Jindřiška Karlíková. Pomáhat dětem znamená pomáhat i jejich rodinám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jindřiška Karlíková. Pomáhat dětem znamená pomáhat i jejich rodinám"

Transkript

1

2 Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl Jindřiška Karlíková Pomáhat dětem znamená pomáhat i jejich rodinám Ředitelka Domu tří přání Jindřiška Karlíková má na starosti řízení instituce, která je svým zaměřením a rozsahem poskytované péče unikátní nejen u nás, ale i v celé Evropě. Přes všechny těžkosti poskytuje útočiště a péči ohroženým dětem a jejich rodinám už deset let.

3 Dům tří přání (www.dumtriprani.cz) Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. Byl založen v roce 2003, Jindřiška Karlíková ho vede čtvrtým rokem. Můžete Dům tří přání v krátkosti představit? Jsme organizace, která pomáhá ohroženým dětem a zároveň se snaží obnovit prostředí jejich rodin. Věříme, že když chceme pomoci dětem, musíme zároveň pomoci i jejich rodičům. Naším hlavním cílem je, aby děti mohly vyrůstat v rodině. Chceme předejít okamžiku, kdy nezbývá nic jiného, než dítě zařadit do ústavní výchovy. Jak staré jsou děti, které u vás nachází pomoc? Je jim mezi třemi a osmnácti lety. Výjimečně pracujeme i s dětmi mladšími, ale pouze v našich ambulantních centrech. Většinou jde o rodiny v těžké životní situaci, která se dotýká samotného dítěte. Oceňují školy vaši snahu s nimi spolupracovat? Jakmile se s našimi službami seznámí v praxi, zjistí, že je pro ně vzájemná spolupráce velmi přínosná. Ať už jde o řešení vážných rodinných situací, problémů s chováním nebo třeba jen o doučování dítěte, aby si zlepšilo prospěch. Ve většině případů se naše práce s dítětem a jeho rodinou odrazí v tom, jak se ve škole chová a jak prospívá. Když se podaří dítěti takto pomoct, jsme první, komu učitelé v případě dalších problémů volají. Snaží se o spolupráci se školami více organizací? Nevím o žádné jiné neziskovce. V rámci prevence do školy chodí například policie nebo organizace, které se zabývají prevencí šikany nebo prevencí užívání návykových látek. V našem oboru působnosti jsme ale, pokud vím, jediní. Současná ředitelka Domu tří přání začínala ve finančním sektoru, odkud se nakonec vydala do neziskové sféry. Jak se k vám děti dostávají? Mohou vám samy zavolat? Velkou většinu dětí, zhruba devadesát procent, k nám doporučí pracovníci sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých městských částí. Děti samotné k nám nevolají, nicméně v současnosti rozjíždíme projekt, který by takovouto přímou komunikaci umožnil. Byli bychom rádi, kdyby nám volaly přímo rodiny, které zatím nespadají do působnosti sociálně-právní ochrany. Mají rodiny možnost se o vás dozvědět? Měly by se o nás dozvídat ve školách, které jsou z hlediska identifikace dětských problémů nenahraditelné. Učitelé jsou s dětmi neustále v kontaktu a mají tedy nejlepší možnost změny v chování dítěte nebo jeho prospěchu zaznamenat. Právě takové příznaky bývají signálem, že se v životě dítěte a jeho rodiny něco děje. Jak se školami navazujete kontakt? My s užší spoluprací se školami teprve začínáme a hodláme se jí cíleně zabývat. Zatím se nám osvědčilo představit naši instituci na poradě ředitelů a získat tak možnost prezentovat naše služby přímo učitelům jednotlivých škol. Tam už hovoříme o konkrétních případech a možnostech, jak můžeme dětem pomoci. V rámci programu spolupráce se školami připravujeme i informační leták, který by Dům tří přání představil rodičům. Navázat přímou komunikaci s ohroženými rodinami je velmi složité. Často si rodiče sami nedokážou přiznat, že jejich problémy dospěly až tak daleko, že ohrožují jejich děti. My bychom jim chtěli ukázat, že se na nás mohou obrátit bez toho, aniž by na sebe přenášeli stigma problémové rodiny. Čím dalším jste v České republice ve svém oboru výjimeční? Naše činnost je ojedinělá v několika ohledech. Prvním je to, že se zaměřujeme jak na dítě, tak na jeho rodinu. Druhá naše zvláštnost spočívá v tom, že provozujeme tři různá zařízení, ve kterých můžeme dětem a rodině poskytnout přesně takovou pomoc, jakou právě potřebují. Máme dvě ambulantní zařízení Centra, kam naši klienti dochází. V jednom pracujeme společně s dětmi a jejich rodiči, druhé je zaměřené hlavně na děti. Třetí zařízení je pobytové. Přijímáme sem děti vystavené dlouhodobým konfliktům mezi rodiči, děti s poruchami chování, týrané, zanedbávané nebo zneužívané. Pomáháme zde ale i rodinám, které prochází přechodnou krizí a nezvládají se o své děti starat. Jaké jsou nejčastější příčiny toho, že rodiče nezvládnou péči o své děti Rodiče se mohou dostat do složité sociální situace. Onemocní, rozhodnou se podstoupit odvykací kůru, vykonávají trest nebo přijdou k úrazu, který vyžaduje hospitalizaci a oni sami nemají možnost své dítě umístit jinam. Naše pobytové zařízení jim umožní děti ubytovat v bezpečném prostředí a oni se mohou soustředit na řešení vlastních problémů. Velká skupina dětí k nám ale přichází často z takového rodinného prostředí, kde rodiče svojí rodičovskou roli nezvládají, většinou jsou na to být rodičem nezralí a nepřipravení. Se všemi rodiči pravidelně jejich situaci konzultujeme a postupnými kroky se snažíme prostředí upravit tak, aby bylo pro dítě vhodnější. Každý váš klient má tedy k dispozici všechna tři zařízení? Ano. Podle konkrétní situace každého dítěte a rodiny můžeme nakombinovat přesně takovou péči, která 3

4 интервью 4

5 Stará škodovka už dosluhuje, snad se od sponzorů podaří vybrat peníze na nákup alespoň trochu slušné ojetiny. jim co nejefektivněji pomůže. K tomu se pojí další zvláštnost, která nás odlišuje od ostatních institucí. V našem týmu se dětem věnují zároveň sociální pracovník, speciální pedagog a psycholog. Ohrožení tedy vidíme ze tří různých úhlů pohledu a můžeme ho řešit ve třech různých prostředích. Když se k vám dítě dostane, jak probíhá samotná pomoc? Nejdříve musíme přesně zmapovat, v jaké situaci se dítě nachází a jaké z ní vyplývá ohrožení. Pak už řešíme konkrétní kroky, které vedou ke zlepšení stavu rodiny. Mohou to být zdánlivé maličkosti. Když jde například o problémy při rozvodu, chceme, aby předávání dítěte probíhalo v klidu a bez zdržování. Aby se rodiče při setkání pozdravili, aby své rozpory neprobírali před dítětem a jeden druhého nepomlouvali. V případě sociálních problémů zase zcela konkrétně plánujeme, za kým má rodič jít při hledání práce. S kterou institucí má řešit náhradní bydlení. Následně potom dohlížíme, jak naplánované kroky rodiče dodržují. Co se stane v okamžiku, kdy od vás dítě odejde? Jste s rodinou v kontaktu i poté? Po odchodu z pobytového zařízení pokračuje péče většinou v ambulantních částech, kam dítě společně s rodiči dochází na konzultace, na doučování a podobně. Máme totiž zkušenost, že bez takovéto návaznosti by po skončení pobytové péče problémy velmi rychle nastaly znovu. Poté, co skončí i ambulantní péče, musí rodinu sledovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. V ideálním případě s rodinami dokážeme navázat takový vztah, že se na nás v případě dalších problémů obrací samy. Kolik dětí u vás najde ročně pomoc? A máte představu, kolik jich v republice celkem je? Kolik jich je v celé republice, se bohužel nedá zjistit. Nás jen vloni kontaktovalo sto padesát rodin a přímo v péči jsme měli sto třicet dětí. Až na naprosté výjimky jsou to děti z Prahy. Chceme, aby k nám rodiny chodily na konzultace minimálně jednou týdně a to se u mimopražských dá těžko zařídit. Většinou je odkazujeme na zařízení v blízkosti jejich bydliště. 5

6 Jste nestátní nezisková organizace s velmi náročným zaměřením a všechny služby poskytujete zdarma. Jak vypadá vaše financování a každodenní fungování? Zhruba 60 % našeho rozpočtu pochází ze státní sféry, ale jen asi na čtvrtinu těchto peněz máme nárok automaticky, jako na úhradu námi poskytované péče v pobytovém zařízení. Zbytek jsou dotace, příspěvky a granty, jejichž získávání je velmi nejisté. Například letos jsme žádost o magistrátní grant podávali vloni v říjnu a dodnes nevíme, jestli peníze dostaneme a kolik jich bude. V této situaci se jen těžko dá cokoliv plánovat a pomýšlet na rozšiřování působnosti. Jak jste na tom s firemními a soukromými sponzory? Velmi si vážíme každého, kdo nás jakkoliv podpoří. Ať už zakoupením kalendáře na našich webových stránkách, nebo dlouhodobou spoluprací. Od loňska u nás funguje fundraisingový tým, který má za úkol získat právě dlouhodobé partnery. Navázání takové spolupráce je ale složité a vyžaduje čas. Nejobtížnější je najít někoho, kdo nám bude ochoten pomoci tam, kde to nejvíce potřebujeme, a ne tam, kde si to přeje on. Velmi bychom například ocenili pomoc s financováním běžného fungování, hlavně v mzdové oblasti. Nechci prozrazovat výši platů, ale faktem je, že u nás pracují špičkoví, vysokoškolsky vzdělaní odborníci za velmi podprůměrných finančních podmínek. Firmy ale mívají představu, že mzdy musí zajišťovat stát, a je složité je přesvědčit, že právě v této oblasti by jejich pomoc byla nejúčinnější. Máte nějaké konkrétní projekty, se kterými potřebujete v současnosti pomoci? Právě nám dosluhuje naše stará škodovka a byla bych ráda, kdybychom mohli příští zimu vozit děti v něčem spolehlivějším a bezpečnějším. Rádi bychom také oživili zahradu našeho pobytového zařízení v Karlovarské ulici. Chtěli bychom na ní vybudovat pískoviště, malé hřiště, možná malou lanovou dráhu. Moc by nám pomohlo, pokud bychom mohli s dětmi trávit čas venku, aniž bychom přitom museli chodit na procházky mimo naše zařízení. Vy sama jste původně působila v oboru financí. Co vás vedlo k rozhodnutí jít pracovat do neziskového sektoru a co vás utvrzuje v tom, že vaše nelehká práce stojí za to? Mám pocit, že smysluplně využívám své vzdělání a zkušenosti. Mám obrovský respekt k lidem, kteří se mnou pracují. I přesto, jak náročnou práci vykonávají a za jakých podmínek to dělají, mají vždy chuť jít do nových věcí. Naše organizace je čistě poradenská. Nemáme pravomoc kohokoliv přimět se našimi radami řídit a často jsme svědky toho, že naše práce nepřinese očekávané výsledky. Přesto naši lidé nevyhoří. Vždycky mají vůli jít dál. Na téhle zahradě by Jindřiška ráda časem viděla pískoviště, hřiště a možná i malou lanovou dráhu pro děti. 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Potřebují děti v děcáku ještě naši pomoc?

Potřebují děti v děcáku ještě naši pomoc? Průvodce světem dětí v dětských domovech a pěstounské péči Potřebují děti v děcáku ještě naši pomoc? Tiskové materiály neziskové organizace Spolu dětem Obsah: 1) Nejlepší pomoc je konkrétní 2) Proč vlastně

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma:

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma: esprit 62009 zdarma č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é 1 téma: co potřebují hyperaktivní děti Ilustrace Silvie Vurcfeldová Budoucnost

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte

Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte číslo 5 Adaptační programy vás zbaví strachu z neznámého Na odklady má vliv hodnocení z MŠ a měsíc narození dítěte S Aspergerem v české škole. První, co se řeší, jsou peníze Reportáž ze Sokolova, kde pomáhají

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s.

Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou Rozum a cit, z.s. Mgr. Helena Vlčková a kol. OBSAH 1. Úvod 2. Psychologická východiska 3. Legislativní rámec práva a povinnosti zúčastněných

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013

G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013 G-MANUÁL KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA -2013 Doprovázení pěstounskou péčí Doprovázení pěstounskou péčí je dlouhodobý proces, kdy dochází k pravidelnému a opakovanému kontaktu klíčového pracovníka (dále jen KP)

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

Jiří Suchý: Kdybych byl lékařem, ordinoval bych poezii strana 18

Jiří Suchý: Kdybych byl lékařem, ordinoval bych poezii strana 18 www.muzes.cz Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 11/2012 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Jiří Suchý: Kdybych byl lékařem, ordinoval bych poezii

Více