Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany"

Transkript

1 Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Mgr. Alena Budková Knihovny současnosti 2011 České Budějovice

2 Historie informačního vzdělávání v Sedlčanech Běţí od 70. let 20. století bez přestávky Původně součástí programu Mládeţ a kultura Spolupráce základních škol, gymnázia a učilišť 2

3 Po revoluci skončila pravidelná spolupráce s učilišti Obsah lekcí byl od 90. let 2x předělán 1-9. třídy základních škol + 1. ročník Gymnázia a Obchodní akademie 1 návštěva ročně na 1 vyučovací hodinu 3

4 Zavádění nové koncepce informačního vzdělávání 1) Jednání s řediteli místních škol - představení nové koncepce tvořené s ohledem na školní rámcové vzdělávací programy - představení jednotlivých lekcí (většinou 2 lekce během školního roku) - ţádost o časovou dotaci na jednotlivé lekce (většinou 2 vyučovací hodiny pro jednu lekci) 4

5 2) jednání s učiteli (v přípravném týdnu škol) - představení jednotlivých lekcí informačního vzdělávání - seznámení s dotazníky pro učitele pro pilotní rok s novou koncepcí viz dále - seznámení s časovou dotací na jednotlivé lekce, kterou pan ředitel/ka odsouhlasil 5

6 Koncepce informačního vzdělávání Spolupráce se sedlčanskými základními školami, gymnáziem a ekonomickou školou Lekce jsou zařazeny do školních plánů výuky Jednotlivé lekce na sebe navazují 6

7 Obsah lekcí - obecně Základní orientace v knihovně Základní orientace v literatuře Osvojení si práce s knihou Osvojení si práce s dalšími informačními zdroji Přehled o knihovnictví v souvislostech Práce s informacemi 7

8 Časový rozvrh lekcí Od 2. do 9. třídy ZŠ a 1. ročníky Gymnázia 2 lekce informačního vzdělávání 1. lekce v 1. pololetí 2. lekce v 2. pololetí 1. třídy ZŠ mají 6 lekcí informačního vzdělávání - projekt Uţ jsem čtenář 8

9 Hodnocení lekcí informačního vzdělávání učiteli Formou dotazníku Učitelé hodnotili : - obsah lekce - projev lektora - vyjadřovali své postřehy, poznámky a připomínky k lekci 9

10 Výsledky hodnocení ze strany učitelů (po prvním, pilotním roce) Vesměs kladné Na základě připomínek a postřehů učitelů jsme lekce upravili a doplnili Na ţádost učitelů jsme zařadili lekce v 2. pololetí i pro ty třídy, kde dosud nebyly 10

11 Výsledky hodnocení ze strany lektorů knihovnic (po 2 letech fungování nové koncepce) Dobrý pocit Ţáci aktivní a uvolnění Díky častým návštěvám knihovnu povaţují za svůj známý prostor Lépe se orientují v záplavě informací a informačních zdrojů 11

12 Lekce pro 1. stupeň (kromě lekcí z projektu Uţ jsem čtenář ) Veršované pohádky Čeští spisovatelé a ilustrátoři Kniţní vlak vznik knihy Poezie pro mladší děti Poznání knihy po formální i textové stránce Pověsti Bajky Naučná literatura 12

13 Lekce pro 2. stupeň Výtvarno a knihy Dějiny knihy a písma Století informací Komunitní knihovna, zahraniční knihovny Informační zdroje souborné katalogy, databáze, české knihovny, rozdělení typů informací, současné české knihovny 13

14 Najdi si sám (1.pol. 6. třída) Seznámení s encyklopediemi, slovníky a vyhledáváním v katalogu knihovny Práce po skupinkách 1 skupinka = 1 téma (např. příroda, móda, sport ) Vyhledávání konkrétních informací v informačních zdrojích (knihy z příruční knihovny, naučné knihy z volného výběru, katalog, periodika, slovníky, všeobecné encyklopedie ) 14

15 Mentální mapování (2. pol. 6. třída) Cvičení na asociace a tvořivost (přiřazování zemí k výrobkům, kreativní nápady k pouţití ramínka na šaty.) Seznámení s myšlenkovými mapami počítačová verze x ruční verze, výhody x nevýhody obou Tvorba konkrétních myšlenkových map Práce pro jednotlivce i pro skupiny 15

16 16

17 17

18 18

19 Poezie (2. pol. 7. třída) Báseň jako obraz Způsob recitace na příkladu písně Jaromíra Nohavici Pane prezidente Jazzové básně recitované do tlumené jazzové hudby Čtení básně ve dvou formou hádky, formou vtipu. 19

20 Informace a dezinformace (2. pol. 8. třída) Pojmy : informace, dezinformace a fáma (konkrétní příklady) Rozdíl mezi bulvárem a seriózním tiskem, společné prvky Rozbor denního tisku po skupinách (hlavní článek, počet stran s reklamou, největší fotografie, nejzajímavější titulek, rozloţení důleţitosti zpráv ) Vymýšlení titulku k článku : bulvár x seriózní tisk (Vrah vylákal přes facebook mladou dívku za její vysněnou prací do Austrálie a tam ji v buši zabil) 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Psychologie reklamy (2. pol. 9. třídy) Motivace kniţními plakáty SKIP vlastní tvorba reklamy na vybrané kniţní tituly Metody psychologie reklamy (podprahová, skrytá, způsoby zjišťování účinnosti reklamy) Konkrétní příklady reklam a diskuse nad etikou Reklamy smyslové konkrétní příklady 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Informační etika (2. pol. 1. ročník Gymnázia a Střední odborná škola ekonomická) Citační etika prohřešky proti CE a proti autorskému zákonu Etický kodex knihovníka (obecně,i dalších profesí, diskuse nad svobodou informací např. u Mein Kampf, manifest apod.)) Kyberšikana konkrétní příklady Ochrana osobních údajů Epizoda ze Seznam se bezpečně a Krádeţ identity z Reportérů ČT 33

34 Děkuji za pozornost Pár fotografií na závěr 34

35 Pověsti, 4. roč. ZŠ : čert a Jakub Krčín z místních pověstí 35

36 Pověsti, 4. roč. ZŠ : výstavba a zabydlování rybníku 36

37 Bajky, 5. roč. ZŠ : Liška a čáp 37

38 Bajky, 5. roč. ZŠ : Vrána a liška 38

39 Bajky v pojetí žáků : ztvárňují je pantomimicky 39

40 Bajky v pojetí žáků : skupina pantomimicky předvádí, ostatní hádají 40

41 Myšlenkové mapy, 6. roč. ZŠ : práce ve skupině 41

42 Myšlenkové mapy, 6. roč. ZŠ : práce ve skupině 42

43 Informace a dezinformace, 8. roč. ZŠ : vodíme se za nos 43

44 Informace a dezinformace, 8. roč. ZŠ : stále se vodíme za nos 44

45 Informace a dezinformace, 8. roč. ZŠ : práce s denním tiskem 45

46 Informace a dezinformace, 8. roč. ZŠ : práce s bulvárem 46

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VSTŘÍCNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, CHRUDIMSKÁ 77

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VSTŘÍCNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, CHRUDIMSKÁ 77 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VSTŘÍCNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, CHRUDIMSKÁ 77 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více