19. května 2013 Nadace asociací Rormare Studia a Filocalia z Iasi (Rumunsko), uspořádala mezinárodní konferenci "Kvalita ve formálním a neformálním vzdělávání ", kde byl představen Evropský mentoring v rámci projektu Grundtvig - projekt "FORMULA". (autoři: Partenie Doina Helene, Carina Sild Lönroth, Angela Sava Teodora). Projekt Formula spolupracuje s projektem ARALE pro Zvyšování povědomí pro vzdělávání a učení dospělých. Cíl projektu ARALE je shromažďování a navyšování informovanosti a podpůrné činnosti pro vzdělávání dospělých v Evropě zaměřené na širokou veřejnosti, na konkrétní cílové skupiny a na politiky. Jejím cílem je získat lepší informace a znalosti o osvětové činnosti a lepší knot-how o tom, jak organizovat, vytvářet a provádět osvětové činnosti z pohledu civilní společnosti. Další události Další partnerský meeting bude v Ostravě (Česká republika) května 2014 Nábor mentorů proběhne od září do listopadu 2013 Výcvik mentorů proběhne v každé zemi od listopadu 2013 do června 2014 Pro konkrétní informace o datech a časech kontaktujte místního partnera.

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů Roma MATRIX Příručka dobré praxe 5. Zaměstnávání Romů Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing

Více

Projekt Formula Průvodce mentora

Projekt Formula Průvodce mentora Projekt Formula Průvodce mentora 0 Tato publikace je výsledkem evropského projektu FORMULA (Zpřístupnění příležitostí pomocí modelových rolí při výuce dospělých nacházejících se na okraji společnosti),

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Multikulturní centrum Praha REGIONÁLNÍ ZPRÁVA Z PROJEKTU Knihovny pro všechny - Evropská Strategie pro Multikulturní vzdělávání 1. Výchozí situace projektu v Praze 2. Cíle projektu 3. Realizace projektu

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Zpráva o práci Evropské sítě politik celoživotního poradenství v letech 2009 2010 STRUČNÁ ZPRÁVA Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

COMPILAŢIA SUMARĂ ESTE DISPONIBILĂ!

COMPILAŢIA SUMARĂ ESTE DISPONIBILĂ! Zvýšení povědomí o příležitostech otevřeného trhu práce pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím odborného vzdělání a vytváření celoživotních strategií 1 Hlavním cílem projektu je umožnit zdravotně

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 O nás: Inclusio o.p.s. Vize Chceme, aby naše nezisková společnost byla společností i donory vnímána jako solidní, spolehlivý partner s transparentním hospodařením, dodržující

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více