Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí lékaø STARLIFE Obsah"

Transkript

1 Domácí lékaø

2 Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova choroba 15 Deprese 16 Dna 17 Edém 18 Epilepsie 19 Hemofilie 20 Hemoroidy 21 Chřipka 22 Chronický únavový syndrom 23 Chudokrevnost anémie 24 Impotence 25 Infekční zánět jater 26 Kandidóza 27 Kardiovaskulární systém 28 Ledvinové potíže 29 Lupénka 30 Lupus 31 Lupy 32 Mastná pleť 33 Meniérova choroba 34 Menopauza 35 Menstruační obtíže 36 Migréna 37 Mononukleóza 38

3 Nauzea - nevolnost 39 Nespavost 40 Rakovina 41 Roztroušená skleróza 42 Sexualita - erektilní dysfunkce 43 Slinivka břišní 44 Tasemnice 45 Tlak krve 46 Úpal, úžeh 47 Vrásky 48 Zažívací ústrojí, zácpa 49 Zánět horních cest dýchacích 50

4 A Alergie je nepøimìøená obranná reakce imunitního systému organismu na látky, které jsou za normálních okolností zcela bìžné a bezpeèné. K nejobvyklejším alergenùm (látkám, které vyvolávají alergické reakce) patøí prach, pyl, nìkteré kovy, nìkteré složky kosmetických a èisticích prostøedkù, zvíøecí chlupy, roztoèi, plísnì, hmyzí jed, nìkteré bìžné léky (napø. penicilin a aspirin) a nìkteré potravináøské pøísady. Jako první pøicházejí do styku s alergeny dýchací cesty, vèetnì dutiny nosní, zažívací trakt, oèní spojivky a kùže. Tyto vstupní brány jsou také nejèastìjším místem pøehnaných ochranných (alergických) reakcí. Po kontaktu a alergenem pozorujeme rýmu, obtížné dýchání, prùjem, slzení nebo kožní ekzémy. PØÍÈINY oslabení imunitního systému zneèištìné životní prostøedí chemicky upravované potraviny (umìlá barviva a pøíchutì) nesprávná životospráva nedostatek minerálù a vitaminù nadmìrné užívání antibiotik a chemických lékù stres pro posílení imunitního systému, fyzickou a duševní harmonizaci zmìna životního stylu dostatek pohybu a odpoèinku doplnìní stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy podpora imunitního systému pøírodními preparáty dodržování pitného režimu (minimálnì 2,5 l vody dennì) zmìna mentálního postoje vùèi svému stavu Jednoduché øeení s produkty STARLIFE IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater (dùležitý orgán látkové výmìny) a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá objevit a eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. ROYAL JELLY Je úèinným pøírodním antibiotikem, posiluje imunitní systém a má silné dezinfekèní úèinky. PAU D ARCO Zlepšuje prùbìh jaterních, kožních a alergických nemocí. Pùsobí detoxikaènì, zmíròuje vedlejší úèinky nìkterých antibiotik. NONI GOLD STAR Podporuje imunitu, oslabuje reakce na poživatiny, pyly a další alergeny, nièí volné radikály, snižuje stres. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporují dobré trávení, vstøebávání živin, podporují regeneraci organismu, zabezpeèují rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, povzbuzuje srdeènì cévní systém, zlepšuje cirkulaci krve (výrazná podpora jater detoxikaèního orgánu), pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. ANATOMAX Chrání organismus pøed alergeny, zmíròuje zánìtlivé reakce. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. ENZYME STAR Posilují imunitní systém, obnovují støevní mikroflóru, podporují trávení a nièení volných radikálù. FIBER STAR Èistí tlusté støevo od toxických odpadù, podporuje tvorbu zdravé mikroflóry, brání tvorbì usazenin a èistí krevní a lymfatický systém. 4 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

5 A Akné je jedním z nejznámìjších a nejhojnìji se vyskytujících zánìtlivých onemocnìní kùže. Tato kožní porucha v rùzné míøe postihuje až 80 % populace ve vìku od 12 do 24 let. Je obvyklejší u mužské populace, nebo mužské pohlavní hormony (androgeny) stimulují tvorbu keratinu a kožního mazu, jež vedou k ucpávání pórù. V období puberty se produkce androgenù zvyšuje u obou pohlaví a k akné se stávají náchylnìjší i dívky. Jednou z funkcí kùže je odvádìt z tìla toxické látky prostøednictvím potu. Pokud ledviny a játra nestaèí odvádìt z tìla toxiny, pøichází na øadu kùže. Toxiny prostupující pokožkou jsou velmi agresivní a narušují její zdravou soudržnost a odolnost. Pokožka nemùže odvádìt další toxické látky, póry se ucpávají, kùže nemùže dýchat, množí se mikroby a dojde ke vzniku zánìtu - akné. PØÍÈINY zánìtu kùže dìdièná dispozice mastná ple androgeny nedostateèná funkce jater a ledvin zvýšené množství toxických látek v organismu prach, špína a nevhodné kosmetické pøípravky nevyrovnané tìlesné ph nevhodná strava (nadmìrná spotøeba solených potravin, cukru, potravin apod.) užívání nìkterých lékù stres pro posílení imunitního systému, fyzickou a duševní harmonizaci a ošetøení pokožky zmìna životního stylu zmìna stravy a životosprávy vyèištìní organismu vhodnými pøírodními preparáty dodržování pitného režimu podpora funkce ledvin a jater posílení imunitního systému péèe o èistotu pokožky dezinfekce pokožky Jednoduché øeení s produkty STARLIFE FIBER STAR Zbavuje toxických látek a regeneruje tlusté støevo, posiluje imunitní systém a harmonizuje organismus. EMPEROR STAR Harmonizuje, regeneruje a posiluje organismus (zejména játra a ledviny). Podporuje imunitní systém a hojivé procesy, zlepšuje elastiènost kùže. ENZYME STAR Posilují imunitní systém, obnovují støevní mikroflóru, podporují trávení a nièení volných radikálù. CHLOROPHYLL Vykazuje výrazné dezinfekèní, protivirové, antibakteriální a protiplísòové úèinky. Pùsobí protizánìtlivì a hojivì u chronických i akutních zánìtù kùže. Zlepšuje stav obìhové soustavy. SHOWER, SKIN CREAM Pøípravky, které šetrným zpùsobem dùkladnì èistí ple, odstraòují odumøelé buòky pleti bez poškození pøirozeného ochranného kožního filmu. Jsou bezpeèné i pro velmi problematickou ple a nahrazují mýdlo, v jehož mazlavém povlaku se množí bakterie, které ještì zhoršují stav akné. EFFECTIVE STAR Dokonale dezinfikuje pokožku, zlepšuje stav mokvavých zánìtů a urychluje jejich hojení. Studený EFFECTI- VE STAR ochlazuje a osvìžuje pokožku. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 5

6 A Angina pectoris Anginózní bolesti jsou přímým důsledkem tvorby aterosklerotických plátů ve stěnách tepen zásobujících srdce krví. Jako všechny ostatní svaly a orgány v těle potřebuje i srdce kyslík z krve, aby mohlo pracovat to znamená pumpovat krev do celého oběhového ústrojí. Tepny s aterosklerotickými změnami mohou být dostatečně široké proto, aby stačily přivádět dostatek krve v klidu, ale nemusejí dodávat srdci dost okysličené krve při námaze, kdy se její potřeba silně zvyšuje. Není-li srdce dostatečně zásobováno kyslíkem, dochází ke svíravé a palčivé anginózní bolesti. Bolest většinou začíná za hrudní kostí a vystřeluje do ramen, paží nebo dolní čelisti; zvyšuje se a po dosažení maxima opět ustoupí. Záchvat může trvat až 15 minut. Klasická léčba anginy pectoris dokáže zmírnit intenzivní bolesti na hrudi, ale nemůže zastavit fyziologický mechanismus vzniku bolesti. Vitaminy, minerály a přírodní léčivé prostředky mohou stav zlepšit nebo předejít jeho zhoršování. Můžete jimi tak doplnit předepsanou klasickou léčbu, nikdy ji však sami nepřerušujte bez vědomí lékaře. Příznaky svíravá nebo palčivá bolest na hrudi slabost pocení dušnost palpitace (bušení srdce) nauzea (nevolnost) pocity na omdlení PŘÍČINY vzniku anginy pectoris jakákoli námaha chůze po schodech, běh za autobusem, práce na zahradě i sex může také vzniknout při křečovitém stahu věnčitých (koronárních) tepen při angině pectoris jezte nízkotučnou stravu s vysokým obsahem vlákniny; namísto másla používejte polynenasycený umělý tuk nebo rostlinný olej nekuřte a vyhýbejte se zakouřeným prostorám buďte co nejméně ve stresu omezte sedavý způsob života naučte se relaxovat; meditace, tai-chi nebo jóga mohou snížit frekvenci anginózních záchvatů Pomoc prostøednictvím produktù STARLIFE pøi anginì pectoris Posiluje a snižuje pracovní zátěž srdečního svalu. Chrání cévní systém. Snižuje hladinu cholestrolu. OMEGA-3 EPA Obsažené mastné kyseliny ovlivňují snižování hladiny krevních lipidů, zejména cholesterolu a udržování pružnosti tepen. GINKGO STAR Pomáhá uvolňovat zvýšené napětí cév, čímž je rozšiřuje. Svými antioxidačními účinky zabraňuje vzniku záchvatů. VITAMIN E STAR Blokuje oxidaci LDL (škodlivého) cholesterolu, který je prvním krokem při tvorbě plátů. Má antioxidační účinky. VITAMIN C 1000 Kromě svým antioxidačních účinků pomáhá zlepšovat stav tepen poškozených aterosklerotickými pláty. GARLIC + PARSLEY Česnek normalizuje zrychlenou srdeční činnost. Zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu díky uvolnění spasmů koronárních tepen. 6 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

7 Ateroskleróza A Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévní stěny. Je to dlouhodobý proces, při němž dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu. Různými vlivy se v cévách tvoří tzv. aterosklerotické pláty připomínající nánosy nečistot ve starých vodovodních trubkách. Důsledkem tohoto zúžení je nedostatečné prokrvení orgánu, ke kterému daná céva míří. Aterosklerotické postižení mozkových cév vede s přibývajícím věkem ke zhoršenému prokrvení mozku. Nejcitlivěji a tedy i nejdříve zareagují paměťové buňky, které jsou na hojném příjmu živin a kyslíku závislé nejvíce. Důsledkem je častější zapomínání skleróza. Toto onemocnění není však bohužel jediným důsledkem aterosklerózy. Mnohem častější jsou následky daleko vážnější. Ve většině civilizovaných zemích je ateroskleróza nejčastější příčinou úmrtí. Způsobuje většinu srdečních i mozkových příhod a přitom ještě před sto lety byla vzácnou a neprobádanou chorobou. Podpora organismu produkty STARLIFE pøi ateroskleróze Chrání cévní systém. Snižuje hladinu cholestrolu. OMEGA-3 EPA Obsažené mastné kyseliny ovlivňují snižování hladiny krevních lipidů, zejména cholesterolu a udržování pružnosti tepen. GINKGO STAR Pomáhá uvolňovat zvýšené napětí cév, čímž je rozšiřuje. Svými antioxidačními účinky zabraňuje vzniku záchvatů. VITAMIN E STAR Blokuje oxidaci LDL (škodlivého) cholesterolu, který je prvním krokem při tvorbě plátů. Má antioxidační účinky. VITAMIN C 1000 Kromě svých antioxidačních účinků pomáhá zlepšovat stav tepen poškozených aterosklerotickými pláty. Příznaky aterosklerózy se objevují až v jejích pokročilých stádiích, kdy je céva natolik poškozena, že dojde ke kritickému zúžení až uzávěru jejího průsvitu. Typické jsou náhle vzniklé bolesti v oblasti nedokrveného orgánu. V případě pouhého zúžení tepny a nedostatečného průtoku krve jde o námahové potíže, které v klidu ustoupí. Pokud dojde k úplnému závěru, hrozí odumření nedokrvené části orgánu a závažné narušení jeho funkce. Příznaky jsou proto velmi pestré dle toho, který orgán byl postižen, v jakém rozsahu a jak rychle omezení průtoku nastalo. GARLIC + PARSLEY Posiluje kardiovaskulární systém a pozitivně působí proti atroskleróze. CRANBERRY STAR Zdokonaluje průtok krve, redukuje krení tlak, zpomaluje vznik atrosklerózy a zamezuje ucpávání cév. VIRGIN OLIVE STAR Pomáhá snížit vstřebávání cholesterolu v krvi o polovinu. PŘÍČINY vzniku aterosklerózy kouření zvýšená hladina tuků v krvi zvýšený krevní tlak rodinná zátěž (mrtvice, infarkt u pokrevních příbuzných) obezita vysoká srážlivost krve cukrovka při ateroskleróze zdravý životní styl omezit vysokoenergetická (tučná a sladká) jídla zvýšit množství vlákniny (ovoce, zelenina) v potravě, místo živočišných tuků používat rostlinné, zvláště za studena lisované oleje sportovat nekouřit DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 7

8 A Artritida je autoimunní onemocnìní, pøi nìmž imunitní systém produkuje protilátky proti vlastnímu kolagenu základnímu stavebnímu kameni chrupavek. U nemocného èlovìka chrupavka mizí a kolem postiženého kloubu jsou namáhány šlachy, vazy a svaly, dochází k jejich zanícení a vzniká bolest. Artritida je zánìt kloubù, pro nìjž je charakteristická ztuhlost, otoky, deformace a snížená pohyblivost kloubních spojení. A co více - nemocný produkuje ménì protizánìtlivých hormonù než obvykle. Zánìt kloubù mùže být rovnìž zpùsoben bakteriální, virovou nebo plísòovou infekcí kloubu. Tato porucha se nazývá infekèní artritida. K jejím symptomùm patøí zarudlost, otoky, bolest a citlivost postiženého kloubu, doprovázené èasto klasickými pøíznaky infekce - horeèkou, mrazením a bolestmi celého tìla. PØÍÈINY zánětu kloubů oslabení imunitního systému opotřebení kloubů stárnutí nedostatek živin pro tvorbu chrupavčité a pojivové tkáně Regenerace kloubù a kloubních spojení produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidační formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánětlivé, antibakteriální a antivirové účinky. ANATOMAX Zmírňuje zánětlivé reakce, zasahuje do aktivity řady enzymů, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní oběh, snižuje svalové křeče, podílí se na zlepšení detoxikačních procesů v organismu, zvyšuje odolnost proti infekcím a zvyšuje energii organismu. ARTHRIMAX Zvyšuje pohyblivost, snižuje bolestivost a otok ztuhlých kloubů postižených artritidou a zánětem. pro regeneraci kloubů posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubů, pomáhá udržovat přirozenou pohyblivost kloubů, zmírňuje bolestivost při zánětech, doplňuje přirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a působí podpůrně na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavčitých tkáních, urychluje přeměnu energie v organismu, zmírňuje bolestivost kloubů způsobené věkem. GLUCOSAMINE STAR Zmírňuje záněty a bolesti při léčbě artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkáně. Dodává energii každé buňce a pomáhá jejímu okysličování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitní systém, ničí volné radikály, snižuje stres, podporuje regeneraci pohybového aparátu, zmírňuje záněty, působí proti bolesti. 8 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

9 A Artróza je degenerativní onemocnìní kloubù - postupná ztráta chrupavky kloubní. Pøi tomto druhu kloubního onemocnìní je používáním opotøebován hladký povrch chrupavky, která pokrývá konec kostí v kloubu. Tìlo sice tuto ztrátu dokáže nahradit, ale povlakem nerovným, drsným. To má za následek ztuhnutí kloubù a snížení jejich pohyblivosti. Ztuhlost je pøíèinou namáhání svalù a šlach. Dochází k následnému zanícení, které je doprovázeno bolestí. PØÍÈINY degenerativního onemocnìní kloubù nadměrný příjem masa nedostatečný přísun živin oslabení imunitního systému nadváha pro regeneraci kloubů a kloubních spojení posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) vitalizace organismu Regenerace organismu s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. EXTRA CELL GUARD Je silná antioxidaèní formule. Zvyšuje odolnost organismu proti infekcím, posiluje imunitní systém, podporuje hojení ran a kostí, potlaèuje negativní vlivy stárnutí organismu. ANATOMAX Zmíròuje zánìtlivé reakce, zasahuje do aktivity øady enzymù, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní obìh, snižuje svalové køeèe, podílí se na zlepšení detoxikaèních procesù v organismu, zvyšuje odolnost proti infekcím a zvyšuje energii organismu. JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubù, pomáhá udržovat pøirozenou pohyblivost kloubù, zmíròuje bolestivost pøi zánìtech, doplòuje pøirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a pùsobí podpùrnì na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavèitý ch tkáních, urychluje pøemìnu energie v organismu, zmíròuje bolestivost kloubù zpùsobené vìkem. GLUCOSAMINE STAR Zmíròuje zánìty a bolesti pøi léèbì artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkánì. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitní systém, nièí volné radikály, snižuje stres, podporuje regeneraci pohybového aparátu, zmíròuje zánìty, pùsobí proti bolesti. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 9

10 A Alzheimerova choroba je degenerativní porucha charakteristická specifickým souhrnem fyziologických zmìn v mozku. Tato porucha byla poprvé popsána v r nìmeckým neurologem Aloisem Alzheimerem. Je charakterizována jako progresivní mentální rozpad postupující do takového stupnì, že narušuje schopnost se bìžnì pracovnì a spoleèensky uplatnit. Jsou narušeny pamìové a abstraktní myšlenkové procesy. K pøíznakùm patøí deprese, zmatené vnímání prostoru a èasu, neschopnost soustøední a komunikace, ztráta schopnosti udržet moè a stolici, ztráta pamìti, zmìny osobnosti a prudké zmìny nálady. Zdraví a celková funkènost osobnosti se rychle zhoršují, až je èlovìk naprosto neschopen samostatnì fungovat. PØÍÈINY degenerativní poruchy mozku nedostatečný přísun živin do mozku (vitaminů skupiny B, zinku, antioxidačních vitaminů A, E a karotenoidů, deficit bóru, selenu a draslíku) problémy se vstřebáváním běžné u starších lidí alkohol a mnohá léčiva prohlubující nedostatek klíčových vitaminů a minerálů pro posílení imunitního systému, výživu a regeneraci mozkových buněk vyvážená strava z přírodních potravin s vysokým podílem vlákniny potravní doplňky vyloučení nebezpečných sloučenin hliníku (hliníkové nádobí, kosmetické přípravky deodoranty, mycí gely, šampony, potravinářské přísady, obaly potravin, některé léky) bezpečné kosmetické přípravky bez škodlivých ingrediencí Regenerace kloubù a kloubních spojení s produkty STARLIFE Koloidní roztok životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu, zabezpeèuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater (dùležitý orgán látkové výmìny) a ledvin. Má protivirové a protizánìtlivé úèinky, pøináší celkové posílení organismu. COLOSTRUM STAR Podporuje imunitní systém, dodává minerály, vitaminy, proteiny a další složky pro udržení zdraví a regeneraci organismu. Ovlivòuje metabolismus vápníku, sacharidù a lipidù, podporuje proteinovou syntézu. EXTRA CELL GUARD Je velmi silná antioxidaèní formule se širokým spektrem aktivních složek. Zvyšuje odolnost organismu, podporuje jeho regeneraci, potlaèuje vliv stresových faktorù na organismus. Dodává energii každé buòce, podporuje její okyslièování. Posiluje imunitní systém, pomáhá rychlé regeneraci organismu. BRAIN STAR Posiluje mozkovou èinnost, vyživuje a regeneruje mozkové buòky, podporuje mozkový a periferní krevní obìh. Tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje intelektuální a poznávací funkce. LECITHIN Podporuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje pamì a duševní výkon. Zlepšuje stav a funkci bunìèných membrán. 10 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

11 A Astma je onemocnìní plic, které zpùsobuje ucpávání dýchacích cest. Bìhem astmatického záchvatu køeèe svalù obklopujících prùdušky stáhnou okolní tkáò a zabrání proudìní vydýchaného vzduchu ven z plic. K typickým pøíznakùm astmatického záchvatu patøí kašel, sípot, pocit stísnìnosti v hrudi a potíže s dechem. Køeèe jsou následkem chronického zánìtu a pøecitlivìlosti dýchacích cest vùèi urèitému podnìtu. Vždy dochází k otoku prùdušek a k jejich ucpání vznikajícím hlenem. PØÍÈINY astmatického záchvatu obvyklé alergeny - chemikálie, drogy, prach, kouř, plísně, potravinářské přísady, obava, zlost jiné faktory - poruchy nadledvinek, změny teploty, extrémní sucho nebo vlhkost okolního prostředí, nízká hladina krevního cukru, stres apod. infekce znečištěné životní prostředí pro posílení imunitního systému a regeneraci tkání změna životního stylu doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy podpora imunitního systému a zdravé funkce tkání dýchacího ústrojí přírodními potravními doplňky zmírnění stresu a silných emocí Podpora organismu produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, zvyšují odolnost organismu proti onemocnìním respiraèního traktu. ROYAL JELLY Je silné pøírodní antibiotikum. Posiluje funkci imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání, snižuje citlivost na mnoho alergenù. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci plicní tkánì, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování plicní tkánì. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. NONI GOLD STAR Podporuje imunitu, oslabuje reakce na poživatiny, pyly a další alergeny. Nièí volné radikály, snižuje stres. RESPIRAL Podporuje rychlé hojení zánìtù dýchacích cest, odhleòují, zklidòují suchý i dusivý kašel, mají hojivé úèinky na sliznice. Podporují imunitní systém. ENZYME STAR Je komplex enzymù a dalších rostlinných složek, které podporují trávení. Uvolòuje køeèe, podporuje zdravou funkci plic, zvyšuje vyluèování hlenu a odkašlávání. Stabilizuje stav v buòkách a umožòuje zastavení zánìtlivých procesù, urychluje vstøebávání otokù a krevních výronù. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 11

12 B Borelióza je nemoc zpùsobená bakteriemi Borrelia burgdorferi, které jsou nejèastìji pøenášeny infikovanými klíšaty nebo komáry. Poprvé byla tato nemoc identifikována v polovinì sedmdesátých let ve mìstì Lyme v Connecticutu v USA, proto bývá nazývána též Lymská borelióza. Symptomy lymské boreliózy jsou velice variabilní, stejnì jako její inkubaèní doba, která se pohybuje od 2 do 32 dní. Choroba prochází tøemi stádii a ne každý pacient prodìlá všechny: 1. pupínky a vyrážky, horeèka, zimnice, zvracení a bolesti v krku 2. oblièejové ochrnutí - mùže se projevit po týdnech i po mìsících, zbytnìní sleziny, otoky mízních uzlin, prudké bolesti hlavy, rozšíøení srdeèního svalu a abnormální srdeèní rytmus 3. chronická bolest hlavy, ztuhlost krku, bolesti kloubù a otoky, degenerativní svalové poruchy. Lymská borelióza je léèitelná a témìø vždy jsou její následky odvratitelné, pokud je léèba zahájena vèas. Pokud však není nemoc léèena již v poèáteèním stádiu, dochází k rozvoji zbytnìní sleziny mízních uzlin, k nepravidelnostem srdeèního rytmu, artritidì a poškození srdeènì cévní a centrální nervové soustavy. PØÍÈINY infekce nedostatečná prevence nevhodný oděv do lesa nedostatečně ošetřená štípnutí pro posílení imunitního systému a podporu organismu prevence - antioxidanty s vyšším obsahem vitaminů odpuzují bodavý hmyz vhodný oděv do přírody a kontrola po návratu podpora imunitního systému, doplnění esenciálních vitaminů, minerálů, stopových prvků a antioxidantů Podpora organismu s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. PAU D ARCO Je formule obsahující látky s protizánìtlivým úèinkem, které jsou efektivní pøi léèbì bakteriálních a parazitárních onemocnìní. Podporuje hojení zánìtù kloubù a kostí. Zmíròuje bolesti vznikající jako dùsledek nìkterých chorob. CHLOROPHYLL Je pøípravek s výrazným dezinfekèním úèinkem, prokazuje význaèné hojivé úèinky a pùsobí protizánìtlivì. ANTI-PARASITE Je formule s protiparazitním a detoxikaèním úèinkem. Uplatòuje se pøi zánìtu sliznic, postižení jater, sleziny, žaludku a pomáhá normalizovat støevní flóru a nièí kvasné a hnilobné mikroorganismy. 12 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

13 B Bronchitida je zánìtlivé onemocnìní, které vzniká ucpáním nebo zahlcením trubic vedoucích do plic. Zánìt má za následek tvorbu hlenu a kašel, horeèku, bolest v hrudi a zádech, únavy, bolesti v krku, obtíže s dýcháním a náhlé návaly zimy s chvìním po celém tìle. Otoky sliznic a nadmìrná sekrece prùduškových žláz èasto provázejí stahy prùdušek. Akutní bronchitida je obvykle zpùsobena infekcí, která mùže být bakteriálního, virového chlamydiálního, mykoplazmatického nebo kombinovaného pùvodu. V nìkterých pøípadech mùže tento stav pøerùst v zápal plic. Chronická bronchitida je následkem èastého podráždìní plic (napø. cigaretovým kouøem). Pøíèinou mùže být i alergie. PØÍÈINY zánětu průdušek infekce oslabení imunitního systému agresivní prostředí pro potlačení zánětu a povzbuzení organismu podpora imunitního systému přírodními preparáty doplnění stravy o minerály, stopové prvky a vitaminy vyloučení dráždivých substancí způsobujících ucpávání dýchacích cest inhalace Podpora imunitního systému produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, zvyšují odolnost organismu proti onemocnìním respiraèního traktu. ROYAL JELLY Je silné pøírodní antibiotikum. Posiluje funkci imunitního systému, stimuluje regeneraci tkání, snižuje citlivost na mnoho alergenù. CELL GUARD Posiluje imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Je silným antioxidantem a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci plicní tkánì, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování plicní tkánì. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. RESPIRAL Podporuje rychlé hojení zánìtù dýchacích cest, odhleòuje, zklidòuje suchý i dusivý kašel, má hojivé úèinky na sliznice. Podporuje imunitní systém. ENZYME STAR Je komplex enzymù a dalších rostlinných složek, které podporují trávení. Uvolòuje køeèe, podporuje zdravou funkci plic, zvyšuje vyluèování hlenu a odkašlávání. Stabilizuje stav v buòkách a umožòuje zastavení zánìtlivých procesù, urychluje vstøebávání otokù a krevních výronù. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 13

14 C Cirhóza jater je degenerativní zánìtlivé onemocnìní, které se projevuje tvrdnutím a zajizvením jaterních bunìk. Játra ztrácejí schopnost normálnì fungovat z dùvodu zajizvené tkánì, která brání normálnímu prùtoku krve játry. Nejobvyklejší pøíèinou vzniku cirhózy jater je nadmìrná konzumace alkoholu, ménì èastým dùvodem bývá virová hepatitida. I podvýživa a chronické zánìty mohou vést k poruchám funkce jater. V poèáteèních fázích mùže k symptomùm cirhózy patøit zácpa nebo prùjem, horeèka, podráždìný žaludek, únava, slabost, ztráta chuti k jídlu, ztráta tìlesné hmotnosti, zvìtšení jater, zvracení, zarudlé dlanì a žloutenka. V pozdìjší fázi choroby se dostavuje anémie, tvorba podlitin zpùsobená podkožním krvácením a otoky. PØÍÈINY degenerativního onemocnění jater nadměrná konzumace alkoholu virová hepatitida pro detoxikaci a regeneraci jater změna životního stylu vhodná strava potravní doplňky - doplnění vitaminů, enzymů, aminokyselin a antioxidantů Detoxikace a regenerace jater s produkty STARLIFE Komplexní doplnìk minerálù, stopových prvkù, aminokyselin a enzymù. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu a snižuje zátìž jater. ALFALFA Pùsobí detoxikaènì, neutralizuje žaludeèní kyselinu, výraznì zlepšuje metabolismus organismu, upravuje chu k jídlu a zvyšuje využitelnost bílkovin, vápníku a dalších látek ze stravy. Je vhodným zdrojem vitaminu K. Deficit vitaminu K je pøi cirhóze obvyklý. PROTECT LIVER Podporuje metabolismus, ovlivòuje pøíznivì virový zánìt jater, tlumí úèinky nìkterých jaterních jedù, chrání jaterní parenchym a má antioxidaèní úèinky. LECITHIN Je fosfolipidový pøípravek ke snížení hladiny cholesterolu a zlepšení funkce jater. Chrání jaterní buòky pøi jejich detoxikaèních funkcích, je vhodný pro regulaci ztuènìní jater. Snižuje toxický úèinek alkoholu na játra, podporuje dobrou funkci bunìèných membrán. Je významným antioxidantem. Podílí se na energetické výmìnì v buòce a stabilizuje membrány. Pomáhá pøi poruchách zažívání, pøi chronických aktivních hepatitidách. CELL GUARD Je silná kombinovaná antioxidaèní formule. Podporuje krevní obìh, má silné protizánìtlivé úèinky. Podporuje imunitu, neutralizuje toxické složky a chrání játra pøed poškozením. 14 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

15 C Crohnova choroba je chronické a dlouhotrvající vøedové onemocnìní jednoho i více úsekù trávicího traktu. Vøedová choroba se mùže šíøit ve všech vrstvách støevní stìny (sliznice, podsliznièní vrstva, svalová a pojivová vrstva). Postihuje celou trávicí soustavu od ústního otvoru až ke koneèníku, vèetnì pøilehlých uzlin. Zanícená místa zùstávají po vyhojení zarostlá jizvou, která zužuje prùchodnost trávicí soustavy. Tato choroba není nakažlivá a její pøíèina není dosud plnì objasnìna. K pøíznakùm Crohnovy choroby patøí úporný prùjem, bolest bøicha, horeèka, poruchy vstøebávání (a následná podvýživa), steatorea (výskyt tuku ve stolici), ztráta energie, chuti k jídlu a tìlesné hmotnosti. Chronické krvácení mùže pøi této nemoci zpùsobit anémii související s deficitem železa. Kromì vøedù a zánìtu se mùže Crohnova choroba projevovat i èásteèným zúžením prùchodnosti støev. PØÍÈINY vředové choroby střev prodělané potravní alergie poškození volnými radikály nedostatek vitaminů C a E potraviny dráždící trávicí trakt (alkohol, kofein, nápoje sycené oxidem uhličitým, čokoláda, smažená jídla, umělé přísady a konzervační látky) hlenotvorné potraviny (mléčné výrobky) stres vysoká koncentrace hliníku a rtuti v mozku poruchy imunitního systému pro podporu trávení a správné funkce zažívacího traktu vyvážená strava s dostatkem syrové nebo v páře vařené zeleniny dostatečné množství tekutin (převařená voda, bylinné čaje, čerstvé šťávy) vyloučení rafinovaných uhlohydrátů ze stravy změna životního stylu, dostatek pohybu a odpočinku potravní doplňky Podpora zaívacího ústrojí produkty STARLIFE IMMUNITY STAR, VILCACORA STAR Podporují imunitní systém a trávicí soustavu. Mají protibakteriální, protivirové a protizánìtlivé úèinky, èistí krevní øeèištì a zvyšují odolnost organismu proti rùzným onemocnìním. GARLIC + PARSLEY Je formule k detoxikaci a ochranì organismu pøed infekcemi. Zlepšuje zažívací procesy a pùsobí celkovì na zlepšení metabolismu. CELL GUARD, EXTRA CELL GUARD PosilujÍ imunitní systém, pùsobí protizánìtlivì a protialergicky. Jsou silnými antioxidanty a chrání organismus pøed škodlivým pùsobením volných radikálù. Tlumí infekce a regenerují støevní trakt (vitaminy C a E). Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. ENZYME STAR Jsou komplexy enzymù a dùležitých složek, které podporují trávení. Stabilizují stav v buòkách a umožòují zastavení zánìtlivých procesù, obnovují pøirozenou støevní mikroflóru, podporují nièení volných radikálù. LIFE STAR Je bylinná formule, která zpomaluje proces stárnutí bunìk, zvyšuje celkový energetický tonus organismu, snižuje pocit DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 15

16 D Deprese je stav skleslosti a sklíèenosti. Jde o onemocnìní celého tìla - postihuje organismus, nervovou soustavu, duševní složku, myšlení i chování. Ovlivòuje spánek i chu k jídlu, pocity vùèi sobì samému i zpùsob uvažování o lidech a vìcech kolem sebe a pøístupu k nim. Symptomy mohou pøetrvávat týdny, mìsíce i roky. Existuje øada typù depresí s rozdíly v množství symptomù, v jejich prudkosti a úpornosti. Lidé trpící depresí se obvykle straní spoleènosti. Ztrácí zájem o dìní kolem sebe a ztrácejí schopnost zažívat radost. Mnozí postižení myslí na smrt a uvažují o sebevraždì. K pøíznakùm deprese patøí chronická únava, poruchy spánku (jak nespavost, tak nadmìrné množství spánku), zmìny chuti k jídlu, bolesti hlavy a zad, trávicí poruchy, podráždìnost, vznìtlivost, ztráta zájmu o zájmové èinnosti a neschopnost se jimi tìšit, pocity ménìcennosti a neschopnosti. Osoba s depresí mùže být chronicky podráždìná a rozzlobená, smutná a zoufalá nebo neprojevuje témìø žádné èi vùbec žádné emoce. PØÍÈINY celkové skleslosti a sklíčenosti napětí, stres, traumatizující zážitek nerovnováha mozkového chemismu poruchy funkce štítné žlázy, podráždění žaludku, bolesti hlavy, mononukleóza nedostatky ve výživě, konzumace cukru nedostatek tělesného pohybu, vážnější fyzické obtíže pro povzbuzení a posílení organismu změny životního stylu pravidelný tělesný pohyb, cvičení, dostatek odpočinku udržování aktivní mysli, vyhýbání se stresovým situacím vhodná strava posílení imunitního systému, podpora organismu vhodnými potravními doplňky Posílení, povzbuzení a regenerace organismu produkty STARLIFE Je koloidní roztok životnì dùležitých minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení a vstøebávání živin, regeneraci organismu, zabezpeèuje rovnováhu fyzického a duševního rozvoje. COLOSTRUM STAR Podporuje imunitní systém, dodává minerály, vitaminy, proteiny a další složky pro udržení zdraví a regeneraci organismu. Ovlivòuje metabolismus vápníku, sacharidù a lipidù, podporuje proteinovou syntézu. EXTRA CELL GUARD Je velmi silná antioxidaèní formule se širokým spektrem aktivních složek. Zvyšuje odolnost organismu, podporuje jeho regeneraci, potlaèuje vliv stresových faktorù na organismus. BRAIN STAR Posiluje mozkovou èinnost, vyživuje a regeneruje mozkové buòky, podporuje mozkový a periferní krevní obìh. Tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zpomaluje proces stárnutí, zlepšuje intelektuální a poznávací funkce. LECITHIN Podporuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje pamì a duševní výkon. Zlepšuje stav a funkci bunìèných membrán. ENERGY STAR Je formule kombinovaná z ženšenu a včelí mateří kašičky pro podporu odolnosti organismu proti fyzickému a psychickému stresu. Posiluje organismus pøi vyrovnávání se s nepøíznivým pùsobením životních podmínek a stresových faktorù. 16 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

17 Dna je bìžný typ artritidy, k nìmuž dochází pøi zvýšeném usazování kyseliny moèové ve tkáních. Kyselina moèová je výsledný produkt metabolismu látek oznaèovaných jako puriny. Postižený organismus neprodukuje dostateèné množství trávicího enzymu urikázy, který oxiduje relativnì nerozpustnou kyselinu moèovou na vysoce rozpustnou látku. V dùsledku tohoto nedostatku dochází ke hromadìní kyseliny moèové v krvi a tkáních, kde nakonec krystalizuje. Vytvoøené jehlièkovité krystaly pronikají jako skuteèné jehly do kloubù. Nìkdy se kyselina moèová usazuje pøednostnì v kloubu palce u nohy, ale náchylné k jejímu ukládání mohou být i další klouby, napøíklad kotníky, kolena, zápìstí i klouby prstù. Obvyklým prvním pøíznakem je prudká bolest. Pak dochází k zánìtu postiženého kloubu a k jeho zèervenání, otoku a vzniku extrémní citlivosti na dotek. Kyselina moèová je vedlejší produkt rozkladu nìkterých potravin, takže dna úzce souvisí s výživou. PØÍÈINY onemocnění dnou dědičnost nesprávná výživa a přejídání se nadměrné pití některé léky stres operace nebo poranění kloubu pro regeneraci kloubů posílení imunitního systému doplnění potřebných živin pro regeneraci chrupavčitých a pojivových tkání úprava životosprávy (omezení množství tuků v jídelníčku, omezení konzumace masa, zvýšení příjmu vlákniny) pravidelná tělesná aktivita (jízda na kole, chůze, vodní sporty) Regenerace kloubù a kloubních spojení s produkty STARLIFE Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje dobré trávení, vstøebávání živin, podporuje tvorbu bunìèné energie a regeneraci všech tkání orgánù a bunìk. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. ANATOMAX Zmíròuje zánìtlivé reakce, zasahuje do aktivity øady enzymù, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému. Zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, zlepšuje krevní obìh, snižuje svalové køeèe, podílí se na zlepšení detoxikaèních procesù v organismu. ARTHRIMAX Zvyšuje pohyblivost, snižuje bolestivost a otok ztuhlých kloubù postižených artritidou a zánìtem. JOINT MOBILITY Podporuje zdravou funkci pohybového aparátu, podporuje imunitní systém, optimální stav pojivových tkání a kloubù, pomáhá udržovat pøirozenou pohyblivost kloubù, zmíròuje bolestivost pøi zánìtech, doplòuje pøirozenou tvorbu synoviální tekutiny v kloubech a pùsobí podpùrnì na celý organismus. REGEMAX Regeneruje a posiluje kosti, šlachy a svaly. Stimuluje imunitní systém, zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavèitých tkáních, urychluje pøemìnu energie v organismu, zmíròuje bolestivost kloubù zpùsobené vìkem. GLUCOSAMINE STAR Zmíròuje zánìty a bolesti pøi léèbì artritid. Podílí se na udržování funkce a reparaci chrupavek a šlach, regeneruje pojivové tkánì. OSTEO STAR Dodává organismu potøebnou denní dávku vápníku a hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Stabilizuje bunìèné membrány, uvolòuje køeèe, podporuje hojení ran a kostí, potlaèuje vliv negativní stresových faktorù na organismus. Dodává energii každé buòce a pomáhá jejímu okyslièování. Podporuje imunitní systém a pomáhá rychlé regeneraci organismu. BOBY STAR Je unikátní krém, který působí proti bolesti, zlepšuje prokrvení, má protizánětlivé účinky, zklidňuje, uvolňuje a podporuje regeneraci. D DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 17

18 E Edém døíve nazývaný vodnatelnost je charakteristický akumulací tekutin v tìlních tkáních. Nejèastìji vzniká na chodidlech a kotnících, ale postihnout mùže kteroukoliv èást tìla. Otoky takto vznikající mohou zase vyvolat bolesti svalù. Zadržování tekutin je obvykle zpùsobováno alergiemi. U mnoha žen se edém vytváøí bìhem tìhotenství. Úporný edém mùže být zpùsoben potížemi ledvin, moèového mìchýøe, srdce nebo jater. PØÍÈINY onemocnění alergie potíže ledvin, močového měchýře, srdce nebo jater nepřiměřené vstřebávání bílkovin pro odvodnění organismu úprava stravy a životosprávy (zvýšení příjmu syrové potravy, dostatek vlákniny, doplnění vhodných bílkovin vejce, pečené rybí, kuřecí a krůtí maso, malé množství kysaných mléčných výrobků) doplnění minerálních látek pravidelný půst dostatek pohybu a odpočinku odbourání stresu Podpora organismu pøi edému produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu. Obsahuje celou øadu minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. IMMUNITY STAR Podporuje imunitní systém, trávicí soustavu, normalizuje èinnost jater a ledvin, má protivirové a protizánìtlivé úèinky. Pøináší celkové posílení organismu, pomáhá objevit a eliminovat nìkolik nemocí souèasnì. PROTECT LIVER Podporuje metabolismus, ovlivòuje pøíznivì virový zánìt jater, tlumí úèinky nìkterých jaterních jedù, chrání jaterní parenchym a má antioxidaèní úèinky. PAU D ARCO Zlepšuje prùbìh jaterních, kožních a alergických nemocí. Pùsobí detoxikaènì, zmíròuje vedlejší úèinky nìkterých antibiotik. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Posiluje tkánì obìhové soustavy. Vitamin C podporuje funkci nadledvinek a tvorbu hormonù, které jsou nutné ke správné rovnováze tekutin v tìle a tlumení edému. KELP Je pøípravek z hnìdé moøské øasy bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin. Povzbuzuje obranyschopnost, zlepšuje kondici, podporuje trávení a vyluèování toxických látek z tìla. ENZYME STAR Je komplexní pøípravek pro podporu trávení. Komplex enzymù pomáhá trávit bílkoviny, cukry, tuky a podporuje vstøebávání kyselin. 18 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

19 E Epilepsie je porucha charakteristická opakovanými záchvaty, které jsou zpùsobovány elektrickými poruchami nervových bunìk v mozku. Pøíèiny vìtšiny pøípadù epilepsie nejsou známy. Tato porucha je pokládána za dìdiènou, ale samotná genetická predispozice ještì ve vìtšinì pøípadù neznamená projev onemocnìní. Záchvaty mohou nastávat bez zjevného dùvodu nebo mohou být vyvolány øadou podnìtù, k nimž patøí alergeny, vysazení konzumace drogy nebo alkoholu, horeèka, blikající svìtla, hlad, hypoglykemie, infekce, nedostatek spánku, metabolické nebo živinové nedostatky a úrazy, pøedevším hlavy. Existuje nìkolik typù záchvatù s rùznými projevy. Pro lidi trpící epilepsií je nutné doplòování živin. PØÍÈINY epilepsie genetická predispozice zamezení přívodu kyslíku při porodu poranění hlavy po narození pro posílení organismu úprava stravy a životosprávy dostatečný přísun živin mírná tělesná aktivita k podpoře mozkového krevního oběhu odbourání stresu a napětí Podpora organismu pøi epilepsii produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, K a vitaminu B6 - pyridoxinu (potøebný pro normální funkci mozku). Obsahuje celou øadu minerálù - draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Koloidní roztok minerálù, stopových prvkù, vitaminù, enzymù a aminokyselin. Podporuje vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání, podporuje normální funkci mozku, potlaèuje stres a silné emoce. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky. Posiluje tkánì obìhové soustavy. Vitamin C podporuje funkci nadledvinek, které pùsobí jako protistresové žlázy. KELP Je pøípravek z hnìdé moøské øasy bohaté na vitaminy, aminokyseliny a minerály. Je zdrojem plnohodnotných bílkovin a nukleových kyselin. Povzbuzuje obranyschopnost, zlepšuje kondici, podporuje trávení a vyluèování toxických látek z tìla. OSTEO STAR Doplnìk vápníku, hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Obsahové složky jsou dùležité pro normální pøenos nervových vzruchù a pro zklidnìní nervové soustavy a svalových køeèí. Potlaèují rovnìž vliv negativních stresových faktorù na organismus. GARCINIA STAR Je rostlinná formule s obsahem složek, které zrychlují látkovou výmìnu, stimulují aktivitu enzymù podílejících se na metabolismu glukózy a na syntéze mastných kyselin a cholesterolu. Mají také pozitivní vliv na oddálení destruktivních procesù v obìhovém systému. BRAIN STAR Je kombinovaná formule pro výživu a rychlé posílení mozkových bunìk. Dodává energii do tkání, podporuje mozkový a periferní krevní obìh, tonizuje èinnost centrálního nervového systému, zlepšuje elektrochemický pøenos nervových vzruchù mezi mozkem a tìlem. DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE 19

20 H Hemofilie je dìdièná chorobná krvácivost. Narušení krevní cévy a otok malého množství krve se projevuje krevní podlitinou. Proces zvaný hemostáza (srážení krve - koagulace) zpùsobí utìsnìní vzniklého otvoru v cévì sraženinou. U lidí trpících hemofilií se krev normálnì nesráží, protože jeden nebo i více proteinù, které pùsobí na tvorbu krevní sraženiny a uzavøení vzniklého otvoru, neúèinkuje, je ho nedostatek nebo zcela chybí. Hemofilie mùže mít prùbìh mírný i tìžký, v závislosti na míøe porušení faktorù krevní srážlivosti u postiženého jedince. V obtížných pøípadech mùže být samovolné krvácení dùvodem k infuzím nebo aplikacím koncentrátù srážecích faktorù. Pro hemofiliky je nebezpeènìjší vnitøní krvácení. Vnitøním krvácením mohou být postiženy klouby, svaly i další mìkké tkánì. Vnitøním krvácením mùže dojít i k ucpání dýchacích cest nebo poškození mozku èi jiných životnì dùležitých orgánù. Lidé s mírnou formou hemofilie obvykle nejsou ohroženi samovolným krvácením. PØÍÈINY chorobné krvácivosti dědičnost při chorobné krvácivosti strava bohatá na vitamin K pozornost k varovným příznakům vnitřního krvácení kloubní nebo svalové bolesti, svědivý pocit nebo pocit tepla, stísněnosti nebo ztuhlosti v postižené oblasti, nadměrné otoky či podlitiny, bolesti hlavy, ospalost Podpora organismu pøi hemofilii produkty STARLIFE ALFALFA Je potravní doplnìk s vysokým obsahem vitaminu A, E, D, B6 a vitaminu K nezbytného pro mechanismus srážení krve. Obsahuje celou øadu minerálù draslík, vápník, fosfor, železo - a chlorofyl, který má dezinfekèní a antiseptický efekt. Jsou koloidní roztoky minerálù a stopových prvkù pro podporu tvorby krve a podporu krevní srážlivosti. Podporují vstøebávání živin, pùsobí na regeneraci tkání. Dodává energii každé buòce, podporuje okyslièování tkání. Podporuje imunitní systém a pomáhá k rychlé regeneraci organismu. CELL GUARD Je kombinovaná antioxidaèní formule. Posiluje imunitní systém, zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Má protizánìtlivé, antibakteriální a antivirové úèinky, podporuje hojení sliznic a tkání. OSTEO STAR Je doplnìk vápníku, hoøèíku, vitaminu C a D v plnì ionizované koloidní formì. Obsahové složky podporují srážení krve, hojení sliznic a tkání. 20 DOMÁCÍ LÉKAŘ STARLIFE

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Fenykl plod celý Má protikřečové účinky na střeva, proti nadýmání (plody jsou důležitou složkou větropudného čaje pro malé děti). Podporuje tvorbu mléka u matek. Má i močopudný vliv a ulehčuje odkašlávání.

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03

Bright Vision a.s. Viofor JPS System. chráníme to nejcennější. Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Bright Vision a.s. Viofor JPS System chráníme to nejcennější Katalog_Viofor_obecny_A5.indd 1 11.8.12 21:03 Co je VIOFOR JPS SYSTEM? Inovativní, moderní, šetrné a vysoce účinné zařízení určené zejména pro:

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz KATALOG KOSMETIKY 2011 www.vitaminy-mineraly.cz CureTouch Terapeutická péče pro každý Váš den ALOE VERA...strana 4 a 5 bylinné mléko, pleťový krém Není to jen obyčejná kůže. Je to nádherný a neuvěřitelně

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu.

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Nabídka masáží hotelu Zadov

Nabídka masáží hotelu Zadov Nabídka masáží hotelu Zadov Relaxační masáž Relaxační masáž přináší pocity pohody a psychického uvolnění. Masáž je zaměřena na zklidnění, celkové ozdravění organismu, rozproudění energie a pozitivní naladění

Více

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!!

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! PŘIROZENOST A KOMPLEXNOST Přirozenost a čistota Chlorofyl Enzymy Zásadotvornost Antioxidační aktivita Ječmen

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz

Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz Akce a slevy 2010 Výživová poradna Food-Life.cz 2010 www.food-life.cz poradna@food-life.cz Celoroční soutěže Soutěž v poradně Každý z Vás může pod stromeček vyhrát zdravou Vánoční nadílku! Hrajeme o Vánoční

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Akční nabídka. pro vás. 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc

Akční nabídka. pro vás. 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc Akční nabídka pro vás 50 produktů Walmark s minimálně 20 % tablet zdarma navíc Již 20. rokem se staráme o vaše zdraví. Proměňujeme ty nejkvalitnější přírodní suroviny na originální české doplňky stravy,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit.

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit. TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY smrtelné často v minimálních koncentracích! pro člověka LD50 As2O3 = 200-300 mg/kg rtuť Hg = 0,000001 mg/kg LD50 - Smrtelná dávka, která testovaným jedincům způsobí 50% úhyn. kumulují

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

Léčebné využití rašeliny

Léčebné využití rašeliny Léčebné využití rašeliny Velmi často se stává, že náš zrak je při hledání upřen k obzoru, aniž bychom si uvědomovali, že to, co hledáme, leží u našich nohou. Dr. D. Bastra, M.D. Royal College of Surgeons

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků.

Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií a poznatků. Nová řada Ad Fontés Představujeme Vám novou řadu značky La Chèvre Ad Fontes (K pramenům). Kosmetické prostředky s využitím prastarých, staletími osvědčených látek a současných kosmetologických technologií

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran

Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran Máme společný cíl. Vyléčit vaši ránu. Pravidelné návštěvy u lékaře a dodržování léčebných postupů jsou samozřejmě správné kroky jak pro prevenci,

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality

INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality INFUSION TIENS Čaje prémiové kvality Nejstarší a nejvíce uznávaný nápoj na světě Čaj je hned po vodě druhým nejpopulárnějším nápojem v dnešním světě. Pití čaje je důležitou součástí čínské kultury. Jeho

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat?

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Celiakie je onemocnění, při kterém tělo není schopné strávit lepek, bílkovinu nacházející se v různých druzích obilovin. Mírnější forma

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

BROMELAIN. Využití Bromelainu v medicíně. ABO Protokol - verze 1.0 Beta - Manuál medicínské aplikace

BROMELAIN. Využití Bromelainu v medicíně. ABO Protokol - verze 1.0 Beta - Manuál medicínské aplikace BROMELAIN Využití Bromelainu v medicíně Bromelain v medicíně Dále uvedené postupy jsou součástí terapie v klasické medicíně. Dále uvedené údaje nenahrazují lékaře a osobní kontakt. Jde pouze o pomůcku

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více