15 let ( ) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011"

Transkript

1 15 let Provoz ( ) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, Brno, IČ: V Brně dne Zpracovali: Ing. Josef Kudlička, MBA - ředitel Ing. Jaroslav Vaňáček - ekonom Ludmila Chmelařová zástupce ředitele a vedoucí pracovníci v přímé péči

2 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociálně - ošetřovatelská péče Zdravotní péče Rehabilitace Ergoterapie, kulturní a společenské akce Spoluúčast uživatelů na chodu domova Stravování Praní prádla Další služby pro uživatele Zaměstnanci Závěr Statistické údaje rozboru ošetřovatelské péče a) Statistické údaje uživatelé b) Statistické údaje pracovníci 10 str. 2. Plnění úkolů v personální oblasti Statistické údaje zařazení pracovníků do platových tříd Vzdělávání pracovníků Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky a) Krátkodobé pohledávky b) Krátkodobé závazky Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Investice a) Probíhající investiční akce b) Příspěvky na investice z rozpočtu města Hospodaření finančních fondů 27 Fond odměn 27 Fond kulturních a společenských potřeb 27 Rezervní fondy 28 Investiční fond Kontrolní činnost Inventarizace majetku a závazků Inventurní stav evidovaných zásob 31 Inventurní stav evidovaného majetku 31 Inventurní stav depozit 32 Informace o výsledku inventarizace Ostatní finanční ukazatele Měsíční výnosy/náklady na 1 obyvatele a podíl financování Příloha FOTODOKUMENTACE - aktivity domova

3 1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče domov pro seniory (identifikátor ) 204 uživatelů a domov se zvláštním režimem (identifikátor ) 200 uživatelů služby. Posláním služby domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Posláním služby domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí uživatelům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služby jsou určeny pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu od 50 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, ergoterapie, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1 Sociálně - ošetřovatelská péče Sociálně ošetřovatelská péče je v našem zařízení poskytována nepřetržitě 24 hodin celým multidisciplinárním týmem pracovníků přímé péče, který skládá z fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků, pracovnic v sociálních službách a nutričního terapeuta. Nově zřízená pozice koordinátorů kvality péče z řad našich pracovníků dopomáhá k dalšímu zlepšení služby pro uživatele našeho domova nejen v oblasti dosažení profesního naplňování standardů č. 2 a 5, ale současně i v individuálním přístupu k uživatelům. Ošetřovatelskou péči zajišťují v našem zařízení především všeobecné sestry, které pracují ošetřovatelským postupem a na ordinaci lékaře provádí odborné zdravotní výkony, například ošetření a aplikace léčebné terapie, ošetření ran a dekubitů, odběry biologického materiálu, ošetření pacientů se stomií, PEGem, permanentním katetrem, apod. V ošetřovatelském procesu všeobecná sestra garantuje úroveň ošetřovatelské péče. Velkým přínosem pro celý ošetřovatelský tým ve smyslu péče o naše uživatele ve všech oblastech denních činností je i vykonávání praxe žáků Odborného učiliště a Praktické školy Brno, Lomenná 44. Zajištěním výkonu odborné praxe studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Žerotínovo náměstí 6 v našem domově nejenže zvyšujeme prestiž a odbornou zdravotní úroveň našeho zařízení, nýbrž i znalosti a dovednosti budoucích všeobecných sester a záchranářů v našem městě. Nastavujeme a monitorujeme indikátory kvality péče v následujících oblastech: Pády - vyspecifikovanými ochrannými mechanizmy v rizikovém plánu péče eliminujeme pády uživatelů a tím předcházíme jejich možným zraněním a zdravotním komplikacím. Malnutrice - za loňský rok jsme nutričně podpořili 63 uživatelů v celkové částce téměř ,- Kč. Pro jednu uživatelku se podařilo získat nutriční podporu z nutriční poradny (Nutridrinky), pro tři uživatelky se podařilo získat nutriční podporu z psychiatrické kliniky ambulance pro poruchy metabolismu a výživy (Fresubin). Momentálně pečujeme o čtyři uživatele s PEGem. U 9 uživatelů se na zakoupení nutriční výživy podílela rodina. Dekubity - všechny všeobecné sestry na různých stupních prošly školením efektivního managementu vlhkého hojení ran a dekubitů, které v praxi aplikujeme. V našem zařízení klademe důraz na prevenci 2

4 dekubitů, a to zabezpečením dostatečné hydratace, nutriční výživy, somatickým polohováním s praktikami bazální stimulace a použitím antidekubitních matrací. Celý ošetřovatelský tým pracuje mimo jiné i s elektronickou dokumentací IS Cygnus, která kontroluje zajištění komplexnosti poskytované péče, včetně účtování na ZP, podklady pro účtování mezd apod Zdravotní péče Zdravotní péče o naše uživatele je kromě vlastního nelékařského zdravotního personálu zajišťována návštěvou lékařů přímo v našem domově. Jedná se o čtyři smluvní lékaře praktiky a dále specialisty v oboru očním, interním, urologickém, diabetologickém, endokrinologickém, kožním, psychiatrickém, psychologickém a stomatologickém Rehabilitace Moderní rehabilitační péče v DS je prováděna pouze registrovanými terapeutkami na jednotlivých odděleních, pracujících podle zdravotnických standardů. Denně probíhá skupinový léčebný tělocvik v tělocvičnách obou budov a na odděleních zvláštního režimu. Podle individuálních plánů péče a ordinací obvodních lékařů se provádí rehabilitační péče. Z fyzikální terapie jsou prováděny výkony pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. Z vodoléčebných procedur vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Používáme speciální cvičební pomůcky např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Uživatelé mají možnost využívat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji rotopedy a kuželkami. Registrované fyzioterapeutky provádějí i výkony proplácené zdravotními pojišťovnami. Praxe na oddělení rehabilitace a ergoterapie: Studentky z LF MU v Brně docházejí během jarního a podzimního semestru na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic. Studentky maturitních ročníků Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ Lerchova se učí praktickou formou využívat poznatky z psychologie a speciální pedagogiky. Na rehabilitační péči úzce navazuje ergoterapie. Statistika počtu výkonů oddělení fyzioterapie od do Fyzikální terapie Diadynamické proudy Světloléčba Magnetoterapie Ultrazvuková terapie Rehabilitace DS 90 Rehabilitace DS 20 Rehabilitace DS 120 Rehabilitace DS 80 Rehabilitace ZR 70 Rehabilitace ZR 10 Rehabilitace ZR 140 Rehabilitace ZR 30 Léčebná tělesná výchova LTV individuální Rehabilitace DS 1933 Rehabilitace ZR 516 LTV skupinová Rehabilitace DS 775 Rehabilitace ZR 120 3

5 Měkká technika Reflexní masáž Klasická masáž Rehabilitace DS 35 Rehabilitace ZR 18 Rehabilitace DS 70 Rehabilitace ZR 58 Rehabilitace DS 0 Rehabilitace ZR Ergoterapie, kulturní a společenské akce Ergoterapii provádějí PSS ergo (10 pracovníků). Každé oddělení domova má svého ergoterapeuta, který denně pracuje s uživateli. Na zvláštním režimu pracují metodou Bazální stimulace, která je zacílena na uživatele trpící Alzheimerovou nemocí tzv. stimulací kognitivních funkcí. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody pracovníci ergoterapie vypracovávají, individuálně sestavují a realizují programy zaměřené na přiměřenou stimulaci, dle stupně kognitivního deficitu. Dvakrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Ergoterapie probíhá skupinově ve vybavených ergoterapeutických dílnách a individuálně na pokojích klientů. Na své si přijdou i milovníci vaření v zařízených kuchyňkách. Naši klienti mají možnost věnovat se svým zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat klasickou hudbu. Poslech klasické hudby v kapli domova má velkou oblibu. Velký zájem je i o posezení u cimbálu, autorská čtení za doprovodu kytary atd. Pořádáme soutěže mezi jednotlivými odděleními tzv. znalostní BINGO, kde se obyvatelé zabaví a poučí zároveň. Držíme krok i s moderními způsoby komunikace. Nabízíme výuku práce na PC. Obyvatelé tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. Velké oblibě se těší i sportovní akce petanque, ruské kuželky spojené s opékáním špekáčků na zahradě našeho domova. Statistika počtu výkonů oddělení ergoterapie od do Budova DS 640 Budova ZR 1340 Skupinová v dílně Budova DS 315 Budova ZR 1689 Individuální v pokoji V rámci celého domova nebo v rámci jednotlivých oddělení či zájmových skupin klientů bylo v roce 2011 zorganizováno celkem 299 společenských akcí, 2 celodenní výlety mimo domov. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Tato akce se již stala tradicí, na kterou se naši klienti těší. Pro věřící se v DS konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti Spoluúčast uživatelů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází ředitel DS se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí řediteli DS přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s ředitelem DS se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá 4

6 přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu den otevřených dveří, který slouží k osobním rozhovorům s uživateli Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící d. č. 2, s omezením tuků d. č. 4, diabetická d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak upravují na oddělení např. mixováním. Ve stravovacím provozu pracuje 14 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 510 porcí včetně zaměstnanců na oběd. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele ze čtyř oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena. Máme zánovní vzduchotechniku a klimatizaci, 4 konvektomaty, nové varné kotle a pánve, nový elektrický robot a dle potřeby se vše inovuje. Každé první pondělí v měsíci se koná stravovací komise za účasti nutriční terapeutky, vedoucí kuchařky a zástupců uživatelů z jednotlivých oddělení. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami Další služby pro uživatele Do DS dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje DS také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Uživatelé mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny DS, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud uživatel nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci ergoterapie doprovází méně mobilní uživatele pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně trhy, uživatelé mají možnost koupit si prádlo, oblečení, boty a hygienické potřeby Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace v zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení. 5

7 1.10. Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Seniorklubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé plodné spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. V roce 2011 oslavila organizace 15 let své činnosti. Vyvrcholením těchto oslav proběhlo 10. září 2011 u příležitosti konání 8. tradičních hodů v areálu domova. 6

8 1.11. Statistické údaje a) Statistické údaje uživatelé Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Kapacita zařízení Počet obsazených míst na konci sledovaného období z toho mužů žen Ukončené pobyty uživatelů za sledované období celkem z toho Zemřelo v DS celkem mužů žen v DS v nemocnici Odešlo z DS mimo zařízení odchod v rámci DS na jinou službu Přijato uživatelů do DS za sledované období celkem mužů žen z domu (z trvalého pobytu) z přechodného pobytu z nemocnice z LDN z PL přijato v rámci DS na jinou službu Věkové složení uživatelů na konci sledovaného období ve věku let ve věku let ve věku let ve věku let ve věku nad 96 let Příspěvek na péči na konci sledovaného období nemá přiznaný I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň

9 Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Zdravotní skladba uživatelů na konci sledovaného období Uživatelé dle stupně mobility Mobilní částečně mobilní imobilní Uživatelé dle stupně inkontinence Kontinentní stupeň inkontinence stupeň inkontinence stupeň inkontinence Počet psychiatrických sledování na konci sledovaného období z toho demence celkem z toho vaskulární Alzheimerova typu jiného typu mentální retardace - poruchy intelektu Deprese Schizofrenie Alkoholici jiné - organický psychsyndrom Neurologická onemocnění na konci sledovaného období Právní způsobilost uživatelů služby na konci sledovaného období z toho plná právní způsobilost částečná nezpůsobilost k některým úkonům zbavení svéprávnosti Stravování uživatelů na konci sledovaného období z toho 3 - racionální šetřící bez tuku diabetická /2 - diabetická šetřící /4 - diabetická bez tuku bez mléčna nutrični (PEG)

10 Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2010 Rok 2011 DS - služba Domov pro seniory DS ZR Celkem DS ZR Celkem ZR - služba Domov se zvláštním režimem Konsilium (počet) za sledované období celkem z toho Konsilium v DS endokrinologie interna urologie kožní psychiatrie diabetologie oční zubař psycholog Konsilium mimo DS celkem převoz na konsilium sanitkou převoz autem DS sami Přijato do zdravotnických zařízeni Volána RZP Počty a struktura pokojů DS 2011 (stejný stav jako v roce 2010) Druh pokoje počet pokojů počet klientů 1 lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový lůžkový manželský Ostatní statistické údaje Rok 2010 Rok 2011 DpS - služba Domov pro seniory DpS DZR Celkem DpS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Obložnost lůžek za sledované období 99,41% 99,23% 99,32% 99,43% 99,43% 99,43% Průměrný věk uživatelů na konci sledovaného období 82,1 82,3 82,2 83,0 83,2 83,1 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu na konci sledovaného období

11 1.11. b) Statistické údaje - pracovníci Personální ukazatele Skut. ev. počet k Prům. přep. ev. počet 1-12/2010 Plán pracovníků dle org. str Skut. ev. počet k Rozdíl plán - skut. ev. počet k nárůst + úbytek Prům. přep. ev. počet 1-12/2011 Nepřetržitý provoz Ø platová třída Ø měsíční hrubý plat Prac. v sociálních službách 86 82, , ,0 5, Prac. v sociálních službách - základní vých. nepedagogic. 9 8, , ,9 5, činnost Sociální pracovník 6 6, , ,0 9, Všeobecná sestra 48 48, , ,0 10, Nutriční terapeut 1 1, , ,0 10, Fyzioterapeut 3 2, , ,7 10, Pracovníci v přímé péči , , ,9 6, THP 9 9, , Ost. prac. děl. profese 69 67, , ,5 2, Pracovníci celkem , , ,7 5, Kč Průměrný počet klientů na pracovníka Pracovní kategorie Počet uživatelů na pracovníka (ubyt. kapacita /prům. přepočt. ev. počet prac.) všeobecná sestra 8,40 9,67 1 pracovník v sociálních službách 4,89 3,92 1 pracovník v sociálních službách základní 48,10 42,98 výchovná nepedagogická činnost 1 fyzioterapeut 134,67 155,38 1 sociální pracovník 67,33 67,33 1 nutriční terapeut 404,00 404,00 Celkem na 1 pracovníka v přímé péči ,47 Celkem na 1 zaměstnance DS ,68 10

12 2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Zařazení pracovníků do platových tříd k Počet pracovníků Počet prac./třída Počet pracovníků Počet prac./třída Pracovníci v sociálních službách Z toho: - přímá obslužná péče 86 86/5 tř /5 tř. - základní výchovná nepedagogická. činnost. 9 4/7 tř. 10 4/7 tř. 5/5 tř. 6/5 tř. Sociální pracovnice 6 6/9 tř. 6 6/9 tř. Všeobecné sestry /11 tř. 3/11 tř. 46/10 tř. 38/10 tř. Nutriční terapeut 1 1/10 tř 1 1/10 tř Fyzioterapeuti 3 2/10 tř. 1/9 tř 2 2/10 tř. Hospodářsko správní a provozně techničtí zaměstnanci Zaměstnanci převážně manuálně pracující /12 tř. 1/12 tř. 2/11 tř. 10 2/11 tř. 5/9 tř. 6/9 tř. 1/7 tř. 1/7 tř. 1/6 tř. Celkem /6 tř. 6/5 tř. 6/5 tř. 2/4 tř. 68 2/4 tř. 7/3 tř. 7/3 tř. 53/2 tř. 52/2 tř. Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: povinný podíl 4% 9,03 9,66 osob - skutečné plnění 12,39 11,67 osob 11

13 2.2 Vzdělávání pracovníků Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Další vzdělávání: Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj v oblasti postojů a schopností. Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. V průběhu roku 2011 ve spolupráci s vzdělávací agenturou Consolidated 45 pracovníků v sociálních službách absolvovalo akreditované vzdělání Příprava a výcvik klíčových pracovníků. V průběhu tří dnů byli pracovníci seznámeni s problematikou individuálního plánování, kompetencí klíčového pracovníka s dodržováním standardů kvality sociálních služeb a to především s ohledem na práva uživatelů. Pracovníci s lektorem prováděli praktický nácvik v komunikaci v krizových situacích. 30 pracovníků služby zvláštní režim během roku 2011 absolvovalo dvoudenní školení na téma Péče o osoby trpící demencí. Lektorkou byla PhDr Darina Rich, která má osobní zkušenosti s péčí v zařízeních pro seniory v Austrálii a tuto problematiku přednáší i na vysokých školách budoucím zdravotním sestrám. Další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a všeobecné sestry v roce 2011 v DS Věstonická bylo: - 2x Bazální stimulace - 2x Psychiatrické minimum - Psychobiografický model Prof. E. Böhma - Prvky kinestetiky v péči s poruchou hybnosti - Důstojný život ve stáří - Hranice mezi osobním a profesním životem - Rehabilitační ošetřovatelství základní prvky geriatrické fyzioterapie - Výživa ve stáří - Sexualita ve stáří - První pomoc - Reminiscenční terapie - Konference Alzheimerova demence - Konference: Odborná vzdělávací konference DSH a DSV IV Školící akce pro pracovníky v sociálních službách - Stimulace kognitivních funkcí, Komunikace s klienty trpící demencí, Management inkontinence v praxi, Rehabilitační prostředky v práci. Tři všeobecné zdravotní sestry studují specializační vzdělávání na NCONZO v Brně, čtyři zaměstnankyně zahájily studium na vysokých školách a jedna zaměstnankyně začala studovat VOŠ. Někteří zaměstnanci jako součást vzdělávání absolvovali výměnou odbornou stáž v jiných zařízeních poskytujících sociální služby - DS Foltýnova, DS Holásecká, Charita - Naděje. Zaměstnanci těchto zařízení absolvovali stáž v našem zařízení. V roce 2011 pokračovala spolupráce s organizací Maltézská pomoc. Z této organizace do našeho zařízení přicházelo 8 dobrovolníků Ergoterapie a rehabilitace Pracovníci oddělení rehabilitace a ergoterapie (13 pracovníků) absolvovali školení a semináře zaměřené na rozvoj a nácvik komunikace, individuální plánování péče klíčových pracovníků, péče o uživatele s demencí nově i metodou Bazální stimulace, výuku reminiscenčních technik, praktické zvládání agresivního uživatele služby, ergonomiku práce. V rámci svého volného času se zdokonalují v technikách práce v keramické dílně. 12

14 2.2.3 Sociální pracovníci Sociální pracovnice mají ze zákona povinných 24 hodin vzdělávání. Zúčastnily se těchto školení: Psychiatrické minimum, Specifický model péče o seniory se symptomy demence, Současná právní úprava dědického práva v ČR, Výměník zkušeností pro pracovníky v pomáhajících profesích zaměřených na problematiku demence, Úvod do pracovněprávní problematiky v soc. službách, Alternativní a augmentativní komunikace a její praktické využití uživateli soc. služeb, Sociální šetření v rámci zákona o soc. službách ve znění pozdějších předpisů a očekávané změny, Hranice mezi osobním a profesním životem, Práce se stresem a prevence vyhoření u manažerů a klíčových pracovníků v soc. službách, Zákon o sociálních službách sociální reforma 2012, Legislativa a právní odpovědnost v sociální práci. Tři sociální pracovnice ukončily bakalářské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. V rámci spolupráce s Úřadem práce Brno - město a Brno - venkov a odbornou školou Vesna v našem zařízení absolvovali odbornou praxi frekventanti kurzu pracovník v sociálních službách Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací zahájené od a školení v oblasti personální a mzdové. THP pracovníci se účastnili odborných školení zaměřených na jejich pracovní činnost (5 pracovníků). 13

15 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2011 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem (Z6/005.ZMB ze dne ), a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v roce 2010 byly platby klientů za poskytované služby 34,75% ( %), přiznané příspěvky na péči 24,18 ( %), příspěvek na provoz od zřizovatele 28,33% ( %) a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV 10,73% ( %). Zbývající 1,13% (2010-2%) příjmů připadá především na úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami a čerpání fondů organizace (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob a fondu odměn na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2011). Schválený finanční plán byl v roce 2011 postupně upraven přijetím dvou interních rozpočtových opatření RO1 z a RO2 z , jimiž byly do nákladů zapracovány nově získané finanční prostředky a aktualizovány vlastní výnosy a náklady. Úprava plánu výnosů: Úpravy finančního plánu v průběhu roku se týkaly především těchto kapitol: - úprava FP o navýšení příspěvku zřizovatele: Jednorázový příspěvek nad schválený plán k posílení prostředků na opravy a údržbu v souvislosti s výměnou omrzlých a uvolněných dlaždic na části balkonů klientů, opravy porušené izolace pod podlahou terasy do dvorního traktu a dokončení výměny oken v havarijním stavu v budově A. - úprava FP vlastních provozních výnosů, především: 1) Snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči. Odhad původního plánu těchto výnosů se ukázal jako nadhodnocený o cca 300 tis. Kč (změna příspěvku I. stupně z 2000 Kč na 800 Kč). 2) Navýšení očekávaných zvýšených výnosů od ZP o cca 250 tis. Kč. 3) Aktivace fondu odměn k navýšení osobních nákladů - čerpání části finanční rezervy, vytvořené ze zlepšeného výsledku minulých let na odměny zaměstnanců ve 4. čtvrtletí ) Další zapojení a aktivace rezervního fondu - dary navýšení čerpání darů o cca 360 tis. Kč oproti původnímu plánu. Úprava plánu nákladů: 1) Navýšení nákupu materiálu (drobného majetku) díky předpokládaným úsporám za odběr energií o tis. Kč. 2) Úprava nákladů snížení plánu - dle aktuálního vývoje o tis. Kč. 3) Služby - snížení nákladů o cca 340 tis. Kč na ostatní služby z důvodu zrušení nebo optimalizace některých dlouhodobých smluv. - navýšení nákladů na opravy a údržbu o tis., především v souvislosti s jednorázovým příspěvkem zřizovatele na posílení prostředků k výměně oken, opravy izolací a dlažeb na balkonech. 3) Navýšení osobních nákladů: - limitu na platy z vlastních prostředků o 700 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtu pracovníků v sociálních službách o 6 zam. a na odměny zaměstnanců z fondu odměn o 260 tis. Kč. - navýšení souvisejících odvodů pojistného a sociálních nákladů, rovněž z vlastních prostředků o 500 tis. Kč. Organizace ukončila rok 2011 se zlepšeným hospodářským výsledkem: ,64 Kč. (rok 2010 byl zlepšený hospodářský výsledek ,26 Kč) Tento kladný hospodářský výsledek za rok 2011 organizace navrhuje rozdělit do jednotlivých fondů takto: Fond odměn: ,00 Kč Rezervní fond: ,64 Kč Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO2. 14

16 Změny v upraveném FP FP 2011 Úpravy FP2011 z RO1 a RO2 / 2011 FP 2011 dle zdroje nově získaných příjmů skut. k Z6/005. OSP Upravený MPSV vlastní celkem (v tis. Kč) ZMB MMB (RO2) Výnosy celkem Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) Ostatní tržby (účty účt. skup ) Příspěvek a dotace na provoz Z toho: od zřizovatele (úč. 691) ze stát. rozpočtu (úč. 691) Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby z toho: Opravy a udržování (účet 511) Ostatní služby (účet 512,513,518) Mzdové náklady z toho: Náklady na platy Sociální pojištění a sociální náklady Odpisy DHM Ostatní náklady Výsledek hospodaření

17 3.1. Výnosy (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Index /2010 Sledovaná položka skut. k FP2011 RO2 k skut. k skut/ro2 v % účet Text Z6/005. ZMB sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 6 VÝNOSY ,05% 100,93% 60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ ,07% 99,62% 602 Výnosy z prodeje služeb ,07% 99,63% 1 služby klientům předpis ,00% 100,21% 2 poskytnuté zákonné slevy (-) ,01% 74,78% služby klientům po slevě (1-2) ,00% 103,00% příspěvek na péči ,15% 94,29% zdravotní pojišťovny ,84% 134,73% 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00% 45,45% 64 OSTATNÍ VÝNOSY ,61% 108,47% 644 Výnosy z prodeje materiálu ,00% x 648 Čerpání fondů ,74% 99,91% čerpání fondů-investiční fond ,00% x čerpání fondů finanční dary ,24% 159,55% čerpání fondů fond odměn ,14% 452,63% 649 Ostatní výnosy z činnosti ,71% 113,79% Ostatní ,00% 300,00% přeúčtování energií-kantýna ,00% 100,00% 66 FINANČNÍ VÝNOSY ,00% 259,09% 662 Úroky ,00% 125,00% Úroky ,00% 125,00% úroky z termínovaných vkladů x 100% 669 Ostatní finanční výnosy ,00% 288,89% 67 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY Z MPSV A OD ZŘIZOVATELE ,00% 102,74% 671 Výnosy nároků na prostředky ze státního rozpočtu ,00% 99,19% 672 Neinvestiční dotace MPSV - DS ,00% 96,96% Neinvestiční dotace MPSV - DZR ,00% 100,83% Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC od zřizovatele ,00% 104,14% Výnosy celkem: tis. Kč (+0.93% navýšení oproti r. 2010) Výnosy z vlastních výkonů a zboží: tis. Kč (-0,38% snížení oproti roku 2010) Z toho: Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě: tis. Kč (+3,00% navýšení oproti roku 2010) Denní úhrada po celý rok 2010 i 2011 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt uživatele služby, 57 Kč/den činily provozní náklady na zajištění stravování a cena denních nákladů na suroviny k přípravě stravy činila 73 Kč/den. Celková předepsaná denní úhrada uživatele v obou letech tak činila 310 Kč/den. Zvýšení těchto tržeb v roce 2011 oproti předchozímu roku o +3% představuje 16

18 pouze dopad valorizací důchodů k Poskytovaná zákonná sleva uživatelům tak klesla o cca 25 % (o tis. Kč) oproti předchozímu roku a rovněž o 6-7 % klesl l počet uživatelů, kteří nemají dostatečný důchod k uhrazení plného předpisu za pobyt a stravu (pokles na 64%). Rodiny u cca 5% (cca 8) uživatelů této skupiny s nízkým důchodem doplácejí úhradu do plné výše. Průměrná měsíční úhrada uživatele za pobyt a stravu na lůžko v roce 2011 (na kapacitu 404 lůžek) - výše předpisu denní úrady 330 Kč/den k k k k k k k k průměrný předpis úhrady za pobyt a stravu 9 168,88 Kč 9 181,76 Kč 9 195,15 Kč 9 230,78 Kč 9 249,21 Kč 9 278,75 Kč 9 278,34 Kč 9 297,63 Kč průměrná poskytnutá zákonná sleva uživateli služby -896,10 Kč -653,60 Kč -898,29 Kč -661,78 Kč -917,02 Kč -681,41 Kč -918,62 Kč -686,96 Kč průměrná úhrada uživatele služby 8 272,78 Kč 8 528,16 Kč 8 296,86 Kč 8 569,00 Kč 8 332,19 Kč 8 597,34 Kč 8 359,72 Kč 8 610,67 Kč Tržby za příspěvky na péči: tis. Kč (-5,71% snížení oproti roku 2010) V roce 2011 došlo ke snížení plánovaných výnosů z příspěvku na péči z důvodu snížení příspěvku na péči I. stupně ze Kč na 800 Kč. Průměrně vybíraný měsíční příspěvek na péči na lůžko činil 5 991,- Kč (v roce 2010 byl ve výši 6 354,- Kč). Čtvrtletní srovnání struktury vybíraných příspěvků na péči v roce 2010 s předchozím rokem na kapacitu domova: Příspěvek na péči k k k k k k k k k neobsaz. lůžka 0,75% 1,24% 0,75% 0,50% 0,50% 0,50% 1,49% 0,50% PP v řízení 0 3,47% 3,96% 3,71% 3,22% 5,20% 3,47% 4,46% 5,45% 1. stupeň 2000 / ,03% 26,49% 23,02% 24,26% 25,00% 23,27 % 25,74% 23,27% 2. stupeň ,00% 26,49% 27,22% 25,74% 26,98% 26,98% 25,99% 27,23% 3. stupeň ,00% 21,78% 21,53% 24,26% 20,54% 23,76% 21,53% 22,52% 4. stupeň ,75% 20,05% 23.27% 22,03% 21,78% 22,03% 20,79% 21,03% Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku: Graf struktury přiznaných příspěvků na péči uživatelům služeb k aktuálního a předchozího roku neobsaz. lůžka PP v řízení 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň 25,74% 25,99% 21,53% 20,79% 27,23% 23,27% 22,52% 21,03% 4,46% 1,49% 0,50% 5,45% k k

19 Tržby hrazené zdravotními pojišťovnami: tis. Kč (+34,73% navýšení oproti roku 2010) Díky zvýšenému úsilí nelékařského zdravotního personálu, ve spolupráci s praktickými lékaři došlo ke zvýšení těchto výnosů o více než jednu třetinu (vykazování výkonů hrazených ze zdravotního pojištění vyhl.472/2009). Zvýšená potřeba zdravotní péče v roce 2011, oproti předcházejícím rokům, byla i odrazem skutečnosti, že se zvýšil počet nových uživatelů, přicházejících ve velice špatném zdravotním stavu, často trpících polymorbiditou (souběh více nemocí najednou) a s přibývajícím věkem, také postupným zhoršováním zdravotního stavu stávajících uživatelů služeb. VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK pololetí Počet vykázaných klientů 26 (7%) 35 (9%) 35 (9%) 42 (11%) 36 (9%) 44 (11%) Průměrná částka za klienta pololetí Počet vykázaných klientů 46 (12%) 46 (12%) 42 (11%) 45 (11%) 56 (14%) 50 (13%) Průměrná částka za klienta VYKAZOVÁNÍ NA ZP- PRŮMĚRNÉ ČÁSTKY ZA UŽIVATELE ZA ROK pololetí Počet vykázaných klientů 59 (15%) 72 (18%) 80 (20%) 64 (16%) 61 (15%) 49 (12%) Průměrná částka za klienta pololetí Počet vykázaných klientů 41 (11%) 43 (11%) 47 (12%) 43 (11%) 52 (13%) 46 (12%) Průměrná částka za klienta

20 VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna Součet VZP 36,5 40,0 48,1 44,3 50,4 41,9 43,7 42,6 46,7 51,0 52,4 46,7 544, VOZP 2,5 3,7 2,0 2,2 0,0 0,0 0,1 1,1 0,8 0,2 0,3 0,0 12, OZP 9,5 12,6 13,8 14,3 14,0 14,1 19,4 16,5 18,2 18,9 16,8 15,6 183,7 bank a pojišťoven ZP MV 1,1 1,8 6,8 7,0 7,2 6,6 5,9 3,4 2,7 3,4 3,6 2,9 52, Metal- 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7 Aliance Celkem: 49,6 58,1 70,7 68,0 71,8 62,8 69,5 64,0 68,7 73,5 73,1 65,2 795,0 Hodnoty jsou v tisících Kč VYKAZOVÁNÍ NA ZP - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2011 dle zdravotních pojišťoven Pojišťovna Součet VZP 48,8 45,7 56,7 49,8 51,7 53,0 47,3 50,8 50,0 54,1 55,2 54,9 618, VOZP 14,7 12,8 13,3 13,0 13,8 7,5 8,0 9,6 4,2 5,1 7,5 5,2 114, ČPZP 0,0 0,0 2,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 3, OZP 15,2 22,5 23,8 17,8 12,6 11,6 10,4 17,6 21,5 20,3 17,6 15,1 206,0 bank a pojišťoven ZP MV 7,4 6,6 9,5 5,2 3,8 4,2 6,2 10,6 15,4 13,5 8,1 9,8 100, Metal- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,7 4,7 14,3 Aliance Celkem: 86,1 87,6 106,0 86,0 81,9 76,3 71,9 88,6 91,1 97,9 93,5 90, ,1 Hodnoty jsou v tisících Kč Poznámka: Bohužel pro rok 2012 očekává organizace poloviční výnosy oproti roku 2011 z důvodu novely úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou z dosavadní úhrady materiálových nákladů při aplikaci léčebné terapie vyřazeny zejména náklady vzniklé při aplikaci léčiv per os a některé další způsoby aplikace terapie či instalace léčiv pod materiálovým kódem Ty již není možné od roku 2012 zdravotním pojišťovnám vykazovat. 19

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2010 Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014 Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

R o z v a h a. IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní OBDOBÍ

R o z v a h a. IČO : Název organizace : 4211 Základní škola J.Noháče, Břeclav, Školní OBDOBÍ MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU R o z v a h a Datum tisku: 14.10.2013 čas: 16.21 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVĚ

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Rozvaha MUCEP003FLRH. MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha MUCEP003FLRH. MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM Chlum č.p. 16 Nalžovice 26293 IČ 71000461 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy Sídlo: čp. 39 569 35 Mladějov na Moravě Právní forma: příspěvková organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 38 230 895,26 18 938 871,66 19 292

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha - Příspěvkové organizace

Rozvaha - Příspěvkové organizace z 3 3.2.2015 11:02 Rozvaha - Příspěvkové organizace IČ 70157324 ID osoby 0 Název Základní škola Pohoří Jméno a příjmení Mgr. Eva Bělohlávková Kapitola 999 Email senkova.ekojj@tiscali.cz Datum výkazu 31.12.2014

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 475 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 475 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název Rozvaha Okamžik sestavení: 17.1.2016 11:02:16 SU 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 270 167,47 928 394,38 341 773,09 369 813,89 928 394,38 928

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o sloučení nebo ukončení v roce 2015. Bude pokračovat ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 195 772 810,92 25 539 282,24 170 233 528,68 172 179 857,17

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 10.2.

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 10.2. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 658,0 0 658,0 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 70 6, 669 89,,00 00,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA příspěvkové organizace

ROZVAHA příspěvkové organizace ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 198 053 419,78 30 237

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více