O tom a o mnoha dalších věcech z oblasti lidských zdrojů, pracovního práva a znovuobjevených

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O tom a o mnoha dalších věcech z oblasti lidských zdrojů, pracovního práva a znovuobjevených"

Transkript

1 2009 Nr.1» K i e n b a u m N e w s l e t t e r ú v o d r o z h o v o r s J o c h e n e m K i e n b a u m p l a t y m a n a ž e r ů F r a n c i e k n i ž n í n o v i n k y Vážené manažerky, vážení manažeři, více jak deset let působí naše společnost Kienbaum na trzích v České a Slovenské republice. A dovoluji si tvrdit, že naše působení je velmi úspěšné, neboť jsme se podle BOOK OF LIST 2007 stali nejúspěšnější firmou v oblasti Executive search v České republice. V loňském roce jsme realizovali o několik projektů více než v roce 2007 a to i přes skutečnost, že na podzim 2008 celá řada společností šlápla na brzdu a mnoho projektů bylo dočasně pozastaveno či úplně zastaveno. Naše skupina během minulého roku velmi významně rostla a na naší evropské poradenské mapě se objevily nové kanceláře v Rumunsku, Bulharsku a nová kancelář ve Velké Británii, kde máme velmi aktivní kolegy v divizi management consultingu. Celý svět se dostal vlivem finanční krize do turbulentní situace, která se mění ještě stále ze dne na den. Jeden den se nám chce věřit, že se blýská na lepší časy, abychom další den četli zprávy o krachu další globální firmy. V České a Slovenské republice se sice začalo s masivním propouštěním, ale přesto je nálada mezi manažery celkem dobrá, ovlivněna především vývojem mateřské společnosti v některé z okolních zemí. Většina manažerů je ve stavu jakéhosi očekávání a z reálného pohledu na trh mohou jen velmi málo ovlivnit chod a další směřování jejich společností, neboť většinou nemohou zásadně ovlivnit další vývoj celé firemní skupiny a mohou tedy pouze optimalizovat lokální náklady svých firem. Proto se jich ani netýká rozběhlá silná diskuse o platech manažerů, která hýbe v okolních zemích nejen firemními strukturami, ale též politickými kruhy. Díky spíše konzervativnímu přístupu v odměňovaní manažerů v Evropě nezažijeme tak revoluční krok, jaký učinil americký prezident omezením platů manažerům. Evropa je prostě jiná a upřímně řečeno i při mnoha diskuzích o horentních odměnách zdejších evropských top manažerů se zdaleka neblížíme vývoji v USA. O tom a o mnoha dalších věcech z oblasti lidských zdrojů, pracovního práva a znovuobjevených trendech se můžete dočíst v našem novém NEWSLETTERU. Věříme, že v něm naleznete zajímavé informace a budeme velmi potěšeni, pokud s námi navážete aktivní komunikaci, neboť bychom v následujících vydáních chtěli v našem newsletteru představovat i názory lidí z praxe. Petr Hruška Managing Director, Partner

2 s Jochenem Kienbaum Rozhovor» 2 ZAMĚSTNANCI OČEKÁVAJÍ PŘÍKLADY rozhovor s Jochenem Kienbaum Šéf naší společnosti Jochen Kienbaum na téma Manažeři v dobách krize Řídící pracovníci by měli uznat, že byly udělány chyby. Pane Kienbaum, jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným manažerem? Dobří manažeři vykonávají svoji práci plně ve prospěch své společnosti. Špatní manažeři jsou samolibí a zapomínají na podstatné hodnoty společnosti. Zajisté existují manažeři, kteří se berou příliš vážně a rádi se staví do popředí. Ale těm manažerům, kteří myslí mezinárodně, kteří jsou zapálení, orientovaní na výsledek a připraveni učit se, patří budoucnost. Stát rozevřel velký ochranný deštník a manažeři by pod ním měli najít ochranu. Jak sebe vnímají manažeři? Manažeři sami sebe chápou jako ty, kteří garantují firemní hodnoty a přebírají zodpovědnost za ostatní, za podřízené. Manažer samozřejmě také klade na lidi požadavky a očekává od nich dobré výkony. A na druhé straně mají manažeři samozřejmě i zdravou sebedůvěru, jinak by nemohli přinášet takové výsledky, jaké jsou od nich požadovány. Proto nikdo z manažerů nechce pod takový ochranný deštník, nechce být závislý na druhých. Neboť takový ochranný deštník symbolizuje také částečně osobní selhání. Šéf Deutsche Bank Josef Ackermann upřímně řekl, že by se styděl, kdyby danou nabídku od státu přijal. A stejným způsobem přemýšlejí mnozí další. Jsou manažeři demokrati? Absolutně. Moderní manažer je demokrat. Pokouší se procesy uvést do chodu. Jen když se o něčem příliš mnoho diskutuje, snaží se prosadit rychlé rozhodnutí. Manažeři z nedemokratických zemí jsou zvyklí na jiné rozhodovací struktury a jednají proto jinak. Ale jinak platí: demokracie a tržní ekonomika pasují znamenitě dohromady. Co musí dělat manažeři v době krize? Měli by uznat, že byly udělány chyby. Manažeři musí umět nést zodpovědnost a musí se pokusit dostat se z těžké situace opět ven. To je samozřejmě spojené s radikálními řezy, které musí být podstoupeny. Ale zaměstnanci zároveň očekávají od svých manažerů, že půjdou dál a budou jim v těžkých časech příkladem. Manažeři si i přes výrazné neúspěchy schvalují zvláštní výplaty, naposledy například v Postbank. V tomto ohledu jsou manažeři recidivisti. To nelze jistě zevšeobecnit. Absolutní většina manažerů jedná také v období krize s plným vědomím odpovědnosti. Přesto mám dojem, že dozorčí rady, které jsou zodpovědné za odměňování představenstva, v ojedinělých případech nesplnily své úkoly. Nechaly se přivést do situací, které už nebyly později udržitelné. Takové odměny jsou možné jen při nedostatečné kvalitě dozorčí rady. Platy jsou stále důvodem ke hněvu. Nevěřím ale, že může nastat klid, když zákonodárce výši manažerských platů omezí. Odměňování manažerů musí být orientované na výsledek, nesmí být státem pevně stanovené. Měli bychom se zaměřit na tržní odměňovací systémy. Těžká situace v hospodářství a ve finančním sektoru by neměla být zneužita k vlivu na předpisy odměňování. To by byl krok zpátky.

3 platy manažerů v relaci k jejich výkonu? Jsou» JSOU PLATY MANAŽERŮ V RELACI K JEJICH VÝKONU? Manažeři amerických společností a to i těch, které dnes již nenajdete na bankovní a businessové mapě tohoto světa, způsobili svou chamtivostí opětovnou diskusi o spravedlnosti odměn manažerů. Přestože evropští manažeři zdaleka nedosahují celkové výše odměn svých amerických kolegů, přesto se i zde začalo velmi intenzivně hovořit o tom, zda by odměny neměly být limitovány či vázány na průměrnou mzdu. Velké množství diskusí vedených na řádcích deníků a magazínů stejně jako při televizních debatách je jenom neodborným využitím dané situace ve vlastní prospěch. A pokud se do těchto odborných diskusí vloží politická elita, která se s velkou vervou pouští do odměn manažerů v privátních společnostech, je směr diskuse pouze sebestředná prezentace daného jedince. A to se týká bez rozdílu politiků v České republice, jako v Rakousku, Německu či Francii. Zde všude patří manažeři společností s majoritním podílem státu k těm absolutně nejlépe placeným manažerům v dané zemi, potažmo v Evropě. A v kontrolních grémiích sedí ti, kteří v současné situaci celosvětové krize nejčastěji hovoří o zastavení růstu manažerských platů. Během minulých týdnů jsme sledovali celoevropskou diskusi manažerů o výplatě bonusů za minulé období a úpravu osobních mezd pro letošní rok. V privátních společnostech si až třicet procent manažerů zkrátilo či úplně zastavilo výplatu svých odměn a ve více jak padesáti procentech společností došlo ke zmrazení mezd pro rok Ve státem ovládaných společnostech jsme žádnou takovouto informaci nezjistili ani nezaregistrovali. Jak jsme napsali na úvod, byla celá diskuse o odměnách manažerů způsobena situací v USA, kde byly i přes rekordní finanční ztráty vyplaceny na odměnách neuvěřitelné 18,4 mld. USD! Zánik společnosti Lehman Brothers byl hlavním iniciátorem finanční krize, která se jako dominový efekt šíří celým finančním světem. Přesto Ex Boss Lehman Brothers Richard Fuld obdržel za minulé období bonus ve výši 72 miliónů dolarů! Bývalá investiční banka Merrill Lynch vykázala ztrátu ve výši 27 mld. USD, ale krátce před převzetím ze strany Bank of America obdrželi vedoucí bankéři této banky celkový bonus ve výši 4 miliard USD! Citigroup si ze státní podpory vlády USA ukrojila 45 miliard USD a dalších 306 miliard ve státních garancích, ale její pracovníci současně obdrželi odměnu ve výši 4 miliard USD. Nelze se tedy divit presidentu Obamovi, že je tímto počínáním bankéřů rozezlen natolik, že jim omezil prezidentským výnosem roční příjem. V Evropě ani v České republice a na Slovensku se takovéto excesy nestaly, ale diskuse o odměnách manažerů se rozhořela i zde naplno. Jak například řešit situaci ve firmě, která obdržela státní pomoc či státní garance? Má zde stát omezit výši manažerských odměn? Již dlouhou dobu se hovoří o tom, že odměny manažerů by měly být v korelaci s výkonností společnosti, kterou vedou. Od roku 2000 provádí naše společnost průzkum odměňování ve společnostech v České republice. Položili jsme si otázku, jak vypadal vývoj odměn manažerů» 3 «

4 platy manažerů v relaci k jejich výkonu? Jsou a zaměstnanců od roku 2000 až do současnosti a zda vyplácení odměn bylo vázáno na hospodářský výsledek společnosti či ne. Mezi lety 2000 až 2008 vzrostl základní hrubý roční příjem manažera na ředitelské pozici o 46% a celkový příjem včetně ročních bonusů o 47%. V roce 2000 činil průměrně roční hrubý příjem na ředitelské pozici T Kč (včetně bonusů T Kč). V roce 2008 činil tento roční hrubý příjem T Kč a T Kč včetně ročních bonusů. Během stejného období se průměrná mzda v České republice zvedla o 73% (z Kč v roce 2000 na loňských Kč). Vzhledem k faktu, že naše hospodářství v minulých letech velmi dynamicky a pozitivně rostlo, není růst platů top manažerů překvapivý. A ostatně oproti růstu platů manažerů například v Rakousku jsme stále ještě málo rychlí, neboť v Rakousku se platy top manažerů ve stejném období zvýšily o více než 150%, kdežto průměrný plat vzrostl jen o 24%. Přesto, že průměrná mzda rostla v posledních letech velmi výrazně nepřekvapí názor oslovených lidí na ulici, kde více jak 70% z nich je pro zavedení maximálního limitu pro platy manažerů! Jsme přesvědčeni, že není možné zákonně omezit platovou strategii v soukromých společnostech, neboť jen vlastníci či akcionáři mají rozhodovat o tom, jak budou manažeři hodnoceni. Je to jejich rozhodnutí a jejich riziko. Většina majitelů firem a členové dozorčích rad si dnes ovšem lámou hlavu nad tím, jak zajistit dlouhodobý růst společnosti ve vztahu k odměnám manažerů. Změnu odměňování nelze provést u stávajících smluv okamžitě, změna filozofie a strategie odměňování musí přijít společně se změnou nazírání na celkovou strategii dlouhodobého růstu. Jestliže mají členové top managementu smlouvu na delší období (např. tříletou smlouvu), je z pohledu dlouhodobé strategie potřeba pracovat s celkovým systémem odměn v tomto horizontu a ne jenom z pohledu ročních odměn. Jestliže se podaří tento trend dlouhodobosti prosadit do odměňování manažerů, nebude docházet k podobným excesům, jako jsme tomu byli svědky v nedávné minulosti. Potom budou i diskuse o odměnách manažerů velmi krátké, neboť provázanost na výkon společnosti bude transparentní. Experti naší společnosti již s úspěchem připravili několik modelů podobného odměňování pro společnosti v různých odvětvích průmyslu i služeb. Jak jsme již napsali na předchozích řádcích v našich podmínkách nehrozí podobné výstřelky v odměňování jako v USA, ale přesto se naši top manažeři musí připravit na nové formy odměňování, kde hlavním cílem bude dlouhodobý pozitivní růst společnosti a s ním spojená jeho celková odměna. Petr Hruška a Radek Primus 4 «

5 vývoje mezd v roce 2009 v evropských zemích Prognóza» PROGNÓZA VÝVOJE MEZD V ROCE 2009 V EVROPSKÝCH ZEMÍCH V lednu 2009 provedla naše společnost analýzu trendu vývoje mezd v evropských zemích pro rok 2009 a to pomocí telefonického dotazování ve velkých a středně velkých společnostech v zemích, které naleznete v následující tabulce. Výsledky našeho průzkumu jsem shrnuli do následujících bodů:» Zachmuřený konjunkturní vývoj, vyvolaný zejména krizí na finančních trzích, nevede nutně ke stagnaci vývoje mezd» Dále je patrné, že ne ve všech zemích a oborech se počítá s redukcí rozpočtů na mzdy» Je však patrný trend k zásadně restriktivnímu rozvržení mzdového rozpočtu VÝVOJ MEZD V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Belgie Německo Francie Řecko Velká Británie Itálie Chorvatsko Holandsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Švédsko Švýcarsko Slovensko Španělsko Česko Maďarsko Prognóza vývoje mezd v roce 2009 v % Očekávaná inflace v roce 2009 v % Radek Primus 5 «

6 by se přihlášení pohledávky bál? Kdopak» KDOPAK BY SE PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY BÁL? Přihlášení pohledávky není pro mnohé (podnikatele) žádnou novinkou. Bývá spíše milníkem na mnohdy strastiplné cestě k úhradě pohledávky či spíše hořkou pilulkou účtem bez dlužníka. S účinností (nového) insolvenčního zákona však přihlášení pohledávky pro mnohé z věřitelů představuje pilulku přímo otrávenou, a to díky několika zajímavým ustanovením. Otrávenou pilulkou se může v určitých případech stát ustanovení 178 insolvenčního zákona sledující bohulibý cíl zákonodárce zabránit přikrášlování výše přihlašované pohledávky, jak se stávalo v minulosti, tedy za účinnosti (starého) konkursního zákona. Při vědomí marnosti uplatnění pohledávky v konkursním řízení se totiž stal oblíbeným postup, kdy věřitel zejména s vidinou získání hlasů na schůzi věřitelů nafoukl výši přihlášené pohledávky. Zákonodárce následně, zjevně veden úmyslem zamezit podobným spekulativním praktikám, v novém insolvenčním zákoně v 178 stanovil, že Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna. Jinými slovy, pokud v průběhu řízení (v tzv. incidenčním sporu) soud rozhodne, že popřená pohledávka buď neexistuje vůbec nebo pouze ve výši menší, než 50% její přihlášené výše, pak nejen, že se k věřitelově přihlášené pohledávce vůbec nepřihlíží, ale věřiteli dle stávající úpravy soud povinen vždy bez výjimky uložit (sankční) povinnost zaplatit do majetkové podstaty nadhodnocený rozdíl. Slovy čísel, přihlásí-li věřitel Kč a při přezkoumání pohledávky je zjištěno Kč, pak věřitel nejen, že při rozvrhu nedostane nic, ale sám zaplatí Kč jako sankci. Spolknutí stejně otrávené pilulky obnáší přezkoumání přikrášlené hodnoty zajištění (zástavního práva, zadržovacího práva, ) přihlášené pohledávky ve smyslu 179 insolvenčního zákona. Navíc, aby toho nebylo málo, stanoví zákon současně, že osoby, které přihlášku podepsaly (tzn. jednatelé, představenstvo apod.), ručí za splnění sankční doplatkové povinnosti věřitelem společně a nerozdílně. Jediný protijed pro postiženého věřitele se může zdát být přímo po ruce v ustanovení 180 insolvenčního zákona stanovícím, že zaplacení sankčního rozdílu nelze uložit věřiteli, který práva spojená s nezjištěnou pohledávkou v průběhu řízení nevykonával. Jed a protijed, jak jednoduché, ale jak už to tak bývá, sejdou-li se dva právníci, uslyšíte nejméně tři právní názory, proto se lze (zatím naštěstí ojediněle) setkat s názorem insolvenčních soudců, že samotné přihlášení pohledávky je výkonem práva. Jinými slovy, přihlásí-li věřitel pohledávku, vykonává právo, a je-li pohledávka následně shledána přikrášlenou o více než 50%, pak zaplatí sankční rozdíl [Neměl přeci švindlovat, že?].» 6 «

7 by se přihlášení pohledávky bál? Kdopak Potíž nastává, čelíme-li každodenní realitě, neboť která pohledávka je naprosto nesporná? Pohledávka bohužel může být sporná kdykoliv, a to v podstatě z jakéhokoliv důvodu. Je-li pak pohledávka přezkoumána v nižší než 50% výši, sankce věřitele nemine. Přihlášení pohledávky sporné (alespoň potenciálně) se tak může stát notně adrenalinovou záležitostí, přičemž v mnohých případech bude doslova a do písmene každá rada drahá. A co na to zákonodárce nebo Ústavní soud, vždyť jde nebo může jít o vyvlastnění pohledávky a bez náhrady a se sankcí za uplatnění práva? Nebo snad ne? Pro alespoň částečné uklidnění čtenářů z řad jednatelů a členů představenstva poznamenáváme, že jsme již zaznamenali snahu o nápravu, v rámci chystaných změn zákona má dojít k nepatrné, ale zásadní reformulaci 178, kdy by napříště soud neměl mít bez dalšího povinnost uložit sankční doplatkovou povinnost (současný text soud uloží ), ale měl by s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu zvážit a posoudit, zdali je sankce na místě či nikoli (navrhovaný text soud může uložit ). I přes tuto vítanou korekci (bude-li přijata), však dle našeho soudu bude zákonná úprava stále s to přivodit manažerské obci nejednu bezesnou noc, a to i při vědomí toho, že ani v rámci aktuální protikrizové novely insolvenčního zákona, ve znění dostupném odborné veřejnosti před jejím projednáním v Parlamentu, (prozatím) tento nemá doznat výše naznačované změny. autoři: Miroslav Švenda, advokát a společník Radek Vojtek, advokátní koncipient odborný tým: insolvenční a konkursní právo Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. Na Příkopě 859/22, Slovanský dům, Praha 1 7 «

8 Kulturní rozdíly v obchodním jednání» KULTURNÍ ROZDÍLY V OBCHODNÍM JEDNÁNÍ Na tomto místě vás budeme pravidelně seznamovat s obchodními a společenskými zvyklostmi v jednotlivých zemích. Zaměříme se nejen na státy, kde jsou obchodní zvyklosti zjevně velmi odlišné od našich, ale i na takové, o kterých se mnohdy mylně domníváme, že je dobře známe. U jednotlivých zemí se zaměříme zejména na následující oblasti: (1) jednací jazyk vždy je důležité vědět, které jazyky jsou v dané zemi pro obchodní jednání preferovány, (2) představování a vizitky ve vizitkách používaných v různých zemích najdeme značné odlišnosti, především co se týče uvádění akademických titulů a funkcí, (3) oslovování opět se týká hlavně používání titulů, (4) forma jednání přiblížíme si, jakým aspektům obchodního jednání věnovat při přípravě pozornost, (5) oblékání, příp. další znaky specifické pro danou zemi. Dnes se spolu podíváme na pravidla obchodního styku typická pro zemi galského kohouta: Francie Jako jednací jazyk je ve styku s francouzskými společnostmi vždy preferována francouzština, na kterou jsou Francouzi velmi hrdí. Vzhledem k tomu, že ne-francouzská protistrana velmi často francouzštinu neovládá, je jako druhý obchodní jazyk obvykle užívána angličtina. Její znalost není ale mezi Francouzi zcela běžná hovoří s ní hlavně manažeři firem, které jsou napojeny na mezinárodní společnosti. Při představování ve styku s francouzským obchodním partnerem uvádíme pouze své jméno (bez titulu), funkci a jméno společnosti, kterou zastupujeme. Tituly neuvádíme ani na vizitce. Pokud jednáme s francouzskými firmami často, je určitě na místě pořídit si vizitky ve francouzštině naši obchodní partneři to ocení. Francouzské obchodní partnery oslovujeme jménem bez použití titulu. Pokud má však osoba, se kterou jednáme, vyšší funkci, doporučujeme ji při oslovení použít. Pokud je náš partner předsedou čehokoli, používáme oslovení Pane Předsedo (Monsieur le président). Při domlouvání termínu jednání si musíme uvědomit, že nepřipadá v úvahu srpen, kdy naprostá většina Francouzů odjíždí na dovolenou, ani svátky, kterých je ve Francii poměrně hodně. Mohou-li si Francouzi vybrat, dají vždy přednost jednání na domácí půdě, než by museli někam cestovat. Termín a místo jednání je samozřejmě vždy nutné předem přesně dohodnout. Francouzi se vyznačují velkým šarmem, uhlazeným a zdvořilým vystupováním a smyslem pro humor, což však nelze zaměňovat za familiérnost. Francouzi si příliš nepotrpí na zvláštní formality, nemají rádi vleklá jednání a odbíhání od tématu. Oceňují stručné a výstižné způsoby vyjadřování, které směřují k jádru věci. Francouzi považují obchodní jednání za součást běžného života, proto jej často spojují se společenskými příležitostmi jako jsou oběd, večeře apod. Při přípravě na schůzku s Francouzi bychom měli krom jiného věnovat zvláštní pozornost také úpravě svého zevnějšku. Můžeme se totiž spolehnout na to, že Francouzi budou vždy výborně oblečeni. Sportovní či ležérní styl nepřipadá pro jednání s Francouzi v úvahu. V příštím čísle si přiblížíme pravidla obchodního styku typická pro Rakousko. Václava Hupáková 8 «

9 zaměstnanců s podporou EU Vzdělávání» 9 VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ S FINANČNÍ PODPOROU ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Jistě jste již zaznamenali, že subjekty v České republice mohou díky členství v EU čerpat značné sumy prostředků na své rozvojové záměry v rámci tzv. Strukturálních fondů a že tyto prostředky jsou primárně určené na výzkum a vývoj, revitalizaci nevyužívaných území, podporu ekologických technologií a nových IT nástrojů nebo velké dopravně-infrastrukturní projekty. Část těchto prostředků je ovšem určena i na tzv. neinvestiční projekty, tedy projekty zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti firem pomocí zvyšování kvalifikace jejich zaměstnanců. V dubnu tohoto roku bude vyhlášena další výzva do Operačního programu Praha Adaptabilita, který je zaměřen právě na tyto typy projektů. Výhodou je zde především 100% průběžné financování, takže žadatel musí do samotné realizace projektu vložit pouze minimum vlastních prostředků. Další výhodou je to, že žadatelem mohou být všechny podnikatelské subjekty, bez omezení velikosti podniku nebo oborů, ve kterých působí. Dotace je zaměřena především na provádění školení zaměstnanců podnikatelských subjektů, tvorbu plánů dalšího vzdělávání a podporu a tvorbu systémů rozvoje lidských zdrojů. Společnost Kienbaum und Partner Praha Vám ve spolupráci se společností Optimus Consult & Invest a.s. nabízí pomoc jak při samotném nastavení vzdělávacího programu společnosti, tak při následném zpracování žádosti o dotaci. Věříme, že díky našim zkušenostem se nám společně podaří vypracovat pro Vás projekt, který zvýší Vaši konkurenceschopnost. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ hl.m. Praha Přesná identifikace podpory: Operační program: Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Podmínky: Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty bez omezení působící na území hl.m. Prahy Oprávněné aktivity: profesní vzdělávání zaměstnanců; rozvíjení a tvorba podnikových vzdělávacích programů; podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů Výše dotace: 100 % celkových uznatelných nákladů (podle velikosti podniku), min. 0,5 mil. Kč a max. 10 mil. Kč Uznatelné náklady: neinvestiční náklady související s prováděním vzdělávacích aktivit (nákup služeb) Místo realizace: pouze hl.m Praha Zahájení realizace: realizace projektu může být zahájena po podání žádosti Vyplacení dotace: dotace je vyplacena zálohově v průběhu realizace projektu Příjem žádostí: duben - červen 2009 Vyhodnocení: listopad 2009 (předpoklad) Radek Primus

10 Knižní novinky z oblasti HR» KNIŽNÍ NOVINKY Z OBLASTI HR Diagnostické metody v personalistice Autor: Jaroslava Ester Evangelu Počet stran: 176 stran Vydala: Grada Publishing, a. s. Datum vydání: 2009 O KNIZE: Jedná se o ojedinělou publikaci, která je určena především HR manažerům a specialistům v oblasti personalistiky. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje následujících 6 kapitol: 1. Vymezení pojmu personální metoda autorka zde připomíná významy pojmů metoda, metodika, metodologie a objasňuje smysl personální diagnostiky 2. Principy využití diagnostických metod dozvíme se, jakých 7 principů by měl mít každý personalista při své práci na paměti a jaká jsou typická slabá místa při používání diagnostických metod a vyhodnocování získaných informací 3. Psychometrické vlastnosti metod autorka zde rozebírá čtyři důležitá kritéria, která musíme brát v úvahu při volbě vhodné diagnostické metody či při tvorbě metody vlastní 4. Struktura diagnostických situací najdeme zde rady, jak provést analýzu svých používaných diagnostických metod a upravit je tak, aby byly co nejefektivnější, kapitola obsahuje i popis konkrétních metod a jejich výhody a nevýhody 5. Jak se odborně připravit na testování kapitola zdůrazňuje význam přípravy na testování a jasné vytyčení si klíčových požadavků na uchazeče, kterého budeme hodnotit 6. Personální charakteristiky autorka zde podrobně rozebírá 3 hlavní skupiny charakteristik, které u uchazečů hodnotíme osobnostní, sociální a profesní, navrhuje také konkrétní metody, které je vhodné pro správné hodnocení jednotlivých charakteristik použít Druhá metodická část knihy se věnuje popisu konkrétních diagnostických metod v personalistice např. balíček personálních karet, tabulka motivace, tématicko-apercepční karty, kresba vizitky aj. U každé metody najdeme její popis, návod, jak metodu aplikovat a posléze vyhodnotit získané informace a výčet charakteristik, které lze danou metodou zkoumat. Celý text je proložen konkrétními příklady z praxe, které vhodně doplňují teoretické pozadí personální práce. Publikace se může stát užitečnou pomůckou nejen pro začínající, ale i zkušené personalisty. O AUTORCE: Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D. (1965) je autorkou několika knih z oblasti personalistiky (111 her pro motivaci a rozvoj týmu, Jak uspět u přijímacího pohovoru aj.), publikuje také řadu odborných článků v tisku. Získala ekonomické vzdělání, poté vystudovala psychologii a odbornou pedagogiku na FF MU a pokračovala studiem psychologie na FF UK, se zaměřením na manažerskou komunikaci a multikulturní řízení. Od r se věnuje vlastní podnikatelské praxi - je majitelkou firmy Brněnská personalistika, která se zabývá poradenstvím především v oblasti manažerského řízení a problematice komunikace v multikulturním firemním prostředí. Autorka je členkou Asociace trenérů a konzultantů managementu.» 10 «

11 Knižní novinky z oblasti HR DALŠÍ TITULY: Abeceda personalisty Autor: kolektiv autorů Počet stran: 384 stran Vydalo: Nakladatelství ANAG, s. r. o. Datum vydání: 2009 Jak vést a motivovat lidi Autor: František Bělohlávek Počet stran: 120 stran Vydal: Computer Press, a. s. Datum vydání: říjen 2008 Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů Autor: Annette Simmons Počet stran: 232 stran Vydal: Computer Press, a. s. Datum vydání: listopad 2008 Facilitace (+ DVD) Autor: Aleš Bednařík Počet stran: 143 stran Vydal: Aisis, o. s. Datum vydání: listopad 2008 Jak vzdělávat dospělé Autor: Jan Barták Počet stran: 198 stran Vydalo: ALFA Nakladatelství, s. r. o. Datum vydání: listopad 2008 Václava Hupáková 11 «VYDÁNÍ A REDAKCE Kienbaum und Partner GmbH, org. složka Lazarská Praha

Mzdy vrcholových manažerů v největších světových korporacích vzrostly o 5,5%

Mzdy vrcholových manažerů v největších světových korporacích vzrostly o 5,5% Mzdy vrcholových manažerů v největších světových korporacích vzrostly o 5,5% Odměny vysoce postavených manažerů v Top 100 firmách Celosvětový průměrný příjem nejvýše postavených manažerů v korporacích

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D. Diagnostické metody v personalistice Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 159

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 159 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 159 Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost. Reorganizace vs. sanační konkurz"

Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost. Reorganizace vs. sanační konkurz Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost Reorganizace vs. sanační konkurz" Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., 7.12.2015, Senát parlamentu České republiky, Praha Obsah 1) Výsledky statistického

Více

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů 2016 I. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu. Obhospodařování a administrace

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR. Časopis je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem. Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech

Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem. Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech Co nás čeká? Mise, vize, strategie a hodnoty souvislost s performance managementem, odměňováním

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota

PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota PRŮZKUM: Podnikatelský potenciál v ČR je 37 procent. Od vlastního podnikání odrazuje hlavně strach a nejistota TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 19.11.2013 - Podle nejnovějšího průzkumu podnikatelského potenciálu

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1168 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 4.6.- 17.6.2012 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 230 návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě,

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Průzkum aktuální situace na trhu práce z hlediska možností uplatnění absolventů VŠKE, a.s. (výsledky za období 1/2012 6/2012)

Průzkum aktuální situace na trhu práce z hlediska možností uplatnění absolventů VŠKE, a.s. (výsledky za období 1/2012 6/2012) Průzkum aktuální situace na trhu práce z hlediska možností uplatnění absolventů VŠKE, a.s. (výsledky za období 1/2012 6/2012) Obsah Úvod... 2 1. Vymezení možnosti uplatnění absolventů VŠKE, a.s... 3 2.

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Lůžková péče krize finanční a personální

Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Lůžková péče krize finanční a personální Finanční krize V roce 2013 je zjevná, základy ale pocházejí z minulých let - neochota vlády zvýšit platbu za státní pojištěnce,

Více

Mzdové srovnání. pro sektor strojírenství

Mzdové srovnání. pro sektor strojírenství Mzdové srovnání pro sektor strojírenství Proč mzdové srovnání Strategie odměňování je nezbytnou součástí dobrého fungování každé firmy. Ať už svou strategii a řízení mzdových nákladů teprve nastavujete,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Úspěchy firmy zajišťují rekordní zaměstnanost Skupina ŠKODA zajišťuje celosvětově pracovní místa pro více než 28 500 zaměstnanců V České

Více

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59)

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59) Příloha Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partrství (3 z 9) A. Fáze přípravy žádosti od pracovníka české partrské z televize % Zdroj prvotní informace

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Tisková zpráva. Evropany nejvíce trápí hospodářské problémy mezi nimi je na prvním místě nezaměstnanost. Studie GfK Verein nazvaná Výzvy Evropy 2012

Tisková zpráva. Evropany nejvíce trápí hospodářské problémy mezi nimi je na prvním místě nezaměstnanost. Studie GfK Verein nazvaná Výzvy Evropy 2012 Tisková zpráva June 19, 2012 Sandra Lades GfK Verein press Tel. +49 911 395 3606 sandra.lades@gfk-verein.org Ronald Frank GfK Verein studies Tel. +49 911 395 3004 ronald.frank@gfk-verein.org Evropany nejvíce

Více

Mzdové srovnání. v sektoru automotive

Mzdové srovnání. v sektoru automotive Mzdové srovnání v sektoru automotive Proč mzdové srovnání Strategie odměňování je nezbytnou součástí dobrého fungování každé firmy. Ať už svou strategii a řízení mzdových nákladů teprve nastavujete, nebo

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více