SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou"

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1

2 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro děti od 3.třídy ZŠ nabízí spoustu sportů, cykloturistiku, plavání, míčové hry,atd..areál nabízí univerzální sportovní hřiště, ke koupání 25m bazén Rekreační středisko Hálův mlýn se nachází v přírodním parku Bílého potoka nedaleko Veverské Bítýšky. Na programu tábora nebude jen sportování, ale podnikneme také různé výlety do okolí, podíváme se na hrad Veveří, prohlédneme si Jarošův mlýn.. Termín: (12 dnů) Cena : 4500,- (100,-sleva pro loňské táborníky a děti navštěvující kroužek DDM Tišnov) Ubytování: chatky Strava: 5x denně, pitný režim Doprava:vlastní S sebou: funkční jízdní kolo, cyklistická přilba, popřípadě základní cyklistické vybavení Bez cyklistické přilby nebude dítě na tábor vpuštěno! Zdravotní zajištění: táborový zdravotník, LSPP Pořadatel tábora: Dům dětí a mládeže, Riegrova 312, Tišnov tel , IČO: , bankovní spojení: /0100 Příjezd a odjezd: příjezd v pondělí v dopoledních hodinách, odjezd v pátek odpoledne. Přesný čas odjezdu a příjezdu bude včas upřesněn. Adresa tábora: RS Hálův mlýn, Lažánky 42, Bližší informace: DDM Tišnov, Mgr. Ivana Smíšková, Malá prosba Zvažte, prosím, jestli vaše firma nebo zaměstnavatel může přispět na tento tábor sponzorským darem, ať už finančním nebo materiálním (sladkosti, reklamní předměty, papíry apod.). Díky těmto darům budeme moci poskytnout dětem více radosti při odměňování a při soutěžích. Děkujeme! 2

3 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Sportovní tábor Místo: RS Hálův mlýn Termín: Cena: 4500 Kč (100,- sleva pro loňské účastníky sportovního tábora a děti navštěvující kroužek v DDM Tišnov) Podmínky účasti: záloha ve výši Kč bude uhrazena do doplatek ve výši 2500 Kč bude uhrazen do Odevzdaná přihláška zároveň se zálohou Jméno a příjmení dítěte. Datum nar.:..rodné číslo.. Ulice, č. domu:. PSČ, Město.. Telefon Zdr. pojišťovna:... Škola Třída Jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce:.... Telefon(mobil) na zák. zástupce:. . Přihlašuji závazně dítě na sportovní tábor. Souhlasím s cenou tábora, storno poplatky, podmínkami tábora i platby. Souhlasím s tím, že DDM Tišnov bude pořizovat v průběhu tábora fotografie a obrazové záznamy, dokumentující činnost a pořízené snímky zveřejňovat jako ukázku z činnosti ke své propagaci. Souhlasím s použitím osobních dat pro účely školní matriky. V případě jakýchkoliv změn vše včas ohlásím v DDM Tišnov. V dne podpis zákonného zástupce dítěte 3

4 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (vyplní dětský lékař) Jméno a příjmení posuzovaného dítěte... datum narození... adresa místa trvalého pobytu. Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci a) je zdravotně způsobilé*) b) není zdravotně způsobilé*) c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *)... Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Část B) Potvrzení o tom, že dítě a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE b) je proti nákaze imunní (typ/druh)... c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)... d) je alergické na... e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)... datum vydání posudku.. razítko zdrav. zařízení.. podpis, jmenovka lékaře Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. Jméno a příjmení oprávněné osoby... Vztah k dítěti... Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne... podpis oprávněné osoby Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne... (stvrzuje se přiloženou "doručenkou") *) Nehodící se škrtněte. 4

5 Písemné prohlášení rodičů Odevzdávejte při nástupu do tábora! Jméno a příjmení dítěte Rodné číslo... Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem si vědom(a) závaznosti přihlášky. Každý účastník podléhá táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vedoucího tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno vyloučením z tábora. Kdo opustí tábor bez souhlasu vedoucího či do tábora nenastoupí, ztrácí nárok na navrácení alikvótní částky z poplatku a vrací se na vlastní náklady. V případě onemocnění dítěte a jeho odjezdu domů souhlasím s odpočítáním finanční částky za stravu a ubytování, která byla počítána dopředu. Zavazuji se, že uhradím případné škody, které by dítě způsobilo na společném majetku. Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé k účastni na letním dětském táboře, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmy) a ve 14 ti kalendářních dnech před odjezdem na letní dětský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Není mu nařízeno karanténní opatření ani zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský dohled. Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků, které by mne mohly vzniknout, kdyby na základě nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu. Souhlasím s podmínkami uvedenými na přihlášce a s evidencí osobních údajů pro potřeby školní matriky Upozorňuji tímto na některé zdravotní problémy dítěte VYPIŠTE:. Alergie :... Dítě pravidelně užívá tyto léky:... Upozorňuji tímto na některé povahové zvláštnosti či chování (epilepsie, zvýšená citlivost, nespavost, špatná adaptace apod.) Kontakt telefon - mobil na rodiče nebo jinou osobu, kterou je možno kontaktovat v případě nutnosti: Písemné prohlášení rodičů nesmí být starší více než 1 den!.. podpis zákonného zástupce dítěte 5

6 ZŮSTÁVÁ RODIČŮM Strany 1,2 a 6 zůstávají rodičům Strany 3,4 odevzdejte nejpozději do Stranu 5 odevzdejte při odjezdu dítěte Podmínky úhrady: záloha ve výši Kč bude uhrazena do doplatek ve výši 2500 Kč bude uhrazen do Platbu proveďte v hotovosti v kanceláři DDM nebo převodem. Při bezhotovostní platbě uvádějte celé jméno dítěte. Bankovní spojení: /0100 Při odjezdu dítě odevzdává v nezalepené obálce: kartičku zdravotní pojišťovny podepsané písemné prohlášení rodičů (je součástí přihlášky) osobní léky a rozpis o jejich užívání ostatní věci, které chcete osobně předat vedoucímu (kapesné, korespondence,..) Povinné vybavení dítěte: jízdní kolo technicky plně funkční (nejlépe, horské, trekové), cyklistická přilba vhodné sportovní oblečení sportovní obuv, sandály malý batoh na výlet sluneční brýle pláštěnka plavky hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, hřeben, šampon v menším balení, krém na opalování, aj.) ručník, pytel na špinavé prádlo plastová láhev na pití (min. 1 litr) baterka osobní léky Doporučené vybavení: psací potřeby (deníček, tužku, pastelky) repelent proti klíšťatům hudební nástroj přiměřené kapesné (doporučujeme 300 Kč) Věci na tábor doporučujeme uložit do staršího kufru, sportovní tašky či batohu na záda, ale vše do jednoho zavazadla. Nedávejte dětem cenné věci mobily, šperky, MP3 přehrávače, elektronické hry, atd.!!! Nebudou je potřebovat. Nenavštěvujte tábor, případné informace o dítěti Vám budou podány na čísle Pořadatel tábora neručí za ztrátu mobilních telefonů a jiných cenných předmětů! 6

7 7

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ahoj hokejisto, rodiče,

Ahoj hokejisto, rodiče, Ahoj hokejisto, rodiče, ani letos nevynecháme důležitou součást přípravy našich hráčů, kterou je letní soustředění. Termín je tradiční, v posledním srpnovém týdnu, před zahájením školního roku. Po prázdninovém

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Vypracovala: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Mgr. Jitka Králová Mgr. Martin Prokop, ředitel školy Pedagogická

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě)

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě) VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě) 1. Úvodní ustanovení a platnost Vzájemné vztahy mezi CK LOUDATOUR s.r.o. a účastníky zájezdů jsou stanoveny zákonem

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9

VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 VNITŘNÍ ŘÁD Domu dětí a mládeže Praha 9 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 9 (dále jen DDM Praha 9 ) je vydáván podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20%

CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20% CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA LÉTO 2014 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20% DALMATINEK s.r.o., cestovní kancelář ÚVOD Milí zákazníci, Nabídkou v katalogu LÉTO 2014 zahajujeme

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? Alergie na potraviny ANO / NE ANO /

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email.

Jméno a příjmení...rč... st. občanství. Bydliště..obec...PSČ. PSČ... Třída.. Jméno zák.zástupce, adresa (je-li odlišná)... Telefon:... Email. Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, příspěvková organizace, IČ: 44993412, www.ddmhelceletova.cz, pobočka Dům dětí a mládeže Kominíček, Pastviny 70, ddm.komin@seznam.cz PŘIHLÁŠKA do zájmového vzdělávání

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více