MKA-22 MKG-21 MKS-21 MKA-23. 2,5 MPa (25bar) [ MKU: 0,2/2,5 MPa (2bar/25bar)] MKA: -20 C C MKU: -20 C C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MKA-22 MKG-21 MKS-21 MKA-23. 2,5 MPa (25bar) [ MKU: 0,2/2,5 MPa (2bar/25bar)] MKA: -20 C C MKU: -20 C C"

Transkript

1 N I V O M A G

2 MK 0 P9S NIVELCO PROCESS CONTROL CO. LTD. H-104 BUDAPEST, DUGONICS U. 11. TEL.:(6-1) FAX:(6-1) MICROWELL spol. s r.o ŠA¼A, ul. SNP 018 / 4 TEL/FAX : 0706/ , , , TECHNICKÉ DÁTA TYP ZABUDOVANIE : HORIZONTÁLNE VERTIKÁLNE Menovitý tlak Teplota média Teplota okolia Hustota média Hysteréza spínania Stavebné rozmery Materiál èastí v styku s médiom Materiál telesa krabice Kontakt normál Spínací výkon Ex Elektrické pripojenie Mechanické krytie Elektrická ochrana Nevýbušné prevedenie Hmotnos * Dåžku kábla prosíme zada v objednávke OBJEDNÁVACÍ KÓD VYHOTOVENIE Základné Základné + gumová ochranná manžeta Základné + silikónová manžeta Ponorné Ponorné+ gumová ochranná manžeta Ponorné + silikónová manžeta PROTIPRÍRUBA KÓD G MATERIÁL KÓD oce¾ 1 KO 5 NEREZ A S U V Z NIVOMAG MFF - 1 MKA-1 MKU-1 NIVOMAG MK SPÍNANIE KÓD s pevnou diferenciou 1 s nastavite¾nou diferenciou s nastavite¾nou diferenciou vo vertikálnej polohe PRIPOJENIE KÓD 9 príruba PN 5 0 DN 80 PN 40 oce¾ DN 100 PN 40 oce¾ DN 15 PN 40 oce¾ DN 150 PN 40 oce¾ DN 80 PN 40 KO 5 DN 100 PN 40 KO 5 DN 15 PN 40 KO 5 DN 150 PN 40 KO 5 závit BSP závit NPT TESTER MKA- MKG-1 MKS-1 MKA-,5 MPa (5bar) [ MKU: 0,/,5 MPa (bar/5bar)] MKA: -0 C C MKU: -0 C C pevná min 0,7 0,85 kg/dm pod¾a tabu¾ky nastavite¾ná 0 C C pod¾a tabu¾ky Nehrdzavejúca ocel (KO 5) resp. u MKG: guma, MKS: silikónová guma lakovaná Al-zliatina 1 ks mikrospínaè s 1 rozopnutým (NO) a 1 zopnutým (NC) kontaktom 50V AC110A; 0V DC1 0,6A (IEC ) Pg16 upchávka, svorkovnica (MKU: zaliaty kábel 5x1,5 mm ) * IP 65 (MKU: IP 68 do 0m håbky) I. tr. EEX dme IIC T4... T6 1,8,5 kg B N NIVOMAG MMK C C 0 C C pevná pevná nastavite¾ná 50V AC1,5A; 0V DC1 0,A (IEC ) DÅŽKA RAMENA KÓD Normál. prevedenie Ex-prevedenie 0 mm 100 mm 00 mm 00 mm Z alebo L rameno 0 mm 100 mm 00 mm 00 mm Z alebo L rameno MK DÅŽKA RAMENA KÓD Norm. prevedenie Exprevedenie 1,6 MPa (16bar) 1000 mm 000 mm 000 mm 1000 mm 000 mm 000 mm -0 C C Výrobca si vyhradzue právo zmien v technických údajoch PRIPOJENIE KÓD 9 PN5 0 9 PN5 na tester 1 MATERIÁL KÓD Uhlíková ocel 1 KO 5 nerez

3 NIVOMAG MAGNETICKÉ PLAVÁKOVÉ SPÍNAÈE HLADINOMERY PRIETOKOMERY TEPLOMERY INÉ PRÍSTROJE

4 N I V O M A G VŠEOBECNÝ POPIS NIVOMAG MK00 sú plavákové magnetické limitné spínaèe hladiny kvapalín. Konštrukcia - montovate¾nos vo vertikálnej i horizontálnej polohe, rozsah prevádzkovej teploty a tlaku, nevýbušné prevedenie, materiálová odolnos a ïa¾šie vlastnosti zabezpeèujú použite¾nos v najširšom okruhu aplikácií. VO¼BA TYPU Výber najvhodnejšieho typu pre konkrétnu aplikáciu u¾ahèujú nasledovné tabu¾ky a náèrtky. Rozhodujúce je hlavne vo¾ba fixnej alebo nastavite¾nej hysterézy, montážna poloha, druh pripojenia, ale aj technologické podmienky ( teplota, tlak ). DÅŽKA RAMENA (mm) PLAVÁK (mm) MINIMÁLNA HUSTOTA KVAPALINY (kg/dm ) ,7 0,7 0,8 0,8 0,85 0,8 0,7 HLAVNÉ TYPY Fixná hysteréza Nastavite¾ná hyster. Rovné rameno Rameno tvaru L, Z Horizontálna montáž Vertikálna montáž Montáž pod hladinu Ochranná manžeta Prírubové pripojenie Závitové pripojenie Ex-prevedenie Tester MK- 1 MK- MK- TYPY PRÍSTROJE S FIXNOU HYSTERÉZOU SPÍNANIA Horizontálna montáž MKA10 Verzia s manžetou MKG10 MKS10 Závitové pripojenie MKA1B MKA1N Prírubové pripojenie MKA11

5 N I V O M A G Ponorné prevedenie MKU10 ÚDAJE PRE ROVNÉ RAMENO A PEVNÚ DIFERENCIU SPÍNANIA TYP: MK Lk= dåžka ramena L= håbka ponoru Lmax= pohyb plaváka X1= horný spínací bod X1= dolný spínací bod Pozn. : údaje pre vodu pri 0 C 0. MPa.5 MPa Horizontálna montáž, Z-rameno MKA104Z Vertikálne, L-rameno MKA-10 4L *V objednávke sa zadáva jedna hodnota : Lsh = horný spínací bod Lsl = spodný spínací bod PRÍSTROJE S NASTAVITE¼NOU HYSTERÉZOU SPÍNANIA Diferencia spínania je nastavite¾ná dåžkou ramena a dvomi vymedzovacími kolíkmi zasunutými vo zvolených otvoroch nastavovacieho segmentu. Horizontálna montáž, nastavite¾ná diferencia MKA0 ÚDAJE PRE HORIZONTÁLNU MONTÁŽ, ROVNÉ RAMENO A NASTAVITE¼NÚ DIFERENCIU SPÍNANIA TYP: MK Lk= dåžka ramena L= håbka ponoru X1= min. spínací bod X= min. spínací bod X= max. spínací bod X4= max. spínací bod Pozn. : údaje pre vodu pri 0 C

6 N I V O M A G Vertikálne zabudovanie, plynule nastavite¾ná diferencia spínania MKA0 Spínacie body sa nastavujú prstencami na vodiacej tyèi. Posuvné závažie kompenzuje váhu rozdielnych dåžok vodiacej tyèe. Pripojovacia príruba ZAPOJENIE Základné prevedenie Ex-prevedenie Ponorné prevedenie Typ kábla: NSSHöu-J 5 x1,5mm Priemer kábla:15 mm PRÍSLUŠENSTVO Protipríruba MMF Protipríruba k testeru MMF Tester MMK Montážou testera medzi prírubu prístroja a protiprírubu sa zabezpeèí možnos kontroly funkènosti aj bez demontáže alebo zmeny hladiny média.