VÝMĚNA OKEN U BUDOVY VE DVOŘE MĚÚ TRHOVÉ SVINY. 1. Zadavatel. Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny IČ: Všeobecné podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMĚNA OKEN U BUDOVY VE DVOŘE MĚÚ TRHOVÉ SVINY. 1. Zadavatel. Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny IČ: 00245551. 2. Všeobecné podmínky"

Transkript

1 Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce s městem Trhové Sviny smlouvu o dílo na provedení prací VÝMĚNA OKEN U BUDOVY VE DVOŘE MĚÚ TRHOVÉ SVINY Zadavatel Město: Trhové Sviny se sídlem: Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny IČ: DIČ: CZ statutární zástupce: Ing. Radislav Bušek, starosta města 2. Všeobecné podmínky 2. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst Zadavatel si vyhrazuje právo poptávku zrušit, odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky. 3. Předmět veřejné zakázky Předmětem poptávky je nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o dílo na provedení prací VÝMĚNA OKEN U BUDOVY VE DVOŘE MĚÚ TRHOVÉ SVINY, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny, dále jen předmět plnění mezi zadavatelem jako objednatelem a uchazečem jako zhotovitelem. 3. Předmět plnění: Předmětem poptávky je provedení 1) výměny devíti kusů oken za okna s šestikomorovým profilem u budovy ve dvoře MěÚ v Trhových Svinech, a to o následujících rozměrech: 6 kusů 150 x 210 cm trojkřídlé včetně žaluzií 1 kusů 150 x 90 cm jednokřídlé včetně žaluzií 2 kusy 160 x 210 cm trojkřídlé včetně žaluzií

2 2) dodávka 1 okna s šestikomorovým profilem 80 x 110 cm dvoukřídlévčetně žaluzií 3) dodávka prosklených dveří do budovy Gymnázia v Trhových Svinech dle nákresu s tím, že dodané dveří musí splňovat bezpečnostní a hygienické normy platné pro školství k dispozici není projektová dokumentace rozměry jsou pouze orientační výměna oken bude provedena včetně likvidace stávajících oken a včetně veškerých zednických a klempířských prací. Součástí těchto prací bude výměna vnitřních a vnějších parapetů, zednické začištění a výmalba. Doba a místo plnění Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude podepsána nejpozději do Ihned po tomto datu je možno zahájit dodávku předmětu plnění. 2. Předmět plnění dle bodu. 3.musí být proveden do Místem plnění je budova MěÚ ve dvoře, Žižkovo náměstí 32,Trhové Sviny a budova gymnázia, Školní 995 Trhové Sviny Termín vyhlášení: Schválila rada města dne VÝSLEDKY Komise převzala k hodnocení celkem 6 nabídek (na základě rozhodnutí rady města ze dne bylo obesláno 9 uchazečů, z nichž 6 podal0 nabídku. Výzva nebyla zveřejněna na webových stránkách (rozhodnutí rady) Obálky byly otevírány v pořadí, v jakém zadavateli došly. U každé nabídky komise provedla kontrolu formální správnosti a úplnosti nabídek z hlediska požadavků uvedených v poptávce ze dne Požadavky na obsah a strukturu nabídky Splnění požadavků na obsah u jednotlivých nabídek komise po otevření každé z nich zaznamenala do přílohy č. 2 tohoto protokolu. Dále byla u všech nabídek přečtena celková cena včetně DPH a rovněž zaznamenána do přílohy č. 2 tohoto protokolu. Nabídky byly otevírány v následujícím pořadí:

3 nabídky Uchazeč (obchodní jméno) Poznámka Kompletní nabídka Neúplná nabídka, chybí oprávnění k podnikání, 2. OKNO TREND s.r.o., nám. Maxe Švabinského 10, rekapitulace nabídky, není Č. dodrženo požadované členění kalkulace ceny nebude hodnocena 3. ALUPLAST, Samota 850, Kaplice V nabídce chybí dodávka 1 okna nebude hodnocena Kompletní nabídka 5. Oknotherm, spol. s r.o., Linecká 377, Kaplice Kompletní nabídka 6. OKNOPLAST PN s.r.o., České Vrbné 2381, České Chybí oprávnění k podnikání nabídka nebude hodnocen K dalšímu hodnocení byly přijaty následující nabídky: nabídky Uchazeč (obchodní jméno) Poznámka 5. Oknotherm, spol. s r.o., Linecká 377, Kaplice Kompletní nabídka, nabídková cena ,- Kč, penále 500,- Kč/den, splatnost fa 21 dní, záruka 36 měsíců, hodnoceno známkou 2 Kompletní nabídka,, nabídková cena ,- Kč, penále 500,- Kč/den, splatnost fa 21 dní, záruka 74 měsíců, hodnoceno známkou 1 Kompletní nabídka nabídková cena ,- Kč, penále není specifikováno, splatnost fa 14 dní, záruka 60 měsíců, hodnoceno známkou 2 POSOUZENÍ NABÍDEK: Hodnotící komise provedla podrobnou kontrolu nabídek z hlediska respektování zadávací dokumentace a prověřila zda nabídková cena zahrnuje veškeré práce požadované zadavatelem dle zadávací dokumentace. Komise konstatovala, že firmy, které nepřeložily veškeré požadované doklady a cenovou nabídku jsou následující:

4 HODNOCENÍ NABÍDEK Komise hodnotila nabídky podle ekonomické výhodnosti v souladu s kriterii vyhlášenými v podmínkách soutěže. Jednotlivým kriteriím byly přiřazeny tyto váhy: výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou - váha 80 % 2. dodržení podmínek uvedený v bodě 3 uvedených v příloze č. 1 Požadavky na obsah a strukturu nabídky, přičemž jako nejvýhodnější nabídka bude ta, která nabídne nejlepší podmínky, hodnocení bude provedeno bodovým hodnocením 1 až 5 (jednička nejlepší hodnocení, 5 nejhorší) váha 20 % 1) Kriterium nabídkové ceny: nabídky byly hodnoceny podle výše nabídkové ceny včetně DPH, přičemž nejvýhodnější nabídka má nejnižší cenu a maximální hodnotu bodů. Ostatní bodová hodnota bude vypočítána dle vzorce 100* nejnižší cena/příslušná cena Uchazeč Bodová hodnota Váha kriteria Výsledek hodnocení % % Oknotherm, spol. s r.o., Linecká 377, Kaplice % 78 2) Kriterium dodržení podmínek: nabídky byly hodnoceny podle dodržení podmínek uvedený v bodě 3 uvedených v příloze č. 1 Požadavky na obsah a strukturu nabídky, přičemž jako nejvýhodnější nabídka bude ta, která nabídne nejlepší podmínky, hodnocení bude provedeno bodovým hodnocením 1 až 5 (1 nejlepší hodnocení, 5 nejhorší) Ostatní bodová hodnota bude vypočítána dle vzorce 100* nejnižší počet bodů/příslušná získaným počtem bodů 5. Uchazeč HODNOCENO 1 Oknotherm, spol. s r.o., Linecká 377, Kaplice Bodová hodnota Váha kriteria Výsledek hodnocení 50 20% % % 10 Výsledek hodnocení a pořadí nabídek: Komise v souladu se stanovenými zásadami hodnocení provedla bodové ohodnocení nabídek v každém kriteriu, body následně násobila váhou kriteria a součtem těchto hodnot dospěla k následujícímu pořadí:

5 Uchazeč Kritérium 1 Kritérium 2 Součet bodů Pořadí 5. HODNOCENO 1 Oknotherm, spol. s r.o., Linecká 377, Kaplice Na základě výše uvedeného doporučuje komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadavateli následující pořadí dle dosaženého bodového hodnocení: 1) 2) Oknotherm, spol. s r.o., Linecká 377, Kaplice 3)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY (dle 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. zastoupeno: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc., ředitelem

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 30. června 2015 Č.j.: 2015/073854/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Projekt finančního vzdělávání ČNB 2015/2016 návrh a vytvoření

Více

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky HSKV-437-9/2012-EKO Název zakázky : Ozdravné pobyty 2012 forma rehabilitační péče. Předmět zakázky : Služby. Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Poskytnutí financování programu RPZ

Poskytnutí financování programu RPZ Společnost Regionální podpůrný zdroj s.r.o. (dále jen RPZ), Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, který je v 100% vlastnictví Zlínského kraje vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (dále zakázka) podle 6 zák.

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více