říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné"

Transkript

1 říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné OHLÉDNUTÍ A už je to zase tady. Čtyři roky uplynuly jako voda a my občané - voliči zase půjdeme s volebními lístky zvolit nové zastupitelstvo obce na další volební období. Jak jste volili minule a jak budete volit nyní, je věcí jen a pouze vás voličů. A je na vás i to, jak to nakonec dopadne, jak vyhodnotíte schopnosti a úmysly kandidátů. Je to vaše volba a koneckonců i váš díl odpovědnosti. Kdo se uchází o vaši přízeň v letošních volbách, naleznete uvnitř tohoto zpravodaje. Pojďme se na tomto místě ohlédnout a připomenout si to, co se v naší obci odehrálo za poslední čtyři roky. V minulých volbách se o vaši přízeň ucházely čtyři volební uskupení, z nichž nakonec do zastupitelstva usedli zástupci tří z nich. V našich vzpomínkách bude uplynulé období svázáno především s rekonstrukcí silnice. Možná si ještě pamatujete na série článků v našem zpravodaji i na tu spoustu jednání a slibů a těch termínů... V roce 2003 jsme se však nakonec přeci jen dočkali. Připomeňme si proto pár čísel. Celková délka stavby: m, plocha rekonstruované komunikace: m2, plocha zámkové dlažby: m2, počet rekonstruovaných mostů: 5 ks, počet rekonstruovaných opěrných zdí: 2, délka kanalizace: m, betony a železobetony mostů a opěrných zdí: 798m2, výztuž mostů a opěrných zdí: 67 tun. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 106,1 mil. Kč. Slavnostní otevření nově rekonstruované silnice proběhlo 13. listopadu Z obecních prostředků obec financovala autobusové čekárny (500 tis. Kč), části chodníků nad rámec stavby (50 tis. Kč). V rámci výstavby došlo ve spolupráci s firmou Telecom k položení víceúčelového multifunkčního kabelu firmou Katro servis. To umožnilo připojení nemovitostí podél silnice na kabelovou televizi. Součástí vysílání se stal i Batňovický infokanál", který přináší občanům informace o dění v obci i blízkém okolí. Vysílání infokanálu bylo zahájeno 10. června Následně na to v roce 2005 bylo zprovozněno i připojení k internetu. Pokračování na straně 2 Volby do zastupitelstev obcí proběhnou 20. a 21. října 2006

2 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Opravy se dočkala i střecha našeho kulturního domu. Celkové náklady dosáhly 430 tis. Kč (z toho dotace z Programu obnovy venkova činila 150 tis. Kč, podíl obce pak 280 tis. Kč). V březnu 2004 byla v prostorách bývalého obecního úřadu (stará škola) znovu otevřena Obecní knihovna v Batňovicích. Stalo se tak po dlouhých osmi letech. V knihově byl rovněž zřízen i bezplatný přístup k internetu pro všechny občany obce. V září 2004 proběhla další etapa opravy hřbitovní zdi v celkové hodnotě 260 tis. Kč (akce byla financována z Programu obnovy venkova tis. Kč, podíl obce činil 132 tis. Kč). V roce 2004 byla provedena úprava prostranství u motorestu Klodajk a zahájena výstavba víceúčelového sportoviště, které bylo slavnostně otevřeno Dokončen byl celý areál v roce Výstavba areálu byla financována za podpory Královéhradeckého kraje a Nadace Duhová energie. Celkové náklady přesáhly částku 770 tis. Kč. V uplynulých letech se naše obec zapojila i do soutěže vesnice roku. Po třetím místě v krajském kole v roce 2005, jsme uspěli i v letošním ročníku soutěže, když jsme obdrželi cenu hejtmana Královéhradeckého kraje. Nelze na takto malém prostoru zmínit vše. Jak sami vidíte, doznala naše obec za uplynulé čtyři roky podstatné změny. Zda jsou to změny k lepšímu či k horšímu, to už posuďte sami. Není mým cílem na těchto místech hodnotit činnost obecního zastupitelstva. Určitě ne vše se podařilo k úplné spokojenosti všech a asi se i něco nepodařilo vůbec. Co je ovšem nezpochybnitelné, je fakt, že jsme zase o čtyři roky starší, ale obávám se, že už o tolik ne moudřejší. Takže vám (a vlasně nám všem) při volbě nového zastupitelstva přeji šťastnou ruku. Břetislav Novák wz. cz Zahájení školního roku V pondělí 4. září 2006 přesně v 8 hodin zahájila ředitelka Základní školy v Batňovicích Mgr. Miloslava Pavlová nový školní rok 2006/2007. Slavnostního zahájení se kromě žáků, učitelů a rodičů zúčastnily i starostka obce Vladimíra Pátková a paní Helena Zahálková, které předaly prvňáčkům malé dárečky. Do školy nastoupilo v letošním školním roce 5 prvňáčků - Jan Daleký, Radek Rosa, Jakub Raabe, Karolína Kultová a Helena Melicharová. Slavnostní zahájení nového školního roku zakončili svým pásmem starší žáci školy. Co chystá škola......v tomto školním roce? Připravujeme vlastní školní vzdělávací program, podle kterého budeme pracovat již od příštího školního roku. Při jeho tvorbě vycházíme ze skutečnosti, že děti z naší školy přestupují po ukončení 5. třídy do různých škol v okolí (Úpice, Rtyně, Malé Svatoňovice), které již budou realizovat své vlastní vzdělávací programy. Tomu musí být náš program přizpůsoben, aby děti byly dobře připraveny. Čeká nás celoškolní hra, která potrvá do konce školního roku. Hra se jmenuje Putování za pohárem poznání s.... S kým? Tak to je již první úkol pro děti. Mají vymyslet maskota, jeho jméno a podo 2

3 Batňovický zpravodaj říjen 2006 bu. Každé dítě si vyrobí svůj pohár z tvrdého papíru, který bude umístěn na chodbě na nástěnce. Vítězí ten, kdo naplní pohár poznání až po okraj. Pohár se bude plnit průběžně správně splněnými úkoly. Za správně splněný úkol si vybarvíme část poháru. Úkoly budou zadávány po měsících ve dvou kategoriích. První kategorii tvoří první a druhá třída, druhou kategorií je třetí, čtvrtá a pátá třída. Každý měsíc nás čekají dva úkoly, jeden malý a jeden velký. Hodnocení splněných úkolů a nové otázky se dozvíme vždy na začátku nového měsíce. Konečné vyhodnocení hry proběhne na konci školního roku. Mgr. Miloslava Pavlová Zájmové kroužky pro školní rok 2006/2007 Kroužek výpočetní techniky (M a rtin M ičola) Dramatický kroužek (Miloslava Pavlova, Hana Hoření) Turistický kroužek (Eva Karajanisová) Pěvecký kroužek (Petra Krejzlová) Zdravotnický kroužek (P etra Krejzlová, Eva Karajanisová) Náboženství (Jana M elicharová) Vesnice roku 2006" Již po třetí se naše obec i letos přihlásila do krajského kola soutěže Vesnice roku 2006". Soutěž Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které nemají statut města, a které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice. Po loňském úspěchu, kdy jsme v konkurenci 12 obcí obsadili třetí místo jsme uspěli i v letošním roce. Do soutěže se tentokrát přihlásilo 33 obcí. Dřívější hodnocení pořadí bylo nahrazeno cenou hejtmana Královéhradeckého kraje. A právě na toto ocenění jsme v letošním ročníku soutěže dosáhli společně se sousedními Havlovicemi. Slavnostní vyhodnocení proběhlo na půdě obce Podbřeží (okres Rychnov nad Kněžnou), letošního vítěze krajského kola soutěže. A jak to letos dopadlo? Vítězem a současně postupujícím do celostátního kola se tedy stalo Podbřezí, které tak získalo ocenění Zlatou stuhu. Modrou stuhu za společenský život získala obec Nový Hrádek (NA), Bílou stuhu za činnost mládeže - Česká Čermná (NA) a konečně Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí - Obědovice (HK) Cena hejtmana Královéhradeckého kraje byla udělena obcím Batňovice (TU) - za úctu k venkovským tradicím, a Havlovice (TU) - za rozvoj zázemí pro činnost spolků a obci Bílý Újezd (RK) - za rozvoj obce. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny získala obec Záměl (RK), diplom za vzorné vedení obecní kroniky - Studnice (NA) diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - Záměl (RK). Diplomy komise pak obec Vlkov (HK) za zapojení občanů do projektu Vlkovská náves", Olešnice v O.h. (RK) za činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci, obec Suchý Důl (NA) za přeshraniční spolupráci a obec Holovousy (JC) za koncepční rozvoj obce. Cena Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje u příležitosti 15 let výročí založení Programu obnovy venkova byla udělena obci Vrbice (JC) za soudržnost obce. Břetislav Novák (foto Vladimíra Pátková) 3

4 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Volby 2006 Volby do zastupitelstva obce Batňovice se konají ve dvou dnech, v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volby proběhnou v budově Obecního úřadu v Batňovicích (Batňovice č.p. 4). NOVÝ SKOLNI rok z a č a l I V MATEŘINCE Do mateřské školy v Batňovicích je zapsáno celkem 28 dětí. Jako už několik let předchozích stále převládají chlapci, těch je 19 a děvčat pouhých 9. Nejvíce máme předškoláků - 15, čtyřletých dětí je 10, tříleté děti jsou jen 3. S dětmi pracujeme dle osvědčeného, vlastního školního výchovně-vzdělávacího programu s názvem Klíč k bráně do světa", který jsme rozdělili podle ročních období (jaro, léto, podzim, zima). Hlavními oblastmi vzdělávání v naší školce jsou: pohyb, poznávání, řeč, hudba a práce (výtvarná a pracovní činnost). Posláním naší mateřinky je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. A moc si přejeme, aby u nás bylo každé dítě šťastné a spokojené! Věříme, že se nám to daří, neboť nás učitelky, první den po prázdninách, mile přivítal dětský úsměv, rozzářené oči a hřejivá věta: Já jsem se do školky tak těšil!" Co více si přát? Ať i vy všichni máte těch šťastných dnů a úsměvů na tváři co nejvíce! Za M Š Blanka Suchánková. #KDU-ČSL KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČS. STRANA LIDOVÁ Vladimíra Pátková Batňovice 131 nezávislá Jan Hanuš Batňovice 121 Jana Melicharová Batňovice 130 Člen KDU-ČSL Josef Pich Batňovice 32 Miroslav Šrejber Batňovice 224 Martin Peterka Batňovice 53 Jana Řezníčková Batňovice 231 Člen KDU-ČSL Václav Kult Batňovice 60 Josef Řezníček Batňovice 127 4

5 Batňovický zpravodaj říjen 2006 O D S'*' Sdružení ch I v O b č a n s k á d e m o k r a t ic k á s tra n a Jaroslav Rosa Batňovice č.p. 3 člen O D S Zdeněk Jiroušek Batňovice (Kvíčala) č.p. 207 Ing. Milan Souček Batňovice č.p. 42 Jiří Hofman Batňovice č.p. 96 Ing. Libor Tuček Batňovice č.p. 6 člen O D S Roman Hebelka Batňovice č.p. 258 Jaroslav Kuťák Batňovice č.p. 228 Mirek Kult Batňovice č.p. 104 Ing. Jiří Janiga Batňovice č.p. 85 Jiří Rudolf Batňovice 7 Ing. Aleš Bartoníček Batňovice - Kvíčala 225 Mgr. Miloslava Pavlová Batňovice 33 nezávislá Martin Baudyš Batňovice 124 Stanislav Petráček Batňovice 87 Petr Polívka Batňovice 261 Vladimír Urbanec Batňovice - Kvíčala 103 Petra Kultová Batňovice 60 nezávislá Jaromír Žežulka Batňovice 16 5

6 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Informace pro voliče Vzhledem ke skutečnosti, že ne každý má zcela jasno o tom, jakým způsobem lze volit, uvádíme zde stručný návod, který by vám měl usnadnit správné vyplnění volebního lístku. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (17. října 2006). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Úprava hlasovacího lístku Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno - v Batňovicích jich proto nesmíte označit více jak 9. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno 9 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, jsou dány označené volební straně 4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních čtyřech místech. (Samostatně označený kandidát postoupí v pořadí kandidátky na první místo. Musí ho tak ale volit tolik voličů z jiných stran, aby počet odpovídal 10% voličů té strany, na jejíž kandidátce je uveden. Na vysvětlení - pokud strana dostane jako celek 100 hlasů, potom tomuto kandidátovi stačí 10 hlasů z jiných stran a posune se dopředu, i když byl na posledním místě kandidátky). Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Břetislav Novák, Ing. Bohuslav Rudolf 6

7 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Evropské fondy Každý občan ČR jistě ví, co jsou to evropské fondy a jaké významné období čeká ČR v letech Víme, že je připraveno mnoho operačních programů v rámci strukturálních fondů v ČR Centrem evropského projektování (CEP) Hradec Králové připravuje regionální operační program NUTS II. Dalšími významnými projekty jsou EAFED - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a vyloženě pro zemědělce je určen program EAGF - zemědělský záruční fond. Já bych Vás trochu podrobněji informovala o EAFRD, který je rozdělen do čtyř tzv. OS. Pro nás jsou nejdůležitější osa III. - program rozvoje venkova a osa IV. - LEADR. K tomu, aby se nám podařilo získat finanční prostředky z těchto fondů je nutné založit MAS (místní akční skupina). A co to je MAS? Jedná se o skupinu lidí, ve které jsou vyváženě zastoupeny partneři z regionu samospráva a státní správa, podnikatelé a zemědělci, neziskové organizace, aktivní občané, školy, muzea atd. V současné době se chystá svazek obcí Jestřebí hory a společenství obcí Podkrkonoší založit svou MAS. MAS si vypracuje rozvojovou strategii celé naší venkovské oblasti. Hlavním úkolem MAS je budování partnerství sjednocení lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit venkovanů. MAS musí splňovat z pohledu Evropské organizace tyto podmínky: hustota obyvatel do 150 obyvatel na km2, minimálně a maximálně obyvatel. Upozorňuji, že MAS nečerpá pouze finanční zdroje, ale hlavně finanční zdroje získává a rozděluje. K tomu, aby MAS mohla dobře pracovat je potřeba mít připravené kvalitní projekty a naše obec již pracuje na takovém to projektu a to na přestavbě kulturního domu. Nás projekt se nazývá Multifunkční dům v obci Batňovice." V první fázi se chystáme uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace. I Občanské sdružení Chalupění připravuje projekt s názvem Chalupění v Krakonošově zahradě." A takových či jiných projektů je potřeba opravdu mnoho. Vyzýváme naše zemědělce a podnikatele i naše místní organizace ke spolupráci na přípravě této strategie. Bez spolupráce všech jmenovaných složek nebude možné získat finanční zdroje do naší obce. Dnešní době snad nejvíce platí heslo Připraveným štěstí přeje." Věřím, že se v naší obci najdou aktivní občané s dobrými nápady, jak rozvíjet náš venkov. Rekonstrukce vodovodních řadů Největší akcí letošního léta byla rekonstrukce vodovodních řadů v Batňovicích. Tato akce byla podpořena investiční dotací z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství" z Královehradeckého kraje. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Z+D stavby s.r.o. Trutnov. V naší obci byla vyměněna nejvíce poruchová místa, a to v úseku od České pošty k Peterkovým (č.p.150) a druhá část od č.p. 35 (Sádkovi) až k č.p. 158 (paní Kubová) přes Hájecký kopec. Dále bylo vyměněno azbestové potrubí na Kvíčale od vodojemu až k č.p. 227 (manželé Urbancovi). V šachtě u Bartoníčků bylo nainstalováno nové elektronické zařízení, které upřednostňuje zásobování pitnou vodou Kvíčalský vodojem. Celkové náklady činí ,- Kč, z toho dotace z králové-hradeckého kraje ,- Kč a podíl obce ,- Kč. Ráda bych poděkovala všem občanům a místním podnikatelům za trpělivost a pochopení při častém uzavírání pitné vody. Nejvíce poruchová místa byla opravena, ale přesto nás ještě čeká rekonstrukce od vrtu do vodojemu na Vartě, včetně části rozvodů. Vladimíra Pátková 7

8 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Oprava místních komunikací Dne byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací, na které byli použity finanční prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova ve výši ,- Kč. Celkové náklady činily ,- Kč a vlastní podíl obce ,- Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou M - Silnice Hradec Králové, provozovna Trutnov. Celkem byly opraveny čtyři místní komunikace na p. p. č. 126/2, 864/6, 1053, První měřila celkem 32 metrů (u Tučků), další celkem 194 metrů (komunikace ke hřbitovu). A další dvě se opravovaly na Kvíčale. První k regulační stanici 190 metrů a poslední úsek 103 metrů - nová výstavba u Hofmanů. Dále byly vyspraveny penetračním způsobem PATCh Ma TIK další dvě komunikace a to na Kvíčale - cesta okolo hřiště k Nývltovým a komunikace v sídlišti v Zálesí u základní školy s celkovými náklady ,- Kč z rozpočtu obce. Všichni dobře známe právě tu svou cestu k domovu. Víme, že je potřeba upravit ještě mnoho místních komunikací a proto bychom se rádi pokusili získat na jejich opravu finanční zdroje z evropských fondů. Prozatím ale stále není jasné, kolik peněz bude v těchto fondech právě na tyto opravy. Pozvánka Vladimíra Pátková Veřejné zasedání zastupitelstva obce Batňovice se koná v kulturním domě v Batňovicích dne od 18:00 hod. Kabelová televize V květnu 2006 tomu byly již dva roky, kdy naše obec uvedla do provozu vysílání kabelové televize. V červnu 2005 byl našim občanům poskytnut internet. Na počátku letošního roku obec vydala dotazník - průzkum sledovanosti kabelové televize. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že nejvíce sledované programy jsou ČT 1, Čt 2, Prima, Nova, Hallmark, Infokanál obce, Galaxie sport, Óčko a menší zájem občanů je o Jetix, Eurosport a MTV POP. Největší zájem občanů je o přírodopisné filmy, ČT 24 a České filmy. Obec nechala zpracovat cenové návrhy na výměnu skladby programů, popřípadě přidání modulů o rozšíření nabídky programů. Zastupitelstvo obce projednalo celou záležitost na svém jednání dne a rozhodlo se pro rozšíření sítě dle zájmu občanů a skladba programů zůstane prozatím stejná. Největší zájem o připojení byl v uličce u pana Součka č.p. 45, kde se víceúčelová síť rozšířila a připojilo se 7 domácností na kabelový rozvod a 3 na internet. Celkem je v naší obci již připojeno 110 uživatelů kabelového rozvodu a 50 uživatelů internetu. Měsíční poplatky za tuto službu činí 90,- Kč za kabelovou televizi a 300,- Kč za internet. Tyto poplatky nejsou nijak nadsazené, pokryjí část nákladů obce za provozování víceúčelového rozvodu. Je mi tak trochu líto, že někteří naši občané se připojují tzv. "na černo" anebo platí poplatek pouze jedna rodina ve dvougeneračním domě. Je to úplně stejné jako, kdyby se ve městě připojil panelový dům a poplatky platila pouze jedna rodina. Stále pevně věřím v čestnost a nechci nikomu sahat do svědomí, ale uvítám když ti co naši kabelovou televizi sledují bez poplatku, přijdou, přihlásí se a budou platit za službu, která je jim poskytována. Vladimíra Pátková 8

9 Batňovický zpravodaj Vítání občánků V sobotu 7. října 2006 se v zasedací m ístnosti Obecního úřadu v Batňovicích uskutečnilo tra d ičn í vítá n í nových batňovických občánků. Přítom né rodiče a příbuzné uvítala paní Jana Pichová a představila naše nejmenší: M a tě je Čižíka (B atňovice 162), Lucinku Tučkovou (Batňovice 162) a O ndřeje Součka (Batňovice 263). Naše nové občánky p řišly p řiv í ta t i žákyně ze základní školy s pěknými písničkami a básničkami a paní Herta Kultová s hudebním doprovodem. A ta k sta ro stka Vladim íra Pátková popřála našim m alým občánkům život plný štěstí a radosti, aby ve zdraví a lásce vyrůstali k radosti nás všech. Břetislav Novák Základní škola a Mateřská škola Batňovice pořádá Sběr starého papíru Roztříděný a svázaný papír, letáky, karton a noviny můžete nosit od pondělí od 7 hodin do středy do 12 hodin do školy. Výtěžek věnujete našim dětem. Děkujeme říjen 2006 Setkání spolků regionu Jestřebí hory V sobotu 20. října 2006 od 9 hodin se v areálu Základní školy Úpice - Lány uskuteční již druhé setkání spolků z regionu Jestřebích hor. Ve třídách, v jídelně, na chodbách, ale i před školou, v parku a na hřišti se budou představovat jednotlivé spolky z Úpicka. Až do 18. hodiny se m ohou návštěvníci seznam ovat s bohatou a rozm anitou činností všech přihlášených zájm ových sdružení. V m ediální učebně bude navíc po celé dopoledne probíhat spolkový film ový festival. Odpoledne bude prostor před školní budovou vyhrazen hudebním, tanečním i tě lo výchovným vystoupením. Klub loutkářů připravil překvapení pro nejmenší v podobě pohádky Jak se čerti ženili. Pokud se navíc shodou náhod podaří postavit pyram idu z víček od PET lahví, pak by byla příchozím v y stavena na odiv v tělocvičně. O rganizátoři setkání ta k navazují na velm i úspěšné setkání spolků, které proběhlo rovněž v úpické škole Lány přede dvěma roky v říjnu Tehdější přehlídky se úspěšně zúčastnily i naše batňovické spolky ve společné expozici. Přijďte se i letos podívat, co vše se v našem regionu odehrává. Břetislav Novák R á m c o v ý p ro g ra m D ne sp olků S o b o ta po celý den (9 : :0 0 ) Spolky se představují (expozice a vystoupení spolků; celý areál ZŠ Úpice - Lány) dopoledne (9 : :0 0 ) Spolkový filmový festival (filmové projekce a počítačová prezentace z akcí zúčastněných spolků) dopoledne (9 : :0 0 ) Spolky cvičí, tančí a zpívají (tělovýchovná, taneční a hudební vystoupení zúčastněných spolků) 9

10 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Dřevěnka ještě žije_ Nejstarší dům v Úpici zvaný Dřevěnka znovu ožil. V polovině měsíce srpna jsme započali s realizací projektu nazvaného Znovuotevření Dřevěnky". Náš projekt získal podporu z grantového programu od Královéhradeckého kraje. Na jeho realizaci se podílí i současný majitel objektu. Naše sdružení Chalupění má Dřevěnku pronajatou od Hlavním důvodem tohoto kroku je její záchrana a otevření k novým kulturním účelům. Myslíme si, že za to nejstarší dům v Úpici stojí. Vždyť již v roce 1970 (dne 20. srpna) vyšel v nošská pravda tehdejším týdeníku Krkočlánek nazvaný Úpická Dřevěnka v novém kabátě". Zde se mimo jiné dočteme:... Podle zjištění památkového úřadu je Dřevěnka v Čechách již jediným obytným objektem vystavěným z celých kmenů (kuláčů), což je toho druhu nejstarší stavební technika...." Od té doby již uplynulo více než 36 let a toto konstatování se bohužel posunulo k horšímu. Dřevěnka již není obydlená a v uzavřeném stavu viditelně chátrá! Její rekonstrukce bude náročná a drahá. Letošní grant Královéhradeckého kraje nám tuto situaci sice nevyřeší, ale pomůže alespoň začít. Naším záměrem je Dřevěnku částečně znovuotevřít k výstavním účelům. Začali jsme vyčištěním dvora, dovozem staré dlažby půdovek" a budeme pokračovat opravou vnitřních stěn a položením odvětrání a provizorních podlah. Věříme, že se nám letos podaří objekt alespoň částečně otevřít. Do vnitřních prostor připravujeme expozici historických exponátů a galerii historie života v Úpici. Prosíme proto o spolupráci spoluobčany z Úpice i celého regionu, kterým není osud Dřevěnky lhostejný a mají chuť se s námi podílet na přípravě výstavy. Průběžně sbíráme historické předměty do našeho sbírkového fondu. Hledáme i fotodokumentaci a písemnosti dokumentující úpické historické činnosti a řemesla regionu - plátenictví, lnářství, bavlnářství, obchod, živnosti apod. Vše, co se nám podaří sesbírat vystavíme v prostorách znovuotevřené Dřevěnky. Bc. Pavel Melichar Občanské sdružení Chalupění Za pár měsíců (přesně řečeno v listopadu) to bude již pět let, co jsme zprovoznili internetové stránky obce Batňovice. Při té příležitosti jsme na našich stránkách umístili anketu o tom, jak se vám naše stránky líbí. Do 17. září, kdy byla anketa ukončena, nám odpovědělo 18 surfařů. I když to není zrovna statisticky významný vzorek, dopadla pro nás anketa v celkovém hodnocení velice příznivě, a proto nám dovolte zveřejnit výsledky. Na otázku: Jak se vám líbí naše stránky odpovědělo 10 respondentů (56 %), že jsou skvělé. 3 hlasující (17 %) usoudili, že to ujde a 2 hlasující (11 %) se rozhodli pro možnost nic moc. No a 3 účastníci (17 %) označili naše snažení za děs a hrůzu. Když to sumasumárum sečteme, můžeme si hrdě" říci, že jsme vyhráli. Sluší se zde poděkovat našim kamarádům a příznivcům, kteří se svými desíti hlasy postarali o tak vynikající hodnocení. Nicméně, děkujeme i těm třem, kteří z našich stránek odešli s děsem a hrůzou v očích, Při troše sebekritiky bychom si občas toto ocenění udělili i sami. Takže jaké vlastně naše www stránky v roce pět jsou? Technicky určitě nedokonalé, grafická úprava skoro žádná. To, co se nám alespoň trochu podařilo, je skutečnost, že na většině dostupných internetových prohlížečů se stránky již zobrazují bez větších problému (tj. skoro stejně) a kód stránek je z velké většiny validován. Co nás však trápí víc než skutečnost, že stránky využívají zastaralé a webmastery odmítané rámce, je jejich obsah. Na to, aby svým způsobem odrážely to podstatné dění v obci a přinášely aktuální informace, nám tak trochu chybí zdroje. Možnost prezentace na stránkách má bezplatně prakticky každý, ale nikdo toho nevyužívá. Nu což, hlavně že jsme vyhráli. Doufám jen, že za dalších pět let tu ty stránky ještě budou a hodnocení bude alespoň takové jako dnes. Webpackal Břetislav Novák 10

11 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Opsáno z Batňovíckých kronik Volby*. «volby V prvním čísle Batňovického zpravodaje v roce 2000 jsme vzpomněli vůbec prvních voleb do obecního zastupitelstva, které se konaly 19. srpna Primát těmto volbám již nikdo vzít nemůže, stejně tak prvnímu starostovi obce Janu Řezníčkovi (čp. 23). V životě obce však byly další volby - dnes už je těžko spočítáme. Dvoje z nich však byly svým způsobem významné, neboť stály na počátku nových etap v životě obce. Pojďme si je nyní, v souvislosti s blížícími se volbami v letošním roce, připomenout. Naše první zastavení nás zavede do roku Byly to první svobodné volby po vzniku samostatného Československa. Volby do obecního zastupitelstva v Batňovicích se konaly 15. června Poprvé v historii se u nás volilo podle všeobecného rovného hlasovacího práva mužů i žen od 21. roku věku. (Dříve mohli volit pouze muži - poplatníci). Pro volby v obci byly podány dvě kandidátní listiny - tu první podala Československá strana socialistická (ČSSS) a tu druhou Republikánská strana českého venkova (RSČV - tzv. agrární strana). Do obecního zastupitelstva v Batňovicích bylo voleno 18 zastupitelů. Zvoleno bylo 14 členů ČSSS a 4 členové RSČV. Z Batňovic byli zvoleni: Josef Nývlt, Josef Macke, Antonín Kašpar, Celestin Hofman, Karel Hendrych, Antonín Prouza, Adolf Rosa, Bartoloměj Petráš, František Řezníček, Josef Honzera, Jaroslav Rosa, Josef Vlček, Antonín Souček a Adolf Nývlt. Ze Zálesí pak Rudolf Mach, Josef Farský, Václav Hofman a z Kvíčaly Josef Kadaník. Starostou obce byl zvolen Josef Nývlt (ČSSS, Batňovice čp. 8). Ten se však již po týdnu své funkce vzdal a z řad členů agrární strany byl starostou zvolen Jaroslav Rosa (Batňovice čp. 3). První svobodné volby po listopadové revoluci v roce 1989 se odehrály v listopadu Samotným volbám již v lednu (12. 1.) 1990 předcházelo plenární zasedání Místního národního výboru (MNV). Na tomto jednání byla novou předsedkyní MNV zvolena Jana Melicharová (čp. 130). Současně proběhla rekonstrukce rady MNV, která měla pracovat až do řádných voleb. Nové volby proběhly 24. listopadu Do nového obecního zastupitelstva bylo voleno 9 členů. Ve volbách kandidovaly 4 subjekty - Československá strana lidová (9 kandidátů), Občanské fórum (9 kandidátů), Politické hnutí členů JZD (2 kandidáti) a Strana zelených (1 kandidát) - celkem do voleb kandidovalo 21 kandidátů. Voleb se zúčastnilo 462 voličů (z 503 zapsaných). Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Jiří Vojtěch (ČSL), Kamil Mach st. (ČSL), Jaroslav Unger (ČSL), Lubomír Kult (ČSL), Jaroslav Řezníček (ČSL), Kamil Mach ml. (OF), Stanislav Prouza (OF), ing. Bohuslav Rudolf (OF), Jaroslav Kuťák (PH JZD). Novým starostou obce byl zvolen Jaroslav Unger, místostarostou pak Jiří Vojtěch. Z Batňovických kronik vybrali Jiří Hetfleiš a Břetislav Novák 11

12 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Emilie Vítová (Batňovice 199) Ludmila Winterová (Batňovice 145) v Bohumil Řezníček (Batňovice 201) MUDr. Helena Moníková (Batňovice 24) Naši jubilanti ve 3. a 4. čtvrtletí 2006 V» Červenec... Jiří Nývlt (Kvíčala 2GS) Vlasta Rosová (Batňovice S) Miroslav Sádecký (Batňovice 12l) Stanislav Špelda (Kvíčala 115) Srpen... Josef Leden (Batňovice 40) Jiří Hetfleiš (Batňovice 20S) Anna Honzerová (Batňovice 48) Věra Teichmanová (Batňovice 200) Alenka Bubeníčková (Batňovice 216) Václav Jindra (Batňovice 159) Eva Rudolfová (Batňovice 59) v Božena Řezníčková (Batňovice 127) Růžena Vajsarová (Batňovice 44) Josef Staněk (Batňovice 37) Anna Rýdlová (Batňovice 21S) Ludmila Marečková (Batňovice 204) Zdeňka Prouzová (Batňovice 192) Květa Mesteková (Kvíčala 91) Jaroslav Zörkler (Batňovice 1S4) Hana Peterková (Batňovice 150) Zbyněk Vojtěch (Batňovice 123) Josef Zechovský (Batňovice ls) Bohumil Šitina (Batňovice 2S6) Ř íjeni v Marie Špicarová (Batňovice 19S) Hedvika Matysková (Batňovice 13) Jaroslava Pavlová (Batňovice 100) Prosinec. Eva Nývltová (Kvíčala 88) Jiří Hemala (Kvíčala 69) Všem oslavencům srdečně Opustili nás: blahopřejeme Anna Jindrová (Batňovice 159) Jaromír Kult (Batňovice 216) Narodili se: Lucie Tučkova (Batňovice 257) *13. S Ondřej Souček (Batňovice 263) *24. S Svoz nebezpečného odpadu Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu od 8:30 do 9:15 na parkovišti u obecního úřadu a od 9:30 do 10:00 na Kvíčale u prodejny Úsvit. A co vše je nebezpečný odpad: barvy, lepidla a pryskyřice, pneumatiky, kyseliny, rozpouštědla, zářivky, monočlánky, baterie, vyřazené elektrické zařízení - pouze kompletní např. televizory, monitory, lednice, rádia atd.. Vše dovezte na určené místo a v určeném čase. Žádáme občany aby nikde nevytvářeli skládky!!! Vydává Obecní ú řad v Batňovicích, N áklad 250 výtisků, neprodejné 12

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

O b e c B a t ň o v i c e

O b e c B a t ň o v i c e O b e c B a t ň o v i c e Místní program obnovy vesnice Královéhradecký kraj Osvětové, kulturní a společenské akce Soutěž Vesnice roku V letošním roce se naše obec opět zúčastní soutěže vesnice roku. Internetové

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 3/2015 3. Projednání výsledků

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál může být využit jako doplňková aktivita v hodinách občanské nauky. Slouží

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Registrační číslo MAS 07/002/1100/2/000083 Název MAS Místní akční skupina POHODA venkova CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU MAS ALOKUJE NA PROJEKTY IV.1.2. V 17. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (Kč) 3.697.392,- Seznam vybraných

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015 3. Projednání a schválení

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Volby do zastupitelstva 2014

Volby do zastupitelstva 2014 Volby do zastupitelstva 2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Valašské Klobouky Starosta města Valašské Klobouky v souladu s 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin slovo starosty SPOLEČNOU CESTOU Milí Opočeňáci, rád využívám tento prostor ve zvláštním vydání Opočenských novin, abych se trochu víc rozepsal o tom, co

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA 6.6.2016 ZLÍN - Za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, náměstka pro rozvoj venkova Ivana Mařáka a dalších představitelů kraje, členů

Více

Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů města Mšena Program:

Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů města Mšena Program: Projekt místní Agenda pro udržitelný rozvoj města Mšena je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. září 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Helena Rezková, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Bc. Ondřej Knotek

Zápis. Mgr. Táňa Šormová, Mgr. Jiří Pekař, Helena Rezková, Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, Bc. Ondřej Knotek Zápis z 30. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva, konaného dne 19. 4. 2016 od 8:30 hodin v zasedací místnosti P1.411 v RegioCentru Nový pivovar Přítomni: Radek Balcárek,

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY XV. ROČNÍK. tradičního seriálu závodů O krále Jestřebích hor. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY XV. ROČNÍK. tradičního seriálu závodů O krále Jestřebích hor. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory XV. ROČNÍK tradičního seriálu závodů O krále Jestřebích hor ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2008 2009 07.12. neděle Rtyně v Podkrkonoší (Orlovna) 14.00 h 31.12. středa Havlovice (všesportovní areál) 10.30 h 07.01.

Více

Léto nám pomalu končí a s ním i bezstarostná doba dovolených, prázdnin a všech letních radovánek a her.

Léto nám pomalu končí a s ním i bezstarostná doba dovolených, prázdnin a všech letních radovánek a her. 6/2011 Léto nám pomalu končí a s ním i bezstarostná doba dovolených, prázdnin a všech letních radovánek a her. P O Z V Á N K A Dne 30.08.2011 od 18.00 hod. se koná v hospodě Ve Dvoře v Morašicích, veřejné

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2015 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

XIV. ROČNÍK ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2007 2008 02.12. Rtyně v Podkrkonoší (Orlovna) 31.12. Havlovice (všesportovní areál)

XIV. ROČNÍK ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2007 2008 02.12. Rtyně v Podkrkonoší (Orlovna) 31.12. Havlovice (všesportovní areál) XIV. ROČNÍK Tradičního seriálu závodů O krále Jestřebích hor ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2007 2008 02.12. neděle Rtyně v Podkrkonoší (Orlovna) 14.00 hod. 31.12. pondělí Havlovice (všesportovní areál) 10.30 hod.

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému Tschechisch Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby Základy dolnosaského komunálního volebního systému Základy dolnosaského komunálního volebního systému V Dolním Sasku se každých pět let volí

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006 Z Á P I S z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 1. listopadu 2006 Program: 1) Zahájení 2) Zhodnocení uplynulého období 3) Volba mandátní komise pro ověření platnosti

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis č. 4/2014. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 4/2014. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 4/2014 ze zasedání ZO Malotice ze dne 10. 9. 2014 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: Ladislav Jirkovská Radka, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří, Mgr. Klímová

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Počet vydaných dotazníků Počet odevzdaných dotazníků 30 00 33 5 00. INFORMOVANOST.. Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci?

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 4/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 21. 6. 2011 ve 14 hodin - Čerčany Program

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 P R O T O K O L o losování pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek

Zápis. Mgr. Jiří Pekař, Mgr. Jan Slavíček, Lucie Křovinová, Ondřej Knotek, Bc. Marcel Zadrobílek Zápis z 14. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13. 5. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový pivovar

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Vacov okres... Prachatice konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Strachotín okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Chýnov okres... Tábor konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 Příloha č. 1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 1. Cíl programu Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel

Více

Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne od 18:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více