Zpravodaj města Blanska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Blanska"

Transkript

1 Pozvánka na Den s policií str. 3 Konec zapisování dětí do pasů rodičů str. 3 Skauting v Blansku str. 5 Hasiči z Těchova postoupili str. 7 Stavba provozu byla zahájena 3. května Dokončena byla za rok, přesně 11. května Náklady na celý projekt se vyšplhaly na 56,9 mil. Kč. Dotace z uznatelných nákladů činila 40 %, tj. 16,8 mil. Kč. Kompostárna zpracuje za rok až tun odpadu, z kterého vyrobí tun kvalitního hnojiva. Využijeme maximálně materiál z Blanska a jeho městských částí a musíme jednat i s okolními obcemi, aby se do kompostování Zpravodaj města Blanska číslo června 2011 informační čtrnáctideník zdarma Kompostárna je v ostrém provozu Ze zkušebního do ostrého provozu přešla v červnu nově postavená kompostárna zařízení na zpracování a využití rozložitelných odpadů. Linka pro zpracování rozložitelného odpadu. v Blansku také zapojily, řekl starosta Blanska Lubomír Toufar. Z čistírny odpadních vod, která s kompostárnou bezprostředně sousedí, se využije 15 % kalu. Ten je pečlivě vybírán, stejně jako další vstupní materiál, protože na výstupu je požadováno certifikované hnojivo s danými parametry. I proto je zatím seznam likvidovaných odpadů omezený tráva, kanalizační kal z ČOV, listí, čistírenský kal z ČOV, štěpka, zeleni-» pokračování na straně 3 Nový provoz otevřeli starosta Lubomír Toufar a místostarosta Jiří Crha. Aquapark je v provozu od soboty 4. června Blanenský aquapark je od tohoto data připraven otevřít kdykoliv své dveře návštěvníkům. Potvrdil to ředitel Služeb Radek Snopek, ale upozornil, že otevřeno bude jen za pěkného a teplého počasí. Navíc v červnu ve všední dny až od 12 hodin. Zmínil také letošní novinku, jíž je Otvírací doba Aquaparku víkendová Zumba, a to hned 3 denně. Jinak zůstává nabídka nezmě- červen + září po pá h něna. I letos se mohou návštěvníci so, ne h těšit na míchané nápoje. Otevřena o prázdninách bude, stejně jako loni, červenec srpen půjčovna časopisů, kterou v aquaparku provozuje blanenská knihov- denně h na a návštěvníci si ji velmi oblíbili. V případě nepříznivého počasí Změnou, která moc nepotěší, je je areál uzavřen. Telefon do aquaparku: navýšení vstupného o 5 Kč. Dospělí tak letos zaplatí 80 Kč, důchodci Více informací na a mládež do 150 cm 60 Kč a děti do 6 let 30 Kč. Knihovna nakoupí a bude půjčovat elektronické čtečky Městská knihovna plánuje na začátku školního roku nákup 2 3 kusů elektronických čteček. Zobrazení textu v čtečkách se kvalitou blíží běžnému tisku. Elektronické čtečky jsou moderní zařízení, která dokáží pojmout stovky knih a nabízí pro čtení podobný komfort jako klasická kniha. A to především díky kvalitnímu displeji s vysokým rozlišením a bez podsvícení, tzv. elektronický inkoust (E Ink). Čtení na takovém displeji není namáhavé na oči. Je to, jako byste četli papírovou knihu. Čtenáři se po podobné službě poptávají, ale pořízení není čistou reakcí na tento zájem. Plány» pokračování na straně 3 V neděli 29. května proběhl již 20. turnaj Street4street! Letos si přijelo zahrát 30 týmů a více jak stovka hráčů z celé republiky. Mohli se těšit ze hry a doprovodných soutěží. Hřiště u ZŠ Dvorské jim opět poskytlo kvalitní zázemí. Nejlepší starší byli Strýťáci, kteří prohráli v základní části jeden zápas (s domácím týmem Žlutá klubka), pak už ale rozjeli vítěznou šňůru a dobře vyvážený tým si došel pro vítězství. V kategorii mladších zvítězil tým Golden elite, který prošel turnajem bez porážky. V doprovodných soutěžích se nejlepším smečařem stal Honza Krček, trojkařem Milan Mokráš a dalekostřelcem Jordy! Více informací a fotek z turnaje na na Půlmaraton Moravským krasem se vrátí Půmaraton Moravským krasem se po roční pauze vrací zpět do termínovky moravských běhů v novém atraktivním termínu 4. září Historie tohoto běhu sahá až do roku 1958, tehdy se konal silniční běh v délce 25 km. Běh byl započat na hřišti Spartaku ČKD a běželo se k městu Adamov, kde byla otočka a zpět se pokračovalo po stejné trase. Až v roce 1961 se konal závod pod názvem Malý maraton Moravským krasem, který směřoval k Punkevním jeskyním Moravského krasu. Závod měřil opět 25 km. Následně nastalo dočasné přerušení běhu, které trvalo skoro celé čtvrtstoletí. Běh byl opět obnoven až v roce 1984, a to pod novým názvem Běh údolím Svitavy. Trasa vedla od sportovního areálu ČKD až do města Adamova a zpět. V roce 1989 při jubilejním ročníku pětadvacítky dostal běh zcela novou traťovou podobu. Bylo definitivně upuštěno od trasy podél řeky Svitavy a s porozuměním správy Moravského krasu byl tento závod veden v koloritu krasové krajiny. V roce 1991 se organizace ujal oddíl atletiky TJ Metra, startovalo se od sportovní haly TJ Metra, trať vedla kolem Skalního Mlýna, Kateřinské jeskyně, Suchým žlebem až k jeskyni Balcarka a zpět. Závod se zase konal pod názvem Malý maraton Moravským krasem. Konečnou podobu dostal běh v roce 1995, s kterou až na drobné změny přežil do dnešního dne. Závod se v roce 1995 přejmenoval na Půlmaraton Moravským krasem a současná traťová délka činí 21,1 km. Startuje» pokračování na straně 3 Foto z roku Občerstvení u rybníka na trase ke Skalnímu mlýnu. Významní účastníci a rekordmani tohoto běhu, vlevo Ivan Čotov, za ním Serbessa Mulugeta. FAMKO spol. s r.o. Čechyňská 23, Brno, Tel.: , - Peu 207 SW deal 297x210.indd :19

2 Zpravodaj města Blanska číslo června 2011 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 11. schůze rady města ze dne Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice za 1. čtvrtletí roku Rada bere na vědomí žádost Nemocnice o změnu v registraci ukončení činnosti detašovaného pracoviště v Boskovicích, Lidická 935/10 v oboru radiologie a zobrazovací metody v rozsahu mamografický screening. Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 6/11 Dodávka a montáž vyhřívání svodu a okapu budovy krčku Nemocnice do plánu investic Nemocnice pro rok Rada souhlasí s návrhem vedení Nemocnice na restrukturalizaci lůžkového fondu v rozsahu a při splnění podmínek jak je uvedeno v odpovědi na žádost JMK o stanovisko ke Koncepci sítě lůžkových zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje, adresované panu MUDr. Oldřichu Ryšavému, členu Rady jihomoravského kraje. Rada schvaluje návrh komise pro zájmové činnosti na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2011 podle předloženého materiálu a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy. Rada schvaluje předložený návrh na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru finančnímu předložit zastupitelstvu města ke schválení příslušné rozpočtové opatření. Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť Základní školy a Mateřské školy, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2011/12 a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva. Rada schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši Kč ze státního rozpočtu ČR pro Městskou knihovnu na realizaci projektu Rozšíření knihovnického automatizovaného systému Clavius REKS pro knihovny v pověřené působnosti. Rada souhlasí s pronájmem kotelen v budovách Kulturního střediska města Blanska za účelem jejich provozování firmě Zásobování teplem s. r. o., Svitavská 434/10, , IČ , a to od za nájemné ve výši Kč bez DPH, a pověřuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy připravit k uzavření Smlouvu o nájmu a provozování zdroje tepla a smluv s tím souvisejících. Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě, žadateli panu Crlovi, na uspořádání hudebních produkcí na zahrádce Restaurace Velvet v době od 20:00 do 01:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Bc. Jiřího Crhu zrušit udělení výjimky. Rada souhlasí po úpravě s uzavřením dohody o narovnání s firmou VRBA, s. r. o., jejímž obsahem bude zpětvzetí žaloby městem oproti závazku firmy VRBA s. r. o. zaplatit částku Kč a pověřuje JUDr. Kyjovského, advokáta, k jejímu podpisu. Rada bere na vědomí informaci o připravované sezonní turistické autobusové lince -Skalní Mlýn- a souhlasí se zapojením Města do tohoto projektu pro rok 2011, včetně spolufinancování zahájení tohoto projektu a podílu na úhradě případné ztráty z jejího provozu za rok Rada revokuje usnesení č. 55, 56, 57 a 58 ze 7. schůze rady ze dne Rada jmenuje s účinností od sepsání notářského zápisu o změně zakladatelské listiny za členy dozorčí rady společnosti Služby, s.r.o. Ing. Romana Špačka, Ing. Karla Krause, Ing. Miloše Poláka, Mgr. Bohumila Hlaváčka, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Stanislava Pelikána a Ing. Františka Ladiče. Rada jmenuje s účinností od sepsání notářského zápisu o změně zakladatelské listiny za členy dozorčí rady společnosti Technické služby, s. r. o. Michala Brázdu, Jindřicha Pelana, Ing. Vítězslava Nečase, Mgr. Bohumila Hlaváčka, Ing. Josefa Hasoně, Ing. Ivo Dobiáška a RSDr. Milana Šebelu. Rada souhlasí s výsledky inventarizací Města a příspěvkových organizací za rok Rada schvaluje závěrečný účet Města za rok 2010 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada schvaluje Rozpočtový výhled Města a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada souhlasí s převodem 6 mil. Kč z hlavní činnosti města do hospodářské činnosti města na revitalizaci bytových domů. Rada na základě doporučení komise souhlasí s poskytnutím účelových půjček v celkové výši Kč na opravy, rekonstrukce bytového fondu na území Města, a to: LÍPA, společenství vlastníků jednotek v domě č. p Sadová 9 a č. p Sladkovského 8,, společenství na opravu střechy včetně klempířských prvků a laťování ve výši Kč a dále Společenství vlastníků jednotek Sladkovského 1265/6, společenství sídlo, Sladkovského 1265/6, na rekonstrukci společných rozvodů (ležaté rozvody, stoupačky) včetně příslušenství, opravu střechy včetně částečného zateplení ve výši Kč. Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada odvolává členy komise pro poskytování půjček SFRB a FRB jmenované usnesením č. 16 na 7. schůzi rady města dne a jmenuje nové členy komise pro poskytování půjček SFRB a FRB: Ing. Bc. Jiřího Crhu, RSDr. Milana Šebelu, Mgr. Miloslava Starého, Ing. Petra Riznera, Ing. Jana Šustáčka. Rada v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby, s. r. o. za rok 2010 ve výši ,45 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let. Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby, s. r. o. za rok 2010 tak, jak byla předložena a dále v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převodu celého čistého zisku ve výši Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let Rada revokuje usnesení č. 33 ze 66. schůze RM konané dne z důvodů uvedených v materiálu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. bytu č. 4 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, žadatelům 1. paní Háková, Brno, za kupní cenu Kč 2. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu Kč 3. pan Jalový,, za kupní cenu Kč bytu č. 12 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, žadatelům 1. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu Kč 2. paní Háková, Brno, za kupní cenu Kč (pořadí stanoveno losováním) 3. pan Jalový,, za kupní cenu Kč (pořadí stanoveno losováním) bytu č. 14 o velikosti 1+1 v bytovém domě 9. května 16, žadatelům 1. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu Kč 2. paní Háková, Brno, za kupní cenu Kč 3. pan Jalový,, za kupní cenu Kč bytu č. 1 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, 1. pan Jalový,, za kupní cenu Kč 2. paní Krčková, Hrušovany nad Jevišovkou, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Usnesení č. 64 bytu č. 19 o velikosti 1+1 v bytovém domě na ul. 9. května 3, 1. pan Jalový,, za kupní cenu Kč 2. paní Matušková, za kupní cenu Kč 3. pan Kubíček,, za kupní cenu Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada souhlasí s odprodejem budovy bez č. p. na ul. Dvorská, (bývalá kotelna) na pozemcích parc. č. st. 1817/1 o výměře 166 m² a parc. č. st. 1817/2 o výměře 43 m² včetně těchto pozemků v k. ú. paní Libuši Zedníčkové, Fleischnerova 5, Brno, za kupní cenu Kč s podmínkou odstranění komínu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu. Rada odkládá rozhodnutí o instalaci kogeneračních jednotek v kotelnách Centrálního zásobování teplem v Blansku na základě žádosti Zásobování teplem s. r. o. Rada požaduje doplnění žádosti o podrobnou kalkulaci nákladů a výnosů a závazný návrh, jak se možné úspory promítnou do ceny odběratelům tepla z CZT. Rada souhlasí s podáním žádosti o připojení kogeneračních jednotek k distribuční soustavě E.ON podle materiálu předloženého společností Zásobování teplem, s. r. o. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na úhradu ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravci a ukládá odboru KOM předložit tuto smlouvu ke schválení zastupitelstvu města. Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemku parc. č ostatní plocha a parc. č ostatní plocha o výměře cca 120 m², oba v k. ú., tj. plochy, která slouží jako letní posezení u budovy č. p. 2388, Dvorská 4, (bowling). Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 881/52 a parc. č. 881/53, oba ostatní plocha o výměře cca 50 m² v k. ú. za účelem vybudování nového vchodu do prodejny Hruška v Blansku, Zborovce a jeho užívání. Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1060/1 orná půda o výměře 800 m² v k. ú. za účelem vybudování a užívání RC dráhy pro off-road modely panu Pernicovi, bytem, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za podmínek uvedených ve stanovisku odborů SÚ a KOM k této věci (pozemek na Sportovním ostrově, mezi baseballovým hřištěm a dřevařským areálem). Rada souhlasí s odkupem 5 ks reklamních zařízení z vlastnictví Prima, s. r. o. do vlastnictví Města, umístěných na pozemku 1479/1 ostatní plocha v k. ú. za celkovou kupní cenu Kč. Rada souhlasí se vzájemným započtením pohledávek, a to pohledávky - kupní ceny za 5 ks rekl. zařízení a pohledávky - nájemného Primy s. r.o. za pozemky v k. ú.. Rada doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit uzavření Smlouvy o společném postupu při realizaci stavby SANACE STŘECHY BD BLANSKO Na Pískách č. p mezi Městem Blanskem, společností GEOSAN GROUP, a. s., Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ , IČ: a Bytovým družstvem Písečná, družstvo, Sukova 1052/6, , IČ: , a pověřuje starostu města k podpisu přijmutí plné moci na realizaci výběrového řízení na zhotovitele této stavby. Rada nesouhlasí s vyrovnáním sankcí za opožděné dodávky strojů a zařízení pro stavbu Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů formou protiplnění dodavatele a ukládá odboru INV uplatnit u dodavatele strojů a zařízení zaplacení smluvní pokuty v aktuální platné výši, dle materiálu k této věci. Rada bere na vědomí další podpisy petice proti plánované výstavbě bytového domu HOPA Group, s. r. o., na ulici 9. května podanou , přičemž usnesení č. 14 přijaté na 08. schůzi rady konané dne se nemění, a případná další změna v množství podpisů již nebude důvodem k opětovnému projednávání této petice Radou města Blanska. Rada nesouhlasí s ukončením smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene 2008-INV-Poz-S060/ Ma/BBř, protože se jedná v současnosti o zachování jediného možného přístupu a příjezdu na plánovanou cyklostezku podél řeky Svitavy (části autobusové nádraží - LIDL vlečkový most) mimo dopravní prostor současného autobusového nádraží. Rada souhlasí se vznikem sdružení zadavatelů dle zákona o veřejných zakázkách na akci: Rekonstrukce ulice Hybešova včetně sítí vodohospodářské infrastruktury mezi Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí a Městem. Rada projednala Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP a doporučuje Zastupitelstvu města jejich schválení. Z usnesení z 12. schůze rady města ze dne Rada souhlasí s bezúplatným převodem objektů a sportovišť včetně příslušenství v majetku Asociace sportovních klubů uvedených v příloze č. 1 materiálu do majetku města s tím, že součástí bezúplatného převodu bude i movitý majetek Asociace sportovních klubů nezbytný k zabezpečení provozu těchto sportovišť uvedený v příloze č. 2 materiálu. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto bezúplatného převodu. Rada souhlasí s bezúplatným převodem objektů a sportovišť včetně příslušenství v majetku Tělovýchovné INZERCE VE ZPRAVODAJI jednoty ČKD uvedených v příloze č. 1 materiálu do majetku města s tím, že součástí bezúplatného převodu bude i movitý majetek Tělovýchovné jednoty ČKD nezbytný k zabezpečení provozu těchto sportovišť uvedený v příloze č. 2 materiálu. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto bezúplatného převodu. Rada souhlasí s bezúplatným převodem rozpracované investice rekonstrukce fotbalového stadionu (3,766 mil. Kč) a movitého majetku Fotbalového klubu APOS nezbytného k zabezpečení provozu sportovišť uvedeného v příloze č. 2 materiálu. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení tohoto bezúplatného převodu. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nově nabytý nemovitý majetek, jakož i další sportoviště a zařízení v majetku města doposud bezplatně provozovaná Asociací sportovních klubů, Tělovýchovnou jednotou ČKD a Fotbalovým klubem APOS uvedená v příloze č. 1 materiálu za účelem organizace jejich dalšího provozu, a to pouze za předpokladu, že dojde ke schválení bezúplatného převodu nemovitého a movitého majetku těchto tří tělovýchovných subjektů do majetku města zastupitelstvem města. Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 147 ostatní plocha o výměře 6 m² v k. ú. Hořice u Blanska za účelem provozování telekomunikačního zařízení včetně technologického zděného domku společnosti JON. CZ, s. r. o., IČ: , se sídlem Na Neklance 3232/38, Praha 5, na dobu určitou 10 let od podpisu smlouvy, za nájemné ve výši 500 Kč/rok + každoroční zvyšování o míru inflace od (u místní komunikace k chatové lokalitě na Hořicích). Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska M Ě S T O BLANSKO zveřejňuje záměry odprodat: byt č. 6 o velikosti i 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1181/6 1/6n na pozemku parc. č. st zast. plocha v k.ú. : kuchyň 8,20 m², pokoj 14,45 m², předsíň 3 3,00m 0m m²,k koupelna s WC 2,90 m², sklep 2,60 m² Prohlídka bytu se uskuteční ve středu dne v h. Sraz zájemců před domem Chelčického 48,. Individuální termín prohlídky je možné si domluvit na telefonu , Žádosti o koupi bytu musí obsahovat: zájemce uvede adresu svého trvalého i skutečného místa pobytu a datum narození, telefon, případně nabídku výše kupní ceny, za kterou chce ce byt koupit, přičemž minimální výše musí činit Kč způsob úhrady kupní ceny čestné prohlášení, že žadatel není dlužníkem vůči městu Písemné žádosti se podávají na adrese e MěÚ, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, , a to v zalepené obálce s heslem em Chelčického ho 48 byt č. 6 NEOTVÍRAT do do hodin. Zájemci o výběrové vé řízení na koupi bytu musí splňovat následující podmínku: výběrového řízení í se mohou zúčastnit t pouze občané éčr ČR, starší ší18l let Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže: e: zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením nesplňuje výše uvedené podmínky žádost nebude obsahovat veškeré eré náležitosti uvedené v tomto oznámení. Bližší informace k odprodeji podají M. Kučerová ( ) a Ing. Peterková ( ).

3 Zpravodaj města Blanska číslo června 2011 informační čtrnáctideník zdarma 3 Půlmaraton Moravským krasem se vrátí Kompostárna je v ostrém provozu PODLAHÁŘSKÉ» pokračování ze strany 1 se z centra města Blanska a běhá se k Punkevním jeskyním a zpět. Letos převzalo organizaci půlmaratonu občanské sdružení Sportuj s námi a s podporou předchozích organizátorů a ve spolupráci s vedením města Blanska se bude snažit po roční pauze o obnovu a udržení této krásné tradice. Takto daleká historie nesmí zapadnut do kronik, bylo by škoda, kdyby významné závody v České republice pořádaly jen největší města. I dvacetitisícové město dokáže běžcům nabídnout prestižní půlmaraton, Pronájem bezbariérových bytů schvaluje Rada města Blanska na základě návrhu Komise sociální. Řídí se směrnicí č. 1/2011 Pravidla pro poskytování nájmu: byty zvláštního určení bezbariérové byty. Žádosti o nájem bezbariérového bytu se podávají na předepsaném tiskopisu na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku. Přílohou žádosti je vyjádření lékaře, zda nájem bytu vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele doporučuje. Žádost o poskytnutí nájmu bezbariérového bytu může podat občan ČR, který je zletilý, způsobilý k právním Novela zákona o cestovních dokladech ukončuje ke dni možnost zapsat dítě do cestovního dokladu rodičů podle zásady jedna osoba jeden pas. Platnost stávajících zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů končí dnem Městský úřad, odbor vnitřních věcí, doporučuje občanům, aby požádali o vydání cestovního dokladu pro svoje děti s dostatečným předstihem. K podání žádosti o vydání prvního pasu pro děti je třeba doložit doklad o státním občanství ČR, který občanům s trvalým pobytem ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností vydá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Městský úřad, odbor životního prostředí, pomocí speciálně upraveného programu o odpadech každoročně zpracovává a vytváří přehledy o celkovém nakládání s odpady. Dle zákona jsou firmy nebo podnikatelé povinni vést průběžnou evidenci odpadů a při dosažení množství limitu 100 tun ostatních odpadů nebo 100 kg nebezpečných odpadů za rok odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady obcím s rozšířenou působností (ORP). Roční hlášení o odpadech (za rok který se kvalitou dokáže zařadit za ty největší v České republice, věří Tomáš Mokrý z týmu Sportuj s námi a dodává: Zkušenosti již máme, pořádáme například Běh za sedmizubým hřebenem v Boskovicích, který v letošním roce navštívilo přes 850 běžců všech věkových kategoriích, což je 100% nárůst oproti předchozímu ročníku. Půlmaraton Moravským krasem nabídne tři různé běhy. Běh pro zdraví na m, který je určen opravdu všem, městský běh o délce 3,2 km určený všem, kteří rádi běhají a Půlmaraton Moravským krasem, který Nabídka pronájmu bytů zvláštního určení bezbariérových bytů Město v současné době nabízí pronájem dvou volných bytů zvláštního určení na ulici Na Pískách v Blansku, které jsou upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. úkonům, je občanem bydlícím v podmínkách, které jsou vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nevyhovující a má řádně splněny všechny závazky vůči Městu (vztahuje se i na rodinného příslušníka manžela, manželku, partnera, partnerku). Po schválení pronájmu bytu v radě města požádá Odbor sociálních věcí Městského úřadu Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně o doporučení k uzavření nájemní smlouvy. Po doručení vyjádření Krajského úřadu v Brně sepisuje odbor komunální údržby Městského úřadu nájemní smlouvu. Žádost je možné podat na matričním úřadu v místě trvalého pobytu občana. Lhůta pro vydání osvědčení je 30 dnů, stejně jako pro vydání cestovního dokladu s biometrickými prvky. Pro děti do 15 let je platnost uvedeného cestovního pasu 5 let. S ohledem na zákonem stanovené lhůty je třeba začít s vyřizováním dokladu včas. Podkladem pro vydání cestovního pasu pro dítě je rodný list dítěte a doklad o státním občanství ČR (při vydání prvního pasu). Zákonný zástupce dítěte dále předkládá platný občanský průkaz. Nutná je osobní přítomnost dítěte při podání žádosti o vydání cestovního pasu z důvodu pořízení jeho podoby, od 12 let věku i z důvodu pořízení Smlouva o nájmu bezbariérového bytu se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. Pro další období platí stejný režim jako u ostatních bytů v majetku města. Pokud je žadatel nájemcem obecního bytu a bude mu pronajat byt zvláštního určení bezbariérový byt, je podmínkou pro uzavření smlouvy vrácení bytu obecního. Podrobnější informace lze získat osobně na oddělení sociálních služeb, v kanceláři č. 20 nebo na tel odbor sociálních věcí Konec zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů Statistiky odpadu za rok ) podalo v rámci územního obvodu ORP celkem 386 původců (jedná se např. o fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby, příspěvkové organizace, družstva, zdravotnická zařízení, veřejné obchodní společnosti), na území ORP je evidováno 24 zařízení (skládky, sklady, terénní úpravy, sběrny a výkupny odpadů). Původců odpadů bylo nejvíce působících v Blansku 149, dále pak byl zastoupen Adamov 24, Rájec-Jestřebí 20, Černá Hora 21, Lipůvka 12, nabídne běžcům z celé republiky a zahraničí něco, co betonová města nemohou nabídnout Moravský kras, jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst České republiky. A to, že Půlmaraton Moravským krasem má šanci se pevně usadit mezi běžeckou elitu v ČR nasvědčuje i skutečnost, že v roce 1997 se na této trati konalo Mistrovství České republiky mužů a žen v půlmaratonu. On-line registrace, propozice a všechny důležité informace naleznete na internetové stránce běhu Využijte včasné registrace! otisků prstů. Správní poplatek za vydání tohoto dokladu činí 100 Kč. Žádost o vydání dokladu se nevyplňuje, je vygenerována pracovnicí správního oddělení, úseku cestovních dokladů. Městský úřad doporučuje občanům, kteří mají ve svém cestovním pasu zapsané dítě mladší 15 let, aby si před plánovanou cestou do zahraničí ověřili, zda země, do které cestují, zápis dítěte v dokladu rodiče uznává. Potřebné informace k požadavkům jednotlivých zemí na cestovní doklady získáte na internetových stránkách Ministerstva zahraničí ČR odbor vnitřních věcí Jedovnice 13, u ostatních obcí bylo původců odpadů méně. Celkem bylo za rok 2010 vyprodukováno tun odpadu, z toho připadalo na odpad zařazený jako ostatní O tun a odpad nebezpečný N tun. V roce 2010 bylo vyprodukováno t komunálního odpadu, t papíru, 560 t plastů, 718 t skla, t kovů, t velkoobjemového odpadu, 226 t biologicky rozložitelného odpadu. odbor komunální údržby Knihovna nakoupí a bude půjčovat elektronické čtečky» pokračování ze strany 1 na nákup nových zařízení mají v knihovně již delší dobu. Inspiraci k provozování této služby objevili v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, která podobnou službu již poskytuje. Čtečku si čtenáři budou moci vypůjčit na základě zvláštního smluvního vztahu s městskou knihovnou. Součástí zápůjčky bude vratná kauce (cca Kč). Pokud už se těšíte, že si domů odnesete v tomto zařízení váš oblíbený titul, nejásejte. Tak jednoduché to ještě není. Zatím lze takhle půjčovat jen volná díla. Legislativa kolem elektronických knih není v tomto ohledu zatím plně dořešena. Zařízení kupujeme již včetně titulů (cca 150), nekupuje se zařízení tzv. čisté s možností dokoupení titulů (třeba stažením z internetu, údajně v tomto směru není ještě hotová legislativa), proto není jednoduché vybrat právě konkrétní přístroj, vysvětlil ředitel blanenské knihovny Pavel Přikryl. V Brně nabízí čtečky s až 500 tituly, ale v češtině v nich najdete především díla Karla Čapka, Jana Nerudy, Karla Jaromíra Erbena, Jaroslava Haška a další. Tedy již zmíněná volná díla, u kterých již vypršela autorská práva. Doplněna jsou např. pohádkami bratří Grimmů, ale také mnoha knihami v anglickém jazyce namátkou od Williama Shakespeara, Hanse Christiana Andersena či Marka Twaina. Jejich seznam na jdete na stránkách Nechceme stát stranou a vyhýbat se moderním technologiím. Věřím, že se legislativa uvolní a umožní nákup volných titulů do přístrojů, zakončil optimisticky Pavel Přikryl. sl» pokračování ze strany 1 na, obilní sláma, sláma z řepky, piliny nebo stromová kůra. Zpracování materiálu na automatické lince uvnitř budovy trvá cca 10 dní, ale dalších 50 dní musí tzv. dozrávat do požadovaných parametrů. Obsluhu kompostárny zvládnou dva lidé. Jejím provozovatelem jsou Technické služby, s. r. o. tel Posekanou trávu a další vhodný kompostovatelný odpad viz tabulka níže, sem mohou přivážet i občané. Pro veřejnost je otevřeno v pondělí od 8 do 11 a od 12 Přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: , h Horní Lhota ul. E. Roučky objekty směrem k Ráječku , h ulice J. Lady domy č. 2167/18 a 2168/ , h Dolní Lhota Celá obec Dolní Lhota obyvatelstvo i podnikatelská činnost kromě areálu pískovny MKZ do 17 hodin. Kdo má zaplacený poplatek za svoz odpadů, může jej sem odevzdat zdarma. Stejný systém funguje i ve sběrném dvoře. I tam lze zelený odpad odvézt do vyčleněného kontejneru. Odpad musí být roztříděný (v trávě nesmí být větve atd.) a nesmí v něm být komunální odpad, jinak nebude do kompostárny přijat. Město uvažuje také o modelu, kdy by si občané mohli za dovezený zelený odpad odvézt výsledné kvalitní hnojivo. Jak bude takový model nastaven, zatím není rozhodnuto. Ceník vykupovaných kompostovatelných odpadů Následující ceny neplatí pro občany Blanska, kteří mají zaplacený poplatek za odpad. Ti mohou odpad na likvidaci do kompostárny vozit zdarma podobný systém jako ve sběrném dvoře. Kód odpadu Popis odpadu Výkupní cena bez DPH/tuna odpad rostlinných pletiv (od jiných původců než je město) 350 Kč tráva, listí, větve a další rostlinný materiál suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 800 Kč odpad ovoce a zeleniny (spadané ovoce) odpad z lesnictví Kč dřevní štěpka z lesních prací větve ke štěpkování odpadní kůra a korek Kč odpady ze zpracování dřeva biologicky rozložitelný odpad (z území města a od občanů) 350 Kč odpad ze zeleně (tráva, listí, větve,...) , h V Dolní Lhotě bude vypnut areál pískovny napájený z odběratelské trafostanice Dolní Lhota - MKZ (č ). V Rájci-Jestřebí bude vypnut areál nádraží ČD napájený z odběratelské trafostanice Rájec ČD (č ). Obec Spešov bude vypnuta celá včetně podnikatelských objektů napájených z odběratelských trafostanic Spešov Vodovodní přivaděč (č ), Spešov Vodárna (č ), Spešov Pyrotek (č ), Spešov Steko (č ). Vypnutí se netýká areálu koupaliště Pozvánka na Den s Policií ČR Z ukázek vybavení a možností integrovaného záchranného systému, složek policie, záchranářů, hasičů a dalších jednotek zapojených do systému se stává tradice. Další Den s Policií se uskuteční ve středu 22. června na stadionu ASK od 8.30 hodin. Den s Policií ČR 22. června 2011, 8.30 h, ASK 08:45 09:05 hod. činnost a výcvik služebních psů Policie ČR 09:10 09:30 hod. činnost jednotky Hasičského záchranného sboru při vyproštění osob z havarovaného vozidla v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje 09:35 10:00 hod. Speciální pořádková jednotka Policie ČR 10:00 10:30 hod. přistání a prohlídka vrtulníku 10:35 11:15 hod. činnost a výcvik jízdní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje 11:30 12:00 hod. Celní správa ukázka vyhledávání drog 12:00 12:30 hod. Speciální pořádková jednotka Policie ČR V případě nemožnosti přistání vrtulníku se časový harmonogram posouvá cca 30 minut před plánovaný čas, vyjma prvních dvou ukázek. Změna sledu jednotlivých ukázek vyhrazena, časy jsou pouze orientační. Ukázka techniky: Policie České republiky Hasičského záchranného sboru Městské policie Zdravotnické záchranné služby Doprovodný program: pro děti jsou připraveny různé soutěžní disciplíny výuka první pomoci u základních typů poranění prezentace Besip prezentace zabezpečení vozidel proti krádeži Pořádá: Policie ČR Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Preventivně informační skupina PRÁCE SLEZÁK AKCE PVC montáž a pokládka broušení parket plovoucí podlahy PVC dodávka materiálu volejte Tel Plánované akce červen 2011 Odbor INV - zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů - rekonstrukce Lázní Odbor KOM - velkoplošné vysprávky místních komunikací - obnova vodorovného dopravního značení - oprava chodníku na Olešné Ztráty a nálezy Město oznamuje nález těchto ztracených, či opuštěných věcí. květen sluneční brýle, Informační kancelář Blanka květen mobil klíče, ul. Hybešova černá bunda pánská, ul. Hybešova klíče, ul. Bezručova plyšové hračky, ul. Bezručova klíče, nám. Republiky ozdobná klec, radnice klíče, Podlesí, u studánky Vlastníci věcí si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a středu od 8.00 do hodin. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚP Rada města Blanska projednala na své 11. schůzi dokument Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Usnesením č. 99 doporučila Zastupitelstvu města Blanska jejich schválení. Na základě takto schválených Pokynů projektant ateliér URBI, s. r. o., dodá dokumentaci Návrhu ÚP, která bude v letních měsících projednána, podle výsledků projednání následně upravena a připravena k vydání na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Blanska. Dvoustupňové projednání Návrhu ÚP (s dotčenými orgány a veřejností) bude oznámeno předepsaným způsobem a Pořizovatel ÚPD předpokládá, tak jako v minulých fázích, rovněž využití ostatních veřejných informačních zdrojů. odbor stavební úřad Přijímací řízení (zápis) nových žáků do všech oborů Základní umělecké školy, Zámek 3 se uskuteční od 14. do denně od do h v kanceláři školy. Tel

4 Zpravodaj města Blanska číslo června 2011 informační čtrnáctideník zdarma 4 Historický jarmark propršel, diváci ale přišli Od rána se do parku trousili spíše jednotlivci, více lidí přišlo až na odpolední program. I když počasí nepřálo, program zůstal až na výjimky a drobné úpravy zachován a držel se předem stanoveného harmonogramu. Děti si tak mohly užít pod deštníkem rybářský ráj u jezírka, vystoupení Kaštánků či vojáků na velké louce nebo v suchu divadelní představení v zámku, protože ta byla z nádvoří přesunuta do audiovizuálního sálu. Program v interiéru muzea i na zastřešeném pódiu na louce ale dopoledne sledovaly jen malé hloučky diváků. Více lidí přišlo až na odpolední hlavní program, kdy se dokonce počasí na chvilku umoudřilo a déšť polevil. Show kaskadérské skupiny Štvanci tak už byla v obležení diváků. Ukázali jsme všechno, co jsme měli připravené. Jen na podmáčeném povrchu v mnohem pomalejším tempu, oddechl si po vystoupení průvodce historií Jiří Kučera, že se nikdo nezranil. Nespokojení s návštěvností byli také prodejci. Nebylo moc komu nabízet zboží. Po obědě tak začali z areálu postupně mizet. Musíme tedy poděkovat všem, kteří přijeli a zůstali až do večera. Nejvíce se počasí asi podepsalo na nočním historickém průvodu Blanskem. Kostýmovaných postav bylo letos mnohem méně než obvykle. Nemohli jsme kvůli dešti použít šaty, které jsme měli vypůjčené na muzejní noc. Nestihli bychom je do středy, kdy je musíme vrátit, vyčistit, vysvětlila ředitelka muzea Eva Nečasová. Strach měla také o vypůjčené paruky. Jarmark završil ohňostroj odpálený z rotundy blanenského zámku.

5 Zpravodaj města Blanska číslo června 2011 informační čtrnáctideník zdarma 5 Ekonomicko-manažerská olympiáda Michal Řezníček postoupil do finále Ekonomicko-manažerské olympiády. Foto: autorka Studenti Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy se již druhý rok zúčastnili on-line předkola Ekonomicko-manažerské olympiády, kterou pro středoškoláky pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Předkolo olympiády se konalo 15. dubna 2011 a přihlásili se téměř všichni studenti 3. ročníků oborů obchodní akademie a ekonomického lycea. Test byl rozdělen na pět oblastí ekonomie, management, všeobecný přehled, společenské vědy, matematika a logika, cizí jazyk (angličtina či němčina). Na základě výsledků předkola postoupil za naši školu do finále olympiády Michal Řezníček ze třídy E3. Finále se uskuteční v sobotu 18. června 2011 v Univerzitním centru ve Zlíně. Vítězové olympiády mají možnost být přijati na Fakultu managementu a ekonomiky bez přijímacích zkoušek. Držíme Michalovi pěsti a doufáme, že ve finále soutěže uspěje. Ing. Olga Hotová, Ing. Hana Horáková vyučující odborných předmětů Jak to bylo se skautingem v Blansku? Skautské středisko Srdce na dlani připravuje poznávací besedu, kde zmapuje historii skautského hnutí v Blansku. Uvítá každou pomoc se sháněním historických podkladů. Výzva: Hledáme všechny skauty a skautky, kteří dříve v Blansku skautovali, s velkou prosbou o pomoc se zmapováním historie blanenského skautingu. Máme jen pár fotografií a textů, chybí nám registrace a hlavně vzpomínky na historii blanenského skautování. Pokud víte o někom, kdo dříve v Blansku skautoval, prosím, pozvěte ho na setkání, nebo nám alespoň dejte vědět, kdo to je, a my ho zkusíme najít. Uvítáme veškeré historické materiály. Beseda se koná ve čtvrtek 23. června od hodin v sále Klubu důchodců (naproti restauraci U Štěpánků). Děkujeme za jakoukoliv pomoc při zmapování historie blanenského skautingu pro současné i budoucí generace. Kontaktní osoba: Ivo Fajman EIFFEL, tel , Blanenští skauti Sovy krasu, 3. oddíl, rok Miroslav Starycha nahoře třetí zleva. Policisté netolerují bezohledné motorkáře Blanensko je již několik let vyhledávaným místem, kam směřují řidiči motocyklů na projížďky. Ne všichni se však na silnicích chovají tak, jak mají. Svědčí o tom jak výsledky policejních kontrol, tak i statistiky dopravních nehod. Policie na Blanensku je na motorkáře připravena. Foto: archiv PČR Při poslední dopravně bezpečnostní akci, která se konala 22. května, tak například policejní radar zachytil v úseku silnice I/43, kde je maximální povolená rychlost 90 km/h, motorkáře, který tudy projížděl rychlostí 185 km/h. Dalších několik motocyklistů ve stejném úseku projíždělo rychlostí vyšší než 145 km/h. Tyto přestupky pak policisté předávají k řešení správnímu orgánu, který může řidičům uložit pokuty až do výše 10 tisíc korun, zakázat činnost na půl roku a odebrat 5 bodů. Policisté proto zejména od dubna do podzimu zaměřují svoji pozornost právě na bezohledné chování motocyklistů na silnicích. Nově jim k tomu v letošním roce pomáhá policejní motocykl značky Yamaha 1300 FJR se záznamovým zařízením Polcam, které umožňuje provést záznam překročení rychlosti nebo zadokumentování způsobu jízdy motocyklu. Prvořadým úkolem policejní hlídky na motocyklu je především prevence tedy zamezení vytváření si závodní dráhy na silnici. Na Blanensku k vyhledávaným trasám patří silnice II/379 vedoucí mezi Blanskem a Šebrovem, silnice I/43 Brno-Svitavy a úsek silnice -Jedovnice-Křtiny. Policista na motocyklu budí respekt, motorkář jej vnímá na silnici jako odpovídající konkurenci, a nevzniká tak prostor pro porušování zákona a především ohrožování ostatních účastníků silničního provozu bezohlednou jízdou. por. Mgr. Iva Šebková Policie ČR, Územní odbor Statistiky dopravních nehod motocyklů na Blanensku 2011 (do ) Celkem nehod Usmrceno Těžká zranění Lehká zranění Nejčastější příčina: 4 nepřiměřená rychlost, 1 alkohol, 15 nepřiměřená rychlost, 2 alkohol, 15 nepřiměřená rychlost, 7 nesprávný způsob jízdy, 2 alkohol, 10 nepřiměřená rychlost, 10 nesprávný způsob jízdy V knihovně s ilustrátorem Děti ze ZŠ Erbenovy se v Městské knihovně v Blansku zúčastnily besedy s ilustrátorem knihy Legrační dům Jiřím Fixlem. Koupil jsem si tam další díl s názvem Škola je samá legrace. Už mám knihu přečtenou, je zábavná a jsou v ní hezké obrázky, které pan Fixl zase maloval, raduje se Milan Nejezchleb z II. A. Své dojmy popsala i Natálie Husnajová ze stejné třídy: Ilustrátor knihy Legrační dům, kterou jsme letos četli, nám popisoval, jaké to je být ilustrátorem. Také jsme si zkusili nakreslit, jak si představujeme pidipidlíky, kteří bydleli v legračním domě. Lenka Burgetová Klub pro děti s astmatem Čerstvý vítr do plic přinesou dětem často nemocným a dětem s astmatem ve věku od 0 do10 let od června do listopadu 2011 akce pořádané v Klubu Ratolest. V nabídce jsou odborné přednášky, hry i ozdravné pobyty. Zapojit se můžete prostřednictvím přihlášky na webových stránkách OCH charita.cz sekce Klub Ratolest, a to buď na všechny aktivity, nebo na jednotlivé programy. Více informací získáte na tel nebo em: charita.cz. Agnes Belladone UNICREDIT BANK NOVĚ TAKÉ V BLANSKU Na konci května otevřela UniCredit Bank novou pobočku v Blansku. Otevření nového obchodního místa UniCredit Bank, které můžete navštívit na Wanklově náměstí 1436, je dalším krokem v záměru UniCredit Bank výrazně posilovat a rozšiřovat pobočkovou síť. Na několik otázek nám odpověděla přímo ředitelka pobočky, paní Jana Pokorná. Jaké služby začala nová pobočka UniCredit Bank v Blansku poskytovat? Nová pobočka poskytuje kompletní bankovní servis včetně nabídky nových produktů občanům, podnikatelům a menším fi rmám. Pobočka je vybavena inteligentním bankomatem nové generace, který mimo jiné klientům umožňuje vkládat prostředky na účet 24 hodin denně; jejich vklad se připisuje bezprostředně, což je možné ihned ověřit pomocí kontroly výpisu z účtu přímo na bankomatu. Takový vklad je bez poplatku. Prozradíte nám nějakou novinku z produktové nabídky? Na jaře jsme zatraktivnili náš spotřebitelský osobní úvěr, PRESTO Půjčku. Nyní ji lze využít i na refi nancování stávajících závazků. Pokud klienti řádně a včas splácí jeden či více závazků, navíc u různých institucí, může to být nepřehledné, nepohodlné nebo nevýhodné. Klienti mohou sloučit několik půjček, kreditních karet a kontokorentů do výhodnější PRESTO Půjčky a buď splácet každý měsíc méně, nebo si půjčit i více. Nejvýhodnější variantu si lze snadno vyzkoušet pomocí našeho kalkulátoru na Stačí jen jedna návštěva pobočky a UniCredit Bank vyřídí veškeré náležitosti včetně úhrady případné sankce v konkurenční bance za předčasné splacení úvěru. Dodatečné prostředky lze použít na cokoliv, až do Kč. Až do výše Kč není zapotřebí spolužadatele. Půjčku lze splatit předčasně bez poplatků, případně splátku až 5krát odložit. Pro klienty, kteří nechtějí platit měsíční paušál za nejužívanější služby a očekávají rychlé a jednoduché zpracování dokumentace včetně převedení konta z jiné banky, je naše další novinka, EXPRESNÍ Konto. Klienti mohou využít vedení konta zdarma a okamžitě získají EXPRES Kartu, která je ihned aktivována bez nutnosti opět navštívit pobočku pro vyzvednutí PIN kódu ke kartě. V poslední době jste vnímáni také jako banka, která mění pohled na hypoteční úvěry. Můžete přiblížit novinky z nabídky hypoték? Již je to rok, co jsme na český trh uvedli velice zajímavou novinku v podobě PŘEVRATNÉ Hypotéky na bydlení, která nabízí nižší splátky než hypotéky s fi xní úrokovou sazbou, neměnnou odchylku v úrokové sazbě po celou dobu splácení úvěru a možnost mimořádné splátky ažx ročně. Naše nabídka PŘEVRATNÉ Hypotéky na bydlení s úrokovou sazbou 2,5 % p. a. je aktuálně stále nejnižší na trhu. Od 1. června navíc platí tato skvělá sazba nově také na nerezidenční nemovitosti. Pro klienty UniCredit Bank to znamená, Příběh slavné herečky, která je sice na vrcholu sil, obdivovaná přáteli, ale zároveň zneužívaná obchodníky s uměním i novináři. Dělnický dům, v h Vstupné 250 Kč. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, tel Pozvání na výstavu šperků Účinkují: N. Divíšková, K. Macháčková/ /M. Hradská, A. Kubačáková, J. Kačer/I. Vyskočil, K. Soukup, M. Kubačák. Svou ucelenou kolekci skleněných šperků představí brněnská výtvarnice Helena Řezníčková. Spolu s keramikem Petrem Ševčíkem, který se věnuje originální tvorbě ze šamotové hlíny, vás zvou do Galerie Ve Věži na společnou výstavu. Dříve či později všichni zjišťujeme, že ani sebekrásnější dary nám nepřinesou to, po čem člověk opravdu touží. Jsou hodnoty, které nelze koupit za peníze. Ty nejniternější, nejjemnější a nejcitlivější. Jsou také dary, které otřásaly světem šperky. Nosí se už celá tisíciletí zkrášlují, představují symbol moci nebo slouží náboženským a magickým účelům. V dějinách vyjadřovaly určité postavení a poselství, byly symbolem lásky i nevěry. Nejinak je tomu i dnes. Výstava je otevřena do konce června vždy ve středu, pátek a neděli od 13 do 17 hodin. Vstup do galerie je zdarma. že od června mohou získat hypotéku na koupi chaty, chalupy nebo nemovitosti určené k pronájmu za bezkonkurenční úrok od 2,5 % p. a. Můžete ještě zmínit možnosti přechodu k jinému typu hypotéky? O přechod na PŘEVRATNOU Hypotéku na bydlení mohou požádat i stávající klienti s fi xní sazbou, a to vždy na konci fi xního období. Zároveň UniCredit Bank garantuje svým klientům možnost kdykoliv PŘEVRATNOU Hypotéku na bydlení převést na hypoteční úvěr s fi xní sazbou. Jak je to s úrokovými sazbami u hypoték s fixní úrokovou sazbou? UniCredit Bank snížila úrokové sazby také u hypotečních úvěrů s fi xním úrokem. Klienti mohou v červnu získat úvěr od 3,59 % p. a. při jednoleté fi xaci. Výhodné sazby platí ale také pro fi xační období 3 a 5 let. Například u tříleté fi xace nabízíme sazby již od 3,79 % p. a., pro pětiletou fi xaci máme pro klienty připravenou sazbu od 4,09 % p. a. UniCredit Bank je známa i svými službami pro podnikatele. Jaká bude nabídka pro podnikatele a malé firmy v Blansku? UniCredit Bank přináší podnikatelům komplexní řešení jejich potřeb od vedení účtu, přes úvěry či hypotéku až po individuální poradenství pro vybraná odvětví nebo profesní skupiny, jako jsou např. advokáti či lékaři. U příležitosti otevření nové pobočky jsme připravili pro všechny podnikatele speciální nabídku možnost vedení podnikatelského konta zcela zdarma v případě současného založení osobního konta. Součástí nabídky je také individuálně nastavený limit provozního fi nancování či výběry a vklady hotovosti prostřednictvím tzv. inteligentního bankomatu zdarma, o kterém jsem se již zmínil v úvodu našeho rozhovoru. Paní ředitelko, co byste rád vzkázala našim čtenářům? Ráda bych pozvala klienty z řad občanů a podnikatelů k návštěvě naší nové moderní pobočky, kde se budou moci přesvědčit, že našimi hlavními prioritami je osobní a profesionální přístup ke každému klientovi. UniCredit Bank Wanklovo nám UCB_PR Zpravodaj_137x190_v02.indd :12:27

6 Zpravodaj města Blanska číslo června 2011 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , Galerie Ve Věži Šperky a keramika Helena Řezníčková Dichronický šperk, Petr Ševčík Keramická plastika. Prodejní výstava brněnské výtvarnice a jedovnického keramika. do , Galerie města Blanska Sbírky motýlů Sbírky motýlů děti vytvořily v rámci soutěže O nejkrásnější a nejzajímavější sbírku motýlů. do , muzeum Karel Absolon fotografie z evropských krasů Soubor snímků pořízených Karlem Absolonem při jeho výzkumných cestách po Balkáně a Francii. Fotografie ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně , Galerie města Blanska Pavla Kačírková 629 nádechů / dýchej, prosím, hodinu se mnou Tvorba Pavly Kačírkové je velice rozmanitá. Pohybuje se mezi monumentální minimalistickou sochou, konceptem, grafickým designem a novými médii. Vytváří instalace, animace, hudební klipy, experimentuje s hudbou a zvukem, vystupuje jako multimediální performerka. Pro blanenskou galerii připravila instalaci, ve které se setkávají díla různých médií a materiálů. Kresebný záznam vlastního dechu, který propůjčil název samotné výstavě, vybízí návštěvníka vžít se do umělkyně a dýchat ve stejných intervalech jako ona. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu v 17 hodin. Na vernisáži vystoupí Tomáš Vtípil. V rámci doprovodného programu plánujeme pouť ke Kapli I. a Křížové cestě Pavly Kačírkové u Šarov a performanci Sex, násilí a filmové hvězdy , knihovna Chlapec a hvězdy Výstava autorských dětských prací k Literárně-výtvarné soutěži ke 110. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta aneb Chlapec a hvězdy. Vernisáž proběhne v pátek 17. června 2011 od 18 hodin v Městské knihovně. Kulturní program zabezpečí žáci Soukromé ZUŠ , muzeum BLANENSKÉ DIVADLO V AR- CHIVU RICHARDA POLAN- SKÉHO Autoři výstavy Mgr. Eva Nečasová, Ing. Miroslav Habeš a Lubomír Janeček. Vernisáž proběhne v pátek v 17 hodin v Malé výstavní síni muzea, úvodní slovo přednese Mgr. Eva Nečasová. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve h, kino THOR Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu. Thor se zrodil v severské mytologii a je zároveň členem elitní líhně superhrdinů komiksového gigantu Marvel, který už přivedl na plátna kin jeho sourozence Spidermana, Ironmana nebo mutanty X-Men. USA / 114 minut / do 12 let nevhodný / česká verze v h, h, kino MEDVÍDEK PÚ Společnost Walt Disney se vrací do Stokorcového lesa. Tento nový animovaný snímek, který oživuje nadčasové kouzlo, vtip a žertovnou atmosféru původních krátkých filmů, divákům znovu nabízí možnost bavit se ve společnosti přihlouplého Medvěda a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. USA / 70 min. / přístupný / česká verze v h, h v h, kino V PEŘINĚ V den celostátní premiéry uvádíme nový český film! Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce F. A. Brabce. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Jiří Mádl a další. ČR / 103 minut / přístupný / česká verze ve h, kino KAZATEL Post apokalyptický hororový sci-fi thriller, zasazený do alternativního světa do světa zpustošeného staletími válek mezi lidmi a upíry. Příběh se točí kolem legendárního Kazatelebojovníka (Paul Bettany) z poslední Války upírů, který nyní žije v tajnosti mezi ostatními utiskovanými lidmi v antiutopických městech obehnaných zdmi, ve kterých vládne Církev. USA / 87 minut / přístupný ve h, kino ZDROJOVÝ KÓD Když se kapitán Colter Stevens probudí v sedadle příměstského vlaku, netuší, kde se tam vzal. Naproti němu sedí Christina. Colter ji vidí poprvé v životě, ale Christina ho očividně dobře zná. Colter Stevens zjišťuje, že se probudil v těle jiného člověka. Filmařsky zatraceně povedená jízda, která podobně jak režisérův předešlý film Moon postupně od počátku až do závěrečných titulků odkrývá několik překvapivých odboček. USA, Francie / 94 minut / do 12 let nevhodný ve h v h, h, kino RYCHLE A ZBĚSILE 5 Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. USA / 130 minut / do 12 let nevhodný ve h, kino VŘÍSKOT 4 Sidney Prescott, nyní autorka nové self-help knihy, se vrací domů do Woodsboro, které je poslední zastávkou jejího turné k vydané knize. Naneštěstí její návrat přiláká zpátky i Ghostface, a tím se celé městečko Woodsboro dostává do nebezpečí. USA / 103 minut / do 15 let nepřístupný v h, h, kino MIKROKOSMOS Promítání pro všechny děti a mládež, kteří se zúčastnili soutěže O nejkrásnější a nejzajímavější sbírku motýlů. Volné vstupenky si mohou děti vyzvednout v Galerii města Blanska. Pro ostatní vstupné 50 Kč. Čeká Vás 87 minut na neznámé planetě, objevované v centimetrových rozměrech. Jejími obyvateli jsou fascinující stvoření z říše hmyzu i jiní živočichové, žijící v neproniknutelných pralesech trav, kde jsou kapičky vody veliké jako domy v h v h, h, kino VODA PRO SLONY Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, zázraků a nebezpečí, vznikla podle celosvětového knižního bestselleru Sary Gruenové. USA / 120 minut / do 12 let nevhodný. Další akce v 9.00 h, knihovna Setkání sběratelů historických a současných knih Blanska a Moravského krasu Přijďte se od 9 do 12 hodin do výstavní místnosti knihovny podívat, vyměnit nebo prodat zajímavé tisky a dokumenty z našeho města a Moravského krasu. Bližší informace a přihlášky přijímá: Pavel Svoboda, studovna a čítárna knihovny, tel , e- mail : v h, fara Pouť do Křtin Každý rok organizuje Farnost sv. Martina svatodušní pouť do Křtin. Pěší poutníci vycházejí v h od fary a autobusy pro poutníky vyjíždějí v h ze zastávky u čerpací stanice Benzina v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Modlitby za nemocné Slovem a modlitbami slouží kazatel Jean Francois. Přijďte zažít dotek Boží moci ve jménu vzkříšeného Ježíše Krista, který má moc uzdravit každou oblast vašeho života ducha, duši i tělo, rodinu, vztahy i finance. Vstup zdarma v h, Dělnický dům Letní koncert Komorního orchestru města Blanska V programu zazní díla A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, E. Griega, N. Dostala, H. Arlena a další. Další informace na v h, dopravní hřiště Dny bez úrazů Pobyt na dopravním hřišti mladší děti 1 2,5 roku odrážedla starší děti 2,5 6 let tříkolky, koloběžky, kola + helma na kolo s sebou. Na hřišti je možné zapůjčit koloběžku nebo kolo. Akce je pořádána za laskavé podpory firmy BESIP a koná se v rámci kampaně Sítě MC ČR Táta dneska frčí v h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Boží smíření diskuzní večer v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Pitný režim u kojenců a malých dětí Povídání s laktační poradkyní s Jitkou Pokornou v rámci projektu Zdravá výživa kojenců v h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Absolventské vystoupení literárnědramatického oboru Commedia dell arte Hrabě Pálfy a individuální absolventské představení studentů II. cyklu (Kateřina Reichová, Jana Chmelíčková, Vít Šaroun, Nikola Šindelářová, Nikola Spálenková a Luba Jančová) v 8.30 h, h, knihovna Mami, tati, už umím číst! Do řad čtenářů přivítají prvňáčky ze ZŠ Dvorské v h, knihovna Slavnostní ukončení 1. ročníku projektu Blanenská univerzita (nejen) pro seniory V kulturním programu vystoupí Ludmila Dohnálková v h, Dělnický dům, sál S4 II. Absolventský koncert žáků hudebního oboru Pořádá: Soukromá ZUŠ v 9.00 h, nám. Republiky Farmářské trhy Konají se každých 14 dní ve čtvrtek od 9 do 16 hodin v h, nám. Republiky Záchranné lano z dluhové pasti Osvětová kampaň na podporu prevence rizikového zadlužování rodin. Součástí kampaně je happening na náměstích v Blansku a v dalších městech. Lidé budou moci navázat kus provazu a vytvořit tak co nejdelší řetěz jako symbol záchranného lana. Nabídneme také pouliční poradny, užitečné informace a rady pro širokou veřejnost za účelem prevence zadlužení atd. Program kampaně: h Pouliční poradna h Uzlíková dílna (malování obrázku, vyrábění uzlíků, ) h Happening pokus o vytvoření nejdelšího lana z kousků látek Záštitu nad akcí v Blansku převzal starosta Lubomír Toufar v h, knihovna Ukončení projektu Zelená tužka Ukončení kurzu tvůrčího psaní s předáním Osvědčení o absolvování kurzu v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Malovánky se Šárkou Veselé výtvarné tvořeníčko se Šárkou pro batolata od 1 roku. Poplatek na materiál za vstup, napište jeden den předem na abychom si připravili pro vaše děti materiál v h, Centrum Den otců s názvem Táta 3 BOY!!! Soutěžní odpoledne pro tatínky a děti. S sebou celou rodinu, dobrou náladu. Nejlepší tři tatínci v soutěži budou odměněni věcnými cenami. Rukodělná dílna budeme vyrábět hlučidla-fandila na fandění tatínkům v trojboji. Nejlépe fandící-hlučící rodina bude odměněna. Povolena jsou fandidla-hlučidla vlastní výroby. Odpoledne bude zakončeno táborákem, je možno na místě zakoupit párek, chléb, hořčici za poplatek. Akce se uskuteční jen za příznivého počasí! v 9.00 h, ČKD Den ČKD 5. ročník akce pro děti i dospělé. Pohádka a soutěže pro děti. Pro dospělé jsou připravené prohlídky výrobních hal. Njelepší kostýmy vyhrají celodenní rodinný poukaz do zábavního parku v Brně! Program: 9:25 Zahájení prohlídek výrobních hal, dílničky a soutěže pro děti 10:00 Pohádka o Sněhurce 11:00 Vyhlášení nejlepších kostýmů Sněhurky a Trpaslíka v 9.00 h Putování po sakrálních stavbách regionu Odjezd v 9.00 od hotelu Dukla. Šošůvka Sloup Senetářov Jedovnice Křtiny Adamov). Po církevních památkách účastníky zájezdu provede blanenský farář Jiří Kaňa a galerista Pavel Svoboda. Informace získáte na tel.: , v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Eko nakupování Povídání s paní Marií Horákovou z ekologické poradny MAS Moravský kras v h, ZUŠ, Zámek 3 Den hudby Před budovou ZUŠ účinkují soubory a žáci všech oborů ZUŠ v 7.30 h Výlet do Moravského krasu Pro přihlášené dobrovolníky a rodiče s dětmi z Klubu Ratolest. Sraz na Wanklově náměstí v 7.30 hod. zastávka MHD směr Písečná. Ostatní, kteří pojedou auty, v 7.50 hod. na parkovišti u Skalního mlýna. Návrat kolem 12. hodiny v 8.30 h, ASK Den s Policií ČR Podrobnosti o akci a program na straně ve h, kino Pavla Kačírková a Martin Kyšperský koncert Sex, násilí a filmové hvězdy... vás ten večer určitě nečekají. Půjde totiž o promítání spojené s mluveným slovem a živou hudbou, které předvedou dva mladí lidé Pavla Kačírková (sochařka, multimediální performerka) a Martin E. Kyšperský (hudebník, člen kapely Květy, literární autor). Půjde o experimentální spojení čtených milostných dopisů, smyčkované elektronické hudby a živého VJ-ingu. Pavla Kačírková (které v té době bude probíhat v galerii také výstava) pustí v blanenském kině svoje videa z posledních let a zároveň bude vzdán hold sdružení Signál 64, tedy amatérským filmařům tvořícím v šedesátých letech. Rozhodně si nenechte ujít. Jedinečná šance zažít ve vašem městě kulturní výprask!!! Více na v h, klub důchodců Jak to bylo se skautingem v Blansku? Poznávací beseda, která zmapuje historii skautského hnutí v Blansku. Pořadatelé uvítají všechny skauty, historické texty nebo fotografie, které se skautingem v Blansku souvisí. Kontakt: Ivo Fajman EIFFEL, tel , v h, Dělnický dům, sál S4 Koncert učitelů Soukromé ZUŠ ve h, Veranda Obůrka Hop Trop se Samsonem v h, ZUŠ, Zámek 3 Závěrečné vystoupení přípravných oborů ZUŠ Před budovou ZUŠ, Zámek v h, zámecké nádvoří Muzika pro Karolinku LÍ.SK.Y(I) (improvizační divadlo) Boskovická improvizační skupina se tímto druhem divadla zabývá od roku 2009 pod vedením Míši Vymazalové. Lísky mají za sebou již mnoho veřejných improvizačních zápasů, z toho jeden v Praze s improvizační skupinou Střeli a potom několik krátkých Improšou. A o co v impro zápase jde? Jde o skvělou zábavu, u které se baví především divák, který může dění na jevišti ovlivnit svým námětem a názorem. V případě nepříznivého počasí se uskuteční v zámeckém audiovizuálním sále v h, Bar Koruna Záviš folkový koncert Kníže drsných balad. Předprodej Bar Koruna, tel v 9.00 h, nám. Republiky Farmářské trhy Konají se každých 14 dní ve čtvrtek od 9 do 16 hodin ve h, Veranda Obůrka Rocková kapela Doga a Sagittari Sport , Strawberry field na sportovním ostrově Český baseballový pohár kadetů v 9.00 h, nám. Republiky Veteran Tour Macocha 2011 Memoriál manželů Řezníčkových Mezinárodní orientační soutěž historických vozidel. Je součástí Moravského poháru historických vozidel AVCC AČR. Sobotní program na náměstí Republiky v Blansku: h Výstava vozidel na parkovišti za hotelem Dukla a technická přejímka h Start soutěže Veteran Tour Macocha 2011 Více podrobnosti o soutěži na macocha.tatraklubbrno.cz , RC autodrom, sportovní ostrov Kyosho World Cup GP 1:10 pro rok 2011 Spada 1:12, GP Sport, GP Race v 9.30 h, ASK Babyaerobic Cup V/IV IV. kolo sportovní aerobik. Prezence: od 9.00 h, start soutěže v 9.30 h. Informace na v h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Meteors Žamberk ml. kadeti, JM přebor v h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS FC Boskovice Žáci ve h, h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK APOS Břeclav B Dorost A v h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK APOS Bořitov Muži B v h, h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS Mikulov Žáci A v h, hřiště Údolní Fotbal: FK APOS Otrokovice Muži A , RC autodrom, sportovní ostrov III. Flat Track Rally Čistě asfaltová soutěž v Blansku se opět pojede na on-road dráze místního RC klubu. I letos budou tratě rozšířeny o betonové úseky ve h, h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Eagles Praha B muži, Českomoravská liga ve h, h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Orlice Choceň muži, Českomoravská liga v h, Strawberry field na sportovním ostrově Baseball: Olympia Technika Brno juniorská extraliga 2. 7., RC autodrom, sportovní ostrov JZD CUP 2011 Firma RC KOPECKÝ a klub RC připravují na letní sezonu 2011 seriál tří závodů na závodní dráze RC pod názven JZD (Jezdíme Zběsile Dokola a pijeme ze sklenic JZD). Závodit se bude v kategoriích Formule 1, GT, Stock, Superstock a Hobby.

7 Zpravodaj města Blanska číslo června 2011 informační čtrnáctideník zdarma 7 Pozvání odjinud Cyklus Cesty za poznáním v hudebním oddělení knihovny Jedovnice , Autokemp Olšovec 26. sraz automobilů Renault a Renault klubu ČR Kunštát , zámecký park IV. ročník Svátků řemesel na téma DŘEVO Velký trh a ukázky řemesel, dřevosochání sochařské sympozium, historický program příjezd krále Jiřího, výstava chovatelů drobného zvířectva, bohatý doprovodný kulturní program, občerstvení. Pořádají: Občanské sdružení Řemesla v Kunštátě, Město Kunštát a Národní památkový ústav správa státního zámku Kunštát na Moravě za podpory Jihomoravského kraje. řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Potřebujete peníze? Máte půjčky, dluhy, exekuce? Nabízíme Vám řešení do 48 hod. Posouzení a právní poradenství zdarma. Záznam v registru nám nevadí. nemovitosti» Nabízím k prodeji roubenou chalupu obdélníkové zástavby s uzavřeným dvorkem o ploše 277 m 2, výměra pozemku m 2. Přímý zájemce, ne RK. Info: Podmínkou je ručení nemovitostí. Seriozní jednání! Volejte nebo SMS tel » * tel * Dnes už do obchodu nemusíte. Obstarání nákupů s donáškou až k Vašim dveřím. Kombinace 7 obchodů na 1 nákup.» Koupím byt v Blansku. Tel » Pronajmu byt 1+1 v Adamově- Ptačina. Tel » Koupím zahrádku v Blansku a okolí. Prosím, nabídněte. Tel , soukromá inzerce» Přenechám za odvoz dvojlůžko s úložným prostorem, zadní odkládací poličkou a předním čelem - světlý buk. Tel » Prodám dětskou autosedačku, Maxi-Cosi Priori, side protection, Letovice v h, kulturní dům No Name koncert Předprodej vstupenek: Městské kulturní středisko Letovice, tel , , Rájec-Jestřebí do , Galerie Kruh Setkání Ak. malířka a grafička Jiřina Hartingerová, Mgr. Ilda Pitrová, Dagmar Sochorová, Mgr. Tomáš Vrána (obrazy, tapiserie a keramika). Femme fatale Žena, věčná inspirace umělců Obrazy, grafika, dřevořezba, keramika Otevřeno v provozní době zámku. Vstup na výstavu je zdarma kg. Zachovalou, po 1 dítěti. Cena Kč. Tel » Prodám starší fotoaparáty, zvětšovací přístroj a vybavení. Tel Soukromá základní umělecká škola Hybešova 1, , tel , mobil Vážení rodiče a žáci, naše škola vám nabízí široké spektrum uměleckého vzdělávání ve všech oborech základního uměleckého školství. Učitelé naší školy se věnují dětem od předškolního věku až po dospělé v jednotlivých oborech, nástrojích a tanečních žánrech dle následující nabídky: SYNTETICKÝ OBOR hudební, výtvarná a taneční výuka pro nejmenší, v jeden den, mající za úkol profilovat pro dítě jemu nejvhodnější obor dle zájmu a schopností TANEČNÍ OBOR tanec klasický, současný, lidový, společenský standardní a latinsko-americký, tap dance (step), disco, hip-hop, break, elektric booggie, streetdance, jazz, přípravná taneční výchova pro nejmenší HUDEBNÍ OBOR přípravná hudební výchova a výuka hry na nástroje klavír, keyboard, příčná flétna, zobcové flétny, akordeon, kytara, basová kytara, housle, violoncello, sólový zpěv, sborový zpěv, improvizace OBOR VÝTVARNÝ kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, keramika LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Součástí výuky dramatické výchovy je příprava představení podle věku dítěte, popřípadě výuky přednesu, nebo přípravy starších dětí na školy s uměleckým zaměřením. Dramatická výchova není určena pouze dětem talentovaným, má pomoci i těm, které mají určité problémy v komunikaci, sociálním zařazení atd. IMPROLIGA Je malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem utkávají v improvizacích na divácká témata. Cílem není navzájem se vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci, mít radost ze hry, moci si kdykoliv zahrát zaimprovizovat s různými týmy z různých měst. REPREZENTAČNÍ KOLEKTIVY Z žáků školy jsou složeny taneční a hudební kolektivy, které reprezentují školu a město nejen u nás, ale i v zahraničí. Mají-li žáci školy zájem, předpoklady a vůli, mohou být do těchto kolektivů zařazeni. Jsou to: Tap dance studio stepařský tým Drahan a Drahánek folklorní soubory, Muzika Drahan Star dance společenské tance AD S crew hip-hop, break, Flautino soubor hráčů na zobcové flétny Zájemci o studium se mohou přihlásit již nyní, v pracovní dny od do hodin v kanceláři školy v budově Dělnického domu, Hybešova 1, získat informace telefonicky na tel nebo , em Výuka některých předmětů probíhá rovněž na pobočkách školy v Lipovci, Kotvrdovicích, Sloupu v Moravském Krasu, Ráječku a Doubravici nad Svitavou. Miluše Jeřábková, ředitelka školy Svůj pravidelný okruh posluchačů si našel nový pořad hudebního oddělení Městské knihovny s názvem CESTY ZA POZNÁNÍM, který byl poprvé uveden v listopadu loňského roku a od té doby se opakuje v pravidelných měsíčních intervalech. Jedná se o poslechový podvečer reprodukované hudby pro všechny věkové kategorie. Program a výběr přizpůsobujeme jednak významným výročím hudebních osobností, ale také zájmu posluchačů. V příjemném, téměř rodinném prostředí hudebního oddělení, Hasiči z Těchova postoupili do okresního kola V neděli 22. května se sjela družstva dobrovolných hasičů okrsku do Dolní Lhoty, aby se opět po roce utkala v disciplinách požárního sportu. Své umění zde předvedli hasiči z Dolní Lhoty, Lažánek, Obůrky, Olešné, Spešova a Těchova. Za letního počasí a za přítomnosti starosty města Blanska Lubomíra Toufara a čelních představitelů hasičů blanenského okrsku předváděla tři družstva žen a sedm družstev mužů své dovednosti ve štafetě m. Délkově byla upravena dle místních podmínek a požárním útoku, kde kromě lidského faktoru jsou kladeny velké nároky i na materiál a požární čerpadla. Po hladkém průběhu celého klání, za což patří poděkování pořádajícímu SDH Dolní Lhota a dobrém přístupu jednotlivých družstev, byly krátce po poledni V mužích startoval tento 49letý borec v kategorii do 75 kg a získal třetí místo a tím i bronz. Vynikajícím způsobem si vedl ve veteránech, kde v kategorii do 50 let a 80 kg obsadil první místo, což mu umožňovalo utkat se o absolutního vítěze. se společně setkalo při poslechu různých žánrů hudby v profilech osobností okolo 30 posluchačů. A malé bilancování uskutečnilo se již šest pořadů. K úspěšným se zařadil např. pilotní profil, který patřil zpěvačce Norah Jones, s ohlasem se setkal také průřez tvorbou světové vyhlášeny výsledky sportovního programu. V obou kategoriích vyhrála družstva z Těchova, která převzala z rukou starosty města Blanska již podruhé v řadě putovní pohár a budou nás reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční na stadionu ASK 2. července Na dalších místech se umístily ženy z Olešné a Spešova. V mužské kategorii pak největšími soupeři vítězů byla družstva z Lažánek a Spešova. Do výčtu celého sportovního víkendu pak patří sobotní účast mladších žáků z Těchova na závěrečném kole celostátní hry Plamen ročníku , kde v Doubravici nad Svitavou získali třetí místo v konkurenci 19 družstev z okresu. Pavel Bezděk Hrubý dvojnásobným mistrem ČR Z oddílu ASK se nominoval na Mistrovství ČR v kulturistice mužů a žen do Uherského Hradiště Josef Hrubý (v kategorii mužů i veteránů nad 40 let). Zde soutěžil s bývalým medailistou z MS Ivanem Horáčkem z Hořic v Podkrkonoší. Josef Hrubý svou výkonností nenechal nikoho na pochybách a jasně obhájil své loňské absolutní vítězství. JK společenská kronika Úmrtí Dobroslava Pernicová 82 roků Věra Jirušková 82 roků Vladislav Kolář 67 roků Štěpánka Fajmanová 93 roků Klepačov Růžena Sobotková 81 roků Tomáš Tretter 19 roků Deblín MUDr. Ivo Nerad 78 roků Ing. Petr Julinek 91 roků Miloš Klimeš 87 roků Těchov Zdeněk Bezděk 58 roků Methoděj Blažek 78 roků Dolní Lhota Zdeněk Hanzl 62 roků Jan Kretz 28 roků Jiří Krejčí 63 roků Těchov Slavnostní valná hromada TJ ČKD 60 let jednoty hvězdy Bruce Springsteena nebo pořad o zpěvačce Moyi Brennan. Nezapadl ani poslechový pořad k významnému životnímu jubileu naší a světové operní pěvkyně Evy Urbanové. A jak bude vypadat další dramaturgie nového cyklu? Během prázdnin nastane krátká přestávka a opět se společně setkáme v měsíci září. Sledujte proto nabídku na našich webových stránkách zejména hudební aktuality a novinky, které najdete v rubrice Aktuálně u hudebního oddělení. Helena Juříková Městská knihovna Na valné hromadě jednoty nejen ocenili sportovce, ale také schválili převod majetku na město. V roce 2010 bylo v barvách TJ ČKD registrováno téměř tisíc sportovců ve 12 oddílech. Z tohoto počtu mládež tvořila necelých 50 %. Valná hromada jednoty se uskutečnila 17. května 2011 v blanenské kuželně na ulici Údolní. Po nezbytných formalitách a projevech došlo na ocenění sportovců. Získali jej za své výkony následující jednotlivci a družstva: Zdenek ŠPAČEK /ZTP/ 3. místo MČR 2010 Mgr. Michal KUBÍK /jachting/ 2. místo MČR 2010 Zdenek KUČERA /RS/ hlavní organizátor turnajů pro veřejnost v kuželkách Marie JIRŮŠKOVÁ /st. tenis/ nejlepší členka týmu žen, úspěšnost v soutěži 89,5 % Inka KLIMEŠOVÁ /basketbal/ dlouholetá opora družstva žen, vyrovnané výkony po celou sezonu a poctivý přístup k tréninkům Martin LÁTAL /volejbal/ kapitán a vedoucí družstva mužů, jeden z nejlepších hráčů celého KP na postu blokaře Stolní tenis družstvo muži A (Luboš Dudík, Stanislav Mikula, Aleš Přikryl, David Kvíčala, Pavel Čák), 2. místo po základní části 3. ligy, účast ve finále play off o 2. ligu Florbal dorostenci, 2. liga 4. místo, přebírající Iveta Maňoušková, vzorná účast a přístup k tréninkům i zápasům a Michal Toman, vzorná účast a přístup k tréninkům i zápasům, plnil funkci kapitána, s 12 brankami a 16 asistencemi nejlepší hráč týmu Kuželky družstvo ženy A, Evropský pohár 5. místo, 1. KLZ 4. místo Pamětní listy obdrželo 53 sportovců a funkcionářů jednoty. Majetky, které TJ využívá a spravuje, jsou opravdu nemalé a náklady na jejich provoz a údržbu jdou do statisíců korun. V uplynulém období se výkonnému výboru podařilo zabezpečit finanční prostředky na výměnu kuželek před MČR a na opravu střechy sportovní haly. Co sportovce čeká v budoucnosti, shrnul předseda Michal Souček: Ve druhé polovině letošního roku budou veškeré movité majetky TJ převedeny pod správu města Blanska. Pro jednotlivé sportovní oddíly to bude znamenat, že budou platit poměrnou částku za využívání těchto již městských sportovišť. Na druhou stranu budeme zbaveni největší finanční zátěže, a to platby za jednotlivé energie a opravy. Věřím, že tato dlouho plánovaná a konečně zrealizovaná zásadní změna nepřinese žádné omezení sportovní činnosti na našich sportovištích. Naopak může přispět k dalšímu zkvalitnění těchto sportovišť a tak k vyšší sportovní úrovni našich reprezentantů. Pozvánka do galerie Pavla Kačírková Tvorba Pavly Kačírkové je velice rozmanitá. Pohybuje se mezi monumentální minimalistickou sochou, konceptem, grafickým designem a novými médii. Vytváří instalace, animace, hudební klipy, experimentuje s hudbou a zvukem, vystupuje jako multimediální performerka. Pavla Kačírková 629 nádechů / dýchej, prosím, hodinu se mnou Galerie města Blanska, Pro blanenskou galerii připravila instalaci, ve které se setkávají díla různých médií a materiálů. Kresebný záznam vlastního dechu, který propůjčil název samotné výstavě, vybízí návštěvníka vžít se do umělkyně a dýchat ve stejných intervalech jako ona. Křehká kresba kontrastuje s dominantou instalace, kterou jsou dva zavěšené plechy o rozměrech 2 m 4 m 8 mm, zrezivělé, otáčející se v prostoru měnící prostor galerie. Plechy reagují na pohyb lidí, vítr a setkávají se s dechem, nádechy, s Kaplí I. a Křížovou cestou u Šarov, která je zde dokumentována na fotografiích. K těmto sochám připravujeme pouť, která proběhne v rámci doprovodného programu výstavy. Sakrální námět je motivem obrazů madon. Pro tyto obrazy se Pavla inspirovala gotickými deskovými malbami krásných madon, z nichž vybrala pouze kružnice svatozáří a převedla je do životní velikosti. Motiv kruhu je zde přítomen v projekci The Best loading. Otáčivý kroužek načítání videa, okamžik čekání na něco, kdy už samotné čekání je dějem projekce. Nová média jsou dále zastoupena zvukovou instalací kroků a interaktivní projekcí. V rámci doprovodného programu proběhne dne ve 20 hodin v blanenském kině program *Sex, násilí a filmové hvězdy*...vás ten večer určitě nečekají. Půjde totiž o promítání spojené s mluveným slovem a živou hudbou. S Pavlou Kačírkovou vystoupí Martin E. Kyšperský (hudebník, člen kapely Květy, literární autor). Jedná se o experimentální spojení čtených milostných dopisů, smyčkované elektronické hudby a živého vj-ingu. Diváci uvidí videa Pavly Kačírkové a bude vzdán hold sdružení Signál 64, tedy amatérským filmařům tvořícím v šedesátých letech. Rozhodně si nenechte ujít. Jedinečná šance zažít ve vašem městě kulturní výprask! Olga Hořavová vedoucí Galerie města Blanska

8 z a č á t e k v h o d i n DĚLNICKÝ DŮM HYBEŠOVA 1, BLANSKO! VSTUPENKY V PRODEJI OD ZAČ ÁTKU MĚ SÍCE Č ERVNA Při zakoupení vstupenky od do cena 270, Kč.! Od do cena 350, Kč a od cena 400, Kč. Vstupenky na sezení na balkoně 500, Kč. P Ř EDPRODEJ: BLANENSKÁ INFO KANCELÁŘ TEL BOSKOVICKÁ INFO KANCELÁŘ TEL INDIES, POŠTOVSKÁ 2, BRNO TEL Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, zástupce šéfredaktora Stanislav Mrázek. Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Foto: S. Mrázek, není-li uvedeno jinak. Tisk a zlom Ideal studio Brno. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY Rastislav zve na galakoncert: Carl Orff Carmina Burana str. 2 Kuželkářky završily úspěšně sezonu str. 7 Blanenští slavili Den dětí str. 4 Dotace na sociální služby str. 2 Blansko královstvím streetballu

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více