zrakově postižené mládeže XVIII.ročník OLOMOUC pořadatel ZŠ a MŠ prof. V.Vejdovského OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zrakově postižené mládeže XVIII.ročník OLOMOUC 3. 5.6.2013 pořadatel ZŠ a MŠ prof. V.Vejdovského OLOMOUC www.zrakol.cz"

Transkript

1 zrakově postižené mládeže XVIII.ročník OLOMOUC pořadatel ZŠ a MŠ prof. V.Vejdovského OLOMOUC

2 Záštitu převzali: Ing. Zdeněk Švec náměstek hejtmana Olomouckého kraje Martin Novotný primátor města Olomouce doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. děkan Fakulty tělesné kultury UP Olomouc Jaroslav Pata prezident Českého svazu zrakově postižených sportovců

3 ORGANIZAČNÍ TÝM Ředitel Sportovních her: PhDr. Zbyněk Janečka Ředitel školy: Mgr. Jiří Müller Hlavní rozhodčí: Karel Čermák Hlavní rozhodčí atletiky: Mgr. Miroslav Hrabal Hlavní rozhodčí plavání: Mgr. Filip Neuls, Ph.D. Hlavní rozhodčí show-downu: Mgr. Dalibor Trunkát Hlavní rozhodčí goalballu: Mgr. Pavel Vošahlík Ekonom: Petr Souček Zdravotní dohled: Martina Sovová Kontaktní adresa: ZŠ a MŠ prof.v.vejdovského Tomkova 42/ Olomouc tel

4 Program SHM 2013 Ubytování: dle dalších instrukcí stravování: obědy jídelna gymnázium Hejčín snídaně, večeře jídelna ZŠ prof. V.Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc Doprava: Držitelé ZTP, ZTP/P mají v Olomouci dopravu MHD zdarma, ZTP/P včetně průvodce Spojení do školy: Olomouc hl.nádraží ČD Šibeník tramvaj 2 a 7 do zastávky Na Šibeníku (zajišťují teamghousti) Sportoviště: atletika AK (TJ Lokomotiva) Olomouc plavání Plavecký stadion Mohelnice goalball tělocvična ZŠ prof. V.Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc show-down tělocvična ZŠ prof. V.Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc Pondělí do 11,30 - příjezd výprav, prezentace 12,00 oběd (jídelna gymnázium Hejčín) 13,00 slavnostní zahájení tělocvična ZŠ prof. V.Vejdovského 13,30 goalball, showdown tělocvična ZŠ prof. V.Vejdovského, 17,30 večeře 18,30 goalball, showdown tělocvična ZŠ prof. V.Vejdovského 20,00 - porada STK 20,00 ubytování výprav Úterý ,30 snídaně 8,00 goalball, showdown 11,30 oběd (jídelna gymnázium Hejčín) 12,15 odjezd autobusy do Mohelnice 13, 00 17,30 plavecké soutěže 19,00 společenský večer + vyhlášení výsledků + diskotéka (jídelna škola) 20, 30 porada STK Středa ,30 snídaně 7,45 přesun účastníků atletický stadion Lokomotiva 8,30 12,30 - soutěže v lehké atletice 13,00 oběd (jídelna gymnázium Hejčín) 14,30 vyhlášení výsledků + slavnostní závěr (audiosál škola) 16,30 odjezd výprav

5 SPONZOŘI GLOBUS hypermarket Olomouc MAKRO hypermarket Olomouc Sportovní hry finančně podpořili: Olomoucký kraj Magistrát města Olomouce Český svaz zrakově postižených sportovců nadace Českého rozhlasu Světluška nadace Leontýnka nadace prof.v.vejdovského mediální partner

6 Slib závodníků Jménem všech závodníků slibuji, že budeme soutěžit v duchu fair play. K závodům přistoupíme vždy čestně a zodpovědně. Svým vystupováním a chováním budeme vzorně reprezentovat svoji školu, a tím přispějeme ke zdárnému průběhu Sportovních her zrakově postižené mládeže Pravidla fair play 1. Čestnost Dodržuji vždy stanovená pravidla jednotlivých disciplín a soutěžní řád sportovních her. 2. Zodpovědnost Uvědomuji si svou zodpovědnost za co nejlepší přípravu a podané výkony vůči škole, kterou reprezentuji, svým trenérům i vůči sobě. 3. Tolerance Vím, že můj soupeř není mým nepřítelem. Má stejná práva jako já, stejně touží po úspěchu. 4. Sebeovládání Budu respektovat rozhodnutí rozhodčích. Vítězství přijmu s radostí, ale bez pýchy a vychloubání. Dokážu statečně unést prohru. Obojí je součástí sportu. 5. Ohleduplnost Když jiný sportovec bude potřebovat pomoc, poskytnu mu ji a nebudu rozlišovat, je-li to člen mého družstva nebo můj soupeř.

7 Soutěžní řád sportovních her zrakově postižené mládeže Sportovní hry zrakově postižené mládeže (dále SHM) - SHM jsou pořádány jedenkrát ročně - pořadatelem SHM je vždy škola nebo školské zařízení pro zrakově postižené, a to podle následujícího závazného pořadí: l. ZŠ pro ZP Praha 2 (náměstí Míru) 2. SŠ a ŠZ pro ZP Plzeň 3.. ZŠ pro ZP Opava 4. Škola Jaroslava Ježka, Praha 1 5. ZŠ prof.v.vejdovského Olomouc 6. SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP Brno - výměna pořadí je možná pouze po vzájemné dohodě 1. Sportovně technická komise (dále STK) 1.1. STK je nejvyšším orgánem SHM, kde každé družstvo (školu) reprezentuje jeden zástupce Zasedání STK svolává vždy pořadatel příslušného ročníku SHM Každé rozhodnutí STK podléhá většinovému schválení přítomných zástupců STK schvaluje hlavního rozhodčího SHM, jehož povinností je zaškolení dalších, pomocných rozhodčích (upravená pravidla, přepočty, specifický přístup k jednotlivým skupinám zrakového postižení) STK na požádání zašle, či předá Soutěžní řád SHM, Pravidla atletiky IBSA, Pravidla plavání IBSA, Pravidla goalballu IBSA, Pravidla hry Showdown IBSA a přepočtové koeficienty V případě velkého zájmu účastníků z integrovaného školství je výběrem příslušného počtu členů "integrovaného družstva" pověřen vedoucí tohoto družstva STK má právo udělovat cenu za mimořádný sportovní výkon a cenu fair play. 2. Pořadatel SHM 2.1. Povinnosti pořadatele SHM jsou následující: - zažádat o finanční příspěvek na uspořádání SHM, který poskytuje Institut dětí a mládeže při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), a o který pořadatel žádá vždy v dubnu předchozího roku. - zajistit ubytování, stravování, sportoviště a rozhodčí - zabezpečit zařazení soutěžících do zrakových kategorií (formou potvrzených dotazníků) - informovat o podmínkách účasti i mládež v integrovaném školství (s pomocí Speciálních pedagogických center - SPC) 2.2. Práva pořadatele SHM jsou následující: - zařadit do programu SHM i nesoutěžní hry (např. běžecké a plavecké štafety, přehazovaná, časovka v tandemové cyklistice), - upravit soutěžní řád, pokud si to vyžádá hladký průběh SHM - stanovit výši účastnického poplatku pro sportovce,

8 3. Soutěžní nařízení a opatření 3.1. Maximální věková hranice soutěžících je 17 let dosažených v roce konání soutěže SHM se mohou zúčastnit soutěžící zrakové kategorie B1, B2, B3, B Maximální počet soutěžících jednoho družstva (školy) je osm. (Brno, jako největší škola do 10 soutěžících) Soutěžících kategorie B4 musí být méně než 50% z počtu soutěžících jednoho družstva, nejvíce však tři Maximální počet doprovodných osob, by se měl řídit následujícími pravidly: - 1 doprovodná osoba na každé 2 soutěžící zrakové kategorie Bl a B doprovodná osoba na každé 4 soutěžící zrakové kategorie B3 a B Do družstva školy může být zařazen i klient SPC, které je příslušnou školou spravováno, přičemž se tím počet členů družstva dané školy nezvyšuje SHM se zúčastňuje družstvo SPC Liberec Podmínkou pro vyhlášení individuální disciplíny je minimální počet čtyř soutěžících. V případě nízkého počtu startujících může hlavní rozhodčí SHM rozhodnout o sloučení kategorií V individuálních soutěžích není omezen maximální počet jednotlivých startů každého soutěžícího. 1. SHM se mohou účastnit i zahraniční družstva. 4. Sportovní odvětví a disciplíny zařazené do soutěže družstev (škol) 4.1. Atletika - běh na krátkou trať(60 m) - běh na střední trať (600 m) - skok daleký - hod míčkem (150 g) Při atletických soutěžích se rozhodčí opírají o výklad obecně platných pravidel atletiky s úpravami pro ZP (Pravidla atletiky IBSA s úpravami STK SHM) STK schválila: - soutěžící v kategorii B1 jsou povinni absolvovat atletické disciplíny s látkovými klapkami, soutěžní družstva jsou povinna tyto klapky zajistit - v disciplíně běh na 60m a 600m, se bude při prvním porušení startu ( ulitý start) tento opakovat. Při druhém porušení dojde k diskvalifikaci toho závodníka, který porušil druhý start. - v běhu na 60m startují všichni závodníci z bloků - běžci B1, B2 mají přidělené dvě dráhy- pro sebe a traséra - trasér nesmí protnout cílovou čáru dříve než závodník - způsob navádění si vybírá běžec sám lehké vedení za loket, spojení šňůrou nebo gumou, prostý běh bez pomoci - v disciplině skok daleký měření výkonu kat. B1,B2se provádí z místa doskoku k nejbližšímu místu otisku odrazové nohy v odrazové ploše(obdélník 1 x 1,22m vysypaný magneziem, křídou, jemným pískem). Odrazí- li se před odrazovou plochou, měří se k jejímu vzdálenějšímu okraji. Při přešlápnutí bližšího okraje je pokus neplatný Plavání - krátká vzdálenost - prsa (25 m) - krátká vzdálenost - volný způsob (25 m) - krátká vzdálenost - znak (25 m) - delší vzdálenost - volný způsob (50 m) - delší vzdálenost - prsa (50 m)

9 Při plaveckých soutěžích se rozhodčí opírají o výklad obecně platných pravidel plavání s úpravami pro ZP (Pravidla plavání IBSA s úpravami STK SHM) STK schválila: - všichni závodníci při všech disciplínách startují z vody - při nesprávném dohmatu u plaveckého způsobu prsa bude závodník penalizován 3 vteřinami. (Při špatném dohmatu na obrátce i v cíli je penalizace stále 3 vteřiny). - při nesprávném dohmatu u plaveckého stylu znak (přetočení o více než 90 ) bude závodník penalizován 3 vteřinami STK schválila - při všech startech bude při prvním porušení startu ( ulitý start ) tento opakovat - při druhém porušení dojde k diskvalifikaci toho závodníka, který porušil start STK se usnesla, že pro kategorii B1, B2 je povolen tapping (dotyk upozornění bílou holí závodníka před obrátkou, dohmatem) V rozplavbách mohou být spojovány kategorie, pokud je to potřeba k naplnění počtu závodníků v rozplavbě Stylový rozhodčí (může být i hlavní rozhodčí) bude tolerovat odchylky techniky. Odchylky, které se nebudou tolerovat: - při plaveckém způsobu prsa kraulový kop nohou - při plaveckém způsobu prsa je přípustný jenom jeden cyklus pod vodou při startu a při obrátce - při každém provedení pohybového cyklu musí být proveden nádech při plaveckém způsobu prsa startovní povely budou předvedeny hlavním rozhodčím před zahájením soutěže štafety 4x25m VZP. Složení štafet je libovolné. Maximálně dvě štafety na družstvo Goalball - viz (dle Pravidel goalballové ligy) - na hřišti vždy pouze jeden hráč kategorie B Showdown (dle Pravidel Showdownu IBSA upravených dle STK SHM viz Hráči musí mít po celou dobu jednoho zápasu pod klapkami přelepky Družstvo tvoří maximálně 5 hráčů. 5. Hodnocení soutěže družstev (škol) SHM 5.1. Maximální počet soutěžících jednoho družstva (školy) v individuální disciplíně zařazených do hodnocení soutěže družstev (škol) je tři Do jedné disciplíny za družstvo (školu) lze nominovat maximálně pět soutěžících v kategorii chlapci a pět soutěžících v kategorii dívky Pro vyhodnocení soutěže družstev (škol) je rozhodující bodový zisk z individuálních disciplín (v kategoriích chlapců a dívek) a kolektivní hry Pro bodování individuálních disciplín je rozhodující celkové pořadí, které je upravené přepočtovými koeficienty. - při účasti 19 nebo méně soutěžících získává šest nejvýše umístěných soutěžících 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. - při účasti 20 nebo více soutěžících získává deset nejvýše umístěných soutěžících 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod Pro bodování kolektivní hry je rozhodující celkové pořadí všech družstev (škol), kdy poslední družstvo (škola) získává 2 body, předposlední 4 body a další družstva vždy o 2 body více.

10 6. Přepočtové koeficienty 6.1. Přepočtové koeficienty by měly umožňovat porovnávání výsledků dosažených soutěžícími, zařazenými do rozdílných zrakových kategorií Přepočtové koeficienty jsou každoročně upravovány podle výsledků posledních 5-ti ročníků SHM, a to podle následnicích hodnotících kritérii: - absolutní průměr všech výkonů - průměr výkonů na místě v každém z ročníků - průměr 10-ti absolutně nejlepších výkonů 7. Hodnocení individuálních disciplín 7.1. Soutěžící v individuální disciplíně jsou hodnoceni v rámci jednotlivých zrakových kategoriích: Bl, B2, B3, B V jednotlivých zrakových kategoriích dostávají soutěžící medaile a diplomy. 8. Zrakové kategorie Zařazení do zrakové kategorie provádí podle jednotných kritérií předem jeden schválený oční lékař. Toto rozhodnutí je závazné pro všechna zúčastněná družstva Kritéria pro zařazení do jednotlivých skupin zrakového postižení: B1: Bez světlocitu obou očí nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti rozeznat tvar ruky z jakékoli vzdálenosti či směru. B2: Od schopnosti rozeznat tvar ruky, k visu (ostrosti) 2/60 nebo rozsah zorného pole menší než pět stupňů. B3: S visem (ostrostí) od 2/60 do 6/60 nebo rozsah zorného pole od pěti do dvaceti stupňů. (Pro zařazení do kategorií jsou rozhodující výsledky měření lepšího oka, a to včetně korekce, tedy kontaktních čoček nebo brýlí, přičemž není rozhodující, zda je zrakově postižený při vlastní soutěži používá či nikoli.) Schváleno v Olomouci, dne

11 Vítáme vás na Moravě V rámci letošních sportovních her můžete poznat dvě moravská města Olomouc a Mohelnici, na jejichž sportovištích budete závodit. Olomouc, historicky nejvýznamnější moravské město, leží v Hornomoravském úvalu na soutoku řek Moravy a Bystřice. Je sídlem druhé nejstarší české univerzity, arcibiskupství a mnoha historických památek. Nejvýznamnější z nich, sousoší Nejsvětější Trojice, se roku 2000 dostala na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V městské památkové rezervaci najdete soubor barokních kašen, gotické, renesanční a barokní domy i kostely, radnici se známým orlojem. Olomoucké parky prosluly výstavou květin Flora. K tradičním průmyslovým oborům potravinářství a strojírenství se řadí průmysl chemický, elektrotechnický, polygrafický a stavební. Město je sídlem důležitých institucí a dějištěm mnoha významných kulturních a sportovních akcí. Mohelnice je starobylé město s řadou zachovaných pamětihodností a zajímavým vlastivědným muzeem, pochlubit se však může i moderním průmyslem (Siemens, Hella) či známou hudební akcí Mohelnickým dostavníkem. Poloha mezi rovinatou Hanou a nejvyššími horami Moravy Jeseníky je vhodným předpokladem, aby se město stalo jedním z nejzajímavějších turistických center střední Moravy.

12 Základní škola prof. V.Vejdovského Olomouc Škola byla založena v roce 1953 z iniciativy významného očního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. Zpočátku poskytovala vzdělání pouze slabozrakým dětem. Od roku 1995 přijímá také žáky se zbytky zraku a nevidomé a děti s ortoptickými a pleoptickými vadami na dvouměsíční diagnostické pobyty spojené s nápravou šilhavosti a poruch prostorové orientace. V současnosti věnuje ještě péči žákům se specifickými poruchami učení a žáků s autismem. V roce 2012 se škola přestěhovala z Litovle do nově vybudovaného areálu v Olomouci Hejčíně. Žáci mohou rozvíjet své schopnosti v různých volnočasových aktivitách přímo ve škole (šachy, keramika, showdown a goalball), nebo v dalších kroužcích a klubech při městském Domu dětí a mládeže. K netradiční sportovní nabídce juda se od příštího roku připojí tai-ji. Žáci 1. stupně absolvují kurzy plavání, v 7. ročníku se těší na tradiční lyžařský výcvik. Všechny děti se podle svého zaměření mohou zapojit do rozmanitých akcí a soutěží pro speciální školy nebo změřit své síly s žáky běžných škol. Největších úspěchů i v mezinárodním měřítku dosahují již tradičně naši šachisté a výtvarníci, poslední doba přeje také goalballistům. Při škole působí Speciální pedagogické centrum, přímo ve školní budově se nachází ordinace oční lékařky. Důležitým pomocníkem je občanské sdružení LITKA, které finančně i organizačně podporuje kvalitně prožitý volný čas dětí.

13 PŘEHLED VÍTĚZŮ SPORTOVNÍCH HER zrakově postižené mládeže 1996 Praha nám.míru 1997 Plzeň 1998 Plzeň 1999 Praha nám.míru 2000 Praha Hradčany 2001 Praha nám.míru 2002 Plzeň 2003 Plzeň 2004 Plzeň 2005 Litovel 2006 Praha nám.míru 2007 Plzeň 2008 Praha nám.míru 2009 Plzeň 2010 Brno 2011 Brno 2012 Brno

14 KOEFICIENTY HANDICAPU SHM 2013 CHLAPCI B1 B2 B3 B4 DÍVKY B1 B2 B3 B4 60 m 600 m dálka míček 25 m P 25 m VZ 50 m P 50 m VZ 25 m Z 0,753 0,775 1,564 2,918 0,632 0,585 0,767 0,612 0,613 0,873 0,842 1,204 1,879 0,743 0,699 0,769 0,660 0,812 0,931 0,909 1,090 1,753 0,816 0,820 0,798 0,743 0,879 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,670 0,719 1,579 2,404 0,651 0,544 0,695 0,624 0,754 0,918 0,933 1,159 1,464 0,895 0,859 0,933 0,894 0,942 0,944 0,941 1,101 1,216 0,978 0,925 0,991 0,934 0,997 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

15 REKORDY SHZPM atletika chlapci Běh na 60 m B1 8,1 VALER Lukáš Praha Hradčany 2000 B2 8,2 8,5 KALEJA Ján HONS Pavel SRNEC Michal Levoča (SVK) Brno Brno B3 8,1 HOFMAN Samuel NOVOTNÝ Michal Litovel Praha nám.míru B4 7,5 HORÁČEK Lukáš Litovel 2008 Běh na 600 m B1 1:44,8 FLEK Lukáš Brno 2008 B2 1:49,9 HONS Pavel Brno 2002 B3 1:47,1 ŠTĚPÁNEK Martin Praha nám.míru 1999 B4 1:39,7 HOLUBNÍČEK Pavel Litovel 2006 Skok do dálky B1 433 VALER Lukáš Praha Hradčany 2000 B2 452 HONS Pavel Brno 2002 B3 485 VLK Vladimír ID (Liberec) 2004 B4 519 PISKÁČEK Daniel Plzeň 2004 Hod kriketovým míčkem B1 34,90 VALER Lukáš Praha Hradčany 2000 B2 45,30 KODET Ondřej Praha Hradčany 2006 B3 65,49 ŠUBA Pavel Opava 2004 B4 62,23 HOBLÍK Jakub Plzeň 2010

16 REKORDY SHZPM atletika dívky Běh na 60 m B1 10,2 ŠENEKLOVÁ Petra Brno 2003 B2 9,2 KULÍŠKOVÁ Anna Plzeň 2000 B3 9,0 KOYŠOVÁ Kristýna Opava 2003 B4 8,8 KRMELOVÁ Jitka Litovel 2000 Běh na 600 m B1 2:24,1 PROCHÁZKOVÁ Iva Brno 2005 B2 1:54,0 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha n. Míru 2008 B3 2:05,2 MESTLOVÁ Marie Plzeň 2006 B4 1:54,3 GERŽOVÁ Tereza Litovel 2005 Skok do dálky B1 358 FRIDRIŠKOVÁ Markéta Brno 1996 B2 391 FERKOVÁ Lucie Praha Hradčany 2002 B3 444 KOYŠOVÁ Kristýna Opava 2011 B4 425 MARTÍNKOVÁ Barbora Liberec 2011 Hod kriketovým míčkem B1 22,60 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 37,12 ČADILOVÁ Drahomíra Praha nám.míru 2001 B3 41,44 MESTLOVÁ Marie Plzeň 2007 B4 45,70 PLUSKALOVÁ Zdenka Brno 2011

17 REKORDY SHZPM plavání - chlapci 25 m prsa B1 23,8 VALER Lukáš Praha Hradčany 1999 B2 22,7 FRANĚK Tomáš Praha nám.míru 2003 B3 18,6 ŠTĚPÁNEK Martin Praha nám.míru 1999 B4 19,0 BOŠEK Jan Plzeň m prsa B1 53,2 FLEK Lukáš Brno 2007 B2 47,7 FRANĚK Tomáš Praha nám.míru 2003 B3 41,5 ŠTĚPÁNEK Martin Praha nám.míru 1999 B4 42,4 KRÁL Václav Plzeň m volný způsob B1 20,3 VALER Lukáš Praha Hradčany 2000 B2 14,9 FRANĚK Tomáš Praha nám.míru 2003 B3 13,5 ŠTĚPÁNEK Martin Praha nám.míru 1999 B4 14,8 KRÁL Václav Plzeň m volný způsob B1 57,0 HOSNEDL Lukáš Praha Hradčany 2006 B2 34,5 FRANĚK Tomáš Praha nám.míru 2003 B3 29,6 ŠTĚPÁNEK Martin Praha nám.míru 1999 B4 32,6 KRÁL Václav Plzeň m znak B1 27,7 DURILA Marek Praha - Hradčany 2002 B2 21,1 ŠMAHA Radek Praha - Radlická 1996 B3 18,3 ŠMEJCKÝ Oldřich Praha nám.míru 1999 B4 17,7 PISKÁČEK Daniel Plzeň 2004

18 REKORDY SHZPM plavání - dívky 25 m prsa B1 25,8 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2005 B2 20,0 KULÍŠKOVÁ Anna Plzeň 2000 B3 21,9 PULKRÁBKOVÁ Marie Praha nám.míru 2005 B4 23,1 PROBOŠTOVÁ Tereza Plzeň m prsa B1 1:01,5 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 44,06 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha nám.míru 2010 B3 48,2 FRYČOVÁ Nicole Praha nám.míru 2009 B4 50,6 DOUDOVÁ Barbora Praha nám.míru m volný způsob B1 26,7 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 17,3 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha nám.míru 2009 B3 18,23 VOŇAVKOVÁ Nikola Praha nám.míru 2012 B4 16,6 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID(Praha) m volný způsob B1 1:03,5 ILLEKOVÁ Tereza Litovel 2003 B2 41,4 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha nám.míru 2009 B3 45,3 VEJVODOVÁ Lucie Plzeň 1998 B4 37,8 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID(Praha) m znak B1 28,9 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 23,5 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha nám.míru 2009 B3 22,5 VEJVODOVÁ Lucie Plzeň 1998 B4 20,2 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID(Praha) 2003

19 Mapa s vyznačením školy, ubytování a sportoviště

20

SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE

SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Pořádané pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA ministra školství, mládeže a tělovýchovy a Ing. Mgr. Ireny Ropkové radní hl. města Prahy pro sociální oblast a školství

Více

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly:

4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE. Obsah kapitoly: 4. SOUTĚŽE 4.1. OBECNÉ PROPOZICE SOUTĚŽE Obsah kapitoly: AKTUALITY V ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLECH... 28 ATLETICKÝ ČTYŘBOJ... 29 ATLETICKÝ TROJBOJ PRO 1. ST. ZÁKLADNÍCH ŠKOL... 30 KINDERIÁDA ATLETICKÁ SOUTĚŽ

Více

Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postiţených sportovců, občanské sdruţení

Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postiţených sportovců, občanské sdruţení Výroční zpráva Českého svazu zrakově postižených sportovců občanského sdružení (dále jen ČSZPS o.s.) za rok 2010 Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postiţených sportovců, občanské sdruţení

Více

PROPOZICE XI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí ZÁŘÍ 2012 KvĚTEn 2013 ORLICKÝ LETOHRAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ CHOCEŇ

PROPOZICE XI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí ZÁŘÍ 2012 KvĚTEn 2013 ORLICKÝ LETOHRAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ CHOCEŇ PROPOZICE XI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí ZÁŘÍ 2012 KvĚTEn 2013 ÚSTÍ NAD ORLICÍ CHOCEŇ ČESKÁ TŘEBOVÁ LETOHRAD LANŠKROUN LITOMYŠL ORLICKÝ Vážení sportovci, tělovýchova a

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Kinderiáda zábavná atletika pro děti, rodiče i učitele

Kinderiáda zábavná atletika pro děti, rodiče i učitele Manuál pro základní školy Uspořádejte si vlastní školní kolo Kinderiády! Září 2006 Obsah Září 2006...2 Úvod...3 Pravidla a hodnocení Kinderiády...5 Pravidla základních disciplín Kinderiády...6 Běh na 60

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Plavecká hala Jedenáctky VS čeká padesátitisícého návštěvníka

Plavecká hala Jedenáctky VS čeká padesátitisícého návštěvníka KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku Plavecká hala Jedenáctky VS čeká padesátitisícého návštěvníka Výzva pro občany vítání občánků bude pokračovat Campanus oslavil třicítku Časopis klíč ročník

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 OPAVA 2013 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 Foto V. Derner Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více