Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . U Prašného mostu 50

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . U Prašného mostu 50 website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel. 420/2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2007

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2007 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov 3.3 Brno SOS dětská vesnička Medlánky SOS Komunita mládeže

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 1.1 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2006 Obecné informace Sociální a ekonomická situace v České republice nevykazuje žádné znaky nestability. Ekonomika vykazuje růst 6% HDP zejména díky vysokému exportu. Na druhé straně se jako velmi negativní ukazuje nárůst zadlužení veřejných financí v roce 2006 více než 700 miliard Kč. Míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 7,7 %. Již od června 2006 probíhala jednání o sestavení vlády a tato získala důvěru parlamentu až v lednu 2007! Stále se mluví o nezbytných reformách zejména důchodové reformě ale vzhledem k poměrně slabému mandátu nové trojkoaliční vlády se reformy budou prosazovat komplikovaně a pravděpodobně dlouho. Minulá sociálně demokratická vláda poskytla širokou škálu sociálních příspěvků (bohužel na úkor zadlužení státu), současná pravo-středá vláda bude pravděpodobně měnit výplaty sociálních dávek systémovým opatřením. Například mateřská dovolená v České republice trvá (a je placena) 4 roky což je pravděpodobně nejdelší v Evropě. Co se týče náhradní rodinné péče stát razantně zvýšil veškeré související sociální dávky jak pro pěstouny tak pro děti v pěstounské péči, nicméně prozatím nedošlo k výraznému nárůstu zájemců o pěstounskou péči a počet dětí vhodných k umístění se stále pohybuje okolo Jedním z možných důvodů je, že tradičně měla pěstounská péče v České republice mnoho znaků adopce. Jednalo se jen s nepatrnými výjimkami o dlouhodobou péči, bez vlivu biologických rodičů, pěstounští rodiče často dětem žádali i o změnu jména. Ti rodiče, kteří toužili po dítěti, často využili institutu pěstounské péče pouze z důvodu, že celá procedura byla (a je) jednodušší a rychlejší nežli adopce. To vysvětluje i zájem pěstounů o co nejmenší děti, u kterých není aktivní kontakt s původní biologickou rodinou. Současný trend, který považuje pěstounskou péči za píše přechodné řešení, který podporuje kontakty s původní rodinou dítěte a v ideálním případě může směřovat až k návratu dítěte do původní rodiny, potenciální pěstouny odrazuje. Sdružení SOS dětských vesniček je organizací, která současné trendy velmi vnímá a je schopna na ně reagovat. SOS matky pěstounky jsou připravovány na kontakt s biologickými rodiči, jsou připravovány na přijetí vícečetných sourozeneckých skupin, včetně přijímání dětí bez rozdílu původu a rasy. Protože zájemců o pěstounskou péči je obecně nedostatečný počet, i SOS dětské vesničky se potýkají s nedostatkem žen, které jsou připraveny pro tento druh povolání. Předností SOS dětských vesniček je také vypracovaná Koncepce péče o mládež. Program Komunity mládeže se stal nedílnou součástí poskytované péče a s jeho rozvojem se počítá i do budoucnosti. Stát také pozvolna začíná klást důraz na poskytování preventivní péče zejména v oblasti rodinné politiky. V současné době se v mnoha případech problémy rodiny v poskytování rodičovské péče řeší odebráním dítěte a umístěním do ústavní péče. Sociální pracovníci nemají obvykle potřebné dovednosti ani časové možnosti cíleně pracovat na odstranění problémů a zachování dítěte v rodičovské péči. O tom ostatně vypovídá i oněch dětí v ústavní péči. Na tuto skutečnost chce reagovat Sdružení SOS dětských vesniček novým projektem Family strenghtening project v Karlových Varech. Tento projekt bude zaměřen na terénní sociální práci v předem vytypovaných rodinách, které se potýkají s problémy v oblasti rodičovské péče. Cílem projektu je podpořit rodinu v péči o děti a zamezit jejich odebrání a umístění do ústavní péče. Tento záměr podporuje i novela Zákona o sociálních službách.

5 Přehled činnosti v roce 2006 dle jednotlivých Strategických iniciativ DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) V roce 2006 jsme z registru dětí vhodných pro umístění do pěstounské péče převzali do péče 3 děti (2 do SOS DV Chvalčov a 1 do SOS DV Medlánky), 2 děti byly přemístěny v rámci organizace do jiné rodiny. Opět se nám osvědčila průběžná spolupráce s MPSV, Magistráty, Krajskými úřady ve věci zařazení nových matek pěstounek do registru, či při řešení umísťování dětí. V roce 2006 jsme zahájili Koncept podpory jednotlivých rodin ve smyslu posilování role pěstounky a zacílení odborné pomoci pedagogické a psychologické. Byl vypracován a připraven ke schválení Koncept polozávislého bydlení jako součást Konceptu péče o mládež. PREVENCE OPOUŠTĚNÍ DĚTÍ: POSÍLENÍ RODINY (SI 2) Ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovy Vary jsme zahájili přípravné práce na projektu Sanace biologické rodiny. Předjednali jsme si partnery ze strany neziskových organizací v Karlovarském regionu i spolupráci s jednotlivými magistráty či pověřenými obcemi. V současné době jednáme o spolupráci s Kraslicemi, Karlovými Vary a Sokolovem. Jednotlivé odbory sociálně právní ochrany nám vytipovaly vhodné rodiny, v tuto chvíli se snažíme zajistit potřebné finanční krytí. OBECNÉ UZNÁNÍ SOS MODELU RODINNÉ PÉČE O DÍTĚ A PROFESE SOS MATKY-PĚSTOUNKY (SI 5) Připravili jsme prezentaci cílů a poslání SOS dětských vesniček na pravidelném setkání všech sociálních pracovníků karlovarského kraje na Krajském úřadě. Při setkání byl prostor na dotazy, diskuzi. Rádi bychom podobné setkání uskutečnili i na Krajských úřadech Jihomoravského (SOS Medlánky) a Zlínského (SOS Chvalčov) kraje. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) V roce 2006 se účastnilo psychosociálního výcviku (4 víkendy) 10 uchazeček o pozici SOS matky pěstounky. Do tříměsíčního přípravného teoretického kurzu (370 hodin) nastoupily čtyři kandidátky. Do praktické části výcviku nastoupily tři kandidátky, tři také výcvik dokončily a v současné době jsou všechny tři žadatelkami o zapsání do registru pěstounů. Dvě kandidátky jsou připraveny pro SOS dětskou vesničku Doubí, jedna pro Chvalčov. Na podzim jsme zahájili implementaci Manuálu Lidské zdroje s externí konzultantkou. Proběhlo vyhodnocení jednotlivých standardů s vybranými zaměstnanci na všech úrovních, byla sestavena pracovní skupina pro práci na jednotlivých tématech. V SOS dětské vesničce Medlánky nastoupila na podzim nová ředitelka a hlavní pedagog. Probíhalo výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky pro SOS dětskou vesničku Doubí. Předsednictvo schválilo záměr oslovení manželských párů a Koncept integrace manželských párů do SOS dětské vesničky. ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) V roce 2006 jsme aktivně spolupracovali s médii Celkem 10x byly odvysílány reportáže z SOS dětské vesničky Medlánky na kabelové televizi a regionálním vysílání TV Prima. Třikrát byla odvysílána reportáž na ČT 1 Dobré ráno(akce

6 Láskyplné tašky). Kampaň na prodej tašek byla dále podpořena TV Nova-region, Prima -T Music a Televize 24cz. V rádiích proběhla propagace prodeje tašek v rádiu Krokodýl, Petrof, Kiss. Prezentace SOS dětských vesniček proběhla v celostátním tisku - MF Dnes, Blesk, Lidové noviny, Magazín Lidových novin, Halo noviny, Šíp. V časopise Euro a lifestylových časopisech (např. Marianne, Jackie, Apetit atp.). Prezentace SOS dětských vesniček dále proběhla v denících MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia,, Rovnost, Karlovarské noviny. PR aktivity V lednu jsme pořádali tiskovou konferenci, na které jsme prezentovali aktivity roku 2005 a výhled do roku Další tisková konference proběhla v dubnu v SOS dětské vesničce Medlánky, při příležitosti obsazení všech domků rodinami. Další tisková konference se konala v listopadu, u příležitosti zahájení prodejní akce Láskyplné tašky. Tiskovou konferenci navštívil jako host primátor Města Praha Pavel Bém a patronky projektu zpěvačka Helena Zeťová a modelka Veronika Vařeková. U příležitosti partnerství SOS dětských vesniček a Samsung proběhlo celkem pět tiskových konferencí, propagujících Samsung Running festival pro SOS dětské vesničky. V květnu proběhla v SOS dětské vesničce Medlánky slavnost Domov není samozřejmost. Pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne, slavnosti se osobně účastnili i zahraniční donátoři, díky nimž mohla být financována výstavba čtyř!rodinných domů. Pro nás bylo velkou ctí, že se jednalo o soukromé osoby, které mohli na vlastní oči vidět své rodiny. Slavnosti se zúčastnil i primátor města Brna, starosta MČ Brno-Medlánky a představitelé české i mezinárodní organizace SOS dětských vesniček. Pro konec roku jsme připravili prodej Vánočních Láskyplných tašek (50 Kč z prodeje na konto SOS). Tuto akci zaštítily dvě české osobnosti z módního světa a světa pop- music, Veronika Vařeková a Helena Zeťová. Magistrát Hl.m. Prahy podpořil prodej bezplatným pronájmem reklamních ploch po celé Praze v době trvání kampaně (citylighty). Největším prodejním partnerem se opětovně stala Galerie Vaňkovka v Brně, tašky byly prodávány v celé síti obchodů Kanzelsberger, Fischer, Finclub, Baťa, Kenvelo, Mag Elektro, Shoebussines. V některých obchodech prodej pokračuje. Další akce V polovině roku 2006 vznikl Klub Patronů dětí z SOS dětských vesniček. Prvními členy tohoto klubu se stali naši dlouholetí podporovatelé, kteří se zavázali k pravidelnému ročnímu příspěvku. Předpokládáme, že v průběhu roku 2007 přibudou další členové. Čtrnáctiletou tradici sbírky pod Vánočním stromem Pražského hradu převzal Nadační fond Livie a Václava Klausových. Tato skutečnost byla sdružení sdělena hluboce po vstupním jednání a zahájení přípravných prací, takže nebylo možno zorganizovat akci náhradní. Vstupní souhlasné jednání pro sdružení proběhlo v květnu 06, zamítavé stanovisko bylo sděleno teprve na konci října 06. I přesto Hradní stráž, stejně jako v minulých letech, poskytla dětem krásnou mikulášskou nadílku. Největší finanční dar, který SOS dětské vesničky obdržely v roce 2006, byl 1 milion Kč od společnosti Samsung v rámci Samsung Running Festival. Festival se konal v září ve čtyřech českých městech (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové). Jak festival, tak i SOS dětské vesničky zaštítily osobnosti: Jan Železný, Šárka Kašpárková, Iva Fruhlingová, Tomáš Krejčíř,

7 Lukáš Pollert. Během celého festivalu běžel radio spot pro SOS, který nazpívala skupina Buty (vysílán na většině českých rádií v srpnu až září 06). Reportáže z jednotlivých měst proběhly na ČT1-zpravodajství a Branky, body, vteřiny - včetně reportáže ze závěrečného předání šeku generálním ředitelem firmy Samsung v SOS dětské vesničce Medlánky (též za přítomnosti médií). Obdrželi jednu třetinu výtěžku z již tradiční sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou každoročně pořádá Český červený kříž. Hypoteční banka, a.s., která uzavřela se sdružením smlouvu o spolupráci, dle které z každé nově uzavřené smlouvy o hypotečním úvěru získají SOS dětské vesničky 20,-Kč (již od roku 2001), uspořádala na vánoční besídce zaměstnanců dražbu obrazů, které vytvořili sami zaměstnanci. Nad rámec smlouvy tak firma poukázala SOS dětským vesničkám výtěžek ve výši ,- Kč. SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) Předsednictvo sdružení se mimo jiné věnovalo mezinárodnímu Manuálu národních SOS sdružení. Manuál definuje roli předsednictva, klíčové odpovědnosti a kompetence. Součástí manuálu je i pravidelné hodnocení práce sdružení i práce předsednictva. Plánovaný workshop byl přeložen do roku SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) JINÉ CÍLE V roce 2006 došlo k plánovanému útlumu činnosti SOS dětské vesničky Doubí. V průběhu celého roku ve vesničce proběhlo 12 odborných seminářů ve spolupráci s SOS - Kinderdorf International, určených širokému spektru SOS spolupracovníků z nejrůznějších států Evropy i Asie (bývalých sovětských republik). Dva rodinné domy ve vesničce Doubí byly dočasně zapůjčeny krajskému úřadu Karlovy Vary pro umístění rodinných skupin (16 dětí) Dětského domova Ostrov. Mezinárodní organizace SOS dětských vesniček SOS-Kinderdorf International definovala pro svou další činnost a rozvoj osm Strategických iniciativ. Na základě naší činnosti v roce 2006 byly pro rok 2007 stanoveny tyto: DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) PREVENCE OPOUŠTĚNÍ DĚTÍ: POSÍLENÍ RODINY (SI 2) ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6)

8 Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2006 Předsednictvo vzalo na vědomí a schválilo Zprávu o činnosti a hospodaření za rok Předsednictvo se seznámilo se záměrem instalovat do vesničky manželský pár, souhlasilo s podáním inzerátu a zjištěním zájmu o tuto práci. Koncept bude předložen předsednictvu ke schválení. Předsednictvo nesouhlasilo s dlouhodobým pronájmem 5ti rodinných domů pro potřeby Krajského úřadu provozování 5ti rodinných skupin dětského domova. Předsednictvo vzalo na vědomí nového zástupce SOS Kinderdorf International, pana Juergena Kreuzroithra. Předsednictvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti 1-6/06 a čerpání rozpočtu za totéž období. Předsednictvo vzalo na vědomí probíhající personální změny a uložilo ředitelce sdružení podat informace o termínu připravovaného výběrového řízení, aby se mohl účastnit zástupce předsednictva. Předsednictvo podmínečně schválilo Koncept Polozávislého bydlení, případné připomínky budou zapracovány do konečné verze dokumentu. Předsednictvo schválilo prodej rodinného domu v Tlumačově, prostřednictvím realitní kanceláře Zvonek. Předsednictvo schválilo prodej části pozemku v Medlánkách Magistrátu Města Brna. Předsednictvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti a Čerpání rozpočtu za období 1-10/06. Předsednictvo schválilo Strategický plán 2007 a Rozpočet 2007, schválený SOS Kinderdorf International. Předsednictvo schválilo Koncept integrace manželských párů. Předsednictvo jmenovalo paní Hermanovou, Sládkovou a Heinovou SOS matkami pěstounkami. Předsednictvo rozhodlo o podání mimořádného opravného prostředku Dovolání ve věci výpovědi SOS matce pěstounce Smelé.

9 1.3. ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2007 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI Mimořádné zasedání předsednictva Předložení vyúčtování a zprávy MPSV Zasedání předsednictva Zahájení implementace Manuálu lidských zdrojů Účetní audit Zahájení fundraisingové kampaně F2F (Praha, Brno) Setkání managementu organizace Zasedání předsednictva Personální audit Plánovací a rozpočtovací setkání Výborů vesniček Zasedání Valné hromady Strategický návrh rozpočtu 2007 Prázdninové aktivity pobyt dětí v táboře Caldonazzo Prázdninové aktivity Zasedání předsednictva Setkání managementu organizace Předložení žádosti o státní dotaci ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2008 Strategický plán LISTOPAD PROSINEC Setkání managementu Zasedání předsednictva Vánoční kampaně

10 ČÁST 2 STATISTICKÝ PŘEHLED

11 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

12 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ Přestože rok 2006 měl být pro SOS dětskou vesničku rokem útlumovým, ve vesničce bylo velmi živo. Zaprvé tam žijí tři pěstounské rodiny s 12ti dětmi a dospívajícími. V jedné rodině je pět dětí, 4 dosud v pěstounské péči: nejstarší Kateřina úspěšně dokončila studia na Střední škole oděvní tvorby a zapojila se do programu Polozávislého bydlení. Ostatní děti studují dvě na základní škole a dvě na střední škole (Management a Společné stravování). Děti strávily prázdniny v Chorvatsku, kde dokonce měly možnost letní brigády. Kromě toho se zúčastnily vodáckého tábora. Druhá rodina bydlí v bytě v blízkosti vesničky. V rodině byly čtyři děti: Klára, Julie, Ondra a Jiří. Klára a Jiří využili možnosti účastnit se mezinárodního tábora SOS dětských vesniček v Itálii (Caldonazzo) a to společně s dětmi z SOS dětské vesničky Chvalčov. Klára navíc navštěvuje taneční skupinu a celá rodina se vypravila i do Chorvatska. V další rodině jsou tři děti, nejstarší Vendula již také studuje na střední škole. Bohužel jsme se s matkou pěstounkou neshodli na stanovisku k příjmu dalších dětí (negativní stanovisko ze strany organizace) a celá záležitost skončila až u soudního projednávání. Další důležitou součástí života ve vesničce bylo 13 workshopů a seminářů, pořádaných společně s mezinárodní organizací SOS dětských vesniček (SOS Kinderdorf International).Tato setkání byla zaměřena na výměnu zkušeností a dalšího výcviku či vzdělávání pro kolegy na různých pozicích z SOS organizací ve Střední a Východní Evropě, Baltických zemích a zemích bývalého Sovětského svazu. Vzájemně se setkávali kolegové z Litvy, Kazachstánu, Bulharska, Rakouska, Polska, Estonska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, dokonce i ze Severního Kypru. Sdružení SOS dětských vesniček dále vyšlo vstříc požadavku Krajského úřadu Karlovy Vary a na přechodnou dobu bezplatně zapůjčilo dva domy v SOS dětské vesničce dětskému domovu Ostrov. Původní budova je v rekonstrukci a pro účely standardů péče o děti zcela nevyhovující. V současné době je v domcích 16 dětí. Přestože se jedná o ústavní péči se střídavými službami vychovatelů, již sama dispozice rodinného domu a rodinné prostřední vesničky je pro děti přinejmenším zlepšením jejich životních podmínek.

13 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV V roce 2006 pracovalo v SOS dětské vesničce Chvalčov šest SOS matek pěstounek, které ve své péči měly 24 dětí ve věku do 5ti do 16ti let. V průběhu měsíce května byla zrušena pěstounská péče u dvou dětí, které opustily rodinu pro nepříznivý průběh výkonu pěstounské péče. Obě byly svěřeny SOS matce pěstounce v SOS dětské vesničce Medlánky, kde zdárně probíhá jejich adaptace. Děti navštěvovaly základní a mateřské školy, jeden chlapec studuje na gymnáziu, jedna dívka studuje druhým rokem na SOU potravinářském a služeb, učební obor kuchařka. Pedagogické aktivity Doučování a podpora školní přípravy byly již tradičně zajišťovány po celý školní rok vesničkovými pedagogy a externisty. Pracovně-řemeslný kroužek pro chlapce i děvčata seznamoval s nejrůznějšími materiály a technikami jejich zpracování. Dále se děti učily pracovat s nářadím.v rámci kroužku se děti zejména v letních měsících podílely na drobných opravách v SOS dětské vesničce. Další kroužek, ve kterém si děti mohly rozvíjet svůj talent a nadání je kroužek hudební. Pod vedením zkušeného pedagoga se děti učí hrát na kytaru, flétnu, keyboard. Další kroužky, ve kterých děti z SOS tráví smysluplně svůj volný čas je kroužek výtvarný, dovedné ruce, sportovní Ve výtvarném kroužku se děti seznamovaly s tradičními i netradičními výtvarnými technikami. Jejich výrobky je celoročně vyzdobena učebna, kde hodiny výtvarného kroužku probíhají. Sportovní kroužek je zaměřen zejména na kolektivní míčové hry, které děti moc baví. Pokud je možnost, jezdí děti plavat do nedalekého plaveckého bazénu. Od červa 2006 působí v dětské vesničce nový pedagog, který navázal na práci předešlého. Mimoškolní aktivity v rámci vesničky jsou členěny dle věkových kategorií. Předškolní děti mají Školičku, mladší kluci a děvčata Sportovky, starší chlapci ( II. Stupeň ZŠ ) klub Pánská jízda, starší děvčata ( II stupeň ZŠ ) klub Dámská jízda. V měsíci lednu pořádala SOS dětská vesnička již tradiční lyžařský sjezd masek Na Matůšku pro obec Chvalčov. O jarních prázdninách 2006 se všechny děti zúčastnily lyžařského výcviku ve Vysokých Tatrách. Dětský den jsme tentokrát výjimečně nepořádali v dětské vesničce, ale oslavili jsme dětský dne společně s kamarády a kolegy v SOS dětské vesničce v Brně Medlánkách. Krásných 14 dnů z letních prázdnin prožily děti v Itálii u jezera Caldonazzo. Všem dětem se v Itálii moc líbilo, tábor již tradičně skýtal mnoho aktivit, her a soutěží, kterých se děti vždy rády účastní. Letos děti zaujaly soutěže v plavání a mezinárodní utkání ve vybíjené, v němž naši mladší chlapci získali krásné třetí místo. Během školního roku byly pro děti uspořádány tři víkendové akce, které byly rozděleny dle věku dětí. Akce měly pestrý program, zaměřený na poznávání přírody. V rámci jedné

14 víkendové akce mladší děti navštívily Antropologické muzeum v Brně. Nejvíce děti zaujal mamut v životní velikosti. Starší děti (12+) strávily víkend se staršími kamarády z Komunity mládeže na zámku Milovice. Konec roku jsme již tradičně oslavili Vánoční besídkou plnou her a vystoupení dětí, které se zúčastnil i basketbalový oddíl mladších žákyň z Kroměříže. Děvčata z oddílu přinesla našim dětem pěkné dárky a přispěla tak k vánoční radosti mnohých z nich. Za to jim patří náš dík. Personální oblast V roce 2006 došlo ve vesničce k několika personálním změnám. Jednou z nich byl odchod pedagoga na post vedoucího Komunity mládeže Brno. Na jeho místo nový pedagog. Od října je ve vesničce na praxi matka kandidátka, která pracuje v domácnostech a před koncem roku 2006 byla pedagogickou komisí Sdružení jmenována pěstounkou v SOS DV. Připravuje se na převzetí rodinné skupiny na jaře roku Během roku proběhly ve vesničce čtyři supervize, každý měsíc probíhá setkání matek s psychologem, na kterých s SOS matkami hovoří na aktuální témata z oblasti mezilidských vztahů, výchovy, náhradní rodinné péče. V říjnu proběhla na Tetíně část teoretické přípravy kandidátek na SOS matky pěstounky, v rámci něhož proběhly zajímavé přednášky ( rodinné konstelace, sexuální výchova ), kterých se účastnily i stávající matky.

15 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA MEDLÁNKY V roce 2006 byly všechny domy obsazeny rodinami, což znamená, že ve vesničce pracuje a žije 10 SOS matek pěstounek a 49 dětí. Do stávajících rodin přibyly během roku děti. Během celého roku proběhlo mnoho společných akcí, jako například účast na výstavě Chytré hlavičky z Čech a Moravy, návštěva brněnského dopravního podniku, kde se děti seznamovaly nejen s dopravními prostředky, ale celkovým fungováním chodu městské hromadné dopravy, dále soutěž fotbalových dovedností, výprava do Dino Parku, kde děti měly možnost poznat život pravěkých zvířat. Zajímavou akcí bylo také víkendové setkání dětí z Komunity mládeže Chvalčov a brněnské vesničky. Tématem setkání bylo Od závislosti ke svobodě. Děti bydlely na zámku v Miloticích, kde vyslechly preventivní přednášku K-centra, zažily noční procházku zámeckým parkem a zámkem a svezly se na drezínách. O jarních prázdninách proběhl lyžařský kurs ve Sněžném, kde se děti mohly naučit lyžovat, Ti, co již umí toho pořádně využít na bohaté sněhové pokrývce a pro děti, co nelyžují, byl připraven program nejrůznějších her na sněhu. Téma lyžařského pobytu bylo Hry bez hranic. V letním čase proběhl tábor v Chlébském. Děti se na celé dva týdny přenesly do krajiny a příběhů Hobitů. Během roku proběhla několikrát výtvarná dílna, ve které si děti mohly vyrobit velikonoční nebo vánoční ozdoby či adventní věnce. Firma Fedex připravila zářivý ohňostroj, děti mohly shlédnout vystoupení šermířské skupiny a představení divadla Bedruňka a závěr roku patřil již pravidelně vánoční besídce, kdy je čas na to být všichni spolu, zkusit něco z vánočních zvyků a za tónů koled rozbalovat dárečky, které byly pro děti připraveny. Poprvé ve vesničce mohly děti obdivovat kouzlo stromu osvíceného světélky. To vše nedlouho před tím, než začnou opravdové Vánoce. V průběhu celého školního roku se děti také pravidelně setkávaly na skupinových kroužcích rozdělených podle věku a zájmů. Velmi oblíbenými mezi dětmi byly sportovní hry a výuka bojového umění Kung-fu, ale i další kroužky jako rytmika nebo novinářský kroužek či historický kroužek se těšily velkému zájmu. Dále také pokračovala skupina pro děti nad 12 let, kterou koncem roku zaštítili psychologové. Zájemci se také účastnili výtvarného kroužku, grafomotorického kroužku, rybářského kroužku s výjezdy k moravským vodám s chytáním ryb či dílenských prací. Personální změny: V průběhu roku došlo k velké změně výměně ředitele a změně na postu hlavního pedagoga. Jako každá změna i tato měla vliv na chod zařízení, postupně se situace zklidňuje. Pravidelně se scházel výbor vesničky a zasedala také vesničková komise k příjmu nových dětí. Během roku se tým i SOS MP zúčastnily 4 supervizí. Probíhaly také pravidelné porady SOS matek pěstounek, tet a rodinných asistentek. Probíhalo pravidelné vzdělávání SOS matek s psychology na témata, která si samy SOS matky pěstounky vybraly jako důležité například romské dítě v rodině, zvládání agresivity, role biologického rodiče v náhradní rodinné péči.

16 Vyhodnocoval se akční plán, z čehož vznikly 3 hodnotící zprávy od tet, RA, MP, ostatních pracovníků. V dubnu proběhla ve vesničce velká slavnost zaplnění všech domků rodinami. Děti i rodiny si užily krásné odpoledne, přijely i děti a rodiny z SOS dětské vesničky Chvalčov. Vesnička mohla přivítat vzácné hosty primátora Brna, starostu Medlánek, štědré dárce ze zahraničí (sponzory čtyř domků) a zástupce SOS Kinderdorf International. Pro děti byly připraveny soutěže, balonky, nejrůznější dobroty. Děti i rodiny byly také zapojeny do Vánoční akce Láskyplné tašky v nákupním centru Vaňkovka se prodávaly tašky ve prospěch SOS dětské vesničky. Na slavnostním zahájení se děti setkaly s primátorem Města Brna, dalšími představiteli města, umělci. Zúčastnily se i tiskové konference. Během celého prosince probíhala na Náměstí Svobody v Brně pod vánočním stromem sbírka ve prospěch SOS dětské vesničky a Červeného kříže. Na náměstí při této příležitosti probíhal bohatý kulturní program, který lákal návštěvníky. SOS dětské vesničky získají z výtěžku sbírky 1/3.

17 Komunita mládeže Brno (dále jen KM) V roce 2006 bydlelo v KM sedm slečen ve věku let. Nejmladší je v KM od září a studuje ZŠ, ostatní na SOU a středních školách. Dvě slečny postoupily do maturitního ročníku, další dvě ukončují SOU a chtějí pokračovat ve studiu. Jedna mladá slečna ukončila pobyt v KM a nastoupila do zaměstnání. V roce 2007 se chystá nastoupit do programu Polozávislého bydlení. Kromě toho s KM spolupracuje jeden mladý muž, který je od 12/5 v programu Polozávislého bydlení a jedna mladá maminka s tříletým synem, která přešla do podnájmu, a v plánu měla najití si trvalé pracovní pozice (což se jí nepodařilo). V KM pracoval v roce 2006 vedoucí komunity, 2 pedagogové původci a 1 pedagog na 0,5 úvazku / příjezdy, noční služby a zástupy/. Vedoucí KM předal své místo novému vedoucímu /bývalý pedagogem z DV SOS Chvalčov/. Dále v říjnu proběhlo úspěšně výběrové řízení na pedagoga průvodce z důvodu odchodu kolegyně na mateřskou dovolenou. KM je provozována v pronajatém prostoru v Brně ve Starém Lískovci na ulici Martina Ševčíka 34. Školy: Marie nastoupila do maturitního ročníku na střední pedagogické škole a začala zároveň s autoškolou. V roce 2007 plánuje přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ. Petra ukončuje střední zdravotní školu a čeká ji maturita v červnu Chce se hlásit na Vyšší odbornou zdravotnickou školu. Leona se v roce 2006 rozhodla opustit tříletý obor zahradník a po několika nezdařených pokusech najít si práci ukončila pobyt v KM. Od listopadu 2006 má zaměstnání jako pokladní v supermarketu. V roce 2007 má možnost nastoupit do programu Polozávislého bydlení. Pavlína pokračuje na Střední církevní zdravotnické škole maturitním studiem. Je ve druhém ročníku. Nikola je v posledním ročníku tříletého studia obor pečovatelství a v roce 2007 ji čekají závěrečné zkoušky. Má zájem pokračovat studiem ošetřovatelství. Marie ukončuje tříletý obor ošetřovatelství a v roce 2007 chce přejít na maturitní studium na Střední zdravotnickou školu. Současně si dokončuje autoškolu. Markéta se učí druhým rokem na kuchařku.. Anička přišla do KM z DV SOS Chvalčova. Od září pokračuje v základním vzdělávání v sedmé třídě. Úspěchy (všední i nevšední) Život v Komunitě mládeže prošel mnoha změnami. Od léta se s celým týmem sžíval nový vedoucí a na podzim byl pracovní tým obohacen o nového pedagoga- průvodkyni. Personální změny proběhly poměrně hladce a tak se společně snažíme prožívat radosti i starosti mladých lidí, dávat jim důvěru a též hranice, plánovat s nimi jejich budoucnost a učit je brát zodpovědnost za své rozhodnutí a činy. Z akcí v roce 2006: Leden Pokračování z listopadu v 2. ženské skupině. Program pomáhající zpracovat negativní zážitky z minulosti, posilující sebeúctu a orientaci v partnerských vztazích. Únor

18 Lyžařský a bobový zimní pobyt ve Vysokých Tatrách. Povedená akce nejen díky krásné přírodě, ale i divadelnímu umění mnohých účastníků, kteří byli ochotni dát svoji,, kůži na trh. Březen 3. ženská skupina Duben Večer s Mudr. Turčanem sexuální výchova, výchova k rodičovství. Květen Oslava dvou 18- náctin: Petry a Marie. Červen Ženská skupina + zdravé partnerské vztahy Očekávaný závěr školního roku a zasloužené prázdniny. Červenec a srpen Většina mladých lidí se zúčastnila letních brigád a přiložila ruku k dílu. Září Nový školní start, víkendové trhání jablek (brigáda) Říjen Opět víkendovka pořádaná KM pro budoucí klienty SOS DV Chvalčov a Medlánky. Proběhla v areálu zámku Milotice, kde jsme si užili zámecké nádhery, přednášku o závislostech i rychlost pohybu na kolejích, kdy pohonem byla jen naše síla. Akce se účastnilo 15 mladých lidí. Prosinec Nostalgický večer nejen vzpomínky na akce z minula, ale i hodnocení, reflexe, nápady Mladí společně nachystali štědrou večeři i s cukrovím a pak nás čekala nadílka pod stromkem v KM, prohlížení dárečků a poslouchání hudby. Pro zájemce běžel kurs anglického jazyka přímo v KM, v oblibě byla návštěva kina, bazénu...

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více