PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011"

Transkript

1 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické zajištění 5. Hodnocení školního roku 2010 / 2011 Přílohy: č. 1 Náborový leták k č. 2 Zájmové obory a počet členů k č. 3 Seznam hlavních akcí 2011 / 2012

2 Městský dům dětí a mládeže, Tyršova 26, Týn nad Vltavou PLÁN ČINNOSTI 2011 / Úvod Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou je středisko volného času poskytující zájmové vzdělávání pro klienty všech věkových kategorií především pro děti a mládež. MěDDM je zřizovaný Městem Týn nad Vltavou jako příspěvková organizace. Působnost MěDDM je ve vltavotýnském regionu včetně spádových obcí. 2. Zájmové vzdělávání 2.1 Hlavní úkoly MěDDM v zájmovém vzdělávání ve šk. roce 2011/12 a) Dosahovat vysoké úrovně práce ve všech činnostech zájmového vzdělávání b) Pravidelně vyhodnocovat veškerou činnost a přizpůsobovat se aktuálním potřebám c) Pokračovat v tradičních akcích MěDDM d) Rozvíjet spolupráci se školami a institucemi v regionu e) Zabezpečit prázdninový program, prázdninové dny a tábory f) Pravidelně zveřejňovat činnost MěDDM g) Uspořádat závěrečnou Akademii MěDDM h) Pořádat pravidelné výstavy z činnosti MěDDM 2.2 Nábor do zájmových oborů Pravidelná činnost v MěDDM Na základě zkušenosti z minulého školního roku, kdy jsme poprvé vyzkoušeli model nového třídenního náboru, jsme připravili ve dnech od 9:00 do 17:00 hodin zápis do zájmových oborů MěDDM. Nabídka se skládala z 54 oborů a 3 dlouhodobých kurzů. Náborové listy byly rozdány všem dětem ve školách již 2. září, takže měli všichni dostatek času na výběr zájmového oboru a hlavně na naplánování svého rozvrhu spolu s ostatními povinnostmi. Ti, kteří neobdrželi náborový list ve školách, měli možnost získat přehled z Vltavínu a internetových stránek MěDDM. V letošním roce jsme navíc místo zasílání náborových letáků do škol v blízkých vesnicích tyto školy osobně navštívili a podali veškeré požadované informace. V průběhu prvních dnů se zaplnily atraktivní obory, jako je Malování, Výtvarná tvorba, Tvořivé ruce, ze sportovních Maja 1, Disko pro nejmenší, Gymnastika, Aerobik, dále Vaření, Přírodověda a klasicky oddělení Dětského klubu Klubíčko. Na konci třetího dne bylo zaplněno na 80 % nabízené kapacity v oborech. Během následujících dnů, ještě před prvními schůzkami, se přihlašovaly nové děti a doplnily tak stanovený počet účastníků ve většině oborů. Nečekaně dobře se zaplnil kroužek Šachy a Šití, které vytvořilo dvě skupiny. Pořádání soutěží plastikových modelářů Vltavotýnský střep se rovněž projevilo na zájmu dětí o tento technický obor. Během loňského školního roku jsme zaznamenali zájem o elektroniku, pro kterou se nám letos podařilo zajistit vedoucího. Obor Praktická elektronika úspěšně zahájil svoji činnost v počtu deseti členů. Nebývale velký zájem je o obory určené předškolním dětem. Téměř všechny byly zaplněny v prvním dni zápisu. Předškolní děti se mimo klasických Klubíček přihlásily také do tanečních a tvořivých oborů. Naopak v posledních letech zaznamenáváme pokles zájmu 1

3 starších dětí o naše klasické pohybové aktivity např. volejbal, míčové hry a cvičení na nářadí. U těchto oborů je prováděn dodatečný nábor formou informací ve Vltavínu, náborových plakátků ve školách a na internetových stránkách MěDDM. Ve městě je poměrně velká nabídka kvalitních sportovních aktivit, a proto se mládež snažíme zaujmout novými atraktivními činnostmi, jako je například sebeobrana a různé taneční formace. Pravidelná činnost v Temelíně V letošním školním roce byl větší zájem o Sportovní hry i Tvořeníčko Temelín. Na Tvořeníčko se přihlásilo 14 dětí. Jde především o dívky a předškoláky. Na Sportovní hry se přihlásilo 17 dětí, většinou chlapci. Pravidelná činnost v Neznašově V letošním školním roce se zájmové obory v Neznašově zaplnily hned první den zápisu. Do Všeználka se přihlásilo 11 dětí a na Angličtinu 9 dětí, všechny děti mladšího školního věku. Mnozí rodiče uvítali a využili naší letošní novinku, možnost placení úplaty do zájmových oborů bankovním převodem. 2.3 Pravidelná zájmová činnost Seznam ZÁJMOVÝVH OBORŮ 2011/2012 Příloha č.1 Náborový leták k Počet členů v pravidelné činnosti přihlášených k : Ze 714 členů je 146 dětí (předškolní), 455 žáků, 1 student VOŠ, 112 ostatní (dospělí) Příloha č.2 Seznam zájmových oborů k Příležitostná zájmová činnost V současné době již plně organizujeme příležitostnou činnost a ostatní činnost Příloha č.3 Seznam hlavních akcí 2011 / Další činnosti zájmového vzdělávání Spontánní zájmová činnost v MěDDM je zajištěna provozem se službou otevřenou vstupní klubovnou (využití her a vybavení). Služba zabezpečuje dozor v areálu MěDDM, sportovního areálu na zahradě a podle potřeby a možnostem umožní přístup do dalších kluboven MěDDM. Pořádáme prázdninové dny pro volně příchozí. Pololetní, velikonoční, říjnový prázdninový den. Volně příchozí si vyberou z naší programové nabídky, nebo využijí prostory pro volnou zábavu Individuální péče - péče o talenty Umožňujeme talentovaným dětem využívat zařízení mimo pravidelné hodiny zájmových útvarů. Připravujeme zájemce na talentové zkoušky uměleckých oborů, pořádáme odborné semináře, soutěže apod. 2

4 2.6 Prázdninová a táborová činnost, pobytové akce Přehled plánovaných táborů NÁZEV MÍSTO TERMÍN Kovářská s Klubíčkem Kovářská pod Klínovcem Hlavní vedoucí počet dní plán. kapacita dětí Rečková 7 15 Vysokohorský tábor /judo Wurzeraim Rakousko Petřík 6 12 Mažoretky letní soustředění V jednání Trnková 7 22 Letní tábor Zátoň TZ Zátoň u Česk. Krumlova Rečková Soustředění sportovek /judo V jednání Petřík 6 45 Jarní příměstský tábor MěDDM Týn Fraňková letní příměstský MěDDM Týn Fraňková letní příměstský MěDDM Týn Fraňková letní příměstský MěDDM Týn Fraňková letní příměstský MěDDM Týn Fraňková 5 15 Přehled plánovaných pobyt. akcí NÁZEV MÍSTO TERMÍN Hlavní vedoucí počet dní plán. kapacita dětí. KULÍŠKOV 2011 R+D Lipnice nad Doubravou Rečková Kvilda před Ježíškem Kvilda Petřík 2 12 Soustředění sportovek V jednání Petřík 2 12 Turistický výlet jaro V jednání Kupková 2 14 Stanování R+D Kemp Paris Suchdol n.l Rečková Výstavy v MěDDM září a říjen listopad prosinec a leden únor březen duben květen a červen Z letních táborů MěDDM Foto z činnosti MěDDM PF a drobná grafika Foto z činnosti MěDDM Práce zájmových útvarů Práce z výtvarné soutěže Foto z činnosti MěDDM 3

5 2.8 Metodická činnost a vzdělávání pracovníků Pravidelné metodické návštěvy v zájmových útvarech podle potřeby zajišťují interní pracovníci MěDDM. Zaučení nových externích vedoucích probíhá průběžně podle možností a potřeb zájmových útvarů. Naši externí pracovníci stále častěji využívají pravidelná setkání v MěDDM, kde si předávají zkušenosti a informace, společně plánujeme soutěže a přehlídky. V současné době se snažíme vytvořit ještě kvalitnější komunikaci mezi externími vedoucími a vedením MěDDM. Založili jsme facebook MěDDM. Interní zaměstnanci se průběžně vzdělávají podle ročního plánu dalšího vzdělávání. Úspěšně využíváme celorepublikový dotovaný modul vzdělávání pedagogů volného času Klíče pro život. 2.9 Publikační a reklamní činnost Vydáváme měsíční plakáty s přehledem akcí MěDDM a svou činnost propagujeme v místním tisku, na samostatných nástěnkách ve školách, na stránkách na stránkách města ve dvou vitrínkách při vstupu do MěDDM a na nástěnkách institucí ve městě a nově na facebooku. V letošním školním roce vydáme další propagační listy ve formátu 10x20 cm ze dvou nejtradičnějších akcí MěDDM a minimálně dvě kartičky propagující pravidelnou zájmovou činnost. 3. Personální zabezpečení interní zaměstnanci Jméno a příjmení Miroslav Petřík 1 ředitel Pavla Fraňková 1 Martina Rečková 1 Úvazek pedagog. Hlavní oblast činnosti Pedagog VČ. nestatutární zástupce ředitele, pravidelná činnost ZÚ a metodika Pedagog VČ., předškolní děti, činnost v okolních obcích Úvazek THP Další oblast činnosti Iva Trnková 0,9 Pedagog VČ., akce, soutěže 0,1 mzdová účetní Jana Kupková 0,1 Vedoucí zájmových kroužků 0,9 účetní Jan Meidl 0,9 školník - údržbář Patricie Koubková 0,6 uklizečka Markéta Rayová 0,3 uklizečka 4

6 4. Materiální a technické zajištění V MěDDM neustále vytváříme optimální podmínky pro pestrou činnost dětí a mládeže. Na začátku tohoto školního roku jsme upravili hlavní klubovny podle aktuálních potřeb zájmového vzdělávání. Ve vstupní klubovně jsme rozšířili počet míst na sezení a nainstalovali pro volně příchozí věšákovou stěnu a odkládací plochu. Ve společenské klubovně jsme stolovou úpravou umožnili předškolním dětem přesunout tvořivou činnost to této vhodnější místnosti a uvolnili tak prostor klubíčka pro pohybové a jiné aktivity. V technické klubovně jsme vytvořili prostor pro všeobecnou zájmovou a klubovou činnost. Drobným přesunem nábytku v ostatních místnostech jsme se snažili prostory upravit estetičtěji a hlavně praktičtěji. Ve všech prostorech jsme obměnili estetickou výzdobu. Jednotlivé zájmové obory podle náročnosti a perspektivy postupně vybavujeme potřebným zařízením. Dovybavila se předškolní činnost o sportovní pomůcky a z grantu jihočeského kraje výtvarné obory. Na zahradě se instalovali ochranné sítě a dostavěl se sklad zahradního a sportovního nářadí. V současné době se opravuje venkovní vstupní prostor u budovy, kde se propadl výtah do původní kotelny. V budoucnu nás čeká položení dlažby u vstupního chodníku a vyřešení bezbariérového přístupu do MěDDM. Náročná rekonstrukce suterénu, vybudování nových odpadů a úprava půdních prostor pro autodráhu. 4.1 Přehled získaných finančních prostředků ve školním roce 2011 nad rámec příspěvků na provoz Města a Jihočeského kraje Za školní rok 2011 jsme zatím získali od různých sponzorů 11 sponzorských darů ve výši Kč. Grant KÚ rok výtvarné tvořivosti Grant KÚ 2011 Dívánky 2011 Výtvarný happening Grant KÚ 2011 Soutěž plastikových modelářů Vltavotýnský střep celkem Z prostředků na akce Oranžového roku nám byla posílena dotace na provoz a organizaci akcí ve výši ,- Kč. Ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Města Týna nad Vltavou a se Sportovním svazem elektrárny Temelín jsme uspořádali dopravní akci Kolohrátky. Tuto akci částečně hradil Odbor dopravy a silničního hospodářství (7000,- Kč) a Sportovní svaz elektrárny Temelín (10 219,- Kč) Vedlejší činnost (která není financována z provozní dotace MÚ) skončila k se ziskem ,89. V letošním roce k je zisk z vedlejší činnosti po odečtení režijních nákladů cca Kč. 5

7 5. Hodnocení školního roku 2010/11 Plnění cílů zájmového vzdělávání pravidelné zájmové činnosti Průběh zápisu do zájmových oborů V září jsme poprvé zvolili nový model zápisu, kdy se náborové listy rozdaly již 2. září a hlavní nábor proběhl září, vždy od 9:00 do 17:00 hodin. Tento způsob náboru se ukázal jako velice vhodný, během tří dnů se v klidu zaplnilo na 90% míst z nabízené kapacity oborů. Předškolní zájmové obory O předškolní zájmové obory byl velký zájem. Všechny dětské kluby (Myšky1, 2, Klubíčko, Broučci, Cvičení rodičů s dětmi) byly obsazeny s výjimkou Klubíčkování s angličtinou. Po následné propagaci se Klubíčkování s angličtinou doplnilo do plného počtu. Rychle se zaplnil taneční kroužek Maja 1, Maja 2. Byl rovněž velký zájem o výtvarné obory, proto se kroužek Malování po dohodě s rodiči rozdělil do dvou skupin. Školní zájmové obory V průběhu zápisu se dobře a rychle zaplnila Gymnastika, obě skupiny Aerobiku i Disko unlimited, Plastikoví modeláři, Jóga pro mládež a dospělí, Cvičení děvčat, Cvičení na nářadí a Raketoví modeláři. Větší zájem byl v letošním roce o obor Radio OK, Výtvarnou tvorbu, Tvořivé ruce a o výtvarný klub Dívánky. U některých oborů nastala generační výměna. Např. u Šachového oboru se tento rok přihlásili nováčci z prvních až třetích tříd. U mažoretek došlo v letošním roce k větším přesunům. Odešla velká skupina starších děvčat a místo nich nastoupila skupina nejmenších mažoretek začátečnic. Taneční obor Sóloformace s hůlkou se změnil v Miniformace s třásněmi. Nově jsme založili divadelní obor, do kterého se přihlásily děti ve věkovém rozpětí od 7 do 15ti let. Při letošním náboru jsme nenaplnili minimální počty pouze u dvou kroužků Němčina pro školáky a Rekreační volejbal 2, kde většina loňských členů ukončila ZŠ. Rekreačnímu volejbalu 2 nepomohla ani velká propagace. Malý zájem byl také o Míčové hry. Z tohoto důvodu jsme rychle uspořádali soutěž v Přehazované, díky které se tento obor podařilo otevřít. Všechny ostatní obory se bez problému naplnily a zahájily svou pravidelnou činnost. Po ustálení všech změn začalo v říjnu pracovat 53 zájmových oborů. V lednu paní Iva Bílková po mnohaletém vedení gymnastiky ukončila svou činnost v MěDDM z důvodu své velké pracovní vytíženosti. Na její místo nastoupila Lenka Fialová mladší. V závěru 1. pololetí ukončil svou činnost kroužek Angličtina pro zábavu s paní Durďákovou. Činnost v obcích: V Temelíně jsme opět otevřeli Sportovní hry a Tvořeníčko. V Neznašově je zájem o naše obory Všeználek a Angličtina. Všechny kroužky pracují po dohodě s obcemi a s jejich finanční pomocí. Kurzy: Pro velký zájem o orientální tance a sebeobranu jsme ještě během září připravili a rozběhli 3 pololetní kurzy Orientální tance 1 (starší děvčata) a Orientální tance 2 (mladší děvčata) a Reálnou sebeobranu pro mládež od 16 let. V kurzech začalo pracovat celkem 37 členů. Počet členů v pravidelné činnosti k : 6

8 Ze 707 členů je 142 předškolních dětí, 417 žáků, 19 ve věku od 15 do 18 let, nad 18 let je 129 členů. Na konci prvního pololetí školního roku 2010/11 byl počet všech členů 721, počet zájmových útvarů 53 a 3 dlouhodobé kurzy. Druhé pololetí: V únoru jsme po dodatečném náboru otevřeli kroužek Vaření s novou vedoucí paní Klůfovou. V průběhu února se ukončilo Klubíčkování s angličtinou s Ivetou Šestákovou z důvodu nástupu maminek do zaměstnání a neúspěšném novém náboru. V dubnu uspořádali Plastikoví modeláři soutěž Vltavotýnský střep, pro kterou jsme získali grant Jihočeského kraje ve výši Kč. Soutěž proběhla na profesionální úrovni, týnští modeláři zde byli velice úspěšní. Dobře pracovali vedoucí všech tanečních oborů, natrénovali s dětmi kvalitní vystoupení, která předvedli před ZŠ Vinařického, na Bambiriádě, Akademii MěDDM, na oslavách výročí ZŠ Malá Strana. Ve druhém pololetí pracovalo (po uzavření 2 oborů a otevření jednoho nového) 51 kroužků + 4 dlouhodobé kurzy. Počet členů: 607, z toho 107 dětí, 393 žáků, 107 mládeže nad 18 let a dospělých. Příloha 4 Statistika zájmových oborů a kurzů v oblasti příležitostné zájmové činnosti Září 2010 leden 2011 V tomto období jsme zorganizovali 24 akcí, 1 výlet a 2 pobytové akce pro děti a mládež ze zájmových oborů i ostatní veřejnost. Jedná se o akce Kolohrátky s dopravní tematikou, Soutěž EX LIBRIS, 2. etapa výtvarné akce Dívánky, Turnaj v přehazce (který byl zároveň náborovou akcí pro Míčové hry), Vítání občánků, Prázdninové vyrábění, Legohrátky, Podzimní přehazka, Uspávání Broučků, výlet na Dívčí kámen, dvě vystoupení mažoretek a orientálních tanců na veřejnosti. Klub Magic se zúčastnil turnaje v Plzni (zde obsadili 1. a 2. místo). Výtvarný klub Dívánky MěDDM se zúčastnil mezinárodní výtvarné soutěže exlibris XIII Bienále Ekslibrisu Dzieci a Mlodzieži ŽARY Děti z oboru Výtvarná tvorba a Tvořivé ruce se účastnily soutěže, kde vyráběly z odpadového materiálu znaky našeho města a v oblastní soutěži se umístily na 1. a 3. místě. Pravidelné veřejné vystoupení měl taneční obor Maja na Vítání občánků, Mažoretky zahajovaly mnohé akce: v Nuzicích setkání s rodáky, v Sokolovně akci Český talent a závěrečný taneční kurz Věneček. Na poslední předvánoční týden připravil MěDDM v úzké spolupráci se Sportovním svazem elektrárny Temelín Vánoční besídky pro sportovní zájmové obory. V lednu 2011 jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěž,, Rok budoucnost v mojí fantazii. Z vítězných prací byla vytvořena výstava pro veřejnost ve vstupní místnosti MěDDM. Z akcí pak následovalo Uspávání broučků, Vánoční vyrábění, Výroba adventních věnců, Zvonkový průvod, při kterém spolupracovali Město Týn nad Vltavou, Baráčníci, Divadelní spolek Vltavan, Domov Svaté Anežky, Vltavotýnští skauti, SOŠ a SOU Hněvkovice, MŠ Hlinecká. V závěru roku byl uspořádán Mikuláš v MěDDM, Mikuláš na náměstí a Zdobení vánočního stromečku. Únor 2011 červen 2011 První akcí 2. pololetí bylo tvůrčí Prázdninové dopoledne, následoval Tradiční karneval v tělocvičně ZŠ Hlinecká. Plastikoví modeláři se účastnili soutěže Písecký Šturmovik, kde získali 3 první, dvě 2. a dvě třetí místa. Obor Šití pozval kosmetičku, která připravila přednášku na téma Jak o sebe pečovat. Následovala Jarní přehazka, taneční zájmové obory 7

9 vystupovaly na veřejnosti: Disko na Hasičském, Divadelním a Obecním plese, Orientální tance na plese Charity, Mažoretky na maturitním plese a společně s Aerobikem na plese Veteránů, Aerobik na plese rybářském. Maja 1 přivítala na radnici nové občánky. V dubnu se konal mezinárodní turnaj v judu starších žáků a žákyň o pohár starosty Týna nad Vltavou. Všeználek z Neznašova jel na výlet do Prahy za motýly, následovalo tradiční Probouzení broučků. Ke Dni Země dne 20. dubna jsme v MěDDM připravili pro žáky 4. tříd zábavné dopoledne zaměřené na práci s odpadním materiálem. Na velikonoční prázdniny jsme pro děti připravili Tvořivé dopoledne. Ještě v dubnu byla pořádána ve spolupráci s Jihočeským krajem celostátní soutěž plastikových modelářů Vltavotýnský střep, kde přední místa obsadily hlavně děti z MěDDM. Čarodějné hrátky pro všechny děti se konaly na hřišti před MěDDM. V květnu následovala Výprava na kolech do Zelendárek, Seminář výtvarných technik, kterého se zúčastnili pedagogičtí pracovníci MěDDM Týn nad Vltavou a DDM Strakonice a pedagogické pracovnice z mateřské školy v Týně nad Vltavou. Sportovní oddíl volejbal uspořádal volejbalový turnaj tříčlenných družstev do 13 let. Závěrečné přehlídky zájmových oborů proběhly ve třech fázích - veřejným vystoupením Tanečních oborů na Vinařickém náměstí, Akademií MěDDM na Sokolovně a na českobudějovické Bambiriádě. Další byla velká výtvarná akce Dívánky ve spolupráci se ZŠ Malá Strana a pracovnic vltavotýnského BONGA. Den dětí byl tentokrát na téma U nás na farmě. Jako hosté vystoupily taneční obory na 60. výročí založení ZŠ Malá Strana, pro žáky 3. tříd jsme před prázdninami připravili osvětovou akci Bariérový den, poslední před prázdninami byly Závody na kolečkových bruslích. Za školní rok 2010/2011 se uskutečnilo 58 akcí s účastníky. Příloha 5 Statistika akcí táborové činnosti Úspěšně bez mimořádných událostí jsme uspořádali 12 táborů s 278 rekreanty a 7 pobytových akcí se 177 rekreanty. Příloha 6 Statistika táborů a pobytových akcí spontánní zájmové činnosti V MěDDM je zajištěna spontánní činnost provozem se službou otevřenou vstupní klubovnou. Zde je k dispozici množství stolních her, taneční podložka a televize s DVD. Podle počtu a zájmu dětí se pořádají příležitostné společné soutěže a hry. Služba rovněž zabezpečuje dozor v areálu MěDDM, sportovního areálu na zahradě, kde si děti mohou vyzkoušet horolezeckou stěnu, vyšplhat na lanech, hrát fotbal nebo vybíjenou, zacvičit na hrazdě a zaskákat na velké venkovní trampolíně. Malé děti mají ve svém úseku hrací prvky a kryté pískoviště. Služba podle potřeby umožní přístup i do dalších kluboven MěDDM. Pořádáme prázdninové dny pro volně příchozí: pololetní, velikonoční a říjnový prázdninový den. Volně příchozí si vyberou z naší programové nabídky, nebo využijí prostory pro volnou zábavu. V Týně nad Vltavou Miroslav Petřík ředitel MěDDM 8

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Dům dětí a mládeže Litovel

Dům dětí a mládeže Litovel Dům dětí a mládeže Litovel Komenského 719/6, 784 01 Litovel IČO 61989738 Zřizovatel: Olomoucký kraj Výroční zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže Litovel ve školním roce 2013/2014 Datum zařazení do sítě:

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon

Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon Výroční zpráva z roku 2011/2012 Pavilon adresa: Purkyňova 224, Mladá Boleslav, 293 01 kontakt: tel.: 326 728 430, e-mail: pavilon@ddm-mb.cz www stránky: www.ddm-mb.cz Personální složení: Vedoucí Informačního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více