CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -"

Transkript

1 INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19. a 20.století internisté JOSEF THOMAYER profesor PRUSÍK privezl první EKG 1922 profesor CHARVÁT profesor VONDRÁCEK profesor HERMANSKÝ profesor PUDLÁK profesor PACOVSKÝ SUBOBORY KARDIOLOGIE - zabývá se poruchami obehového aparátu ( srdce, cévy ) ANGYOLOGIE zabývá se cévami PNEUMOLOGIE zabývá se poruchami plicního aparátu NEFROLOGIE zabývá se chorobami ledvin a vylucovacího systému GASTROENTEROLOGIE zabývá se poruchami zažívacího traktu, žlucníku, pankreatu HEMATOLOGIE zabývá se chorobami krve TRANSFUZOLOGIE REVMATOLOGIE IMUNOLOGIE ALERGOLOGIE INTENZIVNÍ MEDICÍNA dotýká se všech obru GERONGOLOGIE INFEKCNÍ MEDICÍNA zabývá se chorobami v dusledku pusobení patogenních cinitelu CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - 1

2 ONEMOCNENÍ SRDCE - kompenzacní jevy hypertrofie, dilatace HYPERTROFIE práce srdce proti zvetšenému tlaku =) zvetšení srdecní steny =) zvetšená síla tlaku - do urcitého stupne nevadí cévní zásobení dobré - pak už špatné zásobení kyslíkem =) premena srdecní svaloviny na vazivo DILATACE srdce pracuje s vetším objemem krve zúžená chlopen SRDECNÍ SELHÁNÍ - akutní, chronické - levostranné, pravostranné, oboustranné - srdce není schopno dodat perifernímu obehu dostatecné množství krve príciny: ruzné záleží na typu poškození myokardu zánet, IM, tlakové pritížení hypertenze, plicní hypertenze - objemové pretížení vady chlopní, anemie - porucha plnení srdecních dutin choroby myokardu - porucha srdecního rytmu minutový objem 4-5 litru pri klidu, 20 litru pri záteži - ejekcní frakce vypuzení urcitého množství krve (vždy v komore neco zustane) vypuzení 70% krve - klesnutí vypuzení krve pod 50% množství krve =) dilatace AKUTNÍ PRAVOSTRANNÉ SRDECNÍ SELHÁNÍ prícina: plicní embolie - embolus ucpe plicnici =) pacient umírá - ucpání nekteré vetve náhlá dušnost, bolest na hrudi, úzkostlivost, urychlení dýchání, snížení tlaku, bezvedomí, psychické alterace mrákotné stavy - malý embolus muže projít bez obtíží opakovane bolesti pod žebrí diagnostika: fyzikální vyšetrení zvýšená nápln krcních žil, snížený tlak, specifické zmeny na EKG, RTG plic infarkt plic, scintigrafie - embolie ci jiné onemocnení perfuzní ci ventilacní scintigrafie dýchání znaceného plynu, znacená látka v krevním obehu zásobení krví a vzduchem jde vzduch, nejde krev =) embolie, nejde vzduch ani krev =) jiné onemocnení lécba: antikoagulacní terapie rozpouští embolus streptokináza, heparin zabranuje zvetšování embolu menší srážlivost krve - sledování srdecní akce léky, analgetika, kyslíková terapie 2

3 CHRONICKÉ PRAVOSTRANNÉ SRDECNÍ SELHÁNÍ - vývoj delší dobu prícina: plicní hypertenze, prestavba plicní tkáne na vazivo plicní fibróza, vady chlopne do plicnice klinické príznaky: krev se hromadí pred pravým srdce otoky dolních koncetin, prekrvená játra, ascites voda v brišní dutine krev orgánech zmena v pomeru bílkovin, potíže s trávením nadýmání, zácpa, nechutenství, pocit špatného trávení, vredy - poškození funkce ledvin, potíže s dýcháním, psychické zmeny deprese, únava, potíže v noci vetší vylucování moci, špatné dýchání, zhoršení tlaku vody na bricho, bolesti z tlaku jater diagnostika: poslech srdce rytmus cval, pulzuje epigastrium, ascites, játra se z mácknutím odkrví a zpet, na briše kresba žil, otok DK zustává dulek - EKG, RTG rozšírení pravé cásti srdce, ultrazvuk snížená cinnost pravého srdce, vyšetrení krve - v krvi jiné pomery bílkovin, ledviny porucha funkce lécba: léky na podporu srdecní cinnosti - 50% pacientu umírá náhle hluboká žilní trombosa =) embolie - cirhóza jater AKUTNÍ LEVOSTRANNÉ SRDECNÍ SELHÁNÍ príciny: IM, zánet myokardu, následek hypertenze hypertenzní krize 240/280 za minutu, náhlá dekompenzace chlopních vad - levá komora prestane být schopna vypuzovat krev do tela krev se hromadí v levé komore v levé síni - plíce klinické príznaky: náhle vzniklá dušnost v noci, pres den 2 hodiny po ulehnutí, vykašlávání sputa se zpenenou krví - pri IM bolesti na hrudi - pri posazení se muže dušnost zmírnit - astmakardiale dušnost pokracuje po posazení - poslech vlhké fenomény - tlak nižší, srdecní akce zrychlená, trojdobý srdecní rytmus, specifické zmeny na EKG, RTG prekrvení plic, zvetšení levé komory lécba: pacient v leže nitrožilne léky na odvodnení, léky na uklidnení, kyslík, lécení prícin IM, hypertenze, léky na podporu srdecní cinnosti CHRONICKÉ LEVOSTRANNÉ SRDECNÍ SELHÁNÍ prícina: hypertenze, ICHS, vady chlopní - narustá dušnost typické 4 stadia bez obtíží =) dušnost pri vetší námaze =) dušnost pri =) malé námaze =) klidová dušnost klinické príznaky: trojdobý rytmus srdce, zvedaný úder srdecního hrotu, zrychlená akce srdce, nepravidelná diagnostika: RTG zvetšení levé komory, zvetšení plicní kresby, SONO zvetšení komory, muže prejít do akutního levostranného srdecního selhání terapie: léky na podporu srdecní cinnosti kardiotonika (digoxin), na hypertenzi, snížení objemu krve diuretika (furosemid), zhubnutí pokud je pacient obézní - odstranení vady na chlopni - klid duševní, telesný - dodržení urcité diety menší množství jídla víckrát denne, málo soli, minimálne tuky, vitamíny 3

4 ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDECNÍ - dochází k ruznému poškození koronárních arterií delení na pravou a levou vetev - zúžení koronárních arterií sklerotickým plátem (ateroskleróza) myokard trpí nedostatkem kyslíku - z multifaktorových prícin 1) zvýšeny cholesterol VLDL, LDL, triacylglyceroly podílejí se na ateroskleróze - hladinu cholesterolu mužeme ovlivnit dietou ci léky hypolipidemika (lipanthyl) - ve strave nahrazení živocišných tuku rostlinnými 2) obezita 3) pohybová inaktivita organismus není zvyklý na zátež, horší reakce na stres 4) kourení nikotin pusobí v nekolika liniích pomáhá ukládání tuku do cév, zpusobuje vyplavení adrenalinu a noradrenalinu =) zpusobuje stresovou reakce, zvyšuje prilnavost krevních desticek =) zvetšení aterosklerotického plátu =) zúžení prusvitu cév, základ pro vznik aterosklerózy (= nikotin zpusobuje poškození vnitrní steny cévy (endothel) - pri kourení vzniká karboxyhemoglobin snížení zásobení tkání kyslíkem - zvýšení krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence zvýšená práce srdce 5) hypertenze levá komora pracuje proti zvýšenému tlaku =) hypertrofie myokardu =) zhoršení zásobování myokardu koronálními cévami 6) vek u mužu infarkt myokardu po 35 roku, rizikový vek 50 let, u žen po 60 roku 7) genetická zátež pozor na pacienty, kterým rodice zemreli na ICHS do 50 let (muži), 60 let (ženy) 8) diabetes mellitus porucha metabolismu sacharidu a následne i lipidu - velké výkyvy hladiny cukru v krvi vede ke vzniku aterosklerózy, také poškozuje malé cévy - problém s ledvinami a s játry 9) stres psychický ICHS 1) akutní infarkt myokardu nestabilní angína pectoris náhlá smrt 2) chronické stav po IM asymptomická (bezpríznaková) angína pectoris ICHS se srdecním selháváním ICHS s arytmiemi 4

5 AKUTNÍ FORMY ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDECNÍ INFARKT MYOKARDU príciny: uzáver koronální cévy na aterosklerotický plát muže nasedat trombóza, embolie, krvácení do aterosklerotického plátu, rychlý nárust aterosklerotického plátu, spamus arterie - po uzavrení koronární cévy dojde k nekróze myokardu =) nahrazena vazivem vazivová jizva =) tkán je nefunkcní - dostane li se pacient na specializované pracovište do nekolika hodin nemusí být trvalé následky - na EKG zjistíme, kde je srdce poškozeno pres postiženou cást nejde srdecní impuls charakteristická Pardeho vlna klinický obraz: bolesti na hrudi v klidu vystrelují do krku, ramene, bricha, do zad trvá déle než 20 minut, provázena zvracením, bolestí hlavy, úzkostí, strachem, poruchami dýchaní - rozsáhlý IM bezvedomí, zástava srdecní cinnosti - lehký IM lidé nemusí zaznamenat, že ho prodelali krátká bolest na srdci - IM spodní steny bolesti bricha, zvracení - nekdy se bolesti v zádech (Th páter) mužou být zameneny za IM prubeh: záleží na tíži - bežný IM po minutách bolest ustupuje, nebo se zhoršuje - bezvedomí komplikace: arytmie, ruptura srdecní steny krvácení do srdecní dutiny, srdecní selhání, zánet perikardu, periartritida ramene (periartritis humerus scapularis), smrt lécba: první pomoc zklidnit, utlumit bolest, podat léky na zklidnení diazepam, nitroglycerin pod jazyk rozpuštení analgetika odborná pomoc tišit bolest, korigovat srdecní cinnost dle EKG, léky podávat do žíly pokud to jde - diagnostika IM pomocí specifických enzymu (CK,LDH), které se vyplavují pri rozpadu myokardu, troponin - nitroglycerin - transport do nemocnice koronární jednotka znovu diagnostika EKG, zjištení enzymu, koronární arterografie kontrastní látka - vpich streptokinázy rozpouští trombus, odstranení trombu, katétr roztažení cévy - léky na vasodilataci, tlumení bolesti, hlídání základních životních funkcí, léky na redení krve - heparin - koronární angioplastika vymenení zúžených arterií jinými žílami (DK) - bypas - rychlá rehabilitace 2 3 den po IM jednoduché cviky na lužku, po týdnu chození - záleží na puvodním stavu - lázenská lécba - postupné zvýšení záteže - prejde do chronické ICHS - z IM se vyvine angína pectoris - trvalé užívání léku na redení krve 5

6 NESTABILNÍ ANGÍNA PECTORIS - stav, kdy bezprostredne hrozí IM - hospitalizace pacienta - vystupnování obtíží než byly u stabilní AP - po nitroglycerinu bolest neustupuje - horší reakce na lécbu - pacienti nove vzniklou bolesti na hrudi nemocnice - diagnostika - pacienti se stabilní AP, kterí delší dobu nemeli potíže znovu objevení potíží - bolest po námaze, rozcílení trvá do 20 minut - klid - nestabilní AP muže být vyprovokována chladem, chuze proti studenému vetru nekdy i jídlo lécba: hospitalizace, pri vyšetrení AP nitroglycerin zúžení koronárních arterií rozšírení, koronární plastika depotní preparáty- ráno, v poledne rezistence na léky nitromack NÁHLÁ SMRT - úmrtí z dusledku ICHS asi do hodiny po objevení prvních príznaku - pacienti, u kterých nebyla zjištena ICHS nebyli léceni - stenózy na koronárních arterií prevence: sledování rizikových faktoru CHRONICKÉ FORMY ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDECNÍ ANGÍNA PECTORIS - zúžení koronárních arterií - špatná tolerance zvýšené námahy fyzické, stres - cévy špatne reagují na chlad - jeden typ vzniká spasmem PRIZMETALOVÁ ANGÍNA puvod neznámý neurotické pacientky záchvaty rychle pomíjejí klinický obraz: pri urcité fyzickém zatížení bolesti stejný ci podobný charakter jako u IM po odstranení príciny bolesti pomíjejí, aplikace nitroglycerinu - nespecifické potíže bolest hlavy, zvýšená únavnost diagnostika: EKG, koronografie zúžení ateroskleróza lécba: depotní nitráty aby nedocházelo k záchvatum podání ráno a v poledne vzniká rezistence pres noc vymizí - nitrátové náplasti, spreje - užití léku, které snižují hladinu tuku hypolipidemika, léky na snížení tlaku, léky na zlepšení srdecní cinnosti - pacienti obézní - zhubnout - náchylní ke vzniku trombu embolus podání anopyrinu ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDECNÍ S ARYTMIEMI - ruzné typy arytmie poruchy rytmu srdecní cinnosti postižení síní sínová fibrilace rychlá nepravidelná akce síní - komorové extrasystoly stah mimo poradí (mimo pravidelnou akci) impuls nejde ze sinusového uzlíku, ložisko je umísteno nekde nad komorami ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDECNÍ SE SRDECNÍM SELHÁVÁNÍM - nejcasteji levostranné chronické - bolesti na hrudi se pridává dušnost 6

7 ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDECNÍ ASYMPTOMICKÁ - bez symptomu bez potíží - pri náhodném vyšetrení se zjistí, že koronární arterie jsou ve špatném stavu aktivní lécení jinak hrozí náhlá smrt - koronární arterie zúžení jen na 30% prusvitu - koronární bypas - užití léku na rozšírení koronárních arterií - redukce hmotnosti, špatný metabolismus lipidu STAV PO INFARKTU MYOKARDU - všichni pacienti po IM - nemají žádné vetší potíže - pravidelné sledování a dle aktuálního stavu lécení - nitroglycerin pri obtížích - sledování lipidu - pokud nemá problémy se záteží lehký trénink VADY SRDCE - získané vypestované behem života, vetšinou chlopne - vrozené vyšetrení hned po narození, riziková skupina pokud se zjistí vada indikace k potratu ZÍSKANÉ VADY MITRÁLNÍ CHLOPEN mitrální stenóza zúžení pruchodu chlopne mitrální insuficience nedomykavost chlopní - následkem ruzných zánetu revmatická horecka (onemocnení pohybového aparátu) sterilní následek po infekci beta hemolytických streptokoku skupiny A detský vek bežná angína lokalizace v mandlích po dnu revmatická horecka - streptokok odkryje naše antigeny, které jsou podobné s temi streptokokovými (antigeny na srdci a v kloubech) organismus si tvorí protilátky proti vlastním antigenum stenóza vzniká X-let po revmatické horecce, insuficience vzniká hned MITRÁLNÍ STENÓZA - casteji u žen - normální prumer 4-6cm, u stenózy 0,5cm - krev se hromadí pred prekážkou v levé síni, v plicích =) dušnost, stagnace krve v pravém srdci pravá komora =) rozšírení =) pravostranné srdecní selhání - vykašlávání krve - kašel pri námaze srdecní onemocnení vyšetrení: RTG, SONO, EKG terapie: operace KOMISUROTOMIE rozríznutí srostlých chlopní deformace chlopní umelé chlopne dríve biologické (prase), umelé kulickové, diskové MITRÁLNÍ INSUFICIENCE - mitrální chlopen je zavrená pri systole levé komory krev jde do aorty - pri mitrální insuficienci jde krev jak do aorty tak do levé predsíne - pri systole jde krev do levé predsíne z plic - objem pretížené levé predsíne dilatace levé predsíne =) krev se hromadí v plicích, selhání pravé komory =) pravostranné selhání - dušnost pri námaze diagnostika: SONO, EKG, RTG lécba: operace náhrada chlopne 7

8 AORTÁLNÍ CHLOPEN AORTÁLNÍ STENÓZA - zúžení chlopne na výstupu levé komory do aorty - levá komora pracuje proti zvýšenému odporu nevypudí tolik krve kolik potrebuje =) hromadení krve v levé komore napred zvetšení objemu, dilatace - pacient nezvládá vetší námahu únava, omdlívání - dekompenzace rozšírení levé komory =) oddálení mitrální chlopne (sekundární projev) - dušnost diagnostika: SONO, EKG, RTG lécba: operace AORTÁLNÍ INSUFICIENCE - pri diastole se plní levá komora z levé síne a aorty pretížení levé komory zvetšení zhoršení aortální insuficience - vzniká mitrální nedomykavost - dobrá tolerance námahy - selhání levé komory =) sekundární pretížení plic - dušnost MUSSETUV PRÍZNAK otrásání hlavy shodný s tepem prenos pulsu (otrásání tepen) - hmatání zvýšené pulsace lécba: vasodilatacní léky, operace náhrada chlopne TRICUSPIDÁLNÍ CHLOPEN TRICUSPIDÁLNÍ STENÓZA - zúžení chlopne mezi pravou síní a komorou - kombinace s mitrální stenózou - krev se hromadí v pravé komore =) hromadení krve v játrech a dle gravitace - príznaky stejné jako u pravostranného selhávání srdce lécba: operace TRICUSPIDÁLNÍ INSUFICIENCE - sekundární vada s mitrální stenózou - hromadení krve v pravé predsíni - plicní hypertenze - pri systole pravé komory jde krev do plic a pravé síne =) hromadení krve v játrech - dušnost PULMONÁLNÍ CHLOPEN STENÓZA PLICNICE - více vrozená INSUFICIENCE PLICNICE - hromadení krve v pravé komore =) dilatace =) sekundární insuficience trikuspidální chlopne =) hromadení krve v pravé predsíni 8

9 OPERACNÍ REŠENÍ SRDECNÍCH VAD - operace na zavreném srdci jednodušší, méne nárocné, endoskopická technika - operace na otevreném srdci prevádení pacienta mimotelní obeh, provádení v hypotermii - mimotelní obeh oxygenator =) okyslicená krev - výbeh z femorální arterie vrátí se do aorty - zachování nutritivního obehu plic - speciální kanyly do koronárních arterií - zabránení vzduchové embolii - náhrada chlopne, transplantace srdce, plic - léky na redení krve pri invazivních zákrocích - predem lécení ANT, i pri minimálních infekcích VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY SRDCE - nejsou casté - vývoj srdce nejkritictejší období mezi dnem tehotenství rizikové faktory: 1) infekce u matky zardenky, chripka, toxoplasmóza 2) léky v tehotenství léky proti krecím, cytostatika, steroidy 3) alkohol 4) diabetes u matky 5) dedicnost genetické poruchy deti z Downovým syndromem 6) nedostatek vitamínu A 7) otrava oxidem uhelnatým 8) pohyb na vysokohorském podnebí nad 3000 metru 9) ionizující zárení - 90% srdecních vad kombinace techto faktoru 1) zkratové vady vytvorení komunikace, která tam bežne není neuzavrení otvoru, které jsou behem vývoje nutné, neutvorení prepážky levopravé vetšinou krev proudí po tlakovém spádu - pravolevé behem dospívání neodstranení vady spojeno s plicní hypertenzí 2) prekážka v krevním obehu stenózy (uzavrení) velkých tepen =) brána prutoku krve 3) neovlivnují krevní tok díte se narodí se srdce v pravo dextrokardie 1) ZKRATOVÉ VADY OTEVRENÉ FORAMEN OVALE - otvor v septu mezi sínemi po narození by se melo uzavrít - záleží na velikosti foramen ovale - krev bude proudit z levé síne do pravé síne - pravé komory - do plic =) pravá sín pretížená - malá dírka minimum krve nezatežuje srdce - velké množství krve =) hypertrofie pravé síne =) zmena tlaku =) neokyslicená krev jde do levé síne levé komory do velkého krevního obehu - nevyvinuté cásti septa ostium secundum nebo ostium primum následky stejné jako u foramen ovale - kombinace s jinou vadou prevážne chlopne DEFEKT KOMOROVÉHO SEPTA - nejdríve jednokomorové srdce vývoj septa pozdeji - záleží na velikosti defektu - krev pujde z levé komory do pravé komory =) pretížení pravé komory a plic - zvýšení tlaku v pravé komore nad tlak levé komory =) neokyslicená krev jde do velkého telního objemu =) nedostatek kyslíku v tele =) cyanóza 9

10 ZUSTANE OTEVRENA BOTALOVA DUCEJ - spojnice mezi plicnicí a aortou ve fetálním vývoji - krev z pravé komory jde do plicnice cást krve do plic a cást prímo do aorty =) neokyslicená krev jde velkého krevního obehu - nesnáší námahu dušnost, cyanóza - dožití nízkého veku, retardace - po narození operace uzavrení Botalovy duceje 2) PREKÁŽKA V KREVNÍM OBEHU KOARTACE - zúžení aorty - levá komora vypuzuje krev do zúženého ústí aorty ruzná místa levé komory zvýšený tlak =) hypertrofie =) selhávání - krvácení z nosu, bušení srdce - levostranné selhání srdce - dušnost STENÓZA PLICNICE - pravá komora pracuje proti zvýšenému odporu =) hypertrofie =) pravostranné srdecní selhání VADY KOMBINOVANÉ EISENMENGRUV SYNDROM - plicní hypertenze + zkratová vada - v pravo vetší tlak =) krev proudí z prava do leva - dušnost, únava, zmnožené erytrocyty FALOTOVA TETRALOGIE a) zúžená plicnice b) defekt komorového septa c) dextropozice aorty aorta nasedá sedlovite na pravou a levou komoru d) hypertrofie pravé komory e) defekt sínového septa =) FALOTOVA PENTALOGIE - cyanóza, dušnost, pri záteži sedání na bobek (zvýšení návratu krve) - blue baby první operace spojení srdce s podklíckovou arterii prodloužení života do roku =) selhání srdce - únava, hure prospívají - dožití nekolika málo let nebyly operovány - v dnešní dobe se dožívají dospelosti - uzavrení septa, prevedení aorty na levo, rozšírení plicnice 10

11 ZÁNETY - všech trí vrstev perikard, myokard, endokard vetšinou oddelene PERIKARDITIDY 1) s výpotkem tvorí tekutiny nad perikardem zjištení SONO hodne tekutiny =) nebezpecí tlaku plic 2) bez výpotku 3) akutní rychlý prubeh 4) chronická príciny: neznámá (idiopatická) perikarditida, viry, bakterie TBC, pneumokoky, streptokoky, mykóza u lidí s porušenou imunitou, stav po IM myokard propadá nekróze toxiny dráždí perikard =) perikarditida nad oblastí IM, uremie velký obsah mocovina infekce ledvin =) toxické pusobení, toxiny otravy léky, težké kovy, nádor v okolí srdce, metastázy, po revmatické horecce, imunologické onemocnení organismus tvorí protilátky na antigeny v perikardu, trauma zlomení žeber nad srdce typy: PERIKARDITIS SICCA - bez výpotku, pacient nemusí mít potíže, potíže pri dýchání, šelest pri poslechu terapie: rešení základní príciny podání ANT PERIKARDITIS EXUDATIVA - s výpotkem pomalé tvorení, tvorení výpotku rychle =) utlacení srdce =) selhání - tvorení výpotku úleva, pacient nemá potíže, pravostranné chronické srdecní selhání =) krev se hromadí v játrech, otoky DK srdecní tamponáda výpotek, utlacení srdce terapie: výpotek veliký punkce, lécení príciny ANT, kortikoidy PERKARDITIS KONSTRIKTIVA - pancérové srdce, vznik po TBC perikardu, ukládání vápníku v perikardu =) vápníková skorápka =) brání v rozpínání srdce - perikardoktomie odstranení vápníkové skorápky MYOKARDITIDA - minimální potíže - únava, bolest hlavy - po prechození vážné následky príciny: infekce, viry, bakterie, následek IM, imunologická prícina, toxiny komplikace užívání drog (heroin) klinický obraz: z pocátku nic, únava, potom porucha srdecní akce zpomalení, arytmie, dušnost, selhání srdce diagnostika: EKG, SONO, ultrazvuk terapie: absolutní klid na lužku nezatížení srdce nedochází k hypertrofii (selhání) nekolik mesícu 11

12 ENDOKARDITIDY - abakteriální - revmatické - bakteriální ENDOKARDITIS BAKTERIALIS AKUTA maligní postižení chlopní tvorení kvetákové vegetace =) utržení =) dostání do organismu =) sepse klinický obraz: horecka, tresavka, neklid, krvácivé projevy, barva kuže bílá káva - embolizace konecných kapilárních cév uzlíky oslerovy, pod nehty cervené cárky, zánetlivá ložiska v ledvinách, v plicích, v mozku selhání príslušných orgánu lécba: hospitalizace, kultivace, ANT velké množství dlouhodobe, bez podání ANT do 3 4 týdnu úmrtí ENDOKARDITIS BAKTERIALIS LENTA - probíhá pomalu, vegetace na chlopních jsou vetší =) utržení =) embolizace, infekce není tak zákerná, embolizace orgánu - infarkt - delší chripka, teploty, únava, slabost, nechutenství, oslerovy uzlíky, krvácení trískovité pod nehty, kuže barva bílé kávy, není celkový zánet terapie: odstranení zmenené chlopne, náhrada, celoživotní prevence ARYTMIE - poruchy rytmu srdce porucha prevodního systému sinusový uzlík atrioventriculární uzlík Hisuv mustek Purkynova vlákna mechanismus vzniku: 1) porucha tvorby impulsu netvorí se prvotní signál 2) porucha vedení nekde blok cesty prerušeny vrozené, následek onemocnení IM 3) kombinace obou predchozích porucha tvorby i vedení indikace na kardiostimulátor - arytmie sínové, komorové, supraventriculární SÍNOVÉ ARYTMIE - sinusové arytmie sinusová tachykardie impulsu více než 100 za minutu príciny: teplota každým 1 stupen Celsia se zrychluje o 10, fyzická námaha - lécení ve zpomalené srdecní cinnosti pri dlouhodobé sinusové bradykardii frekvence pod 50, nebezpecné u IM lécení: atropinem zrychlení srdecní cinnosti RESPIRACNÍ SINUSOVÁ ARYTMIE mení se frekvence s dýcháním u mladých lidí fyziologické SUPRAVENTRICULÁRNÍ - nevycházejí z uzlíku, ale z ložiska v síních ektopické stahy bunka se z aktivuje =) vydává signál mimo poradí - pacient ho nepocítí - preskocení srdce - ojedinelý nemusí se lécit - více predchází závažnejším poruchám SUPRAVENTRICULÁRNÍ TACHYKARDIE - jiné ložisko prebije sinusový uzlík prevezme aktivitu - zrychlený pravidelný rytmus trvalý ci záchvatech - tolerance a bez potíží - srdecní selhání - provokuje kourení, káva, alkohol, stres, rozcilení lécba: masáž karotického sinu, hluboké dýchání (zmena ph), léky snižují pocet 12

13 FLUTTER - zrychlený pravidelný rytmus za minutu - neprevádí se na komory prevod v pomeru 3:1 zastaví se na atrioventriculárním uzlíku - palpitace (bušení srdce), závrate, kolapsové stavy, dlouhé trvání srdecní selhání kardioverze elektrickým výbojem se snažíme navodit nový rytmus elektrostimulace FIBRILACE SÍNÍ - nad 300 za minutu nepravidelný rytmus - pacient nemusí rytmus vnímat - cítí nepravidelný rytmus, vyhmatání na periferii, selhání srdce - medikamentózní lécba, kardioverze SYNDROM NEMOCNÉHO SINUSOVÉHO UZLÍKU - neznámá prícina - strídání pomalých a rychlých rytmu terapie: kardiostimulace KOMOROVÉ ARYTMIE KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY - muže být mezi normálními stahy, nasedá na normální stahy - u pacientu pravidelne vázány maligní závažnejší porucha rytmu pravidelne vázány, 3 za sebou - benigní málo casté, ojedinelé, nevážou se KOMOROVÁ TACHYKARDIE - ložisko v komorách a dává impulsy nekolik za sebou, delší dobu - bušení srdce, v souvislosti s infarktem terapie: antiarytmika, lécení príciny, kardioverze KOMOROVÁ FIBRILACE - chaotická aktivita komor, neúcinná, zástava obehu, úmrtí, u IM 20% pacientu - komorové fibrilace terapie: defibrilace elektrický výboj elektrody na srdecní hrot a 3 mezižebrí, neprímá srdecní masáž PORUCHY VEDENÍ - signál se tvorí, ale nekde je zablokovaný 1) SINOATRIÁLNÍ BLOKÁDA - porucha mezi sinusovým uzlíkem a komorami, zpomalené vedení, nekteré signály se neprevedou, úplná blokáda komory si vytvárejí vlastní signál terapie: není nutná - vetšinou náhodný nález, sledování pacienta 2) ATRIOVENTRICULÁRNÍ BLOKÁDA - na úrovni atrioventriculárního uzlíku zpomalené vedení nemusí se lécit, prevádení nekterých signálu vetšinou po IM, úplná blokáda ztráta vedomí - medikamenty, kardiostimulace 3) RAMÉNKOVÉ BLOKÁDY - casté - celého pravého, levého - prední, zadní vetve - vrozená záležitost - náhodné zjištení uvedení do dokumentace, závažné pri srdecním onemocnení - kompletní blok v levého raménka a postižení v pravo - kardiostimulace 13

14 KARDIOMYOPATIE - onemocnení na srdce neznámá prícina - postižení myokardu - infekce, toxické látky, imunologické príciny hypertenze restrikce náhrada aktivní svaloviny vazivem špatne lécitelné, poruchy rytmu kardiostimulace, selhání srdce, transplantace srdce dilatace 14

15 ONEMOCNENÍ CÉV HYPERTENZE - ve stredním veku nad 140/90 (u nekterých i 135/85) systolický tlak je dán tlakem levé komory diastolický tlak závisí na pružnosti cév cím mín jsou pružné cévy, tím bude tlak vyšší tonometr rtutový, digitální - merit tlak aspon 3x - syndrom bílého plášte 20-30% pacientu lécených na hypertenzi - rozdíl tlaku o 20mm rtutového sloupce na HK overení invazivní metodou príciny: 1) primární - esenciální - obezita, alkohol, kourení, nadmerné solení, rodinná zátež, nedostatek pohybu 2) sekundární - dusledkem jiných onemocnení a) renovaskulární zúžení renální arterie jdoucí do ledvin b) renální hypertenze onemocnení ledvin zánety =) zhoršení prutoku krve c) následek koarktace (zúžení) aorty d) následek onemocnení nadledvinek kortikoidy, mineralokortikoidy - vyplavování nadmerné množství hormonu =) reakce premrštená e) hypertenze po lécích antikoncepce (dlouhodobé užívání) f) tehotenská hypertenze 140/90, druhá polovina tehotenství otoky, ztráta bílkovin urcité léky, predcasný porod (vyvolaný) klinický obraz: 1.stadium žádné potíže, náhodné zjištení, bolesti hlavy, únava, snížená výkonnost 2.stadium zmeny na orgánech hypertrofie levé komory, na ocním pozadí zúžené arterie, v moci bílkovina, drobné poruchy zraku, snížená výkonnost, únavnost zraku 3.stadium selhávání srdce, IM, komplikace v mozku krvácení cévní mozková príhoda, na ocním pozadí krvácení výpady v zorném poli, porucha funkce ledvin hromadení metabolitu v krvi mocovina, kreatinin lécba: záleží na stádiu 1.stadium režimová opatrení dieta NaCl, tuky, redukcní dieta, vhodný pohyb, zmena režimu, pracovní rizika, vyvarování se stresu, vyloucení sekundární hypertenze - medikamenty antihypertenziva (diuretika, beta blokátory, léky pusobící v ledvinách) - podání podle výšky a pridruženého onemocnení - lécení príciny u sekundární hypertenze 2.-3.stadium lécení selhávání srdce, funkce ledvin, laserová operace ocního prostredí 15

16 ARTERIE A VÉNY ARTERIE 1) organické - obstrukce 2) funkcní porucha funkce ORGANICKÉ PORUCHY OBSTRUKCE ATEROSKLERÓZA - poranení cévní steny vznik aterosklerotického plátu ukládání tuku a dalších látek do steny - uzavrení, krvácení, odloucení, nasednutí trombózy, embolus príciny: porucha metabolismu tuku cholesterol (LDL,VLDL, triacyglyceroly), porucha metabolismu cukru diabetes mellitus, málo pohybu, horší krevní obeh, kourení, hormonální poruchy, onemocnení jater, ledvin prubeh: zpocátku bez potíží, zúžení a uzáver tepen srdce, mozek - nejcasteji tepny DK obliterující ateroskleróza DK proximálních a distálních partiích - muži kuráci, casnejší výskyt do 45 let, pozdejší výskyt od 45 roku, bolest DK pri chuzi klaudikace nedostatecné zásobení DK - klaudikacní interval vzdálenost chuze zkracování délky postupující onemocnení 1.stupen bez potíží 2.stupen více jak 100m 3.stupen méne než 100m 4.stupen klidové bolesti 5.stupen nekrózy lécba: medikamentózní vasodilatace, redení krve, trénink, rekonstrukcní zákrok - vyndání arterie a nahrazení žílou AKUTNÍ TEPENNÉ UZÁVERY - náhlé uzavrení nejaké tepny príciny: trombóza v míste zmeny cévy (zúžení, výdute), embolie (levé srdce zánety), trauma útlak, komprese, otevrené poranení, aneurysma výdut disekující aneurysma (prasknutí) porušení výdute =) stena se v chlípí do arterie, reflexní uzavrení trombóza žil nejprve se uzavírá žíla, a pak reflexne arterie klinický obraz: velká bolest (jako šlehnutí bicem), koncetina zbledne, otece, krátkodobý reflexní uzáver žil, porušení citlivosti, brnení, porušená hybnost, po otevrení žil se bledost mení na fialovou barvu, bez lécení =) postupné odumírání koncetiny nekróza sepse - uzavrení brišní aorty bolest bricha lécba: zjištení, kde je uzáver, odstranení, operace odstranení uzáveru, zpruchodnení cévy, katétr procištení cévy, rozpuštení trombu streptokináza kontraindikace krvácení do mozku, z operacní rány, heparin redení krve brání narustaní trombu 16

17 FUNKCNÍ PORUCHY VASONEURÓZY - funkcní choroby porucha prusvitu cév reagují neadekvátne na zmeny prostredí RAYNANDUV FENOMÉN - prsty zbelají, brnení, necitlivé, cyanóza príciny: opakovaná mikrotraumata (nástroje zpusobující vibrace), kompresivní syndromy (karpální tunel), neurologická onemocnení (útlak nervových korenu cervicobrachiální syndrom, lumbosakrální syndrom), imunokoplexní postižení usazení antigenu a protilátek do steny cév RAYNANDOVA CHOROBA - stav, kde neznáme prícinu - ženy, neurotický podtext psychické zmeny, stežování na migrény - fenomén symetrický na obou HK opakování =) atrofické zmeny AKROCYANÓZA - neznámá prícina príznaky: cyanóza vetšinou HK, ale i DK - symetrické, chladem - neobjevuje se v noci IMUNOKOMPLEXOVÉ VASKULITIDY - ukládání imunokomplexu do cév - zánet - jednou - opakované zánety =) poškození orgánu =) ischemické zmeny trpí prokrvení lécba: kortikoidy - špatná prognóza VÉNY POVRCHOVÝ ZÁNET ŽIL - superficiální flebitida vnejší žilní systém vena saphena magna et parva klinický obraz: v prubehu žíly je zarudlý bolestivý pruh, nemusí být otok, muže postihnout celou, cást žíly nebo zánet migruje onemocnení pankreatu, nádorové onemocnení lécba: nehrozí embolie, protizánetlivé léky, masti, nemusí být ANT, léky na zlepšení stav u žil a krve následek: insuficience spojek mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem =) varixy HLUBOKÝ ZÁNET ŽIL - hluboká flebotrombóza napred trombus =) uzavrení žíly a nasedá zánet tromboflembóza - zpomalení krevního obehu, zvýšená srážlivost krve, prítomnost zánetu, traumatu, jiné postižení žíly - lidé imobilní, po operacních výkonech, selhávání pravého srdce, nádorová onemocnení klinický obraz: periferní hluboký zánet žil bez príznaku, bolestivost v dané lokalite, palpace, koncetina otéká, bolestivá lécba: nemocnice, klid na lužku, rozpuštení trombu streptokináza, heparin, ANT, protizánetlivé léky následek: chronická žilní insuficience, trombóza do plic CHRONICKÁ ŽILNÍ INSUFISCIENCE - na podklade zánetu žil nebo varixu v noci krece DK, únavnost DK - pigmentace na povrchu lýtek, varixy náchylné k zánetum, dermatitidy, poranení kuže - vredy lécba: kompresivní puncochy, operacní odstranení povrchových varixu - musí být pruchodný hluboký žilní systém, vitamínové prípravky, fyzikální terapie, rizikové povolání (stání) 17

18 DÝCHACÍ SYSTÉM pravá plíce 3 laloky 10 segmentu levá plíce 2 laloky 10 segmentu funkcní obeh: výmena oxidu uhlicitého za kyslík zásobení periferie nutritivní obeh: vlastní výživa plic arteria a vena bronchialis ventilace výmena plynu mezi telem a vnejším prostredím inspirace, exspirace, klidová poloha nádech dej aktivní výdech dej pasivní klidová poloha tlaky vyrovnány dechu/min., V = 0,5 l vyšetrení pomocí spirometrie objemy, kapacity - urcení poruchy v plicích obstrukce zúžení dýchací cesty špatný výdech restrikce zmenený objem plic inspiracní rezervní objem IRV - V = 3,0 l exspiracní rezervní objem ERV V = 1,5 l vitální kapacita plic - IRV, klidový objem VT, residuální objem RV =) V = 5,0 l residuální objem RV zustane v plicích vzduch, který nevydechneme V = 1,7 l totální plicní kapacita IRV + VT + ERV + RV OBSTRUKCE normální vitální kapacita RESTRIKCE snížená vitální kapacita forsírovaná vitální kapacita FVC výdech s úsilím OBSTRUKCE snížení FVC RESTRIKCE normální FVC, normální k pomeru snížení vitální kapacity plic a vydechnutí objemu vzduchu za sekundu difúze uzavrení alveol, zmena interspicia na vazivo PLICNÍ FIBRÓZA premena funkcní tkáne na vazivo perfúze zásobení plic funkcním obehem - cást plic nefunkcní infarkt plic - vyšetrení pomocí kontrastní látky PLICNÍ TKÁN - nemá nervové zakoncení - poklep nad plícemi jasný - dýchání je nad plícemi sklípkové, trubicové, suché pískání, vrzání, vlhké chropy (praskání bublin), trecí šelest (jako chuze po snehu) - pohledem soudkovitý hrudník trvalé inspiracní postavení rozedma plic 18

19 vyšetrovací metody: 1) ZOBRAZOVACÍ - RTG plic velikost plic, plicní kresbu prokrvení, stíny TBC, nádor, osifikace - vyšetrení pomocí kontrastních látek ventilacní a perfúzní scintigrafie - CT nádorová onemocnení - magnetická rezonance - sonografie onemocnení pleury 2) ENDOSKOPICKÉ - prohlédnutí dýchacích cest pomocí optiky bronchoskopie, rigidní endoskopie neohebné endoskopy, ohebné endoskopy - mužeme odebrat vzorek k vyšetrení typ nádoru, sekret kultivace, bronchiální laváž napuštení vody do bronchu vypláchnutí zjištení pocínacích nádoru - muže provést i lécbu odstranení nádoru adenomy, zpruchodnení dýchacích cest pomocí laseru, zastavení krvácení, vyndání vdechnutého predmetu 3) SPIROMETRIE 4) VYŠETRENÍ KRVE pomer obsahu oxidu uhlicitého a kyslíku =) odber arteriální krve napíchnutí kolmo malé arterie, krevní elementy erytrocyty anemie (vázne prenos kyslíku), biochemické ukazatele obsah hydrokarbonátu (zvýšení pri acidóze), fosforecnany (zvýšené pri zásaditém prostredí v organismu) 5) VYŠETRENÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH - stery z krku, mandle =) kultivace, punkce dutin kultivace 6) ALERGOLOGICKÉ VYŠETRENÍ pyly, prach, perí, plísne, urcité léky ONEMOCNENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU NÁHLÉ STAVY KRVÁCENÍ Z PLIC a) puvodu tuberkulózního jakékoliv stadium TBC drívejší dobe, v dnešní dobe (minimálne, ale opet na vzestupu) b) puvodu netuberkulózního príciny: bronchitidy drobné nezávadné krvácení, u nádoru z plic silné krvácení, abscesu zánetlivé ohranicené ložisko, gangrény, bronchiektázie rozšírení prudušky, obehové obtíže levostranné srdecní selhání, porucha krevní srážlivosti klinický obraz: škrábání, pocit sladkosti v ústech, objevení krve ruzná intenzita hemoptýza, hemopnoe, vliv na psychiku úzkost, strach, neklid, cyanóza, bezvedomí lécba: zklidnit, do polosedu, vysvetlení, že se nemusí jednat o vážné onemocnení, zavolat lékare, bronchoskopie PNEUMOTHORAX - vzduch hrudní dutine vniknutí z venku pri poranení, ze vnitr porušení kontinuity plic prasknutí velké cysty - v dutine podtlak nasávání vzduchu =) smrsknutí plíce úplne =) úplný pneumotorax, neúplne =) neúplný pneumotorax pneumothorax otevrený zustane komunikace mezi vnejším prostredím pneumohtorax zavrený jednorázové proniknutí vzduchu a uzavrení komunikace pneumothorax ventilový pruchod vzduchu jen do dutiny, muže dojít k selhání druhé plíce i srdce, prevést na uzavrený pneumothorax klinický obraz: dušnost, bolest na hrudi, šokový stav, pneumotorax malý bez potíží lécba: otevrený a ventilový pneumotorax prevést na uzavrený, odvádení vzduchu speciální drenáž 19

20 HEMOTORAX - dutina se vyplní krví SPONTÁLNÍ PNEUMOTORAX - u mladých lidí, u mužu - z plného zdraví, prasknutí cysty v plicích dušnost, bolest na hrudi ASPIRACE CIZÍHO TELESA - vdechnutí cizího telesa do plic - porušeno vedomí - za stavu sníženého reflexu opilost, u malých detí - pevné soucásti, potraviny (buráky), tekutiny tukové povahy (mléko) =) upoidní zánet plic =) rozpad plic 3 týdny klinický obraz: rozkašlání, 1) vec nepusobí zánet uložení v plicích 2) zpusobuje zánet teplota, kašel, dušnost 3) zaklínení v dýchacích cestách nedušný, kašel, teplota, bolest na hrudi - bronchoskopie, prevence LARYNGOSPASMUS - fyziologická reakce pri pití, jídle - vystupnovaná reakce dochází k ní mimo potrebu =) nemuže dýchat, z plného zdraví, sekund - panikarení, neklid, strach, úzkost, mdloba - povolení spasmu po uklidnení, nedostatek kyslíku pomoc: napít studené vody, úder do zad, kýchnutí, dráždit rohovku SYNDROM DECHOVÉ TÍSNE ARDS - deti, dospelí - šoková plíce, vietnamská plíce - polytrauma závažné onemocnení postižení více orgánu - intoxikace - selhání dechu, otok plic - neznámá prícina - selhání ledvin, srdce =) celková selhání =) úmrtí - u detí v souvislosti z težkým zánetem plic RESPIRACNÍ INSUFISCIENCE - respiracní selhání - akutní, chronické rozsah: 1) particiální (cástecné) snížený obsah kyslíku, normální oxid uhlicitý 2) globální (celkové) snížený obsah kyslíku, zvýšený oxid uhlicitý AKUTNÍ RESPIRACNÍ INSUFICIENCE - vzniká náhle pri úrazu, aspiraci cizího telesa =) ucpání trachey, otrava toxickým plynem, dusledek infekce plic klinický obraz: dušnost, dušení, cyanóza, bezvedomí, zástava dechu lécba: umelá plicní ventilace, odstranení príciny 20

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřování pacientů po operacích plic Bc. Jana Truhlářová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Klinická propedeutika

Klinická propedeutika Klinická propedeutika Klinická propedeutika Anamnéza (řec. ana = roz-, mnesis = paměť, tj. rozpomínání) RA: pátráme dědičných postiženích či dispozicích (ICHS,CMP, náhlá smrt, vrozené vady, HT, nádory)

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE...

ONEMOCNĚNÍ SKOTU ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... ONEMOCNĚNÍ SKOTU OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 4 ZÁNĚT KŮŽE... 4 LYSIVOST... 4 KOPŘIVKA... 4 LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE... 6 PROLEŽENINA... 6 PORANĚNÍ KŮŽE... 7 ABSCES... 7 FLEGMÓNA... 7 HEMATOM... 8 SRDEČNÍ SLABOST...

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková

VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM. Iva Frolková VARIXY JAKO KOSMETICKÝ PROBLÉM Iva Frolková Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Cílem práce je literární průzkum výskytu varixů, jakožto problému současnosti jak z hlediska dermatologického, tak kosmetického.

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více