Časopis Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži"

Transkript

1 3 2008/9 AGin Časopis Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

2 Obsah 1 Aktuálně ze školy 1 Udílení svátosti biřmování 1 Peer program u prváků 2 Florbalový turnaj se Slováky 3 Mše svatá a katechumenát 4 Šachový turnaj Úvodník Ú vo d n ík Kalendář nám již hlásí prosinec, 1. adventní neděle je za námi a třetí číslo aginu již také spatřilo světlo světa. A čím vás dnes můžeme zaujmout? 5 Seriál Nabízíme zprávy z proběhlých akcí 5 Učitelství na Karlově univerzitě biřmování, Peer program, florbalový turnaj se Slováky, šachový turnaj. 6 Rozhovory Samozřejmě nechybí náš seriál 6 7 otázek pro Peťu Bendeho o vysokých školách, zajímavé 6 S prezidentskými kandidáty rozhovory a také další vzpomínání 8 S Arnoštem Goldflamem Ignáce. V závěru tohoto čísla můžete najít dopis od paní Gerykové - rádi 10 Vlastní tvorba uvítáme reakce i od vás. 10 K boji připravit Tak hurá do toho. Za celou redakci 11 Povídka vám přejeme příjemní počtení. 13 Vzpomínky veterána 13 Kasárna aneb Veterán podruhé 16 Zamyšlení 16 Příběh k zamyšlení 18 Dopisy 18 Dopis od paní Gerykové 19 Směj se s námi 19 Něco pro pesimisty 20 Zasměj se s námi 20 Hlášky z hodin Radek a Diana

3 Aktuálně ze školy U d í l en í s v á t o s t i b i ř m o v á n í V pátek na naší škole, probíhalo udílení svátosti biřmování. Letos dary Ducha Svatého přijalo 34 mladých lidí. Usilovně jsme se připravovali pod vedením otce Stušky celý rok. Každé pondělí jsme se scházeli ke společným katechezím. Prožili jsme duchovní obnovu v Beskydech na Hutisku, kde jsme společně rozjímali nad Písmem, ale také pomáhali majitelům chaty opravit silnici či nasekat dříví. Na letní prázdniny jsme dostali bojový úkol nelenit doma, ale zúčastnit se nějaké aktivity s duchovním rozměrem. Celá příprava vyvrcholila na duchovní obnově na Velehradě. Musím přiznat, že otec nás nešetřil. Ale asi ví proč. Vždyť právě po biřmování bereme svou spásu plně na sebe, stáváme se dospělými křesťany, kteří musí svou víru hájit každý den a tudíž musíme být připraveni, oblečeni do nebeské zbroje, abychom obstáli. Vše bylo završeno páteční mší, při níž byl hlavním celebrantem otec biskup Hrdlička, koncelebrovalo spousta kněží z našich farností a zpěvem doprovázela schola AG. Izi komentoval(o/a) průběh mše slovy: Schola i biřmovanci zvládli výborný hudební výkon, pouze varhany nepřekvapily ničím novým... Jménem biřmovanců chci poděkovat za všechny vaše modlitby, které nás podporovaly při přípravě, během mše a podporují nadále -Rcz- P e e r p r o g r a m u p r v á ků Ve čtvrtek byla na naší škole akce PEERU určená pro první ročníky, zaměřená na návykové látky v podobě kouření. Konkrétně my, 1.C, jsme si udělali přestávku 5. a 6. hodinu. Do třídy přišly členky PEERU s připraveným programem, který se skládal z nejrůznějších her, od seznamovacích až po scénky na téma: Jak nás ovlivňuje okolí. Hráli jsme to my, takže o zábavu nebylo nouze. Z několika možností, například rodina, rodinné problémy, parta, přítel/kyně atd., jsme vybrali nejlépe zahraný kousek. Byla to rodinná situace, kdy matka měla manžela Pepu a milence Káju. Myslím, že víc k manželským hádkám říkat nemusím, ale opravdu lituji, že jste Pokračovaní na str. 2 1

4 Aktuálně ze školy Pokračovaní ze str. 1 nemohli být svědky toho fiaska, protože byste odcházeli se slzami v očích. Dostali jsme se i k teorii, zejména k tomu, jak nám cigarety ničí plíce. Tohle byla sice nudnější část dvouhodinovky, ale i tak docela zajímavá. A nakonec jsme si vyvrátili mýty o této neřesti, což bylo zajímavé, protože většinu věcí, otevřeně se přiznám, jsem nevěděla nebo jsem se je dozvěděla až na přednášce PEERU. Pavlína Majdová F l o r b a l o v ý t ur n a j s e S l o v á k y Ve čtvrtek navštívilo naši školu družstvo našich bratrů Slováků florbalistů z Gymnázia sv. Františka z Assisi. Po vřelém uvítání následoval briefing a tisková konference v klubovně 101. Posléze si naši bratři prohlédli město (možná i nějakou tu hospůdku) a po návratu se občerstvili. V 17:30 se již v tělocvičně rozcvičoval první tým AG a spolu s nimi se chystalo i slovenské družstvo. Po odeznění státních hymen vypuklo v šest hodin v nabité hale tělocvičny zahajovací utkání. Náš 1. tým hrál v sestavě: Dostálek V. Štach O. - Gal Pavel Obrtlík P. - Osička J. Markovič V. Po divácky atraktivním boji dokázalo naše družstvo v posledních okamžicích zápasu otočit skóre a vyhrálo rozdílem tří branek. V osm hodin pak 2 nastoupilo k druhému bratrskému utkání družstvo našich trpaslíků (ve srovnání s našimi bratry tomu tak skutečně bylo) ve složení: Procházka T. - Gal Petr - Radoň L. - Janek M. Šerý M. - Slezáček V. Zápas byl z počátku vyrovnaný, v půli však jako by došel Slovákům dech a náš tým si i přes místy až vyhraněné projevy patriotismu p. Cibulky, jenž pískal, vypracoval odstup a zvítězili jsme zaslouženě 30:20, na zápasy tedy 2:0. Vítězství však nebylo tím hlavním, o co šlo. Utkání byla skutečně přátelská, o čemž svědčí i malý počet faulů. Bratři nám pogratulovali, vyslechli naši současnou a jejich bývalou hymnu a obě družstva se odebrala do sprch. Zbývá už jen přání: Do roka a do dne v Žilině!. Galf

5 Aktuálně ze školy M š e s v a t á a k a t e c h um e n á t Společně s ním jsme vešli v průvodu mezi přítomné, kteří ani v nejmenším netušili, co se bude dít. Zdálo se nám, že jsou z toho všichni pěkně zmatení, takže jsme raději rychle zalezli do prvních lavic označených cedulkou reservé. Jenže než jsme se vůbec stačili rozkoukat, kolik je tu dnes lidí, otec nás hned oslovil. Ještě že jsme den před tím pilně cvičili odpovědi na jeho záludné otázky, jinak by nás asi těžko napadlo odpovědět na oslovení slovy Jsem připraven(a). No a jako kdyby to ještě nestačilo! Další zvídavý dotaz směřoval tentokrát na každého z nás zvlášť. Ale naštěstí patříme mezi učenlivé studenty prestižních škol, takže odezírat ze rtů otci nepředstavovalo žádný problém... A pak konečně přišla ta chvíle! Otec se ptal taky někoho jiného než nás. Chudák sestra Luisa... Sestro, můžeš popravdě říct, že tito žadatelé přichází s dobrým úmyslem? zeptal se otec. Nastalo hrobové ticho... pět... deset... dvacet... padesát... skoro minutu a půl... Načež sestra vyhrkla: Já? Jo aha! No, asi jo. Dál už se jí otec na nic neptal, asi pro jistotu, a obrátil svůj zájem na všechny ostatní zde přítomné. Podle příručky nastal okamžik, kdy měli všichni odpovědět jednohlasné ANO..., z čehož nás tížily nemalé obavy... Naštěstí byli na mši přítomni členové místního šermířského kroužku, takže odraz světla od naostřených hran mečů všechny přímo či nepřímo (možná nejen pouhý odraz světla) donutil vydat ze sebe požadovanou odpověď. Tohle byla naše vstupenka k vyvrcholení obřadu. Jeden po druhém jsme přistupovali k otci a ten nás označoval znamením kříže, ale nejen na čelo, jak by se dalo předpokládat, ale také na uši, abychom slyšeli hlas Kristův, na oči, abychom ustavičně hleděli na Krista, na ústa, abychom vyznávali Krista, na srdce, aby v něm bydlel Kristus, a nakonec ještě na ramena, abychom na sebe vzali Kristovo jho. Nepodařilo se nám přemluvit otce, aby po úvodním trapasu mohla sestra ještě něco vyslovit, tak nám alespoň dala taky malý křížek, což jí podle otce přece muselo stačit. Přišlo první čtení, evangelium, kázání a možná bychom byli i u přinášení obětních darů, kdyby nás otec taktně z kaple nevyprovodil! Nejdřív nás tam donutí jít a pak nás vyhodí! Tak jsme se tedy vyloudali ven a první naše kroky směřovaly do pokoje otce (neboli, jak to nazývá sestra Luisa, na faru). Nevěděli jsme, kde vzala otcovy klíče, každopádně se nám tam líbilo, komu by se to taky nezamlouvalo... V Pokračovaní na str. 4 3

6 Aktuálně ze školy Pokračovaní ze str. 3 ledničce se našel nanukáč... Na stole leželo nějaké to cukroví... No... Řekněme, že jsme otci ušetřili starost Co s tím?. Najezeni do sytosti a napití taky, jsme se vrátili zpátky na naše pokoje a šli spát... I když to z tohoto článku možná moc nevyzní, všichni jsme opravdu moc rádi, že jsme mohli do katechumenátu nastoupit. Proto chceme i prostřednictvím tohoto plátku poděkovat sestře Luise za to, že nás doposud tak skvěle a trpělivě připravovala, a doufáme, že v tom bude i nadále pokračovat, a také otci Pavlovi, za zorganizování zmíněného obřadu... Ale to jak nás vyhodil... :-) Š a c h o v ý t ur n a j Jednu sluncem prolitou středu se v našem baru sešlo kolem dvaceti studentů a paní Haluzová samosebou nemohla chybět. Jak už to tak bývá, ve studentském klubu jsme si toho slunce moc neužili. Jelikož to celé měl na svědomí Martin Dvořák s bratrem Ondrou, všechno bylo profesionálně připravené a sluníčkový deficit nikomu nevadil. Paní Haluzová nás po celou dobu horlivě dokumentovala. Díky ní můžeme na stránkách AG zhlédnout pár fotek z této vymazlené akce a 4 alespoň trochu se vžít do ducha šachistů. Než došlo k samotnému "sportování", přišel se na nás podívat i pan ředitel a s úsměvem zahájil turnaj. Po registraci všech hráčů se vypsalo první kolo a šlo se do boje. Už ze začátku bylo jasné, kdo holduje této královské hře a kdo se jen "ulil" ze školy. Hra byla na čas, který činil patnáct minut. Hráč po odehrání svého tahu odklepl časomíru spoluhráčovi, kterému se tím okamžikem začal odpočítávat čas. Následovalo kolo druhé. V něm se sešli vítězové prvního kola a změřili si své síly. Celé dopoledne se hrálo vždy po 15minutách, až jsme dospěli do finále. To skončilo výsledkem: Martin Dvořák 1. místo, Jaroslav Kejnar 2. místo a Pavel Gal 3. místo. Po vyhlášení jsme s dobrým pocitem ze hry ještě zhlédli umění rychlé hry Martina a šli jsme na zasloužilý Vojtěch oběd.

7 Seriál U č i t e l s t v í n a K a r l o v ě un i v e r z i t ě V tomto díle jsem opět oslovila studentku pražské vysoké školy, studentku tělesné výchovy a sportu v kombinaci s geografií učitelství na Karlově univerzitě. Co tě zaujalo, že právě pro tuto školu ses rozhodla? Ráda sportuji, líbí se mi představa učitele na střední škole, taky proto, že TV v poslední době trochu ve výukách upadá. Jaká je organizace tvého oboru? Nic moc, fakulty se mezi sebou neumí dohodnout, třeba co se týká rozvrhu, pak musíme chodit za jednotlivými učiteli a prosit o změnu rozvrhu či skupiny. Jak bys sumárně hodnotila profesory? Je vidět, že učitelé na FTVS jsou odborníci na sport, který vyučují, buď se mu stále aktivně věnují, nebo věnovali v mládí. Někteří působí ve známých sportovních klubech, nebo trénují známé atlety. Jak časově náročné studium je? Na FTVS máme tělocvičnu, posilovnu, atletický ovál, ale jezdím na plavecký bazén a gymnastiku mimo fakultu. Když člověk chce, tak se to dá krásně stíhat. A systém zkoušek Ti vyhovuje? Na přírodovědecké fakultě děláme pravidelně v některých předmětech úkoly průběžně a dostáváme podle toho pak zápočet, jinak vše probíhá ve zkouškovém období. Komu bys svou fakultu doporučila a jaké rady bys případným zájemcům dala? Těm, kteří se chtějí živit například trenérstvím, což je hlavním cílem studia zaměřeného na jednoobor, ti, co mají kombinaci s fyzioterapií, najdou uplatnění zejména ve sportovních klubech, zdravotnických zařízení a učitelský směr ve školství. Jaké je uplatnění po dokončení studia? Viz předchozí, ale uplatnění se dá najít určitě i v jiném odvětví, např. TV + geografie uplatnění by se dalo najít i na katastrálních úřadech, v geodetických pracích atd. Získání licence instruktora fitness v rámci naší školy a otevření si vlastního fitcentra. Děkuji za rozhovor Tereza Darebníková 5

8 Rozhovory 7 o t á zek p r o P eť u B en d eh o Petr Bende vystupoval na koncertu Pod hanáckým nebem. Při této příležitosti nám odpověděl na pár otázek: Pracuješ teď na něčem? Chystáte nějaké turné? Hrál jsem v Hamletovi. Chystáme teď turné v listopadu s NO NAME a pak v prosinci vánoční turné. Máš nějaké nezapomenutelné zážitky z vystoupení? (smích) Je jich moc. To by bylo na celý výtisk a hromada by ani nebyla publikovatelná. Jaký je to pocit hrát na podporu těch, co to potřebují? Mám rád akce, které mají nějaký smysl. Znáš Kroměříž? Líbí se ti tu? Ano, Kroměříž znám, protože mám hodně kámošů ve Zlíně. Scházíš se s někým ze Superstar? Moc se nescházíme. Každý se vydal svou vlastní cestou. Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý? Chtěl jsem být bubeníkem od 5let a to se mi splnilo. Jaký jsi měl oblíbený předmět ve škole a co si naopak rád neměl? Měl jsem rád dějepis a hudebku, jak jinak :-), a neměl jsem rád matiku. Děkujeme za rozhovor. Ewik & Mery R o z h o v o r s p r e z i d e n t s ký m i ka n d i d á t y Krátce po slavnostním slibu nové prezidentky, Moniky Honzíkové, se nám podařilo získat krátký rozhovor nejen s ní, ale také s druhým, pro tuto chvíli neúspěšným, kandidátem, Rafaelem Pintuelesem. Monika Honzíková Přijmi naše gratulace ke zvolení. Proč myslíš, žes vyhrála zrovna ty? 6 Myslím si, že jsem se snažila udělat dobrou kampaň, abych lidem ukázala, že mám o to opravdu zájem, že chci něco dělat. Bylo to asi o trošku víc než Raf. Hlavně si myslím, že mě volili většinou lidé, kteří mě znají z intru a ví, proč mě volili. Nastoupila jsi do rozjetého vlaku, jemuž dal Honza nemalou rychlost. Nebojíš se toho?

9 Rozhovory No, bojím se toho, ale budu se snažit dát do toho všechno a vím, že mám okolo sebe hodně lidí. Parlament funguje a můžu se na lidi v něm spolehnout. Budeš se snažit ještě rozšířit parlament do obecného povědomí? Parlament je již propojený s parlamentem města a kraje. Spíše se budu snažit, aby o něm více věděli dojíždějící studenti. Možná je to teď příliš rychlá otázka, ale jakou nejbližší akci chystáš? No, (smích) zatím to nechávám v tajnosti. Hlavní body byly na mém volebním programu. Chtěla bych ale pokračovat v tom, co začal Honza a případně to něčím oživit. Jak bys zhodnotila Honzu jako prezidenta? Myslím si, že to byl ten nejlepší prezident, kterého jsem tady ze těch pět let zažila. Velice dobře se toho chopil a udělal velký kus práce. Bude opravdu těžké se dostat na jeho úroveň. Co bys chtěla studentům na závěr vzkázat? Shrnula bych to jedním ze svých hesel od Jana Wericha: Ten dělá to a ta zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Rafael Pintueles Rafe, skončil jsi těsně druhý. Proč si myslíš, že vyhrála Monča? To je zcela zřejmé. Měla lepší kampaň a víc se do toho zapojila. Šla do toho s nadšením, já jsem udělal jenom pár plakátů. Nezanevřeš na studentský parlament? Samozřejmě že ne! Já to beru sportovně. Myslíš si, že Monika zvládne nastoupit do rozjetého parlamentního vlaku? Určitě. Monika je velice schopná, a když jí s tím budeme všichni pomáhat, tak to zvládne. Nelituješ své kandidatury? Dalo Ti to něco? Vůbec nelituji. (smích) Dalo mi to to, že se stěhuji na intr a že se konečně zapojím do aktivit Agéčka a doufám, že mi to něco přinese. Co bys vzkázal Monice? Monice bych chtěl popřát, ať jí to všechno vyjde a ať se snaží být ještě lepší než Papež. Sice to bude těžké, ale ať to zvládne! Oběma děkujeme za hozhovor. Galfi 7

10 Rozhovory R o zh o v o r s A r n o š t em G o l d f l a m em Jednou jsem v Brně za sychravého počasí čekala opět na tramvaj. Zcela náhodou mne napadlo pozvednout zrak směrem k výkladní skříni, knihkupectví Dobrovského na Joštově ulici, kde lákali na slavnostní autogramiády různých osobností. Stačilo doma oprášit diktafon a informovat se, zda-li budu moci rozhovor uskutečnit. Podařilo se, a tak Vám, milí čtenáři, představuji pana Arnošta Goldflama, který sem zamířil až z Prahy. ARNOŠT GOLDFLAM (* , Brno) vystudoval JAMU herec, režisér, spisovatel a autor mnoha divadelních her držitel ocenění: Magnesia LITTERA za nejlepší knihu pro děti a mládež, Sukova cena za nejoblíbenější knihu malých čtenářů, cena A. Radoka za div. Hru, Cean na Prix Bohemia(rozhlasová hra), různé další ceny... v současnosti působí rovněž jako profesor na JAMU a Lit. Ak. J. Š. Jaká byla cesta? Těšil jste se na někdo přijde, knížka se mu líbila, a tak kupuje a čte i ty další. čtenáře? známým hercem a No, jel jsem vlakem (smích), cesta Jste byla příjemná, pohodlná a já jsem si spisovatelem. Co přinesla do četl. Jel jsem samozřejmě taky ze Vašeho života role profesora na zvědavosti, jestli teda vůbec někdo JAMU a DAMU? přijde a knížku si koupí. Spíš by mě Mou hlavní profesí je vlastně však zajímalo, co lidi řeknou, až si to divadelní režie. Ona totiž profese režiséra je zároveň profesí přečtou. Člověk pracuje Jaký je to pocit rozdávat pedagogickou. s herci, navádí je na nějakou stopu, autogramy? Já tomu nepřikládám velkou váhu, někam je vede. No, a tak mě baví i ale uznávám, že lidi to mají rádi. to, že se tam potkávám s mladýma Mám taky rád, když mi nějaký lidma. Dozvím se, jaké jsou jejich spisovatel, kterého ctím, věnuje svou umélecké sny a plány, konfrontuju to svými a člověka to knížku a přidá věnování. Člověk si to s těmi svým způsobem považuje, že má takovou památku. pochopitelně Dávat autogramy není žádná tvůrčí obohacuje taky. činnost, ale pochopitelně je příjemné, Co soudíte o popularitě? když přijde víc lidí a ukáže se, že o Nic moc, upřímně řečeno. Popularita knížky je čtenářský zájem. Člověk se je velmi vrtkavá, v podstatě nijak potom rád podepisuje. Někdy třeba neobohacuje a nic zvláštního nedává. 8

11 Je to jenom to, že lidi prostě člověka poznávají, kolikrát to má úplně banální, až snad přihlouplou podobu. Někdo se zastaví těsně před vámi, píchá vám málem prstem do obličeje a říká: Jé, to je ten, ten.., ale ani neví kdo. Ale jinak to nevadí, někdy jsou lidé zase milí. Jak vznikala Vaše poslední kniha? Byli jsme na dovolené a v souladu s tím, jak můj synek roste, tak jsem si říkal: No, už není na pohádky, už mu musím napsat příběh. Odrážím se totiž od stáří mých dětí, snažím se vymýšlet příběhy odpovídající jejich věku a vnímání. Psát jsem začal na té dovolené, protože úplně bez činnosti nevydržím, vždycky rád něco dělám. Večer jsem pokaždé to napsané četl dětem, které tam byly. Hned se naskytla možnost vidět a slyšet jejich reakci. Vzpomenete si, kterou knihu jste přečetl jako první? Ne, ale povím Vám, že jsem byl velký čtenář. Musím přiznat, no, úplně posedlý a můj synek je taky. Četba začala v podstatě hned, jak jsem to uměl, stále s větší vášní. Výsledkem byly přečtené jedna až dvě knihy denně. Máte oblíbeného spisovatele? Kdo je jím? Mám spíš oblíbené okruhy. Z dětské literatury mám rád a stále čtu, to musím podtrhnout, pohádky, verneovky Z velké literatury: Rozhovory Roberta Musila, Hermana Brocha, Kafku, Malamuda, Josefa Rotha, z české především Karla Poláčka, Pavla Řezníčka a také různé básníky. Zlepšujete průběžně svou tvorbu například slohovými cvičeními? No, to asi ne, spíš se snažím psát pravidelně, když mám větší volno, ne když mám třeba půl dne, to by pak za nic nestálo. Je to jako trénink ve sportu. Čím víc píšete, tím víc vám hlava myslí, nastartujete se a líp to jde vymýšlet i formulovat. Kam rád vyrážíte za odpočinkem? Já teď skoro v Brně nejsem, bydlím v Praze-Chuchli, kde je lesík. Chodím tam na hřiště s dětma. Zkrátka, když můžu, vyrážím prostě za odpočinkem do lesa jako takového. Rád chodím, když je to možné. Odkud čerpáte inspiraci? Jednak čerpám inspiraci z toho, co jsem zažil, co zažívám teď, rád pozoruju lidi, čtu noviny, dívám se na zprávy a zajímají mě lidské osudy. To by byla asi polovina, ta druhá je z toho, co si vymyslím, vyfantazíruju. Co byste poradil začínajícím literátům? Já bych jim právě poradil, ať nečekají na inspiraci a ať píšou, protože kdyby čekali, to by taky mohli čekat celej život, až je to osvítí. Důležité je právě cvičit, psát, vymýšlet příběhy a dívat se kolem sebe a všechno ukládat do zásoby. Diana Trtílková 9

12 Vlastní tvorba K bo ji p ř ip r a vit Vítejte ve studijní jednotce 2.A., ve které se studiem bojuje 22 členů ve věku let. Tato jednotka byla sestavena za účelem dobytí Arcibiskupského gymnázia a získání čestného titulu maturant. Velitelkou této jednotky nám byla přidělena profesorka Sedláčková. Jejím posláním je jednotku vycvičit, naučit, formovat, ale hlavně držet na uzdě. Na první pohled vypadá velitelka velmi křehce a jemně, ale je to jen zdání. Umí být velice přísná a v jednotce má respekt. Do první lajny se staví ti nejviditelnější a boje schopní pěšci. Starosta Jakub Zelina a jeho komplic Filip. Ti dva již dokázali odzbrojit mnoho profesorů a utkali se v mnoha bojích (testech a zkoušení) a válkách. V první lajně najdete i trošku přidrzlejší, ale vždy vysmátou a morálku zkoušící Marianu a její spolubojovnici a krotitelku Zuzku. Vojín David Kundera co slovo, to perla. 10 Výzvědná jednotka, podávající informace zevnitř, špehové: Tři grácie (Miriam, Kačka, a Lída), Alča, Marcela, Pavel a Víťa. Dále pak specialisté: na akce vyžadující fyzičku Magda běh přes pole a lesy. Specialista na chemické sloučeniny a jejich využití v akci proti nepříteli Olda. Specialisté na matematiku a její funkce v boji - Petra, Maruška, Filip a Jakub. Specialisté na dorozumívání s nepřítelem mluvící jiným jazykem: Zuzka, Magda a Kačky. Specialisté na tichý pohyb a neviditelnost: Jacques a Víťa. Vojandy, které by za sebe položily život: Kačka a Kačka. Vždy v pohodě a nic neřešící Marek, Lenka a Petr. Na každého protivníka se v naší jednotce najde jeden vojín nebo vojanda, kteří každého skolí a padlé postaví na nohy. Právě toto z nás dělá neporazitelné a za titulem mířící jedince. Na konec jen hlavu vzhůru a k cíli vpřed. Zuzka

13 Vlastní tvorba P o v í d ka Byl sychravý podzimní podvečer. Vracel jsem se z práce domů a velkými kroky jsem chvátal na autobus. Promítal jsem si v mysli dnešní den. To jak jsem se ráno pohádal s manželkou, pak pozdní příchod do práce a pak si mě ještě šéf zavolal k sobě do kanceláře kvůli nějakému projektu, který se mu nějak nezdál. Ale beztak si jen na někom potřeboval vylít zlost. Tak už jsem tady. Cedule autobusové zastávky, kolem pár lidí. Nevědomky vytahuji z kapsy cigaretu a mlčky sleduji okolí. Matka se dvěma dětmi, které ji stále tahají za rukáv nedočkaví okamžiku, kdy už budou doma, tiše stojí u kraje chodníku. Její ztrhané rysy ve tváři značí jak únavu dnešního dne, tak patrně i několik probdělých nocí. O sloupek pouličního osvětlení se opírá nějaký kluk, asi tak kolem šestnácti, s kapucí na hlavě, sluchátkami v uších, tupě hledící před sebe. Kousek ode mě pak stojí dědula se starou plátěnou taškou, který se nejspíš vrací domů s nákupem. Ale autobus už je tady. Kupuju si lístek a tiše usedám na jedno z řady volných míst. Autobus se rozjel. Do dneška nejsem schopen vysvětlit to, co se pak odehrálo. Po několika minutách jízdy se všichni někam ztratili. A autobus jel celkem klidně dál. Asi po třetím volání šoféra: Konečná, vystupte si! jsem se probral ze svého zamyšlení a vystoupil. Přede mnou bylo velké prázdné autobusové nádraží. O žádném tak velkém nádraží v kraji jsem ale nevěděl. Otočil jsem se a chtěl jsem nastoupit zpět do autobusu. Ten ale někam zmizel. Chvilku jsem stál a rozhlížel se a pak jsem bezděčně začal přecházet kolem jednotlivých nástupišť. Neviděl jsem ani jednu lampu, ale přesto bylo jakési matné světlo. Nevím odkud se bralo, nebe bylo zatažené, takže měsíc ani hvězdy nebylo vidět. Když jsem se pak díval víc, zdálo se mi, jako by to podivné světlo vycházelo přímo z těch mraků. V hlavě se mi opět začaly honit myšlenky, tentokrát se mi však promítal celý život. A zdálo se mi, jako by se myšlenky promítaly nejen v mé hlavě, ale i mraky se začaly přetvářet do podoby různých obrazců, které se spojily v jednolitý film. Některé pasáže jsem sledoval s potěšením, jiné s úsměvem. To byly Pokračovaní na str

14 Vlastní tvorba Pokračovaní ze str. 11 většinou dny mého dětství a mládí. Pak přišlo pozdější období spolu s úseky, o kterých jsem doufal, že už je nikdy neuvidím. Zavřel jsem oči, abych se nemusel dívat na to, co jsem chtěl dávno zapomenout, nepomohlo to. Viděl jsem to před sebou, i když jsem měl zavřené oči. Viděl jsem, jak s ubíhajícím životem byly stále méně časté barevné zážitky a ve větší míře se objevovaly ty plné šedin nenaplněného života. Film se stále zrychloval a zrychloval a já už jsem myslel, že to nevydržím. Viděl jsem všechno špatné, co jsem kdy udělal. Všechny špatnosti mého života v tom nejkritičtějším světle. A pak, pak to nějak přestalo, film života se nějak vytratil a já zůstal sám se sebou na opuštěném nádraží. Nebe bylo šedivé. Všude pořád to podivné světlo vycházející neznámo odkud. A já tam seděl opřený o sloupek jednoho nástupiště a uvažoval nad tím, co se odehrálo. V pocitu absolutní osamocenosti a bezradnosti. 12 Nevěděl jsem, co si počít s tím, co bylo. Nevěděl jsem ani, co se to děje. Nevěděl jsem nic. Najednou se mi jako by začali dělat mžitky před očima a. Potom jen vím, že když jsem otevřel oči, skláněla se nade mnou nějaká bílá postava. Pane doktore, už se probral! vykřikla sestřička a spolu s doktorem se nade mnou znovu sklonili. Jak se cítíte? ptal se lékař. Až teď, když jsem se podíval líp, jsem zjistil, že ležím na nemocničním pokoji a cítil jsem pichlavou bolest hlavy. Autobus, kterým jste večer jel, havaroval. Řidič se snažil vyhnout autu, které jelo v protisměru, autobus ale dostal smyk, sjel z cesty a bokem se zastavil o strom. Je skoro zázrak, že jste vy, který seděl téměř v místě nárazu, vůbec přežil., lékařova slova zněla dál, ale já už jsem je nevnímal. Letmo se mi v mysli objevily postavy lidí, kteří jeli se mnou. Na chvíli jsem se zamyslel. Opakoval jsem si slova lékaře o tom, že je zázrak to, že jsem přežil. Mlčky jsem se zahleděl z okna. Svítá. Tu jsem pochopil, že jsem dostal novou šanci. -lpjbt-

15 Vzpomínky veterána K a s á r n a a n e b V e t e r á n p o d r uh é Dnes obecně o bydlení. Internát alias Domov mládeže. Změnil se od mých dob, či zůstává stejný? Za mé existence se bouřlivě vyvíjel. Část jeho prostor okupovaly při mém příchodu jiné školy, které ale postupně vyklízely prostor. Ve druhém ročníku došlo k prohození pater, když se dívky přestěhovaly z prvního do druhého a z kterého nás vykoply na své první (nebo to bylo obráceně a my vykopli je? Vyvíjel se řád intru (coby chovanec musím říci, že jednoznačně k horšímu, i když jsem si jist, že vychovatelé by nesouhlasili, prostě klasický rozdíl profesního úhlu pohledu ), vyvíjelo se jeho vybavení, infrastruktura a podobně. Studenti přijížděli na internát v neděli večer či pondělí ráno, odjížděli v pátek odpoledne, přes víkend intr nefungoval. V 6:00 byl budíček, reprezentovaný hudbou z internátního rozhlasu, kterou měl po dobu mého pobytu na škole na starosti buďto spirituál P. Szkandera, nebo některý z jáhnů, nebo studenti. Szkandy se v počátcích občas bavil tím, že studentům ráno pustil ke vstávání dechovku, něco jako V rychtárovej studni či podobnou nestvůrnost (prostě takové ty oblíbené písně mého otce), nicméně pak s tím přestal. Údajně na žádost vedení internátu, podle kterého vysílání tohoto druhu písní zvyšovalo počet poruch reproduktorů. Faktem je, že dechovka v šest ráno dokázala spolehlivě vyvolávat záchvaty zuřivosti i u jinak klidných a spořádaných kolegů. Nejeden student neváhal po prvních tónech s pokusem rozhlas na místě deaktivovat prvním prostředkem, který mu přišel pod ruku. Obvykle to byla věc typu bota, budík, smeták, židle, učebnice a podobně. Budíček byl kontrolován vychovateli, kteří dohlíželi na to, aby studenti tak do půl sedmé vstali. Pak byla snídaně (přesný čas si už nepamatuji), potom škola. Po škole měli studenti volno. Trávil jsem ho zpravidla čtením a studiem různých pochybných materiálů typu Kroniky dračího kopí, Dědic impéria, Pokračovaní na str

16 Vzpomínky veterána Pokračovaní ze str. 13 Svět čarodějnic, či jen trochu méně pochybných děl Szienkiewicze, Scotta, zcela výjimečně pak i literatury kvalitativně nejvyšší (Villon, Zahradníček). Možná tentýž příděl času jako čtení mi zabralo hraní šachů. Mým nejčastějším soupeřem byl výše zmíněný otec spirituál Szkandera (dnes spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci). Konec mého studia přerušil náš vpravdě titánský zápas za stavu 79,5:58,5 v můj prospěch. Byl to důstojný protivník, stejně jako Dr. Krejčí, se kterým jsme založili šachový kroužek a který byl jediným učitelem, s nímž jsem měl pasivní skóre (tuším 2:5). Krok se mnou ještě držel náš třídní prof. Kotas (8:6), pak už byly pouze masakry profesorů (prof. Pluhař 6:1, prof. Kubík 6:0 a prof. Tomeček 5:0). Šachy byly vlastně jediným významným oborem, v němž jsem školu reprezentoval, dvakrát jsem za ni hrál na první šachovnici na přeboru moravských středních škol, poprvé jsme obsadili 6. místo, po druhé 16. místo. V obou případech jsem vyšel s kladnou bilancí (poprvé 4,5/7, podruhé 4/7). Ze spolužáků si jako na velké soupeře i spoluhráče vzpomínám hlavně na Tomáše Chytila a Františka Hlavničku. Taky jsme sehráli tři zápasy studenti versus profesoři, bohužel jsme všechny 14 prohráli, byť (3,5:4,5). poslední jen těsně Ostatní studenti pochopitelně měli zase své koníčky, mezi které mohlo patřit leccos. Mimo jiné ilegální návštěvy kroměřížských putyk a restaurací, v nichž byla provozována ještě ilegálnější konzumace alkoholických nápojů. Studenti ovšem museli být ve střehu. Balónky nám k dejchnutí sice nikdo nerozdával (škola budovala své materiální zázemí a na takový blbosti nebyly prachy), zato vrchní vychovatelka paní Geráková prováděla razie v nejoblíbenějších knajpách a hledala tam provinivší se studenty. Občas si k tomu jako garde vzala otce Szkanderu, který se jistě skvěle bavil. Jeden z jejích legendárních zátahů popíšu v příštím díle. Jelikož kroměřížská knihovna i antikvariát byly dobře zásobeny, čtení a šachy se přelévaly do silencia, které

17 bylo na řadě po večeři. Původně snad trvalo jen hodinu, ale rychle se prodloužilo na dvě (19:00-21:00). Silencium alias studijní klid, byl čas, kdy studenti mají být na pokoji a učit se. Což o to, být na pokoji nebyl zas až tak velký problém (pokud jste zrovna nechtěli být jinde), ale učit se či psát úkoly dvě hodiny v kuse už znělo pro mnohé hůř. Jednu dobu se nám dařilo přesvědčit vychovatele, že číst si doporučenou četbu a trénovat šachy pro reprezentaci je součást studia, bohužel časem rychle vystřízlivěli: šachy zatrhli úplně a začali se blíže zajímat o to, co že to čteme. U Tolkiena jsem jim ještě vyargumentoval, že opravdu je v doporučené četbě, ale bylo to těžké. Možná to ale bylo tím, že předtím jsem se témuž vychovateli pokoušel prodat jako kvalitní literaturu nějakou pokleslou kovbojku a Zorra. Takže čtení pokleslé literatury muselo být později maskováno, nebyl to problém, ale bylo to otravné a kazilo to požitek z četby. Po silenciu byla mše v horní kapli (s výjimkou středy a pátku, kdy byla ráno od 7:00) a pak byla v 22:00 večerka avizovaná desetiminutovou hudební vložkou. Zde bych se zastavil. Internát byl totiž plný lidí, které tlačil čas a kteří nestíhali začátek silencia či večerky. Byli dvou typů. Tím prvním byli raubíři, kteří Vzpomínky veterána řádili a porušovali řád ze zásady, či prostě kdykoliv je to napadlo. Druhý typ, ještě častější, pak představovali vzorní zbožní studenti. Ti by zjevně rádi všechna pravidla dodržovali, leč jejich stálý bohulibý program byl tak nabitý, že to prostě nestíhali. Jeden rok byl mým spolubydlícím slavný PC John (na webu AG se aktuálně objevují jeho dopisy z Keni), který byl slavný svým setrvalým porušováním večerky. Bylo poněkud absurdní, když jej vychovatelkařeholnice kárala za to, že se v kapli modlí příliš dlouho, faktem však je, že k tomu docházelo málokdy, protože Honza se sice modlil v kapli příliš dlouho každý den, leč dopadnout ho bylo většinou nad schopnosti vychovatelů, hlídkujících na chodbě. Po drtivou většinu času dokázal porušovat večerku o minut bez toho, aby byl dopaden, což byl zajisté výkon hodný uznání. V noci se většinou už na internátu nic nedělo. Alespoň nic, o čem by věděli usedlejší studenti mého typu. Pokud tedy nebyly zvláštní příležitosti, jako poslední zvonění a podobně (zajímalo by mne, jestli ostatní ročníky taky slavily večer před posledním zvoněním tím, že si propašovaly na intr sud piva, my každopádně ano). Jinak byl klid. Nebo megabitka. Ve čtvrtém ročníku jsme už byli poněkud nezvládnutelní, a když nebylo Pokračovaní na str

18 Vzpomínky veterána Pokračovaní ze str. 15 roupama co dělat, pořádali jsme válečné manévry. Vznikaly obrovské koalice pokojů, a jelikož náš byl jeden z hraničních, stával se občas místem gigantických bitev. Představte si jeden z těch malých pokojů (severovýchodní hrana budovy, myslím), v němž bojuje přes dvacet lidí. Měli jsme perfektně propracovaný systém obrany. Pokud se očekával útok, připravovala se obranná opatření (smeták opřený o dveře, izolepové zadrátování dveří, mokrý hadr do vchodu). Já jsem byl základní pilíř obrany, když se útočníci začali drát dovnitř, měl jsem za úkol na ně skočit a na co nejdelší dobu ucpat dveře, další kolega se snažil zajistit, aby mne nikdo nepřelezl a poslední, nejslabší, se vrhl ke stěně a začal bušit o pomoc. Bitka trvala omezenou dobu, protože vychovatelé pochopitelně časem vřavu zaregistrovali a bylo třeba zavčas skončit a prchnout. Modřin se ani moc neutržilo, většinou jsme spíš zápasili, více nebezpečné byly noční vnitropokojové polštářové bitvy, které jsme pro srandu provozovali. Děly se totiž potmě, a když se obsah polštáře časem sesul k jednomu rohu a člověk jím dostal pořádnou šlupku do oka, jó to měl v první chvíli pocit, že někdo rozsvítil. Tak, prostředí znáte, příště přijdou konkrétní příběhy. Ignác Pospíšil alias Cinik Zamyšlení P ř í b ěh k za m y š l en í Znáte tu pohádku, kdy pes přichází k zrcátku? Shlíží se, jaký je fajný jinoch, a sice nevidí, svou hlavu plných prázdných ploch. Jednu krátkou pohádku, na dobrou noc, chci vám dát. O divném psovi v zrcátku, jak nikoho se nemoh ptát. Au!, zvolal pejsek svým štěkavým hlasem, Kdo to byl? Já tě viděl? Ukaž se, sic ti očima ublížím a budeš litovat toho, že jsi do mě v klidu pých! Jen si stěžuj, křič a řvi!, zvolá někdo. Já jsem totiž ty! Co, já jsem ty a ty jsi 16 já? Přesně tak!, zaštěká to v něm a slyší pejsek dál: Zvedni tlapku! Rychle ona zvedne se před oči psa. Hledí, na tlapku a pozvolna s ní klesá. Pomalu začíná pes ve tmě, před něčím ustupovat do kouta. Kdo si, ukaž se!, vyděšeně hledí do tmy. Hleď, to jsem já! a ucítí v sobě prudké bušení. Lekne se a překulí se na záda, probudilo se v něm větší zděšení. Ptá se opět Kdo jsi? Už jsem ti odpověď přece dal! Inu dobrá!, kývne, zvedne pac a

19 pomalounku si ji lízá. A co tedy ve mně děláš? No pozoruji, jak sám sebe pozoruješ v zrcadle. Bolestně mě to svírá. Když páníček si chce s tebou hrát, chováš se k němu, jak nacista na žida. Trháš, koušeš, ubližuješ. A to vše jen pro výstrahu.co uděláš, až půjdeš do hrobu? Pánička roztrháš a trest bude velký, ba přímo krutý, velký vladař svrhne tě do temnoty. Tam bude něco, čemu nedokážeš čelit. Jen zavři oči a děs se z temnoty. Snažíš se něčeho chopit, ale nedosáhneš ani na svou nejbližší věc, i ta ti později bude vzata, děs se, bude s tebe slepec. A teď si představ, že tohle bude mnohem tisíckrát horší, neboť hříchem není to a ten, kdo představuje si třebas i zlé tvory, ale hříchem je to, jít bez baterky do temnoty. Pejsek se znovu, ale již vyděšeně zeptá: A co mám, já maličký, udělat proto, abych tam neskončil? Přestaň se shlížet v zrcadle, neboť to mě jenom rdousí, spíše líbej děti na čele a způsobuj jim štěstí, přestaň hryzat, neboť jenom to ti hodně ublíží, uvolni se a buď klidný, vždyť svět je bez potíží, to si jenom lidé myslí, že život není hraní, způsobují to i lidé jiní, výše postavení. Vždyť to lidé v dětech ničí, vlídnost i ušlechtilost, ty to však nečiň, neboť zbarvíš mě do černé, do které sám se potom ztratíš a naposledy nevyčítej někomu něco, že cítí to snad jinak, divně, neřvi na něj, ale chovej se k němu vlídně a snaž se trochu k němu Zamyšlení otevřít. Zkus to pochopit plně od něj a nedokáže-li to nyní vysvětlit, povzbuď rychle jej. Plno otázek tíží mysl, především ve vysvětlování a netěší mě, když se někdo zeptá, tomu nerozumím. Tuto pravdu s tebou soucítím, avšak dávej pozor, kdy vysvětluješ jen tak dobře, abys hned to pochopil, neboť to mě víceméně unavuje a síly silně mi to ničí, když někdo, neváhaje, o myších říká, že bučí. Kdo jsi? Moudře i naučně hovoříš! Mluvíš ustaraně a přece je v tvém hlase, již od začátku znát znavení. Můj milý, já jsem hlas tvé duše, kterou ty zaměstnáváš starostmi, které jsou tak těžké a v životě ti přátelé nezískají, ba přímo skvělého života, se údy tvé nedočkají.leč poslední má slova slyš! Nyní popadni ten správný kl íč. 17

20 Dopisy D o p i s o d p a n í G e r y ko v é Přečetla jsme si úvodník vašeho časopisu a na doporučení jeho autorů jsme se "ponořila" do studia "oblíbených rubrik". Celkově jsme byla překvapena vysokou úrovní všech příspěvků jak po stránce jazykové, tak stylistické. Dozvěděla jsem se fůru ze života školy, což mi jinak v záplavě práce uniká. Pro kantora je to docela důležité. Pozná tak studenty daleko lépe než jenom spořádaně sedící v lavicích. Dozví se, že někdo hraje na hudební nástroje, druhý vede věhlasnou schólu, další se profiluje jako budoucí kritik či recenzent nebo dokonce jako začínající spisovatel(ka). Líbí se mi vtipné názvy článků a stručnost popisovaných akcí. Vzniká tak zajímavá mozaika života AG. Musím podotknout, že žádný z podepsaných autorů není mým studentem, takže bych si mohla hrát na objektivního a nezaujatého recenzenta. V prvním zářijovém čísle 2008/9 mne zaujaly tři články. Pavlína Majdová mi potvrdila to, co vždy cítím, když začnu povídat pohádky svým vnoučatům. Jedná se o zamyšlení Pohádky: Ano, nebo ne? Kladu si stejnou otázku jako autorka, proč musí vítězství dobra nad zlem pramenit z tolika násilí? Nakonec se uchyluji k vyprávění vlastních 18 vymyšlených příběhů, které mají často pofiderní uměleckou hodnotu, ale figurují v nich jmenovitě moji vnuci, kteří jsou zataženi do děje jako aktéři a současně se z nich stávají pozorní posluchači. Supluji tak neodborně práci spisovatele, což mi umožňuje vychovávat své vnuky. V mých "pohádkách" pykají za své špatné chování a jsou odměňováni za dobré. Navíc mi pak začnou vnuci pomáhat s další fabulací, jsou velmi vynalézaví a začínají více o sobě přemýšlet. Moc se mi líbila literární črta Neznámý ze sídliště z tvorby Diany Trtílkové. Je napsána svěžím jazykem, dýchá z ní hluboký zážitek a prozrazuje literární talent. Myslím, že jsme ani nevyčetla vše, co je v textu zašifrováno, protože se možná už neumím přenést zpět do věku autorky, ale napadá mne, že češtinář musí mít z takové studentky radost! Do třetice všeho dobrého mám před sebou Příběh obyčejného člověka aneb Michal Viewegh. Já sama si doposud kladu stejné otázky, spojené s celkovým hodnocením autora, které v úvodu shrnuje Filip Skála. A přiznám se, že pro mne je autor značně záhadný, když se snažím zařadit jej do určité literární kolonky. Nemohu se zbavit své soukromé

21 Dopisy snahy hodnotit jeho dílo jako silně vaculíkovského ražení, které dává nahlédnout do svého soukromí bez jakýhkoliv zábran, takže někdy nevím, proč právě on je tím nejprodávanějším. Na besedě se spisovatelem jsem bohužel nebyla, ale Filip Skála mne přesvědčil, že občan M. Viewegh své posluchače nezklamal, úspěchy jej neoddalují od čtenáře, ale spíše naopak. Příště si nenechám ujít příležitost, abych jej osobně poznala a třeba si i poopravila názor na jeho dílo. Závěrem chci říci, že se mi váš časopis líbí, ráda v něm listuji a porovnávám své názory s vašimi. Do dalších řádků vám přeji hodně inspirace a pilný redakční tým. L. Geryková Směj se s námi N ěc o p r o p es i m i s t y Kdyby člověk věděl, co dělá, byla by to asi nuda. Nejlepší je začít odtamtud, kde právě jste. Logika je systematická metoda, jak dospívat k nesprávným závěrům s co největší sebejistotou. Originalita tkví v umění zatajit prameny. Kdyby byl lidský mozek natolik jednoduchý, abychom mu mohli rozumět, byli by z nás takoví prosťáčci, že bychom mu stejně nerozuměli. Ptáme-li se stále, zda byla dřív slepice nebo vejce, je to velká křivda na kohoutovi. -janey19

22 Směj se s námi Z a s m ěj s e s n á m i Dnes na téma: inzeráty Hledám telepaty. Ozvěte se. Zn.:Vy už víte kde. Prodám vilu u Černobylu. Zn.:Svítí jako nová. Hledáme analfabety pro práci s přísně tajnými dokumenty. Mladý, pohledný, sportovec, abstinent, nekuřák, finančně zajištěný. Auto, barák, chalupu na horách, tučné konto mám. Zn.: Nikoho nehledám, jen se chlubím. Kdo opraví klavír vypadlý z dvanáctého poschodí? -janey- H l á š ky z h o d i n p. Pluhař: Vy dva vzadu, jste už v kladbě? studenti: Ne. p. Pluhař: Výborně, uděluji vám napomenutí. p. Zahradníček po příchodu chybějícího žáka do přeplněné učebny: Asi budeme muset nechat někoho propadnout, protože tady není k hnutí. p. Koutný: Co provází většinu výběrových řízení? (dramatická chvíle ticha) Korupční skandál. pí Korkischová: Co je na angličtině tak těžkého? studentka: Třeba poskládat ty věty. pí Korkischová: No, to je umění. p. Kotas po zazvonění na přestávku: Ticho. Jenom zazvonilo. To se stává. Někdy zazvoní. Někdy musí zazvonit. pí Vandová v hodině němčiny: Já vám ty členy nebudu neustále připomínat! spolužák polohlasně: Jo, ale paní profesorka tu nebude věčně! 20

23 V hodině matematiky: Hanka: A pane profesore. Proč jsou tam ty závorky? p. Pluhař: Ty jsou tam jenom proto, aby to vypadalo dramatičtěji. Směj se s námi pí Gajová: Piškvorky?! A do sešitu chemie! Posvátná půda byla znesvěcena! p. Gamba: Tady je to jak ve zvěřinci. Ale v dobrém slova smyslu. Já mám rád zvěřinec. ŠÉFREDAKTOŘI: Radek Janoštík, Diana Trtílková REDAKTOŘI: Darebníková Tereza, Gal Petr, Gleň Stanislav, Hlobilová Eva, Jakubíček Václav, Janáková Petra, Majdová Pavlína, Rozsypalová Ludmila, Rýznarová Mariana, Skála Filip, Slezáček Vojtěch, Štolfová Jana, Talaš Ondřej SPOLUPRÁCE: Ignác Pospíšil GRAMATICKÁ ÚPRAVA: pí Lenka Jurásková GRAFICKÁ ÚPRAVA: Radek Janoštík TISK: Sponzoři 21

24

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 3 7 8 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran

Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské. Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2. název článku + stran ...květen/červen III. ročník, 6. číslo Reportér Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské Aktuality ze ZŠ Elišky Krásnohorské bude mapovat nový časopis strana 2 projekt Osudy spojují Svoboda, láska, velvyslanec

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_04 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Tajná sedma a úryvkem z této knihy) Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné zpracování otázek Závěrečná

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Klima školy - varianta pro žáky

Klima školy - varianta pro žáky Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Klima školy - varianta pro žáky výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy žáci 2. - 4. ročník Datum: 08. 03. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy Přehled

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

červen 2013 ročník XI číslo 10

červen 2013 ročník XI číslo 10 červen 2013 ročník XI číslo 10 soutěž Nejlepší třída šk. r. 2012/2013 (Chci být dobrý člověk, dobrý žák) Hodnocení tříd květen - červen I.stupeň Hodnocení tříd - celkem II. stupeň 1. 5.C 153 bodů 1. 5.B

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více