DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ"

Transkript

1 pražský týdeník / číslo 10 JAN KALOUSEK: PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO STUDIE: KVALITA ŽIVOTA V PRAZE JE DRUHÁ NEJVYŠŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Volební lídr ODS ve čtvrtém pražském obvodu Petr Bříza: Sportovní školy dostanou více peněz postavíme nová sportoviště vznikne 50 km cyklostezek

2 Přečtěte si to, Tradice i budoucnost co nikdo jiný nenabízí! Mgr. Petr Bříza generální manažer HC Sparta, hokejový internacionál oblast: sport, volný čas lídr volebního obvodu IV Tradice i budoucnost sportu v Praze Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proděkan III. LF UK, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FNKV oblast: vzdělání, věda lídr volebního obvodu V Tradice i budoucnost vzdělání v Praze MUDr. Boris Šťastný poslanec a předseda zdravotnického výboru PSP ČR oblast: zdravotnictví, sociální lídr volebního obvodu VI Tradice i budoucnost zdravotnictví v Praze Ing. Pavel Klega náměstek primátora oblast: infrastruktura města lídr volebního obvodu VII Tradice i budoucnost rozvoje v Praze

3 PRAHA Startovat volební kampaň pro komunální volby 2010 bez kvalitního programu nelze. Jsem přesvědčen, že přicházíme s tím nejkvalitnějším programem, který pražská ODS kdy voličům nabídla. Svědčí o tom i fakt, že se na jeho tvorbě vedle politiků podílely i desítky těch nejlepších odborníků uznávaných nejen v České republice, ale i v zahraničí. Prázdné věty proto v našem programu nehledejte. Naopak, Pražané od nás dostávají zcela konkrétní nabídku výhod a řešení nejen pro příští čtyři roky. Věřím, že právě program se stane rozhodujícím faktorem ve volebním boji s politickou konkurencí a sehraje zásadní roli u voličů. Stejně tak, jak tomu bylo i v letech minulých. Pražská ODS vždy byla zárukou kvalitních programů, a to nejen na celopražské úrovni, ale i ve volbách do zastupitelstev jednotlivých městských částí. Každý, kdo se kolem sebe rozhlédne a vidí, jakými změnami prošla Praha za posledních dvacet let, musí uznat i zásadní podíl pražské ODS na rozvoji města. Pražská ODS byla i přes rozsáhlý rozvoj metropole vždy garantem vyrovnaného rozpočtu. Na rozdíl od státu se nám však podařilo Prahu nezadlužit a přitom ji rozvíjet ve prospěch občanů. Jsme stranou s desítkami úspěšných starostů a primátorů, kteří odvedli pro Pražany obrov - ský kus práce, která je vidět na každém rohu. Jsme stranou s jasnou historií, jsme stranou s jasnými lídry jednotlivých volebních obvodů a jsme stranou s jasným programem. Dokázali jsme, že pražská ODS se vyvíjí, na naše kandidátky jsme zvolili desítky nových lidí. A jak řekl na pátečním zahájení celorepublikové kampaně i předseda Petr Nečas: Nejsme stranou politických turistů a nesnažíme se vyvléci ze starých hříchů. Netváříme se jako někteří jiní, že změnou zavedené značky a politické strany lze změnit i svoji minulost. Nejsme sázkou do neznáma, ani experimentem s nevyzpy tatelnými dopady. Nejsme ani stranou osvíceného monarchy, který,shora ukazuje prstem na své vyvolené. Proto nelze rezignovat na debatu o problémech Pražanů a celé tyto volby zjednodušit na samotný střet primátor ských kandidátů. Tak to mohou chtít naši političtí soupeři, kteří do této chvíle nenabídli žádná konkrétní řešení, jen prázdné tváře bez vizí. Musíme si uvědomit, že pro lidi je důležité mít v noci lékaře na dosah a otevřenou lékárnu, že je důležité vymýtit herny z každého rohu, že je důležité tvrdě bojovat s prodejci drog našim dětem, kapsáři či nepoctivými taxikáři a že lidé musí jasně vědět, co chceme udělat my a co ti druzí. My jsme své karty ukázali. Teď čekáme, kdo je přebije. Těžko však můžeme hrát se sou pe - ři, které ve většině případů neznáme ani my, ani Pražané, takže ani nevíme, co nabízejí. My nabízíme lepší a kvalitnější život v Praze. Nabízíme tradici i budoucnost. MUDr. Boris Šťastný předseda ODS Praha OBSAH Mgr. Petr Bříza DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Mgr. Jan Kalousek PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO Zprávy a zajímavosti z vašeho okolí: Stalo se... 9 Rozhovory, témata Proč volit ODS SPORT I KULTURA V PRAZE VZKVÉTAJÍ Fakta proti lžím V PRAZE SE ŽIJE TÉMĚŘ NEJLÉPE V ČR Kulturní servis TV Program Křížovka, počasí PŘÍŠTĚ Série: Představujeme prvního muže pražské ODS a lídra volebního obvodu VI MUDr. Borise Šťastného Seriály: Proč volit ODS, Fakta proti lžím Zveřejňujeme volební program pražské ODS Zpravodajství a zajímavosti z vašeho okolí Televizní program na celý týden PRAŽSKÝ METROPOLITAN Vydavatel: Press Media Group, a.s., Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Registrace: MK ČR E Periodicita: týdeník Foto: redakce, ČTK Místo vydání: Praha Ročník: 1 Číslo: 10/2010 Vychází: Distribuce: Praha Adresa: PRAŽSKÝ METROPOLITAN, P. O. Box 848, Praha 1 3

4 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Pfiedstavujeme T m pro sport a voln ãas DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ Lídr ODS ve čtvrtém obvodě chce, aby Pražané trávili svůj volný čas aktivně a chce jim k tomu vytvořit podmínky. Ve městě přibudou bezpečná sportoviště i celopražská mistrovství a další akce. Nápady, s nimiž přichází Petr Bříza po konzultacích s týmem svých odborných poradců, začínají u předškolních dětí a pokračují až k seniorům. Na své si tak přijdou všichni. sport je povinnou součástí výuky téměř na všech základních a středních školách. V posledních kolní letech jej ale společnost odsouvá na zadní pozice. Velké množství dětí se omlouvá z hodin tělesné výchovy a má nedostatek pohybu, což negativně ovlivňuje jejich fyzickou zdatnost. To potřebujeme změnit, uvedl Petr Bříza, generální manažer hokejové Sparty, bývalý reprezentant, dosud aktivní sportovec, nezávislý kandidát a lídr pražské ODS ve čtvrtém volebním obvodu. Podpo říme proto nejrůznější programy a projekty, které budou motivovat rodiče a děti předškol ního i školního věku ke sportu. Tělesná aktivita je nejen prevencí proti obezitě, ale také proti nemocem pohybového aparátu, dodal. Výstavba nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro neorganizovaný sport ve všech městských částech, rozvoj cy klo stezek a in-li - ne areálů či pořádání celo roč ního Mistrov ství Vytvoříme koncepci rozvoje sportovišť. pražských škol. To vše a mno hé jiné se proto v Praze v následujících čtyřech letech objeví. Počítají s tím progra mové vize ODS Praha pro oblast sportu, rozvoje sporto višť a volnoča so - vých aktivit, které představil jeden z jejích lídrů v Praze Petr Bříza. Pestrá škála vyžití ne jen sportov ního ovšem čeká podle jeho návrhů i seniory. Město pro ně postaví nové cvičební areály a nabídne jim i pří s - pěv ky na vstupné do bazénů. Město pod vedením ODS finančně i logistic ky podpoří dlouhodobé soutěže dětí před školního věku v celé Praze, a posílí tak jejich přirozené sportovní sebevě - domí a zdravou soutěživost. Novinkou bude i propojení sportovních soutěží základních a středních škol v jednotlivých městských čás - tech a pořádání Mistrovství pražských škol. To potrvá po celý školní rok a vyvrcholí vždy v květnu a červnu finálovými turnaji v jedno - tlivých disciplínách. Děti tak budou repre - zentovat svou školu a čtvrť, ve které bydlí, ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? budou moci nosit znak školy na dresu a při sportovních kláních uslyší i národní hymnu. Velkou motivací dětí ke sportu a k náboru do sportovních klubů bude také využití známých reprezentantů, kteří žijí a působí v Praze, a to prostřednictvím plánované kampaně Sportuj a směj se. Výrazně podpoříme i sportovní gymnázia. Ta jsou jednou z nejdůležitějších složek celkové - ho osobnostního vývoje talentované mláde - že a umožňují jí skloubit studium s náročným programem výběrových a juniorských repre - zentací, řekl Petr Bříza. Například ve Skandi - návii podle něj města cíleně zajišťují podporu takových škol, na kterých studují sportov ci z několika Zřídíme informační centra pro seniory. odvětví. Jestliže finančně podporujeme začátky výchovy, nemůže - me tento proces přerušovat uprostřed cesty k vrcholovému sportu, upozornil lídr ODS. ZNÁTE JEJICH 4 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

5 PRAHA Pražská ODS zajistí obyvatelům metropole ši - roké spektrum sportovního vyžití prostřed nic - tvím kvalitních a udržovaných hřišť a areálů. Klíčem k tomu bude zpracování podrobného přehledu aktuálního stavu všech pražských sportovišť. Na jejím základě vznikne ucelená koncepce jejich dalšího rozvoje. Ta by se měla stát podkladem pro územní plán Prahy a vo dí - t kem pro investice do sportovní infrastruktury. Od příštího roku budeme na sport a volný čas dávat 250 milionů korun ročně. Již nyní je jisté, že se v ní objeví například vý - stavba minimálně dvaceti nízkonáklado vých multifunkčních sportovišť s celoročním pro vo - zem. Využívat se budou pro neklubový a neorganizovaný sport. Po vzoru městské části Praha 8 oslovíme zájemce z řad praž - ských sportovců, kteří nejsou v žádných klu - bech, a přilákáme je na akce pořádané ve spo - lupráci s městskými částmi. Nejde o to sta vět jenom nová hřiště, postaráme se i o jejich program, přiblížil svůj úmysl Petr Bříza. Další prostory pro sportování by mělo při - nést zamýšlené otevření školních hřišť veřej - nosti v odpoledních hodinách. To by mělo provázet současné zlepšení jejich vybavení. Při plánování a výstavbě nových dětských hřišť zajistíme větší bezpečnost kamerovým monitoringem, který se postará o větší bez - pečnost dětí. Během následujícího volebního období Praha zprovozní minimálně padesát kilometrů nových cyklotras a cyklostezek a podpoří další rozvoj lesoparků na okrajích metropole. Pokračovat má například rozšiřování Letňanského lesoparku směrem Budeme svolávat Pražský sportovní summit. na Vinoř. Pro veřejnost se také otevře nyní rozestavěný plavecký areál Šutka v Troji. Mezi programové vize ODS patří i rozšiřování sportovních a volnočasových aktivit seniorů. Ti samozřejmě mají jiné potřeby než mladší ročníky. Mnozí pražští senioři již žijí sami nebo nemají sílu aktivně vyhledávat možnos - ti pohybu. Rozšíříme proto pro ně spektrum vhodných aktivit a nabídneme jim je prostřednictvím propagace, sdělil Petr Bříza. Tým pro sport a volný čas Garant Mgr. Petr Bříza Generální manažer hokejové Sparty, člen představenstva HC Sparta Praha, a.s., člen Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje a bývalý brankář Sparty i reprezentace je nezávislým kandidátem a lídrem kandidátky ODS ve volebním obvodě IV. Vladimír Růžička Bývalý trenér české hokejové reprezentace, místopředseda představenstva a generální manažer HC Slavia Praha. Doc. PhDr. František Dvořák, CSc. Místopředseda Českého olympijského výboru pro sport a předseda České asociace univerzitního sportu. JUDr. Tomáš Král Prezident Českého svazu ledního hokeje a místopředseda Výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy. JUDr. Ivan Hašek Předseda Českomoravského fotbalového svazu a člen Výkonného výboru Českého svazu tělesné výchovy. MUDr. Miloš Matouš Lékař a odborný asistent Kliniky tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, primář nestátního zdravotnického zařízení. Slavomír Lener Šéftrenér Českého svazu ledního hokeje. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, člen představenstva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předseda Národní rady pro medicínské standardy. Ing. Viktor Drobný Architekt, projektant sportovních staveb a sportovního urbanismu. Ing. Marie Kousalíková Náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství, vzdělávání a volný čas. Ing. Martin Vaculík Zakladatel florbalu v České republice, předseda TJ TATRAN Střešovice, o. s. Bc. Martin Cibulka, DiS. Držitel mistrovských a instruktorských stupňů v Aikijutsu a sebeobraně, cvičitel sebeobrany I. třídy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Ing. Pavel Polák Předseda komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. Prosadíme zřízení kontaktních a informač - ních center pro aktivity seniorů. Nebudou chybět například hřiště na petanque či prostranství určená pro cvičení pod širým nebem, dodal lídr. V rámci celoměstských programů podpory sportu a volnočasových aktivit město finančně přispěje seniorům na docházku do městských plaveckých bazénů a specializovaných fitness center. Příští rok v létě a poté každé dva roky svolá - me Pražský sportovní summit, na který pozve me také zástupce jednotlivých škol, sportovních svazů a klubů. Summit nám poslouží jako zpětná vazba ke zmapování veškerých potřeb v oblasti sportu v metro - poli. Chceme tak dát lidem možnost podílet se na rozvoji města, uzavřel Petr Bříza. PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 5

6 KRITIKA NENÍ PROGRAM! Od počítačů na hřiště! Přibývá otylých dětí. Ani fyzická kondice, ani zdravotní stav mladé populace nejsou valné. To potřebujeme změnit! ODS proto podpoří programy a projekty, které budou motivovat rodiče a děti předškolního i školního věku ke sportu. Tělesná aktivita je nejen prevencí proti obezitě, ale také proti nemocem pohybového aparátu, vysvětluje lídr ODS Petr Bříza. Ve vhodných lokalitách podpoříme další rozvoj lesoparků, například rozšíření lesoparku v Letňanech. Dostavíme plavecký areál Šutka v Praze 8. Finančně podpoříme pražské školy se sportovním zaměřením. Vybudujeme dva nové in-line areály bruslení a tři free skate, či free style parky. Podpoříme výstavbu unifikovaných nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro neorganizovaný sport. Postavíme nejméně 20 takových areálů na území Prahy. Zapojíme přední pražské sportovní reprezentanty do spolupráce s pražskými školami a kluby při dětských náborových kampaních a organizování soutěží. Vypracujeme projekty dlouhodobých celopražských školních sportovních soutěží základních a středních škol. Jedním z nich bude sportovní Mistrovství pražských škol. V nadcházejícím volebním období zprovozníme nejméně 50 km nových cyklotras a cyklostezek. ZNÁTE LÍDRY JINÝCH STRAN? ZNÁTE JEJICH 6 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

7 PRAHA Pfiedstavujeme t m pro kulturu a cestovní ruch PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO Hlavní město si za století své existence vysloužilo mnoho přívlastků: zlatá Praha, Praha stověžatá, matka měst, Řím severu. Metropole tím získala pověst místa s jedinečným geniem loci, kde se setkávají významní lidé všech národností a vyznání. Expertní tým pražské ODS vedený Mgr. Janem Kalouskem se po komunálních volbách bude snažit o nové spojení, díky kterému město získá novou dimenzi a uznání: Praha, město kulturní. Jan Kalousek, známý zpěvák, skladatel a producent, sbíral na tomto poli zkušenosti v Evropě, Asii i Severní Americe, a jeho pohled je tak pro Pražany velmi osvěžující. Chtěl bych přispět k tomu, aby se o Praze mluvilo jako o městě, kde to žije a které prostě musíte vidět. Bude mít neopakovatelnou a přátelskou atmosféru a férové služby. Cílem také je, aby Pražané byli hrdí na svoje město, které dokáže všem věkovým kategoriím nabídnout jedinečné kulturní zážitky, říká lídr volebního obvodu I. Pod heslem Kultura pro všechny se skrývá plán, jak zkvalitnit a zároveň rozšířit volnočasovou nabídku pro nejmenší, jejich rodiče i seniory. Pražané, zvyklí v pátek z města utíkat, tak získají možnost pestřejšího víkendového vyžití. Rozšíříme kulturní nabídku. Praha je v evropském i světovém kontextu jedinečným historickým, kulturním a turistickým fenoménem. Je sedmým nejnavštěvovanějším městem Evropy, čtvrtým na světě v poměru kvality a ceny hotelových služeb a pátou nejoblíbenější destinací o Vánocích. Hloubkou a rozsahem kulturní tradice, unikátní architekturou i malebnou atmosférou je Praha všeobecně respektovaným a obdivovaným městem (rozvinutý cestovní ruch přináší každý den práci a obživu více než sto tisícům Pražanů). V tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Pražská ODS se už dnes snaží o maximální pohodlí pro život ve městě a tým Jana Kalouska chce na tyto úspěšné projekty navázat. Veřejný prostor se tak stane Podpoříme rozvoj pražské zoo. opravdu veřejným a ulice budou patřit lidem: počítá se s jarmarky a veselicemi na nábřeží Vltavy, parky se stanou kromě odpočinku i zázemím pro umělecké výstavy, happeningy a pouliční divadla a zároveň i relaxační zónou s dostatkem laviček, pítek a toalet. Pražané musí mít dobrý pocit ze svého města, říká Jan Kalousek, který do svého týmu získal senátora a herce Tomáše Töpfera, architekta Zdeňka Deyla a viceprezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamuru. Zoologická zahrada, která se loni stala vůbec nejnavštěvovanějším cílem českých PROGRAM? VĚŘÍTE TOMU, CO NEZNÁTE? 7

8 PRAHA turistů (zájmem předběhla i Pražský hrad a vodní centrum v Čestlicích), získá nový hrošinec, místo pro antilopy a slony indické. V Troji má také do budoucna vzniknout jeden komplex, který spojí zoo s botanickou zahradou a poutavě nabídne pohled do exotické flóry a fauny. ODS myslí i na nadšence pro hvězdnou oblohu a školní mládež: už dnes moderní planetárium a hvězdárnu chce pomocí fondů Evropské unie dovybavit špičkovou technikou a návštěvníkům nabídnout interaktivní programy, které dovolí další přirozené spojení vědeckého bádání se zábavou. Moderní systém pro Městskou knihovnu. Dalším krokem ke zkvalitnění kulturního života v Praze je rozšíření současné nabídky Městské knihovny o moderní technologie. Projekt, jejž knihovna dnes provozuje ve zkušební fázi, se tak stane standardem, říká absolvent vysoké školy mezinárod ních vztahů a diplomacie Jan Kalousek. Historická architektura Prahy je v každé učebnici a město jako křižovatka kultur vždy představovala to nejlepší na světě. Jak předesílá Jan Kalousek, volební lídr a před emigrací student ČVUT, v současné výstavbě je potřeba znát ekonomické síly a dát prostor odborníkům. ODS na pražském magistrátu bude spolupracovat s Českou komorou architektů a profesionály z Evropské unie. Městské stavby a veřejné budovy budou probíhat pod veřejnou kontrolou, a to se týká budoucích projektů i rekonstrukce současných budov. Chtěl bych se zasadit o to, aby se o veřejné zakázky vždy férově soutěžilo, a po konzultaci s odborníky upravit systém tak, aby výsledkem byl nejkvalitnější projekt. Každá epocha zanechá svůj otisk a my bychom se měli snažit navázat na kvalitu projektů Kotěry a Gočára, dodává Jan Kalousek, expert komunálních voleb pro oblast kultury. Nový prostor pro galerii. Tým pro kulturu a cestovní ruch Garant: Mgr. Jan Kalousek Manažer, producent a hudebník, absolvent Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, před emigrací do Kanady studoval ČVUT, v Montrealu pak mezinárodní vztahy a diplomacii na McGill University, po návratu do Československa úspěšně vystupoval na scéně pop-music. Mluví anglicky, německy a rusky. Je volebním lídrem ODS v obvodu I (Praha 1, Praha 6, Praha 17, Zličín, Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol). Cestovní ruch: Tomio Okamura Majitel cestovní kanceláře se specializací na asijské turisty, viceprezident a tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Kultura: Tomáš Töpfer Herec, režisér, divadelní pedagog, ředitel Divadla Na Fidlovacce a senátor za ODS ve volebním obvodu Praha 4. Bc. Ondřej Pecha Výtvarník, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Architektura: Akad. arch. Zdeněk Deyl Uznávaný český architekt, člen České komory architektů, mezi veřejností je známý např. jako autor vítězného návrhu celkové koncepce oživení a využití vrchu Vítkova z roku Tono Stano, Robert Vano a další. Máme rozdělané projekty i pro velké putovní výstavy po vzoru vídeňské Albertiny, které dovolí prodloužení turistické sezony, vysvětluje další plány pro Prahu kulturní Jan Kalousek. Právě jména Alfonse Muchy, Franze Kafky, Karla Čapka nebo Antonína Dvořáka by se měla stát jasným lákadlem pro zahraniční turisty. Pro Jaroslava Haška, autora nesmrtel ného vojáka Švejka, by mělo vzniknout nové muzeum, které propojí světoznámou knihu s naším městem. Jiná pražská organizace, Galerie hlavního města Prahy, otevře své dveře dokořán a představí co nejvíce ze svých unikátních sbírek. Chci, aby přímo na Královské cestě v Colloredo-Mansfeldském paláci vznikla Městská galerie Českého moderního umění, vysvětluje Jan Kalousek, kde budou trvale k vidění díla od Františka Kupky, Emila Filly, Josefa Šímy nebo Otto Gutfreunda. Teď často musí ležet v depozitáři, a to je ohromná škoda. Galerie také zahájí činnost nové stálé expozice v Revoluční ulici, kde Pražský dům fotografie představí snímky našich současníků, jejichž věhlas často přesáhl hranice Česka, ať to je Antonín Kratochvil, Jan Kalousek má jako lídr komunálních voleb za ODS a kandidát na významný post na pražském magistrátu jasno i v dnes ožehavé kauze Muchovy Slovanské epopeje: Co se týká tohoto unikátního díla dvaceti obřích pláten, zasadím se o to, aby byl naplněn umělcův odkaz. Nepřipadá mi fér, když se různé subjekty snaží přebírat rozhodovací Zlepšíme propagaci Prahy. pravomoci ve věci, o níž již dávno rozhodl dnes nežijící umělec. Dílo je jeho a on se vyjádřil k tomu, jak si přeje, aby s ním bylo nakládáno. Stejně tak se další známé osobnosti jako Mozart, Beethoven, Čajkovskij, Brahe, Kepler, Mendělejev nebo Einstein, kteří Prahu navští - vili, stanou vizitkou pro současné turisty a zprávou, že město kromě bohaté současnosti má i ještě bohatší minulost. Kampaň pro zvýše - ní prestiže hlavního města ve světě využije i dnes známé Čechy ve světě, sportovce, umělce a podnikatele, a také magnetismu Prahy jako lokality pro natáčení hollywoodských a evropských filmů. Expertní tým ODS vedený kandidátem obvodu číslo I Janem Kalouskem nabízí Praze řešení: otevřené město příjemné pro život s bohatým kulturním programem, které zná hodnotu své historie a má vizi do budoucna. 8 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

9 VOLEBNÍ OBVOD II volební obvod II Praha 5, Praha 13, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle, Lochkov, Praha 16, Zbraslav, Lipence DŮLEŽITÁ REKONSTRUKCE MOSTU NA ŠMUKÝŘCE ZAČALA Po komplikovaných jednáních začala před několika týdny dlouho očeká - vaná rekonstrukce mostu v Beníškově ulici, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Díky tomu došlo už v roce 2008 k omezení dopravy v dané lokalitě. Stav mostu po posouzení jeho únosnosti si vynutil částečné omezení provozu, které se dotklo i autobusové dopravy, konkrétně linky číslo 123 zajišťující dopravní obsluhu horní části Šmukýřky. V návaznosti na nevyhovující dopravní stav se dohodla městská část Praha 5 s Dopravním podnikem hlavního města Prahy o zavedení náhradní autobusové linky číslo 723, která tento nedostatek pomohla řešit a umožnila zachovat kvalitní a důležitou dopravní obslužnost obyvatel v Košířích. Zacvičte si s Prahou 5 Také obyvatelé Prahy 5 mohou okusit nový hit, takzvaný Nordic walking, tedy sportovní chůzi se speciálními hůlkami. Rada městské části totiž podpořila projekt Zacvičte si s Prahou 5. Jedná se o seriál kondičních cvičení v přírodě a kurzy Nordic walkingu, které jsou určeny především seniorům a matkám na mateřské dovolené. Kurzy budou probíhat od září na Dětském ostrově a v ulici Lamačova na Barrandově. K dispozici budou veřejnosti také cvičební pomůcky. Cvičení včetně doplňko - vých služeb je zcela zdarma. Podobné kurzy již úspěšně probíhají například v Praze 4 nebo v Praze 6. Úsilí radnice o vyřešení potíží se zahájením stavebních prací bylo úspěšné, nyní je započata přeložka inženýrských sítí a před uzavřením mostu připravena instalace lávky pro pěší, vyjádřil se radní Vojtěch Zapletal. Obnovení provozu a dokončení rekonstrukce předpokládá zhotovitel stavby v průběhu prosince tohoto roku, dodává. Informace o zhoršování stavu mostní konstrukce sleduje radnice Prahy 5 již deset let, před pěti lety započala příprava výměny mostovky Technickou správou komunikací. V průběhu projekčních prací se vyskytly komplikace, které vedly k žádosti ředitele Technické správy komunikací o součinnost ze strany MČ Praha 5 při jejich řešení. Jsem přesvědčen, že jak maminky s dětmi, tak senioři tuto aktivitu přivítají. Tyto kurzy budou probíhat pod dohledem zkušených fitness instruktorů a pro maminky s dětmi je tento kurz spojený se službou hlídání dětí, vyjádřil se k projektu místostarosta Lukáš Herold. STALO SESTALO SE STALO SE STALO SE STALO SE Přijďte se dozvědět více o minulosti svého města! Od jeskyně k modernímu městu mozaika z dějin Prahy 13, tak se nazývá mimořádná výstava, která je přístupná v areálu Školního zimního areálu Bronzová od do Vydařená expozice shrnuje dějiny Prahy 13. Diváci si zde mohou prohlédnout mozaiku z historie městské části tvořenou z archeologických nálezů oblasti Prahy 13, dokumentů, sbírek a památek od dávných dob až po současnost. Ekologická třináctka Akce Ekologická třináctka propaguje zdravý životní styl, můžete si zakoupit ekologicky vyráběné potraviny a také se STALO SESTALO SE STALO SE více dozvědět o ochraně životního prostředí. Každý čtvrtek odpoledne od 14 do 20 hodin čeká návštěvníky nabídka ovoce, zeleniny a dalších ekologicky vyráběných potravin. Na místě je také stánek s brožurkami odboru životního prostředí o místních přírodních zajímavostech, ochraně přírody nebo třídění odpadu. Zatím zkušební akce bude probíhat každý čtvrtek do 21. října. Přijďte se podívat! 9

10 VOLEBNÍ OBVOD II TÉMA SILNICE V PRAZE JSOU BEZPEČNĚJŠÍ strategie BESIP snížení počtu obětí dopravních nehod v roce 2010 na polovinu oproti roku 2002, dodal náměstek Blažek s tím, že zajištění pozitivního vývoje i do budoucna si vyžádá zvýšené úsilí všech organizací a institucí na území města. V hlavním městě se výrazně snížil počet smrtelných dopravních nehod. První náměstek primátora Rudolf Blažek k tomu říká: Dopravní vývoj je pozitivní, přesto jsou zde řidiči, které musíme tvrdě trestat. Na patnácti kontrolovaných křižovatkách projelo za rok osm tisíc řidičů na červenou! vývoj dopravní neho - dovosti na území hlavního města je pozitivní a sledované ukazatele Dlouhodobý průběžně klesají, přičemž zmenšení následků nehodovosti je v Praze výraznější než jinde v republice. Zejména v červenci, kdy v rámci celé České republiky došlo ke zvratu tohoto trendu, na území metropole se i v tom to měsíci počet smrtelných doprav - ních nehod snížil, konstatoval první námě - stek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek. Zdůraznil, že tento pozitivní vývoj lze přičíst dlouhodobé snaze a úsilí v oblasti zvyšování bezpečnosti, které hl. m. Praha, její orgány a organizace vyvíjejí. Ocenil rovněž Policii ČR, jejíž vliv v této oblasti významně vzrostl, a neziskové organizace působící v rámci aktivit bezpečnosti silničního provozu. Za účinné opatření označil náměstek primátora automatická zařízení záznamu přestupku. I díky tomu Praha již v roce 2007 překročila cíl Národní 10 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

11 VOLEBNÍ OBVOD II Kde v Praze měří policie rychlost? Radary 100 Přehled míst určených Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, pro výkon měření rychlosti vozidel strážníky Městské policie hl. m. Prahy, je k dispozici na webových stránkách v rubrice Doprava Radary 100. K 1. září 2010 je seznam aktualizován. Kontrola jízdy na červenou s ohledem na intenzitu vjezdů do křižovatky, na počet dopravních nehod a přestupků jízdy na červenou byly vytipovány jako nejvíce rizikové tyto křižovatky: Bělehradská Otakarova, Bělohorská Kukulova, Černokostelecká Průmyslová, Gen. Šišky Čs. exilu, Chilská Opatovská, Chodovská U Plynárny, Jiráskův most Janáčkovo nábřeží, K Barrandovu Lamačova, K Barrandovu K Holyni, Kolbenova Kbelská, Legerova Rumunská, nám. I. P. Pavlova Sokolská, Plzeňská Jeremiášova, Střelničná Ďáblická. Přesto musel Blažek upozornit na některé velmi nepříjemné věci. Na patnácti křižovatkách podrobně sledujeme provoz. Za rok 2009 zde projelo na červenou neuvěřitelných osm tisíc řidičů. Navíc projížděli ve chvíli, když už červená svítila jednu sekundu. Považuji to za naprostou neomalenost a nehoráznost, kdy tito piráti silnic riskují životy mnoha dalších lidí. Je potřeba je tvrdě trestat a budu o to usilovat. Pokud by to zákon dovoloval, byl bych okamžitě pro odebrání řidičského průkazu, tohle si nikdo nesmí dovolit, v sázce je to nejcennější, řekl náměstek primátora Blažek. K patnácti sledovaným křižovatkám má přibýt dalších deset až patnáct, přičemž instalace ka mer do jedné lokality stojí přibližně pět milionů Kč. Dále dodal, že bude usilovat o to, aby se bezpečnost na křižovatkách stále zvyšovala. To znamená, že budeme pokračovat v jejich rekonstrukcích, kdy se instaluje nová světelná signalizace, přidávají se zpomalovací prahy, upravuje se šířka vozovky, ve vozovce se dělají ostrůvky pro chodce a podobně, vyjmenoval Blažek. Celkově se ale situace v dopravě v Praze výrazně zlepšila. Vývoj nehodovosti je sledován především pomocí následků, tedy počtu usmrcených a raněných osob, které současně zohledňují závažnost dopravních nehod. V roce 2004 byla vládou ČR schválena Národní strategie BESIP a z ní vyplývající cíl snížit počet usmrcených na komunikacích v roce 2010 na 50 % úrovně roku Tento cíl odpovídá cíli, který si stanovila také Evropská unie pro roky V případě Prahy to znamená méně než 41 usmrcených. Vývoj za prvních 6 měsíců tohoto roku je navíc také velmi pozitivní a dává naději na výrazné snížení počtu smrtelných zranění v tomto roce. Při srovnání vývoje počtu nehod se zraněním mezi Prahou a celou ČR (včetně Prahy) vyplývá výraznější pokles následků na území Prahy. Tento trend pokračuje i letos, kdy za prvních sedm měsíců došlo na území Prahy k poklesu usmrcených o cca 40 procent a těžce raněných o cca 23 procent, zatímco na území celé ČR (včetně Prahy) došlo k poklesu usmrcených o cca 12 procent a těžce raněných o přibližně 20 procent. 11

12 Rozhovor s Gabrielou Kloudovou TŘINÁCTKA JE MÍSTO PRO ŽIVOT Někdo by mohl říci, že Praha 13 je prostě sídliště, kde většina lidí bydlí stejně jako já v paneláku. Ale ve skutečnosti se zde během posledních let výrazně zvýšila kvalita života a naše městská část se stává stále atraktivnějším místem jak pro bydlení, tak pro podnikání, říká místostarostka pro ekonomiku a evropské fondy Gabriela Kloudová. Přečtěte si o tom, jaké projekty byly v Praze 13 uskutečněny v odvětví výstavby, rekonstrukcí, bezpečnosti i sociálních věcí. jsme hasičkou zbrojnici pro dobrovolné hasiče v Třebonicích, nyní se dokončuje zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky. Dobro - volní hasiči dostali nové vozy a techniku. Máme několik nových světelných křižovatek na nejfrek ventovanějších místech, upravují se přechody pro chodce. Pracujeme také na rozšiřování kamerového systému na veřejných? V Praze 13 žijete od svých osmnácti let. Co považujete za nejvýznamnější změny v městské části za tuto dobu? Změnilo se toho hodně. Zateplování domů, opravy fasád, rozvoj služeb, nová nákupní centra a desítky dětských hřišť a sportovišť, nová radnice a mohla bych jmenovat dál. Centrální park se stal skutečným živým centrem pro zábavu, odpočinek i kulturu. Je zde nové a oblíbené minigolfové hřiště, sociální zařízení, dvě sportovní hřiště s venkovní posilovnou i velké dětské hřiště u rybníka. V září zde otevřeme novou mateřskou školku vybudovanou z Domu dětí a mládeže, který se přestěhoval do větší budovy. Řada základních škol prošla rekonstrukcí, od nových hřišť přes kuchyně až po zateplování oken, a to i díky tomu, že jsme získali peníze z fondů EU. Máme i nový dům pro seniory a středisko sociálních služeb. Zrekonstruovali jsme polikliniku Janského, kde se navíc nově našlo místo pro Českou poštu, která zde chyběla. Kompletní rekonstrukcí prošel kulturní dům Mlejn. Dokážeme přitáhnout nejen investory, ale i nové obyvatele, kteří k nám rádi přicházejí žít. Nyní revitalizujeme šest sídlištních vnitrobloků. Původním nájemcům postupně předáváme do vlastnictví jejich byty. Na výstavbě nových domů se podílí i radnice. Vždy je ovšem co vylepšovat, například co se týká počtu parko - va cích míst. Proto je dobře, že občané mají u nás možnost přímo se podílet na koncepci rozvoje městské části a říci si, co ještě chtějí změnit. A co bezpečnost? To je pro nás jedna z priorit, uvědomujeme si, jak je pocit bezpečí pro občany důležitý. Poskytli jsme prostor pro služebny Policie České republiky i Městské policie. Postavili? 12 PRAŽSKÝ METROPOLITAN 10/2010

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ pražský týdeník / číslo 10 JAN KALOUSEK: PRAHA BUDE ŽIVÉ A ATRAKTIVNÍ MĚSTO STUDIE: KVALITA ŽIVOTA V PRAZE JE DRUHÁ NEJVYŠŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZAJÍMAVOSTI Z VAŠEHO OKOLÍ DOSTANEME DĚTI OD POČÍTAČŮ NA HŘIŠTĚ

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Společnost MasterCard přichází s výsledky 1 části letošní unikátní studie MasterCard

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: AIDEM a.s. IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Brno TV Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

INFORMACE. o činnosti BESIP

INFORMACE. o činnosti BESIP INFORMACE o činnosti BESIP 2012 BESIP v roce 2012 oslavil 45. výročí svého vzniku. Jedná se o známou značku, jež bývá tradičně spojena s preventivními programy a aktivitami zaměřenými na všechny skupiny

Více

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání:

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání: Zápis z 1. jednání Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015 konané dne 25.02.2015 od 17:00 do 19:28 h, v místnosti č. 142, 1. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Seznam členů komise:

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o.

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. KROKY KE ZDRAVÍ INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. Lidé chtějí být fit a žít zdravě. Pro většinu lidí je důležité zhubnout. V České republice dle novodobých

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více