Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)"

Transkript

1 Motto : Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší. (Jan Werich) Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,než se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský) 1

2 Školní vzdělávací program sestavil pedagogický kolektiv školy: Dana Chroustovská Bc. ředitelka školy Eva Šulcová -zastupující učitelka Mgr.Markéta Plachá Bc. Mgr.Aneta Martinková Miroslava Mihulová Dis. Kateřina Pavlátová Vladimíra Vedralová Dana Tumová Petra Sofková 2

3 OBSAH: 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zřizovatel: Městská část Praha 6 Název školy: Mateřská škola Libocká Adresa: Libocká 148/66, Praha 6, Telefon: , , Web. stránky: IČ: Ředitelka: Dana Chroustovská Bc Personální obsazení: Ředitelka: Dana Chroustovská Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka spec. třídy, Zastupující učitelka: Eva Šulcová, učitelka 2. oddělení, Učitelky 1. oddělení a 2. oddělení, spec. třídy,mikro 2: Miroslava Mihulová DiS., Mgr. Markéta Hromková (MD) Lucie Štanglerová Kateřina Pavlátová, (MD) Mgr.Aneta Martinková Mgr.Markéta Plachá Bc., spec. pedagog, logoped. asistentka, učitelka spec.třídy, Dana Tumova, učitelka spec.třídy, Petra Sofková, mikrotřídy, Dagmar Chocholáčová,učitelka Asistent pedagoga: Vladimíra Vedralová, Miloslava Jelínková, Denisa Tichá, Lucie Marečková Vedoucí kuchyně, kuchařka: Sabina Strroserová, Vedoucí kuchařka: Tereza Novotná Vedoucí provozu: Vladimíra Vedralová Úklid: Ludmila Sedláčková, Jaroslava Šádová, Eva Machová Obsluha topení: Eva Šulcová 4

5 2. Charakteristika školy Škola se nachází v krásném prostředí Prahy 6, mezi Divokou Šárkou a Letohrádkem Hvězda. Jedná se o secesní patrovou vilu z roku 1913, která má okolo velkou zahradu s dopravním hřištěm, bazénem, dvěma pískovišti, možností stolování, kreslení v letních měsících, sportovního vyžití na zahradních prvcích, hra fotbalu, hra v domečku. V zimě je možnost na zahradě bobovat, sáňkovat. V suterénu školy je kuchyně, sklady, šatna pro zaměstnance, plynová kotelna. Ve zvýšeném přízemí je šatna pro všechny děti, 2 třídy se sociálním zařízením. Po vyřezávaném secesním poschodí přijdeme do prostoru 1. oddělení, zde je místnost pro promítání filmů, piáno, sociální zařízení, v další místnosti jsou stolky a herna. V dalším poschodí jsou dvě nově zrekonstruované místnosti se sociálním zařízením 1. místnost: sborovna 2.místnost - mikrotřída pro 10 dětí, prostor na kroužky, semináře, k dispozici je piáno, připevněné skládací stolky. Naše podmínky umožňují dětem při dodržení stanovených pravidel, pohybovat se po školce za svými kamarády Kapacita mateřské školy: Kapacita dětí: 70 Kapacita jídelny: Počet a složení tříd: 4 třídy: 1. oddělení - 24 dětí od 3-4,5 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením a se speciálními potřebami. 2. oddělení - 23 dětí od 4,5-7 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením se speciálními potřebami. Speciální třída - 3 dětí od 3-7 let - heterogenní, děti bez postižení a děti s postižením se speciálními potřebami vzdělávacími potřebami. Mikrotřída - 10 dětí, heterogenní, děti zdravé a děti s postižením a se speciálními potřebami Podmínky přijetí dítěte a vyřazení: Kritéria pro přijímání dětí do Mš: Ředitelka Mateřské školy Libocká, Libocká 148/66,Praha 6 ( dále jen mateřská škola ) stanovila následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. 5

6 Kritéria přijetí dítěte: Postup stanovení kritérií pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 6 Přijímání dětí do mateřských škol upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Počet volných míst zveřejní ředitelky MŠ v kritériích pro přijímání dětí do MŠ. Do mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 6 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě bodového hodnocení: 1. trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha 6 na území jiné MČ nebo obce 2. věk dítěte dle narození v období před od do od do od do Individuální situace dítěte dítě je hlášeno k celodenní docházce MŠ navštěvuje sourozenec dítě je hlášeno k polodenní nebo čtyřhodinové docházce 50 bodů 1 bod 20 bodů 7 bodů 4 body 1 bod 10 bodů 2 body 1 bod Doplňující kritéria Mateřské školy se školním vzdělávacím programem zaměřeným na integraci. Děti jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možnosti mateřské školy. Při rozhodování dítěte o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.v případě shodnosti posuzovaných kritérií u většího počtu uchazečů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude přitom brát do úvahy individuální a specifické potřeby dítěte, hlediska sledující vyváženost ve složení heterogenních tříd: věk, pohlaví atd. Dana Chroustovská Bc Ředitelka Mš V Praze Vyřazení dítěte z docházky do Mš: Vyřazení musí být v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004, po předchozím upozornění zástupce dítěte a dohodě se zřizovatelem. Dítě bez omluvy zástupcem nejméně měsíc nedochází do Mš. Zástupce dítěte závažným způsobem porušuje Školní řád. 6

7 2. 4 Zařazení dětí do tříd a speciální třídy: 1.oddělení - heterogenní skupina dětí od tří až cca 4,5 roku dítěte, lze vyhovět požadavkům rodičů a zařadit sourozence k sobě do třídy, nebo kamarády. 2.oddělení - heterogenní skupina dětí od cca 4,5 až 6 let dítěte, lze vyhovět požadavkům rodičů. Speciální třída - do třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení specializovaných pracovišť - SPC, PPP, klinického logopeda, pediatra, ale i na žádost rodičů nebo doporučení školky.vždy musí se zařazením písemně souhlasit rodiče Partneři mateřské školy: Spolupráce se zřizovatelem Porady ředitelů, konzultace v oblasti provozu školy, propagace předškolní výchovy a vzdělávání. Zřízení pracovní skupiny, kde v týmu jsou zástupci zřizovatele, ředitelek a vedoucích mateřských škol Spoluúčast na akcích pořádaných zřizovatelem. Příspěvek zřizovatele na provoz školy Spolupráce s rodiči Rodiče jsou registrovány od roku 1999 v rodičovské Unii - jsou samostatný právní subjekt. Cílem je co nejvíce otevřít školu veřejnosti a vtáhnout je do dění školy. Pravidelné setkání s rodiči 1 krát/měsíc - setkání se zástupci rodičů ( mají přístup všichni rodiče) 3 krát/rok schůzky pro všechny rodiče Jinak dle potřeby. Konzultace - každé úterý od 15:30 17:30 hodin, jinak dle potřeby. Setkání nepravidelně 2krát/rok při zdobení perníků, Vánoce,Velikonoce Vystoupení dětí Slavnostní rozloučení s předškoláky Brigády Návštěvy rodičů na našich akcích př. plavání Promítání filmů ze života mateřské školy. Práva rodičů: Spolupráce na základě partnerství, vzájemného respektování. Svými připomínkami a návrhy pomáhají vytvářet plán školy, program pro děti. Mají možnost kdykoliv přijít do Mš, zapojit se do práce s dětmi, nebo pozorovat chování svého dítěte. Domlouvat se na postupu individuálního výchovného plánu pro děti. Pomoc při akcích pořádaných školou. Povinnosti rodičů: Předem oznamovat nepřítomnost svého dítěte. Platit pravidelně a včas platby školné, stravné, do 10tého každého měsíce. Hlásit veškeré změny (zdrav. poj., adresy,.) Předávat dítě osobně a zdravé. Označit všechny věci dítěte. 7

8 Dávat dětem přiměřené oblečení (vzdušné, pohodlné) na zahradu i do třídy. Pravidelně číst informace školy a zástupců rodičů Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogem Každý měsíc navštěvuje děti v mateřské škole, na celé dopoledne psycholožka. Provádíme s dětmi, za souhlasu rodičů, screening-test školní zralosti. Rodičům dětí, které měly v testech dílčí nesrovnalosti, dáme kontakt na PPP a jsou děti objednány na komplexní test nebo ho provádí paní psycholožka při svých pravidelných návštěvách v mateřské škole. S výsledkem testů, na základě souhlasu rodičů, je seznámena škola, kde učitelky společně s psycholožkou vypracují individuální program pro děti. Děti také mohou navštěvovat speciálního pedagoga Spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Lukášovou Na začátku školního roku a v pololetí ( dle potřeby) navštíví klinická logopedka naší školu a provede depistáž dětí, objedná si je, každý měsíc chodí dítě na kontrolu k ní, souběžně na základě doporučení s dítětem pracuje logopedická asistentka na škole, ta posílá ke klinické logopedce nové děti, které špatně mluví Spolupráce s odbornými pracovišti SPC, raná péče SPC - Dítě, Štírova ulice, děti s Dow.syndrom - Mgr. Blanka Bartošová SPC - Radlická, pro děti se sluchovým postižením - Mgr. Chudomelová Centrum pro děti s kochleárním aparátem - Mgr. Svobodová- Centrum Rané péče AAK Tyršova Mgr. Skalová Apla Mgr. Šporclová Důležité jsou pravidelná setkání nad tvorbou individuálního plánu, absolvování odborných seminářů. Tvorba integračního týmu. Předávání zkušeností Spolupráce s Mš Vokovická, MŠ Čínská Společné akce - návštěvy dětí - velikonoce. Vzájemné hospitace u učitelek - zdroj nápadů. Vzájemné kontroly provozu kuchyně - uvědomění si chyb a náprava. Pomoc při nepřítomnosti pracovníků Spolupráce s ostatními mateřskými školami Pravidelné společné schůzky, nad problémy MŠ Spolupráce s okolními ZŠ Ruzyně, Dědina Návštěva ředitelů na našich schůzkách. Návštěva dětí z Mš v Zš a opačně. Oboustranné návštěvy učitelek. Předávání zkušeností a materiálu mezi sebou Spolupráce s domovem důchodců, Dům s pečovatelskou službou Vystupování dětí v domově důchodců. Příprava a realizace dílen pro babičky a dědečky v domově důchodců na vánoce a velikonoce. Pomoc babiček a dědečků při vykrajování perníčků. Pozvání na akce pořádané školou. 8

9 Pozvání k nám na zahradu - kdykoliv mohou přijít si sednout k nám a bavit se s námi, poradit nám - využít moudrosti stáří, probudit v nich pocit potřebnosti Spolupráce s Vyšší odbornou školou ve Svatém Jáně Návštěva studentek v naší škole - náslechy, souvislé praxe. Konzultace o našem školním programu. Návštěvy mezinárodních delegací Spolupráce s Vyšší pedagogickou školou v Praze, Vysokou školou pedagogickou v Olomouci,UK Praxe, konzultace studentek, profesorů Spolupráce s Vysokou školou FTVS Praxe, konzultace studentek Spolupráce se,,sdružení Rytmus Zaměstnávání na zkrácený úvazek handicapovaného člověka Spolupráce s,,člověk v tísni Možnost přístupu, konzultace mezinárodním delegacím, které mají zájem o naše zkušenosti v předškolní výchově a integraci dětí s postižením do běžné mateřské školy. 9

10 3. Základní filosofie programu Základní filosofií programu je tvořit mateřskou školu, kde je klid, kde se cítí děti dobře, umí se radovat a smát, kde panuje atmosféra důvěry, děti nejsou přetěžovány činnostmi nepříslušejícími jejich věku, ale kde je dostatek zážitků a možností k seberealizaci dítěte ve všech oblastech. Tvořit školu, která je otevřená rodičovské veřejnosti, která se stává spolutvůrcem programu pro děti. Mít na zřeteli, že výchova a vzdělávání je založena na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. Uvědomovat si, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy a mateřská škola se stává místem, kde děti získávají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě. Naše snaha směřuje k tomu, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů, získalo základy klíčových, pro život důležitých kompetencí. Spolu se všemi vytvářet podmínky pro integraci dětí s postižením a dětmi se specifickými potřebami Náš školní program: Školní program vytvořil tým naší školy, který je představen v úvodu školního programu. Přístup ke vzdělávání předškolních dětí jsme zvolily,,osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání, jedná se o výchovu a vzdělávání, které je zaměřeno na dítě, jeho potřeby, zájmy a schopnosti. Úkolem školy je umožnit každému dítěti rozvinout maximálně svůj potencionál a to v takových podmínkách, které respektují jeho individualitu. Předškolní výchova musí zasahovat celou osobnost, proto na této úrovni nerozlišujeme izolované disciplíny ( Vv,Hv ), vše je provázáno, propojeno. Strategie plnění cílů - jejich realizace probíhá průběžně ve všech činnostech, situacích. Individualizace programu znamená, že do popředí stavíme individualitu dítěte, úkolem každé učitelky je vytvářet podmínky k rozvoji a učení dítěte. Co potřebujeme k individualizaci? Rozumět vývoji dítěte-znát jeho věkové a individuální zvláštnosti Pozorovat dítě při všech činnostech Pečlivě plánovat indiv.a skupinové činnosti Poskytovat dětem bezpečné místo pro zkoumání vlastních prožitků pocitů Prokazovat dětem úctu a vážit si jejich nápadů a začleňovat je do přípravy a realizace činností v Mš. Poskytovat pružně se měnící prostředí Povzbuzovat děti k samostatnému řešení úkolu Poskytovat dětem vhodnou míru podpory zejména nepřímé připravené prostředí, vhodné aktivity Vyjadřovat respekt a úctu ke každému dítěti Klást dětem otázky, které je vedou k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí. Spolupracovat s rodiči dítěte Vycházet vstříc zájmům a potřebám každého dítěte Dávat dětem prostor k všem typům schopností - inteligencí Umožnit dítěti vlastní volbu Využívat integrovaného učení hrou 10

11 Proč centra činností? Umožnit dítěti vlastní volbu, každé centrum podporuje rozvoj jiné inteligence, zohledňuje, že dítě je individuální osobností s jedinečným stylem učení,temperamentem, potřebami, zájmy, charakteristickou strukturou inteligence, vloh a schopností. Podle teorie rozmanitých inteligencí ( multiple inteligence - H. Gardner), má člověk minimálně 8 inteligencí. Samotná inteligence je souborem mnoha schopností, které uplatňujeme při řešení každodenních situací. 4. Podmínky a organizace vzdělávání Škola je příspěvková organizace, která dostává v měsíčních splátkách schválenou roční dotaci od Městské části Praha 6, z této dotace hradíme provoz, drobné úpravy a opravy do ,- Kč. Tyto drobné úpravy a opravy jsou také prováděny sponzorsky (firmy, rodiče). Investice hradí zřizovatel Vybavení tříd: Vybavení tříd pomůckami je na velmi dobré úrovni vyhovující požadavkům pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci. Vybavení tříd nábytkem všude je zaveden poličkový systém, který vyhovuje požadavkům pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí a její individualizaci. Vybavení hudebními pomůckami - v mateřské škole jsou 2 piána, 2 kytary, flétny a další hudební nástroje, které mají k dispozici děti ve vytvořeném hudebních koutcích v 1 a 2. oddělení. Vybavení didaktickými pomůckami je na vysoké úrovni, jedná se o pomůcky koupené, vhodně vybrané a pomůcky, které jsou tvořeny v mateřské škole. Ve spec. třídě a v 1. oddělení je k dispozici počítač pro děti s krátkými didaktickými programy pro předškolní věk. V mikrotřídě v podkroví, které je upraveno pro 10 dětí, jsou prováděny projekty pro všechny děti, jen si paní učitelka děti po vypracování vystřídá Vybavení zahrady: Velká zahrada je vybavena zahradními prvky, prolézací housenkou, dvěma houpačkami, dvouhrazdou, dvěma pískovišti, mlhovištěm, asfaltovým hřištěm pro jízdu na kole. Ostatní prostor je využíván na fotbal a jiné míčové hry. Na pozemku je obnovená funkce studny Psychologické podmínky: Máme snahu minimalizovat, odstraňovat traumatizující faktory ve školce a to ve spolupráci s rodiči, všemi zaměstnanci školky, tak aby pobyt ve školce podporoval duševní pohodu, psychickou zdatnost a rozvoj intelektu. Podporujeme projektové, prožitkové učení. Každý den paní učitelky připravují centra činností pro děti na dané téma, tak aby se každé dítě mohlo realizovat. 11

12 Psychohygiena dítěte Zajišťujeme základní potřeby dítěte: Příjem potravy: zdravá skladba jídelníčku podle spotřebního koše, kontrolovaná paní Gleichovou z odboru školství. Z jídelního lístku jsou vyřazeny uzeniny a potraviny obsahující nezdravé emulgátory. Pitný režim: Do pitného režimu jsou zařazovány různé druhy čajů, ovocných džusů, voda vše bez emulgátorů. V období podzim až jaro je zařazována limonáda z čerstvého zázvoru, citronu a medu. Děti dostávají libovolné množství pití k jídlu, povinně pijí ještě cca 10:30 a 15:30 hod. tak, abychom měli kontrolu, že všechny děti pijí (každé dítě má jinou potřebu pití). Během dne mají možnost si děti kdykoli přidat pití, které je v nerezových termonádobách, každé dítě má svoji označenou skleničku na určeném místě 2x denně (dle potřeby) se sklenice nechávají umýt v kuchyni, čisté sklenice máme k dispozici v příručních skladech u tříd. Pitný režim při pobytu na zahradě: nerezové termonádoby, aqua barel s pitnou vodou, čisté sklenice jsou v přikryté bílé plastové nádobě, použité sklenice děti dávají do šedé nádoby s víkem - výměna dle potřeby - kuchyně. Odpočinek: Ve školce máme spavé a nespavé třídy - o spaní a nespaní se individuálně dohadujeme s rodiči. (Všechny děti - ať spavé nebo nespavé, relaxují při poslechu četby pohádky cca minut.) Spavá třída je umístěna v 1. oddělení, kam mohou chodit spát i děti z dalších oddělení děti. Děti co se vyspí, vstávají, převlečou se a jdou si hrát, pracovat. Nespavé třídy jsou v 2. oddělení, mikrotřídě, kde všechny děti mají klidový režim po obědě, to znamená - relaxace u hudby, poslechu četby na molitanovém pohádkovém ostrově, po odpočinku děti kreslí do deníčků - cca min.. Spec. třída (mikro 1) odpočívá na patře, každé dítě má svou přikrývku a polštář. Čištění zubů, vyplachování úst po jídle: Zuby si děti čistí po obědě, jinak po každém jídle si jdou vypláchnout ústa vodou do umývárny. Vhodné oblečení: Oblečení vzdušné, volné. Pohyb a jeho možnosti: Ve třídě jsou prováděny běžné pohybové chvilky, procvičení těla, jóga, větší pohybové aktivity provádíme na zahradě, nebo v tělocvičně Sokolu Liboc, kam máme možnost chodit každý týden 1x a využíváme při špatném počasí. V zimním období mají možnost naše děti na zahradě bobovat, sáňkovat nebo chodí na procházky. V letním období využíváme s dětmi dopravní hřiště, zahradní prvky, děti hrají míčové hry, koupou se, sprchují, chodí na procházky po okolí, nebo na celé dopoledne do Hvězdy, Divoké Šárky. Celoročně chodí děti plavat do Tuchlovic 1x týdně. Pobyt venku: Děti chodí ven za každého počasí, mají ve školce pláštěnku, holinky. Délka pobytu venku je ovlivněna rozptylovými podmínkami, které sledujeme na webových stránkách hydrometeorologického ústavu, o hodnotách informujeme každý den rodiče na tabulce. 5. Organizace tříd 12

13 Po celé mateřské škole jsou umístěné piktogramy, které dětem nenásilně připomínají - jak dodržovat pravidla. ( Tyto pravidla jsme sestavili společně s dětmi.) 5. 1 Pravidla 1. oddělení: Ranní hry: Děti mají u stolečku a v herně připravené stavebnice, společenské hry, kostky, puzzle a činnosti související s tématem. Cca. 8:30 začíná učitelka připravovat 1-2 stolečky (dle počtu dětí) ke svačině. Na pokyn učitelky jdou některé děti do umývárny na WC a umýt si ruce. Pravidlem v umývárně je nelézt na stěnu, chlapci si zvedají prkénko. Pak přicházejí do třídy a samostatně si berou pití dle vlastní volby (mléko, čaj). Svačinu již mají děti připravenou na stolečku a samostatně se obslouží. Po svačině děti odnášejí nádobí na vozík do příslušných boxů. Později si děti po sobě utírají prostírání a uklízí na příslušné místo. Po úklidu nádobí si děti vybírají, s čím si budou hrát nebo se vrací k předchozí práci. Ve třídě máme pravidla v piktogramech na viditelných místech. Děti i učitelky je dodržují. Pravidla: 1) neběháme 2) držení nůžek při přechodu ke stolečku 3) čtyři děti do jednoho koutku 4) na piano hraje jen jeden 5) nesedíme na stole 6) po skončení hry si po sobě uklízíme 7) pomáháme si Cca 10:00 učitelka připravuje pitný režim. Nachystá skleničky, vozík, box na špinavé nádobí. Nalije pití - zázvor. Kolem 10:00-10:30 učitelka řekne dětem, aby si pomalu dohrávaly. Po zhruba 10 minutách pustí učitelka hudbu, kterou si s dětmi určila jako hudbu, která vybízí k úklidu. Po úklidu se děti posadí do kruhu a s učitelkou zhodnotí den, práci nebo se hraje na hracího detektiva (hrací detektiv chodí po třídě a hodnotí úklid, tam kde není uklizeno, vybídne jiné děti, aby šly douklízet). Učitelka vyvolává děti, aby šly pro pití. Děti se řadí za sebou (do hada) před výdejní stoleček. Po pití si děti odnesou nádobí a samostatně odchází do umývárny. Po WC se s dětmi scházíme na modré lavičce. Učitelka nebo dítě vyvolává ostatní děti do hada. Všichni se spočítáme a odcházíme do šatny. Na schodech jdou děti za sebou v řadě a drží se levého zábradlí. Organizaci lze v druhém pololetí změnit - děti chodí po skupinách a později i individuálně posíláme děti do šatny vždy musí být 1 učitelka nahoře a 1 učitelka pod schody u šatny. Pobyt venku: Využití proudové metody Jedna učitelka se jde rovnou převlékat a hned jde s prvními dětmi ven. Druhá pomáhá dětem v oblékání a odchází poslední. Motivuje děti k samostatnějšímu oblékání. Provádí výstupní kontrolu, zda jsou děti oblečené podle počasí. Na zahradě si jdou děti hrát dle své vlastní chuti, kdy také musí dodržovat pravidla pro zahradu, vyznačené v piktogramech. Před odchodem ze zahrady vybízí učitelka děti, aby si stouply do hada kvůli počítání dětí. Společně odchází do šatny. V Šatně opět využívání proudové metody. Kdy jedna učitelka odchází nahoru s prvními dětmi. 13

14 Po příchodu nahoru jdou děti na WC, umýt si ruce a po umytí se scházejí na modré lavičce a na koberci u piana chvilka s pianem nebo s kytarou. Oběd: Učitelka nebo dítě vybízí děti do hada a jdou do třídy. Had se tvoří po stolečkách nevzniká kumulace dětí ve třídě. Děti si samostatně vezmou lžíci a dají ruce do klína. Po příchodu všech dětí, začne učitelka nalévat polévku děti si samostatně určují množství polévky. Kdo dojí, odnese talíř. Jde si pro pití, salát. Salát si děti nabírají samostatně. Mezitím už učitelka, která vydává oběd, vybízí děti, aby si šly k výdejnímu pultu pro druhé jídlo. Učitelka řekne co je k jídlu a děti si říkají, co si dají na talíř. Děti chodí ve třídě ve směru šipek, aby nedošlo ke střetnutí dětí s jídlem. U jídla děti ani učitelky nepovídají, nepřekřikují se. Po jídle děti opět odnášejí nádobí na vozík a odkládají ho do příslušných boxů. Děti samostatně odchází do umývárny, jdou na WC a vyčistit si zuby. Zpočátku nandává pastu paní učitelka, postupně se děti učí nandávat si pastu sami. Po vyčistění zubů děti odcházejí do třídy. Spaní: Děti, které spí se jdou převlékat, oblečení si děti dají na židličku a jdou na své lehátko. Děti, které nespí, se natáhnou na molitan nebo sednout do křesílek. Paní učitelka přečte pohádku a nechá děti odpočívat. Odpoledne: Po odpočívání děti vstávají a jdou si hrát ke stolečkům k připraveným hrám, později i k prostoru u piana. Cca 14:00-14:30 Jaruška/Vlaďka probouzí děti. Učitelka nachystá svačinu. Vybídne děti, které mají hlad, aby se šly umýt a na svačinu. Opět děti přichází postupně, samostatně si berou pití a jdou se nasvačit. Po úklidu svačiny si jdou děti hrát do připravených center nebo se připravují k odchodu na zahradu. WC obecně: V koupelně děti neběhají, chlapci zvedají prkénko u záchodu, splachují po sobě, nelezou na stěnu, při mytí si všechny děti oklepají ruce o umyvadlo, pak se utřou do papírových ručníků. Nutná přítomnost učitelky kontrola bezpečnosti Pravidla 2. oddělení: Ranní hry Probíhají na několika stanovištích ve 2. oddělení nebo v Mikro 1, po příchodu další učitelky se otevírají společné dveře a děti mají možnost se prostřídat na dalších centrech činností. Svačina Během center činností děti průběžně svačí, po adaptaci dětí, je možné využít svačiny i pro mikro 1 a 2, svačina je připravená na 1 nebo 2 stolečcích- prostírání připraví pedagog, který má centrum činností u výtahu - dbá na to, aby děti dodržovaly pravidla správného stolování, provádí to formou pozitivní motivace! Děti samy odchází na toaletu, dojdou si pro pití a obslouží se u stolečku, kde je vše připravené na mazání, servírování a zdobení jídla na talířek. Prostírání se nechává po celou dobu svačiny, poslední děti otřou uklidí, nebo opět pedagog, který má centrum u výtahu. Děti po svačině si dojdou do koupelny vypláchnout ústa 14

15 a přechází k dalším nabídnutým hrám - činnostem. Při příchodu druhé učitelky se provádí individuální práce, kdy si druhá učitelka odebírá určitý počet dětí a odchází s nimi do podkroví, jiného koutku, ředitelny. Příprava nádobí na oběd se provádí před odchodem ven a to 2 určenými dětmi nebo učitelkou, nebo po příchodu dětí z venku - vždy je to na uvážení učitelky co je vhodnější. Před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov - sedá si okolo čáry - oválu, je možné odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. Pobyt venku Při hře na zahradě jsou dodržována pravidla, učitelky mají svoje stanoviště, kde mají připravenou činnost pro děti, mají přehled o všech dětech. Před odchodem společně uklízí hračky, učitelka v garáži kontroluje úklid a pomáhá dětem. Děti se řadí do hada vlevo u schodiště, počítání, postupné převlékání, hygiena a soustředění v herně okolo čáry - oválu, kreslení počasí, případná příprava na oběd. Oběd Odpolední učitelka nalévá polévku, ranní učitelka formou hry posílá děti pro příbor a ke stolečku. Hlavní jídlo servíruje ranní učitelka, aby odpolední učitelka po obědě mohla do herny k hotovým dětem. Po jídle si každé dítě po sobě uklízí, otírá prostírání a samostatně odchází do koupelny na toaletu, vyčistit si zuby a první hotové děti společně s odpolední učitelkou připravují polštářky a matrace na odpočinek. Ranní učitelka obědvá mezi posledními a po obědě uklízí třídu a připravuje odpolední učitelce nádobí na svačinu. Odpočinek Poslech relaxační hudby, čtení knížky. Po přečtení a rozboru obsahu děti průběžně vstávají, přecházejí ke kreslení do čtenářských deníčků a následně voleným či nabídnutým činnostem. Společný úklid polštářků a matrací, hygiena před svačinou, sebeobslužná svačina, úklid, nabídnuté hry nebo pobyt venku Mikrotřída 2 - podkroví - 10 dětí: 10 nejstarších dětí zde má šatnu, jinak ale se tu děti střídají při projektech a to každý den. Učitelky z 2.oddělení a spec.třídy budou mít svůj den - podle určeného rozpisu. Po skončení práce s jednou skupinou, odvede děti dolů do třídy a přivede další děti. Ranní scházení: probíhá v 2.oddělení nebo spec.třídě. Svačina: Děti, které budou svačit ve třídě - svačinu si připraví samy, mažou si pečivo pomazánkou, vybírají si ovoce a zeleninu. Špinavé nádobí odnesou do myčky v kuchyňce - toto trvá 4-6 týdnů, poté děti svačí proudově v 2.oddělení. Třída je využívána na projekty, PIP, pro skupinu cca 10 dětí. Oběd: Obědvají zde děti, které tu mají šatnu. Po návratu ze zahrady či z procházky se děti převléknou, dojdou si na záchod a umyjí si ruce. Každý si připraví na vybrané místo u stolu prostírání, talíř na polévku, příbor, skleničku, ubrousek a je-li k obědu salát i misku. Kdo má prostřeno, posadí se na zem do kruhu. 15

16 Učitelka připraví na malý stolek konvičku s pitím, salát a misku na zbytky, na skříňku u dveří třídy položí talíře na druhé jídlo a nádoby s obědem. Učitelka obejde s polévkou jednotlivé stolečky, dává dětem, které mají u daného stolečku prostřeno, hádanky. Děti odpovídají a postupně přicházejí ke svému místu a říkají si kolik chtějí polévky a zda chtějí vše nebo jen vodu. Po dojedení polévky každý odnese talíř do myčky, nalije si pití, popř. si vezme salát a je-li učitelka u skříňky, kde se vydává druhé jídlo, jde si pro oběd. Hlásí co a v jakém množství chce. Kdo dojí oběd, odnese nádobí do myčky, utře a uklidí prostírání, poté si odchází vyčistit zuby. Chce-li někdo přidat, dojde si s talířem ke skříňce u dveří, učitelka mu přijde přidat. Po vyčištění zubů se děti ukládají na molitany, které připraví ten, kdo se první přijde po vyčištění zubů uložit. Učitelka zkontroluje, zda je v myčce nádobí dobře složeno, je-li potřeba, tak ho přerovná a zapne myčku. Jde za dětmi, při společném povídání počká, až budou na molitanu všechny děti a pak čte pohádku. Po přečtení pohádky děti nakreslí do deníčků obrázek, který se vztahuje k čtenému příběhu. Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a připraví se k odchodu do 1.oddělení, tady budou 2 učitelky pro děti z 1.oddělení a mikro Speciální třída - mikro 1, zeleňáci: Ranní scházení: Připravená centra činností učitelkou Hry dle volby dětí Individuální péče Svačina: Děti se chodí umývat postupně - tak, jak ukončí činnost, ped.asistentka nebo učitelka mezi tím připraví prostírání pro děti na stůl, ped.asistentka připraví nabízenou svačinu. Hospodáři - určené děti, připraví nádobí na svačinu, po jídle uklidí. Děti, které přijdou z umývárny, si připraví samy svačinu - mažou si chléb, dají zeleninu určují si tedy samy množství, které sní. Děti, které přijdou později do Mš ( 9 hodin), nemusí svačit, ale napijí se, po adaptaci, kdy jsou obě třídy propojené, je možné proudově svačit v druhém oddělení. Odpolední učitelka individuálně pracuje s dětmi. Po svačině si děti uklidí použité nádobí do připravených krabic, utřou si prostírání, uklidí a jdou si vypláchnout pusu čistou vodou. Pokud je potřeba - používáme pro uklidnění činností - ostrov - komunikační kruh. Před odchodem ven si děti společně pomáhají při úklidu, kontrolují všechny koutky, kdo je hotov - sedá si okolo čáry - oválu, je možné též odcházet po skupinkách tak, jak děti pracovaly v centrech, učitelka zhodnotí činnost, děti se napijí a odchází ven proudovou metodou do šatny a následně na zahradu, kde se budˇděti řadí k vycházce, nebo se zapojí do her, dál pokračuje projektové učení. Pobyt venku: Dětem před pobytem venku řekneme zopakujeme - co mají dělat, děti se oblékají, 1 učitelka zkontroluje oblečení dětí a pustí dítě obouvat, dítě odchází ven, kde je odpolední učitelka. Odchod do Mš - opět proudově, v zimním období dítě předá učitelce oteplovačky, na určené topení si dá rukavice a čepice. Boty dají děti pod topení v umývárně Oběd: 16

17 Prostírání připravuje ped.asistentka s hospodáři - příbory, ubrousky, kytičku na stůl. Umyté děti, si sednou na ostrov, nakreslí do kalendáře počasí, sednou zpátky na ostrov, paní učitelka začne dávat hádanky, dítě, které uhodne, si jde sednout.(barvy, opaky, začáteční písmena, přídavná jména ). Většinou děti s postižením musí mít pořád stejné místo, mezitím druhá učitelka nalije polévku (dle potřeb dítěte př. Jen vodu ) Po adaptaci děti připravují na jídlo samy. Dítě, které dojí polévku odnese si talíř do plastové krabice a jde si pro druhé jídlo - na začátku školního roku nandává a rozdává učitelka salát, čaj na množství se ptá dítěte urči si tak?nebo..? - pokud děti zvládají, začínají si salát a čaj nandávat samy - druhé jídlo dává učitelka po celý rok sama, ale ptá se dítěte množství a co si přeje. Po jídle si dítě uklidí nádobí, utře prostírání a jde si vyčistit zuby, vyzuje si boty a jde relaxovat na patro při relaxační muzice. Děti chodí postupně, nenápadná kontrola dětí v umývárně, zda dodržují stanovená pravidla je potřeba. Čtení na patře, ranní učitelka nebo ped.asistentka připraví deníčky, pastelky na kreslení. Děti po přečtení pohádky relaxují a učitelka začne volat děti, aby postupně sešli z patra, vzaly si deníčky a začaly kreslit. Po nakreslení řeknou paní učitelce, co nakreslily, uklidí si a jdou si hrát. Učitelka musí mít přehled o činnostech dětí, důsledně dbát na poklizení hraček, při přechodu na jinou činnost. Pozorování her používat k pedagogické diagnostice, hru se snažit rozvíjet. Vždy mít na zřeteli, že poznatky jsou prostředkem a ne cílem výchovy. Respektovat individualitu dítěte Formy vzdělávání: Individuální práce s dětmi Spontánní činnost Skupinové práce s dětmi Řízené činnosti - minimální doba, nesmí převažovat před činnostmi spontánními 6. Řízení mateřské školy 6. 1 Vymezení pravomocí, povinností a úkolů všech pracovníků 6.2 Informační systém mezi zaměstnanci Denní informace mezi kolegyněmi 1x týdně krátká porada, zhodnocení předešlého týdne, stanovení úkolů a zodpovědnosti pracovníků při jejich plnění. 1x za měsíc pedagogická porada ová korespondence 6.3 Informační systém mezi mateřskou školou, rodiči a veřejností Stabilně určené konzultační hodiny pro rodiče ová korespondence s rodiči, tyto informace jsou též na nástěnce, vytvořeny skupiny třídy, kroužky Aktuality na webových stránkách školy 17

18 1x měsíčně schůzky se zástupci rodičů ( mají přístup i ostatní rodiče, vždy je dán předem všem rodičům program, ke kterému se mohou vyjádřit). 3x až 4x za rok schůzky pro všechny rodiče Vitrína s informacemi pro veřejnost před vchodem na naší zahradu. 7. Personální a pedagogické zajištění V naší mateřské škole upřednostňujeme týmovou práci, je nutné si uvědomit, že lidé potřebují pracovat v systému, ten jí umožní odvádět svoji práci dobře, potřebují podporu a uznání svých úspěchů a výsledků Společná priorita Proces kvality se musí týkat všech pracovníků mateřské školy, každý pracovník má v týmu svou úlohu, důležitost, kompetence, zodpovědnost Investujeme do dalšího vzdělávání pracovníků Zaměřujeme se na prevenci problémů Společně řešíme stížnosti a snažíme se je brát jako nové pohledy, příležitosti ke zlepšení naší práce Orientujeme se na potřeby zákazníka (rodiče, děti) 7. 2 Výběr pedagogů S prioritami souvisí výběr pedagogů do naší mateřské školy, klademe důraz na vzájemnou empatii, schopnost komunikace se všemi zaměstnanci, dětmi, rodiči. Tato práce samozřejmě předpokládá profesionalitu a kreativnost učitelů i ostatních zaměstnanců. Další důležitá je kreativnost pedagogů, psychická odolnost, smysl pro humor a profesionalita Etický kodex pedagogů Vzdělávání pedagogů Plánované vzdělávání, které je vytipováno a konzultováno na pedagogických poradách Semináře, školení musí být akreditované Semináře a školení je organizováno v naší škole o víkendu, kdy se může zúčastnit vyšší počet pedagogů Kritéria hodnocení pedagogů Spoluvytváření pracovního klima Týmová práce Stabilita, odolnost Společenské vystupování Vyjadřovací schopnosti Profesní znalosti, dovednosti, jejich soustavné prohlubování Respektování potřeb a individuálních zvláštností dítěte 18

19 Používání metod prožitkového učení Kvalita vedení her Využívání pobytu venku Třídní kurikulum Třídní dokumenty Příprava a účast na akcích pořádaných školou Práce nad rámec pracovních povinností - ped. praxe, studentky Samostatnost 7. 3 Strategické plánování kvality Jako velmi důležité považujeme systematicky plánovat naší budoucnost. Co je potřeba si uvědomit: Kde je naše místo na trhu? Vize, mise, hodnoty Kdo jsou naši zákazníci a co očekávají? Analýza trhu Kde máme silné a slabé stránky? Analýza SWOT Jakým způsobem docílíme úspěchu? Plán organizace Jak docílíme kvality? Plán řízení kvality Kolik nás bude kvality stát? Náklady na kvality Jak se dozvíme, že jsme dosáhli úspěchu? Hodnocení a zpětná vazba Prostředky Pravidelné porady se všemi pracovníky - 1x týdně v pátek, zhodnocení předešlého týdně a zadaných úkolů, naplánování akcí na další týden, určení odpovědnosti jednotlivých pracovníků Pravidelné pedagogické porady 1x za měsíc Pravidelné společné plánování pedagogů 1x týdně Pravidelné schůzky s rodiči 1x měsíčně, konzultační hodiny 1x týdně Dotazníky pro pracovníky, rodiče Pravidelné rozhovory s pracovníky, konzultace s rodiči 7. 4 Pedagogické zaměření učitelek Dana Chroustovská - logopedie, výtvarné a pracovní činnosti, spec. ped., plavání,pip Eva Šulcová - hudební činnosti, flétna, plavání,pip Markéta Plachá logopedie, PIP, individuální práce s dětmi Dana Tumová - PIP Kateřina Pavlátová - keramika, pracovní činnosti, hudební činnosti 7. 5 Kompetence zaměstnankyň nad rámec pracovní náplně Eva Šulcová - zastupující učitelka, inventarizace majetku, vnitřní kontrolní systém. Vladimíra Vedralová - oblast PO, Retela tříděný odpad Markéta Plachá - evidence knihovny, agenda angličtiny, konzultant pro výchovu a vzdělávání dětí se spec.potřebami. 19

20 Kateřina Pavlátová - evidence školení zaměstnanců, info na nástěnkách pro rodiče,foto, kronika, info počasí Aneta Martinková - lékárna 7. 6 Interní lektoři Flétna - Eva Šulcová Keramika - Dagmar Chocholáčová Folklórní tanec - Petra Sofková 7. 7 Externí lektoři Dětský aerobic - Jitka Mašátová Wattsenglisch for children - přidělený lektor, rodilý mluvčí z agentury. 8. Evaluace, autoevaluace školy 8. 1 Oblasti evaluace Školní program, třídní program, pedagogové, podmínky školy ke vzdělávání, hodnocení dětí. Evaluační proces je velmi důležitý ke zkvalitnění pedagogického působení Evaluace školního programu Připomínky, náměty shromažďujeme po celý rok. Školní program je vytvářen týmově, konzultace na pedagogických poradách (1krát/měsíc a dle potřeby). Na konci školního roku vyplní každý pedagog dotazník hodnotící školní program. Připomínky náměty ke školnímu programu, jsou vždy zapracovány do nové verze školního programu po ukončení školního roku, každá paní učitelka dá písemný podklad, který na poradě prokonzultujeme a případně zařadíme do nové verze školního programu Evaluace třídního programu Evaluaci třídních plánů zpracovávají paní učitelky příslušné třídy do námi schváleného formuláře každý týden. Na základě těchto týdenních hodnocení učitelka vyhodnotí písemně celý IB. Co hodnotíme? Naplnil se cíl programu, co se povedlo/nepovedlo? Jaké byly podmínky vzdělávání? Vyhovuje mně způsob učiva a jeho realizace? Jak spolupracuji s kolegyněmi? Jaké jsou výsledky vzdělávání? Jak se nám daří sledovat individuální rozvoj dětí a hodnotíme jejich učebních pokroky. Jak z těchto podkladů vytváříme individuální plán dětí. Projekty ve třídách zpracovávají paní učitelky příslušné třídy do různých typů formuláře : Aktuální příprava (viz.ukázky formulářů) Hodnocení pedagogů 20

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

II. Režimové požadavky v MŠ

II. Režimové požadavky v MŠ ČJ. 2/2013 OP Provozní řád mateřské školy a školní zahrady Provozní řád se řídí 87 zákona č. 258/2000 Sb. a řád školní zahrady je v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb. Mateřská škola má celkem 4 homogenní

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1. 9. 2014 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Adresa : Mateřská škola Pohádka, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace, tel. 485151592 IČO 72741708 Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz.

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz. Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz Provozní řád Zpracovaný v souladu s požadavky 7, odstavce 2, zákona č.

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov. pro. školní rok 2007-2008. V Tlumačově 10. 10.

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov. pro. školní rok 2007-2008. V Tlumačově 10. 10. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov ROČNÍ PLÁN pro školní rok 2007-2008 V Tlumačově 10. 10. 2007 Zpracoval: Bc. Ludmila Stodůlková, ředitelka 1. Informace o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Vnitřní řád školní družiny Příloha : Organizace školní družiny ve školním roce 2013/2014 Vnitřní řád je zpracován v

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Provozní řád Ředitelka školy: Bc. Hana Kűfhaberová Provozovatel: Město Oslavany, nám. 13. prosince 664

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Soukromé mateřské školy Zvoneček, Karlík, K Třešňovce 64, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Zřizovatelem mateřské školy je město Holešov Ředitelka Mateřské školy vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb.,

Více

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11

Školní řád. Zápis. Práva rodičů, zákonných zástupců. Konzultace. Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11 Školní řád Projednán na pedagogické radě dne 7.9.2010 platný pro školní rok 2010-11 Zápis Zápis do mateřské školy se provádí v měsíci dubnu, kdy je škola přístupna zákonným zástupcům a jejich dětem, k

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,neţ se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský)

Motto : Není zrcadla tak zdrásaného,aby se vypulírovat nedalo, proto raději začnem stokrát znovu,neţ se jednou vzdát. (Jan Ámos Komenský) Motto : Lidské štěstí,to je taková šňůrka,na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí,čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí větší. (Jan Werich) Není zrcadla tak zdrásaného,aby se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více