ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN MŠ FRYMBURK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN MŠ FRYMBURK"

Transkript

1 ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN MŠ FRYMBURK Environmentální výchova ( EVVO) v předškolním věku. Proč? Motto: To nejkrásnější, co můžeme zažít, je tajemství, to je základní pocit, který stojí u kolébky umění a vědy. Kdo se již neumí divit, kdo neumí žasnout, ten je jako mrtvý. Říká se, že to, co se učíme v mateřské škole, se učíme pro život. To, co se učíme v dalších školách, se učíme pro svojí budoucí profesi. Maria Montessori mluví o senzitivní fázi, citlivém období, ve kterém je dítě zvláště vnímavé např. pro rozvoj řeči, rozvoj pořádku. V tomto období se dítě snadno učí tomu, co se po uplynutí senzitivní fáze učí jen obtížně. V mateřské škole máme možnost pomoci dětem vytvořit správné návyky, denně pobývat venku v přírodě, pozorovat, hledat, sbírat, obdivovat, brouzdat se v listí nebo v kaluži, stavět z písku hrady, tunely, dorty i krajiny, žasnout, radovat se. Přinášet dětem podněty, pracovními aktivitami přispívat k péči o svět kolem sebe. Když delší dobu sledujeme proměnu pedagogické teorie i praxe, vidíme, jak jsou jednotlivé výchovné složky v určitou dobu in. Jednou to jsou matematické představy, potom dopravní výchova, sexuální výchova, etická výchova, dnes environmentální výchova. Myslím si, že v předškolním věku je nesmyslné jednoduše přidat další složku, vytvořit jakýsi apendix. Je důležité ji organicky začlenit (integrovaná témata) a sám si poctivě zodpovědět otázku, co a proč se děti mají z nové složky naučit. Environmentální výchova v mateřské škole je jen tehdy autentická, pomáhá-li dětem nalézat smysl života. Nejčastějším cílem EVVO je ekologizace provozu školy, zavedení třídění odpadu, být dobrým příkladem pro své okolí a tímto způsobem pozitivně ovlivňovat i rodiče a širší veřejnost. PODMÍNKY PRO EVNIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU A OSVĚTU NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (současný stav) Prvky ekologické výchovy se prolínají během celého dne. Rozvíjí vyjadřovací dovednosti a schopnosti ke vztahu k prostředí, utváří hygienické návyky, rozvíjí citové vztahy k přírodě a jejímu estetickému vnímání, získávají konkrétní poznatky o přírodě. Důležité je vytváření návyků na udržování čistoty, ošetřování rostlin a v úpravě okolního prostředí. A k tomu je zapotřebí: prohlubování spolupráce s rodiči připravování trvalých a dlouhodobých aktivit v péči o životní prostředí šetření energií třídění odpadu péče o zeleň úprava okolního prostředí

2 Naše mateřská škola je zařazena již několik let do Sítě mateřských škol zaměřených na ekologickou výchovu - MRKVIČKA, jejíž koordinátorkou v naší škole je paní učitelka Martina Hradská. Dále spolupracujeme s dalšími školami, předáváme si různé zkušenosti a zlepšujeme úroveň environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v zájmu celkové modernizace. Učitelky v obou třídách zahrnují environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu do svých TVP. CÍLE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE vytvářet u dětí kladný vztah k životnímu prostředí, přírodě a její ochraně úzce spolupracovat s rodiči ve všech činnostech školy spolupracovat s Ekocentrem Šípek, Český Krumlov a Ekocentrem Kamínky, Křemže pečovat o rostliny a dřeviny na naší zahradě pokračování v proškolování koordinátorky a dalších zaměstnanců školy třídit odpad v naší škole a postupně začleňovat rodiče a širší veřejnost šetřit energií METODY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE přímé pozorování rostlin a zvířat ve volné přírodě vycházky do okolí Frymburka, pozorování přírody na zahradě, na louce a v lese pozorování a práce v koutku živé přírody sběr různých přírodnin z lesa, ze zahrady experimentální klíčení semen pozorování růstu práce s knihou, encyklopedií hledání, četba, porovnávání, atd. CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE (současný stav) MĚSÍC NÁPLŇ VYCHÁZKA poznávat stromy v okolí školky ZÁŘÍ okolí volně žijící zvířátka les poblíž školky ŘÍJEN v lese, rostliny a houby LISTOPAD podzimní příroda na zahradě zahrady v obci

3 PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN zdobení stromečků pro zvířátka v lese využití sušeného ovoce Jak ušetřit tepelnou energií krmení ptáčků na zahradě co ukrývá popelnice třídíme odpad měsíc Země jarní příroda, chráníme přírodu kolem nás bezpečnost při letních radovánkách les poblíž školky zimní sportování pozorování ptáčků v okolí obce Vycházka s pozorováním a zaznamenáváním kontejnerů na tříděný odpad úklid zahrady o okolí školky zahrady v obci pozorování květenství návštěva Ekofarmy Slunečná, Pernek hry s vodou na školní zahradě vycházky na pláž hry a sportování Na volné hry a činnosti využíváme nejvíce školní zahradu, která má dostatek sportovního nářadí splňující veškeré bezpečnostní normy pro předškolní vzdělávání. V budoucnu bychom rádi zhotovili PŘÍRODNÍ ZAHRADU, která by dětem umožňovala dostatek pohybu, ale i chápanou jako venkovní učebnu se zaměřením na environmentální výchovu, která zprostředkovává přímý kontakt s živou a neživou přírodou. NÁVRH A VYUŽITÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA ENVIRONENTÁLNÍ VÝCHOVU PŘÍRODNÍ ZAHRADY Zahrada by měla být chápána jako venkovní učebna se zaměřením na environmentální výuku, která zprostředkovává přímý kontakt dětí s živou a neživou přírodou. Díky přírodní zahradě mateřské školy se děti naučí pozorovat přírodu jinýma očima a vnímat je všemi smysly. Zejména děti předškolního věku vnímají své okolí prostřednictvím smyslů, své činnosti a svého těla.

4 Jednotlivé smyslové složky zahrady: ZAHRADA ZRAKU/ ZAHRADA BAREV barvy přírody a rostlin, proměnlivost přírody dle ročního období ZAHRADA HMATOVÁ různé přírodní materiály písek, kámen, kůra, přírodniny, listy rostlin, štěpka ZAHRADA ČICHU bylinky, ovoce, kvetoucí keře, vůně květin, přírodnin ZAHRADA SLUCHU SLUCHOVÉ VJEMY dřívka, duté předměty ZAHRADA CHUTI/ JEDLÁ ZAHRADA bylinky, drobné ovoce, zelenina Jednotlivé herní prvky: 1. Pastva pro motýly 2. Zahrada sluchu 3. Vrbový tunel 4. Stezka obratnosti 5. Nora 6. Altán 7. Strom ke šplhání 8. Vyvýšené záhony jedlá zahrada 9. Kompost 10. Hmatový chodníček 11. Pískoviště 12. Houpačky Jednotlivé herní prvky podrobněji: 1. PASTVA PRO MOTÝLY Koutek živé přírody, kvetoucích rostlin, nektarodárných rostlin, zajišťující motýlům potravu a tudíž i trvalejšímu pobytu na zahradě. 2. ZAHRADA SLUCHU Koutek zvukových her brány pro zavěšené instrumenty ( duté předměty, visící květináče zvonkohry ) 3. VRBOVÝ TUNEL Tunel z vrbového proutí bude zajímavým prvkem přírodní zahrady.

5 4. STEZKA OBRATNOSTI Stezka s překážkami podporující a zlepšující motorické dovednosti dětí. Zemitý val, jehož součástí budou dřevěné klády ( 2 m dlouhé ), skluzavka a nora. 5. NORA Děti v zahradě objevují tajné skrýše, prolézají stísněnými otvory a ukrývají se. Nora bude součástí stezky obratnosti. 6. ALTÁN SE ZELENOU STŘECHOU A OTVOREM UPROSTŘED PRO OHNIŠTĚ Altán by měl být centrem dětí pro venkovní výuku, společenské akce dětí s rodiči, oslavy 7. STROM KE ŠPLHÁNÍ Působivým prvkem zahrady bude pokácený dutý kmen, který bude podporovat zvídavost dětí a zlepšovat jejich motorické schopnosti. Poslouží nejen k pozorování drobných živočichů, ale také k sezení, šplhání, balancování 8. VYVÝŠENÉ ZÁHONY JEDLÁ ZAHRADA Vyvýšené záhony budou pro potřebu dětem vysazování rostlinek jahody, bylinky 9. KOMPOST Kompostování je šetrné a ekologické zlikvidování biologicky rozložitelného odpadu. 10. HMATOVÝ CHODNÍČEK Hmatový chodníček je zhotoven z různého přírodního materiálu se záměrem stimulovat hmatové receptory v ploskách nohou. Je možné se po něm procházet v botách i naboso. 11. PÍSKOVIŠTĚ Pro děti předškolního věku je písek velmi zajímavým a tvárným materiálem pro stavbu různých staveb, pro rozvíjení jemné motoriky. 12. HOUPAČKY

6 Využití zahrady s přírodními prvky: PODZIM pozorování změn v přírodě, listů stromů a jejich plodů sběr ovoce a zeleniny sportování a pohybové aktivity míčové hry využívání prolézaček, houpaček, hmatového chodníčku, balančních chodníků pískoviště stavby z písku výtvarné činnosti sběr listů a jiných přírodnin pečení brambor dýňové slavnosti ZIMA sportovní aktivity sáňkování, bobování stavění sněhuláků, eskymáckých iglú zdobení vánočního stromu poznávání stop zvířat a ptáků krmení ptáčků pozorování JARO pozorování změn v přírodě sportovní a pohybové hry cvičení rovnováhy oslava Velikonoc hledání velikonočního zajíčka míčové hry překážkové dráhy, hmatové chodníčky námětové a volné hry využívání altánu divadelní představení na zahradě oslavy jara práce na zahradě sázení rostlinek relaxace, cvičení jógy dopravní výchova na dopravním hřišti LÉTO hry s vodou a pískem využívání hmatového chodníčku naboso hry s padákem sportovní a pohybové hry relaxace, cvičení jógy námětové a volné hry

7 olympijské hry oslavy rozloučení s předškoláky sklízení plodů zahrádky Školní zahrada následně umožní dětem: získávání pracovních dovedností a osvojováním manuální zručnosti dětí při vzniku a následně péči o školní zahradu (nápodobou ve spolupráci s dospělými) sledování, jak a co roste ze semínka, sazenice ( aktivní zapojení dětí do procesu ) podpora zdravého životního stylu (další využití bylinek, drobných plodů i ovoce ke konzumaci ve spolupráci se školní jídelnou MŠ, zpracování s rodiči při tvořivých odpoledních, sušení bylin, suché vazby) pozorování vzájemných vztahů mezi organismy ( nejen na zahradě, ale také v tzv.,,kořenovém domě" t.j. pomůcce k pozorování klíčení semen, životu žížal pod zemí... poznávání zákonitostí odpadové problematiky (kompostování) pozorování diverzity (planých a kulturních) rostlin pozorováním změn v přírodě během celého roku podporu vzájemných vztahů, empatií a kooperaci v dětském kolektivu ověřování si teoretických informací v praxi odpočinek a relaxaci v příjemném přírodním prostředí získávání povědomí o ohleduplném chování k přírodě Zpracovala: Mgr. Milada Minaříková, ředitelka MŠ Frymburk Schválil: Oto Řezáč, starosta Městyse Frymburk Frymburk,

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 690 02 Zřizovatelem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský

Více