Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se"

Transkript

1 Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se Světový den míru Evropský den bez aut Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního roku. Poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy. Seznámení vychovatelky s dětmi, seznámení dětí s novým prostředím a s režimem ŠD. Seznamovací hry. Osvojení si správného chování a stolování ve školní jídelně. Hygiena stolování, zdravá strava, pravidla slušného chování. Zážitky z prázdnin. Má škola - místo, kam patřím. Relaxační cvičení na relaxační hudbu. Práce s dětskými časopisy. Poslech pohádek z CD. Čtení pohádek dle výběru a přání dětí. Slavnostní uvítání prvňáčků do družiny. Hry na interaktivní tabuli, hry zaměřené na rozvoj paměti, fantazie, myšlení a postřehu. Zájmové činnosti VV + PČ Plody podzimu - šípkové korále, výtvarné zpracování hub a podzimního ovoce. Práce s papírem - podzimní ovoce - jablko, hruška, strašidlo, drak z papíru. Práce s kaštany - zvířátka, obrázky. Malování a kreslení zážitků z prázdnin, ilustrace k četbě pohádek. Příprava cedulí na Babí olympiádu, výzdoba herny a chodeb u ŠD. Sběr papíru, třídění odpadu. Zpracování brambor - tiskátka. Sebepoznávací hry - nakresli kamaráda, paní učitelku a paní vychovatelku. Stříhání z předkreslených tvarů. Koláž na téma - září. Volný čas - ohlížíme se za prázdninami - vláček z pohlednic. Koláž na téma životní prostředí. Malování křídami na chodník jsme houbaři. TV Míčové a pohybové hry na hřišti. Průpravná cvičení pro hod jednoruč a obouruč. Poučení o bezpečnosti v tělocvičně, na školním hřišti. Rovnovážná cvičení, cvičení na lavičkách, průpravná cvičení pro trampolínu. Rozcvičky s míčem, cvičení s míčem, hry s míčem. Nácvik disciplín na Babí olympiádu. Přeskok přes švihadlo. Cvičení na lavičkách, na žebřinách. Fotbal na hřišti, hod na koš, skok do dálky.

2 HV Zpívání známých písní s kytarou. Poslech písní na CD - dle výběru dětí. Hudebně - pohybové hry. Vytleskávání rytmu. Doprovod na Orffovy nástroje. Pějme píseň dokola. Tanec na hudbu. Cvičení pro správné dýchání a držení těla. Zhudebňování říkadel. Rekreační činnosti Vycházky do okolí školy. BESIP - chování se na přechodu. Pavoučí sítě na hřišti mezi stromy. Frotážování přírodnin. Stolní a společenské hry. Vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě. Příprava na vyučování Didaktické hry. Seznámení se s Internetem. Pořádek v penálu a v aktovce. Bezpečná cesta domů. Poučení o správném a slušném chování k sobě navzájem, učitelům, zaměstnancům školy. Podrobné seznámení s řádem ŠD. Jazyková a literární výchova - pranostiky, hádanky, přísloví - vysvětlení s příklady. Bezpečné chování na chodbách, v místnostech ŠD, na schodišti. Upozornění na bezpečnost v dopravním provozu chůze po chodníku, cesta ze školy a domů. Bezpečnost při hrách na hřišti a sportovních činnostech. Přiměřené oblečení při pobytu venku. Bezpečnost a šetrnost při používání her, hraček, výtvarných a pracovních pomůcek. Šetření majetku ŠD elektřiny, vody. ŠVP ŠD Místo, kde žijeme u nás doma, vyprávění o životě naší rodiny. Naše škola orientace ve škole, procházka školou, odborné učebny a kabinety naší školy, zaměstnanci školy. Povídání o cestě do školy, bezpečnost na cestě. OÚ Žalany hledáme zajímavosti naší obce, orientace v ní. Školní a vnitřní řád ŠD. Lidé kolem nás cvičení správného stolování ve školní jídelně. Jak se správně chovat? Sestavení charty ŠD pravidla soužití. Dopravní prostředky. Desatero ŠD. Lidé a čas denní režim, režim ŠD co vše stihneme během dne, zásady pravidelného denního režimu, rozdíl mezi povinností a zábavou. Rozmanitost přírody využití přírodnin k výtvarné činnosti, barvy podzimu, hrajeme si s listy, umělci v listí. Život ve stromech, volně žijící živočichové v polích, v lesích u rybníka. Koláž září. Člověk a jeho zdraví odpočinek a relaxace. Jak správně odpočívat a relaxovat? Využití relaxační hudby k navození klidné atmosféry. Oblékání panáčků podle roční doby. Čistota půl zdraví osobní hygiena a její význam, péče o chrup, hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC. Poznávání hub rostoucích v lese. Houbové desatero. Celodružinová akce: IV. ročník Babí olympiády - olympiády pro rodiče s dětmi.

3 Říjen Krásy a barvy podzimu Světový den zvířat Světový den chleba Světový den výživy Světový den stromů Odpočinkové činnosti Sběr přírodnin. Využití přírodních materiálů. Barevné dny. Základy slušného chování. Sledování změn v přírodě. Přírodovědné soutěže. Vyprávění - rozvíjení komunikačních schopností a rozvoj slovní zásoby. Využívání dětských časopisů. Kreslení a malování dle přání dětí. Omalovánky. Proč je důležité mít kamarády? Co patří ke kamarádství? Namaluj kamarádství mezi zvířátky a věnuj ho tomu, koho máš rád. Zájmové činnosti VV + PČ Podzimáčci - práce s barevným podzimním listím, postavy, stromy, podzimní věnečky z listů a plodů. Výroba draků. Ježek. Soutěž o nejlepšího skřítka. Halloween - strašidýlka, čarodějnice, dýně. Práce s přírodními materiály. Práce s plastelínou - modelujeme ovoce. Kreslení a malování na téma - rybník, řeka, potok. Malování křídami na chodník. Kresba tuží vodové barvy, ovoce, zelenina. Stříhání, vytrhávání a následné lepení rozvoj jemné motoriky. TV Pohybové hry na hřišti dle počasí, v tělocvičně. Závodivé hry a soutěže. Pohybové činnosti při hudbě. Orientace v prostoru. Míčové hry. Fotbal. Vybíjená. HV Poslech písní na CD. Tanec na hudbu. Zpívání s kytarou. Hudebně pohybové hry. Vytleskávání rytmu. Škola písničkou do škol písnička Řemesla. Čím bys chtěl být? Zamyšlení: co můžu tímto povoláním ostatním lidem přinést? Vymyšlení rýmu na řemeslo, které bychom rádi dělali. Rekreační činnosti Vycházky do přírody a její pozorování. Využití terénu při hrách. Vycházka do obce. Hra -

4 židličkovaná - rozvoj postřehu. Stolní a společenské hry. Volné kreslení, omalovánky. Volná hra dětí individuální činnost dětí. Puzzle. Příprava na vyučování Čtení s obrázky, počítání, zábavné úkoly, poznávání jehličnatých stromů. Hry zaměřené na rozvoj paměti, pozornosti, postřehu a rozvíjení slovní zásoby (Přijela babička, Noemova archa, atd.). Společenské návyky, správné stolování a dodržování hygieny. Didaktické hry. ŠVP ŠD Místo, kde žijeme kresba členů rodiny, důležitá místa v obci Lidé kolem nás vytváření pozitivního prostředí ve ŠD, vztahy se spolužáky, tolerance, respekt. Lidé a čas denní režim Rozmanitost přírody pozorování změn v přírodě, krásy a barvy podzimu Člověk a jeho zdraví základní hygienické návyky a udržování pořádku v herně a v aktovce Celodružinová akce: Halloweenský (dušičkový) karneval

5 Listopad Světový den vědy pro mír a rozvoj Mezinárodní den tolerance 3. čtvrtek v měsíci - Mezinárodní nekuřácký den V každém z nás je něco krásného Odpočinkové činnosti Pohádky a příběhy o strašidlech. Vyprávění drobných událostí ze života, společné vytváření atmosféry pohody a klidu. Relaxace s oblíbenou hračkou. Stolní a společenské hry. Relaxační cvičení na relaxační hudbu. VV + PČ Jak voní podzim? Výtvarné a pracovní dílny s podzimními plody a podzimní tématikou. Výstava prací v prostorách ŠD. Indické ozdoby - práce s barevnými bavlnkami a vlnou. Kresba skřítků, lesních příšerek. Výrobky k tématu skřítků. Ekoateliér - práce s odpadovým materiálem. Textilní koláž - zvířátka. Země není popelnice. RV Příprava přírody na zimu. Přírodovědné vycházky. Zdravověda - první pomoc. Vztahy mezi kamarády - musíme si pomáhat. Procvičení smyslů - poznávání plodů podzimu smysly - zrak, chuť, hmat. Hygienické návyky. Správné návyky při stolování. Správné chování ve škole a na veřejnosti. Udržování pořádku v místnosti ŠD, péče o květiny. Omezování hlučnosti, sebeovládání. TV Rozvoj pohybových dovedností v areálu školy, v tělocvičně dle počasí. Pořadová cvičení, soutěže, závodivé hry. Švihadla, míče. Míčové hry zaměřené na zvládnutí odhodu a chytání míče. HV Poslech písní na CD. Tanec na hudbu. Hudebně pohybové hry. Rytmus. Lidové písně. Hudební styly disko. Rekreační činnosti Stolní hry, omalovánky. Společenské hry, seznamování s novými hrami. Hry na rozvoj spolupráce ve skupině. Hry na počítači výuková sada Terasoft. DVD, četba a práce s dětskými časopisy.

6 Příprava na vyučování Slovní kopaná, péče o prostředí školní družiny: úklid hraček, výzdoba. Dopravní značky - k čemu slouží? Proč je důležité se jimi řídit? Pravidla silničního provozu. Práva a povinnosti chodců a cyklistů. Společenské návyky: dramatizace - omluva, požádání, scénky. Šetření majetku ŠD. Bezpečnost při hrách v místnosti a v tělocvičně. ŠVP ŠD Lidé kolem nás úcta k sobě samému, k druhým a starším. Lidé a čas orientace v čase minulost. Rozmanitosti přírody modelování ovoce, péče o pokojové rostliny. Člověk a jeho zdraví životospráva a pohyb, zdravý životní styl. Celodružinová akce: Návštěva kulturního zařízení divadlo, kino Zásady správného chování při návštěvě kulturních akcí.

7 Prosinec Slavíme Vánoce Odpočinkové činnosti Advent. Tradice a zvyky vánoc. Vycházky do zimní přírody, stopy a otisky ve sněhu. Poznáváme vlastní tělo: vhodné oblečení dle počasí. Vyprávění s dětmi o běžných starostech a zážitcích. Pozorování změn v přírodě. Hra na tělo. VV + PČ Nejdelší papírový řetěz. Výtvarné a pracovní dílny, příprava dárků a přáníček pro nejbližší. Vánoční zdobení stromečku pro zvířátka v lese. Barvíme textil - batikování, razítkování dle výběru dětí. Vystřihování sněhových vloček z papíru. Kreslení a výroba papírových postaviček - Čert a Mikuláš. RV Bezpečnost při chůzi náledí. Dbát na dostatečné a vhodné oblečení. Bezpečnost při bobování a jiných zimních radovánkách. Upozornit děti, aby nemluvily s neznámými lidmi. Bezpečnost v tělocvičně při sportování. TV Zimní radovánky. Bezpečnost při sportování na sněhu. Soutěže v tělocvičně. Hod na koš. Trampolína, žebřiny. Pohybové a míčové hry dle výběru dětí. Správné držení těla. Relaxace. HV Poslech písní na CD dle výběru dětí. Zpívání známých písní s kytarou. Pějme píseň dokola. Rytmus. Doprovodné nástroje dřívka, dřevěný blok, triangl. Rekreační činnosti Podle počasí a sněhu vycházky do přírody - klouzání, koulování, bobování. Stavění staveb ze sněhu - sněhulák, iglú. Hry v ŠD a v tělocvičně. Aktivní pobyt v zimní přírodě - chození, běhánívhodné oblečení. Pozorování stop ve sněhu. Hry na sněhu. Příprava na vyučování Opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách. Jazyková a literární výchova - pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy. Opakování a rozšiřování znalostí z prvouky. Správná životospráva - otužování.

8 ŠVP ŠD Místo, kde žijeme důležitá místa v obci. Lidé kolem nás lidské vlastnosti. Lidé a čas orientace v čase přítomnost. Význam lidových tradic Vánoce. Rozmanitost přírody sluneční soustava. Člověk a jeho zdraví stravovací návyky. Celodružinová akce: Vánoční zvyky a tradice Vánoční jarmark

9 Leden Čarování paní zimy Odpočinkové činnosti Poslech hudby, hudební styly - zájem dětí. Hry s hračkou dle vlastního výběru. Práce s časopisy, vystřihovánky, stolní hry - pexeso. Výroba vlastního pexesa. Omalovánky. Vyprávění s dětmi - kladné a záporné postavy - pohádky, filmy. Papírové skládanky. Rozhovory s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin. Hry na rozvoj jemné motoriky. VV + PČ Čarování paní zimy - netradiční výtvarné techniky. Práce s papírem a s vatou. Zimní krajina, ledové království. Vitamínový den - výtvarné zpracování, rozhovory, práce s Internetem, vyhledávání informací na toto téma. Výlet do pravěku - pohádka O človíčkovi, výtvarné zpracování dinosaurů. Hry na sněhu. RV Hygienické návyky. Mytí rukou. Péče o zuby. Upevňování dobrých vztahů ke spolužákům, k dospělým. Utváření dobrého kolektivu v odděleních ŠD. Péče o květinovou výzdobu, omezování hlučnosti. TV Pobyt venku, hry na sněhu, koulování bezpečnost. Pohybové činnosti v tělocvičně závodivé, štafetové hry, míče, švihadla. Vycházky do okolí školy. HV Zpívání známých písní s kytarou. Hudebně pohybové hry. Vytleskávání rytmu. Tanec na hudbu. Diskotéka. Rekreační činnosti Společenské a didaktické hry. Stolní hry. DVD, četba. Hry se stavebnicí. Puzzle. Práce s časopisy, počítačové hry se zaměřením na rozvoj paměti, postřehu a fantazie. Příprava na vyučování Opakování a procvičování poznatků při různých didaktických hrách. Jazyková a literární výchova - pranostiky, hádanky, přísloví, rozšiřování slovní zásoby, rýmy. Výukové programy na PC, práce s Internetem. Upevňování a rozšiřování znalostí z prvouky - spolupráce s třídní učitelkou.

10 ŠVP ŠD Místo, kde žijeme památky v našem regionu. Lidé kolem nás lidé s různými poruchami. Lidé a čas orientace v čase budoucnost. Význam lidových tradic Vánoce, adventní čas. Proč slavíme Vánoce? Rozmanitost přírody den a noc. Naši zvířecí kamarádi. Člověk a jeho zdraví jídelníček. Vaříme ve školní družině studená kuchyně. Celodružinová akce: Výlet do Liberce Lunapark, IQ park

11 Únor Znamení zvěrokruhu Odpočinkové činnosti Z pohádky do pohádky. Čtení pohádek. Za pohádkou do cizích krajů, pohádky jiných národů, práce s dětskou knihou a dětskými časopisy. Relaxace na koberci. Volné rozhovory s dětmi. Četba knihy na pokračování. VV + PČ Skládání z papíru, vystřihovánky z papíru. Výtvarné zpracování pohádek, ilustrace k pohádkám, pohádkové bytosti, dětské koláže s pohádkovou tématikou. Rozvoj jemné motoriky - pracovní listy na téma - tělo, jaro, léto, podzim, zima (zasobnik.mypage.cz). Batikování. Znamení zvěrokruhu - omalovánky. RV Hygienické návyky, správné stolování. Správný vztah k věcem, ke hračkám, ke společnému majetku, šetření vodou. Povídání o správném chování úctě, toleranci a pomoci druhým. Péče o květiny. Udržování pořádku v místnosti ŠD, v aktovce i v penálu. TV Správné držení těla. Pohybové a míčové hry v tělocvičně cvičení na nářadí, s míči, švihadly. Pobyt venku podle počasí. Vycházky do obce. HV Poslech písní na CD. Vytleskávání rytmu. Zpívání s kytarou. Hudebně pohybové hry. Písničky o vodě, sluníčku a přírodě. Rekreační činnosti Procházky a cviky za pochodu. Seznámení s místy vhodnými pro zimní hry. Vycházky se zimními zábavami. Pohybové hry spojené se zpěvem. Hry dle výběru dětí v tělocvičně. Příprava na vyučování Opakujeme, jak se správně chovat ke zvířátkům. Jaké zvířátko máš doma? Nejoblíbenější zvíře - ukázky z encyklopedií, filmy k tématu na DVD, práce s Internetem. Kvízy, soutěže, úkoly.

12 ŠVP ŠD Místo, kde žijeme zvyky našeho kraje. Lidé kolem nás kultura soužití v jiných zemích. Lidé a čas členění roku na roční období. Rozmanitost přírody fauna a flora v cizích zemích. Člověk a jeho zdraví sportovní a pohybové hry. Celodružinová akce: Bazar obnošených věcí

13 Březen Rádi si čteme Mezinárodní den žen Den rodiny Světový den lesů Světový den vody Světový den meteorologie Odpočinkové činnosti Hry dětí dle vlastního výběru. Čtení knihy na pokračování. Povídání o naší zemi - naše hory, chráněná území, zajímavé hrady a zámky. Vybarvování tematických omalovánek. Práce s dětskými časopisy. Stolní hry. VV + PČ Probouzení jara - tematické výtvarné a pracovní činnosti. Dopravní značky, vlastní výroba v papírové podobě. Jarní motivy, vystřihování, lepení. Kresba a malba jarních rostlin, jarní rozkvetlý strom. Motýli, jarní věnec. Rozvíjení kresby a malby suchým pastelem. Tvořivá recyklace stavba z odpadových materiálů. Malování křídami na chodník. RV Vycházky do přírody a pozorování změn v přírodě. Pozor, červená! Zaměření k dopravní výchově, dopravní značky, BESIP. Poznávání jarních květin. Přírodovědné kvízy. Poznávání léčivých rostlin, bylinek. TV Pohybové a míčové hry na hřišti dle počasí. Vycházky do okolí. Tělocvična překážková dráha. Fotbal. Badminton. HV Hudebně pohybové hry. Vytleskávání rytmu. Poslech písní na CD. Zpívání s kytarou. Rekreační činnosti Jarní úklid okolí školy. Vycházky do okolí školy. Tematické hry. Hry na školním hřišti. Jarní hry -

14 kuličky, skákání panáka, malování křídami na chodníky v areálu školy, školka s míčem. Příprava na vyučování Didaktické hry. Hry zaměřené na rozvoj postřehu, paměti, fantazie a představivosti. Výuková sada Terasoft. Přiměřené a vhodné oblečení venku. Dobré vztahy ke spolužákům jsme kamarádi, máme se rádi. ŠVP ŠD Místo, kde žijeme hlavní město ČR. Lidé kolem nás základní lidská práva, linka důvěry. Lidé a čas měsíce v roce. Rozmanitost přírody ochrana živočichů a rostlin. Člověk a jeho zdraví prevence úrazů, zdravověda. Celodružinová akce: Velikonoční jarmark Velikonoce zvyky a tradice

15 Duben Mezinárodní den ptáků Světový den zdraví Mezinárodní den ochrany památek Den Země Mezinárodní den tance Vítáme jarní čas Odpočinkové činnosti Individuální činnost dětí. VV + PČ Velikonoční výrobky. Výstava s velikonoční tématikou. Velikonoční motivy přání, barvení. Ilustrace příběhu, pohádky zobrazení vlastní fantazie, zkušenosti. Teplé a studené barvy. Vystřihování, skládání zvířátek. Stavby z písku, hrady. RV Velikonoce - tradice, zvyky. Bezpečnost při hrách na hřišti a v tělocvičně. Cesta ze školy domů. Přechod přes silnici. Vhodný jídelníček zdravé a nezdravé potraviny. TV Pohybové a míčové hry na hřišti. Rozcvička. Relaxační cvičení na relaxační hudbu. Běh na čas, skok do dálky. Štafetové hry. HV Zpívání známých písní s kytarou. Hudebně pohybové hry. Rytmus. Hra na tělo. Poslech písní na CD. Rekreační činnosti Společenské, deskové hry. Hry na rozvoj spolupráce ve skupině, koordinace pohybů. Četba, časopisy, volné kreslení, práce s Internetem, omalovánky. Příprava na vyučování Moje rodina širší i úzká. Hry s čísly i s počítáním. Přírodovědné hádanky, kvízy. Práce s encyklopediemi, s Internetem.

16 ŠVP ŠD Místo, kde žijeme Evropa a svět. Lidé kolem nás práva a povinnosti. Lidé a čas dny v týdnu. Rozmanitosti přírody sběr papíru. Člověk a jeho zdraví první pomoc při úrazech, důležitá telefonní čísla. Celodružinová akce: Lesní pedagogika Lesy ČR

17 Květen Máj je lásky čas Den slunce Mezinárodní den rodiny Mezinárodní den muzeí Mezinárodní den kulturní rozmanitosti Evropský den národních parků Mezinárodní den ztracených dětí 1. neděle v měsíci Mezinárodní den ptačího zpěvu 2. neděle v měsíci Den matek Odpočinkové činnosti Individuální činnost dětí. VV + PČ Den matek - výroba přáníček. Malování na chodník. Květinové chodníky v areálu školy. Skládání z papíru lodě, parníčky, vlaštovky. Malování vodovými barvami, malba do mokrého, vpíjení barev, zapíjení a následné dokreslování téma vody, ohně, větru, deště. Den slunce společná práce dětí na toto téma. RV Smyslové vnímání přírody. Hygienické návyky. Správné stolování. Dobré vztahy mezi spolužáky. Povídání o maminkách Den matek. Vztah k přírodě, jak můžeme pomáhat chránit přírodu. Význam vody, šetření vodou a energiemi. TV Pohybové a míčové hry na hřišti. Soutěže, závodivé hry. Hry zaměřené na orientaci. Fotbal. Badminton. HV Zpívání známých písní s kytarou. Hudebně pohybové hry. Poslech písní na CD. Vytleskávání rytmu. Hudební styly. Jakou hudbu děti poslouchají? Hudební vkus a hudební kvízy. Rekreační činnosti Četba, DVD, práce s dětskými časopisy, encyklopedie. Volné a individuální činnosti dětí. Omalovánky, dokreslovánky, skládanky z papíru. Vycházky do okolí. Poznávání krás přírody.

18 Příprava na vyučování Didaktické hry, práce s Internetem. Vyhledávání jednoduchých informací na Internetu. Výuková sada Terasoft. Dopravní výchova bezpečné přecházení přes silnici. 3. květen Den slunce, 18. květen Mezinárodní den muzeí. Povídání si s dětmi na tato témata. ŠVP ŠD Místo, kde žijeme vědomostní kvízy. Lidé kolem nás osobní vlastnictví. Lidé a čas hodiny, narozeniny a výročí v rodině a ve školní družině. Rozmanitosti přírody třídění odpadu doma i v rodině. Člověk a jeho zdraví prevence projevů rizikového chování. Celodružinová akce: Indiánská vesnička Rosehill Zvyky a tradice indiánských civilizací Mayové, Toltékové, Inkové, Aztékové

19 Červen Těšíme se na prázdniny Mezinárodní den dětí Mezinárodní den nevinných dětských obští agrese Světový den životního prostředí Světový den oceánů Mezinárodní den proti drogové závislosti Odpočinkové činnosti Omalovánky, volné kreslení a malování dětí. Individuální činnost dětí. Relaxace na koberci čtení pohádek. Vyprávění a vymýšlení krátkých pohádkových příběhů. VV + PČ Malování hudby - výtvarný projev zvuků. Den dětí malujeme zmrzlinu křídami na chodník. Práce s látkou textilní koláž letní louka. Letní prázdniny tempery. Přírodniny a lisování květin sestavování obrázků. Kreslení v přírodě strom, květina, list. Vaříme letní ovocný salát. RV Zábavné soutěže. Den dětí. Kudy z nudy - co dělat o prázdninách. Bezpečnost o letních prázdninách. Vědomostní soutěže, opakování učiva. ŠVP ŠD Místo, kde žijeme zajímavosti ze světa. Lidé kolem nás společné vlastnictví. Lidé a čas časová osa, plánování prázdnin. Rozmanitost přírody ekologické katastrofy, živelné pohromy záplavy atd. Člověk a jeho zdraví prevence projevů rizikového chování (alkohol, drogy, kouření, šikana). HV Pějme píseň dokola. Hudební nástroje, poznávání hudebních nástrojů, rozlišování zvuků nejen nástrojů, ale i zvuků přírody.

20 TV Míčové a pohybové hry na hřišti. Školka s míčem a se švihadlem. Fotbal. Závodivé hry. Rekreační činnosti Hry v přírodě. Pohybové a smyslové soutěže. Individuální záliby a hry dle výběru dětí. Oslava konce školního roku. Příprava na vyučování Výuková sada Terasoft. Didaktické hry. Práce s Internetem vyhledávání jednoduchých informací. Celodružinová akce: Oslava konce školního roku hry, soutěže, opékání buřtíků

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více