Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010"

Transkript

1 Česko-anglické gymnázium s.r.o. Anglo-Czech High School T ř e b í z s k é h o , Č e s k é B u d ě j o v i c e Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 1. Výroční zpráva o činnosti školy 1.1. Charakteristika školy Název školy Česko-anglické gymnázium s.r.o Adresa školy Třebízského 1010/9, České Budějovice Právní forma školy Česko-anglické gymnázium s.r.o. je společnost s ručením omezeným (kopie výpisu z obchodního rejstříku příloha č. 1) Identifikační číslo organizace Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo přiděleno IČ Identifikační číslo zařízení Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo přiděleno IZO (kopie rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol příloha č. 2) Identifikátor ředitelství Ředitelství ČAG byl přidělen identifikátor Zřizovatel školy Zřizovateli školy jsou: RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., České Budějovice, Srubec, Hodějovická 76, RNDr. Danuše Lhotková, Litvínovice, Šindlovy Dvory, Pod Lesem 206, RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. a RNDr. Danuše Lhotková jsou společníky společnosti Českoanglické gymnázium s.r.o Bankovní účty školy Česko-anglické gymnázium s.r.o. má zřízeny účty u pobočky Československé obchodní banky v Českých Budějovicích, čísla účtů /0300, /0300 a dále projektové účty /0300 a /

3 Vedení školy Ředitelka školy: RNDr. Danuše Lhotková, narozena , bytem Pod Lesem 206, Litvínovice, Šindlovy Dvory. Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aprobace matematika a geografie. Délka praxe 30 let. Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva Draslarová, narozena , bytem Na Vyhlídce 1044, Srubec u Č. Budějovic. Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aprobace matematika a výpočetní technika. Délka praxe 24 let. Zástupkyně ředitelky pro výuku jazyků a zahraničí: Mgr. Štěpánka Kloudová, narozena , bytem Clumec 72, Hluboká nad Vltavou. Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, aprobace český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk. Délka praxe 20 let. Zástupce pro ekonomiku a provoz : Mgr. Karel Bohoněk, narozen , bytem Gregorák 2230/2, Dobrá Voda u Č. Budějovic. Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, aprobace matematika a biologie. Délka praxe 27 let Adresa pro dálkový přístup a webové stránky školy Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada ve složení: zástupci rodičů a studentů Ing. Martin Krupauer a prof. RNDr. František Vácha, CSc. (po doplňujících volbách dne vystřídal ve funkci Ing. Tomáše Jirsu), zástupci pedagogů Mgr. Petr Klier a Mgr. Petr Mašek a zástupci zřizovatele Ing. Miloš Kratochvíl a RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.. Předsedou školské rady byl Ing. Miloš Kratochvíl. Školská rada se v průběhu školního roku 2013/2014 sešla celkem třikrát a její činnost je dokumentována v zápisech z jednání, uveřejňovaných pravidelně na webové stránce školy Poslání a cíle školy Vzdělávací program Česko-anglického gymnázia nabízí svým studentům kvalitní gymnaziální vzdělávání obohacené o specializovanou, individuální přípravu pro vysokoškolské studium všech zaměření, široký všeobecný rozhled a navíc podstatnou výbavu jazykových, obecně komunikačních a dalších důležitých dovedností pro vysokoškolské studium i profesní život. Program má rozdílné cíle pro různé věkové etapy studia. Důraz na všestrannost, motivaci k aktivnímu studiu a získávání dovedností je typický pro naše nižší gymnázium a tvoří hodnotný základ pro zesílený důraz na specializaci v navazujícím studiu vyššího gymnázia a univerzity. Zaměření na samozřejmost v používání cizího jazyka přirozeně buduje v každém žákovi sebedůvěru pro samostatný a zodpovědný pobyt v cizích zemích a je pro něj velkou výhodou pro další studium i budoucí uplatnění ve zvolené profesi i v osobním životě. Tomuto zaměření školy a cílům bohatých mimoškolních aktivit odpovídá i profil absolventa Česko-anglického gymnázia. Z výsledků srovnávacích šetření vyplývá, že absolvent ČAG je samostatný, proaktivní, považuje za důležité schopnosti umět řešit problémy a pracovat v týmu, včetně schopnosti kritického myšlení, efektivního a zodpovědného zpracovávání 3

4 informací a jejich kultivovaného zveřejňování. Zvyká si pohybovat se v mezinárodní společnosti tak, aby v budoucnu byl schopen v ní aktivně a zodpovědně působit, studovat a pracovat Přehled nadstandardní péče, kterou škola poskytuje V části Školního vzdělávacího programu ČAG pro nižší gymnázium, zpracované podle RVP ZV, jsou oproti standardu posíleny tyto oblasti: výuka cizích jazyků, matematiky a oblast praktických dovedností v informační a komunikační technice a v laboratorních cvičeních. Od sekundy je pro studenty připravena nabídka 3 povinně volitelných cizích jazyků NJ, FJ, ŠJ. Výuka německého jazyka v sekundě, tercii a kvartě je vedena v režimu DSD programu Německé partnerské školy s využitím německé asistentky a bude v maturitním ročníku završena složením německého jazykového certifikátu s celoživotní platností. Vedle rodilého mluvčího v hodinách němčiny a anglické konverzace se studenti nižšího gymnázia setkávají s výukou rodilým mluvčím španělštiny a nepovinné ruštiny. Cenné zkušenosti v přírodních vědách získávají studenti nižšího gymnázia v celosvětovém projektu Globe (ČAG od roku 1997 měří data v malé meteorologické stanici ve školní zahradě pro podporu interpretace družicových snímků a svou řadou měření patří k nejdéle fungujícím Globe školám v ČR). Samozřejmostí je každoroční úspěšná účast na národních Globe Games. V tomto školním roce získal ČAG ocenění Vodní výzva 2014 za péči studentů o Dobrovodský potok. Významnou podporu pro rozvoj dovedností v přírodních vědách přinesl projekt Měřím, měříš, měříme v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008, dále víceletý projekt Rozvoj klíčových kompetencí a rozšíření mezipředmětových vazeb ve výuce ČAG, financovaný z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR), který byl dokončen k Partnerem ČAG v tomto projektu byla Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, jejíž zaměstnanci přinesli studentům i učitelům ČAG při přednáškách a exkurzích mnoho cenných poznatků a zkušeností. ČAG je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, spolupráce s Přírodovědeckou, Pedagogickou i Filozofickou fakultou JU se úspěšně rozvíjí. Samozřejmostí se již staly denní návštěvy i týdenní pobyty studentů nižšího gymnázia ve střediscích ekologické výchovy. Metodické materiály, vytvořené v rámci projektů, jsou dále používány. Rovněž se uskutečňují i besedy, přednášky a workshopy. Obdobně jsou zhodnocovány a využívány postupy, metodické materiály, včetně pracovních listů v dějepisu, biologii a zeměpisu, které umožňují v hodinách těchto předmětů v nižším gymnáziu používání anglického jazyka. Učitelé ČAG je vytvořili v rámci projektu Streaming v Aj a Aj v předmětech financovaného z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR), který byl ukončen k V tomto školním roce jsme také projektovým způsobem vedly studenty nižšího i vyššího gymnázia k prohlubování jejich finanční gramotnosti. Tyto aktivity probíhaly i nad rámec metodik, které jsme vyvíjeli v projektu financovaném z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR) Fin. gramotnost ČAG (CZ.1.07/1.5.00/ ). ČAG buduje s pomocí rodičů dětskou knihovnu, i v tomto školním roce se významně rozrostla o kvalitní publikace. Velká pozornost je věnována tělesné výchově, ve většině ročníků tříhodinové, s možností nepovinných sportovních her (kopané, košíkové a frisbee ultimate družstvo ČAG vybojovalo druhé místo v celostátním finále středoškolské ligy a student Matěj Štětka je členem národního týmu ČR). Výuka všech ročníků vyššího gymnázia se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu ČAG (podle RVP G). Inspekční zpráva ČŠI je přílohou č. 3 této výroční zprávy. V posledních dvou letech studia vyššího osmiletého i čtyřletého gymnázia probíhá výuka anglického jazyka, matematiky, dějepisu, základů společenských věd, fyziky, biologie 4

5 a chemie v režimu streamingu. Takto organizovaný program vlastní volby intenzity studia jednotlivých předmětů výrazně zvyšuje možnost kvalitní soustředěné přípravy žáka na vybrané univerzitní studium při neomezeném rozvoji jeho všeobecného přehledu. Ojedinělým programem ČAG je také plánovitá tří až čtyřstupňová příprava na jazykové zkoušky k získání certifikátů úrovně B2 a C1 či C2 v anglickém jazyce - Cambridgeské zkoušky (ČAG je partnerskou institucí British Council), zkoušky britské certifikační firmy City & Guilds (ČAG je testovacím střediskem této firmy), či zkoušky IELTS, TOEFL. Studenti jsou podporováni v získávání certifikátů i v dalších cizích jazycích. Ideální součástí rozvoje jazykových schopností jsou hodiny konverzace s rodilým mluvčím, v anglickém jazyce již od primy osmiletého studia, tedy v každém ročníku obou studijních cyklů. O schopnosti využít takto získané jazykové i studijní dovednosti svědčí výčet zahraničních univerzit, na kterých absolventi ČAG studují - bližší informace v kapitole i úspěšné zapojení studentů do mezinárodní projektové práce a odborné činnosti (kapitola ). Za kvalitní inovativní program ve výuce angličtiny byla ČAG udělena Evropská jazyková cena Label V roce 2011 se ČAG stal členem Britské obchodní komory s cílem rozšířit svým studentům i profesorům další vzdělávací možnosti. Od roku 2012 je ČAG partnerem Britské rady. Unikátní zkušenosti a zážitky přinesl studentům i pedagogům ČAG týden projektu Edison, organizovaný mezinárodní agenturou AIESEC, v jehož rámci působili v hodinách mnoha předmětů vysokoškoláci z Číny, Indonésie a Španělska. Ve školním roce 2013/2014 se scházeli zájemci v kroužcích filmových seminářů, tvůrčího psaní a kreslení pravou hemisférou. Již tradičním literárním svátkem je večer autorského čtení studentů, recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pořádá ČAG pro budějovické středoškolské studenty, i vydávání školního časopisu 4U. Vzdělávací program Česko-anglického gymnázia přináší i starším studentům sportovní kurzy včetně všestranného kurzu Kalokagathia, přírodovědné činnosti (ekologický seminář a program Globe, ekologické exkurze, projekty a soutěže, laboratorní práce) a rozmanité aktivity, které jsou uskutečňovány především v anglickém jazyce (Halloween, Thanksgiving Day, St.Patrick s Day, Dny Badenska-Württemberska. Významnými a úspěšnými doplňkovými činnostmi školního roku 2013/2014 byly literární, logické a prezentační soutěže, účast studentů ČAG v Plzeňské diplomatické simulaci, reprezentace v Pražském modelu OSN, práce studentů v přírodovědných projektech včetně programu Otevřená věda. Pod vedením Mgr. Dušana Hrabánka se rozběhl školní debatní klub. Velké zkušenosti studenti získávají v okresních i krajských kolech olympiád, významným letošním úspěchem bylo 2.místo v národním kole konverzační soutěže ve španělském jazyce, vítězství v krajském kole a účast v celostátním kole olympiády v chemii (více v kapitole ). Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, rozšiřují všeobecný přehled žáků, motivují žáky a podporují spolupráci studentů a pedagogů. Vysoko si ceníme skutečnosti, že studenti ve všech těchto aktivitách zažívají pravidelně úspěch a získávají velmi cenné zkušenosti. S ohlédnutím na období od roku 2000 lze uvést jako příklad opakované vítězství a vysoká umístění v celonárodní i mezinárodní soutěži Globe Games, vítězství v Národní výběrové soutěži EYP 2007 a tudíž reprezentaci ČR v Evropském parlamentu mládeže v Dublinu v dubnu 2008 a opakovaně v Gironě 2009 (ČAG 3. místo v rámci ČR). Dále opakované úspěchy studentů v národním kole soutěže vědeckých a technických projektů středoškoláků Amavet (již 3 mezinárodní účasti na Intel ISEF), Cena Učené společnosti ČR, dvě první místa na mezinárodní přehlídce Evropského biochemického kongresu v Praze v červenci 2009, již 24 prací studentů ČAG v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, účast v národních kolech olympiád (AJ, NJ, FJ, ŠJ, Ch). Tyto činnosti a možné úspěchy v nich řadíme k nejvýraznějšímu nadstandardu nabídky ČAG. Každému studentu, který projeví zájem, se dostává individuální péče a vedení v jeho práci na svobodně zvolené téma, včetně 5

6 zprostředkování kontaktů na univerzitní a vědecká pracoviště. Zároveň s kvalitní jazykovou přípravou startuje tak student ČAG svou úspěšnou životní dráhu, připravenou i pro mezinárodní úroveň. V rámci široké a intenzívní mezinárodní spolupráce mají naši studenti možnost ověřit si schopnost komunikace na solidní a kultivované úrovni s vrstevníky mnoha evropských států. Vybrané projekty jsou popsány v kapitole Již tradicí je dvoustranná spolupráce se školami ve španělské Tortose, slovinském Mariboru, s lyceem v bretaňském Lorientu. Unikátní příležitostí vyplývající z dlouholeté úzké spolupráce s partnerskou školou v hesenském Hombergu je nabídka účasti ve studentském programu letních praxí. V roce 2013/2014 jsme opět uskutečnili několik společných aktivit se studenty z Bundesoberstufenrealgymnasium v Linci. Přinášejí hlubší vzájemné poznávání života a kultury i cennou spolupráci na obou stranách česko-rakouské hranice. Podrobnější výčet přednášek, aktivit, soutěží a projektů obsahuje kapitola K získání všeobecného rozhledu studenta Česko-anglického gymnázia patří také poznávací zájezd do Anglie, ve kterém si studenti ověří své schopnosti užívat anglický jazyk v zemi jeho původu. Tento zájezd je organizován zpravidla v tercii nižšího gymnázia a v prvním ročníku čtyřletého studia. Vstup do nového kolektivu školy je studentům 1. ročníku čtyřletého gymnázia ulehčen účastí v zahajovacím týdenním kurzu Kalokagathia a primánům ve středisku ekologické výchovy. Studenti se v přirozeném prostředí při podnětných aktivitách dobře poznají, vytvoří si tým, který je pro ně domovem i po návratu a na jehož vazbách stavějí nová přátelství se studenty z vyšších ročníků. Buduje se tak rodinná atmosféra školy, v níž se zpravidla všichni studenti znají. Toto prostředí se pro ně pak stává hodnotným zázemím pro rozvoj jejich osobností a všestrannou přípravu na budoucí studium i pro život. Výrazem partnerství mezi vedením školy, pedagogy a studenty je studentské fórum, které se schází pravidelně každý měsíc a kde se studenti aktivně podílejí na formování své školy. Učí se spolupracovat při přípravě rozmanitých aktivit včetně pedagogy podporované dobrovolnické činnosti. Jedno z nejvyšších hodnocení studentského fóra získávají besedy Klubu absolventů ČAG o.s. pro studenty 2.ročníků vyššího gymnázia, které přinášejí významný přehled napříč vysokými školami, studiem v zahraničí i budoucími profesními možnostmi. Toto vše skládá vzdělávací program školy, na jehož stálém zdokonalování ČAG systematicky pracuje Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2012/2013 probíhala na Česko-anglickém gymnáziu výuka podle ŠVP ČAG v denním studiu oborů K/41 Gymnázium a K/81 Gymnázium Seznam všech tříd s počty žáků k ročník (čtyřleté studium) 17 žáků 2. ročník (čtyřleté studium) 29 žáků 3. ročník (čtyřleté studium) 24 žáků 4. ročník (čtyřleté studium) 23 žáků 1. ročník (osmileté studium) 31 žáků 2. ročník (osmileté studium) 22 žáků 3. ročník (osmileté studium) 24 žáků 4. ročník (osmileté studium) 22 žáků 6

7 5. ročník (osmileté studium) 14 žáků 6. ročník (osmileté studium) 28 žáků 7. ročník (osmileté studium) 15 žáků 8. ročník (osmileté studium) 23 žáků Celkem k žáků 1.3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Ve školním roce 2013/2014 působilo na Česko-anglickém gymnáziu 30 profesorů ve hlavním pracovním poměru: Javier Jesus Castillo Escobar, Mgr., absolvent ZSF JU v v Českých Budějovicích, španělský jazyk, praxe 6 let Eliška Čihovská, Mgr., absolventka PedF ZU v Plzni, anglický jazyk, praxe 15 let, třídní učitelka v 1. ročníku Yvona Doležalová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, tělesná výchova, praxe 35 let Robert Arthur Donaldson, tematická angličtina, konverzace. 8 let praxe Eva Draslarová, Mgr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, výpočetní technika, praxe 24 let, zástupkyně ředitelky Lukáš Erhart, Mgr., absolvent FTVS UK v Praze, tělesná výchova, praxe 13 let, metodik prevence patologických jevů, asistent ředitelky pro oblast tělovýchovnou, třídní učitel v tercii Milena Gutvirthová, Mgr., absolventka FF UK v Praze, anglický jazyk, latina, praxe 34 let David Hartman, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, informatika a výpočetní technika, fyzika, praxe 13 let, správce ICT a informačního centra, třídní učitel v septimě Zdeňka Hucková, Mgr., absolventka FF UK v Praze, český jazyk, francouzský jazyk, praxe 21 let, Public Relations Petra Klee, Mgr., absolventka PedF ZU v Plzni, český jazyk, občanská výchova, anglický jazyk, praxe 9 let Petr Klier, Mgr., absolvent FF MU v Brně, český jazyk, dějepis, praxe 13 let, třídní učitel v oktávě, asistent ředitelky pro oblast humanitní, správce školní knihovny Štěpánka Kloudová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, praxe 20 let, asistentka ředitelky pro zahraničí a výuku cizích jazyků Eva Kordová, absolventka FF UK v Praze, český jazyk, anglický jazyk, praxe 39 let, garant kontaktů s partnery ve Velké Británii 7

8 Danuše Lhotková, RNDr., absolventka PřF UK v Praze, matematika, geografie, praxe 30 let, ředitelka školy Monika Maradová, Mgr., absolventka BiF JU v Českých Budějovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 8 let Irena Marušincová, Mgr., absolventka FF MU v Brně, německý jazyk, francouzský jazyk, praxe 11 let Petr Mašek, Mgr., absolvent PřF UK v Praze, matematika, geografie, praxe 14 let, poradce pro výběr VŠ, třídní učitel ve 2. ročníku Stephen Muckley, Bc., absolvent Cork Institute of Technology, angličtina, tématická angličtina a anglická konverzace, praxe 9 let Dagmar Poláková, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, hudební výchova, dramatická výchova, praxe 35 let, třídní učitelka v sekundě Libuše Pustinová, RNDr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 30 let, třídní učitelka ve 3. ročníku, asistentka ředitelky pro oblast matematicko-fyzikální Romana Rýcová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích a FF UJEP v Brně, český jazyk, dějepis, praxe 34 let, třídní učitelka v sextě Lucie Starčevská, Mgr., absolventka BiF JU v Českých Budějovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 15 let, na mateřské dovolené, třídní učitelka v primě Rudolf Svoboda, ThDr., ThD., absolvent TF a PedF JU v Českých Budějovicích, dějepis, základy společenských věd, studijní a prezentační dovednosti, praxe 12 let Jana Pechová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, český jazyk, praxe 7 let, na mateřské dovolené Zbyněk Šedivý, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, biologie a tělesná výchova, praxe 1 rok Jana Špilerová, PhDr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, germanistika a anglický jazyk, praxe 9 let, třídní učitelka v kvintě Andrea Štětková, Mgr., absolventka FTVS UK v Praze, tělesná výchova, praxe 18 let Kateřina Štruncová, PaedDr., absolventka PedF JU Českých Budějovicích, český jazyk, německý jazyk, praxe 27 let, garant kontaktů s partnery v Německu, Public Relations Květa Tůmová, RNDr., absolventka PřF UK v Praze, biologie, chemie, praxe 30 let, asistentka ředitelky pro oblast přírodovědnou Tomáš Veber, Mgr. et Mgr., ThD., absolvent PedF a TF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, dějepis, náboženství, etika, praxe 11 let, třídní učitel ve 4. ročníku, výchovný poradce 8

9 Marek Vejsada, Mgr., absolvent MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 19 let, třídní učitel v kvartě David Žák, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, výtvarná výchova, tvůrčí psaní, praxe 19 let Kristýna Žůrková, Mgr., absolventka FF JU v Českých Budějovicích, německý jazyk, dějepis, praxe jeden rok Dále na Česko-anglickém gymnáziu působili ve školním roce 2013/2014 tito externisté Karey Rawitscher, BA Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Eva Ruof Ing. Marina Strelková anglická konverzace tématická angličtina (Science) asistentka pedagoga rodilá mluvčí NJ ruština Provozními zaměstnanci Česko-anglického gymnázia byli Mgr. Karel Bohoněk Mgr. Helena Forstová Radek Borovka Milena Sukdolová Marie Bočková Hana Javorová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz asistentka zástupkyně /zástupce ředitele školník úklid úklid úklid 9

10 1.4. Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2014/2015 proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého studia (obor K/81 gymnázium), do 1. ročníku čtyřletého studia (obor K/41 gymnázium) a dále přijímací řízení do vyššího ročníku (podle 63 zákona 561/2004 Sb.). 1. kolo počet uchazečů počet přijatých počet ZL K/41 1.r , 1 ZL zpět K/81 prima , 1 ZL zpět do vyššího ročníku kolo K/41 1.r K/81 prima do vyššího ročníku kolo K/41 1.r do vyššího ročníku Přijímací zkouška do 1. ročníku se nekonala, přijímací řízení probíhalo formou pohovoru s uchazečem, vedeným částečně v anglickém jazyce Ústní pohovor s uchazečem prováděla ředitelka ČAG. Pohovoru byli přítomni rodiče uchazeče. Každý pohovor trval přibližně 45 minut. Uchazečům při něm byly kladeny standardní otázky (oblíbené předměty na ZŠ, výsledky studia na ZŠ, školní a mimoškolní zájmy, úspěchy v soutěžích, četba, v případě uchazečů z devátých tříd i motivace ke studiu) Na základě výsledků přijímacího řízení nastoupilo do osmiletého studia celkem 29 žáků (14 chlapců a 15 dívek), z toho 1 žák v režimu plnění povinné školní docházky na zahraniční škole. Do čtyřletého studia nastoupilo žáků (9 chlapců a 16 dívek) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků (členění podle tříd) Údaje o výsledcích tříd Prima osmileté studium Počet žáků: 30/29, z toho dívek: 11/11 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků

11 Sekunda osmileté studium Počet žáků: 23/23 z toho dívek: 9/8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků 5 10 Počet neprospívajících žáků 1 0 Počet nehodnocených žáků Tercie osmileté studium Počet žáků: 24, z toho dívek 11 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Kvarta osmileté studium Počet žáků: 22, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Kvinta osmileté studium Počet žáků: 14, z toho dívek: 8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 8 Počet prospívajících žáků 6 6 Počet neprospívajících žáků Počet nehodnocených žáků Sexta osmileté studium Počet žáků:15, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků Počet nehodnocených žáků Septima osmileté studium Počet žáků:15, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 10 9 Počet prospívajících žáků 5 6 Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků

12 Oktáva osmileté studium Počet žáků: 23, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků 6 10 Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium. Počet žáků: 17, z toho dívek: 8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 4 3 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 29/30, z toho dívek: 17/18 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 7 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 24, z toho dívek: 20 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 12 9 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 23, z toho dívek: 17 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 2 1 Počet nehodnocených žáků Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 studenti skládali maturitní zkoušku podle 77 zákona č.561/2004 Sb. po novele zákonem č. 370/2012 Sb. ze dne 9. listopadu 2012 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 371/2012 Sb., v období podzim 2014 ve znění novely 173/2014 Sb. ze dne 19. srpna 2014). 12

13 Maturitní zkouška se skládala ze společné části a profilové části. Ve společné části všichni studenti skládali zkoušku z českého jazyka a dále si volili z anglického jazyka, španělského jazyka nebo matematiky (v jediné úrovni obtížnosti). Ze 45 studentů si 42 studenti zvolili anglický jazyk a 3 studenti matematiku. Čtyři studenti se navíc zúčastnili pokusného ověřování Matematiky +. V profilové části skládali studenti zkoušku z tematické angličtiny (Science, General Business, Political Science, Literature), jejíž součástí byla obhajoba maturitní práce, a z dalších dvou volitelných předmětů. Ve dnech probíhaly ústní maturitní zkoušky společné i profilové části a obhajoba maturitní práce studentů oktávy. Zkoušek se zúčastnilo 23 studentů. Předsedkyní maturitní komise byla Mgr. Lenka Zedníková, profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopředsedkyní maturitní komise byla Mgr. Eliška Čihovská, profesorka ČAG, třídním profesorem byl Mgr. Petr Klier. Ústních maturitních zkoušek společné i profilové části a obhajoby maturitní práce v jarním období 2014 ve dnech se zúčastnilo 22 studentů 4. ročníku. Předsedou maturitní komise v jarním období byla Mgr. Jaroslava Vondrášková, profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopředsedkyní maturitní komise byla Mgr. Štěpánka Kloudová, zástupkyně ředitelky pro zahraniční vztahy a výuku jazyků ČAG, třídním profesorem byl Mgr. Tomáš Veber, Th.D. Písemné zkoušky společné části MZ probíhaly podle jednotného schématu MŠMT ČR v jarním období ve dnech (ČJ, AJ, M). Všichni studenti oktávy úspěšně složili společné i profilové maturitní zkoušky v jarním období Ve 4. ročníku jedna studentka neprospěla v jarním období a maturitní zkoušku úspěšně ukončila v podzimním období. Ve společné části maturitní zkoušky se studentům nejlépe dařilo v anglickém jazyce. Celkové výsledky společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka v Česko-anglickém gymnáziu byly výrazně lepší než celkový průměr gymnázií v celé ČR (celkovou známkou výborný bylo hodnoceno dvakrát více studentů než je celkový průměr v jednotlivých gymnaziálních oborech v ČR). V hodnocení studentů v rámci celé ČR získalo percentil nad 90 (tj. patří mezi 10 % nejlepších studentů z celé ČR maturujících z daného předmětu) v českém jazyce 15 studentů (tj. 33 % maturujících studentů ČAG), v anglickém jazyce 23 studentů (tj. 51 %) a v matematice 1 student (ze tří). Celkové hodnocení maturitní zkoušky v jarním a podzimním období 2014: Oktáva 4. ročník Počet studentů maturujících v jarním období Počet studentů s vyznamenáním 14 5 z toho se samými výbornými 9 4 Počet studentů, kteří prospěli v jarním období 9 16 Počet studentů, kteří neprospěli v jarním období 0 1 Počet studentů, kteří konali zkoušku a prospěli v podzimním období

14 Údaje o výsledcích absolventů ČAG v přijímacím řízení na vysoké školy Celkový přehled VŠ, na které nastoupili absolventi Oktávy 2013/14: Zahraniční VŠ celkem: 5 University of Glocestershire (V. Británie) 1 Imperial College of STM (V. Británie) 1 Rochester Institute of Technology (USA) 1 VIA University College (Dánsko) 1 BTS Commerce International (Francie) 1 VŠ v Praze celkem: 12 UK, 1. lékařská fakulta 1 UK, Filozofická fakulta 1 UK, Fakulta sociálních věd 1 UK, Matematicko-fyzikální fakulta 1 UK, Pedagogická fakulta 1 UK, Husitská teologická fakulta 1 VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů 1 ČVUT, Strojní fakulta 1 ČVUT, Elektrotechnická fakulta 1 ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 1 VŠCHT, Fakulta chemické technologie 1 UNYP 1 VŠ v Brně celkem: 2 VUT, Fakulta strojního inženýrství 1 VUT, Fakulta elektrotechniky a kom. techn. 1 VŠ v Českých Budějovicích celkem: 2 JČU, Filozofická 1 VŠTE, Ekonomika podniku 1 Ostatní VŠ celkem: 1 Lékařská fakulta UK v Plzni 1 VOŠ celkem: 1 VOŠON Praha 1 14

15 Celkový přehled VŠ, na které nastoupili absolventi 4.ročníku 2013/14: Zahraniční VŠ celkem: 4 Lincoln Senior High School (USA) 1 Glasgow Caledonian University (V. Británie) 1 ZIBAT Campus Roskilde (Dánsko) 1 Universidad de Granada (Španělsko) 1 VŠ v Praze celkem: 8 UK, 1. lékařská fakulta 1 UK, Fakulta humanitních studií 2 ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 1 VŠCHT, Fakulta chemicko-inženýrská 1 ČZU, Technická fakulta 1 Metropolitní univerzita 1 VŠMIEP 1 VŠ v Brně celkem: 1 VUT, Fakulta strojního inženýrství 1 VŠ v Českých Budějovicích celkem: 7 JČU, Filozofická fakulta 2 JČU, Přírodovědecká fakulta 1 JČU, Zdravotně sociální 1 JČU, Pedagogická 2 Vysoká škola technická a ekonomická 1 Ostatní VŠ celkem: 1 UP Olomouc, CMTF 1 Nenastoupili na VŠ celkem: 1 15

16 Úspěchy žáků ČAG v předmětových soutěžích a mezinárodních zkouškách ve školním roce 2013/ Mezinárodní zkoušky z anglického a německého jazyka pro studenty oktávy a 4.ročníku Stalo se již pravidlem, že v posledním roce studia skládají studenti ČAGu jazykové certifikáty, které jim umožní mimo jiné studovat na zahraničních univerzitách, otevírají cestu k lákavým zahraničním programům na domácích VŠ a v neposlední řadě nabízí zajímavé pracovní možnosti na domácím a zahraničním trhu. Je nanejvýš potěšující, že tento školní rok byl rekordmanem v celkovém počtu získaných certifikátů. V angličtině celkem 13 studentů složilo mezinárodní zkoušky IETLS, které jsou předpokladem pro studium na zahraničních univerzitách, dalších 9 studentů získalo prestižní a náročný certifikát CAE, 12 studentů se stalo majiteli mezinárodního certifikátu C1 City&Guilds a 6 studentů získalo mezinárodní certifikát B2 City&Guilds. Vedle angličtiny studenti bodovali i v úspěšnosti v zisku Rakouského jazykového diplomu: celkem 6 studentů získalo Mittelstufedeutsch jazykové úrovně B2 a další 3 získali Zertifikat Deutsch úrovně B Úspěchy žáků ČAG v předmětových soutěžích: Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo: Anna Mágrová (7.V) Porovnání motivace ke studiu na gymnáziu u českých a švýcarských studentů Adila Beganović (3.r) Bosensko-srbský konflikt příběhy emigrantů postup do KK Barbora Macková (3.r) - Stresové podmínky a jejich vliv na telemetrickou stabilitu postup do KK Adéla Nekolová (3.r) - Srovnání různých metod detekce virů ovocných stromů Tomáš Pelcl (7.V) - Posilování Tomáš Jáchym (3.r) - Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou postup do KK Tereza Hronková (3.r) - Příběh jednoho domu v Ohrazeníčku postup do KK Kristýna Hofbauerová (7.V) Sýr a jeho výroba 16

17 Krajské kolo: ohodnocení studenti: 2. místo v oblasti historie - Tereza Hronková Příběh jednoho domu v Ohrazeníčku 3. místo v oblasti historie - Adila Beganović Bosensko-srbský konflikt příběhy emigrantů účast v krajském kole: Barbora Macková Stresové podmínky a jejich vliv na telemetrickou stabilitu Tomáš Jáchym Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou Konverzační soutěž v anglickém jazyce Školní kolo: Kat. I.A. 1. Matěj Škopek (2.V) 2. Kseniia Rudiuk (2.V) 3. Anna Mrkvičková (2.V), Matyáš Růta (2.V) Kat. II.B 1. Ondřej Vopat (4.V) 2. Michael Kozák (4.V) 3. Pavel Štěch (4.V) Kat. III.A. pouze nominace do OK bez určení pořadí Kryštof Müller (3.r) Adila Beganovičová (3.r) Dominika Bauerová (5.V) Okresní kolo: Matěj Škopek (2.V) - 2. místo Michael Kozák (4.V) - 4. místo 17

18 Kryštof Müller (3.r) - 7. místo Krajské kolo: Adéla Pegleyová (3.r) - 5. místo Konverzační soutěže v německém jazyce Školní kolo: Kategorie II.B: 1. Matyáš Janda (4.V) 2. Kateřina Kocábková (4.V) 3. Markéta Nodesová (3.V) Kategorie III.A. 1. Adéla Pegleyová (3.r) 2. Filip Unger (6.V) 3. Kristýna Králová (5.V) Okresní kolo: 2. místo Adéla Pegleyová (3.r) 3. místo Filip Unger (6.V) Konverzační soutěže ve španělském jazyce Sára Stradová (4.r) - 1.místo v krajském kole, 2. místo v celostátním kole Jana Ferencová (2.r) - 4 místo v krajském kole Tereza Dvořáková (2.r) - 5. místo v krajském kole Marek Nehoda (6.V) - 8. místo v krajském kole Český jazyk Účast v okresním kole Eliška Kozáková (2.r), Katka Kalistová, Sára Suchá (6.V) 18

19 Literární soutěže Šimon Leitgeb (7.V) Cena Českého rozhlasu, literární soutěž (září 2014) JOM HA ŠOA Den vzpomínání na oběti holocaustu 2014 Vrbenský rohlík Josef Lazar (prima) 2. místo v I. kat Aneta Švarcová (3.roč.) - 1. místo ve III. kat. Terezie Zuntychová (sexta) - 2. místo ve III. kat místo v kat. vlastní tvorba Martin Doucha (sexta) - 1. místo v kat. vlastní tvorba Logická olympiáda Kategorie ZŠ: Pavel Štěch (4.V) místo v KK Lukáš Dolanský (1.V) místo v KK Jakub Velemínský (3.V) účast v krajském kole Kategorie SŠ: Jakub Vaith (8.V) - 8. místo v KK Matematická olympiáda Lukáš Dolanský (1.V) místo v okresním kole kategorie Z6 Ksenia Rudyuk (2.V) místo v okresním kole kategorie Z7 (úspěšný řešitel) Lucie Draslarová (5.V) - úspěšný řešitel školního kola kategorie C, účast v krajském kole Mirek Tržil (6.V) úspěšný řešitel školního kola kategorie B, účast v krajském kole Jakub Vaith (8.V) 7. místo v krajském kole kategorie A Pythagoriáda Lukáš Dolanský (1.V) - úspěšný řešitel školního kola, místo v okresním kole (2. příčka) 19

20 Fyzikální olympiáda Miroslav Tržil (6.V) - úspěšný řešitel krajského kola (9. místo) Tomáš Míček (6.V) účast v krajském kole (15. místo) Chemická olympiáda kategorie A: Jakub Vaith (8.V) - 1. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole, 13. místo v celostátním kole (první mezi Jihočechy) Kategorie C: Lucie Draslarová (5.V) - 1. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole, úspěšný řešitel Miroslav Tržil (6.V) - 2. místo ve školním kole, účast v krajském kole Kategorie D: Kateřina Kocábková (4.V) - 1. místo ve školním kole, 9. místo v okresním kole Markéta Novotná (3.V) - 2. místo ve školním kole, 14. místo v okresním kole Biologická olympiáda Kategorie A: Filip Vomáčka (3.r) - 1. místo ve školním kole, účast v krajském kole Jana Šromová (7.V) - 2. místo ve školním kole, účast v krajském kole Jakub Vaith (8.V) - 2. místo ve školním kole Adéla Nekolová (3.r) - 3. místo ve školním kole Kategorie B: Natálie Klee (5.V) 1. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole, úspěšný řešitel Vít Mazák (6.V) - 2. místo ve školním kole Lucie Draslarová (5.V) - 3. místo ve školním kole, účast v krajském kole 20

Školní rok 2015/ Školní časopis roku 2015

Školní rok 2015/ Školní časopis roku 2015 Školní rok 2015/2016 - Školní časopis roku 2015 3. místo v celostátním kole v kategorii nejlepší obsah získal školní časopis ČAG - 4U redakční rada: Sára Suchá, Markéta Kliková, Míša Kočovská, Marek Baloun,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Harmonogram školního roku 2017/2018

Harmonogram školního roku 2017/2018 aktualizováno dne 21.12.2017 Harmonogram školního roku 2017/2018 SRPEN 2017 stř 30.8. 8:00 Úvodní porada v IV stř 30.8. 9:00 školení BOZP v IV Opravné zkoušky a zkoušení v náhradním termínu ZÁŘÍ 2017 pá

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Česko-anglické gymnázium s.r.o. Česko-anglické gymnázium s.r.o. Anglo-Czech High School T ř e b í z s k é h o 1 0 1 0, 3 7 0 0 6 Č e s k é B u d ě j o v i c e Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010 Výroční

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 aktualizováno dne 9.2.2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 SRPEN 2015 út 25.8. 9.00 Úvodní porada v III út 25.8. 11.00 školení BOZP v III čt 27.9. 14.30 Porada ped. sboru v III Zkoušky v náhr. termínu,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Harmonogram školního roku 2016/2017

Harmonogram školního roku 2016/2017 aktualizováno dne 13.1.2017 Harmonogram školního roku 2016/2017 SRPEN 2016 po 29.8. 8:00 Úvodní porada v III po 29.8. 9:30 školení BOZP v III stř 30.8. 11:00 Porada ped. sboru v III Zkoušení v náhradním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 aktualizováno dne 6.10.2015 Harmonogram školního roku 2015/2016 SRPEN 2015 út 25.8. 9.00 Úvodní porada v III út 25.8. 11.00 školení BOZP v III čt 27.9. 14.30 Porada ped. sboru v III Zkoušky v náhr. termínu,

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21. Opavská 21, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21. Opavská 21, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, 312 17 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 548 Termín konání inspekce: 7. 13. června 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Účast na odborných seminářích, besedách

Účast na odborných seminářích, besedách Pomoc potřebným 15. září 2009 se studenti kvinty, sexty a septimy zúčastnili SRDÍČKOVÉHO DNE, pořádaného o.s. Život dětem : vybrali na charitativní účely 6.847, - Kč. 9. září 2009 se 12 studentů kvarty

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více