19. ročník. Nominace za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. ročník. Nominace za rok 2014"

Transkript

1 Jivínský Štefan 19. ročník Nominace za rok 2014 Jivínský Štefan ocenění za kulturní činnost na území okresu Jičín se bude 25. února 2015 předávat už podevatenácté. Tentokrát v Lázních Bělohradě. Z nominací, které byly zaslány do konce loňského roku, byl vytvořen seznam, podávající přehled o různých aktivitách. Na jeho vzniku se podíleli členové Štefanské komise sdružení, do něhož může vstoupit každý zájemce o zdejší kulturní dění. Kdo převezme cenu v kategorii za počin roku 2014, určí los, komu bude udělena za dlouhodobé působení v kultuře, rozhodně porota jmenovaná ze zástupců komise. Počin roku oddíl (= roveři) skautského střediska Brána Jičín 1 Za uspořádání koncertu v jičínském parku. Výnos věnovali charitě na výstavbu školy pro děti v Africe. Antikvariát Abnormalizace, Hořice 2 Nejen za pestrou nabídku starých i nových knih, ale také za pořádání zajímavých akcí, např. přednášky Tajemná paměť Podkrkonoší nebo besedy o síle kamenů, za obohacování kulturního života ve městě. Apropo Jičín, obecně prospěšná společnost, Stacionář Kamarád a Péče o duševní zdraví, středisko Jičín 3 Za uspořádání 1. ročníku komunitní konference Jít si naproti. V prostorách Seco Group představily organizace své projekty péče o postižené. Někteří klienti měli graficky zpracované své vyprávění a přiblížili svůj život. Baševi, obecně prospěšná společnost, Jičín 4 Za podíl na rekonstrukci budovy Židovská 100, o niž se společnost po dokončení prací od poloviny roku 2014 začala starat, a za programy tam pořádané. Benešová Jana 5 Za programy, které pod jejím vedením Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně už po tři roky vytváří pro seniory a mládež. Program AKSE (Aktivní senioři) umožňuje setkávání lidí nejrůznějšího zaměření s velkým zájmem o kulturu a vzdělávání. Program Klubu pro náctileté Free Time je veden stejně profesionálně a zároveň neformálně. 1

2 Beranová Dana 6 Za knihu pro děti Eva a Kniha poznání a za činnost ve Sdružení regionálních autorů DIV. Bičiště Pavel 7 Za svá vyprávění o Podkarpatské Rusi. Krajina bohatá na přírodu a milé lidi vyzývá jeho zásluhou k návštěvě. Bičišťová Olga 8 Za sepsání školní učebnice Vlastivěda Sobotecka a okolí. Spojuje krajinnou, historickou, uměleckou i osobnostní stránku regionu a vytváří základy k jeho hlubšímu poznání a pochopení. Text doprovázejí kvalitní fotografie, kresby i notové záznamy. Blažejová Lada 9 Za zorganizování skupiny ochotníků, nacvičení a sehrání divadla v Sobotce po 50 letech. Burešová Marcela 10 Za to, jak ve svém Montessori klubu v Jičíně předvádí alternativní školství. Na konci prázdnin oslavila roční výročí a předvedla ukázky své práce. Církev československá husitská v Hořicích, Českobratrská církev evangelická v Hořicích v Podkrkonoší, Římskokatolická farnost děkanství Hořice v Podkrkonoší Za uspořádání Noci kostelů. 11 Císař Michal a skauti ze Skautského střediska Brána, Jičín 12 Za vedení dílen a organizaci skautských aktivit v zámeckém parku v rámci festivalu Jičín město pohádky. Coganová Daniela 13 Za knihu Dějiny městečka Pecka , která je kvalitní odbornou historickou publikací a výrazným příspěvkem k poznání regionálních dějin. Čermák Karel 14 Za propagaci a zájem o Jičín a okolí. Pan architekt, historik a sběratel pohlednic žijící v Praze. V Porotním sále zámku uvedl v rámci cyklu přednášek pořádaných Jičínskou besedou za podpory města Jičína svou knihu Kronika života. Na drobných příbězích z malých obcí ilustruje naše národní dějiny. Dědečková Lenka 15 Za výrazný podíl na vzniku a realizaci programů pro starší generaci AKSE, organizovaných Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně. Dobré zprávy z Jičína a okolí, zpravodajský web, a Baševi, obecně prospěšná společnost, Jičín 16 Za uspořádání předvánoční chanukové benefice ve prospěch Dětského domova v Nechanicích, celodenního programu v Jičíně složeného z vystoupení hudebních skupin, koncertu Jitky a Ondřeje Koláčných, dílen, divadelního představení Věžníků, čtení z pohádkové knihy Vladimíra Šoltyse aj. Fajstauerová Hana 17 Za přípravu dokumentárních výstav v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Jedna byla věnována 1. světové válce v Jičíně, druhá plovárnám na Jičínsku. K první připojila přednášku, k druhé publikaci. Faměrová Dagmar 18 Kastelánka na Humprechtě. Za úsilí vedoucí k záchraně kapličky u Lavic nad Staňkovou Lhotou, za přípravná jednání a projektové práce směřující ke zvelebení Hadí studánky v parku pod Humprechtem. Za pořádání a organizaci koncertů na zámku Humprecht. 2

3 Francová Eva 19 Za knihu Kuchařka ze Svatojánu. Autorka, ze Svatojánského Újezdu, prezentuje nejen zajímavé recepty, ale také ukazuje lásku a návrat k přírodě. Gilbo Igor 20 Za to, že vystavil v Jičíně své snímky z Majdanu. Skvělé bylo nejen dílo tohoto ukrajinského fotografa, ale i sugestivní vyprávění o životě na Ukrajině. Gláserová Lebedová Zdenka (2x) 21, 22 Za velmi aktivní přístup k vedení kroniky obce Drahoraz. Za zpřístupňování historie obce odbornou formou na stránkách Kopidlenských listů či v knize Kopidlno Drahoraz, Ledkov, Mlýnec, Pševes, vydané v roce Za přínos ke kulturnímu dění v obci. Gottlieb Jaromír 23 Za výrazný podíl na publikaci Mariánská zahrada, kterou vydal svazek obcí Mariánská zahrada k 10. výročí svého založení. Zaznamenává význam i souvislosti vzniku a trvání svazku obcí, které se při zlepšování podmínek života zavázaly pečovat také o kulturní dědictví, a přináší i přehled prací věnovaných Mariánské zahradě a komponované krajině. Grossman František (2x) 24, 25 Principál loutkového divadla Martínek Libáň. Za to, že vytvořil tým nadšených divadelníků napříč generacemi, kteří pokračují v libáňské loutkářské tradici, že se zasloužil o modernizaci technického vybavení scény a zkulturnění celého prostoru divadla včetně klubu. Za organizaci oslav stého výroční loutkového divadla v Libáni a za úspěšné nastudování pohádky Skákavá princezna. Hančar Pavel 26 Za uspořádání výstavy Válečné fotografie Jendy Rajmana v Městském muzeu v Hořicích. Za udržování historické paměti a odkazu svého dědečka Jendy Rajmana, knihaře v Rožďalovicích, za provozování tamního soukromého muzea klasického knihařství a knihařské dílny Jendy Rajmana. Hofman Vilém 27 Za články o programech a různých akcích uveřejňované v Nových novinách. Jsou psány poutavě, pěknou češtinou a přinášejí informace získané při osobní návštěvě i při rozhovoru s pořadateli. Holata Tomáš 28 Za vytvoření dalšího betlému s jičínským motivem (po Valdické bráně s Koštofrankem zvolil Valdštejnovo náměstí). Horák Tomáš 29 Za obětavou práci v redakci časopisu Pod Zvičinou a za grafickou přípravu této vlastivědné čítanky, za perfektní vedení turistických zájezdů i za akce pro KČT Ostroměř. Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice 30 Za péči o nevyléčitelně nemocné i za pořádání akcí pro rodiny, kurzy první pomoci, přednášky. Za zavedení tradičního setkávání při Zpěvech z Taizé. Hospicové občanské sdružení Duha, Hořice a Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hořice 31 Za nastudování a provedení živého betléma a přivezení betlémského světla, za to, že dokážou v předvečer Štědrého dne vytáhnout lidi ven, aby si připomněli betlémský příběh, zazpívali společně koledy a popřáli si krásné Vánoce. 3

4 Chodějovská-Bílková Eva (3x) 32, 33, 34 Za spoluautorství obdivuhodné dvoudílné monografie Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, jež popisuje kavalírskou cestu českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska a týká se i bývalého panství Kosteckého se zámkem Humprecht. Chodějovská-Bílková Eva 35 Za jedinečnou kulturní akci uspořádanou s kolegyněmi a kolegy 27. září na zámku Humprecht při křtu knihy Hojda Zdeněk, Chodějovská Eva a kol.: Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. Javorka dechový orchestr, Lázně Bělohrad 36 Za to, že tento orchestr vedený Josefem Záveským rozdává radost a dobrou náladu. V roce 2014 měl jen v Lázních Bělohradě pět koncertů a na všech získal aplaus a pochvalu svých posluchačů. Jindra Josef 37 Za vydání dvou svých knížek koncem roku. V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně představil sobotecký básník svou sbírku Verše o lásce. Recenzent k tomu si poznamenal: Verše mají rytmus, mají myšlenku, jsou Josefovy. Jirků Josef 38 Za přínos k poznávání historie a současnosti Markvartic i okolí a získávání zájemců o ně. Na základě studia v archivech, shromažďování fotografií a dalších dokumentů od pamětníků a vytváření nové fotodokumentace vzniká důležitý přehled o obci a jejích obyvatelích. Jung Čestmír 39 Za organizaci mimořádného koncertu v Železnici u příležitosti ukončení generální opravy zdejších varhan, na kterém byla hlavním účinkujícím čerstvá vítězka mezinárodní soutěže ve Stuttgartu, lomnická rodačka Marie Zahrádková. Za významné zapojení do organizování poutních koncertů v minulých letech, díky nimž byly získány prostředky na spolufinancování v rámci dotace, na jejíž přípravě se také spolupodílel. Kačabová Adéla 40 Studentka Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice. Za vytvoření sochy na téma Cesta ke smíření, která byla vybrána pro město Kostnici k 600. výročí Husova upálení. Socha vznikla v rámci stejnojmenného studentského symposia. Kindermann Jan (2x) 41, 42 Ředitel obecně prospěšné společnosti Baševi. Za to, že se jako koordinátor projektu Revitalizace židovských památek v České republice zasloužil o opravu a zpřístupnění budovy bývalé židovské školy v Jičíně. Město je tak obohaceno o unikátní a nádherný prostor s bohatým programem, který doplňuje mozaiku zdejších rozrůstajících se různorodých kulturních aktivit. K-klub Jičín 43 Za zapojení do programu festivalu Jičín město pohádky K-klub Jičín a ostatní 44 Za promítání zajímavých filmů spojené s besedou, které se konalo na konci května. Název: Žít změnou. Tedy, co všechno lze, pokud se lidé dají dohromady. Knihovna Libošovice 45 Za vzpomínkový program na libošovického pana řídícího Antonína Bocha 12. dubna. O školství v historii pověděl Karol Bílek. Na výstavce byly dopisy z války, které dokreslily atmosféru. 4

5 Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 46 Za uspořádání dvou kol dětské soutěže ve vyprávění. Je zřejmé, že tato přehlídka vedla ke zkvalitnění vyprávění děti a motivovala je k napsání a interpretaci vlastních textů. Většinou přicházejí se svými díly a dlouhé vyprávění umí zpaměti. Kociánová Věra 47 Kastelánka na hradě Pecka. Za zajímavé a důstojné připomenutí 450. výročí narození nejvýznamnějšího majitele hradu, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, pána na Pecce. Koláčná Jitka, Koláčný Ondřej 48 Za další cyklus koncertů vážné hudby. Jsou různě tematicky zaměřené, konají se na různých místech v Jičíně i okolí, mají své stálé návštěvníky a získávají si i nové příznivce. Kořínková Jana 49 Za přípravu výstavy Šlápněte do pedálů! v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Koulová Zuzana 50 Za čtyřicetistránkové Jičínské sametové noviny, které připravila k 25. výročí Listopadu 1989 a které se s podporou města dostaly do všech jičínských domácností. Podklady sbírala v jičínském muzeu, archivu, v kronice, dobovém tisku, u pamětníků Krčmárik Pavel, Nožička Pavel 51 Za to, jak první úžasně rozezvučel klavír a druhý skvěle moderoval udílení Ceny města Jičína v Porotním sále zámku dne Křížková Blanka 52 Za výstavu maleb a paličkovaných obrazů v bělohradském Památníku K. V. Raise a za ukázky svého díla na velikonoční výstavě a výstavě betlémů v Lázních Bělohradě. Dlouhodobě tvoří a vystavuje na mnoha místech a těší návštěvníky svými pracemi. Kubín Lukáš 53 Za to, že v kostýmu skřítka Pelíška byl stále přítomný a komunikoval s dětmi u Pelíškovy sluje na Valdštejnově náměstí, ve které po celou dobu festivalu Jičín město pohádky pobýval, a to dokonce i přes noc. Kubínová Eva a Regionální muzeum a galerie v Jičíně 54 Za výstavu obrazů a grafiky. Za program na vernisáži, v němž vystoupilo několik generací rozvětvené rodiny. Za to, jak prostřednictvím umění propaguje svůj kraj. Kůsová Petra 55 Za výtvarnou podobu skřítka Pelíška, za ilustraci programové brožury festivalu Jičín město pohádky, za výtvarné návrhy a následnou realizaci kulis a Pelíškovy jeskyně na náměstí. Lebedinets Peter, hoteliér Gabriel, Seco Group Jičín 56 Za dubnovou výstavu obrazů v Seco Group. Nefigurativní díla do prostoru dílny docela zapadla. Podstatné byly i rozhovory o situaci na Ukrajině. Literární spolek při knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 57 Za to, že pro své samostatně píšící členy zastává nepřehlédnutelnou jednotící funkci. Ta se v roce 2014 projevila tím spíše, že nebylo žádné společné vystoupení, spolek se vyjadřoval činností svých dělných částí. 5

6 Lochovský Martin (2x) 58, 59 Za výstavu Prof. MUDr. Jan Levit ( ), připravenou k životním výročím významného českého chirurga a hořického rodáka. Byla představena návštěvníkům Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, poté v prostorách hořické radnice. Za články o této osobnosti v periodiku Pod Zvičinou. Mates Tomáš 60 Za zorganizování prvního ročníku Mezinárodního festivalu krásných umění v Galerii plastik v Hořicích. Festival představil současné japonské umění formou výstavy (grafika, keramika), přednášky, koncertu a čajového obřadu vše za účasti japonských umělců a specialistů. Mečířová Jitka 61 Za oblíbené besedy nejen pro pacienty v Lázních Bělohradě na téma Hodinka s K. V. Raisem, Hodinka s K. Moorem nebo Hodinka s L. Mašínovou, za to, že lázeňským hostům přibližuje velmi kultivovaným způsobem historii a zajímavé osobnosti našeho kraje. Menclová Ilona 62 Za pořádání dětských akcí s bohatým programem (drakiáda, karneval, víkendový tábor pro děti, mikulášská nadílka), za organizaci vzpomínky u pomníku padlých v 1. světové válce, rozsvěcení vánočního stromu, za podporu při setkání seniorů, za pomoc při vítání občánků, Předsilvestrovského posezení v Lukavci, za občasné vydání Lukaveckého zpravodaje. Menclová Ilona, Janoušková Kateřina a spol. 63 Za organizování velikonoční a vánoční dílny v Lukavci u Hořic (tvoření tradičních i netradičních dekorací + výměnný bazar oblečení s charitativním výsledkem poslání věcí do Diakonie Broumov, kavárnička). Město Hořice, Městské muzeum a galerie Hořice, Církev československá husitská v Hořicích 64 Za oslavy 100. výročí postavení pomníku Mistra Jana Husa. Program tvořila výstava Ladislav Šaloun a Hořice, setkání u pomníku s koncertem a ekumenická bohoslužba. Město Jičín, všichni, kdo pomohli 65 Za zajímavé naplnění projektu Mezi námi přáteli. Za všechny akce v Jičíně i Swidnici. Například za vyvezení Valdštejna do Polska. Městské muzeum a galerie Hořice 66 Za zdařilé výstavy v roce 2014 (např. Duše v obrazech, Sochařský portrét Václava Havla, Ladislav Šaloun a Hořice, Hořické hračky, Šlápněte do pedálů) a další zajímavé akce (archeologická vycházka, přednášky atd.). Militká Alžběta 67 Za nápad, zprostředkování pozvání a hlavní organizaci udílení Jivínského Štefana v Nové Pace v roce Musica dětský pěvecký sbor při ZUŠ Hořice 68 Za pravidelná vystoupení pod vedením zkušené sbormistryně Ivany Václavů nejen v Hořicích, ale i v dalších městech včetně Prahy. Letos sbor zazpíval při pietním aktu v obcích Lidice a Ležáky za účasti prezidenta republiky. Němcová Ludmila a Galerie Na Špejcharu Bukvice 69 Za květnovou výstavu Od kraslic přes drátkování až po zdobené perníčky. I patchwork. Ale nejpůvabnější byly drátěné věci. 6

7 Nosková Marie, Nosek Jan 70 Za uskutečnění 3 divadelních pohádkových představení v lukavecké Lucerně. Nacvičovali s dětmi od 2 do 11 let. Práce obsahovala zkoušky, kostýmy, kulisy, rekvizity, hudbu reprodukovanou i živou, osvětlení, přípravu hlediště atd. Záslužné bylo zapojení maminek, které přicházely na zkoušky, pomáhaly s kostýmy svých ratolestí a fandily. Obec Veliš a Římskokatolická farnost Arciděkanství Jičín 71 Za příkladnou spolupráci při památkové obnově bývalého hřbitovního areálu kolem kostela sv. Václava v obci Veliš. Pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Hořice 72 Za přínos hořické kultuře, především za provedení cyklu Carmina Burana při jarním koncertě. Pifferaios flétnový soubor, Lázně Bělohrad 73 Za sérii vynikajících vystoupení v roce 2014 v Lukavci, Pecce, Konecchlumí, Lázních Bělohradě, Lužanech a za úspěšné vystoupení v národním Bienále flétnových souborů v Boskovicích. Soubor má dvě složky: mužskou Toni dei signori a ženskou Pifferaios, celkem 14 účinkujících pod vedením Ivany Václavů. Pluhařová Ilona 74 Za přínosnou činnost spisovatelskou, ale i za mimoškolní činnost organizační v kultuře a ve Sdružení regionálních autorů DIV. Polman Daniel, Soběslavová Jana 75 Za knihu Prapodivné cesty nezmarů. Šéfredaktor časopisu Lidé & Hory je z Nové Paky a napsal pohádky pro malé i velké sportovce. Pohádky zajímavě doplňují ilustrace Jany Soběslavové. Prodloužené víkendy v Jičíně pořadatelé 76 Od června do srpna jsou u Valdické brány či v zámku zajímavá hudební i jiná vystoupení. Jsou otevřené kostely s výkladem. Od pohádek po koncert. Po Jičíně i v Lodžii. Procházka Bohumír 77 Za činnost literární a organizační v kulturních akcích Jičína. Procházka Bohumír, Komárková Ivana 78 Za výrazný podíl na uspořádání prvomájové dokumentární výstavy na nádvoří jičínského zámku představující činnost zdejších spolků a sdružení. Prove občanské sdružení, Hořice 79 Nejen za pořádání každoročního festivalu Cultural Reggae Vibez, ale za další netradiční akce, kterými obohacuje kulturní nabídku v Hořicích především v prázdninových měsících, např. koncert tradiční indické hudby nebo Latino-karibský víkend ve Smetanových sadech v Hořicích. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 80 Za poutavé přednášky na konci roku, jako například o smírčích křížích nebo cyklus mladé kunsthistoričky Lenky Patkové o výtvarném umění. Rejmanová Dana 81 Za přípravu a propagaci koncertů v kostelích v Jičíně a okolí, za vzbuzování zájmu o církevní památky, za recitační pořady, za to, jak svědomitě se připravuje na všechna svá vystoupení. Rejmanová Dana (2x) 82, 83 Za ztvárnění imaginace vojáka z 1. světové války v pořadu Neokázalá akce, který byl součástí programu připraveného k výročí vypuknutí války spolkem Paměť a svědomí, jičínským arciděkanstvím, knihovnou, nadačním fondem Jičín město pohádky, Kulturními zařízeními města Jičína a městem Jičín. 7

8 Rychtera Milan, Rychterová Zdena 84 Za práci se soubory Hořeňák a Hořeňáček. V roce 2014 připravili v rámci oslav 65 let trvání Hořeňáku a 40 let trvání Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou nový program. Spolu s dalšími dali festivalu novou dynamiku a zvýšili jeho diváckou zajímavost. Připravili folklorní soubor na náročné vystoupení v Jižní Koreji, kde rozdávali radost a dobře reprezentovali naši zemi. Ryška Adam 85 Mladý autor původem z Holovous. Za vydání knihy Kdo chodí úvozem mrtvých, v níž zpracoval v 19 povídkách pověsti z různých míst Podkrkonoší. Náměty byly nasbírány během dialektologického výzkumu a následně upraveny do zábavné formy přístupné dnešnímu čtenáři. Nevelký náklad byl okamžitě rozebrán. Řehounek Jan a město Kopidlno 86 Za vydání knihy Kopidlno Drahoraz, Ledkov, Mlýnec, Pševes. Sál Radovan 87 Za roli lesního strýce Václava". V ní při výletech škol do Prachovských skal seznamoval děti s pověstí Pelíška a organizoval pro jednotlivé třídy hru Hledání zlaté šišky. Sklízel úspěch, děti byly nadšené, propagace regionu dokonalá, včetně inspirace učitelů. Sdružení regionálních autorů DIV 88 Za soustavnou činnost v obcích jičínského regionu i za příkladnou reprezentaci v krajském městě. Sdružení regionálních autorů DIV a hudební skupina Ze šuplíku z Řehče, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 89 Za to, že v rámci Dnů poezie předvedli v jičínské knihovně pásmo o válce. Poutavá kompozice slova a hudby. Hodně čtení a písniček bylo z vlastní tvorby. Sehnal Jiří 90 Za knihu povídek Chvála věcí obyčejných aneb Nedokončená kniha, která přesahuje rozměry regionální literatury. Bělohradský grafik, sochař, spisovatel a redaktor ji vydal v Design studiu 90. Skleróza divadelní soubor, Hořice 91 Za nastudování hudební politické pohádky Široký. Autor: František Kozel. Režisér: František Kozel. Hra byla úspěšně hrána v Hořicích i na mnoha dalších místech v širokém okolí. Spolek rodáků a přátel Hořic v Praze 92 Za zajímavé akce a stmelování krajanů v hlavním městě, za udržování kontaktů s Hořicemi, za propagaci činnosti spolku na webových stránkách města. Starý Miloš, Šindelář Petr 93 Za organizaci večera věnovaného 100. výročí jičínské atletiky. Setkání sportovců různých generací provázelo čtení důkladně zpracovaného přehledu historie oddílu, promítání fotografií, filmových dokumentů a grafických děl Emanuela Bosáka, přednes příležitostných básní i hudební vystoupení mladých sportovců. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice 94 Za zorganizování velkolepých oslav 130. výročí založení školy, na nichž se sešli nejen oficiální hosté, ale také stovky absolventů z celé republiky, kteří rádi vzpomínají na studentská léta a rádi se do své školy vracejí. Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice 95 Za zorganizování studentského symposia na téma Cesta ke smíření k 600. výročí upálení M. Jana Husa. Sochy byly vystaveny při oslavách 130. výročí založení školy. Jedna bude příští rok věnována městu Kostnice, další ozdobí areál Husova rodného domu v Husinci a další místa spjatá s husovskou tradicí. 8

9 Studeňanští a Radimští 96 Za vzpomínku na Josefa Váchala a Annu Mackovou. Sehráli divadlo o jejich životě, zorganizovali hezký program, včetně všelijakých pochoutek. Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice 97 Za organizaci Pestrého zábavného večera, tradičního estrádního studentského předvánočního představení pro školy i veřejnost, tentokrát poprvé v budově Biografu Na Špici. Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice 98 Za vydávání časopisu Tempus, který přináší pravidelně zajímavé čtení, rozhovory s učiteli a zprávy o školním dění. V letošním roce vychází s půvabnými ilustracemi Anny Ďoubalové. Šatrová Valentýna a Oblastní charita Jičín 99 Za výstavu fotografií projektu My, kterou tato studentka jičínského gymnázia uspořádala ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín v bývalé židovské škole v Jičíně. Nasnímala zajímavé obrázky ze sociální sféry a hezky je na vernisáži uvedla. Ščigol Michal 100 Za organizaci 3. ročníku Jičínského plenéru, akce při níž přijíždějí do Jičína výtvarníci z různých míst republiky i ze zahraničí a při níž vznikají díla zachycující město z různých pohledů. Šoltys Vladimír (2x) 101, 102 Za knihu Proč má kos žlutý nos? O Vlaďčiných ptačích kamarádech a Rákosníčkově daleké cestě do Afriky. Pan zvířecí lékař z Jičína zde uplatnil znalosti ornitologa i svou lásku ke krajině Českého ráje. Kniha je doplněna CD, na kterém pohádky načetl Arnošt Goldflam. Špirochová Eva a kol. 103 (Kol. = Slezáková Zuzana, Suchardová Radka, Dousková Iva, Hylmarová Ilona, Hajná Tereza, Hřibová Lenka, Bohuňovská Blažena). Za vytipování a přípravu tvůrčích dílen a zábavných míst vztahujících se k tématu 24. ročníku festivalu Jičín město pohádky (Pelíšek, pelíšky a pelášení). Šulcová Lenka 104 Profesorka českého jazyka obou hořických gymnázií. Za pořádání besed a přednášek se zajímavými hosty nejen ze světa literatury. Tyto hosty si pak odváží domů, do Nové Paky, kde zprostředkovává další zajímavá setkání na půdě Novopackých sklepů. Tomášů Romana 105 Za podíl na otevření kostnice v rekonstruované bývalé márnici u kostela sv. Jiljí v Markvarticích. Tomíčková Oldřiška, Tomíček Jan, Zapletalová Eliška 106 Za uspořádání zájezdu Krajem zapadlých vlastenců. Tomíčková Oldřiška, Zapletalová Eliška (3x) 107, 108, 109 Za oživování židovské kultury a tradic v hořické synagoze za zorganizování Evropského dne židovské kultury s koncertem Jany Lewitové, přípravu Chanukového koncertu, uvedení divadelního představení Moravské pašije i představení Oskar a růžová paní. Tomíčková Oldřiška, Zapletalová Eliška 110 Za komentované prohlídky židovských památek pro školy. Úlehla Vladimír 111 Za druhé, doplněné vydání knihy Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora, kterou zařadila Knihovna Václava Čtvrtka do své edice Jičínsko. 9

10 Veselka Jiří, Šobková Petra 112 Za přípravu, organizaci a realizaci exkurze cestujících z parního vlaku ve Sklopísku Střeleč, výstavu starých fotografií lomu na železniční zastávce Hrdoňovice a na trase pěší túry připravené zastavení s občerstvením na Lovči v rámci festivalu Jičín město pohádky. Vše v souvislosti s pětasedmdesátým výročím zahájení těžby. Veselý Jaroslav 113 Za podstatný podíl na scénáři a organizaci programu připomínajícího začátek 1. světové války. Zahrnoval koncerty, mše, pietní akty u pomníků, čtení z deníku vojáka, přednášku prof. Roberta Kvačka i promítání filmu Dobrý voják Švejk uspořádaly spolek Paměť a svědomí, jičínské arciděkanství, knihovna, nadační fond Jičín město pohádky, Kulturní zařízení města Jičína a město Jičín. Veselý Jaroslav 114 Za návrh na téma festivalu Jičín město pohádky: Pelíšek, pelíšky a pelášení. Vildmanová Veronika 115 Za kultivaci koncertů a hudebních vystoupení v celé oblasti Jičínska, za spojení profesionálních interpretů s laiky a začínajícími hudebníky. Vobořil Miroslav a další 116 Za uspořádání celkem 6 koncertů ve prospěch léčby dívky Vanesy, která trpí nemocí motýlích křídel. Na jičínském okrese proběhly v Sobčicích, Mlázovicích a Hořicích. Volf Petr 117 Za to, že ve dvoře svého domu v Jičíně připravil výstavu krajinářských fotografií. Netají se tím, že fotografie upravuje, hlásí se k českým malířům, krajinářům, jako je František Kaván a Otakar Lebeda. Vydra Jiří 118 Ředitel obecně prospěšné společnosti Valdštejnská lodžie kulturní imaginárium a zároveň kastelán. Disponuje neutuchající invencí, kterou prokazuje už tři roky v Lodžii, kde vytvořil kulturní prostor s programy výjimečné kvality. Akce nejsou pouhou reprodukcí umění. V Lodžii se k vlastnímu dílu umělce přidává koncept kastelána, čímž se vytváří zvláštní ucelené dílo velmi ojedinělé až svérázné podoby. Waldorfská iniciativa Jičín, Stillerová Lucie a spol. 119 Za to, že 28. září uspořádali na Zebíně svatomichalskou slavnost s pestrým programem pro děti. Jsou příkladem propagace alternativního způsobu výchovy a výuky. Wildová Vlaďka 120 Za Dobré zprávy z Českého ráje a okolí regionální zpravodajský web. Informuje zasvěceně, s důrazem na důležité události i fakta a jejich souvislosti, poutavou formou a pěknou češtinou. Základní umělecká škola Hořice 121 Za uspořádání 2. ročníku Evropského dne hudby v Hořicích. Mladí umělci hráli v Domě kultury Koruna i v hořickém kostele a hudební spolek Dalibor přivítal u Riegrova obelisku slunovrat. Zapletalová Eliška, Klásková Františka, Kocman Michal 122 Za songové bohoslužby v hořické synagoze. Zapletalová Eliška, Vidláková Michaela 123 Za besedy o holocaustu pro žáky hořických škol. 10

11 Zíková Petra 124 Pracovnice Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za projekt na festivalu Jičín město pohádky Kde zvířátka bydlí? Za dílnu, kvíz o přírodě Čí je to pelíšek?, doplnění výletů na Prachov informacemi o fauně a flóře s konkrétními ukázkami. ZUŠ Hořice a Jónová Eva 125 Za nastudování a uvedení pásma Od adventu do Tří králů. ZUŠ Melodie, s. r. o. Hořice, oddělení chlapců tanečního oboru 126 Za úspěšná vystoupení v tanečních soutěžích v Hronově a v Jičíně a za vítězství v soutěži ve Rtyni v Podkrkonoší. Učitelka Petra Mašková dokázala své žáky dobře připravit. Dlouhodobé zásluhy Apropo Jičín, obecně prospěšná společnost 1D Za práci usnadňující život postiženým dětem a jejich rodičům, spojovanou s kulturní činností, jak dokládají i výborně zpracované výroční zprávy. Artrosa Hořice 2D Originální taneční soubor zralých mužů - mužoretů. Za to, že nezkazí žádnou legraci a svým vystoupením zpestřují mnohé kulturní akce nejen v Hořicích, ale po celé republice. Baševi, obecně prospěšná společnost, Jičín 3D Za starost o jičínskou synagogu, za organizaci přednášek, besed, koncertů, které souvisejí s židovskou tematikou. Bělohradské listy redakce 4D Za to, že se tento časopis založený před 15 lety vyznačuje od samého začátku vysokou obsahovou i grafickou úrovní, že mapuje kulturní a sportovní dění ve městě a okolí a přináší zajímavé články z historie Bělohradska, rozhovory s význačnými lidmi, ale i fejetony a další zajímavosti. V dubnu 2015 vyjde jubilejní 100. číslo listů. Bílek Jan 5D Je dlouholetým aktivním hráčem a dirigentem hořického orchestrálního sdružení Dalibor i velmi vtipným a pohotovým konferenciérem při všech jeho vystoupeních. Totéž lze říci i o jeho působení v Hořické dechovce. Je též aktivním členem tanečního souboru Artrosa a kdo ho zná, ví, že nezkazí žádnou legraci. Rádi na jeho pedagogické působení vzpomínají i jeho žáci. Bílková Eva 6D Za trpělivou a pečlivou práci v oblasti kronikářství, kulturního, historického a společenského života Jičína a okolí. BIOS, oddíl mladých ochránců přírody ČSOP při ZŠ a ZvŠ Komenského Nová Paka 7D Za více než 30letou činnost pod vedením Milana Kaplana, který pro organizování akcí získal spolupracovnici v DDM Stonožka Alenu Končickou. Účastní se soutěže Zlatý list, projektů Kyselé deště, Společná oblaka, akcí Otvírání studánek, Den Země, získali Zlatého Brontosaura, vybudovali naučnou stezku v parku Sýkornice, podporují Stanici handicapovaných živočichů v Libštátě u Semil, připravují Kvílení na Pecce aj. Bohuňovská Blažena 8D Za dlouholetou obětavou práci v jičínském Sokole, za starost o budovu sokolovny, organizaci různých akcí, za propagaci sokolských myšlenek. 11

12 Bretová Milena 9D Za příkladnou práci s dětmi ve škole v Dětenicích, za divadelní činnost a významný přínos pro kulturní dění v obci. Čeliš Jan Křtitel 10D Za výrazný podíl na úspěšných vystoupeních souboru Fidle. Za vytváření fotografické dokumentace kulturního dění v Jičíně a okolí, za webové stránky (Jan-k-celis webnode.cz) o něm informující. Čermák Karel 11D Za významný přínos k poznávání minulosti Jičína, Jičínska a Českého ráje. Po léta vytváří rozsáhlou sbírku pohlednic, tisků, knih a různých dokumentů, věnuje se studiu archivních materiálů a odborné literatury, píše články do novin, připravuje přednášky, vydává kalendáře, knihy a tematicky zaměřené sešitky s názvem Vlastivědný poutník. Drapák Martin 12D Za práci, která je důležitá k sepsání podrobné historie bitvy u Jičína v roce 1866 a vyžaduje čas strávený při studiu archivních dokumentů a četbě odborné literatury i návštěvu různých míst. Dubinová Terezie 13D Za přednášky, besedy a další činnost věnovanou židovské tematice. Erben Antonín 14D Za dlouholetou výchovu mladých včelařů v Kopidlně a okolí a za obětavé organizování pravidelných sobotních odpolední pro dříve narozené s názvem Léčení hudbou. Faměrová Dagmar 15D Za obětavou práci kastelánky na zámku Humprecht, za činnost v občanském sdružení Humprecht pečujícím o drobné památky Sobotecka. Za dlouhodobou výraznou pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana. Faruzelová Marie 16D Za to, že si jako vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Jičíně zachovává vstřícný, iniciativní, tvůrčí i chápavý přístup ke všem, kteří přicházejí s nápady, návrhy a vyvíjejí různou kulturní činnost. Fišer Miroslav 17D Za péči o církevní památky Jičínska, jejich propagaci a za ochotu pomáhat při vzniku odborných prací věnovaných jejich historii. Formanová Eliška 18D Za příkladnou práci starostky obce Bukvice i předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada. Vykonává ji se zaujetím, kterým získává spolupracovníky pro řešení úkolů týkajících se Bukvice a Křeliny i dalších 30 obcí na bývalém panství Schliků. Franc Václav (2x) 19D, 20D Novopacký zubní lékař. Za spisovatelskou a vydavatelskou činnost, za úspěšné řízení Literárního spolku při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, organizaci literární soutěže Řehečská slepice a působení ve Skupině regionálních autorů DIV. Je autorem více než deseti knížek, vydavatelem časopisu Kobra, řídí časopis celostátního rozsahu Čaj, pomocí kterého už léta přitahuje ke spolupráci literáty z jičínského regionu a z jiných oblastí Česka i Slovenska a rozšiřuje znalost tvorby zdejších autorů. 12

13 Hanzlová Ivana 21D Za práci s pěveckými sbory. Paní sbormistryně více než 40 let stojí zády k divákům, ale čelem ke zpěvákům. Dlouhá léta je to jičínský sbor Foerster, kterému dala neopakovatelný zvuk. Helinger Jiří 22D Je mnohaletým hráčem hudebního sdružení Dalibor, hraje v Hořické dechovce a mnoho let také obětavě působí jako varhaník při hořickém chrámu Narození Panny Marie. Každý týden dochází za klienty hořického domova důchodců a vede zde pěvecký kroužek. Je hořickým patriotem, velkým znalcem historie, pamětníkem a vypravěčem starých příběhů. Holanová Božena 23D Za přípravu a realizaci vlastivědných zájezdů pro starší generaci, pořádaných místní organizací Českého červeného kříže v Jičíně. Za pomoc kulturnímu dění ve městě. Hudební spolek Dalibor Hořice Za dlouholeté obohacování kulturního života v regionu. 24D Hylmar Stanislav 25D Za dlouholetou skautskou činnost, za péči o dokumenty a fotografie, které jsou důležité pro poznávání minulosti Jičína. Jičínský apel ke smíření organizátoři připomínky 26D Už patnáct roků scházejí se lidé na Velišském hřbetě, aby si připomněli motiv smíření. Modlitba, zpěv, ale třeba i doporučení co číst. Jiterský Jan a Základní škola Bodláka a Pampelišky 27D Za již 12. ročník Vánočního zpívání, při kterém si zpěv koled může, často v krásném prostředí kostela, užít i publikum za doprovodu školního orchestru a podporované dětmi, které texty písní znají zdaleka nejlépe díky pečlivé přípravě ve škole. Tentokrát v Bystřici, v Robousích a ve Veliši. Jónová Eva 28D Je dlouholetá členka pěveckého sboru Ratibor a Vesna z Hořic, aktivní organizátorka a hybná síla všech spolkových akcí, mnohaletá vynikající ochotnická herečka a starostka hořického Sokola. V r jí byla udělena cena Osobnost města Hořice za její dlouholetou veřejnou činnost. I přes to, že je to dáma zralého věku, má stále energie na rozdávání a její vitalitu jí mohou závidět i mladíci. Kaprasová Pavlína 29D Za příkladnou práci starostky obce Bačalky. Za realizaci dobrých nápadů, organizaci různých akcí, za zapojování občanů do činností vedoucích k prospěchu malé vesničky. Kazda Jakub, Kazda Miroslav 30D Za společná hudební vystoupení na koncertech a při různých příležitostech. Knihkupectví U sv. Ignáce, Jičín 31D Za to, že paní knihkupka Bohunka nejen se skvělým šarmem prodává knížky, ale zve do Jičína mnoho zajímavých lidí na přednášky a besedy. Například v listopadu s jezuitou Józefem Augustynem. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 32D Za přípravu a realizaci Literárních soutěží, včetně vyhodnocení prací a slavnostního vyhlášení vítězů v rámci programu minulých ročníků festivalu Jičín město pohádky. 13

14 Kofránková Hana, Strejček Alfred, Rak Štěpán 33D Za mnohá vynikající vystoupení na Jičínsku, za Prvomájová odpoledne a Hudebně-literární festival ve Starých Hradech, ve Vokšicích i v Jičíně, za dlouhodobou obětavou spolupráci s Občanským sdružením SH i s pořadateli kulturních akcí v Sobotce. Koldovský Rudolf 34D Za činnost v Tradiční historické jednotce c. k. 73. pěšího pluku Železnice, která dbá na připomínání bitvy u Jičína v roce 1866 a pečuje o hroby padlých. Korálka starší divadelní soubor, Dětenice 35D Za záslužnou několikaletou divadelní činnost, při níž si vychovávají pokračovatele v souboru Korálka mladší. Pořádají Dětenické divadlování, což je přehlídka dětských i dospělých divadelních souborů. V roce 2014 se ho zúčastnilo 12 hostujících souborů, pomáhali i hasiči z Brodku, připravovalo se občerstvení. Kovářová Anna 36D Za dlouholetou aktivní činnost v jičínském skautském středisku. Její bohaté zkušenosti z vedení dívčího oddílu, organizace letních táborů, víkendových akcí, sbírek, her, závodů, soutěží a kulturních programů jsou dobrým základem pro její následovníky. Kozel František 37D Autor mnoha skvělých originálních nápadů. Je duchovním otcem i hybnou silou hořického tanečního souboru Artrosa a divadelního souboru Skleróza, autorem a režisérem divadelních her politických pohádek Dlouhý a Široký a mnohého dalšího. Kracík Pavel (3x) 38D, 39D, 40D Za to, že se ve svém volném čase intenzivně zabývá regionální historií, terénní dokumentací památek a slovesnou folkloristikou, hlavně lidovými pověstmi Jičínska, že se významně podílí na obnově zapomenuté historie Jičínska a chrání kulturní dědictví. Za iniciativní činnost v občanském sdružení Jičínská beseda, které spoluzakládal a které vede, za to, že uvádí na pravou míru některé historické omyly. Kracíková Ludmila 41D Za mnohaleté vedení chrámového sboru při kůru u sv. Jiljí v Železnici a za drobné i větší práce všedních dní, bez kterých by farnost i v této oblasti fungovala jen obtížně. Krčmárik Pavel 42D Za šíření klavírního umění, hudební spolupráci s (nejen) jičínskými spolky a školami na různých kulturních akcích. Kvaček Robert 43D Za přednášky, v nichž historická témata přibližuje veřejnosti na vysoké odborné úrovni a přitom srozumitelnou formou. V roce 2014 se zájemci mohli dozvědět o začátku první světové války, o legiích, o druhé světové válce. Kynčl František (2x) 44D, 45D Za soustavnou dlouholetou práci v ekologické výchově na 4. základní škole Jičín, za zapojení do regionálních i celostátních ekologických projektů. Jeho zásluhou vzniklo u školy ekologické centrum Čtyřlístek, jež neustále vylepšuje. Obsluhuje tu také meteorologickou stanici a spolehlivě sestavuje vzorné přehledy počasí pro jičínskou kroniku. Libuňští 46D Ochotníci v čele se starostkou Helenou Červovou a Josefem a Yvou Bártovými. Již mnoho let připravují nádherné kulturní a rodinné akce. Významné je tradiční představení živého betlému na první adventní sobotu zprvu před základní školou, nyní již druhým rokem na farské zahradě. 14

15 Literární spolek při knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 47D Za svou skupinovou i individuální činnost literární i hudební. Za péči o kulturu pro nevidomé a slabozraké občany. Loutkové divadlo Martínek Libáň (3x) 48D, 49D, 50D Za to, že přináší radost malým divákům, že je pořadatelem tradičních přehlídek loutkových divadel Řezníčkova Libáň a reprezentantem loutkové scény na akcích, pořádaných po celé republice, že rekonstruovalo divadelní prostory. Je držitelem ceny Matěje Kopeckého. V roce 2014 oslavilo 100 let nepřetržité činnosti, připravilo výstavu loutek a další pořady. Markvartičtí 51D Za každoroční příjemné setkání v Keltské svatyni. Historie, muzika i dobré jídlo. Taky trochu tajemna. Za další markvartické kulturní konání, které je velmi pestré přednášky, koncerty a další. Matějka Ivan 52D Za péči o fotografie a další materiály dokumentující činnost jičínského divadelního ochotnického spolku J. K Tyl a dění v Jičíně v minulosti. Mateřské centrum Kapička 53D Za všechny akce, které přinášejí poučení i zábavu dětem, maminkám i tatínkům. Městská knihovna Hořice 54D Za všechny akce pro děti, dospěláky i seniory, za cestopisné i literární besedy, soutěže, Noc s Andersenem, pro kterou vždy vymýšlejí návštěvu zajímavých míst, za to, že knihovna je vždy oázou klidu a pohody v uspěchaném světě. Mezera Martin 55D Za zodpovědný a zároveň lidský přístup k péči o památky. Jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně se snaží poradit a pomoci majitelům chráněných objektů a neodradit zájemce o kulturní dědictví, kteří chtějí pomoci. Nosek Jan 56D Oblíbený vychovatel na hořické kamenické a sochařské škole, dlouholetý herec Divadelního souboru J. K. Tyl, s nímž ztvárnil nespočet nezapomenutelných rolí, člen flétnového souboru Pifferaios, folklórního souboru Hořeňák a country kapely Kabanos, organizátor kulturního života v Lukavci, sjezdů rodáků, silvestrovských programů, akcí pro děti atd. Nosková Marie 57D Bývalá dlouholetá oblíbená profesorka hořického gymnázia, kde mnoho let vedla redakci studentského časopisu Tempus, obětavá organizátorka kulturního života v Lukavci a ilustrátorka a přispěvatelka časopisu Pod Zvičinou, vydávaného hořickým gymnáziem. Organum Cantate občanské sdružení, Jičín a ostatní ze Železnice 58D Za opravu varhan v kostele sv. Jiljí v Železnici. 7. prosince oslavili to všichni parádním koncertem. Plachý Jiří 59D Za výrazný podíl na poznávání historie Slavhostic a okolí. Za velice aktivní přístup k vedení obecní kroniky, shromažďování dokumentů, pořádání výstav a dalších akcí. Pod Zvičinou redakce časopisu 60D Za dlouholeté připomínání historie a přírodních krás kraje pod Zvičinou a upozorňování na aktuální kulturní dění. 15

16 Pospíšil Michael a skupina Literácy Jitčín 61D Za vystoupení, koncerty a hudební doprovod při různých programech v Jičíně a na území Mariánské zahrady. Pospíšilová Alena 62D Za neúnavnou osvětovou a lidskou činnost v knihovně Antonína Bocha v Libošovicích a stálou péči o všechny generace čtenářů v širokém okolí. Pospíšilová Alena, Pantlíková Eva 63D Za vzorné vedení knihovny, pořádání besed, výstav, tvořivých dílniček a za předčítání knih klientům Domova pokojného stáří v Libošovicích. Procházka Bohumír 64D Prochor je, a navždy zůstane, symbolickou postavou Jivínského Štefana bez ohledu na podíl práce všech ostatních. Neformálnost, organizovaná neorganizovanost celé akce, nadšení až starosvětský zápal pro věc, spontánnost, přehled o veškerém kulturním dění na okrese, to je prochor. Rejmanová Dana 65D Knihovnice z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Za úžasnou obětavost a zcela neziskové úsilí při organizování a spoluorganizování pořadů a událostí mimořádné duchovní kvality. Skromnost ji zdobila při práci pro Občanské fórum a táž vlastnost ji zdobí při styku s čtenáři i dospělými vděčnými posluchači. Rozsévačová Hana 66D Za vzornou práci starostky obce Bílsko u Hořic, za dlouholetou činnost ve zdejším sboru dobrovolných hasičů a působení v ochotnickém divadelním spolku Bílsko, za vedení nejen hasičské, ale i divadelní kroniky. Rybařík Václav (2x) 67D, 68D Za úspěšné vedení a činnost ve spolku Jičín v Praze, za propagaci Jičínska a Jičína, jemuž věnoval sochu a bustu Albrechta z Valdštejna, umístěné na zámku, a sochu Pelíška, umístěnou v Prachovských skalách. Řehečské kvarteto (3x) 69D, 70D, 71D Za svá vystoupení při různých příležitostech. Vzniklo jako součást literární soutěže, dnes je svébytným souborem, který hraje a zpívá nejen u nás, ale i v cizině. Například v Izraeli. Jičíňáci ho znají např. z festivalu Jičín město pohádky. Sádlo Miloslav 72D Za dlouholeté pečlivé vedení kroniky obce Keteň. Zaznamenává současné dění a zachycuje minulost na základě poznatků získávaných studiem archivních materiálů. Sezima Jan 73D Ředitel Domu kultury Koruna. Za dlouholeté zásluhy o rozvoj hořické kultury, za založení jazzového festivalu Jazznights, za podporu amatérských souborů, za vlastní aktivní muzicírování. Byl oceněn titulem Osobnost Města Hořice za rok Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Jičín 74D Jičínští nevidomí žijí pestrým kulturním životem. Na své schůze zvou si jičínské i jiné zajímavé osobnosti. Od hudby, přes autorské čtení k zajímavému vyprávění. Za rok pěkný přehled kulturního dění. Smetana smíšený pěvecký sbor, Jičín 75D Za všechna zdařilá vystoupení. Sbor má pěkné internetové stránky, ze kterých se dovídáme, že členové žijí zajímavým společenským životem (viz výlet do Velkých Karlovic). Kromě parádních koncertů, jako byl ten u Jakuba s M. Malátným, jezdí zpívat i třeba do Domova seniorů v Jičíně. 16

17 Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu Jičín (2x) 76D, 77D Za pečlivě připravená a na vysoké úrovni provedená vystoupení. Sbor působící pod vedením Ivany Hanzlové, Karla Chutného a od podzimu roku 2014 Boženy Maxiánové dovede už po dvě desetiletí zaujmout posluchače a ukázat krásu sborového zpěvu. A paní Ivana Hanzlová? Je u rozličných sborů více než 40 roků. Soukupová Věra a kol., Slatiny 78D Za více než 10 let organizování tanečních kurzů, které ve Slatinách mají už padesátiletou tradici a prošly jimi stovky tanečníků, kteří si osvojili také základy společenského chování. Ženy tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a zcela zdarma. Starý Miloš 79D Za připomínání historie jičínského sportu a představování jeho osobností v tisku. Za podporu kulturního dění v Jičíně. Stezka Češov-Veselí občanské sdružení 80D Za to, že každoročně pořádají Stezku, tj. putování po zajímavých místech v okolí. Na těch místech připravují program pro děti i dospělé. Skvělé jsou například koncerty v kostelích. Strouhalová Libuše 81D Za čtyřicetileté vedení knihovny v obci Skuřina, za práci zdejší kronikářky a za aktivní účast na kulturním dění v obci. Loni dostala v Hradci Králové titul Knihovnice roku Suchoradský Oldřich Za práci v redakční radě Kopidlenských listů. 82D Šourek Jiří 83D Za práci dobře prezentující zahradnickou školu v Kopidlně a za to, že svým žákům nejen předává odborné znalosti a zkušenosti, ale vede je také k zájmu o regionální historii. Šverma Petr, Mazuch Jiří a jimi vedená firma Durango s. r. o. Liberec 84D Za záchranu památných roubenek v Sobotce. Tím přispěli k pokračování v kulturních aktivitách na Šolcově statku. Tomášů Romana, Brabec Petr 85D Za záchranu a opravu kostela sv. Jiljí v Markvarticích, hřbitovní zdi a márnice. Za trpělivou a neúnavnou práci se sháněním peněz, odborníků a lidí, kteří se podílejí na opravě. Z márnice se jim zdařilo vytvořit kostnici, která byla slavnostně vysvěcena Tomíček Jan 86D Za práci šéfredaktora vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, do něhož píše zajímavé články, udržuje jeho vysokou úroveň i existenci. Za pěstování vzájemných vztahů Gymnázia Hořice a lužickosrbského Gymnázia Chotěbuz. Za to, že u svých žáků na hořickém gymnáziu probouzí zájem o regionální dějiny a historii. Za spolupráci s Městským muzeem Hořice při organizování akcí s tématy z historie Hořic a okolí. Turek Vladimír (3x) 87D, 88D, 89D Za provozování varhanní hudby v kostelích na Jičínsku (mše, poutě), organizování a podporu hudebních akcí na Kopidlensku, za vedení divadelního spolku v Běcharech i za podporu a propagaci kulturního dění v Mariánské zahradě. Úlehla Vladimír 90D Za poučené a poutavé představování Jičína 2. poloviny 19. století, při němž využívá poznatků získaných dlouholetým studiem archivních pramenů a literatury. Za moudré rady i pomoc v kulturní činnosti v Jičíně. 17

18 Ulrychová Eva 91D Za dlouholetou přednáškovou a publikační činnost, za archeologické vycházky a neúnavnou popularizaci archeologie. Václavů Ivana 92D Učitelka ZUŠ Hořice. Za vedení dvou dětských pěveckých sborů v této škole, hořického komorního pěveckého sboru Bona Vita a bělohradského flétnového souboru Pifferaios, za vlastní aktivní muzicírování i zpívání. Valenta Jaromír 93D Za dlouholetou příkladnou práci starosty obce Střevač, za péči o památky, aktivní zájem o historii vesnic Střevač, Štidla a Nadslav a za výraznou podporu zdejší kulturní činnosti. Vališka Radomír, Vališková Iveta 94D Za výrazný podíl na organizaci festivalu Foersterovy Osenice, který pořádá Unie českých pěveckých sborů, obec Dětenice a Dobrovolné sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku a kterého se účastní pěvecké sbory z celé republiky i ze zahraničí. Valter Jiří Qido 95D Za dlouholetou kulturní činnost v obci Bukvice. Každoročně je v jeho Galerii Na Špejcharu uspořádáno nejméně 5 výstav s doprovodným hudebním či pěveckým vystoupením v krásné a milé atmosféře. Valter Jiří Qido, Valterová Eva 96D Za pořádání výstav ve vlastní Galerii Na Špejcharu v Bukvici. Každá začíná slavnostní vernisáží se zajímavým programem. Lákají milovníky výtvarného umění nejen z Jičínska a přispívají k propagaci malé obce. Vokurka Zdeněk 97D Muzikolog, hudební publicista, spoluzakladatel a dramaturg hudebního festivalu Libáňský hudební máj Foerstrovy dny (v roce 2014 proběhl již 14. ročník), zakladatel, dramaturg a komentátor Křesel pro hosta v libáňské cukrárně Karolínka, pravidelný dopisovatel Jičínského deníku a Libáňských novin. Vokurka Zdeněk, Kaprasová Pavlína 98D Za organizování Poetických podvečerů s křeslem pro hosta v cukrárně Karolínka v Libáni za účasti významných osobností našeho uměleckého i společenského života. V roce 2014 to byli Josef Vejvoda, MUDr. Zdeněk Schwarz, Marie Hakenová, Beno Blachut ml., Kamila Moučková a Jan Čenský. Ze šuplíku hudební skupina, Řeheč 99D Za všechna vystoupení. Manželé Dana (zpěv) a Hynek (kytara, foukací harmonika) Beranovi a houslista Jaromír Kejval. Mnohé z písniček jsou jejich autorské. Ale zpívají a hrají i lidové. Zlatník Hynek 100D Za dlouholetou činnost věnovanou ochraně přírody a památek v Jičíně a okolí. Zlatníková Draga 101D Za podíl na organizaci festivalů Šrámkova Sobotka a Jičín město pohádky i akcí na Šolcově statku v Sobotce. Za pomoc při zpracování nominací na Jivínského Štefana. Za účast v porotách soutěží, v nichž může využívat zkušenosti autorky básnických sbírek a překladatelky. Železničtí 102D Za to, že si zařídili, aby obec žila pestrým kulturním životem. Nejde jen o sadu výstav v muzeu, ale i aktivity, zejména hudební, v kostele. 18

19 LAUREÁTI JIVÍNSKÉHO ŠTEFANA 1996 K-klub Jičín 41 nominací: KLAN Kacákova Lhota * Zdenka Vaškovová Hořice * Martin Zajíček a K-klub Jičín 1997 K-klub Jičín 37 nominací: Ivo Chocholáč a spol. Nová Paka * Jaroslav Macák a Větráci Kopidlno * Eva Bílková, Lenka Šoltysová 1998 pivovar Nová Paka 90 nominací: Pavel Charousek Turnov * J. K. Tyl Hořice * Vladimír Úlehla Jičín 1999 zámek Jičín 120 nominací: Hořeňák Lázně Bělohrad * Eva Bílková Staré Hrady * Jaromír Gottlieb Jičín (předal Aloisi Hlavatému z Miletína) * Prochor mimo hlasování poroty 2000 hospoda Robousy 118 nominací: Milan Roček Jičín * Květa Macounová a Jarmila Pospíšilová Libošovice (los) 2001 Libáň nominací: Jan Řezníček a divadlo Martínek Libáň * Zdeněk Chalupa K-klub Jičín (los) 2002 Hořice 155 nominací: Oskar Teimer Černín * Veronika Kuříková Nová Paka (los) 2003 Železnice 137 nominací: Irena Škodová Libáň * K-klub Jičín (los) 2004 Nová Paka 107 nominací: Věra Rychterová * OS Lodžie Jičín (los) 2005 K-klub Jičín 181 nominací: Jivínský Štefan * OS Zebín (los) 2006 Veliš 224 nominací: Vladimír Úlehla Jičín * Štěpánka Fléglová Hořice (los) 2007 Kopidlno 225 nominací: Oldřich Suchoradský Mlýnec * Novopacké sklepy Nová Paka (los) 2008 Sobotka 218 nominací: Blažena Zatloukalová Hořice * Milan Ertl Hořice (los) 2009 Libuň 237 nominací: Miloslav Bařina Nová Paka * Josef Teichman Železnice (los) 2010 Miletín 251 nominací: Erben divadelní soubor Miletín * OS Stezka Češov Veselí (los) 2011 Slatiny 262 nominací: Šrámkova Sobotka pořadatelé festivalu * Knihkupectví U Ignáce v Jičíně (los) 2012 Ostroměř 246 nominací: Prochor (předal Miloslavu Sádlovi z Ketně) * Kopidlenské slavnosti pořadatelé (los) 2013 Nová Paka 267 nominací Alena a Pavel Matějovských Novopacký slavíček * René Vitvar MŠ Ostružinka, Ostružno (los) 2014 Lázně Bělohrad 228 nominací??? 19

20 Štefanská komise Nadační fond Jičín město pohádky Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně Prochoroviny Město Lázně Bělohrad 20

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Nominace na Jivínského Štefana za rok 2011

Nominace na Jivínského Štefana za rok 2011 Nominace na Jivínského Štefana za rok 2011 Čís Nominovaný Počin Verze 27. 1. 2012 4:41 139 + 88D = 227 1 Adolfová Jarmila Knihovnice v Radimi u Jičína, pracuje s dětmi, uspořádala pasování prvňáčků na

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Kumštýři na horách i v kraji

Kumštýři na horách i v kraji Otevřené zahrady Jičínska Rozvoj Tanvaldska Projekt spolupráce Kumštýři na horách i v kraji Oblasti podpory i. Zvýšení soudržnosti obyvatel, přispění k zachování tradic, upevnění lokální identity a mezilidských

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2011 ROČNÍ STATISTIKA: Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2011 je 41, z toho registrační poplatek zaplatilo 38 čtenářů. Za celý rok

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal.

Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. Europaschule am Fließ - Deutschland ZŠ německo-českého porozumění -

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Březen - měsíc čtenářů 2013 v knihovnách Jičínska

Březen - měsíc čtenářů 2013 v knihovnách Jičínska Březen - měsíc čtenářů 2013 v knihovnách Jičínska Tisková zpráva. V Jičíně, dne 27. 2. 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Benešová a vedoucí profesionálních knihoven. logo ke stažení: http://knihovna.jicin.cz/bmc.html

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2012

o činnosti a hospodaření v roce 2012 o činnosti a hospodaření v roce 2012 občanské sdružení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Občanské sdružení Lounští Lounským. Mírové náměstí č. 1. 440 01 Louny IČO: 63152118. Číslo účtu:275425680227/0100

Občanské sdružení Lounští Lounským. Mírové náměstí č. 1. 440 01 Louny IČO: 63152118. Číslo účtu:275425680227/0100 Výroční zpráva občanského sdružení za rok 2011 Občanské sdružení Lounští Lounským Mírové náměstí č. 1 440 01 Louny IČO: 63152118 Číslo účtu:275425680227/0100 Kdo jsme, jaké je naše poslání 1. prioritou

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více