Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR"

Transkript

1 Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR 1

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, připravili jsme pro vás stručnou a přehlednou příručku, která mapuje popularizační a vzdělávací aktivity, ve kterých vám můžeme býti nápomocni. Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, v. v. i. Odbor projektů a grantů Odbor audiovizuálních technologií Akademický bulletin Divize konferenčních a hotelových zařízení SSČ AV ČR, v. v. i. Divize informačních technologií SSČ AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR Obsah 1. Medializace a popularizace Co dělat, když chci / potřebuji Vzdělávání... 4 Uspořádat popularizační přednášku / seminář / workshop... 4 Uspořádat dny otevřených dveří ústavu / exkurze v ústavech... 5 Oslovit studenty SŠ nebo VŠ a nabídnout vědeckou stáž... 5 Oslovit studenty SŠ prostřednictvím jejich pedagogů... 6 Co dělat, když chci / potřebuji VZDĚLÁVÁNÍ V POPULARIZACI... 6 Vzdělávat se v popularizaci a medializaci vědy kurzy / workshopy / semináře... 6 Vzdělávat se v popularizaci a medializaci vědy navštívit nový workshop SCIAP... 7 Co dělat, když chci / potřebuji PROPAGACE... 8 Získat propagační předměty s logem AV ČR... 8 Vytvořit propagační leták / brožuru ústavu... 9 Vytvořit pozvánku na akci... 9 Vyrobit propagační dárkové předměty s logem AV ČR / s logem ústavu... 9 Navrhnout / vyrobit přenosný reklamní stojan, roll-up nebo vlajku ústavu Co dělat, když chci / potřebuji INFORMACE Zatraktivnit webové stránky ústavu Prezentovat ústav na nebo jiném webu Akademie věd Co dělat, když chci / potřebuji MEDIALIZACE Napsat tiskovou zprávu Vybrat vhodnou variantu akce: tisková konference, panelová diskuse apod Pořádat tiskovou konferenci v prostorách na Národní Pořádat tiskovou konferenci ve vlastních prostorách Uspořádat konferenci v konferenčních centrech AV ČR Uveřejnit článek v Akademickém bulletinu Oslovit novináře / distribuovat materiál novinářům Zprostředkovat rozhovor s konkrétními médii Zapojit se do soutěžní přehlídky SCIAP Co dělat, když chci / potřebuji VYSTAVY / PREZENTACE Poradit s přípravou výstavy Vystavovat v budově AV ČR na Národní Nabídnout již existující výstavu Co dělat, když chci / potřebuji FUNDRAISING Získat sponzora Rozvíjet vztahy s již získanými sponzory Co dělat, když chci / potřebuji ZVIDITELNĚNÍ Natočit reportáž o ústavu Vyrobit populárně-vědecký dokument Zajistit videokonferenci Co dělat, když chci / potřebuji SPOLUPRÁCE Stát se partnerem evropského projektu Akce a projekty 24 Do čeho se mohu zapojit? Příklady dobré praxe 28 Co již funguje s jinými ústavy? Poradenství a kontakty 31 Na koho se mohu obrátit?

3 1. Medializace a popularizace Tato kapitola obsahuje nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte. Proto jsme je rozpracovali do devíti témat a odpovědi doplnili o konkrétní kontakt na konkrétní odbor, který vám může pomoci. Přednášku je možné zorganizovat samostatně anebo také jako součást již existujících popularizačních akcí (např. Týden vědy a techniky, Nebojte se vědy, Otevřená věda atd.). (TVT, Nebojte se vědy, podpora individuálních akcí) Odbor projektů a grantů (Otevřená věda, podpora individuálních akcí) Odbor audiovizuálních technologií (pronájem místností, pořízení a přenos přednášky) Uspořádat dny otevřených dveří ústavu / exkurze na ústavech Dny otevřených dveří vítají školy či veřejnost v průběhu celého roku. AV ČR pravidelně pořádá v listopadu Týden vědy a techniky, jehož součástí podobné aktivity jsou. Nově jsme začali pořádat tzv. Jarní exkurze do světa vědy, které se konají v měsíci květnu a červnu. Cílem je nejen rozšířit nabídku akcí pod hlavičkou AV ČR, ale také poskytnout prostor venkovním exkurzím v období, ve kterém jsou školy více nakloněny k návštěvám. Velmi se osvědčil také každoročně vyhlašovaný Den Země s AV ČR, který podobné aktivity taktéž realizuje. V případě zájmu se můžete zapojit do již existujících projektů (viz výše), anebo můžete ve spolupráci s námi uspořádat zcela nový formát (např. tematický den kombinovaný s přednáškami, exkurzemi přímo ve vašem ústavu či v budově AV ČR na Národní). Vzdělávání Uspořádat popularizační přednášku / seminář / workshop Tyto akce díky možnosti přímého kontaktu s cílovou skupinou patří mezi nejoblíbenější formáty vzdělávání. Máme zkušenosti s pořádáním mnoha přednášek, seminářů apod., ať již v pozici organizátora či partnera. Při přípravě konkrétní akce potřebujeme ujasnit několik následujících informací: 1. na jaké téma (odborné, populárně-naučné) přednáška bude, 2. jaké cílové skupině je určena (studentům, učitelům, veřejnosti), 3. v jakých prostorách se má přednáška uspořádat, 4. jaká míra zapojení se od nás očekává. (TVT, Jarní exkurze do světa vědy, nové formáty akcí) Odbor projektů a grantů (Den Země s AV ČR) Odbor audiovizuálních technologií (pořízení záznamu z exkurze) Oslovit studenty SŠ nebo VŠ a nabídnout vědeckou stáž Nabízíme vám spolupráci při zpracování nabídky témat stáží pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Nabídku témat stáží z přírodovědných a technických oborů zveřejníme na našem webovém portále a rozešleme na adresy škol a na spolupracující kontaktní místa. Na základě poptávky, která se z realizace předchozích projektů Otevřené vědy ukázala jako vysoká, si budete moci sami vybrat nejvhodnějšího kandidáta pro vaše vědecké týmy. Nabízíme vám pomoc s komunikací se vzdělávacími institucemi ve vašem regionu, spolupráci a pomoc při administraci samotných stáží a v neposlední řadě také finanční podporu pro přímé účastníky stáží lektory. Využijte naše zkušenosti z předchozích projektů Otevřené vědy, ve kterých jsme realizovali více než 300 studentských vědeckých stáží. Odbor projektů a grantů (www.otevrena-veda.cz) 4 5

4 Oslovit studenty SŠ prostřednictvím jejich pedagogů Ve své práci klademe velký důraz na další profesní a vzdělávací aktivity pro pedagogy, zejména na praktické kurzy, které obohacují výuku o nejnovější trendy a experimenty ve VaV a zatraktivní výuku o nevšední informace ze zákulisí špičkové vědy, podporují badatelskou výuku, ovlivňují motivaci a postoje studentů ke studiu vědních oborů. Pokud máte zájem, můžete se zapojit do již běžících projektů pro učitele. V této oblasti spolupracujeme s pedagogy biologie, fyziky, chemie, geografie, soudobých dějin, českého jazyka a literatury. Přidanou hodnotou vzdělávacích programů je jejich akreditace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Naše zkušenosti můžete využít i v přípravě vašeho nového vzdělávacího projektu pro pedagogy i v získání akreditace na tento program. Odbor projektů a grantů (Otevřená věda) V případě zájmu se můžete zapojit do již běžících kurzů, napsat nám vaše náměty nebo díky bohatým zkušenostem s lektory vám můžeme připravit vzdělávací kurzy v popularizaci vědy na míru, dle potřeb vašeho pracoviště. Odbor projektů a grantů (Otevřená věda) Vzdělávat se v popularizaci a medializaci vědy navštívit nový workshop SCIAP Letos se uskuteční první ročník workshopu SCIAP, jehož smyslem je výměna zkušeností a informací ať už za účelem navázání spolupráce či získání inspirace a motivace pro další aktivity popularizace vědy. Program workshopu je rozdělen do tří okruhů rozdílných zaměřením, rozsahem i formou. První okruh programu workshopu bude obsahovat prezentace jednotlivých popularizátorů; např. jak vybrané aktivity vypadají navenek pro diváka, reklama, prezentace, vysílání, tisk atd. či jak projekt vypadá z pohledu realizátora zrod, idea, příprava, prezentace, finance, realizace, úskalí, úspěchy, poučení, zkušenosti. Druhý okruh bude obsahovat odborné přednášky, ve kterých se představí se svými příspěvky odborníci na jednotlivé kategorie soutěže SCIAP expozice, internet, periodika, audio/video, a dále pak odborníci na komunikace reklama, PR, média, sítě. A nakonec najdou prostor i odborníci na produkci, na financování a granty, na hledání sponzorů. Třetím okruhem budou ukázky z projektů, které jsme nashromáždili seriózní mediální výstupy i kontroverzní příklady popularizace vědy z ČR i zahraničí. Předpokládáme, že bude uvedeno cca 30 příspěvků. Termín prvního setkání je 19. června 2012, očekáváme, že se tato akce bude opakovat každoročně. Vzdělávání v popularizaci Vzdělávat se v popularizaci a medializaci vědy kurzy / workshopy / semináře Připravujeme praktické kurzy Komunikace vědy prostřednictvím médií. Cílem kurzů je seznámit vědeckou obec s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě a s efektivními nástroji popularizace VaV. Přidanou hodnotou kurzů jsou praktická cvičení před kamerou, psaní tiskových zpráv, práce s fotografiemi, komunikace na sociálních sítích, prezentace dobrých příkladů popularizace v jednotlivých oblastech vědy i informace o úloze médií v této oblasti. 6 7

5 Aktuální nabídku vám sdělíme na základě vašeho dotazu. (správa současných propagačních předmětů, zajištění návrhu a výroby nových) Vytvořit propagační leták / brožuru ústavu Jsme schopni vám zajistit výběr dodavatele grafiky i dodavatele tisku, časově méně náročné návrhy materiálu i tisku zvládneme za úhradu sami. Uvítáme vaši žádost v předstihu minimálně jednoho měsíce před dodáním. (grafika, tisk) Vytvořit pozvánku na akci Propagace Získat propagační předměty s logem AV ČR Disponujeme výběrem několika typů propagačních materiálů. Jelikož používání loga AV ČR na předmětech má svá pravidla, vítáme možnost tyto předměty za úhradu (náklady na externí výrobu) nabízet také ústavům anebo se alespoň na jejich návrhu podílet (snažíme se o maximální sjednocení s logem AV ČR). Nejdříve je potřeba si ujasnit několik následujících informací: 1. jaký účel (odborná konference, zahraniční delegace, pro veřejnost) má předmět splňovat, 2. v jakém počtu, 3. v jaké podobě (bloky, tužky, složky), 4. v jakém jazyce (ČJ a AJ). V případě, že máme vybrané propagační materiály v dostatečném množství k dispozici, můžeme je poskytnout obratem. Pokud je potřeba předmět navrhnout na míru / dotisknout / vyrobit, uvítáme vaši žádost v předstihu jednoho měsíce před dodáním. Jsme schopni vám zajistit výběr dodavatele grafiky i dodavatele tisku, časově méně náročné návrhy materiálu i tisku zvládneme za úhradu sami. Uvítáme vaši žádost v předstihu jednoho měsíce před dodáním. (grafika, tisk) Vyrobit propagační dárkové předměty s logem AV ČR / s logem ústavu Disponujeme omezeným množstvím propagačních dárkových předmětů s logem AV ČR, které můžeme podle potřeby nechat za úhradu vyrobit pro potřeby ústavů, taktéž je možné opatřit tyto předměty logem vašeho ústavu (snažíme se o maximální sjednocení materiálů s logem AV ČR). Uvítáme ujasnění několika následujících informací: 1. jakému účelu (odborná konference, zahraniční delegace, pro veřejnost) má dárkový předmět sloužit, 2. v jakém počtu, 3. v jaké podobě. Aktuální nabídku vám sdělíme na základě vašeho dotazu. (grafika, tisk, produkce) 8 19

6 Navrhnout / vyrobit přenosný reklamní stojan, roll-up nebo vlajku ústavu Jsme schopni vám zajistit výběr dodavatele grafiky i dodavatele tisku, časově méně náročné návrhy materiálu i tisku zvládneme za úhradu sami. Uvítáme vaši žádost v předstihu minimálně jednoho měsíce před dodáním. Potřebujeme upřesnit informace: 1. k jakému účelu (k běžné propagaci, prezentace v zahraničí) bude roll-up / stojan sloužit, 2. jaké cílové skupině (studentům, učitelům, veřejnosti, odborníkům). Časová náročnost řešení je vždy odhadována individuálně v závislosti na vašich požadavcích, objemu vašich dat a na našich časových možnostech. Divize informačních technologií (návrh grafiky webu, uvedení do provozu, správa webu) Prezentovat ústav na nebo na jiném webu Akademie věd Vybrané aktivity / aktuality můžete prezentovat na stránkách Akademie věd ČR Nabízí se tyto rubriky: 1. Pro média 2. Popularizace (v jednání: nově vznikající rubrika) Nabízíme také možnost zařadit vaše aktuality (pozvánky, výročí atd.) na dalších webových stránkách, které spravujeme (www.tydenvedy.cz, Odbor mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR (web hlavní stránka, rubriky O AV ČR, Pro média) (web rubrika Popularizace; další webové stránky: Odbor projektů a grantů (www.otevrena-veda.cz) Informace Zatraktivnit webové stránky ústavu Velmi rádi vám budeme nápomocni s vytvořením jakékoliv webové prezentace za jakýmkoliv účelem a v jakémkoliv rozsahu, od webových stránek přes různé portály, databáze, formuláře či intranety. Jsme schopni provést rekonstrukci vašich stávajících webových prezentací, portálů, intranetů atd. včetně migrace a rekonstrukce stávajících dat. Vícejazyčné weby jsou samozřejmostí. Aby pro vás bylo vše co nejjednodušší, vše bude provozováno na našich hardwarových i systémových prostředcích, nebudete tedy muset řešit žádnou technickou správu, vše je plně v naší režii a pro vás bez jakýchkoliv starostí. 10 1

7 Medializace Napsat tiskovou zprávu Tisková zpráva (TZ) musí být atraktivní pro média a srozumitelná i laické veřejnosti. Použité termíny je proto nezbytné jasně vysvětlit. U vědeckých objevů je zapotřebí v úvodu zprávy sdělit, jaký je nebo jaký může být jejich praktický přínos. Struktura tiskové zprávy: 1. titulek atraktivní, výstižný a stručný, 2. podtitulek k upřesnění daného tématu, 3. perex první odstavec jako krátký a rychlý průřez celého sdělovaného obsahu shrnuje podstatu, 4. tělo TZ podrobné informace řazené do odstavců metodou obrácené pyramidy, tj. od nejdůležitějších faktů k doplňujícím a upřesňujícím informacím, 5. background poslední odstavec zahrnující historii, vývoj a další souvislosti problematiky, 6. kredit označení autora TZ a autora obrazového materiálu, 7. kontakty do tiskové zprávy vždy uveďte číslo mobilního telefonu na pracovníka PR a v případě zveřejnění výsledku vědeckého výzkumu i na dotyčné vědecké pracovníky. Poznámka: Za ideální rozsah považujeme 1 2 strany, tj znaků včetně mezer. Naše konkrétní zapojení se odvíjí od vzájemné dohody. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Vybrat vhodnou variantu akce tisková konference, panelová diskuse apod. Pro konkrétní typ sdělení je vždy důležité najít adekvátní formu. Tiskovou konferenci je vhodné uspořádat v případě oznámení významného vědeckého výsledku nebo události (výročí, ocenění apod.). Panelovou diskusi nebo tzv. kulatý stůl je vhodné uspořádat k prezentaci tématu a možných řešení určité problematiky z hlediska různosti vědeckých názorů (kalamita kůrovce na Šumavě, energetická koncepce ČR apod.). Naše konkrétní zapojení se odvíjí od vzájemné dohody. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Pořádat tiskovou konferenci v prostorách na Národní V prostorách na Národní jsou pořádány tiskové konference (TK) celoakademického významu. Poskytujeme pracovištím AV ČR novinářský servis, který obnáší: pozvání novinářů na daný termín TK (elektronicky, telefonicky), rozeslání elektronické pozvánky novinářům (graficky i textově připraví pracoviště AV ČR),

8 vydání tiskové zprávy na základě písemných podkladů, které připraví pracoviště AV ČR pořádající tiskovou konferenci, elektronickou distribuci tiskové zprávy novinářům, anonci tiskové konference v Kalendáři akcí na webu AV ČR. Pracoviště AV ČR pořádající tiskovou konferenci si musí samostatně zajistit: objednávku kapacity sálů včetně techniky v rezervačním systému na adrese následně uhradí fakturu za pronájem sálu a použité techniky (projekce, zvuk atd.), objednávku občerstvení v bufetu na Národní 3 (tel ), ve vile Lanna (tel ), případně jinde podle svého uvážení, následně uhradí fakturu za občerstvení. Naše konkrétní zapojení se odvíjí od vzájemné dohody. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR (příprava organizace, komunikace s novináři) Odbor audiovizuálních technologií (pronájem sálu, technické zajištění, pořízení a přenos záznamu) 3. Vila Lanna tradiční akademické prostředí, privátní charakter. Vhodné pro tuzemskou i zahraniční klientelu, pro pořádání vědeckých konferencí, školení, seminářů, zasedání řídících orgánů AV ČR, významných událostí a krátkodobé ubytování. 4. Hotel Mazanka** nově rekonstruovaná multifunkční budova s moderně zařízeným interiérem. Vhodná pro dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé pobyty zahraničních a tuzemských vědeckých pracovníků s řadou doprovodných služeb servis snídaní, hlídání dětí, relaxační služby, jednací prostor pro kurzy a pracovní skupiny. 5. Penzion Marna ubytování vilového typu se servisem snídaní pro krátkodobé a střednědobé pobyty zahraničních a tuzemských hostů. 6. Penzion Sedlec ubytování vilového typu pro dlouhodobé pobyty zahraničních a tuzemských vědeckých pracovníků. Divize konferenčních a hotelových zařízení Pořádat tiskovou konferenci ve vlastních prostorách Vždy je dobré zvážit důvod, proč pořádat tiskovou konferenci ve vlastních prostorách např. ukázat nové prostory, laboratoře, přístroje, posílit význam instituce představením vědecké osobnosti při významném výročí nebo ocenění, prezentovat vědecký výsledek dílčího charakteru apod. Naše konkrétní zapojení se odvíjí od vzájemné dohody. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Uspořádat konferenci v konferenčních centrech AV ČR Útvar hotelových služeb AV ČR má více jak padesátiletou tradici a je velmi těsně provázán s principy a hodnotami našich institucí. K dispozici jsou vzdálené i blízké lokality, pestrá nabídka gastronomických, ubytovacích i konferenčních služeb, rozdílné dispoziční řešení jednotlivých středisek, vždy však vysoká kvalita a výrazně zvýhodněná cena pro AV ČR. 1. KC Liblice**** vyšší standard, reprezentativní prostory, moderní technologie. Vhodné pro zahraniční klientelu, pro pořádání kongresů, konferencí, firemních akcí, zasedání řídících orgánů AV ČR, významných událostí, kulturně-společenských akcí s možností využívání doprovodných relaxačních služeb. 2. ZH Třešť*** standard, příjemné prostředí, dostatek jednacích sálů a salonků. Vhodné pro tuzemskou klientelu, pro pořádání konferencí, školení, seminářů, kurzů, firemních akcí, pracovních skupin, zasedání řídících orgánů AV ČR, sportovních akcí s možností využívání doprovodných relaxačních služeb. Uveřejnit článek v Akademickém bulletinu Akademický bulletin, oficiální periodikum AV ČR, nabízí ústavům všech vědních sekcí prostor k prezentaci. Jako měsíčník vychází v nákladu 1900 výtisků a je distribuován nejen na interní pracoviště, ale také na vysoké školy, do státních institucí, partnerských organizací, zastupitelských úřadů, včetně Kanceláře prezidenta republiky či podnikatelské sféry. Přispěvatelům nabízí tematické rubriky, jako jsou například: Událost, Téma měsíce (reflexe aktuálních událostí ze života ústavů AV ČR); Věda a výzkum (příspěvky o činnosti ústavů, vědeckých výstupech, konferencích a mezinárodní spolupráci); Představujeme projekty (prezentace projektů z různých vědních oblastí, a to populárně-naučnou formou s důrazem na odbornost). Autorům též poskytuje prostor k otištění polemických příspěvků, které se týkají aktuální vědní politiky, etických aspektů vědy, otázek současné vzdělanostní společnosti apod. Pro potřeby denního zpravodajství ze života Akademie věd spravuje redakce Akademického bulletinu webové stránky (http://abicko.avcr.cz), jež mohou jednotlivé ústavy využívat ke zveřejnění inzerátů, pozvánek, informací o ocenění svých badatelů, laudatií atd. Jejich součástí je také archiv příspěvků publikovaných v tištěné verzi AB. V případě zájmu si autoři mohou své příspěvky vyvěsit na webových stránkách domovského pracoviště. Pokyny pro autory: Autory prosíme, aby příspěvky dodávali v elektronické podobě ve formátu rtf, doc, a to jako přílohu elektronické pošty na adresu Harmonogram uzávěrek naleznete na (sekce Pokyny pro autory ). Dále prosíme, aby příspěvky nebyly graficky formátované (tzn. bez zarovnávání, odsazování, tabelátorů, více sloupců

9 nebo grafických prvků vložených přímo do textu ). Tiskové straně Akademického bulletinu odpovídá 4000 znaků včetně mezer v textovém editoru. Obrazovou přílohu (fotografie, tabulky, grafy ) přikládejte v samostatném souboru v běžných formátech (tif, jpg, gif, psd) v tiskovém rozlišení 300 dpi. Akademický bulletin Oslovit novináře / distribuovat materiál novinářům Poskytujeme pracovištím AV ČR poradenství v oblasti mediální komunikace. Po dohodě s pracovišti AV ČR můžeme oslovit vybranou skupinu novinářů podle cílové skupiny sdělení a elektronicky rozeslat tiskový materiál. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Zprostředkovat rozhovor s konkrétními médii Poskytujeme poradenství pracovištím AV ČR při prezentaci výsledků jejich výzkumu. V případě požadavku na zprostředkování rozhovoru s konkrétními médii je vždy nutná a přínosná osobní konzultace s námi. Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR Zapojit se do soutěžní přehlídky SCIAP Cílem soutěžní přehlídky je vyhodnocení nejúspěšnějších aktivit popularizace vědy za období jednoho roku realizovaných na území ČR nebo v českém jazyce. Soutěžní přehlídka je otevřena všem subjektům pracujícím s tématem věda, kterými mohou být: ústavy AV ČR, science centra, vysoké školy, občanská sdružení apod. Účastník soutěže musí předložit ukázku aktivity, mediální výstup, který aktivitu prezentoval veřejnosti, popis, fakta a data ke způsobu prezentace a medializace aktivity, data k návštěvnosti, sledovanosti či jiné míře úspěšnosti aktivity atd. Kategorie, které hodnotí odborná porota, jsou: Expozice, Periodikum, Audio či Audiovizuální pořad, Internet a Ostatní. Kritéria hodnocení: Originalita/kreativita, tvůrčí přístup do 25 %, Sdělnost/schopnost přenést poselství co nejširšímu spektru příjemců do 40 %, Efekt/nakolik byl projekt úspěšný/skutečný zásah do 25 %. Další předem nedefinovaná atraktivita do 10 %

10 Vystavovat v budově AV ČR na Národní Každoročně se v prostorách AV ČR (sál ICAVI / foyer / chodby) konají výstavy a umisťují zajímavé prezentace, které přibližují také aktivity ústavů (např. Sabaloka a Šestý nilský katarakt v Súdánu: proměny v prostoru a čase Geofyzikální ústav). Na základě časových dispozicí (poměrně velká časová rezervace) můžeme zajistit také vaši výstavu. Nabídnout již existující výstavu V rámci našich projektů spolupracujeme také s dalšími partnery, kterým můžeme vaši výstavu či prezentaci nabídnout. Střediska Divize konferenčních a hotelových zařízení navštěvují ročně stovky významných hostů ze zahraničí i tuzemska. Mnohé lokality se těší mimořádnému i pravidelnému zájmu médií. Vysoce kultivované interiéry a rozsáhlé udržované exteriéry poskytují ideální možnosti k výstavním činnostem. Regionální podpora, zájem obcí o výstavnictví, kvalitní vernisáže, dokonalá ostraha výstavních exponátů i zkušenosti zaručují vysokou návštěvnost i úspěch. Vystavy / prezentace Poradit s přípravou výstavy V minulosti jsme se podíleli na několika výstavách, které vznikaly na základě zadání pro určité účely (např. Věda pro život, interiérová výstava Věda na vaší straně, velká exteriérová putovní výstava Věda na vaší straně). Můžeme vám poskytnout rady k přípravě a organizaci, můžeme se také do přípravy zapojit jako partner (aktivní pomoc, grafika, tisk dle časových možností). Naše konkrétní zapojení se odvíjí od oboustranné dohody

11 Fundraising Zájem získat sponzora Jsme schopni vám pomoci s vytvořením fundraisingové strategie, hledáním styčných partnerských bodů, vytipováním a oslovením potenciálních partnerů. Víme, jakým způsobem postupovat při vypracování fundraisingové nabídky a optimálního protiplnění tak, aby vaše nabídka potenciální partnery zaujala. Můžeme vám pomoci při jednáních s potenciálními sponzory nebo s přípravou smluvních podkladů. Rozvíjet vztahy s již získanými sponzory V případě, že svého sponzora chcete ještě více zapojit do spolupráce s AV ČR, obraťte se na nás. Připravíme vám pro něj nabídku vhodných projektů, které nabízejí široké možnosti rozšíření spolupráce. Jedná se o popularizační weby, výstavy, soutěže, dny otevřených dveří, které mohou pro sponzory kromě užšího propojení a společné prezentace s AV ČR zajistit optimální zásah cílové skupiny či odpovídající publicitu. Např.: slavnostní Novoroční představení, Týden vědy a techniky, výstavy v hlavní budově AV ČR nebo putovní výstavy, popularizační soutěže, oficiální a popularizační weby. Zviditelnění Natočit reportáž o ústavu Jsme připraveni přispět k prezentaci zajímavých projektů, objevů a námětů prezentujících českou vědu. Díky spolupráci s některými satelitními televizemi jsme schopni nejen vytvořit reportáž pro web ústavu a AV ČR, ale také tuto reportáž poskytnout k odvysílání těmto televizím. Odbor audiovizuálních technologií (výroba reportáže na základě námětu)

12 Vyrobit populárně-vědecký dokument Na základě námětu a určení cílové skupiny můžeme po projednání s odborným garantem ústavu zpracovat tematiku, připravit scénář a celý projekt realizovat. Nutným předpokladem však je především dobrá spolupráce a komunikace s odborným garantem projektu v ústavu. Odbor audiovizuálních technologií (kompletní zajištění výroby dokumentu) Zajistit videokonferenci V rámci konference jsme schopni zajistit videokonferenční spojení z jednacího sálu na několik míst ve světě současně. Účastníci komunikují nejen zvukem a obrazem, ale mohou společně pracovat nad sdílenou prezentací (omezení může způsobit technická vybavenost zahraničních partnerů). K dispozici máme také mobilní videokonferenční jednotku, která umožní spojení účastníků konference přímo s vědeckým pracovištěm a účastnit se tak na jeho práci v přímém přenosu. Odbor audiovizuálních technologií (poskytnutí technologie, testování spojení a odborná obsluha) Spolupráce Stát se partnerem evropského projektu Jsme v současné době významným partnerem v řadě projektů 7. rámcového programu EU, především v oblasti mobility vědecko-výzkumných pracovníků a popularizace vědy. Prostřednictvím EURAXESS centra Česká republika jsme členem mezinárodní sítě EURAXESS, která disponuje širokým portfoliem zahraničních partnerů a umožňuje spolupráci v rámci mezinárodních projektových konsorcií. Díky úspěšně realizovaným zahraničním aktivitám v oblasti popularizace vědy máme vybudovanou síť kontaktů na případné zahraniční partnery pro projekty 7. RP a navazujícího Horizontu Navázali jsme spolupráci s předními institucemi a odborníky, kteří se zabývají rozvojem lidských zdrojů, mobilitou, kariérním poradenstvím i komunikací a popularizací vědy. Jsme připraveni pomoci při přípravě vašich projektových záměrů, sestavení projektového konsorcia, komunikaci s koordinátory, tvorbě rozpočtu a administrativní podpoře. Máte-li zájem rozvíjet mezinárodní spolupráci ve výše zmíněných oblastech, neváhejte nás kontaktovat. Odbor projektů a grantů 23

13 2. Akce a projekty Středisko společných činností pořádá řadu popularizačních a vzdělávacích akcí, do kterých se můžete zapojit. Otevřená věda Jde o aktivity směřující na rozvoj lidských zdrojů ve VaV Vědecké stáže pro talentované SŠ a VŠ studenty. Praktické kurzy pro pedagogy (biologie, fyziky, chemie, geografie, geologie, soudobých dějin, českého jazyka a literatury) mají za cíl obohatit výuku o nejnovější trendy ve VaV, podporovat badatelsky orientovanou výuku a ovlivňovat motivaci studentů ke studiu vědních oborů. Další klíčovou aktivitou projektu je popularizace vědy formou názorných přednášek, výstav, prezentací přímo na školách v ČR, letní vědecké kempy, vzdělávání pracovníků VaV v oblasti komunikace a popularizace vědy a natáčení popularizačních DVD, která slouží jako výukový materiál pro studenty i jejich pedagogy. Odbor projektů a grantů Internetová brána poskytuje maximum informací o popularizačních a vzdělávacích aktivitách pracovišť AV ČR směrem ke studentům základních, středních i vysokých škol, popularizátorům vědy, pedagogům, médiím i veřejnosti. Studentům nabízí unikátní databázi vědeckých stáží zejména na pracovištích AV ČR i na univerzitách po celé ČR, do kterých se mohou aktivně zapojit. Pro pedagogy přírodovědných a technických oborů bude sloužit především i jako vzdělávací, metodický a popularizační portál, kde naleznou nejnovější trendy a návody na maximum inspirací pro obohacení výuky přírodovědných a technických oborů. Na tomto místě se budou zveřejňovat veškeré realizované aktivity a produkty vyvinuté v rámci projektu Otevřená věda III, ukázky dobré praxe z oblasti popularizace vědy. Odbor projektů a grantů Do čeho se mohu zapojit? Vědecký festival Týden vědy a techniky Týden vědy a techniky je největší vědecký festival v České republice, který pořádá Akademie věd ČR spolu s partnerskými organizacemi a jenž je součástí systematické práce AV ČR v popularizaci vědy. Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kterým umožňuje nahlédnout do vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět se nejen více o světě vědy, ale také ovlivnit rozhodování o následujícím studiu, případně povolání. Na festivalu se podílejí všechny ústavy Akademie věd ČR a více než 50 partnerských organizací. Rozšířil se dokonce i za hranice České republiky a současně uvedl přednášky zahraničních vědců u nás. Zájemci o vědu a techniku mají možnost navštívit přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, nahlédnout do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Den Země s AV ČR Akademie věd ČR se již tradičně v měsíci dubnu připojuje k oslavám Dne Země pořádáním mnoha akcí zaměřených na vědy o Zemi. Přímo na Den Země se široké veřejnosti otevírá meteorologická observatoř Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., na vrcholu Milešovky. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., v Ondřejově otevírá ještě před začátkem turistické sezóny zdarma Muzeum na observatoři i historickou kopuli původní observatoře založené Dr. Josefem Janem Fričem. V Geoparku Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., je připraven dnes již tradiční interaktivní program pro širokou veřejnost se zajímavými pokusy simulujícími geologické procesy. Program doprovázejí přednášky pro studenty a jejich pedagogy, tematické výstavy a další popularizační aktivity. Odbor projektů a grantů Jarní exkurze do světa vědy Akce probíhá na vybraných vědeckých pracovištích AV ČR jako volná část festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Jarní exkurze do světa vědy pořádají ty ústavy, které je vzhledem k charakteru jejich činností vhodnější navštívit v jarním období a jež nemohou participovat na podzimních Dnech otevřených dveří

14 Akce je zaměřena na studenty středních škol, kteří mají možnost navštívit výzkumná pracoviště AV ČR a seznámit se s českou vědou. Projekt tak zviditelňuje a popularizuje práci pracovišť Akademie věd ČR. Akce má za cíl vzbudit zájem studentů o vědu a připomenout festival Týden vědy a techniky. v ČR. Soutěžní přehlídka je otevřena všem subjektům pracujícím s tématem věda. Mohou jimi být např. science centra, vědecké ústavy, vysoké školy, občanská sdružení, jednotlivé projekty a činnosti a jiné. Aktivity musí proběhnout na území ČR nebo v českém jazyce. Kurz Komunikace vědy s médii Popularizovat vědní obory a výsledky bádání v nich považujeme za jednu ze svých priorit. Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec snadné. I z těchto důvodů připravujeme praktické kurzy Komunikace vědy prostřednictvím médií. Cílem kurzů je seznámení VaV pracovníků s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšit propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Kurz umožňuje navázat užší vazby mezi vědeckými pracovníky a novináři zastupujícími jednotlivá média. V průběhu kurzu seznamujeme vědecké pracovníky zabývající se popularizací vědy, pracovníky mediálních a tiskových oddělení pracovišť Akademie věd ČR, jaké účelné prostředky mohou využít při komunikaci s médii. Přidanou hodnotou jsou praktická cvičení před kamerou, psaní tiskových zpráv, prezentace dobrých příkladů popularizace v jednotlivých oblastech vědy. Workshop SCIAP Cílem pracovního setkání je výměna zkušeností a informací ať už za účelem navázání spolupráce či pouze získání inspirace a motivace pro další popularizační aktivity. Sekundárním efektem je prezentace AV ČR prostřednictvím SSČ jako lídra popularizačních aktivit v ČR. Přednášejícími budou: zástupci marketingu muzeí, science center, výstavních síní; dále editoři médií 21. století, Vesmír, 100+1, Živa, Akademický bulletin; odborník na on-line komunikaci a zástupce kreativního týmu z reklamní agentury (zřejmě Ogilvy) řešení kreativního konceptu a principy AIDA a jejich projekce do popularizace vědy. Součástí by měla být i případová studie popularizace neatraktivní kategorie vědy fyzika, chemie, matematika pro cílovou skupinu středoškolských studentů. Odbor projektů a grantů Nebojte se vědy Přednáškový cyklus nabízí středním školám dvakrát měsíčně setkání s vědeckým pracovníkem z Akademie věd ČR nebo z Univerzity Karlovy. Vybíráme taková témata, která podporují zájem studentů o přírodní obory. Považujeme za důležité, aby mladí lidé měli možnost s vědci také diskutovat, proto je po každé přednášce prostor pro jejich dotazy. Výstavy Každoročně se v prostorách AV ČR (sál ICAVI / foyer / chodby) konají výstavy a umisťují zajímavé prezentace, které přibližují také aktivity ústavů (např. Sabaloka: Geofyzikální ústav). Připravujeme, organizujeme i spolupořádáme další výstavy, které představujeme v prostorách našich partnerů. Nebojte se vědy přednášky do škol V průběhu školního roku je organizačně a časově náročné navštívit přednášky s celou třídou, proto vybraným školám nabízíme možnost pozvat přednášejícího přímo do školy a tím minimalizovat ztrátu vyučovacích hodin. Soutěžní přehlídka SCIAP Cílem soutěžní přehlídky je vyhodnocení nejúspěšnějších popularizačních aktivit vědy realizovaných na území ČR nebo v českém jazyce, popularizace vědy a prezentace AV ČR jako lídra popularizačních aktivit 26 27

15 3. Příklady dobré praxe vlastní akce a projekty ně vytvořených internetových stránek. Součástí byla výstava fotografií s texty (příběhy) umístěná v budově AV ČR a Virtuální výstava na webu soutěže. Druhého ročníku se v roce 2009 zúčastnilo 272 soutěžících. Soutěž i výstava by byly realizovány a prezentovány v rámci Týdne vědy techniky AV ČR. Evropský týden mozku Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Ústav experimentální medicíny každoročně pořádá přednáškový cyklus Evropský týden mozku. Pravidelně v březnu přicházejí do prostor na Národní odborníci zabývající se výzkumem činnosti mozku, aby o nových poznatcích informovali širokou veřejnost a školy. Poslední ročník v roce 2012 navštívilo: okolo 1000 osob. Více informací o ETM: Den Země s AV ČR Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., a další ústavy AV ČR Co již funguje s jinými ústavy? Akademie věd ČR se k oslavám Dne Země připojuje již tradičně v měsíci dubnu pořádáním mnoha akcí zaměřených na vědy o Zemi. Přímo na Den Země se široké veřejnosti otevírá meteorologická observatoř Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., na vrcholu Milešovky. Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., v Ondřejově otevírá ještě před začátkem turistické sezóny zdarma Muzeum na observatoři i historickou kopuli původní observatoře založené Dr. Josefem Janem Fričem. V Geoparku Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., je připraven, dnes již tradiční, interaktivní program pro širokou veřejnost zajímavých pokusů simulujících geologické procesy. Program doprovázejí přednášky pro studenty a jejich pedagogy, tematické výstavy a další popularizační aktivity. Odbor projektů a grantů Rostlina s příběhem Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Jedná se o fotosoutěž s netradičními příspěvky, kterou již 2x realizoval Ústav experimentální botaniky AV ČR. Cílem soutěže je povzbudit zájem lidí o rostliny, umožnit jim, aby se podělili o své fotografie a postřehy ze světa rostlin, a nabídnout jim pozitivní informace a estetický zážitek. V minulosti byly organizovány dva ročníky: 2008 a Celá soutěž probíhala prostřednictvím speciál- Sabaloka a Šestý nilský katarakt v Súdánu: proměny v prostoru a čase Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Výstavu pořádal Geologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., a Českým egyptologickým ústavem FF UK v Praze v měsíci září

16 Interaktivní multimediální prezentace ústavu Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Odbor audiovizuálních technologií vytvořil prezentaci, která představuje šíři a zajímavosti jeho činnosti. Ve 12 kapitolách s animovaným úvodem a videozáznamem z praktické činnosti uživatelé (především studenti) přístupnou a nenásilnou formou objeví, čím je úsilí pracovníků ústavu zajímavé a čím je jejich práce užitečná a smysluplná pro ostatní. Odbor audiovizuálních technologií 4. Poradenství a kontakty Na koho se mohu obrátit? Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize vnějších vztahů Reportáže o aktivitách pracovišť AV ČR Vybrané ústavy AV ČR O zajímavých projektech natočil Odbor audiovizuálních technologií reportáže, které můžete vidět na internetu i v TV vysílání. Některé ústavy využívají reportáže také k prezentaci svých aktivit na konferencích a seminářích. Reportáže jsou k dispozici na a na Odbor audiovizuálních technologií Popularizace a komunikace vědy z praktického i vědeckého pohledu, strategie popularizace a komunikace vědy, řízení čtyř níže uvedených odborů Tel.: Popularizace vědy, marketing a sponzoring, výstavy, propagace Tel.: Odbor projektů a grantů Popularizace vědy, projektové poradenství, přednášky a akce Tel.: Odbor audiovizuálních technologií Audiovizuální služby, pronájem sálů Tel.: Akademický bulletin Vydávání časopisu, webové stránky Tel.: Divize konferenčních a hotelových zařízení Konference, gastronomie, ubytování, výstavní prostory Tel.: Divize informačních technologií Webové stránky (návrh, správa, optimalizace) Tel.: Odbor mediální komunikace Kanceláře Akademie věd ČR Mediální servis, tiskové zprávy, styk s novináři, web AV ČR Tel.: Děkujeme Akademickému bulletinu a ústavům Akademie věd ČR za poskytnuté fotografie

17 srpen 2012 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Divize vnějších vztahů Národní 3, Praha

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více