ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013"

Transkript

1 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům Žamberských listů Redakční rada ŽL MĚSTO ŽAMBERK ZVÍTĚZILO VE SPORU S FÚ O VRÁCENÍ DPH Z PROVOZU KOUPALIŠTĚ NÁVŠTĚVA V RICE LAKE (WISCONSIN) Evropský svazek měst jednal o budoucnosti BENEFIČNÍ KONCERT ZUŠ VELKÝ ÚSPĚCH ŽAMBERSKÉ KNIHOVNY č.12

2 2 Žamberské LISTY Informace z radnice a městského úřadu MĚSTO ŽAMBERK ZVÍTĚZILO VE SPORU S FÚ O VRÁCENÍ DPH Z PROVOZU KOUPALIŠTĚ Nejvyšší správní soud (NSS) dal zapravdu městu Žamberku ve sporu s finančními orgány o stanovení DPH za provoz koupaliště. Stát tak musí v konečném důsledku městu Žamberku jednorázově vrátit částku přesahující milion korun a město navíc každoročně ušetří na daních téměř Kč. Rozhodnutí NSS nyní poskytuje vodítko i pro další města, městyse a obce, provozující veřejná koupaliště. Podstata řízení Jádrem sporu mezi městem Žamberkem a finančními orgány byla otázka, zda je poskytování služeb městského koupaliště za vstupné činností, která je osvobozena od DPH. Finanční orgány, tedy Finanční úřad v Žamberku a Finanční ředitelství, byly přesvědčeny, že tomu tak je, město Žamberk bylo názoru opačného. Osvobození od DPH by paradoxně bylo pro město jako provozovatele koupaliště nevýhodné, znamenalo by totiž současně nemožnost odpočtu daně. Město by tak nemohlo provést odpočet daně za každoroční údržbu, rekonstrukce a další značné investice do areálu koupaliště a muselo by přistoupit ke zvyšování cen vstupného. Tím by ovšem byl ztížen nebo i zcela zmařen cíl, s nímž město koupaliště provozuje totiž poskytovat obyvatelům a návštěvníkům města Žamberka kvalitně vybavený areál k letní rekreaci za dostupnou cenu. Zákon o DPH osvobozuje od této daně mimo jiné poskytování služeb úzce souvisejících se sportem právnickými osobami, které nebyly zřízeny za účelem podnikání. Finanční orgány měly za to, že provozování koupaliště městem je právě takovou činností, a vyměřily proto nadměrný odpočet (tj. částku, na jejíž vrácení má město nárok) za období 1. čtvrtletí roku 2009 na sumu o ,- Kč nižší, než jak vypočetlo město v daňovém přiznání. Odvolací řízení Proti tomuto platebnímu výměru podalo město odvolání, které však bylo Finančním ředitelstvím v Hradci Králové zamítnuto. Město se proto obrátilo na Krajský soud v Hradci Králové žalobou, v níž požadovalo zrušení napadeného rozhodnutí. Soud městu vyhověl, napadená rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení. Řízení před Nejvyšším správním soudem Finanční ředitelství (nyní Odvolací finanční ředitelství) podalo proti rozsudku Krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Tvrdilo, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázku - charakter činnosti, vykonávané návštěvníky koupaliště. Vzhledem k tomu, že ustanovení zákona DPH, o něž se jedná, bylo přijato jako transpozice příslušné směrnice Evropské unie a jeho výklad musí být konformní s právem EU, obrátil se Nejvyšší správní soud na Soudní dvůr Evropské unie s tzv. předběžnými otázkami. Ptal se mj., zda zpřístupnění koupaliště představuje poskytování služeb úzce souvisících s provozováním sportu, a je tak od DPH osvobozeno. Soudní dvůr odpověděl, že záleží na okolnostech konkrétního případu, a že toto posouzení je zcela v kompetenci předkládajícího soudu (NSS). Důležité je posouzení, zda hlavním a převažujícím účelem provozování koupaliště je provozování sportu nebo čistě odpočinek a zábava. Nejvyšší správní soud poté došel k závěru, že v daném konkrétním případě je z hlediska běžného návštěvníka převažujícím prvkem komplexního plnění poskytovaného městem Žamberkem možnost užívání areálu Městského koupaliště v Žamberku za účelem odpočinkových aktivit a zábavy, nikoliv poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou, a nepodléhá tedy osvobození od DPH.. Kasační stížnost proto jako nedůvodnou zamítl a předchozí rozsudek krajského soudu tak potvrdil. Pro město Žamberk, ale i okolní města je toto rozhodnutí průlomové, neboť v městských pokladnách zůstane více peněz na investiční činnost- zdůraznil starosta města Jiří Dytrt. Humanitární povodňová sbírka 2013 Město Žamberk uspořádalo ve dnech prostřednictvím svých zaměstnanců a členek SPOZ humanitární povodňovou sbírku pro oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, který dále provedl přerozdělení ve prospěch postižených letošní ničivou povodní. Ve středu 12.června tato pomoc doputovala na Děčínsko. Velké poděkování patří všem více jak 130 dárcům z řad obyvatel nejen ze Žamberka, ale i z Dlouhoňovic, Javornice, Kunvaldu, Letohradu, Libchav, Líšnice, Lukavice, Záchlumí, Žampachu. Dále šesti zařízením a firmám ze Žamberka, pozadu nezůstaly ani dvě obce (obecní úřady, pozn.red.) z okolí. V rámci sbírky se podařilo shromáždit párů rukavic, 734 rolí toaletního papíru a papírových utěrek, 516 ks balené vody, což představuje 774 l pitné vody, 343 ks úklidových a mycích prostředků, 309 l prostředku SAVO na dezinfekci, 232 hadrů na podlahu, 92 rolí pytlů na odpad, 62 ks různého nářadí, zejména rejžákových košťat, 58 ks věder kbelíků, na 61 ks různého oblečení, 11 párů gumáků, 123 ks ložního prádla, 70 prostěradel, několik přikrývek, ubrusů, záclon a ručníků, sešlo se několik desítek ostatního drobného materiálu (mýdla, prací prostředky, hygienické potřeby, krémy, apod). Odhadovaná hodnota sbírky se pohybuje cca ve výši ,- Kč a zcela bezpečně nalezla svůj cíl v postižených oblastech Česka. Ačkoliv se jedná na první pohled o malou sbírku, pro někoho možná malé finanční hodnoty, přesto pro postižené povodní se jedná o nevyčíslitelnou pomoc. V rámci interní finanční sbírky mezi zaměstnanci města Žamberka byla vybrána částka ve výši 7.520,- Kč, která byla odeslána na centrální účet ČČK do Prahy. Nyní nezbývá než doufat, že se nám obdobné neštěstí již vyhne a že budou v budoucnu přijata taková opatření, která eliminují následky povodní. Že se podaří vyřešit všechny majetkové problémy, které mnohde brzdí výstavbu protipovodňových systémů, že si tedy i vlastníci, blokující svými pozemky tato díla, plně uvědomí přízemní cíle svých skutků a svého konání. Nikdo z nás dopředu neví, kdy ho může potkat jakákoliv nepříjemnost či neštěstí a kdy bude sám potřebovat pomoc ostatních. Ing.Vladimír Fabián, koordinátor sbírky Jednání povodňové komise Na základě nařízení Ústřední povodňové komise ze dne svolal starosta města a zároveň předseda povodňové komise Jiří Dytrt jednání povodňové komise města Žamberka na pondělí dne v kanceláři starosty v Žamberku. Předmětem jednání povodňové komise města Žamberka bylo především zajištění nepřetržité hlídkové služby za účelem monitoringu srážek a hladin všech vodních toků, a to zejména těch, které nejsou monitorovány. Důvodem tohoto nařízení bylo možné ohrožení při bleskových povodních. Dalším bodem jednání bylo provedení nařízení starostům obcí, pro jejichž kraje je vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, prověřit funkčnost místních informačních systémů místních rozhlasů. Jiří Dytrt

3 Žamberské LISTY 3 titelských rodin, v nichž byli naši studenti ubytováni. Všichni si naše mladé chválili, oceňovali jejich srdečnost, pracovitost a schopnost začlenit se do rodinného života. Někteří bývalí studenti poslali do Rice Lake videozdravici, která se zde setkala s velkým a srdečným ohlasem. Zároveň byl také na setkání potvrzen zájem pokračovat ve studijních pobytech našich studentů. Starosta města Jiří Dytrt a ředitel gymnázia Jaroslav Kvapil také podepsali se svými americkými kolegy dokument, který připomíná dvacetiletou spolupráci, a na velkém shromáždění bylo toto výročí mezi městy připomenuto. Paní Valérie Fáberová projednala také další Na pozvání organizace pro partnerské styky RLIFA navštívila ve dnech května 2013 delegace města Žamberka ve složení starosta Jiří Dytrt, ředitel gymnázia Jaroslav Kvapil a zástupkyně žamberské komise pro zahraniční styky Valérie Fáberová, partnerské město Rice Lake (USA - Wisconsin). Partnerství mezi městy trvá již dvacet let a úspěšně se rozvíjí. Na počátku kontaktů byl Ing. Milan Suchodol, který tamní zemědělskou oblast nějaké formě styků s pravlastí svých předků. Milan zavolal do Žamberka, zda bychom neměli zájem, tehdejší rada i zastupitelstvo města daly souhlas a partnerství bylo na světě. Cílem byly kontakty lidí (první návštěva asi dvaceti lidí z Rice Lake přijela v létě 1995), ale hlavně potěšila nabídka, že vždy dva studenti našeho gymnázia mohou jeden školní rok studovat na tamní high school. První dvojicí byla Bára Všetičková a Petr Halbrštát ve školním KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ STYKY MĚSTA ŽAMBERKA INFORMUJE Evropský svazek měst jednal o budoucnosti Na pozvání starosty St.Michel sur Orge pana Bernarda Zunina se června zúčastnili zástupci měst Evropského svazku jednání o dalších akcích, které se budou v následujících letech konat. Žamberk zastupoval starosta města Jiří Dytrt, šéfka partnerské komise PhDr. Hana Chvátilová a pozváni byli také zakládající starostové svazku, za Žamberk Miloslav Chvátil. Starosta maďarského Veszprému, Gyula Porga seznámil přítomné s přípravou mládežnického tábora, který se ve Veszprému uskuteční na přelomu prázdnin, starosta Püttlingenu Martin Speicher přednesl rozpočtovou zprávu a seznámil přítomné s auditem financí, zároveň představil pořadatele dalších akcí na tři roky dopředu. Mládežnický tábor se v r uskuteční v Püttlingenu, v Žamberku proběhne na podzim r malířský plenér. Nejbližší setkání starostů bude v Senftenbergu. Kromě jednání připravili hostitelé i zajímavý program, pro všechny byla zážitkem pařížská návštěva Senátu v Lucemburském paláci, včetně zasvěceného historického v letech navštívil v rámci svého studijního pobytu. Zjistil, že zde žije velké množství potomků českých přistěhovalců a že mají velký zájem na roce a pak přibylo dalších 17 dvojic, tento školní rok je tam trojice studentek. Dohromady už studovalo v Rice Lake 37 studentů žamberského gymnázia. Rodiče platí cestu a kapesné, studenti jsou ubytovaní v rodinách, za školní rok se vystřídají ve dvou až čtyřech, žijí na náklady těchto rodin. Výběr studentů provádí naše partnerská komise ve spolupráci s gymnáziem Žamberk a kritéria jsou přísná. Hostitelé připravili pro žamberskou návštěvu zajímavý program, samozřejmě prohlídku devítitisícového města, návštěvu zasedání tamní městské rady, prohlídku high school a dalších škol, návštěvu v nové moderní nemocnici, zasedání různých spolků, návštěvu zemědělských farem, nové městské knihovny a také okolí města. Velmi srdečné bylo setkání se zástupci hos- spolupráci partnerských organizací obou měst. Na oplátku přijede delegace z Rice Lake na podzimní setkání evropských partnerských měst, kdy si připomeneme 50 let od podpisu smlouvy s německým Senftenbergem a 15 let s rakouským Senftenbergem. -ítvýkladu, poznali jsme i historické a stavební památky okolí města St.Michel s.o. Na závěrečné večeři konstatovali všichni, že smysl Evropského svazku, který byl v r.1996 právě v St.Michel s.o. založen, totiž spojovat mládež zemí s odlišnou kulturou, se beze zbytku naplňuje a kdyby spolupráce v EU fungovala tak dobře jako ve svazku, ubylo by v Evropě mnoho problémů. Miloslav Chvátil

4 4 Žamberské LISTY Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTU NA DOBU URČITOU FORMOU LOSOVÁNÍ dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka platných od Adresa bytu: Žamberk, ul. Čs.armády č.p Velikost bytu: 1+2. Nadzemní podlaží: 3., byt č. 3, podlahová plocha: 56,86 m 2. Základní měsíční nájemné: cca 2.420,- Kč. Vratná záloha na nájemné: 5.000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku s maximálním prodloužením smlouvy o jeden rok. Prohlídka bytu je možná v pondělí od 14:00 do 14:30 hod. Veřejné losování o přidělení bytu proběhne ve čtvrtek 25. července 2013 v 13:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu budova radnice, Masarykovo nám Poslední možnost podání žádosti: středa 24. července 2012 na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) (podrobné informace: úřední deska města). Pracovní jednání starostů ORP Pardubického kraje proběhlo v Moravské Třebové ke konci měsíce května t.r. Programem jednání asociace starostů obcí s rozšířenou působností bylo projednání rušení poboček Finančních úřadů v městech mimo bývalých okresních měst. Projednání zkušeností s nově nastaveným rozpočtovým určením daní a příjmy z hazardu. Dalším bodem bylo projednání plánované změny financování středního školství. Byla předána informace o provozu centrálního registru vozidel. Tato společná jednání jsou pro nás velmi důležitá, protože stanovují jednotný postup v mnoha věcech a rozhodnutích volených orgánů města. Zároveň si předáváme zkušenosti, říká starosta města Žamberka Jiří Dytrt se v Orlickoústecké nemocnici, a.s., uskutečnilo již třetí setkání se starosty měst a obcí našeho regionu. Cílem tohoto setkání bylo seznámit veřejnost s dalšími směry našeho zdravotnického zařízení, s projektem Nadačního fondu S námi je tu lépe! Nejen léky léčí. Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje představil prezentaci na téma Scénář stabilizace nemocnic akutní lůžkové péče Pardubického kraje. -red- OBEC ORLIČKY NABÍZÍ PRONÁJEM BYTU Adresa bytu: Orličky čp.190 Velikost bytu: 2+k, kategorie: I., nadzemní podlaží: 1. Podlahová plocha bytu celkem: 41,90 m 2 Základní nájemné (bez el.,topení,vody): 1.928,-Kč Kontakt: tel Z pracovního kalendáře 1. místostarosty 6.6. účast na výběrovém řízení komise pro výběr dodavatele akce Realizace úspor energie základní školy 743; jednání valné hromady Technických služeb Žamberk, s.r.o.; jednání rady města 7.6. na základě připomínek občanů jsem v doprovodu velitele MP navštívil několik lokalit, kde dochází k nevhodnému používání měst. pozemků ve vlastnictví města účast na poradě ředitelů městských organizací účast na prvním kole elektronické aukce na dodavatele výměny oken v penzionu podpis závěrečného protokolu výběrového řízení o Realizaci úspor energie základní školy spolu s ředitelem Správy budov jsme navštívili prezentaci mikrokogenerační jednotky určené pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie Svaz postižených civilizačními chorobami, předávání na sportovním odpoledni v areálu autocampu slavnostní předání výučních listů a dokladů o provedení závěrečné zkoušky vyřazení absolventům Střední školy obchodu a služeb Žamberk. Ing. Petr Novotný VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ŠKOL VE SBĚRU papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení Je konec školního roku a s ním je ukončena i soutěž ve sběru papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení, kterou vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy město Žamberk. Od posledního průběžného hodnocení na konci května 2013 se nám výsledky v celkem čtyřech kategoriích ještě posunuly a pořadí škol se změnilo. Na pomyslné zlaté pozici se umístila Základní škola Žamberk, 28. října 581, a vyměnila si tak místo se Speciální střední a základní školou, která byla vloni první. Všechny školy zapojené do soutěže obdržely finanční odměny podle svého umístění a kategorie a nejlepším jednotlivcům byly předány věcné ceny. Náklady na sběr, převoz do výkupny nebo sběrného dvora a odměny soutěžícím byly financovány z prostředků města Žamberk a také za podpory partnerů soutěže, společností Elektrowin a.s., ASEKOL s.r.o. a EKO-KOM, a.s. Mezi čtyři oceněné školy byla rozdělena finanční odměna, která pro školní rok představovala celkovou částku Kč. V rámci 6. ročníku soutěže bylo odevzdáno více než 78 tun papíru, 2,5 tuny nápojových kartonů a 17,5 tun dosloužilých elektrozařízení. Oproti loňskému ročníku bylo sebraného množství opět více. Druhotné suroviny předané dětmi v rámci soutěže škol tvoří významný podíl v celkové kvantitě za město Žamberk. Zejména nasbírané nápojové kartony představují více než 50 % váhového množství, které občané separují (23 % se vytřídí do pytlů a 27 % do žlutých zvonů spolu s plasty). Proto všem patří velká pochvala i poděkování. Základní škola Žamberk, 28.října 581 Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství...1.místo Sběr papíru dle průměru na žáka...1.místo Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka...2.místo Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka...2.místo Finanční odměna celkem: ,- Kč Speciální střední a základní škola Žamberk, Nádražní 468 Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka... 1.místo Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka...1.místo Sběr papíru dle průměru na žáka 2.místo Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství...3.místo Finanční odměna celkem: ,- Kč Základní škola Žamberk, Nádražní 743 Sběr papíru dle celkového nasbíraného množství...2.místo Sběr papíru dle průměru na žáka...3.místo Sběr drobných elektrospotřebičů dle průměru na žáka...3.místo Finanční odměna celkem: ,- Kč

5 Žamberské LISTY 5 Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk, Tylova 1244 Sběr nápojových kartonů dle průměru na žáka...3.místo Finanční odměna celkem: 3.000,- Kč Dětem i jejich učitelům patří velké poděkování. Školy získaly zajímavé finanční odměny a děti, nejpilnější sběrači, drobné dárky. Přejeme všem zúčastněným hezké prázdniny nebo dovolenou a se začátkem příštího školního roku zveme všechny žamberské školy do dalšího, již 7. ročníku sběrové soutěže. Výsledky a informace o soutěži najdete také na webových stránkách města: v sekci Odpadové hospodářství Krátké zprávy. PAPÍR NÁPOJOVÉ KARTONY ELEKTROZAŘÍZENÍ Pořadí škol v 6. ročníku sběrové soutěže Ø hmotnost v kg na 1 žáka 1. Základní škola, 28. října Speciální stř. a základní škola, Nádražní Základní škola, Nádražní Speciální stř. a základní škola, Nádražní 468 5,4 2. Základní škola, 28. října 581 3,7 3. Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova ,9 1. Speciální stř. a základní škola, Nádražní Základní škola, 28. října Základní škola, Nádražní Za odbor ŽPZE Ing. Alena Hovádková Slavností předávání vysvědčení na radnici Na konci května 2013 se uskutečnilo v obřadní síni městské radnice v Žamberku slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia Žamberk. V měsíci červnu 2013 byly slavnostně předány maturitní vysvědčení a výuční listy studentům Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk a výuční listy studentům a pamětní listy žákům Speciální střední školy a základní školy Žamberk. Na konci června byly pamětní listy a vysvědčení slavnostně předány také žákům 9. tříd Základní školy Žamberk, 28. října a Základní školy Žamberk, Nádražní 743. Celkem se uskutečnilo 14 obřadů. Základní školní docházku ukončilo 84 žáků, maturitní vysvědčení obdrželo 78 studentů a výuční listy 86 studentů. Absolventům blahopřejeme a všem žákům a studentům přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů v dalším studiu i práci. Za SPOZ Lucie Charfreitagová POZOR! Výměna řidičských průkazů Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013 své doklady vyměnit, a to dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.). Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Co musím mít s sebou? - Žádost o vydání ŘP obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), - průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, - ŘP, který podléhá povinné výměně. Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč). Jestliže si nestihnete řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2013, tak: 1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážníci městské policie Vám udělí blokovou pokutu až do výše 2.000,- Kč, 2. hrozí Vám pokuta až do výše ,- Kč, a to od příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám bude uložena, i když nebudete řídit motorové vozidlo. Pokud držitel řidičského průkazu, podléhajícího povinné výměně, nehodlá v budoucnosti řídit motorová vozidla, nemusí žádat o výměnu svého řidičského průkazu za nový. V takovém případě je však třeba, aby se vzdal svého řidičského oprávnění ve smyslu 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to na příslušném obecním úřadu. Další informace Vám rádi podáme na tel nebo nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru správního a dopravy Policie ČR informuje V období od do je Obvodním oddělení policie ČR Žamberk evidováno téměř 20 trestných činů. V několika případech byli policisté nuceni využít svého oprávnění vykázání ze společného bydlení. Vykázáním ze společného obydlí skončila fyzická potyčka mezi matkou a jejím synem ze Žamberka. Mladík byl po předchozím fyzickém opakovaném napadání své matky a vyhrožováním újmou na zdraví vykázán a dále za své jednání umístěn do policejní cely. Je podezřelý z přečinu nebezpečného vyhrožování. Výjimku netvoří ani ženy. Osmnáctiletá dívka z Dlouhoňovic byla kvůli svému opakovanému agresivnímu chování vůči své matce také vykázána. Toto rozhodnutí i přes stanovený zákaz vstupu oba vykázaní v několika případech opakovaně porušili a dopustili se tak přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jednáním posouzeným jako výtržnictví se policisté zabývají od nočních hodin ze dne Policisté byli přivoláni do baru v Panském domě na Masarykově náměstí v Žamberku, kde byl jeden z návštěvníků napaden starším mužem, též hostem baru. Ten ke svému útoku použil francouzské hole, které mu napomáhají při chůzi. Oznámení o vloupání do rekreačních chalup v Kunvaldě přijali policisté ve dnech 5.6. a Doposud neznámý pachatel zde ze tří rekreačních chalup po rozbití oken a překonání visacího zámku odcizil elektrické zednické náčiní, štípačku na dříví, křovinořez, zahradní sekačku a několik litrů benzinu. Škoda, kterou pachatel způsobil, dosahuje téměř ,- Kč na odcizených věcech a dále přes 2.000,- Kč na poškozeném zařízení. Během dohledu nad bezpečností a ply- -nulostí silničního provozu dne byl v Žamberku na nám. Gen. Knopa kontrolován řidič osobního vozu Škoda Felicia, který se před jízdou posilnil alkoholem v jedné z místních restaurací a nadýchal přes 1 promili alkoholu v dechu. Dalším řidičem, kterému byl zjištěn alkohol během jízdy, byl řidič osobního vozidla Škoda Octavia. Ten byl zastavován během jízdy v ul. 28.října v Žamberku dne hlídkou Obvodního oddělení police ČR Žamberk, ovšem na tuto výzvu nereagoval a v jízdě pokračoval. Došlo tedy k jeho pronásledování a následně k dopravní nehodě mezi jeho vozidlem a služebním vozidlem hlídky policie. Podezřelý řidič nezvládl řízení a svým vozidlem najel do služebního vozidla policie. Uvedenému řidiči byla zjištěna hladina alkoholu v krvi 2.54 promile alkoholu v dechu. Podezřelý byl následně převezen do protialkoholní záchytné stanice. Dalším řidičem, jehož dechová zkouška se ukázala s pozitivním výsled-

6 6 Žamberské LISTY kem, byl muž z Ústí n.o. Ten, při spatření policejní hlídky začal z místa kontroly v Lukavici také ujíždět. Po jeho dopadení mu byla naměřena hladina alkoholu v krvi 0,42 promile alkoholu v dechu. Všechna uvedená jednání, vyjma případu z Lukavice, který bude jako přestupek oznámen na Městský úřad v Žamberku k projednání, jsou šetřena jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Během teplého letního počasí se jako každoročně zaplní prostory koupališť a zahrádek u restaurací. Policisté se proto touto cestou snaží apelovat na občany, aby nenechávali svoje osobní věci a cennosti bez dozoru. Právě koupaliště se často stávají terčem zlodějů, výjimku netvoří ani parkoviště a stojany na kola. Překážku zlodějům mnohdy netvoří ani bezpečnostní zámky. Je proto vždy bezpečnější využít chráněnou úschovnu kol. S přicházejícími prázdninami bude během letního počasí jako každoročně posílen dohled nad dodržováním pravidel bezpečné jízdy. Dbejte proto svých řidičských povinností a vyhněte se tím zbytečným problémům. prap. Bc. Denisa Kočová Mluvte nám do toho 5., další veřejná schůze ČSSD V posledních letech jsme svědky odcizení reprezentantů lidu (politiků) od řešení problémů voličů. Jakoby problémy obyčejných lidí nechtěli znát a už vůbec nestojí o to, aby volič nějaké řešení po nich vyžadoval, nebo jim dokonce radil. Chceme jít jinou cestou - cestou otevřenosti a průhlednosti naší politiky. V duchu zvýšení podílu občanů na vedení města pořádáme pravidelné veřejné besedy s občany pod názvem Mluvte nám do toho. Bylo tomu tak i ve středu 5. června 2013, v pěkném prostředí školní jídelny, kdy občané města měli opět možnost besedovat se zajímavými hosty, tentokrát na téma zdravotnictví. Předseda MO ČSSD Petr Novotný v úvodu připomněl úspěšná témata minulých setkání a zároveň zhodnotil dosavadní úlohu ČSSD ve vedení města, podíl zastupitelů ČSSD na stabilizaci městských financí a racionalizaci investičních akcí města. Nosným tématem středečního setkání byla aktuální problematika zdravotnictví, budoucnosti záchranné služby, dostupnosti lékařské péče a plánované změny. V úvodním slovu vystoupil poslanec Parlamentu ČR za ČSSD Ing. Miroslav Váňa. Kritizoval současnou vládu a vypíchl její neodbornost, chaotičnost reforem a zdůraznil, že se většina veřejnosti přidává k této kritice. Pardubický kraj v minulém roce poskytl zdravotnickým zařízením formou takzvaných vyrovnávacích plateb přes 215 milionů korun. V letošním roce počítá s 97 miliony korun a špatné ekonomické situaci pěti nemocnic chce čelit jejich centralizací a sloučením do jedné společnosti. Dále se slova ujal MUDr. Pavel Svoboda, ředitel Záchranné služby Pardubického kraje a předseda OVV ČSSD Pardubice. Dopodrobna vysvětlil, jak záchranná služba pracuje a proč byla v Žamberku zrušena pohotovost. Několikrát vyzdvihl i konkrétně činnost žamberské záchranné služby vedené MUDr. Prokopem, která funkci pohotovosti plně nahradila. Přítomní záchranáři byli za svou práci po zásluze odměněni potleskem účastníků besedy. Celkový systém lékařské péče, podle jeho dalších slov, dozná v budoucnu zásadní změny s ohledem na restrukturalizaci nemocnic a nastavení systému následné péče. Oblast zdravotnictví se bude vždy odvíjet od stavu veřejných financí a politiky vedení krajských samospráv. Navzdory finančním a legislativním problémům našeho státu záchranná služba funguje. Důležité musí být to, aby občan nebyl postižen problémy špatného hospodaření státu a dostalo se mu vždy náležité, kvalitní a rychlé péče. V diskuzi občané vyjádřili také nespokojenost s délkou čekacích dob na odborná vyšetření. Co přinesla ČSSD pro zdravotnictví v Žamberku, zněl další dotaz. Ing. Novotný uvedl, že ČSSD je součástí politického systému města poslední dva roky. Město přispívá na provoz jednodenní chirurgie, přestože mohou být pochybnosti o efektivním využití tohoto finančního příspěvku. Na opakovanou otázku k lékařské pohotovosti, MUDr. Svoboda podrobně vysvětlil, že tato služba byla neefektivní a že se nikde neuvažuje o jejím zpětném obnovení. Účastníci byli ujištěni o záměru zachování záchranné lékařské služby v Žamberku i s lékařem a o dodržení dojezdového času záchranné služby. Přítomní občané měli kritické připomínky k počtu a hospodaření zdravotních pojišťoven. Padl zde dotaz na výdej léků lékaři v ordinacích a jejich propojení na farmaceutické firmy v souvislosti s pořadem ČT2. Poslanec Ing. Váňa odpověděl, že existuje dostatečná legislativa a že lékaři nesmí léky v ordinaci vydávat. To mohou pouze lékárny. Na závěr poděkoval předseda Novotný všem přítomným, projevil přání, aby stále více občanů přicházelo na naše besedy, aby byli informování o skutečném stavu věcí veřejných a pozval všechny na příští setkání, které bude věnováno problematice školství v Žamberku. MUDr.Jiří Navrátil, místopředseda MO ČSSD Dámy a pánové pozor! Zveme Vás do nově otevřeného obchodu v Nádražní ulici (vedle Pěší zóny) v Žamberku. Najdete u nás velký výběr dámské a pánské riflové módy (zejména značky Wigoss) a oblečení pro volný čas, pánskou módu i v nadměrných velikostech. Informace na tel Těšíme se na Vaši návštěvu. Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány PODĚKOVÁNÍ PÍ UČ. ŠÁRCE ANDROVÉ Školní rok pomalu končí no a my se loučíme s naší paní učitelkou Šárkou Androvou. Tím pádem jí chci moc, moc a moc poděkovat. Byla úžasná, hodně věcí nás naučila a i poučila. Musím říci, že byla prostě nejlepší a je jedna z mých oblíbených paní učitelek. Za to jí musím poděkovat já i celá moje třída. Společně s paní učitelkou jsme dokázali hodně věcí. Například když nám bylo špatně, vytáhla nám zázračné mandaly a hned se nám udělalo líp. Nebo nám stříkla ve třídě sprej, který když zavoněl, každý si ho hned chtěl koupit. Taky založila kroužek Hravě-zdravě a tam nás učila, jak máme dát do svého těla energii nebo jak se postarat o své tělo. Paní učitelko, stokrát děkujeme za vaše úúúúúúúúúúúúúžasné učení! Děkuji! žákyně Adéla Hovádková a celá její třída 3.B PODĚKOVÁNÍ MĚSTU ŽAMBERKU Výbor oblastní Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí děkuje jménem svých členů za finanční pomoc, kterou nám letos, stejně jako v letech předchozích, poskytlo město Žamberk. Pobočka má v současné době 78 členů, z nichž většinu tvoří pozůstalí bývalých vězňů. Z let padesátých je již pouze deset a jeden z dob normalizace. Děkujeme. Josef Lešinger předseda pobočky DALŠÍ ROK JE ZA NÁMI Je to tak, aniž bychom se nadáli, další školní rok je za námi. Za několik málo dní začínají prázdniny, na které se těší i naše děti z Neonku. Děkuji touto cestou právě jim, protože po celý rok to byla báječná parta, se kterou jsme si užili spoustu legrace. Zúčastnili jsme se Mezinárodního dne tance v Žamberku, tančili jsme pro babičky a dědečky v penzionu. Svým tanečním vystoupením jsme chtěli potěšit i paní kuchařky a pány kuchaře v naší školní jídelně a poděkovat jim za to, jak se o nás v mateřské škole dobře starají. Také jsme zatancovali letos poprvé na Běhu naděje. Potom nás čekala tzv. třešinka na dortu, a to účast na EMA 2013 v Divišově divadle. I tuhle akci jsme hravě zvládli. Naše poslední vystoupení jsme věnovali všem našim kamarádům předškolákům, jejich rodičům a našim paním učitelkám na naší již tradiční školkové slavnosti, a to na ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Zároveň děkuji své kolegyni Míle Kalousové za spolupráci nejen v Neonku. V neposlední řadě patří poděkování Vám, rodičům našich Neoňáčků. Byli jste vážně skvělí. Krásné prázdniny všem a zejména našim malým tanečníkům. Za NEONEK Romana Grófová, učitelka MŠ Sluníčko

7 Žamberské LISTY 7 Věc veřejná?! Téma 3. Veřejná kanalizace potrubí a kontrolní šachty kanalizačního řádu ve městě. Zatrubkování vodoteče z lokality Kotle v letech 1984 zakončené klapkou a vyústěním do řeky v lokalitě Pod Skalami mělo zabránit znečištění ochranného pásma zdroje vody, které je vzdálené jen několik málo metrů od místa vyústění. Vrchní část potrubí z Kotle (viz foto) je již zasypána hrubým materiálem (který dle mě patří spíše na skládku ), ale zbylá část potrubí je vcelku bez problémů přístupná (neoplocená apod.). Jak hodně je toto potrubí v blízkosti vodního zdroje vodotěsné, posuďte sami lokalita pod benzinovou čerpací stanicí hrdla trubního vedení stejná lokalita, odvětrávací šachty potrubí (otevřené, volně přístupné ) Vladimír Středa VELKÝ ÚSPĚCH ŽAMBERSKÉ KNIHOVNY 31. května byla ukončena celoroční čtenářská soutěž LOVCI PE- REL a perly získané za přečtené knihy a odevzdané soutěžní listy sečteny. Celkem se do soutěže zapsalo 124 účastníků a alespoň jednu perlu získalo 79 dětí. Nasbíráno bylo celkem perel, tímto počtem naše knihovna výrazně předčila i mnohem větší knihovny! Vítězkami soutěže se u nás staly tyto čtenářky: v kategorii starších: Pinchas Ester Pirklová Eliška Mertelíková Ilona Kohoutová Blanka Mrklovská Dana (7. třída) 165 perel, (7. třída) 91 perel, (7. třída) 84 perel, (kvarta gymn.) 55 perel, (7. třída) 49 perel a v kategorii mladších: Vomáčková Karolína (2. třída) 74 perel, Kořínková Šárka (3. třída) 71 perel, Wilhelmová Veronika (3. třída) 45 perel. Nejen vítězky, ale i všichni ostatní účastníci z naší knihovny si mohli vyzvednout nastřádané perly při oficiálním vyhlášení výsledků soutěže Kdo nemohl přijít, má možnost si perly vyzvednout kdykoliv během prázdnin. Pro všechny účastníky této celorepublikové soutěže připravila bohatý program Krajská knihovna Pardubice. Vítězové byli pozváni na slavnostní celorepublikové vyhlášení výsledků, které za velkého zájmu médií proběhlo v nové budově Knihovny města Hradce Králové. Naši knihovnu reprezentovaly vítězky Ester Pinchas a Karolínka Vomáčková a kolegyně Dagmar Hubálková. Žamberská knihovna se svými perlami se stala celorepublikovým vítězem a Ester Pinchas se 165 perlami absolutní vítězkou! Již poněkolikáté jsme se zúčastnili akce pro prarodiče s vnoučaty pořádané Centrem pro rodinu v Žamberku. Na každé setkání s tetou Alicí se vždy těší děti, ale i my, dospělí. Vždyť je také proč! Hry, soutěže, vyrábění všeho možného i nemožného, zpívání s kytarou, nějaká dobrůtka a vždy dobrá nálada a pohoda. Děkujeme Mgr. Alici Venclové a kolektivu za tato velice příjemná odpoledne a doufáme, že elán, dobré nápady a empatie milé Alici vydrží co nejdéle. Za ostatní babičky, dědečky a vnoučata D. Topičová a V. Polanská S R D E Č N Ě Z V E M E O B Č A N Y N A XXIII. P Ř Á T E L S K É S E T K Á N Í ČECHŮ, MORAVANŮ A SLOVÁKŮ u zemské hranice na LÁZKU sobota 3. srpna 2013 obec Cotkytle u Lanškrouna Program: hudební vystoupení PROČ NE BAND položení květin u památníku odboje projevy hostí DOPRAVA autobusem ze Žamberka: soutěž pro děti a mládež 10:00 hod. Masarykovo nám. dechová hudba HOVORANÉ 10:05 hod. Divišovo divadlo stánkový prodej včetně občerstvení 10:10 hod. Sídliště Vavřičkovi vstupné 50, Kč slosovatelné Na Vaši účast se těší organizátor zájezdu MV KSČM Žamberk V konkurenci cca padesáti (zpravidla větších) knihoven jsme tedy byli v tomto projektu maximálně úspěšní. I když pro malou knihovnu, jako je naše, je účast časově i organizačně náročná, určitě se zapojíme i v dalším ročníku. DALŠÍ ZPRÁVY Z KNIHOVNY: Již tradičně zveme děti na poslední prázdninový pátek 30. srpna od 9 do 12 hod. do knihovny na literárně-zábavný program, tentokrát na téma ASTERIX A OBELIX. Přihlásit děti je možné em na nebo přímo v knihovně. V době prázdnin bude knihovna uzavřena pouze jeden týden, a to v termínu srpna. Kromě tohoto týdne je po celou dobu prázdnin výpůjční doba zachována v plném rozsahu. Ing. Jana Hlaváčová, Městská knihovna Žamberk

8 8 Žamberské LISTY 3D kino - program červenec července úterý ve 20:00 hod. Pařba na třetí 2D - USA-komedie titulky / 100 min. / od 15 let / 80,-Kč 3. července středa v 17:00 hod. Šmoulové 3D - USA -anim. komedie česky / 99 min. / přístupný / 110,-Kč 3. července středa ve 20:00 hod. Velký Gatsby 2D - USA-romantické drama titulky / 142 min. / od 12 let / 60,-Kč 4. července čtvrtek ve 20:00 hod. Pěna dní 2D Francie/Belgie-fantasy drama titulky / 125 min. / přístupný / 80,-Kč 6. července sobota ve 20:00 hod. Velký Gatsby 3D -USA-romantické drama titulky / 142 min. / od 12 let / 80,-Kč 7. července neděle v 17:00 hod. Divoké safari 3D Belgie-dokumentární česky / 40 min. / přístupný / 60,-Kč 7. července neděle ve 20:00 hod. Muž z oceli 3D - USA/VB-dobrodružné sci-fi titulky / 143 min. / od 12 let / 120,-Kč 9. července úterý ve 20:00 hod. Rychle a zběsile 6 2D - USA-akční titulky / 130 min. / od 12 let / 100,-Kč 10. července středa v 17:00 hod. 17. července středa ve 20:00 hod. Babovřesky 2D -ČR-komedie česky / 133 min. / od 12 let / 80,-Kč 10. července středa ve 20:00 hod. Gangster Squad: Lovci mafie USA-akční krimi titulky / 113 min. / od 15 let / 80,-Kč 17. července středa v 17:00 hod. Lví král 3D - USA animovaný, dobrodružný česky / 89 min. / přístupný / 110,- Kč 18. července čtvrtek v 17:00 hod. 21. července neděle ve 20:00 hod. 27. července sobota ve 20:00 hod. Osamělý jezdec 2D - USA-akční western česky / 151 min. / přístupný / 120,-Kč 18. července čtvrtek ve hod. Liberace 2D - USA-životopisné drama Titulky / 118 min. / od 12 let / 110,-Kč 23. července úterý ve hod. Pí a jeho život 3D - USA, TW-dobr. drama titulky / 127 min. / od 12 let / 90,-Kč 24. července středa v 17:00 hod. Velká vánoční jízda 3D - VB, USA-animovaná komedie česky / 94 min. / přístupný / 110,-Kč 25. července čtvrtek v 17:00 hod. Hobit: Neočekávaná cesta 3D - USA, Nový Zéland dobrodružná fantasy česky / 169 min. / přístupný / 80,-Kč 25. července čtvrtek ve 20:00 hod. Violet &Daisy 2D - USA-akční krimi-komedie titulky / 88 min. / od 12 let / 100,-Kč 28. července neděle v 17:00 hod. Kozí příběh se sýrem 3D -ČR-animovaný, rodinný česky / 85 min. / přístupný / 120,-Kč 30. července úterý ve 20:00 hod. Jedlíci aneb Sto kilo lásky 2D - ČR-komedie česky / 108 min. / přístupný / 70,-Kč 31. července středa v 17:00 hod. Madagaskar 3 3D USA-anim. komedie česky / 90 min. / přístupný / 90,-Kč lékněte dres a hurá na hřiště trefovat zařízení! Vesnický tým Slavoje Houslice hladce postupuje z komediální seriálové extraligy do té filmové. Dostane Josef Hnátek, trenér s licencí, své dřeváky do kraje? 104 min. od 12 let 26. července pátek ve 21:30 hod. Půlnoc v Paříži USA, Španělsko romantická komedie Romantický příběh s otiskem nostalgie, výbornými herci a návykovou atmosférou Paříže dvacátých let. Užijte si setkání s inteligentním humorem Woodyho Allena pod širým nebem. 100 min. od 12 let vstupné dobrovolné změna programu vyhrazena Herní stan pro děti i dospělé Výstava dětských prací v Tyršově rozhledně Bohaté občerstvení Rozhledna otevřena hod. Program Pátek 19. července 18:00 hod. Burani z New Jersey (SKA) 19:00 hod. Wasabi (rock) 20:00 hod. Doris & The Swingin Bastards (swing) 21:00 hod. Václav Koubek + kapela (alternativa) 22:00 hod. Peter Lipa Band (jazz) 23:30 hod. Soliloqui (pop-triphop) 00:30 hod. South Park: Peklo na Zemi Sobota 20. července 10:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ Animo Žamberk Pošťácká pohádka 10:30 hod. Nezávislé Divadlo Tramtarie Olomouc Pohádky o mašinkách 11:30 hod. Kouzelník Reno 12:20 hod. Divadelní kroužek při SVČ Animo Žamberk České kuchty super buchty 13:20 hod. Cirkus trochu jinak Pablo a Vinčenzo 14:10 hod. Nezávislé Divadlo Tramtarie Olomouc O Pračlovíčkovi 15:10 hod. Divadlo Úsměv Praha O perníkové chaloupce 16:20 hod. šermířská skupina Mortem Iter 17:00 hod. Pískomil se vrací 18:00 hod. Traband 19:00 hod. Taneční skupina Neon při SVČ ANIMO Žamberk 19:30 hod. Ondřej Hejma a Žlutý pes 21:30 hod. HaDivadlo Brno Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic kuchyně (Arnošt Goldflam) 23:00 hod. Gulo čar 00:15 hod. Choking Hazard Kaple plná českých filmů 12:30 hod. Šest medvědů s Cibulkou 14:00 hod. Ať žijí duchové 15:30 hod. Fantom Morrisvillu 17:00 hod. Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky 18:30 hod. Rozpuštěný a vypuštěný 20:00 hod. Tajemství hradu v Karpatech 11. července čtvrtek v 17:00 hod. Univerzita pro příšerky 2D -USA-animovaná komedie česky / 109 min. / přístupný / 120,-Kč 11. července čtvrtek ve 20:00 hod. 13. července neděle ve 20:00 hod. 28. července neděle ve 20:00 hod. Revival 2D - ČR-komedie česky / 116 min. / od 12 let / 110,-Kč 14. července neděle v 17:00 hod. 21. července neděle v 17:00 hod. Univerzita pro příšerky 3D - USA-animovaná komedie česky / 109 min. / přístupný / děti 135,-Kč, dospělí 155,- Kč 14. července neděle ve 20:00 hod. Jen Bůh odpouští 2D - Dánsko, Thajsko-kriminální thriller titulky / 90 min. / od 15 let / 90,-Kč 16. července úterý ve 20:00 hod. Nespoutaný Django 2D -USA-western titulky / 165 min. / od 15 let / 80,-Kč 31. července středa ve 20:00 hod. Star Trek: Do temnoty 3D -USA-sci-fi titulky / 132 min. / od 12 let / 130,-Kč Letní kino na Pěší zóně 2013 Vstup zdarma. V případě nepříznivého počasí promítáme v Divišově divadle za vstupné pouhých 30,-Kč. Změna programu vyhrazena. 5. července - pátek ve 21:30 hod. Signál ČR-komedie Osvěžující komedie o malém chytrém podrazu, o malých českých podvodníčcích a střetu se svéráznými vesničany. Poklidnou idylu malé vesničky rozčeří Vojta Dyk, Kryštof Hádek a muzika Nightworku min. od 12 let 12.července pátek ve 21:30 hod. Okresní přebor : Poslední zápas Pepika Hnátka ČR - komedie. Obujte kopačky, ob-

9 Žamberské LISTY 9 Společenská rubrika VÍTÁME Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar dotyku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Dne 22. června 2013 přivítala 2. místostarostka města Žamberka MUDr. Jiřina Jirešová v obřadní síni radnice mezi občany našeho města tyto děti: Karla Chlupsu, Filipa Marka, Šimona Břízu, Jana Pavlíka, Martina Heckenbergera, Ladu Novákovou, Rozálii Martincovou, Emu Bodnárovou, Šimona Khola, Annu Berkyovou, Matěje Josefa Hrdinu, Sophiu Fetting, Terezu Nosálovou, Kryštofa Hubálka a Sofii Podolskou. Malým občánkům přejeme šťastný a spokojený život plný zdraví, lásky a radosti. Za SPOZ Lucie Charfreitagová Manželství uzavřeli ve 13:45 hod. uzavřeli manželství na radnici v Žamberku: Jaroslav Nutz a Petra Kalousková, Kunvald 384. Bc.Petra Šulcová, matrikářka Alois Pešorna Už je to dávno, kdy jsem na nějakém seznamu žamberských obětí druhé světové války nalezl jméno Alois Pešorner. Kromě data úmrtí jsem o něm nic nevěděl, a tak jsem stále jen opakoval jméno. Více jsem zjistil až při přípravě poslední knihy. Příjmení je zkomoleno už v seznamu místní pobočky odbojářů. Nebyl popraven za hospodářský delikt, jak je uváděno v Žamberských listech č. 8 z roku 1995 a r Správné jméno je Alois Pešorna. Narodil se 21. června 1913 v Dlouhé Třebové jako syn tkalce. Letos tedy uplynulo 100 let od jeho narození. Vyučil se elektromechanikem a pracoval v různých firmách. Po skončení základní vojenské služby v r.1937 byl přijat jako provozní elektrikář u firmy Jan Hernych v Ústí nad Orlicí. Za války bydlel v Nekoři a do práce dojížděl. V továrně se zapojil do práce ilegální skupiny komunistické strany, vedené Františkem Dudkem. Ústeckou okresní organizaci KSČ vedl Pešornův nevlastní bratr František Kovář. Pešorna sám do strany také vstoupil a do Nekoře z práce dovážel ilegální tiskoviny. V r.1941 ústeckou stranickou organizaci rozkrylo pardubické gestapo. Po skončení vyšetřování obvinění čekali na soud v Terezíně. Ve dnech 22. a 23. října 1942 stanulo před trestním senátem Vrchního zemského soudu v Litoměřicích 25 členů organizace. Za přípravu velezrady byli Alois Pešorna a rodák ze Žamberka Bohumil Hrůza odsouzeni na tři roky káznice a ztráty cti. Alois Pešorna odpykával trest v káznici Gollnow. Paní Kristíně Pešornové odtud došla zpráva, že 14. května 1943 ve 21:45 hodin její manžel zemřel na otevřenou tuberkulózu v místní nemocnici. Převoz mrtvoly nebyl povolen. Vystavení Úmrtního listu bylo podmíněno zasláním rodného a oddacího listu v německém překladu obecnímu úřadu Gollnow. Vdova byla po válce členkou žamberské organizace odbojářů a v r požádala jejím prostřednictvím o přiznání osvědčení podle zákona č. 255 z roku Jinak se Žamberkem nemá žádnou spojitost. Informace jsou ve Vojenském historickém archivu Praha fond 255 čj /62 a v Archivu bezpečnostních složek Praha fond 141 sign Pavel Svědiroh Ve čtvrtek 13. června 2013 se před Divišovým divadlem v Žamberku konal tradiční již 17. ročník humanitární akce spojené s veřejnou sbírkou na podporu výzkumu rakoviny v České republice. Letošní ročník se nesl v duchu velmi letního počasí. Doprovodný program se skládal z kulturních vystoupení žáků základních škol, soutěže školních týmů nebo malování na asfalt dětmi z mateřských škol. Zájem ze strany dětí i dospělých byl o zdravotní záchranný systém v podání sanitky Polikliniky Žamberk RZP a stánku ČČK z Ústí n.o., kde si mohli příchozí vyzkoušet poskytnutí BLAHOPŘEJEME Miluše Pořtová 91 let Albertova Hana Faltusová 88 let Havlenova Luděk Adamec 88 let Masarykovo nám Anna Novotná 85 let Albertova Marie Hynková 85 let Krátká Zdenka Černohousová 84 let U Daliborky Miroslav Podhájecký 84 let Albertova Edita Nebeská 84 let Lipová Anna Vyhnálková 83 let Pod Kapličkou Jan Goňa 81 let Lukavská Bernarda Mrázková 81 let 28. října Karel Novotný 80 let U Polikliniky 1058 VZPOMÍNÁME Eliška Müllerová 88 let Albertova Ludmila Kubálová 82 let Havlíčkovo nábřeží Vlasta Šreflová 76 let Dymlovská Augustin Šolc 87 let nám. Gen. Knopa 830 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel Zlatá svatba Padesát let společného života si v sobotu 22. června 2013 v obřadní síni v Žamberku připomněli manželé Václav a Alena Dolečkovi. Slavnostní obřad vedl starosta města Jiří Dytrt. Manželům Dolečkovým přejeme mnoho dalších společných let prožitých ve zdraví a lásce. U této příležitosti žádáme jubilanty, kteří ve společném manželství žijí 25, 50, 55 a 60 let, aby přijali pozvání do obřadní síně a formou společenské události si tak připomněli společně prožitá léta. Pokud se rozhodnete, že naše pozvání přijmete, kontaktujte paní Lucii Charfreitagovou (Městský úřad Žamberk, budova pošty, 3. patro, č. dveří 48, tel , muzbk.cz). Dále žádáme manželské páry, které uzavřely manželství jinde než v Žamberku a rádi by oslavily významné jubileum, aby nás též kontaktovaly. Slavnostní akt může být i vhodným dárkem jako projev úcty rodičům od dětí. Za SPOZ Lucie Charfreitagová VZPOMÍNÁME by se dožil 90 let pan Jaroslav Kubasa ze Žamberka. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. rodina první pomoci zraněnému nebo nechat změřit tlak. V tak horkém počasí to bylo skoro na místě. Účast registrovaných běžců byla v tomto roce nižší než v letech předešlých, avšak částka vybraná na podporu výzkumu a léčbu rakoviny byla vyšší. Celkem se zaregistrovalo 333 účastníků běhu a na boj proti rakovině věnovali částku 8.874,- Kč. Cyklistické i běžecké tratě byly po úspěchu z loňského roku umístěny opět do Zámeckého parku. Děkujeme rodině Parishů, která nám běh parkem umožnila. Součástí akce bylo i vyhlášení vítězů výtvarné soutěže na téma Můj oblíbený sport. Ceny vítězům předala 2. místostarostka města MUDr. Jiřina Jirešová. Výstava soutěžních prací je umístěna v předsálí Divišova divadla. Běh naděje pořádalo město Žamberk a ZŠ 28. října 581 Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDI- KO a SVČ ANIMO. Děkujeme nejen těm, kteří se podíleli na zdařilém průběhu akce, ale hlavně všem účastníkům Běhu naděje, kteří podpořili výzkum rakoviny a těšíme se opět na setkání v příštím roce. Zuzana Žváčková kultura a propagace města

10 10 Žamberské LISTY SVČ ŽAMBERK Taneční skupina Neon v roce 2013 Ve dnech června proběhla v Divišově divadle taneční show EMA 2013 pod názvem Krok za krokem naším rokem, kterou každoročně pořádá TS Neon. Sedm představení zhlédlo téměř diváků a tančilo na 200 tanečníků. Publiku se mimo jiné představili tři finalisté Mistrovství ČR, jedni 2. Vicemistři ČR a jedni Mistři Čech. MACEŠKA hlídání dětí předškolního věku ZAVŘENO OTEVŘENO 7-16 hod ZAVŘENO V Macešce nabízíme ještě několik volných míst, a to v týdnech od 8. do , od 22. do a od 12. do Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, Web: Facebook: Telefon: V době letních prázdnin je provoz v Centru pro rodinu omezen. HERNA RC POHODA pro rodiče s dětmi je otevřena pouze každou středu od 9:00 do 12:00 hod. (mimo a , kdy je uzavřena). KLUB BEZ KLÍČE ZAVŘENO Od 4. září jsou otevřeny všechny služby dle klasické provozní doby. Za Občanské sdružení CEMA Žamberk Ing. Gabriela Šelongová Speciální střední škola a základní škola Žamberk VODÁCKÝ VÝCVIK 2013 Ve dnech se konal na naší škole již třetí týdenní vodácký výcvik. Také tentokrát byli žáci ubytováni v kempu v Kostelci n.o. Nebe ovládlo na celý týden deštivé a chladné počasí. Navzdor této patálii se podařilo splout mnoho vodních kilometrů. Na plánované trase vrbami zarostlé řeky Tiché Orlice, úsek z Chocně do Korunky, pořádně prověřily kvality našich vodáčků meandry a popadané stromy. Kamenité koryto Divoké Orlice jsme spluli v úterý ze Sopotnice do Kostelce a ve čtvrtek odpočinkově na pěkně proudící části z Kostelce n.o. do Čestic. Po celoročním náročném tréninku začala tanečníkům TS Neon letošní soutěžní sezóna poměrně brzy. Již 16. března proběhlo v Chrudimi regionální kolo Taneční skupiny roku, odkud jsme si odvezli kompletní sadu medailí zlatou, stříbrnou a bronzovou. Regionální kolo Mistrovství České republiky ve street dance, které pořádá Czech dance organization, se uskutečnilo 30. března v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Šest z našich osmi formací získalo medaili a všechny formace postoupily na Mistrovství Čech. Prvním Mistrovstvím Čech bylo MČ pro hlavní věkovou kategorii, tzn. pro tanečníky ve věku od 15 do 25 let. Proběhlo 13. dubna v Praze a naše formace pod názvem Sorry, I m fresh nejen, že postoupila do semifinále, ale také si svým 9. místem zajistila postup na MČR. Děti měly své MČ tradičně v Chomutově. Tentokrát jsme s sebou do Chomutova vzali i naše nejmenší tanečníky MINI 1. Ti postoupili se svou choreografií Ženiální plán do finále a nakonec si vytancovali krásné 5. místo. Největší radost nám ovšem udělali tanečníci z DVK 1. Jejich choreografie Klaunů mecheche byla vynikající (díky, Pájo a Renné) a jejich taneční výkony mimořádné. Tančili celkem třikrát v základním kole, v semifinále a ve finále. A finále na rozdíl od r.2012 dopadlo nad očekávání 27. dubna jsme si z Chomutova odváželi postup na MČR, zlaté medaile, krásné ceny, titul Mistra Čech a velikánský putovní pohár Posledním zemským kolem bylo kolo pro juniorské tanečníky ve věku let. Uskutečnilo se 4. května v Kladně a JVK 1 s choreografií Tanec v srdci postoupili až do finále, kde nakonec obsadili pěkné 6. místo. Svým umístěním také získali možnost zúčastnit se MČR v Brně. Vrchol naší taneční sezóny Mistrovství České republiky Beat street Brno, proběhlo o posledním květnovém víkendu. Beat street sen každého streetového tanečníka Beat street soutěžní klání taneční elity ČR Beat street a účast Neonu se čtyřmi soutěžními formacemi V sobotu tančili HVK 1 a JVK 1. HVK 1 si odvezli 9. místo a JVK 1 postoupili do finále, kde nakonec získali bramborovou medaili. V neděli soutěžili DVK 1 a SVK. DVK 1 postoupili do finále a skončili na krásném 5. místě a SVK (tanečníci nad 30 let, většinou rodiče malých Neoňáků) se svou choreografií Get Down vybojovali 3. místo a titul 2. Vicemistra ČR! A na závěr? Poděkování všem tanečníkům za tvrdou dřinu a úžasné taneční výkony, rodičům za podporu svých dětí a spolupráci s námi, trenérům a choreografům Páje Michalovičové, Báře Šedajové, Renče Šebkové, Verče Procházkové a Spajxovi za práci s tanečníky, za super choreografie a za jejich nápady. A v neposlední řadě poděkování městu Žamberku a našim sponzorům za finanční příspěvky. Díky!!! Bc.Lucie Kluková, vedoucí TS Neon Kompletní výsledky TS Neon naleznete na SVČ ANIMO Žamberk hledá vedoucího zájmového útvaru s pedagogickým vzděláním na tyto kroužky: Angličtina s krtečkem let (1 hodina týdně) Veselá angličtina I třída (1 hodina týdně) Veselá angličtina II třída (1 hodina týdně) V případě zájmu nás prosím kontaktujte na I když nebylo dne, aby nás nekropil déšť a nenastala noc, že by bylo třeba se horkem odkopat ze spacáku, i tak všichni považujeme, včetně žáků, promáchaný týden za vydařený. Josef Polanský, vedoucí kurzu Mozartova 456, Pardubice KAM PO MATURITĚ KLUB POLABINY IV, s. r. o. Pardubice středisko jazykového a kvalifikačního vzdělávání JEDNOLETÝ POMATURITNÍ KURZ ANGLIČTINY denní výuka v Žamberku intenzivní příprava ke složení státních a mezinárodně uznávaných zkoušek tradičně vynikající výsledky přijímáme přihlášky informace a přihlášky * lektorka AJ Žamberk: Dagmar Všetičková

11 Žamberské LISTY 11 ZUŠ Petra Ebena Žamberk Velké poděkování všem, kdo přišli na závěrečný koncert ZUŠ Petra Ebena, který se vzhledem k povodním změnil na koncert benefiční. Všichni diváci v kompletně vyprodaném Divišově divadle přispěli svým vstupným na opravu vodou vyplavené Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou. Záměr benefice jsme vyhlásili až před přestávkou a požádali diváky, kteří by chtěli pomoci takto konkrétně, o přispění do povodňové kasičky. V pokladně se sešlo téměř 4.000,- Kč. K tomu veškeré vybrané vstupné a celková částka, kterou jsme poslali do Kralup, tedy činila zhruba ,- Kč. Proto velké díky všem za vstřícnost a pomoc. Nezbývá, než doufat, že si všichni obětaví diváci náš koncert se vším všudy užili! Na závěr školního roku děkujeme všem rodičům a příznivcům za veškerou pomoc a spolupráci. A přejeme dětem, rodičům a všem slunné prázdniny a příjemnou dovolenou. Kolektiv zaměstnanců ZUŠ Petra Ebena Žamberk Dechovka v Sársku Už deset let jezdí nejlepší hráči na dechové nástroje ze ZUŠ Petra Ebena do nejzápadnější spolkové země Německa do Sárska. Účastní se práce mezinárodního dechového orchestru spolu s kamarády z Německa, Francie, Lucemburska a Ruska. SPORTOVNÍ HRY V sobotu 15.června 2013 se za krásného slunného počasí uskutečnil v pořadí již 7.ročník sportovních her, které uspořádala MO SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami). Vzorně připravená sportovní stanoviště (hod granátem, koulí, kroužky, šipkami, plechovkami, míčky, kuželky, střelba ze vzduchovky), zapisovatelé komisaři, chutné občerstvení (o které se postaraly členky výboru), to vše čekalo na návštěvníky. Bohužel, tento ročník se vyznamenal jednou z nejslabších návštěv tohoto klání, jak ze strany soutěžících, tak i ze strany diváků. Snad souběh akcí pořádaných v tento den, snad příliš teplé počasí, to vše způsobilo, že účast zájemců o soutěž byla velice slabá. Ten, kdo podobné akce pořádá, ví, kolik času, pracovního úsilí, a také nezanedbatelné finanční prostředky se do uskutečnění podobné akce musí vložit. A proto je skutečně na zvážení, zda podobné akce pořádat, když se dělají zejména pro členy organizace a odezva je minimální. O to více děkuji všem soutěžícím, kteří se zúčastnili, velice si vážím všech, kteří se postarali o zdárný průběh Sportovních her o pohár starosty města, který v tomto roce skončil v rukou celkového vítěze pana Jiřího Hovádka ze Žamberka viz fotografie. Gratulujeme. Potěšila nás účast klientů ze Žampachu, děkujeme jim i jejich řidičce, poděkování míří rovněž místostarostovi města Ing. Petru Novotnému, který si v horkém sobotním odpoledni udělal čas a své sportovní nadání vyzkoušel v jednotlivých sportovních disciplínách a na závěr vítězům předal ceny a diplomy. Děkujeme také panu Janu Kulhánkovi za možnost uspořádat tyto hry ve vzorně upraveném areálu Autokempinku Pod Černým lesem v Žamberku. Za výbor organizace Vlasta Pavlousková, předsedkyně BLAHOPŘEJEME oslaví významné životní jubileum místopředseda MO SPCCH v Žamberku pan Marek Rybár. Do dalších let přejeme pevné zdraví, pohodu a štěstí. Výbor organizace Loni pozvali němečtí pořadatelé poprvé celou naši dechovku a z důvodu úspěšné mise toto pozvání letos zopakovali. Proto v květnu mělo možnost 52 hráčů orchestru znovu předstoupit před obecenstvo v moderním sále lázeňského střediska Orscholz a ukázat, co umějí dědici slavných tradic českých dechovek. Mladý orchestr nehraje jen klasický repertoár těchto kapel, ale úpravy skladeb hudebních velikánů (Smetana, Dvořák), hudbu filmovou a muzikálovou a troufá si i na směsi z repertoáru slavných hvězd pop-music. To vše zaznělo na večerním koncertě a potlesk byl dlouhotrvající, upřímný a hrály se přídavky. Vše pod taktovkou dirigenta Ladislava Tyrnera, který také zájezd organizačně připravil. Hráči za odměnu dostali výlet, na němž si prohlédli vilu z dob starého Říma, navštívili důležité evropské místo Schengen a projeli za dopoledne tři země (Německo, Francii a Lucembursko). A tak nezbývá než poděkovat dirigentovi Ladislavu Tyrnerovi, tlumočníkovi Jaroslavu Rendlovi a všem hráčům za další úspěšnou misi do zahraničí! PhDr. Hana Chvátilová, ředitelka školy

12 12 Žamberské LISTY TENIS 5. kolo soutěží 1. a narušil déšť DOSPĚLÍ: TOSK A - LTC Nový Bydžov A 5 : 4. Po dlouhé době kompletní a hned výhra v důležitém zápase! Body: K.Kaleta, P.Kaleta, H.Kvapilová, T.Linhartová a dívky v deblu. TK Letohrad - TOSK B 7 : 2. Dva body získali: P.Opletal a Opletal - Jindra. TOSK C - TK Ústí n.o. B 5 : 4. O nečekanou výhru se zasloužili: I.Stehlíková, D.Jedlička, Š.Příhoda, Stehlíková-Hlaváčová a Jehlička - Příhoda! DOROST: TK VČE Hradec Králové A - TOSK A nehráno. TOSK B - Tesla Pardubice 6 : 3. Bodovali: D.Jedlička, Š.Příhoda, V.Kunc, A.Adámek, Jedlička-Příhoda a Kunc-Adámek STARŠÍ ŽACTVO: Profistav Litomyšl - TOSK 0 : 9. Bodovali: D. Neugebauer, F. Hudetz, A. Moravcová, K. Šafránková, P. Ptáček, L. Malý a všichni v deblech. MLAD- ŠÍ ŽACTVO: Perštýn Pardubice A - TOSK A 8 : 1. Bodoval jen D.Neugebauer. TOSK B - TK Česká Třebová B 4 : 5. Bodovali: A.Faltusová, K.Šafránková, obě v deblu a Malý-Smetana. BABYTENIS: TK Letohrad - TOSK 1 : 5. O výhru se zasloužili: M.Hudetz, A.Lepin, V.Snížek, Hudetz-Lepin a Snížek Pham. MINITENIS: TOSK - TK Choceň 6 : 2 a 5 : 3. Bodovali: 4x V.Škorpíková, 4x K.Bergmannová, 2x V.Adámek a 1x Nguyen. Oblastní přebory dospělých Muži - Nový Bydžov. Finále: Adam Javůrek (Mor.Třebová) - Marek Dopita (TC Hořice) 6:0,6:4, finále čtyřhry: Javůrek,Brusenbauch - Mansfeld,T.Blažek 6:2,6:2. Z našich se zúčastnil jen Petr Opletal, prohrál v 1.kole dvouhry i čtyřhry. Starší žáci - Tesla Pardubice. Finále: V.Vlkovský (Perš.Pard.) - O.Váňa (TC HK) b.b., finále čtyřhry: Váša, Kuthan - Blažek,Pražák 6:3,3:6,1:0 (6). Jediný náš hráč Adam Adámek prohrál ve 2.kole dvouhry a probojoval se do čtvrtfinále čtyřhry. 6. kolo soutěží družstev DOSPĚLÍ: TC Hořice - TOSK A 5 : 4 Třetí těsná porážka. Bodovali: P.Opletal, H.Kvapilová, T.Linhartová a dívky v deblu. TOSK B - Profistav Litomyšl 6 : 3. O vítězství se zasloužili: J.Opletal, A.Jindra, J.Hlaváč, R.Bečička, Grimová-Quittová a Hlaváč-Bečička. TK Česká Třebová B - TOSK C 4 : 5. Nečekaná výhra nad neporaženým soupeřem. Bodovali: A.Škorpík, I.Stehlíková, M.Hlaváčová, obě v deblu a D.Jedlička. DOROST: TOSK A - TC Hradec Králové 6 : 3. Bodovali: T.Zářecký, P.Opletal, H.Kvapilová, T.Linhartová, obě dívky v deblu a Škorpík-Jedlička. TK Ledeč n.sáz. - TOSK B 6 : 3. Body získali: V.Kunc, F.Hudetz a Fiedlerová- -Neugebauerová. STARŠÍ ŽACTVO: TOSK - TC Chrudim A 6 : 3. Bodovali: N. Jindrová, A. Moravcová, D. Horálek, P. Ptáček, Moravcová-Šafránková a Horálek - Malý. MLADŠÍ ŽACTVO: TOSK A - TK Česká Třebová A 5 : 4. O výhru nad odvěkým rivalem se zasloužili: F. Hudetz, O. Šrámek, K.Šafránková, D. Horálek a Hudetz - Horálek. TOSK B mělo volný termín. BABYTENIS: Čtvrtfinále přeboru Pardubického kraje: LTC Pardubice A - TOSK 5 : 1. Jediný bod získala dvojice M.Hudetz - A.Lepin. MINITENIS: Spartak Polička B - TOSK 1 : 7 a 0 : 8 O hladké výhry se zasloužili: 4x V.Škorpíková, V.Adámek a Nguyen, 3x K.Bergmannová. M.Chvátil KANOISTIKA MEZINÁRODNÍ REGATA PIEŠŤANY Ve dnech 24. až se naši dva dorostenci Jakub Stejskal a Patrik Kubíček zúčastnili mezinárodní regaty v Piešťanech. Poprvé si vyzkoušeli reprezentační dres družstva ČR. Závodů se zúčastnilo 22 států z celého světa. Přesto, že v České republice patří k nej- FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: H.Městec - 1.FC Žamberk 5:0 Muži B: 1.FC Žamberk - Kunvald 3:1(Rous, Hauptmann, Plundra) Muži A: Choceň - 1.FC Žamberk 3:1(Čada) Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: 1.FC Žamberk - Choceň 0:3 Muži B: Albrechtice - 1.FC Žamberk 2:1 Muži A: 1.FC Žamberk - M.Třebová 1:0 (Ulvr) (kor) Nohejbalový turnaj V sobotu se na hřišti u Sokolovny v Žamberku odehrál nohejbalový turnaj losovaných dvojic. Zúčastnilo se celkem 13 nohejbalových nadšenců ze Žamberka a okolí. Po celkem 15 zápasech, které rozhodly o pořadí, byla každému hráči předána věcná cena a diplom. Pohár za 1. místo si odnesla dvojice M. Kristek a J. Kolovratník. Na 2. místě se umístili R. Kubíček a J. Kovanda. Pomyslný bronz si odnesli R. Toman a J. Vaněk. Těsně pod stupni vítězů skončili R. Vetrecín a J. Vyhnálek, na 5. místě P. Jedlička a R. Zecha. Poslední, 6. místo, obsadili P. Urbánek a R.Šafář / J. Jehlička. Počasí nohejbalu v tento den přálo a na hřišti vládla přátelská atmosféra v duchu hesla,,není důležité vyhrát, ale dobře si zahrát. Doufejme tedy, že se tímto podařilo nohejbalistům založit novou tradici letního klání o putovní pohár. Dita Urbánková lepším závodníkům, zjistili, že svět je ještě o trochu dál. V pátek na K2 na 500 m kluci skončili v semifinále na 9. místě a nepostoupili do dalších bojů. V sobotu se dařilo Jakubovi na K1 1 km. Na této trati, přes rozjíždky a semifinálové jízdy, postoupil až do finale, kde obsadil krásné 5. místo. V neděli se jelo 200 m, kde tak jako na 500 m, skončili v semifinále. KANOISTIKA ČESKÝ POHÁR A II. NOMINAČNÍ ZÁVOD V RAČICÍCH Ve dnech se konal Český pohár a II. nominační závod v Račicích. Jakub povzbuzen úspěchem v Piešťanech zvítězil v pátek na kilometrové trati a vítězství zopakoval i v sobotu na poloviční trati na 500 m. Závod od závodu se zlepšuje Vojta Procházka. V kategorii žáků na K1 na trati 500m i 1 km skončil na 3. místě. Skvěle závodí i naše nejmladší benjamínky Monika Černohousová a Natálka Kubíčková, které na MK1 i K2 zajely výborné závody. Výsledky: Kubíčková Natálie K1 500 m F2 4. místo Černohousová Monika K1 500 m F2 2. místo Procházka Vojtěch K1 200 m F1 5. místo K1 1 km F1 3. místo Stejskal Jakub K1 500 m F1 1. místo K1 1 km F1 1. místo Ostatní výsledky najdete na webové stránce: vkal+vst POHÁR ISCAREXU Nekořský kros V neděli se konal přespolní běh v Nekoři se startem na místním hřišti. Výsledky do 4.místa: dívky 3. Kubíčková Nina 0:01,03 žáci 3. Mikyska Tomáš 0:05,27 m.žky 2. Smrčková Natálie 0:03,57 dci 2. Belobrad Jan 0:08,04 ženy 4. Kalousová Alena 0:09,51 Dále se závodů zúčastnili: Kačena Matěj, Vencl Jiří, Ahmad Suka Nikolas, Kubíčková Nikita, Mikysková Svatava, Strnad Adam, Kačenová Natálie, Belobradová Karolína, Kalous Tomáš, Belobrad Ivan a Novotný Přemysl. Zemská míle Lanškroun V pátek se běžel druhý závod Zemské míle v Lanškrouně na Šebrleho stadionu. Závod se běžel jako noční. Ze Žamberka se ho zúčastnil Kalous Tomáš - 5. místo v čase 5:59 a jeho žena Alena na 7. místě v čase 7:14. Podrobnější výsledky najdete na webu: vkal Salomon Trail Running Cup Dne se konal druhý díl Salomon Trail Running Cupu, 32km běh na Králický Sněžník a zpět do Dolní Moravy. Z Dolní Moravy stoupá trasa více než 17 kilometrů do výšky přes metrů nad mořem, následně padá zpět k místu startu. Drsný Králičák byl výzvou i pro zkušené závodníky ze Žamberka. Výsledky: muži B Belobrad Ivan 3:05: Kalous Tomáš 3:13:54 ženy A - 5. Kalousová Alena 3:58:08 -tk-

13 Žamberské LISTY 13 O POHÁR MĚSTA ŽAMBERKA 22. ročník Cyklistický etapový závod Moravského poháru Olimpex 2013 Pořadatel: Cyklo Janoušek, SK Žamberk, město Žamberk července 2013 (pátek, sobota) Prezentace: (Masarykovo náměstí 166 radnice) 5.7. pátek 7:00 8:45 hod sobota 8:00 9:00 hod. Startují: Kategorie M.P. a příchozí, Startovné: 300,- Kč pro účastníky MP Trať: pátek - časovka jednotlivců 11,5 km. Start prvního závodníka v 9:30 hod. Žamberk u Sokolovny, Kunvald (u Kampeličky obrátka), Žamberk, Draha- cíl pátek - okruhy městem - kriterium, délka okruhu m (start a cíl u Divišova divadla, Nádražní, Divišova, 28.října, 17.listopadu, Nádražní, nám.gen.knopa, Divišova, Kostelní, Mánesova, Komenského,Vrchlického, Nádražní) sobota - horská etapa start v 10:00 hod. Masarykovo náměstí, Kunvald, Rokytnice v O.h., Nebeská Rybná, Zdobnice, Luisino údolí(horská prémie), Deštné, Šerlich (horská prémie) Orlické Záhoří (kat.c,d, Neratov, Bartošovice); kategorie B+M Mezivrší(horská prémie), H.Rokytnice, Hanička, Bartošovice, Zaječiny(horská prémie), Kunvald, Žamberk (Masaryk.náměstí) cíl. Pozor!!! trasa kategorie E a Ž Žamberk, (Kunvald, Rokytnice v O.h., Hanička, Bartošovice, Zaječiny (horská prémie), Kunvald,- okruh 2x), Žamberk (Masarykovo náměstí)-cíl. Bonifikace za 1.,2. a 3. místo na prémiích 7, 5 a 3 s. V cíli se bonifikace neuděluje. Vyhlášení výsledků jednotlivých etap a celkové pořadí na 1., 2., 3. místě bude provedeno na Masarykově nám. v sobotu 7.7. v 15:00 hod. Bonifikace se započítávají do celkového času a nemají vliv na pořadí v jednotlivých etapách!!! Kontakt: Václav Janoušek, mob , tel , e- mail: UPOZORNĚNÍ Pořadatel upozorňuje obyvatele Žamberka, že v době konání cyklistického kritéria městem v pátek , v době od 14:30 do 19:00 hod., budou pro veškerý provoz uzavřeny ulice: u Divišova divadla, Nádražní, 28.října, 17.listopadu, nám.gen. Knopa, Kostelní, Mánesova, Komenského, Vrchlického, Divišova. Dále upozorňujeme řidiče, kteří parkují svá vozidla v uvedených ulicích o přeparkování aut mimo trasu městského kritéria. V této době bude mimo provoz také autobusová zastávka-žamberk-divadlo. Objízdná trasa bude označena. Za pochopení děkuje Václav Janoušek, ředitel závodu BIG SHOCK! CUP opět v Žamberku Mistrovství České republiky v off road tech trialu BIG SHOCK! CUP 2013 pokračuje v pořadí třetím závodem letošního ročníku Velkou cenou města Žamberka, který se uskuteční v Žamberském kotli 6. a 7. července Záštitu nad Velkou cenou města Žamberka převzal starosta města pan Jiří Dytrt. Pořadatelem závodu, jakož i celého seriálu mistrovství České republiky, je AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník, ve spolupráci s městem Žamberkem a Žamberským kotlem. Off road tech trial jsou specificky ukládané terénní zkoušky zručnosti pro vozidla s pohonem 4x4 do 3,5 t na uzavřené dráze. Není to závod o rychlosti, ale o zručnosti, přesnosti a odvaze. Startovní pole je rozděleno na mistrovské extra třídy, ve kterých se bojuje o titul mistra republiky, a volné třídy. O volné třídy rozšířili pořadatelé startovní pole poprvé v loňském roce a premiéru měly volné třídy při Velké ceně města Cyklistika SK Žamberk Tessuti sport Rok 2013 je čtrnáctou sezónou působení našeho klubu SK Žamberk Tessuti sport na české cyklistické scéně. Již od počátku se účastníme vrcholných cyklistických akcí v ČR. Tento rok není výjimkou. Letos za náš team pravidelně závodí 12 členů a v plánu je účast na více jak 40 závodech v kategoriích junioři, muži elite, muži hobby, masters a veteráni. Vybrané výsledky: Jakub Fabián (muži elite): 2. místo Velká cena MTB Velké Losiny, 3. místo Stalak bike cup. Jaroslav Cabalka (muži hobby): 17. místo Sport Bárt Marathon, 6.místo Rábl bike cup, 9. místo Stalak bike cup. Ondra Exler (muži hobby): 12.místo Sport Bárt Marathon, 6. místo Stalak bike cup. Lukáš Kristejn (muži hobby): 11.místo Sport Bárt Marathon, 4. místo Rábl bike cup. Jan Kratochvíl(muži hobby): 19.místo Sport Bárt Marathon. Pavel Skalický(muži elite): Hradecký pohár 1. závod 9.místo, Chřibská místo, Český pohár MTB XC Teplice 23.místo/10.U23, Český pohár MTB XC Kutná Hora 15./6. U23, Český pohár MTB XC Praha 19./12. U23, Mamut bike Přerov 2.místo, sportbárt bikemaraton 1.místo, Merida bike vysočina 14.místo. Petr Kubelka(junior): Nutrend hradecký pohár 1., Author Šela maraton 4., Šumperak Lesnice 1., Sport Bárt maraton UnO 2., Šumperak Králec 2., Merida bike vysočina: 6., Nutrend hradecký pohár 1., Český pohár MTB XC Kutná Hora Žamberka v květnu Volné třídy jsou určeny zejména pro zájemce z řad široké veřejnosti, vlastnící osobní automobily do terénu, kteří si zatím netroufají na ostrý závod v mistrovských extra třídách, ale chtějí si jízdu v terénu vyzkoušet. Pořadatelé tak chtějí vytvořit podmínky pro organizované ježdění v lokalitách k tomu určených a zabránit tak volnému a neorganizovanému ježdění ve volné přírodě. Máte auto 4x4 tzv. offroad, chcete si ho vyzkoušet v terénu a nemáte kde? Právě pro Vás jsou připraveny volné třídy. Že neznáte čistění automobilů Najdete nás v Havlenově ulici Pivovarský dvůr (bývalé ČSAD) v Žamberku PROVÁDÍME: kompletní vyčištění interiéru a odborné ošetření karoserie Vašeho automobilu Informace na tel Tomáš Fabián (junior): Český pohár MTB XC Teplice 36, Author Šela maraton 6., Leznické hópan 2., Sport Bárt maraton 1., Merida bike Vysočina 3., Merida bike vysočina Night race 3., Český pohár MTB XC Praha 18., Český pohár MTB XC Kutná Hora 17. Pozor! V novém školním roce budeme dělat nábor letých dětí. Info: nebo v DDM Animo Žamberk. Sponzoři: Tessuti sport, Stabyt, s.r.o., KTM, Kenda, Nutrend, Cyklo Max, Choceňská mlékárna, ZEZ Silko, Sport Bárt, Cyklodresy.cz, Singlebe, Partneři: Město Žamberk. Doleček Martin pravidla? Nevadí. Před závodem bude pro účastníky volných tříd provedena instruktáž k pravidlům a budete o všem důležitém informováni. Vaše jízda v terénu bude pod dohledem zkušeného závodníka a Mistra ČR v off road tech trialu. Přijměte pozvání pořadatelů a přijďte se podívat na dokonalou adrenalinovou záležitost. Jízdu aut na pokraji jejich technických možností, popírající fyzikální zákony. To je off road tech trial. Více informací k závodu najdete na Oldřich Janků

14 14 Žamberské LISTY Závod Autoneum CZ s.r.o., Nástrojárna Hnátnice se specializuje zejména na nástroje a formy pro výrobu dílů pro automobilový průmysl. Rozšiřujeme naše kapacity a hledáme nové pracovníky na pozice: MANAŽER PROJEKTŮ KONSTRUKTÉR FOREM A DÍLŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání ve strojírenském oboru (preferujeme strojní nebo materiálové inženýrství) u konstruktéra znalost práce ve 3D CAD (Catia, Unigraphics) výhodou u manažera projektů velmi dobrá znalost AJ podmínkou dobré komunikační a vyjednávací dovednosti, přehled v oboru, celkový zájem o obor Nabízíme: příležitost pracovat s nejmodernějšími technologiemi ve svém oboru bohatý program zaměstnaneckých výhod Kontakt: Autoneum CZ s.r.o., Š. Řeháková Hnátnice 156, Hnátnice Tel.: , Mob

15 Žamberské LISTY 15 Masarykovo náměstí Žamberk obrovská zahrada na hraní 1 pedagog na 6 dětí rodilý mluvčí AJ ve výuce individuální přístup k dětem vzdělávání a rozvoj osobnosti 3-6 let otvíráme 2. září 2013 s celoročním provozem telefon: Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací Prodavač Hlavním cílem tohoto Perspektivní projektu je zvýšení zaměstnání zaměstnanosti s rekvalifikací 99 osob cílových Prodavač skupin při návratu do zaměstnání v Pardubickém a v Královéhradeckém kraji. Hlavním V rámci projektu cílem tohoto získá projektu 50 účastníků je zvýšení pracovní zaměstnanosti uplatnění. 99 osob cílových skupin při návratu do zaměstnání Účastníci projektu v Pardubickém získají a v Královéhradeckém kraji. V rámci - ZDARMA projektu získá absolvování 50 účastníků akreditovaného pracovní uplatnění. rekvalifikačního kurzu (v hodnotě cca Kč) - ZDARMA zdravotní průkaz Účastníci projektu získají příspěvek na CESTOVNÉ a STRAVNÉ - kontakt ZDARMA na absolvování potenciálního akreditovaného zaměstnavatele rekvalifikačního kurzu (v hodnotě cca Kč) - po ZDARMA složení zdravotní zkoušky rekvalifikační průkaz OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování odborného kurzu - příspěvek akreditovaného na CESTOVNÉ Ministerstvem a STRAVNÉ školství Účastníci absolvují: - kontakt na potenciálního zaměstnavatele - motivační aktivity - rekvalifikační - po složení kurz zkoušky Prodavač rekvalifikační (teoretická OSVĚDČENÍ část) o úspěšném absolvování odborného kurzu - praxi u akreditovaného zaměstnavatele Ministerstvem (praktická část školství rekvalifikace) - Účastníci poradenství absolvují: a zprostředkování zaměstnání - motivační aktivity Výběrový seminář pro okres Ústí nad Orlicí: datum: - rekvalifikační kurz a Prodavač (teoretická část) čas - praxi pro u oba zaměstnavatele termíny: 9:00 (praktická hod. část rekvalifikace) - místo: poradenství Úřad práce a zprostředkování v Ústí nad Orlicí zaměstnání Pokud máte zájem se zúčastnit, přijďte na výběrový seminář nebo kontaktujte: Výběrový - na seminář úřadě práce pro okres svého Ústí zprostředkovatele nad Orlicí: zaměstnání, který Vám poskytne bližší informace datum: a realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s.; kontaktní os.: Bc. Helena Valentová, čas pro oba termíny: 9:00 hod. tel ; místo: Úřad práce v Ústí nad Orlicí Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací prodavač CZ.1.04/2.1.01/ Pokud máte zájem se zúčastnit, přijďte na výběrový seminář nebo kontaktujte: - na úřadě práce svého zprostředkovatele zaměstnání, který Vám poskytne bližší informace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. - realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s.; kontaktní os.: Bc. Helena Valentová, tel ; Perspektivní zaměstnání s rekvalifikací prodavač CZ.1.04/2.1.01/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

16 16 PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce Žamberské LISTY Máte zájem pracovat na finančním trhu? Chcete využít náborový příspěvek ve výši Kč? Volejte ! PRODÁM roubenou chalupu v Bartošovicích v Orlických horách neobytná, velká rekonstrukce. 329 m2, vlastní studna, el.proud možno zavést. Cena: 160.tis.Kč. Kontakt: tel tel.: HLEDÁTE PRÁCI? Klikněte na Přijďte 26.července 2013 od 10 do 17 hod. na Den testovacích jízd a vyhrajte na víkend vůz ŠKODA. KDY: v pátek 26. července 2013 KDE: na náměstí v Kostelci nad Orlicí ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk MATRIX a.s. Lipovka Rychnov n Kněžnou Tel.: Rezervace předváděcích jízd od na telefonu /30/2013 1:21:49 AM DTJ_S23_CZ_DYN_396421e30aa14ca1b e_indd Přijmeme pracovníka na pozici lakýrníka a pracovníka na mytí aut (tato pozice je možná i na částečný úvazek) nástup možný od Životopisy zasílejte na Uzávěrka ŽL č. 13/ do 10:00 hod., vyjdou PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL Soutěž historických vozidel o Putovní pohár hejtmana Jihočeského kraje 1. Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen zkratka JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže,

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více