Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . U Prašného mostu 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50"

Transkript

1 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika . U Prašného mostu 50 website.www.sos-vesnicky.cz Praha - Hrad Česká republika Tel. 420/2/ Fax /2/ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Zpracovala: Lenka Pospíchalová Národní ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček v České republice Leden 31, 2007

2 OBSAH ČÁST PRVNÍ: VÝROČNÍ ZPRÁVA 1.1 Shrnutí práce SOS dětských vesniček v České republice v roce Cíle pro rok Časový plán důležitých akcí v roce 2007 ČÁST DRUHÁ: STATISTICKÝ PŘEHLED 2.1 Statistika jednotlivých zařízení 2.2 Souhrnná statistika 2.3 Členové předsednictva sdružení ČÁST TŘETÍ: ZPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 3.1 Karlovy Vary SOS dětská vesnička Doubí 3.2 Chvalčov SOS dětská vesnička Chvalčov 3.3 Brno SOS dětská vesnička Medlánky SOS Komunita mládeže

3 ČÁST PRVNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 1.1 SHRNUTÍ PRÁCE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK V ROCE 2006 Obecné informace Sociální a ekonomická situace v České republice nevykazuje žádné znaky nestability. Ekonomika vykazuje růst 6% HDP zejména díky vysokému exportu. Na druhé straně se jako velmi negativní ukazuje nárůst zadlužení veřejných financí v roce 2006 více než 700 miliard Kč. Míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 7,7 %. Již od června 2006 probíhala jednání o sestavení vlády a tato získala důvěru parlamentu až v lednu 2007! Stále se mluví o nezbytných reformách zejména důchodové reformě ale vzhledem k poměrně slabému mandátu nové trojkoaliční vlády se reformy budou prosazovat komplikovaně a pravděpodobně dlouho. Minulá sociálně demokratická vláda poskytla širokou škálu sociálních příspěvků (bohužel na úkor zadlužení státu), současná pravo-středá vláda bude pravděpodobně měnit výplaty sociálních dávek systémovým opatřením. Například mateřská dovolená v České republice trvá (a je placena) 4 roky což je pravděpodobně nejdelší v Evropě. Co se týče náhradní rodinné péče stát razantně zvýšil veškeré související sociální dávky jak pro pěstouny tak pro děti v pěstounské péči, nicméně prozatím nedošlo k výraznému nárůstu zájemců o pěstounskou péči a počet dětí vhodných k umístění se stále pohybuje okolo Jedním z možných důvodů je, že tradičně měla pěstounská péče v České republice mnoho znaků adopce. Jednalo se jen s nepatrnými výjimkami o dlouhodobou péči, bez vlivu biologických rodičů, pěstounští rodiče často dětem žádali i o změnu jména. Ti rodiče, kteří toužili po dítěti, často využili institutu pěstounské péče pouze z důvodu, že celá procedura byla (a je) jednodušší a rychlejší nežli adopce. To vysvětluje i zájem pěstounů o co nejmenší děti, u kterých není aktivní kontakt s původní biologickou rodinou. Současný trend, který považuje pěstounskou péči za píše přechodné řešení, který podporuje kontakty s původní rodinou dítěte a v ideálním případě může směřovat až k návratu dítěte do původní rodiny, potenciální pěstouny odrazuje. Sdružení SOS dětských vesniček je organizací, která současné trendy velmi vnímá a je schopna na ně reagovat. SOS matky pěstounky jsou připravovány na kontakt s biologickými rodiči, jsou připravovány na přijetí vícečetných sourozeneckých skupin, včetně přijímání dětí bez rozdílu původu a rasy. Protože zájemců o pěstounskou péči je obecně nedostatečný počet, i SOS dětské vesničky se potýkají s nedostatkem žen, které jsou připraveny pro tento druh povolání. Předností SOS dětských vesniček je také vypracovaná Koncepce péče o mládež. Program Komunity mládeže se stal nedílnou součástí poskytované péče a s jeho rozvojem se počítá i do budoucnosti. Stát také pozvolna začíná klást důraz na poskytování preventivní péče zejména v oblasti rodinné politiky. V současné době se v mnoha případech problémy rodiny v poskytování rodičovské péče řeší odebráním dítěte a umístěním do ústavní péče. Sociální pracovníci nemají obvykle potřebné dovednosti ani časové možnosti cíleně pracovat na odstranění problémů a zachování dítěte v rodičovské péči. O tom ostatně vypovídá i oněch dětí v ústavní péči. Na tuto skutečnost chce reagovat Sdružení SOS dětských vesniček novým projektem Family strenghtening project v Karlových Varech. Tento projekt bude zaměřen na terénní sociální práci v předem vytypovaných rodinách, které se potýkají s problémy v oblasti rodičovské péče. Cílem projektu je podpořit rodinu v péči o děti a zamezit jejich odebrání a umístění do ústavní péče. Tento záměr podporuje i novela Zákona o sociálních službách.

5 Přehled činnosti v roce 2006 dle jednotlivých Strategických iniciativ DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) V roce 2006 jsme z registru dětí vhodných pro umístění do pěstounské péče převzali do péče 3 děti (2 do SOS DV Chvalčov a 1 do SOS DV Medlánky), 2 děti byly přemístěny v rámci organizace do jiné rodiny. Opět se nám osvědčila průběžná spolupráce s MPSV, Magistráty, Krajskými úřady ve věci zařazení nových matek pěstounek do registru, či při řešení umísťování dětí. V roce 2006 jsme zahájili Koncept podpory jednotlivých rodin ve smyslu posilování role pěstounky a zacílení odborné pomoci pedagogické a psychologické. Byl vypracován a připraven ke schválení Koncept polozávislého bydlení jako součást Konceptu péče o mládež. PREVENCE OPOUŠTĚNÍ DĚTÍ: POSÍLENÍ RODINY (SI 2) Ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovy Vary jsme zahájili přípravné práce na projektu Sanace biologické rodiny. Předjednali jsme si partnery ze strany neziskových organizací v Karlovarském regionu i spolupráci s jednotlivými magistráty či pověřenými obcemi. V současné době jednáme o spolupráci s Kraslicemi, Karlovými Vary a Sokolovem. Jednotlivé odbory sociálně právní ochrany nám vytipovaly vhodné rodiny, v tuto chvíli se snažíme zajistit potřebné finanční krytí. OBECNÉ UZNÁNÍ SOS MODELU RODINNÉ PÉČE O DÍTĚ A PROFESE SOS MATKY-PĚSTOUNKY (SI 5) Připravili jsme prezentaci cílů a poslání SOS dětských vesniček na pravidelném setkání všech sociálních pracovníků karlovarského kraje na Krajském úřadě. Při setkání byl prostor na dotazy, diskuzi. Rádi bychom podobné setkání uskutečnili i na Krajských úřadech Jihomoravského (SOS Medlánky) a Zlínského (SOS Chvalčov) kraje. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) V roce 2006 se účastnilo psychosociálního výcviku (4 víkendy) 10 uchazeček o pozici SOS matky pěstounky. Do tříměsíčního přípravného teoretického kurzu (370 hodin) nastoupily čtyři kandidátky. Do praktické části výcviku nastoupily tři kandidátky, tři také výcvik dokončily a v současné době jsou všechny tři žadatelkami o zapsání do registru pěstounů. Dvě kandidátky jsou připraveny pro SOS dětskou vesničku Doubí, jedna pro Chvalčov. Na podzim jsme zahájili implementaci Manuálu Lidské zdroje s externí konzultantkou. Proběhlo vyhodnocení jednotlivých standardů s vybranými zaměstnanci na všech úrovních, byla sestavena pracovní skupina pro práci na jednotlivých tématech. V SOS dětské vesničce Medlánky nastoupila na podzim nová ředitelka a hlavní pedagog. Probíhalo výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky pro SOS dětskou vesničku Doubí. Předsednictvo schválilo záměr oslovení manželských párů a Koncept integrace manželských párů do SOS dětské vesničky. ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) V roce 2006 jsme aktivně spolupracovali s médii Celkem 10x byly odvysílány reportáže z SOS dětské vesničky Medlánky na kabelové televizi a regionálním vysílání TV Prima. Třikrát byla odvysílána reportáž na ČT 1 Dobré ráno(akce

6 Láskyplné tašky). Kampaň na prodej tašek byla dále podpořena TV Nova-region, Prima -T Music a Televize 24cz. V rádiích proběhla propagace prodeje tašek v rádiu Krokodýl, Petrof, Kiss. Prezentace SOS dětských vesniček proběhla v celostátním tisku - MF Dnes, Blesk, Lidové noviny, Magazín Lidových novin, Halo noviny, Šíp. V časopise Euro a lifestylových časopisech (např. Marianne, Jackie, Apetit atp.). Prezentace SOS dětských vesniček dále proběhla v denících MF Dnes, Metro, Deníky Bohemia, Deníky Moravia,, Rovnost, Karlovarské noviny. PR aktivity V lednu jsme pořádali tiskovou konferenci, na které jsme prezentovali aktivity roku 2005 a výhled do roku Další tisková konference proběhla v dubnu v SOS dětské vesničce Medlánky, při příležitosti obsazení všech domků rodinami. Další tisková konference se konala v listopadu, u příležitosti zahájení prodejní akce Láskyplné tašky. Tiskovou konferenci navštívil jako host primátor Města Praha Pavel Bém a patronky projektu zpěvačka Helena Zeťová a modelka Veronika Vařeková. U příležitosti partnerství SOS dětských vesniček a Samsung proběhlo celkem pět tiskových konferencí, propagujících Samsung Running festival pro SOS dětské vesničky. V květnu proběhla v SOS dětské vesničce Medlánky slavnost Domov není samozřejmost. Pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne, slavnosti se osobně účastnili i zahraniční donátoři, díky nimž mohla být financována výstavba čtyř!rodinných domů. Pro nás bylo velkou ctí, že se jednalo o soukromé osoby, které mohli na vlastní oči vidět své rodiny. Slavnosti se zúčastnil i primátor města Brna, starosta MČ Brno-Medlánky a představitelé české i mezinárodní organizace SOS dětských vesniček. Pro konec roku jsme připravili prodej Vánočních Láskyplných tašek (50 Kč z prodeje na konto SOS). Tuto akci zaštítily dvě české osobnosti z módního světa a světa pop- music, Veronika Vařeková a Helena Zeťová. Magistrát Hl.m. Prahy podpořil prodej bezplatným pronájmem reklamních ploch po celé Praze v době trvání kampaně (citylighty). Největším prodejním partnerem se opětovně stala Galerie Vaňkovka v Brně, tašky byly prodávány v celé síti obchodů Kanzelsberger, Fischer, Finclub, Baťa, Kenvelo, Mag Elektro, Shoebussines. V některých obchodech prodej pokračuje. Další akce V polovině roku 2006 vznikl Klub Patronů dětí z SOS dětských vesniček. Prvními členy tohoto klubu se stali naši dlouholetí podporovatelé, kteří se zavázali k pravidelnému ročnímu příspěvku. Předpokládáme, že v průběhu roku 2007 přibudou další členové. Čtrnáctiletou tradici sbírky pod Vánočním stromem Pražského hradu převzal Nadační fond Livie a Václava Klausových. Tato skutečnost byla sdružení sdělena hluboce po vstupním jednání a zahájení přípravných prací, takže nebylo možno zorganizovat akci náhradní. Vstupní souhlasné jednání pro sdružení proběhlo v květnu 06, zamítavé stanovisko bylo sděleno teprve na konci října 06. I přesto Hradní stráž, stejně jako v minulých letech, poskytla dětem krásnou mikulášskou nadílku. Největší finanční dar, který SOS dětské vesničky obdržely v roce 2006, byl 1 milion Kč od společnosti Samsung v rámci Samsung Running Festival. Festival se konal v září ve čtyřech českých městech (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové). Jak festival, tak i SOS dětské vesničky zaštítily osobnosti: Jan Železný, Šárka Kašpárková, Iva Fruhlingová, Tomáš Krejčíř,

7 Lukáš Pollert. Během celého festivalu běžel radio spot pro SOS, který nazpívala skupina Buty (vysílán na většině českých rádií v srpnu až září 06). Reportáže z jednotlivých měst proběhly na ČT1-zpravodajství a Branky, body, vteřiny - včetně reportáže ze závěrečného předání šeku generálním ředitelem firmy Samsung v SOS dětské vesničce Medlánky (též za přítomnosti médií). Obdrželi jednu třetinu výtěžku z již tradiční sbírky pod Těsnohlídkovým vánočním stromem v Brně, kterou každoročně pořádá Český červený kříž. Hypoteční banka, a.s., která uzavřela se sdružením smlouvu o spolupráci, dle které z každé nově uzavřené smlouvy o hypotečním úvěru získají SOS dětské vesničky 20,-Kč (již od roku 2001), uspořádala na vánoční besídce zaměstnanců dražbu obrazů, které vytvořili sami zaměstnanci. Nad rámec smlouvy tak firma poukázala SOS dětským vesničkám výtěžek ve výši ,- Kč. SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6) Předsednictvo sdružení se mimo jiné věnovalo mezinárodnímu Manuálu národních SOS sdružení. Manuál definuje roli předsednictva, klíčové odpovědnosti a kompetence. Součástí manuálu je i pravidelné hodnocení práce sdružení i práce předsednictva. Plánovaný workshop byl přeložen do roku SPOLUÚČAST A PARTNERSTVÍ (SI 4) JINÉ CÍLE V roce 2006 došlo k plánovanému útlumu činnosti SOS dětské vesničky Doubí. V průběhu celého roku ve vesničce proběhlo 12 odborných seminářů ve spolupráci s SOS - Kinderdorf International, určených širokému spektru SOS spolupracovníků z nejrůznějších států Evropy i Asie (bývalých sovětských republik). Dva rodinné domy ve vesničce Doubí byly dočasně zapůjčeny krajskému úřadu Karlovy Vary pro umístění rodinných skupin (16 dětí) Dětského domova Ostrov. Mezinárodní organizace SOS dětských vesniček SOS-Kinderdorf International definovala pro svou další činnost a rozvoj osm Strategických iniciativ. Na základě naší činnosti v roce 2006 byly pro rok 2007 stanoveny tyto: DLOUHODOBÁ NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE O POTŘEBNÉ DĚTI: RAZIT CESTU (SI 1) PREVENCE OPOUŠTĚNÍ DĚTÍ: POSÍLENÍ RODINY (SI 2) ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (SI 8) ROZVOJ FINANCOVÁNÍ (SI 3) SILNÁ NÁRODNÍ SDRUŽENÍ (SI 6)

8 Důležitá rozhodnutí předsednictva přijatá v průběhu roku 2006 Předsednictvo vzalo na vědomí a schválilo Zprávu o činnosti a hospodaření za rok Předsednictvo se seznámilo se záměrem instalovat do vesničky manželský pár, souhlasilo s podáním inzerátu a zjištěním zájmu o tuto práci. Koncept bude předložen předsednictvu ke schválení. Předsednictvo nesouhlasilo s dlouhodobým pronájmem 5ti rodinných domů pro potřeby Krajského úřadu provozování 5ti rodinných skupin dětského domova. Předsednictvo vzalo na vědomí nového zástupce SOS Kinderdorf International, pana Juergena Kreuzroithra. Předsednictvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti 1-6/06 a čerpání rozpočtu za totéž období. Předsednictvo vzalo na vědomí probíhající personální změny a uložilo ředitelce sdružení podat informace o termínu připravovaného výběrového řízení, aby se mohl účastnit zástupce předsednictva. Předsednictvo podmínečně schválilo Koncept Polozávislého bydlení, případné připomínky budou zapracovány do konečné verze dokumentu. Předsednictvo schválilo prodej rodinného domu v Tlumačově, prostřednictvím realitní kanceláře Zvonek. Předsednictvo schválilo prodej části pozemku v Medlánkách Magistrátu Města Brna. Předsednictvo vzalo na vědomí Zprávu o činnosti a Čerpání rozpočtu za období 1-10/06. Předsednictvo schválilo Strategický plán 2007 a Rozpočet 2007, schválený SOS Kinderdorf International. Předsednictvo schválilo Koncept integrace manželských párů. Předsednictvo jmenovalo paní Hermanovou, Sládkovou a Heinovou SOS matkami pěstounkami. Předsednictvo rozhodlo o podání mimořádného opravného prostředku Dovolání ve věci výpovědi SOS matce pěstounce Smelé.

9 1.3. ČASOVÝ PLÁN DULEŽITÝCH AKCÍ V ROCE 2007 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘI Mimořádné zasedání předsednictva Předložení vyúčtování a zprávy MPSV Zasedání předsednictva Zahájení implementace Manuálu lidských zdrojů Účetní audit Zahájení fundraisingové kampaně F2F (Praha, Brno) Setkání managementu organizace Zasedání předsednictva Personální audit Plánovací a rozpočtovací setkání Výborů vesniček Zasedání Valné hromady Strategický návrh rozpočtu 2007 Prázdninové aktivity pobyt dětí v táboře Caldonazzo Prázdninové aktivity Zasedání předsednictva Setkání managementu organizace Předložení žádosti o státní dotaci ŘÍJEN Předložení rozpočtu pro rok 2008 Strategický plán LISTOPAD PROSINEC Setkání managementu Zasedání předsednictva Vánoční kampaně

10 ČÁST 2 STATISTICKÝ PŘEHLED

11 ČÁST 3 ZPRÁVY ZE ZAŘÍZENÍ

12 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA DOUBÍ Přestože rok 2006 měl být pro SOS dětskou vesničku rokem útlumovým, ve vesničce bylo velmi živo. Zaprvé tam žijí tři pěstounské rodiny s 12ti dětmi a dospívajícími. V jedné rodině je pět dětí, 4 dosud v pěstounské péči: nejstarší Kateřina úspěšně dokončila studia na Střední škole oděvní tvorby a zapojila se do programu Polozávislého bydlení. Ostatní děti studují dvě na základní škole a dvě na střední škole (Management a Společné stravování). Děti strávily prázdniny v Chorvatsku, kde dokonce měly možnost letní brigády. Kromě toho se zúčastnily vodáckého tábora. Druhá rodina bydlí v bytě v blízkosti vesničky. V rodině byly čtyři děti: Klára, Julie, Ondra a Jiří. Klára a Jiří využili možnosti účastnit se mezinárodního tábora SOS dětských vesniček v Itálii (Caldonazzo) a to společně s dětmi z SOS dětské vesničky Chvalčov. Klára navíc navštěvuje taneční skupinu a celá rodina se vypravila i do Chorvatska. V další rodině jsou tři děti, nejstarší Vendula již také studuje na střední škole. Bohužel jsme se s matkou pěstounkou neshodli na stanovisku k příjmu dalších dětí (negativní stanovisko ze strany organizace) a celá záležitost skončila až u soudního projednávání. Další důležitou součástí života ve vesničce bylo 13 workshopů a seminářů, pořádaných společně s mezinárodní organizací SOS dětských vesniček (SOS Kinderdorf International).Tato setkání byla zaměřena na výměnu zkušeností a dalšího výcviku či vzdělávání pro kolegy na různých pozicích z SOS organizací ve Střední a Východní Evropě, Baltických zemích a zemích bývalého Sovětského svazu. Vzájemně se setkávali kolegové z Litvy, Kazachstánu, Bulharska, Rakouska, Polska, Estonska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, dokonce i ze Severního Kypru. Sdružení SOS dětských vesniček dále vyšlo vstříc požadavku Krajského úřadu Karlovy Vary a na přechodnou dobu bezplatně zapůjčilo dva domy v SOS dětské vesničce dětskému domovu Ostrov. Původní budova je v rekonstrukci a pro účely standardů péče o děti zcela nevyhovující. V současné době je v domcích 16 dětí. Přestože se jedná o ústavní péči se střídavými službami vychovatelů, již sama dispozice rodinného domu a rodinné prostřední vesničky je pro děti přinejmenším zlepšením jejich životních podmínek.

13 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV V roce 2006 pracovalo v SOS dětské vesničce Chvalčov šest SOS matek pěstounek, které ve své péči měly 24 dětí ve věku do 5ti do 16ti let. V průběhu měsíce května byla zrušena pěstounská péče u dvou dětí, které opustily rodinu pro nepříznivý průběh výkonu pěstounské péče. Obě byly svěřeny SOS matce pěstounce v SOS dětské vesničce Medlánky, kde zdárně probíhá jejich adaptace. Děti navštěvovaly základní a mateřské školy, jeden chlapec studuje na gymnáziu, jedna dívka studuje druhým rokem na SOU potravinářském a služeb, učební obor kuchařka. Pedagogické aktivity Doučování a podpora školní přípravy byly již tradičně zajišťovány po celý školní rok vesničkovými pedagogy a externisty. Pracovně-řemeslný kroužek pro chlapce i děvčata seznamoval s nejrůznějšími materiály a technikami jejich zpracování. Dále se děti učily pracovat s nářadím.v rámci kroužku se děti zejména v letních měsících podílely na drobných opravách v SOS dětské vesničce. Další kroužek, ve kterém si děti mohly rozvíjet svůj talent a nadání je kroužek hudební. Pod vedením zkušeného pedagoga se děti učí hrát na kytaru, flétnu, keyboard. Další kroužky, ve kterých děti z SOS tráví smysluplně svůj volný čas je kroužek výtvarný, dovedné ruce, sportovní Ve výtvarném kroužku se děti seznamovaly s tradičními i netradičními výtvarnými technikami. Jejich výrobky je celoročně vyzdobena učebna, kde hodiny výtvarného kroužku probíhají. Sportovní kroužek je zaměřen zejména na kolektivní míčové hry, které děti moc baví. Pokud je možnost, jezdí děti plavat do nedalekého plaveckého bazénu. Od červa 2006 působí v dětské vesničce nový pedagog, který navázal na práci předešlého. Mimoškolní aktivity v rámci vesničky jsou členěny dle věkových kategorií. Předškolní děti mají Školičku, mladší kluci a děvčata Sportovky, starší chlapci ( II. Stupeň ZŠ ) klub Pánská jízda, starší děvčata ( II stupeň ZŠ ) klub Dámská jízda. V měsíci lednu pořádala SOS dětská vesnička již tradiční lyžařský sjezd masek Na Matůšku pro obec Chvalčov. O jarních prázdninách 2006 se všechny děti zúčastnily lyžařského výcviku ve Vysokých Tatrách. Dětský den jsme tentokrát výjimečně nepořádali v dětské vesničce, ale oslavili jsme dětský dne společně s kamarády a kolegy v SOS dětské vesničce v Brně Medlánkách. Krásných 14 dnů z letních prázdnin prožily děti v Itálii u jezera Caldonazzo. Všem dětem se v Itálii moc líbilo, tábor již tradičně skýtal mnoho aktivit, her a soutěží, kterých se děti vždy rády účastní. Letos děti zaujaly soutěže v plavání a mezinárodní utkání ve vybíjené, v němž naši mladší chlapci získali krásné třetí místo. Během školního roku byly pro děti uspořádány tři víkendové akce, které byly rozděleny dle věku dětí. Akce měly pestrý program, zaměřený na poznávání přírody. V rámci jedné

14 víkendové akce mladší děti navštívily Antropologické muzeum v Brně. Nejvíce děti zaujal mamut v životní velikosti. Starší děti (12+) strávily víkend se staršími kamarády z Komunity mládeže na zámku Milovice. Konec roku jsme již tradičně oslavili Vánoční besídkou plnou her a vystoupení dětí, které se zúčastnil i basketbalový oddíl mladších žákyň z Kroměříže. Děvčata z oddílu přinesla našim dětem pěkné dárky a přispěla tak k vánoční radosti mnohých z nich. Za to jim patří náš dík. Personální oblast V roce 2006 došlo ve vesničce k několika personálním změnám. Jednou z nich byl odchod pedagoga na post vedoucího Komunity mládeže Brno. Na jeho místo nový pedagog. Od října je ve vesničce na praxi matka kandidátka, která pracuje v domácnostech a před koncem roku 2006 byla pedagogickou komisí Sdružení jmenována pěstounkou v SOS DV. Připravuje se na převzetí rodinné skupiny na jaře roku Během roku proběhly ve vesničce čtyři supervize, každý měsíc probíhá setkání matek s psychologem, na kterých s SOS matkami hovoří na aktuální témata z oblasti mezilidských vztahů, výchovy, náhradní rodinné péče. V říjnu proběhla na Tetíně část teoretické přípravy kandidátek na SOS matky pěstounky, v rámci něhož proběhly zajímavé přednášky ( rodinné konstelace, sexuální výchova ), kterých se účastnily i stávající matky.

15 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA MEDLÁNKY V roce 2006 byly všechny domy obsazeny rodinami, což znamená, že ve vesničce pracuje a žije 10 SOS matek pěstounek a 49 dětí. Do stávajících rodin přibyly během roku děti. Během celého roku proběhlo mnoho společných akcí, jako například účast na výstavě Chytré hlavičky z Čech a Moravy, návštěva brněnského dopravního podniku, kde se děti seznamovaly nejen s dopravními prostředky, ale celkovým fungováním chodu městské hromadné dopravy, dále soutěž fotbalových dovedností, výprava do Dino Parku, kde děti měly možnost poznat život pravěkých zvířat. Zajímavou akcí bylo také víkendové setkání dětí z Komunity mládeže Chvalčov a brněnské vesničky. Tématem setkání bylo Od závislosti ke svobodě. Děti bydlely na zámku v Miloticích, kde vyslechly preventivní přednášku K-centra, zažily noční procházku zámeckým parkem a zámkem a svezly se na drezínách. O jarních prázdninách proběhl lyžařský kurs ve Sněžném, kde se děti mohly naučit lyžovat, Ti, co již umí toho pořádně využít na bohaté sněhové pokrývce a pro děti, co nelyžují, byl připraven program nejrůznějších her na sněhu. Téma lyžařského pobytu bylo Hry bez hranic. V letním čase proběhl tábor v Chlébském. Děti se na celé dva týdny přenesly do krajiny a příběhů Hobitů. Během roku proběhla několikrát výtvarná dílna, ve které si děti mohly vyrobit velikonoční nebo vánoční ozdoby či adventní věnce. Firma Fedex připravila zářivý ohňostroj, děti mohly shlédnout vystoupení šermířské skupiny a představení divadla Bedruňka a závěr roku patřil již pravidelně vánoční besídce, kdy je čas na to být všichni spolu, zkusit něco z vánočních zvyků a za tónů koled rozbalovat dárečky, které byly pro děti připraveny. Poprvé ve vesničce mohly děti obdivovat kouzlo stromu osvíceného světélky. To vše nedlouho před tím, než začnou opravdové Vánoce. V průběhu celého školního roku se děti také pravidelně setkávaly na skupinových kroužcích rozdělených podle věku a zájmů. Velmi oblíbenými mezi dětmi byly sportovní hry a výuka bojového umění Kung-fu, ale i další kroužky jako rytmika nebo novinářský kroužek či historický kroužek se těšily velkému zájmu. Dále také pokračovala skupina pro děti nad 12 let, kterou koncem roku zaštítili psychologové. Zájemci se také účastnili výtvarného kroužku, grafomotorického kroužku, rybářského kroužku s výjezdy k moravským vodám s chytáním ryb či dílenských prací. Personální změny: V průběhu roku došlo k velké změně výměně ředitele a změně na postu hlavního pedagoga. Jako každá změna i tato měla vliv na chod zařízení, postupně se situace zklidňuje. Pravidelně se scházel výbor vesničky a zasedala také vesničková komise k příjmu nových dětí. Během roku se tým i SOS MP zúčastnily 4 supervizí. Probíhaly také pravidelné porady SOS matek pěstounek, tet a rodinných asistentek. Probíhalo pravidelné vzdělávání SOS matek s psychology na témata, která si samy SOS matky pěstounky vybraly jako důležité například romské dítě v rodině, zvládání agresivity, role biologického rodiče v náhradní rodinné péči.

16 Vyhodnocoval se akční plán, z čehož vznikly 3 hodnotící zprávy od tet, RA, MP, ostatních pracovníků. V dubnu proběhla ve vesničce velká slavnost zaplnění všech domků rodinami. Děti i rodiny si užily krásné odpoledne, přijely i děti a rodiny z SOS dětské vesničky Chvalčov. Vesnička mohla přivítat vzácné hosty primátora Brna, starostu Medlánek, štědré dárce ze zahraničí (sponzory čtyř domků) a zástupce SOS Kinderdorf International. Pro děti byly připraveny soutěže, balonky, nejrůznější dobroty. Děti i rodiny byly také zapojeny do Vánoční akce Láskyplné tašky v nákupním centru Vaňkovka se prodávaly tašky ve prospěch SOS dětské vesničky. Na slavnostním zahájení se děti setkaly s primátorem Města Brna, dalšími představiteli města, umělci. Zúčastnily se i tiskové konference. Během celého prosince probíhala na Náměstí Svobody v Brně pod vánočním stromem sbírka ve prospěch SOS dětské vesničky a Červeného kříže. Na náměstí při této příležitosti probíhal bohatý kulturní program, který lákal návštěvníky. SOS dětské vesničky získají z výtěžku sbírky 1/3.

17 Komunita mládeže Brno (dále jen KM) V roce 2006 bydlelo v KM sedm slečen ve věku let. Nejmladší je v KM od září a studuje ZŠ, ostatní na SOU a středních školách. Dvě slečny postoupily do maturitního ročníku, další dvě ukončují SOU a chtějí pokračovat ve studiu. Jedna mladá slečna ukončila pobyt v KM a nastoupila do zaměstnání. V roce 2007 se chystá nastoupit do programu Polozávislého bydlení. Kromě toho s KM spolupracuje jeden mladý muž, který je od 12/5 v programu Polozávislého bydlení a jedna mladá maminka s tříletým synem, která přešla do podnájmu, a v plánu měla najití si trvalé pracovní pozice (což se jí nepodařilo). V KM pracoval v roce 2006 vedoucí komunity, 2 pedagogové původci a 1 pedagog na 0,5 úvazku / příjezdy, noční služby a zástupy/. Vedoucí KM předal své místo novému vedoucímu /bývalý pedagogem z DV SOS Chvalčov/. Dále v říjnu proběhlo úspěšně výběrové řízení na pedagoga průvodce z důvodu odchodu kolegyně na mateřskou dovolenou. KM je provozována v pronajatém prostoru v Brně ve Starém Lískovci na ulici Martina Ševčíka 34. Školy: Marie nastoupila do maturitního ročníku na střední pedagogické škole a začala zároveň s autoškolou. V roce 2007 plánuje přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ. Petra ukončuje střední zdravotní školu a čeká ji maturita v červnu Chce se hlásit na Vyšší odbornou zdravotnickou školu. Leona se v roce 2006 rozhodla opustit tříletý obor zahradník a po několika nezdařených pokusech najít si práci ukončila pobyt v KM. Od listopadu 2006 má zaměstnání jako pokladní v supermarketu. V roce 2007 má možnost nastoupit do programu Polozávislého bydlení. Pavlína pokračuje na Střední církevní zdravotnické škole maturitním studiem. Je ve druhém ročníku. Nikola je v posledním ročníku tříletého studia obor pečovatelství a v roce 2007 ji čekají závěrečné zkoušky. Má zájem pokračovat studiem ošetřovatelství. Marie ukončuje tříletý obor ošetřovatelství a v roce 2007 chce přejít na maturitní studium na Střední zdravotnickou školu. Současně si dokončuje autoškolu. Markéta se učí druhým rokem na kuchařku.. Anička přišla do KM z DV SOS Chvalčova. Od září pokračuje v základním vzdělávání v sedmé třídě. Úspěchy (všední i nevšední) Život v Komunitě mládeže prošel mnoha změnami. Od léta se s celým týmem sžíval nový vedoucí a na podzim byl pracovní tým obohacen o nového pedagoga- průvodkyni. Personální změny proběhly poměrně hladce a tak se společně snažíme prožívat radosti i starosti mladých lidí, dávat jim důvěru a též hranice, plánovat s nimi jejich budoucnost a učit je brát zodpovědnost za své rozhodnutí a činy. Z akcí v roce 2006: Leden Pokračování z listopadu v 2. ženské skupině. Program pomáhající zpracovat negativní zážitky z minulosti, posilující sebeúctu a orientaci v partnerských vztazích. Únor

18 Lyžařský a bobový zimní pobyt ve Vysokých Tatrách. Povedená akce nejen díky krásné přírodě, ale i divadelnímu umění mnohých účastníků, kteří byli ochotni dát svoji,, kůži na trh. Březen 3. ženská skupina Duben Večer s Mudr. Turčanem sexuální výchova, výchova k rodičovství. Květen Oslava dvou 18- náctin: Petry a Marie. Červen Ženská skupina + zdravé partnerské vztahy Očekávaný závěr školního roku a zasloužené prázdniny. Červenec a srpen Většina mladých lidí se zúčastnila letních brigád a přiložila ruku k dílu. Září Nový školní start, víkendové trhání jablek (brigáda) Říjen Opět víkendovka pořádaná KM pro budoucí klienty SOS DV Chvalčov a Medlánky. Proběhla v areálu zámku Milotice, kde jsme si užili zámecké nádhery, přednášku o závislostech i rychlost pohybu na kolejích, kdy pohonem byla jen naše síla. Akce se účastnilo 15 mladých lidí. Prosinec Nostalgický večer nejen vzpomínky na akce z minula, ale i hodnocení, reflexe, nápady Mladí společně nachystali štědrou večeři i s cukrovím a pak nás čekala nadílka pod stromkem v KM, prohlížení dárečků a poslouchání hudby. Pro zájemce běžel kurs anglického jazyka přímo v KM, v oblibě byla návštěva kina, bazénu...

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Představujeme nového Národního. Vážení a milí přátelé, Ocenění pro matku pěstounku

Představujeme nového Národního. Vážení a milí přátelé, Ocenění pro matku pěstounku vesnička jaro 2013 2 3 OBSAH Ocenění pro matku pěstounku 3 Komunity mládeže 6 SOS Dětská vesnička Brno Medlánky Budeme otevírat 7 4 SOS Dětská vesnička Chvalčov 5 Zimní a jarní radovánky 8 Představujeme

Více

Chráníme dětská práva

Chráníme dětská práva Výroční zpráva 2009 Slovo úvodem Sdružení SOS dětských vesniček se snaží vytvořit náhradní domov dětem, o které se jejich původní nemohli nebo nechtěli starat, a pomoci jim prožít šťastné dětství. Rok

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Udržení a zvyšování kvality poskytované péče

Udržení a zvyšování kvality poskytované péče Výroční zpráva 2010 Slovo úvodem Sdružení SOS dětských vesniček už 40 let pomáhá dětem bez rodičů najít skutečný domov a prožít šťastné dětství. V červnu 2010 uplynulo 40 let od zahájení činnosti SOS dětské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011. Láskyplný domov pro každé dítě

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011. Láskyplný domov pro každé dítě ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Láskyplný domov pro každé dítě OBSAH 3 Slovo úvodem 4 O nás 5 Hlavní cíle sdružení 6 4 pilíře náhradní rodinné péče v SOS dětských vesničkách 7 Historie SOS

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Královéhradeckém kraji Hradec Králové, 16. 10. 2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Vážení přátelé sos dětských vesniček

Vážení přátelé sos dětských vesniček vesnička ZIMA 2014 2 OBSAH Co je středisko Kompas? Paní Petra a její syn Michal SOS dětská vesnička Karlovy Vary 3 SOS dětská vesnička Brno 5 4 SOS dětská vesnička Chvalčov, Komunita mládeže, SOS Sluníčko

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Vážení přátelé, Jak to všechno začalo

Vážení přátelé, Jak to všechno začalo Vesnička / léto 2010 Vážení přátelé, letošní rok je pro nás rokem jubilejním: před 40 lety zahájila svou činnost nejstarší SOS dětská vesnička v Doubí u Karlových Varů, ve stejném roce byla zahájena výstavba

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.4.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny zahájily

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 262 06 Korkyně 19. Výroční zpráva o činnosti

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 262 06 Korkyně 19. Výroční zpráva o činnosti Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 262 06 Korkyně 19 Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2011/2012 1. Charakteristika zařízení Soukromé školské zařízení pro výkon ústavní výchovy - dětský domov Dvě

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více