Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica"

Transkript

1 Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání, louení, pedstavování Ano, trochu. Není za. (ne)mám pravdu, že? Ne, mluvím jen anglicky. No, tak hezkou zábavu! Mj se dobe, ahoj! Dobrou chu! Jsem ješt student. Ano, jsem. vážení hosté Rozumím jen trochu. Te se s tebou rozlouím. Chtla bych ti podkovat za kvtiny. Jsem z eska, z Prahy. Zdravím vás! Dkuji vám za Mohl byste zopakovat? Rozumíš nmecky? To je pravda. Na zdraví! Odkud jste? Jak se to ekne? Jak se jmenujete? Jak se jmenuješ? Na zdraví! Dkuji mnohokrát. Tší m. Rozumíš mi? Ahoj! Mluvíš nmecky? Mluvte prosím pomalu, nerozumím. rozlouit se s nkým Nezlob se na m. Hodn štstí a úspch! Jak se ti daí? Zatím ahoj! Na shledanou! To je od vás milé. Smím vám/ti pedstavit svou ženu? Stránka 1 z 70

2 Smím / Mohu se pedstavit? Dkuji. Dkuji, dobe. Dkuji, jde to. shledání Brzy ahoj, nashledanou! pozdravit, pozdravovat Na shledanou! Mj se hezky, ahoj, nashledanou! všechno nejlepší pedstavit (si), pedstavovat (se) Jsem ze Stuttgartu. Co jste íkal? Za chvíli na shledanou. Dobré ráno! Velmi rád vás doprovodím. Srden (vás) vítáme. Na slyšenou! jméno jmenovat se Ahoj! Dobrý den! Dobrou chu! Šastnou cestu! Rádo se stalo. Brzké uzdravení. Promite! (po)zdravit Promite, nerozumím. Dovolte mi, abych se pedstavil. Dovolte mi poznámku. Tší m. Turistika zastávka, stanice centrum mládežnická ubytovna trasa, autobusová linka metro pohyblivé schody cesta, cestování pamtihodnost pamtní deska vyhlídková terasa cesta okružní jízda penzion rodina, která nás hostí pi pobytu v zahranií jízda Stránka 2 z 70

3 jízdenka železnice jednosmrná ulice/cesta autobusová zastávka vnitrozemská lodní doprava prohlídka (msta) horská chata lanová dráha Tady naše dnešní okružní procházka koní. dráha, železnice dálnice jízda autobusem jedna z nejhezích turistických cest hraniní pechod cesta (tam) stanovat pestoupit, pestupovat rezervovat cestovat Kterou linkou musím jet? pestoupit na smr Bergheim cestovat za sluncem létat, lett jet, jezdit jízdenka na linku 1 nastoupit, nastupovat okružní jízda mstem udlat odboku, po cest si nkam zajet ubytování s polopenzí nebo plnou penzí podniknout okružní jízdu mstem výhled na msto nasednout do letadla ubytování stanice metra podzemní dráha benzínová pumpa tramvaj stanice koupit si jednotlivé jízdenky u automatu lo cestující pímý let autobus nástupišt nádraží výlet pobyt cestovní pas zvláštnost, charakteristický znak Stránka 3 z 70

4 hustota provozu ve mstech jízdenka pokladna jízdenek píchod, píjezd suvenýr, upomínkový pedmt hlavní nádraží motocykl tuzemsko, vnitrozemí hotel letadlo rekreaní zaízení jízdní kolo zahranií, cizina kupé vystoupit, vystupovat ležet na pláži na slunci mstská brána turista cestovní kancelá jízdné odjezd vlak ukazatel cesty, smrová tabulka dopravní uzel dovolená turista dopravní zácpa okružní cesta cestovní pas katalog cestovní kanceláe osobní auto kolej jízdenka Doprava vázne... prsmyk, cestovní pas let letišt letišt Letadlo letlo v 10 hodin. doprava pekraující hranice zem kufr linkový (mstský) autobus nákladní auto Dm, byt byt v osobním vlastnictví zaízení (pe)sthování garáž Stránka 4 z 70

5 gau plot típokojový byt stl koberec bazén patro, poschodí hala skí Už nebydlíme ve vžáku. okraj msta židle byt kuchyn místnost, prostor bydlet Náš dm stojí na klidném míst. najmout, najímat si pestavt, pebudovat vystavt, postavit lampa stna, ze váza terasa sídlišt nábytek nájemný byt Bydlím ve spoleném byt. obraz, obrázek dm patro rodný dm budova okno rodinný dm zaídit, zaizovat si, se stecha postel nájem koupelna apartmá, byt odsthovat se na okraj msta na okraji Mnichova vedlejší, sousední místnost vesnice bulvár, široká ulice chladnika, lednika koupelna, koupel, lázn dm Stránka 5 z 70

6 zahrada výtah potah balkon pokoj vžák chata, chalupa tvrt, tvr adový domek regál, police domek, domeek byt pokoj Urování asu, poasí mrazivý ptkrát denn k veeru mírný vera Je mi zima. (Je mi chladno.) dnes, v souasné dob dnes veer dnešní mrznout Teploty kolísají až o 40 stup. dnes Je Vám zima? mrznout Bouí, je boulivo. Je zima. (Je chladno.) nejprve as, doba minulost hodina slunce v 15. století noc týden píští týden po dva roky vanout, vát tyhodinový denn sluneno slunený parný, dusný pršet snžit Stránka 6 z 70

7 svítání deštivý mokro, vlhko na jae po první svtové válce každé ráno, obvykle ráno zítra, ráno celé msíce v polovin listopadu kdykoliv v zim v lét nyní na podzim období deš a sucha náledí pátek tvrtek úterý veer víkend poasí Vánoce sychravé, pošmourné poasí stedovk století jaro rok píští, následující ráno led být v kalendái svátk bhem dne, ve dne v sobotu veer následující den ráno ve tvrtek veer minuta vas století vichice v pátek odpoledne podzim roní doba pelom století horko, vedro zima vítr dopoledne Stránka 7 z 70

8 dopoledne den nedle léto ráno sobota déš, dešové srážky déš mlha odpoledne msíc (kalendání) odpoledne poledne pondlí steda sníh Pírodní prostedí atomová energie borovice kráva pobeží Vzduch je zneištný prmyslem. vzduch vzduch krajina koka ostrov astra smrk drozd hndé a erné uhlí nerostné suroviny kopretina tulipán zemdlská pda jiina pehrada zobák zplodiny podzemní plodný, úrodný odvodnit, odvodovat pouš louka vegetace nížina životní prostedí komár Stránka 8 z 70

9 moe rže bohaté vodní zdroje rostlina karafiát pírodní krásy píroda narcis tídní odpadu zneištní životního prostedí tepelná elektrárna strom vtev odpad voda beh zvíe vep, prase hora moe nafta podnebí atomová elektrárna tráva pohoí, hory les zemní plyn kámen kvést k ochránce životního prostedí hliník tovární komín pták ochrana životního prostedí skleníkový efekt rybník proud, tok pláž ochrana nebe, obloha deštný les odpadkový koš Msíc (nebeské tleso) hluk kraj, krajina pes ledovec eka Stránka 9 z 70

10 jezero Sportování kolo (nap. zápasu) lyžaka sportovní hala sportovní bunda tribuna nmecký mistr Držela jsem lyže co nejvíc u sebe. sportovní událost, akce sjezdovka start výkon, výkonnost závod, zápas, zápolení trenér bžet, bhat sportovat mužstvo Podívají se na zápas pece jen radji v televizi. stav dorostenecký talent dostat se do gólových šancí cviit trénovat bhání na lyžích lyžovat Dovezli m k nejbližší stanici lanovky. plavat jeho nasazení do zápasu Davis Cupu plavit se na plachetnici veslovat sjíždt divokou eku po píjezdu do cíle sportovní, sportovn plachtní obsadit páté místo turnaj triko trénink brána, branka, gól Nmecký fotbalový svaz hra sportovec hrát basketbal bodovací systém fotbalový stadion finále mistrovství Nmecka v basketbalu lední hokej Stránka 10 z 70

11 jízda na kole, cyklistika Branka platí. lyže fitnesscentrum horolezec sport lyža vítz vítzství stela spoluhrá sán, sáky hokejka, tenisová raketa rozhodí puk, kotou vítz poháru brusle kopací mí, kopaná U lovk - lidské tlo nachlazený vyléený, uzdravený zdrav vyléit se (vy)léit nkoho / nco kašlat Mám prjem a horeku. Je mi dobe. Zpsobil si poranní kotníku. zadržet dech Chtl bych vám ješt krátce pro hmatat bicho. Cítím se špatn. nadechnout se Tyto tablety berte tikrát denn. tabletka, prášek injekce rentgenové vyšetení naražení, zhmoždní žeber zápal plic léení, léba berla Pošlu vás ješt na odbr krve. Copak nám chybí? pramen, zídlo nmý na léení pijít na kontrolu pijít k sob, probrat se (vy)táhnout Stránka 11 z 70

12 bolet bolet zvýšená teplota pedepsat nemoc zranný hluchý Napíšu vám žádanku o vyšetení. spolknout, polykat Pat trpí tuberkulózou. kýchat Zatoila se mi hlava. Svléknte se prosím do pl tla. trpt ním trpt nemocný Pedepíšu vám kapky proti kašli, nosní sprej a dražé proti horece. Uznám vás na týden nemocným. vyšetit, prohlédnout ztratit vdomí sádra noha prjem zlomenina nohy Léka má ordinaní hodiny ve stedu. ekárna ordinace recept brada léebná láze krk horeka, teplota sanatorium oko aspirin vydechnout, vydechovat na pedpis vyléitelný,nevyléitelný vymknout, vyvrtnout si zranit (se) (o)chránit (se ped) bolesti hlavy poskytnout první pomoc obliej dieta kontrola léivý pramen chipka nemocnice Stránka 12 z 70

13 droga praktický léka ošetovatelka, opatrovatelka potíž, nesnáz zdravotní sestra zub rýma bolest tlesn postižený kašel zdraví cítit (se} tlo hlava lázeský host lázn žaludek žaludek pacient Volný as - hobby dívat se na televizi (u)šít Dnes už pro m ale diskotéky nejsou. na dovolené jít na procházku hrát na klavír podniknout výlet na kole malovat hákovat sebrat, sbírat odpoinout si poádn od stresu všedního dne plést tancovat jet na dovolenou, strávit dovolenou chodit na pší výlety koníek, záliba poádat veírek Jak vlastn trávíte svj volný as? jít na procházku spoleenská hra zábava, radovánky záliba na poli zábavy kutit koníek stan pítel, se kterým si dopisujeme klub Stránka 13 z 70

14 túra, výlet zábavní park horská túra diskotéka volný as domácí práce veírek procházka na opravdové módní pehlídce zábava Rodina, spolenost teta, tetika rodie manželky, manžela sestra rozvod nete matka, maminka svatba prarodie dcera ženatý, vdaná babika Jak si rozumíš se svými rodii? vdova satek, svatba oženit se s nkým, vdát se za nkoho svobodný mj muž, manžel moje žena, manželka mezilidské vztahy pocházet sourozenci nechat se oddat dít žena, paní manželé bratr dosplý rodinný stav pítel místo narození, rodišt pán, pan svatební den hoch, chlapec, kluk synovec vztah, styk rodina vychovat, vychovávat Stránka 14 z 70

15 strýc, strýek sestenice rodie bydlišt píbuzný otec, tatínek mladistvý syn švagr Stravování, vaení pánev nudle mrkev hranolky mléko šlehaná smetana, šlehaka jídlo pedkrm oka mouník okoláda šáva, omáka jídlo jídelní lístek polévka dort salám citron potraviny vývar sladkost masový vývar cukr ananas bar druh piva pivnice klobása, vut peená kachna jíst láhev píprava (jídla) strava, jídlo vidlika restaurace okurka kuecí prsíka jídelna, kantýna Stránka 15 z 70

16 brambora cibule nakrájená na kousky hospoda hrách ezat, krájet pizza do ruky dosolit pomeranový, jablený a grapefruitový džus Ochutnej radji lososa a ervené víno. bonbón Robert si dá chleba s máslem. syt, sytý sytý chutn, lahodn chutnat, mít chu chutný, znamenitý sójové maso se zeleninou slazená káva pít uherský salám neslazený vegetariánský smíchat hodn bílkovin a minerálních látek Co znamená zdravý zpsob života? Jeho specialitou je vepová peen s knedlíky a kyselým zelím. talí písady cibule dusit chléb s máslem a salámem sklenice džusu luxusní restaurace kousek šunky pozvání na slivovici Kruí mi v žaludku. šálek kávy cukrová epa snídat míchaný salát grilovat, opékat Dám si kapra. ve školní jídeln do naší oblíbené restaurace jogurt s müsli vait Vaení nebo dušení jsou mnohem lepší zpsoby pípravy. vodka hlavní jídlo Stránka 16 z 70

17 tuk maso snídan peivo drbež zelenina (u)mýt nádobí nápoj olej víno jídlo hlávkové zelí kotleta oblíbená restaurace mouka nž minerální voda obd ovoce koení klobása s kari omákou a hranolky s keupem a majonézou vyživovat, živit (se) ochutit jiné osvžující nápoje grilovat na roštu sníst péci obložené chlebíky, sendvie objednat, objednávat hotový pokrm karbanátky sud veee píbor pivo chléb houska kavárna dezert, zákusek vejce recept péci, smažit Paprika se nakrájí na koleka. sýr esnek knedlík kedluben bylinný likér bylinkový aj Stránka 17 z 70

18 kolá, buchta, bábovka restaurace kapr sklenice, sklenika kmín pep slivovice sekt, šumivé víno koalka okoládový puding vepová peen hrnec vinný sklep lžíce sl bílá káva ervené zelí káva kyselé zelí ízek biftek ubrus vánoní peivo vídeský ízek párek chmel prostít na stl hlad chu zmrzlinový pohár žíze bonbón kvták pohár aperitiv alkohol Komunikace, telefonování pijímat prostednictvím satelitu nebo kabelu nkteré dopisy tená reklamní kampa reklama ádek asopis noviny diskutovat s nkým o nkom / nem spojení vyjít, vycházet (o tiskovinách) pohybovat se, ("surfovat") v této globální síti Stránka 18 z 70

19 komunikovat kolega z režie rozhovor modem v rubrice Jak jsme slíbili v minulém vysílání, anketa sdlit, sdlovat interview rádio telefonní budka (za)telefonovat nkomu slovo svobodná výmna názor a informací moderátor rozhlasová stanice, rádiový vysíla vta vysílání podat informaci poslucha novinový titulek rozhlasová a televizní stanice programová nabídka svobodné vyjadování názor diskuse noviny, které vycházejí v nejvyšším nákladu Volný as -Film a divadlo pedprodej Které filmy se Vám líbí nejvíce? hlavní postava divák veerní pokladna jevišt, divadlo pedprodej lístek, vstupenka komedie seriál zfilmovat píliš mnoho akních film z Ameriky filmová, divadelní hvzda potlesk, aplaus tragédie zamluvit si (napíklad letenku) kontakt umlce s jeho publikem pedplatit, pedplácet (si) nabídka tchto film drama, divadelní hra televizní studio Stránka 19 z 70

20 pohostinská hra, pohostinské vystoupení Kino bylo vyprodáno až do posledního místa. Divadlo v Nmecku dnes už není tak oblíbené jako díve. divadlo divadelní hra akní film film kino Volný as - hudba a literatura Profese zpvaka spisovatel deska (gramofonová) vydání (nap. knihy) autorka hudební skupina knihovna povídka hudba zpívat povst komponovat, skládat chodit na koncerty zpvák opera kniha román populární být na programu báse klavír, piano odejít z koncertu ped koncem koncert Kulturní život na okraji msta pichází zkrátka. hudební skladatel muzikál knihtisk básník tená hrdina detektivka pohádka zkušenost uitelka anglitiny služby Firma sídlí v Mnichov. pivovar Stránka 20 z 70

21 burza žádost úetní (žena) výzkum, bádání žena v domácnosti družstvo odbory porada, diskuse soutž, konkurence prmysl kancelá, úadovna kadenice dchodkyn stavba lodí, loaství loa krejí Tžišt zemdlství spoívá v... taxiká technik tenista (profesionál) vdec prodava úad vina íšnice odvtví, vtev oddlení práce Pracovní doba je dobrá. zpracování, pepracování hodiná bankovní úedník, úednice propustit, propouštt vyvážet vydat, vydávat (napíklad knihu) dát výpov nkomu zemdlský vedoucí pracovník praxe, provozování povolání produkovat, vyrábt Hospodáství se rozebhne. ucházet se o nco jazykovdec a literární vdec zastavit provoz pracovat pesas vydlávat, vydlat herec sekretáka dodat, dodávat (nkomu) Stránka 21 z 70

22 spoitelna skladové úetnictví zemdlství kariéra uitelka policie pozice výroba zamstnat, pijmout (do práce) hereka dobe placené místo technika technologie kontrola pracovních proces prodavaka správa, administrativa chov dobytka, živoišná výroba umlkyn kontrolní oddlení kosmonaut idi advokát zamstnanec trh práce pracovišt pracovní den detektiv léka elektrárna objednávka, zakázka sedlák stavitel povolání podnik, závod burzovní maklé dkan pracovat kontrola prvodí situace na trhu práce nezamstnaný profesní, profesn zamstnaný, výdlen inný pracovní úad podpora v nezamstnanosti pijímací pohovor kancelá taxi výrobek Stránka 22 z 70

23 fotomodelka Plat je dobrý. plat obchodní centrum hut nezamstnaný pracovní prostedek fará zákazník umlec životopis vedoucí strojírenství ezník spolupracovník dopisovatel, zpravodaj vrchní íšník reportér, zpravodaj policista profesor reformátor služba rytí dlník, pracovník referent námoník hudebník svátek krotitel surovina kolega diplomat odborník hasi šéf, vedoucí firmy rybá badatel idiský prkaz obchodník noviná obchod idi holi, kadeník pracovní místo, práce lovk - lidské vlastnosti milý, laskavý, hodný roztomilý zvdavý Stránka 23 z 70

24 milý, laskavý závistiv, závistivý srdený, upímný odvážný, smlý unavený chytrý veselý vášnivý nudný mladý písný dtinský baculatý, plnoštíhlý smutný ženitbychtivý, vdavekchtivá povrchní, ledabylý spokojený hnvivý, zlostný šílený zoufalý starostlivý, pelivý rozumný trapný tolerantní hrdý na nkoho /nco štíhlý samostatný sebevdomý bezohledný zasnný, zadumaný agresivní pýcha, hrdost zlý opilý skromný nadšený nkým / ním výluný tlustý, silný staromódní pozorný afektovaný spokojený, nespokojený šastný, nešastný (ne)píjemný bezradný dobe naladný nároný šikovný, obratný píjemný, milý Stránka 24 z 70

25 velkorysý, velkoryse vlastnost geniální milý, pívtivý drzý, smlý pilný líný vyerpaný, vysílený úspšný Je vysoký a svalnatý. emocionální elegantní osamlý upímný hloupý, blbý Politika mna zpravodajství obyvatelstvo hustota obyvatel spolenost vlast, domov kostel životní styl svoboda tisku vláda náboženský folkloristika novinový stánek církevní vící válka nezávislost parlament stát car Ježíšek médium cizinec žebrák obyvatel oban mír kesan císa král princ obyvatel Stránka 25 z 70

26 císaství svaz Vzdlávání základní škola reálná škola zkoušky z biologie, djepisu a nminy poslední ti roky gymnázia mateský jazyk ukonené stedoškolské vzdlání místo u urité firmy, kde ue pracuje tída tída navazující na základní školu djepis, historie škola cizí jazyk uit se prázdniny známka ve škole školská reforma taška do školy jazyk, e stupe, úrove vzdlání univerzita trojka z matematiky vysvtlit, vysvtlovat vyuovat, uit nkoho nemu studovat matematiku / žurnalistiku studovat složit, vykonat (nap. zkoušku) pero Studoval v Nmecku jen jeden semestr. systém vzdlání ukonit školu, vyjít ze školy pestoupit na gymnázium maturita maturovat typ vysoké školy, která na rozdíl od univerzity klade vtší draz na praktické vzdlání pedmt výuky, obor gymnázium sešit uebnice semestr školní rok studium pijímací zkouška maturovat na gymnáziu žák nebo absolvent Hauptschule vzdlání Stránka 26 z 70

27 vyuování test student spolužák žák nebo absolvent reálky ue uitel žák uilišt tídní uitel íslovky, íslené údaje, urování množství mnoho, hodn, moc kolikátý, á, é nic vtšinou mnohý, mnohá, mnohé krát ( napíklad pi násobení) mnohem lepší dva, dv více, nkolik mnoho, mnozí mnohokrát dvakrát zcela, úpln plný, úplný kolik jedno kilo papriky žádný, žádná, žádné mén oba, ob každý, každá, každé málo lidí nkolik, pár všechno tetina libra poet polovina, plka nula množství íslo trochu nkolik, pár nkolik, pár model nkteí, njací, nkolik pl íslo všichni, všechny, všechna Stránka 27 z 70

28 jednou, jedenkrát Základ dopisní papír auto pásek, stuha stavba, budova záhon píklad vdomí plech spolková zem náramek potom, pak, poté list nabídka suvenýr vk, stáí Jaderské moe (Jadran) dobrodružství to proto pomník, památka dkovat svátek být pitom pi tom pak, potom slavnost, svátek obchod zákon pístroj peníze rodný dm datum narození oblast, území plyn slena fotografie poprvé festival vc široký, široce televize tu, tady, tam zážitek, prožitek výsledek událost ddictví Stránka 28 z 70

29 konec nakupování vlastnictví ohostroj init (nap. o sum penz) hoet oznait, oznaovat zaplatit obdivovat dokázat, dokazovat stežit, hlídat dávat pednost nkomu (díve) než, (pedtím) než opile podvést, podvádt (vy)tvoit povený ním laciný, lacin navštívit, navštvovat jistý, uritý urit, urovat skládat se z neho obstát pi nem, vykonat nco (nap. zkoušku) lepší, lépe obstarat, obstarávat (ob)zvlášt, zejména zvláštní vlastnit vstoupit nkam potebovat cca. (cirka / asi) pestrý, barevný procházet se, toulat se rezervovat žehlit vát pinést, pinášet dárek (za)brzdit drobné (peníze) nabídnout, nabízet, poskytnout hndý odvážný, kurážný zle zlobit se na nkoho eský bled bledý zstat, zstávat Stránka 29 z 70

30 modrý prosit dosud, posud do, až zlomit se, lámat se že strašpytel zaátek odboka, zajížka interval, odstup (roz)louení nebo myslet, vzpomínat (na) tvj, tvá, tvé (po)krýt k tomu obchodní dm trvat píležitost cíl centrum znamení, signál zázrak dílo chvilka vánoní koleda obchodní dm pomr, vztah neštstí z toho návštvník hráz parník poíta pehráva CD svaz, spolek procházka bez uritého cíle studna úlomek, sousto dopis požár stopa obrazovka ohlas návštva píspvek stavba pneumatika automat Stránka 30 z 70

31 výhled výstavba okamžik lánek oblek taxi tužka sklad, tábor téma, námt muzeum stední Evropa prostedek mistrovské dílo materiál dve, dívka chvála svtlo kže sí zem úrove umlecké dílo pozoruhodný, pozoruhodn šaty tichý, klidný, mírumilovný klenot (hovoíme-li o lovku i vci) internet zájem institut košile štstí obilí život reliéf strašidlo kapesník kapesné deník symbol, znak elenka hraka erné moe zámek to nejhorší píšt Porýní tempo právo radnice Stránka 31 z 70

32 obecenstvo program problém princip penženka parfém papír, dokument pár ob výkladní skí dojít, dojet, (za)stavit se (pro nkoho, nco) aktuální dávat pozor na nkoho / nco podobný, podobn agresivn afektovan odmítnout, odmítat vypnout (napíklad stroj, pístroj) uzavít, zavít, zamknout nehledt na nkoho / nco, nepihlížet k nemu odmítnout, odmítat (ne)píjemn dojít pro nkoho / nco všechno na jednom míst závislý na nkom / nem odlít, odlévat, slít unavený, malátný odjet,odjíždt ale, avšak dobrodružný odboit, zahnout obas, tu a tam od (zaátek asového úseku v budoucnosti) zavolat (telefonicky) koupit od nkoho nco jinak pozorovat, sledovat anonymn anonymní anulovat, zrušit nalákat, pivábit pijet, pijíždt zastavit, zastavovat pilehlý, sousední píjemn, mile chytat ryby, rybait sám, sama, samo jinde ovšem, zajisté, sice Stránka 32 z 70

33 nabídnout, nabízet na, u, k staromódn starý, stae tedy, tak jako host než, jako každodenní, všední všeobecný všechno možné pát (si) zaít, zaínat Drážany pohybovat (se) obstarat, opatit (si) uklidnit (se) vybrat, zvolit vybrat (si), vybírat (si) odpoívat, odpoinout (si) obléknout (si), oblékat (se) prohlédnout si, prohlížet si mnit (se), zmnit (se) stídat (se) šastn, nešastn Mnichov prosadit, uplatnit (se) nmina západ jih východ sever (nkdy) jindy Praha Lipsko místo aby Nmec španlština (vy)pjit (si), vypjovat (si) vnovat (se) obrátit, obracet (se) (na) pipravit (se) (na) pestrojovat (se) sjednotit, spojit (se) bavit (se) (o) potkat, setkat hádat se, pít se (o) chránit (se) ped nkým / ním líit (se) zlomit (si), lámat nco Stránka 33 z 70

34 hlásit (se), oznámit (o)toit (se), otáet (se) koupit (si) esat (se) izolovat (se) zajímat se o nkoho / nco financovat (se) vybojovat (si) vzpomenout si (na), pamatovat se (na), pipomenout, pipomínat vyvinout, vyvíjet, rozvíjet (se) rozhodnout (se), rozhodovat (se) (o)sprchovat se (po)dívat se na nkoho / na nco posadit se, sednout si pokrýt, pokrývat nadšen nadchnout nkoho pro nco (o)slavit obávat se (neho) pepravit, pepravovat rozkázat, rozkazovat ukonit, zakonit ovlivnit,ovlivovat udlat dojem na nkoho významný, znaný výlun uvážit, rozmyslit si pohbít, pochovat zodpovdt postavit, stavt, budovat barokní brzy, brzo koupat (se) vyprodaný, vyprodáno vykonávat, provozovat vyhledat vysílat zkusit, zkoušet znamenat oblíbený popsat, popisovat skromn poškodit, poškozovat obsazený, obsazeno slavný, proslulý už (po)radit nkomu pohodln, pohodlný (po)užít, (po)užívat Stránka 34 z 70

35 postehnout, (z)pozorovat, všimnout si zaít, zaínat odmnit, odmovat doprovodit, (do)provázet zatížit, zatžovat dostat, dostávat seznámit (s nkým) známý, známo pistoupit, vstoupit pispt, pispívat napíklad u, pi tvrdit ponechat (si), zapamatovat (si) krom toho obelhat, obelhávat chudý, chud pozorn pestat, pestávat s ním zvednout, zvedat na základ vzdá(va)t se neho postavený, vystavný, vybudovaný vyzvat, vyzývat postavit na atraktivní, atraktivn vystoupit, vystupovat chudý (na) uklidit, uklízet architektonický ostatn zapálit, zapalovat pitažlivý, pitažliv odpovdt, odpovídat namáhavý, nároný místo (nkoho / neho) stoupnout, stoupat (nap. teplota, voda) upen se dívat na nkoho / nco následný, následn dýchat vyjít si, jít se pobavit krom, mimo vypadat dostatený, dostaten vystait vybalit, vybalovat využít, využívat, použít zahraniní Stránka 35 z 70

36 vypomoci, vypomáhat vydržet vyrovnat, vyrovnávat upozornit na nkoho / nco vystavený, vystaveno dávat pozor vydat, vydávat výslovný, drazný vyjádit, vyjadovat vystavt, vybudovat z také, i vynoit se, penesen: objevit se vyhledat vstát, vstávat zapsat prohlédnout, prohlížet si výborný, vynikající od té doby, co škoda! poslat, posílat, vysílat (po)divný, zvláštní zídka samozejm, samozejmý samostatn íci, íkat sám, sama, samo stihnout od, již (asov) jeho být velmi vidt, podívat se (vy)istit, uklízet praktický sebevdom spát špinavý (o)zdobit lichotit zlý, špatný konen, koneckonc, celkem zavít, zavírat špatný, špatn škodit spát škodlivý, škodící strit, strkat nkoho / nco nkam poslat, posílat Stránka 36 z 70

37 darovat svítit ostrý, pronikavý (vy)tvoit ruský štíhle (po)radit, hádat hojný, vydatný bohatý, bohat vpravo poítat pravidelný, pravideln mluvit, hovoit, povídat istý, ist bezradn jet, jezdit na koni (vy)istit pesný, dochvilný protestovat proti nkomu / nemu zkusit, zkoušet, vyzkoušet (si) soukromý, soukrom cenov výhodný, levný ím - tím kouit zbývající, ostatní kulatý klidný, tichý (za)volat bezohledn ervený správný, správn (na)míit na nkoho/nco ist pivont (si) k nemu (vy)istit zamluveno, rezervováno opravit, opravovat renovovat utíkat, pádit pvabný, pvabn dráždit, lákat již, už obrovský nudit se vrhnout se na nkoho / nco pít se, hádat se (s nkým o nco) opalovat se stydt se posadit se, sednout si, sedat si Stránka 37 z 70

38 vyplatit se (po / na)krájet lehnout si, lehat si, položit se, pokládat se rozmýšlet si nco, uvažovat, pemýšlet o nem starat se o nkoho / nco soustedit se, koncentrovat se na nkoho/nco zajímat se (o) upravovat, upravit se jednat se o nkoho / nco zvyknout si, zvykat si na nkoho / nco tšit se na nkoho / na nco dovolit si rozlouit se (s) zdráhat se pipravit se, pipravovat se na nco petvaovat se schovávat se nkam zamilovat se do nkoho / neho zabloudit spolehnout, spoléhat se na nkoho / nco dlit se o nco zvtšit se setkat se, setkávat se, potkat se, potkávat se bavit se o nkom /nem pevléci, pevlékat se rozhlédnout se, poohlédnout se po nkom / nem ohlížet se po nkom/nem rozhlédnout se, rozhlížet se pevrhnout se, pekotit se zasazovat se za nkoho / nco spoléhat, spolehnout se (na) potácet se, vrávorat odpoinout si od nkoho / neho prohlédnout si nkoho / nco bavit se zabývat se nkým /ním ona, oni písahat obtížný (po)dívat se na nkoho / na nco erný prohlédnout si nkoho / nco slab, slabý vinen ním kiknout, kiet psát hrozný, dsný, strašný pkný, krásný náhlý, náhle Stránka 38 z 70

39 tžko, tžce vydovádt, vybouit se rychlý, rychle hodit se tlait se vysmrkat se, smrkat stžovat si na nkoho / nco zabývat, zamstnávat se ním nacházet se, nalézat se pizpsobovat se nkomu / nemu pospíšit si, pospíchat odhodlat, rozhodnout se k nemu vyspat se, vyspávat odpoinout si, odpoívat vyznat se (v nem) vzpímit se dík zlobit se (na nkoho / kvli nemu) pipojit se k nkomu /nemu zabývat se (ním) dlouho, dlouze položit, pokládat prázdný žít samý, samá hlasit, nahlas obtížný, nepíjemný kulturní, kulturn pomalý bohužel dlouhý smšný, smšn smát se nkomu / nemu usmívat se líbat, políbit krátký, krátce cenov výhodný nechat, ponechat milovat libový, hubený vesele lhát ešit (po)chválit vlevo ležet snést, snášet nkoho / nco radji vášniv Stránka 39 z 70

40 mile íst vést vykonat, poskytnout tiše, potichu lehký, snadný chladný, studený dodat, dodávat studený, chladný dtinsky poznávat nkoho / nco, seznámit se s nkým / ním znát v žádném pípad sotva, stží koupit, kupovat budoucí, v budoucnu rozbitý, zniený vysvtlit mlad nyní, te onen, ona, ono nkdo avšak pokaždé každopádn, v každém pípad kostkovaný chyte kivý, kiv nákladný, drahý stát (o cen) moci, umt komplikovaný, složitý pijít, pijet, picházet, pijíždt komický, žertovný, divný naíkat, stžovat si na nkoho / nco kombinovat jasný, jasn (za)klepat (za)zvonit (vy)šplhat, (vy)lézt malý (u)krást klasicistní malebný, malebn pohodlný, komfortní nikdo nahoe zda, zdali, -li (po)užít, (po)užívat Stránka 40 z 70

41 jen, pouze nutný, nutn normální sekat, žnout trávu ne nebo nízký roztomile nikdy kývnout, kývat (hlavou) zvdav nový, nov mile, laskav ješt poádný, poádn (po)povídat si osobní, osobn chodit, jezdit sem a tam trapn pihodit se, stát se padnout, slušet, hodit se (za)parkovat povrchn, letmo organizovat a, akoliv optimální, optimáln aniž by bez asto otevít, otvírat veejný, veejn jít na nervy, nervovat balit, popadnout, uchopit mit znervózovat modern zatím vzít s sebou s, se postrádat (s)míchat možný, možná mírný, jemný pokud možno lidský mínit, myslet, domnívat se mj, moje, moje více nkdy, obas Stránka 41 z 70

42 leckde, ledakde spojit se v nco alespo pemýšlet (o) dlat, udlat nazvat, nazývat, jmenovat ne vzít, brát vedle pirozený, samozejmý mokrý, vlhký mít rád, mít chu píšt nervózní když, potom co jako díve do, po, podle blízký, nedaleký muset unaven momentální, momentáln totiž stát se, pihodit se bhem, za, po dobu skutený, pravdivý, pravý šílen (z)volit výten, znamenit dávat pednost nemu ped ním pedevším navrhnout, navrhovat kdy pedešlý, minulý díve, pedtím, pedem mít nco v úmyslu, zamýšlet nco jít kolem neho jít kolem (nkoho, neho) pedpokládat vnovat se vped prát prádlo bílý plakat protože, ponvadž mnit, vymnit s nkým nco vyhodit, zahodit, vyhazovat kvli, pro pry pravdpodobný, pravdpodobn Stránka 42 z 70

43 prát, (u)mýt rst jaký, jaká, jaké co pro ekat varovat teplý, horký ped ani - ani slíbit, slibovat rozmnožit, rozmnožovat zpsobit zasnn, zaduman zkusit, zkoušet ucpat, zacpat rozumt zemít nudou posílit použít, používat propadnout se, propadat se, ponoit se pojištný (z) mizet rzný, rzn bláznivý, blázniv vykonávat, konat, zastávat (napíklad práci) zmeškat schovat, schovávat nco nkam možná, snad odsud odtud odtamtud ode všeho nco od, z, o úpln, zcela úplný, naprostý zdokonalit, zdokonalovat mnohostranný, mnohostrann prodlévat, zdržovat se zoufale proclít zíci se nkoho / neho prominout, odpustit sníst, strávit, požít rozmazlit, rozmazlovat (na)dále pln táhnout pístupný Stránka 43 z 70

44 spokojen náhodou, náhodn nejprve, nejdíve krom toho, k tomu (být) píliš vzdálený daleký, daleko dosti, znan prospt, prospívat zniit prasknout, puknout, (po)praskat roztrhnout, roztrhat (se) centralistický asn, vas ukázat, ukazovat jemný, nžný k, ke, píliš stoupat, pibývat, zvyšovat se mezi sice zamávat na nkoho díve, pedtím souviset spolu, spolen, dohromady (za) volat na nkoho nco pidat, uznat (na)zpt, zpátky zárove, souasn, rovnž pinejmenším, alespo napíklad nakonec dovolit, pipustit, pipouštt zavít, zavírat, zaklapnout poslouchat, naslouchat tuhý, nepoddajný vrátit se, pijít, pijet zpátky jestli(že), -li etný, hojný zase, znovu jaký, jak, jako koho, eho, í pro cenný, hodnotný hodit, házet vážit kdo jak to alespo málo koho Stránka 44 z 70

45 komu svtoznárný který, která, které ztratit, ztrácet, prohrát, prohrávat stát se skuten, opravdu jít dál pekrásný, pekrásn chtít asi, snad kam odkud piemž znovu zhodnotit vdt (o) (za) platit psobit my maliký, nepatrný mávat vítaný divoký, divoce dležitý, dležit kde záit, vyzaovat sladký, milý super, skvlý hledat upadnout, spadnout, zítit se nm proudit typický snažit se, usilovat o nco, dychtit po nem potácet se, vrávorat trestat nkoho za nco rušit cpát, pchovat shodovat se, souhlasit tichý, klidný zemít postavit, dát písn totáln, úpln rozumn pesto navzdory, pes oddlovat nkoho /nco od nkoho / neho hnát, honit nkoho / nco pstovat, provozovat (nap.sport) Stránka 45 z 70

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

'Sk-,-:^!^ = CD ^CD ilij MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více