V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského"

Transkript

1 Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Pražský (dále jen jednota) 1. Schvaluje volbou složení komisí: Mandátové: ses. Brčáková, Mokříšová, Jindrová Návrhové: ses. Kubíková, Severová, br. Rohan P. Zapisovatelé: ses. Říhová, Sluková Ověřovatelé: ses. Soukupová, Švecová 2. Schvaluje Návrh programu Valné hromady Zprávu starostky jednoty Zprávu o kontrole plnění usnesení valné hromady Sokola Pražského, konané dne Zprávu hospodáře o hospodaření jednoty za rok 2010 Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů jednoty a odboru všestrannosti Zprávu o činnosti vzdělavatelského sboru Plán činnosti jednoty na rok 2011 Zprávu kontrolní komise včetně předběžné uzávěrky za rok 2010 Rozpočet jednoty na rok 2011 Usnesení bylo schváleno všemi delegáty. V Praze dne Návrhová komise 1

2 Přítomni delegáti dle prezenční listiny Zahájení v hod. Zápis z Valné hromady Sokola Pražského 1. Zahájení starostka ses. Schořová. Uvítání delegátů a hostů Valné hromady. Zazněla znělka Sokola Pražského. Přítomno 80, následně 81 členů. 2. Volby pracovních komisí Volba zapisovatele: navrženy ses. Říhová, Stluková Volba ověřovatelů zápisu: navrženy ses. Soukupová, Švecová Volba mandátové komise: navrženy ses. Jindrová, Brčáková, Mokříšová Volba návrhové komise: navrženi ses. Kubíková, Severová, br. Rohan P Vzpomínka na zemřelé členy jednoty minutou ticha byli uctěni: JUDr. Antonín Prell Božena Hakenbergerová Anna Voleská Staša Horbowyjová Libor Volf Štěpán Mandys 4. Schválen program Valné hromady Zpráva starostky: Poděkování za dětský karneval, šibřinky a pořádání výletu do Őtzu. Nutné zvýšení vstupného na šibřinky Apel na dobrovolné navýšení příspěvků v Sokole. Hledají se podněty k tématu 150 let jednoty SP, k výroční akademii Pochvala za práci na sauně. Ocenění oddílů basketbalu, kanoistiky, rokenrolu a divadélka. 6. Kontrola plnění usnesení Valné hromady z br. Kolář se bude konat akademie ke 150 letům jednoty SP, chystá se sborník za uplynulých cca. 20 let. Přípravy na XV. Všesokolský slet probíhají ( předvedení skladeb). Finanční prostředky jsou. 7. Zpráva o hospodaření jednoty br. Dolejš Vynaloženo na opravy ,90 Kč Celkové náklady ,15 Kč Celkové výnosy ,02 Kč Rok 2010 po účetním odpisu majetku ve výši ,83 Kč skončil kladným výsledkem ,70 Kč. 8. Zpráva náčelnice ženských složen ses. Bedrníčková Úspěch vzrostla členská základna na 431 členů. Pochvala seniorkám 141 žen a 5 mužů. 2

3 Nácvik na předváděčku na XV. Všesokolský slet 27 členek, jedna z autorek členkou SP. Apel na nácvik pro XV. Všesokolský slet 9. Zpráva náčelníka mužských složek br. Poes Oddíl mužů je snad nejpočetnější v ČR přihlášeno 50 členů. Akce letní stanový tábor v Rosičkách 47 dětí + 10 vedoucích. Předškolní děti výlet parníkem, do ZOO. Pozor, jsme organizátoři šplhu schodištěm, ale není nikdo účastníkem! 10. Zpráva vzdělavatelského sboru ses. Kavalírová 6 členek a 1 bratr stojíme stráže v kroji při významných událostech. Vydáváme Zpravodaj Sokola Pražského za rok 2010 vyšla 2 čísla. Divadlo Pražský sokolíček dnes čítá 10 členů, hrají i pro MŠ a ZŠ z okolí. Vyhlásili jsme soutěž v kreslení pro děti. Vedeme sponzoring tučňáka v Pražské ZOO. Vedeme archiv a knihovnu, děkují za doplnění sbírek v rámci Dnů evropského kulturního dědictví navštívilo sokolovnu 200 návštěvníků. Hledá se archivář! Ke 150. výročí jednoty SP se chystá Almanach s fotografiemi, vzpomínkami, prosím o vaše podněty. 11. Zpráva oddílu akrobatického rokenrolu ses. Slámová Členská základna 90 členů, 3 oddíly školička 25 dětí, sportovní, závodící mládež. Pozor, budeme nuceni zrušit trénování na Balkáně z finančních důvodů, trénovat budeme nuceni v prostorách Sokola Pražského. Gratulujeme k 8. místu páru na MSJ. 12. Zpráva oddílu basketbalu ses. Jindrová Základna roste 250 členů. Fair-play přístupem a výsledky se snad podílíme na reprezentaci Sokola Pražského. 13. Zpráva oddílu moderní gymnastiky ses. Nechanická Pozor, klesá nám členská základna z důvodu poklesu trenérů. Neustále se mění pravidla, musíme se učit nová a zas nová. Spolupracujeme s Hudební akademií Praha, děvčata působí v divadle, na plesech nejen doma, ale i v Brně, a na Moravě 14. Zpráva oddílu rychlostní kanoistiky br. Kadlec Podařila se tradice pořadatelství mistrovství ČR na dlouhé trati účast 55 oddílů. Obnoven závod z Českých Budějovic do Prahy nonstop ve 4 etapách, 180 km. Obsadili jsme 6. místo. 15. Zpráva oddílu turistické kanoistiky br. Kolář 40 členů užívá pestré všestrannosti kanoistika na řekách Morava, Kamenice, Jizera, Orlice Uspořádali jsme plavbu v Provence - Francie, plavba Prahou okolo ND jsme uspořádali výlet na Blaník s divadelní hrou Loučení K. H. Borovského. V Třeboni jsme obešli rybník Svět. Na Lipno jsme se rozjeli s běžkami. 3

4 16. Zpráva oddíl jógy br. Brunner 3x týdně se scházíme na 90 minut, členská základna je členů. Cvičení relaxace, dechová cvičení, meditace, rehabilitace. Doporučujeme semináře, víkendy s jógou, ukázkové hodiny proběhne výstava Ezotera. Pozor, prosím o posunutí středeční hodiny na dřívější čas 19:00, 19:15! 17. Zpráva kontrolní komise jednoty včetně návrhu na schválení předběžné finanční závěrky za rok 2010 ses. Severová Výdaje jdou na soustředění, mládež. Pozor, prosím o důsledné uvádění položek jednotlivě na dokladech. Kontrolní komise se sešla 5x, 6x kontrola pokladny. 18. Nad rámec Valné hromady Plán činnosti na rok 2011 br. Slepička Čeká nás: Dny Evropského kulturního dědictví, Akademie, XV. Všesokolský slet, topení, nátěr krytů, sauna, šatnové větší skříňky, podlaha Fügnerova sálu, posilovna, fasáda do Sokolské ul. (grant od Prahy, uvidíme, jak se dále vyvine), zateplení Tyršova sálu. 19. Návrh plánu činnosti na rok 2011 Vzhledem ke stavu společnosti Sazka, nebude asi dotace zhruba 20 mil Kč. 20. Návrh rozpočtu na rok 2011 br. Dolejš Příjmy Kč, náklady Kč, rozdíl Kč 21. Rozprava Br. Kroupa Posilovna, jaké jsou důvody opakovaných změn koncepce? Jaké prostředky jsou na vybavení? Odpovídá ses. Schořová: výbor se skládá z 15 lidí, proto vždy řeší, co si situace vyžaduje. Prostředky jsou ve výši 6 mil. Kč, 3 mil. Kč na stroje. Sauna, proč nebylo dosud vydané stanovisko, zda bude sauna i pro veřejnost, v jaké výši byly náklady na projektovou dokumentaci, jaká bude výše spotřeby energií, jaká se počítá návratnost? Odpovídá ses. Schořová: bude to klubová sauna, s cizími počítáme nejdříve tak za 10 let, výši nákladů zašlu mailem, náklady na provoz nevíme, kamna mají 9 kw výkon, br. Čihák změří odběr při zkušebním provozu, provoz si platí účastníci sami, návratnost sauny se nepočítá. Financování sportovní činnosti pochází odkud? Dají se najít prostředky dříve před Valnou hromadou? Co je důvodem investice do nových šatnových skříněk ve výši cca. 1,5 miliónu Kč? Odpovídá s. Schořová: nepochopila jsem otázku, vodu, teplo platí jednota z pronájmu v Kateřinské (př. sauna ve vodáckém oddílu spotřebuje 150 Kč/hod). Po nových skříňkách prahne jednota od pořízení současných, s ohledem na časté krádeže budou nové čipové. Ses. Brožová Se ptá ke sletu, bude, nebude? Odpovídá br. Vrána: součástí oslav 150 let jednoty SP je i slet, je podána žádost na 2letý grant na MŠ, dosud nepřidělen. Slet musí být. Co Tyršovy známky? Odpovídá br. Vrána: Jubilejní známka přispívá na pokrytí nákladů oslav přišla do oběhu za 50 Kč. Sletové skladby jsou vybrány, popisy jsou v prodeji. 4

5 Ses. Bicanová Pozvala sestry a bratry na zájezd do Ötzu. 22. Schválení předběžné finanční závěrky na rok 2010 ses. Severové schváleno Schválení návrhu rozpočtu na rok 2011 br. Hořejše Návrh na usnesení Valné hromady Návrhová komise schvaluje plán činnosti na rok 2011 dle navrženého plánu, dále návrh rozpočtu na rok Zakončení v hod Zapsali: Pavla Říhová Pavla Stluková Ověřili: Jaroslava Soukupová Dana Švecová Zpráva o kontrole plnění usnesení Valné hromady 2010 Tělocvičná jednota Sokol Pražský na své valné hromadě, konané dne 24. března 2010, schválila plán činnosti jednoty v roce 2010 v tomto znění: 1. Podpora dalšího rozvoje tělocvičné, sportovní, kulturní a společenské činnosti v SP se zaměřením na rozšíření členské základny SP a zajištění tradičních akcí v SP (Memoriál A.Hochmanna, turnaj minibasketu, dětský karneval, šibřinky a akce ostatních oddílů) příprava akademie k 150.výročí SP příprava XV. Všesokolského sletu 2. Plánované opravy a investice v roce 2010 režie a provoz sokolovny a loděnice oprava lunety v Tyršově sále oprava a přelajnování míčového a Tyršova sálu zábradlí u galerie Tyršova sálu oprava terasy nad trafostanicí rekonstrukce topení v pravé straně sokolovny v bývalých pánských šatnách budování sauny v prostoru bývalých mužských šaten oprava a nátěr střechy nad míčovou halou pravidelná údržba: čistění koberců oprava a revize nářadí revize plynu, hasicích přístrojů, komínů, hydrantů mytí oken Dle finančních možností jednoty uvažujeme o výmalbě a opravě obložení stěn Tyršova sálu. Jednotlivé body usnesení byly splněny takto: Tělocvičná jednota Sokol Pražský organizovala i roce 2010 svoji tělocvičnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost v neztenčené míře a to prakticky ve všech dosavadních směrech své činnosti. Podrobněji o činnosti informují zprávy jednotlivých vedoucích oddílů a odborů. Tuto činnost jednota nejen orga- 5

6 nizačně zajišťovala, ale i finančně podporovala tak, že do rozpočtů oddílů nebylo potřeba zahrnovat řadu nákladů, zejména pak náklady na pronájem a vytápění sálů a provoz kanceláře SP a loděnice. Z uvedeného důvodu nebylo potřeba zvyšovat členské oddílové příspěvky na rok Ke 150. výročí SP byla zahájena příprava akademie, která by se měla konat v sobotu dne K témuž výročí je rovněž připravován sborník, který by měl obsahovat články o historii SP a činnosti jednotlivých oddílů a odborů se zaměřením na posledních cca 20 let. Příprava na XV. Všesokolský slet probíhá dle předpokladů. Členky OV Sokola Pražského byly v předváděcím celku hromadné skladby Česká suita a muži byli v předváděcím celku hromadné skladby Chlapáci III. Obě skupiny vystoupily na pracovním předvedení hromadných skladeb dne v TJ Sokol Praha Královské Vinohrady TJ Sokol Pražský zajistila v roce 2010 finanční prostředky na bezproblémový provoz sokolovny a loděnice a bez prodlení platila příslušné faktury. V průběhu roku 2010 byly dokončeny tyto opravné a rekonstrukční práce v budově SP: rekonstrukce Ženíškovy lunety včetně natažení ochranné sítě v říjnu 2010, lajnování tělocvičen v červenci 2010, úprava zábradlí u galerie Tyršova sálu a oprava terasy nad trafostanicí v prázdninovém období 2010, o letních prázdninách byly provedeny i oprava a nátěr střechy nad míčovou halou a výmalba a oprava obložení stěn Tyršova sálu, rekonstrukce topení v pravé straně sokolovny v bývalých pánských šatnách v měsících říjnu až listopadu 2010, budování sauny po rozsáhlé diskuzi nad jejím uspořádáním bylo zahájeno stavebními pracemi v měsících září a říjen 2010 a vybavení sauny po problémech s dodavatelem bylo dokončeno v měsíci březnu Průběžně byla zajišťována pravidelná údržba prostor sokolovny i loděnice i příslušné opravy a revize nářadí, plynu, hasicích přístrojů, komínů. V jarním období byly provedeny i prověrky z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné závady byly odstraněny Výbor zpracoval a projednal návrh dalšího postupu rekonstrukce sokolovny a ostatního majetku. Pro letošní rok jsou připravovány další opravné a rekonstrukční práce, o kterých bude blíže informováno v jiných zprávách. Na tyto práce jsou vytvořeny pro rok 2011 dostatečné finanční prostředky. Jiří Kolář Kontrolní komise pracovala ve složení: předseda: ses. Renata Severová členové: ses. Olga Nováková, Pavla Říhova br. Miloslav Kunst a Jaroslav Petana Zpráva kontrolní komise Kontrolní komise kontroluje příjmy a výdaje SP v průběhu roku vyplácené jednak pokladnou, jednak fakturami. Z pokladny bylo vydáno celkem 526 položek a přijato celkem 265 položek. 6

7 Nejvíce výdajových položek v pokladně je vyúčtování nákladů na soustředění a závody oddílů, převážně mládeže a dále drobné režijní výdaje. Z příjmových položek, které projdou pokladnou, to jsou především příjmy z členských a oddílových příspěvků, za nájem bytů a pronájem prostor v domě v Žitné č. 42. Celkový příjem v pokladně ,- Kč Celkový výdaj ,- Kč Hotovost na konci roku ,- Kč K předávaným dokladům k vyúčtování má komise připomínku, aby předkladatelé uváděli důsledně soupisky jednotlivých výdajů k vyúčtování. Bylo vystaveno 203 faktur a přijato 467 faktur. Vystavené a přijaté faktury byly všechny během roku 2010 proplaceny. Kontrolní komise by ráda seznámila členstvo se skladbou příjmů SP. SP dostává dotace státní, ČOS, župní a granty. Státní dotace jsou určeny pro závodní družstva vyšších výkonnostních tříd (akrobatický rokenrol, basketbal a rychlostní kanoistiku) nestátní dotace a granty jsou příspěvkem na některé specifické činnosti jednotlivých sportovních oddílů (např. střediskové základny mládeže v basketbal a rokenrolu) a malou částí i na údržbu sokolovny. Pro všechny tyto akce z cizích prostředků platí Předpisy, co se smí a co nesmí platit a do jaké percentuální výše. SP tedy vždy přispívá určitou částkou. Skladba příjmů vyjádřená v procentech je asi následující: Členské a oddílové příspěvky... 7,8 % Dotace, granty... 11,3 % Nájem v obytném domě... 8,8 % Nájem ostatních prostor... 3,0 % Pozemek... 66,0 % Úroky a prodej materiálu... 3,1% Kontrolní komise v průběhu roku kontrolovala: Stav pokladní hotovosti Hotovost v pokladně byla kontrolovaná 6x a ke konci roku. Ve všech případech hotovost odpovídala záznamu v pokladní knize s tím, že nebyl překročen limit hotovosti v pokladně. Vyúčtování příjmů a výdajů v souvislosti se šibřinkami Každoroční kontrola drobného vydání, počtu vytištěných a prodaných vstupenek. Inventarizaci majetku Někteří členové KK pracovali v dílčích inventarizačních komisích. Stav majetku byl ověřen inventarizací. Je navrženo odepsání nepoužitelného či nepotřebného majetku v celkové hodnotě cca ,- Kč. Kontrola člena z ČOS o správnosti vyúčtování státních dotací Kontrola považuje vedení dokladů a jejich obsah za velmi dobré. Nezjistily se žádné závažné nedostatky a celkově vedení této sféry účtování v jednotě považuje kontrola za výborné. Kontrola cenin Nakoupené a vydané stravenky byly překontrolovány a souhlasí s vedenou evidencí. 7

8 Výsledek hospodaření (rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady) Výsledkem hospodaření před zdaněním byla ztráta ,13 Kč. Sokol Pražský skončil rok 2010 s kladným hospodářským výsledkem ,70 Kč. Celková hodnota majetku SP podle účetní evidence k byla ,23 Kč. Kontrolní komise navrhuje Valné hromadě schválení hospodaření SP za r ve shodě se zprávou hospodáře. Renata Severová předseda kontrolní komise Projev starostky Sokola Pražského Martiny Schořové Vážené sestry, vážení bratři, milí hosté, letos zahájím poděkováním. Poděkováním všem cvičitelům a trenérům, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Děkuji Ivě Smrčkové za každoroční bravurní zvládnutí karnevalu a zajištění jeho zdárného průběhu. Loňské famózní a historicky první vyprodání vstupenek na šibřinky Věrou Bicanovou se opět zopakovalo a to i přesto, že bylo v prodeji více vstupenek, než loni. Dokazuje to neobyčejnou oblibu této zábavy pořádané naším Sokolem. Za to patří dík především Mírovi Vránovi, který má celý tento kolotoč na starosti, a tentokrát se odehrál v rázu: Na tom plátně stříbrném. Dále chci poděkovat všem autorům našeho bloku i nacvičujícím. Jedna vzpomínka na sletovou skladbu a 9 čísel z vlastní produkce v komponovaném programu bylo dosud nevídaným množstvím a rozhodně ne na úkor kvality. Zapomenout ve výčtu díků nelze ani na naše úžasné výtvarníky: Dádu Evaldovou, Hamilku Šikolovou, Jardu Pižla a jejich skupinku nejen obětavých, ale i kreativních bratří a sester. Ani již tradiční nádherná výzdoba šibřinkového sálu totiž nepadá z nebe! Všem aktivně zúčastěným v přípravách, včetně zaměstnanců, moc děkuji! Přes velký úspěch jsou ale, bohužel, šibřinky finančně ztrátové, takže pro příště bude potřeba zvýšit vstupné. Další šibřinky se budou konat 25.února 2012 a já Vás, stejně, jako loni, všechny vyzývám k vymýšlení nového rázu. Nebojte se a své nápady, mně nebo tajemnici jednoty, doručte. Od poděkování musím přejít k záležitosti poněkud smutnější a tou je zvyšující se honba za penězi, ať již u cvičících, nebo i cvičitelů. Dobrovolnost, která byla ještě nedávno v našem Sokole samozřejmostí se vytrácí a nastupují tvrdá obchodní jednání. Byla bych ráda, abyste si rozpočítali, kolik Kč platíte v našem Sokole za cvičební hodinu. V oddílech všestrannosti je to necelých 20, - Kč. Ve fitcentru zaplatíte za hodinu cvičení přes 100,- Kč. K tomu je u nás navíc možnost volného vstupu 1x za 14 dní do bazénu v TD a to ani nemluvím o možnostech příspěvku na dopravu na akce pořádané SP. Přesto se stále objevují požadavky na různé úlevy od placení. Buďte sami k sobě poctiví a spočítejte si, kolik zaplatíte Vy a jaká je dotace Vaší jednoty na hodinu, kam si chodíte zacvičit pro své zdraví a potěšení z přátelského kolektivu. Při počtech nezapomeňte na světlo, teplo, vodu ze sprchy a ze záchodu, toaletní papír, papírové ručníky, mýdlo, úklid, že vždy přijdete do čistého Zdá se vám oddílový příspěvek opravdu vysoký? Chci Vás tímto nabádat ke spokojenosti a zdůraznit, že levnější to již opravdu nebude. Spíše naopak. Jsem zvědavá, jak dlouho takto směšné příspěvky oddílům pro jejich hospodaření vydrží. Převážně díky dr. Prellovi jsme opravdu ve výjimečné situaci a můžeme sportování všech oddílů nejen dotovat, ale i udržovat technický stav tělocvičen a dokonce stále vylepšovat vybavení jak sportovním nářadím a náčiním, tak i vybavením mám na mysli právě dokončenou saunu a plánovanou posilovnu. Dalším nemilým překvapením je, že vylepšení odměn cvičitelům ve všestrannosti neslouží k jejich spokojenosti, ale dokonce i švindlům s výkazy odpracovaných hodin. Všechno ale má své hranice a budeme spolu s náčelnicí postupovat tak, aby se tyto nešvary odstranily. 8

9 Nyní něco ke statistickým mzdovým údajům: celkové mzdové náklady za rok 2010 činily , - Kč, z toho se za zdravotní a sociální pojištění odvedlo , -Kč. Z této částky pak náklady na DPČ činily , - Kč, přičemž na zdravotní a sociální pojištění se z této částky odvedlo , -Kč. U DPP činily celkové náklady , - Kč. V uplynulém roce jsme evidovali členů. S tím, co chystáme v nejbližším období, Vás podrobně seznámí br. Slepička ve své zprávě, já bych jen zdůraznila to nejdůležitější: 13.června t.r. díky organizaci Věrky Bicanové odjedou členové naší jednoty poklonit památce dr. Tyrše do Ötzu, kde tragicky zemřel. Spolu se vzdělavatelským sborem a dalšími dobrovolníky připravujeme výroční publikaci ke 150 výročí vzniku naší jednoty. Pokud byste kdokoli měl v tomto směru cokoli přínosného, určitě dejte vědět. Na podzim letošního roku začneme také připravovat výroční akademii, která se uskuteční v Míčové hale let trvání Sokola Pražského, to je již opravdu zavazující tradice a nesmíme nic podcenit! Vyzývám Vás všechny k aktivní spolupráci, abychom ukázali veřejnosti, že máme čím se v naší jednotě pochlubit! Byla bych ráda, kdyby se při této příležitosti mohlo prezentovat i naše divadélko. Jsem ráda, že jsme konečně, po letech dohadování, vybudovali saunu. Tady patří velký dík Zdeňkovi Slepičkovi za technickou podporu a pí Parpelové, našemu stavebnímu dozoru. Dále pak chci poděkovat naší sokolské designérce, Štěpánce Slámové, protože se domnívám, že sauna se vyvedla nejen po stránce funkční, ale i estetické a právě to je její zásluha. Zástupci jednotlivých oddílů Vám zde přečtou své zprávy, kde se dozvíte o jednotlivých úspěších, ale dovolte mi, abych zde zmínila ty nejzásadnější. Prosím, aby Ti, kteří budou přečteni, předstoupili sem dopředu. Adam Pecháček z oddílu basketbalu, který v kategorii mladších dorostenců U16, spolu s reprezentací ČR na ME v Estonsku obsadil 1.místo v divizi B a postupu do divize A. Dále pak Tomáš Vyoral, který v divizi B na ME v Izraeli v kategorii U18 obsadil 1.místo a zároveň reprezentoval i na ME v Chorvatsku, v kategorii mužů U20 za divizi A a umístil se na pěkném 16.místě. Dále pak Michael Hartig, který obsadil se svým týmem 2. místo na MČR 2010 v Klatovech a byl zde zvolen do All Stars teamu, což je vyhlášení 5 nejlepších hráčů z 12 týmů, kteří se zúčastnili MČR. Dalšími vynikajícími úspěchy se může chlubit i náš oddíl rychlostní kanoistiky a to zejména díky Lukáši Neprašovi, který na olympijských nadějích získal 2 x 5. místo, Kristýně Brunové, která získala v téže soutěži 3 x 5. místo a 1 x 4. místo, Radce Blažíčkové, která se umístila na MČR na 4. a 8. místě a Jiřímu Neprašovi, který vybojoval 2.místo na MČR. Jen pro nezasvěcené vysvětlím, že ta umístění jsou získaná v různých disciplínách. Proto je možné na 1 závodu získat více medailí. Patrně největším úspěchem členů SP ve světě sportu je úžasné 3.místo Víti Horáka a Sandry Chudomské na MS v nejvyšší kategorii A, v rock n rollu. Dík patří nejenom vyhlášeným sportovcům, ale především jejich trenérům! Na loňské VH jsem Vás vyzývala k pomoci s naším loutkovým divadélkem. Naši loutkáři doslova bojovali o přežití, protože se členstvo souboru ztenčilo na neúnosnou míru. Úplnou náhodou se mi podařilo vzbudit zvědavost v mé spolucestující v autobuse, cestou ze školení. A ejhle, nejen, že se přišla podívat, nechala se principálkou nadchnout tak, že ještě zapojila i svého syna, který okamžitě zdomácněl u mixážního pultu. Oba se rychle začlenili a já bych jim ráda touto cestou poděkovala, protože naše divadélko bylo zachráněno právě díky nim! A že by byla škoda nechat loutky zaprášit někde ve skladu dokazuje i Ocenění J.K.Tyla, které na sklonku loňského roku obdržela z ČOS naše principálka ses. Evaldové. Jedná se o ocenění na úrovni Zlaté medaile ČOS. Dádo, děkujeme! V závěru chci Vám všem popřát zdraví, spokojenost a získání mladých lidí do našich oddílů, aby tak mohla činnost našeho sokola důstojně pokračovat. Děkuji za Vaši pozornost 9

10 Návrh rozpočtu Sokola Pražského na rok 2011 (všechny údaje v tis. Kč) PŘÍJMY KANCELÁŘ ODDÍLY CELKEM Zůstatek v hotovosti r Zůstatek na bankovních účtech Pronájmy v sokolovně Nájemné bytů a nebytových prostor v OD Nájemné z pozemků a věcného břemene Úroky z bankovních účtů Ostatní výnosy Dotace ze státního rozpočtu 0 0 Nestátní dotace Dary Členské příspěvky Příjmy ze sportovní a kulturní činnosti Ostatní výnosy Příjmy celkem (včetně zůstatků z r. 2010) PŘÍJMY KANCELÁŘ ODDÍLY CELKEM Elektrická energie, plyn, vodné a stočné Mzdové náklady Daň z nemovitosti Daň z příjmu Opravy a údržba Materiál Finanční rezerva na počátek roku Ostatní provozní náklady Náklady celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji (před zdaněním) Opravy a údržba = kompletní vybudování posilovny, opravy podlah, nákup nových skříněk do šaten. Jiří Dolejš hospodář Sokola Pražského Plán činnosti jednoty na rok Podpora dalšího rozvoje tělocvičné, sportovní, kulturní a společenské činnosti v SP se zaměřením na rozšíření členské základny 10

11 2. Zajištění tradičních akcí SP (memoriál A. Hochmanna, turnaj v minibasketbale, Velká cena Sokola v rokenrolu, Dětský karneval, šibřinky, Dny evropského kulturního dědictví - prohlídka sokolovny, 3. Šplh schodištěm a další akce oddílů) 4. Příprava akademie ke 150.výročí SP 5. Příprava XV. všesokolského sletu 6. Jako v loňském roce, i letos bychom chtěli navázat na proces oprav, úprav, rekonstrukcí a zútulnění prostor jednoty 7. Plánované opravy a investice na rok 2011 Zavedení topení do Scheinerova sálu (provedeno v lednu) Oprava vchodových dveří do obytného domu (provedeno v únoru) Oprava a nátěr obložení topení Fügnerova sálu (provedeno v březnu) Dokončení výstavby a uvedení sauny do provozu Výměna skříněk v šatnách Oprava podlahy ve Fügnerově sále, ve stávající posilovně a G sále Zahájení výstavby nové posilovny v přízemí, v prostoru bývalých mužských šaten Oprava fasády historické budovy v Sokolské ulici (v případě přidělení grantu z magistrátem) Oprava střechy nad sálem G Vymalování a doplnění zrcadel G sálu Zateplení Tyršova sálu Veškeré práce jsou podmíněny finančními možnostmi jednoty Zdeněk Slepička Odbor všestrannosti ženské složky Zprávy z odborů a oddílů Cvičební rok 2010 v oddílech ženských složek byl zahájen v pondělí dne 4.ledna 2010 a ukončen v pondělí dne 20.prosince t.r. Činnost probíhala po celý rok pravidelně dle rozvrhu cvičebních hodin v 6 oddílech a dále byl jedenkrát v týdnu prováděn nácvik sletové skladby žen cvičenek z naší jednoty společně s dalšími cvičenkami jiných jednot z celé Prahy. Tohoto nácviku se zúčastňovalo cca cvičenek. Skladbu Česká suita, určenou pro XV. všesokolský slet předvedlo následně dne 12.prosince 2010 vybraných 48 cvičenek veřejně ve Vinohradské sokolovně. Z uvedeného počtu bylo 27 cvičenek z naší jednoty. V trojici autorek representovala naši jednotu i cvičitelka Vlasta Třešňáková. K bylo dle statistiky zařazeno cca 431 členů, z toho v oddíle ODDÍL ŽÁCI ŽÁKYNĚ DOROSTENKY MUŽI ŽENY CELKEM Rodiče a děti Žákyně 4 4 Dorostenky 2 2 Sportovní gymnastika Ženy Senioři Aerobic Přispívající CELKEM

12 Odpolední oddíl rodičů a dětí Cvičí pravidelně v pondělí a ve středu od 17 do 18 hodin. Vedoucí oddílu sestra Růžena Brožová cvičitelka III. třídy. Cvičitelky: Bedrníčková Albína II.tř., Kubíková Lucie II.tř., Šulcová Marie II.tř., Šulcová Simona II.tř. (v 1. pololetí), Černá Jana III.tř., Mráčková Šárka III. tř. (I. pololetí), Mokříšová Hana III.tř., Ottová Eva III.tř. Od října 2010 se zapojili do cvičitelské práce v tomto oddíle bratr Karel Hübner, sestra Renata Plzáková a Marketá Stluková cvičitelé III. třídy. Náplň cvičení v jednotlivých hodinách je rozdělena do tří částí. Úvodní rozcvička s náčiním i bez náčiní, hlavní část zaměřena na orientaci v prostoru, cvičení na nářadí, zdolávání různých překážek, míčové hry, skákání na skákacích míčích, cvičení na gymbalech seznamování se dětí se základy lehké atletiky (běhy, skok daleký z místa). V závěrečné části hodiny jsou zařazovány hry rozvíjející psychické znalostí dětí, překonávání strachových situací (padák, strachové pytle), tanečky, pohybové hry s říkankami a písničkami. Oddíl žákyň Cvičí v pondělí a ve středu od 18 do 19 hodin. Vedoucí oddílu: Schořová Martina II.třída Cvičitelky: Barešová Eva III.tř., Lukášová Věra III, tř., Ottová Eva III.tř. Sportovní gymnastika žactvo Cvičení probíhá v pondělí a ve středu od 17, 30 hod. do 19 hodin Vedoucí: Poustecká Anna trenérka SG a cvičitelka II.třídy Cvičitelka: Zemanová Eliška III. tř. Oddíl žen Cvičení probíhá v pondělí a ve středu od 20 do 21 hodin. Vedoucí oddílu: Poustecká Anna II.tř. Cvičitelky: Wébrová Iveta II.tř., Povondrová Jana III.tř., Brčáková Marie III.tř., Frimlová Jitka III.tř., Zemanová Eliška III.tř., Drtinová Martina III.tř., Šulcová Marie II.tř., Bedrníčková Albína II.tř. Kokošková Hana III.tř. Kubíková Lucie II.tř. Mladší ženy a I muž se scházejí již od 19 hodin a zaměřují se na sportovní gymnastiku a posilování. Ostatní cvičí od 20 hodin v pondělí zdravotní cvičení a cvičení na nářadí, ve středu probíhá kondiční cvičení při hudebním doprovodu. Sestra Bedrníčková se celoročně věnovala nácviku sletové skladby Česká suita, určené pro ženy pro XV. všesokolský slet autorský kolektiv: Eva Čiháková, Vlasta Třešňáková členka naší jednoty a Eva Velínská. Nácvik se konal pravidelně každou středu od 18,30 do 20 hodin za účasti žen ze všech pražských sokolských jednot. Z tohoto počtu cca 40 žen bylo ze Sokola Pražského. Vybraná skupina 48 cvičenek předvedla tuto skladbu dne 12. prosince 2010 na předvádění pro cvičitele ve Vinohradské sokolovně.z uvedeného počtu cvičenek bylo 27 žen z naší tělocvičné jednoty. Další 2 cvičenky byly zařazeny do předváděcí skupiny skladby pro Věrnou gardu. Oddíl seniorů Vedoucí oddílu: Bicanová Věra II.třída Cvičitelka: Šulcová Marie II. třída Cvičební hodiny probíhají v pondělí a ve středu od 16 do 17 hodin v úterý a ve čtvrtek od 9 do 10 hodin. Cvičení ve všech hodinách je při hudbě. V pondělí a v úterý vede M. Šulcová ve středu a ve čtvrtek Věra Bicanová. 12

13 Náplní cvičebních hodin je zdravotní cvičení, aerobní cvičení, pochodové reje tance, pořadová cvičení, rytmická gymnastika, cvičení bez náčiní i s náčiním. Členky oddílu se zúčastnily zdravotního průzkumu a podrobily se odbornému vyšetření v revmatologickém ústavu na Slupi výzkum uspořádání kostí v této věkové skupině (prof. MUDr. Jan Štěpán a MUDr. J. Mašková-Švejdová) a přínosu cvičení pro seniory. Cvičenky se zúčastňují společných hodin plavání, některé i rekondičního pobytu v Itálii - Bibione, zúčastňují se všech akcí pořádaných naši jednotou. Zorganizovaly ve svém oddíle sbírku na I. adventní koncert a přispěly částkou 3 555,- Kč. Nácviky sletové skladby vede sestra Jarmila Šikolová cvičitelka III.tř. Aerobic Vedoucí oddílu: Martina Macková Cvičitelky: Fousová Romana, Malínková Klára, Nováková Helena, Smrčková Iva, Kohoutková Daniela, Pérézová Dana Do cvičebních hodin je zařazována nová náplň, využívají se stepové stupně při nestandardním posilování, zařazuje se cvičeni s velkými míči, posilovacími pomůckami (činky, terabendy.) Cvičenky se zúčastnily i dvou mimopražských akcí. Víkendového cvičení v Berouně a sportovně relaxačního pobytu u moře v Chorvatsku na ostrově Pegu. Cvičební hodiny v pondělí od 18 do 19 hodin vede M. Macková (Aerobic Lady) od 19 do 20 hodin (Posil. cv, powerjoga) v úterý od 19 do 20 hodin H. Nováková (AeroMix+Body styling) ve středu od 18 do 19 hodin I. Smrčková (AerobicLady) od 19 do 20 hodin D. Pérézová (AeroMix+BodyStyling) ve čtvrtek od 18 do 19 hodin K. Malínková (Pilates) v pátek od 19 do 20 hodin D. Kohoutková (Step aerobic+body styling) Všechny cvičební hodiny probíhají v sále Klemeni Hanušové. Aktivní cvičitelky se v průběhu roku zúčastňují školení a doškolování a zapojují se i jako organizátorky, rozhodčí nebo přednášející při doškolování či školeních pro nové cvičitele. Sestra Lucie Kubíková cvičitelka II. třídy byla na schůzce náčelnic pražských žup zvolena župní vedoucí předškolních dětí župy Pražské-Scheinerovy. V této funkci pracovala již jako organizátorka míčového trojboje a velice úspěšně připravila a vedla přednášku a ukázky na téma Práce s míčem.závěrem roku jí byla vyslovena veřejná pochvala za činnost od župní náčelnice, sestry Dany Absolonové. Mimořádné akce, účast na závodech a soutěžích Únor Dětský karneval cca 160 účastníků, 10 cvičitelek šibřinky vystoupení SG 4 ženy Česká beseda 24 žen Selky 20 žen Čuníci 6 žen Březen Ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem dětí 13. ročník Závody ve SG dětí jednotlivci Lukáš Černý 1. místo Ondřej Mráček 2. místo družstva družstvo Sokola Pražského 1. místo kategorie nejmladších dětí Vendulka Podlešáková 14. místo Clemen 9. místo Červen MDD Ro+dě návštěva v loděnici, jízda na lodích a táborák 13

14 Memoriál Milušky Bláhové Sokol Vyšehrad Tomáš Noga 1. místo ve SG Srpen Rekondiční zájezd k moři 37 cvičenek Itálie Bibione Září 7denní zájezd u moře v Chorvatsku 10 cvičenek aerobiku Listopad celopražské kolo míčového trojboje 8 párů Ro+dě Tomáš Herverd 3. místo Prosinec Veřejná cvičební hodina Čertovská (s návštěvou Mikuláše) 30 párů Ro+dě vánoční besídka cvičení s oblíbenou hračkou, koledy u stromečku 10 párů Ro+dě Memoriál Ády Hochmana 1 účastník 6. místo Závěrem této zprávy chci ještě vzpomenout na cvičitelku Boženu Hackenbergerovou, dlouholetou cvičitelku žákyň, která nás ve věku 97 let navždy opustila. Chci z tohoto místa poděkovat všem cvičitelkám, které věnují mnoho času této činnosti a zajišťují s velkým nasazením a nadšením cvičební hodiny pro naše cvičenky od těch nejmenších dětí v oddíle pro Rodiče a děti až po seniorky a vnášejí do tělocvičny přátelskou atmosféru a radost ze zdravého pohybu mezi naše členky. Přeji Vám všem do dalšího roku mnoho zdraví, v tělocvičně dobrou partu. Nazdar! Albína Bedrníčková náčelnice Odbor všestrannosti mužské složky Dopolední oddíl R + D vedla ses. Dana Absolonová, která se v I. pololetí střídala se ses. Ivanou Brožovou a od II. pololetí se ses. Danielou Kohoutkovou. Průměrná docházka na cvičení byla cca 15 dětí a jejich doprovod. Oddíl předškolních dětí vedla ses. Jana Povondrová. Aktivně jí na hodině pomáhaly cvičitelky Helena Linhartová, Jana Mrázková, Martina Jelínková a Hana Schořová. Na cvičení je přihlášeno 18 dětí, které jsou rozděleny do 3 družstev. Cvičební hodiny jsou v úterý a ve čtvrtek od 17,00 18,00 hod. Oddíl mladších žáků vedli bratři Miroslav Vrána a Václav Sýba. V oddíle bylo přihlášeno 6 dětí, průměrná docházka byla 3 děti. Gymnastický oddíl vedla ses. Marie Kohoutková. V tomto oddíle, který má 15 dětí pracovaly cvičitelky ses. Eliška Peterková a Daniela Kohoutková, Hana Schořová a Martina Jelínková. Sestry Schořová a Jelínková koncem roku úspěšně složily zkoušky cvičitele III. třídy. Oddíl starších žáků a dorostenců vedl br. Jiří Poes s cvičitelem br. Pavlem Kroupou. Příležitostně jim pomáhal br. Martin Klejch a br. Miroslav Vrána. Do cvičení byly přihlášeni 4 cvičenci, průměrná docházka 2 cvičenci. Oddíl mužů vedl br. Jiří Kopecký, který má na cvičební hodinu k dispozici cvičitele družstev br. Leoše Rohana, br. Vladimíra Formana, br. Miroslava Hniličku a další cvičitele, kteří nejsou vedoucími družstev. Na cvičení bylo přihlášeno 50 cvičenců, průměrná docházka je cca 25 cvičenců. Oddíl kondičního cvičení vedli bratři Oldřich Körner a Jiří Mottl a byl zaměřen na posilování. Oddíl má 6 členů a trénuje 3 týdně. 14

15 Náplň cvičebních hodin: seznámit cvičence, již od předškolního věku se základy SG, atletiky a sportovních i zábavných her se zaměřením na rozvoj obratnosti, síly, správného držení těla. Do cvičebních hodin jsou zařazeny i rekreačně provozované sporty jako malý florbal, sálový fotbal, nohejbal, odbíjená, basketbal, stolní tenis, líný tenis a kondiční posilování. Činnost a akce, které mužské složky uspořádaly nebo se účastnily Ve dnech uspořádal SP Letní dětský stanový tábor na Rosičce (Deštná u Jindřichova Hradce), účastnilo se ho celkem 47 dětí a 10 vedoucích, z toho ze SP byli 2 vedoucí a 5 dětí. Účast 2 bratrů na Sokolských cestách Drhleny v uspořádání výletu pro dětské a mládežnické složky SP do brdských lesů (Hostomice, Hluboš, Bratkovice) spojeného s vařením na ohni. Účast 12 členů SP. Pro všechny dětské složky naší jednoty zajišťoval bratr Miroslav Vrána v listopadu tradičního Mikuláše. Cvičitelé mužských složek odboru všestrannosti navštěvují celkem pravidelně pražské cvičitelské hodiny v rámci školení cvičitelů. Činnost a akce jednotlivých oddílů Oddíl předškolních dětí V květnu navštívily cvičitelky Povondrová a Linhartová s dětmi ZOO. Jednu červnovou sobotu uspořádaly (Povondrová, Linhartová) pro děti výlet parníkem na Císařskou louku, kde proběhlo sportovní dopoledne. Odpoledne se děti přesunuly do Velké Chuchle na závodiště, aby se podívaly na koníčky. Gymnastický oddíl a oddíl mladších žáků se účastnil nebo sám připravil Přebor oddílu všestrannosti SP ve šplhu. Účastnilo se 23 dětí Závod sokolské všestrannosti župy Scheinerovy (plavání, sportovní gymnastika, atletika, šplh) se účastnilo 8 závodníků. V atletické části soutěže zajišťovaly dospělé složky technickou četu Gymnastický přebor žákovských kategorií v gymnastice mezi SP a Sokol Libeň. Závodu se účastnilo 32 dětí. Cvičitelé SP zajišťovali technickou četu a rozhodování ročník Memoriálu Ády Hochmana (závod v dvojboji, hrazda a gymnastika), kterého se účastnilo 90 závodníků, převážně v dětských dívčích kategoriích, ze sokolských jednot Míčový trojboj Oddíl starších žáků a dorostenců Oddíl starších žáků a dorostenců uspořádal 8. června vyjížďku na on line bruslích po Modřanské cyklostezce, při které díky silné průtrži mračen pěkně zmokl. Oddíl mužů Na šibřinkách konaných na téma Na tom našem dvoře vystoupilo pod vedením br. Miroslava Vrány cca 15 mužů ve skladbě na text písně Koupím já si koně vraný. V koedukované skladbě vystoupili cvičitelé mužských složek spolu s ženskými složkami na šibřinkách také na text písně: Tři čuníci jdou. Miroslav Vrána také celé šibřinky moderoval. Na šibřinkách pomáhali muži s úklidem po šibřinkách. Uspořádání 14. ročníku šplhu schodištěm dne , kterého se účastnilo 20 závodníků a 6 dorostenců. Bohužel v tomto závodě jsme pouze organizátoři, bez vlastní závodnické základny. Muži se dále účastnili společných tělovýchovných vystoupení a to v červnu na akci Sokolské Brno, v červenci na 3. sokolských tělovýchovných slavnostech v Trenčíně a u příležitosti výročí Sokola Nehvizdy vystoupili na podzim v Nehvizdech. Na těchto akcích vystupovali se skladbou Reminiscence. Na akci Sokolské Brno vedl br. Miroslav Vrána skladbu Kontrasty. 15

16 V prosinci 9 bratrů ze SP doplnilo předváděcí 36 člennou jednotku pro sletovou skladbou Chlapáci III, která se bude cvičit na XV. Všesokolském sletě v červenci V listopadu se družstvo fotbalistů (7 bratrů) účastnilo futsálového turnaje v rámci pražských sokolských jednot účast 7 bratrů na závodě v plavání: O pohár starostů pražských žup Funkce Členové naší jednoty zastávají i funkce v ČOS. Br. Vrána je náčelníkem ČOS. Ve výčtu událostí roku 2010 je na konci roku radostná událost. Dlouholeté člence a cvičitelce SP ses. Marii Kohoutkové se narodil syn Ondra. Díky obětavé práci cvičitelského sboru a mnoha dalších sester a bratří naší jednoty je zajišťován nejen základní tělovýchovný program, ale i další akce, přispívající do aktivního sokolského života naší jednoty. Všem sestrám a bratřím za jejich záslužnou a často i vyčerpávající práci mnohokrát děkuji a přeji jim mnoho pevného zdraví, síly a elánu pro tuto nelehkou a náročnou práci i v letošním roce. Jiří Poes náčelník Zprávy odboru sportu oddíly Oddíl basketbalu Stále zvučnější jméno našeho oddílu a povědomí široké basketbalové veřejnosti o něm přitahuje nové mladé zájemce o tuto krásnou hru k nám do Sokola Pražského a má velký podíl na růstu naší basketbalové rodiny. Hráči a trenéři, ale také všichni organizační pracovníci a rodiče hráčů, kteří nám v mnoha věcech pomáhají a podporují nás, se tak podílejí na fungování našeho oddílu. Dobré výsledky v jednotlivých soutěžích, ale především účast některých našich hráčů v reprezentačních výběrech České republiky jsou pak odměnou za odváděnou práci s mládeží. Basketbalový oddíl Sokola Pražského registruje ve všech družstvech od přípravky a nejmladších minižáků, přes kadety a juniory a několika týmy mužů konče, už téměř 250 členů a patří tak k jedněm z nejširších základen basketbalu v ČR. Basketbalové týmy Sokola Pražského se v jednotlivých věkových kategoriích účastní nejvyšších regionálních a celorepublikových soutěží a svým vystupováním, fair-play přístupem a dobrými výsledky se výrazně podílí na reprezentaci a propagaci jednoty Sokola Pražského. Výsledky a úspěchy Družstva minižáků se jako každý rok umístila v Pražském přeboru na medailových pozicích a mohla porovnat síly na celorepublikovém turnaji, MČR. Starší rninižáci v Roudnici skončili na 2. místě a mladší minižáci v Klatovech skončili také na 2. místě. Družstva kadetů a juniorů si vedlo ve svých kategoriích velmi dobře. Probojovala se po základních skupinách do závěrečných vyřazovacích bojů o medaile, ve kterých obsadilo družstvo juniorů, hráčů do 18 let, 4. místo na mistrovství České republiky. Družstvo kadetů, hráčů do 16 let obsadilo 2. místo na MČR a Adam Pecháček byl vybrán do All Stars, nejlepší pětice hráčů MČR. Družstvo mužů 1. ligy se rovněž probojovalo do play-off, ale na medaile nedosáhlo, s družstvem z Chomutova hrálo 2: 3 na zápasy. Přesto, že tým prošel generační obměnou, je to rovněž velký úspěch. 16

17 Úspěšní hráči a reprezentanti Sokola Pražského Tomáš Vyoral reprezentace ČR do 18 let, ME v Izraeli 1. místo divize B, postup do div. A reprezentace ČR do 20 let, ME Chorvatsko, divize A 16. místo Ondřej Kohout reprezentace ČR do 20 let na ME, Chorvatsko, divize A 16. místo od sezóny 2010/2011 Illescas, Fuenlabrada, Španělsko Matyáš Hering reprezentace ČR do 20 let, ME Chorvatsko, divize A 16. místo od sezóny 2010/2011 Kanárské ostrovy Adam Pecháček reprezentace ČR do 16 let, ME Estonsko 1. místo divize B, postup do div. A Děkujeme touto cestou všem, kteří se podílejí na dobrém fungování a podpoře NAŠEHO basketbalového oddílu. JSME TÝM, JSME SOKOL PRAŽSKÝ! Podrobnější informace naleznete na našem webu: Milena Jindrová Oddíl turistické kanoistiky Oddíl turistické kanoistiky měl v roce 2010 celkem cca 40 členů, z toho bylo asi polovina důchodců. Z uvedeného celkového počtu se nadpoloviční většina členů účastní akcí pořádaných oddílem jen ve velmi omezeném rozsahu a loděnici využívá především k uskladnění vlastní lodě. Aktivní třetina oddílu však vyvíjí bohatou činnost, ať už vodáckou, turistickou zimní i letní či společenskou a kulturní. Nyní podrobněji k jednotlivým oblastem. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2010 pokračoval vodácký oddíl ve své nosné aktivitě na divokých vodách. Podle plánu činnosti oddílu jsme uskutečnili 8 vodáckých akcí. Začalo to velikonočním splutím horního úseku řeky Moravy z Hanušovic, následovala Kamenice a Jizera a po nich v červnu to byla krásná víkendová objevná plavba po Tiché Orlici z Letohradu. Pak už přišly na řadu letní odpočinkové plavby po Lužnici a Vltavě a zájezd části členů na francouzské řeky v Provence. Na státní svátek 28. října jsme propluli Prahou kolem Národního divadla a pod Karlovým mostem. Z pěších turistických akcí byly nejdůležitější poslední dvě z dlouhodobého cyklu obcházení republiky v červnu 2010 čtyřdenní turistika v Lužických horách a Českosaském Švýcarsku a v září závěrečný čtyřdenní přechod Jizerských hor s počátkem v Mimoni přes Ralsko, Ještěd a vrchol hory Jizery až do Harrachova, kde jsme v roce 2000 tenhle dlouhodobý cyklus akcí začínali. Celkově jsme při něm při 18 čtyřdenních akcích nachodili 1287 kilometrů. Kromě hlavních turistických akcí jsme uskutečnili řadu drobnějších jednodenních, z nichž nejvýznamnější je ta z dlouhodobého cyklu s mottem: Když je 17. listopadu, musíme být na významné české hoře. Tentokrát jsme vystoupili na vrchol Blaníka a na něm jsme sehráli veselohru našeho člena Zdeňka Bubníka na motivy loučení Karla Havlíčka Borovského při odchodu do Brixenu a jeho návratu zpět. Zajímavou turistickou akcí byl víkend na Malé Skále. Na dlouhodobou akci obcházení 17

18 republiky jsme symbolicky navázali návštěvou Třeboně, při které jsme mimo jiné obešli i Svět (tedy rybník) a pak se zrelaxovali v lázních. Z turistických akcí na běžkách byla nejzajímavější čtyřdenní únorová lyžařská turistika na Lipně a pak výprava na běžky po Brdech. Veškerá budoucí činnost oddílu se připravuje a proběhlé akce hodnotí na každotýdenních klubových setkáních, které jsou zpestřovány od jara do podzimu vyjížďkami na kánoích po Vltavě kolem Císařské louky a v zimě saunou a občas i turnaji ve stolním tenisu či petanque nebo zpěvem a kytarou. Občas pořádáme i společné návštěvy koncertů nebo divadelních a filmových představení. Letos jsme opět pomohli vedoucím oddílu cvičení rodičů s dětmi uspořádat v loděnici dětský den, při kterém se mohli děti i rodiče svézt po klidné hladině Vltavy na raftech. Jednou z nejkrásnějších spolkových akcí byla i v roce 2010 tradiční předvánoční vycházka Prahou, spojená se zpěvem koled u vánočního stromu na Pražském hradě na náměstí u Sv. Jiří, pak na Kampě, Karlově mostě a Staroměstském náměstí. Každoročně se společně i loučíme se starým rokem a zahajujeme nový rok novou vodáckou sezónu. A samozřejmě všemi akcemi se prolíná hlavní smysl činnosti aktivní části oddílu, která si už léta říká Raftový spolek Tyrš tedy učinit naši současnost trochu veselejší. Pro rok 2011 plány našich akcí visí na nástěnce v loděnici Sokola Pražského na Císařské louce i v hlavní budově Sokola Pražského ve skřínce dole. A lze je samozřejmě najít i na internetových stránkách Sokola Pražského. Rádi na našich akcích uvítáme i členy jiných oddílů, kteří aspoň trochu vládnou pádlem a chtějí se mírně zdokonalit a užít si dobrodružství či vodácké romantiky. Jiří Kolář Oddíl jógy Nazdar, sestry a bratři, moje zpráva může být velmi stručná a říkám to vlastně vždycky podobně: Cvičíme pro zdraví a nesoutěžíme rychlostně, jak už je to v našem. oboru předem dané. Máme tři večerní cvičení, v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Naše cvičební jednotka je devadesátiminutová a kromě jógových průprav a cviků je její součástí i relaxace vleže a také dechové a oční techniky. Kádr cvičitelů je stabilizovaný, naší nejzkušenější učitelkou jógy je cvičitelka 1. třídy Mgr. Líba Simandlová, ale o popularitu se s ní rovným dílem v úterním kurzu dělí naopak služebně i fakticky nejmladší Dr. Přemysl Štych, já vedu středeční cvičení s meditač. prvky a Hana Vittková čtvrtky s rehabilitačními prvky. Stabilizovaný je i počet cvičenců, který už se několik let pohybuje v počtu mezi 70 a 80 členy oddílu jednoty (momentálně podle údajů paní matrikářky 77) a do pokladny ještě také občas přibývají jednotlivé platby svátečních návštěvníků, kterým pracovní povinnosti brání v pravidelné návštěvě. 18

19 I v tomto roce doporučuji členům jógové semináře MUDr. Karla Nešpora, který je mimo svoji odbornou praxi oborníka na léčbu závislostí celoživotním jogínem od svých 18 let, kdy ho do jógy uvedla Čechoameričanka paní Ossius. Mohu vás také všechny pozvat na svoje ukázky na výstavě Ezotera v neděli 22. května, kde provedu v dopoledních hodinách vlastní autorskou rozcvičku Tygří protažení a v pozdějším bloku Hlubinnou relaxaci. Tygří protažení je dostupné i pro začátečníky a osvědčilo se mi na mých příležitostných seminářích známé sestavy Pěti tibeťanů, kde přece jen občas méně rozcvičení jedinci nezvládají všechny prvky této sestavy a náhradou jim nabízím něco snadnějšího. Ještě o něco dříve v květnu pořádám s kolegyní cvičitelkou Hanou Vittkovou víkend s jógou ve školicím středisku CESTY na Strakonicku, pod názvem Jóga Slunce a Měsíce, který odkazuje k rozšířeným jógovým sestavám Pozdrav slunci a Pozdrav měsíci, ale také k dechově energetickým cvičením. Rád bych, bude-li dostatečný zájem, uspořádal obdobný víkend v červenci; jde o to dostat se s jógou mimo Prahu, do zeleně, s možností výletu i večerního posezení, využití jadeitového lůžka k prohřátí a srovnání páteře apod. Jako v předchozích letech nadále trvá můj zájem posunout středeční cvičení na dřívější hodinu nebo 19.15, což by neměl být problém, protože před naším cvičením zůstává v poslední době tělocvična trvale prázdná a od gymnastek neobsazená. Již jsem se několikrát ptal cvičenců a drtivá většina by tento posun na dřívější dobu uvítala. Myslím, že i touto úpravou máme šanci získat nové zájemce, na něž je doba už přece jen pozdě. Děkuji za pozornost. Jakub Brunner Oddíl akrobatického rokenrolu V loňském roce jsme opět zvýšili členskou základnu. Na konci roku jsme již měli v evidenci našeho oddílu přes 90 členů. Stále rozdělujeme náš oddíl na přípravku pro nejmenší tzv. školičku, dále sportovní oddíl, kde jsou již závodníci párových kategorií a již dvě dívčí formace a v poslední řadě máme sportovní základnu talentované mládeže. Bohužel začátkem tohoto roku jsme byli informováni odborem sportu ČOS, že v tomto roce nebudou naši základnu finančně podporovat, a tak se nejspíše zruší. Zatím žijeme v nejistotě a nevíme co bude dál. Nejvíce nás trápí financování pronájmu gymnastické haly na Balkáně, kde naši svěřenci musí trénovat. Nyní jsou tam 5x týdně, ale pravděpodobně od září dojdou finance, a my budeme nuceni trénovat minimálně 2x týdně v prostorech Sokola Pražského. Pevně věřím, že se nějakým způsobem dohodneme s jednotlivými vedoucími oddílů a vzájemně si vyjdeme vstříc při tvorbě nových rozvrhů tělocvičen na příští školní rok. K naší loňské závodní činnosti bych stručně řekla, že byla docela úspěšná. V nejvyšší kategorii A jsme vybojovali bronz na MS. V druhé nejvyšší seniorské kategorii B máme z MČR hned zlato i stříbro a v juniorské kategorii naši z MČR přivezli stříbrnou pozici. Na MSJ jsme obsadili 8. místo. Ono každým rokem zmiňuji prvenství, ale ráda bych podotkla, že tyto výsledky jsou opravdu velmi výjimečné a nikdo z jiných oddílů ČR nemá pár, který by se alespoň umístil v desítce nejlepších párů světa. Nám se to daří a je jen otázkou, zda budeme moci i nadále kde trénovat nové naděje. Štěpánka Slámová Oddíl moderní gymnastiky V roce 2010 stále pokračujeme ve výkonnostních třídách MG. Všechny dívky startují na přebornických soutěžích, pohárových soutěžích a na různých vystoupeních. 19

20 Nejlepší z kategorie dorostenek je Tereza Palanová, která se umisťuje na stupních vítězů v Jablonci, Plzni, Ústí nad Labem, Chomutově,. V kategorii kadetek starších pak startuje Marie Palanová a umisťuje se do první desítky. V kategorii nadějí nejmladších pak závodí Nicola Chudybová, jejím největším úspěchem bylo 1.místo v Ústí nad Labem. Úspěšná byla i v Milevsku a Jablonci. V kategorii základního programu byla nejlepší Kristýna Chudybová(čtvrtá místa). Ta také přešla do volného programu. V této kategorii máme nejvíce děvčátek, ale stále platí, že obměna dívek je velká. Představa, že se mnoho naučím za krátký čas nevyjde a dívky odcházejí k jiným sportům. Nově teď spolupracujeme s Hudební akademií Praha a Tereza s Marií Palanovou, Denisa Nepevná a Markéta Zemanová tak vystupují v divadle i na plesech v Praze i po ČR. Stále jezdíme na soustředění do Jilemnice a i tam jsme uspořádali vystoupení za účasti Starostky města i náčelnice sokola. Renata Nechanická Dětský karneval Pravidelně každý rok připravujeme v naší sokolovně v den konání šibřinek Dětský karneval. Je to již tradice, poprvé jsme jej uspořádali v roce Slavnostní vstupní promenádu musely s některými dětmi ( prcky ) absolvovat maminky. Věk dětí se totiž neustále snižuje. letos se pohyboval v rozmezí jednoho až osmi roků a těch maličkých byla většina. Stejně jako v minulých letech tak letos se o zábavu dětí postaral moderátor Luboš Votroubek s asistentem Pepou. Jejich bezchybná vzájemná spolupráce dokázala nadchnout a přimět ke zpěvu, tanci i soutěžím nejen dětí, ale i doprovázející rodiče a prarodiče. Nelze nepopsat nadšení dětí při příchodu do tělocvičny vyzdobené postavičkami různých filmových pohádkových a večerníčkových bytostí, které vyrobily sestry Věrné gardy pod vedením ses. D. Evaldové. Téma večerních šibřinek bylo totiž Na tom plátně stříbrném. Úspěch karnevalu podtrhuje vždy dětská tombola, připravená ses. Smrčkovou a A a E. Mackovými. Za získáni sponzorských darů pro tombolu děkuji ses. Brožové a Evaldové. Výsledky výtvarné soutěže dětí vyhlásila a odměny dětem předala ses. Kavalírová se Samantou. 20

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zpráva o činnosti oddílu Rodiče a děti - dopolední cvičení pro Valnou hromadu Sokola Pražského

Zpráva o činnosti oddílu Rodiče a děti - dopolední cvičení pro Valnou hromadu Sokola Pražského Zpráva o činnosti oddílu Rodiče a děti - dopolední cvičení pro Valnou hromadu Sokola Pražského Oddíl R+D pracuje pod vedením cvičitelek II. třídy Dany Absolonové a Renáty Krejčové, v případě potřeby ochotně

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 5. března 2015 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2015 3. Zpráva o hospodaření 4. Plán

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Heinrichova 24, Brno, 602 00

Heinrichova 24, Brno, 602 00 Heinrichova 24, Brno, 602 00 Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno IČO:41 60 56 08 Bankovní spojení:13 41 89 03 09/0800 DIČ: CZ41605608 www.vskuniverzitabrno.cz Zápis konference dne 24.5.2012 Řádná

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a r. 2010

V ý r o č n í z p r á v a r. 2010 Tělocvičná jednota Sokol Náchod IČO 48621986, 547 01 Náchod, Tyršova 207 V ý r o č n í z p r á v a r. 2010 Předkládá: Výbor T.J. Sokol Náchod V Náchodě dne 23.3.2011 Výroční zpráva o činnosti tělocvičné

Více

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková...

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Obsah Základní údaje... 2 Personální obsazení... 3 Naše činnost v r. 2016... 4 Finanční zpráva... 6 1. Rozvaha... 6 2. Výsledovka celková... 8 3. Výsledovka hlavní činnost... 9 4. Výsledovka

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Velikonoční závod v Hulíně, Děvčátka oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín se zúčastnila svých prvních závodů a to "Velikonočního

Velikonoční závod v Hulíně, Děvčátka oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín se zúčastnila svých prvních závodů a to Velikonočního Velikonoční závod v Hulíně, 20. 3. 2013 Děvčátka oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Vsetín se zúčastnila svých prvních závodů a to "Velikonočního závodu" ve sportovní gymnastice v Hulíně. Nejlepší výkon

Více

Zápis z valné hromady Konané dne

Zápis z valné hromady Konané dne TJ SOKOL CERHENICE U Hřiště 514, Cerhenice 281 02 IČO: 61884405 Zápis z valné hromady Konané dne 22. 3. 2013 Valnou hromadu řídil: Jan Kosař Zapisovatel: Jan Kosař Začátek v 19:00 Vzhledem ke skutečnosti,

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

RT MLADÝCH. obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ. za školní rok

RT MLADÝCH. obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ. za školní rok SP RT MLADÝCH obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 SPORT MLADÝCH, o. p. s. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

prographichouse. All rights reserved.

prographichouse. All rights reserved. prographichouse. All rights reserved. Lyžařský oddíl TJ Jsme nejstarší lyžařský klub v Praze založen 1974. Člen Svazu lyžařů České republiky a České unie sportu Řadíme se k největším a nejúspěšnějším lyžařským

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zpráva o činnosti TJ SOKOL Líšeň v roce 2015

Zpráva o činnosti TJ SOKOL Líšeň v roce 2015 Zpráva o činnosti TJ SOKOL Líšeň v roce 2015 Sestry a bratři, Výbor jednoty Vám předkládá zprávu o životě jednoty v roce 2015. Zpráva tradičně představuje souhrn informací o životě jednotlivých oddílů

Více

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 07.03.2016 Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne 03.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Václav

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Program a organizace ČOS

Program a organizace ČOS Program a organizace ČOS Školení cvičitelů III. třídy, jóga 16. 1. 2015, Tyršův dům Mgr. Martin Chlumský Cíle Vysvětlit strukturu ČOS a zařazení cvičitele v ČOS Orientovat se v obsahu cvičebních programů

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 24.3.2010 ve Fügnerově sále sokolovny Valná

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA NÁČELNICTVO ŽUPY OLOMOUCKÉ -SMRČKOVY Olomouc, Rooseveltova 34, PSČ: 779 00, tel.: 724 842 718, 773 659 872 e.mail: zolomoucka@seznam.cz, http: www.sokol-zupaolomoucka.cz P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012

Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012 Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012 Stránka 1 z 5 Výroční zpráva PKML 1. Identifikační údaje Právnická osoba Název organizace Plavecký klub Mariánské Lázně IČ 687 84 732 Sídlo Tyršova ul.

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne 9.12.2015 Přítomni: br. Růžička, Rafaj, Němec, Hlobil, Rychlovský, Mandát, Mojžíš, ses. Švestková,

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRAVODAJ č června Toto číslo obsahuje: 1. Rámcový program akce. 2. Termíny nácviků hromadných skladeb

ZPRAVODAJ č června Toto číslo obsahuje: 1. Rámcový program akce. 2. Termíny nácviků hromadných skladeb 4. - 6. června 2010 ZPRAVODAJ č. 2 Toto obsahuje: 1. Rámcový program akce 2. Termíny nácviků hromadných skladeb 3. Přihlášky ke skladbám: Kaleidoskop, Malá hezká chvilka, Zacvičme si, Bossa Nova, U vody,

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika

ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, OLOMOUC, Česká republika ATLETICKÝ KLUB OLOMOUC tř. 17. listopadu 3, 772 00 OLOMOUC, Česká republika tel.: 585 224 676, e-mail: akol@centrum.cz web: http://atletikaolomouc.cz IČO: 41031369, bankovní spojení: Komerční banka Olomouc,

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 11. dubna 2014 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2013 3. Plán činnosti TJ na rok 2014

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více