15 let ( ) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011"

Transkript

1 15 let Provoz ( ) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno, IČ: V Brně dne Zpracovali: Ing. Josef Kudlička, MBA - ředitel Ing. Jaroslav Vaňáček - ekonom Ludmila Chmelařová zástupce ředitele a vedoucí pracovníci v přímé péči

2 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociálně - ošetřovatelská péče Zdravotní péče Rehabilitace Ergoterapie, kulturní a společenské akce Spoluúčast uživatelů na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro uživatele Zaměstnanci Závěr Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče a) Statistické údaje uživatelé b) Statistické údaje pracovníci 10 str. 2. Plnění úkolů v personální oblasti Statistické údaje zařazení pracovníků do platových tříd Vzdělávání pracovníků Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky a) Krátkodobé pohledávky b) Krátkodobé závazky Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Investice a) Probíhající investiční akce b) Příspěvky na investice z rozpočtu města Hospodaření finančních fondů 27 Fond odměn 27 Fond kulturních a společenských potřeb 27 Rezervní fondy 28 Investiční fond Kontrolní činnost Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných zásob 31 Inventurní stav evidovaného majetku 31 Inventurní stav depozit 32 Informace o výsledku inventarizace Ostatní finanční ukazatele Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financování Příloha FOTODOKUMENTACE - aktivity domova

3 1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče domov pro seniory (identifikátor ) 204 uživatelů a domov se zvláštním režimem (identifikátor ) 200 uživatelů služby. Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská péče Sociálně ošetřovatelská péče je v našem zařízení poskytována nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků přímé péče, který skládá z fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků, pracovnic v sociálních službách a nutričního terapeuta. Nově zřízená pozice koordinátorů kvality péče z řad našich pracovníků dopomáhá k dalšímu zlepšení služby pro uživatele našeho domova nejen v oblasti dosažení profesního naplňování standardů č. 2 a 5, ale současně i v individuálním přístupu k uživatelům. Ošetřovatelskou péči zajišťují v našem zařízení především všeobecné sestry, které pracují ošetřovatelským postupem a na ordinaci lékaře provádí odborné zdravotní výkony, například ošetření a aplikace léčebné terapie, ošetření ran a dekubitů, odběry biologického materiálu, ošetření pacientů se stomií, PEGem, permanentním katetrem, apod. V ošetřovatelském procesu všeobecná sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče. Velkým přínosem pro celý ošetřovatelský tým ve smyslu péče o naše uživatele ve všech oblastech denních činností je i vykonávání praxe žáků Odborného učiliště a Praktické školy Brno, Lomenná 44. Zajištěním výkonu odborné praxe studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Žerotínovo náměstí 6 v našem domově nejenže zvyšujeme prestiž a odbornou zdravotní úroveň našeho zařízení, nýbrž i znalosti a dovednosti budoucích všeobecných sester a záchranářů v našem městě. Nastavujeme a monitorujeme indikátory kvality péče v následujících oblastech: Pády - vyspecifikovanými ochrannými mechanizmy v rizikovém plánu péče eliminujeme pády uživatelů a tím předcházíme jejich možným zraněním a zdravotním komplikacím. Malnutrice - za loňský rok jsme nutričně podpořili 63 uživatelů v celkové částce téměř ,- Kč. Pro jednu uživatelku se podařilo získat nutriční podporu z nutriční poradny (Nutridrinky), pro tři uživatelky se podařilo získat nutriční podporu z psychiatrické kliniky ambulance pro poruchy metabolismu a výživy (Fresubin). Momentálně pečujeme o čtyři uživatele s PEGem. U 9 uživatelů se na zakoupení nutriční výživy podílela rodina. Dekubity - všechny všeobecné sestry na různých stupních prošly školením efektivního managementu vlhkého hojení ran a dekubitů, které v praxi aplikujeme. V našem zařízení klademe důraz na prevenci 2

4 dekubitů, a to zabezpečením dostatečné hydratace, nutriční výživy, somatickým polohováním s praktikami bazální stimulace a použitím antidekubitních matrací. Celý ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou dokumentací IS Cygnus, která kontroluje zajištění komplexnosti poskytované péče, včetně účtování na ZP, podklady pro účtování mezd apod Zdravotní péče Zdravotní péče o naše uživatele je kromě vlastního nelékařského zdravotního personálu zajišťována návštěvou lékařů přímo v našem domově. Jedná se o čtyři smluvní lékaře praktiky a dále specialisty v oboru očním, interním, urologickém, diabetologickém, endokrinologickém, kožním, psychiatrickém, psychologickém a stomatologickém Rehabilitace Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního režimu. Podle individuálních plánů péče a ordinací obvodních lékařů se provádí rehabilitační péče. Z fyzikální terapie jsou prováděny výkony pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. Z vodoléčebných procedur vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Uživatelé mají možnost využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a podzimního semestru na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic. Studentky maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální pedagogiky. Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie. Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od do Fyzikální terapie Diadynamické proudy Světloléčba Magnetoterapie Ultrazvuková terapie Rehabilitace DS 90 Rehabilitace DS 20 Rehabilitace DS 120 Rehabilitace DS 80 Rehabilitace ZR 70 Rehabilitace ZR 10 Rehabilitace ZR 140 Rehabilitace ZR 30 Léčebná tělesná výchova LTV individuální Rehabilitace DS 1933 Rehabilitace ZR 516 LTV skupinová Rehabilitace DS 775 Rehabilitace ZR 120 3

5 Měkká technika Reflexní masáž Klasická masáž Rehabilitace DS 35 Rehabilitace ZR 18 Rehabilitace DS 70 Rehabilitace ZR 58 Rehabilitace DS 0 Rehabilitace ZR Ergoterapie, kulturní a společenské akce Ergoterapii provádějí PSS ergo (10 pracovníků). Každé oddělení domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s uživateli. Na zvláštním režimu pracují metodou Bazální stimulace, která je zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat klasickou hudbu. Poslech klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd. Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO, kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova. Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od do Budova DS 640 Budova ZR 1340 Skupinová v dílně Budova DS 315 Budova ZR 1689 Individuální v pokoji V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či zájmových skupin klientů bylo v roce 2011 zorganizováno celkem 299 společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí, na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti Spoluúčast uživatelů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá 4

6 přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu den otevřených dveří, který slouží k osobním rozhovorům s uživateli Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící d. č. 2, s omezením tuků d. č. 4, diabetická d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 510 porcí včetně zaměstnanců na oběd. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní vzduchotechniku a klimatizaci, 4 konvektomaty, nové varné kotle a pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců uživatelů z jednotlivých oddělení. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami Další služby pro uživatele Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Uživatelé mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny DS, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud uživatel nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci ergoterapie doprovází méně mobilní uživatele pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy, uživatelé mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a hygienické potřeby Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení. 5

7 1.10. Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. V roce 2011 oslavila organizace 15 let své činnosti. Vyvrcholením těchto oslav proběhlo 10. září 2011 u příležitosti konání 8. tradičních hodů v areálu domova. 6

8 1.11. Statistické údaje a) Statistické údaje uživatelé Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Kapacita zařízení Počet obsazených míst na konci sledovaného období z toho mužů žen Ukončené pobyty uživatelů za sledované období celkem z toho Zemřelo v DS celkem mužů žen v DS v nemocnici Odešlo z DS mimo zařízení odchod v rámci DS na jinou službu Přijato uživatelů do DS za sledované období celkem mužů žen z domu (z trvalého pobytu) z přechodného pobytu z nemocnice z LDN z PL přijato v rámci DS na jinou službu Věkové složení uživatelů na konci sledovaného období ve věku let ve věku let ve věku let ve věku let ve věku nad 96 let Příspěvek na péči na konci sledovaného období nemá přiznaný I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň

9 Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Zdravotní skladba uživatelů na konci sledovaného období Uživatelé dle stupně mobility Mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle stupně inkontinence Kontinentní stupeň inkontinence stupeň inkontinence stupeň inkontinence Počet psychiatrických sledování na konci sledovaného období z toho demence celkem z toho vaskulární Alzheimerova typu jiného typu mentální retardace - poruchy intelektu Deprese Schizofrenie Alkoholici jiné - organický psychsyndrom Neurologická onemocnění na konci sledovaného období Právní způsobilost uživatelů služby na konci sledovaného období z toho plná právní způsobilost částečná nezpůsobilost k některým úkonům zbavení svéprávnosti Stravování uživatelů na konci sledovaného období z toho 3 - racionální šetřící bez tuku diabetická /2 - diabetická šetřící /4 - diabetická bez tuku bez mléčna nutrični (PEG)

10 Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Konsilium (počet) za sledované období celkem z toho Konsilium v DS endokrinologie interna urologie kožní psychiatrie diabetologie oční zubař psycholog Konsilium mimo DS celkem převoz na konsilium sanitkou převoz autem DS sami Přijato do zdravotnických zařízeni Volána RZP Počty a struktura pokojů DS 2011 (stejný stav jako v roce 2010) Druh pokoje počet pokojů počet klientů 1 lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový manželský Ostatní statistické údaje Rok 2010 Rok 2011 DpS - služba Domov pro seniory DpS DZR Celkem DpS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Obložnost lůžek za sledované období 99,41% 99,23% 99,32% 99,43% 99,43% 99,43% Průměrný věk uživatelů na konci sledovaného období 82,1 82,3 82,2 83,0 83,2 83,1 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu na konci sledovaného období

11 1.11. b) Statistické údaje - pracovníci Personální ukazatele Skut. ev. počet k Prům. přep. ev. počet 1-12/2010 Plán pracovníků dle org. str Skut. ev. počet k Rozdíl plán - skut. ev. počet k nárůst + úbytek Prům. přep. ev. počet 1-12/2011 Nepřetržitý provoz Ø platová třída Ø měsíční hrubý plat Prac. v sociálních službách 86 82, , ,0 5, Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic. 9 8, , ,9 5, činnost Sociální pracovník 6 6, , ,0 9, Všeobecná sestra 48 48, , ,0 10, Nutriční terapeut 1 1, , ,0 10, Fyzioterapeut 3 2, , ,7 10, Pracovníci v přímé péči , , ,9 6, THP 9 9, , Ost. prac. děl. profese 69 67, , ,5 2, Pracovníci celkem , , ,7 5, Kč Průměrný počet klientů na pracovníka Pracovní kategorie Počet uživatelů na pracovníka (ubyt. kapacita /prům. přepočt. ev. počet prac.) všeobecná sestra 8,40 9,67 1 pracovník v sociálních službách 4,89 3,92 1 pracovník v sociálních službách základní 48,10 42,98 výchovná nepedagogická činnost 1 fyzioterapeut 134,67 155,38 1 sociální pracovník 67,33 67,33 1 nutriční terapeut 404,00 404,00 Celkem na 1 pracovníka v přímé péči ,47 Celkem na 1 zaměstnance DS ,68 10

12 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k Počet pracovníků Počet prac./třída Počet pracovníků Počet prac./třída Pracovníci v sociálních službách Z toho: - přímá obslužná péče 86 86/5 tř /5 tř. - základní výchovná nepedagogická. činnost. 9 4/7 tř. 10 4/7 tř. 5/5 tř. 6/5 tř. Sociální pracovnice 6 6/9 tř. 6 6/9 tř. Všeobecné sestry /11 tř. 3/11 tř. 46/10 tř. 38/10 tř. Nutriční terapeut 1 1/10 tř 1 1/10 tř Fyzioterapeuti 3 2/10 tř. 1/9 tř 2 2/10 tř. Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci Zaměstnanci převážně manuálně pracující /12 tř. 1/12 tř. 2/11 tř. 10 2/11 tř. 5/9 tř. 6/9 tř. 1/7 tř. 1/7 tř. 1/6 tř. Celkem /6 tř. 6/5 tř. 6/5 tř. 2/4 tř. 68 2/4 tř. 7/3 tř. 7/3 tř. 53/2 tř. 52/2 tř. Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: povinný podíl 4% 9,03 9,66 osob - skutečné plnění 12,39 11,67 osob 11

13 2.2 Vzdělávání pracovníků Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Další vzdělávání: Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj v oblasti postojů a schopností. Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. V průběhu roku 2011 ve spolupráci s vzdělávací agenturou Consolidated 45 pracovníků v sociálních službách absolvovalo akreditované vzdělání Příprava a výcvik klíčových pracovníků. V průběhu tří dnů byli pracovníci seznámeni s problematikou individuálního plánování, kompetencí klíčového pracovníka s dodržováním standardů kvality sociálních služeb a to především s ohledem na práva uživatelů. Pracovníci s lektorem prováděli praktický nácvik v komunikaci v krizových situacích. 30 pracovníků služby zvláštní režim během roku 2011 absolvovalo dvoudenní školení na téma Péče o osoby trpící demencí. Lektorkou byla PhDr Darina Rich, která má osobní zkušenosti s péčí v zařízeních pro seniory v Austrálii a tuto problematiku přednáší i na vysokých školách budoucím zdravotním sestrám. Další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a všeobecné sestry v roce 2011 v DS Věstonická bylo: - 2x Bazální stimulace - 2x Psychiatrické minimum - Psychobiografický model Prof. E. Böhma - Prvky kinestetiky v péči s poruchou hybnosti - Důstojný život ve stáří - Hranice mezi osobním a profesním životem - Rehabilitační ošetřovatelství základní prvky geriatrické fyzioterapie - Výživa ve stáří - Sexualita ve stáří - První pomoc - Reminiscenční terapie - Konference Alzheimerova demence - Konference: Odborná vzdělávací konference DSH a DSV IV Školící akce pro pracovníky v sociálních službách - Stimulace kognitivních funkcí, Komunikace s klienty trpící demencí, Management inkontinence v praxi, Rehabilitační prostředky v práci. Tři všeobecné zdravotní sestry studují specializační vzdělávání na NCONZO v Brně, čtyři zaměstnankyně zahájily studium na vysokých školách a jedna zaměstnankyně začala studovat VOŠ. Někteří zaměstnanci jako součást vzdělávání absolvovali výměnou odbornou stáž v jiných zařízeních poskytujících sociální služby - DS Foltýnova, DS Holásecká, Charita - Naděje. Zaměstnanci těchto zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2011 pokračovala spolupráce s organizací Maltézská pomoc. Z této organizace do našeho zařízení přicházelo 8 dobrovolníků Ergoterapie a rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13 pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových pracovníků, péče o uživatele s demencí nově i metodou Bazální stimulace, výuku reminiscenčních technik, praktické zvládání agresivního uživatele služby, ergonomiku práce. V rámci svého volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické dílně. 12

14 2.2.3 Sociální pracovníci Sociální pracovnice mají ze zákona povinných 24 hodin vzdělávání. Zúčastnily se těchto školení: Psychiatrické minimum, Specifický model péče o seniory se symptomy demence, Současná právní úprava dědického práva v ČR, Výměník zkušeností pro pracovníky v pomáhajících profesích zaměřených na problematiku demence, Úvod do pracovněprávní problematiky v soc. službách, Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití uživateli soc. služeb, Sociální šetření v rámci zákona o soc. službách ve znění pozdějších předpisů a očekávané změny, Hranice mezi osobním a profesním životem, Práce se stresem a prevence vyhoření u manažerů a klíčových pracovníků v soc. službách, Zákon o sociálních službách sociální reforma 2012, Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci. Tři sociální pracovnice ukončily bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. V rámci spolupráce s Úřadem práce Brno - město a Brno - venkov a odbornou školou Vesna v našem zařízení absolvovali odbornou praxi frekventanti kurzu pracovník v sociálních službách Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací zahájené od a školení v oblasti personální a mzdové. THP pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich pracovní činnost (5 pracovníků). 13

15 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2011 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem (Z6/005.ZMB ze dne ), a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v roce 2010 byly platby klientů za poskytované služby 34,75% ( %), přiznané příspěvky na péči 24,18 ( %), příspěvek na provoz od zřizovatele 28,33% ( %) a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV 10,73% ( %). Zbývající 1,13% (2010-2%) příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011). Schválený finanční plán byl v roce 2011 postupně upraven přijetím dvou interních rozpočtových opatření RO1 z a RO2 z , jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především těchto kapitol: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele: Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na opravy a údržbu v souvislosti s výměnou omrzlých a uvolněných dlaždic na části balkonů klientů, opravy porušené izolace pod podlahou terasy do dvorního traktu a dokončení výměny oken v havarijním stavu v budově A. - úprava FP vlastních provozních výnosů, především: 1) Snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. Odhad původního plánu těchto výnosů se ukázal jako nadhodnocený o cca 300 tis. Kč (změna příspěvku I. stupně z 2000 Kč na 800 Kč). 2) Navýšení očekávaných zvýšených výnosů od ZP o cca 250 tis. Kč. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy, vytvořené ze zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí ) Další zapojení a aktivace rezervního fondu - dary navýšení čerpání darů o cca 360 tis. Kč oproti původnímu plánu. Úprava plánu nákladů: 1) Navýšení nákupu materiálu (drobného majetku) díky předpokládaným úsporám za odběr energií o tis. Kč. 2) Úprava nákladů snížení plánu - dle aktuálního vývoje o tis. Kč. 3) Služby - snížení nákladů o cca 340 tis. Kč na ostatní služby z důvodu zrušení nebo optimalizace některých dlouhodobých smluv. - navýšení nákladů na opravy a údržbu o tis., především v souvislosti s jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně oken, opravy izolací a dlažeb na balkonech. 3) Navýšení osobních nákladů: - limitu na platy z vlastních prostředků o 700 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtu pracovníků v sociálních službách o 6 zam. a na odměny zaměstnanců z fondu odměn o 260 tis. Kč. - navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů, rovněž z vlastních prostředků o 500 tis. Kč. Organizace ukončila rok 2011 se zlepšeným hospodářským výsledkem: ,64 Kč. (rok 2010 byl zlepšený hospodářský výsledek ,26 Kč) Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2011 organizace navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: ,00 Kč Rezervní fond: ,64 Kč Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2. 14

16 Změny v upraveném FP FP 2011 Úpravy FP2011 z RO1 a RO2 / 2011 FP 2011 dle zdroje nově získaných příjmů skut. k Z6/005. OSP Upravený MPSV vlastní celkem (v tis. Kč) ZMB MMB (RO2) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) Ostatní tržby (účty účt. skup ) Příspěvek a dotace na provoz Z toho: od zřizovatele (úč. 691) ze stát. rozpočtu (úč. 691) Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby z toho: Opravy a udržování (účet 511) Ostatní služby (účet 512,513,518) Mzdové náklady z toho: Náklady na platy Sociální pojištění a sociální náklady Odpisy DHM Ostatní náklady Výsledek hospodaření

17 3.1. Výnosy (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index /2010 Sledovaná položka skut. k FP2011 RO2 k skut. k skut/ro2 v % účet Text Z6/005. ZMB sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 6 VÝNOSY ,05% 100,93% 60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ ,07% 99,62% 602 Výnosy z prodeje služeb ,07% 99,63% 1 služby klientům předpis ,00% 100,21% 2 poskytnuté zákonné slevy (-) ,01% 74,78% služby klientům po slevě (1-2) ,00% 103,00% příspěvek na péči ,15% 94,29% zdravotní pojišťovny ,84% 134,73% 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00% 45,45% 64 OSTATNÍ VÝNOSY ,61% 108,47% 644 Výnosy z prodeje materiálu ,00% x 648 Čerpání fondů ,74% 99,91% čerpání fondů-investiční fond ,00% x čerpání fondů finanční dary ,24% 159,55% čerpání fondů fond odměn ,14% 452,63% 649 Ostatní výnosy z činnosti ,71% 113,79% Ostatní ,00% 300,00% přeúčtování energií-kantýna ,00% 100,00% 66 FINANČNÍ VÝNOSY ,00% 259,09% 662 Úroky ,00% 125,00% Úroky ,00% 125,00% úroky z termínovaných vkladů x 100% 669 Ostatní finanční výnosy ,00% 288,89% 67 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE ,00% 102,74% 671 Výnosy nároků na prostředky ze státního rozpočtu ,00% 99,19% 672 Neinvestiční dotace MPSV - DS ,00% 96,96% Neinvestiční dotace MPSV - DZR ,00% 100,83% Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC od zřizovatele ,00% 104,14% Výnosy celkem: tis. Kč (+0.93% navýšení oproti r. 2010) Výnosy z vlastních výkonů a zboží: tis. Kč (-0,38% snížení oproti roku 2010) Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě: tis. Kč (+3,00% navýšení oproti roku 2010) Denní úhrada po celý rok 2010 i 2011 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt uživatele služby, 57 Kč/den činily provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na suroviny k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná denní úhrada uživatele v obou letech tak činila 310 Kč/den. Zvýšení těchto tržeb v roce 2011 oproti předchozímu roku o +3% představuje 16

18 pouze dopad valorizací důchodů k Poskytovaná zákonná sleva uživatelům tak klesla o cca 25 % (o tis. Kč) oproti předchozímu roku a rovněž o 6-7 % klesl l počet uživatelů, kteří nemají dostatečný důchod k uhrazení plného předpisu za pobyt a stravu (pokles na 64%). Rodiny u cca 5% (cca 8) uživatelů této skupiny s nízkým důchodem doplácejí úhradu do plné výše. Průměrná měsíční úhrada uživatele za pobyt a stravu na lůžko v roce 2011 (na kapacitu 404 lůžek) - výše předpisu denní úrady 330 Kč/den k k k k k k k k průměrný předpis úhrady za pobyt a stravu 9 168,88 Kč 9 181,76 Kč 9 195,15 Kč 9 230,78 Kč 9 249,21 Kč 9 278,75 Kč 9 278,34 Kč 9 297,63 Kč průměrná poskytnutá zákonná sleva uživateli služby -896,10 Kč -653,60 Kč -898,29 Kč -661,78 Kč -917,02 Kč -681,41 Kč -918,62 Kč -686,96 Kč průměrná úhrada uživatele služby 8 272,78 Kč 8 528,16 Kč 8 296,86 Kč 8 569,00 Kč 8 332,19 Kč 8 597,34 Kč 8 359,72 Kč 8 610,67 Kč Tržby za příspěvky na péči: tis. Kč (-5,71% snížení oproti roku 2010) V roce 2011 došlo ke snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči z důvodu snížení příspěvku na péči I. stupně ze Kč na 800 Kč. Průměrně vybíraný měsíční příspěvek na péči na lůžko činil 5 991,- Kč (v roce 2010 byl ve výši 6 354,- Kč). Čtvrtletní srovnání struktury vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s předchozím rokem na kapacitu domova: Příspěvek na péči k k k k k k k k k neobsaz. lůžka 0,75% 1,24% 0,75% 0,50% 0,50% 0,50% 1,49% 0,50% PP v řízení 0 3,47% 3,96% 3,71% 3,22% 5,20% 3,47% 4,46% 5,45% 1. stupeň 2000 / ,03% 26,49% 23,02% 24,26% 25,00% 23,27 % 25,74% 23,27% 2. stupeň ,00% 26,49% 27,22% 25,74% 26,98% 26,98% 25,99% 27,23% 3. stupeň ,00% 21,78% 21,53% 24,26% 20,54% 23,76% 21,53% 22,52% 4. stupeň ,75% 20,05% 23.27% 22,03% 21,78% 22,03% 20,79% 21,03% Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku: Graf struktury přiznaných příspěvků na péči uživatelům služeb k aktuálního a předchozího roku neobsaz. lůžka PP v řízení 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 25,74% 25,99% 21,53% 20,79% 27,23% 23,27% 22,52% 21,03% 4,46% 1,49% 0,50% 5,45% k k

19 Tržby hrazené zdravotními pojišťovnami: tis. Kč (+34,73% navýšení oproti roku 2010) Díky zvýšenému úsilí nelékařského zdravotního personálu, ve spolupráci s praktickými lékaři došlo ke zvýšení těchto výnosů o více než jednu třetinu (vykazování výkonů hrazených ze zdravotního pojištění vyhl.472/2009). Zvýšená potřeba zdravotní péče v roce 2011, oproti předcházejícím rokům, byla i odrazem skutečnosti, že se zvýšil počet nových uživatelů, přicházejících ve velice špatném zdravotním stavu, často trpících polymorbiditou (souběh více nemocí najednou) a s přibývajícím věkem, také postupným zhoršováním zdravotního stavu stávajících uživatelů služeb. VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK pololetí Počet vykázaných klientů 26 (7%) 35 (9%) 35 (9%) 42 (11%) 36 (9%) 44 (11%) Průměrná částka za klienta pololetí Počet vykázaných klientů 46 (12%) 46 (12%) 42 (11%) 45 (11%) 56 (14%) 50 (13%) Průměrná částka za klienta VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK pololetí Počet vykázaných klientů 59 (15%) 72 (18%) 80 (20%) 64 (16%) 61 (15%) 49 (12%) Průměrná částka za klienta pololetí Počet vykázaných klientů 41 (11%) 43 (11%) 47 (12%) 43 (11%) 52 (13%) 46 (12%) Průměrná částka za klienta

20 VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna Součet VZP 36,5 40,0 48,1 44,3 50,4 41,9 43,7 42,6 46,7 51,0 52,4 46,7 544, VOZP 2,5 3,7 2,0 2,2 0,0 0,0 0,1 1,1 0,8 0,2 0,3 0,0 12, OZP 9,5 12,6 13,8 14,3 14,0 14,1 19,4 16,5 18,2 18,9 16,8 15,6 183,7 bank a pojišťoven ZP MV 1,1 1,8 6,8 7,0 7,2 6,6 5,9 3,4 2,7 3,4 3,6 2,9 52, Metal- 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7 Aliance Celkem: 49,6 58,1 70,7 68,0 71,8 62,8 69,5 64,0 68,7 73,5 73,1 65,2 795,0 Hodnoty jsou v tisících Kč VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2011 dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna Součet VZP 48,8 45,7 56,7 49,8 51,7 53,0 47,3 50,8 50,0 54,1 55,2 54,9 618, VOZP 14,7 12,8 13,3 13,0 13,8 7,5 8,0 9,6 4,2 5,1 7,5 5,2 114, ČPZP 0,0 0,0 2,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 3, OZP 15,2 22,5 23,8 17,8 12,6 11,6 10,4 17,6 21,5 20,3 17,6 15,1 206,0 bank a pojišťoven ZP MV 7,4 6,6 9,5 5,2 3,8 4,2 6,2 10,6 15,4 13,5 8,1 9,8 100, Metal- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,7 4,7 14,3 Aliance Celkem: 86,1 87,6 106,0 86,0 81,9 76,3 71,9 88,6 91,1 97,9 93,5 90, ,1 Hodnoty jsou v tisících Kč Poznámka: Bohužel pro rok 2012 očekává organizace poloviční výnosy oproti roku 2011 z důvodu novely úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou z dosavadní úhrady materiálových nákladů při aplikaci léčebné terapie vyřazeny zejména náklady vzniklé při aplikaci léčiv per os a některé další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv pod materiálovým kódem Ty již není možné od roku 2012 zdravotním pojišťovnám vykazovat. 19

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W0XX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.3.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více