Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR"

Transkript

1 Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR 1

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, připravili jsme pro vás stručnou a přehlednou příručku, která mapuje popularizační a vzdělávací aktivity, ve kterých vám můžeme býti nápomocni. Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, v. v. i. Odbor projektů a grantů Odbor audiovizuálních technologií Akademický bulletin Divize konferenčních a hotelových zařízení SSČ AV ČR, v. v. i. Divize informačních technologií SSČ AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR Obsah 1. Medializace a popularizace Co dělat, když chci / potřebuji Vzdělávání... 4 Uspořádat popularizační přednášku / seminář / workshop... 4 Uspořádat dny otevřených dveří ústavu / exkurze v ústavech... 5 Oslovit studenty SŠ nebo VŠ a nabídnout vědeckou stáž... 5 Oslovit studenty SŠ prostřednictvím jejich pedagogů... 6 Co dělat, když chci / potřebuji VZDĚLÁVÁNÍ V POPULARIZACI... 6 Vzdělávat se v popularizaci a medializaci vědy kurzy / workshopy / semináře... 6 Vzdělávat se v popularizaci a medializaci vědy navštívit nový workshop SCIAP... 7 Co dělat, když chci / potřebuji PROPAGACE... 8 Získat propagační předměty s logem AV ČR... 8 Vytvořit propagační leták / brožuru ústavu... 9 Vytvořit pozvánku na akci... 9 Vyrobit propagační dárkové předměty s logem AV ČR / s logem ústavu... 9 Navrhnout / vyrobit přenosný reklamní stojan, roll-up nebo vlajku ústavu Co dělat, když chci / potřebuji INFORMACE Zatraktivnit webové stránky ústavu Prezentovat ústav na nebo jiném webu Akademie věd Co dělat, když chci / potřebuji MEDIALIZACE Napsat tiskovou zprávu Vybrat vhodnou variantu akce: tisková konference, panelová diskuse apod Pořádat tiskovou konferenci v prostorách na Národní Pořádat tiskovou konferenci ve vlastních prostorách Uspořádat konferenci v konferenčních centrech AV ČR Uveřejnit článek v Akademickém bulletinu Oslovit novináře / distribuovat materiál novinářům Zprostředkovat rozhovor s konkrétními médii Zapojit se do soutěžní přehlídky SCIAP Co dělat, když chci / potřebuji VYSTAVY / PREZENTACE Poradit s přípravou výstavy Vystavovat v budově AV ČR na Národní Nabídnout již existující výstavu Co dělat, když chci / potřebuji FUNDRAISING Získat sponzora Rozvíjet vztahy s již získanými sponzory Co dělat, když chci / potřebuji ZVIDITELNĚNÍ Natočit reportáž o ústavu Vyrobit populárně-vědecký dokument Zajistit videokonferenci Co dělat, když chci / potřebuji SPOLUPRÁCE Stát se partnerem evropského projektu Akce a projekty 24 Do čeho se mohu zapojit? Příklady dobré praxe 28 Co již funguje s jinými ústavy? Poradenství a kontakty 31 Na koho se mohu obrátit?

3 1. Medializace a popularizace Tato kapitola obsahuje nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte. Proto jsme je rozpracovali do devíti témat a odpovědi doplnili o konkrétní kontakt na konkrétní odbor, který vám může pomoci. Přednášku je možné zorganizovat samostatně anebo také jako součást již existujících popularizačních akcí (např. Týden vědy a techniky, Nebojte se vědy, Otevřená věda atd.). (TVT, Nebojte se vědy, podpora individuálních akcí) Odbor projektů a grantů (Otevřená věda, podpora individuálních akcí) Odbor audiovizuálních technologií (pronájem místností, pořízení a přenos přednášky) Uspořádat dny otevřených dveří ústavu / exkurze na ústavech Dny otevřených dveří vítají školy či veřejnost v průběhu celého roku. AV ČR pravidelně pořádá v listopadu Týden vědy a techniky, jehož součástí podobné aktivity jsou. Nově jsme začali pořádat tzv. Jarní exkurze do světa vědy, které se konají v měsíci květnu a červnu. Cílem je nejen rozšířit nabídku akcí pod hlavičkou AV ČR, ale také poskytnout prostor venkovním exkurzím v období, ve kterém jsou školy více nakloněny k návštěvám. Velmi se osvědčil také každoročně vyhlašovaný Den Země s AV ČR, který podobné aktivity taktéž realizuje. V případě zájmu se můžete zapojit do již existujících projektů (viz výše), anebo můžete ve spolupráci s námi uspořádat zcela nový formát (např. tematický den kombinovaný s přednáškami, exkurzemi přímo ve vašem ústavu či v budově AV ČR na Národní). Vzdělávání Uspořádat popularizační přednášku / seminář / workshop Tyto akce díky možnosti přímého kontaktu s cílovou skupinou patří mezi nejoblíbenější formáty vzdělávání. Máme zkušenosti s pořádáním mnoha přednášek, seminářů apod., ať již v pozici organizátora či partnera. Při přípravě konkrétní akce potřebujeme ujasnit několik následujících informací: 1. na jaké téma (odborné, populárně-naučné) přednáška bude, 2. jaké cílové skupině je určena (studentům, učitelům, veřejnosti), 3. v jakých prostorách se má přednáška uspořádat, 4. jaká míra zapojení se od nás očekává. (TVT, Jarní exkurze do světa vědy, nové formáty akcí) Odbor projektů a grantů (Den Země s AV ČR) Odbor audiovizuálních technologií (pořízení záznamu z exkurze) Oslovit studenty SŠ nebo VŠ a nabídnout vědeckou stáž Nabízíme vám spolupráci při zpracování nabídky témat stáží pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Nabídku témat stáží z přírodovědných a technických oborů zveřejníme na našem webovém portále a rozešleme na adresy škol a na spolupracující kontaktní místa. Na základě poptávky, která se z realizace předchozích projektů Otevřené vědy ukázala jako vysoká, si budete moci sami vybrat nejvhodnějšího kandidáta pro vaše vědecké týmy. Nabízíme vám pomoc s komunikací se vzdělávacími institucemi ve vašem regionu, spolupráci a pomoc při administraci samotných stáží a v neposlední řadě také finanční podporu pro přímé účastníky stáží lektory. Využijte naše zkušenosti z předchozích projektů Otevřené vědy, ve kterých jsme realizovali více než 300 studentských vědeckých stáží. Odbor projektů a grantů (www.otevrena-veda.cz) 4 5

4 Oslovit studenty SŠ prostřednictvím jejich pedagogů Ve své práci klademe velký důraz na další profesní a vzdělávací aktivity pro pedagogy, zejména na praktické kurzy, které obohacují výuku o nejnovější trendy a experimenty ve VaV a zatraktivní výuku o nevšední informace ze zákulisí špičkové vědy, podporují badatelskou výuku, ovlivňují motivaci a postoje studentů ke studiu vědních oborů. Pokud máte zájem, můžete se zapojit do již běžících projektů pro učitele. V této oblasti spolupracujeme s pedagogy biologie, fyziky, chemie, geografie, soudobých dějin, českého jazyka a literatury. Přidanou hodnotou vzdělávacích programů je jejich akreditace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Naše zkušenosti můžete využít i v přípravě vašeho nového vzdělávacího projektu pro pedagogy i v získání akreditace na tento program. Odbor projektů a grantů (Otevřená věda) V případě zájmu se můžete zapojit do již běžících kurzů, napsat nám vaše náměty nebo díky bohatým zkušenostem s lektory vám můžeme připravit vzdělávací kurzy v popularizaci vědy na míru, dle potřeb vašeho pracoviště. Odbor projektů a grantů (Otevřená věda) Vzdělávat se v popularizaci a medializaci vědy navštívit nový workshop SCIAP Letos se uskuteční první ročník workshopu SCIAP, jehož smyslem je výměna zkušeností a informací ať už za účelem navázání spolupráce či získání inspirace a motivace pro další aktivity popularizace vědy. Program workshopu je rozdělen do tří okruhů rozdílných zaměřením, rozsahem i formou. První okruh programu workshopu bude obsahovat prezentace jednotlivých popularizátorů; např. jak vybrané aktivity vypadají navenek pro diváka, reklama, prezentace, vysílání, tisk atd. či jak projekt vypadá z pohledu realizátora zrod, idea, příprava, prezentace, finance, realizace, úskalí, úspěchy, poučení, zkušenosti. Druhý okruh bude obsahovat odborné přednášky, ve kterých se představí se svými příspěvky odborníci na jednotlivé kategorie soutěže SCIAP expozice, internet, periodika, audio/video, a dále pak odborníci na komunikace reklama, PR, média, sítě. A nakonec najdou prostor i odborníci na produkci, na financování a granty, na hledání sponzorů. Třetím okruhem budou ukázky z projektů, které jsme nashromáždili seriózní mediální výstupy i kontroverzní příklady popularizace vědy z ČR i zahraničí. Předpokládáme, že bude uvedeno cca 30 příspěvků. Termín prvního setkání je 19. června 2012, očekáváme, že se tato akce bude opakovat každoročně. Vzdělávání v popularizaci Vzdělávat se v popularizaci a medializaci vědy kurzy / workshopy / semináře Připravujeme praktické kurzy Komunikace vědy prostřednictvím médií. Cílem kurzů je seznámit vědeckou obec s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě a s efektivními nástroji popularizace VaV. Přidanou hodnotou kurzů jsou praktická cvičení před kamerou, psaní tiskových zpráv, práce s fotografiemi, komunikace na sociálních sítích, prezentace dobrých příkladů popularizace v jednotlivých oblastech vědy i informace o úloze médií v této oblasti. 6 7

5 Aktuální nabídku vám sdělíme na základě vašeho dotazu. (správa současných propagačních předmětů, zajištění návrhu a výroby nových) Vytvořit propagační leták / brožuru ústavu Jsme schopni vám zajistit výběr dodavatele grafiky i dodavatele tisku, časově méně náročné návrhy materiálu i tisku zvládneme za úhradu sami. Uvítáme vaši žádost v předstihu minimálně jednoho měsíce před dodáním. (grafika, tisk) Vytvořit pozvánku na akci Propagace Získat propagační předměty s logem AV ČR Disponujeme výběrem několika typů propagačních materiálů. Jelikož používání loga AV ČR na předmětech má svá pravidla, vítáme možnost tyto předměty za úhradu (náklady na externí výrobu) nabízet také ústavům anebo se alespoň na jejich návrhu podílet (snažíme se o maximální sjednocení s logem AV ČR). Nejdříve je potřeba si ujasnit několik následujících informací: 1. jaký účel (odborná konference, zahraniční delegace, pro veřejnost) má předmět splňovat, 2. v jakém počtu, 3. v jaké podobě (bloky, tužky, složky), 4. v jakém jazyce (ČJ a AJ). V případě, že máme vybrané propagační materiály v dostatečném množství k dispozici, můžeme je poskytnout obratem. Pokud je potřeba předmět navrhnout na míru / dotisknout / vyrobit, uvítáme vaši žádost v předstihu jednoho měsíce před dodáním. Jsme schopni vám zajistit výběr dodavatele grafiky i dodavatele tisku, časově méně náročné návrhy materiálu i tisku zvládneme za úhradu sami. Uvítáme vaši žádost v předstihu jednoho měsíce před dodáním. (grafika, tisk) Vyrobit propagační dárkové předměty s logem AV ČR / s logem ústavu Disponujeme omezeným množstvím propagačních dárkových předmětů s logem AV ČR, které můžeme podle potřeby nechat za úhradu vyrobit pro potřeby ústavů, taktéž je možné opatřit tyto předměty logem vašeho ústavu (snažíme se o maximální sjednocení materiálů s logem AV ČR). Uvítáme ujasnění několika následujících informací: 1. jakému účelu (odborná konference, zahraniční delegace, pro veřejnost) má dárkový předmět sloužit, 2. v jakém počtu, 3. v jaké podobě. Aktuální nabídku vám sdělíme na základě vašeho dotazu. (grafika, tisk, produkce) 8 19

6 Navrhnout / vyrobit přenosný reklamní stojan, roll-up nebo vlajku ústavu Jsme schopni vám zajistit výběr dodavatele grafiky i dodavatele tisku, časově méně náročné návrhy materiálu i tisku zvládneme za úhradu sami. Uvítáme vaši žádost v předstihu minimálně jednoho měsíce před dodáním. Potřebujeme upřesnit informace: 1. k jakému účelu (k běžné propagaci, prezentace v zahraničí) bude roll-up / stojan sloužit, 2. jaké cílové skupině (studentům, učitelům, veřejnosti, odborníkům). Časová náročnost řešení je vždy odhadována individuálně v závislosti na vašich požadavcích, objemu vašich dat a na našich časových možnostech. Divize informačních technologií (návrh grafiky webu, uvedení do provozu, správa webu) Prezentovat ústav na nebo na jiném webu Akademie věd Vybrané aktivity / aktuality můžete prezentovat na stránkách Akademie věd ČR Nabízí se tyto rubriky: 1. Pro média 2. Popularizace (v jednání: nově vznikající rubrika) Nabízíme také možnost zařadit vaše aktuality (pozvánky, výročí atd.) na dalších webových stránkách, které spravujeme (www.tydenvedy.cz, Odbor mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR (web hlavní stránka, rubriky O AV ČR, Pro média) (web rubrika Popularizace; další webové stránky: Odbor projektů a grantů (www.otevrena-veda.cz) Informace Zatraktivnit webové stránky ústavu Velmi rádi vám budeme nápomocni s vytvořením jakékoliv webové prezentace za jakýmkoliv účelem a v jakémkoliv rozsahu, od webových stránek přes různé portály, databáze, formuláře či intranety. Jsme schopni provést rekonstrukci vašich stávajících webových prezentací, portálů, intranetů atd. včetně migrace a rekonstrukce stávajících dat. Vícejazyčné weby jsou samozřejmostí. Aby pro vás bylo vše co nejjednodušší, vše bude provozováno na našich hardwarových i systémových prostředcích, nebudete tedy muset řešit žádnou technickou správu, vše je plně v naší režii a pro vás bez jakýchkoliv starostí. 10 1

7 Medializace Napsat tiskovou zprávu Tisková zpráva (TZ) musí být atraktivní pro média a srozumitelná i laické veřejnosti. Použité termíny je proto nezbytné jasně vysvětlit. U vědeckých objevů je zapotřebí v úvodu zprávy sdělit, jaký je nebo jaký může být jejich praktický přínos. Struktura tiskové zprávy: 1. titulek atraktivní, výstižný a stručný, 2. podtitulek k upřesnění daného tématu, 3. perex první odstavec jako krátký a rychlý průřez celého sdělovaného obsahu shrnuje podstatu, 4. tělo TZ podrobné informace řazené do odstavců metodou obrácené pyramidy, tj. od nejdůležitějších faktů k doplňujícím a upřesňujícím informacím, 5. background poslední odstavec zahrnující historii, vývoj a další souvislosti problematiky, 6. kredit označení autora TZ a autora obrazového materiálu, 7. kontakty do tiskové zprávy vždy uveďte číslo mobilního telefonu na pracovníka PR a v případě zveřejnění výsledku vědeckého výzkumu i na dotyčné vědecké pracovníky. Poznámka: Za ideální rozsah považujeme 1 2 strany, tj znaků včetně mezer. Naše konkrétní zapojení se odvíjí od vzájemné dohody. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Vybrat vhodnou variantu akce tisková konference, panelová diskuse apod. Pro konkrétní typ sdělení je vždy důležité najít adekvátní formu. Tiskovou konferenci je vhodné uspořádat v případě oznámení významného vědeckého výsledku nebo události (výročí, ocenění apod.). Panelovou diskusi nebo tzv. kulatý stůl je vhodné uspořádat k prezentaci tématu a možných řešení určité problematiky z hlediska různosti vědeckých názorů (kalamita kůrovce na Šumavě, energetická koncepce ČR apod.). Naše konkrétní zapojení se odvíjí od vzájemné dohody. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Pořádat tiskovou konferenci v prostorách na Národní V prostorách na Národní jsou pořádány tiskové konference (TK) celoakademického významu. Poskytujeme pracovištím AV ČR novinářský servis, který obnáší: pozvání novinářů na daný termín TK (elektronicky, telefonicky), rozeslání elektronické pozvánky novinářům (graficky i textově připraví pracoviště AV ČR),

8 vydání tiskové zprávy na základě písemných podkladů, které připraví pracoviště AV ČR pořádající tiskovou konferenci, elektronickou distribuci tiskové zprávy novinářům, anonci tiskové konference v Kalendáři akcí na webu AV ČR. Pracoviště AV ČR pořádající tiskovou konferenci si musí samostatně zajistit: objednávku kapacity sálů včetně techniky v rezervačním systému na adrese následně uhradí fakturu za pronájem sálu a použité techniky (projekce, zvuk atd.), objednávku občerstvení v bufetu na Národní 3 (tel ), ve vile Lanna (tel ), případně jinde podle svého uvážení, následně uhradí fakturu za občerstvení. Naše konkrétní zapojení se odvíjí od vzájemné dohody. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR (příprava organizace, komunikace s novináři) Odbor audiovizuálních technologií (pronájem sálu, technické zajištění, pořízení a přenos záznamu) 3. Vila Lanna tradiční akademické prostředí, privátní charakter. Vhodné pro tuzemskou i zahraniční klientelu, pro pořádání vědeckých konferencí, školení, seminářů, zasedání řídících orgánů AV ČR, významných událostí a krátkodobé ubytování. 4. Hotel Mazanka** nově rekonstruovaná multifunkční budova s moderně zařízeným interiérem. Vhodná pro dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé pobyty zahraničních a tuzemských vědeckých pracovníků s řadou doprovodných služeb servis snídaní, hlídání dětí, relaxační služby, jednací prostor pro kurzy a pracovní skupiny. 5. Penzion Marna ubytování vilového typu se servisem snídaní pro krátkodobé a střednědobé pobyty zahraničních a tuzemských hostů. 6. Penzion Sedlec ubytování vilového typu pro dlouhodobé pobyty zahraničních a tuzemských vědeckých pracovníků. Divize konferenčních a hotelových zařízení Pořádat tiskovou konferenci ve vlastních prostorách Vždy je dobré zvážit důvod, proč pořádat tiskovou konferenci ve vlastních prostorách např. ukázat nové prostory, laboratoře, přístroje, posílit význam instituce představením vědecké osobnosti při významném výročí nebo ocenění, prezentovat vědecký výsledek dílčího charakteru apod. Naše konkrétní zapojení se odvíjí od vzájemné dohody. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Uspořádat konferenci v konferenčních centrech AV ČR Útvar hotelových služeb AV ČR má více jak padesátiletou tradici a je velmi těsně provázán s principy a hodnotami našich institucí. K dispozici jsou vzdálené i blízké lokality, pestrá nabídka gastronomických, ubytovacích i konferenčních služeb, rozdílné dispoziční řešení jednotlivých středisek, vždy však vysoká kvalita a výrazně zvýhodněná cena pro AV ČR. 1. KC Liblice**** vyšší standard, reprezentativní prostory, moderní technologie. Vhodné pro zahraniční klientelu, pro pořádání kongresů, konferencí, firemních akcí, zasedání řídících orgánů AV ČR, významných událostí, kulturně-společenských akcí s možností využívání doprovodných relaxačních služeb. 2. ZH Třešť*** standard, příjemné prostředí, dostatek jednacích sálů a salonků. Vhodné pro tuzemskou klientelu, pro pořádání konferencí, školení, seminářů, kurzů, firemních akcí, pracovních skupin, zasedání řídících orgánů AV ČR, sportovních akcí s možností využívání doprovodných relaxačních služeb. Uveřejnit článek v Akademickém bulletinu Akademický bulletin, oficiální periodikum AV ČR, nabízí ústavům všech vědních sekcí prostor k prezentaci. Jako měsíčník vychází v nákladu 1900 výtisků a je distribuován nejen na interní pracoviště, ale také na vysoké školy, do státních institucí, partnerských organizací, zastupitelských úřadů, včetně Kanceláře prezidenta republiky či podnikatelské sféry. Přispěvatelům nabízí tematické rubriky, jako jsou například: Událost, Téma měsíce (reflexe aktuálních událostí ze života ústavů AV ČR); Věda a výzkum (příspěvky o činnosti ústavů, vědeckých výstupech, konferencích a mezinárodní spolupráci); Představujeme projekty (prezentace projektů z různých vědních oblastí, a to populárně-naučnou formou s důrazem na odbornost). Autorům též poskytuje prostor k otištění polemických příspěvků, které se týkají aktuální vědní politiky, etických aspektů vědy, otázek současné vzdělanostní společnosti apod. Pro potřeby denního zpravodajství ze života Akademie věd spravuje redakce Akademického bulletinu webové stránky (http://abicko.avcr.cz), jež mohou jednotlivé ústavy využívat ke zveřejnění inzerátů, pozvánek, informací o ocenění svých badatelů, laudatií atd. Jejich součástí je také archiv příspěvků publikovaných v tištěné verzi AB. V případě zájmu si autoři mohou své příspěvky vyvěsit na webových stránkách domovského pracoviště. Pokyny pro autory: Autory prosíme, aby příspěvky dodávali v elektronické podobě ve formátu rtf, doc, a to jako přílohu elektronické pošty na adresu Harmonogram uzávěrek naleznete na (sekce Pokyny pro autory ). Dále prosíme, aby příspěvky nebyly graficky formátované (tzn. bez zarovnávání, odsazování, tabelátorů, více sloupců

9 nebo grafických prvků vložených přímo do textu ). Tiskové straně Akademického bulletinu odpovídá 4000 znaků včetně mezer v textovém editoru. Obrazovou přílohu (fotografie, tabulky, grafy ) přikládejte v samostatném souboru v běžných formátech (tif, jpg, gif, psd) v tiskovém rozlišení 300 dpi. Akademický bulletin Oslovit novináře / distribuovat materiál novinářům Poskytujeme pracovištím AV ČR poradenství v oblasti mediální komunikace. Po dohodě s pracovišti AV ČR můžeme oslovit vybranou skupinu novinářů podle cílové skupiny sdělení a elektronicky rozeslat tiskový materiál. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Zprostředkovat rozhovor s konkrétními médii Poskytujeme poradenství pracovištím AV ČR při prezentaci výsledků jejich výzkumu. V případě požadavku na zprostředkování rozhovoru s konkrétními médii je vždy nutná a přínosná osobní konzultace s námi. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Zapojit se do soutěžní přehlídky SCIAP Cílem soutěžní přehlídky je vyhodnocení nejúspěšnějších aktivit popularizace vědy za období jednoho roku realizovaných na území ČR nebo v českém jazyce. Soutěžní přehlídka je otevřena všem subjektům pracujícím s tématem věda, kterými mohou být: ústavy AV ČR, science centra, vysoké školy, občanská sdružení apod. Účastník soutěže musí předložit ukázku aktivity, mediální výstup, který aktivitu prezentoval veřejnosti, popis, fakta a data ke způsobu prezentace a medializace aktivity, data k návštěvnosti, sledovanosti či jiné míře úspěšnosti aktivity atd. Kategorie, které hodnotí odborná porota, jsou: Expozice, Periodikum, Audio či Audiovizuální pořad, Internet a Ostatní. Kritéria hodnocení: Originalita/kreativita, tvůrčí přístup do 25 %, Sdělnost/schopnost přenést poselství co nejširšímu spektru příjemců do 40 %, Efekt/nakolik byl projekt úspěšný/skutečný zásah do 25 %. Další předem nedefinovaná atraktivita do 10 %

10 Vystavovat v budově AV ČR na Národní Každoročně se v prostorách AV ČR (sál ICAVI / foyer / chodby) konají výstavy a umisťují zajímavé prezentace, které přibližují také aktivity ústavů (např. Sabaloka a Šestý nilský katarakt v Súdánu: proměny v prostoru a čase Geofyzikální ústav). Na základě časových dispozicí (poměrně velká časová rezervace) můžeme zajistit také vaši výstavu. Nabídnout již existující výstavu V rámci našich projektů spolupracujeme také s dalšími partnery, kterým můžeme vaši výstavu či prezentaci nabídnout. Střediska Divize konferenčních a hotelových zařízení navštěvují ročně stovky významných hostů ze zahraničí i tuzemska. Mnohé lokality se těší mimořádnému i pravidelnému zájmu médií. Vysoce kultivované interiéry a rozsáhlé udržované exteriéry poskytují ideální možnosti k výstavním činnostem. Regionální podpora, zájem obcí o výstavnictví, kvalitní vernisáže, dokonalá ostraha výstavních exponátů i zkušenosti zaručují vysokou návštěvnost i úspěch. Vystavy / prezentace Poradit s přípravou výstavy V minulosti jsme se podíleli na několika výstavách, které vznikaly na základě zadání pro určité účely (např. Věda pro život, interiérová výstava Věda na vaší straně, velká exteriérová putovní výstava Věda na vaší straně). Můžeme vám poskytnout rady k přípravě a organizaci, můžeme se také do přípravy zapojit jako partner (aktivní pomoc, grafika, tisk dle časových možností). Naše konkrétní zapojení se odvíjí od oboustranné dohody

11 Fundraising Zájem získat sponzora Jsme schopni vám pomoci s vytvořením fundraisingové strategie, hledáním styčných partnerských bodů, vytipováním a oslovením potenciálních partnerů. Víme, jakým způsobem postupovat při vypracování fundraisingové nabídky a optimálního protiplnění tak, aby vaše nabídka potenciální partnery zaujala. Můžeme vám pomoci při jednáních s potenciálními sponzory nebo s přípravou smluvních podkladů. Rozvíjet vztahy s již získanými sponzory V případě, že svého sponzora chcete ještě více zapojit do spolupráce s AV ČR, obraťte se na nás. Připravíme vám pro něj nabídku vhodných projektů, které nabízejí široké možnosti rozšíření spolupráce. Jedná se o popularizační weby, výstavy, soutěže, dny otevřených dveří, které mohou pro sponzory kromě užšího propojení a společné prezentace s AV ČR zajistit optimální zásah cílové skupiny či odpovídající publicitu. Např.: slavnostní Novoroční představení, Týden vědy a techniky, výstavy v hlavní budově AV ČR nebo putovní výstavy, popularizační soutěže, oficiální a popularizační weby. Zviditelnění Natočit reportáž o ústavu Jsme připraveni přispět k prezentaci zajímavých projektů, objevů a námětů prezentujících českou vědu. Díky spolupráci s některými satelitními televizemi jsme schopni nejen vytvořit reportáž pro web ústavu a AV ČR, ale také tuto reportáž poskytnout k odvysílání těmto televizím. Odbor audiovizuálních technologií (výroba reportáže na základě námětu)

12 Vyrobit populárně-vědecký dokument Na základě námětu a určení cílové skupiny můžeme po projednání s odborným garantem ústavu zpracovat tematiku, připravit scénář a celý projekt realizovat. Nutným předpokladem však je především dobrá spolupráce a komunikace s odborným garantem projektu v ústavu. Odbor audiovizuálních technologií (kompletní zajištění výroby dokumentu) Zajistit videokonferenci V rámci konference jsme schopni zajistit videokonferenční spojení z jednacího sálu na několik míst ve světě současně. Účastníci komunikují nejen zvukem a obrazem, ale mohou společně pracovat nad sdílenou prezentací (omezení může způsobit technická vybavenost zahraničních partnerů). K dispozici máme také mobilní videokonferenční jednotku, která umožní spojení účastníků konference přímo s vědeckým pracovištěm a účastnit se tak na jeho práci v přímém přenosu. Odbor audiovizuálních technologií (poskytnutí technologie, testování spojení a odborná obsluha) Spolupráce Stát se partnerem evropského projektu Jsme v současné době významným partnerem v řadě projektů 7. rámcového programu EU, především v oblasti mobility vědecko-výzkumných pracovníků a popularizace vědy. Prostřednictvím EURAXESS centra Česká republika jsme členem mezinárodní sítě EURAXESS, která disponuje širokým portfoliem zahraničních partnerů a umožňuje spolupráci v rámci mezinárodních projektových konsorcií. Díky úspěšně realizovaným zahraničním aktivitám v oblasti popularizace vědy máme vybudovanou síť kontaktů na případné zahraniční partnery pro projekty 7. RP a navazujícího Horizontu Navázali jsme spolupráci s předními institucemi a odborníky, kteří se zabývají rozvojem lidských zdrojů, mobilitou, kariérním poradenstvím i komunikací a popularizací vědy. Jsme připraveni pomoci při přípravě vašich projektových záměrů, sestavení projektového konsorcia, komunikaci s koordinátory, tvorbě rozpočtu a administrativní podpoře. Máte-li zájem rozvíjet mezinárodní spolupráci ve výše zmíněných oblastech, neváhejte nás kontaktovat. Odbor projektů a grantů 23

13 2. Akce a projekty Středisko společných činností pořádá řadu popularizačních a vzdělávacích akcí, do kterých se můžete zapojit. Otevřená věda Jde o aktivity směřující na rozvoj lidských zdrojů ve VaV Vědecké stáže pro talentované SŠ a VŠ studenty. Praktické kurzy pro pedagogy (biologie, fyziky, chemie, geografie, geologie, soudobých dějin, českého jazyka a literatury) mají za cíl obohatit výuku o nejnovější trendy ve VaV, podporovat badatelsky orientovanou výuku a ovlivňovat motivaci studentů ke studiu vědních oborů. Další klíčovou aktivitou projektu je popularizace vědy formou názorných přednášek, výstav, prezentací přímo na školách v ČR, letní vědecké kempy, vzdělávání pracovníků VaV v oblasti komunikace a popularizace vědy a natáčení popularizačních DVD, která slouží jako výukový materiál pro studenty i jejich pedagogy. Odbor projektů a grantů Internetová brána poskytuje maximum informací o popularizačních a vzdělávacích aktivitách pracovišť AV ČR směrem ke studentům základních, středních i vysokých škol, popularizátorům vědy, pedagogům, médiím i veřejnosti. Studentům nabízí unikátní databázi vědeckých stáží zejména na pracovištích AV ČR i na univerzitách po celé ČR, do kterých se mohou aktivně zapojit. Pro pedagogy přírodovědných a technických oborů bude sloužit především i jako vzdělávací, metodický a popularizační portál, kde naleznou nejnovější trendy a návody na maximum inspirací pro obohacení výuky přírodovědných a technických oborů. Na tomto místě se budou zveřejňovat veškeré realizované aktivity a produkty vyvinuté v rámci projektu Otevřená věda III, ukázky dobré praxe z oblasti popularizace vědy. Odbor projektů a grantů Do čeho se mohu zapojit? Vědecký festival Týden vědy a techniky Týden vědy a techniky je největší vědecký festival v České republice, který pořádá Akademie věd ČR spolu s partnerskými organizacemi a jenž je součástí systematické práce AV ČR v popularizaci vědy. Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kterým umožňuje nahlédnout do vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět se nejen více o světě vědy, ale také ovlivnit rozhodování o následujícím studiu, případně povolání. Na festivalu se podílejí všechny ústavy Akademie věd ČR a více než 50 partnerských organizací. Rozšířil se dokonce i za hranice České republiky a současně uvedl přednášky zahraničních vědců u nás. Zájemci o vědu a techniku mají možnost navštívit přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, nahlédnout do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Den Země s AV ČR Akademie věd ČR se již tradičně v měsíci dubnu připojuje k oslavám Dne Země pořádáním mnoha akcí zaměřených na vědy o Zemi. Přímo na Den Země se široké veřejnosti otevírá meteorologická observatoř Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., na vrcholu Milešovky. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., v Ondřejově otevírá ještě před začátkem turistické sezóny zdarma Muzeum na observatoři i historickou kopuli původní observatoře založené Dr. Josefem Janem Fričem. V Geoparku Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., je připraven dnes již tradiční interaktivní program pro širokou veřejnost se zajímavými pokusy simulujícími geologické procesy. Program doprovázejí přednášky pro studenty a jejich pedagogy, tematické výstavy a další popularizační aktivity. Odbor projektů a grantů Jarní exkurze do světa vědy Akce probíhá na vybraných vědeckých pracovištích AV ČR jako volná část festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Jarní exkurze do světa vědy pořádají ty ústavy, které je vzhledem k charakteru jejich činností vhodnější navštívit v jarním období a jež nemohou participovat na podzimních Dnech otevřených dveří

14 Akce je zaměřena na studenty středních škol, kteří mají možnost navštívit výzkumná pracoviště AV ČR a seznámit se s českou vědou. Projekt tak zviditelňuje a popularizuje práci pracovišť Akademie věd ČR. Akce má za cíl vzbudit zájem studentů o vědu a připomenout festival Týden vědy a techniky. v ČR. Soutěžní přehlídka je otevřena všem subjektům pracujícím s tématem věda. Mohou jimi být např. science centra, vědecké ústavy, vysoké školy, občanská sdružení, jednotlivé projekty a činnosti a jiné. Aktivity musí proběhnout na území ČR nebo v českém jazyce. Kurz Komunikace vědy s médii Popularizovat vědní obory a výsledky bádání v nich považujeme za jednu ze svých priorit. Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec snadné. I z těchto důvodů připravujeme praktické kurzy Komunikace vědy prostřednictvím médií. Cílem kurzů je seznámení VaV pracovníků s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšit propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Kurz umožňuje navázat užší vazby mezi vědeckými pracovníky a novináři zastupujícími jednotlivá média. V průběhu kurzu seznamujeme vědecké pracovníky zabývající se popularizací vědy, pracovníky mediálních a tiskových oddělení pracovišť Akademie věd ČR, jaké účelné prostředky mohou využít při komunikaci s médii. Přidanou hodnotou jsou praktická cvičení před kamerou, psaní tiskových zpráv, prezentace dobrých příkladů popularizace v jednotlivých oblastech vědy. Workshop SCIAP Cílem pracovního setkání je výměna zkušeností a informací ať už za účelem navázání spolupráce či pouze získání inspirace a motivace pro další popularizační aktivity. Sekundárním efektem je prezentace AV ČR prostřednictvím SSČ jako lídra popularizačních aktivit v ČR. Přednášejícími budou: zástupci marketingu muzeí, science center, výstavních síní; dále editoři médií 21. století, Vesmír, 100+1, Živa, Akademický bulletin; odborník na on-line komunikaci a zástupce kreativního týmu z reklamní agentury (zřejmě Ogilvy) řešení kreativního konceptu a principy AIDA a jejich projekce do popularizace vědy. Součástí by měla být i případová studie popularizace neatraktivní kategorie vědy fyzika, chemie, matematika pro cílovou skupinu středoškolských studentů. Odbor projektů a grantů Nebojte se vědy Přednáškový cyklus nabízí středním školám dvakrát měsíčně setkání s vědeckým pracovníkem z Akademie věd ČR nebo z Univerzity Karlovy. Vybíráme taková témata, která podporují zájem studentů o přírodní obory. Považujeme za důležité, aby mladí lidé měli možnost s vědci také diskutovat, proto je po každé přednášce prostor pro jejich dotazy. Výstavy Každoročně se v prostorách AV ČR (sál ICAVI / foyer / chodby) konají výstavy a umisťují zajímavé prezentace, které přibližují také aktivity ústavů (např. Sabaloka: Geofyzikální ústav). Připravujeme, organizujeme i spolupořádáme další výstavy, které představujeme v prostorách našich partnerů. Nebojte se vědy přednášky do škol V průběhu školního roku je organizačně a časově náročné navštívit přednášky s celou třídou, proto vybraným školám nabízíme možnost pozvat přednášejícího přímo do školy a tím minimalizovat ztrátu vyučovacích hodin. Soutěžní přehlídka SCIAP Cílem soutěžní přehlídky je vyhodnocení nejúspěšnějších popularizačních aktivit vědy realizovaných na území ČR nebo v českém jazyce, popularizace vědy a prezentace AV ČR jako lídra popularizačních aktivit 26 27

15 3. Příklady dobré praxe vlastní akce a projekty ně vytvořených internetových stránek. Součástí byla výstava fotografií s texty (příběhy) umístěná v budově AV ČR a Virtuální výstava na webu soutěže. Druhého ročníku se v roce 2009 zúčastnilo 272 soutěžících. Soutěž i výstava by byly realizovány a prezentovány v rámci Týdne vědy techniky AV ČR. Evropský týden mozku Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Ústav experimentální medicíny každoročně pořádá přednáškový cyklus Evropský týden mozku. Pravidelně v březnu přicházejí do prostor na Národní odborníci zabývající se výzkumem činnosti mozku, aby o nových poznatcích informovali širokou veřejnost a školy. Poslední ročník v roce 2012 navštívilo: okolo 1000 osob. Více informací o ETM: Den Země s AV ČR Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., a další ústavy AV ČR Co již funguje s jinými ústavy? Akademie věd ČR se k oslavám Dne Země připojuje již tradičně v měsíci dubnu pořádáním mnoha akcí zaměřených na vědy o Zemi. Přímo na Den Země se široké veřejnosti otevírá meteorologická observatoř Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., na vrcholu Milešovky. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., v Ondřejově otevírá ještě před začátkem turistické sezóny zdarma Muzeum na observatoři i historickou kopuli původní observatoře založené Dr. Josefem Janem Fričem. V Geoparku Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., je připraven, dnes již tradiční, interaktivní program pro širokou veřejnost zajímavých pokusů simulujících geologické procesy. Program doprovázejí přednášky pro studenty a jejich pedagogy, tematické výstavy a další popularizační aktivity. Odbor projektů a grantů Rostlina s příběhem Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Jedná se o fotosoutěž s netradičními příspěvky, kterou již 2x realizoval Ústav experimentální botaniky AV ČR. Cílem soutěže je povzbudit zájem lidí o rostliny, umožnit jim, aby se podělili o své fotografie a postřehy ze světa rostlin, a nabídnout jim pozitivní informace a estetický zážitek. V minulosti byly organizovány dva ročníky: 2008 a Celá soutěž probíhala prostřednictvím speciál- Sabaloka a Šestý nilský katarakt v Súdánu: proměny v prostoru a čase Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Výstavu pořádal Geologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., a Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze v měsíci září

16 Interaktivní multimediální prezentace ústavu Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Odbor audiovizuálních technologií vytvořil prezentaci, která představuje šíři a zajímavosti jeho činnosti. Ve 12 kapitolách s animovaným úvodem a videozáznamem z praktické činnosti uživatelé (především studenti) přístupnou a nenásilnou formou objeví, čím je úsilí pracovníků ústavu zajímavé a čím je jejich práce užitečná a smysluplná pro ostatní. Odbor audiovizuálních technologií 4. Poradenství a kontakty Na koho se mohu obrátit? Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize vnějších vztahů Reportáže o aktivitách pracovišť AV ČR Vybrané ústavy AV ČR O zajímavých projektech natočil Odbor audiovizuálních technologií reportáže, které můžete vidět na internetu i v TV vysílání. Některé ústavy využívají reportáže také k prezentaci svých aktivit na konferencích a seminářích. Reportáže jsou k dispozici na a na Odbor audiovizuálních technologií Popularizace a komunikace vědy z praktického i vědeckého pohledu, strategie popularizace a komunikace vědy, řízení čtyř níže uvedených odborů Tel.: Popularizace vědy, marketing a sponzoring, výstavy, propagace Tel.: Odbor projektů a grantů Popularizace vědy, projektové poradenství, přednášky a akce Tel.: Odbor audiovizuálních technologií Audiovizuální služby, pronájem sálů Tel.: Akademický bulletin Vydávání časopisu, webové stránky Tel.: Divize konferenčních a hotelových zařízení Konference, gastronomie, ubytování, výstavní prostory Tel.: Divize informačních technologií Webové stránky (návrh, správa, optimalizace) Tel.: Odbor mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR Mediální servis, tiskové zprávy, styk s novináři, web AV ČR Tel.: Děkujeme Akademickému bulletinu a ústavům Akademie věd ČR za poskytnuté fotografie

17 srpen 2012 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize vnějších vztahů Národní 3, Praha

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů Na portálu zveřejňujeme v jednotlivých oborových sekcích odkazy na stránky dodavatelů pro hromadné stravování. Zároveň adresu

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy

vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2012 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

ZLATÁ KORUNA 2013. 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ

ZLATÁ KORUNA 2013. 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ ZLATÁ KORUNA 2013 11. ročník soutěže o nejlepší finanční produkty v České republice NABÍDKA PARTNERSTVÍ Obsah 03. Partnerství ZK nabízí 19. Orientační klíčové termíny 04. O projektu ZK 20. Kontaktní údaje

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum Lenka Mynářová koordinátor projektu Projekt realizují: Partneři: Obsah 1. Proč tento projekt? 1.1. Momenty pravdy při získávání talentu pro vědu a výzkum

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Nabídka pro partnery

Nabídka pro partnery Nabídka pro partnery V ý r o č n í c e n a BEST BOARD Nejlepší správní orgán & BEST BOARDMEMBER Nejlepší člen správního orgánu Czech Institute of Directors květen 2013 1. Úvod Institut členů správních

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 DVPP velké množství kolegů na seminářích a konferencích problém předávání poznatků ostatním 1. fáze v rámci komise

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Popularizace geologie na českém internetu

Popularizace geologie na českém internetu Popularizace geologie na českém internetu Jaroslav Aichler & Pavel Bokr Česká geologická služba 1 Obsah Nutnost popularizace geologie a komunikace s veřejností Současný stav informací o geologii na českém

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Sociální síť informatiků v regionech České republiky

Sociální síť informatiků v regionech České republiky SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství MFF UK Systémová Integrace 2010 Strategie projektu Vize Sociální síť IT profesionálů

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

Uměním poznáváme své sousedy

Uměním poznáváme své sousedy 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Fond malých projektů, projekt č. 03/0122 Uměním poznáváme

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011

Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Průběžné vyhodnocení projektu R1/P3 k 30-06-2011 Obsah: přehled realizovaných aktivit v R1/P1 dle činností ve schváleném projektu přehled realizovaných aktivit v R1/P2 dle činností ve schváleném projektu

Více

PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ. nabídka produkčních a mediálních služeb

PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ. nabídka produkčních a mediálních služeb HOLD Production, s.r.o. Praha 8, Na Rokytce 1032 Liberec III, Mrštíkova 399/2a Tel.: 602 404 692, 724 135 671 PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ nabídka produkčních a mediálních služeb Ve spolupráci s

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více