říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné"

Transkript

1 říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné OHLÉDNUTÍ A už je to zase tady. Čtyři roky uplynuly jako voda a my občané - voliči zase půjdeme s volebními lístky zvolit nové zastupitelstvo obce na další volební období. Jak jste volili minule a jak budete volit nyní, je věcí jen a pouze vás voličů. A je na vás i to, jak to nakonec dopadne, jak vyhodnotíte schopnosti a úmysly kandidátů. Je to vaše volba a koneckonců i váš díl odpovědnosti. Kdo se uchází o vaši přízeň v letošních volbách, naleznete uvnitř tohoto zpravodaje. Pojďme se na tomto místě ohlédnout a připomenout si to, co se v naší obci odehrálo za poslední čtyři roky. V minulých volbách se o vaši přízeň ucházely čtyři volební uskupení, z nichž nakonec do zastupitelstva usedli zástupci tří z nich. V našich vzpomínkách bude uplynulé období svázáno především s rekonstrukcí silnice. Možná si ještě pamatujete na série článků v našem zpravodaji i na tu spoustu jednání a slibů a těch termínů... V roce 2003 jsme se však nakonec přeci jen dočkali. Připomeňme si proto pár čísel. Celková délka stavby: m, plocha rekonstruované komunikace: m2, plocha zámkové dlažby: m2, počet rekonstruovaných mostů: 5 ks, počet rekonstruovaných opěrných zdí: 2, délka kanalizace: m, betony a železobetony mostů a opěrných zdí: 798m2, výztuž mostů a opěrných zdí: 67 tun. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 106,1 mil. Kč. Slavnostní otevření nově rekonstruované silnice proběhlo 13. listopadu Z obecních prostředků obec financovala autobusové čekárny (500 tis. Kč), části chodníků nad rámec stavby (50 tis. Kč). V rámci výstavby došlo ve spolupráci s firmou Telecom k položení víceúčelového multifunkčního kabelu firmou Katro servis. To umožnilo připojení nemovitostí podél silnice na kabelovou televizi. Součástí vysílání se stal i Batňovický infokanál", který přináší občanům informace o dění v obci i blízkém okolí. Vysílání infokanálu bylo zahájeno 10. června Následně na to v roce 2005 bylo zprovozněno i připojení k internetu. Pokračování na straně 2 Volby do zastupitelstev obcí proběhnou 20. a 21. října 2006

2 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Opravy se dočkala i střecha našeho kulturního domu. Celkové náklady dosáhly 430 tis. Kč (z toho dotace z Programu obnovy venkova činila 150 tis. Kč, podíl obce pak 280 tis. Kč). V březnu 2004 byla v prostorách bývalého obecního úřadu (stará škola) znovu otevřena Obecní knihovna v Batňovicích. Stalo se tak po dlouhých osmi letech. V knihově byl rovněž zřízen i bezplatný přístup k internetu pro všechny občany obce. V září 2004 proběhla další etapa opravy hřbitovní zdi v celkové hodnotě 260 tis. Kč (akce byla financována z Programu obnovy venkova tis. Kč, podíl obce činil 132 tis. Kč). V roce 2004 byla provedena úprava prostranství u motorestu Klodajk a zahájena výstavba víceúčelového sportoviště, které bylo slavnostně otevřeno Dokončen byl celý areál v roce Výstavba areálu byla financována za podpory Královéhradeckého kraje a Nadace Duhová energie. Celkové náklady přesáhly částku 770 tis. Kč. V uplynulých letech se naše obec zapojila i do soutěže vesnice roku. Po třetím místě v krajském kole v roce 2005, jsme uspěli i v letošním ročníku soutěže, když jsme obdrželi cenu hejtmana Královéhradeckého kraje. Nelze na takto malém prostoru zmínit vše. Jak sami vidíte, doznala naše obec za uplynulé čtyři roky podstatné změny. Zda jsou to změny k lepšímu či k horšímu, to už posuďte sami. Není mým cílem na těchto místech hodnotit činnost obecního zastupitelstva. Určitě ne vše se podařilo k úplné spokojenosti všech a asi se i něco nepodařilo vůbec. Co je ovšem nezpochybnitelné, je fakt, že jsme zase o čtyři roky starší, ale obávám se, že už o tolik ne moudřejší. Takže vám (a vlasně nám všem) při volbě nového zastupitelstva přeji šťastnou ruku. Břetislav Novák wz. cz Zahájení školního roku V pondělí 4. září 2006 přesně v 8 hodin zahájila ředitelka Základní školy v Batňovicích Mgr. Miloslava Pavlová nový školní rok 2006/2007. Slavnostního zahájení se kromě žáků, učitelů a rodičů zúčastnily i starostka obce Vladimíra Pátková a paní Helena Zahálková, které předaly prvňáčkům malé dárečky. Do školy nastoupilo v letošním školním roce 5 prvňáčků - Jan Daleký, Radek Rosa, Jakub Raabe, Karolína Kultová a Helena Melicharová. Slavnostní zahájení nového školního roku zakončili svým pásmem starší žáci školy. Co chystá škola......v tomto školním roce? Připravujeme vlastní školní vzdělávací program, podle kterého budeme pracovat již od příštího školního roku. Při jeho tvorbě vycházíme ze skutečnosti, že děti z naší školy přestupují po ukončení 5. třídy do různých škol v okolí (Úpice, Rtyně, Malé Svatoňovice), které již budou realizovat své vlastní vzdělávací programy. Tomu musí být náš program přizpůsoben, aby děti byly dobře připraveny. Čeká nás celoškolní hra, která potrvá do konce školního roku. Hra se jmenuje Putování za pohárem poznání s.... S kým? Tak to je již první úkol pro děti. Mají vymyslet maskota, jeho jméno a podo 2

3 Batňovický zpravodaj říjen 2006 bu. Každé dítě si vyrobí svůj pohár z tvrdého papíru, který bude umístěn na chodbě na nástěnce. Vítězí ten, kdo naplní pohár poznání až po okraj. Pohár se bude plnit průběžně správně splněnými úkoly. Za správně splněný úkol si vybarvíme část poháru. Úkoly budou zadávány po měsících ve dvou kategoriích. První kategorii tvoří první a druhá třída, druhou kategorií je třetí, čtvrtá a pátá třída. Každý měsíc nás čekají dva úkoly, jeden malý a jeden velký. Hodnocení splněných úkolů a nové otázky se dozvíme vždy na začátku nového měsíce. Konečné vyhodnocení hry proběhne na konci školního roku. Mgr. Miloslava Pavlová Zájmové kroužky pro školní rok 2006/2007 Kroužek výpočetní techniky (M a rtin M ičola) Dramatický kroužek (Miloslava Pavlova, Hana Hoření) Turistický kroužek (Eva Karajanisová) Pěvecký kroužek (Petra Krejzlová) Zdravotnický kroužek (P etra Krejzlová, Eva Karajanisová) Náboženství (Jana M elicharová) Vesnice roku 2006" Již po třetí se naše obec i letos přihlásila do krajského kola soutěže Vesnice roku 2006". Soutěž Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které nemají statut města, a které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice. Po loňském úspěchu, kdy jsme v konkurenci 12 obcí obsadili třetí místo jsme uspěli i v letošním roce. Do soutěže se tentokrát přihlásilo 33 obcí. Dřívější hodnocení pořadí bylo nahrazeno cenou hejtmana Královéhradeckého kraje. A právě na toto ocenění jsme v letošním ročníku soutěže dosáhli společně se sousedními Havlovicemi. Slavnostní vyhodnocení proběhlo na půdě obce Podbřeží (okres Rychnov nad Kněžnou), letošního vítěze krajského kola soutěže. A jak to letos dopadlo? Vítězem a současně postupujícím do celostátního kola se tedy stalo Podbřezí, které tak získalo ocenění Zlatou stuhu. Modrou stuhu za společenský život získala obec Nový Hrádek (NA), Bílou stuhu za činnost mládeže - Česká Čermná (NA) a konečně Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí - Obědovice (HK) Cena hejtmana Královéhradeckého kraje byla udělena obcím Batňovice (TU) - za úctu k venkovským tradicím, a Havlovice (TU) - za rozvoj zázemí pro činnost spolků a obci Bílý Újezd (RK) - za rozvoj obce. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny získala obec Záměl (RK), diplom za vzorné vedení obecní kroniky - Studnice (NA) diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - Záměl (RK). Diplomy komise pak obec Vlkov (HK) za zapojení občanů do projektu Vlkovská náves", Olešnice v O.h. (RK) za činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci, obec Suchý Důl (NA) za přeshraniční spolupráci a obec Holovousy (JC) za koncepční rozvoj obce. Cena Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje u příležitosti 15 let výročí založení Programu obnovy venkova byla udělena obci Vrbice (JC) za soudržnost obce. Břetislav Novák (foto Vladimíra Pátková) 3

4 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Volby 2006 Volby do zastupitelstva obce Batňovice se konají ve dvou dnech, v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volby proběhnou v budově Obecního úřadu v Batňovicích (Batňovice č.p. 4). NOVÝ SKOLNI rok z a č a l I V MATEŘINCE Do mateřské školy v Batňovicích je zapsáno celkem 28 dětí. Jako už několik let předchozích stále převládají chlapci, těch je 19 a děvčat pouhých 9. Nejvíce máme předškoláků - 15, čtyřletých dětí je 10, tříleté děti jsou jen 3. S dětmi pracujeme dle osvědčeného, vlastního školního výchovně-vzdělávacího programu s názvem Klíč k bráně do světa", který jsme rozdělili podle ročních období (jaro, léto, podzim, zima). Hlavními oblastmi vzdělávání v naší školce jsou: pohyb, poznávání, řeč, hudba a práce (výtvarná a pracovní činnost). Posláním naší mateřinky je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. A moc si přejeme, aby u nás bylo každé dítě šťastné a spokojené! Věříme, že se nám to daří, neboť nás učitelky, první den po prázdninách, mile přivítal dětský úsměv, rozzářené oči a hřejivá věta: Já jsem se do školky tak těšil!" Co více si přát? Ať i vy všichni máte těch šťastných dnů a úsměvů na tváři co nejvíce! Za M Š Blanka Suchánková. #KDU-ČSL KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČS. STRANA LIDOVÁ Vladimíra Pátková Batňovice 131 nezávislá Jan Hanuš Batňovice 121 Jana Melicharová Batňovice 130 Člen KDU-ČSL Josef Pich Batňovice 32 Miroslav Šrejber Batňovice 224 Martin Peterka Batňovice 53 Jana Řezníčková Batňovice 231 Člen KDU-ČSL Václav Kult Batňovice 60 Josef Řezníček Batňovice 127 4

5 Batňovický zpravodaj říjen 2006 O D S'*' Sdružení ch I v O b č a n s k á d e m o k r a t ic k á s tra n a Jaroslav Rosa Batňovice č.p. 3 člen O D S Zdeněk Jiroušek Batňovice (Kvíčala) č.p. 207 Ing. Milan Souček Batňovice č.p. 42 Jiří Hofman Batňovice č.p. 96 Ing. Libor Tuček Batňovice č.p. 6 člen O D S Roman Hebelka Batňovice č.p. 258 Jaroslav Kuťák Batňovice č.p. 228 Mirek Kult Batňovice č.p. 104 Ing. Jiří Janiga Batňovice č.p. 85 Jiří Rudolf Batňovice 7 Ing. Aleš Bartoníček Batňovice - Kvíčala 225 Mgr. Miloslava Pavlová Batňovice 33 nezávislá Martin Baudyš Batňovice 124 Stanislav Petráček Batňovice 87 Petr Polívka Batňovice 261 Vladimír Urbanec Batňovice - Kvíčala 103 Petra Kultová Batňovice 60 nezávislá Jaromír Žežulka Batňovice 16 5

6 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Informace pro voliče Vzhledem ke skutečnosti, že ne každý má zcela jasno o tom, jakým způsobem lze volit, uvádíme zde stručný návod, který by vám měl usnadnit správné vyplnění volebního lístku. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (17. října 2006). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Úprava hlasovacího lístku Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno - v Batňovicích jich proto nesmíte označit více jak 9. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno 9 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, jsou dány označené volební straně 4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních čtyřech místech. (Samostatně označený kandidát postoupí v pořadí kandidátky na první místo. Musí ho tak ale volit tolik voličů z jiných stran, aby počet odpovídal 10% voličů té strany, na jejíž kandidátce je uveden. Na vysvětlení - pokud strana dostane jako celek 100 hlasů, potom tomuto kandidátovi stačí 10 hlasů z jiných stran a posune se dopředu, i když byl na posledním místě kandidátky). Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Břetislav Novák, Ing. Bohuslav Rudolf 6

7 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Evropské fondy Každý občan ČR jistě ví, co jsou to evropské fondy a jaké významné období čeká ČR v letech Víme, že je připraveno mnoho operačních programů v rámci strukturálních fondů v ČR Centrem evropského projektování (CEP) Hradec Králové připravuje regionální operační program NUTS II. Dalšími významnými projekty jsou EAFED - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a vyloženě pro zemědělce je určen program EAGF - zemědělský záruční fond. Já bych Vás trochu podrobněji informovala o EAFRD, který je rozdělen do čtyř tzv. OS. Pro nás jsou nejdůležitější osa III. - program rozvoje venkova a osa IV. - LEADR. K tomu, aby se nám podařilo získat finanční prostředky z těchto fondů je nutné založit MAS (místní akční skupina). A co to je MAS? Jedná se o skupinu lidí, ve které jsou vyváženě zastoupeny partneři z regionu samospráva a státní správa, podnikatelé a zemědělci, neziskové organizace, aktivní občané, školy, muzea atd. V současné době se chystá svazek obcí Jestřebí hory a společenství obcí Podkrkonoší založit svou MAS. MAS si vypracuje rozvojovou strategii celé naší venkovské oblasti. Hlavním úkolem MAS je budování partnerství sjednocení lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit venkovanů. MAS musí splňovat z pohledu Evropské organizace tyto podmínky: hustota obyvatel do 150 obyvatel na km2, minimálně a maximálně obyvatel. Upozorňuji, že MAS nečerpá pouze finanční zdroje, ale hlavně finanční zdroje získává a rozděluje. K tomu, aby MAS mohla dobře pracovat je potřeba mít připravené kvalitní projekty a naše obec již pracuje na takovém to projektu a to na přestavbě kulturního domu. Nás projekt se nazývá Multifunkční dům v obci Batňovice." V první fázi se chystáme uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace. I Občanské sdružení Chalupění připravuje projekt s názvem Chalupění v Krakonošově zahradě." A takových či jiných projektů je potřeba opravdu mnoho. Vyzýváme naše zemědělce a podnikatele i naše místní organizace ke spolupráci na přípravě této strategie. Bez spolupráce všech jmenovaných složek nebude možné získat finanční zdroje do naší obce. Dnešní době snad nejvíce platí heslo Připraveným štěstí přeje." Věřím, že se v naší obci najdou aktivní občané s dobrými nápady, jak rozvíjet náš venkov. Rekonstrukce vodovodních řadů Největší akcí letošního léta byla rekonstrukce vodovodních řadů v Batňovicích. Tato akce byla podpořena investiční dotací z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství" z Královehradeckého kraje. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Z+D stavby s.r.o. Trutnov. V naší obci byla vyměněna nejvíce poruchová místa, a to v úseku od České pošty k Peterkovým (č.p.150) a druhá část od č.p. 35 (Sádkovi) až k č.p. 158 (paní Kubová) přes Hájecký kopec. Dále bylo vyměněno azbestové potrubí na Kvíčale od vodojemu až k č.p. 227 (manželé Urbancovi). V šachtě u Bartoníčků bylo nainstalováno nové elektronické zařízení, které upřednostňuje zásobování pitnou vodou Kvíčalský vodojem. Celkové náklady činí ,- Kč, z toho dotace z králové-hradeckého kraje ,- Kč a podíl obce ,- Kč. Ráda bych poděkovala všem občanům a místním podnikatelům za trpělivost a pochopení při častém uzavírání pitné vody. Nejvíce poruchová místa byla opravena, ale přesto nás ještě čeká rekonstrukce od vrtu do vodojemu na Vartě, včetně části rozvodů. Vladimíra Pátková 7

8 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Oprava místních komunikací Dne byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací, na které byli použity finanční prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova ve výši ,- Kč. Celkové náklady činily ,- Kč a vlastní podíl obce ,- Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou M - Silnice Hradec Králové, provozovna Trutnov. Celkem byly opraveny čtyři místní komunikace na p. p. č. 126/2, 864/6, 1053, První měřila celkem 32 metrů (u Tučků), další celkem 194 metrů (komunikace ke hřbitovu). A další dvě se opravovaly na Kvíčale. První k regulační stanici 190 metrů a poslední úsek 103 metrů - nová výstavba u Hofmanů. Dále byly vyspraveny penetračním způsobem PATCh Ma TIK další dvě komunikace a to na Kvíčale - cesta okolo hřiště k Nývltovým a komunikace v sídlišti v Zálesí u základní školy s celkovými náklady ,- Kč z rozpočtu obce. Všichni dobře známe právě tu svou cestu k domovu. Víme, že je potřeba upravit ještě mnoho místních komunikací a proto bychom se rádi pokusili získat na jejich opravu finanční zdroje z evropských fondů. Prozatím ale stále není jasné, kolik peněz bude v těchto fondech právě na tyto opravy. Pozvánka Vladimíra Pátková Veřejné zasedání zastupitelstva obce Batňovice se koná v kulturním domě v Batňovicích dne od 18:00 hod. Kabelová televize V květnu 2006 tomu byly již dva roky, kdy naše obec uvedla do provozu vysílání kabelové televize. V červnu 2005 byl našim občanům poskytnut internet. Na počátku letošního roku obec vydala dotazník - průzkum sledovanosti kabelové televize. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že nejvíce sledované programy jsou ČT 1, Čt 2, Prima, Nova, Hallmark, Infokanál obce, Galaxie sport, Óčko a menší zájem občanů je o Jetix, Eurosport a MTV POP. Největší zájem občanů je o přírodopisné filmy, ČT 24 a České filmy. Obec nechala zpracovat cenové návrhy na výměnu skladby programů, popřípadě přidání modulů o rozšíření nabídky programů. Zastupitelstvo obce projednalo celou záležitost na svém jednání dne a rozhodlo se pro rozšíření sítě dle zájmu občanů a skladba programů zůstane prozatím stejná. Největší zájem o připojení byl v uličce u pana Součka č.p. 45, kde se víceúčelová síť rozšířila a připojilo se 7 domácností na kabelový rozvod a 3 na internet. Celkem je v naší obci již připojeno 110 uživatelů kabelového rozvodu a 50 uživatelů internetu. Měsíční poplatky za tuto službu činí 90,- Kč za kabelovou televizi a 300,- Kč za internet. Tyto poplatky nejsou nijak nadsazené, pokryjí část nákladů obce za provozování víceúčelového rozvodu. Je mi tak trochu líto, že někteří naši občané se připojují tzv. "na černo" anebo platí poplatek pouze jedna rodina ve dvougeneračním domě. Je to úplně stejné jako, kdyby se ve městě připojil panelový dům a poplatky platila pouze jedna rodina. Stále pevně věřím v čestnost a nechci nikomu sahat do svědomí, ale uvítám když ti co naši kabelovou televizi sledují bez poplatku, přijdou, přihlásí se a budou platit za službu, která je jim poskytována. Vladimíra Pátková 8

9 Batňovický zpravodaj Vítání občánků V sobotu 7. října 2006 se v zasedací m ístnosti Obecního úřadu v Batňovicích uskutečnilo tra d ičn í vítá n í nových batňovických občánků. Přítom né rodiče a příbuzné uvítala paní Jana Pichová a představila naše nejmenší: M a tě je Čižíka (B atňovice 162), Lucinku Tučkovou (Batňovice 162) a O ndřeje Součka (Batňovice 263). Naše nové občánky p řišly p řiv í ta t i žákyně ze základní školy s pěknými písničkami a básničkami a paní Herta Kultová s hudebním doprovodem. A ta k sta ro stka Vladim íra Pátková popřála našim m alým občánkům život plný štěstí a radosti, aby ve zdraví a lásce vyrůstali k radosti nás všech. Břetislav Novák Základní škola a Mateřská škola Batňovice pořádá Sběr starého papíru Roztříděný a svázaný papír, letáky, karton a noviny můžete nosit od pondělí od 7 hodin do středy do 12 hodin do školy. Výtěžek věnujete našim dětem. Děkujeme říjen 2006 Setkání spolků regionu Jestřebí hory V sobotu 20. října 2006 od 9 hodin se v areálu Základní školy Úpice - Lány uskuteční již druhé setkání spolků z regionu Jestřebích hor. Ve třídách, v jídelně, na chodbách, ale i před školou, v parku a na hřišti se budou představovat jednotlivé spolky z Úpicka. Až do 18. hodiny se m ohou návštěvníci seznam ovat s bohatou a rozm anitou činností všech přihlášených zájm ových sdružení. V m ediální učebně bude navíc po celé dopoledne probíhat spolkový film ový festival. Odpoledne bude prostor před školní budovou vyhrazen hudebním, tanečním i tě lo výchovným vystoupením. Klub loutkářů připravil překvapení pro nejmenší v podobě pohádky Jak se čerti ženili. Pokud se navíc shodou náhod podaří postavit pyram idu z víček od PET lahví, pak by byla příchozím v y stavena na odiv v tělocvičně. O rganizátoři setkání ta k navazují na velm i úspěšné setkání spolků, které proběhlo rovněž v úpické škole Lány přede dvěma roky v říjnu Tehdější přehlídky se úspěšně zúčastnily i naše batňovické spolky ve společné expozici. Přijďte se i letos podívat, co vše se v našem regionu odehrává. Břetislav Novák R á m c o v ý p ro g ra m D ne sp olků S o b o ta po celý den (9 : :0 0 ) Spolky se představují (expozice a vystoupení spolků; celý areál ZŠ Úpice - Lány) dopoledne (9 : :0 0 ) Spolkový filmový festival (filmové projekce a počítačová prezentace z akcí zúčastněných spolků) dopoledne (9 : :0 0 ) Spolky cvičí, tančí a zpívají (tělovýchovná, taneční a hudební vystoupení zúčastněných spolků) 9

10 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Dřevěnka ještě žije_ Nejstarší dům v Úpici zvaný Dřevěnka znovu ožil. V polovině měsíce srpna jsme započali s realizací projektu nazvaného Znovuotevření Dřevěnky". Náš projekt získal podporu z grantového programu od Královéhradeckého kraje. Na jeho realizaci se podílí i současný majitel objektu. Naše sdružení Chalupění má Dřevěnku pronajatou od Hlavním důvodem tohoto kroku je její záchrana a otevření k novým kulturním účelům. Myslíme si, že za to nejstarší dům v Úpici stojí. Vždyť již v roce 1970 (dne 20. srpna) vyšel v nošská pravda tehdejším týdeníku Krkočlánek nazvaný Úpická Dřevěnka v novém kabátě". Zde se mimo jiné dočteme:... Podle zjištění památkového úřadu je Dřevěnka v Čechách již jediným obytným objektem vystavěným z celých kmenů (kuláčů), což je toho druhu nejstarší stavební technika...." Od té doby již uplynulo více než 36 let a toto konstatování se bohužel posunulo k horšímu. Dřevěnka již není obydlená a v uzavřeném stavu viditelně chátrá! Její rekonstrukce bude náročná a drahá. Letošní grant Královéhradeckého kraje nám tuto situaci sice nevyřeší, ale pomůže alespoň začít. Naším záměrem je Dřevěnku částečně znovuotevřít k výstavním účelům. Začali jsme vyčištěním dvora, dovozem staré dlažby půdovek" a budeme pokračovat opravou vnitřních stěn a položením odvětrání a provizorních podlah. Věříme, že se nám letos podaří objekt alespoň částečně otevřít. Do vnitřních prostor připravujeme expozici historických exponátů a galerii historie života v Úpici. Prosíme proto o spolupráci spoluobčany z Úpice i celého regionu, kterým není osud Dřevěnky lhostejný a mají chuť se s námi podílet na přípravě výstavy. Průběžně sbíráme historické předměty do našeho sbírkového fondu. Hledáme i fotodokumentaci a písemnosti dokumentující úpické historické činnosti a řemesla regionu - plátenictví, lnářství, bavlnářství, obchod, živnosti apod. Vše, co se nám podaří sesbírat vystavíme v prostorách znovuotevřené Dřevěnky. Bc. Pavel Melichar Občanské sdružení Chalupění Za pár měsíců (přesně řečeno v listopadu) to bude již pět let, co jsme zprovoznili internetové stránky obce Batňovice. Při té příležitosti jsme na našich stránkách umístili anketu o tom, jak se vám naše stránky líbí. Do 17. září, kdy byla anketa ukončena, nám odpovědělo 18 surfařů. I když to není zrovna statisticky významný vzorek, dopadla pro nás anketa v celkovém hodnocení velice příznivě, a proto nám dovolte zveřejnit výsledky. Na otázku: Jak se vám líbí naše stránky odpovědělo 10 respondentů (56 %), že jsou skvělé. 3 hlasující (17 %) usoudili, že to ujde a 2 hlasující (11 %) se rozhodli pro možnost nic moc. No a 3 účastníci (17 %) označili naše snažení za děs a hrůzu. Když to sumasumárum sečteme, můžeme si hrdě" říci, že jsme vyhráli. Sluší se zde poděkovat našim kamarádům a příznivcům, kteří se svými desíti hlasy postarali o tak vynikající hodnocení. Nicméně, děkujeme i těm třem, kteří z našich stránek odešli s děsem a hrůzou v očích, Při troše sebekritiky bychom si občas toto ocenění udělili i sami. Takže jaké vlastně naše www stránky v roce pět jsou? Technicky určitě nedokonalé, grafická úprava skoro žádná. To, co se nám alespoň trochu podařilo, je skutečnost, že na většině dostupných internetových prohlížečů se stránky již zobrazují bez větších problému (tj. skoro stejně) a kód stránek je z velké většiny validován. Co nás však trápí víc než skutečnost, že stránky využívají zastaralé a webmastery odmítané rámce, je jejich obsah. Na to, aby svým způsobem odrážely to podstatné dění v obci a přinášely aktuální informace, nám tak trochu chybí zdroje. Možnost prezentace na stránkách má bezplatně prakticky každý, ale nikdo toho nevyužívá. Nu což, hlavně že jsme vyhráli. Doufám jen, že za dalších pět let tu ty stránky ještě budou a hodnocení bude alespoň takové jako dnes. Webpackal Břetislav Novák 10

11 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Opsáno z Batňovíckých kronik Volby*. «volby V prvním čísle Batňovického zpravodaje v roce 2000 jsme vzpomněli vůbec prvních voleb do obecního zastupitelstva, které se konaly 19. srpna Primát těmto volbám již nikdo vzít nemůže, stejně tak prvnímu starostovi obce Janu Řezníčkovi (čp. 23). V životě obce však byly další volby - dnes už je těžko spočítáme. Dvoje z nich však byly svým způsobem významné, neboť stály na počátku nových etap v životě obce. Pojďme si je nyní, v souvislosti s blížícími se volbami v letošním roce, připomenout. Naše první zastavení nás zavede do roku Byly to první svobodné volby po vzniku samostatného Československa. Volby do obecního zastupitelstva v Batňovicích se konaly 15. června Poprvé v historii se u nás volilo podle všeobecného rovného hlasovacího práva mužů i žen od 21. roku věku. (Dříve mohli volit pouze muži - poplatníci). Pro volby v obci byly podány dvě kandidátní listiny - tu první podala Československá strana socialistická (ČSSS) a tu druhou Republikánská strana českého venkova (RSČV - tzv. agrární strana). Do obecního zastupitelstva v Batňovicích bylo voleno 18 zastupitelů. Zvoleno bylo 14 členů ČSSS a 4 členové RSČV. Z Batňovic byli zvoleni: Josef Nývlt, Josef Macke, Antonín Kašpar, Celestin Hofman, Karel Hendrych, Antonín Prouza, Adolf Rosa, Bartoloměj Petráš, František Řezníček, Josef Honzera, Jaroslav Rosa, Josef Vlček, Antonín Souček a Adolf Nývlt. Ze Zálesí pak Rudolf Mach, Josef Farský, Václav Hofman a z Kvíčaly Josef Kadaník. Starostou obce byl zvolen Josef Nývlt (ČSSS, Batňovice čp. 8). Ten se však již po týdnu své funkce vzdal a z řad členů agrární strany byl starostou zvolen Jaroslav Rosa (Batňovice čp. 3). První svobodné volby po listopadové revoluci v roce 1989 se odehrály v listopadu Samotným volbám již v lednu (12. 1.) 1990 předcházelo plenární zasedání Místního národního výboru (MNV). Na tomto jednání byla novou předsedkyní MNV zvolena Jana Melicharová (čp. 130). Současně proběhla rekonstrukce rady MNV, která měla pracovat až do řádných voleb. Nové volby proběhly 24. listopadu Do nového obecního zastupitelstva bylo voleno 9 členů. Ve volbách kandidovaly 4 subjekty - Československá strana lidová (9 kandidátů), Občanské fórum (9 kandidátů), Politické hnutí členů JZD (2 kandidáti) a Strana zelených (1 kandidát) - celkem do voleb kandidovalo 21 kandidátů. Voleb se zúčastnilo 462 voličů (z 503 zapsaných). Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Jiří Vojtěch (ČSL), Kamil Mach st. (ČSL), Jaroslav Unger (ČSL), Lubomír Kult (ČSL), Jaroslav Řezníček (ČSL), Kamil Mach ml. (OF), Stanislav Prouza (OF), ing. Bohuslav Rudolf (OF), Jaroslav Kuťák (PH JZD). Novým starostou obce byl zvolen Jaroslav Unger, místostarostou pak Jiří Vojtěch. Z Batňovických kronik vybrali Jiří Hetfleiš a Břetislav Novák 11

12 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Emilie Vítová (Batňovice 199) Ludmila Winterová (Batňovice 145) v Bohumil Řezníček (Batňovice 201) MUDr. Helena Moníková (Batňovice 24) Naši jubilanti ve 3. a 4. čtvrtletí 2006 V» Červenec... Jiří Nývlt (Kvíčala 2GS) Vlasta Rosová (Batňovice S) Miroslav Sádecký (Batňovice 12l) Stanislav Špelda (Kvíčala 115) Srpen... Josef Leden (Batňovice 40) Jiří Hetfleiš (Batňovice 20S) Anna Honzerová (Batňovice 48) Věra Teichmanová (Batňovice 200) Alenka Bubeníčková (Batňovice 216) Václav Jindra (Batňovice 159) Eva Rudolfová (Batňovice 59) v Božena Řezníčková (Batňovice 127) Růžena Vajsarová (Batňovice 44) Josef Staněk (Batňovice 37) Anna Rýdlová (Batňovice 21S) Ludmila Marečková (Batňovice 204) Zdeňka Prouzová (Batňovice 192) Květa Mesteková (Kvíčala 91) Jaroslav Zörkler (Batňovice 1S4) Hana Peterková (Batňovice 150) Zbyněk Vojtěch (Batňovice 123) Josef Zechovský (Batňovice ls) Bohumil Šitina (Batňovice 2S6) Ř íjeni v Marie Špicarová (Batňovice 19S) Hedvika Matysková (Batňovice 13) Jaroslava Pavlová (Batňovice 100) Prosinec. Eva Nývltová (Kvíčala 88) Jiří Hemala (Kvíčala 69) Všem oslavencům srdečně Opustili nás: blahopřejeme Anna Jindrová (Batňovice 159) Jaromír Kult (Batňovice 216) Narodili se: Lucie Tučkova (Batňovice 257) *13. S Ondřej Souček (Batňovice 263) *24. S Svoz nebezpečného odpadu Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu od 8:30 do 9:15 na parkovišti u obecního úřadu a od 9:30 do 10:00 na Kvíčale u prodejny Úsvit. A co vše je nebezpečný odpad: barvy, lepidla a pryskyřice, pneumatiky, kyseliny, rozpouštědla, zářivky, monočlánky, baterie, vyřazené elektrické zařízení - pouze kompletní např. televizory, monitory, lednice, rádia atd.. Vše dovezte na určené místo a v určeném čase. Žádáme občany aby nikde nevytvářeli skládky!!! Vydává Obecní ú řad v Batňovicích, N áklad 250 výtisků, neprodejné 12

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá zpravodaj obce píšť ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014 Podzim nejen volební Vážení spoluobčané, skutečnost, že období dovolenkových radovánek a prázdninového lenošení či naopak různých aktivních a pracovních

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Kandidáti se představili

Kandidáti se představili Ovocnářství na Valašsku Valašské muzeum připravilo zajímavou výstavu, která měla mezi návštěvníky velký úspěch. STRANA 2 Evropský den jazyků Rožnovské gymnázium pozvalo na svoji půdu několik zajímavých

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více