ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013"

Transkript

1 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům Žamberských listů Redakční rada ŽL MĚSTO ŽAMBERK ZVÍTĚZILO VE SPORU S FÚ O VRÁCENÍ DPH Z PROVOZU KOUPALIŠTĚ NÁVŠTĚVA V RICE LAKE (WISCONSIN) Evropský svazek měst jednal o budoucnosti BENEFIČNÍ KONCERT ZUŠ VELKÝ ÚSPĚCH ŽAMBERSKÉ KNIHOVNY č.12

2 2 Žamberské LISTY Informace z radnice a městského úřadu MĚSTO ŽAMBERK ZVÍTĚZILO VE SPORU S FÚ O VRÁCENÍ DPH Z PROVOZU KOUPALIŠTĚ Nejvyšší správní soud (NSS) dal zapravdu městu Žamberku ve sporu s finančními orgány o stanovení DPH za provoz koupaliště. Stát tak musí v konečném důsledku městu Žamberku jednorázově vrátit částku přesahující milion korun a město navíc každoročně ušetří na daních téměř Kč. Rozhodnutí NSS nyní poskytuje vodítko i pro další města, městyse a obce, provozující veřejná koupaliště. Podstata řízení Jádrem sporu mezi městem Žamberkem a finančními orgány byla otázka, zda je poskytování služeb městského koupaliště za vstupné činností, která je osvobozena od DPH. Finanční orgány, tedy Finanční úřad v Žamberku a Finanční ředitelství, byly přesvědčeny, že tomu tak je, město Žamberk bylo názoru opačného. Osvobození od DPH by paradoxně bylo pro město jako provozovatele koupaliště nevýhodné, znamenalo by totiž současně nemožnost odpočtu daně. Město by tak nemohlo provést odpočet daně za každoroční údržbu, rekonstrukce a další značné investice do areálu koupaliště a muselo by přistoupit ke zvyšování cen vstupného. Tím by ovšem byl ztížen nebo i zcela zmařen cíl, s nímž město koupaliště provozuje totiž poskytovat obyvatelům a návštěvníkům města Žamberka kvalitně vybavený areál k letní rekreaci za dostupnou cenu. Zákon o DPH osvobozuje od této daně mimo jiné poskytování služeb úzce souvisejících se sportem právnickými osobami, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Finanční orgány měly za to, že provozování koupaliště městem je právě takovou činností, a vyměřily proto nadměrný odpočet (tj. částku, na jejíž vrácení má město nárok) za období 1. čtvrtletí roku 2009 na sumu o ,- Kč nižší, než jak vypočetlo město v daňovém přiznání. Odvolací řízení Proti tomuto platebnímu výměru podalo město odvolání, které však bylo Finančním ředitelstvím v Hradci Králové zamítnuto. Město se proto obrátilo na Krajský soud v Hradci Králové žalobou, v níž požadovalo zrušení napadeného rozhodnutí. Soud městu vyhověl, napadená rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení. Řízení před Nejvyšším správním soudem Finanční ředitelství (nyní Odvolací finanční ředitelství) podalo proti rozsudku Krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Tvrdilo, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázku - charakter činnosti, vykonávané návštěvníky koupaliště. Vzhledem k tomu, že ustanovení zákona DPH, o něž se jedná, bylo přijato jako transpozice příslušné směrnice Evropské unie a jeho výklad musí být konformní s právem EU, obrátil se Nejvyšší správní soud na Soudní dvůr Evropské unie s tzv. předběžnými otázkami. Ptal se mj., zda zpřístupnění koupaliště představuje poskytování služeb úzce souvisících s provozováním sportu, a je tak od DPH osvobozeno. Soudní dvůr odpověděl, že záleží na okolnostech konkrétního případu, a že toto posouzení je zcela v kompetenci předkládajícího soudu (NSS). Důležité je posouzení, zda hlavním a převažujícím účelem provozování koupaliště je provozování sportu nebo čistě odpočinek a zábava. Nejvyšší správní soud poté došel k závěru, že v daném konkrétním případě je z hlediska běžného návštěvníka převažujícím prvkem komplexního plnění poskytovaného městem Žamberkem možnost užívání areálu Městského koupaliště v Žamberku za účelem odpočinkových aktivit a zábavy, nikoliv poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou, a nepodléhá tedy osvobození od DPH.. Kasační stížnost proto jako nedůvodnou zamítl a předchozí rozsudek krajského soudu tak potvrdil. Pro město Žamberk, ale i okolní města je toto rozhodnutí průlomové, neboť v městských pokladnách zůstane více peněz na investiční činnost- zdůraznil starosta města Jiří Dytrt. Humanitární povodňová sbírka 2013 Město Žamberk uspořádalo ve dnech prostřednictvím svých zaměstnanců a členek SPOZ humanitární povodňovou sbírku pro oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, který dále provedl přerozdělení ve prospěch postižených letošní ničivou povodní. Ve středu 12.června tato pomoc doputovala na Děčínsko. Velké poděkování patří všem více jak 130 dárcům z řad obyvatel nejen ze Žamberka, ale i z Dlouhoňovic, Javornice, Kunvaldu, Letohradu, Libchav, Líšnice, Lukavice, Záchlumí, Žampachu. Dále šesti zařízením a firmám ze Žamberka, pozadu nezůstaly ani dvě obce (obecní úřady, pozn.red.) z okolí. V rámci sbírky se podařilo shromáždit párů rukavic, 734 rolí toaletního papíru a papírových utěrek, 516 ks balené vody, což představuje 774 l pitné vody, 343 ks úklidových a mycích prostředků, 309 l prostředku SAVO na dezinfekci, 232 hadrů na podlahu, 92 rolí pytlů na odpad, 62 ks různého nářadí, zejména rejžákových košťat, 58 ks věder kbelíků, na 61 ks různého oblečení, 11 párů gumáků, 123 ks ložního prádla, 70 prostěradel, několik přikrývek, ubrusů, záclon a ručníků, sešlo se několik desítek ostatního drobného materiálu (mýdla, prací prostředky, hygienické potřeby, krémy, apod). Odhadovaná hodnota sbírky se pohybuje cca ve výši ,- Kč a zcela bezpečně nalezla svůj cíl v postižených oblastech Česka. Ačkoliv se jedná na první pohled o malou sbírku, pro někoho možná malé finanční hodnoty, přesto pro postižené povodní se jedná o nevyčíslitelnou pomoc. V rámci interní finanční sbírky mezi zaměstnanci města Žamberka byla vybrána částka ve výši 7.520,- Kč, která byla odeslána na centrální účet ČČK do Prahy. Nyní nezbývá než doufat, že se nám obdobné neštěstí již vyhne a že budou v budoucnu přijata taková opatření, která eliminují následky povodní. Že se podaří vyřešit všechny majetkové problémy, které mnohde brzdí výstavbu protipovodňových systémů, že si tedy i vlastníci, blokující svými pozemky tato díla, plně uvědomí přízemní cíle svých skutků a svého konání. Nikdo z nás dopředu neví, kdy ho může potkat jakákoliv nepříjemnost či neštěstí a kdy bude sám potřebovat pomoc ostatních. Ing.Vladimír Fabián, koordinátor sbírky Jednání povodňové komise Na základě nařízení Ústřední povodňové komise ze dne svolal starosta města a zároveň předseda povodňové komise Jiří Dytrt jednání povodňové komise města Žamberka na pondělí dne v kanceláři starosty v Žamberku. Předmětem jednání povodňové komise města Žamberka bylo především zajištění nepřetržité hlídkové služby za účelem monitoringu srážek a hladin všech vodních toků, a to zejména těch, které nejsou monitorovány. Důvodem tohoto nařízení bylo možné ohrožení při bleskových povodních. Dalším bodem jednání bylo provedení nařízení starostům obcí, pro jejichž kraje je vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, prověřit funkčnost místních informačních systémů místních rozhlasů. Jiří Dytrt

3 Žamberské LISTY 3 titelských rodin, v nichž byli naši studenti ubytováni. Všichni si naše mladé chválili, oceňovali jejich srdečnost, pracovitost a schopnost začlenit se do rodinného života. Někteří bývalí studenti poslali do Rice Lake videozdravici, která se zde setkala s velkým a srdečným ohlasem. Zároveň byl také na setkání potvrzen zájem pokračovat ve studijních pobytech našich studentů. Starosta města Jiří Dytrt a ředitel gymnázia Jaroslav Kvapil také podepsali se svými americkými kolegy dokument, který připomíná dvacetiletou spolupráci, a na velkém shromáždění bylo toto výročí mezi městy připomenuto. Paní Valérie Fáberová projednala také další Na pozvání organizace pro partnerské styky RLIFA navštívila ve dnech května 2013 delegace města Žamberka ve složení starosta Jiří Dytrt, ředitel gymnázia Jaroslav Kvapil a zástupkyně žamberské komise pro zahraniční styky Valérie Fáberová, partnerské město Rice Lake (USA - Wisconsin). Partnerství mezi městy trvá již dvacet let a úspěšně se rozvíjí. Na počátku kontaktů byl Ing. Milan Suchodol, který tamní zemědělskou oblast nějaké formě styků s pravlastí svých předků. Milan zavolal do Žamberka, zda bychom neměli zájem, tehdejší rada i zastupitelstvo města daly souhlas a partnerství bylo na světě. Cílem byly kontakty lidí (první návštěva asi dvaceti lidí z Rice Lake přijela v létě 1995), ale hlavně potěšila nabídka, že vždy dva studenti našeho gymnázia mohou jeden školní rok studovat na tamní high school. První dvojicí byla Bára Všetičková a Petr Halbrštát ve školním KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ STYKY MĚSTA ŽAMBERKA INFORMUJE Evropský svazek měst jednal o budoucnosti Na pozvání starosty St.Michel sur Orge pana Bernarda Zunina se června zúčastnili zástupci měst Evropského svazku jednání o dalších akcích, které se budou v následujících letech konat. Žamberk zastupoval starosta města Jiří Dytrt, šéfka partnerské komise PhDr. Hana Chvátilová a pozváni byli také zakládající starostové svazku, za Žamberk Miloslav Chvátil. Starosta maďarského Veszprému, Gyula Porga seznámil přítomné s přípravou mládežnického tábora, který se ve Veszprému uskuteční na přelomu prázdnin, starosta Püttlingenu Martin Speicher přednesl rozpočtovou zprávu a seznámil přítomné s auditem financí, zároveň představil pořadatele dalších akcí na tři roky dopředu. Mládežnický tábor se v r uskuteční v Püttlingenu, v Žamberku proběhne na podzim r malířský plenér. Nejbližší setkání starostů bude v Senftenbergu. Kromě jednání připravili hostitelé i zajímavý program, pro všechny byla zážitkem pařížská návštěva Senátu v Lucemburském paláci, včetně zasvěceného historického v letech navštívil v rámci svého studijního pobytu. Zjistil, že zde žije velké množství potomků českých přistěhovalců a že mají velký zájem na roce a pak přibylo dalších 17 dvojic, tento školní rok je tam trojice studentek. Dohromady už studovalo v Rice Lake 37 studentů žamberského gymnázia. Rodiče platí cestu a kapesné, studenti jsou ubytovaní v rodinách, za školní rok se vystřídají ve dvou až čtyřech, žijí na náklady těchto rodin. Výběr studentů provádí naše partnerská komise ve spolupráci s gymnáziem Žamberk a kritéria jsou přísná. Hostitelé připravili pro žamberskou návštěvu zajímavý program, samozřejmě prohlídku devítitisícového města, návštěvu zasedání tamní městské rady, prohlídku high school a dalších škol, návštěvu v nové moderní nemocnici, zasedání různých spolků, návštěvu zemědělských farem, nové městské knihovny a také okolí města. Velmi srdečné bylo setkání se zástupci hos- spolupráci partnerských organizací obou měst. Na oplátku přijede delegace z Rice Lake na podzimní setkání evropských partnerských měst, kdy si připomeneme 50 let od podpisu smlouvy s německým Senftenbergem a 15 let s rakouským Senftenbergem. -ítvýkladu, poznali jsme i historické a stavební památky okolí města St.Michel s.o. Na závěrečné večeři konstatovali všichni, že smysl Evropského svazku, který byl v r.1996 právě v St.Michel s.o. založen, totiž spojovat mládež zemí s odlišnou kulturou, se beze zbytku naplňuje a kdyby spolupráce v EU fungovala tak dobře jako ve svazku, ubylo by v Evropě mnoho problémů. Miloslav Chvátil

4 4 Žamberské LISTY Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU NA DOBU URČITOU FORMOU LOSOVÁNÍ dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka platných od Adresa bytu: Žamberk, ul. Čs.armády č.p Velikost bytu: 1+2. Nadzemní podlaží: 3., byt č. 3, podlahová plocha: 56,86 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 2.420,- Kč. Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku s maximálním prodloužením smlouvy o jeden rok. Prohlídka bytu je možná v pondělí od 14:00 do 14:30 hod. Veřejné losování o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 25. července 2013 v 13:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu budova radnice, Masarykovo nám Poslední možnost podání žádosti: středa 24. července 2012 na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) (podrobné informace: úřední deska města). Pracovní jednání starostů ORP Pardubického kraje proběhlo v Moravské Třebové ke konci měsíce května t.r. Programem jednání asociace starostů obcí s rozšířenou působností bylo projednání rušení poboček Finančních úřadů v městech mimo bývalých okresních měst. Projednání zkušeností s nově nastaveným rozpočtovým určením daní a příjmy z hazardu. Dalším bodem bylo projednání plánované změny financování středního školství. Byla předána informace o provozu centrálního registru vozidel. Tato společná jednání jsou pro nás velmi důležitá, protože stanovují jednotný postup v mnoha věcech a rozhodnutích volených orgánů města. Zároveň si předáváme zkušenosti, říká starosta města Žamberka Jiří Dytrt se v Orlickoústecké nemocnici, a.s., uskutečnilo již třetí setkání se starosty měst a obcí našeho regionu. Cílem tohoto setkání bylo seznámit veřejnost s dalšími směry našeho zdravotnického zařízení, s projektem Nadačního fondu S námi je tu lépe! Nejen léky léčí. Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje představil prezentaci na téma Scénář stabilizace nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje. -red- OBEC ORLIČKY NABÍZÍ PRONÁJEM BYTU Adresa bytu: Orličky čp.190 Velikost bytu: 2+k, kategorie: I., nadzemní podlaží: 1. Podlahová plocha bytu celkem: 41,90 m 2 Základní nájemné (bez el.,topení,vody): 1.928,-Kč Kontakt: tel Z pracovního kalendáře 1. místostarosty 6.6. účast na výběrovém řízení komise pro výběr dodavatele akce Realizace úspor energie základní školy 743; jednání valné hromady Technických služeb Žamberk, s.r.o.; jednání rady města 7.6. na základě připomínek občanů jsem v doprovodu velitele MP navštívil několik lokalit, kde dochází k nevhodnému používání měst. pozemků ve vlastnictví města účast na poradě ředitelů městských organizací účast na prvním kole elektronické aukce na dodavatele výměny oken v penzionu podpis závěrečného protokolu výběrového řízení o Realizaci úspor energie základní školy spolu s ředitelem Správy budov jsme navštívili prezentaci mikrokogenerační jednotky určené pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie Svaz postižených civilizačními chorobami, předávání na sportovním odpoledni v areálu autocampu slavnostní předání výučních listů a dokladů o provedení závěrečné zkoušky vyřazení absolventům Střední školy obchodu a služeb Žamberk. Ing. Petr Novotný VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ŠKOL VE SBĚRU papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení Je konec školního roku a s ním je ukončena i soutěž ve sběru papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení, kterou vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy město Žamberk. Od posledního průběžného hodnocení na konci května 2013 se nám výsledky v celkem čtyřech kategoriích ještě posunuly a pořadí škol se změnilo. Na pomyslné zlaté pozici se umístila Základní škola Žamberk, 28. října 581, a vyměnila si tak místo se Speciální střední a základní školou, která byla vloni první. Všechny školy zapojené do soutěže obdržely finanční odměny podle svého umístění a kategorie a nejlepším jednotlivcům byly předány věcné ceny. Náklady na sběr, převoz do výkupny nebo sběrného dvora a odměny soutěžícím byly financovány z prostředků města Žamberk a také za podpory partnerů soutěže, společností Elektrowin a.s., ASEKOL s.r.o. a EKO-KOM, a.s. Mezi čtyři oceněné školy byla rozdělena finanční odměna, která pro školní rok představovala celkovou částku Kč. V rámci 6. ročníku soutěže bylo odevzdáno více než 78 tun papíru, 2,5 tuny nápojových kartonů a 17,5 tun dosloužilých elektrozařízení. Oproti loňskému ročníku bylo sebraného množství opět více. Druhotné suroviny předané dětmi v rámci soutěže škol tvoří významný podíl v celkové kvantitě za město Žamberk. Zejména nasbírané nápojové kartony představují více než 50 % váhového množství, které občané separují (23 % se vytřídí do pytlů a 27 % do žlutých zvonů spolu s plasty). Proto všem patří velká pochvala i poděkování. Základní škola Žamberk, 28.října 581 Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství...1.místo Sběr papíru dle průměru na žáka...1.místo Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka...2.místo Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka...2.místo Finanční odměna celkem: ,- Kč Speciální střední a základní škola Žamberk, Nádražní 468 Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka... 1.místo Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka...1.místo Sběr papíru dle průměru na žáka 2.místo Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství...3.místo Finanční odměna celkem: ,- Kč Základní škola Žamberk, Nádražní 743 Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství...2.místo Sběr papíru dle průměru na žáka...3.místo Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka...3.místo Finanční odměna celkem: ,- Kč

5 Žamberské LISTY 5 Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, Tylova 1244 Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka...3.místo Finanční odměna celkem: 3.000,- Kč Dětem i jejich učitelům patří velké poděkování. Školy získaly zajímavé finanční odměny a děti, nejpilnější sběrači, drobné dárky. Přejeme všem zúčastněným hezké prázdniny nebo dovolenou a se začátkem příštího školního roku zveme všechny žamberské školy do dalšího, již 7. ročníku sběrové soutěže. Výsledky a informace o soutěži najdete také na webových stránkách města: v sekci Odpadové hospodářství Krátké zprávy. PAPÍR NÁPOJOVÉ KARTONY ELEKTROZAŘÍZENÍ Pořadí škol v 6. ročníku sběrové soutěže Ø hmotnost v kg na 1 žáka 1. Základní škola, 28. října Speciální stř. a základní škola, Nádražní Základní škola, Nádražní Speciální stř. a základní škola, Nádražní 468 5,4 2. Základní škola, 28. října 581 3,7 3. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova ,9 1. Speciální stř. a základní škola, Nádražní Základní škola, 28. října Základní škola, Nádražní Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková Slavností předávání vysvědčení na radnici Na konci května 2013 se uskutečnilo v obřadní síni městské radnice v Žamberku slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia Žamberk. V měsíci červnu 2013 byly slavnostně předány maturitní vysvědčení a výuční listy studentům Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk a výuční listy studentům a pamětní listy žákům Speciální střední školy a základní školy Žamberk. Na konci června byly pamětní listy a vysvědčení slavnostně předány také žákům 9. tříd Základní školy Žamberk, 28. října a Základní školy Žamberk, Nádražní 743. Celkem se uskutečnilo 14 obřadů. Základní školní docházku ukončilo 84 žáků, maturitní vysvědčení obdrželo 78 studentů a výuční listy 86 studentů. Absolventům blahopřejeme a všem žákům a studentům přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů v dalším studiu i práci. Za SPOZ Lucie Charfreitagová POZOR! Výměna řidičských průkazů Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013 své doklady vyměnit, a to dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.). Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Co musím mít s sebou? - Žádost o vydání ŘP obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), - průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, - ŘP, který podléhá povinné výměně. Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč). Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2013, tak: 1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážníci městské policie Vám udělí blokovou pokutu až do výše 2.000,- Kč, 2. hrozí Vám pokuta až do výše ,- Kč, a to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám bude uložena, i když nebudete řídit motorové vozidlo. Pokud držitel řidičského průkazu, podléhajícího povinné výměně, nehodlá v budoucnosti řídit motorová vozidla, nemusí žádat o výměnu svého řidičského průkazu za nový. V takovém případě je však třeba, aby se vzdal svého řidičského oprávnění ve smyslu 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to na příslušném obecním úřadu. Další informace Vám rádi podáme na tel nebo nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru správního a dopravy Policie ČR informuje V období od do je Obvodním oddělení policie ČR Žamberk evidováno téměř 20 trestných činů. V několika případech byli policisté nuceni využít svého oprávnění vykázání ze společného bydlení. Vykázáním ze společného obydlí skončila fyzická potyčka mezi matkou a jejím synem ze Žamberka. Mladík byl po předchozím fyzickém opakovaném napadání své matky a vyhrožováním újmou na zdraví vykázán a dále za své jednání umístěn do policejní cely. Je podezřelý z přečinu nebezpečného vyhrožování. Výjimku netvoří ani ženy. Osmnáctiletá dívka z Dlouhoňovic byla kvůli svému opakovanému agresivnímu chování vůči své matce také vykázána. Toto rozhodnutí i přes stanovený zákaz vstupu oba vykázaní v několika případech opakovaně porušili a dopustili se tak přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jednáním posouzeným jako výtržnictví se policisté zabývají od nočních hodin ze dne Policisté byli přivoláni do baru v Panském domě na Masarykově náměstí v Žamberku, kde byl jeden z návštěvníků napaden starším mužem, též hostem baru. Ten ke svému útoku použil francouzské hole, které mu napomáhají při chůzi. Oznámení o vloupání do rekreačních chalup v Kunvaldě přijali policisté ve dnech 5.6. a Doposud neznámý pachatel zde ze tří rekreačních chalup po rozbití oken a překonání visacího zámku odcizil elektrické zednické náčiní, štípačku na dříví, křovinořez, zahradní sekačku a několik litrů benzinu. Škoda, kterou pachatel způsobil, dosahuje téměř ,- Kč na odcizených věcech a dále přes 2.000,- Kč na poškozeném zařízení. Během dohledu nad bezpečností a ply- -nulostí silničního provozu dne byl v Žamberku na nám. Gen. Knopa kontrolován řidič osobního vozu Škoda Felicia, který se před jízdou posilnil alkoholem v jedné z místních restaurací a nadýchal přes 1 promili alkoholu v dechu. Dalším řidičem, kterému byl zjištěn alkohol během jízdy, byl řidič osobního vozidla Škoda Octavia. Ten byl zastavován během jízdy v ul. 28.října v Žamberku dne hlídkou Obvodního oddělení police ČR Žamberk, ovšem na tuto výzvu nereagoval a v jízdě pokračoval. Došlo tedy k jeho pronásledování a následně k dopravní nehodě mezi jeho vozidlem a služebním vozidlem hlídky policie. Podezřelý řidič nezvládl řízení a svým vozidlem najel do služebního vozidla policie. Uvedenému řidiči byla zjištěna hladina alkoholu v krvi 2.54 promile alkoholu v dechu. Podezřelý byl následně převezen do protialkoholní záchytné stanice. Dalším řidičem, jehož dechová zkouška se ukázala s pozitivním výsled-

6 6 Žamberské LISTY kem, byl muž z Ústí n.o. Ten, při spatření policejní hlídky začal z místa kontroly v Lukavici také ujíždět. Po jeho dopadení mu byla naměřena hladina alkoholu v krvi 0,42 promile alkoholu v dechu. Všechna uvedená jednání, vyjma případu z Lukavice, který bude jako přestupek oznámen na Městský úřad v Žamberku k projednání, jsou šetřena jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Během teplého letního počasí se jako každoročně zaplní prostory koupališť a zahrádek u restaurací. Policisté se proto touto cestou snaží apelovat na občany, aby nenechávali svoje osobní věci a cennosti bez dozoru. Právě koupaliště se často stávají terčem zlodějů, výjimku netvoří ani parkoviště a stojany na kola. Překážku zlodějům mnohdy netvoří ani bezpečnostní zámky. Je proto vždy bezpečnější využít chráněnou úschovnu kol. S přicházejícími prázdninami bude během letního počasí jako každoročně posílen dohled nad dodržováním pravidel bezpečné jízdy. Dbejte proto svých řidičských povinností a vyhněte se tím zbytečným problémům. prap. Bc. Denisa Kočová Mluvte nám do toho 5., další veřejná schůze ČSSD V posledních letech jsme svědky odcizení reprezentantů lidu (politiků) od řešení problémů voličů. Jakoby problémy obyčejných lidí nechtěli znát a už vůbec nestojí o to, aby volič nějaké řešení po nich vyžadoval, nebo jim dokonce radil. Chceme jít jinou cestou - cestou otevřenosti a průhlednosti naší politiky. V duchu zvýšení podílu občanů na vedení města pořádáme pravidelné veřejné besedy s občany pod názvem Mluvte nám do toho. Bylo tomu tak i ve středu 5. června 2013, v pěkném prostředí školní jídelny, kdy občané města měli opět možnost besedovat se zajímavými hosty, tentokrát na téma zdravotnictví. Předseda MO ČSSD Petr Novotný v úvodu připomněl úspěšná témata minulých setkání a zároveň zhodnotil dosavadní úlohu ČSSD ve vedení města, podíl zastupitelů ČSSD na stabilizaci městských financí a racionalizaci investičních akcí města. Nosným tématem středečního setkání byla aktuální problematika zdravotnictví, budoucnosti záchranné služby, dostupnosti lékařské péče a plánované změny. V úvodním slovu vystoupil poslanec Parlamentu ČR za ČSSD Ing. Miroslav Váňa. Kritizoval současnou vládu a vypíchl její neodbornost, chaotičnost reforem a zdůraznil, že se většina veřejnosti přidává k této kritice. Pardubický kraj v minulém roce poskytl zdravotnickým zařízením formou takzvaných vyrovnávacích plateb přes 215 milionů korun. V letošním roce počítá s 97 miliony korun a špatné ekonomické situaci pěti nemocnic chce čelit jejich centralizací a sloučením do jedné společnosti. Dále se slova ujal MUDr. Pavel Svoboda, ředitel Záchranné služby Pardubického kraje a předseda OVV ČSSD Pardubice. Dopodrobna vysvětlil, jak záchranná služba pracuje a proč byla v Žamberku zrušena pohotovost. Několikrát vyzdvihl i konkrétně činnost žamberské záchranné služby vedené MUDr. Prokopem, která funkci pohotovosti plně nahradila. Přítomní záchranáři byli za svou práci po zásluze odměněni potleskem účastníků besedy. Celkový systém lékařské péče, podle jeho dalších slov, dozná v budoucnu zásadní změny s ohledem na restrukturalizaci nemocnic a nastavení systému následné péče. Oblast zdravotnictví se bude vždy odvíjet od stavu veřejných financí a politiky vedení krajských samospráv. Navzdory finančním a legislativním problémům našeho státu záchranná služba funguje. Důležité musí být to, aby občan nebyl postižen problémy špatného hospodaření státu a dostalo se mu vždy náležité, kvalitní a rychlé péče. V diskuzi občané vyjádřili také nespokojenost s délkou čekacích dob na odborná vyšetření. Co přinesla ČSSD pro zdravotnictví v Žamberku, zněl další dotaz. Ing. Novotný uvedl, že ČSSD je součástí politického systému města poslední dva roky. Město přispívá na provoz jednodenní chirurgie, přestože mohou být pochybnosti o efektivním využití tohoto finančního příspěvku. Na opakovanou otázku k lékařské pohotovosti, MUDr. Svoboda podrobně vysvětlil, že tato služba byla neefektivní a že se nikde neuvažuje o jejím zpětném obnovení. Účastníci byli ujištěni o záměru zachování záchranné lékařské služby v Žamberku i s lékařem a o dodržení dojezdového času záchranné služby. Přítomní občané měli kritické připomínky k počtu a hospodaření zdravotních pojišťoven. Padl zde dotaz na výdej léků lékaři v ordinacích a jejich propojení na farmaceutické firmy v souvislosti s pořadem ČT2. Poslanec Ing. Váňa odpověděl, že existuje dostatečná legislativa a že lékaři nesmí léky v ordinaci vydávat. To mohou pouze lékárny. Na závěr poděkoval předseda Novotný všem přítomným, projevil přání, aby stále více občanů přicházelo na naše besedy, aby byli informování o skutečném stavu věcí veřejných a pozval všechny na příští setkání, které bude věnováno problematice školství v Žamberku. MUDr.Jiří Navrátil, místopředseda MO ČSSD Dámy a pánové pozor! Zveme Vás do nově otevřeného obchodu v Nádražní ulici (vedle Pěší zóny) v Žamberku. Najdete u nás velký výběr dámské a pánské riflové módy (zejména značky Wigoss) a oblečení pro volný čas, pánskou módu i v nadměrných velikostech. Informace na tel Těšíme se na Vaši návštěvu. Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány PODĚKOVÁNÍ PÍ UČ. ŠÁRCE ANDROVÉ Školní rok pomalu končí no a my se loučíme s naší paní učitelkou Šárkou Androvou. Tím pádem jí chci moc, moc a moc poděkovat. Byla úžasná, hodně věcí nás naučila a i poučila. Musím říci, že byla prostě nejlepší a je jedna z mých oblíbených paní učitelek. Za to jí musím poděkovat já i celá moje třída. Společně s paní učitelkou jsme dokázali hodně věcí. Například když nám bylo špatně, vytáhla nám zázračné mandaly a hned se nám udělalo líp. Nebo nám stříkla ve třídě sprej, který když zavoněl, každý si ho hned chtěl koupit. Taky založila kroužek Hravě-zdravě a tam nás učila, jak máme dát do svého těla energii nebo jak se postarat o své tělo. Paní učitelko, stokrát děkujeme za vaše úúúúúúúúúúúúúžasné učení! Děkuji! žákyně Adéla Hovádková a celá její třída 3.B PODĚKOVÁNÍ MĚSTU ŽAMBERKU Výbor oblastní Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí děkuje jménem svých členů za finanční pomoc, kterou nám letos, stejně jako v letech předchozích, poskytlo město Žamberk. Pobočka má v současné době 78 členů, z nichž většinu tvoří pozůstalí bývalých vězňů. Z let padesátých je již pouze deset a jeden z dob normalizace. Děkujeme. Josef Lešinger předseda pobočky DALŠÍ ROK JE ZA NÁMI Je to tak, aniž bychom se nadáli, další školní rok je za námi. Za několik málo dní začínají prázdniny, na které se těší i naše děti z Neonku. Děkuji touto cestou právě jim, protože po celý rok to byla báječná parta, se kterou jsme si užili spoustu legrace. Zúčastnili jsme se Mezinárodního dne tance v Žamberku, tančili jsme pro babičky a dědečky v penzionu. Svým tanečním vystoupením jsme chtěli potěšit i paní kuchařky a pány kuchaře v naší školní jídelně a poděkovat jim za to, jak se o nás v mateřské škole dobře starají. Také jsme zatancovali letos poprvé na Běhu naděje. Potom nás čekala tzv. třešinka na dortu, a to účast na EMA 2013 v Divišově divadle. I tuhle akci jsme hravě zvládli. Naše poslední vystoupení jsme věnovali všem našim kamarádům předškolákům, jejich rodičům a našim paním učitelkám na naší již tradiční školkové slavnosti, a to na ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Zároveň děkuji své kolegyni Míle Kalousové za spolupráci nejen v Neonku. V neposlední řadě patří poděkování Vám, rodičům našich Neoňáčků. Byli jste vážně skvělí. Krásné prázdniny všem a zejména našim malým tanečníkům. Za NEONEK Romana Grófová, učitelka MŠ Sluníčko

7 Žamberské LISTY 7 Věc veřejná?! Téma 3. Veřejná kanalizace potrubí a kontrolní šachty kanalizačního řádu ve městě. Zatrubkování vodoteče z lokality Kotle v letech 1984 zakončené klapkou a vyústěním do řeky v lokalitě Pod Skalami mělo zabránit znečištění ochranného pásma zdroje vody, které je vzdálené jen několik málo metrů od místa vyústění. Vrchní část potrubí z Kotle (viz foto) je již zasypána hrubým materiálem (který dle mě patří spíše na skládku ), ale zbylá část potrubí je vcelku bez problémů přístupná (neoplocená apod.). Jak hodně je toto potrubí v blízkosti vodního zdroje vodotěsné, posuďte sami lokalita pod benzinovou čerpací stanicí hrdla trubního vedení stejná lokalita, odvětrávací šachty potrubí (otevřené, volně přístupné ) Vladimír Středa VELKÝ ÚSPĚCH ŽAMBERSKÉ KNIHOVNY 31. května byla ukončena celoroční čtenářská soutěž LOVCI PE- REL a perly získané za přečtené knihy a odevzdané soutěžní listy sečteny. Celkem se do soutěže zapsalo 124 účastníků a alespoň jednu perlu získalo 79 dětí. Nasbíráno bylo celkem perel, tímto počtem naše knihovna výrazně předčila i mnohem větší knihovny! Vítězkami soutěže se u nás staly tyto čtenářky: v kategorii starších: Pinchas Ester Pirklová Eliška Mertelíková Ilona Kohoutová Blanka Mrklovská Dana (7. třída) 165 perel, (7. třída) 91 perel, (7. třída) 84 perel, (kvarta gymn.) 55 perel, (7. třída) 49 perel a v kategorii mladších: Vomáčková Karolína (2. třída) 74 perel, Kořínková Šárka (3. třída) 71 perel, Wilhelmová Veronika (3. třída) 45 perel. Nejen vítězky, ale i všichni ostatní účastníci z naší knihovny si mohli vyzvednout nastřádané perly při oficiálním vyhlášení výsledků soutěže Kdo nemohl přijít, má možnost si perly vyzvednout kdykoliv během prázdnin. Pro všechny účastníky této celorepublikové soutěže připravila bohatý program Krajská knihovna Pardubice. Vítězové byli pozváni na slavnostní celorepublikové vyhlášení výsledků, které za velkého zájmu médií proběhlo v nové budově Knihovny města Hradce Králové. Naši knihovnu reprezentovaly vítězky Ester Pinchas a Karolínka Vomáčková a kolegyně Dagmar Hubálková. Žamberská knihovna se svými perlami se stala celorepublikovým vítězem a Ester Pinchas se 165 perlami absolutní vítězkou! Již poněkolikáté jsme se zúčastnili akce pro prarodiče s vnoučaty pořádané Centrem pro rodinu v Žamberku. Na každé setkání s tetou Alicí se vždy těší děti, ale i my, dospělí. Vždyť je také proč! Hry, soutěže, vyrábění všeho možného i nemožného, zpívání s kytarou, nějaká dobrůtka a vždy dobrá nálada a pohoda. Děkujeme Mgr. Alici Venclové a kolektivu za tato velice příjemná odpoledne a doufáme, že elán, dobré nápady a empatie milé Alici vydrží co nejdéle. Za ostatní babičky, dědečky a vnoučata D. Topičová a V. Polanská S R D E Č N Ě Z V E M E O B Č A N Y N A XXIII. P Ř Á T E L S K É S E T K Á N Í ČECHŮ, MORAVANŮ A SLOVÁKŮ u zemské hranice na LÁZKU sobota 3. srpna 2013 obec Cotkytle u Lanškrouna Program: hudební vystoupení PROČ NE BAND položení květin u památníku odboje projevy hostí DOPRAVA autobusem ze Žamberka: soutěž pro děti a mládež 10:00 hod. Masarykovo nám. dechová hudba HOVORANÉ 10:05 hod. Divišovo divadlo stánkový prodej včetně občerstvení 10:10 hod. Sídliště Vavřičkovi vstupné 50, Kč slosovatelné Na Vaši účast se těší organizátor zájezdu MV KSČM Žamberk V konkurenci cca padesáti (zpravidla větších) knihoven jsme tedy byli v tomto projektu maximálně úspěšní. I když pro malou knihovnu, jako je naše, je účast časově i organizačně náročná, určitě se zapojíme i v dalším ročníku. DALŠÍ ZPRÁVY Z KNIHOVNY: Již tradičně zveme děti na poslední prázdninový pátek 30. srpna od 9 do 12 hod. do knihovny na literárně-zábavný program, tentokrát na téma ASTERIX A OBELIX. Přihlásit děti je možné em na nebo přímo v knihovně. V době prázdnin bude knihovna uzavřena pouze jeden týden, a to v termínu srpna. Kromě tohoto týdne je po celou dobu prázdnin výpůjční doba zachována v plném rozsahu. Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk

8 8 Žamberské LISTY 3D kino - program červenec července úterý ve 20:00 hod. Pařba na třetí 2D - USA-komedie titulky / 100 min. / od 15 let / 80,-Kč 3. července středa v 17:00 hod. Šmoulové 3D - USA -anim. komedie česky / 99 min. / přístupný / 110,-Kč 3. července středa ve 20:00 hod. Velký Gatsby 2D - USA-romantické drama titulky / 142 min. / od 12 let / 60,-Kč 4. července čtvrtek ve 20:00 hod. Pěna dní 2D Francie/Belgie-fantasy drama titulky / 125 min. / přístupný / 80,-Kč 6. července sobota ve 20:00 hod. Velký Gatsby 3D -USA-romantické drama titulky / 142 min. / od 12 let / 80,-Kč 7. července neděle v 17:00 hod. Divoké safari 3D Belgie-dokumentární česky / 40 min. / přístupný / 60,-Kč 7. července neděle ve 20:00 hod. Muž z oceli 3D - USA/VB-dobrodružné sci-fi titulky / 143 min. / od 12 let / 120,-Kč 9. července úterý ve 20:00 hod. Rychle a zběsile 6 2D - USA-akční titulky / 130 min. / od 12 let / 100,-Kč 10. července středa v 17:00 hod. 17. července středa ve 20:00 hod. Babovřesky 2D -ČR-komedie česky / 133 min. / od 12 let / 80,-Kč 10. července středa ve 20:00 hod. Gangster Squad: Lovci mafie USA-akční krimi titulky / 113 min. / od 15 let / 80,-Kč 17. července středa v 17:00 hod. Lví král 3D - USA animovaný, dobrodružný česky / 89 min. / přístupný / 110,- Kč 18. července čtvrtek v 17:00 hod. 21. července neděle ve 20:00 hod. 27. července sobota ve 20:00 hod. Osamělý jezdec 2D - USA-akční western česky / 151 min. / přístupný / 120,-Kč 18. července čtvrtek ve hod. Liberace 2D - USA-životopisné drama Titulky / 118 min. / od 12 let / 110,-Kč 23. července úterý ve hod. Pí a jeho život 3D - USA, TW-dobr. drama titulky / 127 min. / od 12 let / 90,-Kč 24. července středa v 17:00 hod. Velká vánoční jízda 3D - VB, USA-animovaná komedie česky / 94 min. / přístupný / 110,-Kč 25. července čtvrtek v 17:00 hod. Hobit: Neočekávaná cesta 3D - USA, Nový Zéland dobrodružná fantasy česky / 169 min. / přístupný / 80,-Kč 25. července čtvrtek ve 20:00 hod. Violet &Daisy 2D - USA-akční krimi-komedie titulky / 88 min. / od 12 let / 100,-Kč 28. července neděle v 17:00 hod. Kozí příběh se sýrem 3D -ČR-animovaný, rodinný česky / 85 min. / přístupný / 120,-Kč 30. července úterý ve 20:00 hod. Jedlíci aneb Sto kilo lásky 2D - ČR-komedie česky / 108 min. / přístupný / 70,-Kč 31. července středa v 17:00 hod. Madagaskar 3 3D USA-anim. komedie česky / 90 min. / přístupný / 90,-Kč lékněte dres a hurá na hřiště trefovat zařízení! Vesnický tým Slavoje Houslice hladce postupuje z komediální seriálové extraligy do té filmové. Dostane Josef Hnátek, trenér s licencí, své dřeváky do kraje? 104 min. od 12 let 26. července pátek ve 21:30 hod. Půlnoc v Paříži USA, Španělsko romantická komedie Romantický příběh s otiskem nostalgie, výbornými herci a návykovou atmosférou Paříže dvacátých let. Užijte si setkání s inteligentním humorem Woodyho Allena pod širým nebem. 100 min. od 12 let vstupné dobrovolné změna programu vyhrazena Herní stan pro děti i dospělé Výstava dětských prací v Tyršově rozhledně Bohaté občerstvení Rozhledna otevřena hod. Program Pátek 19. července 18:00 hod. Burani z New Jersey (SKA) 19:00 hod. Wasabi (rock) 20:00 hod. Doris & The Swingin Bastards (swing) 21:00 hod. Václav Koubek + kapela (alternativa) 22:00 hod. Peter Lipa Band (jazz) 23:30 hod. Soliloqui (pop-triphop) 00:30 hod. South Park: Peklo na Zemi Sobota 20. července 10:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ Animo Žamberk Pošťácká pohádka 10:30 hod. Nezávislé Divadlo Tramtarie Olomouc Pohádky o mašinkách 11:30 hod. Kouzelník Reno 12:20 hod. Divadelní kroužek při SVČ Animo Žamberk České kuchty super buchty 13:20 hod. Cirkus trochu jinak Pablo a Vinčenzo 14:10 hod. Nezávislé Divadlo Tramtarie Olomouc O Pračlovíčkovi 15:10 hod. Divadlo Úsměv Praha O perníkové chaloupce 16:20 hod. šermířská skupina Mortem Iter 17:00 hod. Pískomil se vrací 18:00 hod. Traband 19:00 hod. Taneční skupina Neon při SVČ ANIMO Žamberk 19:30 hod. Ondřej Hejma a Žlutý pes 21:30 hod. HaDivadlo Brno Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně (Arnošt Goldflam) 23:00 hod. Gulo čar 00:15 hod. Choking Hazard Kaple plná českých filmů 12:30 hod. Šest medvědů s Cibulkou 14:00 hod. Ať žijí duchové 15:30 hod. Fantom Morrisvillu 17:00 hod. Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky 18:30 hod. Rozpuštěný a vypuštěný 20:00 hod. Tajemství hradu v Karpatech 11. července čtvrtek v 17:00 hod. Univerzita pro příšerky 2D -USA-animovaná komedie česky / 109 min. / přístupný / 120,-Kč 11. července čtvrtek ve 20:00 hod. 13. července neděle ve 20:00 hod. 28. července neděle ve 20:00 hod. Revival 2D - ČR-komedie česky / 116 min. / od 12 let / 110,-Kč 14. července neděle v 17:00 hod. 21. července neděle v 17:00 hod. Univerzita pro příšerky 3D - USA-animovaná komedie česky / 109 min. / přístupný / děti 135,-Kč, dospělí 155,- Kč 14. července neděle ve 20:00 hod. Jen Bůh odpouští 2D - Dánsko, Thajsko-kriminální thriller titulky / 90 min. / od 15 let / 90,-Kč 16. července úterý ve 20:00 hod. Nespoutaný Django 2D -USA-western titulky / 165 min. / od 15 let / 80,-Kč 31. července středa ve 20:00 hod. Star Trek: Do temnoty 3D -USA-sci-fi titulky / 132 min. / od 12 let / 130,-Kč Letní kino na Pěší zóně 2013 Vstup zdarma. V případě nepříznivého počasí promítáme v Divišově divadle za vstupné pouhých 30,-Kč. Změna programu vyhrazena. 5. července - pátek ve 21:30 hod. Signál ČR-komedie Osvěžující komedie o malém chytrém podrazu, o malých českých podvodníčcích a střetu se svéráznými vesničany. Poklidnou idylu malé vesničky rozčeří Vojta Dyk, Kryštof Hádek a muzika Nightworku min. od 12 let 12.července pátek ve 21:30 hod. Okresní přebor : Poslední zápas Pepika Hnátka ČR - komedie. Obujte kopačky, ob-

9 Žamberské LISTY 9 Společenská rubrika VÍTÁME Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar dotyku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Dne 22. června 2013 přivítala 2. místostarostka města Žamberka MUDr. Jiřina Jirešová v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti: Karla Chlupsu, Filipa Marka, Šimona Břízu, Jana Pavlíka, Martina Heckenbergera, Ladu Novákovou, Rozálii Martincovou, Emu Bodnárovou, Šimona Khola, Annu Berkyovou, Matěje Josefa Hrdinu, Sophiu Fetting, Terezu Nosálovou, Kryštofa Hubálka a Sofii Podolskou. Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný zdraví, lásky a radosti. Za SPOZ Lucie Charfreitagová Manželství uzavřeli ve 13:45 hod. uzavřeli manželství na radnici v Žamberku: Jaroslav Nutz a Petra Kalousková, Kunvald 384. Bc.Petra Šulcová, matrikářka Alois Pešorna Už je to dávno, kdy jsem na nějakém seznamu žamberských obětí druhé světové války nalezl jméno Alois Pešorner. Kromě data úmrtí jsem o něm nic nevěděl, a tak jsem stále jen opakoval jméno. Více jsem zjistil až při přípravě poslední knihy. Příjmení je zkomoleno už v seznamu místní pobočky odbojářů. Nebyl popraven za hospodářský delikt, jak je uváděno v Žamberských listech č. 8 z roku 1995 a r Správné jméno je Alois Pešorna. Narodil se 21. června 1913 v Dlouhé Třebové jako syn tkalce. Letos tedy uplynulo 100 let od jeho narození. Vyučil se elektromechanikem a pracoval v různých firmách. Po skončení základní vojenské služby v r.1937 byl přijat jako provozní elektrikář u firmy Jan Hernych v Ústí nad Orlicí. Za války bydlel v Nekoři a do práce dojížděl. V továrně se zapojil do práce ilegální skupiny komunistické strany, vedené Františkem Dudkem. Ústeckou okresní organizaci KSČ vedl Pešornův nevlastní bratr František Kovář. Pešorna sám do strany také vstoupil a do Nekoře z práce dovážel ilegální tiskoviny. V r.1941 ústeckou stranickou organizaci rozkrylo pardubické gestapo. Po skončení vyšetřování obvinění čekali na soud v Terezíně. Ve dnech 22. a 23. října 1942 stanulo před trestním senátem Vrchního zemského soudu v Litoměřicích 25 členů organizace. Za přípravu velezrady byli Alois Pešorna a rodák ze Žamberka Bohumil Hrůza odsouzeni na tři roky káznice a ztráty cti. Alois Pešorna odpykával trest v káznici Gollnow. Paní Kristíně Pešornové odtud došla zpráva, že 14. května 1943 ve 21:45 hodin její manžel zemřel na otevřenou tuberkulózu v místní nemocnici. Převoz mrtvoly nebyl povolen. Vystavení Úmrtního listu bylo podmíněno zasláním rodného a oddacího listu v německém překladu obecnímu úřadu Gollnow. Vdova byla po válce členkou žamberské organizace odbojářů a v r požádala jejím prostřednictvím o přiznání osvědčení podle zákona č. 255 z roku Jinak se Žamberkem nemá žádnou spojitost. Informace jsou ve Vojenském historickém archivu Praha fond 255 čj /62 a v Archivu bezpečnostních složek Praha fond 141 sign Pavel Svědiroh Ve čtvrtek 13. června 2013 se před Divišovým divadlem v Žamberku konal tradiční již 17. ročník humanitární akce spojené s veřejnou sbírkou na podporu výzkumu rakoviny v České republice. Letošní ročník se nesl v duchu velmi letního počasí. Doprovodný program se skládal z kulturních vystoupení žáků základních škol, soutěže školních týmů nebo malování na asfalt dětmi z mateřských škol. Zájem ze strany dětí i dospělých byl o zdravotní záchranný systém v podání sanitky Polikliniky Žamberk RZP a stánku ČČK z Ústí n.o., kde si mohli příchozí vyzkoušet poskytnutí BLAHOPŘEJEME Miluše Pořtová 91 let Albertova Hana Faltusová 88 let Havlenova Luděk Adamec 88 let Masarykovo nám Anna Novotná 85 let Albertova Marie Hynková 85 let Krátká Zdenka Černohousová 84 let U Daliborky Miroslav Podhájecký 84 let Albertova Edita Nebeská 84 let Lipová Anna Vyhnálková 83 let Pod Kapličkou Jan Goňa 81 let Lukavská Bernarda Mrázková 81 let 28. října Karel Novotný 80 let U Polikliniky 1058 VZPOMÍNÁME Eliška Müllerová 88 let Albertova Ludmila Kubálová 82 let Havlíčkovo nábřeží Vlasta Šreflová 76 let Dymlovská Augustin Šolc 87 let nám. Gen. Knopa 830 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel Zlatá svatba Padesát let společného života si v sobotu 22. června 2013 v obřadní síni v Žamberku připomněli manželé Václav a Alena Dolečkovi. Slavnostní obřad vedl starosta města Jiří Dytrt. Manželům Dolečkovým přejeme mnoho dalších společných let prožitých ve zdraví a lásce. U této příležitosti žádáme jubilanty, kteří ve společném manželství žijí 25, 50, 55 a 60 let, aby přijali pozvání do obřadní síně a formou společenské události si tak připomněli společně prožitá léta. Pokud se rozhodnete, že naše pozvání přijmete, kontaktujte paní Lucii Charfreitagovou (Městský úřad Žamberk, budova pošty, 3. patro, č. dveří 48, tel , muzbk.cz). Dále žádáme manželské páry, které uzavřely manželství jinde než v Žamberku a rádi by oslavily významné jubileum, aby nás též kontaktovaly. Slavnostní akt může být i vhodným dárkem jako projev úcty rodičům od dětí. Za SPOZ Lucie Charfreitagová VZPOMÍNÁME by se dožil 90 let pan Jaroslav Kubasa ze Žamberka. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. rodina první pomoci zraněnému nebo nechat změřit tlak. V tak horkém počasí to bylo skoro na místě. Účast registrovaných běžců byla v tomto roce nižší než v letech předešlých, avšak částka vybraná na podporu výzkumu a léčbu rakoviny byla vyšší. Celkem se zaregistrovalo 333 účastníků běhu a na boj proti rakovině věnovali částku 8.874,- Kč. Cyklistické i běžecké tratě byly po úspěchu z loňského roku umístěny opět do Zámeckého parku. Děkujeme rodině Parishů, která nám běh parkem umožnila. Součástí akce bylo i vyhlášení vítězů výtvarné soutěže na téma Můj oblíbený sport. Ceny vítězům předala 2. místostarostka města MUDr. Jiřina Jirešová. Výstava soutěžních prací je umístěna v předsálí Divišova divadla. Běh naděje pořádalo město Žamberk a ZŠ 28. října 581 Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDI- KO a SVČ ANIMO. Děkujeme nejen těm, kteří se podíleli na zdařilém průběhu akce, ale hlavně všem účastníkům Běhu naděje, kteří podpořili výzkum rakoviny a těšíme se opět na setkání v příštím roce. Zuzana Žváčková kultura a propagace města

10 10 Žamberské LISTY SVČ ŽAMBERK Taneční skupina Neon v roce 2013 Ve dnech června proběhla v Divišově divadle taneční show EMA 2013 pod názvem Krok za krokem naším rokem, kterou každoročně pořádá TS Neon. Sedm představení zhlédlo téměř diváků a tančilo na 200 tanečníků. Publiku se mimo jiné představili tři finalisté Mistrovství ČR, jedni 2. Vicemistři ČR a jedni Mistři Čech. MACEŠKA hlídání dětí předškolního věku ZAVŘENO OTEVŘENO 7-16 hod ZAVŘENO V Macešce nabízíme ještě několik volných míst, a to v týdnech od 8. do , od 22. do a od 12. do Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, Web: Facebook: Telefon: V době letních prázdnin je provoz v Centru pro rodinu omezen. HERNA RC POHODA pro rodiče s dětmi je otevřena pouze každou středu od 9:00 do 12:00 hod. (mimo a , kdy je uzavřena). KLUB BEZ KLÍČE ZAVŘENO Od 4. září jsou otevřeny všechny služby dle klasické provozní doby. Za Občanské sdružení CEMA Žamberk Ing. Gabriela Šelongová Speciální střední škola a základní škola Žamberk VODÁCKÝ VÝCVIK 2013 Ve dnech se konal na naší škole již třetí týdenní vodácký výcvik. Také tentokrát byli žáci ubytováni v kempu v Kostelci n.o. Nebe ovládlo na celý týden deštivé a chladné počasí. Navzdor této patálii se podařilo splout mnoho vodních kilometrů. Na plánované trase vrbami zarostlé řeky Tiché Orlice, úsek z Chocně do Korunky, pořádně prověřily kvality našich vodáčků meandry a popadané stromy. Kamenité koryto Divoké Orlice jsme spluli v úterý ze Sopotnice do Kostelce a ve čtvrtek odpočinkově na pěkně proudící části z Kostelce n.o. do Čestic. Po celoročním náročném tréninku začala tanečníkům TS Neon letošní soutěžní sezóna poměrně brzy. Již 16. března proběhlo v Chrudimi regionální kolo Taneční skupiny roku, odkud jsme si odvezli kompletní sadu medailí zlatou, stříbrnou a bronzovou. Regionální kolo Mistrovství České republiky ve street dance, které pořádá Czech dance organization, se uskutečnilo 30. března v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Šest z našich osmi formací získalo medaili a všechny formace postoupily na Mistrovství Čech. Prvním Mistrovstvím Čech bylo MČ pro hlavní věkovou kategorii, tzn. pro tanečníky ve věku od 15 do 25 let. Proběhlo 13. dubna v Praze a naše formace pod názvem Sorry, I m fresh nejen, že postoupila do semifinále, ale také si svým 9. místem zajistila postup na MČR. Děti měly své MČ tradičně v Chomutově. Tentokrát jsme s sebou do Chomutova vzali i naše nejmenší tanečníky MINI 1. Ti postoupili se svou choreografií Ženiální plán do finále a nakonec si vytancovali krásné 5. místo. Největší radost nám ovšem udělali tanečníci z DVK 1. Jejich choreografie Klaunů mecheche byla vynikající (díky, Pájo a Renné) a jejich taneční výkony mimořádné. Tančili celkem třikrát v základním kole, v semifinále a ve finále. A finále na rozdíl od r.2012 dopadlo nad očekávání 27. dubna jsme si z Chomutova odváželi postup na MČR, zlaté medaile, krásné ceny, titul Mistra Čech a velikánský putovní pohár Posledním zemským kolem bylo kolo pro juniorské tanečníky ve věku let. Uskutečnilo se 4. května v Kladně a JVK 1 s choreografií Tanec v srdci postoupili až do finále, kde nakonec obsadili pěkné 6. místo. Svým umístěním také získali možnost zúčastnit se MČR v Brně. Vrchol naší taneční sezóny Mistrovství České republiky Beat street Brno, proběhlo o posledním květnovém víkendu. Beat street sen každého streetového tanečníka Beat street soutěžní klání taneční elity ČR Beat street a účast Neonu se čtyřmi soutěžními formacemi V sobotu tančili HVK 1 a JVK 1. HVK 1 si odvezli 9. místo a JVK 1 postoupili do finále, kde nakonec získali bramborovou medaili. V neděli soutěžili DVK 1 a SVK. DVK 1 postoupili do finále a skončili na krásném 5. místě a SVK (tanečníci nad 30 let, většinou rodiče malých Neoňáků) se svou choreografií Get Down vybojovali 3. místo a titul 2. Vicemistra ČR! A na závěr? Poděkování všem tanečníkům za tvrdou dřinu a úžasné taneční výkony, rodičům za podporu svých dětí a spolupráci s námi, trenérům a choreografům Páje Michalovičové, Báře Šedajové, Renče Šebkové, Verče Procházkové a Spajxovi za práci s tanečníky, za super choreografie a za jejich nápady. A v neposlední řadě poděkování městu Žamberku a našim sponzorům za finanční příspěvky. Díky!!! Bc.Lucie Kluková, vedoucí TS Neon Kompletní výsledky TS Neon naleznete na SVČ ANIMO Žamberk hledá vedoucího zájmového útvaru s pedagogickým vzděláním na tyto kroužky: Angličtina s krtečkem let (1 hodina týdně) Veselá angličtina I třída (1 hodina týdně) Veselá angličtina II třída (1 hodina týdně) V případě zájmu nás prosím kontaktujte na I když nebylo dne, aby nás nekropil déšť a nenastala noc, že by bylo třeba se horkem odkopat ze spacáku, i tak všichni považujeme, včetně žáků, promáchaný týden za vydařený. Josef Polanský, vedoucí kurzu Mozartova 456, Pardubice KAM PO MATURITĚ KLUB POLABINY IV, s. r. o. Pardubice středisko jazykového a kvalifikačního vzdělávání JEDNOLETÝ POMATURITNÍ KURZ ANGLIČTINY denní výuka v Žamberku intenzivní příprava ke složení státních a mezinárodně uznávaných zkoušek tradičně vynikající výsledky přijímáme přihlášky informace a přihlášky * lektorka AJ Žamberk: Dagmar Všetičková

11 Žamberské LISTY 11 ZUŠ Petra Ebena Žamberk Velké poděkování všem, kdo přišli na závěrečný koncert ZUŠ Petra Ebena, který se vzhledem k povodním změnil na koncert benefiční. Všichni diváci v kompletně vyprodaném Divišově divadle přispěli svým vstupným na opravu vodou vyplavené Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou. Záměr benefice jsme vyhlásili až před přestávkou a požádali diváky, kteří by chtěli pomoci takto konkrétně, o přispění do povodňové kasičky. V pokladně se sešlo téměř 4.000,- Kč. K tomu veškeré vybrané vstupné a celková částka, kterou jsme poslali do Kralup, tedy činila zhruba ,- Kč. Proto velké díky všem za vstřícnost a pomoc. Nezbývá, než doufat, že si všichni obětaví diváci náš koncert se vším všudy užili! Na závěr školního roku děkujeme všem rodičům a příznivcům za veškerou pomoc a spolupráci. A přejeme dětem, rodičům a všem slunné prázdniny a příjemnou dovolenou. Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Petra Ebena Žamberk Dechovka v Sársku Už deset let jezdí nejlepší hráči na dechové nástroje ze ZUŠ Petra Ebena do nejzápadnější spolkové země Německa do Sárska. Účastní se práce mezinárodního dechového orchestru spolu s kamarády z Německa, Francie, Lucemburska a Ruska. SPORTOVNÍ HRY V sobotu 15.června 2013 se za krásného slunného počasí uskutečnil v pořadí již 7.ročník sportovních her, které uspořádala MO SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami). Vzorně připravená sportovní stanoviště (hod granátem, koulí, kroužky, šipkami, plechovkami, míčky, kuželky, střelba ze vzduchovky), zapisovatelé komisaři, chutné občerstvení (o které se postaraly členky výboru), to vše čekalo na návštěvníky. Bohužel, tento ročník se vyznamenal jednou z nejslabších návštěv tohoto klání, jak ze strany soutěžících, tak i ze strany diváků. Snad souběh akcí pořádaných v tento den, snad příliš teplé počasí, to vše způsobilo, že účast zájemců o soutěž byla velice slabá. Ten, kdo podobné akce pořádá, ví, kolik času, pracovního úsilí, a také nezanedbatelné finanční prostředky se do uskutečnění podobné akce musí vložit. A proto je skutečně na zvážení, zda podobné akce pořádat, když se dělají zejména pro členy organizace a odezva je minimální. O to více děkuji všem soutěžícím, kteří se zúčastnili, velice si vážím všech, kteří se postarali o zdárný průběh Sportovních her o pohár starosty města, který v tomto roce skončil v rukou celkového vítěze pana Jiřího Hovádka ze Žamberka viz fotografie. Gratulujeme. Potěšila nás účast klientů ze Žampachu, děkujeme jim i jejich řidičce, poděkování míří rovněž místostarostovi města Ing. Petru Novotnému, který si v horkém sobotním odpoledni udělal čas a své sportovní nadání vyzkoušel v jednotlivých sportovních disciplínách a na závěr vítězům předal ceny a diplomy. Děkujeme také panu Janu Kulhánkovi za možnost uspořádat tyto hry ve vzorně upraveném areálu Autokempinku Pod Černým lesem v Žamberku. Za výbor organizace Vlasta Pavlousková, předsedkyně BLAHOPŘEJEME oslaví významné životní jubileum místopředseda MO SPCCH v Žamberku pan Marek Rybár. Do dalších let přejeme pevné zdraví, pohodu a štěstí. Výbor organizace Loni pozvali němečtí pořadatelé poprvé celou naši dechovku a z důvodu úspěšné mise toto pozvání letos zopakovali. Proto v květnu mělo možnost 52 hráčů orchestru znovu předstoupit před obecenstvo v moderním sále lázeňského střediska Orscholz a ukázat, co umějí dědici slavných tradic českých dechovek. Mladý orchestr nehraje jen klasický repertoár těchto kapel, ale úpravy skladeb hudebních velikánů (Smetana, Dvořák), hudbu filmovou a muzikálovou a troufá si i na směsi z repertoáru slavných hvězd pop-music. To vše zaznělo na večerním koncertě a potlesk byl dlouhotrvající, upřímný a hrály se přídavky. Vše pod taktovkou dirigenta Ladislava Tyrnera, který také zájezd organizačně připravil. Hráči za odměnu dostali výlet, na němž si prohlédli vilu z dob starého Říma, navštívili důležité evropské místo Schengen a projeli za dopoledne tři země (Německo, Francii a Lucembursko). A tak nezbývá než poděkovat dirigentovi Ladislavu Tyrnerovi, tlumočníkovi Jaroslavu Rendlovi a všem hráčům za další úspěšnou misi do zahraničí! PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy

12 12 Žamberské LISTY TENIS 5. kolo soutěží 1. a narušil déšť DOSPĚLÍ: TOSK A - LTC Nový Bydžov A 5 : 4. Po dlouhé době kompletní a hned výhra v důležitém zápase! Body: K.Kaleta, P.Kaleta, H.Kvapilová, T.Linhartová a dívky v deblu. TK Letohrad - TOSK B 7 : 2. Dva body získali: P.Opletal a Opletal - Jindra. TOSK C - TK Ústí n.o. B 5 : 4. O nečekanou výhru se zasloužili: I.Stehlíková, D.Jedlička, Š.Příhoda, Stehlíková-Hlaváčová a Jehlička - Příhoda! DOROST: TK VČE Hradec Králové A - TOSK A nehráno. TOSK B - Tesla Pardubice 6 : 3. Bodovali: D.Jedlička, Š.Příhoda, V.Kunc, A.Adámek, Jedlička-Příhoda a Kunc-Adámek STARŠÍ ŽACTVO: Profistav Litomyšl - TOSK 0 : 9. Bodovali: D. Neugebauer, F. Hudetz, A. Moravcová, K. Šafránková, P. Ptáček, L. Malý a všichni v deblech. MLAD- ŠÍ ŽACTVO: Perštýn Pardubice A - TOSK A 8 : 1. Bodoval jen D.Neugebauer. TOSK B - TK Česká Třebová B 4 : 5. Bodovali: A.Faltusová, K.Šafránková, obě v deblu a Malý-Smetana. BABYTENIS: TK Letohrad - TOSK 1 : 5. O výhru se zasloužili: M.Hudetz, A.Lepin, V.Snížek, Hudetz-Lepin a Snížek Pham. MINITENIS: TOSK - TK Choceň 6 : 2 a 5 : 3. Bodovali: 4x V.Škorpíková, 4x K.Bergmannová, 2x V.Adámek a 1x Nguyen. Oblastní přebory dospělých Muži - Nový Bydžov. Finále: Adam Javůrek (Mor.Třebová) - Marek Dopita (TC Hořice) 6:0,6:4, finále čtyřhry: Javůrek,Brusenbauch - Mansfeld,T.Blažek 6:2,6:2. Z našich se zúčastnil jen Petr Opletal, prohrál v 1.kole dvouhry i čtyřhry. Starší žáci - Tesla Pardubice. Finále: V.Vlkovský (Perš.Pard.) - O.Váňa (TC HK) b.b., finále čtyřhry: Váša, Kuthan - Blažek,Pražák 6:3,3:6,1:0 (6). Jediný náš hráč Adam Adámek prohrál ve 2.kole dvouhry a probojoval se do čtvrtfinále čtyřhry. 6. kolo soutěží družstev DOSPĚLÍ: TC Hořice - TOSK A 5 : 4 Třetí těsná porážka. Bodovali: P.Opletal, H.Kvapilová, T.Linhartová a dívky v deblu. TOSK B - Profistav Litomyšl 6 : 3. O vítězství se zasloužili: J.Opletal, A.Jindra, J.Hlaváč, R.Bečička, Grimová-Quittová a Hlaváč-Bečička. TK Česká Třebová B - TOSK C 4 : 5. Nečekaná výhra nad neporaženým soupeřem. Bodovali: A.Škorpík, I.Stehlíková, M.Hlaváčová, obě v deblu a D.Jedlička. DOROST: TOSK A - TC Hradec Králové 6 : 3. Bodovali: T.Zářecký, P.Opletal, H.Kvapilová, T.Linhartová, obě dívky v deblu a Škorpík-Jedlička. TK Ledeč n.sáz. - TOSK B 6 : 3. Body získali: V.Kunc, F.Hudetz a Fiedlerová- -Neugebauerová. STARŠÍ ŽACTVO: TOSK - TC Chrudim A 6 : 3. Bodovali: N. Jindrová, A. Moravcová, D. Horálek, P. Ptáček, Moravcová-Šafránková a Horálek - Malý. MLADŠÍ ŽACTVO: TOSK A - TK Česká Třebová A 5 : 4. O výhru nad odvěkým rivalem se zasloužili: F. Hudetz, O. Šrámek, K.Šafránková, D. Horálek a Hudetz - Horálek. TOSK B mělo volný termín. BABYTENIS: Čtvrtfinále přeboru Pardubického kraje: LTC Pardubice A - TOSK 5 : 1. Jediný bod získala dvojice M.Hudetz - A.Lepin. MINITENIS: Spartak Polička B - TOSK 1 : 7 a 0 : 8 O hladké výhry se zasloužili: 4x V.Škorpíková, V.Adámek a Nguyen, 3x K.Bergmannová. M.Chvátil KANOISTIKA MEZINÁRODNÍ REGATA PIEŠŤANY Ve dnech 24. až se naši dva dorostenci Jakub Stejskal a Patrik Kubíček zúčastnili mezinárodní regaty v Piešťanech. Poprvé si vyzkoušeli reprezentační dres družstva ČR. Závodů se zúčastnilo 22 států z celého světa. Přesto, že v České republice patří k nej- FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: H.Městec - 1.FC Žamberk 5:0 Muži B: 1.FC Žamberk - Kunvald 3:1(Rous, Hauptmann, Plundra) Muži A: Choceň - 1.FC Žamberk 3:1(Čada) Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: 1.FC Žamberk - Choceň 0:3 Muži B: Albrechtice - 1.FC Žamberk 2:1 Muži A: 1.FC Žamberk - M.Třebová 1:0 (Ulvr) (kor) Nohejbalový turnaj V sobotu se na hřišti u Sokolovny v Žamberku odehrál nohejbalový turnaj losovaných dvojic. Zúčastnilo se celkem 13 nohejbalových nadšenců ze Žamberka a okolí. Po celkem 15 zápasech, které rozhodly o pořadí, byla každému hráči předána věcná cena a diplom. Pohár za 1. místo si odnesla dvojice M. Kristek a J. Kolovratník. Na 2. místě se umístili R. Kubíček a J. Kovanda. Pomyslný bronz si odnesli R. Toman a J. Vaněk. Těsně pod stupni vítězů skončili R. Vetrecín a J. Vyhnálek, na 5. místě P. Jedlička a R. Zecha. Poslední, 6. místo, obsadili P. Urbánek a R.Šafář / J. Jehlička. Počasí nohejbalu v tento den přálo a na hřišti vládla přátelská atmosféra v duchu hesla,,není důležité vyhrát, ale dobře si zahrát. Doufejme tedy, že se tímto podařilo nohejbalistům založit novou tradici letního klání o putovní pohár. Dita Urbánková lepším závodníkům, zjistili, že svět je ještě o trochu dál. V pátek na K2 na 500 m kluci skončili v semifinále na 9. místě a nepostoupili do dalších bojů. V sobotu se dařilo Jakubovi na K1 1 km. Na této trati, přes rozjíždky a semifinálové jízdy, postoupil až do finale, kde obsadil krásné 5. místo. V neděli se jelo 200 m, kde tak jako na 500 m, skončili v semifinále. KANOISTIKA ČESKÝ POHÁR A II. NOMINAČNÍ ZÁVOD V RAČICÍCH Ve dnech se konal Český pohár a II. nominační závod v Račicích. Jakub povzbuzen úspěchem v Piešťanech zvítězil v pátek na kilometrové trati a vítězství zopakoval i v sobotu na poloviční trati na 500 m. Závod od závodu se zlepšuje Vojta Procházka. V kategorii žáků na K1 na trati 500m i 1 km skončil na 3. místě. Skvěle závodí i naše nejmladší benjamínky Monika Černohousová a Natálka Kubíčková, které na MK1 i K2 zajely výborné závody. Výsledky: Kubíčková Natálie K1 500 m F2 4. místo Černohousová Monika K1 500 m F2 2. místo Procházka Vojtěch K1 200 m F1 5. místo K1 1 km F1 3. místo Stejskal Jakub K1 500 m F1 1. místo K1 1 km F1 1. místo Ostatní výsledky najdete na webové stránce: vkal+vst POHÁR ISCAREXU Nekořský kros V neděli se konal přespolní běh v Nekoři se startem na místním hřišti. Výsledky do 4.místa: dívky 3. Kubíčková Nina 0:01,03 žáci 3. Mikyska Tomáš 0:05,27 m.žky 2. Smrčková Natálie 0:03,57 dci 2. Belobrad Jan 0:08,04 ženy 4. Kalousová Alena 0:09,51 Dále se závodů zúčastnili: Kačena Matěj, Vencl Jiří, Ahmad Suka Nikolas, Kubíčková Nikita, Mikysková Svatava, Strnad Adam, Kačenová Natálie, Belobradová Karolína, Kalous Tomáš, Belobrad Ivan a Novotný Přemysl. Zemská míle Lanškroun V pátek se běžel druhý závod Zemské míle v Lanškrouně na Šebrleho stadionu. Závod se běžel jako noční. Ze Žamberka se ho zúčastnil Kalous Tomáš - 5. místo v čase 5:59 a jeho žena Alena na 7. místě v čase 7:14. Podrobnější výsledky najdete na webu: vkal Salomon Trail Running Cup Dne se konal druhý díl Salomon Trail Running Cupu, 32km běh na Králický Sněžník a zpět do Dolní Moravy. Z Dolní Moravy stoupá trasa více než 17 kilometrů do výšky přes metrů nad mořem, následně padá zpět k místu startu. Drsný Králičák byl výzvou i pro zkušené závodníky ze Žamberka. Výsledky: muži B Belobrad Ivan 3:05: Kalous Tomáš 3:13:54 ženy A - 5. Kalousová Alena 3:58:08 -tk-

13 Žamberské LISTY 13 O POHÁR MĚSTA ŽAMBERKA 22. ročník Cyklistický etapový závod Moravského poháru Olimpex 2013 Pořadatel: Cyklo Janoušek, SK Žamberk, město Žamberk července 2013 (pátek, sobota) Prezentace: (Masarykovo náměstí 166 radnice) 5.7. pátek 7:00 8:45 hod sobota 8:00 9:00 hod. Startují: Kategorie M.P. a příchozí, Startovné: 300,- Kč pro účastníky MP Trať: pátek - časovka jednotlivců 11,5 km. Start prvního závodníka v 9:30 hod. Žamberk u Sokolovny, Kunvald (u Kampeličky obrátka), Žamberk, Draha- cíl pátek - okruhy městem - kriterium, délka okruhu m (start a cíl u Divišova divadla, Nádražní, Divišova, 28.října, 17.listopadu, Nádražní, nám.gen.knopa, Divišova, Kostelní, Mánesova, Komenského,Vrchlického, Nádražní) sobota - horská etapa start v 10:00 hod. Masarykovo náměstí, Kunvald, Rokytnice v O.h., Nebeská Rybná, Zdobnice, Luisino údolí(horská prémie), Deštné, Šerlich (horská prémie) Orlické Záhoří (kat.c,d, Neratov, Bartošovice); kategorie B+M Mezivrší(horská prémie), H.Rokytnice, Hanička, Bartošovice, Zaječiny(horská prémie), Kunvald, Žamberk (Masaryk.náměstí) cíl. Pozor!!! trasa kategorie E a Ž Žamberk, (Kunvald, Rokytnice v O.h., Hanička, Bartošovice, Zaječiny (horská prémie), Kunvald,- okruh 2x), Žamberk (Masarykovo náměstí)-cíl. Bonifikace za 1.,2. a 3. místo na prémiích 7, 5 a 3 s. V cíli se bonifikace neuděluje. Vyhlášení výsledků jednotlivých etap a celkové pořadí na 1., 2., 3. místě bude provedeno na Masarykově nám. v sobotu 7.7. v 15:00 hod. Bonifikace se započítávají do celkového času a nemají vliv na pořadí v jednotlivých etapách!!! Kontakt: Václav Janoušek, mob , tel , e- mail: UPOZORNĚNÍ Pořadatel upozorňuje obyvatele Žamberka, že v době konání cyklistického kritéria městem v pátek , v době od 14:30 do 19:00 hod., budou pro veškerý provoz uzavřeny ulice: u Divišova divadla, Nádražní, 28.října, 17.listopadu, nám.gen. Knopa, Kostelní, Mánesova, Komenského, Vrchlického, Divišova. Dále upozorňujeme řidiče, kteří parkují svá vozidla v uvedených ulicích o přeparkování aut mimo trasu městského kritéria. V této době bude mimo provoz také autobusová zastávka-žamberk-divadlo. Objízdná trasa bude označena. Za pochopení děkuje Václav Janoušek, ředitel závodu BIG SHOCK! CUP opět v Žamberku Mistrovství České republiky v off road tech trialu BIG SHOCK! CUP 2013 pokračuje v pořadí třetím závodem letošního ročníku Velkou cenou města Žamberka, který se uskuteční v Žamberském kotli 6. a 7. července Záštitu nad Velkou cenou města Žamberka převzal starosta města pan Jiří Dytrt. Pořadatelem závodu, jakož i celého seriálu mistrovství České republiky, je AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník, ve spolupráci s městem Žamberkem a Žamberským kotlem. Off road tech trial jsou specificky ukládané terénní zkoušky zručnosti pro vozidla s pohonem 4x4 do 3,5 t na uzavřené dráze. Není to závod o rychlosti, ale o zručnosti, přesnosti a odvaze. Startovní pole je rozděleno na mistrovské extra třídy, ve kterých se bojuje o titul mistra republiky, a volné třídy. O volné třídy rozšířili pořadatelé startovní pole poprvé v loňském roce a premiéru měly volné třídy při Velké ceně města Cyklistika SK Žamberk Tessuti sport Rok 2013 je čtrnáctou sezónou působení našeho klubu SK Žamberk Tessuti sport na české cyklistické scéně. Již od počátku se účastníme vrcholných cyklistických akcí v ČR. Tento rok není výjimkou. Letos za náš team pravidelně závodí 12 členů a v plánu je účast na více jak 40 závodech v kategoriích junioři, muži elite, muži hobby, masters a veteráni. Vybrané výsledky: Jakub Fabián (muži elite): 2. místo Velká cena MTB Velké Losiny, 3. místo Stalak bike cup. Jaroslav Cabalka (muži hobby): 17. místo Sport Bárt Marathon, 6.místo Rábl bike cup, 9. místo Stalak bike cup. Ondra Exler (muži hobby): 12.místo Sport Bárt Marathon, 6. místo Stalak bike cup. Lukáš Kristejn (muži hobby): 11.místo Sport Bárt Marathon, 4. místo Rábl bike cup. Jan Kratochvíl(muži hobby): 19.místo Sport Bárt Marathon. Pavel Skalický(muži elite): Hradecký pohár 1. závod 9.místo, Chřibská místo, Český pohár MTB XC Teplice 23.místo/10.U23, Český pohár MTB XC Kutná Hora 15./6. U23, Český pohár MTB XC Praha 19./12. U23, Mamut bike Přerov 2.místo, sportbárt bikemaraton 1.místo, Merida bike vysočina 14.místo. Petr Kubelka(junior): Nutrend hradecký pohár 1., Author Šela maraton 4., Šumperak Lesnice 1., Sport Bárt maraton UnO 2., Šumperak Králec 2., Merida bike vysočina: 6., Nutrend hradecký pohár 1., Český pohár MTB XC Kutná Hora Žamberka v květnu Volné třídy jsou určeny zejména pro zájemce z řad široké veřejnosti, vlastnící osobní automobily do terénu, kteří si zatím netroufají na ostrý závod v mistrovských extra třídách, ale chtějí si jízdu v terénu vyzkoušet. Pořadatelé tak chtějí vytvořit podmínky pro organizované ježdění v lokalitách k tomu určených a zabránit tak volnému a neorganizovanému ježdění ve volné přírodě. Máte auto 4x4 tzv. offroad, chcete si ho vyzkoušet v terénu a nemáte kde? Právě pro Vás jsou připraveny volné třídy. Že neznáte čistění automobilů Najdete nás v Havlenově ulici Pivovarský dvůr (bývalé ČSAD) v Žamberku PROVÁDÍME: kompletní vyčištění interiéru a odborné ošetření karoserie Vašeho automobilu Informace na tel Tomáš Fabián (junior): Český pohár MTB XC Teplice 36, Author Šela maraton 6., Leznické hópan 2., Sport Bárt maraton 1., Merida bike Vysočina 3., Merida bike vysočina Night race 3., Český pohár MTB XC Praha 18., Český pohár MTB XC Kutná Hora 17. Pozor! V novém školním roce budeme dělat nábor letých dětí. Info: nebo v DDM Animo Žamberk. Sponzoři: Tessuti sport, Stabyt, s.r.o., KTM, Kenda, Nutrend, Cyklo Max, Choceňská mlékárna, ZEZ Silko, Sport Bárt, Cyklodresy.cz, Singlebe, Partneři: Město Žamberk. Doleček Martin pravidla? Nevadí. Před závodem bude pro účastníky volných tříd provedena instruktáž k pravidlům a budete o všem důležitém informováni. Vaše jízda v terénu bude pod dohledem zkušeného závodníka a Mistra ČR v off road tech trialu. Přijměte pozvání pořadatelů a přijďte se podívat na dokonalou adrenalinovou záležitost. Jízdu aut na pokraji jejich technických možností, popírající fyzikální zákony. To je off road tech trial. Více informací k závodu najdete na Oldřich Janků

14 14 Žamberské LISTY Závod Autoneum CZ s.r.o., Nástrojárna Hnátnice se specializuje zejména na nástroje a formy pro výrobu dílů pro automobilový průmysl. Rozšiřujeme naše kapacity a hledáme nové pracovníky na pozice: MANAŽER PROJEKTŮ KONSTRUKTÉR FOREM A DÍLŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání ve strojírenském oboru (preferujeme strojní nebo materiálové inženýrství) u konstruktéra znalost práce ve 3D CAD (Catia, Unigraphics) výhodou u manažera projektů velmi dobrá znalost AJ podmínkou dobré komunikační a vyjednávací dovednosti, přehled v oboru, celkový zájem o obor Nabízíme: příležitost pracovat s nejmodernějšími technologiemi ve svém oboru bohatý program zaměstnaneckých výhod Kontakt: Autoneum CZ s.r.o., Š. Řeháková Hnátnice 156, Hnátnice Tel.: , Mob

15 Žamberské LISTY 15 Masarykovo náměstí Žamberk obrovská zahrada na hraní 1 pedagog na 6 dětí rodilý mluvčí AJ ve výuce individuální přístup k dětem vzdělávání a rozvoj osobnosti 3-6 let otvíráme 2. září 2013 s celoročním provozem telefon: Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací Prodavač Hlavním cílem tohoto Perspektivní projektu je zvýšení zaměstnání zaměstnanosti s rekvalifikací 99 osob cílových Prodavač skupin při návratu do zaměstnání v Pardubickém a v Královéhradeckém kraji. Hlavním V rámci projektu cílem tohoto získá projektu 50 účastníků je zvýšení pracovní zaměstnanosti uplatnění. 99 osob cílových skupin při návratu do zaměstnání Účastníci projektu v Pardubickém získají a v Královéhradeckém kraji. V rámci - ZDARMA projektu získá absolvování 50 účastníků akreditovaného pracovní uplatnění. rekvalifikačního kurzu (v hodnotě cca Kč) - ZDARMA zdravotní průkaz Účastníci projektu získají příspěvek na CESTOVNÉ a STRAVNÉ - kontakt ZDARMA na absolvování potenciálního akreditovaného zaměstnavatele rekvalifikačního kurzu (v hodnotě cca Kč) - po ZDARMA složení zdravotní zkoušky rekvalifikační průkaz OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování odborného kurzu - příspěvek akreditovaného na CESTOVNÉ Ministerstvem a STRAVNÉ školství Účastníci absolvují: - kontakt na potenciálního zaměstnavatele - motivační aktivity - rekvalifikační - po složení kurz zkoušky Prodavač rekvalifikační (teoretická OSVĚDČENÍ část) o úspěšném absolvování odborného kurzu - praxi u akreditovaného zaměstnavatele Ministerstvem (praktická část školství rekvalifikace) - Účastníci poradenství absolvují: a zprostředkování zaměstnání - motivační aktivity Výběrový seminář pro okres Ústí nad Orlicí: datum: - rekvalifikační kurz a Prodavač (teoretická část) čas - praxi pro u oba zaměstnavatele termíny: 9:00 (praktická hod. část rekvalifikace) - místo: poradenství Úřad práce a zprostředkování v Ústí nad Orlicí zaměstnání Pokud máte zájem se zúčastnit, přijďte na výběrový seminář nebo kontaktujte: Výběrový - na seminář úřadě práce pro okres svého Ústí zprostředkovatele nad Orlicí: zaměstnání, který Vám poskytne bližší informace datum: a realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s.; kontaktní os.: Bc. Helena Valentová, čas pro oba termíny: 9:00 hod. tel ; místo: Úřad práce v Ústí nad Orlicí Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací prodavač CZ.1.04/2.1.01/ Pokud máte zájem se zúčastnit, přijďte na výběrový seminář nebo kontaktujte: - na úřadě práce svého zprostředkovatele zaměstnání, který Vám poskytne bližší informace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. - realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s.; kontaktní os.: Bc. Helena Valentová, tel ; Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací prodavač CZ.1.04/2.1.01/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

16 16 PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce Žamberské LISTY Máte zájem pracovat na finančním trhu? Chcete využít náborový příspěvek ve výši Kč? Volejte ! PRODÁM roubenou chalupu v Bartošovicích v Orlických horách neobytná, velká rekonstrukce. 329 m2, vlastní studna, el.proud možno zavést. Cena: 160.tis.Kč. Kontakt: tel tel.: HLEDÁTE PRÁCI? Klikněte na Přijďte 26.července 2013 od 10 do 17 hod. na Den testovacích jízd a vyhrajte na víkend vůz ŠKODA. KDY: v pátek 26. července 2013 KDE: na náměstí v Kostelci nad Orlicí ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk MATRIX a.s. Lipovka Rychnov n Kněžnou Tel.: Rezervace předváděcích jízd od na telefonu /30/2013 1:21:49 AM DTJ_S23_CZ_DYN_396421e30aa14ca1b e_indd Přijmeme pracovníka na pozici lakýrníka a pracovníka na mytí aut (tato pozice je možná i na částečný úvazek) nástup možný od Životopisy zasílejte na Uzávěrka ŽL č. 13/ do 10:00 hod., vyjdou PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ŽAMBERSKÉ LISTY.zamberk.cz 1 1 ROČNÍK XIX. Město Žamberk, Městský kulturní podnik Fidiko a SŠ OŘS Zámek Vás srdečně zvou na tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU spojené s VÁNOČNÍM JARMARKEM (keramika,

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více