AB 980 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AB 980 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ"

Transkript

1 AB 980 NOTICE D UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS MODO DE EMPLEO GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI PER L USO GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ 1

2 MONTAGE ASSEMBLY MONTAJE MONTAGE MONTAGGIO AFWERKING MONTAGEM MONTAŻ SZERELÉS СБОРКА ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ MONTARE MONTÁŽ MONTÁŽ 1x 4x 3

3 MONTAGE ASSEMBLY MONTAJE MONTAGE MONTAGGIO AFWERKING MONTAGEM MONTAŻ SZERELÉS СБОРКА ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ MONTARE MONTÁŽ MONTÁŽ PLIAGE - FOLDING - PLIEGUE - EINKLAPPEN - PIEGATURA - DICHTVOUWEN - DOBRAGEM - SKŁADANIE - ÖSSZEHAJTÁS - СКЛАДЫВАНИЕ - ΑΝΟΙΓΜΑ - PLIERE - SKLADANIE - SLOŽENÍ - DEPLIAGE - UNFOLDING - DESPLIEGUE - AUSKLAPPEN - APERTURA - OPENVOUWEN - DESDOBRAGEM - ROZKŁADANIE - SZÉTNYITÁS - РАСКЛАДЫВАНИЕ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ - DEPLIERE - ROZKLADANIE - ROZLOŽENÍ

4 Poignées - Handles Empuñaduras - Griffe Impugnature - Handvaten - Pegas Uchwyty - Fogantyúk - Ручки - Λαβές - Mânere - Rúčky - držadla Appui-tête - Head rest Reposacabezas - Kopfstütze - Poggiatesta Hoofdsteun - Apoio para a cabeça Podgłówek - Fejtámasz Подголовник - Στήριγµα κεφαλής Suport pentru cap - Opierka hlavy - Podpěrka hlavy Leste 0,5 kg - 0.5kg ballast Lastre 0,5 kg - Gewicht 0,5 kg Zavorra 0,5 kg - Gewicht 0,5 kg Lastro de 0,5 kg - Ciężarek 0,5 kg Nehezék 0,5 kg - Утяжеление 0,5 кг Έρµα 0,5 kg - Greutate 0,5 Kg Závažie 0,5 kg - Zátěž 0,5 kg Tapis de sol (protection pour le dos) - Floor mat (back protection) Tapiz de suelo (protección para la espalda) - Matte (Schutz für den Rücken) Tappeto da pavimento (protezione per la schiena) - Mat (bescherming van de rug) Tapete do chão (protecção para as costas) - Dywanik (dla zabezpieczenia pleców) Talajszőnyeg (a hát védelmére) - Напольное покрытие (защита для спины) Τάπητας γυµναστικής (προστασία για την πλάτη) - Covor pentru sol (protecţie pentru spate) Koberec (ochrana chrbta) - Podlahový koberec (ochrana pro záda) AB 980 5,2 kg 11,44 lbs MAXI 94 x 64 x 63,5 cm 37 x 25,2 x 25 inch 110 kg / 242 lbs 5

5 WARNING Misuse of this product may result in serious injury. Read user s manual and follow all warnings and operating instructions prior to use. Do not allow children on or around machine. Replace label if damaged, illegible, or removed. Keep hands, feet and hairs away from moving parts. DECATHLON 4, bd de Mons, Villeneuve d'ascq - FRANCE : (0) Code: MADE IN DP HECHO EN STT : XXXXXXX Prod : XXXXXXXXX??????????? WW-YY CNPJ: / AVERTISSEMENT Tout usage impropre de ce produit risque de provoquer des blessures graves. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le mode d emploi et respecter l ensemble des avertissements et instructions qu il contient. Ne pas permettre aux enfantsd utiliser cette machine et les tenir éloignés de cette dernière. Si l autocollant est endommagé, illisible ou manquant, il convient de le remplacer. Ne pas approcher vos mains,pieds et cheveux de toutes les pièces en mouvement. ADVERTENCIA Cualquier uso impropio de este producto puede provocar heridas graves. Antes de cualquier utilización, lea atentamente el modo de empleo y respetar todas las advertencias e instrucciones que contiene. No permitir a los niños utilizar esta máquina y mantenerlos alejados de la misma. Si faltase la pegatina, o si la misma estuviera dañada o ilegible, conviene sustituirla. No acercar sus manos, pies y cabello de todas las piezas en movimiento. WARNHINWEIS Jede unsachgemäße Benutzung dieses Produktes kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Vor jedem Gebrauch bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen und alle darin enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen befolgen. Kindern ist die Benutzung dieser Maschine zu untersagen und sie sind davon fernzuhalten. Ist der Aufkleber beschädigt, unleserlich oder nicht mehr vorhanden, muss er ersetzt werden. Ihre Hände, Füße und Haare von allen drehenden Teilen fernhalten. AVVERTENZA Ogni uso improprio del presente articolo rischia di provocare gravi incidenti Prima di qualsiasi utilizzo, vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l uso e di rispettare le avvertenze e le modalità d impiego. Tenere i bambini lontani dalla macchina e non permettere loro di utilizzarla. Se l etichetta è danneggiata, illeggibile o assente, occorre sostituirla. Non avvicinare mani, piedi e capelli ai pezzi in movimento. WAARSCHUWING Onjuist gebruik van dit product kan ernstige verwondingen veroorzaken. Voordat u het product gaat gebruiken, moet u de gebruiksaanwijzing lezen en alle waarschuwingen en instructies die hij bevat toepassen. Deze machine niet door kinderen laten gebruiken en niet in de buurt ervan laten komen. Als de sticker beschadigd, onleesbaar of afwezig is, moet hij vervangen worden. Uw handen, voeten of haar niet in de buurt van de bewegende delen brengen. AVISO Qualquer utilização imprópria deste produto comporta o risco de causar danos graves. Antes de cada utilização, leia atentamente as instruções de utilização e respeite o conjunto dos avisos e instruções incluídas. Mantenha este aparelho afastado das crianças e não permita a sua utilização por estas. Se o autocolante estiver danificado, ilegível ou ausente, é conveniente substituí-lo. Não aproxime as suas mãos, pés e cabelos das peças em movimento. UWAGA Nieprawidłowe użytkowanie produktu może być przyczyną wypadków. Przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj wszystkich zaleceń i instrukcji. Nie zezwalaj dzieciom na zabawę na i w pobliżu urządzenia. Wymień etykiety w przypadku uszkodzenia, nieczytelności lub ich braku. Nie zbliżać rąk, nóg i włosów do elementów w ruchu. FIGYELMEZTETÉS A szerkezet helytelen használata súlyos sérülésekhez vezethet Használat előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet és tartson be minden figyelmeztetést, illetve használati útmutatást Ne hagyja, hogy a gyerekek a gépre vagy közelébe kerüljenek Cserélje ki a címkét, ha sérült, olvashatatlan vagy hiányzik Tartsa távol a kezeket, lábakat, a hajat a mozgó alka wtrészektől Предупреждение Некорректная эксплуатация данного изделия может вызвать тяжелые поражения Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации Соблюдайте все предосторожности и рекомендации, которые содержит этот документ Не позволяйте детям использовать эту машину. Не допускайте детей близко к аппарату. Если клейкая этикетка повреждена, стерта или отсутствует, ее необходимо заменить Необходимо следить за тем, чтобы руки, ноги и волосы находились вдали от движущихся частей аппарата Προειδοποίηση Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος εγκυµονεί κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού. Πριν από κάθε χρήση, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και τηρείτε όλες τις προφυλάξεις και τις οδηγίες που περιέχουν. Μην επιτρέπετε τη χρήση του µηχανήµατος από παιδιά και κρατήστε τα µακριά από αυτό. Εάν κάποιο αυτοκόλλητο έχει καταστραφεί, είναι δυσανάγνωστο ή λείπει, θα πρέπει να αντικατασταθεί Μην πλησιάζετε τα χέρια, τα πόδια και τα µαλλιά σας σε κινητά εξαρτήµατα ATENŢIE Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs riscă să provoace răniri grave. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi cu atenţie modul de folosire şi să respectaţi toate Atenţionările şi instrucţiunile pe care acesta le conţine. Nu permiteţi copiilor să utilizeze această maşină şi ţineţi-i departe de aceasta. Dacă autocolantul este deteriorat, ilizibil sau lipseşte, este indicat să-l înlocuiţi Nu vă apropiaţi mâinile, picioarele şi părul de piesele în mişcare. UPOZORNENIE Akékoľvek nevhodné použitie tohoto výrobku môže vyvolať vážne poranenia. Pred akýmkoľvek použitím výrobku si starostlivo prečítajte návod na použitie a rešpektujte všetky upozornenia a pokyny, ktoré sú tu uvedené. Nedovoľte deťom, aby tento prístroj používali a približovali sa k nemu. V prípade, že je samolepiaci štítok poškodený, nečitateľný alebo štítok chýba na výrobku, je potrebné ho vymeniť. Nepribližujte ruky, nohy a vlasy k súčiastkam, ktoré sa pohybujú. UPOZORNĚNÍ Jakékoliv nevhodné použití tohoto výrobku může způsobit vážná poranění. Před jakýmkoliv použitím výrobku si pečlivě pročtěte návod k použití a respektujte všechna upozornění a pokyny, která jsou zde uvedena. Zabraňte dětem, aby tento přístroj používaly a přibližovaly se k němu. Jestliže je samolepicí štítek poškozen, je nečitelný nebo na výrobku chybí, je nutné jej vyměnit. Nepřibližujte ruce, nohy a vlasy k pohybujícím se součástkám. 6

6 Č E S K Y Vybrali jste si fitness stroj značky DOMYOS. Děkujeme Vám za důvěru. Značku DOMYOS jsme vytvořili, abychom umožnili všem sportovcům udržovat se ve formě. Výrobek vytvořili sportovci pro sportovce. Budeme rádi, jestliže nám zašlete své připomínky a návrhy k výrobkům DOMYOS. Pracovníci obchodu, kde jste stroj zakoupili, jsou Vám k dispozici stejně jako vývojové oddělení společnosti DOMYOS. Další informace naleznete také na Přejeme vám úspěšný trénink a doufáme, že tento výrobek DOMYOS pro vás bude synonymem potěšení. PŘEDSTAVENÍ Tento fitness přístroj Vám pomůže zpevnit břišní svaly, zejména velké přímé a šikmé břišní svalstvo. Skládá se z: 1. Rámce, který vám umožňuje pomoci si a řídit pohyb. 2. Podpěrky hlavy, díky které si nebudete příliš namáhat krční obratle odstranitelných zátěží o hmotnosti 500 gr každá. UPOZORNĚNÍ Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s vaším lékařem. To je zvláště důležité pro osoby starší než 35 let nebo osoby, které mají zdravotní problémy, či pokud jste již několik let nesportovali. Před použitím si přečtěte pokyny. BEZPEČNOST Upozornění: Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně následující informace. Snížíte tak riziko zranění. 1. Montáž tohoto přístroje musí provést dospělá osoba. 2. Výrobek používejte výhradně způsobem popsaným v této příručce. Příručku uschovejte po dobu životnosti výrobku. 3. Vlastník musí zajistit, aby všichni uživatelé výrobku byli řádně poučeni o způsobech jeho bezpečného používání. 4. DOMYOS se zříká jakékoliv odpovědnosti týkající se stížností v případě zranění nebo škod způsobených jakékoliv osobě nebo na majetku, jejichž původem bylo použití nebo nesprávné použití tohoto výrobku kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou. 5. Tento přístroj vyhovuje evropským normám (norma ES, norma EN 957-1). Nepoužívejte výrobek k žádným obchodním účelům, nepronajímejte jej nebo jej používejte v rámci nějaké instituce. 6. Výrobek použijte v interiéru na plochém povrchu, z dosahu vlhkosti a prachu a ve volném prostoru. Ujistěte se, že máte k dispozici dostatečný prostor pro bezpečný přístup a průchod kolem přístroje. Výrobek neskladujte ani nepoužívejte ve venkovních prostorách. 7. Je na odpovědnosti uživatele, aby před každým použitím zkontroloval a popřípadě dotáhl všechny díly. Všechny opotřebované nebo poškozené části okamžitě vyměňte. 8. Jakákoliv montáž/demontáž výrobku musí být prováděna opatrně. 11. Výrobek neskladujte ve vlhkém prostředí (okraj bazénu, koupelna.) 12. Výrobek může najednou použít pouze jedna osoba. 13. Při cvičení mějte narovnaná záda. 14. Během cvičení si svažte vlasy, aby vám nepřekážely. 15. Během cvičení nenoste volné oblečení, které by vám během cvičení mohlo vadit. 16. Výrobek je nutno používat i skladovat mimo dosah dětí a domácích zvířat. 17. Pro odstranění prachu použijte měkkou látku. Lepkavé stopy (např. od potu) lze odstranit pomocí lehce navlhčené látky. 18. Pokud chcete zvýšit obtížnost cvičení, můžete přidat zátěž na místo k tomu určené. 19. Maximální váha uživatele: 110 Kg (242 Lbs) VÝSTRAHA: Pokud budete cítit závratě, nevolnost, bolest na hrudníku nebo jakýkoliv jiný abnormální symptom, okamžitě zastavte cvičení a obraťte se na vašeho lékaře předtím, než znovu začnete cvičit. 9. Na výrobku neprovádějte žádné úpravy. 10. V případě poškození výrobku jej zaneste do obchodu Décathlon a výrobek znovu použijte až po kompletní opravě. 46

7 Č E S K Y ÚDRŽBA Nechcete-li, aby pot poškodil opěrku hlavy nebo ochranné pěny, používejte ručník jako podklad, nebo po každém používání osušte. Pokud chcete přístroj umýt, použijte hubku namočenou v mýdlové vodě a osušte suchým hadrem. POUŽITÍ Přidejte do programu aerobních cvičení, jako jsou chůze, běh, plavání nebo cyklistika. Mezi jednotlivými tréninky si udělejte alespoň jeden den v týdnu volno a nechte svaly odpočinout. Je důležité izolovat svaly od svalů břišních a veškeré pohyby kontrolovat. Vašim cílem by měly být 3 až 4 série na každé cvičení, každá série by se měla opakovat 15-20x. Chcete-li zvýšit obtížnost cvičení, přidejte zátěž na úroveň podstavců určených k tomuto účelu. CVIČENÍ: Pokud nejste sportovní typ, během prvních 3 až 4 týdnů dělejte pouze cvičení pro začátečníky. Pokud jde o dech, při posilování byste měli vydechovat a při návratu do původní pozice naopak nadechovat. To znamená, že při kontrakci břišních svalů vydechnete a při povolení se nadechnete. Přizpůsobte dýchání rychlosti cvičení tak, abyste nebyli udýchaní. Cvičení různě obměňujte tak, aby si břišní svaly nezvykly na ustálený rytmus a pořadí cviků. ÚROVEŇ ZAČÁTEČNÍK: Rozehřejte se sérií 10 opakování. Poté si 30 vteřin odpočiňte. Začněte znovu se sérií 12 opakování. 30 vteřin si odpočiňte. Začněte sérii 15 opakování. 30 vteřin až 1 minutu si odpočiňte a pak přejděte k dalšímu cvičení. Udělejte 3 následující cvičení. ÚROVEŇ STŘEDNĚ POKROČILÝ: Zahřejte se sérií 12 opakování. 10 až 15 vteřin si odpočiňte. Poté opakujte 15x. Odpočiňte si méně než 10 vteřin. Opakujte 15x. Při posledních 5 opakováních, zpomalte a soustřeďte se na kontrakci. Při těchto 5 opakováních zůstaňte nahoře (břišní svaly jsou staženy) po dobu 5 vteřin. Než přejdete k dalšímu cvičení, 30 vteřin si odpočiňte. Udělejte 3 cvičení z následujícího seznamu. ÚROVEŇ POKROČILÝ: Zahřejte se sérií 15 opakování. 10 vteřin si odpočiňte. Pokračujte další sérií 15 opakování. Při těchto posledních 5 opakováních zůstaňte 5 vteřin nahoře, poté velmi pomalu klesejte do původní pozice. Klesání přitom co nejvíc zbržďujte (počítejte 5 vteřin, než se vrátíte d původní pozice). 15 vteřin si odpočiňte. Pokračujte 3. sérií 20 opakování, přičemž při posledních 5 stáhněte svaly na maximum (zastavte se nahoře a pomalu kontrolovaně se spouštějte dolů). Následuje 15 vteřin odpočinku. Poslední série cvičení bude maximální. Snažte se při dokonalém provádění a kontrakci břišních svalů cvičení co nejvícekrát opakovat. Odpočinek 30 vteřin. Přejděte k následujícímu cvičení. Z následujícího seznamu si vyberte 3 cvičení. OBCHODNÍ ZÁRUKA DECATHLON poskytuje na tento výrobek záruku na součástky a provedení při přístroje používání za běžných podmínek, a to po dobu 5 let na konstrukci výrobku a 2 roky na díly podléhající opotřebení a provedení od data nákupu uvedeného na prodejním dokladu. Závazek společnosti DECATHLON dle této záruky se vztahuje pouze na výměnu nebo na opravu výrobku po posouzení vady touto společností. Všechny výrobky, na něž se vztahuje záruka, je nutno dodat do některého ze smluvních servisů společnosti DECATHLON včetně dostatečně průkazného dokladu o zakoupení. Případné poštovní zásilky je nutno poslat vyplaceně. Tuto záruku nelze uplatnit v případě: Poškození při přepravě. Nesprávného nebo nestandardního použití. Oprav provedených jiným než smluvním servisem společnosti DECATHLON Použití k obchodním účelům Tato obchodní záruka nevylučuje zákonnou záruku platnou v daném státě a/nebo samosprávném územním celku. DOMYOS, 4 BOULEVARD DE MONS - BP VILLENEUVE D ASCQ France 47

8 Č E S K Y CVIČENÍ RADA : Přestaňte cvičit, jakmile se špičky lopatek odlepí od země. CRUNCH (OHNUTÁ KONTRAKCE) Izoluje horní část břišních svalů. Na začátku nechte hlavu na podpěrce a položte se na záda, mírně pokrčte nohy a držte břišní svaly. Mírně odlepte hlavu a ramena od podložky, poté pokrčte trup tak, aby se ramena nedotýkala země. Přestávka. Při narovnávání trupu a napínání břišních svalů vydechněte. Při návratu na zem se nadechněte. OBRÁCENÝ CRUNCH (OHNUTÁ KON- TRAKCE) Izoluje spodní část břišních svalů. Vycházíme ze stejné pozice jako při CRUNCHI (ohnutá kontrakce), držíme břišní svaly bez křečovitého trhání. Při tomto cvičení musíte používat jako stabilizátor a vyrovnávač. Nechte nohy mírně pokrčené a při cviku vydechujte, mírně zvedněte nohy a pánev tak, aby se kolena dostala nad úroveň hrudníku. Přestávka. Při návratu do původní pozice se nadechujte. Začněte znovu. SIKMÉ ZVEDÁNÍ Izoluje šikmé svaly, které se nacházejí nad žebry. Hlavu ponechte na podpěrce, pokrčte kolena a obraťte je na bok, pomalu zvedněte hlavu a ramena, pokrčte hrudník až do té doby, než se ramena odlepí od země. Při stoupání vydechujte a zapněte břišní svaly, při klesání se nadechujte. Začněte znovu. Poté, co dokončíte jednu sérii, vyměňte si bok CRUNCH (OHNUTÁ KONTRAKCE) CELEK Zapojuje naráz horní a spodní část břišních svalů, kombinuje pohyby CRUNCH a obrácený CRUNCH. Začněte ve stejné výchozí pozici, nechte ohnutá kolena jako při OBRÁCENÉM CRUNCHI, vydechněte a pomalu se vracejte až k hrudníku. Zároveň odlepte ramena od podlahy jako při prvním cvičení CRUNCH. Nadechujte se a pomalu snižujte horní a dolní část těla až do původní pozice. Značněte znovu. 48

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

Návod na použití IN 3331 Vibrační posilovací stroj RITA (TO-1100) DÍLY POKYNY K BEZPEČNOSTI POSTUP MONTÁŽE VAROVÁNÍ A INSTALACE STROJE OVLÁDACÍ PANEL INSTRUKCE K PROVOZU CVIKY SCHÉMA ROZKLADU SEZNAM DÍLŮ

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

48815MEE Rev1 +GreekQ7:9225 47507 MEE pump - Jon 5/8/10 17:23 Page 1

48815MEE Rev1 +GreekQ7:9225 47507 MEE pump - Jon 5/8/10 17:23 Page 1 48815MEE Rev1 +GreekQ7:9225 47507 MEE pump - Jon 5/8/10 17:23 Page 1 Please read and keep these instructions Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions Lesen Sie diese Bedienungsanleitung,

Více

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz Návod na použití ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

SLIM SHAPER. Návod k použití

SLIM SHAPER. Návod k použití SLIM SHAPER Návod k použití CZ OBSAH Důležité bezpečnostní instrukce Specifikace a popis dílů Úvod Instrukce k montáži Průvodce cvičením Údržba a uskladnění Váš fitness program Tabulka cvičení DŮLEŽITÉ

Více

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz AB TONIC II CZ Model No.: MC0223 Návod k používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro

Více

Uživatelský návod a informace o záruce

Uživatelský návod a informace o záruce Uživatelský návod a informace o záruce Výrobce jízdních kol Koncepce b Twin navrhuje a vyvíjí řady výrobků, které jsou vhodné pro všechna použití. Je to víceoborový tým, jehož vášní jsou profesionální

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím posilovacího stroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tento

Více

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály.

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály. LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. UPOZORNĚNÍ Leg Master Profi není zdravotnickou

Více

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Centrální vysavač. lntertek PRO100 & PRO200 NÁVOD PRO MODELY: Vyrobeno v Kanadě

NÁVOD K POUŽITÍ. Centrální vysavač. lntertek PRO100 & PRO200 NÁVOD PRO MODELY: Vyrobeno v Kanadě NÁVOD K POUŽITÍ Centrální vysavač lntertek 2000868 Splňuje požadavky směrnice: UL Std. 1017 Certifikace: CAN/CSA Std. C22.2 No. 243-10 NÁVOD PRO MODELY: PRO100 & PRO200 DOC-569_EN REV02 Vyrobeno v Kanadě

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka

ČEŠTINA. Polar FT60 Uživatelská příručka Polar FT60 Uživatelská příručka OBSAH ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT60... Začneme základním nastavením... Tlačítka a struktura Menu... Symboly na displeji... 3 3 3 4 4 PŘED

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

SUUNTO M5 Uživatelská příručka

SUUNTO M5 Uživatelská příručka SUUNTO M5 Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Obsah dokumentu DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 Úvod... 13 Co je

Více

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

Trampolína GoodJump. www.goodjump.cz. Návod k montáži a použití

Trampolína GoodJump. www.goodjump.cz. Návod k montáži a použití CZ Trampolína GoodJump Návod k montáži a použití Používání trampolíny je na vlastní nebezpečí! Osoba, která postavila trampolínu je zodpovědná jen za její bezvadný stav! ÚVOD návod pro trampolíny goodjump

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více