O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ Shromáždění PŘEČTĚTE SI: k výročí 28. října str. 2 Změny v dopravě na náměstí str. 3 Hody 2013 ve fotografii str. 4-5 č. 10 říjen 2013 SLATINSKÉ HODY 2013 Tradiční slatinské hody, jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí Slatiny, jsou opět za námi. Pro naše stárky, kterých bylo letos dvanáct párů, začaly přípravy už před několika měsíci. Všechno však vyvrcholilo druhý týden v září, kdy se začal zdobit taneční plac, postavila se mája a i přes nepříznivé počasí se všechno zvládlo nachystat včas a s úsměvem na tváři. O hodové veselí se nám letos opět postarala dechová hudba Dambořanka a doufáme, že si hody užila stejně jako my, stárci. Přestože se počasí proti loňskému roku pohoršilo, hody se nám vyvedly a snad byli spokojeni všichni, kteří se na nás přišli podívat a pobavit se s námi. Chtěli bychom tedy poděkovat všem, kteří se zúčastnili několikaměsíčních příprav a zařizování, v neposlední řadě děkujeme Restauraci Na Spartaku, slatinské radnici a všem sponzorům. Jménem hlavního páru bychom chtěli také poděkovat našim stárkám a stárkům, kteří se zasloužili o průběh celých hodů a doufáme, že v této tradici budou pokračovat i v dalších letech. Farmářské trhy v říjnu str. 10 Fotoaktuality str. 11 V sobotu předal pan starosta Jiří Ides hlavnímu stárkovi hodové právo a Slatinské hody 2013 mohou začít. Hody byly, hody budou, stárci zase v kroji půjdou. Zase za rok těšíme se, že pod májou sejdeme se. Za slatinské stárky hlavní pár Klárk a a M a r t in OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta městské části Brno-Slatina podle odst zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE: Hlavní pár letošních hodů Klárka a Martin. 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech od 14:00 hodin do 22:00 hodin od 08:00 hodin do 14:00 hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 325 tvoří ulice Černovičky, Podstránská, Stránská, Olomoucká sudá, lokalita Stránská skála. Volební místnost se nachází na adrese Černovičky 36a (bývalá provozovna firmy EXPO-COM trading,s.r.o.) volebním okrsku č. 326 tvoří ulice, Bedřichovická, Blažovická, Bučkova, Budínská Černozemní, Drážní, Hliník, Kellnerova, Kobylnická, Kovárenská, Kikrleho, Krejčího, Křehlíkova, Matlachova, O. Veselého, Pivodova, Ráj, Řípská, Sámova, Slatinka, Šikova, Šmahova, Zelinkova. Volební místnost se nachází v ZŠ Přemyslovo nám. 1 volebním okrsku č. 327 tvoří ulice Hviezdoslavova, Kozinova, Moutnická, Ponětovická, Pomezní, Přemyslovo náměstí, Slatinské nám., Šlapanická, Šmilovského, Těšanská, Tilhonova 1-47,2-66, Tuřanka,Vlnitá, Vyškovská, Zemanova, V Nové čtvrti, Za kostelem. Volební místnost se nachází v ZŠ Přemyslovo nám. 1 volebním okrsku č. 328 tvoří ulice Langrova, Lučiny, Tilhonova (lichá), Vlárská. Volební místnost se nachází v ZŠ Přemyslovo nám. 1 volebním okrsku č. 329 tvoří ulice Jihomoravské nám., Kroměřížská 1-12 (sudá i lichá) Mikulčická 1-11 (lichá), Strážnická 1-18 (sudá i lichá), Zlínská. Volební místnost se nachází v ZŠ Jihomoravské nám. 2 volebním okrsku č. 330 tvoří ulice Bučovická 1-18 (sudá i lichá), Dědická 1-18 (sudá i lichá), Slavkovská 1-11 (lichá). Volební místnost se nachází v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pokračování na straně 2 Čí jsou hody? Také naše! Letošní slatinské hody opět po roce vytvořily v naší městské části nezapomenutelnou atmosféru. Největší podíl na tom samozřejmě mají stárci se svými partnerkami a lidé, kteří se starali o přípravu a hladký průběh celého hodového víkendu. Velkou zásluhu mají také všichni, kteří podpořili tuto tradici svojí účastí na pátečních i sobotních setkáních, v nedělním průvodu a při hodové slavnosti na náměstí. Všem patří velký dík. Už nyní se můžeme těšit na Slatinské hody 2014, které budou jistě tak vydařené, jako ty letošní. Jiří Ides, starosta

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na své schůzi dne doporučila: zastupitelstvu MČ souhlasit s prodejem pozemku pod garáží p.č. 28 o výměře 19 m 2 v k.ú. Slatina panu Ing. Pavlu Horňákovi, Komenského 878, Modřice zastupitelstvu MČ trvat na svém usnesení VI/05/5d) ze dne a souhlasit s prodejem oplocených částí pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina vlastníkům RD v ulici Bedřichovická zastupitelstvu MČ nesouhlasit s nabytím pozemku p.č. 659/40 o výměře 95 m 2 v k.ú. Slatina do vlastnictví statutárního města Brna z důvodu, že okolní pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků zastupitelstvu MČ schválit návrh novely vyhlášky č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů souhlasila: s pronájmem části pozemku p.č. 2202/5 o výměře 400 m 2 a části pozemku p.č. 2202/6 o výměře 360 m 2 v k.ú. Slatina společnosti Wombat, s.r.o., Březinova 759/23, Brno z úrovně města Brna se zvýšením kapacity MŠ Jihomoravské nám. 4 při Základní škole a mateřské škole Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace ze 119 na 144 dětí, a to s účinností od a schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK s dotčením pozemku p.č v k.ú. Slatina při akci Regenerace bytového domu Tilhonova 50a, 50b Brno-Slatina za podmínky uvedení pozemku po skončení akce do původního stavu rozhodla: o ponechání neudržovaných úseků komunikací ve stávajícím rozsahu o bezúplatném využití elektrické přípojky u pódia na Přemyslově náměstí JUNIOREM na ozvučení akce Svatováclavská pouť dne a ukládá VO vypracovat příslušnou smlouvu o bezúplatném poskytnutí učebny v 1. patře budovy na Přemyslově nám. 18 OS Klubíčko v dopoledních hodinách každé pondělí, úterý, středu a pátek ve školním roce 2013/2014 od 08:00 do 12:00 hodin a každý čtvrtek od 09:00 do 18:00 hodin k jeho volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti dle platných Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne a ukládá VO vypracovat příslušnou smlouvu vzala na vědomí: přehled pohledávek MČ za nájemci bytů k Jiří Ides, starosta pokračování ze strany 1 volebním okrsku č. 331 tvoří ulice Dědická 19-35, 20-30, Mikulčická 2-16 (sudá). Volební místnost se nachází v ZŠ Jihomoravské nám. 2 volebním okrsku č. 332 tvoří ulice Prostějovská, Rousínovská. Volební místnost se nachází v ZŠ Jihomoravské nám Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Jiří Ides, starosta INFORMACE PRO VOLIČE Předběžné seznamy oprávněných voličů jsou do připraveny k nahlédnutí a připomínkování na ÚMČ Budínská 2. Voličům, kteří nebudou moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, bude vydán voličský průkaz, se kterým lze volit ve kterémkoliv okrsku v České republice, ale také v zahraničí na zastupitelském úřadě České republiky. O voličský průkaz lze požádat: - osobně až do hod. dne na ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, u paní Jochmanové nebo Fojtíkové, - písemně s ověřeným podpisem voliče, - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději však do Volič může také ještě před konáním voleb požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na telefonních číslech: , , a ve dnech konání voleb okrskovou komisi o to, aby mohl volit mimo volební místnost. V takovém případě okrsková komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Případné další dotazy Vám budou zodpovězeny na výše uvedených číslech. SHROMÁŽDĚNÍ K VÝROČÍ 28. ŘÍJNA Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se ZŠ Přemyslovo náměstí, ZŠ Jihomoravské náměstí a Fantázií pořádá u příležitosti 95. výročí založení samostatného Československa SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD DĚTÍ A MLÁDEŽE Sejdeme se ve čtvrtek 24. října 2013 v 18:00 hodin na Přemyslově náměstí, odkud projdeme Tilhonovou, Mikulčickou, Zlínskou, Budínskou a Matlachovou ulicí k pomníku obětí našich občanů v obou světových válkách před kostelem Povýšení sv. kříže a připomeneme si vznik samostatného Československa v roce K hojné účasti občanů, dětí a mládeže zve starosta Jiří Ides VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se dne 16. listopadu 2013 v sále Radnice Brno- Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí do života. Obřad se týká dětí, narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ) Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Dnes v našem pravidelném rozhovoru zpovídáme pana Michala Příhodu, spolupracovníka Aktualit o Slatině, který po mnoho let vytvářel jejich grafickou úpravu. Jako vždy, první otázkou se ptáme ve Slatině žijete, nebo zde i pracujete? Ve Slatině jsem prožil více než polovinu svého života. Za svobodna jsem se svými rodiči bydlel v sídlišti na Dědické ulici, ale po svatbě jsem se odstěhoval do domku pod Stránskou skálou, což je sice na samém kraji městské části, ale pořád ve Slatině. Zabýváte se stále ještě grafikou tiskovin? V současné době pracuji pro neziskovou organizaci Bwindi Orphans, která se zabývá pomocí dětem v africké Ugandě a mojí pracovní náplní je mimo fotografování i veškerá propagace a prezentace naší činnosti, takže připravuji tištěné zpravodaje, prezentace, přednášky a výstavy fotografií, a to všechno s grafikou úzce souvisí. Můžete čtenáře Aktualit v krátkosti seznámit s vaší africkou aktivitou? Sám nemohu pochopit čím to je, ale když vám řeknu, že mě Afrika očarovala, není to jen slovní obrat, ale je v tom opravdu něco tajemného, co nedokážu pochopit. Každý rok musím vyrazit někam do Afriky, jinak prožívám jakýsi absťák a je to se mnou k nevydržení. Jako fotografa mě nejvíce přitahuje africké světlo a divoká příroda, ale jako člověka život prostých lidí a dobrodružství. Zatím se mi podařilo navštívit Jihoafrickou republiku, Namíbii, Tanzánii včetně Zanzibaru, Rwandu, několikrát Keňu, ale nekrásnější a nejpřitažlivější je pro mne věčně zelená Uganda. Právě v Ugandě působí naše organizace Bwindi Orphans. Snažíme se pomáhat chudým dětem a jejich rodinám. Naší prioritou je zajistit pro děti přístup ke vzdělání, lékařské péči a k pravidelné stravě. Prostřednictvím adopce na dálku se může do našeho projektu zapojit kdokoliv z České republiky, komu není osud dětí lhostejný. Jsme malá organizace a zakládáme si na informovanosti adoptivních rodičů i veřejnosti o našich aktivitách. Pořádáme besedy např. ve školách, přednášky, výstavy, ale navíc organizujeme i cesty do Ugandy. Adoptivní rodiče se ZMĚNY V DOPRAVĚ NA NÁMĚSTÍ Řidiči a pěší si jistě na začátku září všimli, že došlo ke změně organizace dopravy na Přemyslově náměstí a v jeho okolí. Nejmarkantnější již realizovanou změnou je zrušení obytné zóny a její nahrazení značkou IP 25a Zóna s dopravním omezením, v našem případě třicetikilometrovým rychlostním limitem. Obytná zóna nebyla funkční (kdo z řidičů dodržoval dvacítku?) a ani stavebně technickým uspořádáním neodpovídala předpisům (např. společný prostor bez výškového členění pro chodce a auta). Navíc si lze jen těžko představit rodiče, kteří by místo na náměstí poslali své děti s míčem přímo na komunikaci, byť to zákon v případě obytné zóny umožňuje. Po zdlouhavých jednáních jsme se tak připojili k mezinárodnímu trendu, který hlavní roli ve zklidňování dopravy přisuzuje právě Zóně 30. Pokud bude realizován projekt na úpravu Přemyslova náměstí, budou následovat i zvýšená místa pro přecházení mezi parkem a náměstím. Paradoxní je, že řidiči teď jezdí podle prvních poznatků pomaleji než před změnou. Jen na zastavování v zákazu budou muset ještě dohlédnout strážníci. To byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro změnu. Vozidla na silnici nesměla stát i za předchozího dopravního režimu, teď snad ubude porušení zákona i výmluv zákaz zastavení je velmi srozumitelná dopravní značka. V neposlední řadě musím zmínit legalizaci přechodu pro chodce. Ten se nám povedlo prosadit po četných připomínkách občanů v loňském roce. V obytné zóně správně neměl co pohledávat. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci změn podíleli. V některém z příštích čísel Aktualit o Slatině přineseme informaci o výstavbě okružní křižovatky u prodejny Lidl. Do její konečné podoby také na popud Dopravně bezpečnostní komise výrazně promluvili představitelé naší obce. Pavel Šváb, předseda Dopravně bezpečnostní komise mohou osobně seznámit s podmínkami života dětí v Ugandě a navštívit podporované děti ve škole i v jejich domovech. Věřte mi, že to je zážitek na celý život a nejen pro ně. Směřují získané prostředky do jednoho místa, přímo konkretním lidem? Je několik možností, jak se do podpory zapojit. Buď si adoptovat konkrétní dítě, se kterým je možno udržovat písemný kontakt (nebo jak jsem již zmínil i osobně se setkat), nebo podpořit některou z jednorázových aktivit, jako je například nákup koz, slepic, výroba cihel, chov koz apod. Penězmi získanými od sponzorů osobně hradíme školné ve škole, zdravotní péči na klinice, nakupujeme jídlo na obědy a svačinu dětí ve škole. V tom se možná lišíme od jiných organizací osobním dohledem. Je to časově náročnější, ale zabráníme tak finančním ztrátám. Máme jistotu, že obdržené peníze vydáme na účel, ke kterému byly určeny. V našem projektu je zařazeno přibližně 200 dětí ve dvou oblastech Ugandy Bwindi a Soroti a jejich počet neroste závratnou rychlostí, protože si nabíráme jen tolik práce, na kolik stačíme. Jakým způsobem dopravujete nakoupené a darované zboží do tak vzdálené oblasti? Vyzkoušeli jsme několik druhů přepravy od osobní až po cargo. V jistém období bylo možné posílat osobní balíčky dětem, ale v současné době jsme od této aktivity upustili. Bylo čím dál tím složitější zajistit přepravu tolika dárečků. Proto převážíme jen osobní dopisy, oblečení a boty a přímo v Ugandě nakupujeme pro děti praktické dárky, jako jsou například matrace, moskytiéry, kozy, slepice a podobně. Od podporovaných rodin vykupujeme typické ugandské výrobky, jako jsou ošatky z trávy, korálky, tašky, vyřezávané gorily a prodáváme je na našich prezentacích a výstavách. K tomu nabízíme na ochutnání i ke koupi výbornou ugandskou kávu. Ještě bych rád podotknul, že školní rok v Ugandě začíná v únoru a končí v listopadu a na našich webových stránkách čeká několik dětí na své adoptivní rodiče a možnost vzdělávat se. Na závěr - jak se vám ve Slatině žije? Ve Slatině jsem spokojený. Její výhodou je to, že je okrajovou částí Brna a při tom cesta do centra trvá jen několik minut. Stránská skála mi zejména svou stepní květenou připomíná Afriku a tak se na ní při procházkách se psem odreagovávám od všudypřítomného civilizačního stresu. Ale upřímně řečeno mě mrzí, že jako okrajová část Slatiny čekáme nekonečně dlouho na řešení některých problémů, ale to by bylo na další článek. SBĚR ŠATSTVA Děk uj i za o d p ov ědi na otázky. Jiří Toman Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Oratoria u kostela ve Slatině v pátek od 14:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! CO MŮŽETE DAROVAT? Letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské čisté a složené do plastového pytle nebo krabice lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony látky minimálně 1m domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky polštáře, deky obuv veškerou nepoškozenou batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot potřeby osobní hygieny čistící prostředky funkční ruční nářadí Diecézní charita Brno 3

4 SLATINSKÉ HODY 2013 Fota Slatinských hodů: Igor Zehl, Štěpán Cenek 4 AKTUALITY O SLATINĚ

5 5

6 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK BYL ZAHÁJEN Po letních prázdninách byl v pondělí 2. září 2013 zahájen nový školní rok 2013/2014. Všichni žáci se již tradičně sešli na školním dvoře, aby se zde za tónů státní hymny společně přivítali s pedagogickým sborem školy. Při té příležitosti bylo slavnostně představeno 47 nových prvňáčků, které přišly podpořit jejich rodiče i prarodiče. Nový školní rok byl zahájen projevem paní ředitelky Mgr. Olgy Bauerové. Žáky přišel přivítat a podpořit také pan starosta Slatiny Jiří Ides za doprovodu pana místostarosty Mgr. Petra Semráda. Všem dětem přejeme úspěšný školní rok plný pochval a jedniček. Mgr. Iva Pavlatová LOUTKOVÉ DIVADLO KOPECKÝ V pondělí 9. září zavítala mezi děti ze školky a žáky 1. stupně dvojice herců s loutkami. Nepřipravili si ale pohádku. Na jevišti se objevilo několik varietních umělců, např. houslista, klavírista i zpěvačky různých žánrů. Některé děti si mohly vyzkoušet, jaké je vodit loutky, které jim sahají až do pasu. Když začal jeden z herců předvádět žonglování s míčky, kužely či talíři, všechna očka sledovala s napětím, zda mu něco neupadne. Dozvěděli jsme se i něco z historie českého loutkářství a viděli ježibabu, která patřila samotnému Matěji Kopeckému. Mgr. Jana Šindelářová DOPRAVNÍ VÝCHOVA DRUHÁKŮ Ve středu 11. září se žáci druhých tříd zúčastnili programu zaměřeného na dopravní výchovu. Za novými poznatky a zkušenostmi jsme vyrazili na ZŠ Pastviny. Jedna polovina dětí se v počítačové učebně seznamovala teoreticky se základními pravidly silničního provozu, ostatní v tu dobu trénovali silniční provoz v praxi. Před školou je totiž dopravní hřiště, kde si žáci vyzkoušeli jízdu na kole a v malých autíčkách. Všechny děti během dopoledne vystřídaly veškeré aktivity. Program měl velký úspěch bylo to velice zajímavé, zábavné a hlavně přínosné dopoledne. Mgr. Hana Tomšíková KULTURNÍ VĚTRAČKA Návštěvy večerních představení brněnských divadel se skupinou nadšenců z řad učitelů, žáků, rodičů a dalších přátel zahájila Kulturní větračka naší základní školy. Prvním představením v tomto školním roce byla ve čtvrtek 12. září inscenace Hadivadla Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně. Jde o groteskní výjevy ze života největšího zločince planety. Autorem je osobnost, která má určitě k tématu mnoho co říci - Arnošt Goldflam. Mgr. Petra Chalupová 6 ŠKOLA JEDE NA KONCERT Proč páteční dopoledne 13. září nestrávit v koncertním sále? Není to ale jen tak. Je třeba se na takovou událost patřičně obléct. Malé i velké dámy do šatů a pánové do nažehlených košil nebo nejlépe přímo do saka. Autobus postupně odvezl ke Konventu všechny vyparáděné posluchače hudby komorního souboru Musica Animae. Kapela si pro každou věkovou kategorii připravila speciální program. Děti ze školky vyslechly lidové písničky, mladší žáci navštívili svět klasické hudby a ukázky hudby 20. století byly připraveny pro ty starší. Mgr. Petra Chalupová ADAPTAČNÍ POBYT 2013 Hned druhý týden v září nového školního roku vyrazily šesté ročníky naší školy do Bolešína u Bystřice nad Pernštejnem. Jak se jim líbil, se můžete dočíst z následujících úryvků. V pondělí jsme přijeli, rozdělili si pokoje a poobědvali. Moc dobře vařili. Po odpoledním klidu jsme se chystali na lesní hru. Cílem bylo plnit jednotlivé úkoly, hledat kachličky s písmeny a poskládat z nich větu. Také jsme složili pokřik na daná slova. Ještě teď si ho pamatuji. Příroda nás obklopuje, dobrodružství láká, kamarádi všude kolem, je zábava šesťáka. Na jídlo se těšíme adapťák v Bolešíně. Po večeři hupky do postýlek. Klárka N. Celý adapťák byl boží, ale nejlepší byla noční hra. Když mě paní učitelka o půlnoci probudila, nevěděla jsem, jestli se mám leknout nebo smát. Měla na sobě masku ducha. Pak jsme chodili jednotlivě po světýlkách a k tomu houkal sýček. Všichni jsme překonali svůj strach a odnesli si krásnou vzpomínku. Nikola K. Ve středu jsme šli na celodenní výlet. Cesta byla dlouhá a unavující, ale nakonec jsme dorazili na pohádkový hrad Pernštejn. Tam jsme poobědvali tradiční české řízky. Všem moc chutnaly. I ti největší nimralové v jídle nenechali ani drobeček. Potom jsme si prošli hrad, nádvoří i kapličku. Vyhlídka byla překrásná, les krásně voněl a nohy trošku bolely, ale bylo to prima. Cestou jsme si bezvadně popovídali. Petra K. Ve čtvrtek byla rozcvička s brčky a potom hurá na snídani. Mohli jsme si vybrat uzeniny, sýr, pečivo, křupinky, mléko Tento den jsme si vyráběli šablony a stříkali trička. Také jsme byli v kravíně a tam jsme zkoušeli zručnost při házení vajec. Bylo to zábavné. Marie S. Nejvíc se mi líbil lesní golf, stezka odvahy, písničky s kytarou u táboráku a stavění věže z dřívek. Jakub P. Co říci závěrem? Třídy 6. A i 6. B se krásně stmelily, všichni si vzájemně pomáhali a spolupracovali. Cíl adaptačního pobytu byl úspěšně splněn. Mgr. Vlaďka Šiková AKTUALITY O SLATINĚ

7 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ LETOS UŽ POTŘETÍ V úterý 10. září uspořádala naše škola pro své žáky a jejich rodiče již 3. Zahradní slavnost. I přes velké obavy ze špatného počasí, se nakonec celé odpoledne usmívalo na všechny děti a jejich rodiče sluníčko. Na školní zahradě a přilehlém dětském hřišti se sešlo téměř 700 návštěvníků. Zahradní slavnosti se zúčastnil i místostarosta Mgr. Petr Semrád. Paní ředitelka Mgr. Světlana Brankovská přivítala všechny děti a jejich rodiče a pak už čekal děti program, který si pro ně nachystali letošní deváťáci. Za splnění všech soutěží a her dostávaly děti šnečí body. Ty pak ve šnečím obchodě vyměňovaly za hračky, pastelky, míčky a další drobnosti, které věnovali rodiče žáků naší školy. Každý žák během odpoledne dostal zdarma párek v rohlíku, oplatek, limonádu a zmrzlinu. S občerstvením jsme pamatovali i na dospělé, pro které byly připraveny stánky, kde si mohli koupit grilované maso a uzeniny a nealkoholické nápoje. Atmosféra na zahradní slavnosti byla výborná, děti si mohly zadovádět a rodiče a učitelé se navzájem seznámili a popovídali si. Velký dík patří nejen organizátorům: pedagogům, zaměstnancům školy i jejich žákům, ale i sponzorům, bez kterých by se celá akce nemohla uskutečnit. Za odměny pro děti děkujeme všem rodičům, kteří přispěli drobnými dárky a finančními částkami na nákup zboží do šnečího obchodu. Na občerstvení pro všechny měli velkou zásluhu tito sponzoři: Zmrzliny ředitel Arktidy - Ing. Jan Kříž a Evžen Šik Limonády, párky v rohlíku Restaurace na Spartaku - pan Chalabala Oplatky, vody nápojové automaty - Tomáš Lhotský Ovoce a buchty školní kuchyně Jihomoravské náměstí 2 Děkujeme všem zúčastněným dětem i jejich rodičům, všem sponzorům, pedagogům a zaměstnancům za společně příjemně a netradičně prožité odpoledne. Za všechny pedagogy a zaměstnance PaedDr Jarmila Balejová Nabídka zájmových kroužků pro žáky ve školním roce 2013/2014 NÁZEV KROUŽKU DEN A HODINA ROČNÍK VEDOUCÍ KROUŽKU 1. Skleněné vitráže čtvrtek p. uč. Krejčová, p.uč. Seidlová 2. Judo úterý p. Hořt (není učitel ZŠ), tel Pěvecký sbor úterý p. uč. Tenorová 4. Francouzština pro začátečníky pondělí p. uč. Veselá 5. Dramatický kroužek čtvrtek p. uč. Balejová 6. Flétna pokročilí úterý p. uč. Hedlová 7. Keramika čtvrtek p. uč. Doleželová, Rozsypalová 8. Taneční Zumba, Hip Hop atd. pondělí p. uč. Machová 9. Flétna začátečníci úterý p. uč. Balejová 10. Florbal pátek p. uč. Kovář 11. Cvičení na míčích úterý p. uč. Mervartová 12. Street Dance čtvrtek p. Chyba (není učitel ZŠ), tel Skleněné vitráže dospělí - čtvrtek x za 14 dní, p. uč. Krejčová (tel ) 70 Kč paušál + 2 Kč za 1 gram hotového výrobku 7

8 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ZÁŘÍ VE FANTÁZII Uskutečnila se již tradiční potáborová setkání Ve středu 11. září pro rodiče s dětmi účastníky táborů Fantázie i Klubíčka. Společně zavzpomínali, zazpívali táborové písničky a opekli buřtíky. Na malé i velké čekaly stanoviště s úkoly pro děti, ani na chvíli nezůstaly opuštěná trampolína i lezecká stěna. V pátek odpoledne 20. září patřila Fantázie větším dětem táborníkům, kteří zažili tábor na kolech, horolezecký tábor a tábor v Černých lesích. Zavzpomínali na celotáborové hry 7 divů světa a Po stopách Rychlých šípů. Děti se svými prázdninovými vedoucími opékaly buřty, vyzkoušely novinky jako Discgolf a Lajna a vůbec užily si spoustu legrace. Pro náctileté účastníky vodáckého putování po řece Ohři jejich vedoucí nachystali víkendové setkání spojené s přespáním na Fantázii, promítáním videí z letošní vody a nedělním splouváním Jihlavy. Tradiční akcí je již Svatováclavská pouť pro všechny slatinské obyvatele v prostorách Přemyslova a Slunečního náměstí. ŘÍJEN VE FANTÁZII Září uteklo jako voda a říjen přináší začátek pravidelných zájmových kroužků a kurzů Fantázie. Nabízíme vám poslední volná místa zájmových aktivit pro děti i rodiče (viz. tabulka). Neváhejte, využijte měsíční zápis do ZK na zkoušku! Můžete se ještě kdykoliv on-line přihlásit na Kontakty: tel: , V ŘÍJNU PŘIPRAVUJEME: Tábor v době podzimních prázdnin Dřevotvarka Podhradí. Celotáborová hra: Expedice FANTÁZIE. Dobrodružné hry, lanové aktivity, netradiční sporty, hry a soutěže, tvoření, výlety. Ubytování v chatkách s vytápěním, doprava autobusem od Fantázie. Online přihlašování od na Vedoucí: Jiří Bohuš Socha, Klára Horčicová, Marcela Koláčková a Zdeňka Jemelková. TVOŘIVÉ DÍLNY Pro dospělé vždy 14:00 17:00 hod. záloha 100,- Kč Polštářková dílna vede Lenka Slažanská Malování na hedvábí - vede Katka Newmann Točení na kruhu a zdobení engobami vedou Blanka a Dráček FREE pro náctileté 10:00 13:00 hod. celková cena 100,- Kč Polštářková dílna vede Lenka Slažanská Malování na hedvábí - vede Katka Newmann Točení na kruhu a zdobení engobami vedou Blanka a Dráček Vzhledem k omezenému počtu míst v dílnách je třeba se přihlásit předem. S sebou přezůvky, pracovní oděv. PODZIMNÍ BURZA dětského oblečení, sportovního vybavení a hraček pátek výkup 16:00 20:00 hod., sobota prodej 8:00 17:00 hod., neděle vracení věcí 9:00 11:00 hod. ZŠ Jihomoravské náměstí. Více informací najdete na stránkách včetně vzoru, jak si zapsat své věci doma. Vitráže pro dospělé s Eliškou Krejčovou Kdy: pátek 16:00 19:00 hod. Začínáme Vitráže probíhají jednou za 14 dnů. Cena 75,- Kč/odpoledne = 3 hodiny, 2,- Kč/gram hotového výrobku. Je nutné přihlásit se předem na 8 Potáborové setkání rodičů a dětí. POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH Kroužek Termín Říjen Kč 1. pol. Kč Keramika pro předšk. - 1.tř. Pondělí Stonožka pro předšk. 2. tř. Středa 17:30 18: Flétna Pondělí, Úterý v 17,00 hod. na Fantázii - rozřazení dle pokročilosti Aerobik pro tř. Středa 17:00 18: Aerobik od 4. tř. Středa 18:00 19: Angličtina pro tř. V jednání Angličtina pro tř. V jednání Deskovky Čtvrtek 17:00 18: Florbal pro tř. Pondělí 17:00 18: Keramika pro tř. Úterý 15:30 16: Keramika pro tř. Úterý 17:00 18: Klávesy různé pokročilosti Pondělí, Středa Kytara začátečníci Středa 15:00 16: Kytara mírně pokročilí Středa 16:00 17: Kytara středně pokročilí Pondělí 17:00 18: Kytara pokročilí Pondělí 18:00 19: Tlapinky pro tř. Pondělí Šikovné tlapky pro tř. Úterý 15:00 16: Tlapky I pro tř. Čtvrtek 14:00 15: Tlapky II pro tř. Čtvrtek 15:15 16: Točení na kruhu I. od 9 let Středa 13:45 14: Točení na kruhu II. od 9 let Středa 16:45 17: Vařečka začátečníci Čtvrtek 17:00 18: Vědátoři pro tř. V jednání Vědátoři pro 3. 4.tř. V jednání Deskovky Čtvrtek 17:00 18: AJ konverzace pro tř. Středa 16:45 17: Angličtina pro tř. Úterý 16:45 17: Art klub Úterý 16:30 18: Dračák Čtvrtek 15:00 17: Francouzština začátečníci V jednání Free klub Středa 14:30 16: Keramika pro tř. Středa 15:00 16: Němčina pro tř. Čtvrtek 15:00 16: Lezení na stěně od 8 do 15 let Úterý 16:00 17: Vitráže V jednání AJ začátečníci V jednání AJ mírně pokročilí Úterý 18:00 19: AJ středně pokročilí Středa 18:00 19: AJ pokročilí V jednání Němčina mírně pokročilí V jednání Točení na kruhu bez lektora Po Čt 9:00 19:00 1 hod./60 Kč glazování zdarma. Přihlášení na V případě, že u kroužku není uveden termín a cena je kroužek v jednání. V případě zájmu o takový kroužek nás prosím kontaktujte na AKTUALITY O SLATINĚ

9 HISTORIE VÝZNAMNÁ ŘÍJNOVÁ VÝROČÍ 28. října 1918 bylo uveřejněno Provolání Národního výboru československého, v němž bylo uvedeno: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přijal jako jediný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu. V Prvním zákonu československého státu bylo uvedeno, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají v platnosti všechny úřady a ústavy jsou podřízeny Národnímu výboru a úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení. Provolání a První zákon čs. státu podepsalo pět členů Národního výboru československého dr. František Soukup, dr. Vavro Šrobár, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a dr. Alois Rašín. Pražský 28. říjen 1918 započal v Brně 29. října. Na Velkém náměstí, které bude nazváno náměstím Svobody, vyslechlo mnoho občanů zprávu o událostech v Praze a přesunuli se k Besednímu domu, v němž začal úřadovat brněnský Národní výbor. Důstojníci a vojáci se zbavili symbolů monarchie na uniformách. Z narychlo svolaných členů Sokola, Dělnických tělovýchovných jednot a Orla vznikla ozbrojená národní stráž k zajištění pořádku a klidu. Během dvou dnů převzal Národní výbor železniční stanici a významné státní úřady. V německých rukou zůstávala nadále brněnská radnice a její představitelé se nehodlali vzdát. Od založení města v roce 1243 mělo Brno německou správu. I slatinští občané uvítali vznik samostatného státu s radostí a s nadšením. Byli účastníky průvodů ve městě, vítali legionáře, kteří se vraceli domů. Ve dnech října 1938 probíhalo odstoupení našeho pohraničí Německu na základě mnichovského diktátu čtyř velmocí. Naši vojáci opouštěli pozice, které zaujali po zářijové mobilizaci a na mnoha místech odcházeli ze svých domovů i čeští obyvatelé často pod hrozbou násilí. ČSR přišla o území o rozloze km 2, na kterém žilo tis. obyvatel, z tohoto počtu tis. Čechů a Slováků. ŽILI PŘED NÁMI (část 5.) a připomínáme si je při procházce slatinským hřbitovem PEDAGOGOVÉ Antonín BOŽEK ( ) František HOLUB ( ) Reinhold KELLNER ( ) Marie KELLNEROVÁ ( ) Karel KOSIČKA ( ) Adolf NAVRÁTIL ( ) Jan PUTNA ( ) Prof. RNDr. František ŠIK, DrSc. ( ) Adolfa ZAPLETALOVÁ ( ) Doc. Ing. Anežka TOUŠKOVÁ, CSc ( ) PŘIPOMÍNÁME SI 1. října je Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů října 1938 probíhalo odstoupení našeho pohraničí Německu 2. října je Světový den hospodářských zvířat 2. října 1933 se narodil zpěvák Karel Hála a byla založena Sudetoněmecká vlastenecká strana v čele s Konradem Heinleinem 4. října je Mezinárodní den zvířat 5. října je Světový den učitelů 5. října 1883 zemřel francouzský teolog a badatel Joachim Barrande, objevitel české třídy vymřelých členovců-trilobitů 5. října 1938 abdikoval prezident Edvard Beneš a 22. října emigroval 6. října je Světový den lidských sídel 7. října 1923 se narodil tvůrce animovaných filmů Břetislav Pojar 7. října 1953 zemřel malíř a sochař Emil Filla 8. října je Mezinárodní den boje proti přírodním katastrofám 8. října 1838 se narodil jazykovědec a literární historik Jan Gebauer 9. října je Světový den pošty 10. října je Světový den duševního zdraví 10. října 1808 zemřel spisovatel, novinář a nakladatel Václav Matěj Kramerius, redaktor a vydavatel několika česky psaných novin 10. října 1813 se narodil italský skladatel Giuseppe Verdi 11. října 1933 se narodila herečka Miriam Hynková 11. října 1963 zemřela francouzská šansoniérka Edith Piaf 12. října 1913 se narodil literární vědec Vladimír Kovařík 12. října 1928 zemřela brněnská sociální pracovnice Marie Steyskalová, která v čele Moravské ústřední útulny ženské pečovala o opuštěné a potřebné děti a mladé ženy 12. října 1943 se narodil zpěvák Karel Černoch 13. října 1863 se narodil spisovatel Josef Merhaut 14. října 1918 přerostla generální stávka proti vývozu potravin od nás v požadavek samostatného československého státu 15. října je Světový den žen žijících na venkově 15. října 1608 se narodil italský fyzik a matematik Evangelista Torricelli 16. října je Světový den výživy 16. října 1533 zemřel německý malíř Lucas Cranach st října 1813 byl v největší bitvě v 19. století u Lipska poražen Napoleon 16. října 1903 se narodil herec Vladimír Šmeral 16. října 1978 byl Polák Karol Wojtyla zvolen papežem Jan Pavel II. 17. října je Světový den za vymýcení chudoby 17. října 1983 zemřel francouzský filozof a sociolog Raymond Aron 18. října 1893 zemřel francouzský skladatel Charles Francouis Gounod 18. října 1968 schválilo Národní shromáždění smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk u nás, 10 poslanců se zdrželo hlasování a 4 byli proti 21. října 1833 se narodil švédský chemik a vynálezce dynamitu Alfred Nobel, iniciátor založení ceny po něm pojmenované, udílené každoročně za objevy v několika oborech činnosti člověka 21. října 1918 se narodil herec Václav Voska a spojením českých a moravských křesťansko-sociálních a katolických národních stran z 90. let 19. století vznikla Československá strana lidová v čele s Janem Šrámkem 21. října 1933 se narodila spisovatelka Zdena Solivarová, manželka spisovatele Josefa Škvoreckého, s nímž založila v Torontu nakladatelství 68 Publishers 22. října 1833 se narodil malíř a sochař Otakar Kubín 23. října 1943 se narodil zpěvák Václav Neckář 24. října je Světový den informací, Den OSN 25. října 1913 se narodil skladatel a kapelník Karel Valdauf 26. října 1923 se narodila spisovatelka Jindřiška Smetanová 26. října 1993 zemřel herec František Filipovský, mistr dabingu (L. de Funés) 28. října je Státní svátek ČR výročí založení ČSR v roce října 1703 zemřel anglický filozof John Locke 28. října 1968 schválilo Národní shromáždění zákon o československé federaci, který byl slavnostně vyhlášen 30. října 1968 v Bratislavě 29. října 1923 bylo Turecko vyhlášeno republikou a pod vedením prezidenta Kemala Atatürka zahájeny modernizační reformy v zemi 29. října 1988 zemřela herečka Nataša Gollová a v roce 1933 režisér a scenárista televizních pořadů Zdeněk Podskalský 30. října 1918 se slovenský národ Martinskou deklarací přihlásil ke společnému československému státu 31. října je Světový den spoření, Den UNICEF Dětského fondu OSN 31. října 1953 se narodil sportovní komentátor Petr Vichnar stranu připravil Karel Janiš 9

10 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM LÉTEM V poslední srpnový den vystoupila v rámci Slatinského kulturního léta skupina Deep Purple revival Brno. SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ Vítáme čtenáře Aktualit, rádi se s vámi podělíme o zážitky ze soustředění mladých slatinských hasičů o prázdninách. Jako každý rok jezdíme s dětmi na soustředění za trénováním a naučit se něco nového. Na letošní soustředění jelo celkem dvanáct mladých hasičů. Opět jsme byli ubytováni na stejném místě jako v loňském roce, tedy v Níhově. Počasí nám naštěstí letos přálo, takže jsme si kromě zdokonalování hasičských dovedností a hraní spousty her, užili konečně také místního rybníka a různých válek s vodou. A co jsme celou dobu dělali? Po příjezdu jsme byli rozděleni na dvě družstva. Zvolili jsme si velitele (Ondra Zábrš a Míša Stonáček), vymysleli název družstva (Dráčci a Auťáci) a vytvořili si svoji vlajku. Tato družstva mezi sebou celou dobu soutěžila ve sbírání bodů ať už to byly body za soutěže, hry nebo za chování, vše se přičítalo jak jednotlivcům, tak celému družstvu a na konci soustředění se vše vyhodnotilo a po zásluze odměnilo. Z hasičských dovedností jsme procvičovali práci s hadicemi, zacházení s buzolou, střelbu ze vzduchovky, zdravovědu, přelézání po laně, rozpoznávání topografických značek a značek technických, průzkum místnosti za snížené viditelnosti a mnohé další. Ale také jsme se bavili při hrách jako je vlajkovaná, prověrka smyslů, Součástí kulturního léta ve Slatině bylo i Dětské odpoledne. V závěru letošního Slatinského kulturního léta vystoupil folklorní soubor Pohárek z Týnce. hutututu, hledání mincí, stavění domečků, oblékání s ešusem plným vody, při ropné havárii, na různých opičích drahách, bingu, tombolách, atd. Nechybělo ani večerní opékání špekáčků a zpívání u ohně jeden večer si za námi dokonce přijeli zahrát a zazpívat muzikanti. No, a samozřejmě proběhla i stezka odvahy každý se popral se svým strachem a tak jsme byli všichni úspěšní. Ke konci soustředění se v okolí areálu vyskytl bandita s návodem cesty k uloupené truhle, podařilo se ho dopadnout a dostat z něj informaci o pokladu sice jsme museli ještě vyluštit pár indicií, ale nakonec jsme poklad našli spokojenost byla veliká. (KŠ) Slatiňáci se loučí s letošním vydařeným kulturním létem. Fota: Štěpán Cenek 10 AKTUALITY O SLATINĚ

11 KAM S OBJEMNÝM ODPADEM? Prázdniny a dovolená skončily a podzim je tu. Zahrádkáři finišují, doma se uklízí, opravuje, buduje a při tom všem nás provázejí odpady. Jsou větší než obvykle a do popelnice na komunální odpad se nevejdou a ani tam nepatří. A co s nimi? V Brně tuto otázku řeší 39 sběrných středisek odpadu (SSO). Jsou to oplocené, zabezpečené prostory vybavené kontejnery pro sběr odpadu, který nepatří do běžných popelnic na směsný komunální odpad. Sběrná střediska odpadu slouží k ukládání: objemného odpadu (starý dřevěný, čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, postele, matrace, podlahové krytiny linolea, koberce, peřiny, dětské autosedačky, dřevo) tříděných odpadů určených k dalšímu využití (papír, PET lahve, nápojové kartony, sklo, textil, pěnový polystyren, železné a neželezné kovy) bioodpadu (větve, tráva, listí, ovoce, zelenina, skořápky od vajíček, pytlíky od čajů) nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, čisticí prostředky či jiné chemikálie, baterie a akumulátory, motorové, převodovkové a jiné minerální oleje slouží i jako místa zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů (lednice, televize, monitory, počítače, vysavače, zářivky). Odpad lze odevzdat bezplatně. Zpoplatněn je pouze odběr pneumatik a stavební suti bez příměsí. Pro tyto odpady jsou určena jen některá sběrná střediska: J. Fajmonové, Jana Svobody, Košuličova, Mikulčická, Oblá, Páteřní, Plástky, Pod Kopcem, Sladovnická, Ukrajinská, Vaňkovo náměstí, Zámecká. Otevírací doby všech sběrných středisek odpadu, kontakty a vše potřebné naleznete na stránkách Nejbližší sběrné Otevírací doba Telefon středisko odpadu Mikulčická Út-So 9-13 a Zemanova Po Út-Pá 9-13 a 14-18, So FOTO AKTUALITY Tuřanka bude mít brzy nové chodníky Na Bučovické ulici je v plném proudu výstavba nových parkovacích ploch Potřebujete dopravit odpad na sběrné středisko? Pomůže Vám SAKO, zavolejte na telefonní číslo nebo a domluvte si termín odvozu. V dohodnutém termínu odpad připravte před dům, zde si ho od Vás převezme pracovník společnosti SAKO. Cena za jeden odvoz objemného odpadu je 250,- Kč/m 3 včetně DPH. ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Pro ty, kteří chodí na procházky na Stránskou skálu, není název této ulice tajenkou. Po ní je nejbližší a nejschůdnější přístup na vrchol skály a její pojmenování tomu odpovídá je to Stránská ulice, horní část Černoviček. Na Langrově ulici se pokládá nový povrch vozovky Bývalý objekt restaurace Pegas na Langrově ulici se přestavuje na bytový dům. Slatinská obec věřících děkuje vedení restaurace Sluneční dvůr za ochotné zapůjčení sedacího nábytku pro hodovou mši svatou. 11

12 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám čtenáře Aktualit o Slatině, ve sportovní rubrice si můžete přečíst co je nového v činnosti našeho sportovního klubu SK Slatina. Poslední sobotu v srpnu proběhly v našem areálu další Farmářské trhy ve Slatině a letos poslední trhy nás ještě čekají v sobotu 12. října tradičně v areálu SK Slatina vchod z ul. Tuřanka v době od 8:30 do 13:00 hod. Všechny vás srdečně zveme! V tomto měsíci naplno běží mistrovské fotbalové soutěže ve všech věkových kategoriích a já bych vás chtěl všechny, jménem výboru našeho sportovního klubu, pozvat k nám do sportovního areálu na pěkné sportovní zážitky. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A po historickém postupu do I.A třídy (téměř po 50 letech) si ve sk. A vedou velmi dobře a po pěti kolech soutěže jsou na 6. místě tabulky se 7 body za 2 výhry a 1 remízu a poměrem branek 11:12. Výsledkový servis: SK Slatina - FC Boskovice 0:3 (0:1), TJ Sokol Dobšice SK Slatina 1:3 (1:3), branky Mikšíček 3. Další program našeho mužstva je následující: Sobota v 15:30 hod. venku na hřišti MS Brno, neděle v 15 hod. doma s SK Líšeň B, sobota v 15 hod. venku v Soběšicích, v sobotu ve 14:30 hod. doma přivítáme Miroslav a v sobotu ve 14 hod. hrajeme venku se Slovanem Brno. Trenérovi a celému realizačnímu týmu přejeme mnoho úspěchů a zejména atraktivní fotbal pro naše věrné diváky. Muži B (Městský přebor muži II. třída). Po pěti kolech (do uzávěrky více výsledků není k dispozici) je náš B-tým průběžně na 11. místě tabulky se 4 body a skórem 10:10. Výsledkový servis: SK Slatina B Bohunice B 2:3 (1:3), branka Válka, SK Slatina B Lokomotiva 2:3 (1:1), branky Nos J., Samek, Starý Lískovec SK Slatina B 3:2 (1:0), branky Kodras, Musálek. Od října čekají mužstvo následují zápasy: Neděle venku v 10:30 hod. Bosonohy B, sobota v 15 hod. doma Líšeň C, venku na hřišti Medlánek B v neděli v 15 hod., doma v neděli přivítáme ve 14:30 hod. tým MCV, neděle venku ve 14 hod. v Lelekovicích. Celému realizačnímu týmu a hráčům přejeme jen dobré výsledky a pěkný fotbal pro diváky. 12 Starší dorost je zatím po pěti kolech soutěže krajského přeboru na 13. místě se 4 body. Realizační tým ve složení - trenéři Jindřich Tomsa, Vlastimil Pávek, vedoucí mužstva Petr Herůdek, Dana Bystřická, jistě něco vymyslí, aby tým zamířil k vyšším příčkám tabulky. Výsledkový servis: Ivančice SK Slatina 5:2 (4:1), branky Žáček, Vala, SK Slatina Rosice 1:3 (1:2), branka Krejčiřík. Starší dorostence čekají od října tyto zápasy: Sobota v 10 hod. doma Svratka Brno, sobota ve 12:30 hod. venku v Medlánkách, sobota v 10 hod. doma Řečkovice, neděle ve 12:15 hod. venku v Kohoutovicích, sobota v 10 hod. doma tým Mikulova. Mladší dorost je v Krajském přeboru dorostu mladšího po pěti kolech zatím na 9. místě se ziskem 3 bodů. Výsledkový servis: Ivančice SK Slatina 3:0 (2:0), SK Slatina Rosice 1:2 (1:1), branka Novotný. Trenérská dvojice ve složení Michal Novotný a Martin Burian jistě kluky správně namotivuje k lepším výkonům v následujících zápasech: Sobota ve hod. doma Svratka Brno, sobota venku v Medlánkách, sobota ve 12:15 hod. doma Řečkovice, neděle venku v Kohoutovicích, sobota ve 12:15 hod. doma tým Mikulova. Starší žáci (I. tř. starších žáků, sk. B) jsou průběžně po třech kolech na 8. místě tabulky se ziskem 4 bodů a skórem 6:8. Výsledky: SK Slatina Rosice 3:1 (2:0), branky Markowski, Sedlák, Zdražil. Ivančice SK Slatina 6:2, branky Cimbálník, Urbánek. V sobotu 5.10 v 10 hod. hrajeme na hřišti Nordicu, sobota v 9:30 hod. doma Mikulov, neděle v 9 hod. v Hustopečích, sobota v 9:30 hod. doma tým Kahan, neděle v 9 hod. jedou kluci hrát do Měnína. Trenérům J. Cibulákovi, M. Halickému a hráčům držíme palce k lepším výkonům v této sezoně. Mladší žáci (I. třída mladších žáků, skupina B). Po třech kolech jsou kluci na 7. místě se ziskem 3 bodů. Výsledkový servis: SK Slatina Rosice 9:1 (5:0), branky Urbánek 3, Nejezchleba 2, Novák, Přerovský, Soukal, vlastní, Ivančice SK Slatina 7:0. V následujících zápasech si mohou vylepšit postavení v tabulce - v sobotu 5.10 ve 12 hod. na hřišti Nordicu, sobota v 11:15 hod. doma Mikulov, neděle v 10:45 hod. v Hustopečích, sobota v 11:15 hod. doma tým Kahan, neděle v 10:45 hod. hrají kluci v Měníně. Do dalších kol soutěže všem hráčům přejeme mnoho úspěchů. Mladší přípravka A+B: Trenéři Michal Skoták, Jaroslav Matoušek, vedoucí mužstva Zuzana Lošťáková. Mladší přípravka A: Tuřany SK Slatina A 3:3 (1:2), branky Hladil, Kosmák, Flek. Mladší přípravka B: Soběšice SK Slatina B 3:11 (2:5), branky Kryl 5, Lošťák 3, Skoták 3. Všem klukům z obou přípravek držíme do nového ročníku soutěže palce. Starší přípravka. Trenér Aleš Vnuk, vedoucí mužstva Lenka Ondrášková. Sezonu jsme začali pod vedením nového trenéra docela úspěšně. Hostovali u nás Lelekovice B, které jsme porazili 15:0. V poločase jsme vedli 11:0 a byla znát lepší atmosféra mezi hráči, než na konci minulé sezony. Branky dali: Valenta 5, Janák 4, Vendolský 3, Ondrášek 2, Střelec 1. Pokud by se chtěl některý z ročníků 2003, 2004 k našemu týmu přidat, nechť se obrátí na vedení fotbalového klubu, trenéra pana Vnuka nebo vedoucí přípravky paní Ondráškovou. Trénujeme na Spartaku v pondělí a čtvrtek od 16:00 17:30 hod. Přijďte se na nás podívat, zaběhat a nebudete litovat! Klukům a trenérovi držíme palce a přejeme co nejvíce výher! (Informace podala Lenka Ondrášková). Starší páni jsou v soutěži Brněnské ligy starších pánů po čtyřech kolech zatím na 8. místě se ziskem 6 bodů. Nejbližší zápasy jsou - pondělí doma s UOMP, venku na Startu, doma v pondělí s Mor. Slavií B. Přejeme našim nejstarším samé dobré výsledky! ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Cvičíme pravidelně Lady aerobik - cvičení pro ženy, kterým už dávno není -náct. Hodiny probíhají vždy v pondělí hod., cena 45 Kč/lekce nebo 400 Kč/10 lekcí. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let. Pojďte se s námi vyblbnout do tělocvičny každé pondělí hod., cena 700 Kč/školní rok, je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Pokračujeme v pondělí 16. září v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2. Kontaktní osoba Majka Konečná tel , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Nezapomínáme také na naše nejmladší adepty této krásné hry a sdělujeme, že začátek tréninků na novou sezonu je od úterý 3.9. v 15:30 hod. Trénink povede trenér mládeže pan Jeřábek tel Kontaktní osoba Petr Čampa tel: ODDÍL TENISU Tenisový oddíl uspořádal poslední sobotu v září tradiční tenisový turnaj, tentokrát pod názvem Memoriál Jirky Navrátila pokračování na straně 13 AKTUALITY O SLATINĚ

13 pokračování ze strany ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách, jako vzpomínku na našeho člena, starostu a místostarostu naší městské části Jiřího Navrátila. Kontaktní osoba tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel ), správce kurtů tel nebo ODDÍL KULTURISTIKY Posílit své tělo můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Pro nás čistě běžecká sezona pomalu končí a posledními závody, kterých se účastníme, je nejstarší silniční závod Běchovice- Praha 10 km (v neděli 29. září) a také ryze brněnský závod Vokolopríglu (v sobotu v 11:00 hod. v okolí Brněnské přehrady, délka závodu 14,1 km). Zájemci kontaktujte V. Klajsnera tel.: HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických mužstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev! CHEMICKÝ PEELING NA MÍRU ošetření na oči a rty rozjasňující ošetření protivráskové ošetření pigmentace akné kuperoza a mnoho jiných... Podzim je ideální doba pro ošetření vaší pleti chemickým peelingem. Těšíme se na Vás KOSMETICKÉ STUDIO BELLA, Jihomoravské nám. 1 Tel.: Veterinární klinika Gabrid Špitálka 33, Brno Spojení MHD zastávka Vlhká trolejbus 31, 33 Tel.: , Po-Pá 9-19, So-Ne Facebook: Veterinární klinika Gabrid Jsme kolektiv lékařek s dlouholetými zkušenostmi. Nabízíme služby v oblasti interní medicíny, chirurgie a prevence. Ošetřujeme také drobné savce (morče, králík, potkan) a fretky. Vyšetření krve na počkání, víkendy a svátky bez příplatku. Celkové zvýhodnění až Kč * Čerstvá nabídka! Volkswagen Comfort Edition. Nabídka, které nelze odolat. Oblíbené modely Comfort Edition s pořádnou porcí výbavy pro ještě větší komfort a pohodlí z jízdy. Vychutnejte si čerstvou nabídku modelů Polo, Golf Plus, Tiguan, Touran nebo Beetle s výbavou zahrnující např. kola z lehkých slitin, klimatizaci, volant v kůži a mnoho dalšího. Jistě Vám zachutná i výhodnější financování Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN. Volkswagen Comfort Edition právě k dostání. *Akce trvá do Zvýhodnění Kč platí pro model Touran 1,2 TSI 77 kw; cenové zvýhodnění Kč. Při využití akční nabídky Volkswagen Finance od ŠkoFINu ušetříte navíc až Kč. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 : 4,2-6,8 l/100 km, g/km. Kompletní cenovou nabídku a financování modelů Comfort Edition a bližší informace naleznete na Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno Řipská 13a, Brno, tel.: , fax: ,

14 INZERCE Rekondiční masáže, seznam.cz Tel.: KADEŘNICTVÍ KLÁRA ŠMERDOVÁ - dámské, pánské, dětské, Brno-Slatina, Prostějovská 14, konečná trolejbusu 33. Tel.: Kadeřnictví dámské, pánské, dětské Černozemní 2, na objednání. Alexandra Šmídová Tel.: Provádíme čištění koberců, sedaček, křesel, matrací, interiéru automobilů extrakční metodou. Doprava po Brně zdarma. Tel.: EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče - TV - DVD - AUDIO. Tel.: , , MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plov. podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket. Tel: , Muž v akci řemesla pro váš byt, dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel.: Rizikové kácení, úprava korun stromů, údržba zahrad, řezání dřeva. Tel.: Prodám česnek, odrůda modrý Džambo. Cena Velikost 170 Kč/kg. 2/12 Tel.: PRONÁJEM KANCELÁŘÍ v budově SK Slatina ul. Tuřanka 1 za výhodnou cenu. Tel.: Koupím byt v Brně - Slatině. Prosím nabídněte. Tel.: Hledám ke koupi RD v Brně - Slatině. Děkuji za každou nabídku. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zaskl. lodžie, udržovaný, nízký nájem za OB 2+1 ve Slatině, panelová zástavba s komorou. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Slavkovská, informace na tel.: Pronájem garáže ve Slatině na ul. Langrova. Tel.: Prodám řadovou garáž v Brně - Čenovičkách. Tel.: Prodám garáž v Černovicích, u starého letiště. Cena dohodou. Tel.: Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu Hledáme nové obchodní zástupce Aktuality o Slatině, k03-57x64_personal_cmyk.indd :31:27 zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více