Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884"

Transkript

1 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se potí lilek? Pozorování vnější stavby těla pavouků Prvoci (Protozoa) Půda Rostlinná barviva Rostlinná pletiva Stavba květu a odvození květního vzorce Tvorba trvalého preparátu

2 BIOLOGIE Dechová ventilace Dýchání je složitá funkce, na které se podílí dýchací ústrojí, svaly, krev a oběhová soustava. Zjišťování vitální kapacity plic a apnoe patří mezi významné metody pro stanovení zdravotního stavu, popř. kondice organismu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Renáta Flecknová

3 BIOLOGIE Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle... 3 Teoretická příprava (teoretický úvod)... 4 Praktické provedení... 6 Motivace studentů... 7 Doporučený postup řešení... 8 Příprava úlohy... 8 Materiály pro studenty... 8 Záznam dat... 8 Analýza dat... 8 Syntéza a závěr... 9 Hodnocení... 9 Internetové odkazy a další informační zdroje... 9 Pracovní návod č Zadání úlohy Pomůcky Bezpečnost práce Teoretický úvod Příprava úlohy (praktická příprava) Postup práce Závěr Pracovní list - Měření VKP (řešená učitelská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Graf a jeho popis Závěr Pracovní list - Měření VKP (žákovská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Graf a jeho popis Závěr Pracovní návod č Zadání úlohy Pomůcky Bezpečnost práce Teoretický úvod Příprava úlohy (praktická příprava) Postup práce Vyhodnocení naměřených dat Závěr Pracovní list - Měření apnoe (řešená učitelská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Grafy a jejich popisy Závěr Pracovní list - Měření apnoe (žákovská varianta) Úkoly Pomůcky Princip Nákres Postup Graf měření apnoe v klidu Graf měření apnoe po zátěži Závěr... 24

4 3 Zařazení do výuky Experiment v biologii je vhodné zařadit v rámci učiva o činnosti plic, civilizační nemoci, fyzická kondice. V matematice oblast aplikace (Statistika) zpracování dat V tělesné výchově orientační stanovení funkční zdatnosti plic Vyučovací předměty: biologie, matematika, tělesná výchova Průřezová témata: Enviromentální výchova Problematika vztahů organismů a prostředí Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, seberegulace Tip1 Studenty většinou zajímá, zda existuje souvislost mezi obvodem hrudníku a vitální kapacity plic. Měření lze použít také pro srovnání sportovci/nesportovci nebo kuřáci/nekuřáci. Časová náročnost Příprava experimentu příprava techniky (5 minut), instruktáž studentů (5 minut) Vlastní pokus (3 minuty) Hodina (45 min) Čas včetně přípravy, úvodní diskuze a vyhodnocení výsledků skupin se závěrečnou diskuzí. Bezpečnost práce Dodržujte pravidla práce v biologické laboratoři. Úvod Dýchání je složitá funkce, na které se podílí dýchací ústrojí, svaly, krev a oběhová soustava. Zjišťování vitální kapacity plic a apnoe patří mezi významné metody pro stanovení zdravotního stavu, popř. kondice organismu. Měří se pomocí spirometru, do kterého vydechneme co největší množství vzduchu po maximálním nádechu nebo měříme délku zástavy dechu. Bjørn Dæhlie byl norský běžec na lyžích, 8násobný olympijský vítěz a 9násobný mistr světa. Měl údajně mezi sportovci největší vitální kapacitu plic a jednu z nejnižších tepových frekvencí. Typ experimentu: žákovský Cíle Studenti by měli zvládnout: použít odpovídající instrumentální vybavení (senzor spirometr) ke stanovení grafu vitální kapacity plic stanovit dechový objem, inspirační rezervní objem, expirační rezervní objem změřit apnoe v klidu a po zátěži využít informací k stanovení hypotézy o vlastní kondici Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů student uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice kompetence k učení student si své učení a pracovní činnost sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj kompetence sociální a personální student aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele

5 4 Slovníček pojmů DECHOVÝ OBJEM (DO) EXPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (ERO) INSPIRAČNÍ REZERVNÍ OBJEM (IRO) VITÁLNÍ KAPACITA PLIC (VKP) APNOE Viz pracovní list (učitel). Přehled pomůcek počítač s USB portem PASPORT USB Link (Interface) nebo Xplorer GLX senzor spirometr (PS-2152) + náustek software DataStudio pracovní návod pracovní list Teoretická příprava (teoretický úvod) Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý. Z funkčního hlediska je dýchání rozděleno na tři na sebe navazující děje: a) zevní dýchání (ventilace) dochází k výměně plynů mezi atmosférou a krví. Probíhá výhradně v plicích. b) rozvod dýchacích plynů mezi vnitřním povrchem plic a buňkami tkání zajišťuje krev. Do tkání je přiváděn především kyslík a z tkání je odváděn oxid uhličitý a voda. Proto poruchy dýchací soustavy mají odezvu v narušeném fungování oběhové soustavy a opačně. c) vnitřní (tkáňové) dýchání zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami a zahrnuje i oxidaci uvnitř buněk. Mechanika dýchání Při vdechu (inspirium) se plíce rozpínají a do plic se nasává vzduch. Inspirium je aktivní děj, závislý na činnosti dýchacích svalů (bránice, zevní mezižeberní svaly, prsní svaly a některé svaly krku a zad). Bránice je plochý sval, který se chová jako píst uložený na rozhraní mezi hrudní a břišní dutinou. Zajišťuje až 80 % ventilace plic. BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Výdech (expirium) je pasívní děj, při kterém se uplatňuje především pružnost plíce, pružnost hrudní stěny a hmotnost hrudníku. Výdechové svaly (břišní svaly a vnitřní mezižeberní svaly) vstupují do funkce až v závěru exspirace a při usilovném výdechu. Obr. 1: Práce svalů při nádechu a výdechu Zdroj: Plíce nejsou spojeny s hrudní stěnou. Proto zvětšení hrudního obvodu vyvolané tahem vdechových svalů by samo ještě nevedlo k rozepnutí plic a k nádechu. Kolem každé plíce je samostatná, zcela uzavřená dutina, jejíž stěny tvoří jemná blanka plicní a nástěnná pleura. Obě pleury v sebe v plicních hilech přecházejí. Štěrbina mezi nástěnnou a plicní pleurou se nazývá pohrudniční dutina. Je vyplněna ml vodnaté tekutiny. V dutině je mírný podtlak, který při atmosférickém tlaku 100 kpa kolísá od 97,5 kpa při vdechu do 99,4 kpa při výdechu. Tento podtlak v prostoru, který obklopuje plíce, způsobuje, že pružné plíce při dýchání pasivně sledují změny objemu hrudníku. V pohrudniční štěrbině, vyplněné tekutinou, je tlak nižší než atmosférický. Je to způsobeno pružným napětím plic, které mají stálou tendenci se smrštit.

6 5 Obr. 2: Model nádechu a výdechu Zdroj: AnimalHuman%20Physiology/Respiration/Respiration.html Ventilace plic Při normálním, klidném dýchání vymění dospělý člověk jedním nádechem a výdechem asi 500 ml vzduchu při dechové frekvenci dechů za minutu. Množství vzduchu, které člověk vydechne jedním dechem, nazýváme dechový objem - DO. Po normálním vdechu je zdravý člověk schopen nadechnout ještě určité množství vzduchu (tzv. inspirační rezervní objem - IRO). Stejně tak lze po klidném výdechu ještě maximálním úsilím vydechnout okolo jednoho litru vzduchu (tzv. exspirační rezervní objem - ERO). Maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším nádechu, vyjadřuje tzv. vitální kapacita plic VKP. BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Vitální kapacita plic je určitým ukazatelem (i když neúplným) výkonnosti plic. Hodnota vitální kapacity v podstatě vyjadřuje, kolik kyslíku mohou plíce dodat tkáním. VKP má vztah k tělesnému povrchu. U žen je její normální hodnota dvojnásobkem hodnoty povrchu těla a u muže 2,5násobkem. Náležitá hodnota odpovídá průměrné hodnotě pro daný věk, pohlaví, hmotnost a výšku hodnotu současně ovlivňuje také konfigurace hrudníku a životospráva náležitá hodnota (norma) = povrch těla x 2 (platí pro dívky) povrch těla x 2,5 (platí pro kluky) Povrch těla určujeme vzhledem k výšce a hmotnosti těla (Seliger, V.: Praktika z fyziologie, SPN, Praha, 1971) Tab. 1: Povrch těla vypočtený z výšky (cm) a hmotnosti (kg)

7 6 Největší hodnotu VKP mají např. trénovaní sportovci, trubači, zpěváci a foukači skla. Hodnoty vitální kapacity se měří spirometrem. Měření je snadné, ale výsledky je nutné hodnotit pouze jako orientační a pro posouzení funkční zdatnosti plic jako nespolehlivé. BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Obr. č.3: Ventilace plic Zdroj: Apnoe Při klidném dýchání vykonává člověk dýchací pohyby automaticky a rytmicky bez účasti vůle. Dýchání nepřestává ani ve spánku nebo v narkóze. Přesto můžeme na krátkou dobu zadržet dech, prohloubit nebo zrychlit dýchání. Při apnoe dochází k hromadění oxidu uhličitého v plicních sklípcích a tepenné krvi, což se po obnovení dýchání projeví prohloubením prvních vdechů a přechodným zrychlením dechové frekvence. Apnoická pauza (apnoe) je krátkodobé zastavení dýchání. Může nastat při různých dýchacích poruchách nebo i úmyslně. Na délku apnoe má vliv i fyzický stav, náplň volného času a druh zaměstnání (hudebníci na dechové nástroje, skláři). Nácvikem se doba zadržení dechu může podstatně prodloužit. Sportovci (běžci, plavci) mohou mít apnoická pauzy až o 50 až 100% delší. Praktické provedení Pokud provedete měření opakovaně - naměřená vitální kapacita plic se neuvádí jako průměrná hodnota z několika provedených měření, ale počítá se s nejvyšším výsledkem. Náležitá hodnota odpovídá hodnotě pro daný věk, pohlaví, hmotnost a výšku. Nevýhodou jsou jednorázové nástavce, u kterých při opakovaných měření dochází k protržení membrány, vlivem zachycené vodní páry při výdechu. K určení povrchu těla lze použít tabulky (např. Selinger, V.: Praktika z fyziologie) nebo kalkulačky na internetu (např. body-surface-area/bsa.htm) Senzor spirometr (PS-2152) Stanovení vitální kapacity plic, dechového objemu, expiračního rezervního objemu a inspiračního rezervního objemu. Lze ho použít i při stanovení apnoe pauzy (např. Stangeho test).

8 7 Technická data: Vzorkovací kmitočet: 50 až 100 Hz Zobrazuje objem v litrech Minimální odolnost proti proudění vzduchu Obousměrné proudění vzduchu (vdechnutí a vydechnutí) Obsah balení: senzor a jednorázové náustky (2 ks) BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Obr. č.4: Spirometr se záznamem měření (propojení zajišťuje USB-link) Zdroj: Renáta Flecknová (Science on Stage) Motivace studentů Zjišťování vitální kapacity plic patří mezi významné metody pro stanovení kondice. Měří se pomocí spirometru, do kterého dýcháme a pak vydechneme co největší množství vzduchu po maximálním nádechu. Během vyšetření tvoří dýchací cesty se spirometrem uzavřený systém, takže dýcháme do a z přístroje. Změny objemu vzduchu v přístroji zobrazí změny objemu vzduchu v plicích.

9 8 Doporučený postup řešení 1) Před samotným měřením studenti obdrží pracovní návod k domácímu studiu a také pracovní listy. 2) Zvážíme, zda budeme měřit jen s Xplorerem a nebo budeme výsledky zpracovávat v DataStudiu nebo Sparkvue. 3) Připravíme Xplorer (případně PC) a pomůcky k měření. 4) Vlastní postup: a) Připojte senzor k počítači nebo Xploreru GLX. b) Jakmile počítač rozpozná nové zařízení, spustí se automaticky okno. c) Po tomto zapojení by měla blikat červená LED dioda na senzoru. Počkejte, až zhasne a začne svítit zelená kontrolka ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. d) Vyšetřovaný by neměl pozorovat záznam svého měření. Může to v něm vyvolávat neklid a tím ovlivnění výsledků měření. e) Pokus probíhá asi 1 minutu. f) Na konec měření vyšetřovaný provede maximální nádech a maximální výdech. BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele Příprava úlohy Před měřením zadáme studentům k vypracování přípravnou část z pracovního listu. Zjistíme domácí přípravu studentů, zda si vyplnili slovníček pojmů a zda rozumí podstatě dané úlohy. Před měřením si připravíme všechny potřebné pomůcky k měření a rozdělíme studenty do pracovních skupin. Senzor spirometr (PS-2152) Technická data: Vzorkovací kmitočet: 50 až 100 Hz Zobrazuje objem v litrech Minimální odolnost proti proudění vzduchu Obousměrné proudění vzduchu (vdechnutí a vydechnutí) Obsah balení: senzor a jednorázové náustky (2 ks) Materiály pro studenty Pracovní návod k nastudování laboratorního cvičení, zejména teorie. Pracovní list - nastavení Xploreru, zaznamenání zjištěných dat, analýza a pochopení naměřených veličin. Porovnání s teorií. Vyslovení závěrů. Záznam dat Data lze zaznamenat Xplorerem a naměřené veličiny zpracovat přímo v Xploreru. Tato volba je méně náročná na technické vybavení. Uložená naměřená data mohou studenti zpracovat také v DataStudiu nebo Sparkvue, ve kterém může učitel přímo připravit pro studenty pracovní list. Pokud pracujete s DataStudiem, doporučuji pracovat s Flow Rate (liters/sec). Analýza dat Z naměřených dat studenti popíší záznam VKP, popř. odhadnou svoji kondici.

10 9 Syntéza a závěr Studenti shrnou své poznatky o tom, co dělali a k jakým závěrům dospěli a své výsledky porovnají s teorií. Pokud by se výrazně lišili od teorie, pokusí se zdůvodnit, co by mohlo být příčinou. Hodnocení Popsání grafu vitální kapacity plic. Určení hodnot VKP, DO, ERO a IRO Stanovení délky apnoe pauzy. Odpovídá záznam dobré kondici? Zdůvodnění! Internetové odkazy a další rozšiřující informační zdroje AnimalHuman%20Physiology/Respiration/Respiration.html HRUŠKA, M., NOVOTNÝ, I.: Biologie člověka pro gymnázia. 4. vydání, Fortuna, Praha, ISBN DYLEVSKÝ, I., TROJAN, S.: Somatologie (1). 2. Vydání, Avicenum, Praha, ISBN SELINGER, V.: Praktika z fyziologie pro studující tělesné výchovy. SPN, Praha, BIOLOGIE Dechová ventilace Materiály pro učitele

11 BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod č. 1 Zadání úlohy 1) Pomocí měření určete svoji hodnotu dechového objemu. 2) Vypočtěte hodnotu své vitální kapacity plic. 3) Porovnejte výpočet s grafem měření vitální kapacity plic. Pomůcky Xplorer GLX Senzor spirometr (PS-2152) + náustek software Sparkvue nebo DataStudio Bezpečnost práce Dodržujte pravidla školní biologické laboratoře. Teoretický úvod Ventilace plic Při normálním, klidném dýchání vymění dospělí člověk jedním nádechem a výdechem asi 500 ml vzduchu při dechové frekvenci dechů za minutu. Množství vzduchu, které člověk vydechne jedním dechem, nazýváme dechový objem - DO. Po normálním vdechu je zdravý člověk schopen nadechnout ještě určité množství vzduchu (tzv. inspirační rezervní objem - IRO). Stejně tak lze po klidném výdechu ještě maximálním úsilím vydechnout okolo jednoho litru vzduchu (tzv. exspirační rezervní objem - ERO). Maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším nádechu, vyjadřuje tzv. vitální kapacita plic VKP. Vitální kapacita plic je určitým ukazatelem (i když neúplným) výkonnosti plic. Hodnota vitální kapacity v podstatě vyjadřuje, kolik kyslíku mohou plíce dodat tkáním. VKP má vztah k tělesnému povrchu. U žen je její normální hodnota dvojnásobkem hodnoty povrchu těla a u muže 2,5násobkem. Náležitá hodnota odpovídá průměrné hodnotě pro daný věk, pohlaví, hmotnost a výšku hodnotu současně ovlivňuje také konfigurace hrudníku a životospráva náležitá hodnota (norma) = povrch těla x 2 (platí pro dívky) povrch těla x 2,5 (platí pro kluky)

12 11 Povrch těla určujeme vzhledem k výšce a hmotnosti těla (Seliger, V.: Praktika z fyziologie, SPN, Praha, 1971) BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod Největší hodnotu VKP mají např. trénovaní sportovci, trubači, zpěváci a foukači skla. Hodnoty vitální kapacity se měří spirometrem. Měření je snadné, ale výsledky je nutné hodnotit pouze jako orientační a pro posouzení funkční zdatnosti plic jako nespolehlivé. Obr. č.5: Ventilace plic Zdroj: Příprava úlohy (praktická příprava) Před příchodem do laboratoře se seznamte s teorií a vyplňte teoretickou část pracovního listu. Postup práce Nastavení HW a SW a) měření jen s Xplorerem Založte nový soubor např.: Záznam VKP Zapněte Xplorer a vyberte si položku Data Files Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte New Files Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte Save as a pojmenujte soubor (v našem případě Záznam VKP) Zmáčkněte F2 Save a zmáčkněte domeček

13 12 Připojte senzor spirometr s náustkem Po připojení senzoru sprirometru k Xploreru vyberte v hlavní nabídce položku Senzors. V přehledu senzorů se Vám objeví VKP (Visible), u ostatních zkontrolujte nefunkčnost (Not visible). Tento způsob umožní lepší přehlednost při měření. Zmáčkněte domeček Z hlavní nabídky Xploreru zmáčkněte Graf. Většinou jakmile počítač rozpozná nové zařízení, spustí se automaticky okno. b) měření s Xplorem a DataStudiem nebo přes USB-link a DataStudio Připojte přes USB-link spirometr a nasaďte náustek Automaticky se spustí DataStudio Vyberte si graf Flow Rate (liters/sec) Po ukončení měření lze pomocí DataStudia přímo popisovat graf a počítat objem vzduchu. Příprava měření Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod Vlastní měření (záznam dat) a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Dýchejte přes náustek, nakonec se maximálně nadýchněte a maximálně vydýchněte. Pokus probíhá asi 1 minutu. d) Po změření hodnoty VKP, zmáčkněte tlačítko STOP Analýza naměřených dat Popis záznamu grafu VKP, popř. odhad své kondice. Obr. č..6: Student při měření vitální kapacity plic Zdroj: R. Flecknová

14 13 Vizualizace naměřených dat a vyhodnocení naměřených dat Měření dechové ventilace Graf záznamu vitální kapacity plic. BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod Obr. č..7: Popsaný záznam VKP studenta po měření pomocí Xploreru a DataStudia Zdroj: R. Flecknová Závěr Odpovídá záznam VKP údajům z teoretické části. Jakou máte kondici?

15 BIOLOGIE Měření vitální kapacity plic Pracovní list (řešená učitelská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly 1. Pomocí měření určete svoji hodnotu dechového objemu. 2. Vypočtěte hodnotu své vitální kapacity plic. 3. Porovnejte výpočet s grafem měření vitální kapacity plic. Pomůcky Xplorer GLX senzor spirometr s náustkem (PS-2152) software DataStudio Princip a) Dechový objem = respirační objem (DO) je objem vzduchu vyměněný během jednoho dechu (nádech + výdech). b) Expirační rezervní objem (ERO) je objem vzduchu při maximálním výdechu. c) Inspirační rezervní objem (IRO) je objem vzduchu při maximálním nádechu. d) Vitální kapacita plic (VKP) je objem vzduchu při maximálním nádechu a maximálním výdechu. Senzor Xplorer GLX se spirometrem a záznamem měření VKP

16 15 Postup 1. Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 2. Stiskněte START a spustí se měření. 3. Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. 4. Dýchejte přes náustek, nakonec se maximálně nadýchněte a maximálně vydýchněte. Pokus probíhá asi 1 minutu. 5. Po změření hodnoty VKP, zmáčkněte tlačítko STOP. Graf a jeho popis BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní list (řešená učitelská varianta) Závěr S přístrojem Xplorer se pracovalo snadno, takže jsme během krátké doby zaznamenali v grafu (viz graf a jeho popis) činnost plic. 65 sekund jsme měřili dechovou aktivitu figuranta nevykonávajícího žádnou činnost, která by mohla významně ovlivnit měření. Dospěli jsme k závěru, že hodnota vitální kapacity plic odpovídá studentovi, který sportuje.

17 BIOLOGIE Měření vitální kapacity plic Pracovní list (žákovská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly 1. Pomocí měření určete svoji hodnotu dechového objemu. 2. Vypočtěte hodnotu své vitální kapacity plic. 3. Porovnejte výpočet s grafem měření vitální kapacity plic. Pomůcky Xplorer GLX senzor spirometr s náustkem (PS-2152) software DataStudio Princip Vysvětlete termíny: a) Dechový objem (DO): b) Expirační rezervní objem (ERO): c) Inspirační rezervní objem (IRO): d) Vitální kapacita plic (VKP):

18 17 Senzor Postup 1. Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 2. Stiskněte START a spustí se měření. 3. Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. 4. Dýchejte přes náustek, nakonec se maximálně nadýchněte a maximálně vydýchněte. Pokus probíhá asi 1 minutu. 5. Po změření hodnoty VKP, zmáčkněte tlačítko STOP. Graf a jeho popis Xplorer GLX se spirometrem a záznamem měření VKP BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní list (žákovská varianta) Závěr

19 BIOLOGIE Dechová ventilace (Apnoe) Pracovní návod č. 2 Zadání úlohy 1) Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání. 2) Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze. 3) Výsledky předchozích úkolů porovnejte. Pomůcky Xplorer GLX Senzor spirometr (PS-2152) + náustek software Sparkvue nebo DataStudio Bezpečnost práce Dodržujte pravidla školní biologické laboratoře. Teoretický úvod Při klidném dýchání vykonává člověk dýchací pohyby automaticky a rytmicky bez účasti vůle. Dýchání nepřestává ani ve spánku nebo v narkóze. Přesto můžeme na krátkou dobu zadržet dech, prohloubit nebo zrychlit dýchání. Při apnoe dochází k hromadění oxidu uhličitého v plicních sklípcích a tepenné krvi, což se po obnovení dýchání projeví prohloubením prvních vdechů a přechodným zrychlením dechové frekvence. Apnoická pauza (apnoe) je krátkodobé zastavení dýchání. Může nastat při různých dýchacích poruchách nebo i úmyslně. Na délku apnoe má vliv i fyzický stav, náplň volného času a druh zaměstnání (hudebníci na dechové nástroje, skláři). Nácvikem se doba zadržení dechu může podstatně prodloužit. Sportovci (běžci, plavci) mohou mít apnoická pauzy až o 50 až 100% delší. Příprava úlohy (praktická příprava) Před příchodem do laboratoře se seznamte s teorií a vyplňte teoretickou část pracovního listu.

20 19 Postup práce Nastavení HW a SW a) měření jen s Xplorerem Založte nový soubor např.: Apnoe test Zapněte Xplorer a vyberte si položku Data Files Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte New Files Zmáčkněte F4 (Files) a zvolte Save as a pojmenujte soubor (v našem případě Apnoe test) Zmáčkněte F2 Save a zmáčkněte domeček Připojte senzor spirometr s náustkem Po připojení senzoru sprirometru k Xploreru vyberte v hlavní nabídce položku Senzors. V přehledu senzorů se Vám objeví spirometr (Visible), u ostatních zkontrolujte nefunkčnost (Not visible). Tento způsob umožní lepší přehlednost při měření. Zmáčkněte domeček Z hlavní nabídky Xploreru zmáčkněte Graf. Většinou jakmile počítač rozpozná nové zařízení, spustí se automaticky okno. Pokud pracujete s DataStudiem, doporučuji pracovat s Flow Rate (liters/sec). BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod b) měření s Xplorem a DataStudiem nebo přes USB-link a DataStudio Připojte přes USB-link spirometr a nasaďte náustek Automaticky se spustí DataStudio Vyberte si graf Flow Rate (liters/sec) Po ukončení měření lze pomocí DataStudia přímo popisovat graf a počítat délku apnoe. Příprava měření Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Vlastní měření (záznam dat) Úkol č. 1: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Dýchejte klidně přes náustek asi 20 sekund a zadržte dech (apnoe). Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte délku apnoe pauzy. Úkol č.2: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Vyšetřovaný žák udělá 20 dřepů během 30 sekund. Ihned po skončení dřepů změřte apnoickou pauzu. d) Vyšetřovaný by neměl pozorovat záznam svého měření. Je potřeba, aby byl během pokusu v klidu. e) Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte apnoe. Analýza naměřených dat Popis záznamu grafu dechové ventilace, popř. tabulka obsahující délky apnoe u žáků třídy.

21 20 Vizualizace naměřených dat a vyhodnocení naměřených dat Graf měření apnoe v klidu BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní návod Zdroj: R. Flecknová Graf měření apnoe po zátěži Zdroj: R. Flecknová Vyhodnocení naměřených dat Změření času apnoe pauzy v sekundách. Závěr Porovnejte teorii s výsledky měření.

22 BIOLOGIE Měření apnoe Pracovní list (řešená učitelská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly 1. Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání. 2. Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze. 3. Výsledky předchozích úkolů porovnejte. Pomůcky Xplorer GLX senzor spirometr s náustkem (PS-2152) software DataStudio Měření apnoe Princip a) Apnoe (apnoická pauza) je krátkodobé zastavení dýchání. Může nastat při různých dýchacích poruchách nebo úmyslně. Při apnoe dochází k hromadění oxidu uhličitého v plicních sklípcích a tepenné krvi, což se po obnovení dýchání projeví prohloubením prvních vdechů a přechodným zrychlením dechové frekvence. b) Na délku apnoe má vliv i fyzický stav, náplň volného času a druh zaměstnání (hudebníci na dechové nástroje, skláři). c) Nácvikem se doba zadržení dechu může podstatně prodloužit. Sportovci (běžci, plavci) mohou mít apnoická pauzy až o 50 až 100% delší. Postup Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. Úkol č. 1: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat.

23 22 c) Dýchejte klidně přes náustek asi 20 sekund a zadržte dech (apnoe). Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte délku apnoe pauzy. Úkol č. 2: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Vyšetřovaný žák udělá 20 dřepů během 30 sekund. Ihned po skončení dřepů změřte apnoickou pauzu. d) Vyšetřovaný by neměl pozorovat záznam svého měření. Je potřeba, aby byl během pokusu v klidu. e) Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte apnoe. Grafy a jejich popisy Graf měření apnoe v klidu BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní list (řešená učitelská varianta) Graf měření apnoe po zátěži Závěr Pomocí Xploreru GLX a spirometru jsme naměřili délky apnoe v klidu (43,66 s) a po zátěži 20 dřepů (25,22 s). Po zátěži byla délka apnoe kratší o 18,44 s. Po obnovení dýchání došlo také k prohloubení prvních vdechů a zrychlení dechové frekvence.

24 BIOLOGIE Měření apnoe Pracovní list (žákovská varianta) pracoval(a): spolupracovali(y): datum: třída: Úkoly 1. Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání. 2. Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze. 3. Výsledky předchozích úkolů porovnejte. Pomůcky Xplorer GLX senzor spirometr s náustkem (PS-2152) software DataStudio Princip a) Co je to apnoe? Měření apnoe b) Které vlivy ovlivňují apnoe? c) Můžeme ovlivnit délku apnoe?

25 24 Postup Posaďte vyšetřovaného tak, aby neviděl na výsledky měření. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. Úkol č. 1: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy při klidném dýchání a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Dýchejte klidně přes náustek asi 20 sekund a zadržte dech (apnoe). Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte délku apnoe pauzy. Úkol č. 2: Zjistěte hodnotu apnoické pauzy po námaze a) Stiskněte START a spustí se měření. b) Vyčkejte, až na senzoru spirometru přestane blikat červené světlo wait a začne svítit zelené světlo ready. Signalizuje tak, že senzor je připraven ke sběru dat. c) Vyšetřovaný žák udělá 20 dřepů během 30 sekund. Ihned po skončení dřepů změřte apnoickou pauzu. d) Vyšetřovaný by neměl pozorovat záznam svého měření. Je potřeba, aby byl během pokusu v klidu. e) Pokus probíhá asi 3 minuty. d) Zmáčkněte tlačítko STOP a změřte apnoe. Graf měření apnoe v klidu BIOLOGIE Dechová ventilace Pracovní list (žákovská varianta) Graf měření apnoe po zátěži Závěr

26 BIOLOGIE Kosterní soustava V rámci následujícího laboratorního cvičení se studenti blíže seznámí s lidskou kostrou a se stavbou kostní tkáně. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Mgr. Lucie Mrklasová

27 BIOLOGIE Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Cíle... 3 Teoretická příprava (teoretický úvod)... 3 Motivace studentů... 3 Laboratorní cvičení... 4 Pomůcky... 4 Úkol č Úkol č Vypracování... 4

28 3 Zařazení do výuky Cvičení je vhodné zařadit v rámci učiva o lidském těle kosterní neboli opěrná soustava. Časová náročnost jedna hodina (45 min) čas bez teoretické přípravy, ta by měla být součástí předchozích vyučovacích hodin dle tematického plánu Slovníček pojmů KOST EPIFÝZA DIAFÝZA HAWERSŮV SYSTÉM OSTEOCYT LAMELA LAKUNA SPONGIÓZA KOMPAKTA Přehled pomůcek mikroskop trvalé preparáty kostní tkáně model lidské kostry modely lidských kostí Úvod V rámci následujícího laboratorního cvičení se studenti blíže seznámí s lidskou kostrou a se stavbou kostní tkáně. Cíle Studenti by měli zvládnout: pracovat s mikroskopem. správně zakreslit a popsat pozorovaný preparát, včetně zvětšení apod. využít své znalosti z předchozích hodin k správnému určení předložených modelů kostí a lokalizovat jejich polohu v lidském těle. roztřídit jednotlivé modely kostí do skupin krátkých, dlouhých a plochých kostí. rozeznat jednotlivé typy lidských obratlů podle morfologických znaků. Teoretická příprava (teoretický úvod) Viz. powerpointové prezentace : BI-7-Opěrná soustava, BI-7-Lidská kostra I, BI-7-Lidská kostra II, BI-7-Lidská kostra III Praktické provedení V rámci cvičení studenti pozorují trvalý mikroskopický preparát kostní tkáně, který zakreslí a popíší. Nákres tvoří ostře ořezanou obyčejnou měkkou tužkou, u obrázku uvedou název preparátu a zvětšení mikroskopu. V druhé části cvičení studenti určí názvy předložených modelů kostí kosti pažní, loketní, vřetenní, klíční, stehenní, holenní, lýtkové, lopatky, pánve a krčních, hrudních a bederních obratlů. Mezi krčními obratli rozliší atlas (nosič) a axis (čepovec). Poté si vyberou dva z modelů, které zakreslí a popíší. BIOLOGIE Kosterní soustava Materiály pro učitele Motivace studentů Zmíníme význam a stavbu kostní tkáně pro živočichy. Vysvětlíme (zopakujeme) pojem osifikace a položíme několik otázek typu Proč se nerodíme s plně zkostnatělou kostrou? nebo Co by se stalo, kdyby byla naše kostra plně osifikována již před narozením? (Odpověď: Nemohli bychom dále růst. Kdyby jednotlivé kosti lebky byly při porodu plně spojeny jako u dospělého člověka, nemohla by se hlavička novorozeněte přizpůsobit pánevnímu otvoru při průchodu na svět.) Zopakujeme si druhy opěrných soustav u jiných živočichu, než je člověk např. pokládáme otázky typu Má střevlík kostru? (Studenti odpovědí ano, či ne. Můžeme jim vysvětlit, že v podstatě obě odpovědi jsou správné, záleží na tom, jak si otázku člověk vyloží. Střevlík totiž nemá vnitřní kostru jako člověk, ale má tzv. vnější kostru z chitinu.) Na začátku cvičení je možné zopakovat si názvy jednotlivých kostí, jednoduchou hrou studenti si ve dvojicích stoupnou čelem k sobě. Učitel jmenuje názvy kostí a studenti pravým ukazováčkem ukazují na těle toho druhého, kde se daná kost vyskytuje. Učitel jmenuje kosti nejdříve klidným tempem a poté zrychluje. Vynechává samozřejmě názvy určitých kostí, např. kostí pánevních (sedací, stydké a kyčelní), křížových a kostrčních obratlů a obličejových kostí.

BIOLOGIE. Měření EKG

BIOLOGIE. Měření EKG BIOLOGIE Měření EKG Během laboratorního cvičení se studenti seznámí s metodou měření EKG. Ke stanovení křivky použijeme senzor EKG. Výsledem je graf, resp. křivka. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-31 Předmět: přírodopis Cílová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

biologie Analýza srdeční aktivity pomocí EKG Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Pomůcky

biologie Analýza srdeční aktivity pomocí EKG Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Pomůcky Analýza srdeční aktivity pomocí EKG pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 05 Cíle Seznámit žáky s metodou elektrokardiografie, demonstrovat postup

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: fyzika Ročník: 5.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE Při dýchání se nasává vzduch do plic při vdechu (inspiraci) a vypuzuje při výdechu (exspiraci). Při vdechu se rozšiřuje hrudní dutina činností svalů. Tím vzniká negativní

Více

Příklady otázek testu znalostí a dovedností

Příklady otázek testu znalostí a dovedností Příklady otázek testu znalostí a dovedností 1) K pozorování velkých prostorových objektů v biologii (např. hmyzu) používáme častěji a) binokulární lupu b) mikroskop c) dalekohled 2) Červené krvinky u člověka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Mechanismy bradykardií

Mechanismy bradykardií Bradykardie EKG bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min) Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního

Více

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů

biologie Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tep pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravila M. Najbertová biologie úloha číslo 07 Cíle Naučit žáky pomocí senzoru pro krevní tlak změřit hodnoty

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce

Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce zeměpis Závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce Měřením barometrického tlaku a nadmořské výšky zjistíme, jak závisí atmosférický tlak na nadmořské výšce. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Měření krevního tlaku a pulsu

Měření krevního tlaku a pulsu BIOLOGIE Měření krevního tlaku a pulsu Pohyb je významným faktorem, který zásadně ovlivňuje celkový stav organismu. Krevní tlak je pro každého jednotlivce důležitý, pomáhá rozvádět okysličenou krev krevním

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku www.projektsako.cz Metodika Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání

Ralph Haberl. EKG do kapsy. Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání Ralph Haberl EKG do kapsy Překlad 4. vydání GRADA Publishing Základy EKG Normální EKG Srdeční hypertrofie 1 2 3 EKG do kapsy Raménkové blokády Atrioventrikulární

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Pohybová soustava Renáta Řezníčková žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle; usiluje o pozitivní změny ve

Více

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 1. Jaký je poměr KPR u dospělého člověka pro laickou veřejnost? 1) poměr nádechů ke počtu stlačení hrudníku je 2:30 2) ani jedna z uvedených odpovědí není

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem

Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem BRONISLAV BALEK BALMED, Ivančice Úvod Elektrické signály lidského těla (elektrické biosignály) jsou generovány nervovými a svalovými buňkami a jsou výsledkem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EKG a EEG Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 7.4.2009 autor Mgr. Helena Kollátorová Prezentace je rozdělena na tři části: 1. Stavba srdce,

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce)

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-06 Předmět: biologická, fyzikální

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj

OBSAH PŘEDNÁŠKY. Historie. Teorie. Praxe. Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904. Princip EKG EKG přístroj ELEKTROKARDIOGRAFIE OBSAH PŘEDNÁŠKY Historie Willem Einthoven (1860 1927), EKG: 1903, Nobelovka: 1904 Teorie Princip EKG EKG přístroj Praxe Záznam EKG Základní popis EKG TEORIE Orgán srdce Při vyšetření

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více