HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP"

Transkript

1 HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? Ostrava VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s..

2 ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM TRHU Více než plvině českých firem chybí technicky vzdělaní dbrníci (Zdrj: CzechInvest 2012) Nedstatek technicky vzdělaných abslventů Od rku 2005 se zvýšil pčet VŠ 110 tisíc, techniků ale jen 10 tisíc (Zdrj: ČSÚ) Struktura ČR šklství nedpvídá ptřebám eknmiky a průmyslu (40% zaměstnanci průmyslu jenm 29% studentů nastupuje na tech. bry) Ve strjírenství je 1500 vlných pracvních míst než vycházejících abslventů škl (Zdrj: SPD 2012) Téměř 20 tisíc zaměstnanců průmyslu během 5 let dejde d důchdu ( zam. rčně v letech ) Demgrafický vývj 90. léta: 1/4 zaměstnanců > 45 let, sučasnst: cca 40% zaměstnanců (Zdrj: SPD 2013) Velké průmyslvé pdniky mají dnes 67 % zaměstnanců starších 40 let, přičemž 32 % je starších 50 let!

3 NEPŘÍZNIVÝ VÝVOJ NA PRACOVNÍM TRHU P rce 2016 nastane ttální nedstatek technicky vzdělaných abslventů škl (MSK)

4 AKTUÁLNÍ POTŘEBY VITKOVICE MACHINERY GROUP Splečnstem skupiny Vítkvice chybí v průměru dělnických pzic primárně v prfesích strjní zámečník, frézař, svářeč, mntér celvých knstrukcí V prfesích prjektant, knstruktér, technlg, kvalitář a dalších TH chybí splečnstem v průměru kvalifikvaných zaměstnanců D rku 2016 bude v důchdvém věku 5% z celkem 8,5 tisíc zaměstnanců našich splečnstí, z th 2/3 tvří dělnické prfese Průměrný věk zaměstnanců je 44 let 63% zaměstnanců skupiny je starších 40 let, přičemž 36% tvří zaměstnanci starší 50 let

5 SOUČASNÉ VÍTKOVICE - VITKOVICE MACHINERY GROUP

6 Jsme nejvýznamnější středevrpsku strjírensku skupinu se silnu pzicí ve vybraných segmentech strjírenské prdukce a v blasti ddávek velkých investičních celků. Skupina zahrnuje šedesát splečnstí. V rce 2008 slavila značka VÍTKOVICE své 180. narzeniny. Jsme splečensky zdpvědnu skupinu

7 HISTORICKÉ MILNÍKY 1828 Zalžení železáren ve Vítkvicích lmuckým arcibiskupem, arcivévdu Rudlfem Janem Zřízen nárdní pdnik Vítkvické železárny Majitelem železáren se stal vídeňský bankéř Salmn Mayer Rtschield Vznikla akcivá splečnst VÍTKOVICE Vytvření Vítkvickéh hrníh a hutníh těžířstva, v jehž čele stál d rku 1876 nadčasvý manažer Paul Kupelwieser Splečnst VÍTKOVICE přešla d ruku sukrméh vlastníka a nastupila tak cestu k získání čelníh pstavení na trhu.

8 UZAVŘENÝ CYKLUS PRODUKCE Ocelárna Servis Slévárna Služby a ITC Kvárna VÍTKOVICE Invace a rzvj Tepelné a jakstní zpracvání Dprava Opracvání Zkušebny a labratře

9 HROMADNÉ PRODUKTY Infrmační systémy a IT Kvané tyče, blky, trubky Údržba strjů a zařízení Ocelvé YOUR LOGO tlakvé láhve Tvarvé výkvky, dlitky a díly ldí Mntáže OK a TG knstrukcí Strjírenská výrba Převdvé skříně a zubení Služby Hasící technika

10

11 ENGINEERINGOVÉ OBORY Klasická energetika Jaderná energetika Green technlgy Těžba a úprava survin YOUR LOGO Chemické a petrchem. zařízení Msty a celvé knstrukce Zařízení celáren Halvé systémy Průmyslvé pece Systémvá integrace a bezpečnst

12

13 SOUČASNOST skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

14 STRUKTURA ŘÍZENÍ HR ÚTVARŮ HODLINGOVÝ HR ÚTVAR (HR Directr) MZDY A ODMĚŇOVÁNÍ PERSONÁLNÍ SLUŽBY VZDĚLÁVACÍ CEBTRUM ŘÍZENÍ PRAC. VÝKONU A HODN. ORG. ROZVOJ A PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ A KOMUNIKACE BACK OFFICE & CENTER OF EXCELLENCE Supprt pr Frnt Office PIS supprt Persnální prcesy Právní služby Pers. strategie a plitika Persnální prjekty Metdika Analýza, cntrlling VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Persnální úsek (HR manager) VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Persnální úsek (HR manager) VÍTKOVICE MECHANIKAa.s. Persnální úsek (HR manager) DCEŘINÁ SPOLEČNOST X... Persnální úsek (HR manager) DCEŘINÁ SPOLEČNOST 35 Persnální úsek (HR manager) Persnální knzultanti Persnální knzultanti Persnální knzultanti Persnální knzultanti Persnální knzultanti FRONT OFFICE FRONT OFFICE FRONT OFFICE FRONT OFFICE FRONT OFFICE

15 C E N T E R O F E X C E L L E N C E BACK OFFICE INFORMACE, METODIKA ŘÍZENÍ PERSONÁLNÍCH ÚTVARŮ VMG PERSONÁLNÍ ŘED DS Pracvní vztahy a kmunikace Péče zaměstnance ŘÍZENÍ Výběr a nábr zaměstnanců Mzdy a dměňvání PERSONÁLNÍ KONZULTANT (FRONT OFFICE) Adaptace zaměstnanců PODPORA & INFORMACE Hdncení zaměstnanců, měření výknu Vzdělávání a persnální rzvj PODPORA & INFORMACE ZAMĚSTNANCI LINIOVÝ MANAŽER Vedení persnální agendy Řešení prblémů a stížnstí Právní pmc Stravvání a důchdy Kmunikace a infrmace ŘÍZENÍ Výběr a nábr, výb. řízení Adaptační prces Analýza vzděl. ptřeb a plán vzděl. Hdncení pracvníků (asist.) Právní pmc v pers. tázkách Řešení persnálních prblémů

16 JAK ZÍSKAT / UDRŽET VE FIRMĚ KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE?

17 ZÁKLADNÍ FAKTA O VMG Pčet zaměstnanců ve skupině: Pčet rčních nástupů (2012): 1055 Z th abslventů SŠ/VŠ: 78 Pčet rčních výstupů (2012): 970 Přirzená fluktuace: 9-10 % Nemcnst: 4,3 % Průměrný pčet tevřených pzic: Pčet SŠ/VŠ v adaptačním prcesu: 165 Pčet zpracvaných živtpisů/měs.: Pčet zaměstnávaných cizinců: 270

18

19 ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍCH POTŘEB V ČASE JEDNORÁZOVÉ ČI KRÁTKODOBÉ AKTIVITY ZACÍLENÉ NA OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ ABSENCE PERSONÁLNÍCH ZDROJŮ (prces nábru a výběru zaměstnanců) STŘEDNĚDOBÉ PROJEKTY NAVAZUJÍCÍ NA PERSONÁLNÍ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH SPOLEČNOSTÍ (plánvání, systém přípravy a rzvje zaměstnanců) ELIMINACE POŽÁRŮ A POTENCIÁLNĚ HROZÍCÍHO NEDOSTATKU LZ PROSTŘEDNICTVÍM PRŮBĚŽNÝCH AKTIVIT A PROJEKTŮ (prces stabilizace zaměstnanců) DLOUHODOBÉ PROJEKTY S VÝHLEDEM NĚKOLIKA LET ZAMĚŘENÉ NA BUDOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ ZÁKLADNY (strategická patření)

20 PRIORITY HR V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI 1. Stabilizace a udržení kvalifikvaných zaměstnanců a klíčvých prfesí ve splečnstech (mtivace, sciální prgramy, rzvjvé prgramy, talent management) 2. Adaptační prgramy pr nvě nastupující SŠ a VŠ abslventy 3. Prhlubvání a zvyšvání kvalifikace sučasných zaměstnanců s důrazem na multiprfesnst (firemní akademie, dčasné přidělení, apd.) 4. Intenzivní persnální marketing pr získání kvalifikvaných zaměstnanců na trhu práce (aktivní recruitment, dny tevřených dveří, veletrhy ) 5. Výchva vlastních specialistů prstřednictvím vlastní technické škly (VSPŠ) s preferencí vybraných výučných i maturitních brů (mtivace prspěch. a firemní stipendia) 6. Pdpra a zvyšvání pvědmí přírdvědných a technických brech pmcí persnálníh marketingu na cílvu skupinu rdičů, žáků ZŠ, výchvných pradců

21 Ddržvání pracvní a zaměstnanecké legislativy Vyřizvání stížnstí a námětů zaměstnanců Interní marketing Aktivní interper. kmunikace PODPORUJÍCÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ Persnální agenda Zdravt. prhlídky zaměstn. Stravvání a důchdy Rekndiční pbyty Pradenství a legislativa Sciální prgramy Pracvní vztahy a kmunikace Péče zaměstnance Výběr a nábr zaměstnanců Plánvání persnálních zdrjů Nábr, výběr a rzmísťvání Příjem zam. a vstupní agenda e-recruitment Specifikace pžadavku na bsazení prac. místa Dhled nad prcesem dměňvání Asistence VACC Mzdy a dměňvání PERSONÁLNÍ KONZULTANT Adaptace zaměstnanců Řízení prcesu adaptace Plán adaptace Vstupní šklení Wrkshpy Asistence ved. prac. Řízení prcesu pravidelnéh hdncení zaměstnanců Analýza a vyhdncení Příprava pdkladů Účast na hdnt. phvrech Hdncení zaměstnanců, měření výknu Vzdělávání a persnální rzvj Analýza vzděl. ptřeb Plány dbrné přípravy a vzdělávání Umísťvání prac. na šklení Vyhdncvání vzděl. aktivit BOZP

22 1. ŘEŠENÍ OKAMŽITÝCH POTŘEB SPOLEČNOSTI

23 1. ŘEŠENÍ OKAMŽITÝCH POTŘEB SPOLEČNOSTI Aktivní nábrvá plitika dpručení zaměstnanců ve skupině aktivní účast na specializvaných jb veletrzích dny tevřených dveří pr veřejnst speciální dny tevřených dveří pr VŠ abslventy exkurze pr SŠ/VŠ v prvzech splečnstí 1500 studentů splupráce s marketingvým útvarem prestiž firmy 35% e-recruitment, 49% reakce uchazečů, 16% přímý dtaz na persnálním centru & vyhledávání na jb prtálech Nábrvé centrum centrální nábrvé středisk Pers. a vzděl. centrum VTK standardizvané výběrvé pstupy, AC měsíčně zpracván cca 500 CV, 65% TH a 35% D databáze 30% uchazečů pzván na interview dpručen 19%, z celkvéh pčtu uchazečů 5%. psychlgická labratř

24 1. ŘEŠENÍ OKAMŽITÝCH POTŘEB SPOLEČNOSTI Frmy persnální inzerce v rce 2008

25 1. ŘEŠENÍ OKAMŽITÝCH POTŘEB SPOLEČNOSTI CO NÁM V PROCESU NÁBORU FUNGUJE / POMÁHÁ e-recruitment, jb prtály cílená inzerce v dbrných a úzce zaměřených médiích přímé slvení firem / zaměstnavatelů dny tevřených dveří pr studenty reference klegů, známých jasná a přesná specifikace pracvní pzice rychlá dezva na zaslané CV zkrácení dby výběrvéh prcesu databáze uchazečů aktivní/pasivní standardizace prcesů výběru (phvr, testy, případvky) adaptační prces, mentring

26 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI

27 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ HR - PŘEDCHÁZENÍ Persnální plánvání analýza persnálních ptřeb s hledem na pžadavky výrby a zakázkvu naplněnst Detail k zaměstnansti a mzdvým nákladům dle brů neb PJ, NS Zaměstnanst, mzdvé náklady, prduktivita práce VDO PBU, br, PJ, NS Obrbna kalírna a frézvna Mntáž Réžie Mistři a statní TH pracvníci ve výrbě Engineering a bchd funkce, prfese brusič kvů kalič sustružník kvů frézař rýsvač vrtař lakýrník strjní zámečník svařeč statní dělnické prfese Mistři a statní TH prjektant, knstruktér referent pr matketing, prdej a nabídku specialista pr výstavbu IC statní TH funkce TP řízení jaksti prjektant, knstruktér statní TH funkce Pčet zam Průměrná mzda Rk 2013 MN-OON Náklady na vzdělávání Kategrie přepčtené pčty, náklady m.j ZAMĚSTNANCI CELKEM - kncvý fyz. stav ZAMĚSTNANCI CELKEM - přepčtený stav sb sb z th: THP sb režijní dělníci výrbní dělníci Nakupvaná pracvní síla Mzdvé náklady bez OON OON Mzdvé náklady celkem Průměrná mzda z MN-OON Náklady na vzdělávání Náklady na nákup pracvní síly Výkny na zaměstnance sb sb sb tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kč tis. Kč tis. Kč Kč Ostatní TH ředitelé Přidaná hdnta na zaměstnance Kč Přidaná hdn. na zam. vč. nákupu prac. síly Kč

28 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ HR REAKCE NA TRH Adaptační prgram nvých zaměstnanců a abslventů úvdní prezentace VMG mentring, shadwing wrkshpy s abslventy SŠ/VŠ 2x rčně Rekvalifikační prgramy (svářeč, bráběč) reakce na akutní nedstatek těcht prfesí důraz na multiprfesnst Firemní akademie (Akademie knwledge managementu) přechd d nárazvých kurzů k systematickému a kmplexnímu vzdělávání vybraných klíčvých prfesí FA mistry, technik jaksti, svářeč, nákup, technlg, bráběč, bchdník, persnalista sdílení knw-hw, příklady dbré praxe, kmplexnst budvání DC Prgram persnálních rezerv (talent management) Průběžné jazykvé vzdělávání na všech úrvních

29 STRTUKTURA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT VMG Peridické VA Jazykvé vzdělávání Kurzy a šklení YOUR LOGO pr dělnické prfese Odbrné IT kurzy a šklení INTERNÍ/EXTERNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY Specializvané VA pr technické prfese Manažerské vzdělávání

30 2. STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ HR REAKCE NA TRH Pčet pršklených zam. 2012: Celkvé náklady na vzdělávání: 13 mil Kč Z th pršklen prjektů ESF: 327 Z th interní VA vlastní lekt. tým: Interní lektrská základna: 30 lektrů Interní VA: 41%, Externí: 8%, Jazykvé vzdělávání: 39%, Svářečské kurzy: 12% Organizace a realizace VA Persnální a vzdělávací centrum, 13 učeben, digitální jazykvé labratře, 3D učebna, IT učebny

31 3. PRŮBĚŽNÁ A KONTINUÁLNÍ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI

32 3. UDRŽET KVALITNÍ ZAMĚSTNANCE JE PRIORITOU Sciální plitika, zaměstnanecké prgramy rekndiční pbyty zaměstnanců prgram zdraví pr klíčvé manažery příspěvek na živtní a pnez. pjištění příspěvek na stravvání týden dvlené nad rámec ZP zvýhdněné bchdní pdmínky u partnerů zaměstnavatele mžnst ubytvání zaměstnanců apd. Mzdvá plitika splečnsti standardizace a unifikace Mtivační prgramy pr zaměstnance prémivý systém pstavený na výknvých ukazatelích Psychlgická pradna

33 4. STRATEGICKÉ A DLOUHODOBÉ AKTIVITY

34 4. MYSLÍME NA BUDOUCNOST - PŘÍPRAVA VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ, PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYM. příprava buducích zaměstnanců v prefervaných brech nástup cca abslventů / rk mžnst firemních stipendií závazek studenta dpracvat 4 rky ve splečnsti dbrné praxe a stáže v prvzech skupiny VSPŠ - vznik 2008, 1500 žáků, dbrné učebny, dílny, labratře 22 vzdělávacích brů (10 MS, 12 VL + 2 nadst. studium) - strj., mechanici, zámečníci, elektr, nástrjáři, bráběči Svářečská škla příprava svářečských dbrnstí v rámci firemní akademia rekvalifikace na svářeče, zvyšvání kvalifikace Centrum celživtníh vzdělávání u VSPŠ rekvalifikace v prefervaných brech, zvyšvání kvalifikace pršklen přes 2000 zaměstnanců

35 4. MYSLÍME NA BUDOUCNOST - PŘÍPRAVA Strategické aktivity dluhdbéh charakteru exkurze žáků, studentů a pedaggů ZŠ/SŠ/VŠ pdle speciálně připravených prgramů / 4420 účastníku v r účast pracvníků HR a pedaggů VSPŠ na třídních schůzkách na ZŠ speciální prgramy pr děti a mládež v rámci Dne tevřených dveří ve VTK Intenzivní splupráce s VŠ, především VŠB-TUO, VUT Brn Prpagace přírdvědných a technických brů Účast na prjektech ppularizujících tech. bry Iniciace prjektu Dlní blasti Vítkvic jak splečenskéh, kulturníh ale především vzdělávacíh centra Prjekt interaktivníh Světa techniky Budvání Science Technlgy Centra v DOV Ppularizace tech. brů jak perspektivníh zaměstnání

36 PROČ TO VŠECHNO DĚLÁME Udržitelná knkurenceschpnst Udržitelný rzvj Předávání a udržení jedinečnéh knw-hw Splečenská dpvědnst

37

38 DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE

39 DĚKUJI ZA POZORNOST Martin Lehcký

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více