PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011"

Transkript

1 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické zajištění 5. Hodnocení školního roku 2010 / 2011 Přílohy: č. 1 Náborový leták k č. 2 Zájmové obory a počet členů k č. 3 Seznam hlavních akcí 2011 / 2012

2 Městský dům dětí a mládeže, Tyršova 26, Týn nad Vltavou PLÁN ČINNOSTI 2011 / Úvod Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou je středisko volného času poskytující zájmové vzdělávání pro klienty všech věkových kategorií především pro děti a mládež. MěDDM je zřizovaný Městem Týn nad Vltavou jako příspěvková organizace. Působnost MěDDM je ve vltavotýnském regionu včetně spádových obcí. 2. Zájmové vzdělávání 2.1 Hlavní úkoly MěDDM v zájmovém vzdělávání ve šk. roce 2011/12 a) Dosahovat vysoké úrovně práce ve všech činnostech zájmového vzdělávání b) Pravidelně vyhodnocovat veškerou činnost a přizpůsobovat se aktuálním potřebám c) Pokračovat v tradičních akcích MěDDM d) Rozvíjet spolupráci se školami a institucemi v regionu e) Zabezpečit prázdninový program, prázdninové dny a tábory f) Pravidelně zveřejňovat činnost MěDDM g) Uspořádat závěrečnou Akademii MěDDM h) Pořádat pravidelné výstavy z činnosti MěDDM 2.2 Nábor do zájmových oborů Pravidelná činnost v MěDDM Na základě zkušenosti z minulého školního roku, kdy jsme poprvé vyzkoušeli model nového třídenního náboru, jsme připravili ve dnech od 9:00 do 17:00 hodin zápis do zájmových oborů MěDDM. Nabídka se skládala z 54 oborů a 3 dlouhodobých kurzů. Náborové listy byly rozdány všem dětem ve školách již 2. září, takže měli všichni dostatek času na výběr zájmového oboru a hlavně na naplánování svého rozvrhu spolu s ostatními povinnostmi. Ti, kteří neobdrželi náborový list ve školách, měli možnost získat přehled z Vltavínu a internetových stránek MěDDM. V letošním roce jsme navíc místo zasílání náborových letáků do škol v blízkých vesnicích tyto školy osobně navštívili a podali veškeré požadované informace. V průběhu prvních dnů se zaplnily atraktivní obory, jako je Malování, Výtvarná tvorba, Tvořivé ruce, ze sportovních Maja 1, Disko pro nejmenší, Gymnastika, Aerobik, dále Vaření, Přírodověda a klasicky oddělení Dětského klubu Klubíčko. Na konci třetího dne bylo zaplněno na 80 % nabízené kapacity v oborech. Během následujících dnů, ještě před prvními schůzkami, se přihlašovaly nové děti a doplnily tak stanovený počet účastníků ve většině oborů. Nečekaně dobře se zaplnil kroužek Šachy a Šití, které vytvořilo dvě skupiny. Pořádání soutěží plastikových modelářů Vltavotýnský střep se rovněž projevilo na zájmu dětí o tento technický obor. Během loňského školního roku jsme zaznamenali zájem o elektroniku, pro kterou se nám letos podařilo zajistit vedoucího. Obor Praktická elektronika úspěšně zahájil svoji činnost v počtu deseti členů. Nebývale velký zájem je o obory určené předškolním dětem. Téměř všechny byly zaplněny v prvním dni zápisu. Předškolní děti se mimo klasických Klubíček přihlásily také do tanečních a tvořivých oborů. Naopak v posledních letech zaznamenáváme pokles zájmu 1

3 starších dětí o naše klasické pohybové aktivity např. volejbal, míčové hry a cvičení na nářadí. U těchto oborů je prováděn dodatečný nábor formou informací ve Vltavínu, náborových plakátků ve školách a na internetových stránkách MěDDM. Ve městě je poměrně velká nabídka kvalitních sportovních aktivit, a proto se mládež snažíme zaujmout novými atraktivními činnostmi, jako je například sebeobrana a různé taneční formace. Pravidelná činnost v Temelíně V letošním školním roce byl větší zájem o Sportovní hry i Tvořeníčko Temelín. Na Tvořeníčko se přihlásilo 14 dětí. Jde především o dívky a předškoláky. Na Sportovní hry se přihlásilo 17 dětí, většinou chlapci. Pravidelná činnost v Neznašově V letošním školním roce se zájmové obory v Neznašově zaplnily hned první den zápisu. Do Všeználka se přihlásilo 11 dětí a na Angličtinu 9 dětí, všechny děti mladšího školního věku. Mnozí rodiče uvítali a využili naší letošní novinku, možnost placení úplaty do zájmových oborů bankovním převodem. 2.3 Pravidelná zájmová činnost Seznam ZÁJMOVÝVH OBORŮ 2011/2012 Příloha č.1 Náborový leták k Počet členů v pravidelné činnosti přihlášených k : Ze 714 členů je 146 dětí (předškolní), 455 žáků, 1 student VOŠ, 112 ostatní (dospělí) Příloha č.2 Seznam zájmových oborů k Příležitostná zájmová činnost V současné době již plně organizujeme příležitostnou činnost a ostatní činnost Příloha č.3 Seznam hlavních akcí 2011 / Další činnosti zájmového vzdělávání Spontánní zájmová činnost v MěDDM je zajištěna provozem se službou otevřenou vstupní klubovnou (využití her a vybavení). Služba zabezpečuje dozor v areálu MěDDM, sportovního areálu na zahradě a podle potřeby a možnostem umožní přístup do dalších kluboven MěDDM. Pořádáme prázdninové dny pro volně příchozí. Pololetní, velikonoční, říjnový prázdninový den. Volně příchozí si vyberou z naší programové nabídky, nebo využijí prostory pro volnou zábavu Individuální péče - péče o talenty Umožňujeme talentovaným dětem využívat zařízení mimo pravidelné hodiny zájmových útvarů. Připravujeme zájemce na talentové zkoušky uměleckých oborů, pořádáme odborné semináře, soutěže apod. 2

4 2.6 Prázdninová a táborová činnost, pobytové akce Přehled plánovaných táborů NÁZEV MÍSTO TERMÍN Kovářská s Klubíčkem Kovářská pod Klínovcem Hlavní vedoucí počet dní plán. kapacita dětí Rečková 7 15 Vysokohorský tábor /judo Wurzeraim Rakousko Petřík 6 12 Mažoretky letní soustředění V jednání Trnková 7 22 Letní tábor Zátoň TZ Zátoň u Česk. Krumlova Rečková Soustředění sportovek /judo V jednání Petřík 6 45 Jarní příměstský tábor MěDDM Týn Fraňková letní příměstský MěDDM Týn Fraňková letní příměstský MěDDM Týn Fraňková letní příměstský MěDDM Týn Fraňková letní příměstský MěDDM Týn Fraňková 5 15 Přehled plánovaných pobyt. akcí NÁZEV MÍSTO TERMÍN Hlavní vedoucí počet dní plán. kapacita dětí. KULÍŠKOV 2011 R+D Lipnice nad Doubravou Rečková Kvilda před Ježíškem Kvilda Petřík 2 12 Soustředění sportovek V jednání Petřík 2 12 Turistický výlet jaro V jednání Kupková 2 14 Stanování R+D Kemp Paris Suchdol n.l Rečková Výstavy v MěDDM září a říjen listopad prosinec a leden únor březen duben květen a červen Z letních táborů MěDDM Foto z činnosti MěDDM PF a drobná grafika Foto z činnosti MěDDM Práce zájmových útvarů Práce z výtvarné soutěže Foto z činnosti MěDDM 3

5 2.8 Metodická činnost a vzdělávání pracovníků Pravidelné metodické návštěvy v zájmových útvarech podle potřeby zajišťují interní pracovníci MěDDM. Zaučení nových externích vedoucích probíhá průběžně podle možností a potřeb zájmových útvarů. Naši externí pracovníci stále častěji využívají pravidelná setkání v MěDDM, kde si předávají zkušenosti a informace, společně plánujeme soutěže a přehlídky. V současné době se snažíme vytvořit ještě kvalitnější komunikaci mezi externími vedoucími a vedením MěDDM. Založili jsme facebook MěDDM. Interní zaměstnanci se průběžně vzdělávají podle ročního plánu dalšího vzdělávání. Úspěšně využíváme celorepublikový dotovaný modul vzdělávání pedagogů volného času Klíče pro život. 2.9 Publikační a reklamní činnost Vydáváme měsíční plakáty s přehledem akcí MěDDM a svou činnost propagujeme v místním tisku, na samostatných nástěnkách ve školách, na stránkách na stránkách města ve dvou vitrínkách při vstupu do MěDDM a na nástěnkách institucí ve městě a nově na facebooku. V letošním školním roce vydáme další propagační listy ve formátu 10x20 cm ze dvou nejtradičnějších akcí MěDDM a minimálně dvě kartičky propagující pravidelnou zájmovou činnost. 3. Personální zabezpečení interní zaměstnanci Jméno a příjmení Miroslav Petřík 1 ředitel Pavla Fraňková 1 Martina Rečková 1 Úvazek pedagog. Hlavní oblast činnosti Pedagog VČ. nestatutární zástupce ředitele, pravidelná činnost ZÚ a metodika Pedagog VČ., předškolní děti, činnost v okolních obcích Úvazek THP Další oblast činnosti Iva Trnková 0,9 Pedagog VČ., akce, soutěže 0,1 mzdová účetní Jana Kupková 0,1 Vedoucí zájmových kroužků 0,9 účetní Jan Meidl 0,9 školník - údržbář Patricie Koubková 0,6 uklizečka Markéta Rayová 0,3 uklizečka 4

6 4. Materiální a technické zajištění V MěDDM neustále vytváříme optimální podmínky pro pestrou činnost dětí a mládeže. Na začátku tohoto školního roku jsme upravili hlavní klubovny podle aktuálních potřeb zájmového vzdělávání. Ve vstupní klubovně jsme rozšířili počet míst na sezení a nainstalovali pro volně příchozí věšákovou stěnu a odkládací plochu. Ve společenské klubovně jsme stolovou úpravou umožnili předškolním dětem přesunout tvořivou činnost to této vhodnější místnosti a uvolnili tak prostor klubíčka pro pohybové a jiné aktivity. V technické klubovně jsme vytvořili prostor pro všeobecnou zájmovou a klubovou činnost. Drobným přesunem nábytku v ostatních místnostech jsme se snažili prostory upravit estetičtěji a hlavně praktičtěji. Ve všech prostorech jsme obměnili estetickou výzdobu. Jednotlivé zájmové obory podle náročnosti a perspektivy postupně vybavujeme potřebným zařízením. Dovybavila se předškolní činnost o sportovní pomůcky a z grantu jihočeského kraje výtvarné obory. Na zahradě se instalovali ochranné sítě a dostavěl se sklad zahradního a sportovního nářadí. V současné době se opravuje venkovní vstupní prostor u budovy, kde se propadl výtah do původní kotelny. V budoucnu nás čeká položení dlažby u vstupního chodníku a vyřešení bezbariérového přístupu do MěDDM. Náročná rekonstrukce suterénu, vybudování nových odpadů a úprava půdních prostor pro autodráhu. 4.1 Přehled získaných finančních prostředků ve školním roce 2011 nad rámec příspěvků na provoz Města a Jihočeského kraje Za školní rok 2011 jsme zatím získali od různých sponzorů 11 sponzorských darů ve výši Kč. Grant KÚ rok výtvarné tvořivosti Grant KÚ 2011 Dívánky 2011 Výtvarný happening Grant KÚ 2011 Soutěž plastikových modelářů Vltavotýnský střep celkem Z prostředků na akce Oranžového roku nám byla posílena dotace na provoz a organizaci akcí ve výši ,- Kč. Ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Města Týna nad Vltavou a se Sportovním svazem elektrárny Temelín jsme uspořádali dopravní akci Kolohrátky. Tuto akci částečně hradil Odbor dopravy a silničního hospodářství (7000,- Kč) a Sportovní svaz elektrárny Temelín (10 219,- Kč) Vedlejší činnost (která není financována z provozní dotace MÚ) skončila k se ziskem ,89. V letošním roce k je zisk z vedlejší činnosti po odečtení režijních nákladů cca Kč. 5

7 5. Hodnocení školního roku 2010/11 Plnění cílů zájmového vzdělávání pravidelné zájmové činnosti Průběh zápisu do zájmových oborů V září jsme poprvé zvolili nový model zápisu, kdy se náborové listy rozdaly již 2. září a hlavní nábor proběhl září, vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Tento způsob náboru se ukázal jako velice vhodný, během tří dnů se v klidu zaplnilo na 90% míst z nabízené kapacity oborů. Předškolní zájmové obory O předškolní zájmové obory byl velký zájem. Všechny dětské kluby (Myšky1, 2, Klubíčko, Broučci, Cvičení rodičů s dětmi) byly obsazeny s výjimkou Klubíčkování s angličtinou. Po následné propagaci se Klubíčkování s angličtinou doplnilo do plného počtu. Rychle se zaplnil taneční kroužek Maja 1, Maja 2. Byl rovněž velký zájem o výtvarné obory, proto se kroužek Malování po dohodě s rodiči rozdělil do dvou skupin. Školní zájmové obory V průběhu zápisu se dobře a rychle zaplnila Gymnastika, obě skupiny Aerobiku i Disko unlimited, Plastikoví modeláři, Jóga pro mládež a dospělí, Cvičení děvčat, Cvičení na nářadí a Raketoví modeláři. Větší zájem byl v letošním roce o obor Radio OK, Výtvarnou tvorbu, Tvořivé ruce a o výtvarný klub Dívánky. U některých oborů nastala generační výměna. Např. u Šachového oboru se tento rok přihlásili nováčci z prvních až třetích tříd. U mažoretek došlo v letošním roce k větším přesunům. Odešla velká skupina starších děvčat a místo nich nastoupila skupina nejmenších mažoretek začátečnic. Taneční obor Sóloformace s hůlkou se změnil v Miniformace s třásněmi. Nově jsme založili divadelní obor, do kterého se přihlásily děti ve věkovém rozpětí od 7 do 15ti let. Při letošním náboru jsme nenaplnili minimální počty pouze u dvou kroužků Němčina pro školáky a Rekreační volejbal 2, kde většina loňských členů ukončila ZŠ. Rekreačnímu volejbalu 2 nepomohla ani velká propagace. Malý zájem byl také o Míčové hry. Z tohoto důvodu jsme rychle uspořádali soutěž v Přehazované, díky které se tento obor podařilo otevřít. Všechny ostatní obory se bez problému naplnily a zahájily svou pravidelnou činnost. Po ustálení všech změn začalo v říjnu pracovat 53 zájmových oborů. V lednu paní Iva Bílková po mnohaletém vedení gymnastiky ukončila svou činnost v MěDDM z důvodu své velké pracovní vytíženosti. Na její místo nastoupila Lenka Fialová mladší. V závěru 1. pololetí ukončil svou činnost kroužek Angličtina pro zábavu s paní Durďákovou. Činnost v obcích: V Temelíně jsme opět otevřeli Sportovní hry a Tvořeníčko. V Neznašově je zájem o naše obory Všeználek a Angličtina. Všechny kroužky pracují po dohodě s obcemi a s jejich finanční pomocí. Kurzy: Pro velký zájem o orientální tance a sebeobranu jsme ještě během září připravili a rozběhli 3 pololetní kurzy Orientální tance 1 (starší děvčata) a Orientální tance 2 (mladší děvčata) a Reálnou sebeobranu pro mládež od 16 let. V kurzech začalo pracovat celkem 37 členů. Počet členů v pravidelné činnosti k : 6

8 Ze 707 členů je 142 předškolních dětí, 417 žáků, 19 ve věku od 15 do 18 let, nad 18 let je 129 členů. Na konci prvního pololetí školního roku 2010/11 byl počet všech členů 721, počet zájmových útvarů 53 a 3 dlouhodobé kurzy. Druhé pololetí: V únoru jsme po dodatečném náboru otevřeli kroužek Vaření s novou vedoucí paní Klůfovou. V průběhu února se ukončilo Klubíčkování s angličtinou s Ivetou Šestákovou z důvodu nástupu maminek do zaměstnání a neúspěšném novém náboru. V dubnu uspořádali Plastikoví modeláři soutěž Vltavotýnský střep, pro kterou jsme získali grant Jihočeského kraje ve výši Kč. Soutěž proběhla na profesionální úrovni, týnští modeláři zde byli velice úspěšní. Dobře pracovali vedoucí všech tanečních oborů, natrénovali s dětmi kvalitní vystoupení, která předvedli před ZŠ Vinařického, na Bambiriádě, Akademii MěDDM, na oslavách výročí ZŠ Malá Strana. Ve druhém pololetí pracovalo (po uzavření 2 oborů a otevření jednoho nového) 51 kroužků + 4 dlouhodobé kurzy. Počet členů: 607, z toho 107 dětí, 393 žáků, 107 mládeže nad 18 let a dospělých. Příloha 4 Statistika zájmových oborů a kurzů v oblasti příležitostné zájmové činnosti Září 2010 leden 2011 V tomto období jsme zorganizovali 24 akcí, 1 výlet a 2 pobytové akce pro děti a mládež ze zájmových oborů i ostatní veřejnost. Jedná se o akce Kolohrátky s dopravní tematikou, Soutěž EX LIBRIS, 2. etapa výtvarné akce Dívánky, Turnaj v přehazce (který byl zároveň náborovou akcí pro Míčové hry), Vítání občánků, Prázdninové vyrábění, Legohrátky, Podzimní přehazka, Uspávání Broučků, výlet na Dívčí kámen, dvě vystoupení mažoretek a orientálních tanců na veřejnosti. Klub Magic se zúčastnil turnaje v Plzni (zde obsadili 1. a 2. místo). Výtvarný klub Dívánky MěDDM se zúčastnil mezinárodní výtvarné soutěže exlibris XIII Bienále Ekslibrisu Dzieci a Mlodzieži ŽARY Děti z oboru Výtvarná tvorba a Tvořivé ruce se účastnily soutěže, kde vyráběly z odpadového materiálu znaky našeho města a v oblastní soutěži se umístily na 1. a 3. místě. Pravidelné veřejné vystoupení měl taneční obor Maja na Vítání občánků, Mažoretky zahajovaly mnohé akce: v Nuzicích setkání s rodáky, v Sokolovně akci Český talent a závěrečný taneční kurz Věneček. Na poslední předvánoční týden připravil MěDDM v úzké spolupráci se Sportovním svazem elektrárny Temelín Vánoční besídky pro sportovní zájmové obory. V lednu 2011 jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěž,, Rok budoucnost v mojí fantazii. Z vítězných prací byla vytvořena výstava pro veřejnost ve vstupní místnosti MěDDM. Z akcí pak následovalo Uspávání broučků, Vánoční vyrábění, Výroba adventních věnců, Zvonkový průvod, při kterém spolupracovali Město Týn nad Vltavou, Baráčníci, Divadelní spolek Vltavan, Domov Svaté Anežky, Vltavotýnští skauti, SOŠ a SOU Hněvkovice, MŠ Hlinecká. V závěru roku byl uspořádán Mikuláš v MěDDM, Mikuláš na náměstí a Zdobení vánočního stromečku. Únor 2011 červen 2011 První akcí 2. pololetí bylo tvůrčí Prázdninové dopoledne, následoval Tradiční karneval v tělocvičně ZŠ Hlinecká. Plastikoví modeláři se účastnili soutěže Písecký Šturmovik, kde získali 3 první, dvě 2. a dvě třetí místa. Obor Šití pozval kosmetičku, která připravila přednášku na téma Jak o sebe pečovat. Následovala Jarní přehazka, taneční zájmové obory 7

9 vystupovaly na veřejnosti: Disko na Hasičském, Divadelním a Obecním plese, Orientální tance na plese Charity, Mažoretky na maturitním plese a společně s Aerobikem na plese Veteránů, Aerobik na plese rybářském. Maja 1 přivítala na radnici nové občánky. V dubnu se konal mezinárodní turnaj v judu starších žáků a žákyň o pohár starosty Týna nad Vltavou. Všeználek z Neznašova jel na výlet do Prahy za motýly, následovalo tradiční Probouzení broučků. Ke Dni Země dne 20. dubna jsme v MěDDM připravili pro žáky 4. tříd zábavné dopoledne zaměřené na práci s odpadním materiálem. Na velikonoční prázdniny jsme pro děti připravili Tvořivé dopoledne. Ještě v dubnu byla pořádána ve spolupráci s Jihočeským krajem celostátní soutěž plastikových modelářů Vltavotýnský střep, kde přední místa obsadily hlavně děti z MěDDM. Čarodějné hrátky pro všechny děti se konaly na hřišti před MěDDM. V květnu následovala Výprava na kolech do Zelendárek, Seminář výtvarných technik, kterého se zúčastnili pedagogičtí pracovníci MěDDM Týn nad Vltavou a DDM Strakonice a pedagogické pracovnice z mateřské školy v Týně nad Vltavou. Sportovní oddíl volejbal uspořádal volejbalový turnaj tříčlenných družstev do 13 let. Závěrečné přehlídky zájmových oborů proběhly ve třech fázích - veřejným vystoupením Tanečních oborů na Vinařickém náměstí, Akademií MěDDM na Sokolovně a na českobudějovické Bambiriádě. Další byla velká výtvarná akce Dívánky ve spolupráci se ZŠ Malá Strana a pracovnic vltavotýnského BONGA. Den dětí byl tentokrát na téma U nás na farmě. Jako hosté vystoupily taneční obory na 60. výročí založení ZŠ Malá Strana, pro žáky 3. tříd jsme před prázdninami připravili osvětovou akci Bariérový den, poslední před prázdninami byly Závody na kolečkových bruslích. Za školní rok 2010/2011 se uskutečnilo 58 akcí s účastníky. Příloha 5 Statistika akcí táborové činnosti Úspěšně bez mimořádných událostí jsme uspořádali 12 táborů s 278 rekreanty a 7 pobytových akcí se 177 rekreanty. Příloha 6 Statistika táborů a pobytových akcí spontánní zájmové činnosti V MěDDM je zajištěna spontánní činnost provozem se službou otevřenou vstupní klubovnou. Zde je k dispozici množství stolních her, taneční podložka a televize s DVD. Podle počtu a zájmu dětí se pořádají příležitostné společné soutěže a hry. Služba rovněž zabezpečuje dozor v areálu MěDDM, sportovního areálu na zahradě, kde si děti mohou vyzkoušet horolezeckou stěnu, vyšplhat na lanech, hrát fotbal nebo vybíjenou, zacvičit na hrazdě a zaskákat na velké venkovní trampolíně. Malé děti mají ve svém úseku hrací prvky a kryté pískoviště. Služba podle potřeby umožní přístup i do dalších kluboven MěDDM. Pořádáme prázdninové dny pro volně příchozí: pololetní, velikonoční a říjnový prázdninový den. Volně příchozí si vyberou z naší programové nabídky, nebo využijí prostory pro volnou zábavu. V Týně nad Vltavou Miroslav Petřík ředitel MěDDM 8

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 M D Ě S Ě T T S Í KÝ A D Ů M M L Á D E ŽE TÝN NAD VLTA VOU Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Téma roku: Poznáváme Vltavotýnsko Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Školní vzdělávací program 2011-2016

Školní vzdělávací program 2011-2016 M D Ě S Ě T T S Í KÝ A D Ů M M L Á D E ŽE TÝN NAD VLTA VOU Městský dům dětí a mládež Týn nad Vltavou Školní vzdělávací program 2011-2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PONDĚLÍ. 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin. 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin

PONDĚLÍ. 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin. 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin PONDĚLÍ 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin Klubíčko pro děti od 3-5ti let Individuální angličtina pro děti od 5.tř.,Jitka Valentová 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin Hry na počítačích Břišní tance pro

Více

SPORTOVNÍ HALA 2012/2013

SPORTOVNÍ HALA 2012/2013 SPORTOVNÍ HALA 2012/2013 V roce 2012 se Sportovní hala začala postupně proměňovat v moderní stánek sportovního vyžití jak obsahově, tak vizuálně. Snažíme se být blíže k oddílům, modernizovat vybavení,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1/ Základní údaje o KŠ Bohdíkov. 2/ Cíle a poslání občanského sdružení

KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1/ Základní údaje o KŠ Bohdíkov. 2/ Cíle a poslání občanského sdružení KOMUNITNÍ ŠKOLA BOHDÍKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: 1/ Základní údaje o KŠ Bohdíkov 2/ Cíle a poslání občanského sdružení 3/ Personální zajištění 4/ Činnost a výsledky v roce 2013 5/

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže Lanškroun za školní rok 2009-2010

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže Lanškroun za školní rok 2009-2010 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže Lanškroun za školní rok 2009-2010 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 49314734 Právní forma:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Dům dětí a mládeže je školské zařízení. Od 1. 1. 2000 se stal příspěvkovou organizací.

Dům dětí a mládeže je školské zařízení. Od 1. 1. 2000 se stal příspěvkovou organizací. Úvod Dům dětí a mládeže je školské zařízení. Od 1. 1. 2000 se stal příspěvkovou organizací. Zřizovatel 1. 1. 2000 Školský úřad Sokolov 1. 1. 2001 OÚ referát školství Sokolov 1. 10. 2001 Karlovarský kraj

Více