farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína"

Transkript

1 farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína 4 říjen

2 Obsah Duchovní slovo... 2 Představujeme... 3 Historické okénko... 5 Mys novojičínského děkana na dalekém severu 5 Pamětní kniha farského obvodu Kunwald 6 napsali jste nám... 9 Pouť dětí 9 Cesta na Světové setkání mládeže v Madridu 9 Týden v nebi 11 Svatováclavská cyklopouť 11 Cyklopouť 12 Lodičky 12 Modlitba za kandidáty svěcení v roce Z naší knihovny Světlo světa, kniha rozhovorů papeže Benedikta XVI. s novinářem Peterem Seewaldem. 13 Poznáváte mne? 13 Ve zkratce z farností zamyšlení na závěr. 14 Podmínky k získání plnomocného odpuštění trestů za hříchy přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých. 15 Mše svaté a obřady za zemřelé. 15 Příležitost k sv. zpovědi k získání milostí pro naše zemřelé. 15 číslo 4/2011 vychází Vydává: Římskokatolická farnost Nový Jičín, Žerotínova 24, Nový Jičín, tel.: , web: Dotazy, připomínky a příspěvky možno podat do schránky s logem časopisu ve farním chrámu, na faře, nebo u A.Urbana, tel.: NEPRODEJNÉ. Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti. Internetotý přístup ke stažení v PDF formátu: Zaregistrováno u Ministerstva kultury pod značkou: MK ČR E duchovní slovo Otec Michal Památka všech věrných zemřelých Dušiček. Kolikráte i my jsme zpívali: S vírou na ně vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem umírat, umírat. Jeden z našich teologů se vyjadřuje těmito slovy: K slavnosti Všech svatých druží se jako pietní doplněk druhý rodinný památný den v Církvi Páně. Jestliže první svátek je holdem úcty vítězným hrdinům, kteří jsou chloubou a slávou Církve bojující, je dušičková liturgická pobožnost projevem milosrdné lásky k trpícím údům Církve v očistných bolestech očistce. Martyrologium oznamuje: Dnes slavíme památku všech věrných zemřelých. Když Církev jako společná a dobrotivá Matka všechny své děti, které se už radují v nebesích, oslavila důstojnou poctou, chce též všem duším, které ještě strádají v očistci, svými mocnými přímluvami u svého Pána a Ženicha Krista přispěti, by co nejdříve dospěly ke společenství nebešťanů. Je článkem víry, že jest očistec a že duším v něm vězněným pomáhají přímluvy věřících, hlavně pak bohulibá oběť oltářní, jak říká tridentský církevní sněm. V očistci jsou tříbeny duše spravedlivých očistnými bolestmi, trpíce časné tresty za hříchy, za které neučinily zadost na světě. I spravedliví totiž umírají často s všedními hříchy, kterých upřímně nelitovali. Ale též dokonalí, kteří dosáhli odpuštění všech těžkých i všedních hříchů, neodpykali mnohdy za živa všechny časné tresty, které po odpuštěné vině zbyly. Nemohou do nebe, kam nic nečistého nevejde, ale nemohou též trvale býti zbaveni blaživého patření na Boha nemohou býti zavrženi do pekla. Existuje zatím přechodný, prostřední stav, ve kterém se očistným utrpením tříbí vstup do nebe. Že přímluvy věřících na zemi duším v očistci pomáhají, vyplývá z nauky církve o společenství svatých. Jsme členy jedné duchovní rodiny Církve. Oslavení svatí v nebi pomáhají nám svými přímluvami a povzbuzují nás svým příkladem. Duše v očistci budí náš soucit s nimi. Pomáhají jim svatí v nebi, ale též i my modlitbami, dobrými skutky, přivlastňováním odpustků a zvláště obětí mše svaté. Naše modlitby za duše v očistci mohou míti účinky výprosné, ale též dostiučinné a záslužné. Oběť mše svaté podstatně totožná s obětí kříže prospívá duším v očistci zvlášť, a to činem samým. Obětuje-li kněz mši svatou za duše v očistci, jsou jim dostiučinné užitky mešní přivlastňovány na způsob výplaty. V každé mši svaté po proměňování při mementu za zemřelé vzpomíná církev v přímluvách na duše v očistci. Potud nauka církve. A pro nás pak výzva písně. Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.

3 představujeme Antonín Urban Na tomto místě vždy přinášíme rozhovor s nějakou osobností z našich farností nebo bývalým kaplanem. Tentokráte se nám to nepodařilo zajistit. Proto jako náhradu přijměte mou malou osobní vzpomínku na bývalého dlouholetého novojičínského kaplana otce Františka Krutílka. Otec František se narodil v Janovicích, dnešní místní části Starého Jičína. Ve svých šestnácti letech v roce 1927 odešel do salesiánského domu ve Fryštáku, kde byl mezi prvními žáky. Stal se salesiánem a v roce 1938 odcestoval studovat do samého salesiánského srdce Turína na kněze. Vypuknutí II.světové války mu nedovolilo návrat do vlasti, kam se dostal až po jejím ukončení. V těchto těžkých časech ho pověřili představení pomoci potřebným, a proto společně se spolubratrem P. Krčmářem pomáhali italským partyzánům a zapojili se tak do protifašistického odboje. Když jsem se jej na to ptal, moc se svou typickou skromností o tom nemluvil. Dělali jsme, co bylo zapotřebí, odpověděl a nikdy se nesnažil s touto věcí získávat nějaké výhody či zásluhy. Když se vrátil do vlasti, stal se po krátkém působení v Ostravě sekretářem ředitele pražského salesiánského ústavu Dr.Štěpána Trochty. Kdo jej znal, ani se nedivil. Byl to tichý, velmi skromný, pracovitý a chytrý muž. Když jsem mu později ministroval, obdivoval jsem, kolik jazyků ovládal. Při vyptávání, kolik jazyků vlastně zná, jsem se nikdy nedopočítal, protože číslo nikdy neřekl a jen skromně odpovídal na moje otázky, zda takový či onaký jazyk také zná. A tak náš rozhovor probíhal asi takto: Otče kolik jazyků znáte? Proč se ptáš? To není důležité. No, česky a slovensky umím.. Německy? To tehdy se učilo na každé škole. A další jazyk? Ptej se na něco důležitějšího, ale když nedáš pokoj, tak v Turíně jsme vše měli italsky a jako kněz jsem se učil latinsky, řecky a hebrejsky. A proč si Vás pan kardinál Trochta vzal do Prahy? No vidíš, hned jsem se musel umět učit francouzsky, tehdy to byla diplomatická řeč, v které byla většina zahraniční korespondence a angličtinu jsem také potřeboval To jste, otče, v kriminále toho ale musel hodně zapomenout, když tam jste jazyky nepotřeboval. Ani ne, zněla odpověď. V komunistických kriminálech byla téměř celá tehdejší vzdělaná elita, proto jsme tajně dělali různé semináře, přednášky a učili se jazyky, takto jsem se učil třeba arabsky, vedle mne na pracovišti byl Maďar, tak od něj maďarsky. Takto jsem různě od něj dostával asi více než 13 jazyků, na všechny si už nevzpomenu. V roce 1947 se jeho pan ředitel, pozdější kardinál Dr.Štěpán Trochta, stal biskupem v Litoměřicích a otec František odešel tam s ním. Z tohoto jeho období mne zaujala historka, kterou někdy vyprávěl k dobrému. Otec František byl velmi malé drobné postavy a pan kardinál velký statný chlap Valach, pocházející z Francovy Lhoty. Otec František jako ceremoniář mu při slavnostní bohoslužbě měl nasadit na hlavu mitru, proto se pan kardinál musel velmi sklonit. Při tom mu řekl: Kam se na mne hrabeš Je krásné, že humor je vlastní i církevnímu prostředí V letech byl pan kardinál mluvčím katolické biskupské konference a vedl v této velmi těžké době vyjednávání s tehdejšími novými komunistickými mocipány, snažícími se nejprve církev ovládnout (což se jim i díky biskupům nepodařilo) a pokořit (což komunisté učinili naplněnými kriminály politickými vězni a nábožensky smýšlejícími lidmi). V roce 1950 byl pan kardinál internován a uzavřen v biskupském paláci, kde jej obklopili pracovníci STB. Ani 3

4 otec František se k němu nemohl dostat Krátce pak působil v Hoštce u Litoměřic V roce 1952 jej odsoudili jako vatikánského špiona na 12 let. Kdo jej znal, pochopil jeho povzdech: Udělali ze mne šéfa skupiny, jaký já byl šéf, vždyť mnohé z naší skupiny, jsem před tím ani neznal. Věznění poznal na Pankráci, v Ruzyni, v Rtyni v Pokrkonoší, kde byl v dole i zavalen, Bytíze u Příbrami, Valdicích a nejdéle byl v Leopoldově. Jeho pokora se projevila i ve vzpomínkách na toto období. Nebyla v něm žádná zášť, dokázal si všimnout i dobrých a lidských vlastností svých věznitelů. Vyprávěl spíše o velmi dobrých přátelstvích zde navázaných, různé drobné pomoci odvážných lidí, pokud se jim podařilo dojít s vězněnými kněžími do styku. Nejotřesněji na mne působilo vyprávěni o tom, jak v mrazu museli za trest nazí stát na betonu a polévali je studenou vodou Tyto krušné chvíle však nevyprávěl sám od sebe, pokud o nich mluvil, bylo to vždy na velké naléhání byl propuštěn. Do duchovní správy nesměl, proto pracoval jako topič v Autopalu. Pro dnešní mládež je už asi nepředstavitelné, že topič není človíček ovládající složité programy a jen pouštějící různé kohoutky. Otec František, velmi drobný muž s podlomeným zdravím, denně lopatou házel tuny uhlí do pece. Přitom si nestěžoval, mlčel a potichu se stále modlil Do duchovní správy se dostal až v roce 1966, kdy si jej vyžádal tehdejší děkan Jan Jan. Na faře bydlel ve velmi skromných podmínkách v jedné místnosti, neboť polovinu fary tehdy obsadil podnik Pramen pro své kanceláře. Od této doby jsem jako chlapec poznával otce Františka na častých návštěvách mých rodičů, kteří se snažili se spoustou jiných obětavých farníků mu vytvářet i určité zázemí. Rád vzpomínám na přátelská setkání s ním. Působil na mne jako velmi tichý, ale moudrý muž s neustálým nenápadným úsměvem, vyjadřujícím obrovskou vnitřní vyrovnanost, skromnost a pokoru. V té době vládl ještě jakýsi odstup a ostych od kněží, pramenící z veliké úcty k nim. Z otce Františka jsme však nikdy neměli jako děti strach, ale dokázali jsme 4 při náhodném potkání na městě jej oslovit a na cokoliv se jej zeptat. V roce 1982 se stal kaplanem ve Španělské kapli. Španělská kaple byla tehdy místem hlubokého duchovního života stranou pozornosti tehdejších mocipánů.. Otec František byl jakýmsi novojičínským farářem Arským. Tichý, skromný, žádný velký řečník a kazatel, ale moudrý zpovědník, kterého vyhledávali lidé ze širokého okolí. Zástupy před jeho zpovědnicí byly veliké. To, co nešlo za komunistické totality dělat na faře a ve farním hlavním kostele, se mnohdy odehrávalo ve Španělské kapli. Setkávali se zde řeholníci, salesiáni, mnohdy zde tajně sloužili mši svatou kněží, kteří jinde u oltáře nemohli být. Byla to zvláštní doba. Například oficiálně se dělala pod záštitou lidové strany ve Starém slunku přednáška Dr.Grygara na téma tehdejšího televizního seriálu Okna vesmíru do kořán, ale tajně se pokračovalo v úzkém kruhu na téma Věda a víra ve Španělské kapli. Otec František sloužil, jak již bylo několikrát zdůrazněno, s velikou pokorou a skromností. V závěru života byl slepý, na zadní straně oltáře měl malé výstupky, které mu ukazovaly, kde je střed oltáře, evangelium za něj četli akolyté Přesto mnohdy v sakristii udivoval svou obrovskou pamětí. Mnohokráte mne překvapil, když řekl, dnes jsi četl (mnohdy dokonce budeš číst) úryvek písma z toho a toho evangelia, kapitola.., verš Přesto nikdy neztrácel humor. Když se vracel ze zpovídání v nejrůznějších farnostech téměř celého okresu (kam ho vozil můj tatínek) a projížděl přes Bernartice nad Odrou, kde jsem tehdy bydlel, rád zkoušel mé děti z náboženství tímto způsobem: A víš, kdo se nedostane do nebe i když bude spasen? Správná odpověď zněla tráva. Otec František se však klidu ve Španělské kapli nedočkal. Kaple musela být z důvodu oprav uzavřena a on, nevidoucí, denně chodíval do kostela sv.trojice. Nemusel, ale Bohu a věřícím vždy věrně sloužil až do své smrti, když po cestě z bohoslužby domů umírá. Pochován byl na Starém Jičíně. A ještě malá poznámka na okraj. Pokud pamětníci na vzácného kněze otce Františka si

5 chtějí zavzpomínat více a uslyšet dokonce jeho hlas, nechť na internetu si najdou webovou stránku (stránka salesiánů), na této stránce pak složku audio, nalezne tam dokonce i zvukový záznam originálního vyprávění otce Františka o svém životě. historické okénko Mys novojičínského děkana na dalekém severu Antonín Urban Milí čtenáři, dlouho jsem uvažoval, jak tento článek nazvat. Nakonec jsem se nevyhnul výše uvedenému titulku s trochu bulvárním a tajuplným nádechem, i když následující řádky nebudou bulvární, ale historické. Nicméně i historie přináší mnohdy fakta již dávno opomenutá, a přitom zajímavá. Kdo dnes něco ví o tom, že někde daleko na severu, severovýchodně od Norska, v chladné Arktidě, je souostroví Země Františka Josefa, v kterém se nachází i Prorokův mys, nazvaný po novojičínském děkanovi Josefu Prorokovi? K tomuto poznání mne přivedly práce a studia Radka Polácha a Dr.Zezulčíka související s přípravou letošních městských slavností, které měly připomenout slavného novojičínského badatele, námořníka a polárníka Eduarda Orla. Vyvolalo to ve mne zvědavost a dal jsem se do vyhledávání různých článků o něm. Takto jsem se dostal i ke dvěma významným novojičínským kněžím té doby. Eduard Orel se narodil v roce 1841 na dnešní Křižíkově ulici. S jiným významným novojičínským rodákem, knězem Dominikem Bilímkem, se účastnil mexického dobrodružství císaře Maximiliána. Císař tam tragicky a násilně zahynul, ale Dominik Bilímek stačil založit národní mexické muzeum a dodnes je po něm pojmenován jeden druh motýla. Orel s Bilímkem se pak často setkávali i v závěru svého života v Miramare u Terstu, kde Orel byl zámeckým hejtmanem a Bilímek opatem v cisterciáckém klášteře. Orel mezitím například také doprovázel císaře Františka Josefa na slavnostní otevření Suezského průplavu. Nejvýznamnějším jeho počinem však byla účast na polární výpravě v letech 1872 až 1873, kde byl druhým důstojníkem výpravy a měl na starosti i vědecká pozorování. Zde došlo k objevení nových ostrovů, jež byly nazvány po tehdejším císaři Františku Josefovi. Jeden z mysů těchto ostrovů nazval Eduard Orel i po novojičín- 5

6 ském děkanovi Josefu Prorokovi. Účastníkům této výpravy se dostalo triumfálního přivítání ve Vídni, Eduard Orel byl povýšen na rytíře a pak se stal hejtmanem obrovského císařského zámku v Miramare u Terstu. V Terstu vyšla v nedávné době o něm dokonce i kniha. Velkého přivítání se mu tehdy dostalo i v našem městě, kde na jeho počest byl uspořádán i koncert. Po dlouhém úvodu se konečně dostávám k tomu, abych přiblížil i Josefa Proroka. Pocházel z Moravské Třebové a žil v letech 1823 až V Novém Jičíně působil v letech Byl farářem a děkanem. Známým byl i jeho zájem o sociální otázky a chudé. V tomto směru na něj krátce potom navázal Msgr. Jan Šrámek, zakladatel ČSL, který v Novém Jičíně působil v letech Na Josefa Proroka však dnes nejvíce vzpomínají muzejníci. To způsobil Prorokův zájem o mineralogii a paleontologii. Jeho sbírka vzácných zkamenělin z naší oblasti, kterou daroval městu Novému Jičínu v roce 1882, se stala jedním ze základů novojičínského muzea a zmínku o tomto daru najdete i v dějinách našeho muzea. Pamětní kniha farského obvodu Kunwald od roku 1898 (pokračování přepisu překladů německy psaných kronik) se dočkala obec Kunwald velké milosti, moci přivítati velectěného vrchního pastýře Dr. Franciscuse Salesiuse Bauera, který byl rok předtím jmenován Svatým Otcem Piem X. knížecím arcibiskupem Olomouce, při jeho první cestě biřmovací do děkanátu v N. Jičíně. Velectěný pan arcibiskup biřmoval zde v kostele 150 kunwaldských a 120 suchdolských biřmovanců. Následovalo přijetí u ctěného patróna pána Viktora Ritter v. Bauera, za přítomnosti pána okresního hejtmana Zwieřiny z N. Jičína, klerusu a zástupců obci Kunwaldu. Po malé slavnostní tabuli na faře odjížděl ještě týž den se svými vraníky do Jičína. Všichni účastníci byli potěšení jeho srdečností a milou blahosklonností. Bůh jej opatruj ad maltos annos. Vidi in visitatione can. die 27. Juni 1905 Ioannes Parsch Decanus Dne odešel pan farář a consistorialní rada Johann Knirsch po více než 8 leté velmi požehnané činnosti v Kunwaldu do Nov. Jičína na zasloužený odpočinek. Vždy se snažil 6 o mír a svornost v obci, o zkrášlení kostela, k čemu sám mnoho přispíval, aby v srdcích kunwalďanů oživoval lásku k jejich kostelu. Za všechno jeho úsilí a oběti zde bohužel nenašel zaslouženého uznání. Nechť mu Pán Bůh požehnej! Od vedl dosavadní cooperator pan Johann Tschöp administrativu a duchovní správu. V říjnu 1906 byl do Kunwaldu investován pan farář Wilhelm Rummich, cooperator v Rýmařově panem assessorem Johanem Parscem slavnostně intalován. Pan administrator Johann Tschöp šel po 3 ½ leté práci do Rýmařova jako cooperator. Vidi in Visitatione canonica die 12. Juni 1907 Johann Parsch Assessor n. Dechant Farář Wilhelm Rummich vedl od až duchovní správu sám. Během této doby vypomáhal při velkých svátcích velmi ochotně pan Franz Hobich z Kroměříže, rodák z Kunwaldu přišel do Kunwaldu nový mladý kooperátor, kněz Franz Jedlička, rodák z Zemského u Bílovce. Ale již byl přeložen na faru do Suchdolu, aby zastupoval ta-

7 mějšího nemocného pana faráře. Jelikož si obec Kunwald naplánovala kostel do roku 1912 (sté výročí) důkladně restaurovat a byly již delší dobu zjištěny vážné praskliny, byl pozván na jaře 1908 pan stavitel Blum z Nov. Jičína, aby stavbu důkladně prohlížel. Zjistil, že rošt, na kterém stojí základní zdi směrem k zámku, je zcela shnitý. Tato vada má být ještě letos odstraněna. V roce 1907 byla celá podlaha kostela vyložena kokosovými rohožemi náklady 209 k. Byly zaplaceny z dobrovolných sbírek občanů. Kazatelna obdržela nový závěs z modrého sametu zlatem vyšívaný. Náklady 180 k. byly zaplaceny z církevního majetku. Vidi in Visitatione canonics. die 20. Mai 1908 Assessor n. Dechant Johann Parsch V době od probíhaly opravy základů kostela směrem k zámku. Zevnitř i zvenčí byly zapuštěny piloty, pak všechno vybetonováno a na to položeny traverzy. Na tyto dlouhé traverzy pak na obou rozích pod bočními zdmi a pod čelní zdí jsou silné příčné traverzy. Tak že nyní spočívá celé zdivo směrem k zámku na bezpečných základech. Oprava stála 6000 k. Úhradu zaplatila církevní konkurence, obec a pan patron. Práci provedl pán stavitel Blum z Nov. Jičína. Při této příležitosti dostaly obě sakristie nové podlahy. Vidi in visitatione can. die 11. Mai 1909 Assessor n. Dechant Johann Parsch byl přeložen pán cooperator Franz Jedlička po 3 leté pilné práci ve škole i v duchovní správě do Šenova. Vidi in visitatione can. die 10. Mai 1910 Assessor n. Dechant Parsch Dne přišel do Kunwaldu nový cooperator pán pater Anton Flanderka, naroz v Jakubčovicích okr. Bílovec. Tento rok byl pro kostel rokem renovací. V době od července do půlí září 1910 byl kostel vevnitř i zvenku důkladně renovován stavitelem Blumem z Nov. Jičína. V klenutém dřevěném stropu vyměnili všechny vadné desky za nové, tak zvaná žebra byla částečně vyměněna a částečně zesílena fošnami. Na tato žebra bylo dáno druhé dřevěné obložení (šálunk), pak lepenka, aby byl v případě, že by se přes vadnou střechu dostala voda, chráněn vnitřní strop. Dřevěné polštáře kolem dokola, na kterých stojí žebra, byly zpráchnivělé a byly proto také vyměněny. Malíř Ferdinand Kolig z Nov. Jičína kostel prostě ale slohově vymaloval za 1200k. 16 kusů oken již velmi chatrných a nepěkných bylo rovněž obnoveno. Jednoduchá malba na skle působí vlídně a zvenku impozantně. Okna stála 2700k a byla dodána osvědčenou firmou Franz Götz z Vídně. Dále se vyčistily a doladily varhany, natřely se a registry byly nově označeny. Práce provedl varhanář pán Johann Neusser z Nov. Jičína za 260k. Výlohy za malování, za okna a varhany uhradili kunwaldští občané z dobrovolných sbírek. (viz. výkaz sběrnou listinu). Vnější renovaci provedl stavitel Josef Blum z N. Jičína, výlohy asi k nesla obec a patronátní panství. Oltář P. Marie byl nově vyzdoben a náklady uhradili 2 dobrodinci. Vidi in Visitatione can die 1. Juni 1911 Assessor n. Dechant Parsch V roce 1911 byl obnoven oltář lourdský, náklady uhradily 2 dárkyně (Anna Miksch 183 a Rosalie Heikenwälden 203) 276 k. Také boční oltář na epištolové straně byl renovován za 316k, které zaplatil pán Ferdinand Axmann č.212. Dvě dárkyně paní Friedrichová ze Šenova a Ernestine Soukupová ze Staré Vsi, obě rozené Bönischové č.210 z Kunwaldu koupily červený závěs ke kazatelně za 228k. Nyní uzavírají dvoje dveře místo za varhanami, protože se tam šeptalo a malovalo po zdí což rušilo mše svaté. Rovněž byla restaurovaná křížová cesta. Práce provedl zlatič Alois Preisenhammer z Nov. Jičína za 280k uhrazeno ze sbírek. Paní Anna Mikschová č.183 darovala dvě sochy: Srdce Pána Ježíše a svatý Josef s Jezulátkem, za 524 Marek. Obě sochy pořízené v Mayerově král. dvorní umělecké dílně v Mnichově jsou zvláštní ozdobou kostela. Rok 1911 byl též rokem smutku. Zemřeli dva velcí dobrodinci kunwaldské farnosti. Statkářka paní Marieka Bauer v. Chlumecky a vysoce urozený pán patron Victor 7

8 Ritter v. Bauer Oba zemřelí mají velké zásluhy na zvelebení kostela. Posledním dílem pána patrona byla úprava prostranství kolem kostela na jeho náklady zemřel v Nov. Jičíně bývalý farář Kunwaldu pan consistoriální rada Johann Knirsch. Jeho přání uvidět renovovaný kostel, pro který on sám mnoho udělal, se bohužel nesplnilo. Bůh Vám odplať, co jste ve Vašem životě dobrého vykonal. Vidi in Visitatione can. die 2. Mai 1912 Ehren Kanonikus Assessor n. Dechanat: Johann Parsch Rok 1912 měl pro farnost Kunwald velký význam. Dne 14. září 1912 tomu bylo 100 let, co byl kunwaldský kostel slavnostně vysvěcen. K tomuto výročí se konala 15. září slavnostní mše svatá. Velebný pán Max Koch, katechet měšťanky, pronesl slavnostní kázání. Velebný pán Franz Hobich, studijní prefekt v Kroměříži, za asistenci pána Maxe Kocha a pana kaplana Johanna Hudce z Nov.Jičína, celebroval hlavní mši, která byla doprovázena z kůru slavnostní hudbou dómského kapelníka G. von Max Filke z Breslau (Wroclaw). Ve stejný den se konal ve Vídni eucharistický kongres, kterého se zúčastnilo několik knězů ze sousedství (Šenov, Bartošovice) a tím se nemohli zúčastnit zdejších oslav. 8 dní před touto slavností, o svátku Narození P. Marie, byl odhalen pomník v roce 1902 zemřelého ředitele školy a okresního školského inspektora Aloise Hausottera, který se vysoce zasloužil o obec Kunwald. Oslava byla zahájena slavnostní mší, které byli přítomni: školní děti, obecní zastupitelstvo, zastupitelé dobrovolných hasičů, spolek vojenských veteránů, několik bývalých žáků zemřelého, jakož to: ředitel měšťanky H. Gold, ředitel měšťanky Rudolf Peter, z Vídně a pan řídící učitel Wanke z Waltersdorf/ Vrchy. Pomník je mohutný balvan mramoru s věrnou reliéfní podobiznou pána inspektora Aloise Hausottera. Je postaven před školní budovou a byl pořízen z dobrovolných sbírek za 2200k. Rok 1912 byl rokem oslav. K jmenovaným oslavám, se ještě událo, že urozený pán patrón Dr. Moritz Ritter von Bauer, který po smrti svého otce přebral panství Kunwald a zároveň patronátství, se 9. října 1912 ve Vídni oženil. Bral si vyvolenou svého srdce, slečnu 8 Margarete Edle v. Remiz se po boku svého manžela nastěhovala do zámku. Při vchodu do zahrady byla postavena slavobrána. Hrála kapela kunwaldského veteráního spolku, jejímž příznivcem pan Dr.Moritz je. Následoval lampionový průvod veteránů a hasičů se konala uvítací ceremonie, přicházeli gratulanti, panští úředníci, sluhové, farský úřad, obecní zastupitelé, zastupitelé školy a jednotlivé spolky. Před svátkem Povýšení Kříže byl umístěn na stropu obraz. Pochází od akad. malíře Antonína Koliga, rodáka z Nov. Jičína, jako jeho první velké dílo v novém směru malířství (Secese). Obraz je malován na plátně a znázorňuje postavení kříže na hoře Kalvárie. Po levé straně kříže, 3 posměvační pacholci, po pravé straně P. Marie a svatý Johanes, v popředí naříkající ženy. Nejlepší pohled od hlavního oltáře. Je to v současnosti ještě nezvyklý způsob malby. Jen hlavní motiv je přesný a výrazný, vše ostatní působí jen náznakově. Tak tomu je i na tomto obraze. Kříž, Kristus na kříži a mračna v pozadí, to vše je nádherné a zdařilé. Ostatní postavy, protože jen naznačené, nemohou plně uspokojit a působí nezdařile. Obraz byl různě posouzen. Možná, že naše potomstvo bude mít jiný názor. Obraz stál 1500k a 50k za napínání, vše z dobrovolných sbírek. 16. ledna 1912 byl velmi oblíbený vel. p. Anton Flanderka odvelen do Rybího jako provisor. Pisatel těchto řádků může jen každému popřát k takovému cooperatoru, jakým je vel. p. Flanderka. Nechť je mu dopřáno, aby si jednou získal srdce věřících i jako farář, tak jak se mu to povedlo jako cooperator. Do zůstal pan farář sám přišel pan Alois Stoniš, nar v Tiefengrundu/HLUBOČE Opava fara Wüst Polom / Pustá Polom ve Sl. do Kunwaldu jako cooperator. Ale již odvelen do Malenovic. Vidi in Visitatione can. die 7. Mai 1913 Ehrenkanonikus n. Dechant Parsch

9 napsali jste nám Pouť dětí Jola Orlíková Sobota 3. září venku už od rána svítí sluníčko a vybízí k pěknému prožití dne. Mnozí plánují práci na zahradě, jiní nákupy v supermarketech, někteří výlet do některého z míst v okolí. Mne zaujala výzva a nabídka v nedělních ohláškách vydat se s dětmi, které letos poprvé přijaly Pána Ježíše, na pouť k Panně Marii ve Skále u Spálova. Tedy, abychom byli přesní - dětí, pro které byla pouť především určena, byla sotva polovina. Možná by i ty zbývající jely rády spolu s knězem a svými kamarády, ale chyběla jim podpora rodičů, kteří by chápali, že slavností 1.svatého přijímání život s Bohem a v církvi zdaleka nekončí a tyto nepatrné prožitky mohou formovat lidské srdce k víře a lásce k Bohu i lidem. Avšak naproti tomu vydali se i někteří prarodiče a také Ti, kteří už mají děti poněkud odrostlejší. Využili nabídky společně putovat k Panně Marii, svěřit jí začínající školní rok, děkovat za dar eucharistie, prožít krásný den v přírodě a společenství jiných poutníků, to vše před svátkem Narození Panny Marie. Přesto, že dnes děti pod pojmem pouť vidí spíše už jen příležitost svézt se za nemalý peníz na kolotoči, mohly děti, které se vydaly na tuto svou pouť, zakusit, že modlitba je to, co především patří k opravdovému prožití poutního putování. Cesta na Světové setkání mládeže v Madridu Lucie Boková, Jakub Horák Naše putování jsme započali dne 8.8. společnou mší poutníků z naší diecéze v Ostravě. Po mši svaté na nás čekalo pět autobusů. Náš děkanát se vezl spolu s děkanátem Bílovec a Havířov v postarší Karose. Starší autobus ovšem řídili zkušení a humorní řidiči. Cestou do Španělska se v autobuse utvořil skvělý kolektiv v čele se dvěma průvodci z našeho děkanátu. Francouzské malebné město Annecy, ležící nedaleko švýcarských hranic, bylo naší první zastávkou. Strávili jsme zde několik hodin a den jsme zakončili mší svatou pro všechny české poutníky. Po dalším dni v autobuse jsme konečně dorazili do Španělska, konkrétně do města Reus. Zde jsme spali po celou dobu předprogramu, který byl ve dnech , v nedaleké Tarragoně. Celý předprogram byl ve znamení poznávání zdejších katolických zvyků a historických památek. Nejvíc se nám líbil jednodenní výlet do Barcelony, kde na nás poprvé dýchla atmosféra setkání. Bylo zde více než 60 tisíc poutníků. Obrovským zážitkem bylo shlédnutí slavného chrámu Sagrada Familia od významného španělského architekta Antoniho Gaudího. Od Madridu nás ještě dělilo asi 600 km jsme konečně dorazili do Maridu a ubytovali se v katolické škole. Náš den většinou začal dlouhou cestou metrem na katechéze našich biskupů. Odtud jsme jezdili 9

10 metrem na oběd, který jsme si mohli vyzvednout v tisíci restauracích po celém městě, což bylo však mnohdy díky obrovským davům velmi složité. Na každém kroku na nás dýchla úžasná atmosféra setkání, zejména když jsme potkávali mladé z celého světa, kteří byli vždy ochotní se spřátelit jsme byli svědky příjezdu Svatého otce na náměstí Plaza de Cibeles, kde ho přívítalo téměř milion nadšených poutníků. Pro nás to byl nevšední zážitek jsme se vydali spolu s 2 miliony dalších poutníků do areálu letiště Quatro Vientos. Zde jsme prožili nejtěžší chvíle celé pouti, kdy jsme čekali půl dne v téměř 40ºC vedru na vigílii s papežem. Během vigílie vystřídal vysilující horko prudký liják, který nás přistihl nepřipravené. I v těchto zoufalých chvílích si však dokázali lidé navzájem pomoci. Svatý otec kvůli dešti vigílii zkrátil a odjel. My jsme na místě strávili celou noc. Naštěstí déšť ustal. Po náročné noci jsme se probudili do slunného rána a slavili se Svatým Otcem společně mši svatou. Po mši svaté jsme se prodrali davy na naše ubytování, sbalili se a rozloučili se se vstřícnými ubytovateli. Pozdě večer jsme se vydali na zpáteční cestu. Tentokrát bylo naší zastávkou město Versailles a jeho slavné zahrady. Ve večerních hodinách jsme dojeli vlakem do Paříže. Rychlostí světla jsme prošli město a shlédli Eiffelovku a chrám Notre Dame. Kolem půlnoci jsme znovu nasedli do autobusu a tentokrát už bez zastávky ujížděli směrem k domovu. I přes náročnost poutě a místy bolesti těla i ducha byl Madrid nezapomenutelný zážitek, který zůstane v našich srdcích mnoho let. 10

11 Týden v nebi Všechny děti z farního tábora V nebi je hromada lidí a hromada strážných andělů, stojí po boku Pána Ježíše a samotného Boha. Z těch andělů jsou nejznámější Gabča, Papája, Pepa, Pavel, Vojta, Tomáš, Dany, Paťa, Anča, Hanka a Terka. Hlavní patronkou těchto andělů je mami Joli. Joli je moc a moc hodná. Vždycky když něco potřebujeme nebo se nám něco stane, ve dne, v noci nám pomůže. Gabča no ta je super! Vymýšlí skvělé hry a má smysl pro humor. Papája, ta je přímo úžasná! Máme ji moc rádi! Je hodná. A to, že hraje padlého anděla, se k ní vůbec nehodí! Pepa, tož to je číslo! Pepa, také zvaný jako prasátko Pepina, má sice dobré nápady a smysl pro humor, ale neustále s Danym otravuje Olušku a Elišku, chuděrky holky. Maruška skvěle vede tým žlutých, vůdcovské schopnosti a milá povaha jsou skvělá kombinace, jen tak dál! Pavel, skvělý vůdce červených, humor je jeho druhé jméno, úsměv jako Mickey Mouse a láska k přírodě od něho nemá daleko. Vojta a Tomáš, pravé ruky mami Joli, zodpovědní, starají se o celé nebe. Paťa, neboli Patricie, je moc šikovná holčina, vysoká a hubená postava jí moc sluší. Anča, skvělá a šikovná výtvarnice a taky zodpovědná. K ní také patří i Hanka a Terka, moc šikovné vedoucí. Každý vedoucí je jiný, ale všechny máme moc rádi. Děkujeme za to, co všechno jste pro nás udělali. Jsme moc rádi, že jsme mohli s vámi tento skvělý Týden v nebi prožít. Jsme vám za to moc vděční. Svatováclavská cyklopouť Antonín Urban Svátek svatého Václava je v naší farnosti spojen s cyk- lopoutí. V minulosti jsme putovali ledaskam. Navštěvovali jsme kostelní věže a dívali se na zvony, putovali po kapličkách, studánkách v okolí, vypravili se až do zámku v Nové Horce a podobně. Svátek sv.václava je však také poutí na Starém Jičíně, kde je mu zasvěcen kostel. Nevím proč, ale sv.václav jako by nás Novojičíňáky nejprve nechtěl. V roce 2008 byla veliká zima, takže jsme nevyjeli. V roce 2009 navštívil v té době naši vlast Sv.otec Benedikt, takže jsme byli na Velehradě a v loňském roce zase pršelo. O to více, s větší parádou především pěkným počasím, nás svatý Václav přivítal na Starém Jičíně letos. Na mši svaté na Starém Jičíně nás 11

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 4 číslo 10 říjen 2011 POUŤ DO ŠTÍPY Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

4. Boží přikázání: CTI SVÉHO OTCE A SVOU MATKU (POVINNOSTI K PŘEDSTAVENÝM)

4. Boží přikázání: CTI SVÉHO OTCE A SVOU MATKU (POVINNOSTI K PŘEDSTAVENÝM) 4. Boží přikázání: CTI SVÉHO OTCE A SVOU MATKU (POVINNOSTI K PŘEDSTAVENÝM) Přikázání o rodičích přichází hned jako první po povinnostech k Bohu. Pán Bůh nám tak chtěl ukázat, že čtvrté přikázání je pro

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více