MMB Obsah: Návrh usnesení:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:"

Transkript

1 Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne MMB TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824, ,840/4,1020,821,825,836, /1.840/2,840/3, 840/5.840/6.1021/4 v k.u. Kníničky tabulka svěření důvodová zpráva snímky katastrální mapy a orientační mapa Zastupitel!.tvo města Brna schvaluje MČ Brno - Kníničky svěření pozemků: - p.č. 820 zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 824 zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 839 zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 840/4 zastavěná plocha a nádvoří - p.č zastavěná plocha a nádvoří - p.č. 821 zahrada - p.č. 825 zahrada - p.č. 836 zahrada - p.č. 838 zahrada - p.č. 840/1 zahrada - p.č. 840/2 zahrada - p.č. 840/3 zahrada - p.č. 840/5 ostatní plocha, jiná plocha - p.č. 840/6 ostatní plocha, zeleň - p.č. 1021/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Kníničky Obsah: Návrh usnesení: 48 m 2 64 m 2 61 m 2 82 m m m 2 29 m m m m m m m m 2 42 m 2 89 m m 2 v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001-Statutu města Brna, v platném zněm, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna jednala na schůzi č. R7/028 konané dne a nesouhlasila se záměrem deje pozemků a doporučila ke schválení svěření pozemků. Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna 7^J2-' 1/10

2 Důvodová zpráva: Úvod: Předmětem předkládaného materiálu je svěření pozemků v k.ú. Kníničky uvedených v návrhu usnesení, které se nacházejí v rekreační lokalitě v blízkosti Brněnské přehrady dle žádosti MČ Brno - Kníničky v návaznosti na požadavky vlastníků rekreačních objektů na předmětných pozemcích města na dej těchto pozemků. Vlastnictví: Statutární město Brno je vlastníkem pozemků: - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 48 m - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 64 m - p.č zastavené plocha a nádvoří, 61 m 2 - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 82 m - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 101 m 2 - p.č. 840/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 125 m - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 29 m 2 - p.č zahrada, 381 m 2 - p.č zahrada, 1171 m 2 - p.č zahrada, 612 m 2 - p.č zahrada, 532 m - p.č. 840/1 - zahrada, 1570 m 2 - p.č. 840/2 - zahrada, 201 m 2 - p.č. 840/3 - zahrada, 507 m - p.č. 840/5 - ostatní plocha, j iná plocha, 42 m 2 - p.č. 840/6 - ostatní plocha, zeleň, 89 m 2 - p.č. 1021/4 - ostatní plocha, zeleň, 218 m vše v k.ú. Kníničky. Předmětné pozemky SMB nabylo na základě z. č. 172/1991 Sb. a kupní smlouvy z roku Pozemky jsou ve správě OSM MMB. Popis: Předmětné pozemky se nachází v rekreační oblasti v blízkosti Brněnské přehrady, nad ulicí Hrázní, ve svažitém terénu a jsou orientovány na jihozápad. Pozemky p.č. 840/3, 840/4, 840/5, 840/6 v k.ú. Kníničky jsou zaploceny a užívány Velvyslanectvím Ruské federace bez právního důvodu. Pozemek p.č. 840/4 v k.ú. Kníničky je zastavěn stavbou (rekreační chatou) č.e. 794 ve vlastnictví Velvyslanectví Ruské federace. Pozemky p.č. 840/3 a 840/6 vk.ú. Kníničky slouží jako zahrada. Nachází se zde travnatá plocha a trvalé porosty. Pozemek p.č. 840/5 v k.ú. Kníničky je zastavěn stavbou garáže, která je ve vlastnictví Velvyslanectví Ruské federace a není zapsána v katastru nemovitostí. Předmětné pozemky jsou přístupné z komunikace Hrázní a s rekreační chatou tvoří jeden funkční celek. Pozemky p.č. 820, 821, , 837, 838 a části pozemku p.č. 1021/4, vše v k.ú. Kníničky, jsou zaploceny a užívány vlasti. ;:> chat (fyzickými osobami) bez právního důvodu. Pozn.: MO MMB úplnost dodává, že v archivu stavebního úřadu nebylo ke stavbě oplocení výše uvedených pozemků dohledáno stavební povolení ani jiné opatření příslušného stavebního úřadu, kterým by stavbu oplocení povolil. Pozemek p.č. 820 v k.ú. Kníničky je zastavěn rekreační chatou č.e. 565 ve vlastnictví (spolu\ asmický podíl i/8) a (7/8). Pozemek p.č. 821 k.ú. Kníničky slouží jako zahm a. Nachází se zde travná:á plocha a trvalé porosty. Předmětné pozemky 2/10

3 jsou zaplocené a s rekreační chatou tvoří jeden funkční celek. Přístup na pozemky p.č. 821, 820 je přes pozemek p.č. 819, vše v k. ú. Kníničky. Pozemek p.č. 821 v k.ú. Kníničky je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy zapsaným v KN ve spěch pozemků p.č. 822, 823 v k.ú. Kníničky. Pozemek p.č. 824 v k.ú. Kníničky je zastavěn rekreační chatou č.e. 104 ve vlastnictví Pozemek p.č. 825 v k.ú. Kníničky slouží jako zahrada. Nachází se zde travnatá plocha a trvalé porosty. Předmětné pozemky jsou zaplocené a s rekreační chatou tvoří jeden funkční celek. Přístup na pozemky p.č. 824 a 825 v k.ú. Kníničky je přes pozemky p.č. 827, 829 v k.ú. Kníničky, dle zatížení věcným břemenem zapsaným v KN. Pozemek p.č. 837 v k.ú. Kníničky je zastavěn rekreační chatou č.e. 803 ve vlastnictví 3 (1/2) a (1/2), pozemek p.č. 838 a část p.č. 1021/4, vše v k.ú. Kníničky slouží jako zahrada. Nachází se zde travnatá plocha a trvalé porosty. Předmětné pozemky jsou zaplocené a s rekreační chatou tvoří jeden funkční celek. Přístup na pozemek p.č. 838 je přes pozemek p.č. 836, vše k.ú. Kníničky. Část pozemku p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky (cca 114 m 2 ) je připlocena k pozemku p.č. 836 k.ú. Kníničky a je bez právního důvodu užívána u je vlastníkem rekreační chaty na pozemku p.č. 835 v k.ú. Kníničky, který společně s pozemkem p.č. 836 v k.ú. Kníničky užívá na základě Nájemní smlouvy č ze dne Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 6.590,- Kč/rok. Nájemné je hrazeno řádně a včas. Pozemek p.č. 836 v k.ú. Kníničky a část pozemku p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky slouží jako zahrada. Sousední pozemky ve vlastnictví SMB p.č. 839, 840/1, 1020 v k.ú. Kníničky jsou najaty na základě Nájemní smlouvy č ze dne paní na dobu neurčitou za nájemné ve výši ,- Kč/rok. Nájemné je hrazeno řádně a včas. Ktíži pozemků p.č. 819, 829, 827, 821 v k.ú. Kníničky byla zřízena věcná břemena chůze a jízdy v rozsahu GP č /2002 ve spěch pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 822, 823 v k.ú. Kníničky. Tato věcná břemena jsou znázorněna v grafické příloze. Zájemci o dispozici: - žádost o nájem pozemků p.č m 2 a části pozemku p.č m 2, vše v k.ú. Kníničky žádost o nájem pozemků p.č m 2 a p.č m 2, vše v k.ú. Kníničky k rekreaci. - žádost o dej/nájem pozemků p.č. 837, p.č 838 a části pozemku p.č. 1021/4, vše v k.ú. Kníničky užívaných k rekreaci. Dne obdržel MO MMB žádost MČ Brno - Kníničky o svěření pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837, 838 v k.ú. Kníničky. Zastupitelstvo MČ Brno - Kníničky na svém VI/28 zasedání konaném dne schválilo podání o svěření pozemků p.č. 820, p.č. 821, p.č. 824, p.č. 825, p.č. 837, p.č. 838 v k.ú. Kníničky. Z důvodu sjednocení správy majetku města v lokalitě zahrad s objekty rodinnou rekreaci Majetkový odbor MMB požádal MČ Brno - Kníničky v souladu s Přílohou č. 5 Statutu města Brna - Pravidla svěřování majetku města městským částem o stanovisko ke svěření dalších pozemků p.č. 835, p.č. 836, p.č. 839, p.č. 840/1, p.č. 840/2, p.č. 840/3, p.č. 840/4, p.č. 840/5, p.č. 840/6, p.č. 1020, p.č. 1021/4 vk.ú. Kníničky MČ Brno - Kníničky do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek. 3/10

4 Dne obdržel MO MMB žádost MČ Brno - Kníničky o svěření pozemků p.č. 835, p.č. 836, p.č. 839, p.č. 840/1, p.č. 840/2, p.č. 840/3, p.č. 840/4, p.č. 840/5, p.č. 840/6, p.č. 1020, p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky. Zastupitelstvo MČ Brno - Kníničky na svém VII/5 zasedání konaném dne schválilo záměr o svěření pozemků p.č. 835, p.č. 836, p.č. 839, p.č. 840/1, p.č. 840/2, p.č. 840/3, p.č. 840/4, p.č. 840/5, p.č. 840/6, p.č. 1020, p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky. Důvodem MČ Brno - Kníničky k podání žádosti o svěření předmětných pozemků v k.ú. Kníničky je vyřešení dlouhodobě neutěšeného stavu. Dalším důvodem svěření těchto pozemků je znalost místních poměrů, která bude v budoucnu třeba při nalezení ideální varianty dopravního napojení celé lokality, neboť většina rekreačních objektů je napojena na pozemní komunikaci přes pozemky ve vlastnictví jiných osob. Orientačně k ceně pozemků v lokalitě: Realizované deje: 2010 pozemky volně k zastavění, ulice Hrázní až Kč/m pozemek nezastavený, volný, ZPF - orná, Kníničky Kč/m pozemek nezastavěný, volný, ZPF s objekty ind. rekreace Kč/m 2 Návrh jednotkové kupní ceny Kč/m 2 Náklady na převod 64 Kč/m 2 Cena celkem Kč/m 2 Pro informaci - jednotková cena dle CM 770 Kč/m 2 Návrh jednotkového nájemného - zastavěná plocha Návrh jednotkového nájemného - zahrada a ost. plocha 50 Kč/m 2 /rok 15 Kč/m 2 /rok Závěr: S ohledem na výše uvedené a zejména s přihlédnutím k nesouhlasnému vyjádření MČ Brno - Kníničky k deji popř. k nájmu pozemků a k žádostem MČ Brno - Kníničky o svěření pozemků v k.ú. Kníničky je orgánům města Brna předkládán návrh: - nesouhlasit se záměrem deje a nájmu předmětných pozemků v k.ú. Kníničky, - doporučit svěření předmětných pozemků v k.ú. Kníničky. Po vlastnících chat byla požadována úhrada za užívání pozemků p.č. 820, 821,824,825, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 837, 838,1021/4, vše v k.ú. Kníničky, bez právního důvodu, a to za období 2 let zpětně. Komise majetková RMB na svém R7/KM/11. zasedání konaném dne vzala na vědomí - žádost o dej/nájem pozemků p.č. 837, p.č. 838 a část p.č. 1021/4, vše v k.ú. Kníničky - žádost nájem pozemků p.č. 824 a p.č. 825, vše v k.ú. Kníničky - žádost. o nájem pozemků p.č. 820 a část p.č. 821 v k.ú. Kníničky - stanoviska MČ k návrhu dispozice - skutečnost, že MO MMB eviduje žádosti MČ Brno - Kníničky ze dne o svěření pozemků p.č. 820, p.č. 821, p.č. 824, p.č. 825, p.č. 837, p.č. 838 v k.ú. Kníničky a doplnění žádosti MČ Brno - Kníničky ze dne o svěření pozemků p.č. 835, p.č. 836, p.č. 839, p.č. 840/1, p.č. 840/2, p.č. 840/3, p.č. 840/4, p.č. 840/5, p.č. 840/6, p.č. 1020, p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky 4/10

5 2. doporučila - RMB nesouhlasit se záměrem deje a nájmu pozemků: - p.č. 840/3 - zahrada, 507 m 2, - p.č. 840/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 125 m, - p.č. 840/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 42 m, - p.č. 840/6 - ostatní plocha, zeleň, 89 m 2, - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 48 m, - p.č zahrada, 381 m 2, - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 64 m, - p.č zahrada, 1171 m, - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 82 m, - p.č zahrada, 532 m 2, - p.č. 1021/4 - ostatní plocha, zeleň, 218 m, vše v k.ú. Kníničky - RMB a ZMB schválit MČ Brno - Kníničky svěření pozemků: - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 48 m, -p.c. 824 zastavěná plocha a nádvoří, 64 m, zastavené plocha a nádvoří, 61 m z, zastavěná plocha a nádvoří, 82 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, 101 m 2, 840/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 125 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, 29 m 2, zahrada, 381 m 2, zahrada, 1171 m, zahrada, 612 m 2, zahrada, 532 m, 840/1 - zahrada, 1570 m 2, - p.č. 840/2 - zahrada, 201 m 2, - p.č. 840/3 - zahrada, 507 m 2, - p.č. 840/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 42 m 2, - p.č. 840/6 - ostatní plocha, zeleň, 89 m 2, - p.č. 1021/4 - ostatní plocha, zeleň, 218 m 2, vše v k.ú. Kníničky v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001- Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Bod č. 11/38 Hlasování: 11 -, 0 - ti, 0 - se zdržel /li členů. Usnesení bylo přijato. p. Janíček Ing. Drápalová Ing. Liptáková PhDr. Hofmannová Ing. Pospíšil JUDr. Kerndl p. Říha p. Šafařík Ing. Zuziak Ing. Hladký Ing. Malec Rada města Brna jednala na schůzi č. R7/028 konané dne vzala na vědomí - žádost o dej/nájem pozemků p.č. 837, p.č. 838 a část p.č. 1021/4, vše v k.ú. Kníničky - žádost o nájem pozemků p.č. 824 a p.č. 825, vše v k.ú. Kníničky - žádost o nájem pozemků p.č. 820 a část p.č. 821 v k.ú. Kníničky 5/10

6 - stanoviska MČ k návrhu dispozice - skutečnost, že MO MMB eviduje žádosti MČ Brno - Kníničky ze dne o svěření pozemků px. 820, p.č. 821, p.č. 824, p.č. 825, p.č. 837, p.č. 838 v k.ú. Kníničky a doplnění žádosti MČ Brno - Kníničky ze dne o svěření pozemků p.č. 835, p.č. 836, p.č. 839, p.č. 840/1, p.č. 840/2, p.č. 840/3, p.č. 840/4, p.č. 840/5, p.č. 840/6, p.č. 1020, p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky nesouhlasila se záměrem deje a nájmu pozemků: - p.č. 840/3 - zahrada, 507 m - p.č. 840/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 125 m - p.č. 840/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 42 m 2 - p.č. 840/6 - ostatní plocha, zeleň, 89 m 2 - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 48 m 2 - p.č zahrada, 381 m 2 - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 64 m - p.č zahrada, 1171 m - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 82 m - p.č zahrada, 532 m 2 - p.č. 1021/4 - ostatní plocha, zeleň, 218 m vše v k.ú. Kníničky doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno - Kníničky svěření pozemků: - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 48 m - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 64 m 2 - p.č zastavené plocha a nádvoří, 61 m 2 - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 82 m - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 101 m 2 - p.č. 840/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 125 m 2 - p.č zastavěná plocha a nádvoří, 29 m 2 - p.č zahrada, 381 m 2 - p.č zahrada, 1171 m 2 - p.č zahrada, 612 m 2 - p.č zahrada, 532 m 2 - p.č. 840/1 - zahrada, 1570 m 2 - p.č. 840/2 - zahrada, 201 m 2 - p.č. 840/3 - zahrada, 507 m 2 - p.č. 840/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 42 m 2 - p.č. 840/6 - ostatní plocha, zeleň, 89 m 2 - p.č. 1021/4 - ostatní plocha, zeleň, 218 m 2 vše v k.ú. Kníničky v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001- Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 115 přílohy č. 4. Bod č. 75. Schváleno jednomyslně 9 členy. Ing. Vokř j% Ing. Liptá JÍ Si N R.Mr c Bc. Holla Mgr. Andě Ing. Berac JÍ Si xj E M.Ja > u Bc. Kratc «> Ji o JUDr Rusň s- S» > C 2 MUD Rych Mgr. Ulip nepř. 6/10

7 Stanoviska dotčených orgánů: OÚPR MMB - dle vyjádření ze dne pozemky p.č. 840/3, 840/4 a 840/5 v k.ú. Kníničky jsou dle ÚPmB součástí plochy zemědělského půdního fondu s objekty individuální rekreace (ZPF-IR) v rekreační oblasti Brněnské přehrady v části nad obslužnou komunikací v ulici Hrázní. Pozemky jsou využívány k individuální rekreaci a z územního hlediska se do budoucna nepředpokládá jiné funkční využití. OÚPR MMB nemá z územního hlediska námitek k deji/nájmu pozemků p.č. 840/3, 840/4 a 840/5 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne pozemek p.č. 840/6 vk.ú. Kníničky, tak jako pozemky p.č. 840/3, 840/4 a 840/5 v k.ú. Kníničky, jsou dle ÚPmB součástí plochy zemědělského půdního fondu s objekty individuální rekreace (ZPF-IR) v rekreační oblasti Brněnské přehrady v části nad obslužnou komunikací v ul. Hrázní. Pozemky jsou využívány k individuální rekreaci a z územního hlediska se do budoucna nepředpokládá jiné funkční využití. Odbor územního plánování a rozvoje MMB nemá z územního hlediska námitek k deji/nájmu pozemku 840/6 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne pozemky p.č. 824 a 825 v k.ú. Kníničky jsou dle Územního plánu města Brna (ÚPmB) situovány do plochy zemědělského půdního fondu s objekty individuální rekreace (ZPF-IR) v rekreační oblasti Brněnská přehrada. Jedná se o stabilizované území, kde pozemek p.č. 824 je zastavěn stavbou rodinnou rekreaci a s pozemkem p.č. 825 (zahrada) vytváří jednotný celek určený k rekreačním účelům. OÚPR MMB nemá z územního hlediska námitek k nájmu pozemků p.č. 824 a 825 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne jsou pozemky p.č. 840/3, 840/4, 840/5, 840/6 k.ú. Kníničky dle ÚPmB nadále součástí plochy s objekty individuální rekreaci na zemědělském půdním fondu (ZPF-IR) v rekreační oblasti Brněnské přehrady, v části nad obslužnou komunikací v ul. Hrázní. Pozemky jsou využívány k individuální rekreaci a z územního hlediska se do budoucna nepředpokládá jiné funkční využití. Jejich původní stanovisko tak zůstává v platnosti. Odbor územního plánování a rozvoje MMB nemá z územního hlediska námitek k deji/nájmu pozemků p.č. 840/3, 840/4, 840/5 a 840/6 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne jsou pozemky p.č. 820, 821, 824, 825, 837 a 838 v k.ú. Kníničky dle ÚPmB součástí zemědělského půdního fondu s objekty individuální rekreace v rekreační oblasti Brněnská přehrada v lokalitě Osada. Předmětné pozemky nejsou dotčeny veřejným zájmem, jsou určeny k rekreaci a z územního hlediska se nadále předpokládá využívání předmětných pozemků k rekreačním účelům. Odbor územního plánování a rozvoje MMB nemá z územního hlediska námitek k deji/nájmu pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837 a 838 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne je pozemek p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky dle ÚPmB také součástí zemědělského půdního fondu s objekty individuální rekreace v rekreační oblasti Brněnská přehrada v lokalitě Osada. Pozemek je zaploceny opěrnou zídkou a liniově navazuje na oplocení na pozemku p.č. 840/6 v k.ú. Kníničky. Odbor územního plánování a rozvoje MMB nemá z územního hlediska námitek k deji/nájmu vyznačené části pozemku p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky. Současně doporučuje majetkoprávní vypořádám i zbývající části zaploceného pozemku p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne jsou pozemky p.č. 820, 821, 824, 825, 837, 838 v k.ú. Kníničky dle UPmB situovány do nestavební plochy volné - plochy s objekty individuální rekreaci na 7/10

8 zemědělském půdním fondu v rekreační oblasti Brněnské přehrady. Tyto plochy slouží soustředěnou individuální rekreaci v objektech na ZPF. Odbor územního plánování a rozvoje MMB nemá z územního hlediska námitek ke svěření pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837, 838 v k.ú. Kníničky za předpokladu, že budou nadále využívány k individuální rekreaci. - dle vyjádření ze dne jsou pozemky p.č. 835, 836, 839, 840/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 1020, 1021/4 v k.ú. Kníničky dle ÚPmB situovány do nestavební plochy volné - plochy s objekty individuální rekreaci na zemědělském půdním fondu v rekreační oblasti Brněnské přehrady. Tyto plochy jsou určeny především soustředěnou individuální rekreaci v rekreačních objektech, v tomto případě na ZPF. Pozemek p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky v hranici plochy při komunikaci v ulici Hrázní je sice situován v ploše komunikací a stranství místního významu, je však dlouhodobě zaplocen a také využíván k rekreačním účelům ve vazbě na sousední pozemky. Odbor územního plánování a rozvoje MMB nemá z územního hlediska námitek ke svěření pozemků p.č. 835, 836, 839, 840/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 1020, 1021/4 v k.ú. Kníničky. MČ Brno - Kníničky - dle vyjádření ze dne ZMČ Brno - Kníničky na svém VI/22 zasedání, konaném dne , souhlasilo pouze se záměrem nájmu pozemků p.č. 840/3, 840/4 a 840/5 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne ZMČ Brno - Kníničky na svém VI/23 zasedání, konaném dne souhlasilo pouze se záměrem nájmu pozemku p.č. 840/6 v k.ú. Kníničky. Toto usnesení navazuje na usnesení ze dne , kde bylo přijato totožné usnesení k pozemkům p.č. 840/3, 840/4, 840/5 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne ZMČ Brno - Kníničky na svém VI/28 zasedání, konaném dne , schválilo podání žádosti o svěření pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837 a 838 vk.ú. Kníničky do majetku MČ Brno - Kníničky. MČ Brno - Kníničky nesouhlasí s dejem ani nájmem pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837 a 838 v k.ú. Kníničky. V současné době MČ Brno - Kníničky požádala o svěření těchto pozemků do majetku městské části a případný nájem bude řešen po svěření. - dle vyjádření ze dne ZMČ Brno - Kníničky jednalo dne na svém VI/28 zasedání žádost o vyjádření k nájmu části pozemků D.Č. 824 a 825 v k.ú. Kníničky ve vlastnictví Statutárního města Brna, kterou podala ZMČ Brno - Kníničky nesouhlasí s nájmem ani s dejem pozemků p.č. 824, 825 v k.ú. Kníničky. V současné době MČ Brno - Kníničky požádala o svěření těchto pozemků do majetku městské části a případný nájem bude řešen po svěření. - dle vyjádření ze dne ZMČ Brno - Kníničky na svém VI/30 zasedání, konaném dne , nesouhlasilo s nájmem ani oddejem pozemku p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky. V současné době MČ Brno - Kníničky požádala o svěření tohoto pozemku do majetku městské části a případný nájem bude s uživateli řešen po svěření. - dle vyjádření ze dne k deji/nájmu pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837, 838, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6 a části pozemku p.č. 1021/4, vše v k.ú. Kníničky, ZMČ Brno - Kníničky trvá na svých vyjádřeních č.j. MCBKNI/00210/2013/3 ze dne , č.j. MCBKNI/00651/2013/2 ze dne , č.j. MCBKNI/01067/2012/2 ze dne a č.j. MCBKNI/01570/2012/2 ze dne , ve kterých byl Odbor majetkový MMB informován o 8/10

9 přijatých usnesení k nájmu a deji pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837, 838, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6 a části pozemku p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne ZMČ Brno - Kníničky na svém VI/28 zasedání konaném dne schválilo podání o svěření pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837, 838 v k.ú. Kníničky. - dle vyjádření ze dne ZMČ Brno - Kníničky na svém VII/5 zasedání konaném dne schválilo záměr o svěření pozemků p.č. 835, 836, 839, 40/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6,1020,1021/4 v k.ú. Kníničky. ÚMČ Brno - Kníničky, stavební úřad - dle sdělení ze dne nebylo v archivu ke stavbě oplocení pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837, 838, 1021/4, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6 v k. ú. Kníničky dohledáno stavební povolení ani jiné opatření příslušného stavebního úřadu, kterým by stavbu opočení povolil. OTS MMB - dle vyjádření ze dne je pozemek p.č. 840/3 v k.ú. Kníničky dle Digitální technické mapy města Brna (DTMB) dotčen přípojkami silového vedením NN (E.ON Česká republika, s.r.o) a vodovodu. Pozemky p.č. 840/4 a 840/5 v k.ú. Kníničky nejsou dle DTMB dotčeny žádnými inženýrskými sítěmi. Při deji pozemků a nemovitostí v majetku města je nutno řešit i vlastnické vztahy k přípojkám inženýrských sítí. Průběhy inženýrských sítí obsažených v DTMB jsou pouze informativní a nemusí být kompletní. Pro tuto oblast nejsou v DTMB k dispozici data o průběhu sítí Telefónica Czech Republic, a.s. - dle vyjádření ze dne pozemky p.č. 824 a p.č. 825 v k.ú. Kníničky nejsou dle Digitální technické mapy města Brna (DTMB) dotčeny inženýrskými sítěmi. Z hlediska stávajících sítí nemáme námitky k nájmu výše uvedených pozemků. Průběhy inženýrských sítí obsažených v DTMB jsou pouze informativní a nemusí být kompletní. Pro tuto oblast nejsou v DTMB k dispozici data o průběhu sítí Telefónica Czech Republic, a.s. - dle vyjádření ze dne je pozemek p.č. 840/6 v k.ú. Kníničky dotčen dle Digitální technické mapy města Brna (DTMB) venkovním a kabelovým silovým vedením NN (E.ON Česká republika, s.r.o) a přípojkou vodovodu. Z hlediska stávajících inženýrských sítí nemá odbor k deji/nájmu výše uvedeného pozemku námitky. Podmínky deje dotčené části pozemku je nutno jednat se správcem sítě. Při deji pozemků a nemovitostí v majetku města je nutno řešit i vlastnické vztahy k přípojkám inženýrských sítí. Průběhy inženýrských sítí obsažených v DTMB jsou pouze informativní a nemusí být kompletní. Pro tuto oblast nejsou v DTMB k dispozici data o průběhu sítí Telefónica Czech Republic, a.s. - dle vyjádření ze dne jsou pozemky p.č. 820, 821, 837 a 838 v k.ú. Kníničky dotčeny dle Digitální technické mapy města Brna (DTMB) přípojkami silového vedení NN (E.ON Distribuce, a.s.). Pozemek p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky je dotčen venkovním silovým vedením NN (E.ON Distribuce, a.s.). Pozemky p.č. 824 a 825 v k.ú. Kníničky nejsou dle DTMB dotčeny žádnými inženýrskými sítěmi. Vše v k.ú. Kníničky. Z hlediska stávajících inženýrských sítí nemá odbor k deji/nájmu výše uvedených pozemků námitky. Při deji pozemků a nemovitostí v majetku města je nutno řešit i vlastnické vztahy k přípojkám inženýrských sítí. Průběhy inženýrských sítí obsažených v DTMB jsou pouze informativní a nemusí být kompletní. Pro tuto oblast nejsou v DTMB k dispozici data o průběhu sítí Telefónica Czech Republic, a.s. OD MMB - dle vyjádření ze dne je nezbytné z hlediska koncepce dopravy ponechat pozemky p.č. 840/6 a 1021/4 v k.ú. Kníničky v majetku města Brna. Komunikace ul. Hrázní má na části těchto 9/10

10 pozemků řešené odvodnění formou rigolu. Také nelze předjímat komunikace a zejména její budoucí doplnění chodníkem. případnou rekonstrukci OSM MMB - dle sdělení ze dne ve věci nájmu/deje pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837, /4 a p.č. 840/3, 840/4, 840/5, 840/6 v k.ú. Kníničky neeviduje OSM MMB k předmětným pozemkům nájemní smlouvu. Odbor nemá námitky k nájmu/deji předmětných pozemků vk.ú. Kníničky, které jsou oploceny a užívány vlastníky rekreačních chat. Pozemky p.č. 840/6 a p.č. 1021/4 v k.ú. Kníničky doporučuje pouze najmout, z důvodu případného rozšíření komunikace. - dle sdělení ze dne OSM MMB eviduje nájemní smlouvy k pozemkům p.č. 835, 836, 839, 840/1, 1020 v k.ú. Kníničky. Odbor správy majetku MMB jako správce nemá námitky ke svěření předmětných pozemku v k.ú. Kníničky. E.ON Servisní, s.r.o. - dle vyjádření ze dne k deji/nájmu pozemků p.č. 820, 821, 824, 825, 837, 838, 1021/4, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6 v k.ú. Kníničky, Brno se v zájmovém území nachází: Nadzemní vědem NN a nadzemní a podzemní přípojky NN. Na energetické zařízení se vztahuje omezení minimálních vzdáleností platné nadzemní vedení NN dle podnikové normy energetiky PNE a z ustanovení zákona č. 458/ 2000 Sb. 46 v platném znění činnosti v ochranných pásmech. V případě deje pozemků společnost požaduje, aby byl zájemce informován o existenci vedení a omezeních vyplývající z uvedené PNE a zákona. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Dopravní podnik města Brna a.s. - dle vyjádření ze dne k pozemkům p.č. 820, 821, 825, 837, 838, 1021/4 a 840/3, 4, 5, 6 v k.ú. Kníničky sděluje, že k dispozici předmětných pozemků nemá z hlediska zájmů DPMB, a.s. žádné připomínky. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - dle vyjádření ze dne k deji/nájmu vyznačených pozemků p.č. 840/3, 840/4, 840/5 a 840/6 vk.ú. Kníničky souhlasí bez připomínek, neboť nedojde k dotčení zařízení v jejich vozování. Dále upozorňuje, že pozemky p.č. 840/5 a p.č. 840/6 vk.ú. Kníničky jsou dotčeny uložením vodovodní přípojky inventární číslo 00738/99, jejíž veřejná část je v majetku statutárního města Brna a v vozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 10/10

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín. Rada města rna MM2016000000731 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 21. 6. 2016 Název: Návrh svěření majetku města MČ rno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/33.2628/8.4114/2

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín

MMB Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín Rada města rna MM2017000001199 ZM7/ 2«2L m Z7/31. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 5. 9. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC rno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín

Více

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin Rada města Brna iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin MMB2016000001029 Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 ZM7/» Í3 Název Návrh deje pozemku p.č. 1951/4 v k.ú. Černovice. Podmínky kupní

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

lillilllllllllll MMB

lillilllllllllll MMB lillilllllllllll MMB2016000000085 Rada města Brna ^^ % Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2.2.2016 Název: Návrh nabytí čisti pozemku p.č. 900/2 v k.ú. Zábrdovice formou přímého deje z

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: MMB2015000000058 Rada města Brna ZM7/ OM 0! Z7/003. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10.2.2015 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec. Rada města Brna Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 9. 2016 MMB2016000000909 ZM7/ \Q>Zb ^ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2

Více

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742

llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742 116 ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení: MMB2017000000237 ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/3.3116 v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB ZM7/ 2f$

MMB ZM7/ 2f$ Rada města Brna MMB2017000000966 ZM7/ 2f$ m Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název Návrh směny pozemku p.č. 1211/6 za část pozemku p.č. 1137 k.ú. Slatina. Důvodová zpráva

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

MMB Název: Návrh dispozice s částí pozemku p.č. 493/2 v k.ú. Ivanovice a pozemky p.č. 866/5 a částí p.č. 866/4, oba v k.ú.

MMB Název: Návrh dispozice s částí pozemku p.č. 493/2 v k.ú. Ivanovice a pozemky p.č. 866/5 a částí p.č. 866/4, oba v k.ú. Rada města Brna 111111 MMB2016000000246 Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 ZM7/

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

MMB Název: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 MMB2015000000253 ZM7/ eu> f Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1924/54 a 7277/22 v k.ú. Bystrc Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

Název Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

Název Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB20 17000000668 ZM7/ ZStfg tf Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 1020 v k.ú. Stranice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

MMB2015000000578. Návrh usnesení:

MMB2015000000578. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000578 W Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 ZM7/ Pfáfr Název: Plnění závazků z nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Selepova

Více

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova.

61 Rada města Brna MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. MMB2016000000217 61 Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMlltfé''/ Název: Návrh deje části pozemku p.č. 4 v k.ú. Obrany v ul. Faulhabrova. Obsah: podmínky kupní

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

IlllUIIllllIllllll. Název Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav. Obsah: Návrh usnesení:

IlllUIIllllIllllll. Název Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Bma IlllUIIllllIllllll MMB2017000000238 # zun ^mm-ó Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav

Více

MMB Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000001350 ZM7/ A%% (ff Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12. 2016 Název Návrh deje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna MMB2015000000154 ty Rada města Brna Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.3.2015 ZM7/ ŮH1 Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort,

Více

PIMB Návrh usnesení:

PIMB Návrh usnesení: Rada města Brna PIMB2017000000658 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16.5. 2017 * / ZM7/ ZhJ Název: Postup města při deji domu s půdní vestavbou, nástavbou či přístavbou a při deji jednotek

Více

ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/15 ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 21.06.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního

Více

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú.

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú. li Rada města Brna U l l l l l l l M1B2017000001348 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3. 10. 2017 ZM7/2902 Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 180/1 a p.č. 545/21 v k.ú. Ivanovice v ul. Hatě a zřízení služebností.

Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 180/1 a p.č. 545/21 v k.ú. Ivanovice v ul. Hatě a zřízení služebností. Rada města Brna MMB2016000000220 Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 IMllSfég / r - M^ Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 180/1 a p.č. 545/21 v k.ú. Ivanovice v ul. Hatě

Více

MMB Obsah:

MMB Obsah: Rada města Brna 1111111 MMB2017000000955 Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Nabídka na uplatnění předkupního práva ke stavbě rodinné rekreace Jundrov, č.e. 834, stojící

Více

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1136/19 v k. ú.

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1136/19 v k. ú. Rada města Brna MMB2017000000254 ZM7/^121 9) Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu"- kupní smlouva

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu- kupní smlouva Woo/ 7&* 6s Rada města Brna MMB2016000001356 ZM7/204^ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce

Více

MMB Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

MMB Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: MMB2015000000740 Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název: Návrh směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky, jejichž součástí

Více

l/x MMB Rada města Brna C?93 ZM7/ Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne

l/x MMB Rada města Brna C?93 ZM7/ Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne Rada města Brna Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne 23.06.2015 111 MMB2015000000485 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1223/6, v k.ú. Kohoutovice ZM7/ C?93 T/ ^ Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB217887 ZM7/2?ý Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 2.. 217 Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 15/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá Obsah: Důvodová

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

lilllinilmilluiluililiiillh MMB

lilllinilmilluiluililiiillh MMB lilllinilmilluiluililiiillh MM2016000000210 Rada města rna ~ ZM7/ 77^7 Z7/16. zadání Zastupitelstva města rna konané od 15. března 2016 Název: Návrh na změnu části usnení ZM č. Z7/05, bod č. 32, odst.

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p. č. 1536/42 v k. ú. Stranice do vlastnictví statutárního města Brna. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Návrh nabytí pozemku p. č. 1536/42 v k. ú. Stranice do vlastnictví statutárního města Brna. Obsah: Návrh usnesení: M Rada města Brna ZM7/1379 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 21.06.2016 Název: Návrh nabytí pozemku p. č. 1536/42 v k. ú. Stranice do vlastnictví statutárního města Brna Důvodová zpráva

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

lilii MMB

lilii MMB Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 lilii MMB2015000000580 lil ZM7/ Ml Název: Návrh na zpětvzetí žalob ve sporech vedených se společností MASADA, a.s. o vydání

Více

lllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllll Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 13.12. 2016 lllllllllllllllllllllll M1B2016000001351 ZM7/ /\O0rf? Název v Návrh změny usnesení ZMB č. Z1J20 - Prodej pozemku p.č. 6462/1

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku p. č v k. ú. Žabovřesky Obsah: Návrh usnesení:

Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku p. č v k. ú. Žabovřesky Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ konané dne 4. 9. 2018 Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 5050 v k. ú. Žabovřesky Obsah:

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: 1111 MMB2016000001071 fitt Rada města Brna - ^ Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 Název: Návrh na schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů k budově

Více

Vnitřní směrnice obce č.1/2018

Vnitřní směrnice obce č.1/2018 Vnitřní směrnice obce č.1/2018 Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo obce Prackovice nad Labem k věcem nemovitým Článek I. 1. Obec Prackovice nad Labem zřizuje v souladu se zákonem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

MMB Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144. Obsah:

MMB Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144. Obsah: MMB2017000000928 fif Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. 06.2017 ZM7/ Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více