Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

2 Obsah 1. Identifikační údaje o mateřské škole Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání 3.1 Učitelka podporující zdraví Věkově smíšené třídy Rytmický řád života a dne Tělesná pohoda a volný pohyb Zdravá výživa Spontánní hra Podnětné věcné prostředí Bezpečné sociální prostředí Participativní a týmové řízení Partnerské vztahy s rodiči Spolupráce mateřské školy se základní školou Začlenění mateřské školy do života obce 6 4. Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah 1. podtéma Spolu je nám dobře 7 2. podtéma Vím, kdo jsem a kam patřím podtéma Poznávám přírodu 9 4. podtéma Rád pomáhám podtéma Chci být zdravý...10 Zásady pro plánování ve třídě Evaluační systém..12. Platnost školního vzdělávacího programu Tento aktualizovaný ŠVP má platnost na školní roky 2012/2013 až 2014/2015. Projednáno na pedagogické radě MŠ ŠVP schválen na pedagogické radě ZŠ Č. j. 25/VIII Mgr. Libuše Matyášová ředitelka

3 Identifikační údaje o mateřské škole Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, IČ: Adresa: Vojkovice, Nádražní 169, Židlochovice Odloučené pracoviště školy: Mateřská škola Adresa: Vojkovice, Družstevní 253, Židlochovice Zřizovatel školy: Obec Vojkovice, právní norma: obec, IČ: Adresa: Vojkovice, Hrušovanská 214, Židlochovice Ředitelka školy: Mgr. Libuše Matyášová Vedoucí učitelka: Věra Kopčáková Telefon: ZŠ MŠ E mailová adresa: Webové stránky: Kapacita mateřské školy: 60 dětí Obecná charakteristika školy Mateřská škola je přízemní budova stavěná pro tento účel. Do užívání byla předána 5.března 1985, provoz byl zahájen V roce 2010 proběhla rekonstrukce školy. Výměnou oken, dveří, zhotovením sedlové střechy a zateplením se výrazně změnil vzhled naší školy - škola je nyní tepelně izolovaná stavba s výraznou barevnou fasádou. Od roku 2003 je mateřská škola součástí příspěvkové organizace Základni škola a Mateřská škola, Vojkovice. Hospodářskou část mateřské školy tvoří kotelna a budova školní jídelny. U mateřské školy je vybavená školní zahrada, která slouží dětem k pobytu venku. MŠ má dvě celodenní třídy, třídu Sluníček s provozem od 7,00 do 16,30 hodin a třídu Žabiček s provozem od 7,30 do 15,30 hodin. Obě třídy jsou věkově smíšené. Počet pedagogických pracovníků 4, provozních 2, zaměstnanců školní jídelny 3. Ve školní jídelně se vaří obědy i pro děti základní školy. -3-

4 Podmínky vzdělávání Snažíme se vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí a zdravé prostředí pro děti i zaměstnance. Tyto podmínky umožňují naplňování cílů našeho ŠVP. Učitelka podporující zdraví Školní vzdělávací program ovlivňují všichni zaměstnanci, nejvíce učitelky, které jsou s dětmi po celou dobu pobytu ve škole. Tři učitelky jsou kvalifikované pracovnice, mají požadované vzdělání. Zúčastnily se vzdělávání k programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, který byl východiskem pro tvorbu našeho školního vzdělávacího programu. Aktivně se dále vzdělávají.učitelky respektují věkové zvláštnosti dětí a individuální možnosti, potřeby a schopnosti dětí. Myšlenky zdravého životního stylu jsou všem zaměstnancům blízké.silnou stránkou naší školy je stabilní a dobrý kolektiv zaměstnanců. Věkově smíšené třídy V naší škole mají děti přirozené podmínky pro svou socializaci. V obou třídách jsou děti věkově smíšené, rovnoměrně rozdělené ve třídách podle pohlaví. Respektujeme sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi. Vždy zvažujeme vhodnost umístění dětí z hlediska prospěchu dítěte. Věkově smíšené skupiny přispívají k rychlejší adaptaci nových dětí. Rytmický řád života a dne Ve škole máme zavedený režim dne, který vychází z potřeby zdravé životosprávy dětí. Mezi jídly je dodržován pravidelný, maximálně tříhodinový, interval.umožňujeme dětem dostatek spontánní hry, řízené činnosti jsou organizovány v průběhu celého dne, souběžně se spontánními. Každodenně jsou děti nejméně dvě hodiny venku, pravidelně dopoledne, často i po odpolední svačině. V denním programu respektujeme individuální potřebu aktivity i odpočinku dětí. Dětem, které neusnou nabízíme po cca půlhodinovém odpočinku, klidné činnosti v prostoru tříd. Tělesná pohoda a volný pohyb Děti mají dostatek příležitostí k volnému pohybu v prostorách MŠ, na školní zahradě i při vycházkách. Ve třídě Žabiček je zabudované tělovýchovné nářadí, které občas využívají v ranních a odpoledních hodinách i děti ze třídy Sluníček.Ve třídě Sluníček je mobilní tělovýchovná sestava.vybavení školní zahrady umožňuje dětem dostatek pohybových aktivit. Každodenně jsou zařazovány pohybové hry, přirozená cvičení, dle potřeby dechová, zdravotní, relaxační cvičení. V 2. pololetí pravidelně organizujeme plavecký výcvik. Zdravá výživa Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. V průběhu celého dne mají děti ve třídách i na zahradě v konvicích volně k dispozici dostatek tekutin k pití, převážně bylinných čajů a vody. Mladším dětem s nalitím v případě potřeby pomohou starší děti nebo učitelka. Děti si mohou volit odpovídající porci jídla. Při jídle respektujeme individuální tempo každého dítěte. Spontánní hra Během celého dne vytváříme prostor pro spontánní hru dětí vycházející z přirozených potřeb a zájmů dětí. Dáváme dostatek času k dokončení hry, upozorňujeme na blížící se úklid hraček ( rituál - píseň volá k úklidu), umožňujeme dětem pokračovat v rozehrané hře. V obou třídách je nutný každodenní úklid staveb na koberci z důvodu chystání lehátek na odpočinek dětí. Přesto se snažíme uchovávat produkty her dětí; děti si výrobky mohou vystavit ve třídě a v šatně, tak aby je mohli zhlédnout rodiče. Dětem jsou volně k dispozici výtvarné potřeby, přírodniny a různorodý materiál. Na školním dvoře jsou v chatičce volně přístupné hračky, dětské dopravní prostředky a tělovýchovné náčiní. -4-

5 Podnětné věcné prostředí Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které umožňují nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí. Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby si je děti mohly volně brát a vracet je. Je stanoveno pravidlo úklidu zpět na místo uložení. Děti se samy podílejí svými výtvory na výzdobě třídy, šatny, oken budovy. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály odpovídá počtu dětí a je průběžně obnovováno a doplňováno za pomoci rodičů. Vzhledem k věkově smíšeným třídám a opotřebení nábytku, chceme zlepšit vybavení dokoupením židliček do třídy Žabiček. K zlepšení podmínek dětí na WC plánujeme zakoupení případně zhotovení nových dělících stěn mezi všechny záchody. Na budovu navazuje školní zahrada vybavená průlezkami, skluzavkami, houpačkami, dvěmi pískovišti zabezpečenými před nečistotami krycími plachtami. Na míčové hry mají děti k dispozici branky, volejbalový koš. Bezpečné sociální prostředí Mezi učitelkami, dětmi i rodiči uplatňujeme partnerské vztahy. Nově příchozím dětem nabízíme individuální adaptační režim. Respektujeme potřeby dětí a napomáháme v jejich uspokojování. Děti vedeme ke spolupráci a vzájemné pomoci. K dodržování potřebného řádu nám pomáhají společně vytvořená pravidla soužití. K tvorbě bezpečného sociálního prostředí přispívají rituály a tradice naší MŠ ranní přivítání s učitelkou, píseń k zahájení úklidu hraček, společné oslavy narozenin, komunitní kruh sdílení prožitků, naslouchání.školní tradice besídky mikuláššká, vánoční, ke Dni matek; oslavy Dne dětí, zahradní slavnost Rozloučení s předškoláky. K příznivé atmosféře přispívají i další společné akce barevné dny, karneval apod. Participativní a týmové řízení Naše mateřská škola praktikuje styl řízení, který je založen na kooperaci všech zúčastněných. Vedoucí učitelka dává ostatním zaměstnancům prostor pro jejich vlastní tvůrčí přístup k práci. Školní vzdělávací program byl vypracován ve spolupráci s ostatními učitelkami. Při plánování pedagogické práce, na přípravě akcí školy vždy pracujeme jako tým. Naše mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a naší základní školou. Se soukromou klinikou Logo, pobočkou Židlochovice, spolupracujeme při odstraňování vad řeči dětí; s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno, pobočkou v Židlochovicích, při posuzování školní zralosti dětí,nevyhraněnosti laterality a případných výchovných a vzdělávacích problémech dětí. V případě potřeby spolupracujeme s pediatrem. Partnerské vztahy s rodiči Pro bezproblémový vstup dítěte do MŠ konzultujeme požadavky rodičů na umístění do tříd ( sourozenci, kamarádi).před nástupem i po nástupu umožňujeme pobývat s dítětem v prostředí školy. Rodiče mají možnost dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, účastnit se akcí v naší škole i mimoškolních akcí. Informace o tom, co se v MŠ děje rodiče získávají z nástěnek v šatnách ; z webových stránek školy a z rozhovorů s učitelkami.vždy v září jsou na společné schůzce seznamováni s výsledky školy za loňský školní rok, rodiče nových dětí se ŠVP naší MŠ, je jim předkládán roční plán k diskuzi a spolurozhodování o akcích a potřebách školy, vnitřní řád. Jednou za tři roky vyplňují dotazník, ve kterém se anonymně vyjadřují k práci školy, s vyhodnocením jsou seznámeni. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, jejich pokroky v rozvoji, konzultují je s rodiči, zaznamenávají, vedou portfolia dětí. Speciální péče je věnovaná dětem s odkladem školní docházky, pracujeme dle doporučení ped. psych. poradny s individuálními plány vzdělávání. U předškolních dětí na základě výsledků testů školní zralosti dále spolupracujeme s rodiči a PPP. Rodičům nabízíme edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči. -5-

6 Spolupráci s rodiči chceme nadále rozšiřovat nabídkou aktivit organizovaných rodiči v MŠ a větším zapojením rodičů do organizace společných akcí pro děti. Spolupráce mateřské školy se základní školou Společně s naší základní školou vytváříme podmínky pro plynulý přechod dětí z mateřské školy do 1. ročníku základní školy. Děti a učitelky obou škol se vzájemně setkávají při některých akcích organizovaných ZŠ a při veřejných vystoupeních v obci. Je vypracován plán spolupráce. Předškolní děti vždy před zápisem do ZŠ navštěvují prvňáčky při výuce a blíže se seznamují s prostředím i učitelkami V počítačové učebně se seznamují s programem Bezpečná školka. Edukativně stimulační skupinky pokračují pod vedením pí učitelky ZŠ v základní škole. Začlenění mateřské školy do života obce Mateřská škola se svými aktivitami podílí na životě obce starší děti vystupují s programem při vítání občánků, rozsvícení vánočního stromu. Posilujeme občanskou sounáležitost dětí a jejich rodičů s místem, kde žijí. Každý rok s dětmi navštěvujeme místní knihovnu, obecní úřad, významná místa v obci i okolí. Naši práci přibližujeme pravidelně občanům Vojkovic ve Vojkovickém zpravodaji, občas v regionálním vysílání kabelové televize, podrobnější informace najdou na našich webových stránkách. Širší veřejnosti nabízíme možnost poznat naši MŠ při dni otevřených dveří. Organizace vzdělávání Vzdělávání probíhá ve dvou třídách. V obou třídách jsou děti s celodenní docházkou, dle potřeby rodičů i polodenní nebo s omezenou dobou docházky na 4 hodiny denně. Třída Sluníček má provoz od 7,00 hodin do 16,30 hodin. Třída Žabiček má provoz od 7,30 do 15,30 hod.; v době do 7,30 hodin a od 15,30 hodin jsou děti obou tříd spojené ve třídě Sluníček. V obou třídách souběžně probíhá stejná tematická část vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno činnostmi spontánními dle volby dětí; činnostmi řízenými převážně individuálními a skupinovými; každodenním pobytem dětí venku, vycházkami, odpoledními aktivitami přizpůsobovanými individuálním potřebám dětí. Dále výlety, návštěvou divadel, výstav, plaveckým výcvikem. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Pro předškolní děti s rodiči organizujeme edukativně stimulační skupinky pro bezproblémový přechod do základní školy. Při své práci uplatňujeme metody prožitkového a činnostního učení. Veškeré vzdělávání a péče se uskutečňuje způsobem, který respektuje individualitu dítěte, hranice jeho možností, včetně možností daných zdravotními a sociálněkulturními odlišnostmi. -6-

7 Charakteristika vzdělávacího programu Naše mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze kterého vycházejí rámcové cíle předškolního vzdělávání 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založená naše společnost 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto cíle jsou plněny naším školním vzdělávacím programem, který vychází z programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Naším programem prostupují dva vzájemně se doplňující principy, kterých se držíme Respekt k přirozeným lidským potřebám a Rozvíjení komunikace a spolupráce. Dlouhodobé záměry naší školy: 1. vést děti ke zdravému životnímu stylu 2. podporovat duševní pohodu dětí Vzdělávací obsah tematická část Hlavní téma: KDO SI HRAJE, TEN JE ZDRAVÝ, TOHO ŽIVOT NEUNAVÍ. 1. podtéma: Spolu je nám dobře Očekávané kompetence = co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže: umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. dovede označit svoje potřeby a přizpůsobit jim své chování dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí -7-

8 nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života uvědomuje si,že každý má nějaká práva a povinnosti snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu i okolí dovede požádat o pomoc, když je v nouzi má vytvořené základní návyky společenského chování Charakteristika tohoto podtématu našim záměrem je podporovat v dítěti přirozenou potřebu kontaktu, komunikace a součinnosti s druhými lidmi a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Tematické části: Přišli jsme do školky ( seznámení s novými kamarády, s třídou, školkou, co k ní patří a co se v ní dá všechno dělat ) Chci mít nové kamarády ( kdo jsme, co o sobě víme, kdo přibyl, pravidla soužití + aktivity při zápisu dětí do MŠ, ZŠ ) Budeme si hrát ( pojmenování hraček, pomůcek, zkoumání vlastností, možností hry, správné zacházení, úklid, seznamování se společenskými hrami respektování pravidel ) Jdeme se podívat, jedeme do ( divadla, na výstavu, na výlet, do školy - vyrovnat se s jiným prostředím ) 2. podtéma: Vím, kdo jsem a kam patřím Očekávané kompetence: má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích poznáváním sebe samého si vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech a schopnostech chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovávat u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování je zvídavé, má touhu poznávat chce poznávat své okolí, svět umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje -8-

9 Charakteristika našim záměrem je dovést dítě k poznatkům o své identitě a o tom, čeho je součástí ( rodina, MŠ, vesnice, země, planeta, vesmír ) Tematické části: To jsem já ( moje tělo, smysly, psychika, záliby ) Koho mám doma ( role členů rodiny, co kdo dělá, co kdo dokáže, co ho baví ) Kde bydlím, kam patřím ( můj dům, ulice, naše vesnice, ČR vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije, poznávání co se mi tu líbí, co bych změnil a proč ) Poznávám naši Zemi ( vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, procházka po zeměkouli pestrost etnik, přírody, vesmír ) 3. podtéma: Poznávám přírodu Očekávané kompetence: má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát; ptá se je zvídavé, má touhu poznávat rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou, ochraňuje ji, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje chce poznávat své okolí dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly má vytvořenou představu o zdravé životosprávě Charakteristika - děti sledují vývoj, změny v přírodě, rozmanitosti, ovlivňování člověkem; experimentují s přírodním materiálem; záměrem je vytvoření kladného vztahu k přírodě a pochopení souvislostí Tematické části: Na čem si ze zahrádky pochutnáme ( podzimní sklizeň v zahradách i na polích ) Hrajeme si s větrem ( počasí a aktivity s ním spojené ) Máme rádi zvířata ( domácí, volně žijící, exotická ) Co vidíme na zahradě, na poli, na louce, v lese, u rybníka, u řeky ( poznávání různých ekosystémů ) -9-

10 4. podtéma: Rád pomáhám Očekávané kompetence: dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhý chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití. řeší jednoduché problémy, má představu o tom,že většinu problémů může řešit více způsoby podporuje konkrétními činnostmi zdraví přírody Charakteristika vytváříme záměrné aktivity, které ovlivňující prostředí, ve kterém dítě žije; záměrem je dovést dítě k radosti z činnosti a k ochotné pomoci, tam, kde je třeba Tématické části: Chystáme se na svátky ( Vánoce, Velikonoce, Den matek výzdoba třídy, dárečky) Nakrmíme ptáčky a zvířata ( zimní aktivity ) Máme karneval ( příprava masek, výzdob ) Staráme se o zahradu ( pomoc při jarním úklidu hrabání, sběr šišek, odvážení, úprava předzahrádky, setí, sázení ) 5. podtéma: Chci být zdravý Očekávané kompetence: chápe, že zdraví není samozřejmost a musí se chránit vnímá,že člověk může mít potíže se zdravím chápe,že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu rozumí tomu, že způsob,jakým se člověk chová, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost a snaží se jim vyhnout v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor nebo postoj -10-

11 rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví rozlišuje lidské aktivity na ty,které mohou zdraví člověka podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka ( cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech ) uvědomuje si, že způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají dobré náladě a spokojenosti Charakteristika našim záměrem je orientace dítěte v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, zdravé výživy a uvědomění si, co vše přispívá k vlastní spokojenosti a zdraví. Tematické části: Co jíme ( zdravá výživa, pitný režim) Když jsme nemocní ( lékař, nemoc, způsob ošetření, prevence ) Jak se oblékáme ( přiměřenost vzhledem k jednotlivým ročním obdobím a počasí, jak se chránit ) Proč cvičíme a sportujeme ( důležitost aktivity a odpočinku) Jak se chováme ( prevence úrazů a závislostí, aktivity dětí a možná rizika ) Zásady pro plánování ve třídě Podtémata a tematické části nejsou řazeny podle časové následnosti v jaké budou probíhat v průběhu školního roku. Učitelky vybírají z podtémat jednotlivé tematické části pružně podle potřeby během celého školního roku, k jednotlivým tematickým částem se mohou vracet, vstupovat do nich. Práce s jednotlivou tem.částí není časově předem určena, vzdělávací obsah je rozvíjen podle situace (situační plánování) a potřeb dětí. Tematické části začínají v obou třídách ve stejném časovém období. Učitelky postupně písemně zpracovávají jednotlivé tematické části, společně plánují činnosti a dílčí cíle, které vedou k naplňování očekávaných kompetencí dětí. -11-

12 Evaluační systém Autoevaluaci mateřské školy provádíme jednou za tři roky.hodnotíme funkčnost ŠVP a zapracováváme případné úpravy;vyhodnocujeme podmínky, průběh vzdělávání a výsledky. Každá učitelka provede autoevaluaci dle materiálu INDI MŠ 2 principy, 12 zásad, formální kurikulum; vedoucí školní jídelny a školnice vyplní části, které se týkají jejich práce.rodiče anonymně vyplní dotazník pro rodiče. Vyhodnocení provede vedoucí učitelka a zpracuje autoevaluační zprávu. Z vlastního hodnocení a z priorit dlouhodobých záměrů přijme opatření a zapracuje do ŠVP. Třídní kurikulum + plnění ročního plánu vyhodnocujeme dvakrát ročně na pedagogických poradách v pololetí a před koncem školního roku. Hodnotí se naplňování cílů programu, kvalita podmínek vzdělávání, výsledky vzdělávání. Učitelky zpracují písemné hodnocení dle dané osnovy společně za svou třídu. Třídní kurikulum zpětná vazba - hodnocení jednotlivých tematických částí -vždy po ukončení tem. části učitelky písemně hodnotí, zda podmínky, činnosti a metody práce vedly k naplňování dílčích cílů z jednotlivých vzdělávacích oblastí a zda směřovaly k rozvoji kompetencí stanovených pro danou tem. část. Učitelka hodnotí jak na úrovni třídy ( co bylo přínosem,co se nepovedlo - proč ), tak i individuální výsledky jednotlivých dětí. K evaluaci využívá i ukazatele dosaženého vzdělání z 1. sady tabulek KPZ v MŠ. Učitelky každodenně ústně vyhodnocují svoji práci, navzájem se průběžně informují ( co se podařilo, nedařilo, individuální úspěch dítěte apod. ). Ke konci školního roku zpracuje vedoucí učitelka podle dané osnovy Zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok, se kterou seznamuje na začátku nového školního roku rodiče a školskou radu. Provádíme diagnostiku dětí. Učitelky děti pozorují, hovoří s rodiči, provádějí záznamy o dětech konzultují v jaké oblasti je třeba zvýšená individuální péče. Průběžně všechny učitelky ve svých třídách vedou portfolia dětí ( záznamy o dětech, vývoj kresby postavy 2krát ročně, pracovní listy apod. ). S předškolními dětmi provádíme na začátku školního roku soubor testů dle Sindelarové: Předcházíme poruchám učení provedou všechny kvalifikované učitelky každá ve své třídě. V lednu zhotovujeme se všemi předškolními dětmi test školní zralosti dle pokynů pedagogickopsychologické poradny, na pedagogické radě hodnotíme školní zralost dětí a po dohodě s rodiči, v případě potřeby, odesíláme do pedagogicko psychologické poradny. V rámci diagnostiky dětí probíhá 1 krát ročně odborné vyšetření výslovnosti dětí Mgr. Čejkovou z kliniky Logo. Učitelka pověřená vedením provádí evaluaci v rámci hospitace a pohospitačního rozboru, kontroluje vedení třídní dokumentace. Po ukončení edukativně stimulačních skupinek provádí rodiče písemné zhodnocení, zpětnou vazbu. -12-

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105 691 26 Pouzdřany. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105 691 26 Pouzdřany. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1.9.2011 do 31.8.2014 OBSAH 1. Představení školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-821/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-821/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2 Adresa: Krynická 2/490, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 691 001 391 IČ: 72 049

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Název: Objevujeme svět kolem nás

Název: Objevujeme svět kolem nás Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Č. j. D4/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: Objevujeme svět kolem nás Motto: Nemůžeme dělat velké věci, ale jen malé věci

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POPICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POPICE, OKRES BŘECKAV,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍ 85,691 27 POPICE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. 9.2014 do 31. 8. 2017 Schváleno na

Více

Projekt Podpora zdraví v mateřské škole

Projekt Podpora zdraví v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 Čj.: 1077/2012 Projekt Podpora zdraví v mateřské škole (platnost od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015) Obsah: 1. Představení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY Pro období 2006-2009 Školní vzdělávací program byl vypracován kolektivem učitelek MŠ projednáván a schválen

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více