říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné"

Transkript

1 říjen 2006 * ročník 12* číslo 2 qséj Vydává Obecní úřad v Batňovicích neprodejné OHLÉDNUTÍ A už je to zase tady. Čtyři roky uplynuly jako voda a my občané - voliči zase půjdeme s volebními lístky zvolit nové zastupitelstvo obce na další volební období. Jak jste volili minule a jak budete volit nyní, je věcí jen a pouze vás voličů. A je na vás i to, jak to nakonec dopadne, jak vyhodnotíte schopnosti a úmysly kandidátů. Je to vaše volba a koneckonců i váš díl odpovědnosti. Kdo se uchází o vaši přízeň v letošních volbách, naleznete uvnitř tohoto zpravodaje. Pojďme se na tomto místě ohlédnout a připomenout si to, co se v naší obci odehrálo za poslední čtyři roky. V minulých volbách se o vaši přízeň ucházely čtyři volební uskupení, z nichž nakonec do zastupitelstva usedli zástupci tří z nich. V našich vzpomínkách bude uplynulé období svázáno především s rekonstrukcí silnice. Možná si ještě pamatujete na série článků v našem zpravodaji i na tu spoustu jednání a slibů a těch termínů... V roce 2003 jsme se však nakonec přeci jen dočkali. Připomeňme si proto pár čísel. Celková délka stavby: m, plocha rekonstruované komunikace: m2, plocha zámkové dlažby: m2, počet rekonstruovaných mostů: 5 ks, počet rekonstruovaných opěrných zdí: 2, délka kanalizace: m, betony a železobetony mostů a opěrných zdí: 798m2, výztuž mostů a opěrných zdí: 67 tun. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 106,1 mil. Kč. Slavnostní otevření nově rekonstruované silnice proběhlo 13. listopadu Z obecních prostředků obec financovala autobusové čekárny (500 tis. Kč), části chodníků nad rámec stavby (50 tis. Kč). V rámci výstavby došlo ve spolupráci s firmou Telecom k položení víceúčelového multifunkčního kabelu firmou Katro servis. To umožnilo připojení nemovitostí podél silnice na kabelovou televizi. Součástí vysílání se stal i Batňovický infokanál", který přináší občanům informace o dění v obci i blízkém okolí. Vysílání infokanálu bylo zahájeno 10. června Následně na to v roce 2005 bylo zprovozněno i připojení k internetu. Pokračování na straně 2 Volby do zastupitelstev obcí proběhnou 20. a 21. října 2006

2 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Opravy se dočkala i střecha našeho kulturního domu. Celkové náklady dosáhly 430 tis. Kč (z toho dotace z Programu obnovy venkova činila 150 tis. Kč, podíl obce pak 280 tis. Kč). V březnu 2004 byla v prostorách bývalého obecního úřadu (stará škola) znovu otevřena Obecní knihovna v Batňovicích. Stalo se tak po dlouhých osmi letech. V knihově byl rovněž zřízen i bezplatný přístup k internetu pro všechny občany obce. V září 2004 proběhla další etapa opravy hřbitovní zdi v celkové hodnotě 260 tis. Kč (akce byla financována z Programu obnovy venkova tis. Kč, podíl obce činil 132 tis. Kč). V roce 2004 byla provedena úprava prostranství u motorestu Klodajk a zahájena výstavba víceúčelového sportoviště, které bylo slavnostně otevřeno Dokončen byl celý areál v roce Výstavba areálu byla financována za podpory Královéhradeckého kraje a Nadace Duhová energie. Celkové náklady přesáhly částku 770 tis. Kč. V uplynulých letech se naše obec zapojila i do soutěže vesnice roku. Po třetím místě v krajském kole v roce 2005, jsme uspěli i v letošním ročníku soutěže, když jsme obdrželi cenu hejtmana Královéhradeckého kraje. Nelze na takto malém prostoru zmínit vše. Jak sami vidíte, doznala naše obec za uplynulé čtyři roky podstatné změny. Zda jsou to změny k lepšímu či k horšímu, to už posuďte sami. Není mým cílem na těchto místech hodnotit činnost obecního zastupitelstva. Určitě ne vše se podařilo k úplné spokojenosti všech a asi se i něco nepodařilo vůbec. Co je ovšem nezpochybnitelné, je fakt, že jsme zase o čtyři roky starší, ale obávám se, že už o tolik ne moudřejší. Takže vám (a vlasně nám všem) při volbě nového zastupitelstva přeji šťastnou ruku. Břetislav Novák wz. cz Zahájení školního roku V pondělí 4. září 2006 přesně v 8 hodin zahájila ředitelka Základní školy v Batňovicích Mgr. Miloslava Pavlová nový školní rok 2006/2007. Slavnostního zahájení se kromě žáků, učitelů a rodičů zúčastnily i starostka obce Vladimíra Pátková a paní Helena Zahálková, které předaly prvňáčkům malé dárečky. Do školy nastoupilo v letošním školním roce 5 prvňáčků - Jan Daleký, Radek Rosa, Jakub Raabe, Karolína Kultová a Helena Melicharová. Slavnostní zahájení nového školního roku zakončili svým pásmem starší žáci školy. Co chystá škola......v tomto školním roce? Připravujeme vlastní školní vzdělávací program, podle kterého budeme pracovat již od příštího školního roku. Při jeho tvorbě vycházíme ze skutečnosti, že děti z naší školy přestupují po ukončení 5. třídy do různých škol v okolí (Úpice, Rtyně, Malé Svatoňovice), které již budou realizovat své vlastní vzdělávací programy. Tomu musí být náš program přizpůsoben, aby děti byly dobře připraveny. Čeká nás celoškolní hra, která potrvá do konce školního roku. Hra se jmenuje Putování za pohárem poznání s.... S kým? Tak to je již první úkol pro děti. Mají vymyslet maskota, jeho jméno a podo 2

3 Batňovický zpravodaj říjen 2006 bu. Každé dítě si vyrobí svůj pohár z tvrdého papíru, který bude umístěn na chodbě na nástěnce. Vítězí ten, kdo naplní pohár poznání až po okraj. Pohár se bude plnit průběžně správně splněnými úkoly. Za správně splněný úkol si vybarvíme část poháru. Úkoly budou zadávány po měsících ve dvou kategoriích. První kategorii tvoří první a druhá třída, druhou kategorií je třetí, čtvrtá a pátá třída. Každý měsíc nás čekají dva úkoly, jeden malý a jeden velký. Hodnocení splněných úkolů a nové otázky se dozvíme vždy na začátku nového měsíce. Konečné vyhodnocení hry proběhne na konci školního roku. Mgr. Miloslava Pavlová Zájmové kroužky pro školní rok 2006/2007 Kroužek výpočetní techniky (M a rtin M ičola) Dramatický kroužek (Miloslava Pavlova, Hana Hoření) Turistický kroužek (Eva Karajanisová) Pěvecký kroužek (Petra Krejzlová) Zdravotnický kroužek (P etra Krejzlová, Eva Karajanisová) Náboženství (Jana M elicharová) Vesnice roku 2006" Již po třetí se naše obec i letos přihlásila do krajského kola soutěže Vesnice roku 2006". Soutěž Vesnice roku 2006 v Programu obnovy venkova vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Soutěže se mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které nemají statut města, a které mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice. Po loňském úspěchu, kdy jsme v konkurenci 12 obcí obsadili třetí místo jsme uspěli i v letošním roce. Do soutěže se tentokrát přihlásilo 33 obcí. Dřívější hodnocení pořadí bylo nahrazeno cenou hejtmana Královéhradeckého kraje. A právě na toto ocenění jsme v letošním ročníku soutěže dosáhli společně se sousedními Havlovicemi. Slavnostní vyhodnocení proběhlo na půdě obce Podbřeží (okres Rychnov nad Kněžnou), letošního vítěze krajského kola soutěže. A jak to letos dopadlo? Vítězem a současně postupujícím do celostátního kola se tedy stalo Podbřezí, které tak získalo ocenění Zlatou stuhu. Modrou stuhu za společenský život získala obec Nový Hrádek (NA), Bílou stuhu za činnost mládeže - Česká Čermná (NA) a konečně Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí - Obědovice (HK) Cena hejtmana Královéhradeckého kraje byla udělena obcím Batňovice (TU) - za úctu k venkovským tradicím, a Havlovice (TU) - za rozvoj zázemí pro činnost spolků a obci Bílý Újezd (RK) - za rozvoj obce. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny získala obec Záměl (RK), diplom za vzorné vedení obecní kroniky - Studnice (NA) diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - Záměl (RK). Diplomy komise pak obec Vlkov (HK) za zapojení občanů do projektu Vlkovská náves", Olešnice v O.h. (RK) za činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci, obec Suchý Důl (NA) za přeshraniční spolupráci a obec Holovousy (JC) za koncepční rozvoj obce. Cena Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje u příležitosti 15 let výročí založení Programu obnovy venkova byla udělena obci Vrbice (JC) za soudržnost obce. Břetislav Novák (foto Vladimíra Pátková) 3

4 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Volby 2006 Volby do zastupitelstva obce Batňovice se konají ve dvou dnech, v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volby proběhnou v budově Obecního úřadu v Batňovicích (Batňovice č.p. 4). NOVÝ SKOLNI rok z a č a l I V MATEŘINCE Do mateřské školy v Batňovicích je zapsáno celkem 28 dětí. Jako už několik let předchozích stále převládají chlapci, těch je 19 a děvčat pouhých 9. Nejvíce máme předškoláků - 15, čtyřletých dětí je 10, tříleté děti jsou jen 3. S dětmi pracujeme dle osvědčeného, vlastního školního výchovně-vzdělávacího programu s názvem Klíč k bráně do světa", který jsme rozdělili podle ročních období (jaro, léto, podzim, zima). Hlavními oblastmi vzdělávání v naší školce jsou: pohyb, poznávání, řeč, hudba a práce (výtvarná a pracovní činnost). Posláním naší mateřinky je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. A moc si přejeme, aby u nás bylo každé dítě šťastné a spokojené! Věříme, že se nám to daří, neboť nás učitelky, první den po prázdninách, mile přivítal dětský úsměv, rozzářené oči a hřejivá věta: Já jsem se do školky tak těšil!" Co více si přát? Ať i vy všichni máte těch šťastných dnů a úsměvů na tváři co nejvíce! Za M Š Blanka Suchánková. #KDU-ČSL KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČS. STRANA LIDOVÁ Vladimíra Pátková Batňovice 131 nezávislá Jan Hanuš Batňovice 121 Jana Melicharová Batňovice 130 Člen KDU-ČSL Josef Pich Batňovice 32 Miroslav Šrejber Batňovice 224 Martin Peterka Batňovice 53 Jana Řezníčková Batňovice 231 Člen KDU-ČSL Václav Kult Batňovice 60 Josef Řezníček Batňovice 127 4

5 Batňovický zpravodaj říjen 2006 O D S'*' Sdružení ch I v O b č a n s k á d e m o k r a t ic k á s tra n a Jaroslav Rosa Batňovice č.p. 3 člen O D S Zdeněk Jiroušek Batňovice (Kvíčala) č.p. 207 Ing. Milan Souček Batňovice č.p. 42 Jiří Hofman Batňovice č.p. 96 Ing. Libor Tuček Batňovice č.p. 6 člen O D S Roman Hebelka Batňovice č.p. 258 Jaroslav Kuťák Batňovice č.p. 228 Mirek Kult Batňovice č.p. 104 Ing. Jiří Janiga Batňovice č.p. 85 Jiří Rudolf Batňovice 7 Ing. Aleš Bartoníček Batňovice - Kvíčala 225 Mgr. Miloslava Pavlová Batňovice 33 nezávislá Martin Baudyš Batňovice 124 Stanislav Petráček Batňovice 87 Petr Polívka Batňovice 261 Vladimír Urbanec Batňovice - Kvíčala 103 Petra Kultová Batňovice 60 nezávislá Jaromír Žežulka Batňovice 16 5

6 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Informace pro voliče Vzhledem ke skutečnosti, že ne každý má zcela jasno o tom, jakým způsobem lze volit, uvádíme zde stručný návod, který by vám měl usnadnit správné vyplnění volebního lístku. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (17. října 2006). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. Úprava hlasovacího lístku Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno - v Batňovicích jich proto nesmíte označit více jak 9. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno 9 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, jsou dány označené volební straně 4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních čtyřech místech. (Samostatně označený kandidát postoupí v pořadí kandidátky na první místo. Musí ho tak ale volit tolik voličů z jiných stran, aby počet odpovídal 10% voličů té strany, na jejíž kandidátce je uveden. Na vysvětlení - pokud strana dostane jako celek 100 hlasů, potom tomuto kandidátovi stačí 10 hlasů z jiných stran a posune se dopředu, i když byl na posledním místě kandidátky). Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. Břetislav Novák, Ing. Bohuslav Rudolf 6

7 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Evropské fondy Každý občan ČR jistě ví, co jsou to evropské fondy a jaké významné období čeká ČR v letech Víme, že je připraveno mnoho operačních programů v rámci strukturálních fondů v ČR Centrem evropského projektování (CEP) Hradec Králové připravuje regionální operační program NUTS II. Dalšími významnými projekty jsou EAFED - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a vyloženě pro zemědělce je určen program EAGF - zemědělský záruční fond. Já bych Vás trochu podrobněji informovala o EAFRD, který je rozdělen do čtyř tzv. OS. Pro nás jsou nejdůležitější osa III. - program rozvoje venkova a osa IV. - LEADR. K tomu, aby se nám podařilo získat finanční prostředky z těchto fondů je nutné založit MAS (místní akční skupina). A co to je MAS? Jedná se o skupinu lidí, ve které jsou vyváženě zastoupeny partneři z regionu samospráva a státní správa, podnikatelé a zemědělci, neziskové organizace, aktivní občané, školy, muzea atd. V současné době se chystá svazek obcí Jestřebí hory a společenství obcí Podkrkonoší založit svou MAS. MAS si vypracuje rozvojovou strategii celé naší venkovské oblasti. Hlavním úkolem MAS je budování partnerství sjednocení lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit venkovanů. MAS musí splňovat z pohledu Evropské organizace tyto podmínky: hustota obyvatel do 150 obyvatel na km2, minimálně a maximálně obyvatel. Upozorňuji, že MAS nečerpá pouze finanční zdroje, ale hlavně finanční zdroje získává a rozděluje. K tomu, aby MAS mohla dobře pracovat je potřeba mít připravené kvalitní projekty a naše obec již pracuje na takovém to projektu a to na přestavbě kulturního domu. Nás projekt se nazývá Multifunkční dům v obci Batňovice." V první fázi se chystáme uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace. I Občanské sdružení Chalupění připravuje projekt s názvem Chalupění v Krakonošově zahradě." A takových či jiných projektů je potřeba opravdu mnoho. Vyzýváme naše zemědělce a podnikatele i naše místní organizace ke spolupráci na přípravě této strategie. Bez spolupráce všech jmenovaných složek nebude možné získat finanční zdroje do naší obce. Dnešní době snad nejvíce platí heslo Připraveným štěstí přeje." Věřím, že se v naší obci najdou aktivní občané s dobrými nápady, jak rozvíjet náš venkov. Rekonstrukce vodovodních řadů Největší akcí letošního léta byla rekonstrukce vodovodních řadů v Batňovicích. Tato akce byla podpořena investiční dotací z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství" z Královehradeckého kraje. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Z+D stavby s.r.o. Trutnov. V naší obci byla vyměněna nejvíce poruchová místa, a to v úseku od České pošty k Peterkovým (č.p.150) a druhá část od č.p. 35 (Sádkovi) až k č.p. 158 (paní Kubová) přes Hájecký kopec. Dále bylo vyměněno azbestové potrubí na Kvíčale od vodojemu až k č.p. 227 (manželé Urbancovi). V šachtě u Bartoníčků bylo nainstalováno nové elektronické zařízení, které upřednostňuje zásobování pitnou vodou Kvíčalský vodojem. Celkové náklady činí ,- Kč, z toho dotace z králové-hradeckého kraje ,- Kč a podíl obce ,- Kč. Ráda bych poděkovala všem občanům a místním podnikatelům za trpělivost a pochopení při častém uzavírání pitné vody. Nejvíce poruchová místa byla opravena, ale přesto nás ještě čeká rekonstrukce od vrtu do vodojemu na Vartě, včetně části rozvodů. Vladimíra Pátková 7

8 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Oprava místních komunikací Dne byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací, na které byli použity finanční prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova ve výši ,- Kč. Celkové náklady činily ,- Kč a vlastní podíl obce ,- Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou M - Silnice Hradec Králové, provozovna Trutnov. Celkem byly opraveny čtyři místní komunikace na p. p. č. 126/2, 864/6, 1053, První měřila celkem 32 metrů (u Tučků), další celkem 194 metrů (komunikace ke hřbitovu). A další dvě se opravovaly na Kvíčale. První k regulační stanici 190 metrů a poslední úsek 103 metrů - nová výstavba u Hofmanů. Dále byly vyspraveny penetračním způsobem PATCh Ma TIK další dvě komunikace a to na Kvíčale - cesta okolo hřiště k Nývltovým a komunikace v sídlišti v Zálesí u základní školy s celkovými náklady ,- Kč z rozpočtu obce. Všichni dobře známe právě tu svou cestu k domovu. Víme, že je potřeba upravit ještě mnoho místních komunikací a proto bychom se rádi pokusili získat na jejich opravu finanční zdroje z evropských fondů. Prozatím ale stále není jasné, kolik peněz bude v těchto fondech právě na tyto opravy. Pozvánka Vladimíra Pátková Veřejné zasedání zastupitelstva obce Batňovice se koná v kulturním domě v Batňovicích dne od 18:00 hod. Kabelová televize V květnu 2006 tomu byly již dva roky, kdy naše obec uvedla do provozu vysílání kabelové televize. V červnu 2005 byl našim občanům poskytnut internet. Na počátku letošního roku obec vydala dotazník - průzkum sledovanosti kabelové televize. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že nejvíce sledované programy jsou ČT 1, Čt 2, Prima, Nova, Hallmark, Infokanál obce, Galaxie sport, Óčko a menší zájem občanů je o Jetix, Eurosport a MTV POP. Největší zájem občanů je o přírodopisné filmy, ČT 24 a České filmy. Obec nechala zpracovat cenové návrhy na výměnu skladby programů, popřípadě přidání modulů o rozšíření nabídky programů. Zastupitelstvo obce projednalo celou záležitost na svém jednání dne a rozhodlo se pro rozšíření sítě dle zájmu občanů a skladba programů zůstane prozatím stejná. Největší zájem o připojení byl v uličce u pana Součka č.p. 45, kde se víceúčelová síť rozšířila a připojilo se 7 domácností na kabelový rozvod a 3 na internet. Celkem je v naší obci již připojeno 110 uživatelů kabelového rozvodu a 50 uživatelů internetu. Měsíční poplatky za tuto službu činí 90,- Kč za kabelovou televizi a 300,- Kč za internet. Tyto poplatky nejsou nijak nadsazené, pokryjí část nákladů obce za provozování víceúčelového rozvodu. Je mi tak trochu líto, že někteří naši občané se připojují tzv. "na černo" anebo platí poplatek pouze jedna rodina ve dvougeneračním domě. Je to úplně stejné jako, kdyby se ve městě připojil panelový dům a poplatky platila pouze jedna rodina. Stále pevně věřím v čestnost a nechci nikomu sahat do svědomí, ale uvítám když ti co naši kabelovou televizi sledují bez poplatku, přijdou, přihlásí se a budou platit za službu, která je jim poskytována. Vladimíra Pátková 8

9 Batňovický zpravodaj Vítání občánků V sobotu 7. října 2006 se v zasedací m ístnosti Obecního úřadu v Batňovicích uskutečnilo tra d ičn í vítá n í nových batňovických občánků. Přítom né rodiče a příbuzné uvítala paní Jana Pichová a představila naše nejmenší: M a tě je Čižíka (B atňovice 162), Lucinku Tučkovou (Batňovice 162) a O ndřeje Součka (Batňovice 263). Naše nové občánky p řišly p řiv í ta t i žákyně ze základní školy s pěknými písničkami a básničkami a paní Herta Kultová s hudebním doprovodem. A ta k sta ro stka Vladim íra Pátková popřála našim m alým občánkům život plný štěstí a radosti, aby ve zdraví a lásce vyrůstali k radosti nás všech. Břetislav Novák Základní škola a Mateřská škola Batňovice pořádá Sběr starého papíru Roztříděný a svázaný papír, letáky, karton a noviny můžete nosit od pondělí od 7 hodin do středy do 12 hodin do školy. Výtěžek věnujete našim dětem. Děkujeme říjen 2006 Setkání spolků regionu Jestřebí hory V sobotu 20. října 2006 od 9 hodin se v areálu Základní školy Úpice - Lány uskuteční již druhé setkání spolků z regionu Jestřebích hor. Ve třídách, v jídelně, na chodbách, ale i před školou, v parku a na hřišti se budou představovat jednotlivé spolky z Úpicka. Až do 18. hodiny se m ohou návštěvníci seznam ovat s bohatou a rozm anitou činností všech přihlášených zájm ových sdružení. V m ediální učebně bude navíc po celé dopoledne probíhat spolkový film ový festival. Odpoledne bude prostor před školní budovou vyhrazen hudebním, tanečním i tě lo výchovným vystoupením. Klub loutkářů připravil překvapení pro nejmenší v podobě pohádky Jak se čerti ženili. Pokud se navíc shodou náhod podaří postavit pyram idu z víček od PET lahví, pak by byla příchozím v y stavena na odiv v tělocvičně. O rganizátoři setkání ta k navazují na velm i úspěšné setkání spolků, které proběhlo rovněž v úpické škole Lány přede dvěma roky v říjnu Tehdější přehlídky se úspěšně zúčastnily i naše batňovické spolky ve společné expozici. Přijďte se i letos podívat, co vše se v našem regionu odehrává. Břetislav Novák R á m c o v ý p ro g ra m D ne sp olků S o b o ta po celý den (9 : :0 0 ) Spolky se představují (expozice a vystoupení spolků; celý areál ZŠ Úpice - Lány) dopoledne (9 : :0 0 ) Spolkový filmový festival (filmové projekce a počítačová prezentace z akcí zúčastněných spolků) dopoledne (9 : :0 0 ) Spolky cvičí, tančí a zpívají (tělovýchovná, taneční a hudební vystoupení zúčastněných spolků) 9

10 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Dřevěnka ještě žije_ Nejstarší dům v Úpici zvaný Dřevěnka znovu ožil. V polovině měsíce srpna jsme započali s realizací projektu nazvaného Znovuotevření Dřevěnky". Náš projekt získal podporu z grantového programu od Královéhradeckého kraje. Na jeho realizaci se podílí i současný majitel objektu. Naše sdružení Chalupění má Dřevěnku pronajatou od Hlavním důvodem tohoto kroku je její záchrana a otevření k novým kulturním účelům. Myslíme si, že za to nejstarší dům v Úpici stojí. Vždyť již v roce 1970 (dne 20. srpna) vyšel v nošská pravda tehdejším týdeníku Krkočlánek nazvaný Úpická Dřevěnka v novém kabátě". Zde se mimo jiné dočteme:... Podle zjištění památkového úřadu je Dřevěnka v Čechách již jediným obytným objektem vystavěným z celých kmenů (kuláčů), což je toho druhu nejstarší stavební technika...." Od té doby již uplynulo více než 36 let a toto konstatování se bohužel posunulo k horšímu. Dřevěnka již není obydlená a v uzavřeném stavu viditelně chátrá! Její rekonstrukce bude náročná a drahá. Letošní grant Královéhradeckého kraje nám tuto situaci sice nevyřeší, ale pomůže alespoň začít. Naším záměrem je Dřevěnku částečně znovuotevřít k výstavním účelům. Začali jsme vyčištěním dvora, dovozem staré dlažby půdovek" a budeme pokračovat opravou vnitřních stěn a položením odvětrání a provizorních podlah. Věříme, že se nám letos podaří objekt alespoň částečně otevřít. Do vnitřních prostor připravujeme expozici historických exponátů a galerii historie života v Úpici. Prosíme proto o spolupráci spoluobčany z Úpice i celého regionu, kterým není osud Dřevěnky lhostejný a mají chuť se s námi podílet na přípravě výstavy. Průběžně sbíráme historické předměty do našeho sbírkového fondu. Hledáme i fotodokumentaci a písemnosti dokumentující úpické historické činnosti a řemesla regionu - plátenictví, lnářství, bavlnářství, obchod, živnosti apod. Vše, co se nám podaří sesbírat vystavíme v prostorách znovuotevřené Dřevěnky. Bc. Pavel Melichar Občanské sdružení Chalupění Za pár měsíců (přesně řečeno v listopadu) to bude již pět let, co jsme zprovoznili internetové stránky obce Batňovice. Při té příležitosti jsme na našich stránkách umístili anketu o tom, jak se vám naše stránky líbí. Do 17. září, kdy byla anketa ukončena, nám odpovědělo 18 surfařů. I když to není zrovna statisticky významný vzorek, dopadla pro nás anketa v celkovém hodnocení velice příznivě, a proto nám dovolte zveřejnit výsledky. Na otázku: Jak se vám líbí naše stránky odpovědělo 10 respondentů (56 %), že jsou skvělé. 3 hlasující (17 %) usoudili, že to ujde a 2 hlasující (11 %) se rozhodli pro možnost nic moc. No a 3 účastníci (17 %) označili naše snažení za děs a hrůzu. Když to sumasumárum sečteme, můžeme si hrdě" říci, že jsme vyhráli. Sluší se zde poděkovat našim kamarádům a příznivcům, kteří se svými desíti hlasy postarali o tak vynikající hodnocení. Nicméně, děkujeme i těm třem, kteří z našich stránek odešli s děsem a hrůzou v očích, Při troše sebekritiky bychom si občas toto ocenění udělili i sami. Takže jaké vlastně naše www stránky v roce pět jsou? Technicky určitě nedokonalé, grafická úprava skoro žádná. To, co se nám alespoň trochu podařilo, je skutečnost, že na většině dostupných internetových prohlížečů se stránky již zobrazují bez větších problému (tj. skoro stejně) a kód stránek je z velké většiny validován. Co nás však trápí víc než skutečnost, že stránky využívají zastaralé a webmastery odmítané rámce, je jejich obsah. Na to, aby svým způsobem odrážely to podstatné dění v obci a přinášely aktuální informace, nám tak trochu chybí zdroje. Možnost prezentace na stránkách má bezplatně prakticky každý, ale nikdo toho nevyužívá. Nu což, hlavně že jsme vyhráli. Doufám jen, že za dalších pět let tu ty stránky ještě budou a hodnocení bude alespoň takové jako dnes. Webpackal Břetislav Novák 10

11 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Opsáno z Batňovíckých kronik Volby*. «volby V prvním čísle Batňovického zpravodaje v roce 2000 jsme vzpomněli vůbec prvních voleb do obecního zastupitelstva, které se konaly 19. srpna Primát těmto volbám již nikdo vzít nemůže, stejně tak prvnímu starostovi obce Janu Řezníčkovi (čp. 23). V životě obce však byly další volby - dnes už je těžko spočítáme. Dvoje z nich však byly svým způsobem významné, neboť stály na počátku nových etap v životě obce. Pojďme si je nyní, v souvislosti s blížícími se volbami v letošním roce, připomenout. Naše první zastavení nás zavede do roku Byly to první svobodné volby po vzniku samostatného Československa. Volby do obecního zastupitelstva v Batňovicích se konaly 15. června Poprvé v historii se u nás volilo podle všeobecného rovného hlasovacího práva mužů i žen od 21. roku věku. (Dříve mohli volit pouze muži - poplatníci). Pro volby v obci byly podány dvě kandidátní listiny - tu první podala Československá strana socialistická (ČSSS) a tu druhou Republikánská strana českého venkova (RSČV - tzv. agrární strana). Do obecního zastupitelstva v Batňovicích bylo voleno 18 zastupitelů. Zvoleno bylo 14 členů ČSSS a 4 členové RSČV. Z Batňovic byli zvoleni: Josef Nývlt, Josef Macke, Antonín Kašpar, Celestin Hofman, Karel Hendrych, Antonín Prouza, Adolf Rosa, Bartoloměj Petráš, František Řezníček, Josef Honzera, Jaroslav Rosa, Josef Vlček, Antonín Souček a Adolf Nývlt. Ze Zálesí pak Rudolf Mach, Josef Farský, Václav Hofman a z Kvíčaly Josef Kadaník. Starostou obce byl zvolen Josef Nývlt (ČSSS, Batňovice čp. 8). Ten se však již po týdnu své funkce vzdal a z řad členů agrární strany byl starostou zvolen Jaroslav Rosa (Batňovice čp. 3). První svobodné volby po listopadové revoluci v roce 1989 se odehrály v listopadu Samotným volbám již v lednu (12. 1.) 1990 předcházelo plenární zasedání Místního národního výboru (MNV). Na tomto jednání byla novou předsedkyní MNV zvolena Jana Melicharová (čp. 130). Současně proběhla rekonstrukce rady MNV, která měla pracovat až do řádných voleb. Nové volby proběhly 24. listopadu Do nového obecního zastupitelstva bylo voleno 9 členů. Ve volbách kandidovaly 4 subjekty - Československá strana lidová (9 kandidátů), Občanské fórum (9 kandidátů), Politické hnutí členů JZD (2 kandidáti) a Strana zelených (1 kandidát) - celkem do voleb kandidovalo 21 kandidátů. Voleb se zúčastnilo 462 voličů (z 503 zapsaných). Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: Jiří Vojtěch (ČSL), Kamil Mach st. (ČSL), Jaroslav Unger (ČSL), Lubomír Kult (ČSL), Jaroslav Řezníček (ČSL), Kamil Mach ml. (OF), Stanislav Prouza (OF), ing. Bohuslav Rudolf (OF), Jaroslav Kuťák (PH JZD). Novým starostou obce byl zvolen Jaroslav Unger, místostarostou pak Jiří Vojtěch. Z Batňovických kronik vybrali Jiří Hetfleiš a Břetislav Novák 11

12 Batňovický zpravodaj říjen 2006 Emilie Vítová (Batňovice 199) Ludmila Winterová (Batňovice 145) v Bohumil Řezníček (Batňovice 201) MUDr. Helena Moníková (Batňovice 24) Naši jubilanti ve 3. a 4. čtvrtletí 2006 V» Červenec... Jiří Nývlt (Kvíčala 2GS) Vlasta Rosová (Batňovice S) Miroslav Sádecký (Batňovice 12l) Stanislav Špelda (Kvíčala 115) Srpen... Josef Leden (Batňovice 40) Jiří Hetfleiš (Batňovice 20S) Anna Honzerová (Batňovice 48) Věra Teichmanová (Batňovice 200) Alenka Bubeníčková (Batňovice 216) Václav Jindra (Batňovice 159) Eva Rudolfová (Batňovice 59) v Božena Řezníčková (Batňovice 127) Růžena Vajsarová (Batňovice 44) Josef Staněk (Batňovice 37) Anna Rýdlová (Batňovice 21S) Ludmila Marečková (Batňovice 204) Zdeňka Prouzová (Batňovice 192) Květa Mesteková (Kvíčala 91) Jaroslav Zörkler (Batňovice 1S4) Hana Peterková (Batňovice 150) Zbyněk Vojtěch (Batňovice 123) Josef Zechovský (Batňovice ls) Bohumil Šitina (Batňovice 2S6) Ř íjeni v Marie Špicarová (Batňovice 19S) Hedvika Matysková (Batňovice 13) Jaroslava Pavlová (Batňovice 100) Prosinec. Eva Nývltová (Kvíčala 88) Jiří Hemala (Kvíčala 69) Všem oslavencům srdečně Opustili nás: blahopřejeme Anna Jindrová (Batňovice 159) Jaromír Kult (Batňovice 216) Narodili se: Lucie Tučkova (Batňovice 257) *13. S Ondřej Souček (Batňovice 263) *24. S Svoz nebezpečného odpadu Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu od 8:30 do 9:15 na parkovišti u obecního úřadu a od 9:30 do 10:00 na Kvíčale u prodejny Úsvit. A co vše je nebezpečný odpad: barvy, lepidla a pryskyřice, pneumatiky, kyseliny, rozpouštědla, zářivky, monočlánky, baterie, vyřazené elektrické zařízení - pouze kompletní např. televizory, monitory, lednice, rádia atd.. Vše dovezte na určené místo a v určeném čase. Žádáme občany aby nikde nevytvářeli skládky!!! Vydává Obecní ú řad v Batňovicích, N áklad 250 výtisků, neprodejné 12

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

XIV. ROČNÍK ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2007 2008 02.12. Rtyně v Podkrkonoší (Orlovna) 31.12. Havlovice (všesportovní areál)

XIV. ROČNÍK ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2007 2008 02.12. Rtyně v Podkrkonoší (Orlovna) 31.12. Havlovice (všesportovní areál) XIV. ROČNÍK Tradičního seriálu závodů O krále Jestřebích hor ZIMNÍ BĚŽECKÉ LIGY 2007 2008 02.12. neděle Rtyně v Podkrkonoší (Orlovna) 14.00 hod. 31.12. pondělí Havlovice (všesportovní areál) 10.30 hod.

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Motto: Hledáme starou krásu, nacházíme nový užitek. Výroční zpráva 2013. Občanské sdružení Chalupění

Motto: Hledáme starou krásu, nacházíme nový užitek. Výroční zpráva 2013. Občanské sdružení Chalupění Motto: Hledáme starou krásu, nacházíme nový užitek. Výroční zpráva Občanské sdružení Chalupění INFORMACE O ORGANIZACI Kontaktní údaje: Chalupění, občanské sdružení Batňovice 130, 542 37 Tel: 776 780 414

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 28. 4. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 3. Schválení

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hvozd okres... Prostějov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL Volby do zastupitelstva obce Říčany 15. a 16. října 2010 VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL a NESTRANÍKŮ Volební program na období 2010 až 2014 pro volby do zastupitelstva obce Říčany konané ve dnech 15. a 16. října

Více

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Osek nad Bečvou okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 28. dubna 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Král, Filipová,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více