Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010"

Transkript

1 Česko-anglické gymnázium s.r.o. Anglo-Czech High School T ř e b í z s k é h o , Č e s k é B u d ě j o v i c e Česko-anglické gymnázium s.r.o. České Budějovice, Třebízského 1010 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 1. Výroční zpráva o činnosti školy 1.1. Charakteristika školy Název školy Česko-anglické gymnázium s.r.o Adresa školy Třebízského 1010/9, České Budějovice Právní forma školy Česko-anglické gymnázium s.r.o. je společnost s ručením omezeným (kopie výpisu z obchodního rejstříku příloha č. 1) Identifikační číslo organizace Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo přiděleno IČ Identifikační číslo zařízení Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. bylo přiděleno IZO (kopie rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol příloha č. 2) Identifikátor ředitelství Ředitelství ČAG byl přidělen identifikátor Zřizovatel školy Zřizovateli školy jsou: RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., České Budějovice, Srubec, Hodějovická 76, RNDr. Danuše Lhotková, Litvínovice, Šindlovy Dvory, Pod Lesem 206, RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. a RNDr. Danuše Lhotková jsou společníky společnosti Českoanglické gymnázium s.r.o Bankovní účty školy Česko-anglické gymnázium s.r.o. má zřízeny účty u pobočky Československé obchodní banky v Českých Budějovicích, čísla účtů /0300, /0300 a dále projektové účty /0300 a /

3 Vedení školy Ředitelka školy: RNDr. Danuše Lhotková, narozena , bytem Pod Lesem 206, Litvínovice, Šindlovy Dvory. Absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aprobace matematika a geografie. Délka praxe 30 let. Zástupkyně ředitelky: Mgr. Eva Draslarová, narozena , bytem Na Vyhlídce 1044, Srubec u Č. Budějovic. Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aprobace matematika a výpočetní technika. Délka praxe 24 let. Zástupkyně ředitelky pro výuku jazyků a zahraničí: Mgr. Štěpánka Kloudová, narozena , bytem Clumec 72, Hluboká nad Vltavou. Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, aprobace český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk. Délka praxe 20 let. Zástupce pro ekonomiku a provoz : Mgr. Karel Bohoněk, narozen , bytem Gregorák 2230/2, Dobrá Voda u Č. Budějovic. Absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, aprobace matematika a biologie. Délka praxe 27 let Adresa pro dálkový přístup a webové stránky školy Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala školská rada ve složení: zástupci rodičů a studentů Ing. Martin Krupauer a prof. RNDr. František Vácha, CSc. (po doplňujících volbách dne vystřídal ve funkci Ing. Tomáše Jirsu), zástupci pedagogů Mgr. Petr Klier a Mgr. Petr Mašek a zástupci zřizovatele Ing. Miloš Kratochvíl a RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.. Předsedou školské rady byl Ing. Miloš Kratochvíl. Školská rada se v průběhu školního roku 2013/2014 sešla celkem třikrát a její činnost je dokumentována v zápisech z jednání, uveřejňovaných pravidelně na webové stránce školy Poslání a cíle školy Vzdělávací program Česko-anglického gymnázia nabízí svým studentům kvalitní gymnaziální vzdělávání obohacené o specializovanou, individuální přípravu pro vysokoškolské studium všech zaměření, široký všeobecný rozhled a navíc podstatnou výbavu jazykových, obecně komunikačních a dalších důležitých dovedností pro vysokoškolské studium i profesní život. Program má rozdílné cíle pro různé věkové etapy studia. Důraz na všestrannost, motivaci k aktivnímu studiu a získávání dovedností je typický pro naše nižší gymnázium a tvoří hodnotný základ pro zesílený důraz na specializaci v navazujícím studiu vyššího gymnázia a univerzity. Zaměření na samozřejmost v používání cizího jazyka přirozeně buduje v každém žákovi sebedůvěru pro samostatný a zodpovědný pobyt v cizích zemích a je pro něj velkou výhodou pro další studium i budoucí uplatnění ve zvolené profesi i v osobním životě. Tomuto zaměření školy a cílům bohatých mimoškolních aktivit odpovídá i profil absolventa Česko-anglického gymnázia. Z výsledků srovnávacích šetření vyplývá, že absolvent ČAG je samostatný, proaktivní, považuje za důležité schopnosti umět řešit problémy a pracovat v týmu, včetně schopnosti kritického myšlení, efektivního a zodpovědného zpracovávání 3

4 informací a jejich kultivovaného zveřejňování. Zvyká si pohybovat se v mezinárodní společnosti tak, aby v budoucnu byl schopen v ní aktivně a zodpovědně působit, studovat a pracovat Přehled nadstandardní péče, kterou škola poskytuje V části Školního vzdělávacího programu ČAG pro nižší gymnázium, zpracované podle RVP ZV, jsou oproti standardu posíleny tyto oblasti: výuka cizích jazyků, matematiky a oblast praktických dovedností v informační a komunikační technice a v laboratorních cvičeních. Od sekundy je pro studenty připravena nabídka 3 povinně volitelných cizích jazyků NJ, FJ, ŠJ. Výuka německého jazyka v sekundě, tercii a kvartě je vedena v režimu DSD programu Německé partnerské školy s využitím německé asistentky a bude v maturitním ročníku završena složením německého jazykového certifikátu s celoživotní platností. Vedle rodilého mluvčího v hodinách němčiny a anglické konverzace se studenti nižšího gymnázia setkávají s výukou rodilým mluvčím španělštiny a nepovinné ruštiny. Cenné zkušenosti v přírodních vědách získávají studenti nižšího gymnázia v celosvětovém projektu Globe (ČAG od roku 1997 měří data v malé meteorologické stanici ve školní zahradě pro podporu interpretace družicových snímků a svou řadou měření patří k nejdéle fungujícím Globe školám v ČR). Samozřejmostí je každoroční úspěšná účast na národních Globe Games. V tomto školním roce získal ČAG ocenění Vodní výzva 2014 za péči studentů o Dobrovodský potok. Významnou podporu pro rozvoj dovedností v přírodních vědách přinesl projekt Měřím, měříš, měříme v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008, dále víceletý projekt Rozvoj klíčových kompetencí a rozšíření mezipředmětových vazeb ve výuce ČAG, financovaný z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR), který byl dokončen k Partnerem ČAG v tomto projektu byla Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, jejíž zaměstnanci přinesli studentům i učitelům ČAG při přednáškách a exkurzích mnoho cenných poznatků a zkušeností. ČAG je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty JU, spolupráce s Přírodovědeckou, Pedagogickou i Filozofickou fakultou JU se úspěšně rozvíjí. Samozřejmostí se již staly denní návštěvy i týdenní pobyty studentů nižšího gymnázia ve střediscích ekologické výchovy. Metodické materiály, vytvořené v rámci projektů, jsou dále používány. Rovněž se uskutečňují i besedy, přednášky a workshopy. Obdobně jsou zhodnocovány a využívány postupy, metodické materiály, včetně pracovních listů v dějepisu, biologii a zeměpisu, které umožňují v hodinách těchto předmětů v nižším gymnáziu používání anglického jazyka. Učitelé ČAG je vytvořili v rámci projektu Streaming v Aj a Aj v předmětech financovaného z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR), který byl ukončen k V tomto školním roce jsme také projektovým způsobem vedly studenty nižšího i vyššího gymnázia k prohlubování jejich finanční gramotnosti. Tyto aktivity probíhaly i nad rámec metodik, které jsme vyvíjeli v projektu financovaném z OPVK (ESF a státního rozpočtu ČR) Fin. gramotnost ČAG (CZ.1.07/1.5.00/ ). ČAG buduje s pomocí rodičů dětskou knihovnu, i v tomto školním roce se významně rozrostla o kvalitní publikace. Velká pozornost je věnována tělesné výchově, ve většině ročníků tříhodinové, s možností nepovinných sportovních her (kopané, košíkové a frisbee ultimate družstvo ČAG vybojovalo druhé místo v celostátním finále středoškolské ligy a student Matěj Štětka je členem národního týmu ČR). Výuka všech ročníků vyššího gymnázia se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu ČAG (podle RVP G). Inspekční zpráva ČŠI je přílohou č. 3 této výroční zprávy. V posledních dvou letech studia vyššího osmiletého i čtyřletého gymnázia probíhá výuka anglického jazyka, matematiky, dějepisu, základů společenských věd, fyziky, biologie 4

5 a chemie v režimu streamingu. Takto organizovaný program vlastní volby intenzity studia jednotlivých předmětů výrazně zvyšuje možnost kvalitní soustředěné přípravy žáka na vybrané univerzitní studium při neomezeném rozvoji jeho všeobecného přehledu. Ojedinělým programem ČAG je také plánovitá tří až čtyřstupňová příprava na jazykové zkoušky k získání certifikátů úrovně B2 a C1 či C2 v anglickém jazyce - Cambridgeské zkoušky (ČAG je partnerskou institucí British Council), zkoušky britské certifikační firmy City & Guilds (ČAG je testovacím střediskem této firmy), či zkoušky IELTS, TOEFL. Studenti jsou podporováni v získávání certifikátů i v dalších cizích jazycích. Ideální součástí rozvoje jazykových schopností jsou hodiny konverzace s rodilým mluvčím, v anglickém jazyce již od primy osmiletého studia, tedy v každém ročníku obou studijních cyklů. O schopnosti využít takto získané jazykové i studijní dovednosti svědčí výčet zahraničních univerzit, na kterých absolventi ČAG studují - bližší informace v kapitole i úspěšné zapojení studentů do mezinárodní projektové práce a odborné činnosti (kapitola ). Za kvalitní inovativní program ve výuce angličtiny byla ČAG udělena Evropská jazyková cena Label V roce 2011 se ČAG stal členem Britské obchodní komory s cílem rozšířit svým studentům i profesorům další vzdělávací možnosti. Od roku 2012 je ČAG partnerem Britské rady. Unikátní zkušenosti a zážitky přinesl studentům i pedagogům ČAG týden projektu Edison, organizovaný mezinárodní agenturou AIESEC, v jehož rámci působili v hodinách mnoha předmětů vysokoškoláci z Číny, Indonésie a Španělska. Ve školním roce 2013/2014 se scházeli zájemci v kroužcích filmových seminářů, tvůrčího psaní a kreslení pravou hemisférou. Již tradičním literárním svátkem je večer autorského čtení studentů, recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pořádá ČAG pro budějovické středoškolské studenty, i vydávání školního časopisu 4U. Vzdělávací program Česko-anglického gymnázia přináší i starším studentům sportovní kurzy včetně všestranného kurzu Kalokagathia, přírodovědné činnosti (ekologický seminář a program Globe, ekologické exkurze, projekty a soutěže, laboratorní práce) a rozmanité aktivity, které jsou uskutečňovány především v anglickém jazyce (Halloween, Thanksgiving Day, St.Patrick s Day, Dny Badenska-Württemberska. Významnými a úspěšnými doplňkovými činnostmi školního roku 2013/2014 byly literární, logické a prezentační soutěže, účast studentů ČAG v Plzeňské diplomatické simulaci, reprezentace v Pražském modelu OSN, práce studentů v přírodovědných projektech včetně programu Otevřená věda. Pod vedením Mgr. Dušana Hrabánka se rozběhl školní debatní klub. Velké zkušenosti studenti získávají v okresních i krajských kolech olympiád, významným letošním úspěchem bylo 2.místo v národním kole konverzační soutěže ve španělském jazyce, vítězství v krajském kole a účast v celostátním kole olympiády v chemii (více v kapitole ). Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, rozšiřují všeobecný přehled žáků, motivují žáky a podporují spolupráci studentů a pedagogů. Vysoko si ceníme skutečnosti, že studenti ve všech těchto aktivitách zažívají pravidelně úspěch a získávají velmi cenné zkušenosti. S ohlédnutím na období od roku 2000 lze uvést jako příklad opakované vítězství a vysoká umístění v celonárodní i mezinárodní soutěži Globe Games, vítězství v Národní výběrové soutěži EYP 2007 a tudíž reprezentaci ČR v Evropském parlamentu mládeže v Dublinu v dubnu 2008 a opakovaně v Gironě 2009 (ČAG 3. místo v rámci ČR). Dále opakované úspěchy studentů v národním kole soutěže vědeckých a technických projektů středoškoláků Amavet (již 3 mezinárodní účasti na Intel ISEF), Cena Učené společnosti ČR, dvě první místa na mezinárodní přehlídce Evropského biochemického kongresu v Praze v červenci 2009, již 24 prací studentů ČAG v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, účast v národních kolech olympiád (AJ, NJ, FJ, ŠJ, Ch). Tyto činnosti a možné úspěchy v nich řadíme k nejvýraznějšímu nadstandardu nabídky ČAG. Každému studentu, který projeví zájem, se dostává individuální péče a vedení v jeho práci na svobodně zvolené téma, včetně 5

6 zprostředkování kontaktů na univerzitní a vědecká pracoviště. Zároveň s kvalitní jazykovou přípravou startuje tak student ČAG svou úspěšnou životní dráhu, připravenou i pro mezinárodní úroveň. V rámci široké a intenzívní mezinárodní spolupráce mají naši studenti možnost ověřit si schopnost komunikace na solidní a kultivované úrovni s vrstevníky mnoha evropských států. Vybrané projekty jsou popsány v kapitole Již tradicí je dvoustranná spolupráce se školami ve španělské Tortose, slovinském Mariboru, s lyceem v bretaňském Lorientu. Unikátní příležitostí vyplývající z dlouholeté úzké spolupráce s partnerskou školou v hesenském Hombergu je nabídka účasti ve studentském programu letních praxí. V roce 2013/2014 jsme opět uskutečnili několik společných aktivit se studenty z Bundesoberstufenrealgymnasium v Linci. Přinášejí hlubší vzájemné poznávání života a kultury i cennou spolupráci na obou stranách česko-rakouské hranice. Podrobnější výčet přednášek, aktivit, soutěží a projektů obsahuje kapitola K získání všeobecného rozhledu studenta Česko-anglického gymnázia patří také poznávací zájezd do Anglie, ve kterém si studenti ověří své schopnosti užívat anglický jazyk v zemi jeho původu. Tento zájezd je organizován zpravidla v tercii nižšího gymnázia a v prvním ročníku čtyřletého studia. Vstup do nového kolektivu školy je studentům 1. ročníku čtyřletého gymnázia ulehčen účastí v zahajovacím týdenním kurzu Kalokagathia a primánům ve středisku ekologické výchovy. Studenti se v přirozeném prostředí při podnětných aktivitách dobře poznají, vytvoří si tým, který je pro ně domovem i po návratu a na jehož vazbách stavějí nová přátelství se studenty z vyšších ročníků. Buduje se tak rodinná atmosféra školy, v níž se zpravidla všichni studenti znají. Toto prostředí se pro ně pak stává hodnotným zázemím pro rozvoj jejich osobností a všestrannou přípravu na budoucí studium i pro život. Výrazem partnerství mezi vedením školy, pedagogy a studenty je studentské fórum, které se schází pravidelně každý měsíc a kde se studenti aktivně podílejí na formování své školy. Učí se spolupracovat při přípravě rozmanitých aktivit včetně pedagogy podporované dobrovolnické činnosti. Jedno z nejvyšších hodnocení studentského fóra získávají besedy Klubu absolventů ČAG o.s. pro studenty 2.ročníků vyššího gymnázia, které přinášejí významný přehled napříč vysokými školami, studiem v zahraničí i budoucími profesními možnostmi. Toto vše skládá vzdělávací program školy, na jehož stálém zdokonalování ČAG systematicky pracuje Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2012/2013 probíhala na Česko-anglickém gymnáziu výuka podle ŠVP ČAG v denním studiu oborů K/41 Gymnázium a K/81 Gymnázium Seznam všech tříd s počty žáků k ročník (čtyřleté studium) 17 žáků 2. ročník (čtyřleté studium) 29 žáků 3. ročník (čtyřleté studium) 24 žáků 4. ročník (čtyřleté studium) 23 žáků 1. ročník (osmileté studium) 31 žáků 2. ročník (osmileté studium) 22 žáků 3. ročník (osmileté studium) 24 žáků 4. ročník (osmileté studium) 22 žáků 6

7 5. ročník (osmileté studium) 14 žáků 6. ročník (osmileté studium) 28 žáků 7. ročník (osmileté studium) 15 žáků 8. ročník (osmileté studium) 23 žáků Celkem k žáků 1.3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Ve školním roce 2013/2014 působilo na Česko-anglickém gymnáziu 30 profesorů ve hlavním pracovním poměru: Javier Jesus Castillo Escobar, Mgr., absolvent ZSF JU v v Českých Budějovicích, španělský jazyk, praxe 6 let Eliška Čihovská, Mgr., absolventka PedF ZU v Plzni, anglický jazyk, praxe 15 let, třídní učitelka v 1. ročníku Yvona Doležalová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, tělesná výchova, praxe 35 let Robert Arthur Donaldson, tematická angličtina, konverzace. 8 let praxe Eva Draslarová, Mgr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, výpočetní technika, praxe 24 let, zástupkyně ředitelky Lukáš Erhart, Mgr., absolvent FTVS UK v Praze, tělesná výchova, praxe 13 let, metodik prevence patologických jevů, asistent ředitelky pro oblast tělovýchovnou, třídní učitel v tercii Milena Gutvirthová, Mgr., absolventka FF UK v Praze, anglický jazyk, latina, praxe 34 let David Hartman, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, informatika a výpočetní technika, fyzika, praxe 13 let, správce ICT a informačního centra, třídní učitel v septimě Zdeňka Hucková, Mgr., absolventka FF UK v Praze, český jazyk, francouzský jazyk, praxe 21 let, Public Relations Petra Klee, Mgr., absolventka PedF ZU v Plzni, český jazyk, občanská výchova, anglický jazyk, praxe 9 let Petr Klier, Mgr., absolvent FF MU v Brně, český jazyk, dějepis, praxe 13 let, třídní učitel v oktávě, asistent ředitelky pro oblast humanitní, správce školní knihovny Štěpánka Kloudová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, praxe 20 let, asistentka ředitelky pro zahraničí a výuku cizích jazyků Eva Kordová, absolventka FF UK v Praze, český jazyk, anglický jazyk, praxe 39 let, garant kontaktů s partnery ve Velké Británii 7

8 Danuše Lhotková, RNDr., absolventka PřF UK v Praze, matematika, geografie, praxe 30 let, ředitelka školy Monika Maradová, Mgr., absolventka BiF JU v Českých Budějovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 8 let Irena Marušincová, Mgr., absolventka FF MU v Brně, německý jazyk, francouzský jazyk, praxe 11 let Petr Mašek, Mgr., absolvent PřF UK v Praze, matematika, geografie, praxe 14 let, poradce pro výběr VŠ, třídní učitel ve 2. ročníku Stephen Muckley, Bc., absolvent Cork Institute of Technology, angličtina, tématická angličtina a anglická konverzace, praxe 9 let Dagmar Poláková, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, hudební výchova, dramatická výchova, praxe 35 let, třídní učitelka v sekundě Libuše Pustinová, RNDr., absolventka MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 30 let, třídní učitelka ve 3. ročníku, asistentka ředitelky pro oblast matematicko-fyzikální Romana Rýcová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích a FF UJEP v Brně, český jazyk, dějepis, praxe 34 let, třídní učitelka v sextě Lucie Starčevská, Mgr., absolventka BiF JU v Českých Budějovicích, biologie, chemie, ekologická výchova, praxe 15 let, na mateřské dovolené, třídní učitelka v primě Rudolf Svoboda, ThDr., ThD., absolvent TF a PedF JU v Českých Budějovicích, dějepis, základy společenských věd, studijní a prezentační dovednosti, praxe 12 let Jana Pechová, Mgr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, anglický jazyk, český jazyk, praxe 7 let, na mateřské dovolené Zbyněk Šedivý, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, biologie a tělesná výchova, praxe 1 rok Jana Špilerová, PhDr., absolventka PedF JU v Českých Budějovicích, germanistika a anglický jazyk, praxe 9 let, třídní učitelka v kvintě Andrea Štětková, Mgr., absolventka FTVS UK v Praze, tělesná výchova, praxe 18 let Kateřina Štruncová, PaedDr., absolventka PedF JU Českých Budějovicích, český jazyk, německý jazyk, praxe 27 let, garant kontaktů s partnery v Německu, Public Relations Květa Tůmová, RNDr., absolventka PřF UK v Praze, biologie, chemie, praxe 30 let, asistentka ředitelky pro oblast přírodovědnou Tomáš Veber, Mgr. et Mgr., ThD., absolvent PedF a TF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, dějepis, náboženství, etika, praxe 11 let, třídní učitel ve 4. ročníku, výchovný poradce 8

9 Marek Vejsada, Mgr., absolvent MFF UK v Praze, matematika, fyzika, praxe 19 let, třídní učitel v kvartě David Žák, Mgr., absolvent PedF JU v Českých Budějovicích, český jazyk, výtvarná výchova, tvůrčí psaní, praxe 19 let Kristýna Žůrková, Mgr., absolventka FF JU v Českých Budějovicích, německý jazyk, dějepis, praxe jeden rok Dále na Česko-anglickém gymnáziu působili ve školním roce 2013/2014 tito externisté Karey Rawitscher, BA Doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. Eva Ruof Ing. Marina Strelková anglická konverzace tématická angličtina (Science) asistentka pedagoga rodilá mluvčí NJ ruština Provozními zaměstnanci Česko-anglického gymnázia byli Mgr. Karel Bohoněk Mgr. Helena Forstová Radek Borovka Milena Sukdolová Marie Bočková Hana Javorová zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz asistentka zástupkyně /zástupce ředitele školník úklid úklid úklid 9

10 1.4. Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2014/2015 proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého studia (obor K/81 gymnázium), do 1. ročníku čtyřletého studia (obor K/41 gymnázium) a dále přijímací řízení do vyššího ročníku (podle 63 zákona 561/2004 Sb.). 1. kolo počet uchazečů počet přijatých počet ZL K/41 1.r , 1 ZL zpět K/81 prima , 1 ZL zpět do vyššího ročníku kolo K/41 1.r K/81 prima do vyššího ročníku kolo K/41 1.r do vyššího ročníku Přijímací zkouška do 1. ročníku se nekonala, přijímací řízení probíhalo formou pohovoru s uchazečem, vedeným částečně v anglickém jazyce Ústní pohovor s uchazečem prováděla ředitelka ČAG. Pohovoru byli přítomni rodiče uchazeče. Každý pohovor trval přibližně 45 minut. Uchazečům při něm byly kladeny standardní otázky (oblíbené předměty na ZŠ, výsledky studia na ZŠ, školní a mimoškolní zájmy, úspěchy v soutěžích, četba, v případě uchazečů z devátých tříd i motivace ke studiu) Na základě výsledků přijímacího řízení nastoupilo do osmiletého studia celkem 29 žáků (14 chlapců a 15 dívek), z toho 1 žák v režimu plnění povinné školní docházky na zahraniční škole. Do čtyřletého studia nastoupilo žáků (9 chlapců a 16 dívek) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků (členění podle tříd) Údaje o výsledcích tříd Prima osmileté studium Počet žáků: 30/29, z toho dívek: 11/11 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků

11 Sekunda osmileté studium Počet žáků: 23/23 z toho dívek: 9/8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků 5 10 Počet neprospívajících žáků 1 0 Počet nehodnocených žáků Tercie osmileté studium Počet žáků: 24, z toho dívek 11 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Kvarta osmileté studium Počet žáků: 22, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků Kvinta osmileté studium Počet žáků: 14, z toho dívek: 8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 8 Počet prospívajících žáků 6 6 Počet neprospívajících žáků Počet nehodnocených žáků Sexta osmileté studium Počet žáků:15, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků Počet nehodnocených žáků Septima osmileté studium Počet žáků:15, z toho dívek: 10 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 10 9 Počet prospívajících žáků 5 6 Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků

12 Oktáva osmileté studium Počet žáků: 23, z toho dívek: 12 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním Počet prospívajících žáků 6 10 Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium. Počet žáků: 17, z toho dívek: 8 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 4 3 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 29/30, z toho dívek: 17/18 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 7 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 24, z toho dívek: 20 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 12 9 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 0 0 Počet nehodnocených žáků ročník čtyřleté studium Počet žáků: 23, z toho dívek: 17 I. pol. II. pol. Počet žáků s vyznamenáním 8 7 Počet prospívajících žáků Počet neprospívajících žáků 2 1 Počet nehodnocených žáků Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 studenti skládali maturitní zkoušku podle 77 zákona č.561/2004 Sb. po novele zákonem č. 370/2012 Sb. ze dne 9. listopadu 2012 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 371/2012 Sb., v období podzim 2014 ve znění novely 173/2014 Sb. ze dne 19. srpna 2014). 12

13 Maturitní zkouška se skládala ze společné části a profilové části. Ve společné části všichni studenti skládali zkoušku z českého jazyka a dále si volili z anglického jazyka, španělského jazyka nebo matematiky (v jediné úrovni obtížnosti). Ze 45 studentů si 42 studenti zvolili anglický jazyk a 3 studenti matematiku. Čtyři studenti se navíc zúčastnili pokusného ověřování Matematiky +. V profilové části skládali studenti zkoušku z tematické angličtiny (Science, General Business, Political Science, Literature), jejíž součástí byla obhajoba maturitní práce, a z dalších dvou volitelných předmětů. Ve dnech probíhaly ústní maturitní zkoušky společné i profilové části a obhajoba maturitní práce studentů oktávy. Zkoušek se zúčastnilo 23 studentů. Předsedkyní maturitní komise byla Mgr. Lenka Zedníková, profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopředsedkyní maturitní komise byla Mgr. Eliška Čihovská, profesorka ČAG, třídním profesorem byl Mgr. Petr Klier. Ústních maturitních zkoušek společné i profilové části a obhajoby maturitní práce v jarním období 2014 ve dnech se zúčastnilo 22 studentů 4. ročníku. Předsedou maturitní komise v jarním období byla Mgr. Jaroslava Vondrášková, profesorka Táborského soukromého gymnázia, místopředsedkyní maturitní komise byla Mgr. Štěpánka Kloudová, zástupkyně ředitelky pro zahraniční vztahy a výuku jazyků ČAG, třídním profesorem byl Mgr. Tomáš Veber, Th.D. Písemné zkoušky společné části MZ probíhaly podle jednotného schématu MŠMT ČR v jarním období ve dnech (ČJ, AJ, M). Všichni studenti oktávy úspěšně složili společné i profilové maturitní zkoušky v jarním období Ve 4. ročníku jedna studentka neprospěla v jarním období a maturitní zkoušku úspěšně ukončila v podzimním období. Ve společné části maturitní zkoušky se studentům nejlépe dařilo v anglickém jazyce. Celkové výsledky společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka v Česko-anglickém gymnáziu byly výrazně lepší než celkový průměr gymnázií v celé ČR (celkovou známkou výborný bylo hodnoceno dvakrát více studentů než je celkový průměr v jednotlivých gymnaziálních oborech v ČR). V hodnocení studentů v rámci celé ČR získalo percentil nad 90 (tj. patří mezi 10 % nejlepších studentů z celé ČR maturujících z daného předmětu) v českém jazyce 15 studentů (tj. 33 % maturujících studentů ČAG), v anglickém jazyce 23 studentů (tj. 51 %) a v matematice 1 student (ze tří). Celkové hodnocení maturitní zkoušky v jarním a podzimním období 2014: Oktáva 4. ročník Počet studentů maturujících v jarním období Počet studentů s vyznamenáním 14 5 z toho se samými výbornými 9 4 Počet studentů, kteří prospěli v jarním období 9 16 Počet studentů, kteří neprospěli v jarním období 0 1 Počet studentů, kteří konali zkoušku a prospěli v podzimním období

14 Údaje o výsledcích absolventů ČAG v přijímacím řízení na vysoké školy Celkový přehled VŠ, na které nastoupili absolventi Oktávy 2013/14: Zahraniční VŠ celkem: 5 University of Glocestershire (V. Británie) 1 Imperial College of STM (V. Británie) 1 Rochester Institute of Technology (USA) 1 VIA University College (Dánsko) 1 BTS Commerce International (Francie) 1 VŠ v Praze celkem: 12 UK, 1. lékařská fakulta 1 UK, Filozofická fakulta 1 UK, Fakulta sociálních věd 1 UK, Matematicko-fyzikální fakulta 1 UK, Pedagogická fakulta 1 UK, Husitská teologická fakulta 1 VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů 1 ČVUT, Strojní fakulta 1 ČVUT, Elektrotechnická fakulta 1 ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 1 VŠCHT, Fakulta chemické technologie 1 UNYP 1 VŠ v Brně celkem: 2 VUT, Fakulta strojního inženýrství 1 VUT, Fakulta elektrotechniky a kom. techn. 1 VŠ v Českých Budějovicích celkem: 2 JČU, Filozofická 1 VŠTE, Ekonomika podniku 1 Ostatní VŠ celkem: 1 Lékařská fakulta UK v Plzni 1 VOŠ celkem: 1 VOŠON Praha 1 14

15 Celkový přehled VŠ, na které nastoupili absolventi 4.ročníku 2013/14: Zahraniční VŠ celkem: 4 Lincoln Senior High School (USA) 1 Glasgow Caledonian University (V. Británie) 1 ZIBAT Campus Roskilde (Dánsko) 1 Universidad de Granada (Španělsko) 1 VŠ v Praze celkem: 8 UK, 1. lékařská fakulta 1 UK, Fakulta humanitních studií 2 ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství 1 VŠCHT, Fakulta chemicko-inženýrská 1 ČZU, Technická fakulta 1 Metropolitní univerzita 1 VŠMIEP 1 VŠ v Brně celkem: 1 VUT, Fakulta strojního inženýrství 1 VŠ v Českých Budějovicích celkem: 7 JČU, Filozofická fakulta 2 JČU, Přírodovědecká fakulta 1 JČU, Zdravotně sociální 1 JČU, Pedagogická 2 Vysoká škola technická a ekonomická 1 Ostatní VŠ celkem: 1 UP Olomouc, CMTF 1 Nenastoupili na VŠ celkem: 1 15

16 Úspěchy žáků ČAG v předmětových soutěžích a mezinárodních zkouškách ve školním roce 2013/ Mezinárodní zkoušky z anglického a německého jazyka pro studenty oktávy a 4.ročníku Stalo se již pravidlem, že v posledním roce studia skládají studenti ČAGu jazykové certifikáty, které jim umožní mimo jiné studovat na zahraničních univerzitách, otevírají cestu k lákavým zahraničním programům na domácích VŠ a v neposlední řadě nabízí zajímavé pracovní možnosti na domácím a zahraničním trhu. Je nanejvýš potěšující, že tento školní rok byl rekordmanem v celkovém počtu získaných certifikátů. V angličtině celkem 13 studentů složilo mezinárodní zkoušky IETLS, které jsou předpokladem pro studium na zahraničních univerzitách, dalších 9 studentů získalo prestižní a náročný certifikát CAE, 12 studentů se stalo majiteli mezinárodního certifikátu C1 City&Guilds a 6 studentů získalo mezinárodní certifikát B2 City&Guilds. Vedle angličtiny studenti bodovali i v úspěšnosti v zisku Rakouského jazykového diplomu: celkem 6 studentů získalo Mittelstufedeutsch jazykové úrovně B2 a další 3 získali Zertifikat Deutsch úrovně B Úspěchy žáků ČAG v předmětových soutěžích: Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo: Anna Mágrová (7.V) Porovnání motivace ke studiu na gymnáziu u českých a švýcarských studentů Adila Beganović (3.r) Bosensko-srbský konflikt příběhy emigrantů postup do KK Barbora Macková (3.r) - Stresové podmínky a jejich vliv na telemetrickou stabilitu postup do KK Adéla Nekolová (3.r) - Srovnání různých metod detekce virů ovocných stromů Tomáš Pelcl (7.V) - Posilování Tomáš Jáchym (3.r) - Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou postup do KK Tereza Hronková (3.r) - Příběh jednoho domu v Ohrazeníčku postup do KK Kristýna Hofbauerová (7.V) Sýr a jeho výroba 16

17 Krajské kolo: ohodnocení studenti: 2. místo v oblasti historie - Tereza Hronková Příběh jednoho domu v Ohrazeníčku 3. místo v oblasti historie - Adila Beganović Bosensko-srbský konflikt příběhy emigrantů účast v krajském kole: Barbora Macková Stresové podmínky a jejich vliv na telemetrickou stabilitu Tomáš Jáchym Rozdíl mezi tíhovou a gravitační silou Konverzační soutěž v anglickém jazyce Školní kolo: Kat. I.A. 1. Matěj Škopek (2.V) 2. Kseniia Rudiuk (2.V) 3. Anna Mrkvičková (2.V), Matyáš Růta (2.V) Kat. II.B 1. Ondřej Vopat (4.V) 2. Michael Kozák (4.V) 3. Pavel Štěch (4.V) Kat. III.A. pouze nominace do OK bez určení pořadí Kryštof Müller (3.r) Adila Beganovičová (3.r) Dominika Bauerová (5.V) Okresní kolo: Matěj Škopek (2.V) - 2. místo Michael Kozák (4.V) - 4. místo 17

18 Kryštof Müller (3.r) - 7. místo Krajské kolo: Adéla Pegleyová (3.r) - 5. místo Konverzační soutěže v německém jazyce Školní kolo: Kategorie II.B: 1. Matyáš Janda (4.V) 2. Kateřina Kocábková (4.V) 3. Markéta Nodesová (3.V) Kategorie III.A. 1. Adéla Pegleyová (3.r) 2. Filip Unger (6.V) 3. Kristýna Králová (5.V) Okresní kolo: 2. místo Adéla Pegleyová (3.r) 3. místo Filip Unger (6.V) Konverzační soutěže ve španělském jazyce Sára Stradová (4.r) - 1.místo v krajském kole, 2. místo v celostátním kole Jana Ferencová (2.r) - 4 místo v krajském kole Tereza Dvořáková (2.r) - 5. místo v krajském kole Marek Nehoda (6.V) - 8. místo v krajském kole Český jazyk Účast v okresním kole Eliška Kozáková (2.r), Katka Kalistová, Sára Suchá (6.V) 18

19 Literární soutěže Šimon Leitgeb (7.V) Cena Českého rozhlasu, literární soutěž (září 2014) JOM HA ŠOA Den vzpomínání na oběti holocaustu 2014 Vrbenský rohlík Josef Lazar (prima) 2. místo v I. kat Aneta Švarcová (3.roč.) - 1. místo ve III. kat. Terezie Zuntychová (sexta) - 2. místo ve III. kat místo v kat. vlastní tvorba Martin Doucha (sexta) - 1. místo v kat. vlastní tvorba Logická olympiáda Kategorie ZŠ: Pavel Štěch (4.V) místo v KK Lukáš Dolanský (1.V) místo v KK Jakub Velemínský (3.V) účast v krajském kole Kategorie SŠ: Jakub Vaith (8.V) - 8. místo v KK Matematická olympiáda Lukáš Dolanský (1.V) místo v okresním kole kategorie Z6 Ksenia Rudyuk (2.V) místo v okresním kole kategorie Z7 (úspěšný řešitel) Lucie Draslarová (5.V) - úspěšný řešitel školního kola kategorie C, účast v krajském kole Mirek Tržil (6.V) úspěšný řešitel školního kola kategorie B, účast v krajském kole Jakub Vaith (8.V) 7. místo v krajském kole kategorie A Pythagoriáda Lukáš Dolanský (1.V) - úspěšný řešitel školního kola, místo v okresním kole (2. příčka) 19

20 Fyzikální olympiáda Miroslav Tržil (6.V) - úspěšný řešitel krajského kola (9. místo) Tomáš Míček (6.V) účast v krajském kole (15. místo) Chemická olympiáda kategorie A: Jakub Vaith (8.V) - 1. místo ve školním kole, 2. místo v krajském kole, 13. místo v celostátním kole (první mezi Jihočechy) Kategorie C: Lucie Draslarová (5.V) - 1. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole, úspěšný řešitel Miroslav Tržil (6.V) - 2. místo ve školním kole, účast v krajském kole Kategorie D: Kateřina Kocábková (4.V) - 1. místo ve školním kole, 9. místo v okresním kole Markéta Novotná (3.V) - 2. místo ve školním kole, 14. místo v okresním kole Biologická olympiáda Kategorie A: Filip Vomáčka (3.r) - 1. místo ve školním kole, účast v krajském kole Jana Šromová (7.V) - 2. místo ve školním kole, účast v krajském kole Jakub Vaith (8.V) - 2. místo ve školním kole Adéla Nekolová (3.r) - 3. místo ve školním kole Kategorie B: Natálie Klee (5.V) 1. místo ve školním kole, 8. místo v krajském kole, úspěšný řešitel Vít Mazák (6.V) - 2. místo ve školním kole Lucie Draslarová (5.V) - 3. místo ve školním kole, účast v krajském kole 20

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 aktualizováno dne 6.10.2015 Harmonogram školního roku 2015/2016 SRPEN 2015 út 25.8. 9.00 Úvodní porada v III út 25.8. 11.00 školení BOZP v III čt 27.9. 14.30 Porada ped. sboru v III Zkoušky v náhr. termínu,

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6

Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015. Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Den otevřených dveří pro školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2, Praha 6 Charakteristika školy Celkem ve 20 třídách 585 žáků 8 tříd osmiletého studia 12 tříd čtyřletého studia Budeme otevírat:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující

1.E Termín aktivity (případně rámcový) Název aktivity Místo konání Typ aktivity Garant + případně další zúčastnění vyučující 1.E 25.IX.15 Evropský den jazyků DDM České Budějovice workshop Kratochvílová 0 26.10.2015 planetárium Č.Budějovice výukový program Otáhalová, Křížová, Dvořák 40 Kč XII.2015 Jindřichův Hradec,Krýzovy jesličky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více