DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ"

Transkript

1 pražský týdeník / číslo 10 JAN KALOUSEK: PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO STUDIE: KVALITA ŽIVOTA V PRAZE JE DRUHÁ NEJVYŠŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Volební lídr ODS ve čtvrtém pražském obvodu Petr Bříza: Sportovní školy dostanou více peněz postavíme nová sportoviště vznikne 50 km cyklostezek

2 Přečtěte si to, Tradice i budoucnost co nikdo jiný nenabízí! Mgr. Petr Bříza generální manažer HC Sparta, hokejový internacionál oblast: sport, volný čas lídr volebního obvodu IV Tradice i budoucnost sportu v Praze Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proděkan III. LF UK, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FNKV oblast: vzdělání, věda lídr volebního obvodu V Tradice i budoucnost vzdělání v Praze MUDr. Boris Šťastný poslanec a předseda zdravotnického výboru PSP ČR oblast: zdravotnictví, sociální lídr volebního obvodu VI Tradice i budoucnost zdravotnictví v Praze Ing. Pavel Klega náměstek primátora oblast: infrastruktura města lídr volebního obvodu VII Tradice i budoucnost rozvoje v Praze

3 PRAHA Startovat volební kampaň pro komunální volby 2010 bez kvalitního programu nelze. Jsem přesvědčen, že přicházíme s tím nejkvalitnějším programem, který pražská ODS kdy voličům nabídla. Svědčí o tom i fakt, že se na jeho tvorbě vedle politiků podílely i desítky těch nejlepších odborníků uznávaných nejen v České republice, ale i v zahraničí. Prázdné věty proto v našem programu nehledejte. Naopak, Pražané od nás dostávají zcela konkrétní nabídku výhod a řešení nejen pro příští čtyři roky. Věřím, že právě program se stane rozhodujícím faktorem ve volebním boji s politickou konkurencí a sehraje zásadní roli u voličů. Stejně tak, jak tomu bylo i v letech minulých. Pražská ODS vždy byla zárukou kvalitních programů, a to nejen na celopražské úrovni, ale i ve volbách do zastupitelstev jednotlivých městských částí. Každý, kdo se kolem sebe rozhlédne a vidí, jakými změnami prošla Praha za posledních dvacet let, musí uznat i zásadní podíl pražské ODS na rozvoji města. Pražská ODS byla i přes rozsáhlý rozvoj metropole vždy garantem vyrovnaného rozpočtu. Na rozdíl od státu se nám však podařilo Prahu nezadlužit a přitom ji rozvíjet ve prospěch občanů. Jsme stranou s desítkami úspěšných starostů a primátorů, kteří odvedli pro Pražany obrov - ský kus práce, která je vidět na každém rohu. Jsme stranou s jasnou historií, jsme stranou s jasnými lídry jednotlivých volebních obvodů a jsme stranou s jasným programem. Dokázali jsme, že pražská ODS se vyvíjí, na naše kandidátky jsme zvolili desítky nových lidí. A jak řekl na pátečním zahájení celorepublikové kampaně i předseda Petr Nečas: Nejsme stranou politických turistů a nesnažíme se vyvléci ze starých hříchů. Netváříme se jako někteří jiní, že změnou zavedené značky a politické strany lze změnit i svoji minulost. Nejsme sázkou do neznáma, ani experimentem s nevyzpy tatelnými dopady. Nejsme ani stranou osvíceného monarchy, který,shora ukazuje prstem na své vyvolené. Proto nelze rezignovat na debatu o problémech Pražanů a celé tyto volby zjednodušit na samotný střet primátor ských kandidátů. Tak to mohou chtít naši političtí soupeři, kteří do této chvíle nenabídli žádná konkrétní řešení, jen prázdné tváře bez vizí. Musíme si uvědomit, že pro lidi je důležité mít v noci lékaře na dosah a otevřenou lékárnu, že je důležité vymýtit herny z každého rohu, že je důležité tvrdě bojovat s prodejci drog našim dětem, kapsáři či nepoctivými taxikáři a že lidé musí jasně vědět, co chceme udělat my a co ti druzí. My jsme své karty ukázali. Teď čekáme, kdo je přebije. Těžko však můžeme hrát se sou pe - ři, které ve většině případů neznáme ani my, ani Pražané, takže ani nevíme, co nabízejí. My nabízíme lepší a kvalitnější život v Praze. Nabízíme tradici i budoucnost. MUDr. Boris Šťastný předseda ODS Praha OBSAH Mgr. Petr Bříza DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Mgr. Jan Kalousek PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí: Stalo se... 9 Rozhovory, témata Proč volit ODS SPORT I KULTURA V PRAZE VZKVÉTAJÍ Fakta proti lžím V PRAZE SE ŽIJE TÉMĚŘ NEJLÉPE V ČR Kulturní servis TV Program Křížovka, počasí PŘÍŠTĚ Série: Představujeme prvního muže pražské ODS a lídra volebního obvodu VI MUDr. Borise Šťastného Seriály: Proč volit ODS, Fakta proti lžím Zveřejňujeme volební program pražské ODS Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí Televizní program na celý týden PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: týdeník Foto: redakce, ČTK Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 10/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Pfiedstavujeme T m pro sport a voln ãas DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Lídr ODS ve čtvrtém obvodě chce, aby Pražané trávili svůj volný čas aktivně a chce jim k tomu vytvořit podmínky. Ve městě přibudou bezpečná sportoviště i celopražská mistrovství a další akce. Nápady, s nimiž přichází Petr Bříza po konzultacích s týmem svých odborných poradců, začínají u předškolních dětí a pokračují až k seniorům. Na své si tak přijdou všichni. sport je povinnou součástí výuky téměř na všech základních a středních školách. V posledních kolní letech jej ale společnost odsouvá na zadní pozice. Velké množství dětí se omlouvá z hodin tělesné výchovy a má nedostatek pohybu, což negativně ovlivňuje jejich fyzickou zdatnost. To potřebujeme změnit, uvedl Petr Bříza, generální manažer hokejové Sparty, bývalý reprezentant, dosud aktivní sportovec, nezávislý kandidát a lídr pražské ODS ve čtvrtém volebním obvodu. Podpo říme proto nejrůznější programy a projekty, které budou motivovat rodiče a děti předškol ního i školního věku ke sportu. Tělesná aktivita je nejen prevencí proti obezitě, ale také proti nemocem pohybového aparátu, dodal. Výstavba nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro neorganizovaný sport ve všech městských částech, rozvoj cy klo stezek a in-li - ne areálů či pořádání celo roč ního Mistrov ství Vytvoříme koncepci rozvoje sportovišť. pražských škol. To vše a mno hé jiné se proto v Praze v následujících čtyřech letech objeví. Počítají s tím progra mové vize ODS Praha pro oblast sportu, rozvoje sporto višť a volnoča so - vých aktivit, které představil jeden z jejích lídrů v Praze Petr Bříza. Pestrá škála vyžití ne jen sportov ního ovšem čeká podle jeho návrhů i seniory. Město pro ně postaví nové cvičební areály a nabídne jim i pří s - pěv ky na vstupné do bazénů. Město pod vedením ODS finančně i logistic ky podpoří dlouhodobé soutěže dětí před školního věku v celé Praze, a posílí tak jejich přirozené sportovní sebevě - domí a zdravou soutěživost. Novinkou bude i propojení sportovních soutěží základních a středních škol v jednotlivých městských čás - tech a pořádání Mistrovství pražských škol. To potrvá po celý školní rok a vyvrcholí vždy v květnu a červnu finálovými turnaji v jedno - tlivých disciplínách. Děti tak budou repre - zentovat svou školu a čtvrť, ve které bydlí, ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? budou moci nosit znak školy na dresu a při sportovních kláních uslyší i národní hymnu. Velkou motivací dětí ke sportu a k náboru do sportovních klubů bude také využití známých reprezentantů, kteří žijí a působí v Praze, a to prostřednictvím plánované kampaně Sportuj a směj se. Výrazně podpoříme i sportovní gymnázia. Ta jsou jednou z nejdůležitějších složek celkové - ho osobnostního vývoje talentované mláde - že a umožňují jí skloubit studium s náročným programem výběrových a juniorských repre - zentací, řekl Petr Bříza. Například ve Skandi - návii podle něj města cíleně zajišťují podporu takových škol, na kterých studují sportov ci z několika Zřídíme informační centra pro seniory. odvětví. Jestliže finančně podporujeme začátky výchovy, nemůže - me tento proces přerušovat uprostřed cesty k vrcholovému sportu, upozornil lídr ODS. ZNÁTE JEJICH 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

5 PRAHA Pražská ODS zajistí obyvatelům metropole ši - roké spektrum sportovního vyžití prostřed nic - tvím kvalitních a udržovaných hřišť a areálů. Klíčem k tomu bude zpracování podrobného přehledu aktuálního stavu všech pražských sportovišť. Na jejím základě vznikne ucelená koncepce jejich dalšího rozvoje. Ta by se měla stát podkladem pro územní plán Prahy a vo dí - t kem pro investice do sportovní infrastruktury. Od příštího roku budeme na sport a volný čas dávat 250 milionů korun ročně. Již nyní je jisté, že se v ní objeví například vý - stavba minimálně dvaceti nízkonáklado vých multifunkčních sportovišť s celoročním pro vo - zem. Využívat se budou pro neklubový a neorganizovaný sport. Po vzoru městské části Praha 8 oslovíme zájemce z řad praž - ských sportovců, kteří nejsou v žádných klu - bech, a přilákáme je na akce pořádané ve spo - lupráci s městskými částmi. Nejde o to sta vět jenom nová hřiště, postaráme se i o jejich program, přiblížil svůj úmysl Petr Bříza. Další prostory pro sportování by mělo při - nést zamýšlené otevření školních hřišť veřej - nosti v odpoledních hodinách. To by mělo provázet současné zlepšení jejich vybavení. Při plánování a výstavbě nových dětských hřišť zajistíme větší bezpečnost kamerovým monitoringem, který se postará o větší bez - pečnost dětí. Během následujícího volebního období Praha zprovozní minimálně padesát kilometrů nových cyklotras a cyklostezek a podpoří další rozvoj lesoparků na okrajích metropole. Pokračovat má například rozšiřování Letňanského lesoparku směrem Budeme svolávat Pražský sportovní summit. na Vinoř. Pro veřejnost se také otevře nyní rozestavěný plavecký areál Šutka v Troji. Mezi programové vize ODS patří i rozšiřování sportovních a volnočasových aktivit seniorů. Ti samozřejmě mají jiné potřeby než mladší ročníky. Mnozí pražští senioři již žijí sami nebo nemají sílu aktivně vyhledávat možnos - ti pohybu. Rozšíříme proto pro ně spektrum vhodných aktivit a nabídneme jim je prostřednictvím propagace, sdělil Petr Bříza. Tým pro sport a volný čas Garant Mgr. Petr Bříza Generální manažer hokejové Sparty, člen představenstva HC Sparta Praha, a.s., člen Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje a bývalý brankář Sparty i reprezentace je nezávislým kandidátem a lídrem kandidátky ODS ve volebním obvodě IV. Vladimír Růžička Bývalý trenér české hokejové reprezentace, místopředseda představenstva a generální manažer HC Slavia Praha. Doc. PhDr. František Dvořák, CSc. Místopředseda Českého olympijského výboru pro sport a předseda České asociace univerzitního sportu. JUDr. Tomáš Král Prezident Českého svazu ledního hokeje a místopředseda Výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy. JUDr. Ivan Hašek Předseda Českomoravského fotbalového svazu a člen Výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy. MUDr. Miloš Matouš Lékař a odborný asistent Kliniky tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, primář nestátního zdravotnického zařízení. Slavomír Lener Šéftrenér Českého svazu ledního hokeje. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, člen představenstva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předseda Národní rady pro medicínské standardy. Ing. Viktor Drobný Architekt, projektant sportovních staveb a sportovního urbanismu. Ing. Marie Kousalíková Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství, vzdělávání a volný čas. Ing. Martin Vaculík Zakladatel florbalu v České republice, předseda TJ TATRAN Střešovice, o. s. Bc. Martin Cibulka, DiS. Držitel mistrovských a instruktorských stupňů v Aikijutsu a sebeobraně, cvičitel sebeobrany I. třídy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Ing. Pavel Polák Předseda komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. Prosadíme zřízení kontaktních a informač - ních center pro aktivity seniorů. Nebudou chybět například hřiště na petanque či prostranství určená pro cvičení pod širým nebem, dodal lídr. V rámci celoměstských programů podpory sportu a volnočasových aktivit město finančně přispěje seniorům na docházku do městských plaveckých bazénů a specializovaných fitness center. Příští rok v létě a poté každé dva roky svolá - me Pražský sportovní summit, na který pozve me také zástupce jednotlivých škol, sportovních svazů a klubů. Summit nám poslouží jako zpětná vazba ke zmapování veškerých potřeb v oblasti sportu v metro - poli. Chceme tak dát lidem možnost podílet se na rozvoji města, uzavřel Petr Bříza. PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 5

6 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Od počítačů na hřiště! Přibývá otylých dětí. Ani fyzická kondice, ani zdravotní stav mladé populace nejsou valné. To potřebujeme změnit! ODS proto podpoří programy a projekty, které budou motivovat rodiče a děti předškolního i školního věku ke sportu. Tělesná aktivita je nejen prevencí proti obezitě, ale také proti nemocem pohybového aparátu, vysvětluje lídr ODS Petr Bříza. Ve vhodných lokalitách podpoříme další rozvoj lesoparků, například rozšíření lesoparku v Letňanech. Dostavíme plavecký areál Šutka v Praze 8. Finančně podpoříme pražské školy se sportovním zaměřením. Vybudujeme dva nové in-line areály bruslení a tři free skate, či free style parky. Podpoříme výstavbu unifikovaných nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro neorganizovaný sport. Postavíme nejméně 20 takových areálů na území Prahy. Zapojíme přední pražské sportovní reprezentanty do spolupráce s pražskými školami a kluby při dětských náborových kampaních a organizování soutěží. Vypracujeme projekty dlouhodobých celopražských školních sportovních soutěží základních a středních škol. Jedním z nich bude sportovní Mistrovství pražských škol. V nadcházejícím volebním období zprovozníme nejméně 50 km nových cyklotras a cyklostezek. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? ZNÁTE JEJICH 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

7 PRAHA Pfiedstavujeme t m pro kulturu a cestovní ruch PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO Hlavní město si za století své existence vysloužilo mnoho přívlastků: zlatá Praha, Praha stověžatá, matka měst, Řím severu. Metropole tím získala pověst místa s jedinečným geniem loci, kde se setkávají významní lidé všech národností a vyznání. Expertní tým pražské ODS vedený Mgr. Janem Kalouskem se po komunálních volbách bude snažit o nové spojení, díky kterému město získá novou dimenzi a uznání: Praha, město kulturní. Jan Kalousek, známý zpěvák, skladatel a producent, sbíral na tomto poli zkušenosti v Evropě, Asii i Severní Americe, a jeho pohled je tak pro Pražany velmi osvěžující. Chtěl bych přispět k tomu, aby se o Praze mluvilo jako o městě, kde to žije a které prostě musíte vidět. Bude mít neopakovatelnou a přátelskou atmosféru a férové služby. Cílem také je, aby Pražané byli hrdí na svoje město, které dokáže všem věkovým kategoriím nabídnout jedinečné kulturní zážitky, říká lídr volebního obvodu I. Pod heslem Kultura pro všechny se skrývá plán, jak zkvalitnit a zároveň rozšířit volnočasovou nabídku pro nejmenší, jejich rodiče i seniory. Pražané, zvyklí v pátek z města utíkat, tak získají možnost pestřejšího víkendového vyžití. Rozšíříme kulturní nabídku. Praha je v evropském i světovém kontextu jedinečným historickým, kulturním a turistickým fenoménem. Je sedmým nejnavštěvovanějším městem Evropy, čtvrtým na světě v poměru kvality a ceny hotelových služeb a pátou nejoblíbenější destinací o Vánocích. Hloubkou a rozsahem kulturní tradice, unikátní architekturou i malebnou atmosférou je Praha všeobecně respektovaným a obdivovaným městem (rozvinutý cestovní ruch přináší každý den práci a obživu více než sto tisícům Pražanů). V tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Pražská ODS se už dnes snaží o maximální pohodlí pro život ve městě a tým Jana Kalouska chce na tyto úspěšné projekty navázat. Veřejný prostor se tak stane Podpoříme rozvoj pražské zoo. opravdu veřejným a ulice budou patřit lidem: počítá se s jarmarky a veselicemi na nábřeží Vltavy, parky se stanou kromě odpočinku i zázemím pro umělecké výstavy, happeningy a pouliční divadla a zároveň i relaxační zónou s dostatkem laviček, pítek a toalet. Pražané musí mít dobrý pocit ze svého města, říká Jan Kalousek, který do svého týmu získal senátora a herce Tomáše Töpfera, architekta Zdeňka Deyla a viceprezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamuru. Zoologická zahrada, která se loni stala vůbec nejnavštěvovanějším cílem českých PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 7

8 PRAHA turistů (zájmem předběhla i Pražský hrad a vodní centrum v Čestlicích), získá nový hrošinec, místo pro antilopy a slony indické. V Troji má také do budoucna vzniknout jeden komplex, který spojí zoo s botanickou zahradou a poutavě nabídne pohled do exotické flóry a fauny. ODS myslí i na nadšence pro hvězdnou oblohu a školní mládež: už dnes moderní planetárium a hvězdárnu chce pomocí fondů Evropské unie dovybavit špičkovou technikou a návštěvníkům nabídnout interaktivní programy, které dovolí další přirozené spojení vědeckého bádání se zábavou. Moderní systém pro Městskou knihovnu. Dalším krokem ke zkvalitnění kulturního života v Praze je rozšíření současné nabídky Městské knihovny o moderní technologie. Projekt, jejž knihovna dnes provozuje ve zkušební fázi, se tak stane standardem, říká absolvent vysoké školy mezinárod ních vztahů a diplomacie Jan Kalousek. Historická architektura Prahy je v každé učebnici a město jako křižovatka kultur vždy představovala to nejlepší na světě. Jak předesílá Jan Kalousek, volební lídr a před emigrací student ČVUT, v současné výstavbě je potřeba znát ekonomické síly a dát prostor odborníkům. ODS na pražském magistrátu bude spolupracovat s Českou komorou architektů a profesionály z Evropské unie. Městské stavby a veřejné budovy budou probíhat pod veřejnou kontrolou, a to se týká budoucích projektů i rekonstrukce současných budov. Chtěl bych se zasadit o to, aby se o veřejné zakázky vždy férově soutěžilo, a po konzultaci s odborníky upravit systém tak, aby výsledkem byl nejkvalitnější projekt. Každá epocha zanechá svůj otisk a my bychom se měli snažit navázat na kvalitu projektů Kotěry a Gočára, dodává Jan Kalousek, expert komunálních voleb pro oblast kultury. Nový prostor pro galerii. Tým pro kulturu a cestovní ruch Garant: Mgr. Jan Kalousek Manažer, producent a hudebník, absolvent Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, před emigrací do Kanady studoval ČVUT, v Montrealu pak mezinárodní vztahy a diplomacii na McGill University, po návratu do Československa úspěšně vystupoval na scéně pop-music. Mluví anglicky, německy a rusky. Je volebním lídrem ODS v obvodu I (Praha 1, Praha 6, Praha 17, Zličín, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol). Cestovní ruch: Tomio Okamura Majitel cestovní kanceláře se specializací na asijské turisty, viceprezident a tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Kultura: Tomáš Töpfer Herec, režisér, divadelní pedagog, ředitel Divadla Na Fidlovacce a senátor za ODS ve volebním obvodu Praha 4. Bc. Ondřej Pecha Výtvarník, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Architektura: Akad. arch. Zdeněk Deyl Uznávaný český architekt, člen České komory architektů, mezi veřejností je známý např. jako autor vítězného návrhu celkové koncepce oživení a využití vrchu Vítkova z roku Tono Stano, Robert Vano a další. Máme rozdělané projekty i pro velké putovní výstavy po vzoru vídeňské Albertiny, které dovolí prodloužení turistické sezony, vysvětluje další plány pro Prahu kulturní Jan Kalousek. Právě jména Alfonse Muchy, Franze Kafky, Karla Čapka nebo Antonína Dvořáka by se měla stát jasným lákadlem pro zahraniční turisty. Pro Jaroslava Haška, autora nesmrtel ného vojáka Švejka, by mělo vzniknout nové muzeum, které propojí světoznámou knihu s naším městem. Jiná pražská organizace, Galerie hlavního města Prahy, otevře své dveře dokořán a představí co nejvíce ze svých unikátních sbírek. Chci, aby přímo na Královské cestě v Colloredo-Mansfeldském paláci vznikla Městská galerie Českého moderního umění, vysvětluje Jan Kalousek, kde budou trvale k vidění díla od Františka Kupky, Emila Filly, Josefa Šímy nebo Otto Gutfreunda. Teď často musí ležet v depozitáři, a to je ohromná škoda. Galerie také zahájí činnost nové stálé expozice v Revoluční ulici, kde Pražský dům fotografie představí snímky našich současníků, jejichž věhlas často přesáhl hranice Česka, ať to je Antonín Kratochvil, Jan Kalousek má jako lídr komunálních voleb za ODS a kandidát na významný post na pražském magistrátu jasno i v dnes ožehavé kauze Muchovy Slovanské epopeje: Co se týká tohoto unikátního díla dvaceti obřích pláten, zasadím se o to, aby byl naplněn umělcův odkaz. Nepřipadá mi fér, když se různé subjekty snaží přebírat rozhodovací Zlepšíme propagaci Prahy. pravomoci ve věci, o níž již dávno rozhodl dnes nežijící umělec. Dílo je jeho a on se vyjádřil k tomu, jak si přeje, aby s ním bylo nakládáno. Stejně tak se další známé osobnosti jako Mozart, Beethoven, Čajkovskij, Brahe, Kepler, Mendělejev nebo Einstein, kteří Prahu navští - vili, stanou vizitkou pro současné turisty a zprávou, že město kromě bohaté současnosti má i ještě bohatší minulost. Kampaň pro zvýše - ní prestiže hlavního města ve světě využije i dnes známé Čechy ve světě, sportovce, umělce a podnikatele, a také magnetismu Prahy jako lokality pro natáčení hollywoodských a evropských filmů. Expertní tým ODS vedený kandidátem obvodu číslo I Janem Kalouskem nabízí Praze řešení: otevřené město příjemné pro život s bohatým kulturním programem, které zná hodnotu své historie a má vizi do budoucna. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

9 VOLEBNÍ OBVOD II volební obvod II Praha 5, Praha 13, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle, Lochkov, Praha 16, Zbraslav, Lipence DŮLEŽITÁ REKONSTRUKCE MOSTU NA ŠMUKÝŘCE ZAČALA Po komplikovaných jednáních začala před několika týdny dlouho očeká - vaná rekonstrukce mostu v Beníškově ulici, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Díky tomu došlo už v roce 2008 k omezení dopravy v dané lokalitě. Stav mostu po posouzení jeho únosnosti si vynutil částečné omezení provozu, které se dotklo i autobusové dopravy, konkrétně linky číslo 123 zajišťující dopravní obsluhu horní části Šmukýřky. V návaznosti na nevyhovující dopravní stav se dohodla městská část Praha 5 s Dopravním podnikem hlavního města Prahy o zavedení náhradní autobusové linky číslo 723, která tento nedostatek pomohla řešit a umožnila zachovat kvalitní a důležitou dopravní obslužnost obyvatel v Košířích. Zacvičte si s Prahou 5 Také obyvatelé Prahy 5 mohou okusit nový hit, takzvaný Nordic walking, tedy sportovní chůzi se speciálními hůlkami. Rada městské části totiž podpořila projekt Zacvičte si s Prahou 5. Jedná se o seriál kondičních cvičení v přírodě a kurzy Nordic walkingu, které jsou určeny především seniorům a matkám na mateřské dovolené. Kurzy budou probíhat od září na Dětském ostrově a v ulici Lamačova na Barrandově. K dispozici budou veřejnosti také cvičební pomůcky. Cvičení včetně doplňko - vých služeb je zcela zdarma. Podobné kurzy již úspěšně probíhají například v Praze 4 nebo v Praze 6. Úsilí radnice o vyřešení potíží se zahájením stavebních prací bylo úspěšné, nyní je započata přeložka inženýrských sítí a před uzavřením mostu připravena instalace lávky pro pěší, vyjádřil se radní Vojtěch Zapletal. Obnovení provozu a dokončení rekonstrukce předpokládá zhotovitel stavby v průběhu prosince tohoto roku, dodává. Informace o zhoršování stavu mostní konstrukce sleduje radnice Prahy 5 již deset let, před pěti lety započala příprava výměny mostovky Technickou správou komunikací. V průběhu projekčních prací se vyskytly komplikace, které vedly k žádosti ředitele Technické správy komunikací o součinnost ze strany MČ Praha 5 při jejich řešení. Jsem přesvědčen, že jak maminky s dětmi, tak senioři tuto aktivitu přivítají. Tyto kurzy budou probíhat pod dohledem zkušených fitness instruktorů a pro maminky s dětmi je tento kurz spojený se službou hlídání dětí, vyjádřil se k projektu místostarosta Lukáš Herold. STALO SESTALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Přijďte se dozvědět více o minulosti svého města! Od jeskyně k modernímu městu mozaika z dějin Prahy 13, tak se nazývá mimořádná výstava, která je přístupná v areálu Školního zimního areálu Bronzová od do Vydařená expozice shrnuje dějiny Prahy 13. Diváci si zde mohou prohlédnout mozaiku z historie městské části tvořenou z archeologických nálezů oblasti Prahy 13, dokumentů, sbírek a památek od dávných dob až po současnost. Ekologická třináctka Akce Ekologická třináctka propaguje zdravý životní styl, můžete si zakoupit ekologicky vyráběné potraviny a také se STALO SESTALO SE STALO SE více dozvědět o ochraně životního prostředí. Každý čtvrtek odpoledne od 14 do 20 hodin čeká návštěvníky nabídka ovoce, zeleniny a dalších ekologicky vyráběných potravin. Na místě je také stánek s brožurkami odboru životního prostředí o místních přírodních zajímavostech, ochraně přírody nebo třídění odpadu. Zatím zkušební akce bude probíhat každý čtvrtek do 21. října. Přijďte se podívat! 9

10 VOLEBNÍ OBVOD II TÉMA SILNICE V PRAZE JSOU BEZPEČNĚJŠÍ strategie BESIP snížení počtu obětí dopravních nehod v roce 2010 na polovinu oproti roku 2002, dodal náměstek Blažek s tím, že zajištění pozitivního vývoje i do budoucna si vyžádá zvýšené úsilí všech organizací a institucí na území města. V hlavním městě se výrazně snížil počet smrtelných dopravních nehod. První náměstek primátora Rudolf Blažek k tomu říká: Dopravní vývoj je pozitivní, přesto jsou zde řidiči, které musíme tvrdě trestat. Na patnácti kontrolovaných křižovatkách projelo za rok osm tisíc řidičů na červenou! vývoj dopravní neho - dovosti na území hlavního města je pozitivní a sledované ukazatele Dlouhodobý průběžně klesají, přičemž zmenšení následků nehodovosti je v Praze výraznější než jinde v republice. Zejména v červenci, kdy v rámci celé České republiky došlo ke zvratu tohoto trendu, na území metropole se i v tom to měsíci počet smrtelných doprav - ních nehod snížil, konstatoval první námě - stek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek. Zdůraznil, že tento pozitivní vývoj lze přičíst dlouhodobé snaze a úsilí v oblasti zvyšování bezpečnosti, které hl. m. Praha, její orgány a organizace vyvíjejí. Ocenil rovněž Policii ČR, jejíž vliv v této oblasti významně vzrostl, a neziskové organizace působící v rámci aktivit bezpečnosti silničního provozu. Za účinné opatření označil náměstek primátora automatická zařízení záznamu přestupku. I díky tomu Praha již v roce 2007 překročila cíl Národní 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

11 VOLEBNÍ OBVOD II Kde v Praze měří policie rychlost? Radary 100 Přehled míst určených Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, pro výkon měření rychlosti vozidel strážníky Městské policie hl. m. Prahy, je k dispozici na webových stránkách v rubrice Doprava Radary 100. K 1. září 2010 je seznam aktualizován. Kontrola jízdy na červenou s ohledem na intenzitu vjezdů do křižovatky, na počet dopravních nehod a přestupků jízdy na červenou byly vytipovány jako nejvíce rizikové tyto křižovatky: Bělehradská Otakarova, Bělohorská Kukulova, Černokostelecká Průmyslová, Gen. Šišky Čs. exilu, Chilská Opatovská, Chodovská U Plynárny, Jiráskův most Janáčkovo nábřeží, K Barrandovu Lamačova, K Barrandovu K Holyni, Kolbenova Kbelská, Legerova Rumunská, nám. I. P. Pavlova Sokolská, Plzeňská Jeremiášova, Střelničná Ďáblická. Přesto musel Blažek upozornit na některé velmi nepříjemné věci. Na patnácti křižovatkách podrobně sledujeme provoz. Za rok 2009 zde projelo na červenou neuvěřitelných osm tisíc řidičů. Navíc projížděli ve chvíli, když už červená svítila jednu sekundu. Považuji to za naprostou neomalenost a nehoráznost, kdy tito piráti silnic riskují životy mnoha dalších lidí. Je potřeba je tvrdě trestat a budu o to usilovat. Pokud by to zákon dovoloval, byl bych okamžitě pro odebrání řidičského průkazu, tohle si nikdo nesmí dovolit, v sázce je to nejcennější, řekl náměstek primátora Blažek. K patnácti sledovaným křižovatkám má přibýt dalších deset až patnáct, přičemž instalace ka mer do jedné lokality stojí přibližně pět milionů Kč. Dále dodal, že bude usilovat o to, aby se bezpečnost na křižovatkách stále zvyšovala. To znamená, že budeme pokračovat v jejich rekonstrukcích, kdy se instaluje nová světelná signalizace, přidávají se zpomalovací prahy, upravuje se šířka vozovky, ve vozovce se dělají ostrůvky pro chodce a podobně, vyjmenoval Blažek. Celkově se ale situace v dopravě v Praze výrazně zlepšila. Vývoj nehodovosti je sledován především pomocí následků, tedy počtu usmrcených a raněných osob, které současně zohledňují závažnost dopravních nehod. V roce 2004 byla vládou ČR schválena Národní strategie BESIP a z ní vyplývající cíl snížit počet usmrcených na komunikacích v roce 2010 na 50 % úrovně roku Tento cíl odpovídá cíli, který si stanovila také Evropská unie pro roky V případě Prahy to znamená méně než 41 usmrcených. Vývoj za prvních 6 měsíců tohoto roku je navíc také velmi pozitivní a dává naději na výrazné snížení počtu smrtelných zranění v tomto roce. Při srovnání vývoje počtu nehod se zraněním mezi Prahou a celou ČR (včetně Prahy) vyplývá výraznější pokles následků na území Prahy. Tento trend pokračuje i letos, kdy za prvních sedm měsíců došlo na území Prahy k poklesu usmrcených o cca 40 procent a těžce raněných o cca 23 procent, zatímco na území celé ČR (včetně Prahy) došlo k poklesu usmrcených o cca 12 procent a těžce raněných o přibližně 20 procent. 11

12 Rozhovor s Gabrielou Kloudovou TŘINÁCTKA JE MÍSTO PRO ŽIVOT Někdo by mohl říci, že Praha 13 je prostě sídliště, kde většina lidí bydlí stejně jako já v paneláku. Ale ve skutečnosti se zde během posledních let výrazně zvýšila kvalita života a naše městská část se stává stále atraktivnějším místem jak pro bydlení, tak pro podnikání, říká místostarostka pro ekonomiku a evropské fondy Gabriela Kloudová. Přečtěte si o tom, jaké projekty byly v Praze 13 uskutečněny v odvětví výstavby, rekonstrukcí, bezpečnosti i sociálních věcí. jsme hasičkou zbrojnici pro dobrovolné hasiče v Třebonicích, nyní se dokončuje zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky. Dobro - volní hasiči dostali nové vozy a techniku. Máme několik nových světelných křižovatek na nejfrek ventovanějších místech, upravují se přechody pro chodce. Pracujeme také na rozšiřování kamerového systému na veřejných? V Praze 13 žijete od svých osmnácti let. Co považujete za nejvýznamnější změny v městské části za tuto dobu? Změnilo se toho hodně. Zateplování domů, opravy fasád, rozvoj služeb, nová nákupní centra a desítky dětských hřišť a sportovišť, nová radnice a mohla bych jmenovat dál. Centrální park se stal skutečným živým centrem pro zábavu, odpočinek i kulturu. Je zde nové a oblíbené minigolfové hřiště, sociální zařízení, dvě sportovní hřiště s venkovní posilovnou i velké dětské hřiště u rybníka. V září zde otevřeme novou mateřskou školku vybudovanou z Domu dětí a mládeže, který se přestěhoval do větší budovy. Řada základních škol prošla rekonstrukcí, od nových hřišť přes kuchyně až po zateplování oken, a to i díky tomu, že jsme získali peníze z fondů EU. Máme i nový dům pro seniory a středisko sociálních služeb. Zrekonstruovali jsme polikliniku Janského, kde se navíc nově našlo místo pro Českou poštu, která zde chyběla. Kompletní rekonstrukcí prošel kulturní dům Mlejn. Dokážeme přitáhnout nejen investory, ale i nové obyvatele, kteří k nám rádi přicházejí žít. Nyní revitalizujeme šest sídlištních vnitrobloků. Původním nájemcům postupně předáváme do vlastnictví jejich byty. Na výstavbě nových domů se podílí i radnice. Vždy je ovšem co vylepšovat, například co se týká počtu parko - va cích míst. Proto je dobře, že občané mají u nás možnost přímo se podílet na koncepci rozvoje městské části a říci si, co ještě chtějí změnit. A co bezpečnost? To je pro nás jedna z priorit, uvědomujeme si, jak je pocit bezpečí pro občany důležitý. Poskytli jsme prostor pro služebny Policie České republiky i Městské policie. Postavili? 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ Projekt Berounská brána je oázou klidu. Místem, kde jste obklopeni nádhernou přírodou a zároveň jste stále v centru města s veškerou občanskou vybaveností. Jste na dosah

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Abychom Vám blíže přiblížili (polidštili) projekt Živé Milevsko, vybrali jsme několik témat a předkládáme vám odpovědi:

Abychom Vám blíže přiblížili (polidštili) projekt Živé Milevsko, vybrali jsme několik témat a předkládáme vám odpovědi: ŽIVÉ MILEVSKO není pouze název celého projektu, ale odpovědí na nejdůležitější otázky, které si město Milevsko pokládá. Jedná se o projekt, který se zabývá stabilizací počtu obyvatel ve vzájemné propojenosti

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost Ing. Jiří Skála 21. 10. 2014 Praha Obsah Představení SRVO Několik čísel ze statistik DN Současný pohled

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ pražský týdeník / číslo 10 JAN KALOUSEK: PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO STUDIE: KVALITA ŽIVOTA V PRAZE JE DRUHÁ NEJVYŠŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

Více

DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ pražský týdeník / číslo 10 JAN KALOUSEK: PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO STUDIE: KVALITA ŽIVOTA V PRAZE JE DRUHÁ NEJVYŠŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013

Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě Obec odbor investic Termín 2013 Prioritní oblasti 1 Bezpečné a zdravé prostředí Dobudování kanalizační sítě centrum obce Dořešení pozemků a souhlasu vlastníků s vedením sítě odbor investic 2013 3 mil. Kč Pořízení kropícího vozu Je podána

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více