O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ Shromáždění PŘEČTĚTE SI: k výročí 28. října str. 2 Změny v dopravě na náměstí str. 3 Hody 2013 ve fotografii str. 4-5 č. 10 říjen 2013 SLATINSKÉ HODY 2013 Tradiční slatinské hody, jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí Slatiny, jsou opět za námi. Pro naše stárky, kterých bylo letos dvanáct párů, začaly přípravy už před několika měsíci. Všechno však vyvrcholilo druhý týden v září, kdy se začal zdobit taneční plac, postavila se mája a i přes nepříznivé počasí se všechno zvládlo nachystat včas a s úsměvem na tváři. O hodové veselí se nám letos opět postarala dechová hudba Dambořanka a doufáme, že si hody užila stejně jako my, stárci. Přestože se počasí proti loňskému roku pohoršilo, hody se nám vyvedly a snad byli spokojeni všichni, kteří se na nás přišli podívat a pobavit se s námi. Chtěli bychom tedy poděkovat všem, kteří se zúčastnili několikaměsíčních příprav a zařizování, v neposlední řadě děkujeme Restauraci Na Spartaku, slatinské radnici a všem sponzorům. Jménem hlavního páru bychom chtěli také poděkovat našim stárkám a stárkům, kteří se zasloužili o průběh celých hodů a doufáme, že v této tradici budou pokračovat i v dalších letech. Farmářské trhy v říjnu str. 10 Fotoaktuality str. 11 V sobotu předal pan starosta Jiří Ides hlavnímu stárkovi hodové právo a Slatinské hody 2013 mohou začít. Hody byly, hody budou, stárci zase v kroji půjdou. Zase za rok těšíme se, že pod májou sejdeme se. Za slatinské stárky hlavní pár Klárk a a M a r t in OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Starosta městské části Brno-Slatina podle odst zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE: Hlavní pár letošních hodů Klárka a Martin. 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech od 14:00 hodin do 22:00 hodin od 08:00 hodin do 14:00 hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 325 tvoří ulice Černovičky, Podstránská, Stránská, Olomoucká sudá, lokalita Stránská skála. Volební místnost se nachází na adrese Černovičky 36a (bývalá provozovna firmy EXPO-COM trading,s.r.o.) volebním okrsku č. 326 tvoří ulice, Bedřichovická, Blažovická, Bučkova, Budínská Černozemní, Drážní, Hliník, Kellnerova, Kobylnická, Kovárenská, Kikrleho, Krejčího, Křehlíkova, Matlachova, O. Veselého, Pivodova, Ráj, Řípská, Sámova, Slatinka, Šikova, Šmahova, Zelinkova. Volební místnost se nachází v ZŠ Přemyslovo nám. 1 volebním okrsku č. 327 tvoří ulice Hviezdoslavova, Kozinova, Moutnická, Ponětovická, Pomezní, Přemyslovo náměstí, Slatinské nám., Šlapanická, Šmilovského, Těšanská, Tilhonova 1-47,2-66, Tuřanka,Vlnitá, Vyškovská, Zemanova, V Nové čtvrti, Za kostelem. Volební místnost se nachází v ZŠ Přemyslovo nám. 1 volebním okrsku č. 328 tvoří ulice Langrova, Lučiny, Tilhonova (lichá), Vlárská. Volební místnost se nachází v ZŠ Přemyslovo nám. 1 volebním okrsku č. 329 tvoří ulice Jihomoravské nám., Kroměřížská 1-12 (sudá i lichá) Mikulčická 1-11 (lichá), Strážnická 1-18 (sudá i lichá), Zlínská. Volební místnost se nachází v ZŠ Jihomoravské nám. 2 volebním okrsku č. 330 tvoří ulice Bučovická 1-18 (sudá i lichá), Dědická 1-18 (sudá i lichá), Slavkovská 1-11 (lichá). Volební místnost se nachází v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pokračování na straně 2 Čí jsou hody? Také naše! Letošní slatinské hody opět po roce vytvořily v naší městské části nezapomenutelnou atmosféru. Největší podíl na tom samozřejmě mají stárci se svými partnerkami a lidé, kteří se starali o přípravu a hladký průběh celého hodového víkendu. Velkou zásluhu mají také všichni, kteří podpořili tuto tradici svojí účastí na pátečních i sobotních setkáních, v nedělním průvodu a při hodové slavnosti na náměstí. Všem patří velký dík. Už nyní se můžeme těšit na Slatinské hody 2014, které budou jistě tak vydařené, jako ty letošní. Jiří Ides, starosta

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na své schůzi dne doporučila: zastupitelstvu MČ souhlasit s prodejem pozemku pod garáží p.č. 28 o výměře 19 m 2 v k.ú. Slatina panu Ing. Pavlu Horňákovi, Komenského 878, Modřice zastupitelstvu MČ trvat na svém usnesení VI/05/5d) ze dne a souhlasit s prodejem oplocených částí pozemku p.č. 2972/1 v k.ú. Slatina vlastníkům RD v ulici Bedřichovická zastupitelstvu MČ nesouhlasit s nabytím pozemku p.č. 659/40 o výměře 95 m 2 v k.ú. Slatina do vlastnictví statutárního města Brna z důvodu, že okolní pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků zastupitelstvu MČ schválit návrh novely vyhlášky č. 12/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů souhlasila: s pronájmem části pozemku p.č. 2202/5 o výměře 400 m 2 a části pozemku p.č. 2202/6 o výměře 360 m 2 v k.ú. Slatina společnosti Wombat, s.r.o., Březinova 759/23, Brno z úrovně města Brna se zvýšením kapacity MŠ Jihomoravské nám. 4 při Základní škole a mateřské škole Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace ze 119 na 144 dětí, a to s účinností od a schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK s dotčením pozemku p.č v k.ú. Slatina při akci Regenerace bytového domu Tilhonova 50a, 50b Brno-Slatina za podmínky uvedení pozemku po skončení akce do původního stavu rozhodla: o ponechání neudržovaných úseků komunikací ve stávajícím rozsahu o bezúplatném využití elektrické přípojky u pódia na Přemyslově náměstí JUNIOREM na ozvučení akce Svatováclavská pouť dne a ukládá VO vypracovat příslušnou smlouvu o bezúplatném poskytnutí učebny v 1. patře budovy na Přemyslově nám. 18 OS Klubíčko v dopoledních hodinách každé pondělí, úterý, středu a pátek ve školním roce 2013/2014 od 08:00 do 12:00 hodin a každý čtvrtek od 09:00 do 18:00 hodin k jeho volnočasovým aktivitám pro rodiče a děti dle platných Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne a ukládá VO vypracovat příslušnou smlouvu vzala na vědomí: přehled pohledávek MČ za nájemci bytů k Jiří Ides, starosta pokračování ze strany 1 volebním okrsku č. 331 tvoří ulice Dědická 19-35, 20-30, Mikulčická 2-16 (sudá). Volební místnost se nachází v ZŠ Jihomoravské nám. 2 volebním okrsku č. 332 tvoří ulice Prostějovská, Rousínovská. Volební místnost se nachází v ZŠ Jihomoravské nám Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Jiří Ides, starosta INFORMACE PRO VOLIČE Předběžné seznamy oprávněných voličů jsou do připraveny k nahlédnutí a připomínkování na ÚMČ Budínská 2. Voličům, kteří nebudou moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, bude vydán voličský průkaz, se kterým lze volit ve kterémkoliv okrsku v České republice, ale také v zahraničí na zastupitelském úřadě České republiky. O voličský průkaz lze požádat: - osobně až do hod. dne na ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, u paní Jochmanové nebo Fojtíkové, - písemně s ověřeným podpisem voliče, - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději však do Volič může také ještě před konáním voleb požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na telefonních číslech: , , a ve dnech konání voleb okrskovou komisi o to, aby mohl volit mimo volební místnost. V takovém případě okrsková komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Případné další dotazy Vám budou zodpovězeny na výše uvedených číslech. SHROMÁŽDĚNÍ K VÝROČÍ 28. ŘÍJNA Městská část Brno-Slatina ve spolupráci se ZŠ Přemyslovo náměstí, ZŠ Jihomoravské náměstí a Fantázií pořádá u příležitosti 95. výročí založení samostatného Československa SHROMÁŽDĚNÍ OBČANŮ A LAMPIONOVÝ PRŮVOD DĚTÍ A MLÁDEŽE Sejdeme se ve čtvrtek 24. října 2013 v 18:00 hodin na Přemyslově náměstí, odkud projdeme Tilhonovou, Mikulčickou, Zlínskou, Budínskou a Matlachovou ulicí k pomníku obětí našich občanů v obou světových válkách před kostelem Povýšení sv. kříže a připomeneme si vznik samostatného Československa v roce K hojné účasti občanů, dětí a mládeže zve starosta Jiří Ides VÍTÁNÍ DĚTÍ Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se dne 16. listopadu 2013 v sále Radnice Brno- Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí do života. Obřad se týká dětí, narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ) Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Dnes v našem pravidelném rozhovoru zpovídáme pana Michala Příhodu, spolupracovníka Aktualit o Slatině, který po mnoho let vytvářel jejich grafickou úpravu. Jako vždy, první otázkou se ptáme ve Slatině žijete, nebo zde i pracujete? Ve Slatině jsem prožil více než polovinu svého života. Za svobodna jsem se svými rodiči bydlel v sídlišti na Dědické ulici, ale po svatbě jsem se odstěhoval do domku pod Stránskou skálou, což je sice na samém kraji městské části, ale pořád ve Slatině. Zabýváte se stále ještě grafikou tiskovin? V současné době pracuji pro neziskovou organizaci Bwindi Orphans, která se zabývá pomocí dětem v africké Ugandě a mojí pracovní náplní je mimo fotografování i veškerá propagace a prezentace naší činnosti, takže připravuji tištěné zpravodaje, prezentace, přednášky a výstavy fotografií, a to všechno s grafikou úzce souvisí. Můžete čtenáře Aktualit v krátkosti seznámit s vaší africkou aktivitou? Sám nemohu pochopit čím to je, ale když vám řeknu, že mě Afrika očarovala, není to jen slovní obrat, ale je v tom opravdu něco tajemného, co nedokážu pochopit. Každý rok musím vyrazit někam do Afriky, jinak prožívám jakýsi absťák a je to se mnou k nevydržení. Jako fotografa mě nejvíce přitahuje africké světlo a divoká příroda, ale jako člověka život prostých lidí a dobrodružství. Zatím se mi podařilo navštívit Jihoafrickou republiku, Namíbii, Tanzánii včetně Zanzibaru, Rwandu, několikrát Keňu, ale nekrásnější a nejpřitažlivější je pro mne věčně zelená Uganda. Právě v Ugandě působí naše organizace Bwindi Orphans. Snažíme se pomáhat chudým dětem a jejich rodinám. Naší prioritou je zajistit pro děti přístup ke vzdělání, lékařské péči a k pravidelné stravě. Prostřednictvím adopce na dálku se může do našeho projektu zapojit kdokoliv z České republiky, komu není osud dětí lhostejný. Jsme malá organizace a zakládáme si na informovanosti adoptivních rodičů i veřejnosti o našich aktivitách. Pořádáme besedy např. ve školách, přednášky, výstavy, ale navíc organizujeme i cesty do Ugandy. Adoptivní rodiče se ZMĚNY V DOPRAVĚ NA NÁMĚSTÍ Řidiči a pěší si jistě na začátku září všimli, že došlo ke změně organizace dopravy na Přemyslově náměstí a v jeho okolí. Nejmarkantnější již realizovanou změnou je zrušení obytné zóny a její nahrazení značkou IP 25a Zóna s dopravním omezením, v našem případě třicetikilometrovým rychlostním limitem. Obytná zóna nebyla funkční (kdo z řidičů dodržoval dvacítku?) a ani stavebně technickým uspořádáním neodpovídala předpisům (např. společný prostor bez výškového členění pro chodce a auta). Navíc si lze jen těžko představit rodiče, kteří by místo na náměstí poslali své děti s míčem přímo na komunikaci, byť to zákon v případě obytné zóny umožňuje. Po zdlouhavých jednáních jsme se tak připojili k mezinárodnímu trendu, který hlavní roli ve zklidňování dopravy přisuzuje právě Zóně 30. Pokud bude realizován projekt na úpravu Přemyslova náměstí, budou následovat i zvýšená místa pro přecházení mezi parkem a náměstím. Paradoxní je, že řidiči teď jezdí podle prvních poznatků pomaleji než před změnou. Jen na zastavování v zákazu budou muset ještě dohlédnout strážníci. To byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro změnu. Vozidla na silnici nesměla stát i za předchozího dopravního režimu, teď snad ubude porušení zákona i výmluv zákaz zastavení je velmi srozumitelná dopravní značka. V neposlední řadě musím zmínit legalizaci přechodu pro chodce. Ten se nám povedlo prosadit po četných připomínkách občanů v loňském roce. V obytné zóně správně neměl co pohledávat. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci změn podíleli. V některém z příštích čísel Aktualit o Slatině přineseme informaci o výstavbě okružní křižovatky u prodejny Lidl. Do její konečné podoby také na popud Dopravně bezpečnostní komise výrazně promluvili představitelé naší obce. Pavel Šváb, předseda Dopravně bezpečnostní komise mohou osobně seznámit s podmínkami života dětí v Ugandě a navštívit podporované děti ve škole i v jejich domovech. Věřte mi, že to je zážitek na celý život a nejen pro ně. Směřují získané prostředky do jednoho místa, přímo konkretním lidem? Je několik možností, jak se do podpory zapojit. Buď si adoptovat konkrétní dítě, se kterým je možno udržovat písemný kontakt (nebo jak jsem již zmínil i osobně se setkat), nebo podpořit některou z jednorázových aktivit, jako je například nákup koz, slepic, výroba cihel, chov koz apod. Penězmi získanými od sponzorů osobně hradíme školné ve škole, zdravotní péči na klinice, nakupujeme jídlo na obědy a svačinu dětí ve škole. V tom se možná lišíme od jiných organizací osobním dohledem. Je to časově náročnější, ale zabráníme tak finančním ztrátám. Máme jistotu, že obdržené peníze vydáme na účel, ke kterému byly určeny. V našem projektu je zařazeno přibližně 200 dětí ve dvou oblastech Ugandy Bwindi a Soroti a jejich počet neroste závratnou rychlostí, protože si nabíráme jen tolik práce, na kolik stačíme. Jakým způsobem dopravujete nakoupené a darované zboží do tak vzdálené oblasti? Vyzkoušeli jsme několik druhů přepravy od osobní až po cargo. V jistém období bylo možné posílat osobní balíčky dětem, ale v současné době jsme od této aktivity upustili. Bylo čím dál tím složitější zajistit přepravu tolika dárečků. Proto převážíme jen osobní dopisy, oblečení a boty a přímo v Ugandě nakupujeme pro děti praktické dárky, jako jsou například matrace, moskytiéry, kozy, slepice a podobně. Od podporovaných rodin vykupujeme typické ugandské výrobky, jako jsou ošatky z trávy, korálky, tašky, vyřezávané gorily a prodáváme je na našich prezentacích a výstavách. K tomu nabízíme na ochutnání i ke koupi výbornou ugandskou kávu. Ještě bych rád podotknul, že školní rok v Ugandě začíná v únoru a končí v listopadu a na našich webových stránkách čeká několik dětí na své adoptivní rodiče a možnost vzdělávat se. Na závěr - jak se vám ve Slatině žije? Ve Slatině jsem spokojený. Její výhodou je to, že je okrajovou částí Brna a při tom cesta do centra trvá jen několik minut. Stránská skála mi zejména svou stepní květenou připomíná Afriku a tak se na ní při procházkách se psem odreagovávám od všudypřítomného civilizačního stresu. Ale upřímně řečeno mě mrzí, že jako okrajová část Slatiny čekáme nekonečně dlouho na řešení některých problémů, ale to by bylo na další článek. SBĚR ŠATSTVA Děk uj i za o d p ov ědi na otázky. Jiří Toman Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takže by mohly ještě někomu sloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, zbytky látek apod. a nevíte co s nimi? Můžete je donést do budovy Oratoria u kostela ve Slatině v pátek od 14:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. Vaše věci poslouží lidem v nouzi. Děkujeme! CO MŮŽETE DAROVAT? Letní a zimní oblečení pánské, dámské, dětské čisté a složené do plastového pytle nebo krabice lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony látky minimálně 1m domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky polštáře, deky obuv veškerou nepoškozenou batůžky a ledvinky, pánské opasky, tkaničky do bot potřeby osobní hygieny čistící prostředky funkční ruční nářadí Diecézní charita Brno 3

4 SLATINSKÉ HODY 2013 Fota Slatinských hodů: Igor Zehl, Štěpán Cenek 4 AKTUALITY O SLATINĚ

5 5

6 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK BYL ZAHÁJEN Po letních prázdninách byl v pondělí 2. září 2013 zahájen nový školní rok 2013/2014. Všichni žáci se již tradičně sešli na školním dvoře, aby se zde za tónů státní hymny společně přivítali s pedagogickým sborem školy. Při té příležitosti bylo slavnostně představeno 47 nových prvňáčků, které přišly podpořit jejich rodiče i prarodiče. Nový školní rok byl zahájen projevem paní ředitelky Mgr. Olgy Bauerové. Žáky přišel přivítat a podpořit také pan starosta Slatiny Jiří Ides za doprovodu pana místostarosty Mgr. Petra Semráda. Všem dětem přejeme úspěšný školní rok plný pochval a jedniček. Mgr. Iva Pavlatová LOUTKOVÉ DIVADLO KOPECKÝ V pondělí 9. září zavítala mezi děti ze školky a žáky 1. stupně dvojice herců s loutkami. Nepřipravili si ale pohádku. Na jevišti se objevilo několik varietních umělců, např. houslista, klavírista i zpěvačky různých žánrů. Některé děti si mohly vyzkoušet, jaké je vodit loutky, které jim sahají až do pasu. Když začal jeden z herců předvádět žonglování s míčky, kužely či talíři, všechna očka sledovala s napětím, zda mu něco neupadne. Dozvěděli jsme se i něco z historie českého loutkářství a viděli ježibabu, která patřila samotnému Matěji Kopeckému. Mgr. Jana Šindelářová DOPRAVNÍ VÝCHOVA DRUHÁKŮ Ve středu 11. září se žáci druhých tříd zúčastnili programu zaměřeného na dopravní výchovu. Za novými poznatky a zkušenostmi jsme vyrazili na ZŠ Pastviny. Jedna polovina dětí se v počítačové učebně seznamovala teoreticky se základními pravidly silničního provozu, ostatní v tu dobu trénovali silniční provoz v praxi. Před školou je totiž dopravní hřiště, kde si žáci vyzkoušeli jízdu na kole a v malých autíčkách. Všechny děti během dopoledne vystřídaly veškeré aktivity. Program měl velký úspěch bylo to velice zajímavé, zábavné a hlavně přínosné dopoledne. Mgr. Hana Tomšíková KULTURNÍ VĚTRAČKA Návštěvy večerních představení brněnských divadel se skupinou nadšenců z řad učitelů, žáků, rodičů a dalších přátel zahájila Kulturní větračka naší základní školy. Prvním představením v tomto školním roce byla ve čtvrtek 12. září inscenace Hadivadla Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně. Jde o groteskní výjevy ze života největšího zločince planety. Autorem je osobnost, která má určitě k tématu mnoho co říci - Arnošt Goldflam. Mgr. Petra Chalupová 6 ŠKOLA JEDE NA KONCERT Proč páteční dopoledne 13. září nestrávit v koncertním sále? Není to ale jen tak. Je třeba se na takovou událost patřičně obléct. Malé i velké dámy do šatů a pánové do nažehlených košil nebo nejlépe přímo do saka. Autobus postupně odvezl ke Konventu všechny vyparáděné posluchače hudby komorního souboru Musica Animae. Kapela si pro každou věkovou kategorii připravila speciální program. Děti ze školky vyslechly lidové písničky, mladší žáci navštívili svět klasické hudby a ukázky hudby 20. století byly připraveny pro ty starší. Mgr. Petra Chalupová ADAPTAČNÍ POBYT 2013 Hned druhý týden v září nového školního roku vyrazily šesté ročníky naší školy do Bolešína u Bystřice nad Pernštejnem. Jak se jim líbil, se můžete dočíst z následujících úryvků. V pondělí jsme přijeli, rozdělili si pokoje a poobědvali. Moc dobře vařili. Po odpoledním klidu jsme se chystali na lesní hru. Cílem bylo plnit jednotlivé úkoly, hledat kachličky s písmeny a poskládat z nich větu. Také jsme složili pokřik na daná slova. Ještě teď si ho pamatuji. Příroda nás obklopuje, dobrodružství láká, kamarádi všude kolem, je zábava šesťáka. Na jídlo se těšíme adapťák v Bolešíně. Po večeři hupky do postýlek. Klárka N. Celý adapťák byl boží, ale nejlepší byla noční hra. Když mě paní učitelka o půlnoci probudila, nevěděla jsem, jestli se mám leknout nebo smát. Měla na sobě masku ducha. Pak jsme chodili jednotlivě po světýlkách a k tomu houkal sýček. Všichni jsme překonali svůj strach a odnesli si krásnou vzpomínku. Nikola K. Ve středu jsme šli na celodenní výlet. Cesta byla dlouhá a unavující, ale nakonec jsme dorazili na pohádkový hrad Pernštejn. Tam jsme poobědvali tradiční české řízky. Všem moc chutnaly. I ti největší nimralové v jídle nenechali ani drobeček. Potom jsme si prošli hrad, nádvoří i kapličku. Vyhlídka byla překrásná, les krásně voněl a nohy trošku bolely, ale bylo to prima. Cestou jsme si bezvadně popovídali. Petra K. Ve čtvrtek byla rozcvička s brčky a potom hurá na snídani. Mohli jsme si vybrat uzeniny, sýr, pečivo, křupinky, mléko Tento den jsme si vyráběli šablony a stříkali trička. Také jsme byli v kravíně a tam jsme zkoušeli zručnost při házení vajec. Bylo to zábavné. Marie S. Nejvíc se mi líbil lesní golf, stezka odvahy, písničky s kytarou u táboráku a stavění věže z dřívek. Jakub P. Co říci závěrem? Třídy 6. A i 6. B se krásně stmelily, všichni si vzájemně pomáhali a spolupracovali. Cíl adaptačního pobytu byl úspěšně splněn. Mgr. Vlaďka Šiková AKTUALITY O SLATINĚ

7 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ LETOS UŽ POTŘETÍ V úterý 10. září uspořádala naše škola pro své žáky a jejich rodiče již 3. Zahradní slavnost. I přes velké obavy ze špatného počasí, se nakonec celé odpoledne usmívalo na všechny děti a jejich rodiče sluníčko. Na školní zahradě a přilehlém dětském hřišti se sešlo téměř 700 návštěvníků. Zahradní slavnosti se zúčastnil i místostarosta Mgr. Petr Semrád. Paní ředitelka Mgr. Světlana Brankovská přivítala všechny děti a jejich rodiče a pak už čekal děti program, který si pro ně nachystali letošní deváťáci. Za splnění všech soutěží a her dostávaly děti šnečí body. Ty pak ve šnečím obchodě vyměňovaly za hračky, pastelky, míčky a další drobnosti, které věnovali rodiče žáků naší školy. Každý žák během odpoledne dostal zdarma párek v rohlíku, oplatek, limonádu a zmrzlinu. S občerstvením jsme pamatovali i na dospělé, pro které byly připraveny stánky, kde si mohli koupit grilované maso a uzeniny a nealkoholické nápoje. Atmosféra na zahradní slavnosti byla výborná, děti si mohly zadovádět a rodiče a učitelé se navzájem seznámili a popovídali si. Velký dík patří nejen organizátorům: pedagogům, zaměstnancům školy i jejich žákům, ale i sponzorům, bez kterých by se celá akce nemohla uskutečnit. Za odměny pro děti děkujeme všem rodičům, kteří přispěli drobnými dárky a finančními částkami na nákup zboží do šnečího obchodu. Na občerstvení pro všechny měli velkou zásluhu tito sponzoři: Zmrzliny ředitel Arktidy - Ing. Jan Kříž a Evžen Šik Limonády, párky v rohlíku Restaurace na Spartaku - pan Chalabala Oplatky, vody nápojové automaty - Tomáš Lhotský Ovoce a buchty školní kuchyně Jihomoravské náměstí 2 Děkujeme všem zúčastněným dětem i jejich rodičům, všem sponzorům, pedagogům a zaměstnancům za společně příjemně a netradičně prožité odpoledne. Za všechny pedagogy a zaměstnance PaedDr Jarmila Balejová Nabídka zájmových kroužků pro žáky ve školním roce 2013/2014 NÁZEV KROUŽKU DEN A HODINA ROČNÍK VEDOUCÍ KROUŽKU 1. Skleněné vitráže čtvrtek p. uč. Krejčová, p.uč. Seidlová 2. Judo úterý p. Hořt (není učitel ZŠ), tel Pěvecký sbor úterý p. uč. Tenorová 4. Francouzština pro začátečníky pondělí p. uč. Veselá 5. Dramatický kroužek čtvrtek p. uč. Balejová 6. Flétna pokročilí úterý p. uč. Hedlová 7. Keramika čtvrtek p. uč. Doleželová, Rozsypalová 8. Taneční Zumba, Hip Hop atd. pondělí p. uč. Machová 9. Flétna začátečníci úterý p. uč. Balejová 10. Florbal pátek p. uč. Kovář 11. Cvičení na míčích úterý p. uč. Mervartová 12. Street Dance čtvrtek p. Chyba (není učitel ZŠ), tel Skleněné vitráže dospělí - čtvrtek x za 14 dní, p. uč. Krejčová (tel ) 70 Kč paušál + 2 Kč za 1 gram hotového výrobku 7

8 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ZÁŘÍ VE FANTÁZII Uskutečnila se již tradiční potáborová setkání Ve středu 11. září pro rodiče s dětmi účastníky táborů Fantázie i Klubíčka. Společně zavzpomínali, zazpívali táborové písničky a opekli buřtíky. Na malé i velké čekaly stanoviště s úkoly pro děti, ani na chvíli nezůstaly opuštěná trampolína i lezecká stěna. V pátek odpoledne 20. září patřila Fantázie větším dětem táborníkům, kteří zažili tábor na kolech, horolezecký tábor a tábor v Černých lesích. Zavzpomínali na celotáborové hry 7 divů světa a Po stopách Rychlých šípů. Děti se svými prázdninovými vedoucími opékaly buřty, vyzkoušely novinky jako Discgolf a Lajna a vůbec užily si spoustu legrace. Pro náctileté účastníky vodáckého putování po řece Ohři jejich vedoucí nachystali víkendové setkání spojené s přespáním na Fantázii, promítáním videí z letošní vody a nedělním splouváním Jihlavy. Tradiční akcí je již Svatováclavská pouť pro všechny slatinské obyvatele v prostorách Přemyslova a Slunečního náměstí. ŘÍJEN VE FANTÁZII Září uteklo jako voda a říjen přináší začátek pravidelných zájmových kroužků a kurzů Fantázie. Nabízíme vám poslední volná místa zájmových aktivit pro děti i rodiče (viz. tabulka). Neváhejte, využijte měsíční zápis do ZK na zkoušku! Můžete se ještě kdykoliv on-line přihlásit na Kontakty: tel: , V ŘÍJNU PŘIPRAVUJEME: Tábor v době podzimních prázdnin Dřevotvarka Podhradí. Celotáborová hra: Expedice FANTÁZIE. Dobrodružné hry, lanové aktivity, netradiční sporty, hry a soutěže, tvoření, výlety. Ubytování v chatkách s vytápěním, doprava autobusem od Fantázie. Online přihlašování od na Vedoucí: Jiří Bohuš Socha, Klára Horčicová, Marcela Koláčková a Zdeňka Jemelková. TVOŘIVÉ DÍLNY Pro dospělé vždy 14:00 17:00 hod. záloha 100,- Kč Polštářková dílna vede Lenka Slažanská Malování na hedvábí - vede Katka Newmann Točení na kruhu a zdobení engobami vedou Blanka a Dráček FREE pro náctileté 10:00 13:00 hod. celková cena 100,- Kč Polštářková dílna vede Lenka Slažanská Malování na hedvábí - vede Katka Newmann Točení na kruhu a zdobení engobami vedou Blanka a Dráček Vzhledem k omezenému počtu míst v dílnách je třeba se přihlásit předem. S sebou přezůvky, pracovní oděv. PODZIMNÍ BURZA dětského oblečení, sportovního vybavení a hraček pátek výkup 16:00 20:00 hod., sobota prodej 8:00 17:00 hod., neděle vracení věcí 9:00 11:00 hod. ZŠ Jihomoravské náměstí. Více informací najdete na stránkách včetně vzoru, jak si zapsat své věci doma. Vitráže pro dospělé s Eliškou Krejčovou Kdy: pátek 16:00 19:00 hod. Začínáme Vitráže probíhají jednou za 14 dnů. Cena 75,- Kč/odpoledne = 3 hodiny, 2,- Kč/gram hotového výrobku. Je nutné přihlásit se předem na 8 Potáborové setkání rodičů a dětí. POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH Kroužek Termín Říjen Kč 1. pol. Kč Keramika pro předšk. - 1.tř. Pondělí Stonožka pro předšk. 2. tř. Středa 17:30 18: Flétna Pondělí, Úterý v 17,00 hod. na Fantázii - rozřazení dle pokročilosti Aerobik pro tř. Středa 17:00 18: Aerobik od 4. tř. Středa 18:00 19: Angličtina pro tř. V jednání Angličtina pro tř. V jednání Deskovky Čtvrtek 17:00 18: Florbal pro tř. Pondělí 17:00 18: Keramika pro tř. Úterý 15:30 16: Keramika pro tř. Úterý 17:00 18: Klávesy různé pokročilosti Pondělí, Středa Kytara začátečníci Středa 15:00 16: Kytara mírně pokročilí Středa 16:00 17: Kytara středně pokročilí Pondělí 17:00 18: Kytara pokročilí Pondělí 18:00 19: Tlapinky pro tř. Pondělí Šikovné tlapky pro tř. Úterý 15:00 16: Tlapky I pro tř. Čtvrtek 14:00 15: Tlapky II pro tř. Čtvrtek 15:15 16: Točení na kruhu I. od 9 let Středa 13:45 14: Točení na kruhu II. od 9 let Středa 16:45 17: Vařečka začátečníci Čtvrtek 17:00 18: Vědátoři pro tř. V jednání Vědátoři pro 3. 4.tř. V jednání Deskovky Čtvrtek 17:00 18: AJ konverzace pro tř. Středa 16:45 17: Angličtina pro tř. Úterý 16:45 17: Art klub Úterý 16:30 18: Dračák Čtvrtek 15:00 17: Francouzština začátečníci V jednání Free klub Středa 14:30 16: Keramika pro tř. Středa 15:00 16: Němčina pro tř. Čtvrtek 15:00 16: Lezení na stěně od 8 do 15 let Úterý 16:00 17: Vitráže V jednání AJ začátečníci V jednání AJ mírně pokročilí Úterý 18:00 19: AJ středně pokročilí Středa 18:00 19: AJ pokročilí V jednání Němčina mírně pokročilí V jednání Točení na kruhu bez lektora Po Čt 9:00 19:00 1 hod./60 Kč glazování zdarma. Přihlášení na V případě, že u kroužku není uveden termín a cena je kroužek v jednání. V případě zájmu o takový kroužek nás prosím kontaktujte na AKTUALITY O SLATINĚ

9 HISTORIE VÝZNAMNÁ ŘÍJNOVÁ VÝROČÍ 28. října 1918 bylo uveřejněno Provolání Národního výboru československého, v němž bylo uvedeno: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přijal jako jediný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu. V Prvním zákonu československého státu bylo uvedeno, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají v platnosti všechny úřady a ústavy jsou podřízeny Národnímu výboru a úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení. Provolání a První zákon čs. státu podepsalo pět členů Národního výboru československého dr. František Soukup, dr. Vavro Šrobár, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a dr. Alois Rašín. Pražský 28. říjen 1918 započal v Brně 29. října. Na Velkém náměstí, které bude nazváno náměstím Svobody, vyslechlo mnoho občanů zprávu o událostech v Praze a přesunuli se k Besednímu domu, v němž začal úřadovat brněnský Národní výbor. Důstojníci a vojáci se zbavili symbolů monarchie na uniformách. Z narychlo svolaných členů Sokola, Dělnických tělovýchovných jednot a Orla vznikla ozbrojená národní stráž k zajištění pořádku a klidu. Během dvou dnů převzal Národní výbor železniční stanici a významné státní úřady. V německých rukou zůstávala nadále brněnská radnice a její představitelé se nehodlali vzdát. Od založení města v roce 1243 mělo Brno německou správu. I slatinští občané uvítali vznik samostatného státu s radostí a s nadšením. Byli účastníky průvodů ve městě, vítali legionáře, kteří se vraceli domů. Ve dnech října 1938 probíhalo odstoupení našeho pohraničí Německu na základě mnichovského diktátu čtyř velmocí. Naši vojáci opouštěli pozice, které zaujali po zářijové mobilizaci a na mnoha místech odcházeli ze svých domovů i čeští obyvatelé často pod hrozbou násilí. ČSR přišla o území o rozloze km 2, na kterém žilo tis. obyvatel, z tohoto počtu tis. Čechů a Slováků. ŽILI PŘED NÁMI (část 5.) a připomínáme si je při procházce slatinským hřbitovem PEDAGOGOVÉ Antonín BOŽEK ( ) František HOLUB ( ) Reinhold KELLNER ( ) Marie KELLNEROVÁ ( ) Karel KOSIČKA ( ) Adolf NAVRÁTIL ( ) Jan PUTNA ( ) Prof. RNDr. František ŠIK, DrSc. ( ) Adolfa ZAPLETALOVÁ ( ) Doc. Ing. Anežka TOUŠKOVÁ, CSc ( ) PŘIPOMÍNÁME SI 1. října je Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů října 1938 probíhalo odstoupení našeho pohraničí Německu 2. října je Světový den hospodářských zvířat 2. října 1933 se narodil zpěvák Karel Hála a byla založena Sudetoněmecká vlastenecká strana v čele s Konradem Heinleinem 4. října je Mezinárodní den zvířat 5. října je Světový den učitelů 5. října 1883 zemřel francouzský teolog a badatel Joachim Barrande, objevitel české třídy vymřelých členovců-trilobitů 5. října 1938 abdikoval prezident Edvard Beneš a 22. října emigroval 6. října je Světový den lidských sídel 7. října 1923 se narodil tvůrce animovaných filmů Břetislav Pojar 7. října 1953 zemřel malíř a sochař Emil Filla 8. října je Mezinárodní den boje proti přírodním katastrofám 8. října 1838 se narodil jazykovědec a literární historik Jan Gebauer 9. října je Světový den pošty 10. října je Světový den duševního zdraví 10. října 1808 zemřel spisovatel, novinář a nakladatel Václav Matěj Kramerius, redaktor a vydavatel několika česky psaných novin 10. října 1813 se narodil italský skladatel Giuseppe Verdi 11. října 1933 se narodila herečka Miriam Hynková 11. října 1963 zemřela francouzská šansoniérka Edith Piaf 12. října 1913 se narodil literární vědec Vladimír Kovařík 12. října 1928 zemřela brněnská sociální pracovnice Marie Steyskalová, která v čele Moravské ústřední útulny ženské pečovala o opuštěné a potřebné děti a mladé ženy 12. října 1943 se narodil zpěvák Karel Černoch 13. října 1863 se narodil spisovatel Josef Merhaut 14. října 1918 přerostla generální stávka proti vývozu potravin od nás v požadavek samostatného československého státu 15. října je Světový den žen žijících na venkově 15. října 1608 se narodil italský fyzik a matematik Evangelista Torricelli 16. října je Světový den výživy 16. října 1533 zemřel německý malíř Lucas Cranach st října 1813 byl v největší bitvě v 19. století u Lipska poražen Napoleon 16. října 1903 se narodil herec Vladimír Šmeral 16. října 1978 byl Polák Karol Wojtyla zvolen papežem Jan Pavel II. 17. října je Světový den za vymýcení chudoby 17. října 1983 zemřel francouzský filozof a sociolog Raymond Aron 18. října 1893 zemřel francouzský skladatel Charles Francouis Gounod 18. října 1968 schválilo Národní shromáždění smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk u nás, 10 poslanců se zdrželo hlasování a 4 byli proti 21. října 1833 se narodil švédský chemik a vynálezce dynamitu Alfred Nobel, iniciátor založení ceny po něm pojmenované, udílené každoročně za objevy v několika oborech činnosti člověka 21. října 1918 se narodil herec Václav Voska a spojením českých a moravských křesťansko-sociálních a katolických národních stran z 90. let 19. století vznikla Československá strana lidová v čele s Janem Šrámkem 21. října 1933 se narodila spisovatelka Zdena Solivarová, manželka spisovatele Josefa Škvoreckého, s nímž založila v Torontu nakladatelství 68 Publishers 22. října 1833 se narodil malíř a sochař Otakar Kubín 23. října 1943 se narodil zpěvák Václav Neckář 24. října je Světový den informací, Den OSN 25. října 1913 se narodil skladatel a kapelník Karel Valdauf 26. října 1923 se narodila spisovatelka Jindřiška Smetanová 26. října 1993 zemřel herec František Filipovský, mistr dabingu (L. de Funés) 28. října je Státní svátek ČR výročí založení ČSR v roce října 1703 zemřel anglický filozof John Locke 28. října 1968 schválilo Národní shromáždění zákon o československé federaci, který byl slavnostně vyhlášen 30. října 1968 v Bratislavě 29. října 1923 bylo Turecko vyhlášeno republikou a pod vedením prezidenta Kemala Atatürka zahájeny modernizační reformy v zemi 29. října 1988 zemřela herečka Nataša Gollová a v roce 1933 režisér a scenárista televizních pořadů Zdeněk Podskalský 30. října 1918 se slovenský národ Martinskou deklarací přihlásil ke společnému československému státu 31. října je Světový den spoření, Den UNICEF Dětského fondu OSN 31. října 1953 se narodil sportovní komentátor Petr Vichnar stranu připravil Karel Janiš 9

10 OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM LÉTEM V poslední srpnový den vystoupila v rámci Slatinského kulturního léta skupina Deep Purple revival Brno. SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ Vítáme čtenáře Aktualit, rádi se s vámi podělíme o zážitky ze soustředění mladých slatinských hasičů o prázdninách. Jako každý rok jezdíme s dětmi na soustředění za trénováním a naučit se něco nového. Na letošní soustředění jelo celkem dvanáct mladých hasičů. Opět jsme byli ubytováni na stejném místě jako v loňském roce, tedy v Níhově. Počasí nám naštěstí letos přálo, takže jsme si kromě zdokonalování hasičských dovedností a hraní spousty her, užili konečně také místního rybníka a různých válek s vodou. A co jsme celou dobu dělali? Po příjezdu jsme byli rozděleni na dvě družstva. Zvolili jsme si velitele (Ondra Zábrš a Míša Stonáček), vymysleli název družstva (Dráčci a Auťáci) a vytvořili si svoji vlajku. Tato družstva mezi sebou celou dobu soutěžila ve sbírání bodů ať už to byly body za soutěže, hry nebo za chování, vše se přičítalo jak jednotlivcům, tak celému družstvu a na konci soustředění se vše vyhodnotilo a po zásluze odměnilo. Z hasičských dovedností jsme procvičovali práci s hadicemi, zacházení s buzolou, střelbu ze vzduchovky, zdravovědu, přelézání po laně, rozpoznávání topografických značek a značek technických, průzkum místnosti za snížené viditelnosti a mnohé další. Ale také jsme se bavili při hrách jako je vlajkovaná, prověrka smyslů, Součástí kulturního léta ve Slatině bylo i Dětské odpoledne. V závěru letošního Slatinského kulturního léta vystoupil folklorní soubor Pohárek z Týnce. hutututu, hledání mincí, stavění domečků, oblékání s ešusem plným vody, při ropné havárii, na různých opičích drahách, bingu, tombolách, atd. Nechybělo ani večerní opékání špekáčků a zpívání u ohně jeden večer si za námi dokonce přijeli zahrát a zazpívat muzikanti. No, a samozřejmě proběhla i stezka odvahy každý se popral se svým strachem a tak jsme byli všichni úspěšní. Ke konci soustředění se v okolí areálu vyskytl bandita s návodem cesty k uloupené truhle, podařilo se ho dopadnout a dostat z něj informaci o pokladu sice jsme museli ještě vyluštit pár indicií, ale nakonec jsme poklad našli spokojenost byla veliká. (KŠ) Slatiňáci se loučí s letošním vydařeným kulturním létem. Fota: Štěpán Cenek 10 AKTUALITY O SLATINĚ

11 KAM S OBJEMNÝM ODPADEM? Prázdniny a dovolená skončily a podzim je tu. Zahrádkáři finišují, doma se uklízí, opravuje, buduje a při tom všem nás provázejí odpady. Jsou větší než obvykle a do popelnice na komunální odpad se nevejdou a ani tam nepatří. A co s nimi? V Brně tuto otázku řeší 39 sběrných středisek odpadu (SSO). Jsou to oplocené, zabezpečené prostory vybavené kontejnery pro sběr odpadu, který nepatří do běžných popelnic na směsný komunální odpad. Sběrná střediska odpadu slouží k ukládání: objemného odpadu (starý dřevěný, čalouněný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, postele, matrace, podlahové krytiny linolea, koberce, peřiny, dětské autosedačky, dřevo) tříděných odpadů určených k dalšímu využití (papír, PET lahve, nápojové kartony, sklo, textil, pěnový polystyren, železné a neželezné kovy) bioodpadu (větve, tráva, listí, ovoce, zelenina, skořápky od vajíček, pytlíky od čajů) nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, čisticí prostředky či jiné chemikálie, baterie a akumulátory, motorové, převodovkové a jiné minerální oleje slouží i jako místa zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů (lednice, televize, monitory, počítače, vysavače, zářivky). Odpad lze odevzdat bezplatně. Zpoplatněn je pouze odběr pneumatik a stavební suti bez příměsí. Pro tyto odpady jsou určena jen některá sběrná střediska: J. Fajmonové, Jana Svobody, Košuličova, Mikulčická, Oblá, Páteřní, Plástky, Pod Kopcem, Sladovnická, Ukrajinská, Vaňkovo náměstí, Zámecká. Otevírací doby všech sběrných středisek odpadu, kontakty a vše potřebné naleznete na stránkách Nejbližší sběrné Otevírací doba Telefon středisko odpadu Mikulčická Út-So 9-13 a Zemanova Po Út-Pá 9-13 a 14-18, So FOTO AKTUALITY Tuřanka bude mít brzy nové chodníky Na Bučovické ulici je v plném proudu výstavba nových parkovacích ploch Potřebujete dopravit odpad na sběrné středisko? Pomůže Vám SAKO, zavolejte na telefonní číslo nebo a domluvte si termín odvozu. V dohodnutém termínu odpad připravte před dům, zde si ho od Vás převezme pracovník společnosti SAKO. Cena za jeden odvoz objemného odpadu je 250,- Kč/m 3 včetně DPH. ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Pro ty, kteří chodí na procházky na Stránskou skálu, není název této ulice tajenkou. Po ní je nejbližší a nejschůdnější přístup na vrchol skály a její pojmenování tomu odpovídá je to Stránská ulice, horní část Černoviček. Na Langrově ulici se pokládá nový povrch vozovky Bývalý objekt restaurace Pegas na Langrově ulici se přestavuje na bytový dům. Slatinská obec věřících děkuje vedení restaurace Sluneční dvůr za ochotné zapůjčení sedacího nábytku pro hodovou mši svatou. 11

12 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám čtenáře Aktualit o Slatině, ve sportovní rubrice si můžete přečíst co je nového v činnosti našeho sportovního klubu SK Slatina. Poslední sobotu v srpnu proběhly v našem areálu další Farmářské trhy ve Slatině a letos poslední trhy nás ještě čekají v sobotu 12. října tradičně v areálu SK Slatina vchod z ul. Tuřanka v době od 8:30 do 13:00 hod. Všechny vás srdečně zveme! V tomto měsíci naplno běží mistrovské fotbalové soutěže ve všech věkových kategoriích a já bych vás chtěl všechny, jménem výboru našeho sportovního klubu, pozvat k nám do sportovního areálu na pěkné sportovní zážitky. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A po historickém postupu do I.A třídy (téměř po 50 letech) si ve sk. A vedou velmi dobře a po pěti kolech soutěže jsou na 6. místě tabulky se 7 body za 2 výhry a 1 remízu a poměrem branek 11:12. Výsledkový servis: SK Slatina - FC Boskovice 0:3 (0:1), TJ Sokol Dobšice SK Slatina 1:3 (1:3), branky Mikšíček 3. Další program našeho mužstva je následující: Sobota v 15:30 hod. venku na hřišti MS Brno, neděle v 15 hod. doma s SK Líšeň B, sobota v 15 hod. venku v Soběšicích, v sobotu ve 14:30 hod. doma přivítáme Miroslav a v sobotu ve 14 hod. hrajeme venku se Slovanem Brno. Trenérovi a celému realizačnímu týmu přejeme mnoho úspěchů a zejména atraktivní fotbal pro naše věrné diváky. Muži B (Městský přebor muži II. třída). Po pěti kolech (do uzávěrky více výsledků není k dispozici) je náš B-tým průběžně na 11. místě tabulky se 4 body a skórem 10:10. Výsledkový servis: SK Slatina B Bohunice B 2:3 (1:3), branka Válka, SK Slatina B Lokomotiva 2:3 (1:1), branky Nos J., Samek, Starý Lískovec SK Slatina B 3:2 (1:0), branky Kodras, Musálek. Od října čekají mužstvo následují zápasy: Neděle venku v 10:30 hod. Bosonohy B, sobota v 15 hod. doma Líšeň C, venku na hřišti Medlánek B v neděli v 15 hod., doma v neděli přivítáme ve 14:30 hod. tým MCV, neděle venku ve 14 hod. v Lelekovicích. Celému realizačnímu týmu a hráčům přejeme jen dobré výsledky a pěkný fotbal pro diváky. 12 Starší dorost je zatím po pěti kolech soutěže krajského přeboru na 13. místě se 4 body. Realizační tým ve složení - trenéři Jindřich Tomsa, Vlastimil Pávek, vedoucí mužstva Petr Herůdek, Dana Bystřická, jistě něco vymyslí, aby tým zamířil k vyšším příčkám tabulky. Výsledkový servis: Ivančice SK Slatina 5:2 (4:1), branky Žáček, Vala, SK Slatina Rosice 1:3 (1:2), branka Krejčiřík. Starší dorostence čekají od října tyto zápasy: Sobota v 10 hod. doma Svratka Brno, sobota ve 12:30 hod. venku v Medlánkách, sobota v 10 hod. doma Řečkovice, neděle ve 12:15 hod. venku v Kohoutovicích, sobota v 10 hod. doma tým Mikulova. Mladší dorost je v Krajském přeboru dorostu mladšího po pěti kolech zatím na 9. místě se ziskem 3 bodů. Výsledkový servis: Ivančice SK Slatina 3:0 (2:0), SK Slatina Rosice 1:2 (1:1), branka Novotný. Trenérská dvojice ve složení Michal Novotný a Martin Burian jistě kluky správně namotivuje k lepším výkonům v následujících zápasech: Sobota ve hod. doma Svratka Brno, sobota venku v Medlánkách, sobota ve 12:15 hod. doma Řečkovice, neděle venku v Kohoutovicích, sobota ve 12:15 hod. doma tým Mikulova. Starší žáci (I. tř. starších žáků, sk. B) jsou průběžně po třech kolech na 8. místě tabulky se ziskem 4 bodů a skórem 6:8. Výsledky: SK Slatina Rosice 3:1 (2:0), branky Markowski, Sedlák, Zdražil. Ivančice SK Slatina 6:2, branky Cimbálník, Urbánek. V sobotu 5.10 v 10 hod. hrajeme na hřišti Nordicu, sobota v 9:30 hod. doma Mikulov, neděle v 9 hod. v Hustopečích, sobota v 9:30 hod. doma tým Kahan, neděle v 9 hod. jedou kluci hrát do Měnína. Trenérům J. Cibulákovi, M. Halickému a hráčům držíme palce k lepším výkonům v této sezoně. Mladší žáci (I. třída mladších žáků, skupina B). Po třech kolech jsou kluci na 7. místě se ziskem 3 bodů. Výsledkový servis: SK Slatina Rosice 9:1 (5:0), branky Urbánek 3, Nejezchleba 2, Novák, Přerovský, Soukal, vlastní, Ivančice SK Slatina 7:0. V následujících zápasech si mohou vylepšit postavení v tabulce - v sobotu 5.10 ve 12 hod. na hřišti Nordicu, sobota v 11:15 hod. doma Mikulov, neděle v 10:45 hod. v Hustopečích, sobota v 11:15 hod. doma tým Kahan, neděle v 10:45 hod. hrají kluci v Měníně. Do dalších kol soutěže všem hráčům přejeme mnoho úspěchů. Mladší přípravka A+B: Trenéři Michal Skoták, Jaroslav Matoušek, vedoucí mužstva Zuzana Lošťáková. Mladší přípravka A: Tuřany SK Slatina A 3:3 (1:2), branky Hladil, Kosmák, Flek. Mladší přípravka B: Soběšice SK Slatina B 3:11 (2:5), branky Kryl 5, Lošťák 3, Skoták 3. Všem klukům z obou přípravek držíme do nového ročníku soutěže palce. Starší přípravka. Trenér Aleš Vnuk, vedoucí mužstva Lenka Ondrášková. Sezonu jsme začali pod vedením nového trenéra docela úspěšně. Hostovali u nás Lelekovice B, které jsme porazili 15:0. V poločase jsme vedli 11:0 a byla znát lepší atmosféra mezi hráči, než na konci minulé sezony. Branky dali: Valenta 5, Janák 4, Vendolský 3, Ondrášek 2, Střelec 1. Pokud by se chtěl některý z ročníků 2003, 2004 k našemu týmu přidat, nechť se obrátí na vedení fotbalového klubu, trenéra pana Vnuka nebo vedoucí přípravky paní Ondráškovou. Trénujeme na Spartaku v pondělí a čtvrtek od 16:00 17:30 hod. Přijďte se na nás podívat, zaběhat a nebudete litovat! Klukům a trenérovi držíme palce a přejeme co nejvíce výher! (Informace podala Lenka Ondrášková). Starší páni jsou v soutěži Brněnské ligy starších pánů po čtyřech kolech zatím na 8. místě se ziskem 6 bodů. Nejbližší zápasy jsou - pondělí doma s UOMP, venku na Startu, doma v pondělí s Mor. Slavií B. Přejeme našim nejstarším samé dobré výsledky! ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Cvičíme pravidelně Lady aerobik - cvičení pro ženy, kterým už dávno není -náct. Hodiny probíhají vždy v pondělí hod., cena 45 Kč/lekce nebo 400 Kč/10 lekcí. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let. Pojďte se s námi vyblbnout do tělocvičny každé pondělí hod., cena 700 Kč/školní rok, je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Pokračujeme v pondělí 16. září v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2. Kontaktní osoba Majka Konečná tel , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Nezapomínáme také na naše nejmladší adepty této krásné hry a sdělujeme, že začátek tréninků na novou sezonu je od úterý 3.9. v 15:30 hod. Trénink povede trenér mládeže pan Jeřábek tel Kontaktní osoba Petr Čampa tel: ODDÍL TENISU Tenisový oddíl uspořádal poslední sobotu v září tradiční tenisový turnaj, tentokrát pod názvem Memoriál Jirky Navrátila pokračování na straně 13 AKTUALITY O SLATINĚ

13 pokračování ze strany ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách, jako vzpomínku na našeho člena, starostu a místostarostu naší městské části Jiřího Navrátila. Kontaktní osoba tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel ), správce kurtů tel nebo ODDÍL KULTURISTIKY Posílit své tělo můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Pro nás čistě běžecká sezona pomalu končí a posledními závody, kterých se účastníme, je nejstarší silniční závod Běchovice- Praha 10 km (v neděli 29. září) a také ryze brněnský závod Vokolopríglu (v sobotu v 11:00 hod. v okolí Brněnské přehrady, délka závodu 14,1 km). Zájemci kontaktujte V. Klajsnera tel.: HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických mužstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev! CHEMICKÝ PEELING NA MÍRU ošetření na oči a rty rozjasňující ošetření protivráskové ošetření pigmentace akné kuperoza a mnoho jiných... Podzim je ideální doba pro ošetření vaší pleti chemickým peelingem. Těšíme se na Vás KOSMETICKÉ STUDIO BELLA, Jihomoravské nám. 1 Tel.: Veterinární klinika Gabrid Špitálka 33, Brno Spojení MHD zastávka Vlhká trolejbus 31, 33 Tel.: , Po-Pá 9-19, So-Ne Facebook: Veterinární klinika Gabrid Jsme kolektiv lékařek s dlouholetými zkušenostmi. Nabízíme služby v oblasti interní medicíny, chirurgie a prevence. Ošetřujeme také drobné savce (morče, králík, potkan) a fretky. Vyšetření krve na počkání, víkendy a svátky bez příplatku. Celkové zvýhodnění až Kč * Čerstvá nabídka! Volkswagen Comfort Edition. Nabídka, které nelze odolat. Oblíbené modely Comfort Edition s pořádnou porcí výbavy pro ještě větší komfort a pohodlí z jízdy. Vychutnejte si čerstvou nabídku modelů Polo, Golf Plus, Tiguan, Touran nebo Beetle s výbavou zahrnující např. kola z lehkých slitin, klimatizaci, volant v kůži a mnoho dalšího. Jistě Vám zachutná i výhodnější financování Volkswagen Finance od společnosti ŠkoFIN. Volkswagen Comfort Edition právě k dostání. *Akce trvá do Zvýhodnění Kč platí pro model Touran 1,2 TSI 77 kw; cenové zvýhodnění Kč. Při využití akční nabídky Volkswagen Finance od ŠkoFINu ušetříte navíc až Kč. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 : 4,2-6,8 l/100 km, g/km. Kompletní cenovou nabídku a financování modelů Comfort Edition a bližší informace naleznete na Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno Řipská 13a, Brno, tel.: , fax: ,

14 INZERCE Rekondiční masáže, seznam.cz Tel.: KADEŘNICTVÍ KLÁRA ŠMERDOVÁ - dámské, pánské, dětské, Brno-Slatina, Prostějovská 14, konečná trolejbusu 33. Tel.: Kadeřnictví dámské, pánské, dětské Černozemní 2, na objednání. Alexandra Šmídová Tel.: Provádíme čištění koberců, sedaček, křesel, matrací, interiéru automobilů extrakční metodou. Doprava po Brně zdarma. Tel.: EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče - TV - DVD - AUDIO. Tel.: , , MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plov. podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket. Tel: , Muž v akci řemesla pro váš byt, dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel.: Rizikové kácení, úprava korun stromů, údržba zahrad, řezání dřeva. Tel.: Prodám česnek, odrůda modrý Džambo. Cena Velikost 170 Kč/kg. 2/12 Tel.: PRONÁJEM KANCELÁŘÍ v budově SK Slatina ul. Tuřanka 1 za výhodnou cenu. Tel.: Koupím byt v Brně - Slatině. Prosím nabídněte. Tel.: Hledám ke koupi RD v Brně - Slatině. Děkuji za každou nabídku. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zaskl. lodžie, udržovaný, nízký nájem za OB 2+1 ve Slatině, panelová zástavba s komorou. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Slavkovská, informace na tel.: Pronájem garáže ve Slatině na ul. Langrova. Tel.: Prodám řadovou garáž v Brně - Čenovičkách. Tel.: Prodám garáž v Černovicích, u starého letiště. Cena dohodou. Tel.: Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu Hledáme nové obchodní zástupce Aktuality o Slatině, k03-57x64_personal_cmyk.indd :31:27 zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011

Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011 Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011 VI/06/1 Hospodaření s rozpočtem a) Vyřazení majetku TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina 1. RMČ nepřijímá dle odst. 6, 27, zák.

Více

Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 13.10.2010 V/91/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 13/2010 RMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010, kterým MČ zvyšuje

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 V/53/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2008 1. Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Termin přihlášek do 22.července 2017 telefonicky nebo em

Termin přihlášek do 22.července 2017 telefonicky nebo  em Baví tě fotbal a měl bys zájem začít trénovat a hrát se stejně starými dětmi? Oznamujeme všem příznivcům sportu a fotbalu zvlášť, že pořádáme v našem areálu, pro nejmenší nadšence kulatého nesmyslu prázdninové

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více