Jednička. ochrany Prahy 1 Filip Dvořák (ODS). Právě z iniciativy ODS se radní. e a s územním plánem Hl. města. Oprava mostu není zločin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednička. ochrany Prahy 1 Filip Dvořák (ODS). Právě z iniciativy ODS se radní. e a s územním plánem Hl. města. Oprava mostu není zločin"

Transkript

1 Jednička Úbytek obyvatel: Trend se obrací, chceme žít tady! n Nikdo nemůže počítat na radnici Prahy 1 s pochopením, pokud přijde se žádostí o přeměnu bytové plochy v nebytovou. Vyslechne si striktní ne!. Striktní odmítání přeměny bytů na nebytové prostory je jedním ze základních pilířů naší koncepční snahy, jak bránit úbytku obyvatel, říká starosta zájmy ochrany Prahy 1 Filip Dvořák (ODS). Právě z iniciativy ODS se radní pražské památkové rezervace rvac e a s územním plánem Hl. města Prahy 1 obrátili na příslušné Prahy. Radní sami přitom státní orgány s důraznou okamžitě blokují všechny žádostí, aby tyto orgány po stavebnících, kteří chtějí měnit byty na nebytovou plochu, vždy chtěly prokázat a doložit, že pokusy prolomit toto tabu. Jen letos například zamítli žádosti o přeměnu bytové plochy na nebytovou v Myslíkově 9 či Na jejich žádost není v rozporu se Pohořelci 24. Více na str. 3 Strážníci hlásí návrat Lidé volali po návratu služebny městské policie do Hroznové ulice č. 5, která byla zrušena kvůli nedostatku strážníků. ODS na radnici první městské části prosadila, že se strážníci vrátí a budou vidět v okolních ulicích. Strana 2 Oprava mostu není zločin Oprava Karlova mostu je někdy interpretována div ne jako kulturní zločin. Přitom jde naopak o velmi odborné a citlivé dílo. Základní komentář odkazuje na internetové stránky kde naleznete podrobnou analýzu této kauzy. Určitě stojí za přečtení! Strana 4

2 2 12. dubna Editorial Strážníci hlásí návrat Hrozně Vážení čtenáři, život v Praze 1 je specifický; bydlíme zde, mnohdy pracujeme, vychováváme děti, bavíme se a to vše v podmínkách, kdy se naše městská část každý den nafukuje obrovským množstvím návštěvníků, zahraničních turistů a lidí, kteří sem jezdí do zaměstnání. V tomto směru je Praha 1 jedinou městskou částí, která na svých bedrech nese takovou zátěž. O to důležitější je fenomén, který možná zní někomu zprofanovaně, nicméně bez něhož si život neumím moc představit. Ano, jde o sousedské vztahy. Je pochopitelné, že se nemůžeme všichni navzájem znát. Při řadě akcí se však setkáváme a díky aktivitám z dílny ODS, jež se významně zaměřuje na rozvoj občanské společnosti, společně prožíváme mnoho příjemného. A to je klíčové, pro přítomnost i budoucnost. MARTIN SKÁLA vám chyběli v Hroznové n Chceme zpátky do Hroznové ulice 5 služebnu městské policie! To je sdělení, které adresovali místní lidé radnici Prahy 1. Člen bezpečnostní komise na radnici René Pavlů (ODS) nelenil a inicioval jednání s šéfem strážníků v Praze 1 Miroslavem Stejskalem o oprášení této služebny. Služebna na tomto místě v minulosti zanikla kvůli nedostatku strážníků. Reakce obyvatel, kteří oprávněně volají po symbolu bezpečí tedy uniformách v ulicích ale byla více než výmluvná. Požádali jsme proto ředitele strážníků v Praze 1, aby popřemýšlel o možnostech obnovení služebny alespoň v omezeném provozu, uvedl Pavlů. Služebna by měla jako kontaktní místo pro veřejnost fungovat denně od 8 do 15 hodin a v okolí budou hlídkovat tolik žádané uniformy. A jak je to možné? Počet strážníků v Praze 1 vzroste od 1. května z nynějších 253 na 270 lidí! Lidé navíc nepřijdou o služebnu v Letenské ulici, takže v lokalitě budou dvě služebny. Městská policie také ústy Stejskala nabídla, že by služebna mohla sloužit jako zázemí při různých sousedských akcích. Těch se přitom v první městské části koná velmi mnoho a městská policie v Praze 1 je jejich pravidelným účastníkem a mnohdy také spolupořadatelem. SLO Ženy napravo žijí bez tyátru zastupitelů ODS v první n Řadou zkušených a úspěšných žen se může pochlubit ODS v Praze 1. Většinou jde o nenápadné dámy. Práce, zodpovědnost žádné svlékání do plavek na billboardech ani jiné výstřelky! Máme ženy, které nejenže dlouhodobě kvalitně pracují ve prospěch městské části v zastupitelstvu, ale jež jsou úspěšné i ve svých profesích, říká šéf DS v první městské části Antonín Kazda. Příkladem může být Jana P ř íhodová, někdejší místostarostka, nynější zastupitelka a zároveň ň ředitelka České obchodní inspekce. Skvělou práci odvádí Zdenka Prostějovská, bez jejíhož osobního nasazení by na radnici tak dobře nefungovala sociální poradna. Lidský přístup Prostě jovské znají všichni, kteří se dostali do tíživé životní situ- ace a na radnici nalezli nejenom radu, ale i obyčejné lidské porozumění. Mladé političky z jiných stran, které sázejí na agresi a lacinou atraktivitu, by se mohly u svých zkušených kolegyň poučit, konstatuje Kazda, který připomíná, že zastupitelský klub ODS má celkem čtyři ženy, což je téměř čtvrtina všech členů. Rozhovory s J. Příhodovou a Z. Prostějovskou naleznete na webu RK

3 12. dubna Praha 1 se už nevylidňuje... Byty se nesmějí měnit v kanceláře n Téměř nemožné je v Praze 1 zrušit bytovou plochu a udělat z ní komerční prostor. Díky tomu a také zásluhou dalších koncepčních kroků radnice vedené ODS se po 80 letech zastavilo vyklidňování centra! V případě, kdy vlastník nemovitosti chce přeměnit plochy určené k bydlení na plochy nebytové, musí tak učinit vždy formou podání u Stavebního úřadu Prahy 1. Tento úřad je zároveň povinen od žadatele o takovou změnu požadovat, aby jednoznačně prokázal, že jím navrhované řešení je v souladu s územním plánem Hlavního města Prahy, respektive s jeho částí udávající minimální podíl bydlení v centrální části města. Radnice ale samozřejmě používá i aktivní nástroje. Máme obrovský zájem podporovat stavebníky, kteří zvětšují výměru bytové plochy, proto úplně nebo částečně promíjíme místní poplatek za zábor veřejného prostranství, které konkrétní stavebník využívá, vysvětluje starosta Prahy 1 Filip Dvořák, podle jehož slov za každý nově vznikající metr O příznivém zvratu v trendu úbytku obyvatel Prahy 1 jasně hovoří nejen čísla v grafu, ale také prozatímní í výsledky Socioekonomické iké analýzy území MČ Praha 1 dokumentu, jehož vypracování si Praha 1 zadala u Univerzity Karlovy. Analýza mimo jiné uvádí, že slibným předpokladem pro stabilizaci počtu obyvatel v Praze 1 je vůle většiny místních občanů, kteří nemají v úmyslu se z Prahy 1 vystěhovat. čtvereční plochy bytu může být na základě žádosti stavebníka prominut poplatek až do výše 2500 korun. Jak podotýká bývalý starosta Prahy 1 a současný po- slanec ODS Jan Bürgermeister, úbytek bytové plochy se povedlo zastavit někdy kolem roku Pak ale musely nastat další kroky, které měly za cíl výstavbu nových bytů. Brzda pokusů změnit byt na nebytový prostor a aktivní podpora výstavby bytů jsou dvě spojené nádoby, říká Bürgermeister, který připomíná, že pokles počtu obyvatel Prahy 1 probíhá již od 20. let minulého století ve stovkách ročně. Důvody je přitom těžké vysledovat. Patří mezi ně i tragická arizace majetku během nacistické okupace, posléze vyhánění majetných lidí z centra v padesátých letech a poté rozhodnutí komunistické nomenklatury rozšířit administrativu v centru Prahy na úkor bydlení. Právě toto rozhodnutí vedlo k historicky nejmasivnějšímu stěhování z Prahy 1 v roce Dokonce ani začátkem devadesátých let, kdy byly na centrum silné komerční tlaky, nedocházelo k tak prudkému úbytku místních obyvatel, dodává Bürgermeister. SLO Radní Prahy 1 v letošním roce zablokovali už dva pokusy o přeměnu bytové plochy v nebytovou: usnesením č. UR10_0067 z 25. ledna Na Pohořelci 24 a usnesením č. UR10_0126 z 8. února v Myslíkově 9. Opírají se mimo jiné o zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, kde se v 9 odst. 1 se hovoří o tom, že kulturní památku (lze vztáhnout na celou Pražskou památkovou rezervaci) je třeba užívat pouze způsobem, která odpovídá mimo jiné její památkové hodnotě což lze vnímat nejen jako soubor architektonických znaků, ale i z hlediska její funkce, tedy včetně bytové. Rozhovor s Janem Bürgermeisterem k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách

4 4 12. dubna Karlův most nikdo neničí V současné době panuje vzrušení až panika nad údajným ničením Karlova mostu může za to prý jeho neodborná oprava. Oleje do ohně přilévá Národní památkový ústav, který během rekonstrukce zásadním způsobem měnil svůj přístup k základním odborným otázkám postupu rekonstrukce. Celá mnohaletá projekční a odborná příprava citlivé rekontrukce mostu se tak ocitla v pasti rychle se měnících stanovisek pracovníků Národního památkového ústavu. V médiích dostávají slovo hlavně kritici prací. Jde o vděčné novinářské téma, protože je chytlavé a negativní, což si, jak víme, informování v postmoderní době žádá. Takový postup ale považuji za velmi nešťastný, protože může evokovat dojem, že u nás žijí a pracují pouze barbaři, kteří nemají jiné cíle než zničit nebo alespoň poškodit vše cenné, co se na našem území nachází. Pravda je taková, že Karlův most je opravován odborně a kvalitně. Existují jisté dílčí nedostatky, často zaviněné úředním šlendriánem, ty se však týkají pouze administrativy a někdy jisté neobratnosti v informování o průběhu projektu. Z odborného hlediska jde nicméně o velmi hodnotnou a citlivou opravu této jedinečné kulturní památky. Každému, komu nejsou lhostejná fakta, doporučuji navštívit web kde nalezne detailní odborné zhodnocení celého projektu opravy mostu. RADKA BÜRGERMEISTEROVÁ n Glosa Věci veřejné: farmářský tým ODS? Věci veřejné se dosti ostře ohrazují proti tomu, pokud je někdo nazývá béčkem ODS. Nejsou prý žádnou druhou ODS, nýbrž její alternativou. Když se člověk s dobrou pamětí podívá na kandidátku této ambiciózní strany, zjistí, že to s onou alternativou zase tak horké nebude. Řada tváří je totiž jaksi povědomých. Nebyli tenhle a tahle, tamten a tamta dříve v ODS? napadne pozorného čtenáře a skutečně nejde o mýlku! Ve Věcech veřejných našli nové kotviště ryzí konzervativci, kteří z důvodů urychlení kariérního růstu přestoupili z páternosteru ODS do rychlovýtahu strany, jež se podobně jako kdysi Unie svobody snaží zazářit na politickém nebi. V kontextu personálních přesunů zřejmě leckoho napadne, že když se bývalí členové ODS v této straně vyučili a dnes jinde využívají nabytého know-how, jestli Věci veřejné nejsou spíše farmářským týmem ODS podobně jako v NHL mají svou farmu jednotlivé týmy OLDŘICH SMUTNÝ n Anketa zeptali jsme se Váš názor: Dobrovolní hasiči mají význam Má smysl, aby v Praze 1 vznikl sbor dobrovolných hasičů? Tak zněla otázka, se kterou vyrazili redaktoři Jedničky do ulic centra. A výsledky? Já si myslím, že určitě. Budou-li v něm místní lidé, kteří znají okolí a sousedy, v případě problémů s nimi mohou komunikovat lépe než profesionální hasiči. A nejde jen o požáry. Při povodních před osmi lety by se moc hodili. Petra Janoušková, účetní na mateřské dovolené Nevím, máme přece profesionály. Ale v případě neštěstí je každá ruka dobrá, takže vlastně proč ne? Hlavně aby to moc nestálo František Novotný, důchodce Domnívám se, že si své místo na slunci najdou. Jejich hlavní činností asi nebude hašení velkých požárů, ale mohou pomoci záchranářům znalostí místních poměrů. Navíc je to vlastně spolek, kde se lidé rádi setkávají, takže budou-li při tom ještě užiteční, jedině dobře. Jan Horák, podnikatel

5 12. dubna Hotely přinášejí užitek i místním lidem n Uklizené a bezpečnější ulice, nová místa, podpora okolních podnikatelů. To jsou důvody, proč by obyvatelé Prahy 1 měli brát nové hotely s pochopením. Snažíme se všem vycházet vstříc, říká Tomáš Startl, hoteliér roku 2007 a šéf hotelu Perla v Perlové ulici. Tento hotel vznikl z bývalé kancelářské budovy. Jednička Na setkání hoteliérů se starostou Prahy 1 jste přednesl zajímavý projev. O čem byl? My jsme se bavili o tom, zda turismus v Praze 1 přispívá k rozvoji a zlepšování životních podmínek místních obyvatel. Jestli negativa nemohou převyšovat pozitiva, protože my samozřejmě sledujeme určitý byznys a snažíme se cestovním ruchem živit, zatímco někdo tím může trpět. Jednička A k čemu jste dospěl? Perlovka byla vždy vyhlášená prostitucí, byla v zásadě poměrně nebezpečným místem, kterému se lidé snažili vyhýbat. Pokud zde někdo vlastnil nemovitost, lze říci, že nebyla úplně zhodnocena, nikdo zde ani nechtěl bydlet. Za ty tři roky tato ulice prošla přímo exemplární změnou. Nyní naopak všichni oceňují, že tu náš hotel je, protože zajišťujeme 24hodinovou bezpečnost. Podařilo se nám pro ulici získat dvě parkovací místa, která slouží jako manipulační prostor pro zásobování krámků, pro jejich majitele jsme v našem objektu zajistili místo pro tříděný odpad, takže popelnice nehyzdí okolí. Jednička Jak se vám podařilo vymýtit zmíněnou prostituci? Když jsme tento objekt kupovali, věděli jsme, do čeho jdeme a měli z toho trochu strach. Zde byly původně kanceláře, odkud lidé v pět odpoledne odešli a prostitutky začaly zaujímat svá místa. Vše jsme začali řešit s městskou policií, které jsme umožnili pověsit do našeho podloubí bezpečnostní kamery, kterými monitorují situaci. Zároveň jsme najali bezpečnostní agenturu, která se pohybuje v celé ulici a třeba hlídá, aby nedocházelo k vykrádání aut. Mezi její povinnosti patří třeba také noční úklid bezprostředního okolí hotelu. I v rámci bezpečnosti jsme se například rozhodli nezatemnit recepci, takže je vidět do ní, ale i ven. Recepční tedy částečně fungují i jako vrátní ulice. Jednička Jakým způsobem se vyvíjí cestovní ruch v centru Prahy? My, jako malí hoteliéři, jsme učinili obrovský pokrok, co se týče spolupráce. Dříve jsme působili každý zvlášť a snažili jsme se upozorňovat jen na svůj hotel. Nyní jsme pochopili, že musíme aktivně propagovat celou destinaci, ať už je to Praha 1, nebo třeba Česká republika. Je důležité, abychom nacházeli podporu na magistrátu, radnici Prahy 1, ale i u samotných občanů. Aby turismus obecně nebyl vnímán jako nějaký nepřítel, ale jako něco, co národnímu hospodářství pomáhá. Jednička V roce 2007 jste získal ceněný titul Hoteliér roku. Jak se vám to podařilo? Byl to zřejmě souběh okolností. Jednou z nich byl fakt, že hotel se po svém otevření dobře rozjel, dosahovali jsme vynikajících ekonomických výsledků, čímž jsme dokázali, že se dá prosperovat i v ulici, jako je Perlovka. Právě i fakt, že se nám ji podařilo změnit, měl na ocenění zřejmě také část zásluhy. Dalším důvodem byl způsob přestavby interiérů, kdy se nám při zachování historické hodnoty povedlo vytvořit příjemné moderní a pohodlné prostředí. A určitě bylo také přihlédnuto k naší charitativní činnosti. Jsme spolupořadateli akce Kavárna potmě, kde vždy po dobu tří týdnů v buňkách na Ovocném trhu obsluhují nevidomí zdravé lidi v absolutní tmě. Po dobu trvání akce se o obsluhující staráme, poskytujeme jim trénink i zázemí. TSE

6 6 12. dubna Přívozy už fungují Vodní tramvaje oblíbené přívozy v rámci pražské MHD opět vypluly. Obyvatelé Prahy 1 tak mohou využívat přívozy s označením P4, který spojuje nábřeží u Národního divadla se Střeleckým, Slovanským a Dětským ostrovem, a P5 mezi Císařskou loukou, botelem Admirál, Výtoní a Jiráskovým náměstím. Vedle nich jsou k dispozici přívozy P1 spojující Sedlec se Zámky, P2 z Podhoří do Podbaby, P3 mezi Lihovarem a Dvorci a P6, jenž převáží pasažéry z Modřan do Lahoviček. BRK Sanitky k Bulharu Přípravy na zřízení stanoviště pražské záchranky v lokalitě U Bulhara pokračují; radní Prahy 1 zadali přípravu odborné studie. Umístění centrálního stanoviště záchranné služby v centru Prahy by bylo ideální. Lokalita U Bulhara je velmi výhodná, protože umožňuje návaznost na všechny městské části, řekl Zdeněk Schwarz, šéf pražské záchranky a nezávislý senátor zvolený za ODS. BRK Sprejeři si míchají barvy marně Radnice Prahy 1 spustila program antigraffiti, jehož cílem je ošetření co největšího množství fasád domů speciálním ochranným nátěrem. Ten do fasády nepropustí sprejový nástřik, ale také kyselé deště, rozpuštěné mastnoty, špínu, psí moč a podobně. Iniciátorem programu je zástupce starosty Michal Valenta (ODS), který tak reagoval na stoupající počet znečištěných fasád v Praze 1. SLO n Jak bylo slíbeno, jarní úklid v Praze 1 se nachází pod drobnohledem. Kontroloři zatím spokojeně konstatují, že úklidové firmy nic nešidí. O dobré kvalitě úklidu svědčí i to, že letošní novinka zvláštní dispečink společný pro všechny zúčastněné firmy nemusel do uzávěrky tohoto vydání Jedničky řešit závažnější stížnosti. Několik stížností bylo pouze na hluk, nic zásadního ohledně kvality úklidu jsme zatím řešit nemuseli, sdělil Šikana ve školách? Děti v Praze 1 nemají na lumpárny čas! n Dej sem svačinu! v základních školách Prahy 1 neuslyšíte. A jestli si přece jen nějaký agresor něco zkusí na slabšího spolužáka, jeho jednání nemá dlouhého trvání. Všem pedagogům zdůrazňujeme, nejdůležitější perfektní vztah žák jak důležité je šikaně předcházet. Pořádáme na toto téma osvětové semináře, cíleně jakýmkoli jevům agrese mezi žáky předcházíme, vysvětluje šéf radniční komise pro výchovu a vzdělávání Martin Skála (ODS). Podle ředitelky ZŠ Uhelný trh rodič učitel. Šikanované dítě se o svém ponižování většinou stydí mluvit, je proto nezbytné, aby rodiče jakékoli změny v chování, které by na případnou šikanu ukazovaly, konzultovali s učitelem. A učitel musí být na takovou a zkušené pedagožky Dagmar debatu připravený, nesmí se Sejkorové je v prevenci šikany pokoušet problém zamést pod koberec, říká Sejkorová. Díky tomuto přístupu řešili šikanu na Uhelném trhu naposledy před šesti lety. Prevencí šikany je i menší počet žáků ve třídách, kvalitní mimoškolní vyžití a společné akce s rodiči a učiteli. Díky radnici Prahy 1 a zvláště komisi pro výchovu a vzdělávání máme tolik možností nejrůznějších aktivit, že jednoduše řečeno děti na lumpárny prostě nemají čas, dodává Sejkorová. BRK Úklid sviští, ulice zazáří operátor dispečinku na čísle Podrobnou mapu jarního úklidu naleznete na internetových stránkách kde jsou pravidelně umisťovány také aktuální zprávy z úklidu. Nezapomeňte je sledovat, předejdete tak například nepříjemnostem spojeným s přeparkováním automobilu. Na tomto webu najdete i fotogalerii z úklidu, který je díky důkladné kontrole mnohem fortelnější než jindy... KLA

7 12. dubna n Křížovka Thúkýdidés z Athén: Svobodu možno odstranit ze sbírky zákonů, ale nemožno ji... pokračování v tajence: VSTUP MU SKÉ JMÉNO (20. 7.) ÁSTI P ÍSTAVU IRSKÁ REPUBLIKÁN- SKÁ ARMÁDA ZN. NIKLU BYDLIŠT PO ÁD ÁST DNE ZRAKOVÉ ORGÁNY P EDLO KA N M. NEBO OHRAZENÍ EGYPT. B H SLUNCE AMER. TELEVIZNÍ SPOLE NOST NÁSEP A SICE SEN SVÁ ENÍ KOREKCE ANORG. SLOU ENINA LETMÉ DOTYKY MÍ E ÍMSKY 495 VYSEKÁVAT ZN. TELLURU TY KA K ÍZENÍ VOZÍKU NÁSILNÍCI 1. DÍL TAJENKY DOMÁCKY TEODOR ANGL. POZDRAV CELNÍ POPLATEK ANGL. DEN P EDLO KA ŠACHOVÝ KONEC ROBERT (DOMÁCKY) NESPAT OSOBNÍ ZÁJMÉNO ANGL. DOMÁCÍ ZVÍ E ZN. HLINÍKU RUSKÝ SOUHLAS ÚHEL PAT ÍCÍ EM VÝB EK PEVNINY DO MO E N M. VOLNÝ RODOVÉ ZNAKY ZN. M DI JIHOEVROPAN OPADÁNÍ MALÁ PRASÁTKA KOVONOSNÁ HORNINA KANTORKA (SLANG.) DESETINA LITRU SADA ENSKÉ JMÉNO (2. 2.) CÉVNÍ TEKUTINA DÍLO M. PUZA ZRZAVÍ BLYŠT NÍ ZHOTOVIT TKANÍM SLONÍ ZUB TRUMFY PRES RÁMUSIT DOZPÍVAT PLOŠNÁ MÍRA CÍRKEVNÍ HODNOSTÁ P EDLO KA VSAKOVÁNÍ VODY DO HORNIN ANGLICKY JEDNA PONECHAT SI ABÍ ZVUK NÍZKO HEREC D DINA MRAVOKÁRCE ZN. SODÍKU ACÍ NÁSTROJ ZDVIHAT ZTRATIT LISTÍ ÚDER NOHOU ZAKALOVANÝ POT EBY SKIFA E IDI I KAMION PLAVIDLO SLYŠITELNÉ VLN NÍ M KKÝ KOV ZKYP IT MOTYKOU VYBÍZETI K NÁVŠT V ZN. TANTALU ENSKÉ JMÉNO (13. 8.) MO SKÝ PTÁK KOUT (KOVY) 2. DÍL TAJENKY P ÍSAHA ZN. AVIVÁ E NÁZEV HLÁSKY L DOMÁCKY ALEXEJ SVRHNOUT D ÍV JŠÍ ZEM D LSKÁ ZKRATKA HRDINA SEVERSKÉ ZVÍ E KÓD LAOSU TITUL MU E HALOGEN NÁŠ BÁSNÍK ( ) VELKÁ MISTNOST ANGL. NE ZA ÍZENÍ PEKÁRNY SPZ JIHLAVY DRUH PEP E M SÍC SATURNU ÁST DNE JMÉNO TARZANOVY PARTNERKY KOCOUR (NÁ E.) STLU ENÝ OBCHOD PRO KUTILY SLOVEN. JINAK n Sudoku Tajenku křížovky a řešení sudoku naleznete 21. dubna na Jednička noviny Občanské demokratické strany Praha 1 Vydavatel: Občanská demokratická strana Oblastní sdružení Praha 1, Haštalská 730/22, Praha 1 IČO: , DIČ: CZ Fotografi e: Archiv časopisu Jednička a jeho spolupracovníci EV. číslo MK ČR E Zdarma Náklad: výtisků

8 Chcete mít stále přehled o aktuálních událostech v Praze 1? Zajímají vás praktické informace ze života naší městské části? Sledujte nový zpravodajský portál st Co jinde neuslyšíte II èt 4 TET pá Zamilovat se so Pár vyvolených ne Bílý Dalmatin Jungmannova 22/9, Praha-Nové Mìsto, Tel.: , ne Nahnilièko út Baronky èt pá so so ne po Jako Thelma & Louise st Radka Fišarová pá Splašené nùžky Národní tøída 7, Praha 1 Tel./fax: so Kouzla a èáry tajemné Prahy PREMIÉRA VE VIOLE po Královna Matka st The Gin Game èt Praha záludná aneb Karty nelžou pá Novecento (Magické piáno) so Endele vendele so Jak dìlat podobiznu ptáka út Adresát neznámý st Literární akademie J. Škvoreckého ve Viole èt Zloèin lorda Artura Savila pá Pøíbìhy ze Starého zákona , GALERIE OSAMĚLÝCH PÍSNIČKÁŘŮ: OLDŘICH JANOTA & ĽUBICA CHRISTOFORY / 120 KČ , EGGNOISE (ALTERNATIVE, ROCK, JAZZ) / 150 KČ , KŘEST CD: LETOUNI SOUMRAKU BLUES BAND (BLUES) / 150 KČ , SUNSET BLVD (POP, FUNKY, LATINA) / 120 KČ , DIVADÉLKO ROMANETO: VODNICKÁ POHÁDKA (DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ) / 80 KČ Jazz Fiddlers (NEDĚLNÍ JAZZ O PŮL OSMÉ) / 100 KČ , Pocta Rowlandu S. Howardovi: Lydia Lunch & BIG SEXY NOISE, Kill The Dandies!, Phil Shoenfelt & Pavel Cingl (349 KČ PŘEDPRODEJ / 450 KČ NA MÍSTĚ) , Blues Session / 150 KČ PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY DUBEN , ROMSKÁ HUDBA V BESEDĚ: Bengas 120 KČ , Divoký srdce / 120 KČ , MadFinger jarní tour 010 (JAZZ-SOUL) / 150 KČ , Ples Divadla Dostavník / 100 KČ , Kabaret Ivan Blatný (DIVADELNÍ NEDĚLE) / 190 KČ , P Luboše Pospíšila KŘEST CD A "60" / 150 KČ , Jablkoň / 200 KČ Malostranská beseda Malostranské náměstí Praha , Potlach: Pacifik UVÁDÍ TONY LINHART / 100 KČ Pokladna otevřena po so: ne: , Křest CD: Please The Trees PŘEDPRODEJ 200 KČ / NA MÍSTĚ 250 KČ , Lili Marlene FUTURISTICKÝ ŠANSON / 120 KČ REKLAMNÍ PROSTOR PRO VÁS ,19.30 st Mydlibaba a ty druhé Aldo Nicolaj ,19.30 èt Zloèin a trest Fjodor Michajloviè Dostojevskij ,19.30 pá Ja malkáè ¼ubo Dobrovoda ,19.30 ne Má folková minulost koncert Jitky Smutné a Terezy Nekudové a jejich pøátel ,19.30 út Øímské noci Franco D Alessandro ,19.30 èt Hoøké mandle Barbora Baronová ,19.30 pá Kabelky - Jiøí Pokorný M. A. T. U. production host ,19.30 ne Øímské noci Franco D Alessandro ,19.30 po Øeditelská lóže Arnošt Goldflam ,19.30 út Narozeniny Harold Pinter ,19.30 st Ja malkáè ¼ubo Dobrovoda ,19.30 èt Premiéra mládí Christian Giudicelli ,19.30 pá Zlomatka Mario Gelardi

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Knihovna pro všechny generace

Knihovna pro všechny generace Knihovna pro všechny generace Služby veřejných knihoven definují sociální úlohu veřejné knihovny takto: Základním cílem veřejných knihoven je zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb

Více

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček)

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček) 34. Žádost o poskytnutí informace kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku Žádost o poskytnutí informace : 1. Zaslání kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku ( každý

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 10. 3. 2014 Pracovní skupina: cestovní ruch, kultura, sport, volný čas Místo: Chomutovské divadlo Čas: 13:00 16:00 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města 2. Prezentace

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

pohled do naší kuchyně Jarní škola NSZM, Jihlava, 1.4. 2009 MĚSTO TÁBOR Ing. Lubomír Šrámek, tajemník MěÚ Tábor www.tabor.cz

pohled do naší kuchyně Jarní škola NSZM, Jihlava, 1.4. 2009 MĚSTO TÁBOR Ing. Lubomír Šrámek, tajemník MěÚ Tábor www.tabor.cz Město TáborT Budujeme moderní komunikující úřad pro poskytování kvalitních služeb občan anům pohled do naší kuchyně Jarní škola NSZM, Jihlava, 1.4. 2009 MĚSTO TÁBOR Ing. Lubomír Šrámek, tajemník MěÚ Tábor

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích

Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích Název projektu: Číslo projektu: Realizátor: Finanční zdroj: Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích CZ.1.09/2.2.00/03.00186 Obec Obrnice Regionální operační program NUTS Severozápad 9.2.

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 AUTOEVALUACE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ Autor: Mgr. Rostislav Gromnica 2014 Obsah Úvod... 3 1 Hodnocení oblastí... 4 2 Výsledky dotazníku č.1 - průběh vzdělávacího procesu...

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz Výstavba NeoRiviéra Organizátor : Změna pro Prahu 12 www.modranskenoviny.cz Bylo, je...a bude?... Pohled na cukrovar v roce 1910 Pohled na lokalitu v roce 2010 Situační mapa projektu : fáze F Informační

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pracovní výkaz Pracovní výkaz UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 1 listopadu 2009 Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010

Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Zápis z 36. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 9.3. 2010 Program: 1. Uvítání členů výboru, schválení zápisu z 35. zasedání, schválení programu 36. zasedání výboru 2. Granty

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

a jsme doma Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby

a jsme doma Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby a jsme doma Časopisy, vycházející v souhrnném nákladu 80 000 výtisků, zasahuji katastry měst, příměstských částí a obcí a vybraných okolních

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Investiční Příležitost

Investiční Příležitost Investiční Příležitost Divadelní 24, Praha 1 - Staré Město Výjimečná novostavba na nábřeží Vltavy citlivě propojená s kompletně rekonstruovanou historickou budovou v ulici Karolíny Světlé. Objekt nabízí

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Ing. Jiřina

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 5. zasedání ZMě dne 26.3.2015. Trvá nebo splněno. -prodej pozemku 2013-Horská služba zadán GP

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 5. zasedání ZMě dne 26.3.2015. Trvá nebo splněno. -prodej pozemku 2013-Horská služba zadán GP 6. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 30.04.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19:30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní Kernun Clear Web

Školní Kernun Clear Web Školní Kernun Clear Web Vzdělávání Počítačové hry Sociální sítě Hudba-Filmy Extremismus-Násilí Žáci Studenti Učitelé Ředitel Zaměstnanec Internetová bezpečnost ve školách Jaká je skutečnost? Využívání

Více

PŘEHLED A ZDROJE APLIKACÍ

PŘEHLED A ZDROJE APLIKACÍ PŘEHLED A ZDROJE APLIKACÍ Realizační tým projektu SES TEACHER myslí především na to, jak učitele podporovat v jejich dnešní nelehké roli. Přestože naše know-how leží především v práci s lidmi a své dovednosti

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K.

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více