Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 První máj na laně Nuselák slaňovali handicapovaní sportovci i známé tváře strana 2 Škola základ života Mohou politici ovlivnit kvalitu výuky na školách a jejich zaměření? strana 3 Muzejní noc Nadchází čas, kdy pražská muzea opět otevřou dveře nočním návštěvníkům strana 7 Vyšehrad pod závojem tajemství Sídlo českých panovníků a královské kapituly, strategická pevnost i místo posledního odpočinku českých velikánů to jsou základní historické role Vyšehradu, bájného místa české státnosti. Slovo úvodem Areál Vyšehradu byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1966 se Archeologický ústav ČSAV na základě žádosti primátora hl. m. Prahy Ludvíka Černého rozhodl převzít do svého vědeckého plánu i výzkum Vyšehradu. Byl jím pověřen PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. Po nezbytných přípravách byla v roce 1968 zahájena první sezona archeologických výzkumů, které trvají dodnes. Práce se nejprve soustředily na plochu Karlachových sadů, které přicházely v úvahu pro nové národní pohřebiště. Později se výzkum přenesl do oblasti Vyšehradského hřbitova a do interiéru dnešní baziliky sv. Petra a Pavla. Zde byla prokázána existence rozsáhlého komplexu kapitulního kostela. Východní část byla závěrem raně gotické stavby z 30. let 14. století, vybudované z iniciativy matky Karla IV. Elišky Přemyslovny, která na Vyšehradě v r zemřela. Střední část byla částí raně románské baziliky o rozměrech cca 53 x 17 m, založené kolem roku 1070 prvním českým králem Vratislavem II. ( ). Ve složitých podmínkách archeologického výzkumu v oblasti hřbitova a při pokračování prací v interiéru dnešní stavby se v letech podařilo objevit komplex kapitulního chrámu, který koncem 14. a počátkem 15. století dosahoval délky 110 m a byl největší sakrální stavbou předhusitské Prahy. Výzkumem pod základy druhé vyšehradské baziliky zasvěcené sv. Vavřinci byla v roce objevena předrománská stavba datovaná do konce 10. století. Její půdorys byl doplněn zásadním způsobem v roce Ovšem nejen archeologií žije Vyšehrad. Národní kulturní památka Vyšehrad provádí plánovanou stavební údržbu hradeb, objektů, komunikací a parků. Řeší se nepředvídatelné problémy staveb všeho druhu. Provádějí se opravy informačních cedulí a směrovek a restaurátorské práce na objektech a nám svěřených hrobech na Vyšehradském hřbitově. Oprava hradební barokní fortifikace probíhá dlouhodobě s ohledem na rozsah částí narušeného hradebního zdiva. V současné době se pracuje na obnově bastionů č. XXXIX a sv. Pavla. Byly opraveny tzv. Martinské kasematy, které jsou nyní zpřístupněny návštěvníkům Vyšehradu s průvodcem každý sudý víkend. O lichých víkendech je taktéž s průvodcem zpřístupněn kostel Stětí sv. Jana Křtitele, opravený v loňském roce. V současné době byla dokončena oprava přístupového schodiště a podesty k fragmentům románskému mostu, který v době svého vzniku koncem 11. století dosahoval délky dvaceti metrů, klenul se přes pevnostní příkop a sloužil jako spojnice knížecího a královského okrsku s románskou bazilikou. V nejbližší době bude otevřena nová expozice opevnění v Cihelné bráně, o níž bude veřejnost včas informována. Po celou dobu výzkumných prací a všech stavebních oprav a úprav parkových ploch byly vztahy s církví jak v minulosti, tak i v současnosti velice dobré, až nadstandardní. Královská kapitula sv. Petra a Pavla vychází všemu dění plně vstříc. Ing. František Stádník ředitel NKP Vyšehrad Vyfoťte Grébovku na kalendář Prahy 2 MČ Praha 2 vyhlašuje fotografickou soutěž na téma ŽIVOT V NOVÉ GRÉBOVCE. Zúčastnit se mohou obyvatelé Prahy 2, kteří rádi fotí a mají v oblibě tento vinohradský park. Nejpovedenější snímky budou vybrány do kalendáře městské části Praha 2 na rok Ústředním tématem kalendáře budou proměny Havlíčkových sadů v souvislosti s právě dokončenou rekonstrukcí a každodenní život v této zelené oáze uprostřed velkoměsta. Nejen lidé, ale i některá zvířátka a bezpočet druhů ptactva obývají Grébovku a poskytují fotografům inspiraci. Foťte ŽIVOT V NOVÉ GRÉBOVCE a posílejte nám své úlovky na adresu Uvítáme, budou-li vaše fotografie opatřeny popisem situace. Nejpovedenější snímky se stanou součástí nového kalendáře městské části Praha 2 pro rok Autoři fotografií zařazených do kalendáře budou oceněni v rámci Vinobraní na Grébovce, které městská část tradičně pořádá koncem září. TAJUPLNÝ OSTROH: Věžičky vyšehradské baziliky svatých Petra a Pavla patří k panoramatu Prahy stejně jako Hradčany nebo petřínská rozhledna. S tím rozdílem, že svět skrývající se na jedné z pražských vyvýšenin je obestřen závojem tajemství a kouzel, jako žádné jiné místo v hlavním městě. Pocítíte to, jakmile sem vstoupíte některou z historických bran a ponoříte se do zeleně obrůstající bezpočet připomínek naší minulosti. O Vyšehradu více na str. 4 a 5. Text: len, foto: kon Německý prezident Gauck zavítal do Prahy 2 V rámci své třídenní státní návštěvy České republiky zavítal prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck v pondělí 5. května odpoledne k památníku Praha svým vítězným synům pod klášterem Emauzy, aby vzdal hold padlým československým legionářům. Na území městské části Praha 2 německého hosta v doprovodu prezidenta Miloše Zemana přivítala starostka Jana Černochová. Joachim Gauck vzdal v Praze a v Terezíně čest obětem válek. Na státní návštěvu přijel v předvečer výročí konce 2. světové války, která připravila o život více než 60 milionů lidí. Už předloni se někdejší bojovník za občanské svobody a lidská práva ve východním Německu vydal jako první spolkový prezident do Lidic, aby zde uctil památku obětí vypálení této obce nacisty. Text: len, foto: H. Brožková Stopy židovské přítomnosti se otiskly v Mázhausu Málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad přibližuje výstava Stopy židovské přítomnosti v Praze 2, která je až do neděle 22. června k vidění v Mázhausu Novoměstské radnice. Autorem projektu, mapujícího bílá místa nedávné historie, je dokumentarista Pavel Šmok. Výstavu ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze uspořádala MČ Praha 2. Unikátní expozice byla Považuji tuto výstavu přispěli foto- slavnostně zahájena nejen za grafiemi z ro- 5. května za přítomnosti nepatrné splacení dinných archi- ministra kultury Daniela dluhu našim vů. Expozice Hermana a dalších osobností dávným souse- Stopy židovské kulturního a spoledům, ale i za jis- přítomnosti čenského života. Kromě tou výzvu pro v Praze 2 se řadí k letošním zástupců městské části Zatím jediný známý pozůstatek nás. Každá doba Toto přáníčko vyrobila hrdinka a Židovského muzea Vinohradské synagogy dlaždice má své štváče československého odboje Anna nejvýznamnějším kultur- v Praze se vernisáže zúčastnila např. předsed- kuchyně v ZŠ Sázavská a každá doba má v r synovci Jiřímu Baumovi ním počinům nalezená při rekonstrukci školní a své ustrašené, Pollertová v době svého věznění kyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, poslanec Parlamentu Ivan Gabal a další. Starostka Jana Černochová při té příležitosti připomněla tragický osud vinohradské židovské komunity v období druhé světové války, kdy z některých ulic byli deportováni téměř taky své oběti. Neměli bychom se smiřovat s tím, když jakýmkoli lidem berou jejich základní práva, neměli bychom zavírat oči před tím, co se děje za naším prahem, zdůraznila při vernisáži starostka Jana Černochová a přidala poděkování všem, kteří se městské části. Na patnácti informačních panelech návštěvníci mohou získat zajímavé poznatky o málo známých či zcela neznámých skutečnostech, spojených s historií židovské komunity na Vinohradech, dokumentovaných desítkami dosud nezveřejněných všichni obyvatelé. na výstavě podíleli, a také těm, kteří fotografií. Pokr. na str. 2

2 Co se děje v Praze 2 2 ČÍSLO 6 ČERVEN 2014 Prahy Noviny 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla dvakrát, a to dne a Radní na svém devátém řádném jednání dne projednali 67 usnesení a šest informací, z toho jeden návrh usnesení byl odročen. Radní mimo jiné doporučili Zastupitelstvu MČ Praha 2 stanovit počet zastupitelů pro volební období na 35. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 7 dne a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5 dne Radní na svém desátém řádném jednání dne projednali 70 usnesení a tři informace, z toho dva V pátek 2. května v 11:47 hodin přijala linka 156 oznámení, že se z dětského hřiště U Vodárny ztratil devítiletý chlapec. Okrskář z Havlíčkových sadů ho našel během deseti minut zdravého a v pořádku, jak si hraje na dětském hřišti v Grébovce. Šťastná maminka si pak chlapce odvedla domů. Díky bdělosti strážníků byla v pátek 2. května vypátrána v Praze 2 žena, která má na území hlavního města zakázaný pobyt. Když si jí v Bělehradské 67 všimla ve večerních hodinách autohlídka, žena se pokusila ukrýt v nejbližší prodejně potravin mezi regály. Nebylo jí to však nic platné, strážníci Jindřich Boček a Martin Bernard ji tam návrhy usnesení nebyly hlasováním přijaty a dva návrhy usnesení byly staženy. Na tomto jednání radní projednali a schválili usnesení týkající se Souhrnné zprávy o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet a schválili účetní závěrky městské části Praha 2 a příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí za rok Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 8 dne a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 6 dne Zápisy z jednání rady jsou zveřejněny na a na úřední desce úřadu. Šárka Votánková, odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů V pořadí 20. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se koná v pondělí 16. června 2014 od 15:00 v jednacím sále č. 614 v 6. patře ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Zasedání je veřejné. Z vernisáže výstavy Policie na vaší straně Pokr. ze str. 1 Najdou se tu i skutečné kuriozity: dlaždice, která se jako jediný pozůstatek zachovala z někdejší synagogy na Vinohradech, a srdíčko z papíru a látky, vytvořené Annou Pollertovou v Malé pevnosti Terezín pro jejího synovce. Organizátoři výstavy se obracejí s prosbou na všechny, kteří by doma objevili podobné artefakty, aby se o ně podělili s veřejností a zapůjčili je pro výstavní využití. NOVÉ STROMKY V ULICÍCH: Akát červenokvětý beztrnný v Uruguayské ulici (na snímku ve společnosti místostarosty Václava Vondráška a předsedy redakční rady Michala Uhla) je jedním z osmi desítek mladých stromků, které do konce června zkrášlí ulice naší městské části. Radnice na jejich výsadbu vyčlenila 2 miliony korun, které poskytla TSK organizaci pečující o obnovu uličního stromořadí v hlavním městě. Nové stromky mají nahradit prázdná místa, zbylá po uhynulých stromech. Text: len, foto: kla objevili a jejich podezření na osobu se zákazem pobytu v Praze se po předložení občanského průkazu potvrdilo. Ženu zatkli a předali ji přivolané hlídce Policie ČR. Zákrok se obešel bez zranění i bez škod na majetku. V sobotu 3. května v 03:24 hodin upoutal pozornost autohlídky stříbrný Peugeot, který se otáčel na Jiráskově náměstí. Při kontrole strážníci zjistili, že řidič nemá u sebe ani občanský ani řidičský průkaz, přičemž tvrdil, že oba doklady ztratil. Vzhledem k tomu, že se choval roztěkaně a nervózně, byla přivolána hlídka Policie ČR, aby provedla test na přítomnost návykových látek. Test ze slin prokázal přítomnost amfetaminu. Stopy židovské přítomnosti Foto: vin Náklady na výstavu přesáhly 140 tisíc korun, další finanční prostředky poskytla městská část na badatelský výzkum v rámci několikaletého vzdělávacího projektu Stopy židů v Praze 2. Tato výstava se pravděpodobně stane putovní zájem o její zapůjčení již projevily některé základní školy v Praze 2. Navštívit ji můžete až do , denně od 10:00 do 18:00. len První máj na laně a v rytmu tamtamů Scény jako vystřižené z akčního filmu se nabízely všem, kteří na prvního máje po poledni vyrazili na Folimanku nebo se náhodou pohybovali v jejím okolí. Při pohledu vzhůru se málokdo ubránil mrazení v zádech a nehranému obdivu k odvaze, s jakou se účastníci slaňování Nuselského mostu spouštěli kolmo do údolí. Pravda, za pomoci zkušeného instruktora, ale i tak to byl fascinující výjev. Na mostě O československém odboji Na radnici byla po celý květen k vidění fotografická výstava My jsme to nevzdali, kterou se městská část připojila k letošním oslavám Českého národního povstání a konce 2. světové války. Zahájena byla 5. května 2014, v den 69. výročí vypuknutí povstání. Vzpomínková výstava mapovala domácí i zahraniční odboj od podepsání Mnichovské dohody až do konce 2. světové války. Dokumenty a fotografie, týkající se především území Prahy 2, v mnoha případech ukázaly, že bylo dost takových, kteří našli odvahu vzepřít se diktátu doby a režimu. Část expozice přiblížila každodenní život za války vystaveny byly například protektorátní potravinové lístky. Vzpomínka na oběti války Tradiční pietní vzpomínku u pomníku Na domě v Trojické ulici č. 2 byla v úterý 27. května odhalena pamětní deska Karlu Bacílkovi, jedné z prvních obětí komunistických represí, který v tomto domě žil. Je to výsledek společné iniciativy městské části Praha 2, mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel, Konfederace politických vězňů a Pražského akademického klubu 48. Pamětní desku nechala vyrobit a instalovat městská část Praha 2. Pro starostku Janu Černochovou je především mementem a důkazem, že oběťmi komunistických represí byli i mladí lidé. Považuji za ostudu, jak málo si ve srovnání s mrtvými z obou světových válek připomínáme oběti čtyřiceti let komunistického režimu, uvedla. Student práv Karel Bacílek byl ve věku 29 let popraven dne 24. května 1949 v 5 hodin 30 minut. Spolu s dalšími dvěma spolužáky byl zatčen v prosinci roku Po brutálním výslechu se přiznal k vykonstruované trestné činnosti, účasti v ilegální skupině Pravda vítězí. Tato skupina byla vytvořena a řízena agentem Vojenského obranného zpravodajství pplk. v.v. Josefem Hruškou. Již v době Pražského jara 1968 byl Karel Bacílek rehabilitován. Ve spodní části pamětní desky Karla Bacílka je umístěn QR kód, který dokáže kolemjdoucí prostřednictvím mobilního telefonu přesměrovat na internetovou adresu, kde se mohou dozvědět podrobnosti. Text: len, foto: vin Ve vzduchu Adrenalinový zážitek si dopřávali spolu s ostřílenými handicapovanými sportovci z Jedličkova ústavu i známé osobnosti zpěvák Kamil Střihavka, zlatá olympijská snowboardistka Eva Samková, herec Tomáš Hanák a moderátorka Lucie Výborná. Slaňováním mostu na vozíku i bez něj začal druhý ročník festivalu Pojď dál, který se konal pod záštitou starostky Jany Černochové. Pokračoval prvomájovým průvodem směrem na Vyšehrad, kde už se mezitím v areálu JÚŠ chystalo odpoledne plné hudby a zábavy. Ani prudký liják hned na úvod nikomu nezkazil náladu pokud ano, určitě ji rychle spravila životodárná energie vycházející z kapel Tam Tam Batucada, Sto zvířat a The Tap Tap. Děti i dospělí návštěvníci si mohli vyzkoušet, jaké to je sportovat na vozíku v disciplínách jako lukostřelba, veslovací trenažér, překážková dráha nebo floorball. Součástí programu bylo slavnostní předání speciálního elektrokola v designu Harley Davidson, vyrobeného na míru pro členku Tap Tapu jako moderní kompenzační pomůcka. Měřím 100 cm a pro samostatný pohyb po městě používám dětské kolo. Miluju motorky, ale nikdy jsem bratří Čapků na náměstí Míru uspořádal v úterý 6. května 2014 Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci s městskou částí Praha 2. Památku obětí druhé světové války přišli uctít starostka Jana Černochová a místostarosta Václav Vondrášek. Účastníci shromáždění se poté přemístili k pamětní desce na domě v ulici Anny Letenské, kde tato česká herečka žila jen kousek za Divadlem na Vinohradech, kde působila v letech a kde má svoji bustu. Anna Letenská byla nacisty popravena v koncentračním táboře v Mauthausenu v srpnu r Josef Čapek zahynul v koncentračním táboře Bergen-Belsenu v dubnu r A Karel Čapek, pro něhož Mnichovská dohoda a následná kapitulace znamenaly zhroucení jeho světa a osobní tragédii, zemřel na Boží hod roku ani nedoufala, že budu moct nějakou sama řídit. Je to naprostá pecka! přiznala čerstvá majitelka elektrokola Jitka Hroudová. Festival Pojď dál uspořádalo občanské sdružení Tap a kapela The Tap Tap v rámci turné The Tap Tap načerno, které podporuje celostátní sbírku na dostavbu Jedličkova ústavu a škol v Praze (www.sbirkajus.cz). Text: len, foto: len/sun Zpátky na zemi Jak jsme v Praze 2 slavili výročí konce války První květnové dny byly plné událostí, připomínajících skutečnost, že od konce největšího válečného konfliktu v dějinách uplynulo bezmála sedm desetiletí. V Praze 2 se kromě pietních vzpomínek konalo i několik výstav. Pieta u rozhlasu U budovy Českého rozhlasu se tradiční vzpomínka na oběti Květnového povstání českého lidu konala v pondělí 5. května půl hodiny po poledni. Pietního aktu se za městskou část zúčastnil místostarosta Jan Vaněk. Přítomní se poklonili památce Pražanů, kteří padli v roce 1945 v posledních dnech 2. světové války. Připomněli si tak, že právě na Vinohradech probíhaly tvrdé boje jen v budově rozhlasu na Vinohradské třídě padlo od 5. do 9. května 89 Pražanů, vlastenců, kteří neváhali položit život za svobodné rozhlasové vysílání. Vzrušenou atmosféru Prahy konce války a prvních okamžiků svobody dokumentoval autentický záznam rozhlasového vysílání z květnového povstání. red Pocta památce studenta práv Karla Bacílka Starostka Jana Černochová a ředitel projektu Mene Tekel Jan Řeřicha odhalili pamětní desku za prudkého lijáku pietního setkání se zúčastnili také Dominik kardinál Duka, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, místopředseda této organizace František Šedivý (na snímku vpravo) a další osobnosti

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 6 ČERVEN Co se v mládí naučíš Všichni jsme byli kdysi školou povinní a všichni na to později vzpomínáme. Někdo v dobrém, jiný se smíšenými pocity. Městská část Praha 2 zřizuje devět mateřských a deset základních škol, z nichž některé mají tak dobrou pověst, že se o nich pochvalně hovoří v celé metropoli. V nabídce základních škol z Prahy 2 nechybí ty s rozšířeným zaměřením na kopanou, rozšířenou výukou jazyků již od 3. ročníku, se sportovními plaveckými a gymnastickými třídami, ale také například s menšími kolektivy vhodnými pro děti s vývojovými poruchami učení. Kvalita nabídky se neustále zvyšuje, rodiče mají z čeho vybírat, na druhou stranu jejich nároky a očekávání dětí rostou též. Zeptali jsme se politiků: Co může městská část udělat pro zkvalitnění školství na základních a mateřských školách v Praze 2 a pro jejich jasnější profilaci? ČSSD Na tuto otázku by měli dát odpověď především sami obyvatelé Prahy 2. Koncepce školy je jedna věc, v pozadí tu však zůstává vlastní zájem dětí a jejich rodičů. Městská část by měla tyto dvě skupiny propojit a zajistit, aby se poptávka setkala s nabídkou. Troufám si říci, že mezi nejoblíbenějšími školami v Praze 2 (nutno podotknout, že i za hranicemi této městské části) vede jednoznačně Základní škola Londýnská. Realitou každý rok zůstává velký počet nepřijatých uchazečů do tohoto školního zařízení. Že by ředitel této školy vlastnil tajný recept na moučník, který, sotva upečen, mizí ze stolu? Škatule, škatule, hejbejte se, tak nějak to vypadá každým rokem na Úřadě městské části Prahy 2 před zápisem. Změna trvalého bydliště nabízí možnost, jak se dostat právě OSB Problematika školství je otevřený problém, jehož řešení spadá do působnosti ministerstva, a vliv zřizovatele, tj. městské části na výuku v základních školách je poměrně malý. Už onen normativ peněz přidělovaných za státního rozpočtu na žáka bez ohledu na kvalitu podporuje tlak na kvantitu. Je více než pochopitelné, že třídy s menším počtem žáků dávají kantorům více prostoru pro individuální přístup ke každému z nich. S tím souvisí i letitý problém, jak nakládat s mimořádně nadanými dětmi, které vyžadují odlišný přístup, na rozdíl od žáků ostatních. Částečným řešením je možnost umístit takového žáka aspoň na některé předměty do vyššího ročníku. Separace talentů do specializovaných tříd či škol rovněž nepřináší očekávané výsledky, právě pro vytržení ze stejnověké skupiny populace. Řešení tohoto problému je nad rámec působnosti městské části. Samozřejmě by mělo jít více peněz na údržbu Strana zelených Mateřské školy, stejně jako obecní jesle, musí být dostupné opravdu pro všechny děti a nabízet kreativní a přátelské prostředí. Zápis do mateřské i základní školy by neměl probíhat pouze formálně, ale měl by naopak představovat významnou příležitost pro vstupní diagnostiku potřeb dítěte s cílem připravit co nejlépe startovací podmínky pro každého. Žádný žák nesmí být znevýhodněn z důvodu nižšího sociálního statusu, zdravotního znevýhodnění, odlišného kulturního zázemí či mateřského jazyka. Role městské části jakožto zřizovatele mateřských a základních škol je klíčová pro nastavení jednotného systému kvality. Každý žák má právo na kvalitní vzdělávání ve své spádové škole. Má právo na individuální přístup zohledňující jeho vzdělávací potenciál a aktuální potřeby. Školy by měly být místem, kde se děti učí rády a cítí se bezpečně. Petra Mazanová do vysněné školy, spádová oblast je na první příčce kritérií pro přijetí. A výsledek? Ředitel všemožně vysvětluje lítost nad nepřijetím většího množství budoucích prvňáčků, a rodičům tak zůstávají oči pro pláč Vždyť oni chtěli pro své ratolesti to nejlepší. Zde je namístě položit si otázku, proč právě tato škola? Tak třeba proto, že tu je respektována osobnost dítěte, nechávají ho dýchat, do školy se chodí na de- Z pohledu rodiče vátou, předměty jsou zajímavě propojené, nezvoní tu a neznámkuje se. Ano, samozřejmě, různé děti, různé školy, různé názory. Ale neměla by být především poptávka spjata s nabídkou? Město firma sice není, ale dostatek míst tam, kde jsou žádána, rovná se spokojenosti občanů této městské části. A to je to, o co by především mělo jít. Což takhle dát všem dětem stejnou šanci vzdělávat se v systému, který jim a jejich rodičům vyhovuje? Otto Hoffmann škol, jejich vybavení, vzdělávání pedagogů a odbornou specializaci, na cizojazyčné lektory včetně rodilých mluvčích a na přilákání mladých učitelů třeba i tím, že na přechodnou dobu dostanou od městské části byt. Kladem je profilace ZŠ, ať již např. na přírodní vědy, humanitní obory či sport. Protože kvalifikace ředitelů našich ZŠ je na vysoké úrovni, nedomnívám se, že by do profilace měla městská část školy tlačit. Navíc Důležitá není ani tak profilace jsem přesvědčen, že profilace by se neměla týkat ZŠ, jako kvalita vzdělávání prvního stupně. Jedním z limitů je i odchod schopnějších žáků na víceletá gymnázia, ale ani tento problém není možno řešit omezeními na úrovni městské části. Jediné, co městská část jako zřizovatel může, je podporovat školy, aby směřovaly k vyšší kvalitě vzdělávání. Z vlastní zkušenosti vím, že základ, který mi základní škola dala, je tím nejpodstatnějším, co si člověk do života přináší. Někdy mám ale pocit, že se ve snaze o zpestření a prohloubení vzdělávání zapomíná na mateřský jazyk. Klára Šimáčková-Laurenčíková Role městské části je klíčová pro nastavení jednotného systému kvality Ředitelé škol by měli mít možnost opírat se ve strategickém řízení a rozvoji školy o podporu zřizovatele. Užitečná jsou pravidelná setkávání ke sdílení příkladů dobré praxe. Důležitá je rovněž otevřená komunikace a partnerský vztah s rodiči i vzájemně respektující vztah mezi vedením školy, pedagogickým týmem a samotnými žáky Městská část by měla i nadále cíleně rozšiřovat síť dostupných volnočasových aktivit (umělecké, sportovní ), podporovat konání příměstských táborů a celkově posilovat komunitní roli školy. U dětí, jejichž rodinné zázemí vykazuje známky sociálního znevýhodnění, je nezbytně důležitá týmová spolupráce školy a orgánu sociálně právní ochrany dětí. Významná je role školy coby detektoru rizikových situací, ve kterých se děti mohou ocitat, častokrát bez vlastní zkušenosti k jejímu samostatnému řešení. Jen tam, kde panuje atmosféra důvěry a pozitivních vztahů, je šance, že zachytíme signály volání o pomoc a podporu včas. ODS Městská část je zřizovatelem základních a mateřských škol. Z pozice zřizovatele, tedy toho, kdo dává peníze na provoz těchto zařízení, je možné ovlivnit mnohé. Pojďme si ale říci, co v žádném případě městská část nemůže. Nemůže zasahovat do výchovy a do vzdělávání. Nemůže kontrolovat, ovlivňovat, usměrňovat, jak se na té které škole učí zeměpis nebo jací učitelé vyučují. Proces výuky je pro politiky i pro úředníky městské části tabu a svoje kontrolní mechanismy musí zapojit především školní inspekce. Co tedy může městská část udělat pro kvalitu škol? Stále je toho dost a dost. Základní a zcela nezbytnou povinností je starat se dobře o budovu školy. V Praze 2 jsme za poslední roky modernizovali a rekonstruovali všechny budovy škol. Stejně tak se radnice stará o budovy mateřských škol a jenom v letech , tedy v době největšího tlaku na kapacitu školek, jsme navýšili jejich kapacitu o 108 míst. Celkem 108 malých dětí našlo nové kamarády a snad i rodičům jsme pomohli při návratu do pracovního zatížení. U všech škol jsme zmodernizovali venkovní TOP 09 Radim Perlín sportoviště a hřiště v Botičské patří mezi nejvytíženější. To by ale bylo málo. Podařilo se nám úspěšně přestěhovat školu Legerova z nevyhovujícího místa mezi magistrálami do klidného prostředí Vyšehradu a ihned se obnovil zájem rodičů o tuto školu a její kapacita je naplněna. I to by ale bylo málo. Podporujeme školy v jejich aktivitách. Starostka Jana Černochová oceňuje žáky základních Škola je vizitka obce škol, kteří uspějí ve sportovních a uměleckých soutěžích či v olympiádách. Spolupracujeme s řediteli škol při řešení problémů, přesahujících budovu školy. Pravidelné hlídky městských strážníků u křižovatek před školami jsou samozřejmostí. Velmi razantně ale také zasahujeme proti všem nešvarům, které by mohly děti ohrožovat. Vyháníme, a do roku 2014 vyženeme všechny herny z Prahy 2, a to nejen z okolí škol. Bohužel Praha 2 jako centrální městská část je zasažena potenciální přítomností drogové scény. Jakékoliv ohrožení nebo přítomnost takových jevů v okolí škol se snažíme ve spolupráci s řediteli škol, městskou i státní policií okamžitě řešit a snad nebudu přehánět, když prohlásím, že se nám to dosud i v turbulentním prostředí Prahy 2 daří. Sami posuďte, zda je to málo. Jana Duchková Pokud bych na tuto otázku měla odpovědět pouze jednou větou, odpověď by byla jednoznačná: Vybrat kvalitního ředitele, který kromě vysoké odbornosti disponuje i dobrými manažerskými schopnostmi. Od toho se odvíjí všechno ostatní. Je to právě ředitel, kdo si vybírá a tvoří kvalitní pedagogický tým, je to ředitel, který je garantem školního vzdělávacího programu, od osoby ředitele školy se odvíjí i tzv. duch školy, který je velmi důležitý. Mohla bych se zde rozepsat o ekonomické podpoře dalšího vzdělávání pedagogů. O tom, aby žáci i učitelé měli možnost poznávat nejnovější trendy ve vědě a technice, o výuce prostřednictvím nejmodernějších pedagogických a didaktických postupů. Tohle všechno jako místostarosta pro oblast školství vnímám jako samozřejmou povinnost zřizovatele. Nic z toho ovšem nefunguje, pokud se všichni, kteří do školy každý den chodí a tráví zde velkou část dne, necítí právě v té jejich škole dobře. V rámci možností našeho rozpočtu poskytujeme dostatek finančních prostředků k tomu, aby se děti učily v čistém a upraveném prostředí, aby učitelé měli k dispozici dostatek kvalitních učebních pomůcek. Zásadní ovšem je, aby školy zřizovatele vnímaly jako někoho, kdo jim je oporou, někoho, na koho se můžou obrátit s žádostí o pomoc, někoho, kdo přivítá kaž- Zásadní je, aby školy zřizovatele vnímaly jako oporu dou jejich iniciativu na zlepšení procesu výuky či fungování školy obecně. A právě tohle je něco, o co se snažím už víc než dva roky. Jsem přesvědčena o tom, že dobrá a poctivá správa školství vyžaduje především efektivní komunikaci mezi zřizovatelem a školami. Zřizovatel by měl naslouchat potřebám jednotlivých škol a snažit se jim vytvořit takové podmínky, ve kterých by všichni mohli v klidu pracovat bez zbytečné administrativní zátěže a nadměrných či necitlivých zásahů shora. Foto: len

4 4 ČÍSLO 6 ČERVEN 2014 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Svébytný ostrov duchovního a kulturního života Snad díky předlouhé historické paměti, vrůstající do říše mýtů a legend, je Vyšehrad místem, které dosud odolává zběsilému tempu doby. Vnímavému návštěvníkovi se zatají dech a je zasažen tajemným kouzlem, jakmile sem vkročí. Na rozdíl od Hradu na opačném břehu řeky tu ani uprostřed turistické sezony nepanuje hlučný shon, je tu příjemně V poslední době se ještě vytvořilo klima, přející všemožným kulturním a společenským aktivitám. A také léta chátrající památky se dočkaly obnovy. Dnes je Vyšehrad zásluhou lidí, kteří zde pracují i žijí, opravdovou perlou. A především nositelem hodnot, které nelze změřit či zvážit Vyšehradská kapitula systematicky pečuje o památky Před rekonstrukcí... Děkan kapituly T. Holub Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vděčí za svůj vznik knížeti a prvnímu českému králi Vratislavovi II., který kolem roku 1070 položil základy ke kolegiátnímu chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla a zřídil při něm kolegiátní kapitulu. Mezi kanovníky kapituly, od jejího založení, patřili členové dynastií Přemyslovců a Lucemburků a významné osobnosti duchovního, kulturního a politického života. K úkolům kapituly vždy patřila, kromě duchovních povinností, také faktická péče o kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, farní hřbitov, kapitulní domy a celková péče o Vyšehrad. V současnosti Vyšehradskou kapitulu tvoří sbor kněží kanovníků, v jejichž čele stojí probošt a děkan. Děkan je zodpovědný za každodenní provoz kapituly. Kromě starosti o bohoslužby a život vyšehradské farnosti se kanovníci, každý podle své kvalifikace, podílejí na úkolech církve v Praze a mezi jejich významné starosti patří péče o Vyšehrad, místo velkého historického významu. Celému území Vyšehradu dominuje bazilika sv. Petra a Pavla, která během své historie prošla mnohými přestavbami a opravami. I když poslední rozsáhlá rekonstrukce probíhala v letech , stav střechy poznamenal zub času a v její severní části původní břidličná střešní krytina začala vykazovat značnou degradaci. V řadě míst byla uvolněná a neutěšený byl i stav krovů. Vyšehradská kapitula, jako investor, rozhodla o celkové rekonstrukci části střešního pláště včetně výměny tesařských prvků napadených dřevokaznými škůdci. V soutěži na dodavatele této náročné rekonstrukce uspěla společnost Pario z Hradce Králové společně se subdodavatelem tesařských prací, pražskou společností Chýle. Celková plocha rekonstruované střechy činila 460 m 2. Rekonstrukce proběhla na podzim roku Požadavkem památkářů bylo v co nejširší míře zachovat původní krovy, proto byly při jejich opravě použity klasické tesařské detaily protézy bez příložek. Nahrazeno bylo původní bednění nestejné tloušťky. S ohledem na význam objektu byla zvolena vysoce kvalitní přírodní břidlice z hlubinné těžby. Kvalitě vlastního materiálu musela odpovídat i pokládka. Šetrně bylo postupováno také při rekonstrukci klempířských detailů střechy se snahou o co největší zachování původních klempířských prvků z mědi. Byly provedeny repase střešních novogotických vikýřů z měděného plechu. Současně s rekonstrukcí střešního pláště probíhaly restaurátorské práce na komínu a stříšce z jemnozrnného hořického pískovce. Materiál vykazoval silnou korozi a úbytek. Vysprávky použité při předchozím restaurování byly za hranicí životnosti, pod vysprávkami materiál dál chátral. Restaurování se ujal restaurátor Milan... po rekonstrukci Tesařské práce při obnově střechy baziliky Šturm, který ve spolupráci s památkáři postupoval velice šetrně při čištění prvků a následně dalších pracích. Povrch kamene byl stabilizován vhodnou organokřemičitou látkou, trhliny byly zajištěny pomocí injektáží, chybějící části byly doplněny umělým kamenem s minerálním pojivem. Byla lokálně provedena barevná retuš. Důležitou součástí rekonstrukce bylo kvalitní plachtování a zabezpečení rozpracované střechy proti zatečení. Práce probíhaly za plného provozu hřbitova, bylo nutno provést zabezpečení hrobů. Vzhledem ke ztíženému přístupu bylo navážení veškerých materiálů značně náročné. Ve spolupráci se Správou pražských hřbitovů nakonec vše proběhlo bez problémů. Finančně se nemalou mírou na rekonstrukci podílel Magistrát hlavního města Prahy. Odbornou spolupráci Vyšehradské kapitule poskytlo Arcibiskupství pražské. Díky všem na rekonstrukci zúčastněným se podařil kus kvalitně odvedené práce. Nejbližší záměr Vyšehradské kapituly v oblasti oprav je zbudování nového stanoviště kustoda v předsíni baziliky. Je v zájmu kapituly zvýšit vstřícnost vůči návštěvníkům baziliky a dalších historických míst. Ve spolupráci s architektonickou kanceláří AV 19 s.r.o. a za podpory dalších institucí na Vyšehradě (Národní kulturní památka Vyšehrad, Správa pražských hřbitovů, Spolek Svatobor) Vyšehradská kapitula navrhla projekt kontaktního místa pro návštěvníky Vyšehradu ve vstupním foyer baziliky, které bude zajišťovat již stávající kustodskou službu v bazilice, informační službu o Vyšehradském hřbitově a hrobce Slavín pomocí umístěného infostánku s možností virtuálních prohlídek hřbitova, hrobky Slavín a interiéru baziliky a také prodej doprovodné literatury a upomínkových předmětů. Stavební úpravy v souvislosti s vestavbou stanoviště kustoda v předsíni baziliky byly již odsouhlaseny příslušnými orgány, rekonstrukci Vyšehradská kapitula plánuje letos po ukončení hlavní turistické sezony. Vyšehradská kapitula investuje nemalé finanční prostředky do obnovy a údržby historických budov a významných památek na Vyšehradě. Za posledních 10 let se investovalo například do opravy a doplnění zvonové stolice v bazilice, proběhla oprava a přikotvení zdiva západního štítu baziliky, střechy na většině objektů byly zrekonstruovány, provedly se další rozsáhlé opravy na objektech bývalého hospodářského dvora, kompletně byla opravena hřbitovní kaple s kapitulní hrobkou, na Vyšehradském hřbitově byl nově instalován památník obětem totalit. Téměř trvale probíhají drobnější opravy všech objektů, které má kapitula ve svém vlastnictví. Podporuje také archeologický výzkum pozůstatků baziliky sv. Vavřince. Prostřednictvím vlastních zdrojů se kapitula snaží zlepšovat služby všem návštěvníkům Vyšehradu. Ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad a Správou pražských hřbitovů se snažíme společnými silami vytvořit z Vyšehradu důstojné místo pro návštěvníky. Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., děkan kapituly Jaký je vlastně Vyšehrad Na území naší městské části se nacházejí celkem čtyři historická katastrální území. Nové Město, Vinohrady, Nusle a Vyšehrad. Jedině Vyšehrad ale leží celý pouze na území Prahy 2. Všechny ostatní městské čtvrtě se dělí mezi Prahu 2 a naše sousedy. Vyšehrad je od ostatních částí oddělen poměrně hlubokým údolím Botiče a je tak trochu v Praze 2 oddělený, osamělý. Pro ty, kteří nežijí v této části, je možná tak trochu i neznámý. Vzpomeňte si, kdy jste naposled byli ve Vratislavově, Neklanově, Hostivítově ulici nebo třeba v ulici Na Libušince? A kdy jste se byli projít v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad? Celá čtvrť je vlastně tak trochu neznámá, ale přesto velmi zajímavá. Slavný kubistický dům na rohu Přemyslovy a Neklanovy ulice autora Josefa Chochola asi Kovařovicova vila v Libušině ulici znáte, ale znáte i kubistické vily v Libušině ulici? Vila v Libušině ulici pro stavitele a majitele nemovitostí Ing. Bedřicha Kovařovice představuje zajímavý rodinný dům s charakteristickým kubisticky pojatým průčelím, které se mělo za pozorovatelem, procházejícím kolem, jako by otáčet. Autorem vily je také Josef Chochol. A to jsou všechno skvosty české architektury a svébytného českého stavebního slohu. Vyšehrad je možná pro mnohé občany Prahy 2 spojen také s místem svateb. Původní svatební síň, která se nacházela v budově Nového probošství, již neslouží Vyšehradské střípky svému účelu, ale nyní se můžete ženit a vdávat u původní sochy sv. Václava. Do vybudování současné sochy sv. Václava se nacházela na Václavském náměstí. Doufám, že vám, kteří jste si na Vyšehradě slíbili věrnost, váš společný život dobře a úspěšně běží. Oddávat novomanžele za krásného počasí s výhledem na celou Prahu 2 s dominantou kostela a kláštera Na Karlově je krásný zážitek pro všechny svatebčany, ale i pro oddávající. Areál Vyšehradu je také spojen se slavným hřbitovem. Pro nás skauty je významný hrob Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele skautingu. Totalitní moc jeho rodinnou hrobku nezničila, a tak jsme se mohli v 80. letech důležitě plížit na tento hrob a pokládat tam symbolické květiny nebo třeba křídou z KPZky nakreslit skautský znak lilii. Připadali jsme si přitom jako velcí hrdinové. Přijďte se podívat na Vyšehrad. Vystoupejte nahoru Vratislavovou ulicí okolo staré Vyšehradské radnice (dům s věžičkou na nároží), minete školu ve Vratislavově, která se tam nedávno přestěhovala z nevyhovujícího místa v Legerově a hned se také naplnila žáky, a pak se kochejte krásnými výhledy z hradeb. Můžete si přitom zopakovat Staré pověsti české, jenom prosím nezkoušejte ten bájný skok Šemíka s Horymírem. To byste potom museli pelášit k Neumětelům a nedostali byste se včas domů. Radim Perlín Ve zdivu románské rotundy sv. Martina, nejstarší vyšehradské památky, se dochovala dělová koule, podle některých zdrojů pozůstatek bombardování Prahy Prusy roku 1757, podle jiných pochází z obléhání Prahy Švédy roku Je vezděna do zdi a dodnes je tam k vidění. Vyšehradský převozník pan Čermák bydlel v prosté chalupě u vyšehradské skály a byl příbuzným malíře Jaroslava Čermáka. Před proražením tunelu ve vyšehradské skále (začátek 20. století) převážel mezi Podolím a Podskalím. Bizarní domeček před vyšehradským tunelem je bývalá budova potravní daně. Ve středověku bývaly na Vyšehradě čtyři hřbitovy, které ležely při rotundě sv. Martina, bazilice sv. Vavřince, u kostela Stětí sv. Jana a u baziliky sv. Petra a Pavla. Hned pod hradbami, v domě U zlaté kotvy ve Vratislavově ulici, je prý v základech ukrytý zlatý balvan sloužící jako kotva Libušiny lodi. Loď prý byla dřevěná a traduje se, že ji po Libušině smrti lidé rozštípali na třísky pro štěstí. Na protějším břehu Vltavy na Zlíchově stojí původně románský kostelík sv. Filipa a Jakuba, v dávných dobách měla lokalita název Svatoštěpánský kopec. Váže se k němu pověst, že právě na něj doskočil Šemík s Horymírem při svém bájném skoku z Vyšehradu. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, ještě v 19. století se na zlíchovské skále ukazovaly údajné stopy Šemíkových kopyt. V posledních letech míří na Vyšehrad vyznavači pozitivní magie. Na parkovišti u Starého proboštství kdosi namaloval bílou barvou přesnou kopii labyrintu z katedrály v Chartres. Projít devíti soustřednými kruhovými segmenty symbolizovalo cestu do nebeského Jeruzaléma. V současnosti ale lidé tuto symboliku chápou jinak, vstupují do labyrintu bosí a snaží se přijmout příliv pozitivní energie a pocit sounáležitosti s celým vesmírem. I historie Vyšehradu má svá temná místa. V dobách husitských válek se stal baštou stoupenců krále Zikmunda, pročež husité Vyšehrad oblehli, ten jim byl bez boje vydán a husité rozkradli a poničili, nač přišli. Po desetiletí pak byl Vyšehrad pustým místem, kde se proháněl jen vítr a toulaví psi. kla

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Výroční zpráva 2010 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Dny evropského dědictví Příběh skrytý pod podlahou Přírodovědně vlastivědná vycházka na ekumenickou bohoslužbu za krajinu Vánoční

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

3. HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ A SKLADBA ÚZEMÍ

3. HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ A SKLADBA ÚZEMÍ 3. HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ A SKLADBA ÚZEMÍ 3.1. Stručný přehled vzniku osídlení a vývoje území Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více