5IE412 Behaviorální ekonomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5IE412 Behaviorální ekonomie"

Transkript

1 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE Sociální preference (hry na ultimátum, diktátora, veřejné blaho, investora a správce, ad.); Důvěra. Vnější a vnitřní motivace (ne/poctivost) + Behaviorální teorie her. Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský) Prezentace byla vytvořena i za pomoci grantu FRVŠ 861/G5/2013.

2 6. minitest (2/12 bodů) 15 minut CC: BY NC SA by Petr Houdek 2

3 Podněty (vnitřní a vnější motivace, opakování Gneezy et al. 2011) Otázka vytlačení sociálních preferencí (či jiných norem) peněžní (materiální) odměnou (prvně patrně Richard Titmuss: Gift Relationship) Nutnost odlišování cenového a psychologického efektu. U darování krve kupř. peníze v. dárkové poukazy, loterie, jídlo, trička, testy, charita (jen u žen). Benabou, Tirole (2006): peníze, zábava, identita (informace). Jak identifikovat, nabídne-li mi vedoucí katedry odměnu za budoucí výuku? Co se stane, nabídnu-li vysokou odměnu za uložení jaderného odpadu? Lidé spíše odmítnou (ale možnost interpretace jako signál vysokého rizika). Meier (2007): Jak se bude vyvíjet příspěvky při dorovnávání firmou? Gneezy, Rustichini (2000): Neplať nic, nebo plať hodně. studenti vybírající na charitu. Ariely et al. (2009): Plať hodně a lidé selžou. CC: BY NC SA by Petr Houdek 3

4 Ariely et al. (2009): Plať hodně a lidé selžou. CC: BY NC SA by Petr Houdek 4

5 Případové studie Vzdělání Studenti značně diskontují, jsou časově nekonzistentní, podceňují výnosy z vzrůstu lidského kapitálu; motivace navíc (hrozba však framingu úplatku a vytlačení ostatních motivací). Peněžní motiv i) je efektivní při zvýšení účasti (klesají oportunitní náklady návštěvy školy, výplata jde rodině), u ii) výkonu a snahy jsou výsledky nejednoznačné, iii) efekt je značně odlišný u různých studentů (a jejich sourozenců; u žen/dívek se zdá efekt pozitivně silnější). Prosociální chování V TG dodáme-li penalizaci za nevrácení, míra vrácení se sníží. Dodají-li se k nepeněžní transakci peněžní odměny, ochota klesá (rande, jakákoliv přátelská odměna, atd.). Ne/odměňování za ne/zdravé chování CC: BY NC SA by Petr Houdek 5

6 Aplikace sociálních preferencí: nepoctivost ( Nina Mazar a Dan Ariely 2006) Existence vnitřního a vnějšího odměňovacího mechanismu (synonymum motivací ). Mohou-li, lidé podvádějí (vnější odměna > vnitřní), míra podvodů je však proměnná, která: mnoho nezávisí na pravděpodobnosti dopadení, není maximalizována i za situace možnosti zisku mnohem většího prospěchu (u Ariely et al jen 20 % možné částky). CC: BY NC SA by Petr Houdek 6

7 Nepoctivost ( Nina Mazar a Dan Ariely 2006) Síla vnitřního odměňování je závislá na řadě faktorů, mezi nejdůležitější patří sebeuvědomění (sebeúcta). Děti, které si berou sladkosti (a konkretizace), studenti odměňovaní za výsledky matematické úlohy (a Desatero či slib čestnosti). Sebeuvědomění závisí na míře sebeklamu Řešení IQ testů a odměňování za přesnost (+ KD efekt, lidé se domnívají, že jsou vůči sebeklamu imunní). CC: BY NC SA by Petr Houdek 7

8 Přenesení odpovědnosti Conrads et al. (2013) Subjekty vyráběly a byly kompenzovány dle udaných výsledků. Design individuální a týmové kompenzace (Team- Mixed bylo individuální pro i a týmové pro j). Při týmové kompenzaci docházelo k lhaní o produkci více, zejména kvůli možnosti přenesení odpovědnosti. CC: BY NC SA by Petr Houdek 8

9 Conrads et al. (2013) Dále se coby významné projevila extroverze a neuroticismus. Ženy a starší subejkty lhaly naopak méně. CC: BY NC SA by Petr Houdek 9

10 Nepoctivost ( Nina Mazar a Dan Ariely 2006) Jsou 4 hlavní determinanty nepoctivosti. Nízké náklady a vysoké výnosy přečinu. Neexistující (či nevýznamné) sociální normy nevyvolávající aktivaci vnitřního odměňování. Nedostatek sebeuvědomění či sebeúcty, k jejímuž udržování VO slouží. Sebeklam. Nicméně, závislé opět na prostředí a dalších normách (Azar et al. 2013). CC: BY NC SA by Petr Houdek 10

11 Azar et al. (2013) Restaurace vrátila nadbytečné peníze (10 a 40 Shekelů), zjišťování, na čem závisí, že zákazníci si peníze neponechají (při večeřích se podvádělo méně). Muži obecně podvádějí (lžou) více než ženy. Muži jsou ochotní lhát jak pro sebe, tak pro druhé, ženy spíše pro druhé. Ženy jsou více ovlivnitelné framingem podvádění (tj. je-li jim zdůrazněno, že mohou podvádět, podvádějí více, u mužů toto neplatí, jelikož podvádění zvažují vždy). Muži také častěji jezdí načerno. CC: BY NC SA by Petr Houdek 11

12 nebo na náladě. Vincent et al (2013): Subjekty produkovaly výstup (sčítání čísel) za různých podmínek sebeuvědomění (před zrcadly) a v různé náladě (před tím sledované filmy). Míry podvádění byla nižší při vyšším sebeuvědomění a při neutrální náladě. CC: BY NC SA by Petr Houdek 12

13 Mezinárodní výsledky ve Hře na ultimátum (Henrich et al. 2005) CC: BY NC SA by Petr Houdek 13

14 Mezinárodní výsledky ve Hře na ultimátum: Čím primitivnější národ, tím více respektuje GT (Henrich et al Hoffman et al. 1994) CC: BY NC SA by Petr Houdek 14

15 Mezinárodní výsledky ve Hře na ultimátum (Henrich et al. 2005) CC: BY NC SA by Petr Houdek 15

16 Mezinárodní výsledky ve Hře na ultimátum (Henrich et al Herrmann et al. 2008) CC: BY NC SA by Petr Houdek 16

17 Sociální preference důvěra (Diskuze Aghion et al. 2010) Při absenci mezilidské důvěry (WVS, důvěry v druhé, firmy, politické instituce) roste vládní regulace. Státy, v nichž se rozšiřuje nedůvěra: Lidé nevěří ostatním a s řešením problémů se obracejí na vládu, jež je však sama nedůvěryhodná. Klesá ochota k podnikání. Rozšiřuje se korupce, rozsáhlá a rozporuplná regulace zvýhodňuje partikulární zájmy; roste regulace mezd a jiných cen, zvýhodňují se konkrétní firmy. Úroveň důvěry se dále propadá. V těchto společnostech se děti méně učí toleranci a respektu k ostatním, jsou naopak vedeny, aby se spoléhaly na vztahy uvnitř vlastní skupiny přátel či rodiny. Vznikají 2 rovnováhy ( dobrá bez regulace a špatná s max. regulací). Více redistribuce vede ke korupci, to vede k nedůvěře, nedůvěra vede k prosazování větší úlohy státu a větší redistribuci. Čím je trh práce rigidní, tím méně mohou firmy a pracovníci interagovat, tím intenzivnější je tlak na regulaci trhu práce. *ALE! Otázka kauzality náplň přednášek o kultuře.+ CC: BY NC SA by Petr Houdek 17

18 Sociální preference důvěra (Aghion et al. 2010) CC: BY NC SA by Petr Houdek 18

19 Sociální preference důvěra (Aghion et al. 2010) CC: BY NC SA by Petr Houdek 19

20 Důvěra a šedá ekonomika D Hernoncourt, Méon 2011 CC: BY NC SA by Petr Houdek 20

21 Bloom et al. 2012: Důvěra a Determinace míry hierarchie závisí na nákladech získávání informací a komunikačních nákladech (míře nutnosti kontroly a víře ve schopnosti níže postavených). Důvěra snižuje náklady. organizace firem CC: BY NC SA by Petr Houdek 21

22 Bloom et al. 2012: Důvěra a organizace firem CC: BY NC SA by Petr Houdek 22

23 Bloom et al. 2012: Důvěra a organizace firem CC: BY NC SA by Petr Houdek 23

24 Behaviorální teorie her a sociální preference Standardní TH předpokládá u lidí/hráčů příliš vyvinutou schopnost kalkulace, předvídání, předpokládané racionality u ostatních a vlastního zájmu (sobectví) než jsou lidé v realitě schopni či ochotni. Je-li jakákoliv predikce prosté teorie her testována, téměř vždy je falsifikována. Je-li TH specifikována idiosynkratickou užitkovou funkcí, pak je ex post jakékoliv chování vysvětlitelné nejde o ekonomii/vědu. BTH přináší empirické pravidelnosti do čistě teoretických predikcí TH, tj. snaha o strukturování psycho-logických pravidelností, nikoliv jen logických. CC: BY NC SA by Petr Houdek 24

25 Nejasnosti v (B)TH (Camerer 2003) Jak lidé hodnotí výplaty druhých? Jak se lidé učí v opakovaných hrách? Jak se sociální preference liší mezi lidmi (situacemi) a mezi populacemi? Co se stane, čelí-li lidé novým hrám (resp. jak první tah ovlivňuje výsledky)? Jaký je mechanismus (způsob úvahy) lidí v jednotlivých hrách? (odpovědi, reakční čas, zaměření pohledu) Jakou hru si lidé myslí, že hrají? Mohou experimenty určit optimální design institucí? Jak se liší výsledky, hrají-li týmy (skupiny, firmy)? (Skupinová dynamika v Behaviorální ekonomii organizací) Jak se lidé chovají v komplexních (obtížně strukturovaných) hrách? Jaké socio-psycho-kognitivní charakteristiky ovlivňují hraní? (Ekonomie osobnostních charakteristik) CC: BY NC SA by Petr Houdek 25

26 Opakování: jednoduché hry na vyjednávání (Vězňovo dilema) Hry na veřejné blaho, Investiční hra, Hra na ultimátum (jakékoliv vyjednávání) a Hra na diktátora (altruismus). Nelze z nich vyvodit, zda-li jsou lidé zlomyslní, negativně reciproční či prostě sebestřední/sobečtí. Nicméně: ½ lidí v PD spolupracuje, v DG je alokováno 10-20%, je-li však nabídka v UG pod 20%, je odmítána (referenční bod je 30-50%). Výsledky se liší u skupiny: Jaké budou výsledky, jsou-li 2 navrhovatelé a jeden akceptor v Ultimátu, který přijímá jen jedinou nabídku? V TG je pozitivní reciprocita poměrně nízká, zejména v porovnání se značnou negativní reciprocitou (obecně: pravděpodobněji budeme reagovat na nespravedlnost/chybu než budeme děkovat/odměňovat). Existuje ZNAČNÁ meziosobní i mezikulturní variace. Vysvětlení ( Jak hodnotíme výplaty druhých? ) přes averzi k nerovnosti (Fehr, Schmidt 1999) či reciprocitu k subjektivnímu referenčnímu bodu (Diskuze Rabin 1993, Camerer 1997). CC: BY NC SA by Petr Houdek 26

27 Ekonomické modely: Představy o reciprocitě vs. Averze k nerovnosti Diskuze (Rabin 1993) Jde i o postup, jak se jeví, zda milí či zákeřní. Chováme se pak dle toho, jde o RECIPROČNÍ MODELY. Jde o výsledek, minimalizuje se rozdíl, jde o MODELY AVERZE K NEROVNOSTI. (Fehr, Schmidt 1999) CC: BY NC SA by Petr Houdek 27

28 Ale! Diktátor čelí A nebo B. Při obětování může přijít o 1, ale protihráč získá 4 navíc (oba mají stejně). Ve hře ne-obětování A dominuje (dokonce Paretovsky, oba si vydělají více). Jak budou hrát? CC: BY NC SA by Petr Houdek 28

29 Ale! V ne-obětování téměř všichni Diktátoři zvolí A, v obětování zvolí 74% z nich B (a dosáhnou rovnosti). Mohou-li si vybrat, chtějí-li se dozvědět, jakou hru hrají, polovina raději nechce vědět (a 85% pak hraje A). Lidé se obětují musí-li, mají-li možnost se vyhnout (dozvědět se) odpovědnosti, využijí toho. Nechceme vědět, zda škodíme. (HIV) Otázka sebe-identity, racionalizace. CC: BY NC SA by Petr Houdek 29

30 Odbočka zlomyslnost? Drtivá většina experimentální evidence v sociálních preferencích je zaměřena na zisk, kooperaci, spravedlnost (a ještě větší zisk při kooperaci), je-li však lidem dána možnost škodit (uvalovat ztráty), využívají ji. Není překvapivé (srovnejte s antisociálním trestáním). Diktátor s braním druhým (List 2005) Téměř 2/3 subjektů se rozhodlo peníze druhému vzít a přes 40% diktátorů jim vzalo úplně všechno. Hra potěšení z ničení (1-kolová, anonymní). Každý hráč získává 10,- Kč, může druhému zničit 5,- Kč za cenu 1,- Kč (+ externí síla v 1/3 případů zničí 5,- Kč také). CC: BY NC SA by Petr Houdek 30

31 Efekt Justýny CC: BY NC SA by Petr Houdek 31

32 Velikost dopadajícího trestu Velikost oběti pro blaho celku CC: BY NC SA by Petr Houdek 32

33 Podle sebe soudím tebe (Abbink, Herrmann 2011) CC: BY NC SA by Petr Houdek 33

34 První tah (k-strategie uvažování) Hra na krásu 0. krok (lidé neuvažují či uvažují náhodně), tj. 1. krok (ti s 0. dají 50) 2/3 z 50 jsou krok (ti s 1. dají 33) 2/3 z 33 jsou 22 CC: BY NC SA by Petr Houdek 34

35 Hra na krásu (Camerer 2005) a učení CC: BY NC SA by Petr Houdek 35

36 Experiment se Stonožkou Z pohledu hráče A 1. kolo 3,- : 1,- Kč. 2. kolo 2:6 3. kolo 12:4 4. kolo 8:24 5. kolo 48:16 (uzavřená pevně či náhodně) CC: BY NC SA by Petr Houdek 36

37 Zpětná indukce (dominovaná iterace) Aneb Co se stane, hrají-li lidé nové hry. Stonožka (Experiment), Hra o krásu, Rubinsteinův , atd. Kognitivní hierarchie: K-stratégové (většina lidí 0-2 K) jsou přenesitelní jen u některých her. CC: BY NC SA by Petr Houdek 37

38 Učení (EWA experience-weight attraction, Camerer, Ho 1999) 1. míra zapomínání či nezvažování minulých informací, pakliže se prostředí mění (variace), 2. míra lítosti, tj. rozdíl mezi obdrženou a možnou výplatou. 3. zkušenosti se buď kumulují či průměrují. CC: BY NC SA by Petr Houdek 38

39 Framing, koordinace, reprezentace, načasování a dále Diskuze Colin Camerer (1997) Hlava či orel? Nejoblíbenější květina? Nejoblíbenější datum? Získat 10 a -5 v , 0 nebo 0 a 5 v , 0. Nadměrná sebedůvěra v R&D hrách, reprezentativnost u hrách na slabý článek. CC: BY NC SA by Petr Houdek 39

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 10. Behaviorální ekonomie korporací. Trhy práce Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský) Prezentace byla vytvořena

Více

5IE312 Ekonomie a psychologie I

5IE312 Ekonomie a psychologie I 5IE312 Ekonomie a psychologie I Přednášející: Petr Koblovský KIE NF VŠE 11. Hromadné psychologické jevy = ekonomie? Stádní chování, bubliny na trzích, behaviorální finance. 12. Ekonomie a psychologie finanční

Více

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 12. Behaviorální veřejná volba. Přesvědčování; politika a média (korupce) *zkráceno+ Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr.

Více

5IE312 Ekonomie a psychologie I

5IE312 Ekonomie a psychologie I 5IE312 Ekonomie a psychologie I Přednášející: Petr Koblovský KIE NF VŠE 9. Sociální strategie (sobeckost, altruismus, reciprocita, rovnost, sociální status) + 10. Úvod do behaviorální teorie her. Vnitřní

Více

5IE312 Ekonomie a psychologie I

5IE312 Ekonomie a psychologie I 5IE312 Ekonomie a psychologie I Přednášející: Petr Koblovský KIE NF VŠE 5. Potěšení ze sázky: Prospektová teorie II. averze k riziku a k nejistotě, efekt jistoty, nelineární hodnocení pravděpodobností

Více

5IE312 Ekonomie a psychologie I

5IE312 Ekonomie a psychologie I 5IE312 Ekonomie a psychologie I Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 2. Ekonomie a psychologie coby různé pohledy na stejný problém? Co jsou to heuristiky a kdy ne/můžeme hovořit o i/racionálním chování?

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování 5. Opakované hry

Teorie her a ekonomické rozhodování 5. Opakované hry Teorie her a ekonomické rozhodování 5. Opakované hry (chybějící či chybná indexace ve skriptech) 5.1 Opakovaná hra Hra až dosud hráči hráli hru jen jednou v reálu se konflikty neustále opakují (firmy nabízí

Více

5.7 Kooperativní hry 5.7.1 Kooperativní hra 2 hráčů 5.7.2 Kooperativní hra N hráčů 5.8 Modely oligopolu 5.9 Teorie redistribučních systémů 5.

5.7 Kooperativní hry 5.7.1 Kooperativní hra 2 hráčů 5.7.2 Kooperativní hra N hráčů 5.8 Modely oligopolu 5.9 Teorie redistribučních systémů 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 6 Teorie her, volby teorie redistribučních systémů a teorie veřejné Obsah 5.7 Kooperativní hry 5.7.1

Více

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 3. Zopakování projevů omezené racionality v rozhodování za rizika (prospektové teorie). Alternativní teorie rozhodování za rizika (+teorie

Více

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE Tomáš Krabec Roman Čibera Motivace pro výzkum Role znalce v insolvenčním řízení v ČR - v české literatuře prozatím minimálně adresované téma - zákon

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Mezi firmami v oligopolu dochází ke strategickým interakcím. Při zkoumání strategických interakcí používáme teorii her.

Mezi firmami v oligopolu dochází ke strategickým interakcím. Při zkoumání strategických interakcí používáme teorii her. Teorie her a oligopol Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, oddíly 26.1-9, 27.1-3 a 27.7-8 Varian: Intermediate Microeconomics, Sections 27.1-9, 28.1-3, 28.7-8 () 1 / 36 Obsah přednášky V této přednášce

Více

Hry v rozvinutém tvaru a opakované hry. Hry v rozvinutém tvaru

Hry v rozvinutém tvaru a opakované hry. Hry v rozvinutém tvaru Hry v rozvinutém tvaru a opakované hry Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část 1) Hry v rozvinutém tvaru 2) Opakované hry I. Konečně opakované hry

Více

Přednáška #8. Základy mikroekonomie TEORIE HER

Přednáška #8. Základy mikroekonomie TEORIE HER Přednáška #8 Základy mikroekonomie TEORIE HER 14.11.2012 V minulé přednášce jsme si vysvětlili, co je to oligopolistické tržní uspořádání Oligopol jako tržní uspořádání stojí mezi monopolem a režimem dokonalé

Více

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 2. Klasifikace základních pojmů (heuristiky a zkreslení) a hypotéz behaviorální ekonomie (aneb co už byste měli znát a na co byste si měli

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Organizování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_ZMAN Organizace ace spontánní umělé zaměstnanecké zájmové princip vstupu do organizace psychologická psaná smlouva maximalizace užitku alokace zdrojů v organizaci

Více

Stručný úvod do teorie her. Michal Bulant

Stručný úvod do teorie her. Michal Bulant Stručný úvod do teorie her Michal Bulant Čím se budeme zabývat Alespoň 2 hráči (osoby, firmy, státy, biologické druhy apod.) Každý hráč má určitou množinu strategií, konkrétní situace (outcome) ve hře

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 2. Maticové hry

Teorie her a ekonomické rozhodování. 2. Maticové hry Teorie her a ekonomické rozhodování 2. Maticové hry 2.1 Maticová hra Teorie her = ekonomická vědní disciplína, která se zabývá studiem konfliktních situací pomocí matematických modelů Hra v normálním tvaru

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2013 Téma 4 Teorie her pro manažery Obsah 5.7 Kooperativní hry 5.7.1 Kooperativní hra 2 hráčů 5.7.2 Kooperativní

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

K vymezení hry Titanic. Jan Mertl

K vymezení hry Titanic. Jan Mertl K vymezení hry Titanic Jan Mertl Otázka Podstatou hry Titanic je (v případě, kdy vznikne situace, za které nemohou přežít všichni) dilema těch, kteří mají informace a kompetence: Maximalizovat počet zachráněných

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru Teorie her a ekonomické rozhodování 4. Hry v rozvinutém tvaru 4.1 Hry v rozvinutém tvaru Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada po sobě následujících

Více

Úvod vo d d o d o pr p á r va á va a a eko e n ko o n m o i m e Pavol Minárik

Úvod vo d d o d o pr p á r va á va a a eko e n ko o n m o i m e Pavol Minárik Úvod do práva a ekonomie Pavol Minárik Základní informace Vyučující: Pavol Minárik, Petr Kuhn, Petr Koblovský, Josef Mládek Web (informace, osnova, prezentace) kie.vse.cz > Předměty katedry > 5ie200 Kontakt

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

TGH13 - Teorie her I.

TGH13 - Teorie her I. TGH13 - Teorie her I. Jan Březina Technical University of Liberec 19. května 2015 Hra s bankéřem Máte právo sehrát s bankéřem hru: 1. hází se korunou dokud nepadne hlava 2. pokud hlava padne v hodu N,

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Teorie her proč využívat hry? Hry a rozhodování varianty her cíle a vítězné strategie (simulační) Modely Operační hra WRENCH Cv. Katedra hydromeliorací a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 7. Hry s neúplnou informací

Teorie her a ekonomické rozhodování. 7. Hry s neúplnou informací Teorie her a ekonomické rozhodování 7. Hry s neúplnou informací 7.1 Informace Dosud hráči měli úplnou informaci o hře, např. znali svou výplatní funkci, ale i výplatní funkce ostatních hráčů často to tak

Více

12 HRY S NEÚPLNOU INFORMACÍ

12 HRY S NEÚPLNOU INFORMACÍ 12 HRY S NEÚPLNOU INFORMACÍ 543 Ne v každé hře mají všichni hráči úplné informace o výplatních funkcích ostatních. Ve skutečnosti je většina situací s informací neúplnou. Například: V aukcích zpravidla

Více

výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1

výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1 výstupy pracovních skupin role sociálního pracovníka den 1 Role SPk v multidisciplinárním týmu shoda napříč oblastmi Koordinátor Případový manager Mediátor Facilitátor Kontrolor a hodnotitel naplnění výstupů

Více

Předvídání lidské volby:

Předvídání lidské volby: Předvídání lidské volby: preference versus informace Dle: Jakub Steiner, Colin Stewart, Filip Matějka, Rational Inattention Dynamics: inertia and delay in decision making, v tisku v časopise Econometrica

Více

Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 1

Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 1 Pravděpodobnost a statistika (BI-PST) Cvičení č. 1 Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze ZS 2014/2015 (FIT ČVUT) BI-PST, Cvičení č. 1 ZS 2014/2015

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Úvod Game designer Struktura hry Formální a dramatické elementy Dynamika her Konec. Úvod do game designu 1 / 37

Úvod Game designer Struktura hry Formální a dramatické elementy Dynamika her Konec. Úvod do game designu 1 / 37 Počítačové hry Úvod do game designu 1 / 37 Obsah přednášky Role game designera Struktura hry Formální a dramatické elementy Dynamika herních systémů 2 / 37 Literatura a odkazy Chris Crawford. The Art of

Více

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Definice rolí sociálních pracovníků Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca Dobrá praxe Existence technik,

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 3. Dvoumaticové hry (Bimaticové hry)

Teorie her a ekonomické rozhodování. 3. Dvoumaticové hry (Bimaticové hry) Teorie her a ekonomické rozhodování 3. Dvoumaticové hry (Bimaticové hry) 3.1 Neantagonistický konflikt Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě?

ROVNOVÁHA. 5. Jak by se změnila účinnost fiskální politiky, pokud by spotřeba kromě důchodu závisela i na úrokové sazbě? ROVNOVÁHA Zadání 1. Použijte neoklasickou teorii rozdělování k předpovědi efektu následujících událostí na reálnou mzdu a reálnou cenu kapitálu: a) Vlna imigrace zvýší množství pracovníků v zemi. b) Zemětřesení

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství

Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Základy ekonomie II Téma č. 2: Rovnovážný výstup hospodářství Petr Musil Struktura Pojetí ekonomické rovnováhy Agregátní poptávka, agregátní nabídka Rovnovážný výstup v dlouhém období Rovnovážný výstup

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Aplikace teorie her. V ekonomice a politice Ing. Václav Janoušek

Aplikace teorie her. V ekonomice a politice Ing. Václav Janoušek Aplikace teorie her V ekonomice a politice Ing. Václav Janoušek Co je teorie her a její využití Teorie her obor aplikované matematiky a operační analýzy, sloužící k analýze konfliktních a strategických

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování 6. Kooperativní hry více hráčů

Teorie her a ekonomické rozhodování 6. Kooperativní hry více hráčů Teorie her a ekonomické rozhodování 6. Kooperativní hry více hráčů (chyby ve skriptech) 6.1 Koaliční hra Kooperativní hra hráči mají možnost před samotnou hrou uzavírat závazné dohody dva hráči (hra má

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl.

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Behaviorální finance Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Ing. Michal Stupavský, CFAs CFA Society Czech Republic, člen a manažer newsletteru Spoluautor knihy Investor 21. století První česká

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Analýza komunitní sítě

Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě CNA Community network analysis jak mohou výzkumníci zapojit geografické komunity, aby pro ně mohli navrhnout efektivní sociotechnické systémy či sítě? potenciální

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Daňová teorie a politika

Daňová teorie a politika Daňová teorie a politika 4 31.1.2011 1 Dobrý pastýř má ovce střihat, ne je stahovat z kůže. Tiberius 31.1.2011 2 1. Fiskální, rozpočtová a daňová politika a její nástroje. 2. Vývoj daňové teorie a geneze

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu

Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu Digitální technologie v životě žáků pohledem empirického výzkumu Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Ondřej Bárta, Klára Záleská, Kristýna Vlčková Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta http://www.phil.muni.cz/wupv

Více

Koaliční hry. Kooperativní hra dvou hráčů

Koaliční hry. Kooperativní hra dvou hráčů Koaliční hry Obsah kapitoly. Koalice dvou hráčů 2. Koalice N hráčů Studijní cíle Cílem tohoto tematického bloku je získání základního přehledu o kooperativních hrách a jejich aplikovatelnosti. Student

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

(Ne)kooperativní hry

(Ne)kooperativní hry (Ne)kooperativní hry Tomáš Svoboda, svobodat@fel.cvut.cz katedra kybernetiky, centrum strojového vnímání 5. října 2015 Tomáš Svoboda, svobodat@fel.cvut.cz / katedra kybernetiky, CMP / (Ne)kooperativní

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Mikroekonomie I: Mikroekonomická role státu

Mikroekonomie I: Mikroekonomická role státu PhDr. Praha, VŠFS, 20.12.2010 Normativní versus pozitivní přístup v ekonomii Pozitivní přístup v ekonomii popisuje, jaká je ekonomická realita, k jakému efektu povedou jaké zásahy, popisuje způsob, jak

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Operační výzkum. Teorie her. Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry.

Operační výzkum. Teorie her. Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry. Operační výzkum Hra v normálním tvaru. Optimální strategie. Maticové hry. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

Křivka investičních příležitostí (CIO)

Křivka investičních příležitostí (CIO) Kapitálový trh Křivka investičních příležitostí (CIO) Říká, jaké má jednotlivec objektivní možnosti jaké kombinace současného (PE) a budoucího příjmu (FE) může dosáhnout Pokud se vzdá nějaké částky současného

Více

Dvou-maticové hry a jejich aplikace

Dvou-maticové hry a jejich aplikace Dvou-maticové hry a jejich aplikace Obsah kapitoly. Hry s konstantním součtem Hra v normálním tvaru (ryzí strategie) Smíšené strategie. Hry s nekonstantním součtem Nekooperativní hra Dvou-maticová hra

Více

1. dílčí téma: Rozhodování při riziku, neurčitosti a hry s neúplnou informací

1. dílčí téma: Rozhodování při riziku, neurčitosti a hry s neúplnou informací Cíl tematického celku: Student získá komplexní přehled teorií oligopolu, které lze úspěšně aplikovat v realitě. Druhým cílem je naučit se chápat obsah komunikace, která se vede při projednávání nejrůznějších

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

EKONOMICKÉ ROZHODOVÁNÍ Spolupracovat? Nespolupracovat?

EKONOMICKÉ ROZHODOVÁNÍ Spolupracovat? Nespolupracovat? EKONOMICKÉ ROZHODOVÁNÍ Spolupracovat? Nespolupracovat? František Koukolík MUDr F. Koukolík DrSc, FCMA Axon kontaktuje pět synapsí bazálního dendritu Kasthuri, 2015 BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ MODEL Rozhodování

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté. Představitelé

Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté. Představitelé Marginalismus, Lausannská, Cambridgská škola Američtí a švédští marginalisté Představitelé Základní charakteristika Subjektivita, subjektivnost rozhodování, náklady obětované příležitosti Problém alokace

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II.

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Ekonomie II Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry

Úvod. Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry TRH KAPITÁLU Úvod Kapitálové statky výrobek není určen ke spotřebě, ale k další výrobě (postupná spotřeba) amortizace Finanční kapitál cenné papíry Vznik díky odložené spotřebě Nutná kompenzace možnost

Více

Zdroje, komparativní výhody a rozdělení důchodů

Zdroje, komparativní výhody a rozdělení důchodů Zdroje, komparativní výhody a rozdělení důchodů PŘEDNÁŠKA 2 STRUKTURA Výrobní možnosti Vztah cen výstupu a cen a množství vstupů Vztah výstupních a výstupních cen a množství výstupu a vstupů. Obchod v

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornamnbrspx) Návrh VYHLÁŠKA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornamnbrspx) Návrh VYHLÁŠKA Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2017 o způsobu zasílání a oznamování informací a dat provozovateli hazardních her a jejich parametrů a rozsahu Ministerstvo financí stanoví podle 133 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

Podnět Rady vlády pro lidská práva ve věci rozvodového uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou o právech dítěte

Podnět Rady vlády pro lidská práva ve věci rozvodového uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou o právech dítěte Podnět Rady vlády pro lidská práva ve věci rozvodového uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou o právech dítěte Česká republika patří ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi mezi země s nadprůměrnou

Více

2 HRA V EXPLICITNÍM TVARU

2 HRA V EXPLICITNÍM TVARU 2 HRA V EXPLICITNÍM TVARU 59 Příklad 1 Hra Nim. Uvažujme jednoduchou hru, kdy dva hráči označme je čísly 1, 2 mají před sebou dvě hromádky, z nichž každá je tvořena dvěma fazolemi. Hráč 1 musí vzít z jedné

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. Úvodní informace Obsah kursu 1. Úvod do teorie her

Teorie her a ekonomické rozhodování. Úvodní informace Obsah kursu 1. Úvod do teorie her Teorie her a ekonomické Úvodní informace Obsah kursu 1. Úvod do teorie her Úvodní informace Mgr. Jana SEKNIČKOVÁ, Ph.D. Místnost: 433 NB Konzultace: Středa 6:30 7:30, 19:30 20:30 Čtvrtek E-mail: jana.seknickova@vse.cz

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Cvičení 1. Přednášející: Mgr. Rudolf B. Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc.

Cvičení 1. Přednášející: Mgr. Rudolf B. Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. 1 Přednášející: Mgr. Rudolf B. Blažek, Ph.D. prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. Katedra počítačových systémů Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

KOOPERATIVNI HRY DVOU HRA CˇU

KOOPERATIVNI HRY DVOU HRA CˇU 8 KOOPERATIVNÍ HRY DVOU HRÁČŮ 291 V této kapitole se budeme zabývat situacemi, kdy hráči mohou před začátkem hry uzavřít závaznou dohodu o tom, jaké použijí strategie, vygenerovaný zisk si však nemohou

Více

Mikroekonomie II úvodní přednáška Petr Musil kontakt: pmusil@econ.muni.cz ICQ: 248255927 Informace ke kurzu: studijní materiály v IS Zkouška Písemný multiple-choice test úspěšnost alespoň 60 % Struktura

Více