Jednička. ochrany Prahy 1 Filip Dvořák (ODS). Právě z iniciativy ODS se radní. e a s územním plánem Hl. města. Oprava mostu není zločin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednička. ochrany Prahy 1 Filip Dvořák (ODS). Právě z iniciativy ODS se radní. e a s územním plánem Hl. města. Oprava mostu není zločin"

Transkript

1 Jednička Úbytek obyvatel: Trend se obrací, chceme žít tady! n Nikdo nemůže počítat na radnici Prahy 1 s pochopením, pokud přijde se žádostí o přeměnu bytové plochy v nebytovou. Vyslechne si striktní ne!. Striktní odmítání přeměny bytů na nebytové prostory je jedním ze základních pilířů naší koncepční snahy, jak bránit úbytku obyvatel, říká starosta zájmy ochrany Prahy 1 Filip Dvořák (ODS). Právě z iniciativy ODS se radní pražské památkové rezervace rvac e a s územním plánem Hl. města Prahy 1 obrátili na příslušné Prahy. Radní sami přitom státní orgány s důraznou okamžitě blokují všechny žádostí, aby tyto orgány po stavebnících, kteří chtějí měnit byty na nebytovou plochu, vždy chtěly prokázat a doložit, že pokusy prolomit toto tabu. Jen letos například zamítli žádosti o přeměnu bytové plochy na nebytovou v Myslíkově 9 či Na jejich žádost není v rozporu se Pohořelci 24. Více na str. 3 Strážníci hlásí návrat Lidé volali po návratu služebny městské policie do Hroznové ulice č. 5, která byla zrušena kvůli nedostatku strážníků. ODS na radnici první městské části prosadila, že se strážníci vrátí a budou vidět v okolních ulicích. Strana 2 Oprava mostu není zločin Oprava Karlova mostu je někdy interpretována div ne jako kulturní zločin. Přitom jde naopak o velmi odborné a citlivé dílo. Základní komentář odkazuje na internetové stránky kde naleznete podrobnou analýzu této kauzy. Určitě stojí za přečtení! Strana 4

2 2 12. dubna Editorial Strážníci hlásí návrat Hrozně Vážení čtenáři, život v Praze 1 je specifický; bydlíme zde, mnohdy pracujeme, vychováváme děti, bavíme se a to vše v podmínkách, kdy se naše městská část každý den nafukuje obrovským množstvím návštěvníků, zahraničních turistů a lidí, kteří sem jezdí do zaměstnání. V tomto směru je Praha 1 jedinou městskou částí, která na svých bedrech nese takovou zátěž. O to důležitější je fenomén, který možná zní někomu zprofanovaně, nicméně bez něhož si život neumím moc představit. Ano, jde o sousedské vztahy. Je pochopitelné, že se nemůžeme všichni navzájem znát. Při řadě akcí se však setkáváme a díky aktivitám z dílny ODS, jež se významně zaměřuje na rozvoj občanské společnosti, společně prožíváme mnoho příjemného. A to je klíčové, pro přítomnost i budoucnost. MARTIN SKÁLA vám chyběli v Hroznové n Chceme zpátky do Hroznové ulice 5 služebnu městské policie! To je sdělení, které adresovali místní lidé radnici Prahy 1. Člen bezpečnostní komise na radnici René Pavlů (ODS) nelenil a inicioval jednání s šéfem strážníků v Praze 1 Miroslavem Stejskalem o oprášení této služebny. Služebna na tomto místě v minulosti zanikla kvůli nedostatku strážníků. Reakce obyvatel, kteří oprávněně volají po symbolu bezpečí tedy uniformách v ulicích ale byla více než výmluvná. Požádali jsme proto ředitele strážníků v Praze 1, aby popřemýšlel o možnostech obnovení služebny alespoň v omezeném provozu, uvedl Pavlů. Služebna by měla jako kontaktní místo pro veřejnost fungovat denně od 8 do 15 hodin a v okolí budou hlídkovat tolik žádané uniformy. A jak je to možné? Počet strážníků v Praze 1 vzroste od 1. května z nynějších 253 na 270 lidí! Lidé navíc nepřijdou o služebnu v Letenské ulici, takže v lokalitě budou dvě služebny. Městská policie také ústy Stejskala nabídla, že by služebna mohla sloužit jako zázemí při různých sousedských akcích. Těch se přitom v první městské části koná velmi mnoho a městská policie v Praze 1 je jejich pravidelným účastníkem a mnohdy také spolupořadatelem. SLO Ženy napravo žijí bez tyátru zastupitelů ODS v první n Řadou zkušených a úspěšných žen se může pochlubit ODS v Praze 1. Většinou jde o nenápadné dámy. Práce, zodpovědnost žádné svlékání do plavek na billboardech ani jiné výstřelky! Máme ženy, které nejenže dlouhodobě kvalitně pracují ve prospěch městské části v zastupitelstvu, ale jež jsou úspěšné i ve svých profesích, říká šéf DS v první městské části Antonín Kazda. Příkladem může být Jana P ř íhodová, někdejší místostarostka, nynější zastupitelka a zároveň ň ředitelka České obchodní inspekce. Skvělou práci odvádí Zdenka Prostějovská, bez jejíhož osobního nasazení by na radnici tak dobře nefungovala sociální poradna. Lidský přístup Prostě jovské znají všichni, kteří se dostali do tíživé životní situ- ace a na radnici nalezli nejenom radu, ale i obyčejné lidské porozumění. Mladé političky z jiných stran, které sázejí na agresi a lacinou atraktivitu, by se mohly u svých zkušených kolegyň poučit, konstatuje Kazda, který připomíná, že zastupitelský klub ODS má celkem čtyři ženy, což je téměř čtvrtina všech členů. Rozhovory s J. Příhodovou a Z. Prostějovskou naleznete na webu RK

3 12. dubna Praha 1 se už nevylidňuje... Byty se nesmějí měnit v kanceláře n Téměř nemožné je v Praze 1 zrušit bytovou plochu a udělat z ní komerční prostor. Díky tomu a také zásluhou dalších koncepčních kroků radnice vedené ODS se po 80 letech zastavilo vyklidňování centra! V případě, kdy vlastník nemovitosti chce přeměnit plochy určené k bydlení na plochy nebytové, musí tak učinit vždy formou podání u Stavebního úřadu Prahy 1. Tento úřad je zároveň povinen od žadatele o takovou změnu požadovat, aby jednoznačně prokázal, že jím navrhované řešení je v souladu s územním plánem Hlavního města Prahy, respektive s jeho částí udávající minimální podíl bydlení v centrální části města. Radnice ale samozřejmě používá i aktivní nástroje. Máme obrovský zájem podporovat stavebníky, kteří zvětšují výměru bytové plochy, proto úplně nebo částečně promíjíme místní poplatek za zábor veřejného prostranství, které konkrétní stavebník využívá, vysvětluje starosta Prahy 1 Filip Dvořák, podle jehož slov za každý nově vznikající metr O příznivém zvratu v trendu úbytku obyvatel Prahy 1 jasně hovoří nejen čísla v grafu, ale také prozatímní í výsledky Socioekonomické iké analýzy území MČ Praha 1 dokumentu, jehož vypracování si Praha 1 zadala u Univerzity Karlovy. Analýza mimo jiné uvádí, že slibným předpokladem pro stabilizaci počtu obyvatel v Praze 1 je vůle většiny místních občanů, kteří nemají v úmyslu se z Prahy 1 vystěhovat. čtvereční plochy bytu může být na základě žádosti stavebníka prominut poplatek až do výše 2500 korun. Jak podotýká bývalý starosta Prahy 1 a současný po- slanec ODS Jan Bürgermeister, úbytek bytové plochy se povedlo zastavit někdy kolem roku Pak ale musely nastat další kroky, které měly za cíl výstavbu nových bytů. Brzda pokusů změnit byt na nebytový prostor a aktivní podpora výstavby bytů jsou dvě spojené nádoby, říká Bürgermeister, který připomíná, že pokles počtu obyvatel Prahy 1 probíhá již od 20. let minulého století ve stovkách ročně. Důvody je přitom těžké vysledovat. Patří mezi ně i tragická arizace majetku během nacistické okupace, posléze vyhánění majetných lidí z centra v padesátých letech a poté rozhodnutí komunistické nomenklatury rozšířit administrativu v centru Prahy na úkor bydlení. Právě toto rozhodnutí vedlo k historicky nejmasivnějšímu stěhování z Prahy 1 v roce Dokonce ani začátkem devadesátých let, kdy byly na centrum silné komerční tlaky, nedocházelo k tak prudkému úbytku místních obyvatel, dodává Bürgermeister. SLO Radní Prahy 1 v letošním roce zablokovali už dva pokusy o přeměnu bytové plochy v nebytovou: usnesením č. UR10_0067 z 25. ledna Na Pohořelci 24 a usnesením č. UR10_0126 z 8. února v Myslíkově 9. Opírají se mimo jiné o zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, kde se v 9 odst. 1 se hovoří o tom, že kulturní památku (lze vztáhnout na celou Pražskou památkovou rezervaci) je třeba užívat pouze způsobem, která odpovídá mimo jiné její památkové hodnotě což lze vnímat nejen jako soubor architektonických znaků, ale i z hlediska její funkce, tedy včetně bytové. Rozhovor s Janem Bürgermeisterem k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách

4 4 12. dubna Karlův most nikdo neničí V současné době panuje vzrušení až panika nad údajným ničením Karlova mostu může za to prý jeho neodborná oprava. Oleje do ohně přilévá Národní památkový ústav, který během rekonstrukce zásadním způsobem měnil svůj přístup k základním odborným otázkám postupu rekonstrukce. Celá mnohaletá projekční a odborná příprava citlivé rekontrukce mostu se tak ocitla v pasti rychle se měnících stanovisek pracovníků Národního památkového ústavu. V médiích dostávají slovo hlavně kritici prací. Jde o vděčné novinářské téma, protože je chytlavé a negativní, což si, jak víme, informování v postmoderní době žádá. Takový postup ale považuji za velmi nešťastný, protože může evokovat dojem, že u nás žijí a pracují pouze barbaři, kteří nemají jiné cíle než zničit nebo alespoň poškodit vše cenné, co se na našem území nachází. Pravda je taková, že Karlův most je opravován odborně a kvalitně. Existují jisté dílčí nedostatky, často zaviněné úředním šlendriánem, ty se však týkají pouze administrativy a někdy jisté neobratnosti v informování o průběhu projektu. Z odborného hlediska jde nicméně o velmi hodnotnou a citlivou opravu této jedinečné kulturní památky. Každému, komu nejsou lhostejná fakta, doporučuji navštívit web kde nalezne detailní odborné zhodnocení celého projektu opravy mostu. RADKA BÜRGERMEISTEROVÁ n Glosa Věci veřejné: farmářský tým ODS? Věci veřejné se dosti ostře ohrazují proti tomu, pokud je někdo nazývá béčkem ODS. Nejsou prý žádnou druhou ODS, nýbrž její alternativou. Když se člověk s dobrou pamětí podívá na kandidátku této ambiciózní strany, zjistí, že to s onou alternativou zase tak horké nebude. Řada tváří je totiž jaksi povědomých. Nebyli tenhle a tahle, tamten a tamta dříve v ODS? napadne pozorného čtenáře a skutečně nejde o mýlku! Ve Věcech veřejných našli nové kotviště ryzí konzervativci, kteří z důvodů urychlení kariérního růstu přestoupili z páternosteru ODS do rychlovýtahu strany, jež se podobně jako kdysi Unie svobody snaží zazářit na politickém nebi. V kontextu personálních přesunů zřejmě leckoho napadne, že když se bývalí členové ODS v této straně vyučili a dnes jinde využívají nabytého know-how, jestli Věci veřejné nejsou spíše farmářským týmem ODS podobně jako v NHL mají svou farmu jednotlivé týmy OLDŘICH SMUTNÝ n Anketa zeptali jsme se Váš názor: Dobrovolní hasiči mají význam Má smysl, aby v Praze 1 vznikl sbor dobrovolných hasičů? Tak zněla otázka, se kterou vyrazili redaktoři Jedničky do ulic centra. A výsledky? Já si myslím, že určitě. Budou-li v něm místní lidé, kteří znají okolí a sousedy, v případě problémů s nimi mohou komunikovat lépe než profesionální hasiči. A nejde jen o požáry. Při povodních před osmi lety by se moc hodili. Petra Janoušková, účetní na mateřské dovolené Nevím, máme přece profesionály. Ale v případě neštěstí je každá ruka dobrá, takže vlastně proč ne? Hlavně aby to moc nestálo František Novotný, důchodce Domnívám se, že si své místo na slunci najdou. Jejich hlavní činností asi nebude hašení velkých požárů, ale mohou pomoci záchranářům znalostí místních poměrů. Navíc je to vlastně spolek, kde se lidé rádi setkávají, takže budou-li při tom ještě užiteční, jedině dobře. Jan Horák, podnikatel

5 12. dubna Hotely přinášejí užitek i místním lidem n Uklizené a bezpečnější ulice, nová místa, podpora okolních podnikatelů. To jsou důvody, proč by obyvatelé Prahy 1 měli brát nové hotely s pochopením. Snažíme se všem vycházet vstříc, říká Tomáš Startl, hoteliér roku 2007 a šéf hotelu Perla v Perlové ulici. Tento hotel vznikl z bývalé kancelářské budovy. Jednička Na setkání hoteliérů se starostou Prahy 1 jste přednesl zajímavý projev. O čem byl? My jsme se bavili o tom, zda turismus v Praze 1 přispívá k rozvoji a zlepšování životních podmínek místních obyvatel. Jestli negativa nemohou převyšovat pozitiva, protože my samozřejmě sledujeme určitý byznys a snažíme se cestovním ruchem živit, zatímco někdo tím může trpět. Jednička A k čemu jste dospěl? Perlovka byla vždy vyhlášená prostitucí, byla v zásadě poměrně nebezpečným místem, kterému se lidé snažili vyhýbat. Pokud zde někdo vlastnil nemovitost, lze říci, že nebyla úplně zhodnocena, nikdo zde ani nechtěl bydlet. Za ty tři roky tato ulice prošla přímo exemplární změnou. Nyní naopak všichni oceňují, že tu náš hotel je, protože zajišťujeme 24hodinovou bezpečnost. Podařilo se nám pro ulici získat dvě parkovací místa, která slouží jako manipulační prostor pro zásobování krámků, pro jejich majitele jsme v našem objektu zajistili místo pro tříděný odpad, takže popelnice nehyzdí okolí. Jednička Jak se vám podařilo vymýtit zmíněnou prostituci? Když jsme tento objekt kupovali, věděli jsme, do čeho jdeme a měli z toho trochu strach. Zde byly původně kanceláře, odkud lidé v pět odpoledne odešli a prostitutky začaly zaujímat svá místa. Vše jsme začali řešit s městskou policií, které jsme umožnili pověsit do našeho podloubí bezpečnostní kamery, kterými monitorují situaci. Zároveň jsme najali bezpečnostní agenturu, která se pohybuje v celé ulici a třeba hlídá, aby nedocházelo k vykrádání aut. Mezi její povinnosti patří třeba také noční úklid bezprostředního okolí hotelu. I v rámci bezpečnosti jsme se například rozhodli nezatemnit recepci, takže je vidět do ní, ale i ven. Recepční tedy částečně fungují i jako vrátní ulice. Jednička Jakým způsobem se vyvíjí cestovní ruch v centru Prahy? My, jako malí hoteliéři, jsme učinili obrovský pokrok, co se týče spolupráce. Dříve jsme působili každý zvlášť a snažili jsme se upozorňovat jen na svůj hotel. Nyní jsme pochopili, že musíme aktivně propagovat celou destinaci, ať už je to Praha 1, nebo třeba Česká republika. Je důležité, abychom nacházeli podporu na magistrátu, radnici Prahy 1, ale i u samotných občanů. Aby turismus obecně nebyl vnímán jako nějaký nepřítel, ale jako něco, co národnímu hospodářství pomáhá. Jednička V roce 2007 jste získal ceněný titul Hoteliér roku. Jak se vám to podařilo? Byl to zřejmě souběh okolností. Jednou z nich byl fakt, že hotel se po svém otevření dobře rozjel, dosahovali jsme vynikajících ekonomických výsledků, čímž jsme dokázali, že se dá prosperovat i v ulici, jako je Perlovka. Právě i fakt, že se nám ji podařilo změnit, měl na ocenění zřejmě také část zásluhy. Dalším důvodem byl způsob přestavby interiérů, kdy se nám při zachování historické hodnoty povedlo vytvořit příjemné moderní a pohodlné prostředí. A určitě bylo také přihlédnuto k naší charitativní činnosti. Jsme spolupořadateli akce Kavárna potmě, kde vždy po dobu tří týdnů v buňkách na Ovocném trhu obsluhují nevidomí zdravé lidi v absolutní tmě. Po dobu trvání akce se o obsluhující staráme, poskytujeme jim trénink i zázemí. TSE

6 6 12. dubna Přívozy už fungují Vodní tramvaje oblíbené přívozy v rámci pražské MHD opět vypluly. Obyvatelé Prahy 1 tak mohou využívat přívozy s označením P4, který spojuje nábřeží u Národního divadla se Střeleckým, Slovanským a Dětským ostrovem, a P5 mezi Císařskou loukou, botelem Admirál, Výtoní a Jiráskovým náměstím. Vedle nich jsou k dispozici přívozy P1 spojující Sedlec se Zámky, P2 z Podhoří do Podbaby, P3 mezi Lihovarem a Dvorci a P6, jenž převáží pasažéry z Modřan do Lahoviček. BRK Sanitky k Bulharu Přípravy na zřízení stanoviště pražské záchranky v lokalitě U Bulhara pokračují; radní Prahy 1 zadali přípravu odborné studie. Umístění centrálního stanoviště záchranné služby v centru Prahy by bylo ideální. Lokalita U Bulhara je velmi výhodná, protože umožňuje návaznost na všechny městské části, řekl Zdeněk Schwarz, šéf pražské záchranky a nezávislý senátor zvolený za ODS. BRK Sprejeři si míchají barvy marně Radnice Prahy 1 spustila program antigraffiti, jehož cílem je ošetření co největšího množství fasád domů speciálním ochranným nátěrem. Ten do fasády nepropustí sprejový nástřik, ale také kyselé deště, rozpuštěné mastnoty, špínu, psí moč a podobně. Iniciátorem programu je zástupce starosty Michal Valenta (ODS), který tak reagoval na stoupající počet znečištěných fasád v Praze 1. SLO n Jak bylo slíbeno, jarní úklid v Praze 1 se nachází pod drobnohledem. Kontroloři zatím spokojeně konstatují, že úklidové firmy nic nešidí. O dobré kvalitě úklidu svědčí i to, že letošní novinka zvláštní dispečink společný pro všechny zúčastněné firmy nemusel do uzávěrky tohoto vydání Jedničky řešit závažnější stížnosti. Několik stížností bylo pouze na hluk, nic zásadního ohledně kvality úklidu jsme zatím řešit nemuseli, sdělil Šikana ve školách? Děti v Praze 1 nemají na lumpárny čas! n Dej sem svačinu! v základních školách Prahy 1 neuslyšíte. A jestli si přece jen nějaký agresor něco zkusí na slabšího spolužáka, jeho jednání nemá dlouhého trvání. Všem pedagogům zdůrazňujeme, nejdůležitější perfektní vztah žák jak důležité je šikaně předcházet. Pořádáme na toto téma osvětové semináře, cíleně jakýmkoli jevům agrese mezi žáky předcházíme, vysvětluje šéf radniční komise pro výchovu a vzdělávání Martin Skála (ODS). Podle ředitelky ZŠ Uhelný trh rodič učitel. Šikanované dítě se o svém ponižování většinou stydí mluvit, je proto nezbytné, aby rodiče jakékoli změny v chování, které by na případnou šikanu ukazovaly, konzultovali s učitelem. A učitel musí být na takovou a zkušené pedagožky Dagmar debatu připravený, nesmí se Sejkorové je v prevenci šikany pokoušet problém zamést pod koberec, říká Sejkorová. Díky tomuto přístupu řešili šikanu na Uhelném trhu naposledy před šesti lety. Prevencí šikany je i menší počet žáků ve třídách, kvalitní mimoškolní vyžití a společné akce s rodiči a učiteli. Díky radnici Prahy 1 a zvláště komisi pro výchovu a vzdělávání máme tolik možností nejrůznějších aktivit, že jednoduše řečeno děti na lumpárny prostě nemají čas, dodává Sejkorová. BRK Úklid sviští, ulice zazáří operátor dispečinku na čísle Podrobnou mapu jarního úklidu naleznete na internetových stránkách kde jsou pravidelně umisťovány také aktuální zprávy z úklidu. Nezapomeňte je sledovat, předejdete tak například nepříjemnostem spojeným s přeparkováním automobilu. Na tomto webu najdete i fotogalerii z úklidu, který je díky důkladné kontrole mnohem fortelnější než jindy... KLA

7 12. dubna n Křížovka Thúkýdidés z Athén: Svobodu možno odstranit ze sbírky zákonů, ale nemožno ji... pokračování v tajence: VSTUP MU SKÉ JMÉNO (20. 7.) ÁSTI P ÍSTAVU IRSKÁ REPUBLIKÁN- SKÁ ARMÁDA ZN. NIKLU BYDLIŠT PO ÁD ÁST DNE ZRAKOVÉ ORGÁNY P EDLO KA N M. NEBO OHRAZENÍ EGYPT. B H SLUNCE AMER. TELEVIZNÍ SPOLE NOST NÁSEP A SICE SEN SVÁ ENÍ KOREKCE ANORG. SLOU ENINA LETMÉ DOTYKY MÍ E ÍMSKY 495 VYSEKÁVAT ZN. TELLURU TY KA K ÍZENÍ VOZÍKU NÁSILNÍCI 1. DÍL TAJENKY DOMÁCKY TEODOR ANGL. POZDRAV CELNÍ POPLATEK ANGL. DEN P EDLO KA ŠACHOVÝ KONEC ROBERT (DOMÁCKY) NESPAT OSOBNÍ ZÁJMÉNO ANGL. DOMÁCÍ ZVÍ E ZN. HLINÍKU RUSKÝ SOUHLAS ÚHEL PAT ÍCÍ EM VÝB EK PEVNINY DO MO E N M. VOLNÝ RODOVÉ ZNAKY ZN. M DI JIHOEVROPAN OPADÁNÍ MALÁ PRASÁTKA KOVONOSNÁ HORNINA KANTORKA (SLANG.) DESETINA LITRU SADA ENSKÉ JMÉNO (2. 2.) CÉVNÍ TEKUTINA DÍLO M. PUZA ZRZAVÍ BLYŠT NÍ ZHOTOVIT TKANÍM SLONÍ ZUB TRUMFY PRES RÁMUSIT DOZPÍVAT PLOŠNÁ MÍRA CÍRKEVNÍ HODNOSTÁ P EDLO KA VSAKOVÁNÍ VODY DO HORNIN ANGLICKY JEDNA PONECHAT SI ABÍ ZVUK NÍZKO HEREC D DINA MRAVOKÁRCE ZN. SODÍKU ACÍ NÁSTROJ ZDVIHAT ZTRATIT LISTÍ ÚDER NOHOU ZAKALOVANÝ POT EBY SKIFA E IDI I KAMION PLAVIDLO SLYŠITELNÉ VLN NÍ M KKÝ KOV ZKYP IT MOTYKOU VYBÍZETI K NÁVŠT V ZN. TANTALU ENSKÉ JMÉNO (13. 8.) MO SKÝ PTÁK KOUT (KOVY) 2. DÍL TAJENKY P ÍSAHA ZN. AVIVÁ E NÁZEV HLÁSKY L DOMÁCKY ALEXEJ SVRHNOUT D ÍV JŠÍ ZEM D LSKÁ ZKRATKA HRDINA SEVERSKÉ ZVÍ E KÓD LAOSU TITUL MU E HALOGEN NÁŠ BÁSNÍK ( ) VELKÁ MISTNOST ANGL. NE ZA ÍZENÍ PEKÁRNY SPZ JIHLAVY DRUH PEP E M SÍC SATURNU ÁST DNE JMÉNO TARZANOVY PARTNERKY KOCOUR (NÁ E.) STLU ENÝ OBCHOD PRO KUTILY SLOVEN. JINAK n Sudoku Tajenku křížovky a řešení sudoku naleznete 21. dubna na Jednička noviny Občanské demokratické strany Praha 1 Vydavatel: Občanská demokratická strana Oblastní sdružení Praha 1, Haštalská 730/22, Praha 1 IČO: , DIČ: CZ Fotografi e: Archiv časopisu Jednička a jeho spolupracovníci EV. číslo MK ČR E Zdarma Náklad: výtisků

8 Chcete mít stále přehled o aktuálních událostech v Praze 1? Zajímají vás praktické informace ze života naší městské části? Sledujte nový zpravodajský portál st Co jinde neuslyšíte II èt 4 TET pá Zamilovat se so Pár vyvolených ne Bílý Dalmatin Jungmannova 22/9, Praha-Nové Mìsto, Tel.: , ne Nahnilièko út Baronky èt pá so so ne po Jako Thelma & Louise st Radka Fišarová pá Splašené nùžky Národní tøída 7, Praha 1 Tel./fax: so Kouzla a èáry tajemné Prahy PREMIÉRA VE VIOLE po Královna Matka st The Gin Game èt Praha záludná aneb Karty nelžou pá Novecento (Magické piáno) so Endele vendele so Jak dìlat podobiznu ptáka út Adresát neznámý st Literární akademie J. Škvoreckého ve Viole èt Zloèin lorda Artura Savila pá Pøíbìhy ze Starého zákona , GALERIE OSAMĚLÝCH PÍSNIČKÁŘŮ: OLDŘICH JANOTA & ĽUBICA CHRISTOFORY / 120 KČ , EGGNOISE (ALTERNATIVE, ROCK, JAZZ) / 150 KČ , KŘEST CD: LETOUNI SOUMRAKU BLUES BAND (BLUES) / 150 KČ , SUNSET BLVD (POP, FUNKY, LATINA) / 120 KČ , DIVADÉLKO ROMANETO: VODNICKÁ POHÁDKA (DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ) / 80 KČ Jazz Fiddlers (NEDĚLNÍ JAZZ O PŮL OSMÉ) / 100 KČ , Pocta Rowlandu S. Howardovi: Lydia Lunch & BIG SEXY NOISE, Kill The Dandies!, Phil Shoenfelt & Pavel Cingl (349 KČ PŘEDPRODEJ / 450 KČ NA MÍSTĚ) , Blues Session / 150 KČ PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY DUBEN , ROMSKÁ HUDBA V BESEDĚ: Bengas 120 KČ , Divoký srdce / 120 KČ , MadFinger jarní tour 010 (JAZZ-SOUL) / 150 KČ , Ples Divadla Dostavník / 100 KČ , Kabaret Ivan Blatný (DIVADELNÍ NEDĚLE) / 190 KČ , P Luboše Pospíšila KŘEST CD A "60" / 150 KČ , Jablkoň / 200 KČ Malostranská beseda Malostranské náměstí Praha , Potlach: Pacifik UVÁDÍ TONY LINHART / 100 KČ Pokladna otevřena po so: ne: , Křest CD: Please The Trees PŘEDPRODEJ 200 KČ / NA MÍSTĚ 250 KČ , Lili Marlene FUTURISTICKÝ ŠANSON / 120 KČ REKLAMNÍ PROSTOR PRO VÁS ,19.30 st Mydlibaba a ty druhé Aldo Nicolaj ,19.30 èt Zloèin a trest Fjodor Michajloviè Dostojevskij ,19.30 pá Ja malkáè ¼ubo Dobrovoda ,19.30 ne Má folková minulost koncert Jitky Smutné a Terezy Nekudové a jejich pøátel ,19.30 út Øímské noci Franco D Alessandro ,19.30 èt Hoøké mandle Barbora Baronová ,19.30 pá Kabelky - Jiøí Pokorný M. A. T. U. production host ,19.30 ne Øímské noci Franco D Alessandro ,19.30 po Øeditelská lóže Arnošt Goldflam ,19.30 út Narozeniny Harold Pinter ,19.30 st Ja malkáè ¼ubo Dobrovoda ,19.30 èt Premiéra mládí Christian Giudicelli ,19.30 pá Zlomatka Mario Gelardi

PRAHA 1. Malostranská beseda: klenot v péči restaurátorů. str. 8 a 9. červenec srpen 20 09. letní příloha navíc: I IV. nové byty 5.

PRAHA 1. Malostranská beseda: klenot v péči restaurátorů. str. 8 a 9. červenec srpen 20 09. letní příloha navíc: I IV. nové byty 5. PRAHA 1 Měsíčník městské části Praha 1 červenec srpen 20 09 letní příloha navíc: I IV Malostranská beseda: klenot v péči restaurátorů str. 8 a 9 f o t o p e t r n a š i c nové byty 5 V Říční ulici má vzniknout

Více

PRAHA 1. Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30. Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009. Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Rozhovor 12 13

PRAHA 1. Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30. Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009. Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Rozhovor 12 13 PRAHA 1 Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009 Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30 foto petr našic Rozhovor 12 13 Zástupce starosty Daniel Hodek o novém vydání katalogu

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

sídliště, nebo staveniště?

sídliště, nebo staveniště? KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku Jižní Město sídliště, nebo staveniště? Uvnitř čísla: velká mapa stavebních záměrů na Jižním Městě Časopis klíč ročník xxiii / měsíčník městské Části praha

Více

Praha 1 patří jejím občanům!

Praha 1 patří jejím občanům! NOVINY, KTERÉ SE PTAJÍ ZA VÁS... ČERVEN 2014 Segway řešení nalezeno web: praha1.cssd.cz Praha 1 patří jejím občanům! EDITORIAL Vážení sousedé a čtenáři, teplé dny již nepočítáme na prstech jedné ruky,

Více

Osmička. Na Rohanském ostrově bude stavět Sekyra Group. měsíčník Městské části Praha 8. Téma čísla

Osmička. Na Rohanském ostrově bude stavět Sekyra Group. měsíčník Městské části Praha 8. Téma čísla radnice školstv í z d r a v o tn i c t v í d op r a v a k u l t u r a s p or t zdarma www.praha8.cz srpen 2008 Téma čísla Na Rohanském ostrově bude stavět Sekyra Group Prostředky ze zvýšeného nájemného

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

noviny Městské části Praha 6 květen 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 květen 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 květen 2015 www.praha6.cz Osvobození 70 - výročí konce 2. světové války, které Praha 6 připravila ve spolupráci s organizací Post Bellum, bude výjimečné nejen v rámci

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

měsíčník Městské části Praha 14

měsíčník Městské části Praha 14 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: KAM ZA PŘÍRODOU NA KRAJI SÍDLIŠTĚ STR. 04 05 FOTOREPORTÁŽ VYDAŘENÝ VÝLET DO DÁVNÝCH ČASŮ STR. 16 ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 JAK VIDÍ PROBLÉMY PRAHY 14

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma 28. ledna 2009 Ročník XX. číslo 4 Cena: 9 Kč Dakaristé jsou doma Dnes rozšířené vydání Posádka dakarského speciálu Mitsubishi L200 Mirek Zapletal a Tomáš Ouředníček, která zazářila na letošním Dakaru a

Více

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko. DIESELSERVIS www.dieselservis-kromeriz.cz kontakt: 602 601 433, 602 361 471 TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.cz

Více

Farmářské trhy jsou tu

Farmářské trhy jsou tu radnice školství zdravotní a sociální péče bezpečnost kultura ZDARMA www.praha8.cz květen 2011 Učitelé se školí, jak poskytovat pomoc Více na str. 3 Plot u Botanické zahrady budí nevoli Více na str. 8

Více

7 Kultura 10 Úřední deska 23 Společnost. 2 Z radnice 5 Lidé. zdarma noviny Městské části Praha 6 září 2005 www.praha6.cz. Školáci znovu v lavicích

7 Kultura 10 Úřední deska 23 Společnost. 2 Z radnice 5 Lidé. zdarma noviny Městské části Praha 6 září 2005 www.praha6.cz. Školáci znovu v lavicích zdarma noviny Městské části Praha 6 září 2005 www.praha6.cz Školáci znovu v lavicích Školní rok začal letos nadvakrát. Z patnácti základních škol v Praze 6 nastoupili do tříd prvního září jenom na sedmi,

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 POMŮŽEME USKUTEČNIT VAŠE SNY A PŘÁNÍ HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY bankovní i nebankovní, pro zaměstnance, důchodce, OSVČ (i pro začínající

Více

Jednička. Oblastní sněm zvolil nové vedení. Smutné výročí holocaustu. Pánská pasáž otevřena. Pracujeme pro vás. Nevydařený běh Prahou 1

Jednička. Oblastní sněm zvolil nové vedení. Smutné výročí holocaustu. Pánská pasáž otevřena. Pracujeme pro vás. Nevydařený běh Prahou 1 Oblastní sdružení ODS Praha 1 www.odspraha1.cz č. 8 říjen 2011 Jednička Nevydařený běh Prahou 1 Radnice Městské části Praha 1 nesouhlasila s uskutečněním reklamního běhu firmy NIKE. Jak vypadá takový nesouhlas

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 6 Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 do 31. 3. VÝSTAVA VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU (MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK) CHVALSKÝ ZÁMEK do 3. 3. PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JARMILY KRÁLOVÉ CHVALSKÝ

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více