5IE412 Behaviorální ekonomie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5IE412 Behaviorální ekonomie"

Transkript

1 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE Sociální preference (hry na ultimátum, diktátora, veřejné blaho, investora a správce, ad.); Důvěra. Vnější a vnitřní motivace (ne/poctivost) + Behaviorální teorie her. Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský) Prezentace byla vytvořena i za pomoci grantu FRVŠ 861/G5/2013.

2 6. minitest (2/12 bodů) 15 minut CC: BY NC SA by Petr Houdek 2

3 Podněty (vnitřní a vnější motivace, opakování Gneezy et al. 2011) Otázka vytlačení sociálních preferencí (či jiných norem) peněžní (materiální) odměnou (prvně patrně Richard Titmuss: Gift Relationship) Nutnost odlišování cenového a psychologického efektu. U darování krve kupř. peníze v. dárkové poukazy, loterie, jídlo, trička, testy, charita (jen u žen). Benabou, Tirole (2006): peníze, zábava, identita (informace). Jak identifikovat, nabídne-li mi vedoucí katedry odměnu za budoucí výuku? Co se stane, nabídnu-li vysokou odměnu za uložení jaderného odpadu? Lidé spíše odmítnou (ale možnost interpretace jako signál vysokého rizika). Meier (2007): Jak se bude vyvíjet příspěvky při dorovnávání firmou? Gneezy, Rustichini (2000): Neplať nic, nebo plať hodně. studenti vybírající na charitu. Ariely et al. (2009): Plať hodně a lidé selžou. CC: BY NC SA by Petr Houdek 3

4 Ariely et al. (2009): Plať hodně a lidé selžou. CC: BY NC SA by Petr Houdek 4

5 Případové studie Vzdělání Studenti značně diskontují, jsou časově nekonzistentní, podceňují výnosy z vzrůstu lidského kapitálu; motivace navíc (hrozba však framingu úplatku a vytlačení ostatních motivací). Peněžní motiv i) je efektivní při zvýšení účasti (klesají oportunitní náklady návštěvy školy, výplata jde rodině), u ii) výkonu a snahy jsou výsledky nejednoznačné, iii) efekt je značně odlišný u různých studentů (a jejich sourozenců; u žen/dívek se zdá efekt pozitivně silnější). Prosociální chování V TG dodáme-li penalizaci za nevrácení, míra vrácení se sníží. Dodají-li se k nepeněžní transakci peněžní odměny, ochota klesá (rande, jakákoliv přátelská odměna, atd.). Ne/odměňování za ne/zdravé chování CC: BY NC SA by Petr Houdek 5

6 Aplikace sociálních preferencí: nepoctivost ( Nina Mazar a Dan Ariely 2006) Existence vnitřního a vnějšího odměňovacího mechanismu (synonymum motivací ). Mohou-li, lidé podvádějí (vnější odměna > vnitřní), míra podvodů je však proměnná, která: mnoho nezávisí na pravděpodobnosti dopadení, není maximalizována i za situace možnosti zisku mnohem většího prospěchu (u Ariely et al jen 20 % možné částky). CC: BY NC SA by Petr Houdek 6

7 Nepoctivost ( Nina Mazar a Dan Ariely 2006) Síla vnitřního odměňování je závislá na řadě faktorů, mezi nejdůležitější patří sebeuvědomění (sebeúcta). Děti, které si berou sladkosti (a konkretizace), studenti odměňovaní za výsledky matematické úlohy (a Desatero či slib čestnosti). Sebeuvědomění závisí na míře sebeklamu Řešení IQ testů a odměňování za přesnost (+ KD efekt, lidé se domnívají, že jsou vůči sebeklamu imunní). CC: BY NC SA by Petr Houdek 7

8 Přenesení odpovědnosti Conrads et al. (2013) Subjekty vyráběly a byly kompenzovány dle udaných výsledků. Design individuální a týmové kompenzace (Team- Mixed bylo individuální pro i a týmové pro j). Při týmové kompenzaci docházelo k lhaní o produkci více, zejména kvůli možnosti přenesení odpovědnosti. CC: BY NC SA by Petr Houdek 8

9 Conrads et al. (2013) Dále se coby významné projevila extroverze a neuroticismus. Ženy a starší subejkty lhaly naopak méně. CC: BY NC SA by Petr Houdek 9

10 Nepoctivost ( Nina Mazar a Dan Ariely 2006) Jsou 4 hlavní determinanty nepoctivosti. Nízké náklady a vysoké výnosy přečinu. Neexistující (či nevýznamné) sociální normy nevyvolávající aktivaci vnitřního odměňování. Nedostatek sebeuvědomění či sebeúcty, k jejímuž udržování VO slouží. Sebeklam. Nicméně, závislé opět na prostředí a dalších normách (Azar et al. 2013). CC: BY NC SA by Petr Houdek 10

11 Azar et al. (2013) Restaurace vrátila nadbytečné peníze (10 a 40 Shekelů), zjišťování, na čem závisí, že zákazníci si peníze neponechají (při večeřích se podvádělo méně). Muži obecně podvádějí (lžou) více než ženy. Muži jsou ochotní lhát jak pro sebe, tak pro druhé, ženy spíše pro druhé. Ženy jsou více ovlivnitelné framingem podvádění (tj. je-li jim zdůrazněno, že mohou podvádět, podvádějí více, u mužů toto neplatí, jelikož podvádění zvažují vždy). Muži také častěji jezdí načerno. CC: BY NC SA by Petr Houdek 11

12 nebo na náladě. Vincent et al (2013): Subjekty produkovaly výstup (sčítání čísel) za různých podmínek sebeuvědomění (před zrcadly) a v různé náladě (před tím sledované filmy). Míry podvádění byla nižší při vyšším sebeuvědomění a při neutrální náladě. CC: BY NC SA by Petr Houdek 12

13 Mezinárodní výsledky ve Hře na ultimátum (Henrich et al. 2005) CC: BY NC SA by Petr Houdek 13

14 Mezinárodní výsledky ve Hře na ultimátum: Čím primitivnější národ, tím více respektuje GT (Henrich et al Hoffman et al. 1994) CC: BY NC SA by Petr Houdek 14

15 Mezinárodní výsledky ve Hře na ultimátum (Henrich et al. 2005) CC: BY NC SA by Petr Houdek 15

16 Mezinárodní výsledky ve Hře na ultimátum (Henrich et al Herrmann et al. 2008) CC: BY NC SA by Petr Houdek 16

17 Sociální preference důvěra (Diskuze Aghion et al. 2010) Při absenci mezilidské důvěry (WVS, důvěry v druhé, firmy, politické instituce) roste vládní regulace. Státy, v nichž se rozšiřuje nedůvěra: Lidé nevěří ostatním a s řešením problémů se obracejí na vládu, jež je však sama nedůvěryhodná. Klesá ochota k podnikání. Rozšiřuje se korupce, rozsáhlá a rozporuplná regulace zvýhodňuje partikulární zájmy; roste regulace mezd a jiných cen, zvýhodňují se konkrétní firmy. Úroveň důvěry se dále propadá. V těchto společnostech se děti méně učí toleranci a respektu k ostatním, jsou naopak vedeny, aby se spoléhaly na vztahy uvnitř vlastní skupiny přátel či rodiny. Vznikají 2 rovnováhy ( dobrá bez regulace a špatná s max. regulací). Více redistribuce vede ke korupci, to vede k nedůvěře, nedůvěra vede k prosazování větší úlohy státu a větší redistribuci. Čím je trh práce rigidní, tím méně mohou firmy a pracovníci interagovat, tím intenzivnější je tlak na regulaci trhu práce. *ALE! Otázka kauzality náplň přednášek o kultuře.+ CC: BY NC SA by Petr Houdek 17

18 Sociální preference důvěra (Aghion et al. 2010) CC: BY NC SA by Petr Houdek 18

19 Sociální preference důvěra (Aghion et al. 2010) CC: BY NC SA by Petr Houdek 19

20 Důvěra a šedá ekonomika D Hernoncourt, Méon 2011 CC: BY NC SA by Petr Houdek 20

21 Bloom et al. 2012: Důvěra a Determinace míry hierarchie závisí na nákladech získávání informací a komunikačních nákladech (míře nutnosti kontroly a víře ve schopnosti níže postavených). Důvěra snižuje náklady. organizace firem CC: BY NC SA by Petr Houdek 21

22 Bloom et al. 2012: Důvěra a organizace firem CC: BY NC SA by Petr Houdek 22

23 Bloom et al. 2012: Důvěra a organizace firem CC: BY NC SA by Petr Houdek 23

24 Behaviorální teorie her a sociální preference Standardní TH předpokládá u lidí/hráčů příliš vyvinutou schopnost kalkulace, předvídání, předpokládané racionality u ostatních a vlastního zájmu (sobectví) než jsou lidé v realitě schopni či ochotni. Je-li jakákoliv predikce prosté teorie her testována, téměř vždy je falsifikována. Je-li TH specifikována idiosynkratickou užitkovou funkcí, pak je ex post jakékoliv chování vysvětlitelné nejde o ekonomii/vědu. BTH přináší empirické pravidelnosti do čistě teoretických predikcí TH, tj. snaha o strukturování psycho-logických pravidelností, nikoliv jen logických. CC: BY NC SA by Petr Houdek 24

25 Nejasnosti v (B)TH (Camerer 2003) Jak lidé hodnotí výplaty druhých? Jak se lidé učí v opakovaných hrách? Jak se sociální preference liší mezi lidmi (situacemi) a mezi populacemi? Co se stane, čelí-li lidé novým hrám (resp. jak první tah ovlivňuje výsledky)? Jaký je mechanismus (způsob úvahy) lidí v jednotlivých hrách? (odpovědi, reakční čas, zaměření pohledu) Jakou hru si lidé myslí, že hrají? Mohou experimenty určit optimální design institucí? Jak se liší výsledky, hrají-li týmy (skupiny, firmy)? (Skupinová dynamika v Behaviorální ekonomii organizací) Jak se lidé chovají v komplexních (obtížně strukturovaných) hrách? Jaké socio-psycho-kognitivní charakteristiky ovlivňují hraní? (Ekonomie osobnostních charakteristik) CC: BY NC SA by Petr Houdek 25

26 Opakování: jednoduché hry na vyjednávání (Vězňovo dilema) Hry na veřejné blaho, Investiční hra, Hra na ultimátum (jakékoliv vyjednávání) a Hra na diktátora (altruismus). Nelze z nich vyvodit, zda-li jsou lidé zlomyslní, negativně reciproční či prostě sebestřední/sobečtí. Nicméně: ½ lidí v PD spolupracuje, v DG je alokováno 10-20%, je-li však nabídka v UG pod 20%, je odmítána (referenční bod je 30-50%). Výsledky se liší u skupiny: Jaké budou výsledky, jsou-li 2 navrhovatelé a jeden akceptor v Ultimátu, který přijímá jen jedinou nabídku? V TG je pozitivní reciprocita poměrně nízká, zejména v porovnání se značnou negativní reciprocitou (obecně: pravděpodobněji budeme reagovat na nespravedlnost/chybu než budeme děkovat/odměňovat). Existuje ZNAČNÁ meziosobní i mezikulturní variace. Vysvětlení ( Jak hodnotíme výplaty druhých? ) přes averzi k nerovnosti (Fehr, Schmidt 1999) či reciprocitu k subjektivnímu referenčnímu bodu (Diskuze Rabin 1993, Camerer 1997). CC: BY NC SA by Petr Houdek 26

27 Ekonomické modely: Představy o reciprocitě vs. Averze k nerovnosti Diskuze (Rabin 1993) Jde i o postup, jak se jeví, zda milí či zákeřní. Chováme se pak dle toho, jde o RECIPROČNÍ MODELY. Jde o výsledek, minimalizuje se rozdíl, jde o MODELY AVERZE K NEROVNOSTI. (Fehr, Schmidt 1999) CC: BY NC SA by Petr Houdek 27

28 Ale! Diktátor čelí A nebo B. Při obětování může přijít o 1, ale protihráč získá 4 navíc (oba mají stejně). Ve hře ne-obětování A dominuje (dokonce Paretovsky, oba si vydělají více). Jak budou hrát? CC: BY NC SA by Petr Houdek 28

29 Ale! V ne-obětování téměř všichni Diktátoři zvolí A, v obětování zvolí 74% z nich B (a dosáhnou rovnosti). Mohou-li si vybrat, chtějí-li se dozvědět, jakou hru hrají, polovina raději nechce vědět (a 85% pak hraje A). Lidé se obětují musí-li, mají-li možnost se vyhnout (dozvědět se) odpovědnosti, využijí toho. Nechceme vědět, zda škodíme. (HIV) Otázka sebe-identity, racionalizace. CC: BY NC SA by Petr Houdek 29

30 Odbočka zlomyslnost? Drtivá většina experimentální evidence v sociálních preferencích je zaměřena na zisk, kooperaci, spravedlnost (a ještě větší zisk při kooperaci), je-li však lidem dána možnost škodit (uvalovat ztráty), využívají ji. Není překvapivé (srovnejte s antisociálním trestáním). Diktátor s braním druhým (List 2005) Téměř 2/3 subjektů se rozhodlo peníze druhému vzít a přes 40% diktátorů jim vzalo úplně všechno. Hra potěšení z ničení (1-kolová, anonymní). Každý hráč získává 10,- Kč, může druhému zničit 5,- Kč za cenu 1,- Kč (+ externí síla v 1/3 případů zničí 5,- Kč také). CC: BY NC SA by Petr Houdek 30

31 Efekt Justýny CC: BY NC SA by Petr Houdek 31

32 Velikost dopadajícího trestu Velikost oběti pro blaho celku CC: BY NC SA by Petr Houdek 32

33 Podle sebe soudím tebe (Abbink, Herrmann 2011) CC: BY NC SA by Petr Houdek 33

34 První tah (k-strategie uvažování) Hra na krásu 0. krok (lidé neuvažují či uvažují náhodně), tj. 1. krok (ti s 0. dají 50) 2/3 z 50 jsou krok (ti s 1. dají 33) 2/3 z 33 jsou 22 CC: BY NC SA by Petr Houdek 34

35 Hra na krásu (Camerer 2005) a učení CC: BY NC SA by Petr Houdek 35

36 Experiment se Stonožkou Z pohledu hráče A 1. kolo 3,- : 1,- Kč. 2. kolo 2:6 3. kolo 12:4 4. kolo 8:24 5. kolo 48:16 (uzavřená pevně či náhodně) CC: BY NC SA by Petr Houdek 36

37 Zpětná indukce (dominovaná iterace) Aneb Co se stane, hrají-li lidé nové hry. Stonožka (Experiment), Hra o krásu, Rubinsteinův , atd. Kognitivní hierarchie: K-stratégové (většina lidí 0-2 K) jsou přenesitelní jen u některých her. CC: BY NC SA by Petr Houdek 37

38 Učení (EWA experience-weight attraction, Camerer, Ho 1999) 1. míra zapomínání či nezvažování minulých informací, pakliže se prostředí mění (variace), 2. míra lítosti, tj. rozdíl mezi obdrženou a možnou výplatou. 3. zkušenosti se buď kumulují či průměrují. CC: BY NC SA by Petr Houdek 38

39 Framing, koordinace, reprezentace, načasování a dále Diskuze Colin Camerer (1997) Hlava či orel? Nejoblíbenější květina? Nejoblíbenější datum? Získat 10 a -5 v , 0 nebo 0 a 5 v , 0. Nadměrná sebedůvěra v R&D hrách, reprezentativnost u hrách na slabý článek. CC: BY NC SA by Petr Houdek 39

JSOU EKONOMOVÉ VÍCE SOBEČTÍ

JSOU EKONOMOVÉ VÍCE SOBEČTÍ Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Obor: Ekonomie JSOU EKONOMOVÉ VÍCE SOBEČTÍ NEŽ JEJICH VRSTEVNÍCI? bakalářská práce Autor: Ivo Strejček Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Chytil,

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ Ozdravení státu prof. Ing Josef Šíma, Ph.D., vedoucí katedry institucionální ekonomie VŠE v Praze Matěj Šuster, výzkumný pracovník Liberálního institutu Zdravotnictví Základní

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI

MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI Marek Preiss, David Krámský, Tereza Příhodová Abstrakt Morální usuzování a jednání autoři v této práci vnímají jako součást integrity osobnosti.

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR

Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Petr Houdek Abstrakt Reforma penzijního systému musí respektovat ustanovení specifické formy dobrovolného

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více