Výroční zpráva Mateřské školy Strančice (školní rok 2013/2014 )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mateřské školy Strančice (školní rok 2013/2014 )"

Transkript

1 Mateřská škola Strančice Ke Školce 235, Strančice Tel Fax Internet: IČO: Výroční zpráva Mateřské školy Strančice (školní rok 2013/2014 ) P e d a g o g i c k á č á s t Zpracovala: Mgr. Pavla Kicková

2 Obsah: I. Úvod. str. 3 II. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 1. Charakteristika školy. str Název a adresa školy 1.2. Provozovatel školy 1.3. Provoz školy 1.4. Počet tříd a počty dětí ve třídách 1.5. Počet pedagogických a provozních zaměstnanců str Demografický vývoj 2.1. Odklady školní docházky 2.2. Integrace 2.3. Výsledky zápisu do MŠ.str Zařazování do ZŠ 3. Výchovně vzdělávací proces 3.1. Koncepce školy 3.2. Výchovně vzdělávací práce - úspěchy,problémy 3.3. Údaje a hodnocení nadstandardních aktivit školy 3.4. Výsledky hospitační činností ředitelky.. str Spolupráce s rodiči.str Spolupráce s odborníky (PPP, lékaři, SPC) 3.7. Spolupráce s ostatními institucemi 4. Údaje o pracovnících MŠ 4.1. Kvalifikace a studium str Jednotlivé vzdělávací akce Vzdělávací akce pořádané mateřskou školou Průběţné doplňování odborné kvalifikace str Konference 4.2. Personální změny 4.4. Přehled aktivit pracovníků školy. str Materiální vybavení a opravy 5.1. Opravy 5.2. Údrţba 2

3 I. Úvod Mateřská škola Strančice se nachází v příjemném a klidném prostředí na kraji obce, kde je minimální silniční provoz. Sídlí v rodinné vilce, která byla v 70. letech rozšířena o přístavbu a její školní zahrada je obklopena lesem. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Zřizovatelem školy je obec Strančice. Mateřská škola ve Strančicích byla povolena výnosem z a vyučovat se v ní začalo Správcem školy byl K. Zima, řídící obecné školy. První učitelkou byla Anna Volfová. Od roku 1951 sídlila v č. p. 235, pronajaté vile, ke které byla v letech přistavena druhá třída. V roce 2001 byla budova mateřské školy odkoupena od původního majitele. V roce 2004 proběhla v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce, při které byla uvedena do provozu třetí třída. V roce 2009 byl zpracován projekt na přístavbu mateřské školy, která by se měla realizovat na zahradě MŠ. Bude se jednat o přístavbu 2 tříd a 3 ložnic, které budou provozně napojeny na stávající budovu mateřské školy. V roce 2010 proběhla rekonstrukce terasy, schodiště a prostranství před terasou. Projekt na přístavbu mateřské školy byl v letošním roce pozastaven a vzhledem k tomu, byla snížena kapacity MŠ z původních 65 dětí na současných 54. V červnu 2011 začala rekonstrukce a zastřešení jinak nevyužívané terasy, díky které se rozšíří herní plocha 1. třídy mateřské školy. Zastřešení terasy, které financoval zřizovatel, tedy obec Stranice, proběhlo v rekordně krátké době dvou prázdninových měsíců a stálo ,-Kč. V září 2011 byla, rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, č. j.: /2011, ze dne , Mateřské škole kapacita opět navýšena a to na 60 dětí. Ve školním roce 2013/2014 k žádným změnám kapacity mateřské školy a školní jídelny nedošlo. 3

4 II. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název a adresa školy Mateřská škola Strančice, Ke Školce 235, Strančice,IČ Provozovatel školy Obec Strančice, Revoluční 383, Strančice Provoz školy Denně od 07,00 do 17,00 hodin Počet tříd a počty dětí ve třídách Mateřská škola má 3 třídy. V I. třídě je zapsáno 22 dětí, ve II. třídě 18 dětí a ve III. třídě 20 dětí Počet pedagogických a provozních zaměstnanců Fyzických 11, z toho pět pedagogů, dva provozní zaměstnanci, dva zaměstnanci školní jídelny a dva zaměstnanci na rodičovské dovolené. Přepočtených na úvazky 8, Demografický vývoj 2.1. Odklady školní docházky Ve školním roce 2013/2014 absolvovalo předškolní vzdělávání 5 děti s odkladem školní docházky a to na žádost rodičů Integrace 4

5 Mateřská škola ve školním roce 2013/2014 neintegrovala žádné dítě, pouze 1 dítě s fyzickým i psychickým handicapem bylo vřazeno do předškolního vzdělávání v běžné třídě mateřské školy Výsledky zápisu do MŠ K zápisu do Mateřské školy Strančice přišlo ve školním roce 2013/ dětí. Mateřská škola přijala pro školní rok 2014/ dětí a tím svou kapacitu naplnila. 13 dětí nebylo k předškolnímu vzdělávání přijato Zařazování do ZŠ Z mateřské školy odešlo 29 dětí, z toho byla převážná většina zařazena do Základní školy Strančice. 2. Výchovně vzdělávací proces 3.1. Koncepce školy a)školní vzdělávací program Společné, veselé a bezpečné putování s mašinkou b)individuální vzdělávací programy pro děti s odkladem školní docházky 3.2. Výchovně vzdělávací práce - úspěchy, problémy Mateřská škola se nachází uprostřed třetího tříletého období plnění školního vzdělávacího programu Společné, veselé a bezpečné putování s mašinkou. Tento program považuje za plně funkční. Komunikace se stala nejen vzdělávacím programem, ale prostředkem a cílem školy uvnitř i vůči okolí. Mluvit, vyjadřovat své pocity, potřeby a přání, být slyšen, ale i učit se naslouchat druhému. Otevřené, přátelské a komunikativní prostředí změnilo atmosféru školy. 5

6 Do své práce včlenila osobnostně orientovaný model, který respektuje dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která je rozvíjena podle svých potřeb a možností. Motem výchovy se stalo heslo Pomoz mi, abych to dokázal sám. Učitel je průvodcem, který nabízí činnosti a vytváří podnětné prostředí, ze kterého si dítě může vybrat to, co mu je nejpřirozenější. V této souvislosti začala pečlivě pozorovat a diagnostikovat. Pro děti s odkladem školní docházky vytvořila individuální vzdělávací plány, které pomáhaly korigovat jednotlivé problémy. Výchovně vzdělávací činnost rozšířila MŠ o zájmové kroužky, které zařadila do odpoledních hodin. Jedná se o keramický, anglický, kulinářský, výtvarný, hudební a pohybový kroužek. Také logopedická péče byla v tomto školním roce nabídnuta rodičům, a sice formou logopedické poradny, kterou vedla pí. Anna Růžičková. Škola stále vyjíždí na kulturně-poznávací výlety do divadel, na výstavy apod. do Prahy a do Benešova Údaje a hodnocení nadstandardních aktivit školy Zájmové kroužky a) Keramický kroužek Termín: Vedoucí: pí. O. Suchá Počet dětí: 22 b) Výtvarný kroužek Termín: Vedoucí: pí. uč. M. Krčálová Počet dětí: 10 c) Kulinářský kroužek Termín: Vedoucí: pí. uč. Ing. J. Dostálová Počet dětí: 10 d) Anglický kroužek Termín: Vedoucí: pí. Uč. M. Luková, DiS. Počet dětí: 10 6

7 f) Hudební kroužek Termín: Vedoucí: pí.uč.m. Krčálová Počet dětí: 10 Sokolovna Strančice pondělky všechny děti Vzdělávání rodičů půjčování odborné pedagogické literatura zdarma Vedoucí: pí.uč.luková,dis. Počet čtenářů: 5 Počet vypůjčených knih: 12 Logopedická poradna - středy/ 1x za 14 dnů Logopedka: Anna Růžičková Počet dětí: 22 Divadelní přehlídka 4. ročník divadelního festivalu Děti hrají dětem i dospělým Spolupráce s MŠ Světice vzájemné návštěvy a společná kulturní vystoupení Divadelní představení a)zájezdová divadla v MŠ 4x b)ostatní akce 18 x Jednotlivé akce 7

8 SRPŠ 5/9 2. Maminko, tatínku, přijďte za mnou do školky návštěvní měsíc v MŠ září Den bez aut 20/9 4. Ţabák Ţak a rak Jak divadlo v MŠ 4/10 5. Potrestaná lakota divadlo v MŠ 14/10 6. Jak poskytnout první pomoc? školení MUDr. Kalábka pro děti - 25/10 7. Fotografování 26/11 8. Hvězdičky z naší školičky společný adventní průvod MŠ a rodičů 28/11 9. Mikulášská 5/ Zpívání seniorům na OÚ 11/ Vánoční akademie - 12/ Tříkrálový průvod 6/1 2. Návštěva v ZŠ Strančice 14/1 3. Ukázka práce s předškoláky +přednáška o školní zralosti Dr. Míková 15/1 4. X. školkový ples 30/ Šešovický masopust sobota 22/2 6. Karneval 28/2 7. Jak s Máničkou šili všichni čerti divadlo SaH - 14/3 8

9 8. Zazpívejme notu pro křiklouna Otu divadlo v MŠ 26/3 9. Soutěţ Miss učitelka 31/3 10. Fotografování tříd 4/4 11. Ulétly nám včely návštěva místních včelařů v MŠ 9/4 12. Schůzka rodičů k ŠvP 15/4 13. Velikonoční zajíček 16/4 14. Den otevřených dveří 23/4 15. Zápis do MŠ 29/4 16. Čarodějnice 30/4 17. Škola v přírodě Kořenov Autobus divadlo v MŠ 3/6 19. Děti hrají dětem i dospělým 4. ročník divadelního festivalu - 5/6 20. MDD - 1/6 21. Schůzka rodičů budoucích mateřskoškoláčků 17/6 22. Slavnostní výkop budoucích školáků 27/ Výsledky hospitační činnosti ředitelky Hospitační činnost probíhala jednak průběžným pozorováním výchovné práce učitelek během celého roku a jednak konkrétními hospitacemi, které se uskutečnili následovně: pí.uč.m. Luková, DiS. 2.třída pí.uč.m. Krčálová 3.třída pí.uč.ing.j.dostálová 3.třída pí.uč.p.nebeská 1.třída začínající uč pí.uč.m.hostinská 3.třída začínající uč pí.uč.m.hostinská 3.třída 9

10 3.7. Spolupráce s rodiči Rodiče a pedagogové jsou partneři, které spojuje jediný cíl a tím jsou děti a jejich zdraví fyzický a duševní vývoj. Otevřená komunikace mezi učitelem a rodičem o dítěti probíhala individuálně během celého roku a jednotlivé úspěchy a problémy se řešily konkrétně a v čase, ve kterém probíhaly. Rodiče přicházely s náměty a nápady a konzultovaly je pedagogy. Komunikace se nabyla na intenzitě a velmi pozitivně se odrazila na celé činnosti školy Spolupráce s odborníky (PPP, SPC, lékaři) Pokračovala spolupráce s PhDr. Ivetou Mikovou, která byla, tak jako každý rok, pozvána na návštěvu školy a uskutečnila přednášku pro rodiče předškoláků. Úspěšné se rozvíjela spolupráce s odborníky z Dětského domova Strančice, jmenovitě s MUDr. Pavlem Biskupem, jejímž námětem byla péče o týrané a šikanované děti. Dále s MUDr. Jitkou Štolbovou, která převzala supervizi nad vybavením lékárniček. A v neposlední řadě s MUDr. Petrem Kalábkem, který pravidelně proškoluje zaměstnance i děti mateřské školy v poskytování první pomoci. Byla navázána skutečná spolupráce se základní školou Strančice. Spolupráce probíhala následujícími způsoby: a) návštěva budoucích školáků v první třídě ZŠ b) ukázková hodina práce s dětmi předškolního věku, za přítomnosti ředitelky ZŠ Strančice, Mgr. Kateřiny Schejbalové, elementaristky Bedřišky Hemelíkové a školní psycholožky PhDr. Ivety Míkové

11 c)průběžná vzájemná komunikace ředitelek obou školských zařízení ohledně zápisů a odkladů školní docházky pro školní rok 2014/ Spolupráce s ostatními institucemi Obec je spolehlivým garantem rozvoje předškolního vzdělávání a mateřská škola má její plnou podporu a stojí na předním místě jejího zájmu, čímž konkrétně naplňuje vzdělávací politiku státu. MŠ projednávala všechny své konkrétní kroky se zřizovatelem, radila se o celkové koncepci a rozvoji, podrobně informovala zřizovatele a jeho prostřednictvím i širokou veřejnost, pravidelnými příspěvky do Strančického zpravodaje. (Viz. Přílohy) 4. Údaje o pracovnících MŠ 4.1. Kvalifikace a studium V mateřské škole pracovalo pět pedagogů, z nichž jeden má vysokoškolské vzdělání v oblasti předškolní pedagogiky, jeden vysokoškolské vzdělání dopravního inženýrství, jeden VOŠ pedagogického zaměření, jeden střední pedagogickou školu, obor učitelství pro mateřské školy a jeden gymnázium Jednotlivé vzdělávací akce Informační seminář o projektu Kariérní systém Termín: Místo: SOU Jarov, Praha 9, NIDV Kdo: P.Kicková Pohybové hry s hudbou Termín: Místo: ZŠ Palmovka, Praha 8 Kdo: M. Krčálová 11

12 Konference Mgr. P.Kicková Mozek a stres MUDr. František Koukolík Termín: Místo: PF UK Praha O výchově a vzdělání Termín: Místo: Emauzy Hra je krásnou přípravou k váţným věcem Termín: 27. a Místo: PF Univerzity v Hradci Králové Škola jako místo setkávání aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj ţáků a učitelů Termín: Místo: FF UK Praha Vlastní příspěvek: Školní zralost- RAABE Termín: Místo: ZŠ Ortenovo nám., Praha Vzdělávací akce pořádané mateřskou školou Cvičení s overbally seminář v pohybu cvičitelka Mgr. Michaela Kholová Termín: Místo: MŠ Blatenská, Praha 11 Kdo: pedagogové J. Dostálová, M. Krčálová, M. Luková, P.Kicková provozní zaměstnanci I.Molavcová, L. Fousková a L. Černá Spolupráce školy s rodiči přednášky PhDr. Václava Mertina Termín: Místo: MŠ Strančice Kdo: MŠ Louňovice, Maršovice, Světice, Kunice, Hrusice, Heřmaničky, Praha 4 a MŠ a ZŠ Strančice 14 Aspekty předškolního vzdělávání v současnosti přednáška Doc. PhDr. Evy Opravilové Termín: Místo: MŠ Strančice 12

13 Kdo: MŠ Říčany, Kolovraty, Praha 4, Praha 11, ÚMČ Praha 11, MŠ Strančice Průběžné doplňování odborné kvalifikace Střední pedagogická škola FUTURUM, s.r.o. Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika Kdo: Petra Nebeská Konzultace: kaţdé úterý 2. ročník Studium pedagogiky b) vychovatelé a asistenti pedagoga Termín: únor červenec 2014 Místo: NIVD Praha Kdo: Ing.J.Dostálová Ředitelka školy pokračovala v práci členky redakční rady měsíčníku Informatorium, členky rady Společnosti pro předškolní vzdělávání a výchovu a členky OMEP. A dále pracovala v grémiu zástupců profesních organizací zabývajících se předškolním vzděláváním. Ředitelka MŠ se za SPV účastnila kulatých stolů pořádaných MŠMT k otázkám předškolního vzdělávání a administrativní zátěže ředitelů škol Personální změny Pedagogická oblast: V pedagogickém sboru došlo v tomto školním roce ke dvěma změnám. Vzhledem k ukončení termínované pracovní smlouvy pí. Uč. Petry Nebeské, která byla přijata, jako zástup za rodičovskou dovolenou pí. uč. Zdeňky Kaňkové a vzhledem k jejímu nástupu na mateřskou dovolenou, byla přijata paní učitelka Michaela Hostinská, taktéž jako zástup za rodičovskou dovolenou pí. uč. Kaňkové. Provozní oblast: 13

14 V provozním personálu mateřské školy došlo ke změně v osobě pí. Hany Dvorské, která na konci školního roku ukončila pracovní smlouvu dohodou Přehled aktivit pracovníků školy Zájmové kroužky anglický, výtvarný, kulinářský a hudební vedly učitelky mateřské školy. Nácvik besídek, organizace akcí pro děti, pro děti a rodiče, zajištění výletů a exkurzí, vybavování školy a její reprezentace, informování veřejnosti pomocí plakátů, nástěnek, fotografií a příspěvků do místního tisku je zajišťována pedagogickým i provozním personálem školy. 5. Materiální vybavení a opravy 5.1. Opravy - Oprava a seřízení dětských dopravních prostředků - Upevnění krytů na topení v ložnici - Výměna vodovodních baterií v kuchyni - Výměna telefonních přístrojů ředitelna, 2. třída - Instalace věšákové stěny pro děti a zaměstnance MŠ - Oprava vrat zahradního domku - Oprava garnýží v ložnici - Rekonstrukce posuvných dveří v 1. třídě MŠ - Oprava plynové sporáku kuchyně ŠJ - Oprava sociálního zařízení 2.třída - Instalace nových krytů na radiátory ve všech třídách - Opravy elektronického vrátného +přesunutí zvonku-2.tř. - Výměna obložení zdí v původní ložnici MŠ - Malování celé budovy - Výměna podlahových krytin ve všech třídách MŠ - Instalace čerpadla do studny - Tapetování skříní 3.třída a ložnice č. 1 - Výměna plynoměru - drobné opravy podle potřeby 5.2. Údržba 14

15 - revize hasicích přístrojů a hydrantů - revize tělocvičného nářadí - revize plynových kotlů - údržba zahrady a předzahrádky 15

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013 Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon, e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, Hlavní 63,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, 251 01 Říčany, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Říčanech dne: 14. 10. 2014 Zpracovala: Jiřina Řeháková Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Želetavě dne 27. 9. 2013 Výroční

Více