O tom a o mnoha dalších věcech z oblasti lidských zdrojů, pracovního práva a znovuobjevených

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O tom a o mnoha dalších věcech z oblasti lidských zdrojů, pracovního práva a znovuobjevených"

Transkript

1 2009 Nr.1» K i e n b a u m N e w s l e t t e r ú v o d r o z h o v o r s J o c h e n e m K i e n b a u m p l a t y m a n a ž e r ů F r a n c i e k n i ž n í n o v i n k y Vážené manažerky, vážení manažeři, více jak deset let působí naše společnost Kienbaum na trzích v České a Slovenské republice. A dovoluji si tvrdit, že naše působení je velmi úspěšné, neboť jsme se podle BOOK OF LIST 2007 stali nejúspěšnější firmou v oblasti Executive search v České republice. V loňském roce jsme realizovali o několik projektů více než v roce 2007 a to i přes skutečnost, že na podzim 2008 celá řada společností šlápla na brzdu a mnoho projektů bylo dočasně pozastaveno či úplně zastaveno. Naše skupina během minulého roku velmi významně rostla a na naší evropské poradenské mapě se objevily nové kanceláře v Rumunsku, Bulharsku a nová kancelář ve Velké Británii, kde máme velmi aktivní kolegy v divizi management consultingu. Celý svět se dostal vlivem finanční krize do turbulentní situace, která se mění ještě stále ze dne na den. Jeden den se nám chce věřit, že se blýská na lepší časy, abychom další den četli zprávy o krachu další globální firmy. V České a Slovenské republice se sice začalo s masivním propouštěním, ale přesto je nálada mezi manažery celkem dobrá, ovlivněna především vývojem mateřské společnosti v některé z okolních zemí. Většina manažerů je ve stavu jakéhosi očekávání a z reálného pohledu na trh mohou jen velmi málo ovlivnit chod a další směřování jejich společností, neboť většinou nemohou zásadně ovlivnit další vývoj celé firemní skupiny a mohou tedy pouze optimalizovat lokální náklady svých firem. Proto se jich ani netýká rozběhlá silná diskuse o platech manažerů, která hýbe v okolních zemích nejen firemními strukturami, ale též politickými kruhy. Díky spíše konzervativnímu přístupu v odměňovaní manažerů v Evropě nezažijeme tak revoluční krok, jaký učinil americký prezident omezením platů manažerům. Evropa je prostě jiná a upřímně řečeno i při mnoha diskuzích o horentních odměnách zdejších evropských top manažerů se zdaleka neblížíme vývoji v USA. O tom a o mnoha dalších věcech z oblasti lidských zdrojů, pracovního práva a znovuobjevených trendech se můžete dočíst v našem novém NEWSLETTERU. Věříme, že v něm naleznete zajímavé informace a budeme velmi potěšeni, pokud s námi navážete aktivní komunikaci, neboť bychom v následujících vydáních chtěli v našem newsletteru představovat i názory lidí z praxe. Petr Hruška Managing Director, Partner

2 s Jochenem Kienbaum Rozhovor» 2 ZAMĚSTNANCI OČEKÁVAJÍ PŘÍKLADY rozhovor s Jochenem Kienbaum Šéf naší společnosti Jochen Kienbaum na téma Manažeři v dobách krize Řídící pracovníci by měli uznat, že byly udělány chyby. Pane Kienbaum, jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným manažerem? Dobří manažeři vykonávají svoji práci plně ve prospěch své společnosti. Špatní manažeři jsou samolibí a zapomínají na podstatné hodnoty společnosti. Zajisté existují manažeři, kteří se berou příliš vážně a rádi se staví do popředí. Ale těm manažerům, kteří myslí mezinárodně, kteří jsou zapálení, orientovaní na výsledek a připraveni učit se, patří budoucnost. Stát rozevřel velký ochranný deštník a manažeři by pod ním měli najít ochranu. Jak sebe vnímají manažeři? Manažeři sami sebe chápou jako ty, kteří garantují firemní hodnoty a přebírají zodpovědnost za ostatní, za podřízené. Manažer samozřejmě také klade na lidi požadavky a očekává od nich dobré výkony. A na druhé straně mají manažeři samozřejmě i zdravou sebedůvěru, jinak by nemohli přinášet takové výsledky, jaké jsou od nich požadovány. Proto nikdo z manažerů nechce pod takový ochranný deštník, nechce být závislý na druhých. Neboť takový ochranný deštník symbolizuje také částečně osobní selhání. Šéf Deutsche Bank Josef Ackermann upřímně řekl, že by se styděl, kdyby danou nabídku od státu přijal. A stejným způsobem přemýšlejí mnozí další. Jsou manažeři demokrati? Absolutně. Moderní manažer je demokrat. Pokouší se procesy uvést do chodu. Jen když se o něčem příliš mnoho diskutuje, snaží se prosadit rychlé rozhodnutí. Manažeři z nedemokratických zemí jsou zvyklí na jiné rozhodovací struktury a jednají proto jinak. Ale jinak platí: demokracie a tržní ekonomika pasují znamenitě dohromady. Co musí dělat manažeři v době krize? Měli by uznat, že byly udělány chyby. Manažeři musí umět nést zodpovědnost a musí se pokusit dostat se z těžké situace opět ven. To je samozřejmě spojené s radikálními řezy, které musí být podstoupeny. Ale zaměstnanci zároveň očekávají od svých manažerů, že půjdou dál a budou jim v těžkých časech příkladem. Manažeři si i přes výrazné neúspěchy schvalují zvláštní výplaty, naposledy například v Postbank. V tomto ohledu jsou manažeři recidivisti. To nelze jistě zevšeobecnit. Absolutní většina manažerů jedná také v období krize s plným vědomím odpovědnosti. Přesto mám dojem, že dozorčí rady, které jsou zodpovědné za odměňování představenstva, v ojedinělých případech nesplnily své úkoly. Nechaly se přivést do situací, které už nebyly později udržitelné. Takové odměny jsou možné jen při nedostatečné kvalitě dozorčí rady. Platy jsou stále důvodem ke hněvu. Nevěřím ale, že může nastat klid, když zákonodárce výši manažerských platů omezí. Odměňování manažerů musí být orientované na výsledek, nesmí být státem pevně stanovené. Měli bychom se zaměřit na tržní odměňovací systémy. Těžká situace v hospodářství a ve finančním sektoru by neměla být zneužita k vlivu na předpisy odměňování. To by byl krok zpátky.

3 platy manažerů v relaci k jejich výkonu? Jsou» JSOU PLATY MANAŽERŮ V RELACI K JEJICH VÝKONU? Manažeři amerických společností a to i těch, které dnes již nenajdete na bankovní a businessové mapě tohoto světa, způsobili svou chamtivostí opětovnou diskusi o spravedlnosti odměn manažerů. Přestože evropští manažeři zdaleka nedosahují celkové výše odměn svých amerických kolegů, přesto se i zde začalo velmi intenzivně hovořit o tom, zda by odměny neměly být limitovány či vázány na průměrnou mzdu. Velké množství diskusí vedených na řádcích deníků a magazínů stejně jako při televizních debatách je jenom neodborným využitím dané situace ve vlastní prospěch. A pokud se do těchto odborných diskusí vloží politická elita, která se s velkou vervou pouští do odměn manažerů v privátních společnostech, je směr diskuse pouze sebestředná prezentace daného jedince. A to se týká bez rozdílu politiků v České republice, jako v Rakousku, Německu či Francii. Zde všude patří manažeři společností s majoritním podílem státu k těm absolutně nejlépe placeným manažerům v dané zemi, potažmo v Evropě. A v kontrolních grémiích sedí ti, kteří v současné situaci celosvětové krize nejčastěji hovoří o zastavení růstu manažerských platů. Během minulých týdnů jsme sledovali celoevropskou diskusi manažerů o výplatě bonusů za minulé období a úpravu osobních mezd pro letošní rok. V privátních společnostech si až třicet procent manažerů zkrátilo či úplně zastavilo výplatu svých odměn a ve více jak padesáti procentech společností došlo ke zmrazení mezd pro rok Ve státem ovládaných společnostech jsme žádnou takovouto informaci nezjistili ani nezaregistrovali. Jak jsme napsali na úvod, byla celá diskuse o odměnách manažerů způsobena situací v USA, kde byly i přes rekordní finanční ztráty vyplaceny na odměnách neuvěřitelné 18,4 mld. USD! Zánik společnosti Lehman Brothers byl hlavním iniciátorem finanční krize, která se jako dominový efekt šíří celým finančním světem. Přesto Ex Boss Lehman Brothers Richard Fuld obdržel za minulé období bonus ve výši 72 miliónů dolarů! Bývalá investiční banka Merrill Lynch vykázala ztrátu ve výši 27 mld. USD, ale krátce před převzetím ze strany Bank of America obdrželi vedoucí bankéři této banky celkový bonus ve výši 4 miliard USD! Citigroup si ze státní podpory vlády USA ukrojila 45 miliard USD a dalších 306 miliard ve státních garancích, ale její pracovníci současně obdrželi odměnu ve výši 4 miliard USD. Nelze se tedy divit presidentu Obamovi, že je tímto počínáním bankéřů rozezlen natolik, že jim omezil prezidentským výnosem roční příjem. V Evropě ani v České republice a na Slovensku se takovéto excesy nestaly, ale diskuse o odměnách manažerů se rozhořela i zde naplno. Jak například řešit situaci ve firmě, která obdržela státní pomoc či státní garance? Má zde stát omezit výši manažerských odměn? Již dlouhou dobu se hovoří o tom, že odměny manažerů by měly být v korelaci s výkonností společnosti, kterou vedou. Od roku 2000 provádí naše společnost průzkum odměňování ve společnostech v České republice. Položili jsme si otázku, jak vypadal vývoj odměn manažerů» 3 «

4 platy manažerů v relaci k jejich výkonu? Jsou a zaměstnanců od roku 2000 až do současnosti a zda vyplácení odměn bylo vázáno na hospodářský výsledek společnosti či ne. Mezi lety 2000 až 2008 vzrostl základní hrubý roční příjem manažera na ředitelské pozici o 46% a celkový příjem včetně ročních bonusů o 47%. V roce 2000 činil průměrně roční hrubý příjem na ředitelské pozici T Kč (včetně bonusů T Kč). V roce 2008 činil tento roční hrubý příjem T Kč a T Kč včetně ročních bonusů. Během stejného období se průměrná mzda v České republice zvedla o 73% (z Kč v roce 2000 na loňských Kč). Vzhledem k faktu, že naše hospodářství v minulých letech velmi dynamicky a pozitivně rostlo, není růst platů top manažerů překvapivý. A ostatně oproti růstu platů manažerů například v Rakousku jsme stále ještě málo rychlí, neboť v Rakousku se platy top manažerů ve stejném období zvýšily o více než 150%, kdežto průměrný plat vzrostl jen o 24%. Přesto, že průměrná mzda rostla v posledních letech velmi výrazně nepřekvapí názor oslovených lidí na ulici, kde více jak 70% z nich je pro zavedení maximálního limitu pro platy manažerů! Jsme přesvědčeni, že není možné zákonně omezit platovou strategii v soukromých společnostech, neboť jen vlastníci či akcionáři mají rozhodovat o tom, jak budou manažeři hodnoceni. Je to jejich rozhodnutí a jejich riziko. Většina majitelů firem a členové dozorčích rad si dnes ovšem lámou hlavu nad tím, jak zajistit dlouhodobý růst společnosti ve vztahu k odměnám manažerů. Změnu odměňování nelze provést u stávajících smluv okamžitě, změna filozofie a strategie odměňování musí přijít společně se změnou nazírání na celkovou strategii dlouhodobého růstu. Jestliže mají členové top managementu smlouvu na delší období (např. tříletou smlouvu), je z pohledu dlouhodobé strategie potřeba pracovat s celkovým systémem odměn v tomto horizontu a ne jenom z pohledu ročních odměn. Jestliže se podaří tento trend dlouhodobosti prosadit do odměňování manažerů, nebude docházet k podobným excesům, jako jsme tomu byli svědky v nedávné minulosti. Potom budou i diskuse o odměnách manažerů velmi krátké, neboť provázanost na výkon společnosti bude transparentní. Experti naší společnosti již s úspěchem připravili několik modelů podobného odměňování pro společnosti v různých odvětvích průmyslu i služeb. Jak jsme již napsali na předchozích řádcích v našich podmínkách nehrozí podobné výstřelky v odměňování jako v USA, ale přesto se naši top manažeři musí připravit na nové formy odměňování, kde hlavním cílem bude dlouhodobý pozitivní růst společnosti a s ním spojená jeho celková odměna. Petr Hruška a Radek Primus 4 «

5 vývoje mezd v roce 2009 v evropských zemích Prognóza» PROGNÓZA VÝVOJE MEZD V ROCE 2009 V EVROPSKÝCH ZEMÍCH V lednu 2009 provedla naše společnost analýzu trendu vývoje mezd v evropských zemích pro rok 2009 a to pomocí telefonického dotazování ve velkých a středně velkých společnostech v zemích, které naleznete v následující tabulce. Výsledky našeho průzkumu jsem shrnuli do následujících bodů:» Zachmuřený konjunkturní vývoj, vyvolaný zejména krizí na finančních trzích, nevede nutně ke stagnaci vývoje mezd» Dále je patrné, že ne ve všech zemích a oborech se počítá s redukcí rozpočtů na mzdy» Je však patrný trend k zásadně restriktivnímu rozvržení mzdového rozpočtu VÝVOJ MEZD V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Belgie Německo Francie Řecko Velká Británie Itálie Chorvatsko Holandsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Švédsko Švýcarsko Slovensko Španělsko Česko Maďarsko Prognóza vývoje mezd v roce 2009 v % Očekávaná inflace v roce 2009 v % Radek Primus 5 «

6 by se přihlášení pohledávky bál? Kdopak» KDOPAK BY SE PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY BÁL? Přihlášení pohledávky není pro mnohé (podnikatele) žádnou novinkou. Bývá spíše milníkem na mnohdy strastiplné cestě k úhradě pohledávky či spíše hořkou pilulkou účtem bez dlužníka. S účinností (nového) insolvenčního zákona však přihlášení pohledávky pro mnohé z věřitelů představuje pilulku přímo otrávenou, a to díky několika zajímavým ustanovením. Otrávenou pilulkou se může v určitých případech stát ustanovení 178 insolvenčního zákona sledující bohulibý cíl zákonodárce zabránit přikrášlování výše přihlašované pohledávky, jak se stávalo v minulosti, tedy za účinnosti (starého) konkursního zákona. Při vědomí marnosti uplatnění pohledávky v konkursním řízení se totiž stal oblíbeným postup, kdy věřitel zejména s vidinou získání hlasů na schůzi věřitelů nafoukl výši přihlášené pohledávky. Zákonodárce následně, zjevně veden úmyslem zamezit podobným spekulativním praktikám, v novém insolvenčním zákoně v 178 stanovil, že Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna. Jinými slovy, pokud v průběhu řízení (v tzv. incidenčním sporu) soud rozhodne, že popřená pohledávka buď neexistuje vůbec nebo pouze ve výši menší, než 50% její přihlášené výše, pak nejen, že se k věřitelově přihlášené pohledávce vůbec nepřihlíží, ale věřiteli dle stávající úpravy soud povinen vždy bez výjimky uložit (sankční) povinnost zaplatit do majetkové podstaty nadhodnocený rozdíl. Slovy čísel, přihlásí-li věřitel Kč a při přezkoumání pohledávky je zjištěno Kč, pak věřitel nejen, že při rozvrhu nedostane nic, ale sám zaplatí Kč jako sankci. Spolknutí stejně otrávené pilulky obnáší přezkoumání přikrášlené hodnoty zajištění (zástavního práva, zadržovacího práva, ) přihlášené pohledávky ve smyslu 179 insolvenčního zákona. Navíc, aby toho nebylo málo, stanoví zákon současně, že osoby, které přihlášku podepsaly (tzn. jednatelé, představenstvo apod.), ručí za splnění sankční doplatkové povinnosti věřitelem společně a nerozdílně. Jediný protijed pro postiženého věřitele se může zdát být přímo po ruce v ustanovení 180 insolvenčního zákona stanovícím, že zaplacení sankčního rozdílu nelze uložit věřiteli, který práva spojená s nezjištěnou pohledávkou v průběhu řízení nevykonával. Jed a protijed, jak jednoduché, ale jak už to tak bývá, sejdou-li se dva právníci, uslyšíte nejméně tři právní názory, proto se lze (zatím naštěstí ojediněle) setkat s názorem insolvenčních soudců, že samotné přihlášení pohledávky je výkonem práva. Jinými slovy, přihlásí-li věřitel pohledávku, vykonává právo, a je-li pohledávka následně shledána přikrášlenou o více než 50%, pak zaplatí sankční rozdíl [Neměl přeci švindlovat, že?].» 6 «

7 by se přihlášení pohledávky bál? Kdopak Potíž nastává, čelíme-li každodenní realitě, neboť která pohledávka je naprosto nesporná? Pohledávka bohužel může být sporná kdykoliv, a to v podstatě z jakéhokoliv důvodu. Je-li pak pohledávka přezkoumána v nižší než 50% výši, sankce věřitele nemine. Přihlášení pohledávky sporné (alespoň potenciálně) se tak může stát notně adrenalinovou záležitostí, přičemž v mnohých případech bude doslova a do písmene každá rada drahá. A co na to zákonodárce nebo Ústavní soud, vždyť jde nebo může jít o vyvlastnění pohledávky a bez náhrady a se sankcí za uplatnění práva? Nebo snad ne? Pro alespoň částečné uklidnění čtenářů z řad jednatelů a členů představenstva poznamenáváme, že jsme již zaznamenali snahu o nápravu, v rámci chystaných změn zákona má dojít k nepatrné, ale zásadní reformulaci 178, kdy by napříště soud neměl mít bez dalšího povinnost uložit sankční doplatkovou povinnost (současný text soud uloží ), ale měl by s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu zvážit a posoudit, zdali je sankce na místě či nikoli (navrhovaný text soud může uložit ). I přes tuto vítanou korekci (bude-li přijata), však dle našeho soudu bude zákonná úprava stále s to přivodit manažerské obci nejednu bezesnou noc, a to i při vědomí toho, že ani v rámci aktuální protikrizové novely insolvenčního zákona, ve znění dostupném odborné veřejnosti před jejím projednáním v Parlamentu, (prozatím) tento nemá doznat výše naznačované změny. autoři: Miroslav Švenda, advokát a společník Radek Vojtek, advokátní koncipient odborný tým: insolvenční a konkursní právo Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. Na Příkopě 859/22, Slovanský dům, Praha 1 7 «

8 Kulturní rozdíly v obchodním jednání» KULTURNÍ ROZDÍLY V OBCHODNÍM JEDNÁNÍ Na tomto místě vás budeme pravidelně seznamovat s obchodními a společenskými zvyklostmi v jednotlivých zemích. Zaměříme se nejen na státy, kde jsou obchodní zvyklosti zjevně velmi odlišné od našich, ale i na takové, o kterých se mnohdy mylně domníváme, že je dobře známe. U jednotlivých zemí se zaměříme zejména na následující oblasti: (1) jednací jazyk vždy je důležité vědět, které jazyky jsou v dané zemi pro obchodní jednání preferovány, (2) představování a vizitky ve vizitkách používaných v různých zemích najdeme značné odlišnosti, především co se týče uvádění akademických titulů a funkcí, (3) oslovování opět se týká hlavně používání titulů, (4) forma jednání přiblížíme si, jakým aspektům obchodního jednání věnovat při přípravě pozornost, (5) oblékání, příp. další znaky specifické pro danou zemi. Dnes se spolu podíváme na pravidla obchodního styku typická pro zemi galského kohouta: Francie Jako jednací jazyk je ve styku s francouzskými společnostmi vždy preferována francouzština, na kterou jsou Francouzi velmi hrdí. Vzhledem k tomu, že ne-francouzská protistrana velmi často francouzštinu neovládá, je jako druhý obchodní jazyk obvykle užívána angličtina. Její znalost není ale mezi Francouzi zcela běžná hovoří s ní hlavně manažeři firem, které jsou napojeny na mezinárodní společnosti. Při představování ve styku s francouzským obchodním partnerem uvádíme pouze své jméno (bez titulu), funkci a jméno společnosti, kterou zastupujeme. Tituly neuvádíme ani na vizitce. Pokud jednáme s francouzskými firmami často, je určitě na místě pořídit si vizitky ve francouzštině naši obchodní partneři to ocení. Francouzské obchodní partnery oslovujeme jménem bez použití titulu. Pokud má však osoba, se kterou jednáme, vyšší funkci, doporučujeme ji při oslovení použít. Pokud je náš partner předsedou čehokoli, používáme oslovení Pane Předsedo (Monsieur le président). Při domlouvání termínu jednání si musíme uvědomit, že nepřipadá v úvahu srpen, kdy naprostá většina Francouzů odjíždí na dovolenou, ani svátky, kterých je ve Francii poměrně hodně. Mohou-li si Francouzi vybrat, dají vždy přednost jednání na domácí půdě, než by museli někam cestovat. Termín a místo jednání je samozřejmě vždy nutné předem přesně dohodnout. Francouzi se vyznačují velkým šarmem, uhlazeným a zdvořilým vystupováním a smyslem pro humor, což však nelze zaměňovat za familiérnost. Francouzi si příliš nepotrpí na zvláštní formality, nemají rádi vleklá jednání a odbíhání od tématu. Oceňují stručné a výstižné způsoby vyjadřování, které směřují k jádru věci. Francouzi považují obchodní jednání za součást běžného života, proto jej často spojují se společenskými příležitostmi jako jsou oběd, večeře apod. Při přípravě na schůzku s Francouzi bychom měli krom jiného věnovat zvláštní pozornost také úpravě svého zevnějšku. Můžeme se totiž spolehnout na to, že Francouzi budou vždy výborně oblečeni. Sportovní či ležérní styl nepřipadá pro jednání s Francouzi v úvahu. V příštím čísle si přiblížíme pravidla obchodního styku typická pro Rakousko. Václava Hupáková 8 «

9 zaměstnanců s podporou EU Vzdělávání» 9 VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ S FINANČNÍ PODPOROU ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Jistě jste již zaznamenali, že subjekty v České republice mohou díky členství v EU čerpat značné sumy prostředků na své rozvojové záměry v rámci tzv. Strukturálních fondů a že tyto prostředky jsou primárně určené na výzkum a vývoj, revitalizaci nevyužívaných území, podporu ekologických technologií a nových IT nástrojů nebo velké dopravně-infrastrukturní projekty. Část těchto prostředků je ovšem určena i na tzv. neinvestiční projekty, tedy projekty zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti firem pomocí zvyšování kvalifikace jejich zaměstnanců. V dubnu tohoto roku bude vyhlášena další výzva do Operačního programu Praha Adaptabilita, který je zaměřen právě na tyto typy projektů. Výhodou je zde především 100% průběžné financování, takže žadatel musí do samotné realizace projektu vložit pouze minimum vlastních prostředků. Další výhodou je to, že žadatelem mohou být všechny podnikatelské subjekty, bez omezení velikosti podniku nebo oborů, ve kterých působí. Dotace je zaměřena především na provádění školení zaměstnanců podnikatelských subjektů, tvorbu plánů dalšího vzdělávání a podporu a tvorbu systémů rozvoje lidských zdrojů. Společnost Kienbaum und Partner Praha Vám ve spolupráci se společností Optimus Consult & Invest a.s. nabízí pomoc jak při samotném nastavení vzdělávacího programu společnosti, tak při následném zpracování žádosti o dotaci. Věříme, že díky našim zkušenostem se nám společně podaří vypracovat pro Vás projekt, který zvýší Vaši konkurenceschopnost. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ hl.m. Praha Přesná identifikace podpory: Operační program: Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Podmínky: Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty bez omezení působící na území hl.m. Prahy Oprávněné aktivity: profesní vzdělávání zaměstnanců; rozvíjení a tvorba podnikových vzdělávacích programů; podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů Výše dotace: 100 % celkových uznatelných nákladů (podle velikosti podniku), min. 0,5 mil. Kč a max. 10 mil. Kč Uznatelné náklady: neinvestiční náklady související s prováděním vzdělávacích aktivit (nákup služeb) Místo realizace: pouze hl.m Praha Zahájení realizace: realizace projektu může být zahájena po podání žádosti Vyplacení dotace: dotace je vyplacena zálohově v průběhu realizace projektu Příjem žádostí: duben - červen 2009 Vyhodnocení: listopad 2009 (předpoklad) Radek Primus

10 Knižní novinky z oblasti HR» KNIŽNÍ NOVINKY Z OBLASTI HR Diagnostické metody v personalistice Autor: Jaroslava Ester Evangelu Počet stran: 176 stran Vydala: Grada Publishing, a. s. Datum vydání: 2009 O KNIZE: Jedná se o ojedinělou publikaci, která je určena především HR manažerům a specialistům v oblasti personalistiky. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje následujících 6 kapitol: 1. Vymezení pojmu personální metoda autorka zde připomíná významy pojmů metoda, metodika, metodologie a objasňuje smysl personální diagnostiky 2. Principy využití diagnostických metod dozvíme se, jakých 7 principů by měl mít každý personalista při své práci na paměti a jaká jsou typická slabá místa při používání diagnostických metod a vyhodnocování získaných informací 3. Psychometrické vlastnosti metod autorka zde rozebírá čtyři důležitá kritéria, která musíme brát v úvahu při volbě vhodné diagnostické metody či při tvorbě metody vlastní 4. Struktura diagnostických situací najdeme zde rady, jak provést analýzu svých používaných diagnostických metod a upravit je tak, aby byly co nejefektivnější, kapitola obsahuje i popis konkrétních metod a jejich výhody a nevýhody 5. Jak se odborně připravit na testování kapitola zdůrazňuje význam přípravy na testování a jasné vytyčení si klíčových požadavků na uchazeče, kterého budeme hodnotit 6. Personální charakteristiky autorka zde podrobně rozebírá 3 hlavní skupiny charakteristik, které u uchazečů hodnotíme osobnostní, sociální a profesní, navrhuje také konkrétní metody, které je vhodné pro správné hodnocení jednotlivých charakteristik použít Druhá metodická část knihy se věnuje popisu konkrétních diagnostických metod v personalistice např. balíček personálních karet, tabulka motivace, tématicko-apercepční karty, kresba vizitky aj. U každé metody najdeme její popis, návod, jak metodu aplikovat a posléze vyhodnotit získané informace a výčet charakteristik, které lze danou metodou zkoumat. Celý text je proložen konkrétními příklady z praxe, které vhodně doplňují teoretické pozadí personální práce. Publikace se může stát užitečnou pomůckou nejen pro začínající, ale i zkušené personalisty. O AUTORCE: Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D. (1965) je autorkou několika knih z oblasti personalistiky (111 her pro motivaci a rozvoj týmu, Jak uspět u přijímacího pohovoru aj.), publikuje také řadu odborných článků v tisku. Získala ekonomické vzdělání, poté vystudovala psychologii a odbornou pedagogiku na FF MU a pokračovala studiem psychologie na FF UK, se zaměřením na manažerskou komunikaci a multikulturní řízení. Od r se věnuje vlastní podnikatelské praxi - je majitelkou firmy Brněnská personalistika, která se zabývá poradenstvím především v oblasti manažerského řízení a problematice komunikace v multikulturním firemním prostředí. Autorka je členkou Asociace trenérů a konzultantů managementu.» 10 «

11 Knižní novinky z oblasti HR DALŠÍ TITULY: Abeceda personalisty Autor: kolektiv autorů Počet stran: 384 stran Vydalo: Nakladatelství ANAG, s. r. o. Datum vydání: 2009 Jak vést a motivovat lidi Autor: František Bělohlávek Počet stran: 120 stran Vydal: Computer Press, a. s. Datum vydání: říjen 2008 Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů Autor: Annette Simmons Počet stran: 232 stran Vydal: Computer Press, a. s. Datum vydání: listopad 2008 Facilitace (+ DVD) Autor: Aleš Bednařík Počet stran: 143 stran Vydal: Aisis, o. s. Datum vydání: listopad 2008 Jak vzdělávat dospělé Autor: Jan Barták Počet stran: 198 stran Vydalo: ALFA Nakladatelství, s. r. o. Datum vydání: listopad 2008 Václava Hupáková 11 «VYDÁNÍ A REDAKCE Kienbaum und Partner GmbH, org. složka Lazarská Praha

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů

dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů dvouměsíčník o řízení lidských zdrojů Časopis Profi HR je odborný dvouměsíčník, který se zabývá problematikou HR. Časopis je určen pro odbornou veřejnost, jako jsou HR manažeři, personalisté a ostatní

Více

Řecko: Konec začátku konce?

Řecko: Konec začátku konce? Řecko: Konec začátku konce? Nejvýznamnější zprávou z minulého týdne byl osud plánované záchrany Řecka. Ještě před oznámením však stačily v polovině týdne vyrůst řecké úrokové sazby na úrovně, které indikovaly

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 4.6.- 17.6.2012 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o.

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. O S N O V A 1. Základní údaje o znaleckém ústavu 3 1.1 Současný stav 3 1.2 Připravované změny 4 2. Koncepce rozvoje a další činnosti 4 2.1 Specifikace

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úvod Různé pohledy na podstatu transakcí Pohled skupiny / vlastníka

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

"Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA

Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 151 "Personalistika a způsob hledání práce - informace pro každého" 10,30-11,30 Životopis - základ pro vaše budoucí zaměstnání 11,45-12,45 Sociální sítě. Jak je

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát

Profil kanceláře. Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Profil kanceláře Dáváme svým klientům skutečné rady, nikoli pouhé informace D. Navrá l, advokát Advokátní kancelář Navrá l byla založena v roce 2005 a od počátku se zaměřuje na vysoce profesionální právní

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: Mgr. Zuzana

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2011 Tento materiál se snaží o shrnutí aktuálně velmi diskutovaného problému souběhu pracovního poměru a výkonu funkce jednatelů a členů představenstev obchodních společností,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů,

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více