farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína"

Transkript

1 farností Kunín, Nový Jičín, Šenov u N.Jičína 4 říjen

2 Obsah Duchovní slovo... 2 Představujeme... 3 Historické okénko... 5 Mys novojičínského děkana na dalekém severu 5 Pamětní kniha farského obvodu Kunwald 6 napsali jste nám... 9 Pouť dětí 9 Cesta na Světové setkání mládeže v Madridu 9 Týden v nebi 11 Svatováclavská cyklopouť 11 Cyklopouť 12 Lodičky 12 Modlitba za kandidáty svěcení v roce Z naší knihovny Světlo světa, kniha rozhovorů papeže Benedikta XVI. s novinářem Peterem Seewaldem. 13 Poznáváte mne? 13 Ve zkratce z farností zamyšlení na závěr. 14 Podmínky k získání plnomocného odpuštění trestů za hříchy přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých. 15 Mše svaté a obřady za zemřelé. 15 Příležitost k sv. zpovědi k získání milostí pro naše zemřelé. 15 číslo 4/2011 vychází Vydává: Římskokatolická farnost Nový Jičín, Žerotínova 24, Nový Jičín, tel.: , web: Dotazy, připomínky a příspěvky možno podat do schránky s logem časopisu ve farním chrámu, na faře, nebo u A.Urbana, tel.: NEPRODEJNÉ. Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti. Internetotý přístup ke stažení v PDF formátu: Zaregistrováno u Ministerstva kultury pod značkou: MK ČR E duchovní slovo Otec Michal Památka všech věrných zemřelých Dušiček. Kolikráte i my jsme zpívali: S vírou na ně vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem umírat, umírat. Jeden z našich teologů se vyjadřuje těmito slovy: K slavnosti Všech svatých druží se jako pietní doplněk druhý rodinný památný den v Církvi Páně. Jestliže první svátek je holdem úcty vítězným hrdinům, kteří jsou chloubou a slávou Církve bojující, je dušičková liturgická pobožnost projevem milosrdné lásky k trpícím údům Církve v očistných bolestech očistce. Martyrologium oznamuje: Dnes slavíme památku všech věrných zemřelých. Když Církev jako společná a dobrotivá Matka všechny své děti, které se už radují v nebesích, oslavila důstojnou poctou, chce též všem duším, které ještě strádají v očistci, svými mocnými přímluvami u svého Pána a Ženicha Krista přispěti, by co nejdříve dospěly ke společenství nebešťanů. Je článkem víry, že jest očistec a že duším v něm vězněným pomáhají přímluvy věřících, hlavně pak bohulibá oběť oltářní, jak říká tridentský církevní sněm. V očistci jsou tříbeny duše spravedlivých očistnými bolestmi, trpíce časné tresty za hříchy, za které neučinily zadost na světě. I spravedliví totiž umírají často s všedními hříchy, kterých upřímně nelitovali. Ale též dokonalí, kteří dosáhli odpuštění všech těžkých i všedních hříchů, neodpykali mnohdy za živa všechny časné tresty, které po odpuštěné vině zbyly. Nemohou do nebe, kam nic nečistého nevejde, ale nemohou též trvale býti zbaveni blaživého patření na Boha nemohou býti zavrženi do pekla. Existuje zatím přechodný, prostřední stav, ve kterém se očistným utrpením tříbí vstup do nebe. Že přímluvy věřících na zemi duším v očistci pomáhají, vyplývá z nauky církve o společenství svatých. Jsme členy jedné duchovní rodiny Církve. Oslavení svatí v nebi pomáhají nám svými přímluvami a povzbuzují nás svým příkladem. Duše v očistci budí náš soucit s nimi. Pomáhají jim svatí v nebi, ale též i my modlitbami, dobrými skutky, přivlastňováním odpustků a zvláště obětí mše svaté. Naše modlitby za duše v očistci mohou míti účinky výprosné, ale též dostiučinné a záslužné. Oběť mše svaté podstatně totožná s obětí kříže prospívá duším v očistci zvlášť, a to činem samým. Obětuje-li kněz mši svatou za duše v očistci, jsou jim dostiučinné užitky mešní přivlastňovány na způsob výplaty. V každé mši svaté po proměňování při mementu za zemřelé vzpomíná církev v přímluvách na duše v očistci. Potud nauka církve. A pro nás pak výzva písně. Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.

3 představujeme Antonín Urban Na tomto místě vždy přinášíme rozhovor s nějakou osobností z našich farností nebo bývalým kaplanem. Tentokráte se nám to nepodařilo zajistit. Proto jako náhradu přijměte mou malou osobní vzpomínku na bývalého dlouholetého novojičínského kaplana otce Františka Krutílka. Otec František se narodil v Janovicích, dnešní místní části Starého Jičína. Ve svých šestnácti letech v roce 1927 odešel do salesiánského domu ve Fryštáku, kde byl mezi prvními žáky. Stal se salesiánem a v roce 1938 odcestoval studovat do samého salesiánského srdce Turína na kněze. Vypuknutí II.světové války mu nedovolilo návrat do vlasti, kam se dostal až po jejím ukončení. V těchto těžkých časech ho pověřili představení pomoci potřebným, a proto společně se spolubratrem P. Krčmářem pomáhali italským partyzánům a zapojili se tak do protifašistického odboje. Když jsem se jej na to ptal, moc se svou typickou skromností o tom nemluvil. Dělali jsme, co bylo zapotřebí, odpověděl a nikdy se nesnažil s touto věcí získávat nějaké výhody či zásluhy. Když se vrátil do vlasti, stal se po krátkém působení v Ostravě sekretářem ředitele pražského salesiánského ústavu Dr.Štěpána Trochty. Kdo jej znal, ani se nedivil. Byl to tichý, velmi skromný, pracovitý a chytrý muž. Když jsem mu později ministroval, obdivoval jsem, kolik jazyků ovládal. Při vyptávání, kolik jazyků vlastně zná, jsem se nikdy nedopočítal, protože číslo nikdy neřekl a jen skromně odpovídal na moje otázky, zda takový či onaký jazyk také zná. A tak náš rozhovor probíhal asi takto: Otče kolik jazyků znáte? Proč se ptáš? To není důležité. No, česky a slovensky umím.. Německy? To tehdy se učilo na každé škole. A další jazyk? Ptej se na něco důležitějšího, ale když nedáš pokoj, tak v Turíně jsme vše měli italsky a jako kněz jsem se učil latinsky, řecky a hebrejsky. A proč si Vás pan kardinál Trochta vzal do Prahy? No vidíš, hned jsem se musel umět učit francouzsky, tehdy to byla diplomatická řeč, v které byla většina zahraniční korespondence a angličtinu jsem také potřeboval To jste, otče, v kriminále toho ale musel hodně zapomenout, když tam jste jazyky nepotřeboval. Ani ne, zněla odpověď. V komunistických kriminálech byla téměř celá tehdejší vzdělaná elita, proto jsme tajně dělali různé semináře, přednášky a učili se jazyky, takto jsem se učil třeba arabsky, vedle mne na pracovišti byl Maďar, tak od něj maďarsky. Takto jsem různě od něj dostával asi více než 13 jazyků, na všechny si už nevzpomenu. V roce 1947 se jeho pan ředitel, pozdější kardinál Dr.Štěpán Trochta, stal biskupem v Litoměřicích a otec František odešel tam s ním. Z tohoto jeho období mne zaujala historka, kterou někdy vyprávěl k dobrému. Otec František byl velmi malé drobné postavy a pan kardinál velký statný chlap Valach, pocházející z Francovy Lhoty. Otec František jako ceremoniář mu při slavnostní bohoslužbě měl nasadit na hlavu mitru, proto se pan kardinál musel velmi sklonit. Při tom mu řekl: Kam se na mne hrabeš Je krásné, že humor je vlastní i církevnímu prostředí V letech byl pan kardinál mluvčím katolické biskupské konference a vedl v této velmi těžké době vyjednávání s tehdejšími novými komunistickými mocipány, snažícími se nejprve církev ovládnout (což se jim i díky biskupům nepodařilo) a pokořit (což komunisté učinili naplněnými kriminály politickými vězni a nábožensky smýšlejícími lidmi). V roce 1950 byl pan kardinál internován a uzavřen v biskupském paláci, kde jej obklopili pracovníci STB. Ani 3

4 otec František se k němu nemohl dostat Krátce pak působil v Hoštce u Litoměřic V roce 1952 jej odsoudili jako vatikánského špiona na 12 let. Kdo jej znal, pochopil jeho povzdech: Udělali ze mne šéfa skupiny, jaký já byl šéf, vždyť mnohé z naší skupiny, jsem před tím ani neznal. Věznění poznal na Pankráci, v Ruzyni, v Rtyni v Pokrkonoší, kde byl v dole i zavalen, Bytíze u Příbrami, Valdicích a nejdéle byl v Leopoldově. Jeho pokora se projevila i ve vzpomínkách na toto období. Nebyla v něm žádná zášť, dokázal si všimnout i dobrých a lidských vlastností svých věznitelů. Vyprávěl spíše o velmi dobrých přátelstvích zde navázaných, různé drobné pomoci odvážných lidí, pokud se jim podařilo dojít s vězněnými kněžími do styku. Nejotřesněji na mne působilo vyprávěni o tom, jak v mrazu museli za trest nazí stát na betonu a polévali je studenou vodou Tyto krušné chvíle však nevyprávěl sám od sebe, pokud o nich mluvil, bylo to vždy na velké naléhání byl propuštěn. Do duchovní správy nesměl, proto pracoval jako topič v Autopalu. Pro dnešní mládež je už asi nepředstavitelné, že topič není človíček ovládající složité programy a jen pouštějící různé kohoutky. Otec František, velmi drobný muž s podlomeným zdravím, denně lopatou házel tuny uhlí do pece. Přitom si nestěžoval, mlčel a potichu se stále modlil Do duchovní správy se dostal až v roce 1966, kdy si jej vyžádal tehdejší děkan Jan Jan. Na faře bydlel ve velmi skromných podmínkách v jedné místnosti, neboť polovinu fary tehdy obsadil podnik Pramen pro své kanceláře. Od této doby jsem jako chlapec poznával otce Františka na častých návštěvách mých rodičů, kteří se snažili se spoustou jiných obětavých farníků mu vytvářet i určité zázemí. Rád vzpomínám na přátelská setkání s ním. Působil na mne jako velmi tichý, ale moudrý muž s neustálým nenápadným úsměvem, vyjadřujícím obrovskou vnitřní vyrovnanost, skromnost a pokoru. V té době vládl ještě jakýsi odstup a ostych od kněží, pramenící z veliké úcty k nim. Z otce Františka jsme však nikdy neměli jako děti strach, ale dokázali jsme 4 při náhodném potkání na městě jej oslovit a na cokoliv se jej zeptat. V roce 1982 se stal kaplanem ve Španělské kapli. Španělská kaple byla tehdy místem hlubokého duchovního života stranou pozornosti tehdejších mocipánů.. Otec František byl jakýmsi novojičínským farářem Arským. Tichý, skromný, žádný velký řečník a kazatel, ale moudrý zpovědník, kterého vyhledávali lidé ze širokého okolí. Zástupy před jeho zpovědnicí byly veliké. To, co nešlo za komunistické totality dělat na faře a ve farním hlavním kostele, se mnohdy odehrávalo ve Španělské kapli. Setkávali se zde řeholníci, salesiáni, mnohdy zde tajně sloužili mši svatou kněží, kteří jinde u oltáře nemohli být. Byla to zvláštní doba. Například oficiálně se dělala pod záštitou lidové strany ve Starém slunku přednáška Dr.Grygara na téma tehdejšího televizního seriálu Okna vesmíru do kořán, ale tajně se pokračovalo v úzkém kruhu na téma Věda a víra ve Španělské kapli. Otec František sloužil, jak již bylo několikrát zdůrazněno, s velikou pokorou a skromností. V závěru života byl slepý, na zadní straně oltáře měl malé výstupky, které mu ukazovaly, kde je střed oltáře, evangelium za něj četli akolyté Přesto mnohdy v sakristii udivoval svou obrovskou pamětí. Mnohokráte mne překvapil, když řekl, dnes jsi četl (mnohdy dokonce budeš číst) úryvek písma z toho a toho evangelia, kapitola.., verš Přesto nikdy neztrácel humor. Když se vracel ze zpovídání v nejrůznějších farnostech téměř celého okresu (kam ho vozil můj tatínek) a projížděl přes Bernartice nad Odrou, kde jsem tehdy bydlel, rád zkoušel mé děti z náboženství tímto způsobem: A víš, kdo se nedostane do nebe i když bude spasen? Správná odpověď zněla tráva. Otec František se však klidu ve Španělské kapli nedočkal. Kaple musela být z důvodu oprav uzavřena a on, nevidoucí, denně chodíval do kostela sv.trojice. Nemusel, ale Bohu a věřícím vždy věrně sloužil až do své smrti, když po cestě z bohoslužby domů umírá. Pochován byl na Starém Jičíně. A ještě malá poznámka na okraj. Pokud pamětníci na vzácného kněze otce Františka si

5 chtějí zavzpomínat více a uslyšet dokonce jeho hlas, nechť na internetu si najdou webovou stránku (stránka salesiánů), na této stránce pak složku audio, nalezne tam dokonce i zvukový záznam originálního vyprávění otce Františka o svém životě. historické okénko Mys novojičínského děkana na dalekém severu Antonín Urban Milí čtenáři, dlouho jsem uvažoval, jak tento článek nazvat. Nakonec jsem se nevyhnul výše uvedenému titulku s trochu bulvárním a tajuplným nádechem, i když následující řádky nebudou bulvární, ale historické. Nicméně i historie přináší mnohdy fakta již dávno opomenutá, a přitom zajímavá. Kdo dnes něco ví o tom, že někde daleko na severu, severovýchodně od Norska, v chladné Arktidě, je souostroví Země Františka Josefa, v kterém se nachází i Prorokův mys, nazvaný po novojičínském děkanovi Josefu Prorokovi? K tomuto poznání mne přivedly práce a studia Radka Polácha a Dr.Zezulčíka související s přípravou letošních městských slavností, které měly připomenout slavného novojičínského badatele, námořníka a polárníka Eduarda Orla. Vyvolalo to ve mne zvědavost a dal jsem se do vyhledávání různých článků o něm. Takto jsem se dostal i ke dvěma významným novojičínským kněžím té doby. Eduard Orel se narodil v roce 1841 na dnešní Křižíkově ulici. S jiným významným novojičínským rodákem, knězem Dominikem Bilímkem, se účastnil mexického dobrodružství císaře Maximiliána. Císař tam tragicky a násilně zahynul, ale Dominik Bilímek stačil založit národní mexické muzeum a dodnes je po něm pojmenován jeden druh motýla. Orel s Bilímkem se pak často setkávali i v závěru svého života v Miramare u Terstu, kde Orel byl zámeckým hejtmanem a Bilímek opatem v cisterciáckém klášteře. Orel mezitím například také doprovázel císaře Františka Josefa na slavnostní otevření Suezského průplavu. Nejvýznamnějším jeho počinem však byla účast na polární výpravě v letech 1872 až 1873, kde byl druhým důstojníkem výpravy a měl na starosti i vědecká pozorování. Zde došlo k objevení nových ostrovů, jež byly nazvány po tehdejším císaři Františku Josefovi. Jeden z mysů těchto ostrovů nazval Eduard Orel i po novojičín- 5

6 ském děkanovi Josefu Prorokovi. Účastníkům této výpravy se dostalo triumfálního přivítání ve Vídni, Eduard Orel byl povýšen na rytíře a pak se stal hejtmanem obrovského císařského zámku v Miramare u Terstu. V Terstu vyšla v nedávné době o něm dokonce i kniha. Velkého přivítání se mu tehdy dostalo i v našem městě, kde na jeho počest byl uspořádán i koncert. Po dlouhém úvodu se konečně dostávám k tomu, abych přiblížil i Josefa Proroka. Pocházel z Moravské Třebové a žil v letech 1823 až V Novém Jičíně působil v letech Byl farářem a děkanem. Známým byl i jeho zájem o sociální otázky a chudé. V tomto směru na něj krátce potom navázal Msgr. Jan Šrámek, zakladatel ČSL, který v Novém Jičíně působil v letech Na Josefa Proroka však dnes nejvíce vzpomínají muzejníci. To způsobil Prorokův zájem o mineralogii a paleontologii. Jeho sbírka vzácných zkamenělin z naší oblasti, kterou daroval městu Novému Jičínu v roce 1882, se stala jedním ze základů novojičínského muzea a zmínku o tomto daru najdete i v dějinách našeho muzea. Pamětní kniha farského obvodu Kunwald od roku 1898 (pokračování přepisu překladů německy psaných kronik) se dočkala obec Kunwald velké milosti, moci přivítati velectěného vrchního pastýře Dr. Franciscuse Salesiuse Bauera, který byl rok předtím jmenován Svatým Otcem Piem X. knížecím arcibiskupem Olomouce, při jeho první cestě biřmovací do děkanátu v N. Jičíně. Velectěný pan arcibiskup biřmoval zde v kostele 150 kunwaldských a 120 suchdolských biřmovanců. Následovalo přijetí u ctěného patróna pána Viktora Ritter v. Bauera, za přítomnosti pána okresního hejtmana Zwieřiny z N. Jičína, klerusu a zástupců obci Kunwaldu. Po malé slavnostní tabuli na faře odjížděl ještě týž den se svými vraníky do Jičína. Všichni účastníci byli potěšení jeho srdečností a milou blahosklonností. Bůh jej opatruj ad maltos annos. Vidi in visitatione can. die 27. Juni 1905 Ioannes Parsch Decanus Dne odešel pan farář a consistorialní rada Johann Knirsch po více než 8 leté velmi požehnané činnosti v Kunwaldu do Nov. Jičína na zasloužený odpočinek. Vždy se snažil 6 o mír a svornost v obci, o zkrášlení kostela, k čemu sám mnoho přispíval, aby v srdcích kunwalďanů oživoval lásku k jejich kostelu. Za všechno jeho úsilí a oběti zde bohužel nenašel zaslouženého uznání. Nechť mu Pán Bůh požehnej! Od vedl dosavadní cooperator pan Johann Tschöp administrativu a duchovní správu. V říjnu 1906 byl do Kunwaldu investován pan farář Wilhelm Rummich, cooperator v Rýmařově panem assessorem Johanem Parscem slavnostně intalován. Pan administrator Johann Tschöp šel po 3 ½ leté práci do Rýmařova jako cooperator. Vidi in Visitatione canonica die 12. Juni 1907 Johann Parsch Assessor n. Dechant Farář Wilhelm Rummich vedl od až duchovní správu sám. Během této doby vypomáhal při velkých svátcích velmi ochotně pan Franz Hobich z Kroměříže, rodák z Kunwaldu přišel do Kunwaldu nový mladý kooperátor, kněz Franz Jedlička, rodák z Zemského u Bílovce. Ale již byl přeložen na faru do Suchdolu, aby zastupoval ta-

7 mějšího nemocného pana faráře. Jelikož si obec Kunwald naplánovala kostel do roku 1912 (sté výročí) důkladně restaurovat a byly již delší dobu zjištěny vážné praskliny, byl pozván na jaře 1908 pan stavitel Blum z Nov. Jičína, aby stavbu důkladně prohlížel. Zjistil, že rošt, na kterém stojí základní zdi směrem k zámku, je zcela shnitý. Tato vada má být ještě letos odstraněna. V roce 1907 byla celá podlaha kostela vyložena kokosovými rohožemi náklady 209 k. Byly zaplaceny z dobrovolných sbírek občanů. Kazatelna obdržela nový závěs z modrého sametu zlatem vyšívaný. Náklady 180 k. byly zaplaceny z církevního majetku. Vidi in Visitatione canonics. die 20. Mai 1908 Assessor n. Dechant Johann Parsch V době od probíhaly opravy základů kostela směrem k zámku. Zevnitř i zvenčí byly zapuštěny piloty, pak všechno vybetonováno a na to položeny traverzy. Na tyto dlouhé traverzy pak na obou rozích pod bočními zdmi a pod čelní zdí jsou silné příčné traverzy. Tak že nyní spočívá celé zdivo směrem k zámku na bezpečných základech. Oprava stála 6000 k. Úhradu zaplatila církevní konkurence, obec a pan patron. Práci provedl pán stavitel Blum z Nov. Jičína. Při této příležitosti dostaly obě sakristie nové podlahy. Vidi in visitatione can. die 11. Mai 1909 Assessor n. Dechant Johann Parsch byl přeložen pán cooperator Franz Jedlička po 3 leté pilné práci ve škole i v duchovní správě do Šenova. Vidi in visitatione can. die 10. Mai 1910 Assessor n. Dechant Parsch Dne přišel do Kunwaldu nový cooperator pán pater Anton Flanderka, naroz v Jakubčovicích okr. Bílovec. Tento rok byl pro kostel rokem renovací. V době od července do půlí září 1910 byl kostel vevnitř i zvenku důkladně renovován stavitelem Blumem z Nov. Jičína. V klenutém dřevěném stropu vyměnili všechny vadné desky za nové, tak zvaná žebra byla částečně vyměněna a částečně zesílena fošnami. Na tato žebra bylo dáno druhé dřevěné obložení (šálunk), pak lepenka, aby byl v případě, že by se přes vadnou střechu dostala voda, chráněn vnitřní strop. Dřevěné polštáře kolem dokola, na kterých stojí žebra, byly zpráchnivělé a byly proto také vyměněny. Malíř Ferdinand Kolig z Nov. Jičína kostel prostě ale slohově vymaloval za 1200k. 16 kusů oken již velmi chatrných a nepěkných bylo rovněž obnoveno. Jednoduchá malba na skle působí vlídně a zvenku impozantně. Okna stála 2700k a byla dodána osvědčenou firmou Franz Götz z Vídně. Dále se vyčistily a doladily varhany, natřely se a registry byly nově označeny. Práce provedl varhanář pán Johann Neusser z Nov. Jičína za 260k. Výlohy za malování, za okna a varhany uhradili kunwaldští občané z dobrovolných sbírek. (viz. výkaz sběrnou listinu). Vnější renovaci provedl stavitel Josef Blum z N. Jičína, výlohy asi k nesla obec a patronátní panství. Oltář P. Marie byl nově vyzdoben a náklady uhradili 2 dobrodinci. Vidi in Visitatione can die 1. Juni 1911 Assessor n. Dechant Parsch V roce 1911 byl obnoven oltář lourdský, náklady uhradily 2 dárkyně (Anna Miksch 183 a Rosalie Heikenwälden 203) 276 k. Také boční oltář na epištolové straně byl renovován za 316k, které zaplatil pán Ferdinand Axmann č.212. Dvě dárkyně paní Friedrichová ze Šenova a Ernestine Soukupová ze Staré Vsi, obě rozené Bönischové č.210 z Kunwaldu koupily červený závěs ke kazatelně za 228k. Nyní uzavírají dvoje dveře místo za varhanami, protože se tam šeptalo a malovalo po zdí což rušilo mše svaté. Rovněž byla restaurovaná křížová cesta. Práce provedl zlatič Alois Preisenhammer z Nov. Jičína za 280k uhrazeno ze sbírek. Paní Anna Mikschová č.183 darovala dvě sochy: Srdce Pána Ježíše a svatý Josef s Jezulátkem, za 524 Marek. Obě sochy pořízené v Mayerově král. dvorní umělecké dílně v Mnichově jsou zvláštní ozdobou kostela. Rok 1911 byl též rokem smutku. Zemřeli dva velcí dobrodinci kunwaldské farnosti. Statkářka paní Marieka Bauer v. Chlumecky a vysoce urozený pán patron Victor 7

8 Ritter v. Bauer Oba zemřelí mají velké zásluhy na zvelebení kostela. Posledním dílem pána patrona byla úprava prostranství kolem kostela na jeho náklady zemřel v Nov. Jičíně bývalý farář Kunwaldu pan consistoriální rada Johann Knirsch. Jeho přání uvidět renovovaný kostel, pro který on sám mnoho udělal, se bohužel nesplnilo. Bůh Vám odplať, co jste ve Vašem životě dobrého vykonal. Vidi in Visitatione can. die 2. Mai 1912 Ehren Kanonikus Assessor n. Dechanat: Johann Parsch Rok 1912 měl pro farnost Kunwald velký význam. Dne 14. září 1912 tomu bylo 100 let, co byl kunwaldský kostel slavnostně vysvěcen. K tomuto výročí se konala 15. září slavnostní mše svatá. Velebný pán Max Koch, katechet měšťanky, pronesl slavnostní kázání. Velebný pán Franz Hobich, studijní prefekt v Kroměříži, za asistenci pána Maxe Kocha a pana kaplana Johanna Hudce z Nov.Jičína, celebroval hlavní mši, která byla doprovázena z kůru slavnostní hudbou dómského kapelníka G. von Max Filke z Breslau (Wroclaw). Ve stejný den se konal ve Vídni eucharistický kongres, kterého se zúčastnilo několik knězů ze sousedství (Šenov, Bartošovice) a tím se nemohli zúčastnit zdejších oslav. 8 dní před touto slavností, o svátku Narození P. Marie, byl odhalen pomník v roce 1902 zemřelého ředitele školy a okresního školského inspektora Aloise Hausottera, který se vysoce zasloužil o obec Kunwald. Oslava byla zahájena slavnostní mší, které byli přítomni: školní děti, obecní zastupitelstvo, zastupitelé dobrovolných hasičů, spolek vojenských veteránů, několik bývalých žáků zemřelého, jakož to: ředitel měšťanky H. Gold, ředitel měšťanky Rudolf Peter, z Vídně a pan řídící učitel Wanke z Waltersdorf/ Vrchy. Pomník je mohutný balvan mramoru s věrnou reliéfní podobiznou pána inspektora Aloise Hausottera. Je postaven před školní budovou a byl pořízen z dobrovolných sbírek za 2200k. Rok 1912 byl rokem oslav. K jmenovaným oslavám, se ještě událo, že urozený pán patrón Dr. Moritz Ritter von Bauer, který po smrti svého otce přebral panství Kunwald a zároveň patronátství, se 9. října 1912 ve Vídni oženil. Bral si vyvolenou svého srdce, slečnu 8 Margarete Edle v. Remiz se po boku svého manžela nastěhovala do zámku. Při vchodu do zahrady byla postavena slavobrána. Hrála kapela kunwaldského veteráního spolku, jejímž příznivcem pan Dr.Moritz je. Následoval lampionový průvod veteránů a hasičů se konala uvítací ceremonie, přicházeli gratulanti, panští úředníci, sluhové, farský úřad, obecní zastupitelé, zastupitelé školy a jednotlivé spolky. Před svátkem Povýšení Kříže byl umístěn na stropu obraz. Pochází od akad. malíře Antonína Koliga, rodáka z Nov. Jičína, jako jeho první velké dílo v novém směru malířství (Secese). Obraz je malován na plátně a znázorňuje postavení kříže na hoře Kalvárie. Po levé straně kříže, 3 posměvační pacholci, po pravé straně P. Marie a svatý Johanes, v popředí naříkající ženy. Nejlepší pohled od hlavního oltáře. Je to v současnosti ještě nezvyklý způsob malby. Jen hlavní motiv je přesný a výrazný, vše ostatní působí jen náznakově. Tak tomu je i na tomto obraze. Kříž, Kristus na kříži a mračna v pozadí, to vše je nádherné a zdařilé. Ostatní postavy, protože jen naznačené, nemohou plně uspokojit a působí nezdařile. Obraz byl různě posouzen. Možná, že naše potomstvo bude mít jiný názor. Obraz stál 1500k a 50k za napínání, vše z dobrovolných sbírek. 16. ledna 1912 byl velmi oblíbený vel. p. Anton Flanderka odvelen do Rybího jako provisor. Pisatel těchto řádků může jen každému popřát k takovému cooperatoru, jakým je vel. p. Flanderka. Nechť je mu dopřáno, aby si jednou získal srdce věřících i jako farář, tak jak se mu to povedlo jako cooperator. Do zůstal pan farář sám přišel pan Alois Stoniš, nar v Tiefengrundu/HLUBOČE Opava fara Wüst Polom / Pustá Polom ve Sl. do Kunwaldu jako cooperator. Ale již odvelen do Malenovic. Vidi in Visitatione can. die 7. Mai 1913 Ehrenkanonikus n. Dechant Parsch

9 napsali jste nám Pouť dětí Jola Orlíková Sobota 3. září venku už od rána svítí sluníčko a vybízí k pěknému prožití dne. Mnozí plánují práci na zahradě, jiní nákupy v supermarketech, někteří výlet do některého z míst v okolí. Mne zaujala výzva a nabídka v nedělních ohláškách vydat se s dětmi, které letos poprvé přijaly Pána Ježíše, na pouť k Panně Marii ve Skále u Spálova. Tedy, abychom byli přesní - dětí, pro které byla pouť především určena, byla sotva polovina. Možná by i ty zbývající jely rády spolu s knězem a svými kamarády, ale chyběla jim podpora rodičů, kteří by chápali, že slavností 1.svatého přijímání život s Bohem a v církvi zdaleka nekončí a tyto nepatrné prožitky mohou formovat lidské srdce k víře a lásce k Bohu i lidem. Avšak naproti tomu vydali se i někteří prarodiče a také Ti, kteří už mají děti poněkud odrostlejší. Využili nabídky společně putovat k Panně Marii, svěřit jí začínající školní rok, děkovat za dar eucharistie, prožít krásný den v přírodě a společenství jiných poutníků, to vše před svátkem Narození Panny Marie. Přesto, že dnes děti pod pojmem pouť vidí spíše už jen příležitost svézt se za nemalý peníz na kolotoči, mohly děti, které se vydaly na tuto svou pouť, zakusit, že modlitba je to, co především patří k opravdovému prožití poutního putování. Cesta na Světové setkání mládeže v Madridu Lucie Boková, Jakub Horák Naše putování jsme započali dne 8.8. společnou mší poutníků z naší diecéze v Ostravě. Po mši svaté na nás čekalo pět autobusů. Náš děkanát se vezl spolu s děkanátem Bílovec a Havířov v postarší Karose. Starší autobus ovšem řídili zkušení a humorní řidiči. Cestou do Španělska se v autobuse utvořil skvělý kolektiv v čele se dvěma průvodci z našeho děkanátu. Francouzské malebné město Annecy, ležící nedaleko švýcarských hranic, bylo naší první zastávkou. Strávili jsme zde několik hodin a den jsme zakončili mší svatou pro všechny české poutníky. Po dalším dni v autobuse jsme konečně dorazili do Španělska, konkrétně do města Reus. Zde jsme spali po celou dobu předprogramu, který byl ve dnech , v nedaleké Tarragoně. Celý předprogram byl ve znamení poznávání zdejších katolických zvyků a historických památek. Nejvíc se nám líbil jednodenní výlet do Barcelony, kde na nás poprvé dýchla atmosféra setkání. Bylo zde více než 60 tisíc poutníků. Obrovským zážitkem bylo shlédnutí slavného chrámu Sagrada Familia od významného španělského architekta Antoniho Gaudího. Od Madridu nás ještě dělilo asi 600 km jsme konečně dorazili do Maridu a ubytovali se v katolické škole. Náš den většinou začal dlouhou cestou metrem na katechéze našich biskupů. Odtud jsme jezdili 9

10 metrem na oběd, který jsme si mohli vyzvednout v tisíci restauracích po celém městě, což bylo však mnohdy díky obrovským davům velmi složité. Na každém kroku na nás dýchla úžasná atmosféra setkání, zejména když jsme potkávali mladé z celého světa, kteří byli vždy ochotní se spřátelit jsme byli svědky příjezdu Svatého otce na náměstí Plaza de Cibeles, kde ho přívítalo téměř milion nadšených poutníků. Pro nás to byl nevšední zážitek jsme se vydali spolu s 2 miliony dalších poutníků do areálu letiště Quatro Vientos. Zde jsme prožili nejtěžší chvíle celé pouti, kdy jsme čekali půl dne v téměř 40ºC vedru na vigílii s papežem. Během vigílie vystřídal vysilující horko prudký liják, který nás přistihl nepřipravené. I v těchto zoufalých chvílích si však dokázali lidé navzájem pomoci. Svatý otec kvůli dešti vigílii zkrátil a odjel. My jsme na místě strávili celou noc. Naštěstí déšť ustal. Po náročné noci jsme se probudili do slunného rána a slavili se Svatým Otcem společně mši svatou. Po mši svaté jsme se prodrali davy na naše ubytování, sbalili se a rozloučili se se vstřícnými ubytovateli. Pozdě večer jsme se vydali na zpáteční cestu. Tentokrát bylo naší zastávkou město Versailles a jeho slavné zahrady. Ve večerních hodinách jsme dojeli vlakem do Paříže. Rychlostí světla jsme prošli město a shlédli Eiffelovku a chrám Notre Dame. Kolem půlnoci jsme znovu nasedli do autobusu a tentokrát už bez zastávky ujížděli směrem k domovu. I přes náročnost poutě a místy bolesti těla i ducha byl Madrid nezapomenutelný zážitek, který zůstane v našich srdcích mnoho let. 10

11 Týden v nebi Všechny děti z farního tábora V nebi je hromada lidí a hromada strážných andělů, stojí po boku Pána Ježíše a samotného Boha. Z těch andělů jsou nejznámější Gabča, Papája, Pepa, Pavel, Vojta, Tomáš, Dany, Paťa, Anča, Hanka a Terka. Hlavní patronkou těchto andělů je mami Joli. Joli je moc a moc hodná. Vždycky když něco potřebujeme nebo se nám něco stane, ve dne, v noci nám pomůže. Gabča no ta je super! Vymýšlí skvělé hry a má smysl pro humor. Papája, ta je přímo úžasná! Máme ji moc rádi! Je hodná. A to, že hraje padlého anděla, se k ní vůbec nehodí! Pepa, tož to je číslo! Pepa, také zvaný jako prasátko Pepina, má sice dobré nápady a smysl pro humor, ale neustále s Danym otravuje Olušku a Elišku, chuděrky holky. Maruška skvěle vede tým žlutých, vůdcovské schopnosti a milá povaha jsou skvělá kombinace, jen tak dál! Pavel, skvělý vůdce červených, humor je jeho druhé jméno, úsměv jako Mickey Mouse a láska k přírodě od něho nemá daleko. Vojta a Tomáš, pravé ruky mami Joli, zodpovědní, starají se o celé nebe. Paťa, neboli Patricie, je moc šikovná holčina, vysoká a hubená postava jí moc sluší. Anča, skvělá a šikovná výtvarnice a taky zodpovědná. K ní také patří i Hanka a Terka, moc šikovné vedoucí. Každý vedoucí je jiný, ale všechny máme moc rádi. Děkujeme za to, co všechno jste pro nás udělali. Jsme moc rádi, že jsme mohli s vámi tento skvělý Týden v nebi prožít. Jsme vám za to moc vděční. Svatováclavská cyklopouť Antonín Urban Svátek svatého Václava je v naší farnosti spojen s cyk- lopoutí. V minulosti jsme putovali ledaskam. Navštěvovali jsme kostelní věže a dívali se na zvony, putovali po kapličkách, studánkách v okolí, vypravili se až do zámku v Nové Horce a podobně. Svátek sv.václava je však také poutí na Starém Jičíně, kde je mu zasvěcen kostel. Nevím proč, ale sv.václav jako by nás Novojičíňáky nejprve nechtěl. V roce 2008 byla veliká zima, takže jsme nevyjeli. V roce 2009 navštívil v té době naši vlast Sv.otec Benedikt, takže jsme byli na Velehradě a v loňském roce zase pršelo. O to více, s větší parádou především pěkným počasím, nás svatý Václav přivítal na Starém Jičíně letos. Na mši svaté na Starém Jičíně nás 11

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově.

Zápis. Odjezd: V 9:30 hodin jsme odjížděli z Mírového náměstí v Ostrově. Zápis Občanské sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ v rámci národního projektu spolupráce Kraj živých vod II. (reg.č.12/015/4210a/341/000004) spolufinancovaného v rámci Programu rozvoje venkova,

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více