PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD"

Transkript

1

2 Poznámky: PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ABTonic SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD Gratulujeme ke koupi přístroje ABTonic, moderního elektronického cvičebního systému, který je vytvořen k podpoře formování těla: ke zlepšování fyzické kondice, formování postavy a posilování. Technologicky převratné zařízení pro lidi jako jste vy. Formování ( toning ) - je způsob pomáhající k vypracování dobré postavy. Dokonce i když dodržujete přísnou dietu, svaly, které v mládí dobře fungují, mají tendenci ztrácet svůj tonus (svalové napětí) a ochabovat, čímž tělo ztrácí své pěkné obrysy. ABTonic pomůže navrátit těmto ochabujícím svalům opět jejich přirozenou pevnost, a to jednoduchou aplikací na oblasti, které chcete formovat. Vzhledem ke snadné přenosnosti přístroje ABTonic mohou být vaše svaly tvarovány, když si čtete, odpočíváte, procházíte se či provádíte domácí práce. Je to snadné a pouhá půlhodina denně stačí, abyste si zlepšili postavu, zejména v oblastech břišních svalů, podpaží, boků, stehen, hýždí a pomáhá odstranit problémy s bříškem po dětech. Posilování ( body building ) - ve spojení s pravidelným cvičením vám ABTonic pomůže zvýšit denzitu svalů, prokrvení a jejich tvrdost pomocí intenzivní kontrakce. Tato činnost vede k lepší patrnosti jednotlivých svalů a svalová separace bude mnohem více zvýrazněna. Břišní svaly jsou jednou z nejobtížnějších svalových skupin co se týče tvarování a ABTonic se ideálně hodí k pomoci při tomto obtížném úkolu. Během 10 minut můžete vaše břišní svaly procvičit přibližně 600krát - dovedete si představit, kolik sedů byste museli udělat, abyste dosáhli stejného výsledku? Při běžném doporučeném použití 30 minut denně a v závislosti na množství denního cvičení vám ABTonic ukáže viditelné zlepšení po 3-4 týdnech pravidelného používání. Doporučujeme spojit používání přístroje ABTonic s pravidelným tělesným cvičením. ABTonic může zlepšit stav kardiovaskulárního (tj. srdečně cévního) systému, ale nepodporuje kardiopulmonární (tj. srdečně plicní) systém. Pravidelné cvičení a zdravá strava v kombinaci s moderní technologií přístroje ABTonic je nejlepší cestou k dosažení celkově dobrého zdraví. Jak ABTonic pracuje? ABTonic vytváří malé a jemné impulsy, které jsou vedeny do pásu umístěného na vaší kůži. Tyto přiváděné impulsy aktivují motorické (pohybové) nervy ležící pod pásem a způsobují kontrakci svalů. ABTonic posílá signál vašemu svalu a vyvolá jeho stah a poté uvolnění. Tyto impulzy jsou vytvářeny tak, aby napodobovaly přirozený nervový signál a aby bylo dosaženo účinných a příjemných 32 1

3 svalových kontrakcí, které se stále opakují a simulují (napodobují) běžné cvičení. Je to stejná technika, jakou používají mnozí profesionální sportovci a zlatí olympijští medailisté. Nyní se můžete těšit z pozitivních účinků tohoto pasivního cvičení v pohodlí vašeho domova i vy. A co je nejlepší: použití je velmi snadné! ABTonic potřebuje jednu baterii CR 2032 (přiložena). Zajistěte prosím správný směr jejího vložení tak, aby označení + směřovalo k vám. (Nedotýkejte se pólů baterie přímo, ale pouze okrajů.) Rada: ABTonic jednotka je připnuta k elektrodovému pásu pomocí dvou sepnutí na knoflíky. Když chcete pás vyčistit, můžete ho od jednotky odpojit. Když chcete pás znovu připojit k jednotce, jednoduše ho připnete. Na polaritě dvou kontaktů nezáleží. Jednotku můžete připnout také vzhůru nohama, čímž se usnadní čtení číslic, když se díváte dolů. ABTonic se používá velmi snadno. Na jednotce jsou pouze tři ovladače a programy poběží automaticky. Navíc samočinný časovač jednotku po 10 minutách vypíná. Level Display (Ukazatel úrovně, stupně) Timer (Časovač) Možné poruchy a jejich řešení: PROBLÉM MOéN PÿÕ»INA ÿeäenõ - NenÌ nainstalov na baterie LCD displej nefunguje - Zkontrolujte polaritu zda - Baterie je nainstalov na p Ìmo vidíte znaménko "+" öpatnï - Baterie je vybit - VymÏÚte baterii LCD displej ukazuje, ale nenì û dn funkce LCD displej funguje norm lnï, ale p Ìstroj ned v impulsy. -NenÌ kontakt s k ûì -Jednotka nenì na p s spr vnï p ipnuta -StupeÚ intenzity na rovni 0-Mikroprocesor zastaven -Baterie je m lo nabit -Intenzita je nastavena na nìzkèm stupni -NedostateËnÏ vodiv gel na p su -Pouûit gel nenì na vodnè b zi -P s je öpatnï umìstïn -P s je opot eben nebo jsou na nïm n nosy mastnoty. -Baterie je m lo nabit -Pouûijte gel na vodnì b zi ve vodivè oblasti a p s umìstïte p Ìmo na k ûi. -Zkontrolujte, zda je jednotka pevnï p ipojena pomocì obou konektor k p su. -StisknÏte tlaëìtko "ON/HI", abyste zv öili intenzitu. -Resetujte vyjmutìm baterie na dobu 1 minuty. Pak baterii znova vloûte.-vymïúte baterii -NÏkolikr t stisknïte tlaëìtko "ON/HI", abyste zv öili intenzitu -Naneste mezi p s a k ûi gel na vodnì b zi-p eëtïte si ötìtek na gelu, kter jste pouûili. UjistÏte se, ûe je na nïm naps no "water" nebo "aqua" (voda). -Pohybujte p sem dokola, abyste nalezli spr vnï vaöe stimulaënì body. -P s vyëistïte nebo ho vymïúte (Viz rada nìûe). -VymÏÚte baterii Mode Display (Ukazatel režimu) LCD displej nefunguje spr vnï, û dnè tlaëìtko nefunguje -Mikroprocesor zastaven -Baterie je m lo nabit -Resetujte vyjmutìm baterie na dobu 1 minuty. Pak baterii znovu vloûte. -VymÏÚte baterii Mode Control (Řízení režimu) OFF/LOW (Vypnutí/Snížení) ON/HI (Zapnutí/Zvýšení) 2 31

4 INDIKACE 1. Všeobecné fyzické cviky formující postavu. 2. Sportovní vývoj. KONTRAINDIKACE 1. ABTONIC se nedoporučuje osobám se stimulátorem činnosti srdce. 2. ABTONIC nesmí používat osoby trpící nádorovým onemocněním. VAROVÁNÍ Nejsou známy dlouhodobé následky nepřetržité elektrické stimulace. 1. Nedoporučujeme používat zařízení během těhotenství. 2. Osoby s problémy se srdcem: NEPOUŽÍVAT 3. Osoby s podezřením nebo diagnostikovaným epileptickým onemocněním: NEPOUŽÍVAT. 4. Nestimulovat nervy v oblasti krčních tepen (nebo jakékoliv jiné části těla v oblasti hltanu) a to zejména v případě osob trpících alergií dutin krční tepny. 5. Nepřikládat k přední části krku a úst. Může dojít ke křečím svalů hrtanu a hltanu. Funkce přístroje může být dostatečně silná, aby zablokovala dýchací cesty nebo způsobila zástavu dechu. 6. NEPOUŽÍVAT v bezprostředním okolí mozku (nepřikládat k hlavě). 7. Elektrické impulsy NEPOUŽÍVAT bezprostředně na prsou, protože je jich účinek může způsobit srdeční arytmii. 8. Přístroj ABTONIC se nesmí používat na oteklá, infikovaná místa nebo místa postižená zánětem, dále v místech s kožní vyrážkou, při zánětech žil (Phlebits), trombotických zánětech žil (Thrombophlebitis), v případě žilní trombózy (Phlebotombosis), křečových žil apod. Embolické čepy v holeních nebo kdekoliv jinde mohou způsobit embolii plic nebo mrtvici. 9. ABTONIC je třeba přechovávat mimo dosah dětí. OCHRANNÉ PROSTŘEDKY - NEPOUŽÍVAT V PŘÍPADĚ: 1. Sklonu ke krvácení (úrazy nebo zlomeniny). 2. NEPOUŽÍVAT po nedávných chirurgických zákrocích, smršťování svalů může porušit proces rekonvalescence. 3. NEPOUŽÍVAT při menstruačním krvácení. 4. NEPOUŽÍVAT v případě poškození senzorických nervů. 5. U některých osob se může projevovat podráždění pokožky nebo přecitlivělost v důsledku stimulace elektrickým proudem nebo použití vodivého média nebo umístění elektrody. 1. ON/HI (zapnutí/zvýšení intenzity): zapíná jednotku a zvyšuje intenzitu výkonu. Každé stlačení tohoto tlačítka postupně zvyšuje intenzitu od prvního do desátého stupně. Čím větší intenzita, tím větší stahování svalů. Upozornění: Pokud stlačíme tlačítko ON/HI pouze jednou, přístroj se zapíná. Přístroj ale ještě nebude generovat žádné impulsy. Takovéto nastavení se používá pro volbu jednoho ze šesti režimů cvičení nastavovaných pomocí tlačítka MODE (Režim). 2. OFF/LOW (vypnutí/snížení intenzity): Každé stisknutí tohoto tlačítka snižuje intenzitu o jeden stupeň. Vypíná jednotku. 3. MODE (Režim): Toto tlačítko se používá ke zvolení jednoho ze 6 předem naprogramovaných cvičebních programů. ABTonic má následujících 6 programů. Reûim N zev Popis Dynamick trènink 1 (Karate Chop) velmi rychlè, 5 impulz /sekundu Tepav mas û 2 (Tap massage) rychlè cviëenì, 1 impulz/sekundu,tèû tepav mas û TrÈnink (Work Out) Posilovna (Crunch Craze) éelezn muû (Iron Man) Spalov nì tuku a odstranïnì celulitidy (Fat blaster) celkovè cviëenì, 3 sekundy zapnuto - 2 sekundy odpoëinek, hluböì mas û posilujìcì cviëenì s pomal mi a rychl mi prvky kombinovan reûim s mnoha rychl mi prvky konstantnï zapnuto, pomal frekvence Zatímco režimy č. 1, 2, 3 a 6 jsou opakující se, režimy 4 a 5 obsahují širokou variaci různých prvků tréninkového programu. Délka a impuls se odpovídajícím způsobem mění. Zapojením svalových skupin docílíte lepšího efektu. Krátké impulsy se používají pro reflexní působení a dlouhé impulzy pro trvalejší formování ( toning ) a masáž. Tyto důkladné cvičební režimy však doporučujeme až poté, co jste přístroj ABTonic používali pravidelně v tréninkovém režimu (č. 3) alespoň po dobu 1 týdne. Jako začátečníci byste měli používat vždy takový režim a intenzitu, které jsou pro vás nejpříjemnější. VEDLEJŠÍ ÚČINKY Bylo zjištěno podráždění pokožky a její zrudnutí pod elektrodami během stimulace svalů pomocí elektrického proudu. Urychlená ztráta tělesné 30 3

5 Postup při používání přístroje POZOR! NIKDY NEODLEPUJTE NÁLEPKU ZAKRÝVAJÍCÍ KONTAKT ELEKTROD NA PRACOVNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE (na straně, která se přikládá k tělu). NÁLEPKA NA PŘÍSTROJI - PŘEKLAD: 1. NEOHÝBEJTE tuto prostřední část. 2. NEODLEPUJTE tuto izolační nálepku. 3. Aplikujte vhodné množství gelu na vodní bázi na obě vodivé plochy elektrodového pásu. Pokud cítíte nepříjemné brnění či pálení, nenanesli jste dostatečné množství gelu nebo je pás již opotřebovaný a měl by se vyměnit. 1. Otevřete kryt pro baterii jemným posunutím krytu směrem dolů. 2. Vložte 1 kus lithiové baterie CR 2032 do prostoru pro baterii. Označení + musí být otočeno směrem k vám. Zavřete kryt baterie. 3. Upevněte pružný pás pomocí suchého zipu k neoprenové prostřední části. Pokud pás není dostatečně dlouhý, můžete k prodloužení použít druhý kratší pás. ABTonic je možno použít pro jakýkoli objem od 22 cm (kolem paží, nohou apod.) až do 220 cm (kolem pasu, dlouhý pás nastavený krátkým pásem). 4. Naneste trochu gelu na obě vodivé plochy elektrodového pásu (zadní část neoprenové části). Upozornění: přístroj nebude fungovat bez vodivého média (gelu) mezi Vaší pokožkou a elektrodami pásu! Pro posílení účinku přístroje doporučujeme používat originální vodivý gel (Toning Gel) ABTonic; všechny ostatní gely a prostředky na bázi vody jsou rovněž funkční. Doporučení: Je třeba se seznámit se složením používaného gelu. Mělo by se tam nacházet slovo Water nebo Aqua (voda). Nepoužívejte gely nebo krémy, které obsahují oleje. Gel musí být na bázi vody. V případě pochybností použijte gel Aloe Vera, který je snadno dostupný v lékárnách. 5. Ujistěte se, že jednotka je vypnuta. Jestliže jste ji omylem zapnuli, pak ji vypněte stisknutím tlačítka OFF/LOW. 6. Umístěte pás ABTonic kolem vašeho břicha nebo jiné oblasti, kterou chcete procvičit, a uzavřete pás v poloze, která vám vyhovuje, pomocí upínací části pásu (ne příliš těsně). 7. Doporučujeme začít svaly v horní části břicha, takže pás umístíte nad váš pupík. 8. Zapněte jednotku jedním stisknutím tlačítka ON/HI. LCD displej vám ukáže úroveň (stupeň intenzity). Když tlačítko ON/HI stisknete jen jednou, nebude případě, kdy se vám zdá, že úbytek vaší váhy je příliš pomalý, uvědomte si tuto důležitou skutečnost: každý ztrácí váhu vlastním individuálním způsobem. Prostě nadále se řiďte doporučením systému a vaše cíle budou dosaženy. Možná, že jste prostě jednou z pomalu reagujících osob. Může to trvat poněkud déle, ale zcela určitě dosáhnete svůj cíl! ŽENY: ZVLÁŠTNÍ SKUTEČNOSTI A POZNÁMKY Ženy mají určité výjimečné požadavky, které se mění rovněž s věkem. Uvádíme zde několik těchto činitelů a jejich vliv na kontrolu tělesné váhy. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VÝŽIVY Požadavky týkající se výživy jsou u žen zpravidla nižší než u mužů. Znamená to, že ženy musí konzumovat méně potravy pro udržení svoji váhy. Pokud ženy přizpůsobují váhu těla svému přání, často potřebují více vitaminu B6, kyseliny foliové, vápníku, hořčíku a železa ve srovnání s muži. Ženy často rovněž potřebují více nasycených mastných kyselin. TĚLO Přirozeně ženy mají v těle více tuku (vyjádřeno v procentech celkové hmotnosti těla) než muži. Často se tento tuk přemísťuje na nežádoucí místa. Nezávisle na tom, co si o tom myslíme, je to skutečnost dána přírodou. Pro většinu žen je to nepřirozené a téměř nemožné docílit super štíhlou postavu profesionální modelky. A také je lepší to nezkoušet. Působte na tělo, se kterým jste se narodily a využijte nový systém kontroly váhy, ale nezkoušejte dosáhnout to, co není zdravé. TĚHOTENSTVÍ Období těhotenství není vhodné pro pokusy spojené s hubnutím, nicméně je důležité být v dobré fyzické kondici během normálního těhotenství a pozorovat váhový přírůstek. Je třeba konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dodržovat jeho doporučení týkající se úrovně aktivity, výživy a ostatních věcí souvisejících se zdravím. Veškeré informace související s medicínou a zdravím obsažené v této brožuře nenahrazují konzultace s vašim lékařem. Veškeré pokusy o diagnostikování nebo léčení jakékoliv nemoci, musí být prováděny pod dozorem kvalifikovaného lékaře seznámeného s vašim zdravotním stavem. Předpokládá se, že informace obsažené v této brožuře a zde popsaný systém úbytku váhy budou používány normálními, zdravými osobami jako součást programu zlepšení postavy. 4 29

6 Vyzkoušejte následující léčku : noste s sebou malý zápisník pro zaznamenávání všeho, co byste chtěli sníst, než se skutečně rozhodnete co sníte. Způsobí to zásadní prodlevu, během které můžete zapsat, co hodláte učinit. Existuje velká pravděpodobnost, že změníte svůj názor. DOPLŇOVÁNÍ POTRAVY Velmi je rozšířený názor, že dobrá, vyvážená dieta by měla obsahovat všechny vyživovací složky, které potřebuje organismus. Avšak v dnešním světě při masové výrobě potravin a vyčerpávání se půdy, tyto potraviny zpravidla neobsahují všechny vyživovací složky. A kromě toho, kolik je mezi námi takových osob, které opravdu dodržují správnou a vyváženou dietu? Z těchto důvodů a proto, že optimální výživa je zvlášť důležitá v období aktivního metabolismu, doporučujeme pravidelné přijímání multivitaminů a minerálních soli. se vytvářet žádný výkon. Tento první stupeň se používá k indikaci a výběru jednoho ze šesti požadovaných cvičebních režimů. 9. Zvolte cvičicí program tak, že tlačítko MODE stlačíte příslušným počtem stlačení. 10. Několikrát stiskněte tlačítko ON/HI, abyste si opatrně zvolili intenzitu. Před svalovou kontrakcí budete pozorovat pocit chvění (mravenčení). Když se sval stáhne, bude to příjemné a uvolňující. Intenzitu si nastavte podle vašeho subjektivního pocitu. Musíte cítit silnou, ale nebolestivou kontrakci svalů. HI (zvýšení intenzity) Intenzita má 10 stupňů. Každým stisknutím tlačítka ON/HI zvýšíte intenzitu o 1 stupeň, každým stisknutím tlačítka OFF/LOW intenzitu o 1 stupeň snížíte LOW (snížení intenzity) 11. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko OFF/LOW tolikrát, až se přístroj vypne. DOPORUČENÍ: Jedna tableta multivitaminového preparátu denně zpravidla je nedostačující a příliš nepomáhá. Lepší formou je přijímání alespoň 3 tablet denně. Multivitamínové a vyživovací prostředky vždy je třeba aplikovat s alespoň malým množstvím jídla. Zlepšuje to jejich pohlcování, zamezuje nepříjemnému pocitu v žaludku a předchází tzv. nikotinovému efektu, který by v opačném případě mohl vzniknout. Hledejte formulu, která obsahuje plnou škálu vitaminů B, vitaminy A, C, E, D a komplet minerálů. Vitamin B, hořčík a chrom jsou zvlášť důležité, ale často jsou zastoupeny v typických dietách v nedostatečné míře. Řada osob z úspěchem dodatečně přijímá mastné kyseliny, vitamin C a někdy enzym pro trávení nazývaný bromelain. Nejvhodnějším místem, kde lze nalézt velmi kvalitní a kompletní doplňující preparáty je zpravidla místní lékárna. A nakonec nesmíte zapomenout na pití velkého množství čisté čerstvé vody pro usnadnění vypláchnutí z organismu všech toxických látek, které se uložily spolu s tukem. POKUD SE SETKÁTE S PROBLÉMY Většina osob, které aplikovaly tento způsob hubnutí, byla zcela úspěšná. Pokud máte pocit, že dosažené výsledky měly by být jiné, uvědomte si, že se každá lidská bytost na této planetě vzájemně liší a proto je velmi pravděpodobné, že budete individuálně reagovat na vnější podněty. A proto v Automatické funkce Když se vodivá oblast pásu (na zadní straně neoprenové části) nedotýká kůže, je možno intenzitu nastavit pouze na 1. Když se pás během použití sejme, intenzita se automaticky nastaví zpět ( resetuje ) na 1. Když se pás opět neumístí do styku s kůží, pak se jednotka po 20 sekundách vypne. Jednotka má automatický časovač. Po 10 minutách cvičení se jednotka vypne. Pokud v průběhu 10 minut změníte cvičební režim, bude časovač odpočítávat z původně zbývajícího času. Co dělat, když necítíte kontrakce Jestliže necítíte kontrakce, pak pohybujte pomalu pásem kolem oblasti, na kterou jste chtěli působit. Ujistěte se, že na vnitřní straně elektrodového pásu je naneseno dostatečné množství vodivého gelu. Postupně zvyšujte intenzitu impulsů opakovaným stisknutím tlačítka ON/HI. Použití jednotky ABTonic je vynikající způsob, jak procvičit vaše svaly. Správné umístění pásu a aplikace ideálního tlaku, který vám poskytne optimální výsledky, může vyžadovat určitou krátkou dobu zkoušení. Rada: Pokud jste na pás nenanesli gel nebo pás nebyl na kůži těsně přiložen, můžete pociťovat nepříjemné mravenčení. (K tomuto pocitu může dojít, pokud je váš pás opotřebovaný a ztratil svou dobrou vodivost). 28 5

7 Návod na cvičení V prvním týdnu cvičení musíte poskytnout svým svalům čas, aby si přivykly na nový trénink. Jednotku používejte jen jednou či dvakrát za den (s minimálním odpočinkovým časem 4 hodiny mezi jednotlivými aplikacemi) při maximální době 10 minut na jednu svalovou skupinu. Během prvního týdne též doporučujeme používat pouze režim č. 3 (Trénink). Poté můžete používat ABTonic po dobu maximálně 30 minut na jednu svalovou skupinu - 3krát denně - s minimálním odpočinkovým časem 4 hodiny mezi jednotlivými aplikacemi. Svůj cvičební režim si samozřejmě musíte nastavit a přizpůsobit ho úrovni vaší fyzické kondice a vždy se musíte cítit příjemně. Důležitá upozornění V případě, že k elektrodovému pásu nebyl aplikován gel nebo jeho množství je příliš malé, nebo pokud tento pás těsně nepřiléhá k pokožce, může se projevit nepříjemné svědění. Tento stav se může rovněž projevit v případě, že na těle se navrstvilo příliš velké množství tuku. Před každým použitím se ujistěte, zda jsou všechna styčná místa zcela pokryta gelem. Elektrodový pás pravidelně omývejte teplou vodou. Neperte v pračce, nepoužívejte prací prostředky. Pokud se po odstranění pásu z těla vyskytnou načervenalá místa, nebo podráždění pokožky, může to být způsobeno vyschnutím pásu během jeho používání. Je třeba zajistit, aby pás byl vždy vhodně navlhčen. Rozehřátý pás může snížit výkon zařízení anebo způsobit emisi bludných proudů. Elektrodový pás je výrobek, který podléhá opotřebení. Avšak je třeba si uvědomit, že konstrukce tohoto pásu zajišťuje mnohem delší životnost, než v případě jiných pásů používaných v podobných zařízeních. Pro zajištění bezpečnosti a abychom se vyhnuli zbytečnému nepohodlí, je třeba se ujistit, zda se nastavení intenzity nachází na nule před a po použití přístroje. Vodivé médium je třeba používat na vodivém styčném povrchu uvnitř elektrodového pásu. Pás musí být v kontaktu s vaší pokožkou. Pás není účinný skrze oblečení. CO NAPOMÁHÁ V ZADRŽENÍ CHUTI K JÍDLU PŘERUŠTE CYKLUS Kvalita jídla: je to nejdůležitější činitel, který jste schopní změnit v oblasti negativních vyživovacích cyklů. Vyhýbejte se veškerým konzervovaným potravinám. Vyhýbejte se veškerým potravinám, které posilují chuť k jídlu. Vyhýbejte se vysoce přetvářeným potravinám. Jezte skutečné, identifikovatelné jídlo. Vyhýbejte se veškerým přídavným tukům, je to nejdůležitější zásada diety. Přídavné tuky a oleje (a) způsobují rychlejší tloustnutí než v případě jakéhokoliv jiného jídla, které konzumujete, (b) zvyšují riziko nemoci srdce a rakovinných onemocnění a zkracují Váš život, a dále (c) mohou vyvolat chuť na sladkosti, což opět poškozuje vaše zdraví a zvyšuje hladinu tuku. Vyhýbejte se cukru: bílý rafinovaný cukr (stolní cukr) různým způsobem poškozuje vaše zdraví a může (a) přímo ovlivnit vaši váhu a (b) vyvolat chuť na tuk, což nadále bude způsobovat růst váhy těla. Pijte hodně vody (tekutin): je to snadný a zdravý způsob zamezení chuti k jídlu. V řadě případů pociťovanou chuť k jídlu lze ukojit jednou nebo dvěma sklenicemi vody! Pití velkého množství tekutin napomáhá rovněž při přirozené kontrole chutě k jídlu cestou přímého působení na žaludek. Pijte vždy čistou, čerstvou vodu, vyhýbejte se chlorované vodě z vodovodu, která obsahuje i jiné chemické látky. Denně vypijte alespoň 6-8 sklenic vody. Doba k jídlu: nevynechávejte snídaně, vede to ke vzniku hypoglykemie a silná chuť k jídlu se někdy objevuje pozdě ráno, což vás zase může vést ke konzumaci sušenek nebo zákusků s kávou s cukrem a to pak může vést k výkyvům hladiny cukru v krvi po zbytek dne. Není to dobrý nápad. Snažte se nic nejíst v posledních 3 hodinách před spánkem. Zdržování se jídla před spánkem může snížit hladinu tuku a změnit vaše návyky tak, že máte větší hlad ráno a to zase vede k tomu, že bude jíst malou nebo střední snídani. Tato skutečnost opět pomůže kontrolovat vaši chuť k jídlu vyskytující se pozdě ráno. Pokud pociťujete potřebu něco zakousnout mezi jídly, snězte trochu čerstvé zeleniny nebo lahůdkových libových krůtích plátků, vhodné jsou celozrnné výrobky (ale ne z bílé mouky) anebo trochu ovoce. Vyhýbejte se soleným jídlům pokud způsobují chuť na sladkosti nebo pokud trpíte poruchami ledvin nebo vysokým tlakem krve. Jezte pomalu: umožní to minimalizovat pocit chutě k jídlu protože zjistíte, že jste ukojili hlad dříve, než kdybyste hltavě polykali vaše jídlo. Diferencujte svoji dietu: je to užitečné v případě podezření na alergii. Vyhýbejte se příliš časté konzumaci jednotlivých produktů, jako jsou mléko nebo mléčné výrobky, chléb nebo jiné moučné výrobky, vejce, maso, zrniny, sója nebo jiné potraviny, které jsou potenciálním zdrojem alergie. Měňte postupně svoji dietu tak, abyste nekonzumovali produkty vyvolávající alergii častěji než jednou za 3-4 dny což je nejlepší způsob, jak se vyhnout alergii. 6 27

8 protože existuje mnohem více jídel připravovaných z hluboce zmražených produktů, než to vyplývá z jídelníčku. Například italské restaurace často silně prosmažují svoje jídlo eggplant parmigiana (lilek). Měli byste se na to zeptat a vyhýbat se jídlům připravovaným tímto způsobem. Vyhýbejte se jídlům se smetanou. Řada jídel, které se normálně připravují se smetanou, je rovněž chutných bez smetany. Požádejte kuchaře, aby jídlo bylo připraveno tak, jak si to přejete. Nejdříve objednejte salát, čím větší, tím lépe a poproste, aby byl přinesen co nejrychleji. Vyhýbejte se olejovým/smetanovým dresinkům a snězte salát jakmile bude přinesen. Pomůže to otupit váš hlad, pomůže zachovat chuť ke snězení těch nezdravých moučných housek s máslem a nasměrovat vás vhodným směrem. Snažte se zadržet touhu objednat si zákusek. Pokud už to musíte učinit, pak objednejte takový, který se nejvíce blíží nejsnáze rozpoznatelné potravině, kterou můžete obdržet. Může to být mistička s ovocem nebo koláč s ovocem nebo zavařeninou. V každém případě je třeba se vyhnout zákuskům s krémem a jablečným koláčům. Obecně řečeno, neobávejte se požádat o to co chcete. Pokud vám řeknou ne, odpovězte nashledanou. Je mnoho restaurací, kde budou rádi, že vás mohou obsloužit a proto byste neměli klesat pod úroveň, o které jste přesvědčeni, že je prospěšná pro váš organismus. ORGANISMUS V pořádku, všichni víme, že stejně to budete dělat. Nikdo není dokonalý. Proto také používáme starý eufemismus povolit svým choutkám místo oklamávat. Tajemství úspěchu spočívá v: a) Využívejte níže uvedené pokyny, které vám pomůžou ZADRŽET choutky a tím i oklamávat sebe sama! b) Nepovolujte příliš často svým choutkám c) Pokud už oklamete sebe, vyberte takový způsob, který pro vás není příliš škodlivý, to znamená minimalizujte škody v organismu. Oklamávání se nedá odhadnout. Vedeme Vvás ke snaze o dosažení perfektních výsledků. Pokud v danou chvíli podlehnete pokušení vězte, že je to oklamávání a ne vaše množství pro vyúčtování během týdne. Vždy byste se měli snažit odvrhnout vaše staré špatné návyky - obnovte víru v sebe a svoje nové tělo a zdraví - tj. cíl, který jste si předsevzali. Pokud však zamýšlíte šidit, nejezte alespoň všechno: nechte něco na vyhození. Tímto způsobem získáte návyk a jednoho dne se můžete ocitnout v situaci, že vyhodíte všechno než ještě začnete jíst. Místa umístění ABTonicu - ženy A. Krk / ramena: jednotka zajišťuje uklidňující masáž a uvolnění zadní části krku a oblasti ramen. B. Prsa: jednotka zdokonaluje tvary prsou. C. Bránice: horní část břicha, pomáhá zpevnit ochablé tkáně okolo žaludku. Podobným cvičením, kdy se zatlačují břišní svaly pod hrudní koš. D. Břicho: cvičením hlavní skupiny břišních svalů, podobné sklapovačkám. 10 minut v režimu 2 představuje 600 stahů svalů. E. Spodní část břicha: pomáhá zpevnit svaly okolo žaludku, podobá se zdvihům nohou. F. Pas: cvičení, které je ekvivalentní bočním shybům. Pomáhá zlepšit míry pasu. G. Horní střední zádové procvičuje svaly okolo střední části zad, svalstvo: působí na oblast žaludku a pomáhá s napětím. H. Záda: zádové svaly jsou důležité pro držení těla. Pomáhá také s napětím v této oblasti. I. Paže: zpevňuje horní část paží. J. Hýždě: ochabnutím této skupiny svalstva dochází k rozšiřování boků a stehen. Procvičuje a zpevňuje tuto rozsáhlou svalovou skupinu. K. Horní stehna, boky: procvičuje svaly na vnější straně horních stehen a boků. L. Horní vnější zadní odstraňuje celulitidu a vzhled pokožky, připomínající část stehen: pomerančovou kůru. M. Horní přední procvičuje hlavní svalové skupiny a kolena, tvaruje část stehen: kolena, bod vzadu nad kolenem je možno najít 4 cm nad kloubem. N. Vnitřní strana stehen: procvičuje nevyvinuté vnitřní partie stehen a zpevňuje je. O. Lýtka: procvičuje a zvýrazňuje lýtka. Při použití zepředu pomáhá posílit klenbu chodidla a vnější holeň. Místa umístění ABTonicu - muži A. Krk/ramena: jednotka zajišťuje uklidňující masáž a uvolnění zadní části krku a oblasti ramen. B. Hrudní koš: cvičení, podobné tlačení pěsti proti dlani druhé ruky. Procvičuje prsní svaly. C. Bránice: podobné cvičení, kdy se zatlačují břišní svaly pod hrudní koš. D. Rectus abdominus: procvičuje celou hlavní oblast břišních svalů jako při sklapovačkách. Posiluje břicho a pomáhá při jeho zploštění. 26 7

9 E. Spodní část břicha: podobné jako pomalé zdvihání nohou z lehu a jejich pomalé spouštění do původní polohy. Pomáhá zpevnit svaly spodního břicha. F. Pas: cvičení, které je ekvivalentní bočním shybům a přitahování v popruhu. G. Záda: procvičuje svaly, důležité pro držení těla a uvolňuje napětí a posiluje ochablé svaly. H. Široký sval zádový: cvičení má podobné účinky jako horizontální zdvihy. Zlepšuje postavu. I. Dvojhlavé a trojhlavé procvičuje a zvýrazňuje tyto důležité zdvihací svaly. svaly paže: J. Spodní část paže: pomáhá posilovat spodní část paže. K. Hýždě: nejdůležitější svaly z hlediska tvarování postavy. L. Horní část stehen: zajišťuje stejné účinky jako jízda na kole a procvičuje horní vnější svaly stehna. M. Horní přední stehna: procvičuje svaly na horní přední části stehna. N. Koleno a přední procvičuje hlavní svaly a koleno a příznivě jej tvaruje, část stehna: bod vzadu nad kolenem je možno najít 4 cm nad kloubem. O. Vnitřní strana stehen: procvičuje nevyvinuté vnitřní partie stehen a zpevňuje je. P. Lýtka: procvičuje a zvýrazňuje lýtka. Při použití zepředu pomáhá posílit klenbu chodidla a vnější holeň. UMÍSTĚNÍ PÁSU Vzhledem k tomu, že každý má poněkud odlišnou stavbu těla, přesné přizpůsobení pásu k tělu je velmi individuální. V případě ideálního umístění pásu, měl by se on nacházet v blízkosti nervů souvisejících s pohybem.. Během činnosti zařízení pás lze přemísťovat tak, abychom docílili jeho nejlepší umístění. Během přemísťování pásu nepatrnými pohyby v době činnosti zařízení lze pozorovat silnější nebo slabší intenzitu funkce. Nejvhodnější je umístění pásu na takovém místě, kdy pociťujeme nejsilnější působení přístroje. Účelem diagramu obsaženého v této brožuře je pouze předání standardních doporučení. Přístroj ABTonic je zařízení pro cvičení a toning těla a lze jej přizpůsobit individuálním potřebám. Ve své podstatě přístroj má zajistit celkové fyzické procvičení těla. Níže uvedené diagramy znázorňují více možností umístění pásu než je tomu v popisu, který se zabývá jeho umístěním. Pokud smrštění svalů není efektivní, pás je třeba umístit nejblíže dané oblasti těla, kterou budeme cvičit. Nedoporučujeme umísťovat pás v okolí srdce. Skupinu svalů v těchto místech není třeba cvičit. svých práv. Většina z nás si zvykla jíst, kdy se přiblíží doba na jídlo: oběd, večeře, snídaně. Avšak skutečnost je taková, že mnohem přirozenější je konzumování jídla, když pociťujeme hlad. Znamená to opravdový hlad a ne chuť k jídlu. Snažte se co nejvíce dodržovat tuto jednoduchou, ale účinnou zásadu. Druhou zásadou jsou doby jídel - přestat jíst, když už nemáme hlad - je to rovněž účinná metoda, ale může být v rozporu s některými návyky z dětství. Vzpomeňte si Jíst! Děti hladoví v Indii, Somálsku a jinde na světě. Je to pravda, ale určitě to není důvod, abyste se přecpávali. Zkušenosti z dětství nejsou vždy nejlepší. Nejpřirozenější doba na dokončení jídla je tehdy, když jste plní, což však ne všichni dodržují. Tato zásada znamená, že bychom měli přestat jíst i když na našem talíři zůstalo 95% jídla a nebo také 5%. Není v tom rozdíl. Množství potravy na talíři nemá význam; je zcela irelevantní a nemá nic společného s potřebami vašeho organismu. Důležité je jak se cítíte. Pokud pociťujete uspokojení,.. pokud hlad zmizel. STOP. Pokud jste schopní zvládnout tyto dvě hlavní koncepce konzumace jídla, do značné míry budete schopni kontrolovat vaši situaci v oblasti vyživování a tělesné hmotnosti. JÍDLA V RESTAURACI Je to zvláště obtížná oblast. Restaurace z nějakých blíže neznámých důvodů mají rády olej. Dokonce jednoduché saláty jsou dochuceny skutečně nevídaným množstvím oleje. Takové zneužívání oleje je největším problémem stravování v restauracích. Čerstvost potravin je rovněž otázkou, ke které je třeba přihlížet. Ryby, drůbež a maso, právě v takovém pořadí, mohou ve většině případů být problémem. Buďte opatrní. Klaďte mnoho otázek, zejména týkajících se čerstvosti. Pokud existujou jakékoliv pochybnosti ohledně čerstvosti potravin, objednejte si něco jiného nebo raději odejděte. Při objednávání jídla v restauraci řiďte se následujícími radami: Vždy se zeptejte, kolik oleje je obsaženo v daném jídle (jídlech), které chcete objednat. Trvejte na tom, aby jídlo (jídla), které chcete objednat bylo připravováno bez oleje a v nejhorším případě s velmi malým množstvím oleje. Odmítněte nabídku posypání vašeho jídla strouhaným sýrem. Objednávejte pouze saláty s vinným octem jako dresinkem anebo s plátkem citrónu, který můžete vymačkat na salát. Pokud musíte objednat dresink, vyberte takový, který je podáván zvlášť, např. v lahvičce, abyste mohli odlít olivový olej plovoucí na povrchu a využít tu část, která se nachází pod olejem. Můžete rovněž s sebou přinést zdravý dresink do salátu. Nikdy neobjednávejte nic, co bylo hluboce zmražené. Vždy se na to zeptejte, 8 25

10 z větší části bez těchto látek. Je třeba experimentovat, abyste tuto koncepci využili pro každý z vašich oblíbených receptů, avšak odměna bude velmi hodnotná. Bude to znamenat stále lepší zdraví a pozorovatelné změny vašeho zevnějšku. ROZLOŽENÍ POKRMŮ V PRŮBĚHU DNE Nejvhodnějším způsobem naaranžování vašich každodenních pokrmů je jejich rozdělení na několik jídel místo, řekněme, konzumace jednoho hlavního pokrmu během dne. Výzkumy potvrdily, že když dvě srovnatelné skupiny lidí přijímají stejné množství kalorií, ale podle rozdílného rozvrhu, skupina, která během dne konzumuje jedno hlavní jídlo přibírá na váze i cítí se hůře zatímco skupina, která rozložila příjem kalorií v průběhu dne cítí se lépe a nezaznamenává váhové přírůstky. Jiné výzkumy ukazují, že když je pokrm konzumován večer, krátce před ulehnutím ke spánku, tělo přibírá na váze ve srovnání s opačnou situací, kdy tělo nepřibírá na váze protože pokrm byl zkonzumován dříve během dne. A proto: PŘIMĚŘENÝ POKRM = snídaně HLAVNÍ POKRM = oběd NEJMENŠÍ MNOŽSTVÍ POKRMU = večeře Toto je optimální způsob rozvržení vašich pokrmů během dne. Typický vydatný oběd konzumovaný většinou lidí je problematický, protože přirozený denní rytmus organismu je takový, že večer je dobou přípravy na odpočinek a ne konzumace vydatného jídla. A co je nejpodstatnější, pokrm konzumovaný ve večerní době z největší pravděpodobností zůstane v těle uložen ve formě tuku. A proto večeři měli bychom jíst málo, například nějaký salát, možná polévku a malý předkrm. A ne více. Nezapomínejte: jídlo konzumované v pozdní denní době se téměř vždy promění v tuk, který pokud se již jednou nahromadil, bude se odstraňovat mnohem pomaleji a obtížněji. Snídani lze konzumovat v libovolnou dobu. Pokud ráno máte hlad, rozhodně se najezte. Pokud nemáte hlad, snězte alespoň něco. Řiďte se signály, které předává váš organismus. Oběd je nejvhodnější dobou pro zkonzumování hlavního pokrmu během dne, pokud vůbec jíte obědy. Zůstává mnoho času na spálení kalorií a sytost budete pociťovat pravděpodobně až do večeře, což vám umožní konzumaci menšího množství jídla. KDY JÍST; KDY PŘESTAT Samozřejmě štíhlé osoby používají obě jednoduché metody: 1. Jíst, když mám hlad; a 2. Přestat jíst, když hlad už necítím. Je to primitivní lidská vlastnost ukazující jakým způsobem se příroda domáhá ZEPŘEDU D. BŘICHO I. BICEPS ZEZADU N. STEHNO 24 9

11 PŘED ZAHÁJENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO PROGRAMU SMĚŘUJÍCÍHO K FYZIKÁLNÍM ZMĚNÁM TĚLA KONZULTUJTE TUTO VĚC S VAŠIM LÉKAŘEM. RŮZNÉ CVIČEBNÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ PŘÍSTROJE ABTONIC Jednou z největších výhod vašeho pokročilého systému ABTonic je jeho ovládání mikroprocesorem a několik automaticky řízených programů, které simulují různé režimy cvičení. Tato cvičení byla navržená speciálně pro součinnost s rychle kmitajícími svaly (rychlá fascikulace) a pro složitější líné svaly. Uvedený efekt byl dosažen díky využití různých druhů kmitočtů a intenzity práce a předávání podnětů do všech svalů na základě měnícího se režimu cviků. Pokud budete používat některý z uvedených automatizovaných programů,je to pro vás nejen výhodnější protože není třeba volit z několika různých nastavení a kmitočtů jako je tomu v jiných přístrojích tohoto druhu, ale programy nabízí rovněž optimální podmínky pro cvičení a umožňují dosažení nejlepších výsledků během minimální doby. A proto sedněte si, odpočívejte a radujte se z toho, co vám systém ABTonic může nabídnout, ať už se jedná o napětí vašich svalů, péče o některé oblasti Vašeho těla zasažené celulitidou nebo formování svalů, hlubokou relaxaci nebo masáže těla spojené s jeho uvolněním. ROZCVIČKA (Zvolte pracovní režim č. 3 - všeobecné cviky) Pokud začínáte pěstovat jakýkoliv druh sportu nebo nějakou podobnou činnost, vaše bezpečnost bude umocněna pomocí příslušné rozcvičky. Tato rozcvička zvýši pružnost vašich svalů a vaziva a sníží riziko úrazu. Váš přístroj ABTonic lze používat pro jemnou rozcvičku. Pás jednoduše umístíme na svaly, které chceme rozcvičovat a zahájíme masáž s malou intenzitou kmitů. Po dvou minutách pomalu zvyšujeme intenzitu impulsů. Toto provádíme po dobu celé 10-minutové procedury až dosáhneme maximální komfort. Tato činnost nám dovolí zlepšit přizpůsobení svalů k rychle se měnícím podmínkám a připraví svaly na cvičení s nejvyšší intenzitou. OCHLAZENÍ ORGANISMU (Zvolte pracovní režim č. 3 - všeobecné cviky) Po obtížných cvicích tělo vylučuje produkty únavy, které mohou negativně působit na výkon a redukovat čas mezi cviky. Pokud používáte přístroj ABTonic v pracovním režimu 3 v průměru po dobu 5 minut, můžete využít cyklus pro schlazení organismu, což dovolí svalům v co nejkratší době opět získat jejich největší funkčnost. Při tomto postupu můžete provádět těžší cviky při kratších přestávkách na odpočinek mezi jednotlivými cviky. jejich strávení než samy dodávají organismu. Totiž proces trávení jakékoliv potravy vyžaduje výdej energie organismem. Po strávení potravy dochází k uvolnění vlastní energie ve formě kalorií, které jsou pak využívány ( spalovány ) nebo ukládány, zpravidla ve formě tuku. Někdy množství kalorií v potravinách je nižší než množství kalorií nutné ke žvýkání a strávení pokrmů. Konzumování například sýru nebo okurky může být samo o sobě spojeno se snižováním tělesné váhy, a to zcela bez cvičení! Není to zajímavé.? Výhonky vojtěšky Brokolice Květák Červená řepa Okurky Čekanka Hlávkový salát Hrachové lusky Veškeré vodní rostliny Rajčata Jedlé kaštany Celer Mladá červená řepa Zelí Pažitka Lilek Česnek Houby Ředkvičky Špenát Zelená řepa Potočnice vodní Zelenina, jejíž konzumace může spotřebovat více kalorií než samy jsou schopny dodat: PŘÍPRAVA POKRMŮ Již samotné toto téma by stačilo na celou knihu. Základní věcí, na kterou musíme neustále myslet ještě jednou je: vyhýbání se přídavným tukům a olejům. Nesmažte na oleji. Používejte teflonové pánve a smažte na vodě. Po několika pokusech zjistíte jak je to snadné. Uvědomte si rovněž, že každý pokrm obsahující olej, máslo nebo margarín lze rovněž připravovat zcela nebo 10 23

12 - zmrzlině, - škvařenému sádlu a slanině, - a veškerým ostatním vyrobeným tukům a olejům. Pokud nemáte rádi saláty bez dresinku, zkuste citrónovou šťávu nebo sezónní koření a zeleninu. Je to výborné! Anebo zkuste jeden ze salátových dresinků, které neobsahují olej, v současné době jsou široce dostupné. Všechny výše uvedené zákazy musí být pro vás strašné. Avšak hydrogenované produkty jako jsou margarín, majonéza a všechny tuky a oleje vyráběné za horka jsou nejhorší, protože obsahují nenasycené tuky, látky, které vznikají kdy tuk nebo olej je zahříván a hluboce přetvářen. Tyto tuky jsou bezprostředně spojovány s výskytem počátečních příznaků nebo zostřenou formou obezity, onemocnění cévní a srdeční soustavy a rakovinou. Za každou cenu se vyhýbejte takovým potravinám. Snažte se vyhýbat přetvářeným potravinám bohatým na cukry i bílou mouku. Kontrolujte etikety a nekonzumujte výrobky, které obsahují příliš mnoho těchto složek, protože ve značné míře přispívají k obezitě a špatnému sebevědomí. JAK POSTUPOVAT 1. VŽDY JE TŘEBA PROVÁDĚT BILANCI MNOŽSTVÍ VÁMI KONZUMOVANÝCH POTRAVIN - tak, aby množství vámi konzumovaných uhlovodanů (všechny moučné výrobky jako je chléb, makaron apod. a všechny sladké výrobky) vyrovnávalo množství zkonzumovaných bílkovin (např. maso, ryby, drůbež, vejce, mléčné a sójové výrobky). Tuto bilanci je možné provádět pomocí jednoduchého optického hodnocení potravin, které konzumujete. Příklad: pokud máte před sebou talíř plný makaronů (hodně uhlovodanů), musíte jej dle vašeho hodnocení vyvážit stejným množstvím (množstevně nebo lépe váhově) potravy s vysokým obsahem proteinů. Nejlepším druhem potravin s vysokým obsahem proteinů je libové krůtí maso nebo lahůdkové plátky z kuřecích prsou, které najdete ve vašem supermarketu v oddělení lahůdek. Tyto výrobky nejsou příliš drahé a přitom obsahují čistou bílkovinu, BEZ TUKU a BEZ UHLOVODANŮ. Upozorňujeme rovněž, že bílek z vajec slepic je také čistá bílkovina a lze ji konzumovat v každém množství (samozřejmě v rozumné míře). 2. PIJTE HODNĚ TEKUTIN! Zkuste každý den vypit osm nebo více čtvrtlitrových sklenic vody. nejlepší je minerální voda v lahvích nebo stolní voda, protože voda z vodovodu je většinou chlórovaná nebo ošetřená jinými nepříliš zdravými chemickými prostředky. 3. Nejlepší z možných potravin je čerstvá zelenina. Jezte všechny druhy, na které máte chuť (samozřejmě bez nadsázky). A pamatujte, abyste výsledek nezkazili přidáním dresinku s olejem. Existuje několik druhů zeleniny, které ve skutečnosti vyžadují více energie pro OBLAST BŘICHA A PASU (Zvolte pracovní režim č. 4 - Posilovna ) Břišní svaly jsou nejcitlivější na působení přístroje a ABTonic je nejvhodnějším prostředkem pro péči o tyto svaly. Při pravidelné aplikaci je přístroj ABTonic nejvhodnějším prostředkem pro zpevnění břišní stěny. Tímto způsobem můžete denně účinně procvičovat vaše břišní svaly pomocí přístroje ABTonic. V prvním týdnu cvičení přístroj ABTonic je třeba používat v pracovním režimu č. 3. Až si na přístroj zvyknou vaše břišní svaly, lze přejít do pracovního režimu č. 4, který je ideální pro tónování vyšších břišních svalů, nižších břišních svalů a rukou. Pás je třeba posunovat a najit tak nejvhodnější místo působení přístroje. Až vaše svaly zesílí, během každé procedury je třeba postupně zesilovat intenzitu působení až na maximum, abychom dosáhli co největší komfort cvičení. Přístroj ABTonic je vybaven hodinami, které po 10 minutách vypínají přístroj, což umožňuje snadné dodržování pravidelného rytmu cviků. Maximální doba používání přístroje ABTonic by měla činit 30 minut pro danou skupinu svalů, a to maximálně třikrát za den s alespoň čtyřhodinovými přestávkami mezi jednotlivými procedurami. Doporučení: I když působení přístroje na svaly je tak jednoduché, nelze jej přeceňovat. Je třeba postupovat přiměřeně. Pokud jste již dosáhli požadovaný výsledek, není nutné denně používat přístroj ABTonic, pro zachování dobré postavy postačuje interval cviků dvakrát za týden a dvakrát denně. Proto použijeme pracovní režim č. 4 nebo č. 2, který umožňuje 600 smrštění během 10 minut. TONING POSTAVY (Zvolte pracovní režim č. 4 - Posilovna ) Při použiti přístroje ABTonic lze docílit příslušný efekt a efektivně tónovat každou skupinu svalů. To pak dovoluje lépe utvářet postavu a zpevnit svaly. Přístroj ABTonic lze používat pro každou skupinu svalů. Břišní svaly, tricepsy, bicepsy, čtyřhlavé svaly, ramenní svaly (trojúhelníkové) a holenní svaly jsou hlavní skupiny svalů, které mají vliv na postavu člověka. Používejte prosím diagram uvedený na str. 9 a cviky každé části těla, jejíž vzhled chcete zlepšit. Relaxujte během cvičení a tím docílíte skutečný rozdíl ve vašich pocitech. Během činnosti svalů dochází k jejich zpevnění a to má vliv na lepší tvar jak svalů, tak i vaší postavy. Cviky složitějších částí těla, jako jsou břišní svaly nebo svaly na končetinách, jsou snadnější a bezpečnější pokud používáme přístroj ABTonic. Výborně zvolené kmitočty přístroje ABTonic umožňují hloubkové působení na svaly, každé svalové vlákno se stává tenčí a pevnější a svaly se postupně vhodně formují. ABTonic je ideálním způsobem pro trénování těla a udržení svalů v dobré kondici. Netvrdíme, že ABTonic snižuje tělesnou hmotnost, avšak zcela určitě během smršťování svalů dochází ke spalování kalorií a přístroj umožňuje zlepšení 22 11

13 postavy a formování svalů, což zlepšuje vzhled vašeho těla. Používání přístroje ABTonic spolu s příslušnou dietou, kde je požadována kontrola přijímaných kalorií, napomáhají redukci tuku. Budete se cítit uvolněně, stoupne vaše sebevědomí a budete přesvědčeni o svém dobrém vzhledu. FORMOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ TĚLA (Zvolte pracovní režim č. 4 - Posilovna ) Růst svaloviny je stimulován v případě, kdy svaly jsou trvale přetíženy, tzn. když se nacházíte v tělocvičně a zvětšujete hmotu svalů jejich postupným zatížením. V případě, kdy uspíte své tělo pomocí neutrálních pohyblivých činitelů (aminokyselin), pak signály pro regeneraci a růst hladiny hormonů způsobí růst objemu svalů. Takové podmínky lze vytvořit pomocí vašeho přístroje ABTonic tak, že využijeme trénink odolnosti, tzn. když váš přístroj ABTonic je aplikován na bicepsy a tricepsy a vaše rameno se začíná prohýbat. A Vy jednoduše odporujete tomu pohybu. V případě, že přístroj ABTonic bude působit silněji a bude to posilovat vaše ramena, pocítíte smršťování bicepsů. Stejným způsobem lze vytvořit obdobné podmínky, jak v případě vzpírání, lze to provádět doma a v komfortních podmínkách bez nutnosti zvedání závaží nebo pobytu v posilovně. ABTonic ve své podstatě umožňuje zvláštní formu cvičení ve srovnání s cvičením s použitím techniky Dynamic nebo Isometric a záleží pouze na vás, jakým způsobem zavedete tyto cviky do každodenního života. Zařízení lze používat před nástupem do zaměstnání nebo jako formu uvolňování svalů, lze je rovněž používat pro biologickou regeneraci posilující proces rehabilitace. Přístroj ABTonic lze rovněž používat v době zvyšování hmotnosti svalů. Avšak přístroj ABTonic nenahrazuje trénink v oblasti zvyšování hmotnosti. Umožňuje však nejvydatnější trénink vycházející z vědeckých poznatků a je doporučován osobám, které chtějí zvětšit rozměry svých svalů, jejich sílu a tvar. Po cvicích doporučujeme používat ABTonic během 2-3 hodin ve stejných místech, které byly předmětem cvičení v tělocvičně. Používání ABTonicu v průměru po dobu 20 minut bude postupně zvyšovat intenzitu do doby, kdy pocítíte intenzivní smrštění svalu. RYCHLOST A PEVNOST (Zvolte pracovní režim č. 5 - Železný muž ) Doba reakce, rychlost působení a pevnost mají vliv na svalová vlákna, která jsou stavebním prvkem svalů. Některá vlákna zajišťují velkou sílu, ale trvá to pouze několik vteřin a pak se síla rychle zmenšuje. Jiné svalové buňky mají za úkol dodávat více síly v delších intervalech. Program Železný muž - zvolte program # 5 - vysílá signály, které působí na všechna nebo vybraná svalová vlákna tak, aby svaly reagovaly delší dobu a s větší pevností a aby byly splněny vaše požadavky. VODA (TEKUTINY) Další krok: měli byste pít tolik vody (tekutin), kolik je možné. Pokud se organismu nedostává tekutin, začíná fungovat jeho udržovací systém, který upozorňuje na to, že pokud neobdrží tekutiny začne odumírat. Proto také organismus bude zadržovat tekutiny pro náhlou potřebu. Vyzkoušejte to na sobě: jeden den vypijte 8-10 sklenic každá o obsahu 250 ml. Pozorujte co se stane. Budete nucení navštívit toaletu každých 30 minut a organismus vyloučí víc než přijal. Musíte pit hodně tekutin, protože to napomáhá nejen v odstranění zadržované vody, ale rovněž podporuje proces zvlhčování vaší pokožky. ČEHO JE TŘEBA SE VYVAROVAT 1. Je třeba se vyvarovat přechodu na opakující se diety, zpravidla každá z nich po určité době způsobuje znovuzískání všeho, čeho jste se zbavili a některé z nich přináší tento výsledek přímo po odstavení diety. Místo toho seznamte se s níže uvedenými pokyny. 2. Nepřidávejte tuk nebo olej do čehokoliv, co konzumujete. nikdy! Je to nejdůležitější zásada, na kterou je třeba vždy myslet a kterou nelze podceňovat. Pojem přídavné tuky a oleje má zde velmi specifický a zvláštní význam vztahující se na všechny nepřírodní tuky a oleje vytvářené člověkem, zpracovávané a pak přidávané do potravin, které konzumujete. Ty prostě neexistují. PŘÍRODA vytváří obilí.. LIDÉ z něho vytváří olej, margarin a hluboce zmražené potraviny. PŘÍRODA vytváří sóju a burské oříšky. LIDÉ z toho vyrábí sójový olej, majonézu a arašídový olej. Je velmi důležité vyhýbat se VEŠKERÝM přídavným tukům a olejům a to nejen proto, že způsobují obezitu, ale rovněž proto, že vyvolávají chorobné stavy, které vedou k takovým poruchám, jako je rakovina prsu a tračníku, nemoci srdce a jiná vážná onemocnění. Eliminace přídavných tuků a olejů znamená, že bychom se měli vyhýbat: - margarínu, - majonéze, - olivovému oleji, - máslu, - salátovým omáčkám na bázi oleje, - veškerým chipsům (pokud nejsou pečené), - smaženým pokrmům, - pomfritům, - krémovým sýrům (taveným), 12 21

14 budete vypadat nevýrazně a svaly budou ochablé. Pokud si opravdu chcete usnadnit život, porozhlédněte se po nějakém systému pro elektronickou stimulaci svalů (Electronic Muscle Stimulation) využívající indukovaný proud (faradický). Přístroje tohoto druhu byly navrženy proto, aby eliminovaly složitou práci při formování těla. Přístroj se jednoduše upevní na tělo a nechá se působit. Dvacet minut působení na břišní svaly znamená několik stovek dřepů. Tato malá zařízení při minimální námaze odstraní ochablé partie v podpaží, zformují břicho, hýždě a stehna. Během formování svalů se dostaví potřeba zvýšeného příjmu potravy pro jejich posílení, tato výživa bude odebírána z rezerv organismu. A nyní ve zkratce probereme zdraví organismu z vnitřní strany a jaký to může mít vliv na vnější část těla. VNĚJŠÍ PÉČE O TĚLO Velmi mnoho můžeme učinit v oblasti vnějšího působení na tělo, avšak v určitém okamžiku dosáhneme meze a bodu, ve kterém je třeba tuto činnost přerušit, pokud nezamýšlíme aplikovat důraznější metody kosmetického vylepšení. To, co si většina z nás neuvědomuje je skutečnost, že k většině procesů stárnutí dochází spolu se zpomalováním metabolických procesů a funkce životních orgánů. Lidé si myslí, že pro redukci své hmotnosti musí používat přísnou dietu a hladovět. Je to obtížné a zpravidla účinné jen po krátkou dobu. Pokud upravíte svoje zvyky tak, abyste konzumovali malé množství zdravých potravin s takovou pravidelnosti, jak je to jen možné, bude se cítit lépe a postupně shazovat přebytečné kilogramy. Existuje větší pravděpodobnost, že vydržíte při takovém rozhodnutí. POTRAVA Při práci na vašem těle lze aplikovat různé přístupy v závislosti na situaci. Pokud chcete zhubnout, zformovat svoji postavu a zeštíhlet - dodržujte dietu. Je samozřejmé, že dieta je velmi důležitá, avšak nejde o to nejíst, ale jak jíst. Dobrých výsledků dosáhnete, pokud budete dodržovat dietu s nízkým obsahem tuku, středním obsahem bílkovin a velkým množstvím čerstvé zeleniny a ovoce. Držte se v patřičné vzdálenosti od zpracovávaných potravin, lehkých drinků a omezte konzumaci masa a alkoholu. Místo konzumace během dne tří hlavních jídel, rozdělte je na pět nebo šest pokrmů složených z různých druhů zdravých potravin v malém nebo středním množství. Tento systém umožňuje správnou látkovou výměnu a spalování tuků. Je to obdoba topení v kamnech. Problém konzumace během dne tří velkých pokrmů, jak to činí většina lidí spočívá v tom, že organismus tráví a pak z ničeho nic obdrží další dávku potravy, pak zůstává v očekávání dalšího přísunu. Pokud pravidelně konzumujete malé množství jídla, metabolický cyklus trvá celou dobu a umožňuje uvolňování energie, protože organismus v důsledku hladu nepociťuje nepokoj. ÚBYTEK ROZMĚRŮ A FORMOVÁNÍ POSTAVY (Zvolte pracovní režim č. 5 - Železný muž ) Váš přístroj ABTonic bude působit na tukovou tkáň a bude pracovat se všemi skupinami svalů podle vaší volby. Svaly se budou dobře vyvíjet a formovat během používání přístroje ABTonic. Pokles tělesné hmotnosti bude znamenat regeneraci a formování vaší postavy. Můžeme toho dosáhnout spojením režimů aplikace aerobiku, diety a aplikace přístroje ABTonic. Odstraněný tuk odhalí vaše dosavadní svalstvo a opět je zformuje. Veškeré cviky z oblasti aerobiku zlepšují dýchací schopnost a stav srdečního svalu, což zlepšuje celkový zdravotní stav a vybití přebytečné energie. Ihned po jakýchkoliv cvicích (jogging, jízda na kole nebo dokonce procházka), kdy energie krve je nízká, je třeba aplikovat ABTonic. Svaly budou očekávat novou dávku energie a pokud tato dávka bude příliš nízká, dochází ke skladování této energie (tuk). Vámi používaná dieta je dalším nezbytným činitelem, který redukuje příjem energie a usměrňuje spotřebovávání nahromaděné energie a snižuje obsah tuku. HUBNUTÍ A ODSTRANĚNÍ CELULITIDY (Zvolte pracovní režim č. 6 - Redukce tuku ) ABTonic je ideální nástroj k formování těla a udržování ochablých svalů v určitém místě. Netvrdíme, že ABTonic sníží tělesnou hmotnost nebo odstraní celulitidu, avšak v konečném důsledku pomůže ve formování vašich svalů a postavy. Někteří lékaři doporučují aplikaci přístroje ABTonic po zákroku odsávání tuku pro zlepšení formování postavy. Co je to celulitida? Celulitida znamená výskyt hrbolků, nepravidelně nahromaděného tuku, který se ukládá pod dolíky v pokožce kolem ženských boků, hýždí a stehen. Celulitidu způsobují u žen četné tukové buňky, které se nachází v kapsičkách pojivové tkáně pokožky v místech, kde je krevní oběh slabší. Postupem času se kapaliny a tuk rozrůstají a zůstávají uvězněné, kapsy se zaoblují a tlačí na pojivovou tkáň. Vzhledem k tomu, že pojivová tkáň u žen je volnější a jinak stavěná ve srovnání s muži, začíná ochabovat což ve svém důsledku dělá dojem pomerančové kůry. Pokud chcete používat přístroj ABTonic k odstraňování a redukci ochablého vzhledu pokožky, doporučujeme kombinovat jeho použití se speciální kosmetikou. Přístroj je třeba umístit kolem vnitřní části stehen a hýždí anebo na jiném místě, na kterém chceme působit na celulitidu a pak zvolit pracovní režim č. 6. Je třeba zvolit nastavení s nízkým kmitočtem pouze do úrovně, kdy pociťujeme svědění, avšak bez silného napnutí svalů. Při pracovním režimu č. 6 nesmíme zvyšovat intenzitu na úroveň, která reálně vyvolává smršťování svalů. Doporučení: Je třeba používat pouze nízkou intenzitu působení, kdy pociťujeme svědění nebo ještě o něco nižší. Skutečné smršťování svalů během pracovního režimu č. 6 může způsobit únavu vašich svalů, protože se jedná o režim 20 13

15 navržený k působení na tukové buňky a ne na svaly. Pokud chcete napnout Vaše svaly, lze k tomu použít pracovní režim č. 3 - všeobecné cviky, který lze seřídit tak, aby umožňoval skutečné napnutí svalů. Naproti tomu v případě aplikace režimu č. 6 je třeba používat pouze nízkou intenzitu působení. Svědění, které pociťujete, to jsou impulsy útočící na tukové buňky a rozbíjející tukové molekuly a zvýšená cirkulace tukových vrstev bude odstraněna a vyboulená tkáň zmizí. Pokročilý pracovní režim přístroje ABTonic zajišťuje nízkou intenzitu impulsů, stejnosměrné napětí přímo působící na pokožku, což spolu se stahujícím prostředkem, skutečně ničí tukové buňky, které způsobují celulitidu. Během přivedení stejnosměrného napětí k pokožce, složky eliminující celulitidu, které jsou součásti speciálních kosmetických přípravků pronikají mnohem hlouběji do pokožky až na místa, kde mohou redukovat nahromaděný tuk, který vyvolává efekt pomerančové kůry. ABTonic ve spojení s kontrolovanou nízkokalorickou dietou pomůže zredukovat zásoby tuku. Poslední výzkumy prokázaly, že nejlepším reduktorem tělesné hmotnosti od dávna je voda. Váš ideální odtučňovací program a program formování postavy měl by zahrnovat zdravou dietu, velké množství vody (denně 8 sklenic), pravidelné cvičení aerobiku nebo procházky pro kontrolu růstu tuku, cvičení napínající svaly a pravidelné používání přístroje ABTonic pro zajištění výborných tvarů svalů. PO PORODU (Zvolte pracovní režim č. 3 - Všeobecná cvičení) Během těhotenství se břišní svaly do značné míry roztahují a po porodu jsou velmi ochablé dokud se opět nestáhnou po aplikaci příslušných cvičení. Pokud zahájíte cvičení co nejdříve po porodu, svaly se vrátí do původního stavu. Přístroj ABTonic je ideálním způsobem podporujícím tento proces. Avšak v případě císařského řezu, je třeba vyčkat nejméně 3 měsíce. Skutečný stav svalů závisí na stavu břišních svalů a radách lékaře. Po nekomplikovaném porodu lze všeobecná cvičení zahájit již po 6 týdnech. Na začátku vyvolávání stahů svalů musí být jemné. Po několika dnech intenzitu lze zvyšovat a po chvíli se vracet k normálním stahům. ABTonic se nesmí používat během těhotenství. BOJOVÁ UMĚNÍ / BOX (Zvolte pracovní režim č. 1 - Dynamický trénink ) V případě sportování nebo aplikace bojových umění, přístroj ABTonic je nelepším prostředkem pro vytváření DYNAMICKÉHO NAPĚTÍ SVALŮ a to z jednoduchého důvodu, protože na svaly působí mnohem intenzivněji, než je to normálně možné. Čím rychleji budete působit na svoje svaly, tím rychleji to přinese výsledek v podobě síly, kterou budete generovat. Je to způsobeno rychlostí a sílou, kterou kladou odpor kmitající svaly oproti svalům, které kmitají pomalu. VNITŘNÍ PÉČE O TĚLO První známky stárnutí a chybějící péče o tělo budou viditelné nejprve na Vaši pokožce. Nejdříve pokožka bude stárnout v místech, která jsou více odhalená než ostatní. Příčiny stárnutí jsou následující: - Nedostatek cvičení. - Nadměrné množství slunce. - Ostrý vítr a nízké teploty. - Drsné mýdlo a mycí prostředky. - Nekvalitní kosmetika pro líčení a toniky. - Znečištěné ovzduší. - Příliš velké množství alkoholu a kofeinu. - Kouření. - Nedostatečný spánek. Všechny uvedené činitele mají vliv na pokožku, působí však také na celé tělo, jeho svaly a orgány. CVIČENÍ Všichni jistě víme, že existuje celá řada činitelů negativně ovlivňujících naše tělo. Některým z nich se můžeme vyhnout. Některým ne. Avšak jedním z nejpozitivnějších činitelů je cvičení. Cviky mají neutrální povahu a jejích výsledky jsou dobře známy. Skutečně mohou zastavit proces stárnutí. Pravidelné cvičení přispívá ke zdravému spánku a podporuje krevní oběh; je to pravděpodobně jedna z nejdůležitějších oblasti, které většina z nás věnuje pozornost. Správný krevní oběh napomáhá vyživovat svalovou tkáň a pokožku, což ve svém důsledku zajišťuje zdravou pleť a nezávisle na tvaru a rozměrech těla zajistí Vám atraktivní vzhled. Pokud nejste sportovní typ, zkuste procházky. Rychlá procházka omezující se však na 30 minut denně, bude podporovat srdeční a cévní systém a způsobí spálení části kalorií. Zkuste se trochu zapotit. Uvědomte si, že pocení je způsobem jak zbavit organismus toxických látek. Pokud máte pocit, že byste se mohli věnovat cvičení v tělocvičně, zkuste aerobik nebo jiné všeobecné cviky a pak vzpírání (zvedání závaží). Doporučujeme však konzultaci se svým instruktorem tělocviku, abyste společně vypracovali ideální program cvičení přizpůsobený vaším potřebám a tomu, čeho chcete dosáhnout. Cviky se závažím přinesou rychlejší úbytek tuku. Postupně jak se vaše tělo začne formovat a svaly začnou být opět viditelné, budou potřebovat zvýšený příjem potravy pro udržení svalové hmoty. Pokud v této etapě nezvýšítemnožství přijímané potravy, výsledkem bude skutečné odstranění tuku z vašeho organismu. Formování postavy (toning) je podstatou dobrého vzhledu. Můžete sice mít nadváhu, ale pokud postava bude vhodně zformována, bude vypadat skvěle. Z druhé strany můžete mít ideální váhu, ale pokud tělo nemá patřičnou formu, 14 19

16 Ot. Odp. Ot. Od. Po cvičení jsem si všimla zarudlých míst na pokožce. Je to příznak nějakého problému? Malé zrudnutí pokožky po cvičení s přístrojem ABTonic je normální jev. Částečně je to způsobeno zvýšeným průtokem krve pod pokožkou. Může to rovněž vyvolat tlak pásu na pokožku. Není nutné si toho všímat. Pokud zrudnutí je nadměrné, může to být způsobeno použitím příliš malého množství vodícího tónovacího gelu nebo jeho vyschnutím během delšího cvičení. Pří příštím cvičení je třeba vyzkoušet aplikaci většího množství tónovacího gelu, doplnit jej po každém 10.minutovém cvičení a používat nižší úroveň intenzity přístroje. Mám problémy s přizpůsobením pásu kolem mého těla. Jak mám postupovat? Pokud možno co nejvíce stáhnout pás kolem pasu (těla) a zapnout jej pomocí jednoho ze čtyř suchých zipů Velcro. Pokud délka pásu není dostačující, lze použít kratší pás, který slouží jako prodlužovací prvek. Přístroj ABTonic lze používat pro každý rozměr, počínaje 22 cm (8 a 5/8 palce) kolem ramen s použitím kratšího pásu až do 220 cm (86 a 5/8 palce) kolem pasu s použitím dlouhého a prodlužovacího pásu. Přístroj není lékařským zařízením. Ve své podstatě má sloužit pouze ke všeobecnému cvičení. Jakékoliv nároky týkající se předpokládaného nebo zaručovaného lékařského účinku výrobku jsou nepřípustné. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PÉČE O TĚLO V přísloví se tvrdí, že krása dosahuje pouze k pokožce. Avšak řada lidí zastává jiný názor. Když však člověk vypadá co nejlépe, cítí se přitom výborně a toto přesvědčení vyživuje jeho tělo. Když je tělo krmeno tímto přesvědčením, projevuje se to na vzhledu pokožky a těla. Buďte opatrní, protože to může působit oběma směry, pozitivním a negativním. Pokud někdo trpí z důvodu svého vzhledu, může to vyvolat negativní řetězovou reakci v celém organismu, která povede k onemocnění nebo depresi. VYPADEJ DOBŘE, MYSLI POZITIVNĚ, CIŤ SE DOBŘE. Čím začneme? Pro zjednodušení pracujeme ve dvou oblastech týkajících se těla - vnitřní péče a vnější péče o tělo. Nejprve se věnujme první výše uvedené oblasti: Přístroj ABTonic působí bezprostředně na rychle kmitající svaly a dovoluje zajistit větší sílu jejích stahů. Pro sportovce, kteří nejsou aktivně zapojení do programu honění hmotnosti, nabízíme využití Programu a ABTonic by neměl být používán pro stejnou skupinu svalu častěji než třikrát během 24 hodin. Postupné využívání přístroje zvětší kompaktnost svalů, dokud nepocítíme v nich bolest. PŮSOBENÍ NA HORNÍ PARTIE TĚLA A JEHO RYCHLOST (Zvolte pracovní režim č. 1 - Dynamický trénink ) Pro zvětšení síly kopnutí a rychlosti práce nohou je třeba současně aplikovat cvičení svalů a šlach pod koleny. Je třeba procvičovat horní partie těla, abychom byli schopni vysoko kopnout nebo provádět gymnastické cviky. Pro zajištění elastičnosti svalů je třeba procvičovat stahy vnitřních svalů a využívat izometrická a dynamická cvičení pro větší zatížení těchto svalů. KREVNÍ OBĚH (Zvolte pracovní režim č. 2 - Masáž) Krev je v lidském těle dopravním prostředkem přepravujícím v organismu energii a vyživovací látky. ABTonic napíná svalová vlákna, která v důsledku toho zvyšují průtok krve, což má řadu příznivých dopadů. S přihlédnutím například k embolii, která způsobuje zastavení funkcí organismu, je důležité dbát na to, aby docházelo ke zlepšení funkce svalů v co nejkratším čase. Při každé větší námaze během sportovního výkonu svaly vytváří odpadní látky, avšak při přivádění čerstvé krve (více kyslíku a glukózy) do svalů dochází k urychlení procesu přirozené regenerace. Udržování těla ve špičkové formě pomoci přístroje ABTonic umožní svalům rychlejší odpočinek při zachování optimálního režimu tréninku. MASÁŽ A RELAXACE (Zvolte pracovní režim č. 2 - Masáž, režim č. 3 - Všeobecná cvičení nebo režim č. 4 - Posilovna ) Přístroj ABTonic lze rovněž používat jako osobní masážní přístroj pro příjemný odpočinek svalů. Lze jej aplikovat na ramenech a krku, na prsou a horní a dolní části zad (viz cvičení - body A,B,G a H). Intenzivní práce těchto svalů se v řadě sportovních disciplín může projevovat výskytem různých nepříznivých příznaků. Svaly se unavují a stahují, což může způsobovat bolest a různé zdravotní potíže a tuhnutí svalů může vést k omezení pohyblivosti a sportovní aktivity. Přístroj ABTonic lze používat k masáži a pasivním cvikům, jejichž účelem je zlepšení krevního oběhu, procvičení a okysličení svalů způsobující kompletní relaxaci a ústup výše uvedených negativních projevů. Podle vlastního výběru používejte pracovní režimy č. 2, 3 nebo 4 při průměrné intenzitě tak, aby bylo odstraněno napětí svalů a vy jste se mohli kdykoliv těšit hloubkovou masáží pomocí vašeho přístroje ABTonic

17 Oproti normálním masážním přístrojům, které pouze vibrují a jsou dosti hlučné, ABTonic je zcela nehlučný, vaše svaly jsou masírovány, dochází ke stimulaci krevního oběhu což ve svých důsledcích poskytuje příjemné teplo a hlubokou relaxaci. PÉČE O VÁŠ PŘÍSTROJ Přístroj ABTonic je zhotovený z kvalitních materiálů a dobře snáší každodenní používání. Avšak pro zajištění co největší spokojenosti při jeho aplikaci je třeba s nim zacházet opatrně a jemně. Jediným úkonem spojeným s údržbou přístroje ABTonic je pravidelné čištění elektrodového pásu jemným mýdlem a horkou vodou a dále výměna baterií. Elektrodový pás se nesmí prát v pračce ani čistit čistícími prostředky. Vámi zakoupený nový typ přístroje AB Tonic Digital Pro má již vylepšený elektrodový pás (včetně elektrod), a proto nedochází k jeho rychlému opotřebení. Baterie (jedna lithiová baterie 3 V typ CR 2032) postačuje na cca 100 cvičebních úkonů trvajících deset minut. Pokud výkon baterie slábne nebo přístroj se automaticky vypíná po kratší době než 10 minut znamená to, že se blíží doba výměny baterie (i když nadále svítí LED diody). Pokud baterie není delší dobu používána je třeba ji vyjmout, abychom zamezili korozi. Doporučení: Resetování napájení: pokud se přístroj nevypíná nebo nelze zvolit vybrané programy, pravděpodobně zůstal viset mikroprocesor. V takovém případě lze provést jednoduché VYNULOVÁNÍ. Baterii vyjmeme ze schránky a vyčkáme asi 1 minutu. Pak baterii opět umístíme v příslušné schránce. Pokud tento postup je neúspěšný, je třeba provést úplný reset hodnot nastavených u výrobce. Baterii opět vyjmeme a pomocí malé kovové svorky zkratujeme oba póly uvnitř schránky pro baterii. Pak opět vložíme baterii. Několik otázek, které jsou zpravidla pokládány Otázka: Jak ve skutečnosti funguje přístroj ABTonic? Odpověď: ABTonic byl navržen tak, aby během cvičení napodoboval signály vysílané z vašeho mozku do svalů. Tyto signály vyvolávají stažení svalů a relaxaci. Ot.. Nejsou svaly přetrénovány nebo poškozovány v důsledku nadměrné námahy? Odp. Ne. Princip funkce je stejný jak při normálním cvičení svalů. Čím více času věnujeme cvičení, (s rozumnou dobou odpočinku) tím pevnější jsou svaly. Ot.. Lze tento přístroj používat v každém věku? Odp. Ano, rozhodně ano. Avšak starší osoby a děti musí používat přístroj pod dohledem a udržovat nízkou intenzitu impulsů. Ot.. Může přístroj vyvolávat pocit nepohodlí? Odp. Ot. Odp. Ot. Odp. Ot. Odp. Ot. Odp. Ot. Odp. V případě, že pás je vlhký a pevně přiléhá k pokožce neměli bychom pociťovat žádné nepohodlí. Při nízké intenzitě můžeme pociťovat lehké svědění, avšak se vzrůstající intenzitou budete pouze pociťovat příjemné stahování svalů. Může být nastavení intenzity stejné pro každou skupinu svalů? Každý sval reaguje odlišným způsobem a tak intenzita impulsů musí být diferencována. V takovém případě pás je třeba otočit tak, abychom našli nejvhodnější bod poskytující maximální stažení svalů. Existují ještě nějaké kontraindikace pro použití přístroje? Ano. Pokud cvičení není doporučováno z důvodu vleklé nemoci, je třeba tuto věc konzultovat s lékařem před použitím tohoto nebo jiného přístroje. Žádáme, abyste se důkladně seznámili s kontraindikacemi uvedenými na poslední straně. Kdy lze pozorovat efekty? V závislosti na frekvenci použití a tloušťce tukové tkáně ke zlepšení stavu by mělo dojít během 1-2 týdnů. K formování svalů dochází po uplynutí cca 3 týdnů od začátku aplikace programu ABTonic. Mám pocit píchání, ale nepociťují stahování svalů. Pás je třeba pomalu přemístit tak, abychom trefili na nejcitlivější bod, který poskytuje nejlepší stahování svalů a nejpříjemnější pocit. Je třeba rovněž zkusit zvýšit intenzitu. Uvedený pocit mohl rovněž vyvolat nedostatek gelu (na bázi vody), který pokrývá pás nebo příliš volné připevnění k pokožce. V takovém případě pás je třeba odstranit a omýt jeho vnitřní část jemným mýdlem a vodou abychom odstranili mastnotu. Jakým způsobem používat přístroj ABTonic, abychom urychlili jeho účinek? Pro zajištění požadovaného stavu svalů po intenzivním cvičení přístroj ABTonic lze používat každé 4 až 5 hodin. Je třeba používat nízkou intenzitu nastavením malých stahů svalů

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla

Tělo stárne stejně jako tvář. Po 20 letech ztrácí tělo pevnost. Institut Esthederm, omlazení těla PÉČE O TĚLO Tělo stárne stejně jako tvář Přestože obličej se obává především vnějšího stárnutí způsobeného vnějšími agresemi, tělo se více obává vnitřního nebo chronologického stárnutí. Po 20 letech ztrácí

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 41

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 41 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 41 Obsah Strana Úvod 3 Charakteristika výrobku 3 Vedlejší účinky kontraindikace: 4 Varování 4 Jak funguje BODY MAX? 5 Popis kontrolní jednotky 5 Před prvním použitím 5 Funkce

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran

Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran Máme společný cíl. Vyléčit vaši ránu. Pravidelné návštěvy u lékaře a dodržování léčebných postupů jsou samozřejmě správné kroky jak pro prevenci,

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle

Zdravý životní styl u pacientů Healthy Lifestyle Healthy Lifestyle Chronic s chronickým kidney disease chapter onemocněním 5 ledvin Chronické onemocnění ledvin Vysoký krevní tlak, cukrovka, chronické onemocnění ledvin (CKD) a kardiovaskulární onemocnění

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků.

Rotana je výrobkem nové generace produktů tělesného cvičení, který byl vyvíjen na základě neomezených možností sportovních výrobků. IN 2391 ROTANA Digital - posiluje vnitřní a vnější šikmé svaly, které jsou stabilizátory pro tělo - pomáhá vytvarovat pas a tónovat svaly nohou - kompaktní a lehký, jednoduše skladovatelný Návod na použití

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

PhD. Přední výrobce ponožek vyráběných nejnovější technologií od roku 1994

PhD. Přední výrobce ponožek vyráběných nejnovější technologií od roku 1994 PhD Přední výrobce ponožek vyráběných nejnovější technologií od roku 1994 PŘEDSTAVUJEME VÁM Nové ponožky SmartWool PhD Performance s technologií 4Degree Elite Fit a ReliaWool. ZARUČENÉ POHODLÍ A PROKAZATELNÁ

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Fi ve riders co s. r. o

Fi ve riders co s. r. o Fi ve riders co s. r. o Firma vznikla v letošním roce jako spojení dlouholetých znalostí a zkušeností v oblasti kondičních a posilovacích strojů. Její představitelé nejsou na našem i evropském trhu neznámí.

Více

Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01

Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01 VENKOVNÍ FITNESS STROJE ST SERIE 6 9 10 5 3 4 8 11 1 2 7 Adresa: FreeFit s.r.o. Panskodomská 265 Humpolec 396 01 e-mail: info@freefit.cz Tel: 603 427 182 606 653 635 www.freefit.cz 10 let zkušeností Společnost

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

VIBRAČNÍ PÁS S FUNKCÍ SAUNY

VIBRAČNÍ PÁS S FUNKCÍ SAUNY VIBRAČNÍ PÁS S FUNKCÍ SAUNY VIBRO - THERM BELT Model: 81381, 832301 NÁVOD K OBSLUZE POZNÁMKY Neţli začneš pouţívat lavici přečti si pozorně tento návod a ponech k pozdějšímu vyuţití!!! VAROVÁNÍ!! Před

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

X-Wave. Estetická rázová vlna

X-Wave. Estetická rázová vlna X-Wave Estetická rázová vlna BTL zdravotnická technika, a. s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 mobil: +420 777 759 204 Ing. Ondřej Sojka +420 773 920 299 Pavel

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Dieta s nízkým obsahem soli Low Salt Diet. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 8

Dieta s nízkým obsahem soli Low Salt Diet. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 8 Low Salt Diet Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 8 Dodržování rovnováhy ve výživě je nezbytné pro každého, ale ještě více pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin (CKD). Zdravá

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění

Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění Zásady správné životosprávy v prevenci srdečně-cévních onemocnění Informace pro pacienty a jejich blízké Proč dodržovat zásady správné životosprávy Jak a co jíst a nejíst Uzávěry tepen dolních končetin

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží ÚNOR 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Skvělé tipy pro zimní wellness Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží Spánek je nepostradatelný pro dobré zdraví Sluneční svit je nezbytý pro zdravé zuby a kosti. Nedovolte,

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Pohyb pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Chybí vám radost ze života? Máte pocit, že tělo i duše chátrá a žijete v uspěchané době bez zážitků, potěšení a chvil jen pro

Více

Stepper JETT - 6205. Návod k použití. Obsah

Stepper JETT - 6205. Návod k použití. Obsah Stepper JETT - 6205 Obsah OBSAH... 2 BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ OPATŘENÍ... 3 POPIS A MONTÁŽ PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ... 5 CVIKY NA ZAHŘÁTÍ... 5 CVIČENÍ... 6 SPRÁVNÁ INTENZITA CVIČENÍ... 8 JAK SI ZJISTIT

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 NÁZEV ČAS CENA částečný celotělový společný reflexní hydromasáž + Ošetření konopným balzámem Peeling TŘTINOVÝ CUKR Peeling

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz AB TONIC II CZ Model No.: MC0223 Návod k používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více