Soutěž Daniel literární část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část"

Transkript

1

2 Soutěž Daniel literární část Výsledková listina I. kategorie (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Pořadí Autor příspěvku Rok nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku 1. místo Tereza Zapotilová místo Barbora Tomášková místo Vít Mrkvica 1998 ZŠ a MŠ Dolní Břežany, Na Vršku 290, (Středočeský) ZŠ, Rabasova 821, Slaný (Středočeský) ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice (Moravskoslezský) Pomsta Křídla motýlí Dopad minulosti Čestné uznání Martina Kubátová 1998 ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 (Pardubický) Mé já Čestné uznání Karel Makovický 1998 ZŠ I. Hurníka, Ochranova 6, Opava (Moravskoslezský) Epilog Čestné uznání Ondřej Pírek 1998 ZŠ I. Hurníka, Ochranova 6, Opava (Moravskoslezský) Výstřel nenávisti Čestné uznání Kamila Váňová 1997 ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice (Moravskoslezský) Prach jsi Čestné uznání Adéla Pluhaříková 1999 ZŠ, Opavská 22, Vítkov (Moravskoslezský) Romské prokletí Čestné uznání Viktor Krahulec 1997 ZŠ I. Hurníka, Ochranova 6, Opava (Moravskoslezský) Rasizmus dnešní doby

3 Kéž by se nikdy nezrodila myšlenka, ze které vyroste ohavný zločin. DANIEL Soutěž věnovaná problematice holocaustu a rasismu Soutěž Daniel vznikla u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti. Z toho vychází i téma holocaust a jeho reflexe, současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR. Soutěž vyhlašuje MŠMT, od 2. ročníku je garantem soutěže Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Jejím záměrem bylo oslovit žáky od 8. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (I. kategorie soutěže) a studenty všech typů SŠ (II. kategorie soutěže). Zájemci mohli zasílat své příspěvky do dvou soutěžních oborů: literárního (poezie, povídky, fejetony, eseje a další literární formy s uvedenou tematikou) a historického (dějepisné studie týkající se tématu). V posledních 3 ročnících si získal své příznivce i nejmladší soutěžní obor - fotografie. Soutěž probíhala už od prvních ročníků ve spolupráci s celou řadou institucí, organizací i osobností, pro jejichž činnost je uvedená problematika zásadní a určující a jichž se bytostně dotýká. Na její organizaci se spolupodílelo Kulturní a vzdělávací centrum Židovského muzea v Praze, dále na realizaci soutěže spolupracovaly Muzeum romské kultury v Brně, Památník Terezín, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Centrum vizuální historie Malach, Občanské sdružení Respekt a tolerance a další. Řada významných osobností české kulturní a teologické scény se rozhodla poskytnout soutěži svoji záštitu. Především je se soutěží spjato jméno kardinála Miloslava Vlka, jednotlivým ročníkům soutěže poskytli záštitu Fedor Gál a Arnošt Goldflam. Oblast podpory sociálně znevýhodněných skupin, která se také dotýká zásadních témat soutěže, reprezentoval Ing. Mgr. Jindřich Honěk, ředitel Církevního SVČ dona Boska v Havířově. Za dobu své desetileté existence si soutěž získala celou řadu příznivců z řad pedagogů i rodičů. Hlavními aktéry jsou ale ti, kteří se rozhodli uchopit toto nesnadné téma, ať už jakýmkoli způsobem a poslat své příspěvky do soutěže. S celou řadou z nich jsme se setkávali v soutěži opakovaně. Ve sborníku, který máte před sebou, předkládáme výběr nejzajímavějších literárních příspěvků, které se v soutěži za tuto dobu objevily. Mgr. Barbora Šteflová a PaedDr. Eva Schneiderová, tajemnice soutěže Daniel Kontaktní adresy: Mgr. Barbora Šteflová tajemnice soutěže (historická a fotografická část), PaedDr. Eva Schneiderová tajemnice literární části Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Talentcentrum Na Poříčí 1035/4, Praha 1, tel.: ,

4 Vzpomněla jsem si na starý židovský zvyk, který se přenášel po staletí z pokolení na pokolení a váže se ještě k době, kdy v Izraeli pohřbívali Židé své mrtvé do pouště. Protože byl všude jenom kolem písek, obložili hrob kameny, aby mrtvé chránili před zvěří a před ztracením ve věčném písku. Potom, při každé návštěvě svého mrtvého, přinášeli na hrob jako vyjádření vzpomínky na něj kamínek. V mnohem pozdější době ještě pod kamínek vkládali lísteček se vzkazem nebo přáním. Proto bych chtěla zvednout ten pomyslný kamínek a vložit ho na hrob všech těch nesmyslně zemřelých se vzkazem: Nemůžeme na tyto události zapomenout, vymazat je, obejít nebo nějak schovat. Prostě se staly, existovaly, nejde je vypustit ani zapřít. Ať tedy zůstanou varováním, kam až může vést touha po moci, nenávist mezi lidmi a národy. Nechť zůstanou varovným poselstvím pro všechny, a to především v dnešní, teroristickými útoky protkané době. Snad se z těchto událostí poučíme a nedopustíme, aby se něco podobného znovu opakovalo! (úryvek z práce Jany Chvátalové - Slovo holocaust, Daniel 2005) Dáte-li jí jazyk, uslyšíte křik, pláč, nářek,... dáte-li jí jazyk uslyšíte o hrůzách, kterým musela přihlížet, nedávejme jí raději jazyk, protože by křičela a naříkala až do skonání světa, její tichá zpověď však zasáhne srdce každého! Pssst, tiše naslouchejme! Nyní před ní hoří svíčky, malé plamínky, jež rozžehli lidé, živí lidé...! Milá zdi, snad tato světýlka života zmírní tvou bolest a v noci zaženou zlé vzpomínky a sny na dobu temna a ty už nikdy nebudeš muset s nikým zemřít! Ať stojím Vám všem lidem, kteří nyní obýváte a budete obývat planetu Zemi, pro výstrahu, aby Vaše hlavy a srdce ucítily strach a bolest tohoto místa, oči propukly v pláč a poznaly, jaká nespravedlnost zde byla spáchána. Nezapomeňte a nedopusťte, aby se to opakovalo, prosím, víckrát již ne! (úryvek z práce Gabriely Krečmerové - Ona to viděla..., Daniel 2006) Černá s Bílou opět seděly nad rozehranou šachovou partií. Hrály tuhle nekonečnou hru už po staletí. Hru o lidské životy, o dobro a zlo, o napsání jejich osudu bílou nebo černou barvou. Bílá za poslední léta zchřadla. Její protivnice stále častěji vyhrávala, drobná vítězství Bílou přestávala těšit. Měla pocit, že se historie opakuje, že v lidech zase převládá to zlé. S povzdechem natáhla ruku a udělala jeden z nekonečných nikam nevedoucích tahů (úryvek z oceněné práce Marcely Šandové - Šachová partie, Daniel 2008) 2

5 kdo určí, kdo je lepší. Ten, kdo má černé, hnědé nebo blond vlasy nebo snad podle očí, nosu či barvy pleti? Člověk není Bůh, a proto nemůže určit, kdo je ten vyvolený. A děvčátko s copánky, jestli to vidí, tak tiše pláče nad hloupostí, sobeckostí a nadutostí těchto prý lepších lidí (úryvek z práce Lucie Dvořákové - Holčička s copánky, Daniel 2008) A víra byla poslední Co na nohou nás nesla A byla jako duše k tělu A nebo k lodi vesla (úryvek ze zaslané práce Jiřího Skřivánka - Holocaust v poezii, Daniel 2008) Pamatujte si, že minulost jako je tahle, se nesmí zapomenout. Musíme se z ní poučit. A pamatovat si tu hrůzu navěky, abychom nikdy nezopakovali stejné chyby. Nic takového se nesmí opakovat. Není správné přihlížet bolesti jiných. Pamatujte si to! Nesmíme dopustit, aby ještě někdy lidé přihlíželi vyvražďování jiných. Pamatujte si, že minulost je velmi důležitá. Když neporozumíme minulosti, nikdy nebude naše budoucnost lepší. Nikdo nesmí zapomenout, neboť by se pak mohlo stát, že se to bude opakovat. A to nesmíme dopustit. (úryvek z práce Barbory Čihákové - Vlaky, které pravidelně jezdily, byly zrušeny, Daniel 2006) 3

6 Hvězda Tereza Doležalová Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno- Bystrc 2. místo* v I. kategorii, Daniel 2. ročník Tma Jsem číslo Jméno? Nepamatuji se. Vlastně už jsem zapomněl skoro na vše. Naštěstí Nyní mi totiž nemůže nic scházet. Domov, žena, děti Bože, já už ani nevím, jak vypadají! Snad je to tak lepší. Doufám Už mi nezbývá nic jiného než doufat. Můj jediný majetek je naděje, naděje na přežití, na zázrak.a abych nezapomněl... Hvězda. Ano, Davidova hvězda symbol víry, ponížení, strachu. Tyto dvě věci mi ještě na světě patří. Nevím jak dlouho ještě. Nevím Bolest Svírá mou duši i tělo, svírá mne celého. Nejsem ji už s to pojmout. Ztratil jsem schopnost ji cítit. Nemohu Nesmím! Nejmenší náznak, že i mé torzo je schopno ji vnímat a Jsem ztracen! Ne snad více než nyní, ale navždy. Snad by to tak bylo lepší. Nevím Ticho Ticho, jež křičí, řve, ohlušuje. Bodá přímo do mozku. Snažil jsem se utéci od nářků ticha, ale Přemohly mě. Otupily, pohltily.. Ne! Nejde to Nekonečná, všepohlcující nicota. Neslyším, nevidím, mlčím Vše ztratilo smysl. Proč? Nevím Strach Z budoucnosti, z lidí, z hvězd. Strach z nejistoty. Bojím se! Strach mne následuje na každém kroku, je mnou a já jsem jím. Pomine-li on, zemřu i já. Je nepředstavitelný a přece tak hrozivě konkrétní. Ne Nemohu myslet na nic jiného! Cítím jen obrovskou prázdnotu. Nejistotu Beznaděj Bože! Řev, hluk, pláč Nesnesu to! Proč? Proč já? Proč oni? Umíráme. Vzdal jsem se i posledního, co mi zbylo. Naděje Změnila se v krutou jistotu, v jistotu smrti. Dělá se ticho. Bože odpusť, já * 1. místo nebylo v I. kategorii uděleno Stopy Barbora Blechová ISŠ cestovního ruchu a VOŠ, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 1. místo ve II. kategorii, Daniel 2. ročník Neposedná dívenka lezla po starém rozložitém stromě, houpala se na větvích a její černé vlasy vlály ve větru. Byl podzim a na stromě zůstalo jen několik červených listů. Už skoro hodinu na její tváře dopadaly drobounké kapičky deště a šaty měla vlhké. Ale nechtěla jít domů, chtěla sedět na svém stromě a čekat na další padající lístek. Ahoj, pojď si s náma zahrát fotbal, volala na ni skupinka chlapců. Dívka bez 4

7 zaváhání seskočila ze stromu a dopadla na zem měkce jako kočka. Děti se rozeběhly na hřiště. Mě už to nebaví, prohodil jeden z chlapců po chvilce. Starýmu Holanovi ještě na stromech v sadu zbyly nějaký jabka, jdem si natrhat! Chlapci se rozeběhli k nedalekému sadu, jen dívka zůstala stát. Kluci počkejte! volala na ně. To nemůžete, vždyť nám Holan vynadá, to jsou přeci jeho jabka. Chlapci běželi dál a zastavili se až u dřevěného plotu. Hravě ho přelezli a už šplhali na stromy. Dívka je dohonila. Kluci, pojďte pryč, přes ten plot nesmíme. Rozletěly se dveře a vyběhl starý rozzlobený pán. Vy parchanti cikánský, koukejte vypadnout, jinak na vás pustim psa a ještě jednou vás tady uvidim... Ale to už kluci neslyšeli, protože se rozprchli pryč. Dívka kousek za nimi. Všichni se zastavili, až když byli dost daleko od sadu. Já jsem vám to říkala, prohodila dívka. Ale chlapci jako by ji neslyšeli. Hele, zejtra půjdeme a rozmlátíme mu okno, dědkovi starýmu! navrhl jeden z chlapců a ostatní jednohlasně nadšeně souhlasili. To přece nemůžete udělat, ohradila se dívka. Táta říkal, že si můžu dělat, co chci, že si nemám nechat líbit, aby mi někdo něco zakazoval. Ale ty to nemůžeš vědět, protože tvůj táta je bílej, ty nikdy nebudeš jako my! a strčil do dívky. Upadla do bláta. Chlapci ji tam nechali ležet a společně odešli. Dívenka seděla a plakala, a když jí začalo být chladno, zvedla se a pomalu se loudala domů. Vzala za mosaznou kliku a s námahou otevřela veliké dveře. Ozvalo se hrozné zavrzání, ale neudivilo ji to, bylo to každodenní součástí jejího života. Šla podél zdi studenou chodbou a za sebou nechávala blátivé ČERNÉ STOPY. Před několika dny začaly padat první sněhové vločky. Ale když se dotkly země prohřáté teplem barevných listů, ihned roztály. Země však vychladla a dnes už je vše přikryto tíhou sněhu. Děti vyběhly ze školy. Kluci se začali hned koulovat a dívky si chvíli něco špitaly a pak začaly plácat sněhové koule. Opodál stála dívenka a koukala se na ně. Moc se jí líbil sněhulák, kterého dívky z koulí postavily. A když viděla, že jdou stavět dalšího, rozběhla se k nim, aby jim pomohla. Vzala klacík, co ležel na zemi, a chtěla ho dát sněhulákovi do ruky. Než to ale stihla udělat, vykřikla na ni jedna dívka: Co to děláš, chceš ho rozbít? a strčila do ní. Aby neupadla, udělala několik kroků dozadu a přitom pobořila druhého nedodělaného sněhového mužíka. Dívky se na ni rozkřičely a strkaly do ní, až upadla. Vy cikáni musíte všechno zničit! Dívky už nechtěly nic stavět, nechaly dívenku na zemi a odešly. Chlapci se už také rozutekli domů. Dívenka seděla ve sněhu a slzy jí mrzly na tvářích. Začalo opět sněžit. Pomalu se vydala domů a za sebou v sametovém sněhu nechávala hluboké BÍLÉ STOPY. Od toho dne s nikým nemluvila, s nikým si nehrála, jen se brodila svými myšlenkami. Proč nemůžu být bílá jako táta? Nebo černá jako máma? Nejsem ani černá ani bílá... Co jsem... A proč vlastně jsem... A každá další myšlenka prohlubovala nesmazatelné stopy v jejím srdci. 5

8 Slovo holocaust Jana Chvátalová Gymnázium, Smetanova 168, Moravský Krumlov 2. místo ve II. kategorii, Daniel 2. ročník Sedím nad stránkou čistého papíru, na které mám zatím velkým písmem napsáno jediné slovo: HOLOCAUST Z hodin dějepisu vím, že se tento pojem používá jako pojmenování pro vyhlazení Židů za 2. světové války. Proto jsem se domnívala, že napsat slohovou práci na toto téma nebude tak těžké. Ve slovníku cizích slov jsem se dočetla, že holocaust (hebrejsky ŠOA) pochází z řeckého pojmu úplně spálený a váže se k obětování ohněm ve starověku, nebo může znamenat i mýcení lesa ohněm. Tak to je oficiální výklad tohoto slova. Na stole se mi vrší otevřené knihy vážící se k touto tématu, všude kolem mám rozložené papíry se vzpomínkami těch, kteří prošli a přežili koncentrační tábory, vyvražďování a pochody smrti Každý článek je jiný, a přece jsou všechny stejné. Všechny vzpomínky jsou děsivým svědectvím o době, ve které její hrdinové žili. Mohu tedy napsat ještě něco víc, než je ukryto ve vzpomínkách těch, kteří přežili? Znovu se dívám na svůj list papíru A zase vidím stejné slovo. HOLOCAUST - pronásledování a vyvražďování Židů, ale i Romů nebo Slováků, prostě etnických skupin, které se nevlezly do tzv. čisté germánské rasy. Čím však byli jiní? Co dávalo právo Němcům, aby se jako národ nadřazovali nad ostatní,co jim dávalo právo vyvraždit téměř 6 milionů Židů s nepopsatelnou krutostí v koncentračních táborech? Bylo to snad proto, že se lišili barvou pleti, náboženským vyznáním, vírou v jiného boha, způsobem života, vyznáváním jiných hodnot? Nevím. Ovšem nenašla jsem ani odpovědi, které by mi řekly, ANO, měli na to právo. A tak pořád sedím, dívám se na svůj čistý list papíru, na kterém mám stále jen to jediné slovo. Slovo, které tvoři devět písmen abecedy. Devět písmen, které spojením do jednoho jediného znamenají kus historie našeho světa. Devět písmen, které cosi skrývají. Co se z nich dá asi vyčíst? H První písmeno, dá se říct, že tohle je začátek. Začátek této abecedy, ale znamená i počátek historie 2. světové války i začátek genocidy židovského národa. Dá se spojit se jménem. HITLER. Kdyby nebylo této postavy, pravděpodobně by se dějiny světa psaly trochu jinak. Možná! 6

9 Byl to fanatický vůdce, který s pomocí dalších např. Himlera nebo Hendricha dokázal ovlivnit celý národ a rozpoutat 2. světovou válku. O Představuje OSVĚTIM, Němci ho přejmenovali na AUSCHWITZ, koncentrační tábor na území Polska. Původně určen pro Poláky. Od roku 1941 sem směřovaly transporty ze všech zemí obsazených Němci. Odhaduje se, že jen Židů zde zahynulo kolem 4 milionů. Po příjezdu do tábora vítala vězně vstupní brána s nápisem ARBEIT MACHT FREI (práce osvobozuje). Dobře zvolené heslo, které vystihlo smysl koncentračního tábora. Pracuj pro německý národ ze všech svých sil. Pokud už nebudeš schopen, nebo se proti tomu postavíš, ZEMŘI! Takže ve jménu tohoto hesla probíhaly všechny nově příchozí transporty stejně... Vězni po příjezdu do tábora museli odevzdat všechny své osobní věci a pak proběhla selekce. Vytřídili se zdraví a práceschopní lidé, kteří mohli pracovat pro německou říši. Ostatní - staří, děti, nemocní, mrzáci, pokud nezemřeli během transportu, byli posláni do plynových komor. Transport činil cca 1000 lidí, šanci na přežití však dostalo asi 200 z nich. Ti byli ostřiháni, prošli desinfekcí, umytím a označkováním, tím se myslí vytetování pořadového čísla na ruku, nebo přišití označení na rukáv oblečení vězně. Od toho okamžiku ztratili vězni svou identitu, poslední důkaz, že jsou ještě lidé. Stali se pouhým číslem. L Můžeme si pod tímto písmenem představit slova LÁSKA, LIDSKOST, LÍTOST Vytratila se, nebo zmizela. Místo nich zůstala LEŽ, LHOSTEJNOST, nenávist, zloba, udavačství, pomsta. O Písmeno, které se opakuje znovu. Snad asi proto, že OSVĚTIM se nedá popsat jednom slově. Třeba vzpomínka ženy z koncentračního tábora, která je důkazem nelidského jednání Němců. Kolem nás prošel průvod dětí z transportu. Šly v průvodu za sebou, některé se držely za ruce. Byly pěkně oblečené, některé si ještě nesly svoji panenku. Šly odevzdaně, pomalu, ještě se vzpomínkou na rodiče, které tam někde vzadu nechaly. Některé kousaly namazaný chleba s máslem jako vzácnou pochoutku. Ten kousek chleba byl však poslední. Celý průvod šel do plynu. C Dá se říct, že jsem v koncích, nic, co bych mohla k tomuto písmenu přirovnat. Ale přece jen! CYKLON B, smrtící plyn, krystalická kyanovodíková sloučenina. 7

10 Začal se používat k likvidaci vězňů v koncentračních táborech, v tzv. plynových komorách. Poprvé byl použit v září 1941 v Osvětimi. Například k usmrcení lidí bylo zapotřebí 5-7 kg tohoto jedu. Jen za jediný rok spotřebovali v Osvětimi 20 tun cyklonu B!!! A Je počátečním písmenem abecedy, také je to samohláska, bez níž by se nedala tvořit slova a potom věty. Dá se tedy říct, že se bez něj neobejdeme. Škoda, že se nedá nějak schovat a s ním i to, co představuje. ANTISEMITISMUS, tomto slově je ukryta po staletí živená nenávist vůči příslušníkům jiných etnických skupin, a to především k Židům. Kořeny této nenávisti sahají až k počátkům křesťanské civilizace. Vrcholu dosáhla v roce 1939, kdy se dostal k moci Hitler, který tuto nenávist rozšířil do celého národa. Obvinil Židy z veškerých těžkostí, kterými Německo procházelo (v té době vrcholila hospodářská krize). Židy jako národnostní menšinu prohlásil za podřadnou rasu, zbavil ji všech občanských práv a vyhlásil tzv. Konečné řešení židovské otázky jako svůj program, na jehož konci nesměl zůstat jediný živý Žid, protože Musíme zlikvidovat všechny Židy do posledního člověka, neboť i ten jediný by dokázal zlikvidovat německý národ! Takový byl počátek likvidace Židů nejen v Německu, ale i Němci obsazeném území. Byl jim zabaven veškerý majetek, museli nosit žlutou hvězdu jako potupné označení JUDE (ŽID). Nesměli chodit do školy, zastávat významné funkce.lékaři nesměli ordinovat, učitelé učit Nakupovat mohli jen v určené hodiny, v obchodech jen pro ně určených. Stejně tak mohli navštěvovat pošty, banky, holiče, kadeřníka apod. Byla jim zakázána návštěva divadel, kin, restaurací, plováren, sportovních areálů, nesměli jezdit ve městech hromadnou dopravou, dokonce vstoupit do některých významných ulic. Zakázány byly bohoslužby, mnoho synagog bylo vypáleno, zavřeno a zbořeno. To vše však byl jen začátek. Následovaly transporty, které přes pobyt v ghettech končily v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Židé dle Hitlerova plánu měli vymizet ze světa. A to vše v duchu hesla: Jeden národ, jedna rasa, jedna říše. Konečně jsem téměř na konci této podivné abecedy. Pořád však mám devět písmen. Písmen, která osamocena nic neznamenají, spojíme-li je však k sobě, co všechno mohou vyprávět. Co brání v tom vynechat třeba čtyři písmena? Zůstane jich v tom případě jen pět. T O U - H A Ano. Dalo by se říct, že spojení těchto písmen vyjadřuje slovo, které všichni ti, co přežili, i ti mrtví, používali nejvíc. Toužili po obyčejných věcech, kterých my si moc 8

11 nevážíme, neboť jsou pro nás samozřejmostí. Pro někoho ta touha představovala kousek chleba, čokolády, svítící slunce nad hlavou, volnost, naději na šťastné shledání, kousek místa jen pro sebe, bez příkazů, nadávek, neustálého ponižování. Nebo třeba touhu rozběhnout se po louce plné květin, které se dají natrhat, a na jejímž konci čekají rodiče, sourozenci, kamarádi. Prostě TOUHA po čemkoli, co znamená docela obyčejný život. Co říci závěrem? Vzpomněla jsem si na starý židovský zvyk, který se přenášel po staletí z pokolení na pokolení a váže se ještě k době, kdy v Izraeli pohřbívali Židé své mrtvé do pouště. Protože byl všude jenom kolem písek, obložili hrob kameny, aby mrtvé chránili před zvěří a před ztracením ve věčném písku. Potom, při každé návštěvě svého mrtvého, přinášeli na hrob jako vyjádření vzpomínky na něj kamínek. V mnohem pozdější době ještě pod kamínek vkládali lísteček se vzkazem nebo přáním. Proto bych chtěla zvednout ten pomyslný kamínek a vložit ho na hrob všech těch nesmyslně zemřelých se vzkazem: Nemůžeme na tyto události zapomenout, vymazat je, obejít nebo nějak schovat. Prostě se staly, existovaly, nejde je vypustit ani zapřít. Ať tedy zůstanou varováním, kam až může vést touha po moci, nenávist mezi lidmi a národy. Nechť zůstanou varovným poselstvím pro všechny, a to především v dnešní, teroristickými útoky protkané době. Snad se z těchto událostí poučíme a nedopustíme, aby se něco podobného znovu opakovalo! Pohádka o bleší civilizaci Jiří Kaman SPŠ keramická, Písecká 203, Bechyně 3. místo ve II. kategorii, Daniel 2. ročník Na začátku byl pes, takovej chlupatej hafan, co si pořád hraje, žere nebo spí. No a tenhle pes, jak už to tak bývá, měl kožich plnej blech, malejch, zrzavejch potvor, co se vám zavrtaj pod chlupy a tam vás koušou a štípou, jen abyste neměli chvíli pohodlí. Ten pes je nechtěl. Drbal se, kousal se, válel se v blátě, vyl, ale to víte, blechy! Zabydlely se v tom jeho kožichu jaksepatří, a když mu zrovna nesály krev, množily se. A protože do bleších žaludků se toho moc nevejde, bylo jich víc a víc, až jim byl ten chudák hafan malej. Lezly jedna přes druhou, hejbat se nemohly, ale že byly hloupoučký, množily se dál, takže jich vůbec neubejvalo. No a pak se začaly hádat. Blechy, co byly za ušima, nadávaly na ty od ocasu, že prej se moc roztahujou, že smrděj a kdesi cosi, a že tu nemaj co dělat, ať jdou pryč, že je tu nikdo nechce. No to se ví, že ocasní se nedaly, začly všechno svádět na ty z třísel, že jsou hlučný, sprostý a vošklivý, a že voni tu nemaj co dělat, a ať voni jdou pryč, no zkrátka celej kožich se začal dohadovat o tom, kdo je lepší a kdo má právo žít a kdo ne, a i facky padaly, no prostě hrůza. 9

12 Jen toho psa se nikdo nezeptal, co si o tom myslí, praly se tam o krev, ale že není jejich, jim nevadilo. No vřelo to tam dlouho, až ty mrchy nenapadlo nic lepšího, než vymyslet zbraně, a začaly se vraždit naostro. A pes se drbal a kousal a vyl, ale blechám to bylo fuk a rvaly se dál. Pak se ale stalo něco, co jim všem vyrazilo dech. Blechy hřbetní prohlásily, že prej je dokázáno, že se ve svým prostředí vyvinuly v dokonalej druh, že mají delší nohy, vyšší inteligenci a tmavší, nenápadnější barvu, zkrátka že jsou nejlepší, že mají největší šanci přežít a že ostatní jim musí uvolnit místo. A aby dokázaly, že to myslí vážně, zbombardovaly ocas a všechny tamní blechy postřílely. Už to nebyly hádky a rvačky jako v hospodě, byla to válka, a to není žádná sranda. Hřbetní obklíčily třísla a začaly se cpát na břicho. Břicho se samozřejmě nedalo a podniklo protiútok. Všude se střílelo, kožichem se valily potoky krve. Ne psí, tentokrát bleší. vůbec je nezajímalo, že jsou všechny stejný, že jsou blechy a že by si měly pomáhat. Rozdělily se do klanů, a když byl někdo cizí, bác ho. Jo, někdy se jich spojilo víc do kupy, a bojovaly proti stejnýmu nepříteli, ale když ho porazily... No, zkrátka s tím jednou začaly, a bylo by to bejvalo nebralo konce a vraždily a množily by se, co by byl ten pes živej, kdyby nebylo toho věčnýho kousání, drbání a vytí. Ne že by to vadilo blechám, ty si zvykly, ale ten pes, to jsem vám neřek, měl pána. No a ten pán, když viděl, jak se ten jeho chuděra trápí, koupil šampon a celýho ho vykoupal. A válka skončila. Skončily i blechy. Už nebylo dokonalejch ras a hrdejch národů, už nebylo hádek a rvaček. Blechy byly všechny stejný, spokojený, mrtvý. Škoda, že je netrklo, že se můžou tolerovat, že jsou vlastně stejný a že si můžou pomáhat, bez ohledu na barvu pleti nebo dýlku noh. Mohly bejt spokojený zaživa... A pes? Ten spal. Schillerova cesta Eduard Palíšek Gymnázium, Komenského 7, Mikulov 1. místo ve II. kategorii, Daniel 3. ročník Autor se nijak neztotožňuje s názory, které má hlavní postava. Celý příběh je fikce Nastává zvláštní doba pro náš národ, ale hlavně pro obyčejné lidi. Krátce po dostudování jsem byl přijat do státních novin Berlin Tag, jako redaktor. Blíží se neuvěřitelně vzrušující doba, která, jak já očekávám, povznese Německo z chudoby. Zítra má v místním pivovaru projev pan Adolf Hitler. Helga, má dcera, oslavila 6. narozeniny. 10

13 Projev byl neuvěřitelný!!! Pan Hitler je neobyčejně dobrý řečník, vypadá to, že pokud Německo neudělá nějakou chybu, tak je na cestě k hospodářské a sociální stabilitě. Podle pana Hitlera jsou hlavní problémy v nezaměstnanosti, vysokých daních a že většina Němců nejsou vlastenci! Korupce ničí Německo. Musíme jednat! V neposlední řadě máme problém s Židy. Okrádají Německo a tím i nás! Německo je něco jiného než ostatní státy. Je lepší!!! A takoví jsme i my, Árijci. Pan Hitler chce kandidovat na post kancléře. Už nyní má můj hlas Máme spoustu práce v novinách. Židé se chovají neuvěřitelně. Až nyní, díky panu Hitlerovi, to vidím. Není divu, že sami nemáme co jíst, když jsou zde Židé. Jsou jako hmyz! Byly volby. Pan Hitler skončil na druhém místě. Měl pouhých 37 % (což je při kampani po pivovarech a kulturních sálech dobré), bohužel to k vítězství nestačilo Berlin Tag se nabídl, že poskytne NSDAP zdarma předvolební kampaň na další volby. Skvělé!!! Pokud vyhrají, budou se mít všichni lépe. Kromě Židů, samozřejmě. Alespoň vrátí to, co ukradli Přihlásili jsme se ženou Helgu k Hitlerjugend! Chceme, ať už je od dětství vychovávána v duchu národního socialismu. V duchu budoucnosti Pan Hitler měl dnes, v naší čtvrti, novoroční projev. Vypadá to, že se blíží lepší časy. Na pana Hitlera zaútočil během projevu rozzuřený Žid. Naštěstí ho stihla Hitlerova SA včas zneškodnit. Židé si už dovolují vážně moc!!! Není divu, že dnes večer shořely dvě synagogy Pan Hitler vyhrál volby! Byl jsem pochválen za dobře odvedenou práci v předvolební kampani. Pan Hitler mi osobně poděkoval! Přichází nová doba. Lepší doba. Byla mi nabídnuta spolupráce s propagací Hitlerových myšlenek. Souhlasil jsem. Sice jsem chtěl být doma s manželkou a Helgou, ale toto je možnost, jak se zapsat do dějin. Mám za úkol jet do Československa a zdokumentovat zde tyranii, kterou Češi páchají na sudetských Němcích Vrátil jsem se z Československa. Zdokumentovanou situaci jsem předložil tajemníkovi pana Hitlera. Srdečně doufám, že ukončí to nelidské chování Čechů k našim bratrům. Slovani, co od nich člověk může čekat...? Pan Hitler měl dneska v berlínském amfiteátru projev. Naslouchalo mu více než lidí. Vysloužil si naši důvěru a uznání. Mluvil o tzv. konečném řešení. Přestože již byly učiněny mnohé kroky ve způsobu hospodaření, stále to není ideální. 11

14 Problémem jsou Židé. Je nutné je deportovat, aby v Německu zůstala jen čistá rasa Dnes byla v Mnichově konference. Bylo rozhodnuto, že Československo se vzdá pohraničí ve prospěch Říše. Spousta lidí má vyšší plat a může si dovolit strávit mimořádně štědré Vánoce. Díky panu Hitlerovi! Byl jsem vybrán mezi příslušníky civilní složky SS, dohlížejících na vykonávání nucených prací v pracovních táborech. Pozítří odjíždím do jihovýchodního Německa, do pracovního tábora Bergen-Belsen, tam byli převezeni Židé na nucené práce. Můj úkol bude zdokumentovat a nahlásit výsledky Rozloučil jsem se s rodinou a už sedím ve vlaku. Cesta bude dlouhá. Vjíždíme do tábora. Po pravé straně jsou lomy, vlevo lesy, uprostřed úřední budovy a ubytovna pro Židy. Tábor vypadá jinak, než jsem si představoval. Je hrozná zima. Nemůžu psát. Musím jít zatopit zbytkem uhlí, co máme, jinak umrzneme Probudil jsem se do ledového rána. My jsme alespoň v budově, ale Židé v 15 stupních pracují do úmoru, již od pěti ráno. Za včerejšek zemřelo 15 Židů a jeden člověk (Němec-zrádce). Nějak se mi to celé nezdá. Nevypadá to jako pracovní, ale jako vyhlazovací tábor. Tvorbou zbytečné práce jsou Židé vyhlazováni mrtvých. Vojáci (po zuby ozbrojení) je dnes pálili. Přikázali asi 200 nejslabším, aby vykopali hlubokou jámu (ve zmrzlé zemi) mrtvých. Ti, kteří dnes zemřeli, byli hozeni do jámy, kterou si včera vykopali a spáleni Obzvlášť pracovitým a poslušným Židům jsou v případě potřeby poskytnuty léky. Dnes si pro ně přišel, mimo jiné, i Čapek, ten československý spisovatel mrtvých od mého příjezdu. Celá idea Národního socialismu se ve mě hroutí jako domeček z karet. Silné Německo? Ano, ale za cenu lidských životů? Údajných nepřátel Říše? Jsou stejní jako Árijci, jen mají jinou barvu vlasů, obřízku a věří v něco jiného.má národ (i když dominantní) právo vyhladit menšinu, nezapadající do jejich představ? Za ekonomické problémy si můžeme sami. ŽIDÉ JSOU NEVINNÍ! Čistka. Minulý večer zabil nějaký Žid árijskou dívku (v Berlíně). 50 vypálených synagog po celém Německu mrtvých Židů ve všech pracovních táborech mrtvých u nás... 12

15 Toto nám nemůže projít. Napsal jsem ženě, že musí utéct do Ameriky, má využít všechny uspořené peníze, hlavně musí přežít to peklo, co přijde! Sám z toho zkusím nějak vycouvat Při rutinní kontrole pokojů jsem přistihl asi 20 Židů při plánování útěku. Lekli se. Věděli, že bude následovat smrt. Já jsem ale udělal něco neuvěřitelného, i když pevně věřím, že správného. Nabídl jsem jim pomoc, s představou, že uteču s nimi. První nevěřili, nakonec jsem je přesvědčil a domluvili jsme se na plánu žádné zápisky žádné zápisky Byli jsme odhaleni. Židy zabili. Já jsem zavřený v cele, kam jsem dřív zavíral neposlušné Židy, mám jen deník. Je zle Důstojník mi přinesl balíček z Berlína a pistoli. Jak odešel, otevřel jsem balíček. Byla v něm panenka Helgy, celá od krve, a papírek pozdrav z Berlína. Dostali je. Temno. To, čemu jsem věřil, ve správné a silné Německo, se rozplynulo. Je konec... Bývalý novinář Franz Schiller se zastřelil připravenou zbraní. Jeho tělo bylo spáleno spolu s Židy, kteří ten den přišli o život. (inspirováno filmem Hitler vzestup zla ) Ona to viděla... Gabriela Krečmerová Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava 2. místo ve II. kategorii, Daniel 3. ročník Ona to viděla, ona byla svědkem těch hrůz spáchaných na lidech, slyšela jejich křik, poslední slova ztracená v nicotě, viděla ty oči, oči plné děsu, zaplavené slzami, pokud vůbec ještě oči, které naposledy spatřily zemi, oblohu, ona viděla celý ten úzký obličej s dlouhým nosem a do krve rozkousanými rty, řídkými vlasy, jež kdysi byly husté a rozčepýřené na všechny strany, viděla vysokou postavu, vyzáblou na kost, 13

16 bez bot, jen v cárech látky s roztřesenýma rukama, které již dávno zapomněly, co to znamená někoho pevně obejmout, cítit tep srdce, teplo sálající z těla milovaného člověka, které se pomalu vlévá do nás a hřeje tak krásně, zapomněly a již nikdy nevzpomenou, to ona byla svědkem a věděla, že on to ví, že naposledy slyší hudbu žití, naposledy dýchá vzduch, který naplňuje jeho plíce a zvedá tak hruď, aby za malou chvíli mohla při výdechu zase klesnout a je to také naposledy, co si je vědom svého bytí, své existence, protože dřív, než se s tím vším málem, které zatím stihl poznat, stačí rozloučit, tak... pif, ne, ještě ne, vždyť přece nemůže všemu tady říci sbohem, pozdě, je mrtev, leží na zemi, která nasává jeho krev a cítí, jak z jeho těla nadobro odchází život, ano, ona byla svědkem, jak kulka z pistole provrtala skrz na skrz jeho hrud a nakonec se zaryla do ní, tak jako tomu bylo u té malé ženy s drobnými pihami na nose, muže, jemuž nepatrně odstávaly uši, u rodiny, která zůstala spolu až do posledního momentu, pokaždé se nakonec všechny kulky zavrtaly do ní, do věčné svědkyně brutálních vražd, do studené cihlové zdi, která musela pokaždé znovu a znovu umřít. Dáte-li jí jazyk, uslyšíte křik, pláč, nářek,... dáte-li jí jazyk uslyšíte o hrůzách, kterým musela přihlížet, nedávejme jí raději jazyk, protože by křičela a naříkala až do skonání světa, její tichá zpověď však zasáhne srdce každého! Pssst, tiše naslouchejme! Nyní před ní hoří svíčky, malé plamínky, jež rozžehli lidé, živí lidé...! Milá zdi, snad tato světýlka života zmírní tvou bolest a v noci zaženou zlé vzpomínky a sny na dobu temna a ty už nikdy nebudeš muset s nikým zemřít! Ať stojím Vám všem lidem, kteří nyní obýváte a budete obývat planetu Zemi, pro výstrahu, aby Vaše hlavy a srdce ucítily strach a bolest tohoto místa, oči propukly v pláč a poznaly, jaká nespravedlnost zde byla spáchána. Nezapomeňte a nedopusťte, aby se to opakovalo, prosím, víckrát již ne! 14

17 Vlaky, které pravidelně jezdily, byly zrušeny Barbora Čiháková Gymnázium, nám. Odboje 304, Dvůr Králové 3. místo ve II. kategorii, Daniel 3. ročník Už tam budeme, řekl starý muž a svýma hnědýma očima se podíval do zpětného zrcátka. Spatřil malou dívenku, která seděla na zadním sedadle v jejích oblíbených modrých šatech s bílými puntíky. Usmála se. Byl to pro ni velký den. Už jenom proto, že jela se svým dědečkem sama na výlet. Všechna vnoučata už sem vzal, jen ona jako nejmladší si musela ještě chvíli počkat, ale vyplatilo se to. Milovala jeho společnost a dnes se o ni nemusela s nikým dělit. Zacouval, vypnul motor. Otočil k ní svůj obličej. Znala ho. Byl vrásčitý a poznamenaný bolestí, ale zároveň měl okolo očí paprskovitě rozbíhající se vrásky, které ukazovaly, že se nikdy nezapomněl smát. Vezmi tu květinu, připomněl jí. Ano, dědečku, odpověděla s takovou samozřejmostí v hlase, až ho to zarazilo. Svojí drobnou rukou uchopila kytici slunečnic a vystoupila. Stál před ní a ona musela vynaložit trochu úsilí a zaklonit hlavu, aby se mohla podívat do té výšky, kde byl jeho obličej. Poneseš ji? Ano, odpověděla a na důkaz toho ji stiskla ještě pevněji. Dobrá. Pohladil ji po jejích dlouhých hnědých vlasech, co se leskly v jarním slunci. Odstoupil od auta. Najednou se jí rozšířil rozhled. Oči se široce otevřely děsem. Na hřbitově byla už několikrát, ale tenhle byl jiný. Cítila to. Viděla rozlehlou pláň, která byla celá pokryta náhrobky. Byly všude. Náhle kytici v ruce sevřela ještě pevněji, jako by u ní hledala útěchu. Vzhlédla a tázavě se podívala do dědečkových hnědých očí. Nemusíš mít strach. Nic strašného tě tam nečeká, věř mi, řekl mírně. Ano, dědečku, odpověděla trochu přidušeným hlasem. Trochu jí to místo děsilo, ale zároveň věděla, že má pravdu. Věděla, že když je s ním, nic jí nehrozí. Natáhl ruku. Dívenka ji okamžitě uchopila. Byla vrásčitá, mozolnatá a vysušená prožitými léty, ale i přes to cítila, jak z ní sálá dobrota a teplo. Když pocítila, jak se její malá ručka ocitla v objetí jeho velké, připadala si nedotknutelná. Strach se zmírnil, ale úplně nezmizel. Odvahy jí dodávala jen jeho přítomnost. Vydali se společně po cestě. Holčička vedle něj cupitala a musela na každý jeho krok udělat minimálně dva, přestože se její děda snažil jít co nejpomaleji. Míjeli dlouhé řady hrobů. Mlčeli. Nevěřila svým očím. Prohlížela si jednotlivé náhrobky a přemýšlela. Bezvýsledně. 15

18 Viděla jen čísla. Na každém náhrobku bylo jedno číslo, ale nikde jméno. Podívala se zmateně na svého dědečka, ale ten, jako by na chvíli zapomněl. Jeho oči hleděly kamsi do dáli. Vzpomínal. Holčička ho pozorovala a nerušila. Šel tenkrát stejnou cestou jako nyní. Stařec si to pamatoval lépe než včerejší den, přestože mu tenkrát bylo teprve čtrnáct let. Držel se za ruku své matky a hleděl na její mlčenlivou tvář. Pouhý rok, pomyslel si. Pouhý rok, co zavřeli otce do vězení a přesto se mu zdálo, že se to na její tváři podepsalo jako dvacet let. Na obličeji se jí během krátké doby objevilo mnoho nových vrásek. Náhle pocítil nenávist a zlost. V takové míře, že by si to nikdy předtím nedokázal představit. Vzplanul v něm nepříčetný, neovladatelný hněv vůči všem, kteří zavinili, že matka tak trpěla a vůči těm, co zavinili, že už nikdy neuvidí svého otce. Nikdy! Potřeboval křičet a stejně nadále mlčel. Doufal v jediné. Věřil v to, že všechny stihne trest. Chtěl, aby zaplatili za každou z matčiných slz. Rozběhl se. Náhle a bez rozmyslu. Karle! zavolala přísně matka. Karle! Okamžitě se vrať! Neposlouchal. Jen utíkal. Teplý květnový vítr sušil slzy, co stékaly po tvářích. Prudce zastavil a podíval se dolů. Spatřil malý náhrobek bez jména, jenom s číslem Neřekli mu otcovo číslo, ale i tak ho uhodl. Nevěděl jak, ale ani ho to nezajímalo. Vytušil to. Cítil, že jeho otec byl 481. Plakal. Poprvé se nestyděl za své slzy. Jediný, kdo ho za ně vždy napomínal byl otec. Lidé nikdy nesmí vidět tvojí slabost, říkával. Jeho hlas mu zaduněl hlavou. Vzpomínal. Bylo mu jedno, kolik ho dnes uvidí lidí. Brečel by, i kdyby na něj hledělo celé lidstvo. Plakal, protože to potřeboval a nic lepšího na jeho bolest neexistovalo. Přistoupila k němu matka a sevřela ho pevně v náručí. Snad nikdy to nepotřeboval víc. Ztratil se. Ztratil sebe a otce, kterého miloval. Ke komu teď měl vzhlížet? To nic, konejšila ho tiše a ignorovala vlastní slzy, které stékaly do jeho hustých vlasů a vlastní bolest, která stravovala její srdce. Všechno bude zase dobré, uvidíš. Spolu to nějak zvládneme Zastavil se. Podíval se dolů. 481 již nebrečel. Zařekl se, už dávno si řekl, že už ho nikdy nikdo neuvidí brečet. Chtěl, aby na něj jeho otec mohl být pyšný. Mýlil se, neboť jeho slzy uvidí ještě hodně lidí, ale to je jiný příběh. Holčička se zmateně podívala do jeho tváře. Opětoval její pohled a usmál se. A ona mu úsměvem odpověděla, i když jen váhavě. Proč tam jsou ta čísla, dědečku? Namísto jmen Ale proč? Zeptala se zmateně holčička. Nějak nechápala, proč tam nenapsali jména jako na ostatních hřbitovech. Budu ti vyprávět příběh, Baruško, řekl pomalu. Podívala se na něj rozradostněnýma očima. Milovala jeho vyprávění. Tenhle náhrobek patří mému otci, tvému pradědečkovi. Kdysi jsem ti vyprávěl o válce, kterou jsem zažil jako malý kluk. Pamatuješ se? 16

19 Ano, dědečku, pamatuju. Byla proti Německu Dobře, že si to pamatuješ, řekl s hrdostí v hlase a usmál se na svoji oblíbenou vnučku. Nacisti vybudovali spoustu táborů, jako vidíš tady. Byla to taková vězení. Vozili sem lidi z celého Československa a někdy i z cizích zemí. A co ty lidi udělala, že šli do vězení? Vlastně nic Proč je tedy dávali do vězení? ptala se holčička nechápavě dál. Protože se ve válce dělá spoustu nesmyslných a špatných věcí. Nacisté nenáviděli určité skupiny lidí, pronásledovali je, a pak je zavírali na takováhle místa, kde ti lidé nakonec umírali. Proč jim nikdo nepomohl? Vyprávěl jsem ti, jak to za války vypadalo, vzpomeň si. Nikdo na otevřený odpor neměl dost sil. A ten, kdo se odvážil, toho potrestali. Zavřeli ho? Ano, odpověděl pomalu a odmlčel se. Věděl, že pravda je jinde. Kdo se postavil na odpor, toho zabili. Jenže to bys nepochopila. Na pravdu jsi ještě moc malá. Jednou poznáš, pochopíš s jakou slepou nenávistí nacisté pronásledovali lidi, ale ještě ne. Teď ještě ne. Ano, zavřeli je. Můj otec to tak ale nechtěl nechat. Byl moc statečný. Byl v odboji Co to je? zeptala se s neskrývaným zájmem. To byla skupina lidí, která tajně sháněla informace, a pak je dávala Angličanům, a tak jim pomohla vyhrát válku. A tvůj tatínek jim pomáhal? Ano, pomáhal, odpověděl s neskrývaným citem v hlase. Schovával u sebe pár věcí, jako byly například vysílačky a navíc denně poslouchal rádio. A jestli se pamatuješ, jak jsem ti vyprávěl, tak to se tenkrát nesmělo. Pamatuju se. Pohladil ji po vlasech a usmál se. Jak si všechno pamatuje, pomyslel si hrdě. Byla jeho radostí. Když pro něj jelo tenkrát gestapo Náhle mu skočila do řeči: Co to bylo gestapo, dědečku? To bylo něco jako policie, ale horší, mnohem horší. Často jednali proti zákonům. Zatýkali a vyslýchali spoustu lidí a mučili je a zabíjeli, řekl si v duchu, ale to se dozví jindy. Nelžu ti, jen trochu upravuji pravdu, pomyslel si, aby obhájil drobný pocit viny, co hryzal jeho svědomí. A co? A byli moc zlí, odpověděl rychle. Nechtěl ji děsit. Tenkrát, když jelo gestapo pro tvého pradědečka, měla moje matka nějaké tušení a vyndala vysílačky z pračky, kde je schovával a dala je k sobě do šicího stroje. Díky tomu je gestapo nenašlo a díky tomu ho nezabili na místě i s celou rodinou. Odmlčel se. Vzpomínal. Páni, vydechla obdivně dívka. Takže ho nakonec nezatkli? Ale zatkli, vydechl ztěžka starý muž a náhle, jako by na jeho bedra dopadla tíže všech prožitých let. 17

20 Proč? Měli něčí výpověď. Někdo mého otce vyzradil. To by ale neměl. Proč ho prozradil, když dědeček pomáhal porazit Němce? Ano, neměl. Někteří lidé prostě občas zradí, tak to je. Pamatuj si, že lidé chtějí často přilepšit sami sobě, a proto jsou pak schopni udělat i tak špatné věci. Ubližují druhým kvůli vlastnímu prospěchu. Slib mi, že se tohohle vyvaruješ, že to nikdy neuděláš. Nikdy, dědečku, slibuju, řekla odhodlaně. Usmál se na ni a ona byla v tu chvíli radostí bez sebe. Udělala by pro jeho úsměv cokoli na světě. Pak odvezli dědečka sem, vyprávěl. A zavřeli ho do tábora, do jedné části, která se jmenovala Malá pevnost. Bylo tam tenkrát hodně lidí na jednu místnost a navíc chyběli lékaři. Velmi brzy tvůj pradědeček onemocněl a chvíli na to zemřel, protože nebyl dostatek léků. Jak to, že neměli léky? Protože byla válka a válka, to je nedostatek všeho, řekl smutně. Odmlčel se. I ona mlčela. Pozorovala slunce, jak pomalu plyne na obloze a honí se s bělostnými mraky. Pohrávala si se slunečnicemi. Nebyla schopna se usmát. Nějaký pocit na tomhle místě jí v tom bránil. A proč tady má tvůj tatínek jenom číslo a ne jméno? zeptala se po chvíli. Každý, kdo tady byl, dostal číslo a ti, co ho sem pohřbívali, neznali jeho jméno. Věděli jen to číslo. Bylo tady moc lidí, a tak bylo jednodušší, když jim dali čísla a podle nich pak prováděli různé kontroly a tak. A to tady bylo vážně tolik lidí? podivila se upřímně. Mnohem víc, ještě mnohem víc. Přiváželi sem spousty lidí. Vozili je vlakem, který jezdil pravidelně, a který byl zrušen až po válce. A proč zavírali tolik lidí? To je složité, ale už jsem ti to vysvětloval. Nacisté pronásledovali určité skupiny. Zaměřili vůči nim svoji nenávist, a pak je odvezli z domovů. Celé rodiny zavřeli do táborů jako je Terezín. Nenáviděli hlavně Židy, ale ubližovali i spoustě dalším. A proč je neměli rádi? Kvůli jejich víře, barvě pleti nebo jiným drobným odlišnostem. Namířili vůči nim svoji nenávist. Všechno špatné, co se kdy stalo, svedli na ně. Ale proč? Vždyť za všechno nemohli. Nikdo nemůže za všechno. Jednou ti to vysvětlím, až budeš starší. Teď, odmlčel se. Teď by to na tebe bylo moc kruté a nepochopitelné. Spousta věcí, co napáchali, nechápe ani většina dospělých, natož ty. Nechci tě děsit něčím, z čeho se i otrlým zvedá žaludek. Teď ještě ne. Až vyrosteš, pak to pochopíš. A pochopíš, proč jsem ti to dnes neřekl. Ano, řekla a přestala se vyptávat. Věděla, že když jí nebude chtít něco říct, zůstane neoblomný. Znala ho. Jezdil jsem do Terezína jako dítě, pak jsem tady byl se svými dětmi a teď i s vnoučaty. Musíš pokračovat. Až budeš mít jednou vlastní děti, tak je sem přivez a všechno jim vypovíš, ano? Pamatuj si, Baruško, že minulost jako je tahle, se nesmí 18

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Vyškovský cedník 2014

Vyškovský cedník 2014 Vyškovský cedník 2014 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Klub přátel KKD Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina POSEL SMRTI VI Zúčtování Lukáš Konvalina Není důležité, jak dlouhý život vedeme, ale jak ho prožijeme, neboť k čemu je žít navěky, když nevnímáme krásy života a nejsme šťastni? Obsah I Vrať se mi!...4

Více

Lovkyně. Lukáš Konvalina

Lovkyně. Lukáš Konvalina Posel smrti VIII Lovkyně Lukáš Konvalina Cesta, jež nás opravdu zocelí, není ta, kterou si sami vybereme, ale ta, po které jsme donuceni kráčet. Obsah I Vyvolené... 5 I Časy minulé... 7 II - Matka... 11

Více

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH AUTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2005/2006 VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

2. číslo ROZHOVORY S IGELITKOU NA PIK LENINA ČASOPIS GJB-SPGŠ

2. číslo ROZHOVORY S IGELITKOU NA PIK LENINA ČASOPIS GJB-SPGŠ 2. číslo ČASOPIS GJB-SPGŠ ROZHOVORY S IGELITKOU NA PIK LENINA Rozhovor s paní profesorkou Ludíkovou Mgr. Stanislava Ludíková (*1958 Přerov) Člen Českého horolezeckého svazu od roku 1978 Nejvýznamnější

Více

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch

Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch 2 Počkejte až do chvíle, kdy negativní pocity vyjdou na povrch DALŠÍ SEMINÁŘ ZAČAL v neoficiálním duchu. Zatímco si sundávali kabáty, sdělovali si rodiče první zážitky. Věřili byste, že mi opravdu pomohlo

Více

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT

NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT NÁRODNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÉHO LITERÁRNÍHO PROJEVU - NÁŠ SVĚT 36. ROČNÍK 2008/2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo ve školním roce 2008/09 v pořadí již 36. ročník Národní soutěže dětského

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

Bez jazyka jsme němí

Bez jazyka jsme němí Bez jazyka jsme němí Sborník prací z 2. ročníku literární soutěže středoškoláků ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Mateřský jazyk v dnešní Evropě ÚIV 2010 2 Úvod Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští

Více

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 2 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 3 Melanie Milburneová LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ HARLEQUIN Čas jen pro mě Amsterdam Atény Budapešť Hamburk Londýn Madrid Milán New York Paříž Stockholm

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Jan B. Hurych. Metapovídky. Ilustrace jsou též od autora.

Jan B. Hurych. Metapovídky. Ilustrace jsou též od autora. Jan B. Hurych OBSAH Úvod Zrcadlení (horror) Poslání (gotická povídka) Johny Angel (satira) O zlém virusovi (sci-fi pohádka) Robbie, Robbie (fantazie) Delfín (fantazie) Únos (science fiction) STYX.V.R.

Více

bulletin Strediska východoceských spisovatelu císlo 39 rocník XI 2015

bulletin Strediska východoceských spisovatelu císlo 39 rocník XI 2015 PARDUBICKO VYSOCINA ORLICKO HRADECKO 39 STŘEDISKO VÝCHODOČESKÝCH SPISOVATELŮ bulletin Strediska východoceských spisovatelu císlo 39 rocník XI 2015 Daniela Javoříková: JARO 1 NA SLOVÍČKO S EVOU ČERNOŠOVOU

Více

Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO

Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO ROWAN COLEMAN 2015 Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii

červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii POŠKOZENÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNY JE TŘEBA ŘEŠIT BLESKOVĚ Pierre Curie pracoval se svou ženou Marií na výzkumu radioaktivity na následky záření ale nezemřel

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37

B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37 B-komplex ČASOPIS GYMNÁZIA BOTIČSKÁ ČÍSLO 37 2 B-komplex 37 Úvodník OBSAH: Interview 3 Jak bylo v Německu 4 Plastináty technika 6 Plastináty výstava 7 Berlínská zeď 8 Robin Hood 10 Muzikál 10 Sníh v červnu

Více

Stephen King. Srdce v Atlantidě

Stephen King. Srdce v Atlantidě Stephen King Srdce v Atlantidě Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Co chcete? Informaci. Na čí jste straně? To bych vám napověděl. My chceme informaci. Tu nedostanete! Po dobrém nebo

Více

VĚTRÁK PROSINEC 2009

VĚTRÁK PROSINEC 2009 VĚTRÁK PROSINEC 2009 OBSAH ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 2 ZKOUŠKA RYBOVKY 3 RŮŽENČINA ZAHRÁDKA 5 CESTA VLAKEM 5 PŘEKVAPENÍ U VLTAVY 7 PODEJ RUKU ZEMI 8 ROZHOVOR S VĚTRÁKEM 9 DOPIS NA ROZLOUČENOU 10 VÁNOCE, SKAUTI

Více