Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ HRAVÉ DNY ÚVOD

2 Hra a hračka v životě dítěte předškolního věku a její význam pro zdravý vývoj dítěte: význam hry a hračky, vývojové etapy hry, znaky hry, členění her, hra a pravidla. Jak vybrat správnou hračku? Důležitá kritéria a požadavky pro výběr hračky, pedagogicko-psychologické, sociální a další aspekty hračky, čeho si všímat a sledovat, vhodné a doporučené hračky pro jednotlivé etapy předškolního věku i v souvislosti se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností dítěte, jaké hračky by neměly chybět v mateřské škole. Význam hry a hračky Hra je hlavní a dominantní činností dítěte předškolního věku, proto se toto období také označuje jako období hry nebo zlatým věkem hry. Hra je forma spontánní či řízené aktivity, ve které se dítě realizuje, rozvíjí i zespolečenšťuje. Charakteristickým znakem hry, vedle spontánnosti, je také samoúčelnost. Dítě si hraje pro hru samu, ne pro nějaký výtvor či výsledek, i když může mít bezprostřední cíl či záměr (např. postavit z kostek dům, zkonstruovat auto, upéct z písku bábovičku). Kolář (1980, s. 65) Potřeba hry vychází u předškolního dítěte z vnitřních podnětů a puzení proniknout do okolního světa, poznat ho, mít ho pod kontrolou, obstát v něm. Hra rozvíjí všechny schopnosti dítěte, je výraznou seberozvíjející činností. Dítě se při hře při hře efektivně učí a získává nové zkušenosti, dovednosti a vědomosti. Havlínová (1995, s. 39) Různé druhy her kladou požadavky na různé psychické procesy, stavy a vlastnosti, takže jejich výchovné a vzdělávací účinky jsou pro celkový rozvoj osobnosti dítěte značně rozmanité a široké: rozvíjí se vnímání a senzomotorické koordinace (např. v pohybových a konstrukčních hrách) paměť (např. kdo si zapamatuje více předmětů z těch, co byly ukázány, co vše jsme viděli na obrázku - hry rozvíjející paměť) fantazie se rozvíjí při hrách námětových a tvůrčích, kdy si děti hrají na něco, na někoho, např. na lékaře, na školu, na obchod myšlení, logika se rozvíjejí při řešení různých hádanek, hlavolamů, problémových situací, při abstraktních a logických hrách, rozličných stolních hrách, kde se uplatňuje proces analýzy, syntézy, srovnávání, vylučování, předvídání apod. při hře si dítě osvojuje mnoho vědomostí, poznatků o světě, o životě - ptá se: proč to tak je, jak se to dělá, na co to je, jak to vypadá, aby si mohlo opravdověji a lépe hrát soustředění pozornosti se zdokonaluje v silně motivovaných, citově zabarvených hrách; je-li dítě hrou zaujato, dokáže se na ni soustředit několikrát delší dobu než na jinou činnost realizace hrového záměru také vyžaduje překonávání různých překážek, např. nedostatek hrového materiálu, rušivé zásahy druhých dětí, drobné neúspěchy rozvíjí se vytrvalost, sebeovládání, iniciativa a další volní vlastnosti příležitost k získávání četných a rozmanitých zkušeností v různých sociálních rolích, formují se zkušenosti v sociální interakci, vztahů, rozvíjí se spolupráce s ostatními dětmi aj. Čáp (1980, s ) 2

3 Hra je pro dítě vážnou činností - naplňuje významný cíl: uspokojuje v předškolním věku potřebu vývoje člověka v dospělého jedince. Pro dítě až do mladšího školního věku je hra potvrzením a naplněním jeho lidské existence. Havlínová (1995, s. 39) Hra je pro dítě radostnou činností, je doprovázena stavem emocionální libosti. Dítě si hraje rádo, hra ho těší, baví, zajímá. Stav silné emocionality se projevuje jako vzrušení ze hry nebo soustředění na ni, jako její radostné prožívání. Při hře také dítě může odventilovat tenzi, vyřešit různé konflikty, uvolnit napětí. Jsou známé příklady tzv. sublimačních her, kdy neposlušnost či zlobení dítěte je přeneseno na neoblíbenou hračku panenku, medvídka, kteří jsou zlí a neposlouchají a je třeba je potrestat. Emocionální ladění, které hru doprovází, však nemusí být vždy jen pozitivní. Dítě se vzteká, zlobí, je agresivní, nedaří-li se mu dosáhnout sledovaného záměru, jestliže se při hře vyskytnou určité překážky nebo na hru nestačí svými silami. Kolář (1980, s. 67) Jestliže by dítě nemělo možnost hrát si, kdybychom mu odepírali hru a soustavně mařili jeho snahy o hru, mohlo by být dítě silně frustrováno až deprimováno. Jeho proces spontánního učení bychom tím podvázali a v celkovém vývoji dítěte by došlo k nenapravitelné stagnaci a zaostávání. Z nenaplněné potřeby hrát si mohou vzniknout problémy i v pozdějším životě člověka. Jedinec, který si nemohl podle svých potřeb hrát, může mít potíže se schopností samostatně pracovat. Ze hry předškolního dítěte můžeme také soudit, jak si bude počínat v jiných,vývojově pozdějších činnostech. Hra je v rozvoji dítěte předškolního věku nezastupitelná, proto se učitelka mateřské školy hře dětí maximálně věnuje a využívá všech výchovných možností, které hra dětem poskytuje. Havlínová (1995, s ) Hra a hračka Hra je často předmětně zaměřena, dítě si hraje s něčím hračkou. Hračka je jedním z nejvýznamnějších prostředků hry. Může hru dítěte stimulovat a motivovat, může ji rozvíjet a zkvalitňovat. Vztah hry a hračky není jednoduchý. Dítě si hraje. Pomáhá mu hračka k plnění hrových úkolů? U některých her tomu tak je, u jiných nikoli. Dítě si může hrát i bez hračky. Může si hrát i s hračkou fiktivní, účel a funkci hračky libovolně měnit. Houpací kůň může být koněm, ale i motorkou. Někdy hra určuje hračku, jindy hračka hru. Hračka má svůj historický vývoj, je organickou součástí kulturně materiálního prostředí, v němž dítě vyrůstá. Moderní hračka se stává zbožím se stále zvětšujícím a rozšiřujícím se sortimentem. Svět hraček dnes představuje velmi obsáhlý soubor herních předmětů různých druhů, tvarů, podob a funkcí. Bez určitého způsobu uspořádání se může zdát na první pohled nepřehledným. Třídění a druhy hraček: 1. Předmětná podoba hračky: Hračka je součástí předmětného světa, který dítě obklopuje, je věcí, má materiální povahu. Z tohoto vyplývají různé vlastnosti a bezprostřední sepětí s hrovou činností. Hračky rozlišujeme: a) podle materiálu, z něhož je hračka vyrobena nebo zhotovena (dřevo, textil, kov, umělá hmota, guma, papír.různé kombinace materiálů) 3

4 b) podle základních vzhledových vlastností podle barvy: hračky barevné a nebarevné podle složitosti a náročnosti na obsluhu: hračky jednoduché a složité hračky jednoúčelové a mnohoúčelové podle pohybu a zdroje pohybu: hračky nepohyblivé a pohyblivé (mechanické, setrvačníkové, natahovací, elektrické s baterií nebo s elektromotorkem) podle toho jak zobrazují vnější svět: realistické (modelové, miniatury) a symbolické (s určitou mírou abstrakce, zobecnění či zjednodušení) Jako hračky však mohou sloužit i víceúčelové předměty (knoflíky, vařečky, pokličky aj.) c) podle druhu činností, kterou umožňují: pohyb: kočárky, vozíčky, švihadla, koloběžky, míče, odrážedla aj. práci (význam pro polytechnické vzdělávání dětí): kladívka, lopatky, motyčky, hrábě nůžky, dětské pracovní nářadí a náčiní apod. konstrukci dle návodu i tvořivou: různé druhy stavebnic, kostky hraní rolí: panenka, nádobíčko, lékárnička, auta soutěživé, závodivé a sportovní činnosti: stolní hry, sportovní potřeby, autodráhy 2. Funkce hračky: Sem můžeme zařadit třídění hraček podle druhů her, podle věku a pohlaví dítěte, podle vazeb na somatický, psychický a sociální rozvoj a podle výchovných aspektů a cílů. a) Hračka je podnětem či souborem podnětů pro hru. Zde je nejdůležitější hledisko věkové periodizace: hračky pro kojenecký věk, tj. do jednoho roku hračky pro batolecí věk, tj. do tří let hračky pro předškolní věk, tj. do šesti let hračky pro školní věk Dělení hraček podle pohlaví: na hračky dívčí a chlapecké Dělení hraček podle institucí a sociálního prostředí: jesle, mateřské školy, školní družiny Dělení hraček podle specifické potřeby: děti se speciálními vzdělávacími potřebami b) Dělení hraček podle tělesných a duševních funkcí, jež rozvíjejí: tělesný růst a pohyb jemná motorika a manipulace vnímání, pozorování, rozlišování podnětů, rozeznávání tvarů, fantazie, myšlenkové procesy a operace sociální vztahy Pro rozvoj tělesných a duševních funkcí mají různé hračky různou hodnotu. Je to dáno charakterem hračky, ale i vyspělostí hrajícího si dítěte. Některé hračky mají mnohostranné využití, jiné jsou více či méně specializované. 4

5 Existuji však i hračky (spíše pseudohračky ), jejichž přínos pro rozvoj dítěte je minimální, které jsou jen na dívání a dítě si s nimi nechce hrát. c) Z hlediska pedagogického je nejvíce zdůrazňována funkce hračky jako výchovného prostředku. Jsou to tyto požadavky: věková přiměřenost hračky: hračky snadné a nesnadné pro určitý věk přiměřenost k individualitě dítěte: hračky vhodné a nevhodné vzhledem k individuální psychické, zdravotní a sociální situaci dítěte bezpečnost, atraktivnost a estetický vzhled hračky dostatek hraček, nikoli přemíra hračky s bezprostředním výchovným cílem, hračky rekreační, zábavné a oddychové Kolář (1980, s ) Vývojové etapy hry Hry dítěte se vyvíjejí v závislosti na celkovém stadiu vývoje dítěte. V kojeneckém období si dítě hraje se svým tělem - s rukama, nohama, s předměty, které mu dávají dospělí. Dítě s nimi manipuluje, zkouší je, ohmatává, hází je na zem, dává je do úst. Bělinová (1980, s. 130) Z nahodilých komplexních pohybů vznikají postupně pohyby diferencované, koordinované, které mu umožňují kontrolu a řízení vlastního chování. Rozvoj hrových činností je tak úzce spojen s vývojem pohybovým a smyslovým. Od osmého měsíce se objevuje jednoduchá hra na schovávanou. Dítě si zakryje rouškou obličej a zase ji odstraní (není Evička kuk). Dětem působí potěšení, když si hrajeme s jejich prstíky, houpáme je, zatleskáme jim, zpíváme a povídáme jim. K prvním hračkám kojence patří různé hračky zavěšované nad postýlku, kočárkem a hračky k uchopování (chrastítka, kroužky aj). Vedle těchto hraček mají děti i hračky na dívání - s nimi si hrají později, napřed slouží jako ozdoba dětského koutku, pokojíčku. Jak dítě vyspívá, dostává hračky nové - kostky, míčky. Mohou posloužit i četné předměty z domácnosti - lžička, nerozbitný hrneček, cívka, krabice aj. Mišurcová (1980, s ) V období batolete, tedy od 1. do 3. roku, dochází k významnému obohacení hrové činnosti. Jakmile u dítěte pozorujeme záměrné experimentování, manipulování s věcmi se snahou něco prozkoumat, rozčlenit na části a dále s nimi zacházet, jakmile sledujeme určité soustředění a zaujatost - jedná se o volnou spontánní hrovou činnost, která již nese znaky hry. Ve hře batolete je velká proměnlivost, ale i silná zaujatost, radost a neochota se svojí hrou přestat, touha se k ní vracet a určité fragmenty z ní donekonečna opakovat. Hra je určována současnými možnostmi (stavem psychického a fyzického zrání, nízkým prahem zkušeností, omezenými možnostmi se vyjádřit) a potřebami dítěte. Když dítě začíná sledovat určitý záměr něco postavit, rozebrat, velmi zjednodušeně napodobuje činnost dospělých, začíná se kvalitativně prohlubovat vnímání, myšlení, sdělování, konstruování, rozvíjí se fantazie, představivost. Ve hře se objevují a uplatňují určité symboly a přisuzuje zvoleným hračkám a předmětům různou funkci. Koťátková ( 2005, s. 28) V tomto období si děti hrají převážně samostatně (hry individuální), později si hrají vedle sebe, např. na písku. Hra může mít stejný obsah i námět, přesto však nejde o společnou hru, ale o tzv. hry paralelní. 5

6 Děti ve věku staršího batolete přecházejí od her vedle sebe ke hře spolu ke hrám párovým, kooperativním. Toto stádium je počátkem vývoje společné hry. U dětí do tří let se rozvíjejí většinou hry, které nemají předem stanovený cíl - ten vzniká často až během hry a je dán hračkou či materiálem. Bělinová (1980, s. 131) Předškolní období mezi rokem: ve srovnání s předcházejícím vývojovým obdobím je hra obsahově bohatší, organizačně složitější. Dítě si dokáže hrát velmi soustředěně, ve hře je plně angažováno a umí kolem sebe vytvořit atmosféru hodnotné tvořivosti. Repertoár hry se postupně vyvíjí, proměňuje se v závislosti na mnoha činitelích. Koťátková (2005, s ) Od 4 let se rozvíjejí hry skupinové. V tomto věkovém období jsou již děti schopné seskupovat se a hrát si spolu, dělit se o úlohy. Námětem jejich her se stává rozmanitější činnost dospělého, jejíž aktivní zobrazení děti silně citově prožívají. Vzhledem k vyšší psychické vyspělosti tak děti mohou zobrazit ve hře složitější situace odpozorované ze života dospělých. Mnohem bohatší je i jejich slovní projev - obsahem i výrazy. Hry s pravidly se stávají běžnějšími, složitější pravidla však děti unaví a dítě si přestane hrát. Dítě 5-6leté je již značně vyspělejší. Samostatně uvažuje a plánuje svou činnost, dokonaleji pozoruje, přemýšlí a kombinuje. Rozšiřuje se okruh věcí, s nimiž přijde do styku, a nachází nové prvky, kterými svou hru obohacuje. Rozvíjí se slovní projev, který zkvalitňuje hru. Zpočátku řeč, slovo hravou činnost dítěte pouze doprovází, s větší vyspělostí se slovo, řeč stává impulsem pro vyvolání hry. Ve hrách s materiálem projevují starší děti mnohem rozvinutější schopnost kombinace a značnou vynalézavost a fantazii. Mají zájem o materiál, který mohou používat ke konstrukci složitějších předmětů. Vzhledem k rozvoji vůle a sebeovládání jsou tyto děti již schopny i náročnějších her, která mají pevná pravidla a předem vymezený postup. Bělinová (1980, s ) Vrchol potřeby uplatňovat vzájemné vztahy a orientovat se v nich je dosažen v kooperativní hře. Ta se začíná uplatňovat tehdy, je-li dětská schopnost komunikovat a porozumět druhému na dobré, pro děti uspokojivé úrovni. Rozmanité zkušenosti je vzájemně obohacují, konfrontují vlastní získaná pravidla s pravidly druhých a ve hře nastává prostor pro srovnávání a opravy prvotních sociálních zkušeností. Vzrůstá schopnost spolupracovat, vést i podřídit se. Kooperativní hra ale nezaručuje existenci ideálních vztahů. Jsou v ní konflikty, hlasité výměny názorů, snaha všemožně se prosadit. Děti jsou ale schopné naslouchat názorům a připomínkám druhých a zakomponovat je do hry. Na základě společného zájmu - realizace hry, jsou děti schopny vést dialog, který v jiných situacích (při běžné komunikaci) ještě nejsou schopny uskutečňovat. Spoluhráč nabývá značné důležitosti a není zvláštností slyšet nejvyšší možný trest pro účastníky hry my si s tebou nebudeme hrát. Etapa kooperativních her přetrvává, jestliže jsou k tomu vytvořeny podmínky a mateřská škola je umožňuje. Skupiny dětí bývají proměnlivé, ale i uzavřené pro další zájemce. Začleňují do sebe kolem 5 až 7 komunikujících a kooperujících partnerů. Chlapecké hry se začínají odlišovat od dívčích, jsou živější, hlasitější a tvrdší. Koťátková (2005, s ) Vzhledem k zaměření vzdělávacího programu Šikulkové podrobněji rozebereme vývoj konstruktivních her a pohybových schopností a dovedností dítěte předškolního věku. Dítě má potřebu konstruovat Konstruktivní hry se odlišují od manipulačních her tím, že směřují k vyhotovení konkrétního výtvoru. Není to jen snaha vytvořit trojrozměrný výtvor, ale patří sem i konstrukce plošné, kresba a jiné aktivity označované jako výtvarné. 6

7 Dítě má potřebu zvládat svoje tělo a prostor Dítě má potřebu vyzkoušet si možnosti svého těla a pohybu. Spontánní pohybové hry, při kterých si dítě opakovaně s chutí a radostí užívá již nabytých tělesných a pohybových dovedností, a dále se v nich zdokonaluje, bývají rodiči i pedagogy často vnímány jako nepřijatelné (obavy o zdraví dítěte, hmotný majetek). Z těchto spontánních aktivit a her však vychází možnost dále kvalitativně ovlivňovat a kultivovat pohybové dovednosti. Proto je důležité, aby se děti mohly svobodně pohybově projevovat. Základem motorických dovedností je raná, postupně prohlubovaná pohybová experimentace. Ve 3. roce dítě staví vedle horizontálního a vertikálního řazení prvků i složitější kombinace. Překládá kostky, tvoří brány, staví řady paralelně vedle sebe, komíny mají stabilnější podstavu z více kostek. Jsou u něho patrné zkušenosti z předchozích náhodných pokusů a omylů. Ve svých konstruktivních záměrech dítě dokáže vyslovit cíl už na začátku realizace, ale v průběhu činnosti ho několikrát změní. Pohyb: zkouší a opakovaně trénuje nové pohybové dovednosti, které slučuje, propojuje, vyhledává a vymýšlí jejich varianty a nové pohybové kreace. Zpočátku napodobuje pohyb zvířátek, lidí, postupně přibývá i pohybová tvořivost - taneční improvizace. Součástí těchto pohybových aktivit jsou i kvality rozvíjející jeho osobnost tj. odvaha, rozhodnost, překonávání nezdarů, oprava a poučení se z chyb. Dítě má v tomto věku již prozkoumáno místo, kde žije, i jeho vybavení a rádo je k pohybovému hraní využívá. Všechny nové prostory s velkým zájmem prozkoumává a zkouší. Dost často začíná běháním dokola, jak jen to prostor dovoluje, a vše, co nachází, ho inspiruje k různým pohybovým improvizacím. 4. rok je charakteristický vytvářením ohrádek a do nich dítě orientuje další hru, např. se zvířátky, panenkami, auty. Do takové stavby zakomponuje brány, vjezdy, přejezdy. Záměr dítě sděluje předem, snaží se ho dodržet, i když ho často změní, protože si nedovede poradit s vlastnostmi materiálu. Také ho inspiruje okamžitý stav konstrukce a pak dítě svůj záměr opouští a zvolí jiný. Pohyb: rádo zkouší a napodobuje hlavní znaky některých sportovních her. Dokáže je mnohačetně opakovat s velkou radostí. To někdy vede rodiče k tomu, že dítě přihlásí do konkrétního sportu. Děti v předškolním věku by však měly mít dostatek prostoru se všestranně pohybově rozvíjet a zatím se sportovně nespecializovat. Děti si hrají s možnostmi svého těla, maximálně využívají rozsahu svých pohybů, konstruují se svým tělem (např. několik dětí vyplní okénko prolézačky). V 5. roce uzavírá svůj konstrukční prostor stěnami a vytváří pro něho líbivé detaily. Dokáže překonávat mnohé překážky a vytváří rozlehlé stavby a složitější konstrukce. Vlastní konstruování ho natolik zajímá, že po jeho skončení si většinou s výtvorem dále nehraje. Naplněním hry byl sám proces konstruování a dosažení cíle. Dítě dokáže být ke svým výtvorům i kritické. 6. rok přináší velké soustředění na výsledný produkt. Dítě staví složitější celky a prvky (schody, tunely) a především se snaží prostor zastřešit. Kombinuje prvky z více stavebnic, jen aby dosáhlo své představy. Dítě má snahu stavět podle návodů ve stavebnicích. Tento proces má velký přínos pro rozvoj myšlenkových operací, soustředění, zpětné kontroly a výsledku. Pohyb v 5. a 6. roce: dítě se přirozeně zajímá a se zaujetím zkouší některé specifické a pohybové možnosti. Vyhledává různé pomůcky, které mu umožňují překonávat přirozenou lidskou lokomoci, např. kolo, lyže, sáňky, hry ve vodě s různými nadnášely apod. Jejich zájem se zaměřuje na regulérní akrobatické hry s gymnastickými prvky. Objevuje se i silná touha poměřit své pohybové schopnosti a dovednosti s druhými dětmi. V tomto věku vzrůstá snaha opatřit hry jednoduchými pravidly nebo přijímat pohybové hry s pravidly od dospělých. 7

8 Základní znaky hry Základní znaky hry pro nás mohou být určitými pozorovacími vodítky. Můžeme podle nich zjistit, zda-li si dítě skutečně hraje, a nebo nahlížet zpětně na proces hry, kterou jsme s dětmi záměrně navodili, a tak si uvědomovat, jestli byla pro děti skutečně hrou. Významné znaky, které se ve hře projevují jsou: Spontánnost Zaujetí Radost Tvořivost Fantazie Opakování Přijetí role Spontánnost vidíme v přirozeném a aktivním chování dítěte, v bezprostředním jednání a různorodé improvizaci. Dítě dává do hry a jejího průběhu samo podněty, viditelně uplatňuje svoje vnitřní zdroje, stanovuje si cíle a záměry, sděluje nebo vysvětluje svůj motivační kontext. Zaujetí hrou - dítě je hluboce soustředěno na činnost, nevnímá okolí. Podněty, které jsou mu určeny a s jeho hrou nesouvisejí, nechce přijmout. Hru nechce opustit, brání ji, vyslovuje nesouhlas a nespokojenost s jejím přerušením. Radost a uspokojení ze hry vyjadřuje tvář hrajícího dítěte. Pro pozorovatele se může, jakoby bez vnější viditelné příčiny, dítě usmívat, smát se nahlas, gesty a pohyby vyjadřovat radost, nadšení, spokojenost. Prožitek ze hry je často provázen a umocňován samomluvou. Tvořivost má povahu velmi různorodou. Výrazové prostředky se mohou orientovat např. na tělesnou a pohybovou tvořivost, prostorovou i plošnou konstrukční tvořivost, vytváření fabulačních kontextů pro příběhy, vytváření a volbu originálních rekvizit, hledání slovních spojení, novotvarů a jazykových a výrazových prostředků. Fantazie se projevuje ve hře již před 3. rokem zpočátku v některých částech hry, při výběru hraček a herních předmětů. Mezi 3. a 6. rokem je fantazie ve hře velmi důležitá. Pomůže dětem překlenout jejich omezené možnosti, umožňuje zapojení a obohacení jejich představ a zkušeností, včlenění jednotlivých poznatků. Fantazie tak tvoří mosty mezi jednotlivými a ještě vágními poznatky. Opakování je velmi výrazným znakem hry. Ke hře, kterou si již dítě vyzkoušelo, se rádo vrací. Přináší mu uspokojení, když se znovu ocitá ve známé situaci, kterou již dříve prozkoumalo, vrací se do konstrukce nebo příběhu, kde už se lépe orientuje, kde se lépe domluvilo s ostatními. Při pohybových hrách tak např. dochází k osvojení určitých pohybových dovedností. Přijetí role je velkým mezníkem ve hře dítěte. Hra dostává další rozměr, odvíjí se od sebe k druhým. Dítě prozkoumává jednání druhých, snaží je vyjadřovat jejich život, povolání. Vybírá si podle svého zájmu, přetváří určité situace, zvolí si v nich svoji roli, kterou naplňuje podle toho, co odpozorovalo, podle své zkušenosti a představy. Dále ji pak ověřuje ve vztahu s ostatními rolemi. Koťátková (2005, s , 30-34) 8

9 Členění her Z velké variability hrových činností plyne i nesnáz pro jejich utřídění, členění. Různí autoři volí různá klasifikační měřítka podle toho, jaký význam jim přisuzují a jak detailní klasifikaci chtějí podat. V předškolním období se projevuje celá paleta herních prvků, které detailně popsal český psycholog Václav Příhoda. Jako hlavní kriterium podrobného dělení her sleduje vývojový znak převládající činnosti. 1. Nepodmíněně reflexní (instinktivní) hry: experimentační (cloumání předmětem, tahání, chňapání, kousání) lokomoční (pobíhání, skákání, přeskakování, poletování, hopkání, plavání) lovecké (honění něčeho, číhání, trkání, pohyby s fiktivní kořistí) agresivní a obranné (bojové zápasení, hra na schovávanou, pronásledování, unikání) sexuální (dvoření, laskání, upejpání, milostné zápasení) sběratelské (sbírání různých předmětů) 2. Senzomotorické hry: dotykové, uchopovací (uchopování, ohmatávání předmětů) motorické (házení, vrhání, lezení na stromy, na žebřík, manipulace s předměty, rytmickotaneční pohyby, běhy, skoky apod.) sluchové (bubnování, troubení, zvonění, výskání, pokřikování, pískání, hudebně rytmické hry) zrakové (zrcadlení, hry s paprskem v krásnohledu, prohlížení obrázků, hra s barevnými předměty, rozlišování barev) 3. Intelektuální hry: funkční (přesýpání písku, přelévání vody, stavění tunelů, dělání bábovek) námětové (na psíka, na koníčka, na lékaře, na průvodčího) napodobivé (vaření, mytí nádobí, uklízení) fantastické (ošetřování loutky, rozhovor s vymyšlenou osobou) konstruktivní (stavění, vystřihování, slepování, řezání, sestavování různých materiálů) hlavolamové a skládací (skládání obrazců z korálků, kostek, sestavování obrázků z polepených kostiček či ústřižků, sestavení pyramidy apod.) kombinační (dáma, šachy, řešení rébusů, křížovek apod.) 4. Společenské (kolektivní hry) hry: soutěživé (míčové, pohybové, akrobatické, lehkoatletické apod.) pospolité (turnaje, manévry,táboření, hry dramatické, dobrodružné) rodinné (na tatínka a na maminku, na domov, hry mateřské s panenkami) stolní (člověče nezlob se, loto, domino, karetní hry, hazardní hry apod.) 9

10 Pedagogické hledisko zdůrazňuje míru aktivní účasti dětí a vyčleňuje dvě hlavní skupiny her s dalším vnitřním členěním: 1. Hry tvořivé: předmětové (dítě manipuluje s předměty, které je obklopují, rozvíjí své smysly a poznává vlastnosti těchto předmětů) úlohové - námětové (dítě na sebe bere známou sociální roli dospělého, napodobuje jeho činnost, hraje si na někoho a napodobuje vztahy mezi lidmi) dramatizační fantazijní (dítě ve své představě vytváří děje, postavy, prožitky, hovoří a jedná s vymyšlenými postavami) konstruktivní (dítě záměrně manipuluje s přirozeným nebo umělým materiálem, předmětem nebo pomůckami, připomínajícími skutečnost vzhledem nebo funkcí, sestavuje, skládá, kombinuje) 2. Hry s pravidly: pohybové (na kočku a na myš, na honěnou, míčové hry, hry se zpěvem) intelektuální (didaktické s pedagogickým záměrem, skládanky, stolní hry apod.) Hry lze dále rozlišovat podle ontogenetických stádií (typické hry kojenců, mladších a starších batolat, předškolních dětí, mladších školáků, pubescentů a adolescentů). Hry jsou rovněž závislé na prostředí v němž probíhají (hry v místnosti a hry venku), na počtu zapojených účastníků (hry individuální, párové, skupinové, kolektivní, hromadné olympiády, branné hry), hry založené na vzájemných vztazích (hry soutěživé a kooperativní). Kolář (1980, s ) 10

11 Hra a pravidla Pravidla vnímáme jako určitá vymezení, podle kterých se hra řídí, postupuje a podle kterých se hráči chovají. Základním rysem pravidel je dohoda, která může být jen např. aktuálně závazná, protože se vztahuje k průběhu právě realizované hry. Čtyřleté dítě si dokáže vytvořit pro určitou hru vlastní aktuální pravidla, zčásti o nich dokáže mluvit a podřizovat se jim, ale také je často upravuje nebo mění. Nedokáže však ještě, vzhledem ke svému rozumovému rozvoji, plně přijmout pravidla, která mu nabízí dospělý nebo vrstevník. Neumí se na nich domluvit, dodržet je, vybavit si je v pravé chvíli, protože je dítě v tomto věku ovládáno vlastními vnitřními popudy ke hře. Dítě kolem 5. roku vysvětluje, obhajuje postupy a pravidla ve hrách. Objevuje se značná sebekázeň, aby svá pravidla dodrželo. Děti pociťují radost ze společně přijímaných postupů, které je spojují, z příslušnosti k dané skupině... my to tak musíme udělat... V 6. roce si děti rády stanovují společná pravidla. Dokáží se do nich vzájemně zasvětit, přijmout je a sledovat jejich dodržování. Objevují se však ještě snahy posunout hranice pravidel ve svůj prospěch vlastní zájem je velmi silnou motivací. Děti si rády hrají ve skupině a s pravidly je dán i určitý řád, který ovlivňuje strukturu hry, upravuje hierarchii rolí a funguje jako více či méně závazná norma. Její dodržování je sledováno a vyžadováno. Jestliže se dítě nepodřídí či pravidla porušuje, je ze hry vyřazeno nebo sankcionováno. Pravidla daná zvnějšku jsou děti schopny přijmout pro hru na určitém stupni rozumového a sociálního vývoje, jestliže jim porozumí, přijmou je za své a dodržují je i přes případné překážky a mají-li potřebu mít ve hře spoluhráče. Koťátková (2005, s ) Jak vybrat správnou hračku? Důležitá kritéria a požadavky pro výběr hračky, pedagogicko-psychologické, sociální a další aspekty hračky, čeho si všímat a sledovat, vhodné a doporučené hračky pro jednotlivé etapy předškolního věku i v souvislosti se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností dítěte, jaké hračky by neměly chybět v mateřské škole. Důležitá kritéria a požadavky pro výběr hračky: Správná hračka má být taková, aby podněcovala pohybový, smyslový, rozumový, citový a estetický vývoj dítěte. Má rozvíjet jeho společenské postoje a napomáhat utváření dobrých zvyků. Má podněcovat a usměrňovat fantazii a tvořivost, měla by být hygienicky a zdravotně nezávadná, bezpečná. Má být vkusná, pro děti přitažlivá a také trvanlivá a odolná, zejména je-li určena pro hru skupiny dětí. Takto popisuje na svých přednáškách správnou hračku paní docentka PhDr. Eva Opravilová, CSc., erudovaná odbornice předškolní pedagogiky, zakladatelka a předsedkyně Asociace předškolní výchovy a iniciátorka soutěže Správná hračka. Z této definice zcela jasně vyplývají požadavky na hračku. 11

12 1. Technické požadavky na hračky (podstatný a zásadní faktor): Základní požadavky na hračky stanovuje NV čís. 86/2011 Sb., v platném znění, kterým se stanovují technické požadavky na hračky, v souladu se směrnicí 2009/48/EC o bezpečnosti hraček. Hračkou ve smyslu nařízení vlády čís. 86/2011 Sb., se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní pro děti mladší 14 let. Nařízení vlády vymezuje také výrobky, které hračkou nejsou. Základní požadavky jsou konkretizovány harmonizovanými normami řady ČSN EN - 71, které stanovují požadavky a metody zkoušení hraček pro vyloučení a omezení takových rizik, která nejsou uživatelům zjevná, tj. mechanické a fyzikální vlastnosti, hořlavost, migrace určitých prvků (např. arsen, baryum, chrom, olovo, rtuť aj.), organické chemické sloučeniny, příprava vzorků a extrakce, analytické metody apod. Technické požadavky na hračky tedy jsou: bezpečný návrh hračky a její konstrukce bezpečné chemické složení bezpečné použití hračky stupeň nebezpečí při používání hračky musí být přiměřený schopnostem dítěte (zejména pro hračky do věku tří let dítěte) - návody a označení hraček musí plně upozorňovat na nebezpečí, společně se stručným popisem možného nebezpečí (např. obsahuje malé části). základní bezpečnostní požadavky: hygiena, radioaktivita, elektrické vlastnosti, hořlavost, chemické a mechanické vlastnosti Řádné označení hračky: označení CE (Certificate European) na hračce udává, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují, a že byla u výrobku posouzena shoda s požadavky harmonizovaných norem hen. Výrobce sám provede posouzení shody s požadavky hen. Může k tomu využít protokolů o zkouškách provedených ve své či jiné zkušební laboratoři a sám označí hračku CE nebo certifikační orgán pro výrobky zajistí provedení zkoušek a provede posouzení shody se všemi požadavky kladenými na výrobek. Na základě tohoto certifikátu výrobce hračku opatří označením CE. Grafická podoba označení CE je vymezena předpisem EU-Nařízením EPaR č. 765/2008. hračka, její obal i štítek mohou být označeny i dalšími označeními za předpokladu, že nebude snížena viditelnost CE označení upozornění a návody k používání na hračkách, tj. povinné označení, které vhodně a čitelně upozorňuje uživatele na možná rizika, nebezpečí spojená s používáním hračky, bezpečnostní pravidla a varování (musí být uvedena na hračce, obalu, v návodu k použití) upozornění a informace na hračkách musí být uvedeny v jazyce některého členského státu EU. Národní legislativa - zákon o ochraně spotřebitele vyžaduje uvedení těchto informací i českém jazyku (v úředním jazyku země, ve které se hračka prodává) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci do EU, o typu - šarži hračky - označení musí být viditelně a nesmazatelně označení věkové skupiny, tj. stanovení minimální věkové kategorie pro danou hračku Informace mohou být podány nebo nahrazeny také grafickými symboly, piktogramy obrázky musí být jasné a srozumitelné. 12

13 Na hračkách a jejich obalech se mohou vyskytovat i další značky: Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek - EŠV. Česká kvalita - bezpečná a kvalitní hračka, značka udělovaná Českou společností pro jakost. Bezpečné hračky - toto označení uděluje výrobcům Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně. Správná hračka - vybráno odborníky. V rámci tohoto projektu jsou hodnoceny hračky a herní předměty určené dětem předškolního a raného školního věku. Výběr provádí komise složená z výtvarníků, pedagogů, psychologů a dalších odborníků z oblasti výroby hraček. Zelený bod (kolečko, propletenec dvou šipek) v zeleném nebo černobílém provedení - je pouze informací o tom, že za obal výrobku byl uhrazen finanční příspěvek organizaci, která zajišťuje využití obalového odpadu. Byl uhrazen výrobcem nebo prodejcem, držitelem licence na právo užívat Zelený bod (v ceně výrobku jsou tedy zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem). Označování obalů ochrannou známkou je v ČR dobrovolné. Trojúhelník tvořený třemi šipkami a číselným nebo abecedním kódem tak jsou označeny obaly z recyklovaných materiálů, toto označení je uváděno pro účely následného zpracování. Obrázek panáčka odhazujícího obal do koše - symbol doporučuje spotřebiteli, jak naložit s obalem a umožnit jeho recyklaci. VYBRÁNO ODBORNÍKY SPRÁVNÁ HRAČKA 2. Další požadavky - kritéria na hračku: Pedagogicko - psychologické požadavky: Výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: děti předškolního věku, handicapované děti, hračky určené pro domácí prostředí, pro hru v dětských zařízeních. Přiměřenost vývojové úrovni dítěte: tj. hledisko aktuálního vývoje jedince a zřetele k jeho individuálním zvláštnostem. S tím souvisí také vhodná velikost hračky. Musí odpovídat fyzickým a duševním schopnostem dítěte, vyvolávat citové uspokojení. Variabilita využití hračky: čím širší herní možnosti hračka poskytuje, tím je pro dítě zajímavější. Možnost využití ve více hrách a situacích. Srozumitelnost hračky: hračka musí být dítěti srozumitelná od prvního kontaktu. O srozumitelnosti (a tím i o úspěšnosti hry) rozhoduje její výraz a tvarové řešení, konstrukce, mechanika. Zájem umocní např. zvukový doprovod a efekty, pohyblivost, přijatelná barevnost. Vhodnost materiálu: hračky jsou zhotovovány z různých materiálů. Použitý materiál by měl odpovídat funkci hračky i svému vlastnímu charakteru, umožňovat příjemný hmatový vjem (jisté preference jsou přisuzovány dřevěné hračce - přírodnímu materiálu, většina elektronických a dalších hraček je vyrobena převážně z plastu). Hygienické hledisko: snadno omyvatelná a čistitelná hračka, u textilních hraček možnost vyprání - bez ztráty vlastností, poškození tvaru a desingu Estetická úroveň hračky: design, tvar, barva - barevná střízlivost, vzhled - rozvíjejí estetický prožitek, hračka je pro dítě přitažlivá, příjemná na dotek, líbí se mu. Pevnost a trvanlivost hračky: měla by být přiměřená zamýšlenému použití. Cena hračky: by měla být posuzována vzhledem k jejímu významu, herní hodnotě, trvanlivosti a životnosti. 13

14 Upozornění: 1) Někdy dochází k tomu, že výrobek, s nímž si děti hrají, není označen jako hračka, ale jako upomínkový předmět. V tom případě se na něj žádná bezpečnostní kritéria nevztahují. Často se to stává např. u plyšových a textilních hraček a loutek obsahujících nebezpečné barvy, plyše nebo textilie. 2) Nekupovat a nepořizovat bezejmenné výrobky, sledovat označení výrobku CE. 3) Sledovat výstražný systém RAPEX, který byl zaveden v zemích EU. Na webové stránky umísťuje Česká obchodní inspekce ve spolupráci s kontrolními orgány EU varování s popisem zachycených výrobků. Dále je nutné zaměřit se na níže uvedené aspekty, sledovat je a všímat si jich: firmy (výrobci, dodavatelé) s dlouholetou tradicí, oceněním, certifikáty, regionálním působením kvalita zpracování hraček, pomůcek kvalita použitých materiálů kvalita barvení kvalita designu kvalita materiálu, ve kterém je hračka, pomůcka uložena a je v ní skladována (popř. roztříděna) a připravena pro činnost označení úložného boxu pro lepší orientaci dítěte při výběru hračky - průhledný kontejner, na krabici symboly hračky, zobrazení prvků - aby dítě vědělo, co krabice obsahuje kvalita obalového materiálu technické parametry u elektronických hraček Řádné označení na hračce (obal, štítek): označení CE, věková kategorie, upozornění na možná rizika a nebezpečí spojená s užíváním hračky a návod a informace uvedeny v českém jazyku, identifikační údaje o výrobci a dovozci. Mohou být uvedeny další značky: Trojúhelník tvořený třemi šipkami, Zelený bod, EŠV (Ekologicky šetrný výrobek - Ekoznačka), Bezpečná hračka, Správná hračka, Česká kvalita, Obrázek panáčka odhazujícího obal do koše apod.) Informace mohou být podány také srozumitelnými grafickými symboly, piktogramy. Nekupovat v žádném případě bezejmenné hračky! kvalita návodů, metodických pokynů návodové kresby pro stavebnice tzv. krok za krokem!!! možnost kombinovat jednotlivé pomůcky, hračky navzájem možnost používat jednotlivé pomůcky, hračky pro více použití možnost rozšiřování fondu hraček a pomůcek o rozšiřovací sady - průběžná inovace a jejich obohacování zaměnitelnost dílů (když se díl ztratí, poškodí, zničí... možnost náhrady novým dílem od dodavatel, možnost oprav) záruky servis - poprodejový doba trvanlivosti a použitelnosti (expirace) - u barev, tuší, modelovacích hmot, hlíny, glazur poměr: cena x kvalita, cena x užitná hodnota, cena x servis (obchodní případ nekončí prodejem) osobní zkušenost s hračkami, pomůckami osobní zkušenost s dodavatelem 14

15 zájem dětí o pomůcky a hračky srozumitelnost hraček a pomůcek hmatový, zrakový vjem Vhodné a doporučené hračky pro jednotlivé etapy předškolního věku Hračky neodmyslitelně patří k základnímu vybavení mateřské školy. Jejich skladba by měla být vyvážená s ohledem na jejich vzdělávací a herní hodnotu. Při výběru hraček a vybavování mateřské školy musíme také uvažovat o tom, kde si děti budou s hračkami hrát. Se kterými si budou hrát venku - na školní zahradě, pískovišti, v jednotlivých ročních obdobích, a se kterými si budou hrát ve třídě. Při výběru hraček pro děti předškolního věku budeme sledovat a dodržovat výše uvedená kritéria a požadavky na hračky a didaktické pomůcky. Důležité je množství hraček vzhledem k počtu dětí v mateřské škole (neměl by jich být nedostatek, ale ani zbytečně nadbytek), velmi důležitá je skladba hraček. Volba hračky v předškolním období by měla především respektovat individuální zvláštnosti dítěte. Každé dítě je jiné, a tudíž potřebuje jiné hračky, takové, které stimulují jeho rozvoj. S věkem dítěte se mění také hra, proto by i hračky měly odpovídat jednotlivým etapám vývoje dítěte. Předškolní vzdělávání můžeme rozdělit na tři věkové stupně: 3 4 roky: vhodné jsou lokomoční hračky, rozvíjející hrubou motoriku, podporující pohyb, hračky směřující k jemné motorice, manipulační hračky, ale i hračky rozvíjející fantazii a představivost. 4 5 let: složitější varianty pro rozvoj hrubé i jemné motoriky, hračky pro konstruování, hračky typu jako, vybavení domácnosti, profese... vše, čím okolní svět dítě obklopuje, hračky pro rozvoj vizuomotoriky, orientace v prostoru, pomůcky pro kreativní tvorbu. 5 6 let: hračky rozvíjející jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, jazykovou, matematickou, logickou a rozumovou gramotnost - logické a abstraktní hry, didaktické hry, elektronické hračky, konstruktivní stavebnice různých typů, encyklopedie, stolní hry, grafický materiál. 15

16 Jaké hračky a didaktické pomůcky by neměly chybět v mateřské škole? V předškolním období není jednoduché rozlišit hračku od didaktického materiálu. Nelze proto udělat dělící čáru mezi hračkou a didaktickou pomůckou. Didaktické pomůcky Jsou důležité pro všeobecný rozvoj dítěte. Didaktická pomůcka zefektivňuje výuku, je nástrojem učení, jež by mělo být pro předškolní dítě především hrou. Rozvíjí stránku rozumovou, psychickou, citovou, společenskou, celkovou osobnost a schopnosti dítěte, tzn. řečové schopnosti, fonematický sluch, smyslovou paměť, podporují soustředění, matematické představy, zrakové rozlišování, grafomotoriku, orientaci v čase a prostoru, učí dítě rozhodovat se, přiřazovat, třídit, experimentovat, porovnávat, hledat různá řešení, ověřovat je, rozvíjí logiku, manipulaci, aj. Dítě si jejím prostřednictvím osvojuje konkrétní dovednosti a znalosti. Za přínosné didaktické pomůcky lze doporučit: různá šněrovadla, zapínadla, provlékadla pomůcky na šroubování, vkládání, dávání do rastrů pomůcky pro rozvoj grafomotoriky - trojhranný program, magnetické tabulky, Jammi Pen, pískovničky, motorické desky vlastnosti, situace a pozice, poloviny, půlené obrázky, postřehové karetní hry dřevěné rastry s barevnou abecedou, čísly, tvary, plošné tvary, tělesa, stíny různé skládanky podle velikosti, barvy, tvaru pomůcky pro výcvik hmatu - poznávání struktur prsty, chodidly, kouzelné pytle, hmatová domina pomůcky na cvičení rovnováhy puzzle s různými náměty (zvířata, velikosti, barvy, mapy, příroda, předměty) vývojové puzzle encyklopedie, atlasy, obrazový materiál, leporela, mapy různé didaktické pomůcky ( tematické krabice ) na téma - voda, les, energie... jednoduché laděné hudební hračky bicí, strunové, dechové Orfeovy nástroje, pianinka a další zvukové hračky váhy, metry, dalekohledy, lupy, mikroskopy, různé badatelské sety, magnetismus, duhové baterky, mini dekektor kovů logické a abstraktní hry, stolní a společenské hry, sudoku, matematické tyčinky, Meta-Forms, různé hlavolamy, lonpos počítačové hry, didaktická technika, elektronika, výpočetní technika, elektronické hračky výtvarný materiál - různé druhy barev, tuší, pastelky, voskovky, tužky, různé druhy papíru, razítka molitanová a dřevěná, keramická hlína, různé druhy modelovacích hmot, kinetický písek atd. magnetická a kreslící tabule, stojan na malování......a další hračky přispívající také k rozvoji polytechnických dovedností dětí: pracovní nástroje a nářadí: kladívko, kleště, dětský ponk, kufřík s dětským pracovním nářadím, rýč, hrábě, lopata stavebnice různých druhů: jednoúčelové, univerzální, konstrukční, tematické ze dřeva, kovů, plastických hmot, z kombinací materiálů (dřevěné konstrukční stavebnice, srubová stavebnice, LEGO, Duplo, kartónové cihly, velké plastové kostky, kvádry, magnetické stavebnice, montovací, 16

17 šroubovací stavebnice, dřevěné kostky, kostky různých druhů a velikostí, polytechnické stavebnice různých druhů apod.) stavebnice technických zařízení, dopravních prostředků mechanické hračky s pohonem, včetně dálkového ovládání (pozor na schválenou frekvenci, uživateli hrozí velké pokuty od ČTÚ) soubory pro tvořivé hry, pro stavbu jednoduchých modelů, zařízení, staveb pohybové hračky: míče a obruče různé velikosti, házecí hračky, švihadlo, lano, kroužky k házení, kuželky, větrník, houpací kůň, trojkolka, koloběžka, dětské kolo, sáně, boby dopravní prostředky a technické dopravní prostředky: auta různých druhů a velikostí, vlak, letadlo, loď, nakladač, traktor, bagr, miniaturní dopravní prostředky a pracovní stroje dopravní hry, značky a jejich příslušenství, různé autodráhy, železniční modely a jejich příslušenství hračky do přírody, na písek, do vody zařízení miniaturních a dětských domácností textilní a plyšové hračky, prstoví maňásci, divadla, figurky a jejich soubory (z dětských filmů, TV apod.) panenky a jejich doplňky, příslušenství malých domácností, zařízení a hračky pro námětové hry modely různých zvířat (farma, ZOO, lesní zvířata, dinosauři, ptáci, ryby) a příslušenství, různé druhy a velikosti Vedle průmyslově vyráběných hraček a didaktických pomůcek nelze zapomínat na základní přírodní elementy - kameny, klacíky, plody - kaštany, žaludy, bukvice..., listy, písek, hlínu, vodu a její skupenství... a další přírodniny a také na využitelné netradiční materiály, např. kancelářské sponky, knoflíky, ústřižky látek, rolky papíru, alobal, lékařské špachtle aj., které jsou velmi dobře využitelné pro rozvoj tvořivosti a dětské hry. Jak můžeme přispět ke kvalitní hře: Dovolit dítěti využívat prostor a kombinování hraček přijmout jeho potřebu realizovat se ve hře s materiály (hmoty, voda, písek,přírodniny). Umožnit dítěti hrát si ve velkém přírodním prostředí, s dětmi, umožnit jim pohyb a vlastní někdy svérázné pohybové hry. Být k hrajícímu si dítěti vstřícně naladěni nesnižovat jeho hru. Nechat dítě volit si námět, pomůcky, spoluhráče, postupy, řešit komunikační nedorozumění i důsledky zvolených postupů ve hře. Zasahovat při projevech nesnášenlivosti, naschválů, destrukci hraček apod. Na zákazu tohoto typu chování klidně trvat a dávat jednoduchá vysvětlení, proč tak činíme. Dítě potřebuje tyto hranice pro orientaci v pravidlech společnosti. U dětí do čtyř let přistupovat na jejich náměty a pravidla, i když nám někdy jejich hra jako hra vůbec nepřipadá (obsahuje stálé opakování některých fragmentů). U starších předškoláků nabízet hry s pravidly, dodržovat je bez konfliktů a s pochopením, že dítě ještě nedokáže udržet ostře vymezená vnější pravidla. Průběh hry neomezovat, být v nadhledu. Snažit se dítě hrou provázet, chápat emoční projevy (radost, smutek), zajímat se o jednání postav ve hře, o průběh hry s překonáváním různých překážek. Dáme najevo pohledem, mimikou či gestem. Mluvit o pozitivech, která z pozorování hry vyjmeme a následně je dítěti (dětem) sdělíme. Pro dítě to znamená: můj dospělák mi rozumí, je se mnou, i když si zrovna se mnou nehraje. Hra je živnou půdou pro rozvíjení dítěte. Umožňuje mu aktivně se vyrovnávat s podněty z okolí, užívat je, proměňovat je tak, aby je mohlo pochopit a přijmout, vracet se k nim, aby si již prozkoumaného mohlo dostatečně užít a z toho všeho se radovat a těšit. Na tomto základě mít opětovnou chuť znovu se aktivně pouštět do hry. Koťátková (2008, s ) 17

18 Použitá a doporučená literatura: Čáp, Jan. Psychologie pro učitele. Praha: SPN ISBN Kolář, Zdeněk a kolektiv. Pedagogická psychologie. Praha: SPN ISBN Bělinová, Ludmila a kolektiv. Pedagogika předškolního věku. Praha: SPN ISBN Mišurcová, Věra. Fišer, Jiří. Fixl, Viktor. Hra a hračka v životě dítěte. Praha: SPN ISBN Havlínová, Miluše a kolektiv. Zdravá mateřská škola. Praha: Portál ISBN Koťátková, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, a.s ISBN Koťátková, Soňa. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, a.s ISBN Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/48/ES ze dne 18.června 2009 o bezpečnosti hraček (Text s významem pro EHS). Jednotlivé právní předpisy, zákony, vyhlášky a normy. Právo v praxi MŠ-díl III. Dítě v MŠ, Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe Autor - zodpovědná osoba: PaedDr. Alena Hekalová Korektorské úpravy: Mgr. Josef Švábenický Grafické úpravy: Radek Váňa 18

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET

DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET Popis jednotlivých oblastí intelektu s výčtem vhodných aktivit pro jejich rozvoj PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Centrum nadání www.centrumnadani.cz 1.

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více