Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)"

Transkript

1 Motto : Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší. (Jan Werich) Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský) 1

2 Školní vzdělávací program sestavil pedagogický kolektiv školy: Dana Chroustovská Bc. ředitelka školy Eva Šulcová -zastupující učitelka Mgr.Markéta Plachá Bc. Mgr.Aneta Martinková Miroslava Mihulová Dis. Kateřina Pavlátová Vladimíra Vedralová Dana Tumová Petra Sofková 2

3 OBSAH: 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zřizovatel: Městská část Praha 6 Název školy: Mateřská škola Libocká Adresa: Libocká 148/66, Praha 6, Telefon: , , Web. stránky: IČ: Ředitelka: Dana Chroustovská Bc Personální obsazení: Ředitelka: Dana Chroustovská Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka spec. třídy, Zastupující učitelka: Eva Šulcová, učitelka 2. oddělení, Učitelky 1. oddělení a 2. oddělení, spec. třídy,mikro 2: Miroslava Mihulová DiS., Mgr. Markéta Hromková (MD) Lucie Štanglerová Kateřina Pavlátová, (MD) Mgr.Aneta Martinková Mgr.Markéta Plachá Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka spec.třídy, Dana Tumova, učitelka spec.třídy, Petra Sofková, mikrotřídy, Dagmar Chocholáčová,učitelka Asistent pedagoga: Vladimíra Vedralová, Miloslava Jelínková, Denisa Tichá, Lucie Marečková Vedoucí kuchyně, kuchařka: Sabina Strroserová, Vedoucí kuchařka: Tereza Novotná Vedoucí provozu: Vladimíra Vedralová Úklid: Ludmila Sedláčková, Jaroslava Šádová, Eva Machová Obsluha topení: Eva Šulcová 4

5 2. Charakteristika školy Škola se nachází v krásném prostředí Prahy 6, mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem Hvězda. Jedná se o secesní patrovou vilu z roku 1913, která má okolo velkou zahradu s dopravním hřištěm, bazénem, dvěma pískovišti, možností stolování, kreslení v letních měsících, sportovního vyžití na zahradních prvcích, hra fotbalu, hra v domečku. V zimě je možnost na zahradě bobovat, sáňkovat. V suterénu školy je kuchyně, sklady, šatna pro zaměstnance, plynová kotelna. Ve zvýšeném přízemí je šatna pro všechny děti, 2 třídy se sociálním zařízením. Po vyřezávaném secesním poschodí přijdeme do prostoru 1. oddělení, zde je místnost pro promítání filmů, piáno, sociální zařízení, v další místnosti jsou stolky a herna. V dalším poschodí jsou dvě nově zrekonstruované místnosti se sociálním zařízením 1. místnost: sborovna 2.místnost - mikrotřída pro 10 dětí, prostor na kroužky, semináře, k dispozici je piáno, připevněné skládací stolky. Naše podmínky umožňují dětem při dodržení stanovených pravidel, pohybovat se po školce za svými kamarády Kapacita mateřské školy: Kapacita dětí: 70 Kapacita jídelny: Počet a složení tříd: 4 třídy: 1. oddělení - 24 dětí od 3-4,5 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením a se speciálními potřebami. 2. oddělení - 23 dětí od 4,5-7 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením se speciálními potřebami. Speciální třída - 3 dětí od 3-7 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením se speciálními potřebami vzdělávacími potřebami. Mikrotřída - 10 dětí, heterogenní, děti zdravé a děti s postižením a se speciálními potřebami Podmínky přijetí dítěte a vyřazení: Kritéria pro přijímání dětí do Mš: Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66,Praha 6 ( dále jen mateřská škola ) stanovila následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. 5

6 Kritéria přijetí dítěte: Postup stanovení kritérií pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 6 Přijímání dětí do mateřských škol upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Počet volných míst zveřejní ředitelky MŠ v kritériích pro přijímání dětí do MŠ. Do mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 6 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě bodového hodnocení: 1. trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha 6 na území jiné MČ nebo obce 2. věk dítěte dle narození v období před od do od do od do Individuální situace dítěte dítě je hlášeno k celodenní docházce MŠ navštěvuje sourozenec dítě je hlášeno k polodenní nebo čtyřhodinové docházce 50 bodů 1 bod 20 bodů 7 bodů 4 body 1 bod 10 bodů 2 body 1 bod Doplňující kritéria Mateřské školy se školním vzdělávacím programem zaměřeným na integraci. Děti jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možnosti mateřské školy. Při rozhodování dítěte o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.v případě shodnosti posuzovaných kritérií u většího počtu uchazečů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude přitom brát do úvahy individuální a specifické potřeby dítěte, hlediska sledující vyváženost ve složení heterogenních tříd: věk, pohlaví atd. Dana Chroustovská Bc Ředitelka Mš V Praze Vyřazení dítěte z docházky do Mš: Vyřazení musí být v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004, po předchozím upozornění zástupce dítěte a dohodě se zřizovatelem. Dítě bez omluvy zástupcem nejméně měsíc nedochází do Mš. Zástupce dítěte závažným způsobem porušuje Školní řád. 6

7 2. 4 Zařazení dětí do tříd a speciální třídy: 1.oddělení - heterogenní skupina dětí od tří až cca 4,5 roku dítěte, lze vyhovět požadavkům rodičů a zařadit sourozence k sobě do třídy, nebo kamarády. 2.oddělení - heterogenní skupina dětí od cca 4,5 až 6 let dítěte, lze vyhovět požadavkům rodičů. Speciální třída - do třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení specializovaných pracovišť - SPC, PPP, klinického logopeda, pediatra, ale i na žádost rodičů nebo doporučení školky.vždy musí se zařazením písemně souhlasit rodiče Partneři mateřské školy: Spolupráce se zřizovatelem Porady ředitelů, konzultace v oblasti provozu školy, propagace předškolní výchovy a vzdělávání. Zřízení pracovní skupiny, kde v týmu jsou zástupci zřizovatele, ředitelek a vedoucích mateřských škol Spoluúčast na akcích pořádaných zřizovatelem. Příspěvek zřizovatele na provoz školy Spolupráce s rodiči Rodiče jsou registrovány od roku 1999 v rodičovské Unii - jsou samostatný právní subjekt. Cílem je co nejvíce otevřít školu veřejnosti a vtáhnout je do dění školy. Pravidelné setkání s rodiči 1 krát/měsíc - setkání se zástupci rodičů ( mají přístup všichni rodiče) 3 krát/rok schůzky pro všechny rodiče Jinak dle potřeby. Konzultace - každé úterý od 15:30 17:30 hodin, jinak dle potřeby. Setkání nepravidelně 2krát/rok při zdobení perníků, Vánoce,Velikonoce Vystoupení dětí Slavnostní rozloučení s předškoláky Brigády Návštěvy rodičů na našich akcích př. plavání Promítání filmů ze života mateřské školy. Práva rodičů: Spolupráce na základě partnerství, vzájemného respektování. Svými připomínkami a návrhy pomáhají vytvářet plán školy, program pro děti. Mají možnost kdykoliv přijít do Mš, zapojit se do práce s dětmi, nebo pozorovat chování svého dítěte. Domlouvat se na postupu individuálního výchovného plánu pro děti. Pomoc při akcích pořádaných školou. Povinnosti rodičů: Předem oznamovat nepřítomnost svého dítěte. Platit pravidelně a včas platby školné, stravné, do 10tého každého měsíce. Hlásit veškeré změny (zdrav. poj., adresy,.) Předávat dítě osobně a zdravé. Označit všechny věci dítěte. 7

8 Dávat dětem přiměřené oblečení (vzdušné, pohodlné) na zahradu i do třídy. Pravidelně číst informace školy a zástupců rodičů Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogem Každý měsíc navštěvuje děti v mateřské škole, na celé dopoledne psycholožka. Provádíme s dětmi, za souhlasu rodičů, screening-test školní zralosti. Rodičům dětí, které měly v testech dílčí nesrovnalosti, dáme kontakt na PPP a jsou děti objednány na komplexní test nebo ho provádí paní psycholožka při svých pravidelných návštěvách v mateřské škole. S výsledkem testů, na základě souhlasu rodičů, je seznámena škola, kde učitelky společně s psycholožkou vypracují individuální program pro děti. Děti také mohou navštěvovat speciálního pedagoga Spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Lukášovou Na začátku školního roku a v pololetí ( dle potřeby) navštíví klinická logopedka naší školu a provede depistáž dětí, objedná si je, každý měsíc chodí dítě na kontrolu k ní, souběžně na základě doporučení s dítětem pracuje logopedická asistentka na škole, ta posílá ke klinické logopedce nové děti, které špatně mluví Spolupráce s odbornými pracovišti SPC, raná péče SPC - Dítě, Štírova ulice, děti s Dow.syndrom - Mgr. Blanka Bartošová SPC - Radlická, pro děti se sluchovým postižením - Mgr. Chudomelová Centrum pro děti s kochleárním aparátem - Mgr. Svobodová- Centrum Rané péče AAK Tyršova Mgr. Skalová Apla Mgr. Šporclová Důležité jsou pravidelná setkání nad tvorbou individuálního plánu, absolvování odborných seminářů. Tvorba integračního týmu. Předávání zkušeností Spolupráce s Mš Vokovická, MŠ Čínská Společné akce - návštěvy dětí - velikonoce. Vzájemné hospitace u učitelek - zdroj nápadů. Vzájemné kontroly provozu kuchyně - uvědomění si chyb a náprava. Pomoc při nepřítomnosti pracovníků Spolupráce s ostatními mateřskými školami Pravidelné společné schůzky, nad problémy MŠ Spolupráce s okolními ZŠ Ruzyně, Dědina Návštěva ředitelů na našich schůzkách. Návštěva dětí z Mš v Zš a opačně. Oboustranné návštěvy učitelek. Předávání zkušeností a materiálu mezi sebou Spolupráce s domovem důchodců, Dům s pečovatelskou službou Vystupování dětí v domově důchodců. Příprava a realizace dílen pro babičky a dědečky v domově důchodců na vánoce a velikonoce. Pomoc babiček a dědečků při vykrajování perníčků. Pozvání na akce pořádané školou. 8

9 Pozvání k nám na zahradu - kdykoliv mohou přijít si sednout k nám a bavit se s námi, poradit nám - využít moudrosti stáří, probudit v nich pocit potřebnosti Spolupráce s Vyšší odbornou školou ve Svatém Jáně Návštěva studentek v naší škole - náslechy, souvislé praxe. Konzultace o našem školním programu. Návštěvy mezinárodních delegací Spolupráce s Vyšší pedagogickou školou v Praze, Vysokou školou pedagogickou v Olomouci,UK Praxe, konzultace studentek, profesorů Spolupráce s Vysokou školou FTVS Praxe, konzultace studentek Spolupráce se,,sdružení Rytmus Zaměstnávání na zkrácený úvazek handicapovaného člověka Spolupráce s,,člověk v tísni Možnost přístupu, konzultace mezinárodním delegacím, které mají zájem o naše zkušenosti v předškolní výchově a integraci dětí s postižením do běžné mateřské školy. 9

10 3. Základní filosofie programu Základní filosofií programu je tvořit mateřskou školu, kde je klid, kde se cítí děti dobře, umí se radovat a smát, kde panuje atmosféra důvěry, děti nejsou přetěžovány činnostmi nepříslušejícími jejich věku, ale kde je dostatek zážitků a možností k seberealizaci dítěte ve všech oblastech. Tvořit školu, která je otevřená rodičovské veřejnosti, která se stává spolutvůrcem programu pro děti. Mít na zřeteli, že výchova a vzdělávání je založena na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. Uvědomovat si, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy a mateřská škola se stává místem, kde děti získávají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě. Naše snaha směřuje k tomu, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů, získalo základy klíčových, pro život důležitých kompetencí. Spolu se všemi vytvářet podmínky pro integraci dětí s postižením a dětmi se specifickými potřebami Náš školní program: Školní program vytvořil tým naší školy, který je představen v úvodu školního programu. Přístup ke vzdělávání předškolních dětí jsme zvolily,,osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání, jedná se o výchovu a vzdělávání, které je zaměřeno na dítě, jeho potřeby, zájmy a schopnosti. Úkolem školy je umožnit každému dítěti rozvinout maximálně svůj potencionál a to v takových podmínkách, které respektují jeho individualitu. Předškolní výchova musí zasahovat celou osobnost, proto na této úrovni nerozlišujeme izolované disciplíny ( Vv,Hv ), vše je provázáno, propojeno. Strategie plnění cílů - jejich realizace probíhá průběžně ve všech činnostech, situacích. Individualizace programu znamená, že do popředí stavíme individualitu dítěte, úkolem každé učitelky je vytvářet podmínky k rozvoji a učení dítěte. Co potřebujeme k individualizaci? Rozumět vývoji dítěte-znát jeho věkové a individuální zvláštnosti Pozorovat dítě při všech činnostech Pečlivě plánovat indiv.a skupinové činnosti Poskytovat dětem bezpečné místo pro zkoumání vlastních prožitků pocitů Prokazovat dětem úctu a vážit si jejich nápadů a začleňovat je do přípravy a realizace činností v Mš. Poskytovat pružně se měnící prostředí Povzbuzovat děti k samostatnému řešení úkolu Poskytovat dětem vhodnou míru podpory zejména nepřímé připravené prostředí, vhodné aktivity Vyjadřovat respekt a úctu ke každému dítěti Klást dětem otázky, které je vedou k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí. Spolupracovat s rodiči dítěte Vycházet vstříc zájmům a potřebám každého dítěte Dávat dětem prostor k všem typům schopností - inteligencí Umožnit dítěti vlastní volbu Využívat integrovaného učení hrou 10

11 Proč centra činností? Umožnit dítěti vlastní volbu, každé centrum podporuje rozvoj jiné inteligence, zohledňuje, že dítě je individuální osobností s jedinečným stylem učení,temperamentem, potřebami, zájmy, charakteristickou strukturou inteligence, vloh a schopností. Podle teorie rozmanitých inteligencí ( multiple inteligence - H. Gardner), má člověk minimálně 8 inteligencí. Samotná inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení každodenních situací. 4. Podmínky a organizace vzdělávání Škola je příspěvková organizace, která dostává v měsíčních splátkách schválenou roční dotaci od Městské části Praha 6, z této dotace hradíme provoz, drobné úpravy a opravy do ,- Kč. Tyto drobné úpravy a opravy jsou také prováděny sponzorsky (firmy, rodiče). Investice hradí zřizovatel Vybavení tříd: Vybavení tříd pomůckami je na velmi dobré úrovni vyhovující požadavkům pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci. Vybavení tříd nábytkem všude je zaveden poličkový systém, který vyhovuje požadavkům pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci. Vybavení hudebními pomůckami - v mateřské škole jsou 2 piána, 2 kytary, flétny a další hudební nástroje, které mají k dispozici děti ve vytvořeném hudebních koutcích v 1 a 2. oddělení. Vybavení didaktickými pomůckami je na vysoké úrovni, jedná se o pomůcky koupené, vhodně vybrané a pomůcky, které jsou tvořeny v mateřské škole. Ve spec. třídě a v 1. oddělení je k dispozici počítač pro děti s krátkými didaktickými programy pro předškolní věk. V mikrotřídě v podkroví, které je upraveno pro 10 dětí, jsou prováděny projekty pro všechny děti, jen si paní učitelka děti po vypracování vystřídá Vybavení zahrady: Velká zahrada je vybavena zahradními prvky, prolézací housenkou, dvěma houpačkami, dvouhrazdou, dvěma pískovišti, mlhovištěm, asfaltovým hřištěm pro jízdu na kole. Ostatní prostor je využíván na fotbal a jiné míčové hry. Na pozemku je obnovená funkce studny Psychologické podmínky: Máme snahu minimalizovat, odstraňovat traumatizující faktory ve školce a to ve spolupráci s rodiči, všemi zaměstnanci školky, tak aby pobyt ve školce podporoval duševní pohodu, psychickou zdatnost a rozvoj intelektu. Podporujeme projektové, prožitkové učení. Každý den paní učitelky připravují centra činností pro děti na dané téma, tak aby se každé dítě mohlo realizovat. 11

12 Psychohygiena dítěte Zajišťujeme základní potřeby dítěte: Příjem potravy: zdravá skladba jídelníčku podle spotřebního koše, kontrolovaná paní Gleichovou z odboru školství. Z jídelního lístku jsou vyřazeny uzeniny a potraviny obsahující nezdravé emulgátory. Pitný režim: Do pitného režimu jsou zařazovány různé druhy čajů, ovocných džusů, voda vše bez emulgátorů. V období podzim až jaro je zařazována limonáda z čerstvého zázvoru, citronu a medu. Děti dostávají libovolné množství pití k jídlu, povinně pijí ještě cca 10:30 a 15:30 hod. tak, abychom měli kontrolu, že všechny děti pijí (každé dítě má jinou potřebu pití). Během dne mají možnost si děti kdykoli přidat pití, které je v nerezových termonádobách, každé dítě má svoji označenou skleničku na určeném místě 2x denně (dle potřeby) se sklenice nechávají umýt v kuchyni, čisté sklenice máme k dispozici v příručních skladech u tříd. Pitný režim při pobytu na zahradě: nerezové termonádoby, aqua barel s pitnou vodou, čisté sklenice jsou v přikryté bílé plastové nádobě, použité sklenice děti dávají do šedé nádoby s víkem - výměna dle potřeby - kuchyně. Odpočinek: Ve školce máme spavé a nespavé třídy - o spaní a nespaní se individuálně dohadujeme s rodiči. (Všechny děti - ať spavé nebo nespavé, relaxují při poslechu četby pohádky cca minut.) Spavá třída je umístěna v 1. oddělení, kam mohou chodit spát i děti z dalších oddělení děti. Děti co se vyspí, vstávají, převlečou se a jdou si hrát, pracovat. Nespavé třídy jsou v 2. oddělení, mikrotřídě, kde všechny děti mají klidový režim po obědě, to znamená - relaxace u hudby, poslechu četby na molitanovém pohádkovém ostrově, po odpočinku děti kreslí do deníčků - cca min.. Spec. třída (mikro 1) odpočívá na patře, každé dítě má svou přikrývku a polštář. Čištění zubů, vyplachování úst po jídle: Zuby si děti čistí po obědě, jinak po každém jídle si jdou vypláchnout ústa vodou do umývárny. Vhodné oblečení: Oblečení vzdušné, volné. Pohyb a jeho možnosti: Ve třídě jsou prováděny běžné pohybové chvilky, procvičení těla, jóga, větší pohybové aktivity provádíme na zahradě, nebo v tělocvičně Sokolu Liboc, kam máme možnost chodit každý týden 1x a využíváme při špatném počasí. V zimním období mají možnost naše děti na zahradě bobovat, sáňkovat nebo chodí na procházky. V letním období využíváme s dětmi dopravní hřiště, zahradní prvky, děti hrají míčové hry, koupou se, sprchují, chodí na procházky po okolí, nebo na celé dopoledne do Hvězdy, Divoké Šárky. Celoročně chodí děti plavat do Tuchlovic 1x týdně. Pobyt venku: Děti chodí ven za každého počasí, mají ve školce pláštěnku, holinky. Délka pobytu venku je ovlivněna rozptylovými podmínkami, které sledujeme na webových stránkách hydrometeorologického ústavu, o hodnotách informujeme každý den rodiče na tabulce. 5. Organizace tříd 12

13 Po celé mateřské škole jsou umístěné piktogramy, které dětem nenásilně připomínají - jak dodržovat pravidla. ( Tyto pravidla jsme sestavili společně s dětmi.) 5. 1 Pravidla 1. oddělení: Ranní hry: Děti mají u stolečku a v herně připravené stavebnice, společenské hry, kostky, puzzle a činnosti související s tématem. Cca. 8:30 začíná učitelka připravovat 1-2 stolečky (dle počtu dětí) ke svačině. Na pokyn učitelky jdou některé děti do umývárny na WC a umýt si ruce. Pravidlem v umývárně je nelézt na stěnu, chlapci si zvedají prkénko. Pak přicházejí do třídy a samostatně si berou pití dle vlastní volby (mléko, čaj). Svačinu již mají děti připravenou na stolečku a samostatně se obslouží. Po svačině děti odnášejí nádobí na vozík do příslušných boxů. Později si děti po sobě utírají prostírání a uklízí na příslušné místo. Po úklidu nádobí si děti vybírají, s čím si budou hrát nebo se vrací k předchozí práci. Ve třídě máme pravidla v piktogramech na viditelných místech. Děti i učitelky je dodržují. Pravidla: 1) neběháme 2) držení nůžek při přechodu ke stolečku 3) čtyři děti do jednoho koutku 4) na piano hraje jen jeden 5) nesedíme na stole 6) po skončení hry si po sobě uklízíme 7) pomáháme si Cca 10:00 učitelka připravuje pitný režim. Nachystá skleničky, vozík, box na špinavé nádobí. Nalije pití - zázvor. Kolem 10:00-10:30 učitelka řekne dětem, aby si pomalu dohrávaly. Po zhruba 10 minutách pustí učitelka hudbu, kterou si s dětmi určila jako hudbu, která vybízí k úklidu. Po úklidu se děti posadí do kruhu a s učitelkou zhodnotí den, práci nebo se hraje na hracího detektiva (hrací detektiv chodí po třídě a hodnotí úklid, tam kde není uklizeno, vybídne jiné děti, aby šly douklízet). Učitelka vyvolává děti, aby šly pro pití. Děti se řadí za sebou (do hada) před výdejní stoleček. Po pití si děti odnesou nádobí a samostatně odchází do umývárny. Po WC se s dětmi scházíme na modré lavičce. Učitelka nebo dítě vyvolává ostatní děti do hada. Všichni se spočítáme a odcházíme do šatny. Na schodech jdou děti za sebou v řadě a drží se levého zábradlí. Organizaci lze v druhém pololetí změnit - děti chodí po skupinách a později i individuálně posíláme děti do šatny vždy musí být 1 učitelka nahoře a 1 učitelka pod schody u šatny. Pobyt venku: Využití proudové metody Jedna učitelka se jde rovnou převlékat a hned jde s prvními dětmi ven. Druhá pomáhá dětem v oblékání a odchází poslední. Motivuje děti k samostatnějšímu oblékání. Provádí výstupní kontrolu, zda jsou děti oblečené podle počasí. Na zahradě si jdou děti hrát dle své vlastní chuti, kdy také musí dodržovat pravidla pro zahradu, vyznačené v piktogramech. Před odchodem ze zahrady vybízí učitelka děti, aby si stouply do hada kvůli počítání dětí. Společně odchází do šatny. V Šatně opět využívání proudové metody. Kdy jedna učitelka odchází nahoru s prvními dětmi. 13

14 Po příchodu nahoru jdou děti na WC, umýt si ruce a po umytí se scházejí na modré lavičce a na koberci u piana chvilka s pianem nebo s kytarou. Oběd: Učitelka nebo dítě vybízí děti do hada a jdou do třídy. Had se tvoří po stolečkách nevzniká kumulace dětí ve třídě. Děti si samostatně vezmou lžíci a dají ruce do klína. Po příchodu všech dětí, začne učitelka nalévat polévku děti si samostatně určují množství polévky. Kdo dojí, odnese talíř. Jde si pro pití, salát. Salát si děti nabírají samostatně. Mezitím už učitelka, která vydává oběd, vybízí děti, aby si šly k výdejnímu pultu pro druhé jídlo. Učitelka řekne co je k jídlu a děti si říkají, co si dají na talíř. Děti chodí ve třídě ve směru šipek, aby nedošlo ke střetnutí dětí s jídlem. U jídla děti ani učitelky nepovídají, nepřekřikují se. Po jídle děti opět odnášejí nádobí na vozík a odkládají ho do příslušných boxů. Děti samostatně odchází do umývárny, jdou na WC a vyčistit si zuby. Zpočátku nandává pastu paní učitelka, postupně se děti učí nandávat si pastu sami. Po vyčistění zubů děti odcházejí do třídy. Spaní: Děti, které spí se jdou převlékat, oblečení si děti dají na židličku a jdou na své lehátko. Děti, které nespí, se natáhnou na molitan nebo sednout do křesílek. Paní učitelka přečte pohádku a nechá děti odpočívat. Odpoledne: Po odpočívání děti vstávají a jdou si hrát ke stolečkům k připraveným hrám, později i k prostoru u piana. Cca 14:00-14:30 Jaruška/Vlaďka probouzí děti. Učitelka nachystá svačinu. Vybídne děti, které mají hlad, aby se šly umýt a na svačinu. Opět děti přichází postupně, samostatně si berou pití a jdou se nasvačit. Po úklidu svačiny si jdou děti hrát do připravených center nebo se připravují k odchodu na zahradu. WC obecně: V koupelně děti neběhají, chlapci zvedají prkénko u záchodu, splachují po sobě, nelezou na stěnu, při mytí si všechny děti oklepají ruce o umyvadlo, pak se utřou do papírových ručníků. Nutná přítomnost učitelky kontrola bezpečnosti Pravidla 2. oddělení: Ranní hry Probíhají na několika stanovištích ve 2. oddělení nebo v Mikro 1, po příchodu další učitelky se otevírají společné dveře a děti mají možnost se prostřídat na dalších centrech činností. Svačina Během center činností děti průběžně svačí, po adaptaci dětí, je možné využít svačiny i pro mikro 1 a 2, svačina je připravená na 1 nebo 2 stolečcích- prostírání připraví pedagog, který má centrum činností u výtahu - dbá na to, aby děti dodržovaly pravidla správného stolování, provádí to formou pozitivní motivace! Děti samy odchází na toaletu, dojdou si pro pití a obslouží se u stolečku, kde je vše připravené na mazání, servírování a zdobení jídla na talířek. Prostírání se nechává po celou dobu svačiny, poslední děti otřou uklidí, nebo opět pedagog, který má centrum u výtahu. Děti po svačině si dojdou do koupelny vypláchnout ústa 14

15 a přechází k dalším nabídnutým hrám - činnostem. Při příchodu druhé učitelky se provádí individuální práce, kdy si druhá učitelka odebírá určitý počet dětí a odchází s nimi do podkroví, jiného koutku, ředitelny. Příprava nádobí na oběd se provádí před odchodem ven a to 2 určenými dětmi nebo učitelkou, nebo po příchodu dětí z venku - vždy je to na uvážení učitelky co je vhodnější. Před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov - sedá si okolo čáry - oválu, je možné odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. Pobyt venku Při hře na zahradě jsou dodržována pravidla, učitelky mají svoje stanoviště, kde mají připravenou činnost pro děti, mají přehled o všech dětech. Před odchodem společně uklízí hračky, učitelka v garáži kontroluje úklid a pomáhá dětem. Děti se řadí do hada vlevo u schodiště, počítání, postupné převlékání, hygiena a soustředění v herně okolo čáry - oválu, kreslení počasí, případná příprava na oběd. Oběd Odpolední učitelka nalévá polévku, ranní učitelka formou hry posílá děti pro příbor a ke stolečku. Hlavní jídlo servíruje ranní učitelka, aby odpolední učitelka po obědě mohla do herny k hotovým dětem. Po jídle si každé dítě po sobě uklízí, otírá prostírání a samostatně odchází do koupelny na toaletu, vyčistit si zuby a první hotové děti společně s odpolední učitelkou připravují polštářky a matrace na odpočinek. Ranní učitelka obědvá mezi posledními a po obědě uklízí třídu a připravuje odpolední učitelce nádobí na svačinu. Odpočinek Poslech relaxační hudby, čtení knížky. Po přečtení a rozboru obsahu děti průběžně vstávají, přecházejí ke kreslení do čtenářských deníčků a následně voleným či nabídnutým činnostem. Společný úklid polštářků a matrací, hygiena před svačinou, sebeobslužná svačina, úklid, nabídnuté hry nebo pobyt venku Mikrotřída 2 - podkroví - 10 dětí: 10 nejstarších dětí zde má šatnu, jinak ale se tu děti střídají při projektech a to každý den. Učitelky z 2.oddělení a spec.třídy budou mít svůj den - podle určeného rozpisu. Po skončení práce s jednou skupinou, odvede děti dolů do třídy a přivede další děti. Ranní scházení: probíhá v 2.oddělení nebo spec.třídě. Svačina: Děti, které budou svačit ve třídě - svačinu si připraví samy, mažou si pečivo pomazánkou, vybírají si ovoce a zeleninu. Špinavé nádobí odnesou do myčky v kuchyňce - toto trvá 4-6 týdnů, poté děti svačí proudově v 2.oddělení. Třída je využívána na projekty, PIP, pro skupinu cca 10 dětí. Oběd: Obědvají zde děti, které tu mají šatnu. Po návratu ze zahrady či z procházky se děti převléknou, dojdou si na záchod a umyjí si ruce. Každý si připraví na vybrané místo u stolu prostírání, talíř na polévku, příbor, skleničku, ubrousek a je-li k obědu salát i misku. Kdo má prostřeno, posadí se na zem do kruhu. 15

16 Učitelka připraví na malý stolek konvičku s pitím, salát a misku na zbytky, na skříňku u dveří třídy položí talíře na druhé jídlo a nádoby s obědem. Učitelka obejde s polévkou jednotlivé stolečky, dává dětem, které mají u daného stolečku prostřeno, hádanky. Děti odpovídají a postupně přicházejí ke svému místu a říkají si kolik chtějí polévky a zda chtějí vše nebo jen vodu. Po dojedení polévky každý odnese talíř do myčky, nalije si pití, popř. si vezme salát a je-li učitelka u skříňky, kde se vydává druhé jídlo, jde si pro oběd. Hlásí co a v jakém množství chce. Kdo dojí oběd, odnese nádobí do myčky, utře a uklidí prostírání, poté si odchází vyčistit zuby. Chce-li někdo přidat, dojde si s talířem ke skříňce u dveří, učitelka mu přijde přidat. Po vyčištění zubů se děti ukládají na molitany, které připraví ten, kdo se první přijde po vyčištění zubů uložit. Učitelka zkontroluje, zda je v myčce nádobí dobře složeno, je-li potřeba, tak ho přerovná a zapne myčku. Jde za dětmi, při společném povídání počká, až budou na molitanu všechny děti a pak čte pohádku. Po přečtení pohádky děti nakreslí do deníčků obrázek, který se vztahuje k čtenému příběhu. Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a připraví se k odchodu do 1.oddělení, tady budou 2 učitelky pro děti z 1.oddělení a mikro Speciální třída - mikro 1, zeleňáci: Ranní scházení: Připravená centra činností učitelkou Hry dle volby dětí Individuální péče Svačina: Děti se chodí umývat postupně - tak, jak ukončí činnost, ped.asistentka nebo učitelka mezi tím připraví prostírání pro děti na stůl, ped.asistentka připraví nabízenou svačinu. Hospodáři - určené děti, připraví nádobí na svačinu, po jídle uklidí. Děti, které přijdou z umývárny, si připraví samy svačinu - mažou si chléb, dají zeleninu určují si tedy samy množství, které sní. Děti, které přijdou později do Mš ( 9 hodin), nemusí svačit, ale napijí se, po adaptaci, kdy jsou obě třídy propojené, je možné proudově svačit v druhém oddělení. Odpolední učitelka individuálně pracuje s dětmi. Po svačině si děti uklidí použité nádobí do připravených krabic, utřou si prostírání, uklidí a jdou si vypláchnout pusu čistou vodou. Pokud je potřeba - používáme pro uklidnění činností - ostrov - komunikační kruh. Před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov - sedá si okolo čáry - oválu, je možné též odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. Pobyt venku: Dětem před pobytem venku řekneme zopakujeme - co mají dělat, děti se oblékají, 1 učitelka zkontroluje oblečení dětí a pustí dítě obouvat, dítě odchází ven, kde je odpolední učitelka. Odchod do Mš - opět proudově, v zimním období dítě předá učitelce oteplovačky, na určené topení si dá rukavice a čepice. Boty dají děti pod topení v umývárně Oběd: 16

17 Prostírání připravuje ped.asistentka s hospodáři - příbory, ubrousky, kytičku na stůl. Umyté děti, si sednou na ostrov, nakreslí do kalendáře počasí, sednou zpátky na ostrov, paní učitelka začne dávat hádanky, dítě, které uhodne, si jde sednout.(barvy, opaky, začáteční písmena, přídavná jména ). Většinou děti s postižením musí mít pořád stejné místo, mezitím druhá učitelka nalije polévku (dle potřeb dítěte př. Jen vodu ) Po adaptaci děti připravují na jídlo samy. Dítě, které dojí polévku odnese si talíř do plastové krabice a jde si pro druhé jídlo - na začátku školního roku nandává a rozdává učitelka salát, čaj na množství se ptá dítěte urči si tak?nebo..? - pokud děti zvládají, začínají si salát a čaj nandávat samy - druhé jídlo dává učitelka po celý rok sama, ale ptá se dítěte množství a co si přeje. Po jídle si dítě uklidí nádobí, utře prostírání a jde si vyčistit zuby, vyzuje si boty a jde relaxovat na patro při relaxační muzice. Děti chodí postupně, nenápadná kontrola dětí v umývárně, zda dodržují stanovená pravidla je potřeba. Čtení na patře, ranní učitelka nebo ped.asistentka připraví deníčky, pastelky na kreslení. Děti po přečtení pohádky relaxují a učitelka začne volat děti, aby postupně sešli z patra, vzaly si deníčky a začaly kreslit. Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a jdou si hrát. Učitelka musí mít přehled o činnostech dětí, důsledně dbát na poklizení hraček, při přechodu na jinou činnost. Pozorování her používat k pedagogické diagnostice, hru se snažit rozvíjet. Vždy mít na zřeteli, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy. Respektovat individualitu dítěte Formy vzdělávání: Individuální práce s dětmi Spontánní činnost Skupinové práce s dětmi Řízené činnosti - minimální doba, nesmí převažovat před činnostmi spontánními 6. Řízení mateřské školy 6. 1 Vymezení pravomocí, povinností a úkolů všech pracovníků 6.2 Informační systém mezi zaměstnanci Denní informace mezi kolegyněmi 1x týdně krátká porada, zhodnocení předešlého týdne, stanovení úkolů a zodpovědnosti pracovníků při jejich plnění. 1x za měsíc pedagogická porada ová korespondence 6.3 Informační systém mezi mateřskou školou, rodiči a veřejností Stabilně určené konzultační hodiny pro rodiče ová korespondence s rodiči, tyto informace jsou též na nástěnce, vytvořeny skupiny třídy, kroužky Aktuality na webových stránkách školy 17

18 1x měsíčně schůzky se zástupci rodičů ( mají přístup i ostatní rodiče, vždy je dán předem všem rodičům program, ke kterému se mohou vyjádřit). 3x až 4x za rok schůzky pro všechny rodiče Vitrína s informacemi pro veřejnost před vchodem na naší zahradu. 7. Personální a pedagogické zajištění V naší mateřské škole upřednostňujeme týmovou práci, je nutné si uvědomit, že lidé potřebují pracovat v systému, ten jí umožní odvádět svoji práci dobře, potřebují podporu a uznání svých úspěchů a výsledků Společná priorita Proces kvality se musí týkat všech pracovníků mateřské školy, každý pracovník má v týmu svou úlohu, důležitost, kompetence, zodpovědnost Investujeme do dalšího vzdělávání pracovníků Zaměřujeme se na prevenci problémů Společně řešíme stížnosti a snažíme se je brát jako nové pohledy, příležitosti ke zlepšení naší práce Orientujeme se na potřeby zákazníka (rodiče, děti) 7. 2 Výběr pedagogů S prioritami souvisí výběr pedagogů do naší mateřské školy, klademe důraz na vzájemnou empatii, schopnost komunikace se všemi zaměstnanci, dětmi, rodiči. Tato práce samozřejmě předpokládá profesionalitu a kreativnost učitelů i ostatních zaměstnanců. Další důležitá je kreativnost pedagogů, psychická odolnost, smysl pro humor a profesionalita Etický kodex pedagogů Vzdělávání pedagogů Plánované vzdělávání, které je vytipováno a konzultováno na pedagogických poradách Semináře, školení musí být akreditované Semináře a školení je organizováno v naší škole o víkendu, kdy se může zúčastnit vyšší počet pedagogů Kritéria hodnocení pedagogů Spoluvytváření pracovního klima Týmová práce Stabilita, odolnost Společenské vystupování Vyjadřovací schopnosti Profesní znalosti, dovednosti, jejich soustavné prohlubování Respektování potřeb a individuálních zvláštností dítěte 18

19 Používání metod prožitkového učení Kvalita vedení her Využívání pobytu venku Třídní kurikulum Třídní dokumenty Příprava a účast na akcích pořádaných školou Práce nad rámec pracovních povinností - ped. praxe, studentky Samostatnost 7. 3 Strategické plánování kvality Jako velmi důležité považujeme systematicky plánovat naší budoucnost. Co je potřeba si uvědomit: Kde je naše místo na trhu? Vize, mise, hodnoty Kdo jsou naši zákazníci a co očekávají? Analýza trhu Kde máme silné a slabé stránky? Analýza SWOT Jakým způsobem docílíme úspěchu? Plán organizace Jak docílíme kvality? Plán řízení kvality Kolik nás bude kvality stát? Náklady na kvality Jak se dozvíme, že jsme dosáhli úspěchu? Hodnocení a zpětná vazba Prostředky Pravidelné porady se všemi pracovníky - 1x týdně v pátek, zhodnocení předešlého týdně a zadaných úkolů, naplánování akcí na další týden, určení odpovědnosti jednotlivých pracovníků Pravidelné pedagogické porady 1x za měsíc Pravidelné společné plánování pedagogů 1x týdně Pravidelné schůzky s rodiči 1x měsíčně, konzultační hodiny 1x týdně Dotazníky pro pracovníky, rodiče Pravidelné rozhovory s pracovníky, konzultace s rodiči 7. 4 Pedagogické zaměření učitelek Dana Chroustovská - logopedie, výtvarné a pracovní činnosti, spec. ped., plavání,pip Eva Šulcová - hudební činnosti, flétna, plavání,pip Markéta Plachá logopedie, PIP, individuální práce s dětmi Dana Tumová - PIP Kateřina Pavlátová - keramika, pracovní činnosti, hudební činnosti 7. 5 Kompetence zaměstnankyň nad rámec pracovní náplně Eva Šulcová - zastupující učitelka, inventarizace majetku, vnitřní kontrolní systém. Vladimíra Vedralová - oblast PO, Retela tříděný odpad Markéta Plachá - evidence knihovny, agenda angličtiny, konzultant pro výchovu a vzdělávání dětí se spec.potřebami. 19

20 Kateřina Pavlátová - evidence školení zaměstnanců, info na nástěnkách pro rodiče,foto, kronika, info počasí Aneta Martinková - lékárna 7. 6 Interní lektoři Flétna - Eva Šulcová Keramika - Dagmar Chocholáčová Folklórní tanec - Petra Sofková 7. 7 Externí lektoři Dětský aerobic - Jitka Mašátová Wattsenglisch for children - přidělený lektor, rodilý mluvčí z agentury. 8. Evaluace, autoevaluace školy 8. 1 Oblasti evaluace Školní program, třídní program, pedagogové, podmínky školy ke vzdělávání, hodnocení dětí. Evaluační proces je velmi důležitý ke zkvalitnění pedagogického působení Evaluace školního programu Připomínky, náměty shromažďujeme po celý rok. Školní program je vytvářen týmově, konzultace na pedagogických poradách (1krát/měsíc a dle potřeby). Na konci školního roku vyplní každý pedagog dotazník hodnotící školní program. Připomínky náměty ke školnímu programu, jsou vždy zapracovány do nové verze školního programu po ukončení školního roku, každá paní učitelka dá písemný podklad, který na poradě prokonzultujeme a případně zařadíme do nové verze školního programu Evaluace třídního programu Evaluaci třídních plánů zpracovávají paní učitelky příslušné třídy do námi schváleného formuláře každý týden. Na základě těchto týdenních hodnocení učitelka vyhodnotí písemně celý IB. Co hodnotíme? Naplnil se cíl programu, co se povedlo/nepovedlo? Jaké byly podmínky vzdělávání? Vyhovuje mně způsob učiva a jeho realizace? Jak spolupracuji s kolegyněmi? Jaké jsou výsledky vzdělávání? Jak se nám daří sledovat individuální rozvoj dětí a hodnotíme jejich učebních pokroky. Jak z těchto podkladů vytváříme individuální plán dětí. Projekty ve třídách zpracovávají paní učitelky příslušné třídy do různých typů formuláře : Aktuální příprava (viz.ukázky formulářů) Hodnocení pedagogů 20

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více