Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 První máj na laně Nuselák slaňovali handicapovaní sportovci i známé tváře strana 2 Škola základ života Mohou politici ovlivnit kvalitu výuky na školách a jejich zaměření? strana 3 Muzejní noc Nadchází čas, kdy pražská muzea opět otevřou dveře nočním návštěvníkům strana 7 Vyšehrad pod závojem tajemství Sídlo českých panovníků a královské kapituly, strategická pevnost i místo posledního odpočinku českých velikánů to jsou základní historické role Vyšehradu, bájného místa české státnosti. Slovo úvodem Areál Vyšehradu byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1966 se Archeologický ústav ČSAV na základě žádosti primátora hl. m. Prahy Ludvíka Černého rozhodl převzít do svého vědeckého plánu i výzkum Vyšehradu. Byl jím pověřen PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. Po nezbytných přípravách byla v roce 1968 zahájena první sezona archeologických výzkumů, které trvají dodnes. Práce se nejprve soustředily na plochu Karlachových sadů, které přicházely v úvahu pro nové národní pohřebiště. Později se výzkum přenesl do oblasti Vyšehradského hřbitova a do interiéru dnešní baziliky sv. Petra a Pavla. Zde byla prokázána existence rozsáhlého komplexu kapitulního kostela. Východní část byla závěrem raně gotické stavby z 30. let 14. století, vybudované z iniciativy matky Karla IV. Elišky Přemyslovny, která na Vyšehradě v r zemřela. Střední část byla částí raně románské baziliky o rozměrech cca 53 x 17 m, založené kolem roku 1070 prvním českým králem Vratislavem II. ( ). Ve složitých podmínkách archeologického výzkumu v oblasti hřbitova a při pokračování prací v interiéru dnešní stavby se v letech podařilo objevit komplex kapitulního chrámu, který koncem 14. a počátkem 15. století dosahoval délky 110 m a byl největší sakrální stavbou předhusitské Prahy. Výzkumem pod základy druhé vyšehradské baziliky zasvěcené sv. Vavřinci byla v roce objevena předrománská stavba datovaná do konce 10. století. Její půdorys byl doplněn zásadním způsobem v roce Ovšem nejen archeologií žije Vyšehrad. Národní kulturní památka Vyšehrad provádí plánovanou stavební údržbu hradeb, objektů, komunikací a parků. Řeší se nepředvídatelné problémy staveb všeho druhu. Provádějí se opravy informačních cedulí a směrovek a restaurátorské práce na objektech a nám svěřených hrobech na Vyšehradském hřbitově. Oprava hradební barokní fortifikace probíhá dlouhodobě s ohledem na rozsah částí narušeného hradebního zdiva. V současné době se pracuje na obnově bastionů č. XXXIX a sv. Pavla. Byly opraveny tzv. Martinské kasematy, které jsou nyní zpřístupněny návštěvníkům Vyšehradu s průvodcem každý sudý víkend. O lichých víkendech je taktéž s průvodcem zpřístupněn kostel Stětí sv. Jana Křtitele, opravený v loňském roce. V současné době byla dokončena oprava přístupového schodiště a podesty k fragmentům románskému mostu, který v době svého vzniku koncem 11. století dosahoval délky dvaceti metrů, klenul se přes pevnostní příkop a sloužil jako spojnice knížecího a královského okrsku s románskou bazilikou. V nejbližší době bude otevřena nová expozice opevnění v Cihelné bráně, o níž bude veřejnost včas informována. Po celou dobu výzkumných prací a všech stavebních oprav a úprav parkových ploch byly vztahy s církví jak v minulosti, tak i v současnosti velice dobré, až nadstandardní. Královská kapitula sv. Petra a Pavla vychází všemu dění plně vstříc. Ing. František Stádník ředitel NKP Vyšehrad Vyfoťte Grébovku na kalendář Prahy 2 MČ Praha 2 vyhlašuje fotografickou soutěž na téma ŽIVOT V NOVÉ GRÉBOVCE. Zúčastnit se mohou obyvatelé Prahy 2, kteří rádi fotí a mají v oblibě tento vinohradský park. Nejpovedenější snímky budou vybrány do kalendáře městské části Praha 2 na rok Ústředním tématem kalendáře budou proměny Havlíčkových sadů v souvislosti s právě dokončenou rekonstrukcí a každodenní život v této zelené oáze uprostřed velkoměsta. Nejen lidé, ale i některá zvířátka a bezpočet druhů ptactva obývají Grébovku a poskytují fotografům inspiraci. Foťte ŽIVOT V NOVÉ GRÉBOVCE a posílejte nám své úlovky na adresu Uvítáme, budou-li vaše fotografie opatřeny popisem situace. Nejpovedenější snímky se stanou součástí nového kalendáře městské části Praha 2 pro rok Autoři fotografií zařazených do kalendáře budou oceněni v rámci Vinobraní na Grébovce, které městská část tradičně pořádá koncem září. TAJUPLNÝ OSTROH: Věžičky vyšehradské baziliky svatých Petra a Pavla patří k panoramatu Prahy stejně jako Hradčany nebo petřínská rozhledna. S tím rozdílem, že svět skrývající se na jedné z pražských vyvýšenin je obestřen závojem tajemství a kouzel, jako žádné jiné místo v hlavním městě. Pocítíte to, jakmile sem vstoupíte některou z historických bran a ponoříte se do zeleně obrůstající bezpočet připomínek naší minulosti. O Vyšehradu více na str. 4 a 5. Text: len, foto: kon Německý prezident Gauck zavítal do Prahy 2 V rámci své třídenní státní návštěvy České republiky zavítal prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck v pondělí 5. května odpoledne k památníku Praha svým vítězným synům pod klášterem Emauzy, aby vzdal hold padlým československým legionářům. Na území městské části Praha 2 německého hosta v doprovodu prezidenta Miloše Zemana přivítala starostka Jana Černochová. Joachim Gauck vzdal v Praze a v Terezíně čest obětem válek. Na státní návštěvu přijel v předvečer výročí konce 2. světové války, která připravila o život více než 60 milionů lidí. Už předloni se někdejší bojovník za občanské svobody a lidská práva ve východním Německu vydal jako první spolkový prezident do Lidic, aby zde uctil památku obětí vypálení této obce nacisty. Text: len, foto: H. Brožková Stopy židovské přítomnosti se otiskly v Mázhausu Málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad přibližuje výstava Stopy židovské přítomnosti v Praze 2, která je až do neděle 22. června k vidění v Mázhausu Novoměstské radnice. Autorem projektu, mapujícího bílá místa nedávné historie, je dokumentarista Pavel Šmok. Výstavu ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze uspořádala MČ Praha 2. Unikátní expozice byla Považuji tuto výstavu přispěli foto- slavnostně zahájena nejen za grafiemi z ro- 5. května za přítomnosti nepatrné splacení dinných archi- ministra kultury Daniela dluhu našim vů. Expozice Hermana a dalších osobností dávným souse- Stopy židovské kulturního a spoledům, ale i za jis- přítomnosti čenského života. Kromě tou výzvu pro v Praze 2 se řadí k letošním zástupců městské části Zatím jediný známý pozůstatek nás. Každá doba Toto přáníčko vyrobila hrdinka a Židovského muzea Vinohradské synagogy dlaždice má své štváče československého odboje Anna nejvýznamnějším kultur- v Praze se vernisáže zúčastnila např. předsed- kuchyně v ZŠ Sázavská a každá doba má v r synovci Jiřímu Baumovi ním počinům nalezená při rekonstrukci školní a své ustrašené, Pollertová v době svého věznění kyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, poslanec Parlamentu Ivan Gabal a další. Starostka Jana Černochová při té příležitosti připomněla tragický osud vinohradské židovské komunity v období druhé světové války, kdy z některých ulic byli deportováni téměř taky své oběti. Neměli bychom se smiřovat s tím, když jakýmkoli lidem berou jejich základní práva, neměli bychom zavírat oči před tím, co se děje za naším prahem, zdůraznila při vernisáži starostka Jana Černochová a přidala poděkování všem, kteří se městské části. Na patnácti informačních panelech návštěvníci mohou získat zajímavé poznatky o málo známých či zcela neznámých skutečnostech, spojených s historií židovské komunity na Vinohradech, dokumentovaných desítkami dosud nezveřejněných všichni obyvatelé. na výstavě podíleli, a také těm, kteří fotografií. Pokr. na str. 2

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 6 ČERVEN 2014 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla dvakrát, a to dne a Radní na svém devátém řádném jednání dne projednali 67 usnesení a šest informací, z toho jeden návrh usnesení byl odročen. Radní mimo jiné doporučili Zastupitelstvu MČ Praha 2 stanovit počet zastupitelů pro volební období na 35. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 7 dne a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5 dne Radní na svém desátém řádném jednání dne projednali 70 usnesení a tři informace, z toho dva V pátek 2. května v 11:47 hodin přijala linka 156 oznámení, že se z dětského hřiště U Vodárny ztratil devítiletý chlapec. Okrskář z Havlíčkových sadů ho našel během deseti minut zdravého a v pořádku, jak si hraje na dětském hřišti v Grébovce. Šťastná maminka si pak chlapce odvedla domů. Díky bdělosti strážníků byla v pátek 2. května vypátrána v Praze 2 žena, která má na území hlavního města zakázaný pobyt. Když si jí v Bělehradské 67 všimla ve večerních hodinách autohlídka, žena se pokusila ukrýt v nejbližší prodejně potravin mezi regály. Nebylo jí to však nic platné, strážníci Jindřich Boček a Martin Bernard ji tam návrhy usnesení nebyly hlasováním přijaty a dva návrhy usnesení byly staženy. Na tomto jednání radní projednali a schválili usnesení týkající se Souhrnné zprávy o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet a schválili účetní závěrky městské části Praha 2 a příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí za rok Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 8 dne a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 6 dne Zápisy z jednání rady jsou zveřejněny na a na úřední desce úřadu. Šárka Votánková, odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů V pořadí 20. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se koná v pondělí 16. června 2014 od 15:00 v jednacím sále č. 614 v 6. patře ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je veřejné. Z vernisáže výstavy Policie na vaší straně Pokr. ze str. 1 Najdou se tu i skutečné kuriozity: dlaždice, která se jako jediný pozůstatek zachovala z někdejší synagogy na Vinohradech, a srdíčko z papíru a látky, vytvořené Annou Pollertovou v Malé pevnosti Terezín pro jejího synovce. Organizátoři výstavy se obracejí s prosbou na všechny, kteří by doma objevili podobné artefakty, aby se o ně podělili s veřejností a zapůjčili je pro výstavní využití. NOVÉ STROMKY V ULICÍCH: Akát červenokvětý beztrnný v Uruguayské ulici (na snímku ve společnosti místostarosty Václava Vondráška a předsedy redakční rady Michala Uhla) je jedním z osmi desítek mladých stromků, které do konce června zkrášlí ulice naší městské části. Radnice na jejich výsadbu vyčlenila 2 miliony korun, které poskytla TSK organizaci pečující o obnovu uličního stromořadí v hlavním městě. Nové stromky mají nahradit prázdná místa, zbylá po uhynulých stromech. Text: len, foto: kla objevili a jejich podezření na osobu se zákazem pobytu v Praze se po předložení občanského průkazu potvrdilo. Ženu zatkli a předali ji přivolané hlídce Policie ČR. Zákrok se obešel bez zranění i bez škod na majetku. V sobotu 3. května v 03:24 hodin upoutal pozornost autohlídky stříbrný Peugeot, který se otáčel na Jiráskově náměstí. Při kontrole strážníci zjistili, že řidič nemá u sebe ani občanský ani řidičský průkaz, přičemž tvrdil, že oba doklady ztratil. Vzhledem k tomu, že se choval roztěkaně a nervózně, byla přivolána hlídka Policie ČR, aby provedla test na přítomnost návykových látek. Test ze slin prokázal přítomnost amfetaminu. Stopy židovské přítomnosti Foto: vin Náklady na výstavu přesáhly 140 tisíc korun, další finanční prostředky poskytla městská část na badatelský výzkum v rámci několikaletého vzdělávacího projektu Stopy židů v Praze 2. Tato výstava se pravděpodobně stane putovní zájem o její zapůjčení již projevily některé základní školy v Praze 2. Navštívit ji můžete až do , denně od 10:00 do 18:00. len První máj na laně a v rytmu tamtamů Scény jako vystřižené z akčního filmu se nabízely všem, kteří na prvního máje po poledni vyrazili na Folimanku nebo se náhodou pohybovali v jejím okolí. Při pohledu vzhůru se málokdo ubránil mrazení v zádech a nehranému obdivu k odvaze, s jakou se účastníci slaňování Nuselského mostu spouštěli kolmo do údolí. Pravda, za pomoci zkušeného instruktora, ale i tak to byl fascinující výjev. Na mostě O československém odboji Na radnici byla po celý květen k vidění fotografická výstava My jsme to nevzdali, kterou se městská část připojila k letošním oslavám Českého národního povstání a konce 2. světové války. Zahájena byla 5. května 2014, v den 69. výročí vypuknutí povstání. Vzpomínková výstava mapovala domácí i zahraniční odboj od podepsání Mnichovské dohody až do konce 2. světové války. Dokumenty a fotografie, týkající se především území Prahy 2, v mnoha případech ukázaly, že bylo dost takových, kteří našli odvahu vzepřít se diktátu doby a režimu. Část expozice přiblížila každodenní život za války vystaveny byly například protektorátní potravinové lístky. Vzpomínka na oběti války Tradiční pietní vzpomínku u pomníku Na domě v Trojické ulici č. 2 byla v úterý 27. května odhalena pamětní deska Karlu Bacílkovi, jedné z prvních obětí komunistických represí, který v tomto domě žil. Je to výsledek společné iniciativy městské části Praha 2, mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel, Konfederace politických vězňů a Pražského akademického klubu 48. Pamětní desku nechala vyrobit a instalovat městská část Praha 2. Pro starostku Janu Černochovou je především mementem a důkazem, že oběťmi komunistických represí byli i mladí lidé. Považuji za ostudu, jak málo si ve srovnání s mrtvými z obou světových válek připomínáme oběti čtyřiceti let komunistického režimu, uvedla. Student práv Karel Bacílek byl ve věku 29 let popraven dne 24. května 1949 v 5 hodin 30 minut. Spolu s dalšími dvěma spolužáky byl zatčen v prosinci roku Po brutálním výslechu se přiznal k vykonstruované trestné činnosti, účasti v ilegální skupině Pravda vítězí. Tato skupina byla vytvořena a řízena agentem Vojenského obranného zpravodajství pplk. v.v. Josefem Hruškou. Již v době Pražského jara 1968 byl Karel Bacílek rehabilitován. Ve spodní části pamětní desky Karla Bacílka je umístěn QR kód, který dokáže kolemjdoucí prostřednictvím mobilního telefonu přesměrovat na internetovou adresu, kde se mohou dozvědět podrobnosti. Text: len, foto: vin Ve vzduchu Adrenalinový zážitek si dopřávali spolu s ostřílenými handicapovanými sportovci z Jedličkova ústavu i známé osobnosti zpěvák Kamil Střihavka, zlatá olympijská snowboardistka Eva Samková, herec Tomáš Hanák a moderátorka Lucie Výborná. Slaňováním mostu na vozíku i bez něj začal druhý ročník festivalu Pojď dál, který se konal pod záštitou starostky Jany Černochové. Pokračoval prvomájovým průvodem směrem na Vyšehrad, kde už se mezitím v areálu JÚŠ chystalo odpoledne plné hudby a zábavy. Ani prudký liják hned na úvod nikomu nezkazil náladu pokud ano, určitě ji rychle spravila životodárná energie vycházející z kapel Tam Tam Batucada, Sto zvířat a The Tap Tap. Děti i dospělí návštěvníci si mohli vyzkoušet, jaké to je sportovat na vozíku v disciplínách jako lukostřelba, veslovací trenažér, překážková dráha nebo floorball. Součástí programu bylo slavnostní předání speciálního elektrokola v designu Harley Davidson, vyrobeného na míru pro členku Tap Tapu jako moderní kompenzační pomůcka. Měřím 100 cm a pro samostatný pohyb po městě používám dětské kolo. Miluju motorky, ale nikdy jsem bratří Čapků na náměstí Míru uspořádal v úterý 6. května 2014 Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci s městskou částí Praha 2. Památku obětí druhé světové války přišli uctít starostka Jana Černochová a místostarosta Václav Vondrášek. Účastníci shromáždění se poté přemístili k pamětní desce na domě v ulici Anny Letenské, kde tato česká herečka žila jen kousek za Divadlem na Vinohradech, kde působila v letech a kde má svoji bustu. Anna Letenská byla nacisty popravena v koncentračním táboře v Mauthausenu v srpnu r Josef Čapek zahynul v koncentračním táboře Bergen-Belsenu v dubnu r A Karel Čapek, pro něhož Mnichovská dohoda a následná kapitulace znamenaly zhroucení jeho světa a osobní tragédii, zemřel na Boží hod roku ani nedoufala, že budu moct nějakou sama řídit. Je to naprostá pecka! přiznala čerstvá majitelka elektrokola Jitka Hroudová. Festival Pojď dál uspořádalo občanské sdružení Tap a kapela The Tap Tap v rámci turné The Tap Tap načerno, které podporuje celostátní sbírku na dostavbu Jedličkova ústavu a škol v Praze (www.sbirkajus.cz). Text: len, foto: len/sun Zpátky na zemi Jak jsme v Praze 2 slavili výročí konce války První květnové dny byly plné událostí, připomínajících skutečnost, že od konce největšího válečného konfliktu v dějinách uplynulo bezmála sedm desetiletí. V Praze 2 se kromě pietních vzpomínek konalo i několik výstav. Pieta u rozhlasu U budovy Českého rozhlasu se tradiční vzpomínka na oběti Květnového povstání českého lidu konala v pondělí 5. května půl hodiny po poledni. Pietního aktu se za městskou část zúčastnil místostarosta Jan Vaněk. Přítomní se poklonili památce Pražanů, kteří padli v roce 1945 v posledních dnech 2. světové války. Připomněli si tak, že právě na Vinohradech probíhaly tvrdé boje jen v budově rozhlasu na Vinohradské třídě padlo od 5. do 9. května 89 Pražanů, vlastenců, kteří neváhali položit život za svobodné rozhlasové vysílání. Vzrušenou atmosféru Prahy konce války a prvních okamžiků svobody dokumentoval autentický záznam rozhlasového vysílání z květnového povstání. red Pocta památce studenta práv Karla Bacílka Starostka Jana Černochová a ředitel projektu Mene Tekel Jan Řeřicha odhalili pamětní desku za prudkého lijáku pietního setkání se zúčastnili také Dominik kardinál Duka, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, místopředseda této organizace František Šedivý (na snímku vpravo) a další osobnosti

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 6 ČERVEN Co se v mládí naučíš Všichni jsme byli kdysi školou povinní a všichni na to později vzpomínáme. Někdo v dobrém, jiný se smíšenými pocity. Městská část Praha 2 zřizuje devět mateřských a deset základních škol, z nichž některé mají tak dobrou pověst, že se o nich pochvalně hovoří v celé metropoli. V nabídce základních škol z Prahy 2 nechybí ty s rozšířeným zaměřením na kopanou, rozšířenou výukou jazyků již od 3. ročníku, se sportovními plaveckými a gymnastickými třídami, ale také například s menšími kolektivy vhodnými pro děti s vývojovými poruchami učení. Kvalita nabídky se neustále zvyšuje, rodiče mají z čeho vybírat, na druhou stranu jejich nároky a očekávání dětí rostou též. Zeptali jsme se politiků: Co může městská část udělat pro zkvalitnění školství na základních a mateřských školách v Praze 2 a pro jejich jasnější profilaci? ČSSD Na tuto otázku by měli dát odpověď především sami obyvatelé Prahy 2. Koncepce školy je jedna věc, v pozadí tu však zůstává vlastní zájem dětí a jejich rodičů. Městská část by měla tyto dvě skupiny propojit a zajistit, aby se poptávka setkala s nabídkou. Troufám si říci, že mezi nejoblíbenějšími školami v Praze 2 (nutno podotknout, že i za hranicemi této městské části) vede jednoznačně Základní škola Londýnská. Realitou každý rok zůstává velký počet nepřijatých uchazečů do tohoto školního zařízení. Že by ředitel této školy vlastnil tajný recept na moučník, který, sotva upečen, mizí ze stolu? Škatule, škatule, hejbejte se, tak nějak to vypadá každým rokem na Úřadě městské části Prahy 2 před zápisem. Změna trvalého bydliště nabízí možnost, jak se dostat právě OSB Problematika školství je otevřený problém, jehož řešení spadá do působnosti ministerstva, a vliv zřizovatele, tj. městské části na výuku v základních školách je poměrně malý. Už onen normativ peněz přidělovaných za státního rozpočtu na žáka bez ohledu na kvalitu podporuje tlak na kvantitu. Je více než pochopitelné, že třídy s menším počtem žáků dávají kantorům více prostoru pro individuální přístup ke každému z nich. S tím souvisí i letitý problém, jak nakládat s mimořádně nadanými dětmi, které vyžadují odlišný přístup, na rozdíl od žáků ostatních. Částečným řešením je možnost umístit takového žáka aspoň na některé předměty do vyššího ročníku. Separace talentů do specializovaných tříd či škol rovněž nepřináší očekávané výsledky, právě pro vytržení ze stejnověké skupiny populace. Řešení tohoto problému je nad rámec působnosti městské části. Samozřejmě by mělo jít více peněz na údržbu Strana zelených Mateřské školy, stejně jako obecní jesle, musí být dostupné opravdu pro všechny děti a nabízet kreativní a přátelské prostředí. Zápis do mateřské i základní školy by neměl probíhat pouze formálně, ale měl by naopak představovat významnou příležitost pro vstupní diagnostiku potřeb dítěte s cílem připravit co nejlépe startovací podmínky pro každého. Žádný žák nesmí být znevýhodněn z důvodu nižšího sociálního statusu, zdravotního znevýhodnění, odlišného kulturního zázemí či mateřského jazyka. Role městské části jakožto zřizovatele mateřských a základních škol je klíčová pro nastavení jednotného systému kvality. Každý žák má právo na kvalitní vzdělávání ve své spádové škole. Má právo na individuální přístup zohledňující jeho vzdělávací potenciál a aktuální potřeby. Školy by měly být místem, kde se děti učí rády a cítí se bezpečně. Petra Mazanová do vysněné školy, spádová oblast je na první příčce kritérií pro přijetí. A výsledek? Ředitel všemožně vysvětluje lítost nad nepřijetím většího množství budoucích prvňáčků, a rodičům tak zůstávají oči pro pláč Vždyť oni chtěli pro své ratolesti to nejlepší. Zde je namístě položit si otázku, proč právě tato škola? Tak třeba proto, že tu je respektována osobnost dítěte, nechávají ho dýchat, do školy se chodí na de- Z pohledu rodiče vátou, předměty jsou zajímavě propojené, nezvoní tu a neznámkuje se. Ano, samozřejmě, různé děti, různé školy, různé názory. Ale neměla by být především poptávka spjata s nabídkou? Město firma sice není, ale dostatek míst tam, kde jsou žádána, rovná se spokojenosti občanů této městské části. A to je to, o co by především mělo jít. Což takhle dát všem dětem stejnou šanci vzdělávat se v systému, který jim a jejich rodičům vyhovuje? Otto Hoffmann škol, jejich vybavení, vzdělávání pedagogů a odbornou specializaci, na cizojazyčné lektory včetně rodilých mluvčích a na přilákání mladých učitelů třeba i tím, že na přechodnou dobu dostanou od městské části byt. Kladem je profilace ZŠ, ať již např. na přírodní vědy, humanitní obory či sport. Protože kvalifikace ředitelů našich ZŠ je na vysoké úrovni, nedomnívám se, že by do profilace měla městská část školy tlačit. Navíc Důležitá není ani tak profilace jsem přesvědčen, že profilace by se neměla týkat ZŠ, jako kvalita vzdělávání prvního stupně. Jedním z limitů je i odchod schopnějších žáků na víceletá gymnázia, ale ani tento problém není možno řešit omezeními na úrovni městské části. Jediné, co městská část jako zřizovatel může, je podporovat školy, aby směřovaly k vyšší kvalitě vzdělávání. Z vlastní zkušenosti vím, že základ, který mi základní škola dala, je tím nejpodstatnějším, co si člověk do života přináší. Někdy mám ale pocit, že se ve snaze o zpestření a prohloubení vzdělávání zapomíná na mateřský jazyk. Klára Šimáčková-Laurenčíková Role městské části je klíčová pro nastavení jednotného systému kvality Ředitelé škol by měli mít možnost opírat se ve strategickém řízení a rozvoji školy o podporu zřizovatele. Užitečná jsou pravidelná setkávání ke sdílení příkladů dobré praxe. Důležitá je rovněž otevřená komunikace a partnerský vztah s rodiči i vzájemně respektující vztah mezi vedením školy, pedagogickým týmem a samotnými žáky Městská část by měla i nadále cíleně rozšiřovat síť dostupných volnočasových aktivit (umělecké, sportovní ), podporovat konání příměstských táborů a celkově posilovat komunitní roli školy. U dětí, jejichž rodinné zázemí vykazuje známky sociálního znevýhodnění, je nezbytně důležitá týmová spolupráce školy a orgánu sociálně právní ochrany dětí. Významná je role školy coby detektoru rizikových situací, ve kterých se děti mohou ocitat, častokrát bez vlastní zkušenosti k jejímu samostatnému řešení. Jen tam, kde panuje atmosféra důvěry a pozitivních vztahů, je šance, že zachytíme signály volání o pomoc a podporu včas. ODS Městská část je zřizovatelem základních a mateřských škol. Z pozice zřizovatele, tedy toho, kdo dává peníze na provoz těchto zařízení, je možné ovlivnit mnohé. Pojďme si ale říci, co v žádném případě městská část nemůže. Nemůže zasahovat do výchovy a do vzdělávání. Nemůže kontrolovat, ovlivňovat, usměrňovat, jak se na té které škole učí zeměpis nebo jací učitelé vyučují. Proces výuky je pro politiky i pro úředníky městské části tabu a svoje kontrolní mechanismy musí zapojit především školní inspekce. Co tedy může městská část udělat pro kvalitu škol? Stále je toho dost a dost. Základní a zcela nezbytnou povinností je starat se dobře o budovu školy. V Praze 2 jsme za poslední roky modernizovali a rekonstruovali všechny budovy škol. Stejně tak se radnice stará o budovy mateřských škol a jenom v letech , tedy v době největšího tlaku na kapacitu školek, jsme navýšili jejich kapacitu o 108 míst. Celkem 108 malých dětí našlo nové kamarády a snad i rodičům jsme pomohli při návratu do pracovního zatížení. U všech škol jsme zmodernizovali venkovní TOP 09 Radim Perlín sportoviště a hřiště v Botičské patří mezi nejvytíženější. To by ale bylo málo. Podařilo se nám úspěšně přestěhovat školu Legerova z nevyhovujícího místa mezi magistrálami do klidného prostředí Vyšehradu a ihned se obnovil zájem rodičů o tuto školu a její kapacita je naplněna. I to by ale bylo málo. Podporujeme školy v jejich aktivitách. Starostka Jana Černochová oceňuje žáky základních Škola je vizitka obce škol, kteří uspějí ve sportovních a uměleckých soutěžích či v olympiádách. Spolupracujeme s řediteli škol při řešení problémů, přesahujících budovu školy. Pravidelné hlídky městských strážníků u křižovatek před školami jsou samozřejmostí. Velmi razantně ale také zasahujeme proti všem nešvarům, které by mohly děti ohrožovat. Vyháníme, a do roku 2014 vyženeme všechny herny z Prahy 2, a to nejen z okolí škol. Bohužel Praha 2 jako centrální městská část je zasažena potenciální přítomností drogové scény. Jakékoliv ohrožení nebo přítomnost takových jevů v okolí škol se snažíme ve spolupráci s řediteli škol, městskou i státní policií okamžitě řešit a snad nebudu přehánět, když prohlásím, že se nám to dosud i v turbulentním prostředí Prahy 2 daří. Sami posuďte, zda je to málo. Jana Duchková Pokud bych na tuto otázku měla odpovědět pouze jednou větou, odpověď by byla jednoznačná: Vybrat kvalitního ředitele, který kromě vysoké odbornosti disponuje i dobrými manažerskými schopnostmi. Od toho se odvíjí všechno ostatní. Je to právě ředitel, kdo si vybírá a tvoří kvalitní pedagogický tým, je to ředitel, který je garantem školního vzdělávacího programu, od osoby ředitele školy se odvíjí i tzv. duch školy, který je velmi důležitý. Mohla bych se zde rozepsat o ekonomické podpoře dalšího vzdělávání pedagogů. O tom, aby žáci i učitelé měli možnost poznávat nejnovější trendy ve vědě a technice, o výuce prostřednictvím nejmodernějších pedagogických a didaktických postupů. Tohle všechno jako místostarosta pro oblast školství vnímám jako samozřejmou povinnost zřizovatele. Nic z toho ovšem nefunguje, pokud se všichni, kteří do školy každý den chodí a tráví zde velkou část dne, necítí právě v té jejich škole dobře. V rámci možností našeho rozpočtu poskytujeme dostatek finančních prostředků k tomu, aby se děti učily v čistém a upraveném prostředí, aby učitelé měli k dispozici dostatek kvalitních učebních pomůcek. Zásadní ovšem je, aby školy zřizovatele vnímaly jako někoho, kdo jim je oporou, někoho, na koho se můžou obrátit s žádostí o pomoc, někoho, kdo přivítá kaž- Zásadní je, aby školy zřizovatele vnímaly jako oporu dou jejich iniciativu na zlepšení procesu výuky či fungování školy obecně. A právě tohle je něco, o co se snažím už víc než dva roky. Jsem přesvědčena o tom, že dobrá a poctivá správa školství vyžaduje především efektivní komunikaci mezi zřizovatelem a školami. Zřizovatel by měl naslouchat potřebám jednotlivých škol a snažit se jim vytvořit takové podmínky, ve kterých by všichni mohli v klidu pracovat bez zbytečné administrativní zátěže a nadměrných či necitlivých zásahů shora. Foto: len

4 4 ČÍSLO 6 ČERVEN 2014 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Svébytný ostrov duchovního a kulturního života Snad díky předlouhé historické paměti, vrůstající do říše mýtů a legend, je Vyšehrad místem, které dosud odolává zběsilému tempu doby. Vnímavému návštěvníkovi se zatají dech a je zasažen tajemným kouzlem, jakmile sem vkročí. Na rozdíl od Hradu na opačném břehu řeky tu ani uprostřed turistické sezony nepanuje hlučný shon, je tu příjemně V poslední době se ještě vytvořilo klima, přející všemožným kulturním a společenským aktivitám. A také léta chátrající památky se dočkaly obnovy. Dnes je Vyšehrad zásluhou lidí, kteří zde pracují i žijí, opravdovou perlou. A především nositelem hodnot, které nelze změřit či zvážit Vyšehradská kapitula systematicky pečuje o památky Před rekonstrukcí... Děkan kapituly T. Holub Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vděčí za svůj vznik knížeti a prvnímu českému králi Vratislavovi II., který kolem roku 1070 položil základy ke kolegiátnímu chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla a zřídil při něm kolegiátní kapitulu. Mezi kanovníky kapituly, od jejího založení, patřili členové dynastií Přemyslovců a Lucemburků a významné osobnosti duchovního, kulturního a politického života. K úkolům kapituly vždy patřila, kromě duchovních povinností, také faktická péče o kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, farní hřbitov, kapitulní domy a celková péče o Vyšehrad. V současnosti Vyšehradskou kapitulu tvoří sbor kněží kanovníků, v jejichž čele stojí probošt a děkan. Děkan je zodpovědný za každodenní provoz kapituly. Kromě starosti o bohoslužby a život vyšehradské farnosti se kanovníci, každý podle své kvalifikace, podílejí na úkolech církve v Praze a mezi jejich významné starosti patří péče o Vyšehrad, místo velkého historického významu. Celému území Vyšehradu dominuje bazilika sv. Petra a Pavla, která během své historie prošla mnohými přestavbami a opravami. I když poslední rozsáhlá rekonstrukce probíhala v letech , stav střechy poznamenal zub času a v její severní části původní břidličná střešní krytina začala vykazovat značnou degradaci. V řadě míst byla uvolněná a neutěšený byl i stav krovů. Vyšehradská kapitula, jako investor, rozhodla o celkové rekonstrukci části střešního pláště včetně výměny tesařských prvků napadených dřevokaznými škůdci. V soutěži na dodavatele této náročné rekonstrukce uspěla společnost Pario z Hradce Králové společně se subdodavatelem tesařských prací, pražskou společností Chýle. Celková plocha rekonstruované střechy činila 460 m 2. Rekonstrukce proběhla na podzim roku Požadavkem památkářů bylo v co nejširší míře zachovat původní krovy, proto byly při jejich opravě použity klasické tesařské detaily protézy bez příložek. Nahrazeno bylo původní bednění nestejné tloušťky. S ohledem na význam objektu byla zvolena vysoce kvalitní přírodní břidlice z hlubinné těžby. Kvalitě vlastního materiálu musela odpovídat i pokládka. Šetrně bylo postupováno také při rekonstrukci klempířských detailů střechy se snahou o co největší zachování původních klempířských prvků z mědi. Byly provedeny repase střešních novogotických vikýřů z měděného plechu. Současně s rekonstrukcí střešního pláště probíhaly restaurátorské práce na komínu a stříšce z jemnozrnného hořického pískovce. Materiál vykazoval silnou korozi a úbytek. Vysprávky použité při předchozím restaurování byly za hranicí životnosti, pod vysprávkami materiál dál chátral. Restaurování se ujal restaurátor Milan... po rekonstrukci Tesařské práce při obnově střechy baziliky Šturm, který ve spolupráci s památkáři postupoval velice šetrně při čištění prvků a následně dalších pracích. Povrch kamene byl stabilizován vhodnou organokřemičitou látkou, trhliny byly zajištěny pomocí injektáží, chybějící části byly doplněny umělým kamenem s minerálním pojivem. Byla lokálně provedena barevná retuš. Důležitou součástí rekonstrukce bylo kvalitní plachtování a zabezpečení rozpracované střechy proti zatečení. Práce probíhaly za plného provozu hřbitova, bylo nutno provést zabezpečení hrobů. Vzhledem ke ztíženému přístupu bylo navážení veškerých materiálů značně náročné. Ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů nakonec vše proběhlo bez problémů. Finančně se nemalou mírou na rekonstrukci podílel Magistrát hlavního města Prahy. Odbornou spolupráci Vyšehradské kapitule poskytlo Arcibiskupství pražské. Díky všem na rekonstrukci zúčastněným se podařil kus kvalitně odvedené práce. Nejbližší záměr Vyšehradské kapituly v oblasti oprav je zbudování nového stanoviště kustoda v předsíni baziliky. Je v zájmu kapituly zvýšit vstřícnost vůči návštěvníkům baziliky a dalších historických míst. Ve spolupráci s architektonickou kanceláří AV 19 s.r.o. a za podpory dalších institucí na Vyšehradě (Národní kulturní památka Vyšehrad, Správa pražských hřbitovů, Spolek Svatobor) Vyšehradská kapitula navrhla projekt kontaktního místa pro návštěvníky Vyšehradu ve vstupním foyer baziliky, které bude zajišťovat již stávající kustodskou službu v bazilice, informační službu o Vyšehradském hřbitově a hrobce Slavín pomocí umístěného infostánku s možností virtuálních prohlídek hřbitova, hrobky Slavín a interiéru baziliky a také prodej doprovodné literatury a upomínkových předmětů. Stavební úpravy v souvislosti s vestavbou stanoviště kustoda v předsíni baziliky byly již odsouhlaseny příslušnými orgány, rekonstrukci Vyšehradská kapitula plánuje letos po ukončení hlavní turistické sezony. Vyšehradská kapitula investuje nemalé finanční prostředky do obnovy a údržby historických budov a významných památek na Vyšehradě. Za posledních 10 let se investovalo například do opravy a doplnění zvonové stolice v bazilice, proběhla oprava a přikotvení zdiva západního štítu baziliky, střechy na většině objektů byly zrekonstruovány, provedly se další rozsáhlé opravy na objektech bývalého hospodářského dvora, kompletně byla opravena hřbitovní kaple s kapitulní hrobkou, na Vyšehradském hřbitově byl nově instalován památník obětem totalit. Téměř trvale probíhají drobnější opravy všech objektů, které má kapitula ve svém vlastnictví. Podporuje také archeologický výzkum pozůstatků baziliky sv. Vavřince. Prostřednictvím vlastních zdrojů se kapitula snaží zlepšovat služby všem návštěvníkům Vyšehradu. Ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad a Správou pražských hřbitovů se snažíme společnými silami vytvořit z Vyšehradu důstojné místo pro návštěvníky. Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., děkan kapituly Jaký je vlastně Vyšehrad Na území naší městské části se nacházejí celkem čtyři historická katastrální území. Nové Město, Vinohrady, Nusle a Vyšehrad. Jedině Vyšehrad ale leží celý pouze na území Prahy 2. Všechny ostatní městské čtvrtě se dělí mezi Prahu 2 a naše sousedy. Vyšehrad je od ostatních částí oddělen poměrně hlubokým údolím Botiče a je tak trochu v Praze 2 oddělený, osamělý. Pro ty, kteří nežijí v této části, je možná tak trochu i neznámý. Vzpomeňte si, kdy jste naposled byli ve Vratislavově, Neklanově, Hostivítově ulici nebo třeba v ulici Na Libušince? A kdy jste se byli projít v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad? Celá čtvrť je vlastně tak trochu neznámá, ale přesto velmi zajímavá. Slavný kubistický dům na rohu Přemyslovy a Neklanovy ulice autora Josefa Chochola asi Kovařovicova vila v Libušině ulici znáte, ale znáte i kubistické vily v Libušině ulici? Vila v Libušině ulici pro stavitele a majitele nemovitostí Ing. Bedřicha Kovařovice představuje zajímavý rodinný dům s charakteristickým kubisticky pojatým průčelím, které se mělo za pozorovatelem, procházejícím kolem, jako by otáčet. Autorem vily je také Josef Chochol. A to jsou všechno skvosty české architektury a svébytného českého stavebního slohu. Vyšehrad je možná pro mnohé občany Prahy 2 spojen také s místem svateb. Původní svatební síň, která se nacházela v budově Nového probošství, již neslouží Vyšehradské střípky svému účelu, ale nyní se můžete ženit a vdávat u původní sochy sv. Václava. Do vybudování současné sochy sv. Václava se nacházela na Václavském náměstí. Doufám, že vám, kteří jste si na Vyšehradě slíbili věrnost, váš společný život dobře a úspěšně běží. Oddávat novomanžele za krásného počasí s výhledem na celou Prahu 2 s dominantou kostela a kláštera Na Karlově je krásný zážitek pro všechny svatebčany, ale i pro oddávající. Areál Vyšehradu je také spojen se slavným hřbitovem. Pro nás skauty je významný hrob Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele skautingu. Totalitní moc jeho rodinnou hrobku nezničila, a tak jsme se mohli v 80. letech důležitě plížit na tento hrob a pokládat tam symbolické květiny nebo třeba křídou z KPZky nakreslit skautský znak lilii. Připadali jsme si přitom jako velcí hrdinové. Přijďte se podívat na Vyšehrad. Vystoupejte nahoru Vratislavovou ulicí okolo staré Vyšehradské radnice (dům s věžičkou na nároží), minete školu ve Vratislavově, která se tam nedávno přestěhovala z nevyhovujícího místa v Legerově a hned se také naplnila žáky, a pak se kochejte krásnými výhledy z hradeb. Můžete si přitom zopakovat Staré pověsti české, jenom prosím nezkoušejte ten bájný skok Šemíka s Horymírem. To byste potom museli pelášit k Neumětelům a nedostali byste se včas domů. Radim Perlín Ve zdivu románské rotundy sv. Martina, nejstarší vyšehradské památky, se dochovala dělová koule, podle některých zdrojů pozůstatek bombardování Prahy Prusy roku 1757, podle jiných pochází z obléhání Prahy Švédy roku Je vezděna do zdi a dodnes je tam k vidění. Vyšehradský převozník pan Čermák bydlel v prosté chalupě u vyšehradské skály a byl příbuzným malíře Jaroslava Čermáka. Před proražením tunelu ve vyšehradské skále (začátek 20. století) převážel mezi Podolím a Podskalím. Bizarní domeček před vyšehradským tunelem je bývalá budova potravní daně. Ve středověku bývaly na Vyšehradě čtyři hřbitovy, které ležely při rotundě sv. Martina, bazilice sv. Vavřince, u kostela Stětí sv. Jana a u baziliky sv. Petra a Pavla. Hned pod hradbami, v domě U zlaté kotvy ve Vratislavově ulici, je prý v základech ukrytý zlatý balvan sloužící jako kotva Libušiny lodi. Loď prý byla dřevěná a traduje se, že ji po Libušině smrti lidé rozštípali na třísky pro štěstí. Na protějším břehu Vltavy na Zlíchově stojí původně románský kostelík sv. Filipa a Jakuba, v dávných dobách měla lokalita název Svatoštěpánský kopec. Váže se k němu pověst, že právě na něj doskočil Šemík s Horymírem při svém bájném skoku z Vyšehradu. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, ještě v 19. století se na zlíchovské skále ukazovaly údajné stopy Šemíkových kopyt. V posledních letech míří na Vyšehrad vyznavači pozitivní magie. Na parkovišti u Starého proboštství kdosi namaloval bílou barvou přesnou kopii labyrintu z katedrály v Chartres. Projít devíti soustřednými kruhovými segmenty symbolizovalo cestu do nebeského Jeruzaléma. V současnosti ale lidé tuto symboliku chápou jinak, vstupují do labyrintu bosí a snaží se přijmout příliv pozitivní energie a pocit sounáležitosti s celým vesmírem. I historie Vyšehradu má svá temná místa. V dobách husitských válek se stal baštou stoupenců krále Zikmunda, pročež husité Vyšehrad oblehli, ten jim byl bez boje vydán a husité rozkradli a poničili, nač přišli. Po desetiletí pak byl Vyšehrad pustým místem, kde se proháněl jen vítr a toulaví psi. kla

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

VYŠEHRANÍ 2015...aneb jak to zní po přízni - PROGRAMOVÁ NABÍDKA *změna programu vyhrazena

VYŠEHRANÍ 2015...aneb jak to zní po přízni - PROGRAMOVÁ NABÍDKA *změna programu vyhrazena VYŠEHRANÍ 2015...aneb jak to zní po přízni - PROGRAMOVÁ NABÍDKA *změna programu vyhrazena Čtvrtek - 30.4. od 17:00 PRO DĚTI "Čarodějný karneval" moderuje Johanka Hubičková ( kostýmy, masky, tanec! ) program

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže a rodiče s dětmi Projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem www.muzeumhk.cz Interaktivní

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY únor červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ

VY_32_INOVACE_D5_20_07. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁROD SOBĚ VY_32_INOVACE_D5_20_07 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 10 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 Obecné informace zřizovatel: hl. m. Praha (obec i kraj) založeno 3. 10. 1881; 1983 otevřena 1. expozice 27. 10. 1900 otevřena neorenesanční budova více než 1 milion sbp ředitelství Kožná 1, Praha 1 odborné

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Doba trvání: 50 minut Termín: 24. března 2011 v hodin

Doba trvání: 50 minut Termín: 24. března 2011 v hodin Jistě znáte ( či byste znát měli ) pověsti o Čechovi, o Kazi, Tetě, Libuši a jejích proroctvích, o Bivojovi, Přemyslovi, Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi, jak je napsal Alois Jirásek. Jak tyto pověsti

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace. Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) Oprava zámeckého přístupového mostu (2014) 1 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 2 Restaurátorský průzkum zámeckého přístupového mostu (2014) 3 Platan (2014) 4 Tahové zkoušky (2014)

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více