DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ"

Transkript

1 pražský týdeník / číslo 10 JAN KALOUSEK: PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO STUDIE: KVALITA ŽIVOTA V PRAZE JE DRUHÁ NEJVYŠŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Volební lídr ODS ve čtvrtém pražském obvodu Petr Bříza: Sportovní školy dostanou více peněz postavíme nová sportoviště vznikne 50 km cyklostezek

2 Přečtěte si to, Tradice i budoucnost co nikdo jiný nenabízí! Mgr. Petr Bříza generální manažer HC Sparta, hokejový internacionál oblast: sport, volný čas lídr volebního obvodu IV Tradice i budoucnost sportu v Praze Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proděkan III. LF UK, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FNKV oblast: vzdělání, věda lídr volebního obvodu V Tradice i budoucnost vzdělání v Praze MUDr. Boris Šťastný poslanec a předseda zdravotnického výboru PSP ČR oblast: zdravotnictví, sociální lídr volebního obvodu VI Tradice i budoucnost zdravotnictví v Praze Ing. Pavel Klega náměstek primátora oblast: infrastruktura města lídr volebního obvodu VII Tradice i budoucnost rozvoje v Praze

3 PRAHA Startovat volební kampaň pro komunální volby 2010 bez kvalitního programu nelze. Jsem přesvědčen, že přicházíme s tím nejkvalitnějším programem, který pražská ODS kdy voličům nabídla. Svědčí o tom i fakt, že se na jeho tvorbě vedle politiků podílely i desítky těch nejlepších odborníků uznávaných nejen v České republice, ale i v zahraničí. Prázdné věty proto v našem programu nehledejte. Naopak, Pražané od nás dostávají zcela konkrétní nabídku výhod a řešení nejen pro příští čtyři roky. Věřím, že právě program se stane rozhodujícím faktorem ve volebním boji s politickou konkurencí a sehraje zásadní roli u voličů. Stejně tak, jak tomu bylo i v letech minulých. Pražská ODS vždy byla zárukou kvalitních programů, a to nejen na celopražské úrovni, ale i ve volbách do zastupitelstev jednotlivých městských částí. Každý, kdo se kolem sebe rozhlédne a vidí, jakými změnami prošla Praha za posledních dvacet let, musí uznat i zásadní podíl pražské ODS na rozvoji města. Pražská ODS byla i přes rozsáhlý rozvoj metropole vždy garantem vyrovnaného rozpočtu. Na rozdíl od státu se nám však podařilo Prahu nezadlužit a přitom ji rozvíjet ve prospěch občanů. Jsme stranou s desítkami úspěšných starostů a primátorů, kteří odvedli pro Pražany obrov - ský kus práce, která je vidět na každém rohu. Jsme stranou s jasnou historií, jsme stranou s jasnými lídry jednotlivých volebních obvodů a jsme stranou s jasným programem. Dokázali jsme, že pražská ODS se vyvíjí, na naše kandidátky jsme zvolili desítky nových lidí. A jak řekl na pátečním zahájení celorepublikové kampaně i předseda Petr Nečas: Nejsme stranou politických turistů a nesnažíme se vyvléci ze starých hříchů. Netváříme se jako někteří jiní, že změnou zavedené značky a politické strany lze změnit i svoji minulost. Nejsme sázkou do neznáma, ani experimentem s nevyzpy tatelnými dopady. Nejsme ani stranou osvíceného monarchy, který,shora ukazuje prstem na své vyvolené. Proto nelze rezignovat na debatu o problémech Pražanů a celé tyto volby zjednodušit na samotný střet primátor ských kandidátů. Tak to mohou chtít naši političtí soupeři, kteří do této chvíle nenabídli žádná konkrétní řešení, jen prázdné tváře bez vizí. Musíme si uvědomit, že pro lidi je důležité mít v noci lékaře na dosah a otevřenou lékárnu, že je důležité vymýtit herny z každého rohu, že je důležité tvrdě bojovat s prodejci drog našim dětem, kapsáři či nepoctivými taxikáři a že lidé musí jasně vědět, co chceme udělat my a co ti druzí. My jsme své karty ukázali. Teď čekáme, kdo je přebije. Těžko však můžeme hrát se sou pe - ři, které ve většině případů neznáme ani my, ani Pražané, takže ani nevíme, co nabízejí. My nabízíme lepší a kvalitnější život v Praze. Nabízíme tradici i budoucnost. MUDr. Boris Šťastný předseda ODS Praha OBSAH Mgr. Petr Bříza DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Mgr. Jan Kalousek PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí: Stalo se... 9 Rozhovory, témata Proč volit ODS SPORT I KULTURA V PRAZE VZKVÉTAJÍ Fakta proti lžím V PRAZE SE ŽIJE TÉMĚŘ NEJLÉPE V ČR Kulturní servis TV Program Křížovka, počasí PŘÍŠTĚ Série: Představujeme prvního muže pražské ODS a lídra volebního obvodu VI MUDr. Borise Šťastného Seriály: Proč volit ODS, Fakta proti lžím Zveřejňujeme volební program pražské ODS Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí Televizní program na celý týden PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: týdeník Foto: redakce, ČTK Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 10/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Pfiedstavujeme T m pro sport a voln ãas DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Lídr ODS ve čtvrtém obvodě chce, aby Pražané trávili svůj volný čas aktivně a chce jim k tomu vytvořit podmínky. Ve městě přibudou bezpečná sportoviště i celopražská mistrovství a další akce. Nápady, s nimiž přichází Petr Bříza po konzultacích s týmem svých odborných poradců, začínají u předškolních dětí a pokračují až k seniorům. Na své si tak přijdou všichni. sport je povinnou součástí výuky téměř na všech základních a středních školách. V posledních kolní letech jej ale společnost odsouvá na zadní pozice. Velké množství dětí se omlouvá z hodin tělesné výchovy a má nedostatek pohybu, což negativně ovlivňuje jejich fyzickou zdatnost. To potřebujeme změnit, uvedl Petr Bříza, generální manažer hokejové Sparty, bývalý reprezentant, dosud aktivní sportovec, nezávislý kandidát a lídr pražské ODS ve čtvrtém volebním obvodu. Podpo říme proto nejrůznější programy a projekty, které budou motivovat rodiče a děti předškol ního i školního věku ke sportu. Tělesná aktivita je nejen prevencí proti obezitě, ale také proti nemocem pohybového aparátu, dodal. Výstavba nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro neorganizovaný sport ve všech městských částech, rozvoj cy klo stezek a in-li - ne areálů či pořádání celo roč ního Mistrov ství Vytvoříme koncepci rozvoje sportovišť. pražských škol. To vše a mno hé jiné se proto v Praze v následujících čtyřech letech objeví. Počítají s tím progra mové vize ODS Praha pro oblast sportu, rozvoje sporto višť a volnoča so - vých aktivit, které představil jeden z jejích lídrů v Praze Petr Bříza. Pestrá škála vyžití ne jen sportov ního ovšem čeká podle jeho návrhů i seniory. Město pro ně postaví nové cvičební areály a nabídne jim i pří s - pěv ky na vstupné do bazénů. Město pod vedením ODS finančně i logistic ky podpoří dlouhodobé soutěže dětí před školního věku v celé Praze, a posílí tak jejich přirozené sportovní sebevě - domí a zdravou soutěživost. Novinkou bude i propojení sportovních soutěží základních a středních škol v jednotlivých městských čás - tech a pořádání Mistrovství pražských škol. To potrvá po celý školní rok a vyvrcholí vždy v květnu a červnu finálovými turnaji v jedno - tlivých disciplínách. Děti tak budou repre - zentovat svou školu a čtvrť, ve které bydlí, ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? budou moci nosit znak školy na dresu a při sportovních kláních uslyší i národní hymnu. Velkou motivací dětí ke sportu a k náboru do sportovních klubů bude také využití známých reprezentantů, kteří žijí a působí v Praze, a to prostřednictvím plánované kampaně Sportuj a směj se. Výrazně podpoříme i sportovní gymnázia. Ta jsou jednou z nejdůležitějších složek celkové - ho osobnostního vývoje talentované mláde - že a umožňují jí skloubit studium s náročným programem výběrových a juniorských repre - zentací, řekl Petr Bříza. Například ve Skandi - návii podle něj města cíleně zajišťují podporu takových škol, na kterých studují sportov ci z několika Zřídíme informační centra pro seniory. odvětví. Jestliže finančně podporujeme začátky výchovy, nemůže - me tento proces přerušovat uprostřed cesty k vrcholovému sportu, upozornil lídr ODS. ZNÁTE JEJICH 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

5 PRAHA Pražská ODS zajistí obyvatelům metropole ši - roké spektrum sportovního vyžití prostřed nic - tvím kvalitních a udržovaných hřišť a areálů. Klíčem k tomu bude zpracování podrobného přehledu aktuálního stavu všech pražských sportovišť. Na jejím základě vznikne ucelená koncepce jejich dalšího rozvoje. Ta by se měla stát podkladem pro územní plán Prahy a vo dí - t kem pro investice do sportovní infrastruktury. Od příštího roku budeme na sport a volný čas dávat 250 milionů korun ročně. Již nyní je jisté, že se v ní objeví například vý - stavba minimálně dvaceti nízkonáklado vých multifunkčních sportovišť s celoročním pro vo - zem. Využívat se budou pro neklubový a neorganizovaný sport. Po vzoru městské části Praha 8 oslovíme zájemce z řad praž - ských sportovců, kteří nejsou v žádných klu - bech, a přilákáme je na akce pořádané ve spo - lupráci s městskými částmi. Nejde o to sta vět jenom nová hřiště, postaráme se i o jejich program, přiblížil svůj úmysl Petr Bříza. Další prostory pro sportování by mělo při - nést zamýšlené otevření školních hřišť veřej - nosti v odpoledních hodinách. To by mělo provázet současné zlepšení jejich vybavení. Při plánování a výstavbě nových dětských hřišť zajistíme větší bezpečnost kamerovým monitoringem, který se postará o větší bez - pečnost dětí. Během následujícího volebního období Praha zprovozní minimálně padesát kilometrů nových cyklotras a cyklostezek a podpoří další rozvoj lesoparků na okrajích metropole. Pokračovat má například rozšiřování Letňanského lesoparku směrem Budeme svolávat Pražský sportovní summit. na Vinoř. Pro veřejnost se také otevře nyní rozestavěný plavecký areál Šutka v Troji. Mezi programové vize ODS patří i rozšiřování sportovních a volnočasových aktivit seniorů. Ti samozřejmě mají jiné potřeby než mladší ročníky. Mnozí pražští senioři již žijí sami nebo nemají sílu aktivně vyhledávat možnos - ti pohybu. Rozšíříme proto pro ně spektrum vhodných aktivit a nabídneme jim je prostřednictvím propagace, sdělil Petr Bříza. Tým pro sport a volný čas Garant Mgr. Petr Bříza Generální manažer hokejové Sparty, člen představenstva HC Sparta Praha, a.s., člen Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje a bývalý brankář Sparty i reprezentace je nezávislým kandidátem a lídrem kandidátky ODS ve volebním obvodě IV. Vladimír Růžička Bývalý trenér české hokejové reprezentace, místopředseda představenstva a generální manažer HC Slavia Praha. Doc. PhDr. František Dvořák, CSc. Místopředseda Českého olympijského výboru pro sport a předseda České asociace univerzitního sportu. JUDr. Tomáš Král Prezident Českého svazu ledního hokeje a místopředseda Výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy. JUDr. Ivan Hašek Předseda Českomoravského fotbalového svazu a člen Výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy. MUDr. Miloš Matouš Lékař a odborný asistent Kliniky tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, primář nestátního zdravotnického zařízení. Slavomír Lener Šéftrenér Českého svazu ledního hokeje. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, člen představenstva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předseda Národní rady pro medicínské standardy. Ing. Viktor Drobný Architekt, projektant sportovních staveb a sportovního urbanismu. Ing. Marie Kousalíková Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství, vzdělávání a volný čas. Ing. Martin Vaculík Zakladatel florbalu v České republice, předseda TJ TATRAN Střešovice, o. s. Bc. Martin Cibulka, DiS. Držitel mistrovských a instruktorských stupňů v Aikijutsu a sebeobraně, cvičitel sebeobrany I. třídy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Ing. Pavel Polák Předseda komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. Prosadíme zřízení kontaktních a informač - ních center pro aktivity seniorů. Nebudou chybět například hřiště na petanque či prostranství určená pro cvičení pod širým nebem, dodal lídr. V rámci celoměstských programů podpory sportu a volnočasových aktivit město finančně přispěje seniorům na docházku do městských plaveckých bazénů a specializovaných fitness center. Příští rok v létě a poté každé dva roky svolá - me Pražský sportovní summit, na který pozve me také zástupce jednotlivých škol, sportovních svazů a klubů. Summit nám poslouží jako zpětná vazba ke zmapování veškerých potřeb v oblasti sportu v metro - poli. Chceme tak dát lidem možnost podílet se na rozvoji města, uzavřel Petr Bříza. PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 5

6 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Od počítačů na hřiště! Přibývá otylých dětí. Ani fyzická kondice, ani zdravotní stav mladé populace nejsou valné. To potřebujeme změnit! ODS proto podpoří programy a projekty, které budou motivovat rodiče a děti předškolního i školního věku ke sportu. Tělesná aktivita je nejen prevencí proti obezitě, ale také proti nemocem pohybového aparátu, vysvětluje lídr ODS Petr Bříza. Ve vhodných lokalitách podpoříme další rozvoj lesoparků, například rozšíření lesoparku v Letňanech. Dostavíme plavecký areál Šutka v Praze 8. Finančně podpoříme pražské školy se sportovním zaměřením. Vybudujeme dva nové in-line areály bruslení a tři free skate, či free style parky. Podpoříme výstavbu unifikovaných nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro neorganizovaný sport. Postavíme nejméně 20 takových areálů na území Prahy. Zapojíme přední pražské sportovní reprezentanty do spolupráce s pražskými školami a kluby při dětských náborových kampaních a organizování soutěží. Vypracujeme projekty dlouhodobých celopražských školních sportovních soutěží základních a středních škol. Jedním z nich bude sportovní Mistrovství pražských škol. V nadcházejícím volebním období zprovozníme nejméně 50 km nových cyklotras a cyklostezek. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? ZNÁTE JEJICH 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

7 PRAHA Pfiedstavujeme t m pro kulturu a cestovní ruch PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO Hlavní město si za století své existence vysloužilo mnoho přívlastků: zlatá Praha, Praha stověžatá, matka měst, Řím severu. Metropole tím získala pověst místa s jedinečným geniem loci, kde se setkávají významní lidé všech národností a vyznání. Expertní tým pražské ODS vedený Mgr. Janem Kalouskem se po komunálních volbách bude snažit o nové spojení, díky kterému město získá novou dimenzi a uznání: Praha, město kulturní. Jan Kalousek, známý zpěvák, skladatel a producent, sbíral na tomto poli zkušenosti v Evropě, Asii i Severní Americe, a jeho pohled je tak pro Pražany velmi osvěžující. Chtěl bych přispět k tomu, aby se o Praze mluvilo jako o městě, kde to žije a které prostě musíte vidět. Bude mít neopakovatelnou a přátelskou atmosféru a férové služby. Cílem také je, aby Pražané byli hrdí na svoje město, které dokáže všem věkovým kategoriím nabídnout jedinečné kulturní zážitky, říká lídr volebního obvodu I. Pod heslem Kultura pro všechny se skrývá plán, jak zkvalitnit a zároveň rozšířit volnočasovou nabídku pro nejmenší, jejich rodiče i seniory. Pražané, zvyklí v pátek z města utíkat, tak získají možnost pestřejšího víkendového vyžití. Rozšíříme kulturní nabídku. Praha je v evropském i světovém kontextu jedinečným historickým, kulturním a turistickým fenoménem. Je sedmým nejnavštěvovanějším městem Evropy, čtvrtým na světě v poměru kvality a ceny hotelových služeb a pátou nejoblíbenější destinací o Vánocích. Hloubkou a rozsahem kulturní tradice, unikátní architekturou i malebnou atmosférou je Praha všeobecně respektovaným a obdivovaným městem (rozvinutý cestovní ruch přináší každý den práci a obživu více než sto tisícům Pražanů). V tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Pražská ODS se už dnes snaží o maximální pohodlí pro život ve městě a tým Jana Kalouska chce na tyto úspěšné projekty navázat. Veřejný prostor se tak stane Podpoříme rozvoj pražské zoo. opravdu veřejným a ulice budou patřit lidem: počítá se s jarmarky a veselicemi na nábřeží Vltavy, parky se stanou kromě odpočinku i zázemím pro umělecké výstavy, happeningy a pouliční divadla a zároveň i relaxační zónou s dostatkem laviček, pítek a toalet. Pražané musí mít dobrý pocit ze svého města, říká Jan Kalousek, který do svého týmu získal senátora a herce Tomáše Töpfera, architekta Zdeňka Deyla a viceprezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamuru. Zoologická zahrada, která se loni stala vůbec nejnavštěvovanějším cílem českých PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 7

8 PRAHA turistů (zájmem předběhla i Pražský hrad a vodní centrum v Čestlicích), získá nový hrošinec, místo pro antilopy a slony indické. V Troji má také do budoucna vzniknout jeden komplex, který spojí zoo s botanickou zahradou a poutavě nabídne pohled do exotické flóry a fauny. ODS myslí i na nadšence pro hvězdnou oblohu a školní mládež: už dnes moderní planetárium a hvězdárnu chce pomocí fondů Evropské unie dovybavit špičkovou technikou a návštěvníkům nabídnout interaktivní programy, které dovolí další přirozené spojení vědeckého bádání se zábavou. Moderní systém pro Městskou knihovnu. Dalším krokem ke zkvalitnění kulturního života v Praze je rozšíření současné nabídky Městské knihovny o moderní technologie. Projekt, jejž knihovna dnes provozuje ve zkušební fázi, se tak stane standardem, říká absolvent vysoké školy mezinárod ních vztahů a diplomacie Jan Kalousek. Historická architektura Prahy je v každé učebnici a město jako křižovatka kultur vždy představovala to nejlepší na světě. Jak předesílá Jan Kalousek, volební lídr a před emigrací student ČVUT, v současné výstavbě je potřeba znát ekonomické síly a dát prostor odborníkům. ODS na pražském magistrátu bude spolupracovat s Českou komorou architektů a profesionály z Evropské unie. Městské stavby a veřejné budovy budou probíhat pod veřejnou kontrolou, a to se týká budoucích projektů i rekonstrukce současných budov. Chtěl bych se zasadit o to, aby se o veřejné zakázky vždy férově soutěžilo, a po konzultaci s odborníky upravit systém tak, aby výsledkem byl nejkvalitnější projekt. Každá epocha zanechá svůj otisk a my bychom se měli snažit navázat na kvalitu projektů Kotěry a Gočára, dodává Jan Kalousek, expert komunálních voleb pro oblast kultury. Nový prostor pro galerii. Tým pro kulturu a cestovní ruch Garant: Mgr. Jan Kalousek Manažer, producent a hudebník, absolvent Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, před emigrací do Kanady studoval ČVUT, v Montrealu pak mezinárodní vztahy a diplomacii na McGill University, po návratu do Československa úspěšně vystupoval na scéně pop-music. Mluví anglicky, německy a rusky. Je volebním lídrem ODS v obvodu I (Praha 1, Praha 6, Praha 17, Zličín, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol). Cestovní ruch: Tomio Okamura Majitel cestovní kanceláře se specializací na asijské turisty, viceprezident a tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Kultura: Tomáš Töpfer Herec, režisér, divadelní pedagog, ředitel Divadla Na Fidlovacce a senátor za ODS ve volebním obvodu Praha 4. Bc. Ondřej Pecha Výtvarník, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Architektura: Akad. arch. Zdeněk Deyl Uznávaný český architekt, člen České komory architektů, mezi veřejností je známý např. jako autor vítězného návrhu celkové koncepce oživení a využití vrchu Vítkova z roku Tono Stano, Robert Vano a další. Máme rozdělané projekty i pro velké putovní výstavy po vzoru vídeňské Albertiny, které dovolí prodloužení turistické sezony, vysvětluje další plány pro Prahu kulturní Jan Kalousek. Právě jména Alfonse Muchy, Franze Kafky, Karla Čapka nebo Antonína Dvořáka by se měla stát jasným lákadlem pro zahraniční turisty. Pro Jaroslava Haška, autora nesmrtel ného vojáka Švejka, by mělo vzniknout nové muzeum, které propojí světoznámou knihu s naším městem. Jiná pražská organizace, Galerie hlavního města Prahy, otevře své dveře dokořán a představí co nejvíce ze svých unikátních sbírek. Chci, aby přímo na Královské cestě v Colloredo-Mansfeldském paláci vznikla Městská galerie Českého moderního umění, vysvětluje Jan Kalousek, kde budou trvale k vidění díla od Františka Kupky, Emila Filly, Josefa Šímy nebo Otto Gutfreunda. Teď často musí ležet v depozitáři, a to je ohromná škoda. Galerie také zahájí činnost nové stálé expozice v Revoluční ulici, kde Pražský dům fotografie představí snímky našich současníků, jejichž věhlas často přesáhl hranice Česka, ať to je Antonín Kratochvil, Jan Kalousek má jako lídr komunálních voleb za ODS a kandidát na významný post na pražském magistrátu jasno i v dnes ožehavé kauze Muchovy Slovanské epopeje: Co se týká tohoto unikátního díla dvaceti obřích pláten, zasadím se o to, aby byl naplněn umělcův odkaz. Nepřipadá mi fér, když se různé subjekty snaží přebírat rozhodovací Zlepšíme propagaci Prahy. pravomoci ve věci, o níž již dávno rozhodl dnes nežijící umělec. Dílo je jeho a on se vyjádřil k tomu, jak si přeje, aby s ním bylo nakládáno. Stejně tak se další známé osobnosti jako Mozart, Beethoven, Čajkovskij, Brahe, Kepler, Mendělejev nebo Einstein, kteří Prahu navští - vili, stanou vizitkou pro současné turisty a zprávou, že město kromě bohaté současnosti má i ještě bohatší minulost. Kampaň pro zvýše - ní prestiže hlavního města ve světě využije i dnes známé Čechy ve světě, sportovce, umělce a podnikatele, a také magnetismu Prahy jako lokality pro natáčení hollywoodských a evropských filmů. Expertní tým ODS vedený kandidátem obvodu číslo I Janem Kalouskem nabízí Praze řešení: otevřené město příjemné pro život s bohatým kulturním programem, které zná hodnotu své historie a má vizi do budoucna. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

9 VOLEBNÍ OBVOD II volební obvod II Praha 5, Praha 13, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle, Lochkov, Praha 16, Zbraslav, Lipence DŮLEŽITÁ REKONSTRUKCE MOSTU NA ŠMUKÝŘCE ZAČALA Po komplikovaných jednáních začala před několika týdny dlouho očeká - vaná rekonstrukce mostu v Beníškově ulici, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Díky tomu došlo už v roce 2008 k omezení dopravy v dané lokalitě. Stav mostu po posouzení jeho únosnosti si vynutil částečné omezení provozu, které se dotklo i autobusové dopravy, konkrétně linky číslo 123 zajišťující dopravní obsluhu horní části Šmukýřky. V návaznosti na nevyhovující dopravní stav se dohodla městská část Praha 5 s Dopravním podnikem hlavního města Prahy o zavedení náhradní autobusové linky číslo 723, která tento nedostatek pomohla řešit a umožnila zachovat kvalitní a důležitou dopravní obslužnost obyvatel v Košířích. Zacvičte si s Prahou 5 Také obyvatelé Prahy 5 mohou okusit nový hit, takzvaný Nordic walking, tedy sportovní chůzi se speciálními hůlkami. Rada městské části totiž podpořila projekt Zacvičte si s Prahou 5. Jedná se o seriál kondičních cvičení v přírodě a kurzy Nordic walkingu, které jsou určeny především seniorům a matkám na mateřské dovolené. Kurzy budou probíhat od září na Dětském ostrově a v ulici Lamačova na Barrandově. K dispozici budou veřejnosti také cvičební pomůcky. Cvičení včetně doplňko - vých služeb je zcela zdarma. Podobné kurzy již úspěšně probíhají například v Praze 4 nebo v Praze 6. Úsilí radnice o vyřešení potíží se zahájením stavebních prací bylo úspěšné, nyní je započata přeložka inženýrských sítí a před uzavřením mostu připravena instalace lávky pro pěší, vyjádřil se radní Vojtěch Zapletal. Obnovení provozu a dokončení rekonstrukce předpokládá zhotovitel stavby v průběhu prosince tohoto roku, dodává. Informace o zhoršování stavu mostní konstrukce sleduje radnice Prahy 5 již deset let, před pěti lety započala příprava výměny mostovky Technickou správou komunikací. V průběhu projekčních prací se vyskytly komplikace, které vedly k žádosti ředitele Technické správy komunikací o součinnost ze strany MČ Praha 5 při jejich řešení. Jsem přesvědčen, že jak maminky s dětmi, tak senioři tuto aktivitu přivítají. Tyto kurzy budou probíhat pod dohledem zkušených fitness instruktorů a pro maminky s dětmi je tento kurz spojený se službou hlídání dětí, vyjádřil se k projektu místostarosta Lukáš Herold. STALO SESTALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Přijďte se dozvědět více o minulosti svého města! Od jeskyně k modernímu městu mozaika z dějin Prahy 13, tak se nazývá mimořádná výstava, která je přístupná v areálu Školního zimního areálu Bronzová od do Vydařená expozice shrnuje dějiny Prahy 13. Diváci si zde mohou prohlédnout mozaiku z historie městské části tvořenou z archeologických nálezů oblasti Prahy 13, dokumentů, sbírek a památek od dávných dob až po současnost. Ekologická třináctka Akce Ekologická třináctka propaguje zdravý životní styl, můžete si zakoupit ekologicky vyráběné potraviny a také se STALO SESTALO SE STALO SE více dozvědět o ochraně životního prostředí. Každý čtvrtek odpoledne od 14 do 20 hodin čeká návštěvníky nabídka ovoce, zeleniny a dalších ekologicky vyráběných potravin. Na místě je také stánek s brožurkami odboru životního prostředí o místních přírodních zajímavostech, ochraně přírody nebo třídění odpadu. Zatím zkušební akce bude probíhat každý čtvrtek do 21. října. Přijďte se podívat! 9

10 VOLEBNÍ OBVOD II TÉMA SILNICE V PRAZE JSOU BEZPEČNĚJŠÍ strategie BESIP snížení počtu obětí dopravních nehod v roce 2010 na polovinu oproti roku 2002, dodal náměstek Blažek s tím, že zajištění pozitivního vývoje i do budoucna si vyžádá zvýšené úsilí všech organizací a institucí na území města. V hlavním městě se výrazně snížil počet smrtelných dopravních nehod. První náměstek primátora Rudolf Blažek k tomu říká: Dopravní vývoj je pozitivní, přesto jsou zde řidiči, které musíme tvrdě trestat. Na patnácti kontrolovaných křižovatkách projelo za rok osm tisíc řidičů na červenou! vývoj dopravní neho - dovosti na území hlavního města je pozitivní a sledované ukazatele Dlouhodobý průběžně klesají, přičemž zmenšení následků nehodovosti je v Praze výraznější než jinde v republice. Zejména v červenci, kdy v rámci celé České republiky došlo ke zvratu tohoto trendu, na území metropole se i v tom to měsíci počet smrtelných doprav - ních nehod snížil, konstatoval první námě - stek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek. Zdůraznil, že tento pozitivní vývoj lze přičíst dlouhodobé snaze a úsilí v oblasti zvyšování bezpečnosti, které hl. m. Praha, její orgány a organizace vyvíjejí. Ocenil rovněž Policii ČR, jejíž vliv v této oblasti významně vzrostl, a neziskové organizace působící v rámci aktivit bezpečnosti silničního provozu. Za účinné opatření označil náměstek primátora automatická zařízení záznamu přestupku. I díky tomu Praha již v roce 2007 překročila cíl Národní 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

11 VOLEBNÍ OBVOD II Kde v Praze měří policie rychlost? Radary 100 Přehled míst určených Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, pro výkon měření rychlosti vozidel strážníky Městské policie hl. m. Prahy, je k dispozici na webových stránkách v rubrice Doprava Radary 100. K 1. září 2010 je seznam aktualizován. Kontrola jízdy na červenou s ohledem na intenzitu vjezdů do křižovatky, na počet dopravních nehod a přestupků jízdy na červenou byly vytipovány jako nejvíce rizikové tyto křižovatky: Bělehradská Otakarova, Bělohorská Kukulova, Černokostelecká Průmyslová, Gen. Šišky Čs. exilu, Chilská Opatovská, Chodovská U Plynárny, Jiráskův most Janáčkovo nábřeží, K Barrandovu Lamačova, K Barrandovu K Holyni, Kolbenova Kbelská, Legerova Rumunská, nám. I. P. Pavlova Sokolská, Plzeňská Jeremiášova, Střelničná Ďáblická. Přesto musel Blažek upozornit na některé velmi nepříjemné věci. Na patnácti křižovatkách podrobně sledujeme provoz. Za rok 2009 zde projelo na červenou neuvěřitelných osm tisíc řidičů. Navíc projížděli ve chvíli, když už červená svítila jednu sekundu. Považuji to za naprostou neomalenost a nehoráznost, kdy tito piráti silnic riskují životy mnoha dalších lidí. Je potřeba je tvrdě trestat a budu o to usilovat. Pokud by to zákon dovoloval, byl bych okamžitě pro odebrání řidičského průkazu, tohle si nikdo nesmí dovolit, v sázce je to nejcennější, řekl náměstek primátora Blažek. K patnácti sledovaným křižovatkám má přibýt dalších deset až patnáct, přičemž instalace ka mer do jedné lokality stojí přibližně pět milionů Kč. Dále dodal, že bude usilovat o to, aby se bezpečnost na křižovatkách stále zvyšovala. To znamená, že budeme pokračovat v jejich rekonstrukcích, kdy se instaluje nová světelná signalizace, přidávají se zpomalovací prahy, upravuje se šířka vozovky, ve vozovce se dělají ostrůvky pro chodce a podobně, vyjmenoval Blažek. Celkově se ale situace v dopravě v Praze výrazně zlepšila. Vývoj nehodovosti je sledován především pomocí následků, tedy počtu usmrcených a raněných osob, které současně zohledňují závažnost dopravních nehod. V roce 2004 byla vládou ČR schválena Národní strategie BESIP a z ní vyplývající cíl snížit počet usmrcených na komunikacích v roce 2010 na 50 % úrovně roku Tento cíl odpovídá cíli, který si stanovila také Evropská unie pro roky V případě Prahy to znamená méně než 41 usmrcených. Vývoj za prvních 6 měsíců tohoto roku je navíc také velmi pozitivní a dává naději na výrazné snížení počtu smrtelných zranění v tomto roce. Při srovnání vývoje počtu nehod se zraněním mezi Prahou a celou ČR (včetně Prahy) vyplývá výraznější pokles následků na území Prahy. Tento trend pokračuje i letos, kdy za prvních sedm měsíců došlo na území Prahy k poklesu usmrcených o cca 40 procent a těžce raněných o cca 23 procent, zatímco na území celé ČR (včetně Prahy) došlo k poklesu usmrcených o cca 12 procent a těžce raněných o přibližně 20 procent. 11

12 Rozhovor s Gabrielou Kloudovou TŘINÁCTKA JE MÍSTO PRO ŽIVOT Někdo by mohl říci, že Praha 13 je prostě sídliště, kde většina lidí bydlí stejně jako já v paneláku. Ale ve skutečnosti se zde během posledních let výrazně zvýšila kvalita života a naše městská část se stává stále atraktivnějším místem jak pro bydlení, tak pro podnikání, říká místostarostka pro ekonomiku a evropské fondy Gabriela Kloudová. Přečtěte si o tom, jaké projekty byly v Praze 13 uskutečněny v odvětví výstavby, rekonstrukcí, bezpečnosti i sociálních věcí. jsme hasičkou zbrojnici pro dobrovolné hasiče v Třebonicích, nyní se dokončuje zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky. Dobro - volní hasiči dostali nové vozy a techniku. Máme několik nových světelných křižovatek na nejfrek ventovanějších místech, upravují se přechody pro chodce. Pracujeme také na rozšiřování kamerového systému na veřejných? V Praze 13 žijete od svých osmnácti let. Co považujete za nejvýznamnější změny v městské části za tuto dobu? Změnilo se toho hodně. Zateplování domů, opravy fasád, rozvoj služeb, nová nákupní centra a desítky dětských hřišť a sportovišť, nová radnice a mohla bych jmenovat dál. Centrální park se stal skutečným živým centrem pro zábavu, odpočinek i kulturu. Je zde nové a oblíbené minigolfové hřiště, sociální zařízení, dvě sportovní hřiště s venkovní posilovnou i velké dětské hřiště u rybníka. V září zde otevřeme novou mateřskou školku vybudovanou z Domu dětí a mládeže, který se přestěhoval do větší budovy. Řada základních škol prošla rekonstrukcí, od nových hřišť přes kuchyně až po zateplování oken, a to i díky tomu, že jsme získali peníze z fondů EU. Máme i nový dům pro seniory a středisko sociálních služeb. Zrekonstruovali jsme polikliniku Janského, kde se navíc nově našlo místo pro Českou poštu, která zde chyběla. Kompletní rekonstrukcí prošel kulturní dům Mlejn. Dokážeme přitáhnout nejen investory, ale i nové obyvatele, kteří k nám rádi přicházejí žít. Nyní revitalizujeme šest sídlištních vnitrobloků. Původním nájemcům postupně předáváme do vlastnictví jejich byty. Na výstavbě nových domů se podílí i radnice. Vždy je ovšem co vylepšovat, například co se týká počtu parko - va cích míst. Proto je dobře, že občané mají u nás možnost přímo se podílet na koncepci rozvoje městské části a říci si, co ještě chtějí změnit. A co bezpečnost? To je pro nás jedna z priorit, uvědomujeme si, jak je pocit bezpečí pro občany důležitý. Poskytli jsme prostor pro služebny Policie České republiky i Městské policie. Postavili? 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

MUSÍME SI UMĚT VYBRAT MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

MUSÍME SI UMĚT VYBRAT MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 2 MĚSTSKÁ DOPRAVA PATŘÍ MEZI EVROPSKOU ŠPIČKU ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM Rozhovor s 1. místopředsedou ODS a předsedou výboru dopravy ZHMP Davidem

Více

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM

TITUL NESMÍME PROMARNIT JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM pražský čtrnáctideník / číslo 4 JAK SE BUDE V LÉTĚ JEZDIT PO PRAZE ZAJÍMAVOSTI Z VAŠÍ OBLASTI TELEVIZNÍ PROGRAM TITUL NESMÍME PROMARNIT Hokejová legenda Petr Bříza varuje: Zaspali jsme Bývalý brankář reprezentace

Více

ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE

ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE pražský čtrnáctideník / číslo 5 JAK SE V PRAZE ŽIJE V LÉTĚ CO NOVÉHO VE VAŠÍ OBLASTI PROGRAMY FOTBALOVÉHO MS I TELEVIZE ČESKÝ FOTBAL POTŘEBUJE TRPĚLIVOST Sparťanský střelec Horst Siegl o budoucnosti: Hráči

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

noviny Městské části Praha 6 květen 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 květen 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 květen 2015 www.praha6.cz Osvobození 70 - výročí konce 2. světové války, které Praha 6 připravila ve spolupráci s organizací Post Bellum, bude výjimečné nejen v rámci

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé

4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé zpravodaj města ročník 3. listopad 2006 náklad 6 100 ks ZDARMA Město Český Krumlov s novým vedením Na prvním jednání nového 23členného zastupitelstva města Č. Krumlov, které v sobotu 4. listopadu 2006

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Sportovní areál u řeky Svratky

Sportovní areál u řeky Svratky Informační noviny občanů statutárního města Brna Květen 2014 Ročník 9 www.brno.cz Doba stříbrná pokračuje Nejprve vyřadili obhájce extraligového titulu Plzeň a poté v náročné sedmizápasové sérii i Spartu.

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 STR. 04 06 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK STR. 22 ROZHOVOR: LÁĎA ANGELOVIČ HUMOR JE SKVĚLÝ PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

Více

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným Uvnitř listu 3 Do práce na kole 5 Nová Karolina se zaplňuje 5 Od 1. 5. výluka trolejbusů 6 Kriminalita se mírně snižuje 7 Granty z rozpočtu rozděleny 9 Učitelé převzali ceny 11 Tři Thálie pro NDM 16 Sportovci

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky

2/2014. Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman. Historie budovy bývalého soudu. Boj o třídy na gymnáziích. Nedělní hradní prohlídky Každé zbytečné slovo je zbytečné. Jára Cimrman 2/2014 Boj o třídy na gymnáziích 6 Historie budovy bývalého soudu 12 Nedělní hradní prohlídky 20 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které

Více

NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 BŘEZEN 2007 ZDARMA. Blokové čistění komunikací MČ Praha 8. 4. STRANA

NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 BŘEZEN 2007 ZDARMA. Blokové čistění komunikací MČ Praha 8. 4. STRANA NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA Rada MČ Praha 8 schválila Programové prohlášení. Blokové čistění komunikací MČ Praha 8. Setkání cestovatelů v KD Ládví. (Horká Indie) 3. STRANA 4. STRANA 7. STRANA Praha

Více

Rozhodnuto: metro povede až na letiště

Rozhodnuto: metro povede až na letiště NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 Prodloužení metra Sloučení ZŠ Vlastina a ZŠ Dědina www.praha6.cz Dejvická demarkační Vzpomínky na květen 1945 KVĚTEN 2005 ZDARMA Rozhodnuto: metro povede až na letiště Praha

Více