Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12"

Transkript

1

2

3 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře NS-V1 Hodinový výdělek podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R NS-V2 Hodinový výdělek podle věkových kategorií NS-V3 Hodinový výdělek podle platové třídy NS-V4 Hodinový výdělek podle vzdělání NS-V5 Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R NS-V6 Hodinový výdělek podle kategorie zaměstnání NS-V8 Hodinový výdělek podle pohlaví Hrubý měsíční plat NS-M0 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba v nepodnikatelské sféře NS-M1 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R NS-M5 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba NS-T5 Průměrná měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Dodatek technický popis šetření 1. Koncepce šetření Základní soubor Struktura souboru RSCP nepodnikatelské sféry Vstupní údaje Sběr dat Nejdůležitější vstupní údaje Klasifikace a číselníky Nejdůležitější sledované veličiny Hodinový výdělek... 42

4 3.2 Hrubý měsíční plat Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba Přehled používaných tabulek Kvalita údajů Přehled publikovaných tabulek podle použitých vah Definice vybraných pojmů... 45

5

6

7 Úvod Úvod Regionální statistika ceny práce (RSCP) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření. Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hodinový výdělek a hrubá měsíční mzda (plat). Šetření metodicky vychází a je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU Structure of Earnings Survey, viz nařízení komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů. Šetření je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok (viz příloha Vyhlášky č. 476/2006 Sb., částka 156, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2007) a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Šetření provádí pracoviště státní statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE-EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zpracovatelem RSCP je TREXIMA, spol. s r.o. (www.trexima.cz). Nejdůležitějším kriteriem pro členění výsledků RSCP je příslušnost šetřeného ekonomického subjektu k podnikatelské, nebo nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře probíhá šetření se čtvrtletní periodou a ve sféře nepodnikatelské je prováděno s periodou pololetní. Zdrojem dat pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí. Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace. Výsledkové publikace jednotlivých krajů ve formátu Excel a ve formátu PDF jsou k dispozici na internetových stránkách Integrovaného portálu MPSV totožné publikace najdete na stránkách Monitorováním výdělků a pracovní doby zaměstnanců na úrovni České republiky se zabývá Informační systém o průměrném výdělku (ISPV). Výsledková publikace ve formátu Excel a ve formátu PDF je k dispozici na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz) v sekci Příjmy a životní úroveň. Kompletní přehled šetřených zaměstnání lze získat na internetové adrese Ministerstvo práce a sociálních věcí děkuje všem respondentům šetření za přípravu vstupních dat pro šetření. Svědomitý přístup respondentů a dodržování termínů pro předání dat umožňují pravidelně uveřejňovat tuto publikaci. 7

8

9

10

11 Výsledková část RSCP-NS Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy Tato publikace přináší charakteristiky hodinového výdělku, hrubého měsíčního platu a pracovní doby získané za nepodnikatelskou sféru šetření RSCP (RSCP-NS). V RSCP se zařazují do nepodnikatelské sféry ekonomické subjekty, které odměňují platem, viz 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Primárním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně jednotlivých zaměstnání (v klasifikaci KZAM-R), dalším produktem jsou odhady výdělkových parametrů zaměstnanecké populace krajů v členění podle firemních i zaměstnaneckých charakteristik. Ekonomické subjekty se v RSCP člení na organizační jednotky, jestliže je možné provést vnitřní rozčlenění podle okresů, ve kterých dílčí jednotky působí. Výsledky podle krajů jsou v tomto smyslu výsledky získané pracovištní metodou. Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je RSCP dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a vyplacených mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. Při srovnávání výsledků výkaznictví a RSCP-NS je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici nepodnikatelské sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik a rozdílný způsob členění výsledků podle krajů. Výkaznictví ČSÚ člení výsledky podle sídla ekonomického subjektu, tj. podnikovou metodou. Respondenty šetření RSCP-NS jsou aktivní ekonomické subjekty (ES) nepodnikatelské sféry, které jsou definovány Automatizovaným rozpočtovým informačním systémem (ARIS). Na základě systému ARIS, který je spravován Ministerstvem financí, se zjišťuje způsob odměňování a příslušnost ekonomického subjektu k nepodnikatelské sféře. Zdrojem dat platového statistického šetření RSCP pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je provozován Ministerstvem financí. Informační systém o platech pokrývá celou nepodnikatelskou sféru a do RSCP předává údaje jako plošné šetření. 11

12 Výsledková část RSCP-NS Popis publikovaných tabulek Tabulky v publikaci jsou rozděleny podle sledovaného ukazatele do tří základních okruhů. Tabulky přinášející charakteristiky hodinového výdělku jsou označeny NS-Vx, kde NS značí nepodnikatelskou sféru a x je pořadové číslo tabulky. Charakteristiky hrubého měsíčního platu, struktury platu a průměrné placené doby jsou obsaženy v tabulkách se značením NS-Mx a charakteristiky měsíční odpracované a neodpracované doby v tabulkách se značením NS-Tx. Hlavním výsledkem RSCP jsou statistiky výdělkové úrovně a pracovní doby za jednotlivá zaměstnání podle klasifikace KZAM-R, obsažené v tabulkách NS-V5, NS-M5 a NS-T5. Tyto tabulky obsahují ta zaměstnání, která jsou ve své podskupině zaměstnání (čtyřmístný KZAM-R) zastoupena alespoň třemi ekonomickými subjekty a zároveň deseti zaměstnanci. Uvedené počty organizačních jednotek a zaměstnanců ukazují na zastoupení v souboru ISPV-NS. V ostatních tabulkách jsou počty zaměstnanců uváděny v % a jejich účelem je přiblížit relativní zastoupení publikovaných kategorií. Statistické charakteristiky používané ve výsledkových tabulkách: 1. decil První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot sledovaného znaku. 1. kvartil První kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot sledovaného znaku. Medián Medián je hodnota uprostřed vzestupně uspořádané řady hodnot sledovaného znaku, polovina hodnot je nižší než medián a druhá polovina je vyšší než medián. 3. kvartil Třetí kvartil je hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku. 9. decil Devátý decil je hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku. Průměr Průměr je počítán jako vážený (případně nevážený) aritmetický průměr sledovaného znaku. Ostatní symboly používané ve výsledkových tabulkách: "Neuvedeno" Symbol "Neuvedeno" označuje kategorii zaměstnanců, u které nebyl uveden kód příslušné třídící charakteristiky. "*" Symbol "*" označuje položku vstupních dat vypočítanou, ale nezveřejnitelnou z důvodu nedostatečného počtu vstupních hodnot (méně než 3 ekonomické subjekty a 10 zaměstnanců). 12

13 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V0 Výsledky ke dni Hodinový výdělek v nepodnikatelské sféře Medián hodinového výdělku ,63 Kč/hod Index mediánu hodinového výdělku zaměstnanců meziroční vůči 4. čtvrtletí ,2 % Diferenciace 1. decil - 10 % hodinových výdělků menších než... 76,37 Kč/hod 1. kvartil - 25 % hodinových výdělků menších než... 98,81 Kč/hod Medián - 50 % hodinových výdělků menších než ,63 Kč/hod 3. kvartil - 25 % hodinových výdělků větších než ,00 Kč/hod 9. decil - 10 % hodinových výdělků větších než ,68 Kč/hod Průměr hodinového výdělku... Podíl zaměstnanců s podprůměrným hodinovým výdělkem ,49 Kč/hod 56,0 % Legenda Průměr 22,44 98,81 31,82 32,37 38,68 1. decil Medián 9. decil 1. kvartil 3. kvartil Kč/hod 13

14 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V1 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Hlavní třída zaměstnání KZAM-R Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 0 Příslušníci armády 12,5 * * * * 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 4,8 210,29 122,80 320,91 219,13 2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 27,4 150,95 108,08 216,64 159,86 3 Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 28,7 138,01 98,64 198,72 144,91 4 Nižší administrativní pracovníci 4,9 113,38 71,38 160,97 116,83 5 Provozní prac. ve službách a obchodu 10,3 96,97 65,85 170,91 107,91 6 Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,2 96,15 64,16 129,66 96,79 7 Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé 0,9 98,07 74,69 125,58 100,02 8 Obsluha strojů a zařízení 2,2 102,83 66,80 151,48 107,62 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 8,2 70,61 54,12 101,99 75,32 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V2 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle věkových kategorií Věková kategorie Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod do 20 let 0,1 76,11 54,44 97,93 76, let 15,2 107,87 77,71 155,00 112, let 27,5 130,14 79,40 195,18 135, let 28,4 139,71 77,78 215,18 145, let 25,0 137,31 72,64 213,79 143,71 60 a více let 3,8 140,67 64,61 237,32 147,89 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 14

15 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V3 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle platové třídy Platová třída Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 1. platová třída 0,4 60,93 46,02 84,23 64,59 2. platová třída 6,1 68,41 54,23 97,93 72,92 3. platová třída 5,0 78,23 57,65 155,40 93,55 4. platová třída 5,9 99,18 69,19 164,95 106,88 5. platová třída 4,6 106,44 72,48 200,24 127,96 6. platová třída 8,6 93,91 76,58 197,73 111,71 7. platová třída 6,4 113,03 83,84 222,81 134,95 8. platová třída 9,9 118,07 90,24 159,39 124,94 9. platová třída 18,9 131,80 104,14 165,49 134, platová třída 9,5 150,91 116,37 191,74 154, platová třída 5,1 164,98 106,03 226,70 167, platová třída 16,4 160,76 125,99 227,81 170, platová třída 1,7 227,25 152,55 338,28 239, platová třída 1,6 261,50 184,49 394,21 280, platová třída 0,0 432,74 316,94 823,47 487, platová třída 0,0 * * * * C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V4 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle vzdělání Vzdělání KKOV Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Základní a nedokončené A-C 4,6 72,74 55,14 107,33 77,90 Střední bez maturity D,E,H,J 17,7 87,76 62,23 127,19 92,39 Střední s maturitou K-M 42,9 130,99 89,38 185,01 135,10 Vyšší odborné a bakalářské N,R 5,3 139,69 95,99 215,87 149,34 Vysokoškolské T,V 27,1 164,70 120,84 258,20 180,32 neuvedeno 2,4 113,86 72,76 162,04 117,11 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 15

16 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 1127 Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů ,87 144,03 372,40 234, Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany (policejní ředitel) ,51 193,67 384,53 276, Přednostové, tajemníci a ved.prac.okresních a obecních úřadů ,34 149,56 331,71 226, Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků ,64 170,71 322,11 250, Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích ,47 88,76 172,99 124, Vedoucí pracovních dílčích celků jinde neuvedení (kult.,zdrav.) ,34 111,55 347,00 217, Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských útvarů ,16 136,61 297,25 214, Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení ,94 110,08 250,08 157, Vedoucí, ředitelé malých organizací ostatní (kult.,zdrav.,škol.) ,29 148,52 271,73 211, Chemici ,98 170,78 404,62 230, Projektanti a analytici výpočetních systémů ,49 133,82 189,10 164, Ostatní odborníci zabývající se výpoč. tech. jinde neuvedení ,53 109,36 188,76 152, Hlavní architekti, arch. a plánovači měst, urbanisté, doprav.sítí ,63 96,46 217,80 167, Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři ,02 136,39 198,00 171, Ostatní architekti, projekt., konstruk.a tech.inženýři (tvůr.prac.) ,50 120,97 250,15 168, Bakteriologové, biolog., ekolog., zoologové a odb.v příb.obor ,95 119,72 232,69 175, Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) ,94 142,62 391,18 259, Zubní lékaři (dentisté) ,08 107,27 280,41 179, Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci ,88 138,41 277,63 212, Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů ,96 122,09 221,86 168, Učitelé odborných předmětů ,91 129,44 217,21 170, Učitelé praktického vyučování (kromě mistrů) ,63 119,23 257,00 175, Učitelé základních škol ,39 118,63 190,12 154, Učitelé předškolní výchovy ,42 92,81 161,71 125, Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na speciál. školách ,45 131,84 239,95 178, Učitelé odborných předmětů na speciálních školách ,38 124,08 200,78 166, Učitelé praktického vyučování na speciálních školách ,94 107,86 197,15 141, Učitelé základních uměleckých škol (vč.soukromých) ,69 115,55 190,23 153, Učitelé jazykových škol (vč. soukromých učitelů jazyků) ,19 76,69 135,60 106, Učitelé pedagog. středisek a pedagogickopsycholog. poraden ,01 153,51 219,82 191, Odborní pedagogové v zaříz. pro výkon ústav.a ochran. výchovy ,82 141,80 234,83 179, Ost.odb.pedagogičtí pracov. jinde neuvedení (odb.instruktoři) ,16 114,63 283,89 174, Odb. prac. na úseku účetnictví, financí, daní, ap., hlavní účetní ,86 107,00 183,90 146, Odbor. pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních věcí ,13 114,17 196,53 147, Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání ,29 116,09 206,75 148, Právníci, právní poradci (mimo advokacie a soudnictví) ,14 132,60 235,30 177, Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení ,35 113,89 195,77 152, Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových) ,04 73,36 131,88 98, Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galérií) ,31 95,18 164,84 121, Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení ,15 91,88 171,12 129, Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti ,76 107,21 229,58 162, Sociologové, antropologové, archeologové, kriminologové ,74 89,45 137,57 107, Filozofové, historici, politologové ,67 116,24 192,71 147, Psychologové ,50 111,74 234,55 168,94 16

17 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 2446 Odborní pracovníci v oblasti sociální péče (kromě řadových) ,75 107,15 179,97 143, Sochaři, malíři, umělečtí restaurátoři, grafici a výtvarníci ,31 87,15 169,52 122, Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení ,03 102,36 181,97 142, Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech ,45 110,24 158,23 130, Stavební technici ,08 109,36 191,42 153, Elektronici a technici v radiokomunikacích a telekomunikacích ,40 124,69 168,49 144, Ostatní techničtí pracovníci jinde neuvedení ,30 107,95 171,12 135, Operátoři a obsluha výpočetní techniky ,75 90,00 200,15 144, Ostatní technici ve výpočetní technice jinde neuvedení ,75 98,25 178,08 144, Obsluha lékařských zařízení ,12 110,53 170,41 137, Kolaudační technici a technici protipožární ochrany ,18 160,24 245,61 200, Bezpečnostní tech.a tech. pro kontrolu zdravotní nezávadnosti ,80 110,41 182,44 147, Technici a laboranti v oblasti biologie a v příbuzných oborech ,71 95,07 166,60 129, Technici v agronomii, v lesnictví a v zemědělství ,89 86,75 155,96 122, Dietetici a odborníci na výživu ,33 102,66 197,28 135, Rehabilitační a fyzioterapeutičtí pracovníci (vč. odb. masérů) ,50 98,04 146,57 123, Ostatní střední zdravotničtí pracovníci jinde neuvedení ,77 126,63 178,30 150, Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry ,75 111,93 175,41 143, Sestry pro péči o dítě ,26 121,60 195,40 157, Vychovatelé v družinách, domovech dětí a mládeže ,20 85,64 161,56 123, Vedoucí zájmových kroužků (z povolání) ,11 93,94 200,61 136, Pedagogové pro předškolní výchovu ,84 80,16 135,86 108, Vychovatelé na speciálních školách ,01 93,52 184,56 143, Vychovatelé školsk. zaříz. pro výkon ústavní a ochranné výchovy ,10 102,31 190,93 142, Instruktoři a mistři odborné výchovy ,00 105,70 163,00 133, Ostatní pedagogové jinde neuvedení ,19 62,54 147,87 111, Nákupčí ,56 98,73 154,34 125, Zprostředkovatelé práce a agenti pracovních úřadů ,30 91,30 125,17 110, Odborné sekretářky, sekretáři ,16 79,38 154,10 109, Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočet., kalkulace ,47 95,02 165,86 129, Pracovníci v oblasti statistiky a matematiky ,93 48,10 160,05 83, Pracovníci v oblasti práce a mezd (kromě účetních) ,98 117,38 185,72 146, Referenti osobních oddělení ,16 111,16 192,29 148, Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení ,89 98,33 183,94 140, Pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení ,44 88,68 131,01 109, Pracovníci pasových oddělení a oddělení udělujících povolení ,86 108,27 170,99 138, Ostatní celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příb. oborech ,10 141,63 229,68 191, Sociální pracovníci ,87 88,25 164,18 125, Ostatní pracovníci umění a zábavy jinde neuvedení ,29 77,67 122,92 96, Písařky - opisovačky, stenotypistky ,15 62,50 96,65 81, Kancelářští a manipul. prac. a obsl. zařízení na zpracování textu ,32 85,18 138,28 110, Sekretářky, sekretáři ,39 66,70 162,45 115, Nižší účetní ,36 94,48 167,26 133, Nižší finanční, daňoví úředníci a úředníci v příbuzných oborech ,99 104,49 187,90 144,17 17

18 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 4131 Úředníci ve skladech ,94 78,17 132,00 104, Úředníci v dopravě a v přepravě (dispečeři, kontroloři apod.) ,42 93,32 137,41 114, Řadoví knihovníci, archiváři, evidenční pracovníci ,35 80,06 164,24 122, Poštovní doručovatelé, úředníci v třídírnách ,66 70,66 126,43 101, Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení ,14 87,11 194,60 134, Pokladníci (v bankách, pojišťovnách, spořitelnách, na poště) ,31 93,14 156,57 122, Prodavači vstupenek, jízdenek apod ,65 57,53 90,73 70, Recepční ,16 81,10 117,03 96, Telefonisté ,49 66,43 115,25 88, Informátoři ,77 68,03 129,21 104, Průvodci (turist. zájezdů, historických a kulturních památek) ,33 65,78 148,00 90, Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyn ě ,41 56,91 140,00 86, Kuchaři ,99 60,90 109,73 81, Číšníci, servírky ,60 66,00 100,94 83, Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé ,66 74,81 117,16 99, Pečovatelé a pomoc.ošetřovatelé v zaříz.soc.péče, v nemocnicích ,12 75,05 123,13 97, Pečovatelé v domácnosti ,11 71,24 112,58 91, Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení ,95 85,06 115,23 101, Maséři ,48 71,23 125,46 86, Ostatní pracovníci zajišťující osobní služby jinde neuvedení ,33 64,15 88,60 75, Hasiči, požárníci ,39 135,87 207,20 165, Pracovníci bezpečnostních orgánů (např. policisté,strážníci) ,66 115,61 204,71 165, Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení ,23 74,46 127,96 105, Prodavači v obchodech ,15 61,80 77,62 71, Zahradníci a pěstitelé zahradních plodin a sazenic ,35 60,81 112,38 85, Zedníci, kameníci, omítkáři ,16 76,61 104,24 89, Ost. stavební dělníci hlavní stav. výroby a prac.v ost. oborech ,68 84,06 96,78 89, Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři ,00 91,57 124,66 105, Stavební a provozní elektrikáři ,39 79,10 135,89 111, Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci ,27 77,60 130,13 101, Mechanici a opraváři motorových vozidel ,62 92,09 134,78 112, Ostatní mechanici a opraváři strojů a zařízení bez elektro j.n ,60 67,13 147,95 88, Elektromech., opraváři a seřizovači různých typů elektr. zařízení ,37 88,36 129,67 108, Dámští a pánští krejčí a kloboučníci včetně opravářů oděvů ,93 70,20 97,67 81, Obsluha parních turbín, ohřívačů a motorů ,32 55,34 122,30 83, Obsluha zařízení při úpravě, čištění a rozvodu vody ,41 72,54 112,17 95, Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, praní, žehlení textilu ,41 56,81 95,90 71, Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři ,71 82,35 125,32 105, Řidiči sanitních a rzp vozů ,42 112,59 172,23 147, Řidiči nákladních automobilů a tahačů ,29 83,45 132,39 104, Řidiči speciálních vozidel ,00 95,13 158,50 128, Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelích, nemocnicích ap ,35 54,29 86,83 69, Ruční pradláci a žehlíři (kromě obsluhy strojů) ,36 56,98 102,46 80, Domovníci, správci domu ,34 59,53 125,10 91,42 18

19 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V5 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Výběrový soubor Medián Diferenciace Průměr počet org. počet 1. decil 9. decil jednotek zaměst. Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod 9143 Školníci vč. školníků - údržbářů ,68 60,79 118,70 87, Vrátní, hlídači, uváděči a šatnářky ,41 51,70 114,56 75, Sběrači odpadků, popeláři ,22 47,87 89,70 66, Metaři, čističi záchodků, žump, kanálů a podobných zařízení ,72 56,10 88,11 68, Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení ,23 49,05 97,84 72, Dělníci nádvorní skupiny (pomocní montéři) ,54 47,91 89,50 61, Pomocní a nekvalif. pracovníci v dopravě, ve skladech, v telek ,58 57,56 102,31 78,06 19

20 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V6 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle kategorie zaměstnání Kategorie zaměstnání Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod D Manuální pracovníci 16,3 78,93 57,35 131,23 87,77 T Nemanuální pracovníci 83,7 138,42 90,42 209,39 147,16 Relace D/T (%) 57,0 63,4 62,7 59,6 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 manuální pracovníci - zaměstnanci s převážně manuálním charakterem práce (hlavní třída KZAM-R 6-9 a vybraná zaměstnání hl. třídy 5) nemanuální pracovníci - zaměstnanci s převážně nemanuálním charakterem práce (hlavní třída KZAM-R 1-4 a vybraná zaměstnání hl. třídy 5) 4. čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-V8 Výsledky ke dni Hodinový výdělek podle pohlaví Pohlaví Struktura Diferenciace Medián Průměr zaměstnanců 1. decil 9. decil % Kč/hod Kč/hod Kč/hod Kč/hod Muž 38,2 138,56 84,60 226,56 150,13 Žena 61,8 126,22 70,83 184,78 129,67 Relace Ž/M (%) 91,1 83,7 81,6 86,4 C E L K E M - nepodnikatelská sféra ,63 76,37 201,68 137,49 20

21 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-M0 Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba v nepodnikatelské sféře Medián hrubého měsíčního platu Kč/měs Diferenciace 1. decil - 10 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs 1. kvartil - 25 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs Medián - 50 % hrubých měsíčních platů menších než Kč/měs 3. kvartil - 25 % hrubých měsíčních platů větších než Kč/měs 9. decil - 10 % hrubých měsíčních platů větších než Kč/měs Průměr hrubého měsíčního platu Kč/měs Vybrané složky hrubého měsíčního platu prémie a odměny... příplatky za přesčas... příplatky ostatní... náhrady... odměny za pohotovost... 7,9 % 0,4 % 15,6 % 10,3 % 0,5 % Průměrná placená doba ,5 hod/měs 21

22 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Hlavní třída zaměstnání KZAM - R Struktura zaměstnanců Medián % Kč/měs 0 Příslušníci armády 14,9 * 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 5, Vědečtí a odborní duševní pracovníci 27, Techničtí (zdrav., pedag.) pracovníci 27, Nižší administrativní pracovníci 5, Provozní pracovníci ve službách a obchodu 9, Dělníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0, Řemeslníci, výrobci a zpracovatelé 1, Obsluha strojů a zařízení 2, Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 7, C E L K E M - nepodnikatelská sféra Diferenciace hrubého měsíčního platu [Kč/měsíc] Legenda 9. decil 3. kvartil Medián 1. kvartil 1. decil Hlavní třídy KZAM-R 22

23 RSCP - nepodnikatelská sféra NS-M1 Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle hlavních tříd zaměstnání KZAM-R Vybrané složky hrubého měsíčního platu Diferenciace 1. decil 1. kvartil 3. kvartil 9. decil Průměr prémie a odměny příplatky za přesčas příplatky ostatní náhrady odměny za pohotovost Placená doba Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs % % % % % hod/měs * * * * * * * * * * * ,9 0,1 22,9 12,0 0,7 174, ,8 0,6 11,7 13,8 0,4 176, ,4 0,4 13,2 11,7 0,4 173, ,1 0,1 13,8 10,6 0,1 175, ,0 0,5 14,6 10,9 0,3 173, ,9 2,0 11,1 9,8 1,4 182, ,2 0,7 12,9 9,8 1,4 177, ,0 1,1 17,3 9,5 1,0 176, ,5 0,2 9,1 9,7 0,1 175, ,9 0,4 15,6 10,3 0,5 176,5 100 Struktura hrubého měsíčního platu [%] Hlavní třídy KZAM-R hlavní část platu za práci prémie a odměny příplatky za přesčas příplatky ostatní náhrady odměny za pohotovost 23

24 čtvrtletí 2008 RSCP - nepodnikatelská sféra Výsledky ke dni Hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle podskupin zaměstnání KZAM-R Podskupiny zaměstnání KZAM-R Počet zaměstnanců přepočtený podle placených měsíců Medián Kč/měs 1127 Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany (policejní ředitel) Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních a obecních úřadů Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích Vedoucí pracovních dílčích celků jinde neuvedení (kulturních,zdravotn.,školských) Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských (správních) útvarů Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení Vedoucí, ředitelé malých organizací ostatní (kultura,zdravotnictví,školství) Chemici Projektanti a analytici výpočetních systémů Ostatní odborníci zabývající se výpočetní technikou jinde neuvedení Hlavní architekti, architekti a plánovači měst, urbanisté, dopravních sítí Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři Ostatní architekti, projektanti, konstruktéři a techničtí inženýři (tvůrčí pracovníci) Bakteriologové, biologové, ekologové, zoologové a odborníci v p říbuzných oborech Lékaři, ordináři (kromě zubních lékařů) Zubní lékaři (dentisté) Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelé odborných předmětů Učitelé praktického vyučování (kromě mistrů) Učitelé základních škol Učitelé předškolní výchovy Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na speciálních školách Učitelé odborných předmětů na speciálních školách Učitelé praktického vyučování na speciálních školách Učitelé základních uměleckých škol (vč.soukromých) Učitelé jazykových škol (vč. soukromých učitelů jazyků) Učitelé pedagogických středisek a pedagogickopsychologických poraden Odborní pedagogové v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení (odborní instruktoři) Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, daní, apod., hlavní účetní Odborní pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních věcí Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání Právníci, právní poradci (mimo advokacie a soudnictví) Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení Odborní pracovníci knihoven (kromě řadových) Odborní pracovníci - kurátoři (muzeí, galérií) Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti Sociologové, antropologové, archeologové, kriminologové Filozofové, historici, politologové Psychologové

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Nepodnikatelská sféra kraj IV. ètvrtletí 2004 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce Regionální statistika ceny práce Výsledky ke dni 10. 3. 2010 RSCP Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Nepodnikatelská sféra kraj IV. ètvrtletí 2005 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Nepodnikatelská sféra Jihoèeský kraj IV. ètvrtletí 2004 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Nepodnikatelská sféra Vysoèina IV. ètvrtletí 2004 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Průměrné hodinové výdělky P-V0 Průměrné hodinové výdělky v podnikatelské sféře České republiky... 11 P-V1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Nepodnikatelská sféra Støedoèeský kraj II. ètvrtletí 2005 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové

Více

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra Průměrné hodinové výdělky NS-V0 Průměrné hodinové výdělky v nepodnikatelské sféře České republiky...11 NS-V1 Průměrné hodinové výdělky podle

Více

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v nepodnikatelské

Více

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra Hodinové výdělky NS-V0 Hodinové výdělky v nepodnikatelské sféře České republiky...11 NS-V1 Hodinové výdělky podle hlavních tříd zaměstnání

Více

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra

Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v nepodnikatelské

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj I. ètvrtletí 2003 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj III. ètvrtletí 2003 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj

Více

Copyright - MPSV R. Ministerstva práce a sociálních v cí Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o., t. T. Bati 299, Zlín - Louky

Copyright - MPSV R. Ministerstva práce a sociálních v cí Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o., t. T. Bati 299, Zlín - Louky ISPV ISPV Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické, mechanické, optické, magnetické aj.) bez písemného

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část nepodnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek NS-V0 Hodinový výdělek v nepodnikatelské sféře... 13 NS-V1

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj II. ètvrtletí 2004 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj Plzeòský II. ètvrtletí 2003 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš

Více

Karlovarský. 1. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ

Karlovarský. 1. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ informaèní systém o cenì práce Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu k r a j 1. ètvr tletí 2002 MPSV ÈR - SSZ Informaèní systém o prùmìrných

Více

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 10 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 PS-V1

Více

Karlovarský. 4. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ

Karlovarský. 4. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ informaèní systém o cenì práce Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu k r a j 4. ètvr tletí 2001 MPSV ÈR - SSZ Informaèní systém o prùmìrných

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj I. ètvrtletí 2003 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 PS-V1

Více

1. Hlavní zaměstnanecké třídy podle klasifikace zaměstnání KZAM. 3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech

1. Hlavní zaměstnanecké třídy podle klasifikace zaměstnání KZAM. 3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech Příloha 1 1. Hlavní zaměstnanecké třídy podle klasifikace zaměstnání KZAM 0 Příslušníci armády 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 2 Vědečtí, odborní a duševní pracovníci 3 Techničtí, zdravotničtí,

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

Pardubický MPSV ÈR - SSZ

Pardubický MPSV ÈR - SSZ informaèní systém o cenì práce Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu k r a j 2. ètvr tletí 2001 MPSV ÈR - SSZ Informaèní systém o prùmìrných

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

rok 201 Platová sféra Hl. m. Praha Revidované výsledky ke dni

rok 201 Platová sféra Hl. m. Praha Revidované výsledky ke dni PR rok 201 Platová sféra Revidované výsledky ke dni 26. 3. 2014 WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 62 - odbor rozpočtu Výsledková část ISPV - ČR za 1. pololetí a celé roky (2016 až 2019) Výstupy v této části (část A) jsou

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 PS-V1

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Podnikatelská sféra kraj IV. ètvrtletí 2005 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 PS-V1

Více

Obsah: Úvod Výsledková část ČR podnikatelská sféra

Obsah: Úvod Výsledková část ČR podnikatelská sféra Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Průměrné hodinové výdělky P-V0 Průměrné hodinové výdělky v podnikatelské sféře České republiky... 11 P-V1 Průměrné hodinové výdělky podle hlavních

Více

COPYRIGHT - MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ

COPYRIGHT - MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ ' ' COPYRIGHT - MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ Publikace ani její èást nesmí být kopírována, rozšiøována a zaøazována do informaèních systémù v jakékoliv formì (elektronické, mechanické, optické,

Více

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod... 7. Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

Vysoèina. 1. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ. Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu

Vysoèina. 1. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ. Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu informaèní systém o cenì práce Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu k r a j Vysoèina 1. ètvr tletí 2001 MPSV ÈR - SSZ Informaèní systém o prùmìrných

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

Královéhradecký. 1. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ

Královéhradecký. 1. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ informaèní systém o cenì práce Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu k r a j 1. ètvr tletí 2002 MPSV ÈR - SSZ Informaèní systém o prùmìrných

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Podnikatelská sféra Plzeòský kraj IV. ètvrtletí 2004 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové

Více

Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010

Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková listopad 2010 Obsah Úvod... 3 1. Vývoj mezd v Plzeňském

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU V LETECH 2014 A 2015

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU V LETECH 2014 A 2015 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU V LETECH 2014 A 2015 Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné monitorování, shromažďování, zpracování a publikace údajů o výši a struktuře výdělků zaměstnanců

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování kraj Støedoèeský II. ètvrtletí 2003 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Obsah: Úvod Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Obsah: Úvod Výsledková část ČR podnikatelská sféra. Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 ISPV ISPV Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část ČR podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 PS-V1

Více

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část podnikatelská sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hodinový výdělek PS-V0 Hodinový výdělek v podnikatelské sféře... 13 PS-V1

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Informaèní systém o prùmìrném výdìlku

Informaèní systém o prùmìrném výdìlku ISPV Informaèní systém o prùmìrném výdìlku Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování 2003 I. ètvrtletí MPSV ISPV Informaèní systém o prùmìrném výdìlku Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování 2003

Více

INFORMAÈNÍ SYSTÉM O PRÙMÌRNÉM VÝDÌLKU

INFORMAÈNÍ SYSTÉM O PRÙMÌRNÉM VÝDÌLKU 2002 II. ètvrtletí ISPV INFORMAÈNÍ SYSTÉM O PRÙMÌRNÉM VÝDÌLKU Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích INFORMAÈNÍ SYSTÉM O CENÌ PRÁCE MPSV ÈR 2002 II. ètvrtletí ISPV INFORMAÈNÍ

Více

Regionální statistika ceny práce

Regionální statistika ceny práce RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické zjiš ování Podnikatelská sféra I. ètvrtletí 2005 MPSV - SSZ RSCP Regionální statistika ceny práce Ètvrtletní výbìrové statistické

Více

V 1. pololetí 2010 vzrostly mzdy i platy o 2 %

V 1. pololetí 2010 vzrostly mzdy i platy o 2 % V 1. pololetí 2010 vzrostly mzdy i platy o 2 % Medián hrubé měsíční mzdy a platu V 1. pololetí roku 2010 vzrostla hrubá měsíční mzda (resp. plat) v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. V podnikatelské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

MZDY V ČESKÉ REPUBLICE

MZDY V ČESKÉ REPUBLICE MZDY V ČESKÉ REPUBLICE Dalibor Holý, Jitka Erhartová Tisková konference, 6. červen 2016, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Rychlá informace 1. čtvrtletí 2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva leden 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Moravskoslezský. 3. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ

Moravskoslezský. 3. ètvr tletí k r a j MPSV ÈR - SSZ informaèní systém o cenì práce Pravidelné ètvrtletní výbìrové statistické šetøení o prùmìrných výdìlcích a cenì práce v regionu k r a j 3. ètvr tletí 2001 MPSV ÈR - SSZ Informaèní systém o prùmìrných

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ

rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ PR rok Platová sféra Výsledky ke dni 2.. 201 WWW.ISPV.CZ Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické,

Více

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2013 o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech Vláda nařizuje podle 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Příloha 1 - Certifikáty podniku BAEST, a.s. Certifikát za 1. místo Exportéra roku 2005 DIN ISO 9001:2000 Systém Jakosti

Příloha 1 - Certifikáty podniku BAEST, a.s. Certifikát za 1. místo Exportéra roku 2005 DIN ISO 9001:2000 Systém Jakosti Příloha 1 - Certifikáty podniku BAEST, a.s. Certifikát za 1. místo Exportéra roku 2005 DIN ISO 9001:2000 Systém Jakosti Osvědčení o svařování cisteren Velký svářečský průkaz SLV Saarbrucken Příloha 2 -

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2004 V roce 2004 dosáhly úplné náklady práce průměrně za celou republiku částky 182,25 Kč/hod, resp. 26 428 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU ZA ROKY 2016 až 2019

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU ZA ROKY 2016 až 2019 INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU ZA ROKY 2016 až 2019 Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelné monitorování, shromažďování, zpracování (včetně provádění dopočtů) a publikace údajů o výši a struktuře

Více

Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich

Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2010 Zpracovatel: GaREP, spol.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68q odst. 2 zákona č. 221/1999

Více

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN 2017

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN 2017 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Opava Bochenkova 4 746 01 Opava telefon 950 142 320, fax 950 142 302 Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava DUBEN

Více

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007

I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 - 7 - I. Úplné náklady práce v ČR a jejich struktura v roce 2007 V roce 2007 dosáhly náklady práce v ČR průměrné výše 31 020 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, resp. 216,38 Kč za odpracovanou hodinu.

Více

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky Od roku 2003, spolupráce s Úřadem vlády ČR/MPSV Průřezové statistiky - shromažďuji již existující data,

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 8. prosince 2014 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 17. prosince 2015 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST

ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST ? Víte, že... Nejvyšší mzdy mají u nás pracovníci bank, pojišťoven a také zaměstnaní v oblasti informačních technologií. Že nejvíce vzrostla nezaměstnanost lidí ve věku 45-59 let, že základní vzdělání

Více

Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení ostup výpočtu indikátorů finanční dostupnosti

Více

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12

Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Obsah Obsah: Úvod... 7 Výsledková část - platová sféra Základní metodické přístupy... 11 Popis publikovaných tabulek... 12 Hrubý měsíční plat PLS-M0 Základní informace o hrubém měsíčním platu... 13 PLS-M1

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Informační systém o platu (ISP) a Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) Přednášející: Iveta Lišková

Informační systém o platu (ISP) a Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) Přednášející: Iveta Lišková Informační systém o platu (ISP) a Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) Přednášející: Iveta Lišková I. Výdělkové šetření - ISP a ISPV nepodnikatelská sféra plošné šetření s pololetní periodou zdrojem

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011)

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011) Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011) Pojištění se vztahuje se na škody, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli v souvislosti s pracovní činností. Jde o neúmyslné

Více

profese zaměstnaných v opatřeních podle ustanovení sociální pomoci nebo zákonných ustanoveních o postižených osobách,

profese zaměstnaných v opatřeních podle ustanovení sociální pomoci nebo zákonných ustanoveních o postižených osobách, KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1 pro zaměstnance, zaměstnané u členů profesního svazu zaměstnavatelů pro zdravotnické a sociální profese STAV 1. ledna 2008 2 Zahájení a rozsah platnosti Tato kolektivní smlouva vstupuje

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen 2016 červenec srpen září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou

Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou Leden únor březen duben květen červen červenec srpen 2016 září říjen listopad prosinec Obsah: 1. Nezaměstnanost

Více