Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING"

Transkript

1 Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING! "#$%%&'''()"(* )"! +( "(,-. Upozornní/Upozornenie: 1. Ped zaátkem cviení konzultujte svj zdravotní stav se svým lékaem. Pred zaiatkom cvienia konzultujte svoj zdravotný stav so svojim lekárom. 2. Pokud vám bude pi cviení nevolno, nebo ucítíte jakoukoliv bolest, ihned pestate cviit. Ped cviením si pette následující pokyny. Pokia vám bude poas cvienia nevono, alebo ucítite akúkovek boles, ihne prestante cvii. Pred cviením si preítajte nasledujúce pokyny. 3. Maximální nosnost je 120 kg/maximálna nosnos je 120 kg.

2 Složení stroje/zloženie stroja: Ped zaátkem skládání si položte všechny ásti a nástroje na rovnou a istou plochu. Zkontrolujte, zda-li balení obsahuje všechny píslušné ásti. Pred zaiatkom skladania si položte všetky asti a nástroje na rovnú a istú plochu. Zkontrolujte, i balenie obsahuje všetky príslušné asti. KROK 1 Oddlejte pední nohu a zajistte ji pomocí kolíku. Pak stroj postavte na nohy. Oddelte prednú nohu a zaistite ju pomocou kolíku. Potom stroj postavte na nohy. KROK 2 Zvednte oprku pro nastavení tye (7). Zastrte ty do dírky a vložte kolík pro zajištní. Zdvihnite opierku pre nastavenie tye(7). Zasute ty do dierky a vložte kolík pre zaistenie. KROK 3 Pipevnte pravou rukoje (4) do kulaté ty (18) a zastrte kolík pro zajištní. Pipevnte levou rukoje z levé strany tye (18) a zastrte kolík. Pripevnite pravú rukovä (4) do guatej tye (18) a zasute kolík pre zaistenie. KROK 4 Zasute pravou ty (4) do plkulaté tye (2) a pak nasute i levou stranu a zastrte kolíky pro zajištní. Zasute pravú ty (4) do pologuatej tye (2) a potom nasute i avú stranu a zasute kolíky pre zaistenie. KROK 5 Pipevnte ty do píslužné díry a zajistte kolíkem. Pripevnite ty do príslušnej diery a zaistite kolíkom. KROK 6 Složte stroj pro skladování Vytáhnte oba kolíky z pední nohy (20b) a vytáhnte kruhovou ty (14). Zložte stroj pre skladovanie. Vytiahnite oba kolíky z prednej nohy (20b) a vytiahnite kruhovú ty (14).

3 ásti: íslo Název/názov poet ks 1 oválná rukoje s pnovkou/oválna rukovä s penovkou 1 2 koleno rukojeti/koleno rukoväti 1 2a kulatá krytka/guatá krytka 2 2b Šroub/skrutka 1 3 Kolík/kolík 2

4 4 koleno rukojeti/koleno rukoväti 1 4a Vložka/vložka 1 5 Koleno rukojeti/koleno rukoväti 1 5a Kulatá objímka/guatá objímka 2 6 Oprka/opierka 1 6a Kulatá objímka dotahovací/guatá objímka doahovacia 2 6b Kulaté pouzdro/guaté púzdro 1 7 tvercová ty/štvorcová ty 2 7a Plastová krytka/plastová krytka 2 8 Šroub/skrutka 6 9 Sedlo/sedlo 1 10 Ocelový plátek/oceový plátok 2 10a Šroub/skrutka 5 11 Podpra/podpera 2 11a Otáivá ty/otáacia ty 1 12 Plastové koleko/plastové koliesko 2 13 Šroub/skrutka 2 14 Podpra/podpera 1 14a Kulatá objímka/huatá objímka 2 14b U tvarovaný plátek/u tvarovaný plátok 1 15 Podprná ty sedla/podporná ty sedla 1 15a tvercová krytka/štvorcová krytka 1 16 tvercová ty/štvorcová ty 2 16a U tvarovaný plátek (pednastavený)/u tvarovaný plátok(prednastavený) 2 17 U tvarovaný plátek (pednastavený)/u tvarovaný plátok(prednastavený) 1 17a Šroub/skrutka 2 17b Rozprka/rozporka 2 18 Podpra/podpera 1 18a Šroub/skrutka 2 19 Kruhová podprná ty/kruhová podporná ty 1 19a Kulatá krytka/guatá krytka 2 20 U tvarovaný plátek (pednastavený)/u tvarovaný plátok (prednastavený) 1 20a Šroub/skrutka 1 20b Kolík/kolík 3 20c Matice/matica 3 20d Gumová krytka/gumová krytka 1 20e Matice/matica 4 21 tvercová ty/štvorcová ty 1 21a Kulatý kryt/guatý kryt 2 21b Kulatá ty /guatá ty 1 22 tvercová ty/štvorcová ty 1 22a Gumová krytka/gumová krytka 1 22b U krytka/u krytka 1 22c Koleno tye/koleno tye 1 22d Kulatá krytka/guatá krytka 2 23 Oválná krytka/oválna krytka 2 24 U kolík/u kolík 1 25 Krytka/krytka 1 Ped zaátkem cviení: -nezapomete konzultovat váš zdravotní stav se svým lékaem i profesionálním trenérem.

5 -Používejte stroj pouze na rovném povrchu -Pi cviení si uchopte rukojeti, tak abyste se pi cviení cítili pohodln. -Pro lepší výsledky, zapojujte co nejvíce bišní svaly, nepoužívejte moc paže. Pi cviení posilujete jak horní ást tla, tak bišní svaly. -Pi cviení držte hlavu na oprce pro správné držení tla. Pokud nezafixujete krk, mže docházet k neobvyklému namáhání krku a tím zhoršení efektivity cviení. Udržujte sval v naptí v celé délce cviku. Pred zaiatkom cvienia: -nezabudnite konzultova váš zdravotný stav so svojim lekárom i profesionálnym trenerom. -Používajte stroj iba na rovnom povrchu -Pri cviení si chyte rukoväte tak, abyste sa pri cviení cítili pohodlne. -Pre lepšie výsledky, zapájajte o najviac brušné svaly, nepoužívajte príliš paže. Pri cviení posilujete ako hornú as tela, tak brušné svaly. -Pri cviení držte hlavu na opierke pre správne držanie tela. Pokia nezafixujete krk, môže dochádza k neobvyklému namáhaniu krku a tým zhoršeniu efektivity cvienia. Udržujte sval v napätí v celej džke cviku. Cviení/cvienie Konzultujte váš cviební program se svým lékaem. Konzultujte váš cviebný program so svojim lekárom. Zahívací cviení/zahrievacie cvienie: Po dobu 2-3 minut provádjte cviení na zrychlení krevního obhu. Zahívací cviení vás pipraví na zátž a zvýší pozitivní výsledky z cviení. Poas 2-3 minút prevete cvienie na zrýchlenie krvného obehu. Zahrievacie cvienie vás pripraví na záaž a zvýši pozitívne výsledky z cvienia. Protažení/pretiahnutie: Boky postavte se rozkromo v šíce ramen a lehce pokrte kolena. Narovnejte záda, dívejte se dopedu a zvednte levou paži nad hlavu a pravou paži si opete o bok. Pomalu se naklánjte na pravý bok. Pi tomto cviení protahujete levou stranu. Vydržte v poloze sekund. Cvik opakujte i pro druhou stranu. Neskákejte, neškubejte s sebou. Cvik provádjte velmi pomalu a kontrolovan. Boky postavte sa rozkromo v šírke ramien a ahko pokrte kolená. Narovnajte chrbát, pozerajte sa dopredu a zdvihnite avú ruku nad hlavu a pravú ruku si oprite v bok. Pomaly sa nakláajte na pravý bok. Pri tomto cviení preahujete avú stranu. Vydržte v polohe sekúnd. Cvik opakujte i pre druhú stranu. Neskáte a nemykajte sa. Cvik prevádzajte vemi pomaly a kontrolovane. Toení pánví: Postavte se rozkromo v šíe ramen a lehce pokrte kolena. Narovnejte záda, dívejte se dopedu, dejte ruce v bok. Zafixujte spodní ást tla a dlejte kruhy v jednom smru 10 krát. Pak totéž opakujte pro druhou stranu. Dlejte pohyb pomalu a kontrolovan. Toenie panvy: Postavte sa rozkromo v šírke ramien a ahko pokrte kolená. Narovnajte chrbát, pozerajte sa dopredu, dejte ruky v bok. Zafixujte spodnú as tela a robte kruhy v jednom smeru 10 krát. Potom to isté opakujte na druhú stranu. Robte pohyb pomaly a kontrolovane. Nezapomete pi cviení pirozen dýchat, nikdy nezadržujte dech. Držte hlavu na oprce a soustete se na posilování bišních sval. Zapete si nohy o podpry nebo je nechejte voln na podlaze, záleží, co je pro vás pohodlnjší. Cviky provádjte pomalu se zábrem nahoru i

6 dol pro efektivnjší cviení. Cviení je velmi jednoduché. Ped cviením zkontolujte, zda-li jsou všechny šrouby dotaženy a stroj je v poádku. Nezabudnite pri cviení prirodzene dýcha, nikdy nezadržujte dych. Držte hlavu na opierke a sústrete sa na posilovanie brušných svalov. Zaprite si nohy o podperu alebo ich nechajte volne na podlahe, záleží, o je pre vás pohodlnejšie. Cviky prevádzajte pomaly so záberom hore i dole pre efektívnejšie cvienie. Cvienie je vemi jednoduché. Pred cviením zkontrolujte, i sú všetky skrutky dotiahnuté a stroj je v poriadku. Poloha stroje 1. Zaáteníci 2. Zaáteníci/ stedn pokroilí 3. Stedn pokroilí/pokroilí 4. Pokroilí Poloha stroja Zaiatoníci Zaiatoníci/ stredne pokroilí Stredne pokroilí/pokroilí Pokroilí Zaáteníci 8-10 cvik, 1-2 opakování zante s cviky 1 3. Když dokoníte všechny ti cviky, mžete provádt cviky 4-6. Provádjte všech 6 cvik 8-10 krát ve dvou opakováních. Položte se na stroj tak, aby to bylo pro vás pohodlné. Udržujte tempo pibližn 2 sekundy nahoru a dv dol. Zaiatoníci 8-10 cvikov, 1-2 opakovania zanite s cvikmi 1 3. Ke dokoníte všetky tri cviky, môžete prevádza cviky 4-6. Prevádzajte všetkých 6 cvikov 8-10 krát v dvoch opakovaniach. Položte sa na stroj tak, aby to bolo pre vás pohodlné. Udržujte tempo približne 2 sekundy hore a dve dole. Stedn pokroilí / pokroilí cvik, 3-4 opakování Provádjte všech 6 cvik krát v 3 až 4 opakováních. Položte se na stroj tak, aby to bylo pro vás pohodlné. Udržujte tempo pibližn 2 sekundy nahoru a dv dol. Pamatujte vždy na to, že pokud se vám bude zdát program píliš lehký, mžete provádt cvik více krát. Stredne pokroilí / pokroilí cvikov, 3-4 opakovania Prevádzajte všetkých 6 cvikov krát v 3 až 4 opakovaniach. Položte sa na stroj tak, aby to bolo pre vás pohodlné. Udržujte tempo približne 2 sekundy hore a dve dole. Pamätajte vždy na to, že pokia sa vám bude zda program príliš ahký, môžete prevádza cvik viac krát. CVIKY

7 CVIK 1 základní bišní svaly Lehnte si na stroj, jak je ukázáno na obrázku, opete si hlavu o oprku a uchopte rukoje obma rukama nad halvou. Nohy si zapete o oprku nebo je nechejte voln na podlaze. Zante provádt cviky v požadovaném opakování. Tento cvik je zamen na posilování stední ásti bišních sval. CVIK 1 základné brušné svaly ahnite si na stroj, ako je ukázané na obrázku, oprite si hlavu o opierku a chyte rukovä oboma rukami nad hlavou. Nohy si zaprite o opierku alebo ich nechajte vone na podlahe. Zanite prevádza cviky v požadovanom opakovaní. Tento cvik je zameraný na posilovanie strednej asti brušných svalov. CVIK 2 posilování pravé strany boních bišních sval (pravý bok) Lehnte si na stroj a petote nohy na pravý bok. Ujistte se, že tato poloha je pohodlná a opete nohy do oprky nebo je nechte voln na zemi. Pomalu se zante zvedat a pidržujte se rukama rukojeti. Toto cviení posiluje levé boní bišní svaly. CVIK 2 posilovanie pravej strany boných brušných svalov (pravý bok) ahnite si na stroj a pretote nohy na pravý bok. Uistite sa, že táto poloha je pohodlná a oprite nohy do opierky alebo ich nechajte vone na zemi. Pomaly sa zanite zdvýha a pridržujte sa rukami rukoväte. Toto cvienie posiluje avé boné brušné svaly. CVIK 3 posilování levé strany boních bišních sval (levý bok) Opakujte cvik 2 i pro pravou stranu vytote se na levý bok, atd.

8 CVIK 3 posilovanie avej strany boných brušných svalov (avý bok) Opakujte cvik 2 i pre pravú stranu vytote sa na avý bok, atd. CVIK 4 dvojitý cvik Lehnte si na stroj jak je ukázáno na obrázku. Uchopte rukoje obma rukama a nechte hlavu openou o oprku. Pomalu zante zvedat tlo ke kolenm. Najednou pitahujte trochu také kolena nahoru.tento cvik je náronjší, proto se ujistte, že vždy máte pohodlný postoj. Tento cvik posiluje vrchní i spodní bicho. CVIK 4 dvojitý cvik ahnite si na stroj ako je ukázané na obrázku. Chyte rukovä oboma rukami a nechajte hlavu opretú o opierku. Pomaly zanite zdvíha telo ku kolenám. Naraz priahujte tie kolená nahor.tento cvik je náronejší, preto sa uistite, že vždy máte pohodlný postoj. Tento cvik posiluje vrchné i spodné brucho.

9 CVIK 5 spodní ást bicha Lehnte si na stroj s pokrenýma nohama v kolenou jak je ukázáno na obrázku. Nechte hlavu openou o oprku a rukama se držte rukojeti. Zante zvedáním kolen dopedu k hrudníku a zpt dozadu do základní pozice, když se nohy vrátí do základní pozice, nepokládejte spodní ást zad na oprku a nehýbejte s vrchní ástí zad. Tento cvik posiluje spodní bišní svaly. CVIK 5 spodná as brucha ahnite si na stroj s pokrenými nohami v kolenách ako je ukázané na obrázku. Nechajte hlavu opretú o opierku a rukami sa držte rukoväti. Zanite zdvíhaním kolien dopredu k hrudníku a zpä dozadu do základnej pozície, ke sa nohy vrátia do základnej pozície, neklate spodnú as chrbáta na opierku a nehýbte s vrchnou asou chrbáta. Tento cvik posiluje spodné brušné svaly. CVIK 6 alternativní cvik Lehnte si na stroj s pokrenýma nohama v kolenou jak je ukázáno na obrázku. Nechte hlavu openou o oprku a rukama se držte rukojeti. Zante s pokrenými koleny. Vždy jednu nohu protáhnte dopedu. Nohy stídejte. Toto je pokroilé cviení, posilujte vrchní i spodní ást bicha. CVIK 6 alternatívny cvik ahnite si na stroj s pokrenými nohami v kolenách ako je ukázané na obrázku. Nechajte hlavu opretú o opierku a rukami sa držte rukovätí. Zanite s pokrenými kolenami. Vždy jednu nohu natiahnite dopredu. Nohy striedajte. Toto je pokroilé cvienie, posilujete vrchnú i spodnú as brucha. UPOZORNNÍ/ UPOZORNENIE Stroj musí být umístn na rovné a pevné podložce. Ped každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroub. Stroj musí by umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Pred každým použitím výrobku zkontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

10 Tento výrobek je uren pouze k domácímu použití/tento výrobok je urený iba k domácemu použitiu. Záruní podmínky: 1.na stroj se poskytuje kupujícímu záruní lhta 24 msíc ode dne koup 2.v dob záruky budou odstranny veškeré poruchy výrobku zpsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby vc mohla být ádn užívána. 3.Práva ze záruky se nevztahují na vady zpsobené: -mechanickým poškozením -neodvratnou událostí, živelnou pohromou -neodbornými zásahy -nesprávným zacházením, i nevhodným umístním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, psobením vody, neúmrným tlakem a nárazy, úmysln pozmnným designem, tvarem nebo rozmry 4.Reklamace se uplatuje zásadn písemn s údajem o závad a potvrzeným záruním listem. 5.Záruku lze uplatovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen. datum prodeje razítko a podpis prodejce Dodavatel: Seven sport s. r.o. Nám. J. Zajíce 3, Vítkov Záruné podmienky: 1.na stroj sa poskytuje kupujúcemu záruná doba 24 mesiacov odo da nákupu 2.v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku zpôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla by riadne užívaná. 3.Práva zo záruky sa nevzahujú na vady zpôsobené: -mechanickým poškodením -neodvratnou udalosou, živelnou pohromou -neodbornými zásahmi -nesprávnym zaobchádzaním, i nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 4.Reklamácia sa uplatuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záruným listom. 5.Záruku je možné uplatova iba u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený. dátum predaja dodavate: Insportline s. r.o. Rybárska 3, Trenín razítko a podpis predajcu

Fitness schod step UP bedýnka MASTER

Fitness schod step UP bedýnka MASTER Fitness schod step UP bedýnka MASTER MAS4A042 CZ Důležitá upozornění: 1. Před začátkem cvičení zkonzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 2. Před použitím zkontrolujte, zda je vše bezpečné - pokud

Více

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz Návod na použití ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje.

Pomocí vhodného nářadí přišroubujte šrouby koleních opěrek a pak připevněte opěrky na pohyblivá ramena přístroje. Uživatelský manuál - CZ IN 3380 insportline ABS round PRO SEZNAM DÍLŮ Výkyvné ramena (2) Červený disk (1) Kolenní opěrky (2) Koncové krytky (4) Blokovací kolíky (4) Šrouby na kolenní opěrky (2) Chromované

Více

SLIM SHAPER. Návod k použití

SLIM SHAPER. Návod k použití SLIM SHAPER Návod k použití CZ OBSAH Důležité bezpečnostní instrukce Specifikace a popis dílů Úvod Instrukce k montáži Průvodce cvičením Údržba a uskladnění Váš fitness program Tabulka cvičení DŮLEŽITÉ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7597 Multifunkční posilovač insportline Magic BB 1 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 NÁVOD NA SESTAVENÍ... 4 CVIKY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 ÚVODNÍ INFORMACE Speciální

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben

Více

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím posilovacího stroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tento

Více

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list.

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály.

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály. LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. UPOZORNĚNÍ Leg Master Profi není zdravotnickou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Návod na použití IN 3331 Vibrační posilovací stroj RITA (TO-1100) DÍLY POKYNY K BEZPEČNOSTI POSTUP MONTÁŽE VAROVÁNÍ A INSTALACE STROJE OVLÁDACÍ PANEL INSTRUKCE K PROVOZU CVIKY SCHÉMA ROZKLADU SEZNAM DÍLŮ

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G. obj. číslo / product No.: 8174. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Hoblík s falcováním PP 850G Hoblík s falcováním PP 850G. obj. číslo / product No.: 8174. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

& ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " $# " 4 " " " " %.

& ' # (! & ) * % #   # + &,% # - # ! %  #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7  # # 2 #  #. ## # % # #, 8  $#  4     %. 1 !!" #" # " $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " "

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více