Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Základy uživatelského přístupu k počítači.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Základy uživatelského přístupu k počítači."

Transkript

1 Název: MÍČOVÉ HRY Vedoucí kroužku: Bc. Petr Forejt Určeno pro žáky: 2. až 4. třída Termín a místo konání: pondělí 13:45 až 14:30; malá TV Název: POČÍTAČE I. Vedoucí kroužku: Mgr. Jiří Trnka Určeno pro žáky: 2. až 4. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; B 1/3 počítačová učebna Žáci se budou seznamovat s jednotlivými herními činnostmi různých druhů kolektivních sportů (zejména míčových, ale i některých nemíčových). Jedná se například o tyto druhy sportů: sálová kopaná, florbal vybíjená, basketbal, házená, frisbee, badminton, šátkovaná, střihaná, apod. Kolektivní hry rozvíjí u žáků rychlost, přesnost, správný odhad vzdálenosti, práci s jednotlivými druhy míčů, postřeh. Děti se mohou naučit spolupráci a kolektivnímu pojetí jednotlivých sportů a her. Základy uživatelského přístupu k počítači. Ovládání HW + SW OS Grafika Internet, sítě

2 Název: FRANCOUZŠTINA Vedoucí kroužku: Mgr. Marie Šnajdrová Určeno pro žáky: 4. a 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 13:00 do 13:45 hodin; A 1/1 (4. B) Název: ANGLIČTINA NA POČÍTAČI Vedoucí kroužku: Eva Podolská Určeno pro žáky: 1. až 3. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; A 2/10a Konverzace pro mírně pokročilé žáky. Práce s interaktivní tabulí formou výukových programů pro nejmenší.

3 Název: GYMNASTIKA I. Vedoucí kroužku: Mgr. Sabina Polová Určeno pro žáky: třída Termín a místo konání: úterý 13:45 až 14:30 hodin; TV malá Název: SÁLOVÁ KOPANÁ Vedoucí kroužku: Mgr. Tomáš Náhlý Určeno pro žáky: 6. až 9. tříd Termín a místo konání: úterý od 13:45 do 14:30 hodin; velká TV nácvik přihrávek, střelba na branku, hry s míčem Sportovní gymnastika cvičení na prostných, výskoky na bednu, kozu, na lavičkách, na kladině, držení těla, protahovací cviky, různé výdrže, stoje. zápasy, turnaj král střelců a jiné hry

4 Název: PSANÍ VŠEMI 10 Vedoucí kroužku: Mgr. Tomáš Náhlý Určeno pro žáky: 3. až 9. tříd Termín a místo konání: úterý 12:50 až 13:35 hodin; B 1/3 Název: VYBÍJENÁ Vedoucí kroužku: Mgr. Olga Tománková Určeno pro žáky: 2. tříd Termín a místo konání: úterý od 12:50 do 13:35 hodin; velká TV Kroužek je určen žákům, kteří se chtějí naučit psát desetiprstovou hmatovou metodou bez dívání se na klávesnici. S touto dovedností jsou děti schopny psát rychleji a přesněji. Hravou a zábavnou formou výuky se naučit základům vybíjené. Děti si osvojí základy a pravidla míčové hry vybíjená. Zdokonalí se v házení a zpracování míče. Naučí se toleranci a spolupráci v týmu. Tento ZK by měl vychovávat hráče v duchu Fair play s cílem vytvořit tým, kde si budou děti navzájem pomáhat a budou jeden druhému oporou.

5 Název: AIKIDO I. Vedoucí kroužku: Mgr. Radka Hanáková Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: úterý od 13:00 do 13:45 hodin; malá TV Název: DIVADELNÍ Vedoucí kroužku: Mgr. Simona Havlová Určeno pro žáky: 3., 4. a 5. tříd Termín a místo konání: úterý od 14:00 hodin do 15:30 hodin; B1/5 Vzhledem k dvouhodinové dotaci je tento kroužek považován za DVA. Aikido je japonské bojové umění. Jednotlivé hodiny jsou věnovány nácviku obranných technik, hodů, pádů a pák, ale také rozvoji vlastní rovnováhy a stability (celkové koordinace). Všechny techniky se cvičí ve dvojicích. Cvičí se na žíněnkách (tatami) a bosky. Kroužek bude zaměřen na nácvik různorodých životních situací, pod kontrolou si zkusíme vyjadřování různých emocí a pocitů. V dramatických etudách, hrách i v textových materiálech si vyzkoušíme odlišné životní role. Budeme se učit správně vyslovovat a pracovat s trémou. Nejlepší produkty naší činnosti předvedeme na Školní akademii. Pozn.: prosím zvážit, zda bude v možnostech rodiny opatřit kostýmy a zaručit pravidelnou docházku na tento ZK do konce školního roku (nácvik na Školní akademii ).

6 Název: SEBEOBRANA Vedoucí kroužku: Mgr. Tóth Michal Určeno pro žáky: 3. až 9. tříd Termín a místo konání: úterý od 7:00 do 7:45 hodin; malá TV Název: KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY Vedoucí kroužku: Mgr. Michal Tóth Určeno pro žáky: 5. až 9. tříd Termín a místo konání: úterý od 14:00 do 14:45 hodin; B ½ (6. B) Dozvědět se, co je to tzv. nutná sebeobrana podle zákona, za jakých okolností je dovoleno se bránit a útočit Jak předcházet fyzickým střetům a rozpoznat nebezpečné chování lidí Základy bojových umění (karate, wing-tsun, jiu-jiutsu, aikido) použitelných při sebeobraně Zlepšování koordinace pohybů, rovnováhy (balanční cviky), síly (posilovací cvičení) a fyzické kondice Nejsou nutné žádné pomůcky ani speciální cvičební úbor Hlavní náplní kroužku bude naučit se základní metodiku hry na klasickou akustickou kytaru. Naučíme se základní akordy a rytmy pro doprovod písniček, ale zkusíme si i sólovou hru. Společně si i nacvičíme i hru ve skupině. Poznámka pro zájemce. K dispozici zatím není kytara, proto je nutné mít vlastní.

7 Název: ZOBCOVÁ FLÉTNA - ZAČÁTEČNÍCI Vedoucí kroužku: Bc. BcA. Tomáš Johancsík Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: úterý od 14:40 hodin do 15:25 hodin; B 1/6 (4. C) Název: ŠKOLNÍ ORCHESTR Vedoucí kroužku: Bc. BcA. Tomáš Johancsík Určeno pro žáky: 1. až 9. tříd, kteří na něco hrají a mají základní znalosti hudebního nástroje Termín a místo konání: úterý od 15:35 hodin do 16:20 hodin; B 1/6 (4. C) Seznámit žáky hravou formou hry na zobcovou flétnu. Společně budeme procvičovat základní tóny, dechová cvičení, souborovou hru. Naučíme se základní hudební názvosloví včetně základních hudebních skladatelů. Poslechneme si různé skladby, různých žánrů. Cílem tohoto kroužku je především souhra žáků a utvoření školního orchestru s různými nástroji. Žáci se dostanou do jiného sociálního prostředí, budou se učit naslouchat, prohlubovat znalosti z hudební teorie včetně dispozic jejich hudebního nástroje. Budou se aktivně účastnit na koncertech.

8 Název: ŠPANĚLŠTINA I. HABLA USTED ESPŇOL? Vedoucí kroužku: Ing. Filip Máčaj (specialista na španělský jazyk) Určeno pro žáky: 3., 4. a 5. tříd (maximální počet žáků 10) Termín a místo konání: úterý od 12:50 hodin do 13:35 hodin; bude upřesněno Název: CVIČENÍ Z M A ČJ I. Vedoucí kroužku: Ing. Jiřina Oličová Určeno pro žáky: 5. B, 5. C Termín a místo konání: úterý od 12:50 do 13:35 hodin; B 3/5 Seznámit žáky hravou a zábavnou formou se španělským jazykem. Společně budeme procvičovat výslovnost, naučíme se základní slovní zásobu včetně gramatiky (pozdravy, dny v týdnu, barvy, názvy zvířátek apod.) Budeme poslouchat a zpívat písničky, učit se různá říkadla a básničky. Osvojíme si tolik slovíček, že žáci brzo dokážou utvořit jednoduché větičky a to samozřejmě s ohledem na věk žáka. Intenzivnější procvičení matematiky a českého jazyka s cílem lépe zvládnout přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.

9 Název: RUSKÝ JAZYK Vedoucí kroužku: Mgr. Eva Sliwková Určeno pro žáky: 6. a 7. tříd Termín a místo konání: úterý od 14:00 do 14:45 hodin; B 2/1/ Název: BASKETBAL Vedoucí kroužku: Jiří Toušek Určeno pro žáky: dívky 2. až 4. tříd (mohou i chlapci) Termín a místo konání: úterý od 15:30 do 16:30 hodin; velká TV Seznámit žáky hravou a zábavnou formou s ruským jazykem. Společně budeme procvičovat výslovnost, naučíme se základní slovní zásobu včetně gramatiky. Budeme pracovat s internetem a dozvíme se mnoho zajímavého o ruských reáliích. Osvojíme si tolik slovíček, že žáci brzo dokážou utvořit jednoduché věty a domluvit se v běžné konverzaci. BASKET SLOVANKA je mnohonásobným mistrem ČR v kategoriích mládeže. Dvě naše hráčky Elhotová a Kulichová začínaly právě na Slovance a hrály na olympiádě v Londýně.

10 Název: KERAMIKA IV. Vedoucí kroužku: Klára Havrdová Určeno pro žáky: 3. až 5. tříd Termín a místo konání: úterý - lichý týden od 13:15 do 14:45 hodin; keramická dílna A 2/8 Název: KERAMIKA III. Vedoucí kroužku: Klára Havrdová Určeno pro žáky: 3. až 5. tříd Termín a místo konání: úterý - sudý týden od 13:15 do 14:45 hodin; keramická dílna A 2/8 Hrátky s keramickou hlínou pro začátečníky i pokročilé. Žáci se seznamují s různými způsoby práce s keramickou hlínou. Kromě zpracování hlíny rukama se učí vytvářet výrobky z plátů. Při práci využívají různé nástroje řezátka, špachtle, očka apod. Hrátky s keramickou hlínou pro začátečníky i pokročilé. Žáci se seznamují s různými způsoby práce s keramickou hlínou. Kromě zpracování hlíny rukama se učí vytvářet výrobky z plátů. Při práci využívají různé nástroje řezátka, špachtle, očka apod.

11 Název: STOLNÍ TENIS Vedoucí kroužku: Mgr. Tomáš Náhlý Určeno pro žáky: 3. až 9. tříd Název: ZUMBATOMIC I. Vedoucí kroužku: Mgr. Hošková Zuzana Určeno pro žáky: 1. a 2. tříd Termín a místo konání: středa od 13:00 do 13:45 hodin; malá TV Termín a místo konání: středa od 14:00 do 14:45 hodin; velká TV nácvik přihrávek, podání a ovládání pálky dvouhry, čtyřhry, obíhačka zápasy, turnaje Zumbatomic je jeden z programů společnosti Zumba Fitness LLC, chráněný registrovanou ochrannou známkou. Jde o Zumbu pro děti, která má svoji jasně danou metodiku a pravidla. Všeobecným cílem bylo vytvořit ZÁBAVNÝ, HRAVÝ A ZDRAVÝ program pro děti pomocí konceptu Zumba Fitness. Obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton a pop. Více než cvičení: Cílem ZumbAtomic je rozvinout zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást dětských životů. Zatímco je cvičení vskutku velmi důležitým prvkem rozvoje v dětství, ZumbAtomic rovněž zvažuje ostatní aspekty dětského rozvoje. Rozvoj zdravého životního stylu zahrnuje naučit se: vedení, respekt, týmovou spolupráci, hrdost, sebedůvěru a zodpovědnost. Rovněž zahrnuje rozvoj: koordinace, rovnováhy, disciplíny, paměti a kreativity.

12 Název: ZUMBATOMIC II. Vedoucí kroužku: Mgr. Hošková Zuzana Určeno pro žáky: 4. a 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 13:45 až 14:30 hodin; malá TV Název: AIKIDO II. Vedoucí kroužku: Mgr. Radka Hanáková Určeno pro žáky: 6. až 9. tříd Termín a místo konání: středa od 13:00 do 13:45 hodin; velká TV Zumbatomic je jeden z programů společnosti Zumba Fitness LLC, chráněný registrovanou ochrannou známkou. Jde o Zumbu pro děti, která má svoji jasně danou metodiku a pravidla. Všeobecným cílem bylo vytvořit ZÁBAVNÝ, HRAVÝ A ZDRAVÝ program pro děti pomocí konceptu Zumba Fitness. Obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton a pop. Více než cvičení: Cílem ZumbAtomic je rozvinout zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást dětských životů. Zatímco je cvičení vskutku velmi důležitým prvkem rozvoje v dětství, ZumbAtomic rovněž zvažuje ostatní aspekty dětského rozvoje. Rozvoj zdravého životního stylu zahrnuje naučit se: vedení, respekt, týmovou spolupráci, hrdost, sebedůvěru, zodpovědnost Rovněž zahrnuje rozvoj: koordinace, rovnováhy, disciplíny, paměti a kreativity. Aikido je japonské bojové umění. Jednotlivé hodiny jsou věnovány nácviku obranných technik, hodů, pádů a pák, ale také rozvoji vlastní rovnováhy a stability (celkové koordinace). Všechny techniky se cvičí ve dvojicích. Cvičí se na žíněnkách (tatami) a bosky.

13 Název: POČÍTAČE II. Vedoucí kroužku: Mgr. Jiří Trnka Určeno pro žáky: 2. až 4. tříd Termín a místo konání: středa od 11:55 do 12:40 hodin; B 1/3 počítačová učebna Název: ŠPANĚLŠTINA II. HABLA USTED ESPŇOL? Vedoucí kroužku: Ing. Filip Máčaj (specialista na španělský jazyk) Určeno pro žáky: 6. až 9. tříd Termín a místo konání: středa od 13:45 do 14:35 hodin; bude upřesněno Základy uživatelského přístupu k počítači. Ovládání HW + SW OS Grafika Internet, sítě Španělský jazyk je 4 světovým jazykem. V současné době je v rámci EU tento jazyk na vzestupu využívají především manažeři a zaměstnanci firem spolupracujícími se státy, kde je stěžejním mluvícím jazykem španělština. Pokud chcete vědět a poznat více o Španělsku a Latinské Americe máte jedinečnou možnost. Je dobrým základem pro případné studium na středních školách s jazykovým zaměřením.

14 Název: ZÁKLADY ŘEMESEL Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová Určeno pro žáky: 6. až 9. tříd Termín a místo konání: středa sudý týden od 14:00 do 15:30 hodin; bude upřesněno Název: GYMNASTIKA II. Vedoucí kroužku: Mgr. Sabina Polová Určeno pro žáky: tříd Termín a místo konání: čtvrtek 14:00 až 14:45 hodin; TV malá Práce s pedigem košíky, zvonečky apod. Drátkování odrátkování kamenů a nádob, vánoční ozdoby apod. Práce s korálky šperky, vánoční ozdoby apod. Barvení textilu batika, savování, potisk. Malba na sklo svícny. Sportovní gymnastika cvičení na prostných, výskoky na bednu, kozu, na lavičkách, na kladině, držení těla, protahovací cviky, různé výdrže, stoje.

15 Název: FLORBAL Vedoucí kroužku: Mgr. Michal Tóth Určeno pro žáky: tříd Termín a místo konání: čtvrtek 14:40-15:25 hodin, velká TV Název: HUDEBNÍ Vedoucí kroužku: Mgr. Ludmila Beťáková Určeno pro žáky: 1. a 2. tříd Termín a místo konání: úterý od 13:00 13:45 hodin; A 3/1 Florbal je hra podobná pozemnímu hokeji. Je to kolektivní hra, která rozvíjí u hráčů a hráček rychlost, přesnost, správný odhad vzdálenosti, postřeh a v nemalé řadě odpovědnost za výkon družstva a jednotlivce. Potřebné vybavení: 1. sportovní oděv, pevná obuv 2. florbalová hokejka 3. florbalový míček Cílem našeho kroužku florbalu: 1. Naučit se přesně přihrávat míček spoluhráči. 2. Nacvičovat útočnou a obrannou hru. 3. Naučit se dodržovat přesná pravidla hry. 4. Zdokonalovat se ve střelbě na brankáře. 5. V rámci možností uspořádat turnaje pro 1. stupeň naší ZŠ. 6. Vychovávat hráče v duchu Fair play. 7. Vytvořit tým, kde si budou děti navzájem pomáhat a budou jeden druhému oporou. Písně, taneční hry, říkadla a písničky s pohybem. Hra na orffovské nástroje. Rozvíjení rytmického cítění hrou na nástroje a podpora přirozené lidské tvořivosti. Elementární hudba není nikdy hudba samotná nýbrž hudba ve spojení s pohybem, tancem a řečí, je to hudba, kterou musíme sami hrát. Elementární hudba předchází složitá poučení, nezná velké formy a architekturu. Přináší drobné formy ze souřadných vět, ostinata a malá ronda. Elementární hudba je zemitá, přirozená, snadná a každému srozumitelná. Odpovídá povaze dítěte. Zkušenost mi ukázala, že jen velmi zřídka se vyskytuje naprosto nemuzikální dítě, že skoro každé v některém směru reaguje a je schopné vývoje. Pedagogická neschopnost zde často z neznalosti umlčela prameny, potlačila vlohy a způsobila i jinou škodu. (Carl Orff)

16 Název: CVIČENÍ Z M A ČJ II. Vedoucí kroužku: Ing. Jiřina Oličová Určeno pro žáky: 5. B, 5. C Termín a místo konání: čtvrtek od 12:50 do 13:35 hodin; B 3/5 Název: LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ Vedoucí kroužku: Mgr. Radka Hanáková Určeno pro žáky: 1. a 5. tříd Termín a místo konání: čtvrtek lichý týden od 13:00 do 14:30 hodin; A 3/4 (3. A) Intenzivnější procvičení matematiky a českého jazyka s cílem lépe zvládnout přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Základem zájmového kroužku bude práce s různými literárními žánry (zejména s pohádkami a dobrodružnou literaturou). Pomocí metod a technik dramatické výchovy. Do příběhů, které si zdramatizujeme, vstoupíme například pomocí hry v roli, živých obrazů, pantomimy, improvizace a jiných technik. Cílem kroužku je prohloubit zájem žáků zejména o literaturu a divadlo.

17 Název: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ Z M Vedoucí kroužku: Ing. Bc. Lucie Řehořová Určeno pro žáky: 9. B a 9. C Termín a místo konání: čtvrtek od 14:40 do 15:25 hodin; bude upřesněno Název: KERAMIKA I. Vedoucí kroužku: Mgr. Libuše Šrottová Určeno pro žáky: 1. až 3. tříd Termín a místo konání: čtvrtek - sudý týden od 13:00 do 14:30 hodin; keramická dílna A 2/8 Vzorové testy, SCIO testy z matematiky (příprava na přijímací zkoušky na střední školy). Keramika je zajímavá tvůrčí činnost, která rozvíjí dětskou představivost a zručnost. Děti při práci zapojují svou fantazii a vytvářejí tak naprosto originální keramické výrobky. A co všechno se musí udělat, aby takový výrobek vznikl? Nejprve se z hlíny vytvoří výrobek, například modelováním nebo vykrajováním z plátu pomocí šablony. Tento výrobek musí projít vypalováním v peci a teprve poté se přistupuje k barvení to se provádí nejčastěji glazurou. Hotové výrobky si děti samozřejmě mohou odnést domů a potěšit jimi například své blízké.

18 Název: KERAMIKA II. Vedoucí kroužku: Mgr. Libuše Šrottová Určeno pro žáky: 1. až 3. tříd Termín a místo konání: čtvrtek - lichý týden od 13:00 do 14:30 hodin; keramická dílna A 2/8 Název: MATEMATICKÁ CVIČENÍ Vedoucí kroužku: Ing. Bc. Lucie Řehořová Určeno pro žáky: 7. A Termín a místo konání: pátek od 12:50 do 13:35 hodin; bude upřesněno Keramika je zajímavá tvůrčí činnost, která rozvíjí dětskou představivost a zručnost. Děti při práci zapojují svou fantazii a vytvářejí tak naprosto originální keramické výrobky. A co všechno se musí udělat, aby takový výrobek vznikl? Nejprve se z hlíny vytvoří výrobek, například modelováním nebo vykrajováním z plátu pomocí šablony. Tento výrobek musí projít vypalováním v peci a teprve poté se přistupuje k barvení to se provádí nejčastěji glazurou. Hotové výrobky si děti samozřejmě mohou odnést domů a potěšit jimi například své blízké. Opakování a prohloubení učiva 7. ročníku.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

KROUŽKY/EXTRA COURSES 2014/2015 II. semester

KROUŽKY/EXTRA COURSES 2014/2015 II. semester act Sunny Canadian International School KROUŽKY/EXTRA COURSES 2014/2015 II. semester KROUŽKY PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL AKTUÁLNĚ ZE ŽIVOTA NA SUNNY CANADIAN SCHOOL TANEČKY S PANÍ LYNCH Paní Lynch je tanečnice

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

Bližší informace ke kroužkům

Bližší informace ke kroužkům Sportovní kroužky Bližší informace ke kroužkům Florbalový klub Hradečtí lvi FBC Sion Florbalový klub nabízí příležitost pro děti, které chtějí hrát závodně i pro ty, co si chtějí jen tak zasportovat a

Více

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o.

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. TANEC DĚTSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...4 TANEC JUNIORSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...5 TANEC DOSPĚLÉ VĚKOVÁ KATEGORIE...6 KERAMIKA

Více

Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015/2016, termíny budou upřesněny v měsíci září 2015 podle zájmu žáků

Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015/2016, termíny budou upřesněny v měsíci září 2015 podle zájmu žáků Předběžná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015/2016, termíny budou upřesněny v měsíci září 2015 podle zájmu žáků Kroužky organizované a vedené pedagogy naší školy (Ceny jsou uvedeny za 30 lekcí

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

Bližší informace ke kroužkům

Bližší informace ke kroužkům Sportovní kroužky Bližší informace ke kroužkům Florbalový klub Hradečtí lvi FBC Sion Florbalový klub nabízí příležitost pro děti, které chtějí hrát závodně i pro ty, co si chtějí jen tak zasportovat a

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list 2012/2013 Seznam organizací Aikido Ikeda Dojo Beroun... 4 Aqua Aerobic - Alena Beránková Vančová... 3 Angličtina s Jimmym... 9 Ateliér na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015 U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y ZÁJMOVÉ 2014-2015 škola Lyžařská tábor Příměstský Aktuální nabídku kroužků

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány

PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013. MgA. Petra Košťálová. Vedoucí pracoviště Lány PROJEKT PRACOVIŠTĚ LÁNY NA ROK 2013 1 MgA. Petra Košťálová Vedoucí pracoviště Lány CHARAKTERISTIK A ZAŘÍZENÍ Pracoviště Lány působí v Brně Bohunicích a vzniklo v roce 1995 jako druhé pracoviště Lužánek

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více