Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice MÍSTO, KDE JSEM DOMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice MÍSTO, KDE JSEM DOMA"

Transkript

1 Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Radňovice MÍSTO, KDE JSEM DOMA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 Plán ŠD na září: NAŠE OBEC Dle zájmu dětí volné hry dětí, montážní a demontážní činnosti, hlavolamy, kvízy, hádanky. Dopravní značky-hra. Pobyt na školní zahradě s využitím herních prvků. Předčítání. Poslech dětských písní i mluveného slova. V září se v družině objevují prvňáčci, děti, které se seznamují s chodem školy a s pro ně novými dětmi a pedagogy. Některé jsou z Radňovic, jiné z Jiříkovic. Družina jim pomůže v začlenění do kolektivu. Povíme si o rozdílu mezi městem a vesnicí a zaměříme se především na obce, ze kterých děti pocházejí. Vysvětlíme si smysl městského či obecního znaku, ukážeme si, jak vypadá znak obcí, ze kterých děti pocházejí a znaky blízkých měst. Zkusíme odvodit názvy ulic a domovních znamení ve městech, objasníme si, proč v obcích většinou nenalezneme ulice. Nakreslíme plánky obcí, vyznačíme náves (ve městech nahradíme pojem náměstí, rynek). Vydáme se na vycházku po Radňovicích (upozornění na bezpečnost při přecházení vozovky a při pohybu na chodníku, zdravení spoluobčanů). Kresba obecního znaku (příp. papírová mozaika)a plánku obce. Využijeme sezónního ovoce či zeleniny v kulinářské dílně, zkusíme sušit křížaly. Vycházky do přírody (poučení o chování v přírodě a o bezpečnosti při přesunu), míčové hry na hřišti, pohybové hry v tělocvičně, cvičení na nářadí. Podle počasí- fotbalový zápas Radňovice-Slavkovice. Rozdíl mezi životem ve městě a na vsi. Orientace v blízkém okolí. Bezpečné přecházení vozovky při cestě do školy. Slušné chování na veřejnosti. Vnímáme změny přírody na podzim. Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba školy, četba, recitace a zpěv.

3 Plán ŠD na říjen: POŠTA A ŘEMESLA Volné hry dle zájmu dětí, stolní a karetní hry, plnění pracovních listů, turnaj v pexesu. Pobyt na školní zahradě (dle počasí). Hra na poštu. Plnění pracovních listů. Četba časopisů Pastelka, Sluníčko. Poslech dětských písniček a mluveného slova. Předčítání. Učíme se správně psát adresu. Pokusíme se napsat dopis kamarádovi, vysvětlíme si rozdíl mezi dopisem, pohlednicí, SMS. Zaměříme se na služby pošty a na její historii. Zahrajeme si na poštu- pošleme balíček, doporučený dopis, složenku. Prohlédneme si album známek. Vrátíme se k názvům ulic a povíme si o řemeslech, která bývala dříve běžná. Všímáme si přibývajícího podzimu. Uspořádáme soutěž v pouštění draka. Návrh poštovní známky-voskové pastely. Domovní znamení podle řemeslníka žijícího v domě. Tvoření z přírodnin. Honičky tradiční i netradiční, vycházky dle počasí, opičí dráha, míčové hry, soutěže jednotlivců i družstev. Využití služeb pošty, psaní adresy. Odvozování názvů ulic od řemesel. Řemesla v dnešní době a řemesla již zaniklá. Podzimní pranostiky a změny v přírodě. Výtvarné činnosti, výzdoba školy, recitace, divadélko, správné čtení.

4 Plán ŠD na listopad: OBCHOD Hry na obchod, restauraci a cukrárnu Stolní a karetní hry, poslech CD hudba i mluvené slovo. Četba dětských časopisů. Puzzle soutěž Kdo je nejrychlejší? Hry se stavebnicemi. Plnění pracovních listů různého zaměření. Předčítání. Navážeme na minulý měsíc, kdy jsme si vyprávěli o řemeslnících. Tentokrát se budeme bavit o zboží a o obchodu. Zmíníme se o obchodování v různých obdobích historie. Více se zastavíme ve středověku (krámy, trhy, kupci ). Uděláme si výstavku obalů zboží, které maminky často kupují. Prohlédneme si fotografie obalů z dřívějška. Zahrajeme si na prodavače a kupující (hra s penězi, slušnost a ochota při nakupování). Odpovíme si na otázky: Do jakých obchodů chodíme často a do jakých pouze občas? Jakou funkci má reklama? Na co si dát pozor při nakupování? Jídlo si můžeme koupit i v restauracích, bufetech, cukrárnách. Nacvičíme si správné chování v těchto podnicích. Upozorníme na správné stolování a vysvětlíme si, jak se říká obsluhujícímu personálu. Návrh obalu na oblíbenou sladkost a mléčný výrobek. Využití papírových a plastových obalů k dalšímu tvoření. Prostírání stolu, správné použití příboru. Příprava jednoduchého pokrmu (ovocný či zeleninový salát-potřeba vitamínů v sychravém podzimu). Dle počasí vycházky do přírody. Cvičení na nářadí, cvičení ve dvojicích, soutěže jednotlivců a družstev. Míčové hry, honičky. Obchodování v dřívějších dobách a dnes. Druhy výrobků a zaměření obchodů. Slušnost při nakupování. Jak se chovat v restauraci či cukrárně. Správné stolování. Jak nás ovlivňuje reklama. Blíží se Advent-pranostiky, příchod zimy. Výtvarné a pracovní činnosti, zpěv písní dle výběru dětí, výzdoba školy, četba a recitace.

5 Plán ŠD na prosinec: UMÍME SE BAVIT Volné hry dětí dle jejich výběru, poslech koled a vánočních příběhů, četba knihy s vánoční tématikou, kresba dětí na volné téma, plnění pracovních listů. Hry našich babiček. Předčítání. Prosinec je měsíc hlavně dětí. Už jen to těšení na čerta a Mikuláše, na Štědrý den, vánoční svátky a na Silvestra. K tomu patří i návštěvy různých výstav, divadélek, koncertů. Povíme si o tom, jak se bavili lidé v dřívějších dobách, kdy se rozdělovali na chudé a bohaté vrstvy. Jak se tehdy děti těšily na svátky a jak se na ně chystaly. Pokusíme se vyrobit dárky pro své blízké, ukážeme si, jak je hezky zabalit. Zopakujeme si a naučíme se nové koledy. Výroba čertíka, vánočních ozdob na stromeček. Pečení medových perníčků či výroba nepečeného cukroví. Příprava polotovarů na tvořivou dílnu a vánočních gratulací. Podle počasí vycházky do terénu. Psychomotorické hry, cvičení se švihadly a s lanem. Čertovské soutěže s netradičními pomůckami a cviky. Honičky a míčové hry. Florbalový turnaj družstev. Advent-jak se připravujeme a slavíme nejoblíbenější svátky v roce. Jak se bavíme dnes a jak se lidé bavili dříve. Jak se správně chovat při návštěvě kulturních akcí. Jak se oblékat na tyto akce. Chystání a předávání dárků, radost z obdarování druhého. Příprava na vánoční dílnu. Výtvarné a pracovní činnosti, zpěv a recitace, divadélko o putování do Betléma, výzdoba školy a jeho okolí.

6 Plán ŠD na leden: U LÉKAŘE Volné hry dětí, puzzle, plnění pracovních listů, hry se stavebnicemi, domino a karetní hry. Soutěž v Superfarmářovi. Hra u lékaře, v lékárně. Vystřihovací a oblékací panenky. Poslech pohádek na CD. Předčítání. V zimě býváme častěji nemocní než za teplejšího počasí. Zahrajeme si na lékaře a nemocného- zajdeme na preventivní prohlídku, s horečkou a bolestí, zahrajeme si na nemocnici, nakoupíme v lékárně. Povíme si o otužování a zdravé výživě (zvlášť teď po Vánocích). Ukážeme si, jak si správně čistit zuby (dentální hygiena). Přes léky a bylinky se dostaneme k léčení v dřívějších dobách, kdy nefungovala hygiena a babky kořenářky nahrazovaly lékaře. Zopakujeme si části těla, abychom mohli správně říct, co nás bolí. Zdůrazníme důležitost pohybu, pozor dáme na bezpečnost při zimních sportech. Vyrábíme novoročenku. Stavby ze sněhu iglú, sněhulák. Myslíme na ptáčky vyrábíme krmítko. Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu do 1. třídy. Zimní sporty sáňkování, bobování, koulování Testy obratnosti, cvičení s lavičkami a žíněnkami. Míčové hry. Podle možností turnaj v přehazované Radňovice-Slavkovice. Rozdíl mezi nemocí a úrazem. Návštěva lékaře, zubaře, lékárny. Pobyt v nemocnici. Zaměření lékařské péče. Prevence, otužování, zdravá výživa, pohyb. Bezpečnost při sportu. Části lidského těl. Zubní prevence. Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba školy a okolí, zpěv a četba, divadélko.

7 Plán ŠD na únor: CO S VOLNÝM ČASEM Dle zájmu dětí, hry se stavebnicemi, dřevěnými kostkami, poslech dětských písniček a mluveného slova, četba časopisu Pastelka, kreslení a vymalovávání. Předčítání. Únor je měsíc masopustní, tzn., že nás čeká příprava masek a pak hurá na karneval! Ten se většinou odehrává v kulturním domě, ale ve městech také v domech dětí, příp. domech patřících jiným organizacím. Povíme si o tom, jak se dá smysluplně trávit volný čas (ZUŠ, DDM, Skauti, Brontosauři ), jaká je nabídka kroužků podle zaměření. Jakou náplň mají obecní spolky pro dospělé-hasičský, myslivecký, sportovní? Vyrobíme si karnevalovou masku a nacvičíme vystoupení na školní karneval, který bude v sci-fi duchu. Zmíníme pranostiky a říkadla vážící se k Masopustu, ukážeme si, jaké masky mívali naši předkové (Veselý kopec u Hlinska). Vyrobíme valentýnku pro toho, kdo je našemu srdci milý. Naučíme se točit růžičky z krepového papíru a vyzdobíme si laufrovský klobouk. Usmažíme si koblížky. Zimní sporty dle počasí. V tělocvičně soutěže družstev a jednotlivců, cvičení na nářadí. Netradiční honičky, míčové hry. Kde se dá trávit volný čas ve městech a na vsi-zuš, DDM, Skauti, sportovní oddíly, hasiči Činnost spolků. Masopust dříve a dnes. Příprava na školní karneval. Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba KD na školní karneval, příprava vystoupení žáků školy na karneval.

8 Plán ŠD na březen: KNIHOVNA Volné hry dětí dle zájmu, stolní a deskové hry, puzzle a domino, kreslení, stříhání, lepení. Četba a poslech dětských písní a mluveného slova. Školní kolo soutěže v recitaci. Výstavka dětských ilustrátorů. Předčítání. Mezi vzdělávací instituce sloužící občanům patří knihovny, čítárny, studovny. Knihovny vždy byly i v malých obcích a je tomu tak i v Radňovicích. Uděláme si exkurzi do obecní knihovny a porovnáme s návštěvou městské knihovny v Novém Městě na Mor.a se školní knihovnou. Březen je měsícem knihy. Děti si přinesou do školy svou nejoblíbenější knížku a zajímavosti o ní povypráví spolužákům. Povíme si o tom, jak dříve knihy vznikaly, vysvětlíme si knihtisk, iniciálu, pergamen Ukážeme si rozdíl mezi knihou vázanou a brožovanou, prohlédneme si ilustrace v oblíbených knihách. V knihovnách se půjčují i tiskoviny-vysvětlíme si rozdíl mezi deníkem, týdeníkem, měsíčníkem Pokusíme se sestavit jarní číslo školního časopisu z příspěvků dětí a rodičů. Pozorujeme propukající jaro, vnímáme změny v přírodě, stoupající teploty vzduchu, prodlužující se dny, upozorníme na blížící se Velikonoce. Jarní a velikonoční výzdoba školy. Upečeme si sladké kytičky. Sejeme velikonoční osení. Ilustrace do školního časopisu. Honičky, míčové hry, opičí dráha, soutěže družstev a jednotlivců, psychomotorické hry. Podle počasí pobyt venku-turistika, hrací prvky na školní zahradě. Knihovna jako vzdělávací instituce. Druhy knih podle vazby. Dělení knih podle žánrů. Návštěva knihovny a orientace v ní při půjčování knih. Vyprávění o známých spisovatelích a ilustrátorech. Jak dříve knihy vznikaly. Co přinesl knihtisk. Jaro je tady. Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba školy, četba, zpěv a recitace.

9 Plán ŠD na duben: POLICIE Práce montážní a demontážní, plnění pracovních listů, hra s dopravními značkami a s dopravním kobercem. Četba, poslech. Hry na policisty a soudce. Předčítání. Pobyt na školní zahradě s využitím herních prvků. Duben je měsíc bezpečnosti a také jarním měsícem, kdy děti vyrážejí po dlouhé zimě na kola a více běhají po venku. Je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost. Proto oprášíme pravidla silničního provozu, význam dopravních značek, vybavenost jízdního kola. Zaměříme se na práci policistů-městských i státních, dopravních i kriminalistů. Pozveme do školy policistu na besedu, dopředu si připravíme otázky, které děti zajímají. Budeme si vyprávět o to, kdo dozíral na pořádek a dodržování zákonů v dřívějších dobách a jaké tresty tehdy mohl provinilec získat. Prohlédneme si uniformy policistů, zopakujeme telefonní čísla 150, 155, 158, 112. Nezapomeneme na Den země, vylepšíme okolí školy a hlavně školní zahradu úklidem a nějakou novinkou. Společně se nachystáme na čarodějnice. Ekotvoření z odpadového materiálu (PET láhve, kartón). Výroba postavy čarodějnice, lampionky. Soutěže družstev ve střelbě na koš a na bránu, vybíjená, florbal a kopaná, opičí dráha. Bezpečnost na silnici i na chodníku, výbava jízdního kola. Co obnáší práce policisty- beseda. Policista v dobách dřívějších. Výstroj a výzbroj policisty. Den země. Filipojakubská noc. Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba školy a okolí, recitace, zpěv, divadélko, četba.

10 Plán ŠD na květen: SLUŽBY Volné hry dětí dle jejich výběru, pobyt na školní zahradě, omalovánky a dokreslovánky. Stavebnice a stolní hry, plnění pracovních listů, PC výukové programy. Četba a poslech. Předčítání. Na podzim jsme si povídali o zaniklých řemeslech, ale i v dnešní době je občas potřeba využít služeb řemeslníka. Některé služby najdeme i v obcích, za jinými se musí dojíždět do města. S dětmi se bavíme o jejich zkušenostech z domova, které služby využívá maminka (kosmetička, pedikérka, kadeřnice, čistírna, švadlena ), které tatínek (automechanik, klempíř, instalatér, holič ) a které děti. Vysvětlíme si pojem soukromý podnikatel, firma, společnost. Vyjmenujeme služby, které můžeme využít v Radňovicích a v Jiříkovicích. Za kterými službami rodiče jezdí do města? Chtěly by děti některé řemeslo zvolit za své povolání? Co by pro to musely udělat? Proč by si toto povolání vybraly? Těšíme se z postupujícího jara, vnímáme kvetoucí stromy a plánujeme školní výlet. Nezapomeneme na maminky! Čím bych chtěl(a) být?-kresba. Dárek ke Dni matek a k vítání občánků. Stavby z písku. Hry na hřišti a na školní zahradě, míčové hra. Školka s míčem a se švihadlem. Cvičení na nářadí. Netradiční hry a soutěže. Služby dříve a dnes. Co je to povolání? Čím bych chtěl(a) být? Změny v přírodě. Den matek. Nácvik vystoupení na vítání občánků. Výtvarné a pracovní činnosti, výzdoba KD na vítání občánků, nácvik vystoupení, četba.

11 Plán ŠD na červen: DOPRAVA Volné hry dětí dle jejich zájmu, stolní a karetní hry, hra s dopravními značkami, třídění, úklid a oprava hraček ve skříních, četba časopisů, poslech. Pro každého z nás je důležitá dopravní obslužnost. Některé obce mají spojení s dalšími místy autobusové i vlakové, jiné jsou na tom hůř. Ve městech často využíváme MHD, do ciziny mnohdy létáme letadlem. S dětmi si vyprávíme o zkušenostech s cestováním, mnohé dojíždějí každodenně do školy. S blížícími se prázdninami bude aktuální zopakovat si slušné chování v dopravních prostředcích a bezpečnost při nastupování i vystupování. Zaměříme se na vlakovou dopravu, vysvětlíme si práci jednotlivých železničářů, pohyb na nástupištích, co všechno mohou vlaky přepravovat, jaké druhy vlaků známe. Na mapě najdeme označení letišť a vlakových a autobusových zastávek. Trénujeme čtení jízdního řádu. Přivítáme první letní den (pranostiky), připomeneme si nebezpečí při koupání, jak se chránit před úpalem a úžehem, jak si počínat při bouřkách a při vichřici. Uklidíme prostory herny. Stavby z písku, lesní domečky. Papírová kšiltovka. Honičky a míčové hry, vycházky do okolí. Hry na hřišti a na školní zahradě. Fotbalový zápas Radňovice-Slavkovice. Druhy dopravy. Slušnost v dopravních prostředcích, ohleduplnost při nastupování a vystupování. Železniční doprava. Značení zastávek na mapě. Čteme jízdní řád. Orientace v přírodě bez kompasu a pravidla první pomoci. Připomeneme si jména květin ze zahrad a luk. Výtvarné a pracovní činnosti, úklid výzdoby školy, zpěv a četba.

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školní družině PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: Identifikace školní družiny 1 Obecná charakteristika školní družiny 2 Kapitoly ŠVP pro zájmové vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více